De Hattemer, 14 juni 2023

Page 8

Oorzaak brand Verkentoren onduidelijk

HATTEM – Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft gewoed bij de Verkentoren. De rieten kap boven de populaire hangplek voor jongeren vatte vlam. Al wat nu nog rest zijn zwarte afgebrande palen op deze historische locatie.

Hangplaats

Al jaren blijkt de Verkentoren een ideale hangplaats voor jongeren. Deze situatie zorgt voor overlast voor de omwonenden en vernielingen aan de Verkentoren. De gemeente Hattem besloot daarom om eind 2021 de Verkentoren tussen 22.00 en 6.00 uur te sluiten voor bezoekers. Ook werd een mosquito apparaat met irritant geluid ingezet om ongewenste bezoekers in de late uurtjes te weren.

Afschuw

Veel Hattemers reageren vol afschuw over het afbranden van deze markante toren op de stadsmuur. Ook burgemeester Marleen Sanderse vindt het bizar dat dit

gebeurt in ons mooie Hattem. “De Verkentoren was vrij recent gerestaureerd en ook het gebied erom heen was net opnieuw ingericht. Het was een prachtige plek voor een wandelingetje of een momentje van rust. Het is verschrikkelijk zonde dat dit nu gebeurd is. Ik snap dat veel Hattemers hier boos en verdrietig om zijn. Veel inwoners hebben mooie en dierbare herinneringen aan de plek, bijvoorbeeld uit hun eigen jeugd. Ik hoop dat we nog kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd”.

Cameratoezicht

Op de vraag waarom er in verband met de aanhoudende overlast bij de Verkentoren niet preventief cameratoezicht is geplaatst stelt de gemeente dat camera’s in de openbare ruimte moeten voldoen aan strenge regels, onder andere op het gebied van privacy. “We hebben daarom gekeken naar minder ingrijpende maatregelen, zoals het verbieden van de toegang tot de Verkentoren tussen 22.00 en 6.00 uur”. Op de vraag of er nu extra

maatregelen worden genomen om de overlast te voorkomen kon de gemeente op dit moment nog geen uitsluitsel geven.

De gemeente gaat de schade aan de Verkentoren opnemen en bekijkt dan de mogelijkheden om de Verkentoren terug te bouwen. De intentie is om de toren weer in ere te herstellen.

Oorzaak De gemeente benadrukte dat meldingen of camerabeelden van om-

wonenden kunnen helpen om de oorzaak te achterhalen.

“Camerabeelden van omwonenden en getuigenissen van mensen die iets gezien hebben kunnen zeker helpen”. Mensen die iets gezien of gehoord hebben of beelden willen delen, kunnen dit doen bij de politie: 0900-8844. Ook kunnen inwoners iets melden bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via www. meldmisdaadanoniem.nl

Midzomerreceptie: Bruisend zomerfeest voor jong en oud

HATTEM – Op vrijdag 30 juni vindt de Midzomerreceptie van de gemeente Hattem plaats bij de Hattemse Mixed Hockey Club. Een bruisend zomerfeest vol activiteiten voor jong en oud.

Uitnodiging

Gastvrouw is burgemeester Marleen Sanderse die iedereen uitnodigt om te komen op de receptie. “Doel is om een leuke en gezellige middag en avond te organiseren voor onze inwoners en relaties met volop ruimte voor ontmoeting”, zegt burgemeester Sanderse. “Dat sluit ook mooi aan bij wat we als college en gemeenteraad graag willen: In gesprek gaan met de mensen die in Hattem wonen en werken, niet alleen in maar ook buiten het stadhuis”.

Het idee om een receptie in de zomer te organiseren is ontstaan in coronatijd toen de traditionele nieuwjaarsreceptie niet kon doorgaan vanwege verschillende beperkende maatregelen.

Alternatief

Burgemeester Sanderse: “We hebben toen nagedacht over een alternatieve bijeenkomst later in het jaar. Dit leverde het idee op voor een receptie in de zomer met als naam Midzomerreceptie. We hadden al plannen om het programma van de nieuwjaarsreceptie te vernieuwen en de belangstelling hiervoor te verbreden. Dat idee kon toen in januari niet worden uitgevoerd.

Toen we de blik op juni richtten la-

Vrijdag 14 juli

Tickets nu te koop

gen er ineens volop mogelijkheden om dat alsnog te doen. Ook werd het mogelijk om iets in de buitenlucht te gaan organiseren in plaats van binnen. We hebben toen contact gezocht met onze beide voetbalverenigingen en gevraagd of het mogelijk was om deze receptie nieuwe stijl bij hen te organiseren. Daar zeiden ze ja tegen. En deze nieuwe opzet is zo goed bevallen dat we hebben besloten: Dit gaan we dit jaar opnieuw doen!”.

Welkom

De burgemeester benadrukt dat iedereen die in Hattem woont of

werkt welkom is op de Midzomerreceptie.

“Wat tijdens de oude nieuwjaarsreceptie gebeurde, kan op deze receptie natuurlijk ook. Bijpraten met bekenden en mensen ontmoeten die je misschien al weleens ergens bent tegengekomen, maar met wie je nog nooit een praatje hebt gemaakt. Deze receptie biedt extra mogelijkheden om ook mensen te ontmoeten die je misschien nog niet kent. Ik ben zelf uiteraard aanwezig en dat geldt ook voor andere collegeleden, raadsleden en andere mensen die bij de gemeente werken”.

Programma

Naast muziek staan er leuke activiteiten voor jong en oud op het programma. Zowel in de middag als avond loopt een clown op het sportpark rond, kan er volop worden gesport en kunnen kinderen geschminkt worden. Voor de jeugd wordt een bijna 20 meter lange stormbaan opgezet. Ook wordt tijdens deze receptie de eerste Rolf Olland Cultuurprijs uitgereikt.

Bezoekers krijgen bij de ingang een aantal munten cadeau die ze kunnen inwisselen voor eten of drinken. De midzomerreceptie begint om 16.00 uur en zal tot ongeveer 20.45 uur duren. De raadsleden hebben een eigen inbreng op de Midzomerreceptie als variant op de Raad op straat. Hier lees je meer over op de raadspagina verderop in De Hattemer. Het mag duidelijk zijn: de Midzomerreceptie wordt een festijn voor iedereen.

Wat mis je als je er niet bij bent? “Je loopt veel leuke activiteiten, goede gesprekken, mooie muziek, lekkere hapjes en drankjes en gezelligheid mis”, deelt de burgemeester mee. En ze voegt er nog aan toe: “We organiseren deze receptie in samenwerking met de plaatselijke hockeyclub. Het is mooi dat we deze receptie dit jaar op hun sportpark mogen organiseren en dat de Hattemse Mixed Hockey Club hiervoor gastheer wil zijn”. De oproep is om, in verband met de parkeercapaciteit, zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.

Het weekblad voor de gemeente Hattem 4e jaargang, nr. 23, 14 juni 2023 CV-ketel onderhouden? T (038) 444 89 99 www.zwanepolbv.nl installatie l inregelen service en onderhoud gemeentenieuws zie pagina 12 en 13 Achterstraat 28 // 8051 GB Hattem (038) 337 39 56 // fysiohattemenmeer.nl info@fysiohattemenmeer.nl BAVETTE STEAK 100 gram .......... 2.25 RIB-EYE 100 gram ........... 2.75 MEXICAANSE KARBONADE 100 gram ............ 1.75 GEHAKTSCHNITZEL 5 HALEN EN MAAR 4 BETALEN WWW.KNOLMAKELAARDIJ.NL 038 303 82 00
Burgemeester Marleen Sanderse bij een nu nog lege Hazenakker

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten zondag 18 juni

• Protestantse Gemeente Hattem: zondag 18 juni 10.00 uur

Andreaskerk, ds. E.J. Hempenius, uitzending RTV Hattem. 10.00 uur

Emmaüskerk, ds. A. de Vries, Nijverdal (PW de Rank). 19.00 uur

Andreaskerk, ds. N. de Graaf, Den Ham (HW de Bron).

De fysiek/digitale diensten zijn live te volgen via www.pknhattem.nl

En achteraf via het Youtube-kanaal pknhattem.nl.

• Christelijke Gereformeerde kerk De Veste: zondag 18 juni 9.30 uur

Ds. L. W. de Graaff, 19.00 uur Ds. P. D. J. Buijs.

Meeluisteren via internet: www.cgkhattem.nl

• Ger. kerk vrijgemaakt Gasthuiskerk; zondag 18 juni 9.30 uur

ds. Jelle Drijfhout (open luchtdienst), 16.30 uur: ds. Erik Dwarshuis. Diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

• Ger. kerk vrijgemaakt De Open Poort, zondag 18 juni 10.00 uur: Jiska Eilander (stagiaire). De kerkdienst is te volgen via de website van De Open Poort (www.deopenpoorthattem.nl) en via www.kerkdienstgemist.nl

• Nederlands Gereformeerde Kerk: zondag 18 juni 10.00 uur

ds. G. Bronsveld

• Vrije Baptisten Gemeente Bethel; zondag 18 juni 10.00 uur

Br. T. Linjama - Finland, 19.00 uur Br. G. Leuvenink - Assen. Diensten zijn te volgen via Youtube livestream Bethel Hattem.

• R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming: geen viering

• Vrijzinnig Hattem/Heerde; geen viering

• Kapeldiensten De Hezenberg; 10.00 – 11.00 uur viering in de kapel. Belangstellenden van buitenaf kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur op de vrijdag voor de viering aanmelden via info@hezenberg.nl

• Leemcule Kerktentdiensten op Molecaten Park De Leemkule tot en met zondag 27 augustus 2023. Aanvang: 9.00 uur.

Rooster Zendtijd voor Kerken: PKN De Bron Andreaskerk

MEDISCHE DIENSTEN

• Huisarts: Dienstdoend huisarts is voor spoedgevallen bereikbaar via de Centrale Doktersdienst: 0900-3336333.

• Apotheek Hattem: Vechtstraat 3, tel. nr. bereikbaar via 038-4442255. Zaterdag van 09.00-10.00 uur uitsluitend voor spoedgevallen. Buiten openingstijden Dienstenapotheek Zwolle, tel. 038-4556227.

• Tandartsen: Bel voor inlichtingen uw eigen tandarts.

• Verloskundigenpraktijk: Mami, bereikbaar via telefoonnummer 038-3761674.

• Dierenartsenpraktijk Hattem: Crunershof in Hattem. Telefonisch bereikbaar via 038-4442512.

• Voor Mekaar: stichting vrijwillige hulpdienst: Telefonisch bereikbaar via 06-22066754.

Bereikbaar tijdens werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

• Algemeen maatschappelijk werk Vérian: inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Inloopadres: Daendelsweg 2, telefoonnummer 088-1263126 (lokaal tarief). Maatschappelijkwerkhattem@verian.nl

• Buurtzorg Hattem, team noord; Sparrenlaan 3, 8051 BB Hattem, tel 06-20074170

• Buurtzorg Hattem, team zuid; Molenbelt 2, 8051 EV Hattem, tel 06-23585823

• Driezorg Wijkverpleging, team Hattem - 038 200 1100

VRIENDEN VAN DE HATTEMER

Wilt u er een steentje aan bijdragen dat Hattems nieuws iedere week bij u op de deurmat kan vallen, dan kunt u een bijdrage storten op dit bankrekeningnummer NL87 RABO 0350 5238 00 t.n.v. Vrienden van de Hattemer. De opbrengst komt geheel ten goede aan de realisatie van de krant.Voor meer informatie: redactie@dehattemer.nl

AFHAALPUNTEN DE HATTEMER

Bruna, Kerkstraat 35 I TIP, Kerkhofstraat 2

Gemeentehuis, Markt 1 I AH, Vechtstraat 7

BEZORGKLACHTEN

De Hattemer wordt op woensdag en/of donderdag huis-aan-huis bezorgd in de gemeente Hattem. Heeft u klachten omtrent de bezorging dan kunt u contact via de mail met All-Inn verspreidingen mail naar: bezorgers@verspreidingen.nl

COLOFON

De Hattemer is een uitgave van Uitgeverij Hattem BV

Redactie:

Angela van Erven en Corinda van der Worp redactie@dehattemer.nl

Verkoop advertenties: John Marsman, verkoop@dehattemer.nl

Opmaak: JM Reclamedia

Bezoekadres: 2e Walsteeg 4 in Hattem

Deadline redactie: maandag 8.00 uur,

Advertenties: maandag 10.00 uur

Familieberichten: dinsdag 10.00 uur via verkoop@dehattemer.nl

Familieberichten

Overleden

Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’ (Johannes 11:25)

Door de Heere thuisgehaald mijn lieve vrouw en onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Gerrie Sobering-van Dieren

* Hattem, 24 febrari 1938 † Hattem, 11 juni 2023

Jaap Sobering

Machiel en Annet Sobering-Schoonhoven

Anouk en Stephan met Sam, Julin, Pippa en Bobbi

Jaap en Sabine met Goof Koen en Rianne

Bram en Suzanne

Margreet en René Slump-Sobering

Peter en Henriët met Sofie, Bram en Tom Jaap en Lise met Renee, Janne en Jakob Moniek en Rutger met Elle, Robin en Floor

Astrid Sobering

Thomas en Manouk

Suzanne en Berny Lotte

U bent van harte welkom om samen met ons afscheid van Gerrie te nemen op vrijdag 16 juni a.s. in de Gasthuiskerk te Hattem, Achterstraat 11.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden om 11.00 uur.

Voorafgaand aan de dienst is er van 10.15 tot 10.45 uur gelegenheid om ons te condoleren.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats in Hattem.

Correspondentieadres:

Kerkplein 12, 8051 GH Hattem

Hattems Model voor Preventie en Zorg

HATTEM- Een positieve leefomgeving zorgt er voor dat alle Hattemse kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dat is het uitgangspunt van het Hattems Model voor Preventie en Zorg. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om deze duurzame methodiek toe te gaan passen in Hattem.

“Met het Hattems Model zetten we, samen met ouders, de buurtsportcoaches, het jongerenwerk, het onderwijs, het loket 0 - 100 en andere partners, in op een positieve leefomgeving voor jongeren: thuis, op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd.” Wethouder Tjitske Siderius vindt dat de methode erg goed past bij Hattem: “Het Hattems Model gaat uit van de kracht van de gemeenschap en de korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, organisaties en professionals. Dat is iets waar Hattem om bekend staat: we zijn een kleine, hechte gemeenschap die voor elkaar klaar staat en samen de klus klaart. Met het Hattems Model brengen we het Afrikaanse gezegde: ‘er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden’ in de praktijk!”

Jongeren in Hattem

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de kinderen en jongeren in Hattem. “Maar we zien ook een aantal ontwikkelingen waarop we extra verantwoordelijkheid willen nemen. Met het Hattems Model richten we ons op vier specifieke thema’s: mentale gezondheid van jongere, problemen in het gezin (psychische kwetsbaarheid, relatieproblemen ouders, opvoedondersteuning), alcohol- en middelengebruik, en jeugdoverlast. Siderius: “We richten ons met dit model niet op problemen, maar op alle Hattemse kinderen. Door alle kinderen goed in beeld te hebben, kunnen we snel schakelen als een kind (of een ouder) een steuntje in de rug nodig heeft. Deze aanpak is laagdrempelig voor een kind of ouder om hulp te vragen.” Op maandag 10 juli vergadert de gemeenteraad over het Hattems Model voor Preventie en Zorg. Na besluitvorming van de gemeenteraad stelt de gemeente een procesbegeleider aan en zet de gemeente de methode voor minimaal vier jaar in.

Handelaren van de Hanze

HATTEM - Op vrijdag 14 juli is Hattem het decor voor het spel Handelaren van de Hanze. Gebaseerd op het bekende spel ‘Catan’, kun je dan komen handelen in Hanze goederen. Wie produceert de meeste producten en verdient de meeste Hattemse Duiten?

Het spel is speciaal voor het Hanzejaar twee keer te spelen in Hattem. Gespeeld wordt in teams van 4 à 5 personen. Het spel duurt ongeveer 2,5 uur. Voor het winnende team ligt een mooie prijs klaar. Kaartjes zijn te koop via www.ticketkantoor.nl/shop/handelarenhanze

een vertrouwd gezicht voor al uw vragen Mark Sepers Hattem en Wapenveld

U bent altijd welkom voor een open gesprek.

Bel 038 - 204 99 91, scan de QR code of ga naar monutasepers.nl

Opnieuw Kamp Haagse Kinderen in Hattem

HATTEM - In Hattem wordt dit jaar voor de 41e keer een Kamp Haagse Kinderen georganiseerd. Welkom zijn kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit Den Haag en omgeving die om uiteenlopende redenen niet op vakantie kunnen gaan. Ze verblijven van 29 juli tot en met 4 augustus in kampeercentrum de Zandkreek. Op, rond en vanuit deze accommodatie worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd. De week wordt gefinancierd met giften en donaties. Daarom wordt er op vrijdag 23 juni van 15.00 tot 20.00 uur een actiemiddag gehouden in en bij de Emmaüskerk aan de Dorpsweg.

Organisatoren Het kamp wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Hattem en Stichting Jeugdwerk Den Haag. Gerda Liefers, Gerben Eilander en Nynke Jacobs draaien weer mee in het kernteam dat de Haagse kinderen begeleidt. Gerben: “We zijn blij dat deze Haagse stichting dit kamp weer samen met ons wil organiseren. Jeugdwerk Den Haag werkt middenin de woon- en leefwereld van de kinderen die straks naar Hattem komen.” Twee medewerkers van deze stichting draaien mee in het begeleidingsteam. Daarnaast zijn er tientallen vrijwilligers beschikbaar voor het verlenen hand- en spandiensten. “Bijvoorbeeld mensen die kleding wassen, koken, schoonmaken, meegaan met uitstapjes of meehelpen met autorijden. Dankzij deze

hulp kunnen wij onze aandacht op de kinderen zelf richten”, deelt Gerda mee. En Nynke geeft aan: “Kinderen kunnen te maken hebben met een lastige thuissituatie en hulpverlening. Bij ons komen ze binnen zonder label. Wij willen hen een onbezorgde kampweek aanbieden.”

Programmaonderdelen

Verschillende Hattemse organisaties werken mee aan het activiteitenprogramma. En meerdere plaatselijke kerken ondersteunen dit kamp met collectegeld. Enkele programmaonderdelen zijn: kanovaren, zwemmen, sporten, spelletjes doen en hutten bouwen. Ook wonen de kinderen op zondag een kerkdienst bij met een accent op iets gaan maken tijdens de kindernevendienst.

Tijdens de actiedag op 23 juni worden allerlei spullen te koop aangeboden ten bate van de kampweek. De percussiegroep van CMH sluit deze dag af met een optreden in de kerkzaal. Zie voor meer informatie: www.kamphaagsekinderen.nl. Je kunt je via deze site ook aanmelden als vrijwilliger en geld of spullen doneren.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 2

Plan duurzaam

coach- of adviesgesprek

HATTEM - Kunt u hulp gebruiken bij het verduurzamen van uw huis of tuin? Boek dan, kosteloos, een afspraak met een tuincoach, energiecoach of energieadviseur via www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl

Iedereen die zijn woning en leefomgeving wil verduurzamen kan met allerlei vragen zitten. De mogelijkheden zijn immers eindeloos. “Waar moet ik beginnen, in welke volgorde en wat gaat het kosten?” Bij het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe kunnen inwoners terecht voor onafhankelijke informatie en advies op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van de woning, tuin en omgeving. Soms is het fijn om rechtstreeks met iemand van gedachten te wisselen, dat kan met een coach of adviseur.

Inloopbijeenkomst gebiedsplan Hoenwaard 2030

HATTEM/WAPENVELD - Op donderdag 29 juni, van 16.00 tot 20.00 uur, wordt een inloopbijeenkomst georganiseerdover het gebiedsproces Hoenwaard 2030. Bewoners, ondernemers en overige belangstellenden zijn van harte welkom bij Vrieze’s Erfgoed/Molen De Vlijt, Groteweg 54 in Wapenveld. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom. Meld u aan via hoenwaard2030@vallei-veluwe.nl

Bevestiging samenwerking

De bijeenkomst start met de symbolische ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de samenwerkende partijen: gemeente Heerde, gemeente Hattem, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. “Deze overeenkomst brengt ons naar een nieuwe fase in het project; de planuitwerkingsfase. Hierin gaan we, samen met een ingenieursbureau, aan de slag om het gebiedsplan van zomer 2021 uit te werken in een voorlopig ontwerp en vervolgens een defini-

tief ontwerp. Dat gebeurt in overleg met belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, in het gebied. In deze fase worden ook onderzoeken gedaan en vergunningen aangevraagd. Zo komen we tot een haalbaar, maakbaar en uitvoerbaar plan.”

In gesprek met elkaar Na de ondertekening is gelegenheid om met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in gesprek te gaan over de opgaven en maatregelen van het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Speciale

aandacht gaat uit naar de volgende thema’s: Natuur, Aanpak kades, gemaal Hoenwaard en verlegging teensloot, Natuur Inclusieve Landbouw, Recreatie, Kaderrichtlijn Water en Ontwikkelruimte. Er is geen centrale presentatie. U kunt binnenlopen wanneer het u past. Het projectteam is aanwezig om uw vragen te beantwoorden en extra toelichting te geven. Ter plekke kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijft u eenvoudig op de hoogte. Zie ook www.hoenwaard2030.nl

Inwoners uit de gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten kunnen een afspraak boeken via www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl. Bijvoorbeeld om de tuin of het balkon aan te passen zodat er bij veel regen, hitte of droogte geen overlast is. Daar denkt de tuincoach over mee. Of om de energierekening te verlagen, inzicht te krijgen in het energieverbruik, minder CO2 uit te stoten of het comfort in een woning te verhogen. Daar kan een energiecoach goed bij helpen. Een coachgesprek kost u niets.

Coaches

Een tuincoach vertelt bijvoorbeeld hoe men regenwater kan opvangen, welke planten en bloemen geschikt zijn voor de tuin of balkon en hoe het voor dieren een fijne plek wordt. Er is een subsidie beschikbaar voor veel maatregelen. De tuincoach weet er alles van en helpt inwoners graag op weg. De energiecoach komt bij inwoners thuis om vragen te beantwoorden en praktische tips te geven. Bijvoorbeeld over extra isolatie, waarom ventileren zo belangrijk is, hoe de CV-ketel in te stellen om gas te besparen en hoe men water kan besparen met douchen.

Waar een energiecoach helpt met het krijgen van inzicht over energieverbruik en mee denkt over energie besparen, geeft een energieadviseur advies over de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning, denk daarbij aan echt grotere maatregelen.

Inwoners helpen mede-inwoners De coaches van Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe zijn mede-inwoners uit de zeven gemeenten met een grote passie voor duurzaamheid. Zij zetten zich vrijwillig in om andere inwoners te helpen bij vragen over duurzaamheid. In een gesprek van ongeveer 1 tot 1,5 uur kijken zij mee naar de situatie, geven zij antwoord op vragen en tips om bewoners verder te helpen.

Onafhankelijk

De (lokale) energieadviseurs zijn onafhankelijk en geven een eerlijk advies over de mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen. Zij zetten zich in omdat zij duurzaamheid belangrijk vinden en andere inwoners graag willen helpen met hun expertise hierin. Dankzij hun advies komen inwoners niet voor verrassingen te staan en kunnen inwoners maatregelen in een logische volgorde nemen. Bijvoorbeeld eerst een dakrenovatie en daarna pas zonnepanelen. Of eerst isoleren en daarna pas een warmtepomp.

Startpunt voor duurzaam wonen Het loket is het startpunt voor duurzaam wonen en leven op de Noord-Veluwe en biedt allerlei informatie: www.duurzaamheidsloketnoordveluwe.nl. Het loket is ook telefonisch bereikbaar op tel. 088 525 4110. Het Regionaal Energieloket geeft uitvoering aan het Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe namens de Noord-Veluwse gemeenten en helpt alle inwoners graag op weg

Ons Genoegen trekt opnieuw de bad shoes aan

HATTEM - Evenals vorig jaar verzorgt het Fanfarekorps Ons Genoegen op zaterdagavond 24 juni, vanaf 19.30 uur, een concert op de kruussing bij Eetcafé de Kruussing. Na het daverende succes van vorig jaar, toen dit concert voor de eerste keer plaats vond, werd besloten dit jaar ook een dergelijke avond te organiseren. Dit jaar verleent de coverband Bad Shoes wederom haar medewerking aan het concert.

daarna verder de avond zal vullen.

Het A-orkest van Ons Genoegen

o.l.v. Sandra Mulder neemt het eerste gedeelte van het programma voor haar rekening nemen met arrangementen van bekende artiesten uit binnen- en buitenland zoals Guus Meeuwis, Jackson 5, etc, etc. Aan het eind van hun optreden brengen ze enige stukken samen met de genoemde band die

“Bad Shoes brengt een groot feest vol confetti, jankende gitaren en energie, waarbij er niets anders opzit dan te zingen te springen tot je erbij neervalt. Vol gas neemt deze band je mee in een show vol klassiekers tot hedendaagse hits. Dus vul je glas, schraap je keel en maak je klaar voor een avond om niet te

Nog geen uitsluitsel parkeerproblematiek sportvelden

HATTEM – Tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering kwam wederom de vraag op tafel of er al wat bekend is over de maatregelen die de gemeente neemt om de parkeerproblematiek bij de sportvelden op te lossen.

vergeten”, aldus Ons Genoegen. De catering rondom het concert is in handen van Eetcafé de Kruussing. De toegang tot het concert is gratis en dit is mogelijk gemaakt door de financiële steun van een aantal sponsoren: Traffic Supply, Veldsink Bultman & Hartholt, Ondernemersfonds Hattem, Regiobank en Eetcafé de Kruussing.

De kwestie speelt al jaren. Ditmaal was het D66 raadslid Erwin Kwakkel die het probleem van het parkeren bij de Konijnenbergerweg aan de kaak stelde.

Ook nu werden de raadsleden niet veel wijzer van het antwoord van wethouder Koen Castelein.

“Het is een onderwerp wat breed leeft binnen de raad en het college om een urgente oplossing te vinden”, aldus de wethouder. Hoewel het college en het ambtelijk

apparaat in volle vaart door willen, is het volgens Castelein verstandig om een broedende kip niet te storen bij een proces wat al lang loopt en waarbij veel emotie zit. “Het heeft onze volle aandacht. Ik hoop u zo snel mogelijk van een antwoord te kunnen voorzien”. Op de vraag van raadslid Kwakkel of er een indicatie gegeven kan worden wanneer dit zal zijn, gaf de wethouder aan dit nog niet bekend is. De raadsleden blijven dit dossier op de voet volgen.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 3
Archieffoto Gradus Dijkman

Geef vader een buitenactiviteit van Vadesto

Van havo naar hbo. Dat is er zo vanzelfsprekend ingesleten dat slechts weinig mensen op het idee komen dat het ook anders kan. En in bepaalde situaties is het veel slimmer. Als je bijvoorbeeld met meer praktijkervaring naar het hbo wilt. Of als je gewoon in het vakgebied van je keuze met een mbodiploma aan het werk wilt. Of als havo niet meer bevalt. Jasmijn Schae er en Anne Li Douma gingen elk om hun eigen reden van havo naar mbo.

‘Vorig schooljaar zakte ik voor het eindexamen havo’, vertelt Anne Li. ‘Ik had geen zin om het hele jaar met dezelfde stof weer opnieuw te doen en die stress weer opnieuw mee te maken. Ik wilde iets doen in de richting die ik toch al voor ogen had. Daarom koos ik voor de opleiding Maatschappelijke Zorg op mbo Menso Alting.’ Door corona zakte de motivatie van Jasmijn naar een nulpunt. ‘Niets lukte meer. Ik bleef in 4 havo zitten, kwam in een andere klas, kreeg weer online les en bleef weer zitten. Ik werd er echt depressief van en was er helemaal klaar mee.’ Ook zij koos voor de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg.

mensoaltingzwolle.nl/van-havo-naar-mbo

‘Ik ben zo blij dat ik hiervoor gekozen heb’, zegt Jasmijn. ‘Alles is ten positieve gekeerd. Ik heb mijn leven weer op kunnen bouwen na dat depressieve gat. Ik ben een compleet ander persoon geworden. Mbo is echt een soort redding voor mij geweest.’ Ook Anne Li is blij.

‘Het is makkelijk, ik hoef niet te stressen zoals mijn vriendinnen op het hbo en ik heb volop tijd om in mijn vrije tijd hele leuke dingen doen, te genieten van het leven.’ Anne Li wil hierna social work gaan doen. Jasmijn moet haar keuze nog bepalen. ‘Ik heb en neem de tijd. Deze opleiding is heel breed en je leert jezelf heel goed kennen.’

‘Tijdens de lessen en je stages ontdek je zo veel: over wat je kunt, wat je wilt en hoe het er in de echte praktijk uitziet. En als je wilt, kun je mbo versneld doen. Wij zijn heel blij met de overgang naar het mbo.

Meer informatie? Kijk op mensoaltingzwolle.nl/ van-havo-naar-mbo

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 4
havombo naar De motiverende stap van
038 - 444 12 92 Vaderdag tip € 17,99 Diverse soorten PUZZELBOEKEN
Kerkstraat 35, Hattem, Kerkstraat 26, Hattem
De Bleek 3, Hattem, 038 – 444 54 28 Ook verkrijgbaar op www.wenzlifestyle.nl
cadeau!

Unieke samenwerking: Kunstwerk van Hattemse kunstenaars schittert op Internationale Hanzedagen

HATTEM - Tijdens de Internationale Hanzedagen in Torún in Polen wordt het kunstwerk van de Hattemse Lilia Gabo en Angela Peters tentoongesteld. Beide kunstenaars deden mee aan de prijsvraag die de gemeente had uitgeschreven. Door hun inzendingen te combineren tot één werk, ontstond een unieke samenwerking.

Het kunstproject ‘HANSEartWORKS’ is een vast onderdeel van de Internationale Hanzedagen. Jaarlijks ontvangen alle Europese Hanzesteden een uitnodiging deel te nemen aan dit project. In het najaar van 2022 heeft de gemeente daarom alle Hattemers uitgenodigd een kunstwerk te maken voor de tentoonstelling in Torún. Het thema was ‘Following the Common Path’. De uitvoering moest een combinatie zijn van traditionele kunst en nieuwe technologie.

De jury heeft het schilderij ‘Denkend aan Hattem…’ van Lilia Gabo, in combinatie met digitaal werk van Angela Peters uitgekozen. Door het olieverf schilderij te scannen met een app, verschijnen digitale bewegende beelden in het schilderij, waardoor het werk ‘tot leven’ komt.

Het kunstwerk is samen met tientallen andere Europese inzendingen te zien in het District Museum in Torún van 22 juni tot 23 juli 2023. Hierna komt het kunstwerk terug naar Hattem en wordt het hier geëxposeerd.

De kunstenaars over het werk Lilia: “Bij het thema ‘Onze gemeenschappelijke reis’ kwamen de volgende gedachten en herinneringen bij mij naar boven. Toen ik 32 jaren geleden in Hattem kwam werken en wonen, was ik direct verkocht aan het kleine, sfeervolle en charmante middeleeuwse centrum van de stad. Ik heb over de Hanze en Hanzeroute gelezen en toen begreep ik dat ik, in de tijd

Activiteiten:

17 juni: Start IJsselbiënnale

24 juni: Langste dag van Hattem

24 juni: Optreden Fanfarekorps Ons Genoegen & Bad Shoes

7 juli: MUZIEK, BORRELS & BITES

14 juli: Culinair Hanzefest

14 juli: Handelaren van de Hanze

dat ik in Sint Petersburg woonde, al veel van deze Hanzesteden heb gezien: Veliki Novgorod, Pskov, Tallin, Riga, Koningsberg. Ik heb daar veel geschilderd en schetsen gemaakt. Later in Nederland heb ik hetzelfde gedaan in Hattem, Zwolle, Elburg, Kampen, enz. Ik ontdekte dat al deze Hanzesteden eenzelfde karakter hebben! Majestueuze stadsmuren, poorten, nauwe bochtige straatjes en kathedralen, bij de eerste blik streng, maar bij nadere kennismaking romantisch. Het is duidelijk dat de Hanze niet alleen handel, maar ook veel culturele en wetenschappelijke invloed meebracht. Ook qua architectuur! En omdat ik niet alleen kunstschilder ben, maar ook architect, herkende ik deze samenhang.

In mijn schilderij ‘Denkend aan Hattem…’ wil ik de samenhang laten zien van de oude interessante gebouwen in Hattem. Door de eeuwen heen maakten wij een gemeenschappelijke reis. En ik hoop dat wij in de toekomst samen verder zullen reizen.”

Angela: “Mijn digitale toevoeging aan het schilderij is een reis door de tijd, die laat zien hoe Hattem de stad geworden is zoals hij nu is. Een reis die nooit af is. Laten we blijven dromen, verdedigen, renoveren, vieren en herbouwen

Hanzesteden kennen via Hanzepodcast

HATTEM - De Hanzesteden zijn een bezoek meer dan waard. Leer de verschillende steden en hun geschiedenis kennen in de vierdelige podcastserie waarin aan de hand van vier thema’s niet alleen de geschiedenis van de Hanzesteden aan bod komt, maar ook verhalen van bewoners van de steden en grappige anekdotes en weetjes.

Hanzenetwerk

Binnen een straal van honderd kilometer vind je negen prachtige steden die deel uit maakten van de Hanze elk met hun eigen historie en verhalen. Maar ze delen ook een gezamenlijke geschiedenis, die van de Hanze. De van oorsprong kleine steden aan het water groeiden uit tot welvarende centra omgeven door imposante stadmuren en -poorten en prachtige koopmanshuizen. En die historie is nog altijd terug te vinden in iedere Hanzestad.

Leer Hanze kennen

in onze gezamenlijke reis, zodat Hattem de stad blijft waar we trots op zijn.”

Vaderdagcadeau tip: Culinair Hanzefest

nair Hanzefest. Koop voor Vaderdag een ticket en geniet samen van voortreffelijke gerechtjes en drankjes terwijl jullie gezellig wandelen door de binnenstad van Hattem.

Culinaire verrassingen

Culinair Hanzefest is een smaakroute met kleine gerechtjes, delicatessen en gezellige livemuziek op vrijdag 14 juli 15.00 tot 21.00 uur. Van bistroklassiekers tot voortreffelijke gerechtjes en van chocolade proeverij en Hanze ijs

tot fantastische wijnen en speciaal bier. De Koele Brouwer presenteert onder andere hun Hattemse bier. Zo kun je op één avond van verschillende restaurants en delicatessezaken genieten.

Hoe het werkt

“U koopt vooraf een ticket online en krijgt later een stempelkaart vanuit Visit Hattem. Op deze stempelkaart staan de deelnemers en op de plattegrond vindt u de locaties van de deelnemende adressen. Na uw eerste

In de vierdelige podcastserie De Hanze leer je aan de hand van vier thema’s de gezamenlijke geschiedenis van het Hanzeverbond in Nederland kennen. De Hanze podcast bestaat uit vier delen van ieder ongeveer 20-30 minuten. Iedere podcast is opgebouwd aan de hand van een thema. Samen vormen ze een prachtig verhaal over het ontstaan, de hoogtijdagen en de teloorgang van de Hanze. Tenslotte komt het heden aan de orde, wat vinden we vandaag de dag terug in de negen Hanzesteden die je in Nederland kunt bezoeken? Beluister de podcast wanneer je van plan bent een of meerdere historische steden te gaan bezoeken of gebruik de podcast als inspiratie om een in de toekomst een van de steden te gaan bezichtigen.

De afleveringen zijn te vinden op de bekende podcastplatformen, onder de naam De Hanze Podcast.

bezoek, loopt u samen met uw gezelschap naar het volgende restaurant waar u opnieuw uw stempelkaart laat zien en zo van restaurant naar delicatessezaak de leukste culinaire plekken van Hattem ontdekt”, aldus evenementencoördinator Marije van Loenen.

Ticketverkoop

Vorige week is de ticketverkoop gestart en de eerste tickets zijn al besteld. Heb je interesse wacht dan niet te lang met bestellen,

want onder de eerste 200 verkochte tickets worden prijzen verloot. Koop vandaag nog tickets en maak kans. Er zijn tickets voor volwassenen (11 adressen €33,-) en tickets voor kinderen (5 adressen €7,50). Meer informatie en tickets via: www.visithattem.nl/culinairhanzefest “Start de zomer sportief én lekker. Ontdek al wandelend de lekkerste horecagelegenheden, delicatessen- en wijnwinkels uit Hattem en beleef samen een onvergetelijke dag”, nodigt Marije uit.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 5 Kijk voor meer informatie op www.visithattem.nl
Lilia Gabo Angela Peters HATTEM - Origineel, gezellig én lekker; de Smaakwandeling op 14 juli in Hattem tijdens Culi-

Het team van het Agnieten College Wezep kijk op agnietenwezep.nl

2e Walsteeg 3, 8051 EW Hattem

Zuiderzeestraatweg Oost 92, 8081 LE Elburg Telefoon 038 443 22 00 www.bultman-hartholt.nl

Thuis bij Terwolde in Zwolle

Terwolde Zwolle heeft alles in huis op het gebied van nieuwe Renault’s en Dacia’s, occasions en werkplaatsservice. Onze werkplaats is naast alle merken personenauto’s ook geschikt voor bedrijfswagens én campers. Wij werken zo klantvriendelijk, dat u en uw auto zich bij ons helemaal thuis voelen. Ook voor de aanschaf van losse onderdelen en accessoires bent u welkom. Kom langs en overtuig uzelf!

Nieuwe auto’s

– Hybride & elektrische modellen

– Private Lease

Occasions

– Alle merken en prijsklassen

– Verzekering en financiering mogelijk

– Uitgebreid afleverpakket

– Voorinspectie, geldige APK en minimaal 12 maanden garantie

– Altijd een ruime voorraad

– Pakketprijzen voor alle modellen

– Bandenwissel en opslag

– Haal- en brengservice

– MyRenault+ of Terwolde VIP: een jaar lang recht op vele services tegen een scherpe prijs

– Renault en Dacia Advantage: gemiddeld 25% goedkoper

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 6
Bisschop Willebrandlaan 66, Zwolle Tel. (038) 455 44 50 info@ ter wolderenault nl, www.terwolde.nl Welkom in Zwolle
Wij feliciteren al onze geslaagde leerlingen met het behalen van het diploma!
Loop even binnen bij: Veldsink Bultman & Hartholt

Kaartverkoop KLEURRIJK van start

HATTEM - “We schrijven 1782. De Hanze viert Hoogtij. Een verbond van steden die onderling handel dreven”. Zo klinken de eerste woorden uit de Hanzebeleving KLEURRIJK, waarvoor vanaf vandaag de kaartverkoop is gestart. Een samenwerking tussen Muziekvereniging Ontwaakt, Willem Gunneman producties, AngelArt Kunst&Zo en Atelier Susanne Annot. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om in het kader van het Hanzejaar 2023 een eenmalig en uniek evenement te organiseren onder de naam KLEURRIJK. Een muzikale beleving in het licht van de aloude Hanzestad met een knipoog naar de rijke historie van de regio, kunst, de inwoners, dromen en de toekomst.

Bijzonder

Tijdens de 24-uur Hanze op 14 oktober zal dit bijzondere evenement plaatsvinden. “KLEURRIJK is inmiddels veel meer dan een thema geworden. Een daadwerkelijk verbond tussen veel partijen, passend in het licht van de Hanze”, vertellen Jeroen Scheffer en Eline Schakelaar namens de

organisatie. Voor de show is een unieke verhaallijn geschreven.

“Geen lange geschiedenisles, geen roman, geen chronologische volgorde, maar eigenlijk het beste van alles. KLEURRIJK is daarmee een thema geworden waarbinnen verschillende korte verhaallijnen samen gaan komen in herkenbare onderwerpen van nu en onze

toekomst.” Het verhaal, verteld door Willem Gunneman, zal muzikaal worden ondersteund door het orkest van Muziekvereniging Ontwaakt, in samenwerking met een combo, pianist Menno Beijer en organist Jaap Zwart. “Naast de combinatie van verhaal en muziek worden ook de ogen aan het werk gezet. Tijdens de show wordt een

Mooie aanvulling voor het zomertasje

HATTEM - Het zomertasje, dat de Fontein samen met St Leergeld samenstelt en uitdeelt aan 140 kinderen onder de 18, krijgt een extra aanvulling: ieder kind krijgt 2 zwembadkaartjes voor zwembad de Veldkamp in Wezep en een fles zonnebrand van DA. Dit is mogelijk omdat nog geld over was van de energieactie ‘Attumers veur Attumers’ van afgelopen winter. Met deze bijdrage is het geld van die actie nu volledig besteed.

Afgelopen winter werd deze energieactie gehouden, waarbij waardebonnen voor de Hattemse supermarkten en drogisterijen zijn toegevoegd aan de kerstpakkettenactie van de Fontein. Van die actie was nog € 2.225 over doordat mensen na de sluitingstermijn nog geld hebben overgemaakt en er een klein bedrag over was na de aanschaf van de waardebonnen. Dat geld heeft dus nu ook een mooie bestemming gekregen.

“We willen stichting de Fontein wederom bedanken dat we op

hun actie mogen meeliften. Daarnaast willen we zwembad de Veldkamp en Claudia van de DA bedanken omdat ze het financieel mogelijk hebben gemaakt om binnen het budget de kaartjes en de zonnebrand aan te schaffen.”

live kunstwerk gemaakt door kunstenaars Angela Peters en Susanne Annot”, vervolgen de organisatoren. “Een kunstwerk dat als een rode draad door de verhaallijn loopt, aan het einde van de avond af is en het verhaal compleet maakt”.

Twee shows Op 14 oktober, tijdens de 24-uur Hanze, staan er twee shows gepland. “Met KLEURRIJK willen wij een zo’n breed mogelijk publiek bereiken. Daarom hebben we ervoor gekozen om twee shows te plannen en zo niet alleen meer mensen de mogelijkheid te geven om langs te komen, maar tevens een tijd te kiezen waarop dit ook voor het jongste publiek mogelijk is.”

Een vroege en een late show vinden beide plaats in de avond, met starttijden van respectievelijk 18.30 uur en 21.00 uur. “De duur van de show zal ongeveer 75 minuten zijn en we willen bezoekers een half uur van tevoren de mogelijkheid geven om twee exposities te komen bekijken, waar werken vanuit diverse kunstprojecten worden tentoongesteld en samensmelten met het KLEURRIJK thema.”

Kunstprojecten

Tijdens KLEURRIJK wordt er samengewerkt met twee kunstenaars uit Hattem, te weten Angela Peters en Susanne Annot. Naast het maken van een live kunstwerk tijdens de show starten er nog twee kunstprojecten voorafgaand aan 14 oktober, waarvan de uitkomsten tentoongesteld gaan worden voor de bezoekers. Al voor de zomervakantie start een

fotoproject waar iedere Hattemer op de foto kan gaan bij één van de twee ateliers in Hattem. “We willen niet alleen bekende gezichten in beeld brengen, maar juist ook de ‘onbekende bekende’ een naam geven. Iedereen kent ze wel: de vrijwilliger die altijd klaar staat, die persoon die altijd zo behulpzaam is in de straat, diegene die je altijd tegenkomt en naar zwaait. Maar kennen we ze écht? Hebben ze een naam? Een verhaal? Dat is wat wij in beeld willen brengen met een KLEURRIJKE foto-expositie.”

Na de zomervakantie start er tevens een scholenproject waaraan alle basisscholen uit Hattem meedoen. “Van iedere school zullen ongeveer 60 kinderen meedoen aan een project waarin op een kunstzinnige manier thema’s als identiteit, emotie en diversiteit aan bod komen. Leerlingen gaan bezig met het maken van zelfportretten waarbij je iets van jezelf laat zien in de vorm van uiterlijke kenmerken, interesses, hobby’s, je huidige woonplaats of waar je juist zou willen wonen. Waar ligt eigenlijk je hart? Ook deze portretten zullen voorafgaand aan de show tentoongesteld worden.”

Kaarten

De kaartverkoop voor KLEURRIJK start vanaf vandaag. Via www.kleurrijkhanze.nl kom je terecht op een webpagina met meer informatie over het evenement. Daar is het tevens mogelijk om je kaarten voor de show te kopen via de webshop. Ook zijn er kaarten te koop bij AngelArt Kunst&Zo (Achterstaat 50), waar het mogelijk is om contant af te rekenen.

Energietoeslag 2023

HATTEM - Het is nog niet bekend bij de gemeente Hattem wanneer er meer informatie komt over de energietoeslag voor 2023. De regering zou hierover rond de zomer een besluit nemen. De verwachting was in juni, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet gehaald wordt. Daardoor kunnen gemeenten nog niet overgaan tot het uitkeren van deze energietoeslag.

De vertraging komt door een advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken. Hierdoor neemt minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Nadat zij het wetsvoorstel opnieuw heeft bekeken en besproken, gaat de wet naar achtereenvolgens de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Pas als de wet is vastgesteld, kunnen gemeenten de energietoeslag uitbetalen.

De energietoeslag is een eenmalige toeslag voor mensen die door de sterk gestegen energieprijzen onvoldoende inkomen hebben om hun energierekening te betalen. Op dit moment kan er nog niets gezegd worden over wie er in aanmerking komt voor de ener-

gietoeslag 2023 en wanneer de uitbetaling plaatsvindt. Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, krijgen persoonlijk bericht als er meer bekend is.

Hattemers die door het uitstellen van de energietoeslag 2023 in financiële problemen dreigen te komen, komen mogelijk in aanmerking voor het maatwerkfonds Energie van de gemeente. Neem contact op met Op Ko€rs. Zij kunnen je hier meer over vertellen en helpen met een aanvraag. Elke dinsdag is er tussen 14.00 en 16.00 uur een inloopspreekuur in De Marke. Daar kun je zonder afspraak terecht. Je kunt ook bellen of mailen met Op Ko€rs van Stichting Welzijn Hattem op tel. 0384432881 of opkoers@swhattem.nl

Omdat het zwembad in Hattem vaak dicht is in de zomervakantie, en minder geschikt is voor kleine kinderen zonder zwemdiploma, is gekozen voor het zwembad in Wezep.

Geslaagd... hoera de vlag kan uit!!

HATTEM - De vlag kan uit! Veel Hattemse jongeren hebben te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. Het team van de Hattemer feliciteert jullie van harte met het behalen van jullie diploma.

Heb je een leuke foto? Ook wanneer je op een later moment goed nieuws krijgt; stuur deze dan naar redactie@dehattemer.nl De mooiste foto’s krijgen een plaatsje in de Hattemer van volgende week.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 7
Foto Gonny van Duinen
Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 8 Bestellen kan hier 14 JUNI START KAARTVERKOOP KLEUR RIJK DE MUZIKALE HANZE BELEVING 21.00 UUR 18.30 UUR 2 SHOWS €15, p/st 00 BERENDS & SLUMP BANKZAKEN, HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN | VELDSINK - BULTMAN & HARTHOLT | FIETSSPECIAALZAAK GAPERSLANDEN | VELTKAMP TWEEWIELERS | ROTARYCLUB HATTEM-HEERDE | LIONS CLUB HATTEM | TYTANE EPDM SOLUTIONS | POSTHUIS MAKELAARDIJ | MOLECATEN CAMPINGS EN VAKANTIEPARKEN | DIESIGNLOODS | SLAGERIJ VAN GUILIK | YELLOO CULTUURFONDS HATTEM FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE ONDERNEMERSFONDS HATTEM GEMEENTE HATTEM VSB FONDS KLEUR RIJK PARTNERS KOOP JOUW KAARTEN ONLINE (WWW.KLEURRIJKHANZE.NL) OF BIJ ANGELART KUNST&ZO “DE SHOW WAARIN VERHAAL, MUZIEK EN KUNST SAMENKOMEN” GROTE OF ANDREASKERK HATTEM 14 OKT EEN SAMENWERKING VAN: MUZIEKVERENIGING ONTWAAKT | ATELIER SUSANNE ANNOT | ANGELART KUNST&ZO | WILLEM GUNNEMAN

Zomerbingo Ons Genoegen

HATTEM – Op 17 juni houdt Supportersvereniging Ons Genoegen haar Zomerbingo.

Er zijn fijne prijzen te winnen, natuurlijk ontbreekt het hapje tussen de rondes niet. De zaal is open om

19.15 uur. Aanvang bingo: 20.00 uur. Adres: De Triangel, Veenburgerweg 13, Hattem.

Veel aanbiedingen op Langste Dag van Hattem

HATTEM - Om het begin van de zomer te vieren bruist het centrum van Hattem op zaterdag 24 juni van de activiteiten tijdens de Langste Dag van Hattem. De vele winkels hebben speciaal voor deze dag tal van aantrekkelijke aanbiedingen en veel leuke acties.

Op de Langste Dag van Hattem zijn er muziekoptredens op diverse plekken in de winkelstraten. Voor de kinderen is er een springkussen, schminken en leuke spelletjes. Op zaterdag 24 juni zijn de winkels al vanaf 8.00 uur ’s ochtends geopend. Voor alle vroege

vogels zijn er in de ochtend spectaculaire aanbiedingen. Voor de minder vroege vogels is er in de middag ook nog van alles te doen. Kijk voor de aanbiedingen van de winkeliers In De Hattemer van 21 juni.

Geweldige opbrengst team Zalk naar de Alpe

REGIO – De teams samen sterk onder de vlag “Zalk naar de Alpe 2023”, hebben met lopers en fietsers de Alpe d’ Huez in Frankrijk bedwongen. Hiermee hebben ze ruim 63.000 euro opgehaald.

“Een kers op de taart na een jaar vol evenementen en acties in Zalk, Wapenveld en omstreken, met o.a. de bazaar, kerstbomenverkoop, Lady’s Only, Lentefair Alpe d’HuZes en wat een prachtige afsluiting! Een bijzondere en indrukwekkende ervaring. Het doel was om dit jaar € 50.000 op te halen voor het KWF voor onderzoek naar kanker en

kwaliteit van leven na kanker. In het begin leek dit een nobel streven, maar met inzet van het team, de (hoofd)sponsoren, de ondernemers die cadeaus beschikbaar hebben gesteld en natuurlijk alle bezoekers van de evenementen is dit ruimschoots behaald. Met trots kwam het team op donderdagavond tijdens de saamhorigheidsloop met een

eindbedrag van € 63.146 over de finish!”

Er worden alweer plannen gesmeed voor deelname aan de Alpe d’HuZes voor volgend jaar. “Mogen wij dan weer op uw steun rekenen? Samen onmacht omzetten in kracht!” Zie ook www.opgevenisgeenoptie. nl Meer informatie? Facebook: Zalk naar de Alpe 2023.

Grootse heropening Koops Bedden

WEZEP - Na ruim drie maanden van verbouwen, breken, schuren herinrichten en schilderen is het eindelijk zover: op 15 juni om 9.30 uur heropent Koops Bedden de geheel vernieuwde en uitgebreide zaak aan de Rondweg 72 te Wezep.

“Het was krap aan, maar we hebben het gered”, zegt Ente Bosma sr., die samen met Ente jr. leiding geeft aan de oudste beddenspeciaalzaak van Nederland. Het resultaat mag er zijn: een geheel nieuw magazijn van ruim 500 m2 en een uitbreiding van de showroom met ruim 200 m2.

“Niet dat onze showroom klein was, ik denk toch één van de grotere van Nederland, maar om een extra stukje beleving te creëren voor onze klanten hebben we de showroom opnieuw ingericht. Zo hebben we onze linnenshop uitgebreid met extra meters voor een

nog grotere keuze als het gaat om bedtextiel in de ruimste zin van het woord. Verder hebben we een speciale slaap- en comfortstudio ingericht waar we samen met de klant kijken naar wat het beste bij hen past.”

Styling en kleur

“Er is veel aandacht besteed aan styling en kleur, daar zijn we overigens altijd mee bezig, om voor de klant een stuk extra beleving te creëren zodat de klant zich thuis voelt bij ons. Want: zoveel mensen, zoveel smaken toch?” Ook is er een nieuwe afdeling in het mid-

IJsselbiënnale 2023 van start

REGIO - De IJsselbiënnale (IJB23) is een tweejaarlijkse internationale buitententoonstelling met monumentale kunstwerken langs de IJssel én een uitgebreid cultureel programma op diverse locaties langs de route

den van de zaak: “Met alleen maar het beste van het beste, bedden die je bijna nergens vindt in Nederland. Kortom te veel om op te noemen! Om dit te vieren hebben we gedurende vier weken lang diverse mooie aanbiedingen op dekbedden, overtrekken, kussens, matrassen, complete boxsprings en kasten. Bovendien krijgt elke klant van ons een prachtig cadeau, het is echt de moeite waard om een bezoek te brengen aan onze nieuwe uitgebreide showroom!”

Voor openingstijden: zie www. koopsbedden.nl. Zondags gesloten

Van 17 juni t/m 17 september vindt IJB23 plaats. Na twee succesvolle eerdere edities blijkt dat zo’n 70.000-80.000 bezoekers al de weg hiernaar toe vinden. Het is nu heerlijk om langs de IJssel te fietsen en te genieten van kunst, cultuur en de natuur in de IJsselvallei. De fietsroute van ongeveer 120 km is verdeeld in vijf etappes. De kunstenaars en hun werk - hedendaagse beeldende kunst – nodigen bezoekers uit anders te kijken naar de wereld waarin we leven. “Zij dagen uit, verrassen, inspireren en kijken naar wat ons als mens drijft. En laten zien dat de bodem meer te vertellen heeft dan wij denken of weten. De vraag is: Kunnen we werkelijk zien, proeven, voelen en ruiken wat de bodem waarop we leven voortbrengt?”, aldus de organisatie. De titel van deze buitententoonstelling is: Grondtonen.

Nevengeul 2023 De IJsselbiënnale 2023 bestaat naast de buitententoonstelling ook uit een uitgebreid cultuurprogramma Nevengeul. Langs de IJssel, in de dorpen en steden. De Nevengeul is gevuld met

groepstentoonstellingen met werken van beeldende kunstenaars uit de regio; optredens o.a. theater, muziek, performance; musea; IJB Specials; uitgelichte duurzame initiatieven (Greenpoints) in de regio en het IJsselcongres. Dit is ook het jaar dat de Hanze gevierd wordt.

“Onze culturele programmering sluit bij die van het Hanzejaar aan. Onze fietsroute voert door 15 gemeenten waarvan zes ook Hanzestad zijn. Net als de Hanzesteden heeft de IJsselbiënnale de rivier als drager.”

Verrassende locaties

De kunstwerken staan op bijzondere plekken in het landschap en zijn ontwikkeld op basis van deze locaties en hun verhalen of kenmerken. De speciale reisgids (incl. kaarten) wijst de weg, geeft tips en vertelt de verhalen over de kunstwerken, het landschap en de zorg voor de bodem. Voor sommige kunstwerken ga je de uiterwaarden in, andere zijn dichter bij locaties waar veel mensen passeren (zoals bij pontjes of andere knooppunten van routes). Meer weten? Zie IJsselbiënnale.nl.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 9

64e editie Nationaal Kamp Hattem

HATTEM- Presentator Klaas van Kruistum mocht vorige week de 64e editie van het Nationaal Kamp Hattem te openen. Ook wethouder Tjitske Siderius was hierbij aanwezig.

De presentator speelde een rol in het toneelspel dat gebaseerd is op het thema van dit jaar: El Hattoem, de Hand van Toetanchamar. De Kampweek werd door de vrijwilligers van Stichting Bosavontuur Hattem georganiseerd. Ruim 250 kinderen uit het hele land

konden een week lang deelnemen aan allerlei activiteiten, waarbij samenwerking, plezier en avontuur centraal stonden.

Het kamp voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool wordt sinds 1957 georganiseerd in de bossen van Hattem.

Hattem gaat weer tegelwippen

HATTEM – De gemeente Hattem doet dit jaar weer mee aan het NK Tegelwippen. Vorig jaar won Hattem deze wedstrijd tussen de gemeenten. Ook dit jaar gaat de gemeente een gooi doen naar een mooie klassering.

Om het gemakkelijk mogelijk maken, kunnen Hattemers de tegels gratis brengen naar de gemeentewerf aan de Kerkhofdijk. Let op: er mag maximaal 10 m2 ingeleverd worden. Neem bij het inleveren je

legitimatie mee. De gemeentewerf is speciaal geopend voor het inleveren van de tegels op zaterdag 10 juni, zaterdag 8 juli, zaterdag 2 september en zaterdag 7 oktober geopend.

Gemeente neemt deel aan Nederlandse Schuldhulproute

Oorspronkelijk was het kamp bedoeld voor schipperskinderen. Tegenwoordig mogen scholen uit heel Nederland zich inschrijven voor een kamp waarin de deelnemers worden ondergedompeld in de wereld van kinderavonturen bij de Zandkreek in Hattem.

ROVA presenteert jaarverslag 2022

REGIO – ROVA heeft haar jaarverslag 2022 ‘Samen de schouders eronder’ gepresenteerd. ROVA heeft het jaar financieel goed afgerond: de omzet steeg met 4,3% naar 100,8 miljoen euro. Het netto resultaat na belastingen bedroeg 4,4 miljoen eu

“In deze dynamiek hield ROVA nadrukkelijk oog voor de uitdagingen van morgen: het verbeteren van de inzamelprestaties, het meer circulair toepassen van ingezamelde grondstoffen en het verbeteren van de biodiversiteit bij het onderhoud van de buitenruimte”, aldus ROVA. Waar het afgelopen decennium de nadruk in afvalbeleid vooral lag op de reductie van de hoeveelheid restafval (VANG-doelen), focust ROVA zich steeds nadrukkelijker op het verbeteren van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Dit doet zij vanuit haar Programma Kwaliteit Grondstoffen, waarin zij

naast het voorlichten en motiveren van inwoners (met campagnes als Recyclen met Klaas en #Terugwinnaars), ook nadrukkelijk kritisch kijkt naar eigen bedrijfsprocessen van inzameling tot en met de op- en overslag. Het langetermijndoel is om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden en deze zo hoogwaardig mogelijk te benutten.

Het bedrijfsonderdeel Beheer Buitenruimte groeide in 2022 met 5,4% door areaaluitbreidingen, incidentele beheeropdrachten, extra inzet als gevolg van seizoeneffecten zoals storm en gladheidbestrijding

en door nieuwe dienstverlening. De noodzakelijke veranderingen in de dienstverlening om in te spelen op actuele ontwikkelingen vragen flexibiliteit en vakmanschap om, samen met de gemeentelijke opdrachtgevers, tot een plan van aanpak en uitvoering op maat te komen. Zo zijn vorig jaar diverse maaipilots gestart, met als doel de biodiversiteit te verbeteren. Ook is de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder gegroeid, tot 18% van de totale ureninzet ROVA-breed.

Het jaarverslag is te lezen op www.rova.nl/jaarverslag.

Muziekspektakel op het Tinneplein

Foto: archief

HATTEM - Onder de noemer waar De Christelijke Muziekvereniging Hattem (CMH) óók voor staat, namelijk Cool Music & Hits, organiseert zij weer een gezellige muziekavond, beter bekend als Muziek, Borrels & Bites.

Daarbij kun je onder het genot van een hapje en een drankje luisteren naar Nederlandse medleys, Engelse pophits en

meer ‘guilty pleasures’. Het jeugdorkest, percussie-ensemble en het A-orkest zijn dan te horen en maken er weer een gezellige

muziekavond van. Noteer dus alvast in uw agenda: vrijdagavond 7 juli vanaf 19.30 uur op het Tinneplein.

HATTEM – Gemeente Hattem neemt deel aan Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Op deze manier wil de gemeente inwoners met geldzorgen eerder vinden, gericht bereiken en snel doorverwijzen naar de juiste hulp. De raad is hierover geïnformeerd middels een informatienota.

“Een financieel stabiele situatie is een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken of participeren in de samenleving. Problematische schulden belemmeren een volwaardige deelname aan de samenleving en leiden tot hoge maatschappelijke kosten”, schrijft het college aan de raad. “Het bevorderen van een financieel stabiele situatie kan hierdoor een besparing van maatschappelijke kosten opleveren. In de gemeente zijn diverse organisaties actief die inwoners helpen bij hun financiële situatie (Op Ko€rs, bewindvoerders of professionele schuldhulpverlening). Tegelijk weten we uit landelijk onderzoek dat inwoners (te) lang met hun schulden blijven rondlopen. Mensen melden zich vaak pas als er écht geen oplossing meer is en het kan wel tot 5 jaar duren voordat er om hulp gevraagd wordt. Daarnaast is er sprake van versnippering tussen de organisaties en initiatieven op het gebied van schuldhulpverle-

Nieuw seizoen

ning. Elke partij werkt vanuit de juiste intenties, maar de samenhang tussen en de route naar de verschillende vormen van hulpverlening ontbreekt vooralsnog. De NSR (Nederlandse Schuldhulproute) biedt hier een oplossing voor.”

Betreffende de aansluiting bij NSR zullen alle betrokken ketenpartners worden geïnformeerd. Zo kunnen zij professionals en hulpvragers doorverwijzen met de juiste informatie.

Na ondertekening van de overeenkomst zal er door NSR een plan worden opgesteld om de lokale inrichting van het instrument in gang te zetten. Jaarlijks wordt onderzocht in welke mate gebruik gemaakt is van het instrument en tot welke doorverwijzingen dit heeft geleid. Een evaluatie zal worden gepland om het effect inzichtelijk te maken en om te bepalen of gemeente Hattem structureel gaat deelnemen aan de NSR.

Filosofische Kring Hattem

HATTEM - Het nieuwe seizoen van de Filosofische Kring Hattem start op maandag 18 september om 10.45 uur -12.45 uur. Inleider is Drs. Edward van der Tuuk.

Drs. Edward van der Tuuk, filosoof en docent, zal ook dit jaar een cursus geven voor de Filosofische Kring Hattem. Van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het thema: Onherstelbaar verbeterd - over mens, milieu, economie en ethiek.

“Sinds de industriële revolutie heeft de mens ‘de natuur’ in steeds grotere mate weten te beheersen, maar er zijn ook onvoorziene negatieve gevolgen; de effecten van onze beheersing van de natuur lijken moeilijk beheersbaar.” Belangrijke vragen: “Moeten we investeren in duurzame alternatieven door in te zetten op technologische innovatie en efficientie? Of moet ‘het roer om’: een mentaliteitsverandering, een an-

dere relatie tot de natuur. Of kunnen we de keuze overlaten aan de burger/consument, als we de negatieve neveneffecten beprijzen?”

De cursus kost 70 euro incl. koffie of thee in de korte pauze. De bijeenkomsten in 2023 zijn op maandagochtenden: 18 september, 30 oktober en 27 november. In 2024 op dinsdagochtenden: 9 januari, 6 februari en 5 maart. Locatie: (grote zaal) Multi Functioneel Centrum De Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. U kunt zich, als u dat nog niet gedaan heeft, alvast aanmelden voor dit seizoen. Opgave bij: Jeanne Ilsink, tel. 0384442895, of per e-mail: jeanneilsink@gmail.com. Er is nog beperkt plaats. Informatie over de inleider, Edward van der Tuuk, kunt u vinden op: https://filosofieopmaat. wordpress.com/over/.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 10

Vleermuizen in het café?

HATTEM – “Zijn er vleermuizen gevonden in voormalig café Mulder?”, die vraag stelde CDA-fractievoorzitter Teun Juk in de raadsvergadering vorige week. Voordat tot de sloop van het sterk verouderde pand kan worden overgaan, moest eerst uit een flora en fauna onderzoek blijken dat er geen vleermuizen aanwezig zijn.

Het signaal dat raadslid Juk wil afgeven, is dat wanneer er geen vleermuizen gevonden zijn in het verpauperde pand er snel tot sloop moet worden overgegaan. “Wanneer kan eindelijk de nieuwbouw daar beginnen. Er zijn vleermuizen of niet. Als ze er niet zijn, moet je wat doen, dat is mijn signaal”. Wethouder Koen Castelein gaf

aan schriftelijk terug te komen op de vraag of er vleermuizen geteld zijn in het voormalige café aan de Nieuweweg. Duidelijk werd dat het onderzoek een verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer. Daarnaast wilde Juk weten hoe lang de initiatiefnemer heeft om de sloop – en bouwplannen uit te voeren.

Omgaan met welstandseisen

HATTEM – In deze tijden van schaarste op de woningmarkt kan een kleine ingreep er voor zorgen dat een gezin langer in een woning kan blijven.

ChristenUnie raadslid Arend

Nieuw dagelijks bestuur Waterschap

HATTEM - Waterschap Vallei en Veluwe heeft een nieuw dagelijks bestuur. Vorige week benoemde het algemeen bestuur van het waterschap vier heemraden voor de bestuursperiode 2023-2027.

De vier heemraden zijn Erik den Hertog (BBB), Carlo van Dijk (ChristenUnie), Bert van Vreeswijk (SGP) en Henk Veldhuizen (Ongebouwd,

Landbouw). Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein vormen zij het nieuwe college van dijkgraaf en heemraden. Volgende stap is de portefeuil-

leverdeling. Afgelopen maandag 12 juni vergaderde het algemeen bestuur om de Bestuursagenda 20232027 vast te stellen.

Onderwijscollega’s steunen Belevingstuin Petralien

HATTEM/ZWOLLE - Onderwijscentrum de Twijn in Zwolle organiseert verschillende acties om geld in te zamelen voor de Belevingstuin Petralien. Hiermee financiert Virginie Kroes de Belevingstuin Petralien, een fijne plek voor kinderen met én zonder beperking

De Belevingstuin Petralien is een initiatief van Virginie Kroes uit Hattem. Haar dochter Petralien (8) is geboren met het Down Syndroom en een hartafwijking. Daarnaast wordt ze beademend als zij slaapt. “Trampoline springen was voor Petralien haar lust en haar leven” vertelt moeder Virginie.

“Maar bij een onderzoek bleek dat Petralien twee bovenste nekwervels had gebroken. Dat was enorm schrikken natuurlijk”. Er volgde een operatie, haar nek werd met donorbot, pinnen en schroeven hersteld. Dit alles inspireerde Virginie voor het maken van een belevingstuin.

De Belevingstuin

De Belevingstuin is een tuin voor kinderen met én zonder beperking. “Inclusiviteit, daar streven wij met z’n allen naar”, aldus moeder. De Belevingstuin kent vijf elementen: een snoezelparadijs, een zwembad, een buiten-speelparadijs en een dierenverblijf met onder andere vogels, konijnen en kippen. Ook komt er een geurtuin vol geuren, kleuren en eetbare planten. Inmiddels is het dierenverblijf af. “Binnenkort kunnen we starten met de bouw van het snoezelparadijs, omdat de ge-

meente Hattem hiervoor onlangs de vergunning heeft verstrekt”, meldt Virginie blij.

Acties van collega’s Onderwijscentrum de Twijn, waar Virginie werkzaam is en waar Petralien naar school gaat, zamelde tijdens de kerstmarkt een bedrag in van ruim €2.000,-. De Twijn is één van de veertig scholen van OOZ. Dankzij donaties van OOZ-collega’s tijdens de OOZ Eindejaarsactie ‘Hartverwarmend’ kwam er nog ruim €1.000,bij. Virginie: “Dit geld is hard nodig. Twee jaar

terug hadden we ingeschat voor het realiseren van de tuin rond de €60.000 nodig te hebben. Maar de prijzen zijn enorm gestegen en nu zitten wij op €120.000, dat is het dubbele! We hebben nu €35.000 bij elkaar. Alle bedragen zijn van harte welkom, want alle beetjes helpen”.

De Belevingstuin Petralien is een stichting met ANBI status. Wie meer wil weten, wil helpen, doneren of sponsoren, vindt informatie op de website www.belevingstuinpetralien.nl, of mail naar: info@belevingstuinpetralien.nl.

Meer woningbouw om aan woonvraag te voldoen

HATTEM - Er moeten in Hattem meer woningen worden gebouwd om aan de groeiende woonvraag in Hattem te voldoen. Dat stelde het CDA tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan buitengebied.

CDA-raadslid Robert Klaassen:

“De huidige plannen voor woningbouw in Hattem gaan naar onze verwachting niet voldoen aan de groeiende woonvraag. In het bijzonder voor Hattemers die in Hattem willen blijven wonen, maar hier geen woning kunnen vinden doordat er te weinig betaalbaar aanbod is. Dat moet anders.”

Klaassen stelde dat het bestemminsplan bredere gevolgen heeft

dan alleen het buitengebied. “Het gaat om de vraag hoe we wonen in Hattem op de langere termijn mogelijk maken. Momenteel worden er vooral dure koopwoningen gebouwd, maar zijn er juist betaalbare woningen voor met name starters, doorstromers en senioren nodig. Deze groepen inwoners dienen bij nieuwe woningbouwplannen prioriteit krijgen. Waar het college nu vooral kijkt naar woningbouw binnen de kern van

Hattem, moet ook gekeken worden naar uitbreidingslocaties. Wij hebben als gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van onze inwoners. Wij zijn dus aan zet.” Daarom diende de fractie een motie in, waarin het college wordt opgeroepen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor uitbreiding. De motie werd gesteund door VVD, D66, ChristenUnie en fractie Borst waardoor deze werd aangenomen.

Palland merkte tijdens de raadsvergadering op dat de eisen van Welstand soms wel heel strikt genomen worden om woningen geschikt te houden aan de eisen van de tijd.

Palland vroeg de wethouder wat de mogelijkheden zijn om als stadsbestuur hier coulanter mee

om te gaan in situaties die daar om vragen. Wethouder Koen Castelein gaf aan zeker in gesprek te willen gaan hoe de ruimtelijke kaders passen binnen deze opgaves. Bezien moet worden of de kaders van de raad aansluiten bij het programma ruimtelijke kwaliteit. Het onderwerp komt terug op de politieke agenda.

Bieb voor steeds meer mensen een tweede huiskamer

HATTEM - Uit het onlangs verschenen Jaarverslag 2022 van de Biblio theek Noord-Veluwe blijkt dat voor steeds meer mensen de vestigingen van de bieb een tweede huiskamer vormen. Een plek waar ze geregeld even binnenwippen om een kop koffie te drinken en een krantje of een tijdschrift te lezen of om rustig te kunnen studeren.

Bibliotheek-directeur Hetty van de Weg is enorm blij met deze ontwikkeling: “Dit is exact de kant die we op willen. Als bibliotheek willen wij voor iedereen de vanzelfsprekende plek zijn waar je komt om te verblijven, boeken te lenen, huiswerk te maken, een taalcursus te volgen of om te leren omgaan met de digitale overheid.”

Op deze maandagochtend is het is nog erg rustig in de bibliotheek in MFC De Marke in Hattem. Een eenzame bezoekster struint met haar mobieltje aan het oor tussen de rekken met boeken. In verband met de Ramadan is er geen belangstelling voor het Taalcafé dat er van 10.00 tot 11.30 uur wordt gehouden. Geen nood, zegt begeleider en Taalpuntdocent Saskia Kuiling: “Er is nu even ruimte voor andere zaken en na de Ramadan wordt ons Taalcafé als vanouds weer goed bezocht hoor.”

Ze maakt van de gelegenheid gebruik om bij te praten met twee taalvrijwilligers die haar bijstaan: Wies Dubbelboer en Hanny Leskens. Wies is al zes jaar actief als vrijwilliger bij de bibliotheek, Hanny is alweer met haar tweede jaar bezig. Hanny heeft een achtergrond als juf op een basis-

school, Wies is pedagogisch geschoold met een specialisatie voor kinderen met leerproblemen. Het werk als vrijwilliger geeft veel voldoening. Wies: “Ik merk iedere keer weer hoe leuk ik het vind om mensen iets te leren.” En Hanny:

“De mensen die je leert kennen, de culturele verschillen waar je mee in aanraking komt, dit werk is ook echt een verrijking voor mijzelf.”

Saskia Kuiling prijst zichzelf gelukkig met dit gemotiveerde duo. “Samen helpen we tussen de 25 en 30 mensen met de basisvaardigheden lezen en rekenen. We helpen hen ook digitaal vaardiger te worden. Zodat iedereen mee kan blijven doen in deze maatschappij. Het belang van het ontwikkelen van deze vaardigheden gaan we dit jaar ook onder de aandacht brengen bij bedrijven in deze omgeving.”

Ontwikkelen, taal, scholing, ontmoeten. Het zijn kernwoorden die als een rode draad de verschillende vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe in de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek met elkaar verbinden. En samenwerking, creativiteit en laagdrempeligheid vormen daarbij de sleutelwoorden.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 11
Van links naar rechts: Carlo van Dijk, Bert van Vreeswijk, Marijn Ornstein, Henk Veldhuizen, Erik den Hertog en Karl Blokland (secretaris-directeur). Taalpuntoverleg in Hattem: van links naar rechts: Wies Dubbelboer, Hanny Leskens en Saskia Kuiling.

woensdag 14 juni 2023

Dit is een officiële publicatie van de gemeente Hattem.

Bezoekadres

Markt 1, 8051 EZ Hattem

Postadres

Postbus 93, 8050 AB Hattem

Telefoonnummer

(038) 443 16 16

WhatsApp (038) 443 16 16

E-mailadres gemeente@hattem.nl

www.hattem.nl

www.hattem.nl/gemeenteraad

www.hulpwijzerhattem.nl

Openingstijden

Alle balies van het stadhuis zijn van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Op woensdag is burgerzaken extra open tot 20.00 uur.

Maak eenvoudig online een afspraak via www.hattem.nl/ afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16.

Vergaderingen van de raadscommissies

Op maandag 19 juni komen de raadscommissies Ruimte & Duurzaamheid en Samenleving & Bestuur bijeen in een openbare vergadering in het stadhuis. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Agendapunten Ruimte & Duurzaamheid

Koersbepaling zonnepark voormalige vuilstort en Ingekomen Stukken.

Agendapunten Samenleving & Bestuur

Ingekomen Stukken, Wijziging GR GGD NOG, Oprichting stichting waarborgfonds VNOG, Prioriteitenvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2024-2027, Meerjarenagenda Regio Zwolle en het Hattems model voor preventie.

Uitgebreide informatie over de vergaderingen en agendapunten is te vinden op de raadspagina verderop in dit blad. Of kijk op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergadering Ruimte & Duurzaamheid is live te volgen via RTV Hattem en www.hattem.nl/ gemeenteraad. De geluidsopname van de vergadering Samenleving & Bestuur is twee dagen na de vergadering op te vragen via griffie@hattem.nl.

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Maandag 19 juni om 09.00 uur vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in het stadhuis. Wil je de vergadering bijwonen? Laat dit dan uiterlijk twee dagen voor de vergadering aan ons weten via BWT@hattem.nl of telefonisch. De agenda kun je vanaf één werkdag voor de vergadering inzien in het stadhuis of opvragen via (038) 443 16 16. Meer informatie vind je op www.hattem.nl/welstand

APV-vergunningen

Verleende vergunningen

• Midzomerreceptie op 30 juni 2023 bij de Hattemse Mixed Hockey Club aan de Hazenakker 2, verzonden 7 juni 2023.

• Langste Dag op 24 juni 2023 in de binnenstad, verzonden 7 juni 2023.

Bezwaarschrift indienen

Als je het niet eens bent met een besluit, kun je binnen zes weken na de verzenddatum ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 93, 8050 AB Hattem. Het bezwaarschrift moet ten minste te bevatten: naam en adres, dagtekening (datum), omschrijving van het betreffende besluit, de gronden van het bezwaar (motivering) en je handtekening. Indien gewenst kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland

Locatie Arnhem, Afdeling

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Je dient in de aanvraag aan te geven waarom het belangrijk is dat het besluit nog niet wordt uitgevoerd.

Verleende ontheffing

• Het veroorzaken van geluid tijdens een verjaardagsfeest op 2 september 2023 van 19.30 uur tot 24.00 uur op de Libanonweg 9, verzonden 7 juni 2023.

Tegen een APV-vergunning kun je een bezwaarschrift indienen.

Omgevingsvergunningen

Verlengen beslistermijn

• Perceel D 4627 en D 7516 (Dorpsweg), het college heeft de beslistermijn met zes weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren voor de kap van 67 bomen en de aanplant van 140 bomen (diverse soorten), verzonden 6 juni 2023.

Opschorten beslistermijn

• Eliselaan 2, het college heeft de beslistermijn met maximaal twee maanden opgeschort voor de aanvraag voor het renoveren van een bestaand bijgebouw en het oprichten van een nieuw bijgebouw, verzonden 6 juni 2023.

Verleende vergunningen

• Eijerdijk 11, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het gebruiken van een bedrijfswoning voor reguliere bewoning, verzonden 5 juni 2023.

• Hollewand 25, activiteit bouw voor het plaatsen van een dakkapel, verzonden 7 juni 2023.

Tegen een verleende vergunning kun je een bezwaarschrift indienen.

Energietoeslag 2023: nog geen informatie bekend

Het is onbekend wanneer er meer informatie komt over de energietoeslag voor 2023. De regering zou hierover rond de zomer een besluit nemen. De verwachting was in juni, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet gehaald wordt. Daardoor kunnen gemeenten nog niet overgaan tot het uitkeren van deze energietoeslag.

De vertraging komt door een advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken. Hierdoor neemt minister Carola Schouten (Armoedebeleid en Participatie) het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Nadat zij het wetsvoorstel opnieuw heeft bekeken en besproken, gaat de wet naar achtereenvolgens de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Pas als de wet is vastgesteld kunnen gemeenten de energietoeslag gaan uitbetalen.

Bericht indien meer bekend

De energietoeslag is een eenmalige toeslag voor mensen die door de sterk gestegen energieprijzen onvoldoende inkomen hebben om hun energierekening te betalen. Op dit moment kan er nog niets gezegd worden over wie er in aanmerking komt voor de energietoeslag 2023 en wanneer de uitbetaling plaatsvindt. Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, krijgen persoonlijk bericht als er meer bekend is. Ook via de gemeentelijke website wordt informatie gedeeld zodra er meer duidelijk is.

Hulp bij geldzorgen

Inwoners die door het uitstellen van de energietoeslag 2023 in financiële problemen dreigen te komen, komen mogelijk in aanmerking voor het maatwerkfonds Energie van de gemeente. Neem hiervoor contact op met Op Ko€rs van Stichting Welzijn Hattem. Zij kunnen je hier meer over vertellen en helpen met een aanvraag. Elke dinsdag is er tussen 14.00-16.00 uur een inloopspreekuur in De Marke waar je zonder afspraak terecht kan. Je kan ook bellen of mailen met Op Ko€rs via (038) 443 28 81 of opkoers@swhattem.nl

In week 25 worden de nieuwe gemeentemagazines 2023-2024 huis-aan-huis verspreid. Heb je het magazine niet ontvangen, maar wil je dit wel? Haal dan een exemplaar op in het stadhuis.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 12 gemeentenieuws
gemeentemagazines worden volgende week bezorgd
Nieuwe

Inloopbijeenkomst gebiedsplan Hoenwaard 2030

Op 29 juni wordt een inloopbijeenkomst gehouden over het gebiedsproces Hoenwaard 2030 (zie ook www.hoenwaard2030. nl). Bewoners, ondernemers en overige belangstellenden zijn van harte welkom bij Vrieze’s Erfgoed / Molen De Vlijt in Wapenveld. Aanmelden kan via het e-mailadres hoenwaard2030@ vallei-veluwe.nl

Bevestiging samenwerking

De bijeenkomst start met de symbolische ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de samenwerkende partijen: gemeente Heerde, gemeente Hattem, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland. Deze overeenkomst brengt ons naar een nieuwe fase in het project; de planuitwerkingsfase. Hierin gaan we, samen met een ingenieursbureau, aan de slag om het gebiedsplan van zomer 2021 uit te werken in een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp. Dat gebeurt in overleg met belanghebbenden in het gebied, zoals bewoners en ondernemers. In deze fase worden ook onderzoeken gedaan en vergunningen aangevraagd. Zo komen we tot een haalbaar, maakbaar en uitvoerbaar plan.

In gesprek met elkaar

Na de ondertekening is gelegenheid om met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties in gesprek te gaan over de opgaven en maatregelen van het gebiedsplan Hoenwaard 2030. Speciale aandacht gaat uit naar de thema’s: Natuur, Aanpak kades, gemaal Hoenwaard en verlegging teensloot, Natuur Inclusieve Landbouw, Recreatie, Kaderrichtlijn Water en Ontwikkelruimte. Er is geen centrale presentatie. Je kunt binnenlopen wanneer het jou past. Het projectteam is aanwezig om vragen te beantwoorden en extra toelichting te geven. Ter plekke kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan blijf je eenvoudig op de hoogte.

Donderdag 29 juni van 16.00 – 20.00 uur

Vrieze’s Erfgoed / Molen De Vlijt Groteweg 54 in Wapenveld

Op zoek naar locaties voor tijdelijke woningen

We hebben in de afgelopen periode hulp gevraagd voor het vinden van mogelijke locaties voor tijdelijke woningen in Hattem. Tijdens de inloopbijeenkomst op 19 april en op Samenhattem.nl kon iedereen ideeën en argumenten achter laten. Daar is veel gebruik van gemaakt. Waarvoor dank! We laten graag weten wat er nu gaat gebeuren.

Locatieonderzoek loopt nog: werken aan selectie van een klein aantal locaties De door inwoners genoemde locaties en argumenten voor en tegen bepaalde locaties nemen we op in het locatieonderzoek. Dit locatieonderzoek moet leiden tot een selectie van een klein aantal locaties die we verder onderzoeken. We denken momenteel nog na over de criteria om te komen tot deze selectie van locaties. Dat doen we samen met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

In gesprek met omgeving voordat we een besluit nemen

Als we een selectie van locaties hebben, gaan we eerst in gesprek met de buurt. We kijken dan samen met omwonenden naar wat er mogelijk is op een beoogde locatie. Ook bekijken we hoe de planning en het proces om te komen tot realisatie van de woningen er uit zou komen te zien. Omwonenden van een beoogde locatie krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Na gesprekken neemt het college van burgemeester en wethouders besluiten waar de tijdelijke woningen worden gebouwd. Waarom tijdelijke woningen en flexwoningen?

In Hattem zijn veel nieuwe woningen nodig. Momenteel worden er op allerlei plekken woningen gebouwd of zijn er plannen om te bouwen. Maar voor sommige mensen is dit niet snel genoeg. Daarom willen we op korte termijn 55 tot 70 tijdelijke woningen of woonruimtes realiseren om de ergste druk van de woningmarkt te halen. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, vluchtelingen of mensen die met spoed woonruimte nodig hebben.

Concept-Nota Bodemkwaliteit en Bodemkwaliteitskaart Noord-Veluwe ter inzage

Op 9 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem besloten de Nota Bodemkwaliteit en Bodemkwaliteitskaart Noord-Veluwe ter inzage te leggen.

Doel

Met de invoering van de Omgevingswet wordt verantwoordelijkheid voor de bodem van de provincie overgedragen aan de gemeente. Hiervoor is in regionaal verband (Noord-Veluwe) een Nota Bodembeheer en een Bodemkwaliteitskaart opgesteld. Tot deze regio behoren de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde.

De Nota Bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart zijn instrumenten die gericht zijn op duurzaam omgaan met de grond binnen de regio. De Bodemkwaliteitskaart van de regio Noord-Veluwe wordt conform de voorschriften in de Nota Bodembeheer gebruikt als bewijsmiddel voor grondverzet.

Inzagetermijn verschoven

In de vorige editie van de Hattemer noemden wij een inzage vanaf 7 juni. Deze datum is verschoven. De stukken liggen vanaf donderdag 15 juni voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 26 juli 2023). In die periode zijn de stukken ook digitaal in te zie via officielebekendmakingen.nl.

Reageren

Aan inwoners van Hattem wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven op de stukken. Een schriftelijke reactie stuur je naar Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Of per e-mail aan gemeente@hattem.nl. Het is belangrijk hierbij de tekst ‘zienswijze concept-Nota Bodemkwaliteit en Bodemkwaliteitskaart Noord-Veluwe’ te vermelden. Voor een schriftelijke zienswijze geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven waarom u belanghebbende bent en waarom je een zienswijze indient.

Voor een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken met Marije Smilde via (038) 443 16 16.

Tuin- en energiecoaches opgelet!

Was jij tuincoach of energiecoach voor Hattem bij Veluwe Duurzaam? En zou jij het leuk vinden om dit voort te zetten? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of mail naar gemeente@hattem.nl ovv tuin- en energiecoach.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 13 gemeentenieuws woensdag 14 juni 2023 Wij werken op afspraak Maak eenvoudig een afspraak via: www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16

Tips om schade te voorkomen

Voor ondermijning geldt: Schade voorkomen is beter dan schade repareren.

Bovendien lukt het bij opgelopen schade lang niet altijd om die (helemaal) te herstellen. Daarom bij deze enkele tips om ondermijning te voorkomen:

• Ontvangt u een dubieuze link? Open die niet zomaar. Je geeft bij aanklikken namelijk al meteen gegevens weg, waaronder je IP-adres. Op www.checkjelinkje.nl kunt u checken of een link al dan niet veilig is.

• Zorg ervoor dat al uw online apparaten en virusscanner(s) up-to-date zijn.

• Kies een sterk wachtwoord èn gebruik meerdere wachtwoorden. Een sterk wachtwoord bevat veel letters, een cijfer, hoofdletter en een teken. Vermijd namen, straatnamen of andere informatie die aan u zijn gelinkt. Bent u bang dat u uw wachtwoorden op deze manier niet kunt onthouden? In de app LastPass kan iedereen zijn wachtwoorden veilig bewaren.

• Wordt uw computer gehackt? Dan bent u misschien heel veel of alle gegevens kwijt. Maak daarom regelmatig back-ups van alle belangrijke bestanden, los van het apparaat waarop je werkt. Zo kunt u de gekopieerde informatie weer importeren.

• Kijk ook op www.veiliginternetten.nl of www.politie.nl om te zien hoe je veilig kunt werken op internet.

• Zorg voor een tweestapsverificatie op WhatsApp. Zo kan een crimineel niet zomaar uw WhatsApp op een ander apparaat overnemen. Open hiervoor de instellingen voor WhatsApp en daarna het icoontje Account.

tegen Ondermijning

Teamchef politie Veluwe-Noord Van Hekezen: “Ondermijning staat hoog op onze agenda”

“Ondermijning omvat zo ongeveer alle activiteiten die schadelijk zijn voor onze democratische rechtstaat en hoe wij leven. Schadelijk omdat het altijd om illegale praktijken gaat die de gewone gang van zaken in onze maatschappij verstoren”, zegt teamchef politie Veluwe Noord J.H. (Jonas) van Hekezen. Hij beantwoordt voor deze themapagina een aantal vragen over de gevaren en de aanpak van ondermijning in onze regio.

Aan wat voor activiteiten moeten we dan denken?

“Bijvoorbeeld aan drugshandel met alle uitwassen – inclusief geweld – die daarbij horen, witwassen van crimineel geld en uitbuiting van arbeidsmigranten. Maar ook milieudelicten kunnen ondermijnend zijn omdat die vaak samengaan met fraude. Voorbeelden hiervan zijn sjoemelen met mestboekhouding of schonegrondverklaringen. Het wordt gevaarlijk wanneer de onderwereld zich weet te mengen met de bovenwereld. Dan gaat het bijvoorbeeld om een politicus die wordt omgekocht door een ondernemer die een vergunning nodig heeft. Of om een ondernemer die een sportvereniging sponsort en op negatieve wijze invloed uitoefent op het openbaar bestuur.”

Durf vragen te stellen

Ondermijnend gedrag kan er makkelijk insluipen. Vraag is hoe we hier alert op zijn. Wat zijn tekenen die op ondermijning kunnen wijzen? Van Hekezen: “Stel jezelf de vraag: Klopt het wel wat ik hier zie gebeuren? Bijvoorbeeld wanneer een winkelier doorlopend een klant helpt met steeds hetzelfde product. Dit kan op zich onschuldig zijn maar misschien niet in grote hoeveelheden of in combinatie met een ander product. Of denk aan een boerderij waar ineens camerabeveiliging hangt of waar een groot hek voor de oprit is geplaatst.”

De teamchef roept mensen op om in dit soort situaties vooral nieuwsgierig te zijn en vragen te durven stellen. “En wanneer je informatie wilt delen, weet dat dit altijd anoniem kan via Meld Misdaad Anoniem of in een gesprek met de wijkagent dat je hebt aangevraagd.”

Hoog op de agenda

Hoe belangrijk is het onderwerp ondermijning voor het politieteam Veluwe-Noord?

“Dit onderwerp staat inmiddels hoog op de agenda”, deelt Van Hekezen mee. Er werkt een fulltime medewerker ondermijning bij dit politieteam. Deze medewerker is niet alleen eerste aanspreekpunt ondermijning voor zijn directe collega’s maar ook voor de zes gemeenten in de regio Veluwe-Noord.

Samenwerking

Deze gemeenten werken samen aan een Integraal Veiligheidsplan waarvoor ook het Openbaar Ministerie is aangehaakt. Een belangrijke doelstelling voor het politieteam Veluwe-Noord is: Collega’s blijvend informeren over de ontwikkelingen en hen met gerichte opdrachten op pad sturen. Ondermijnende activiteiten worden zo ècht zichtbaar voor de collega’s, deelt Van Hekezen mee.

Een andere uitdaging is: Kijken naar wat het zwaarst weegt en binnen de bestaande formatie het eerst moet worden opgepakt.

Jonge aanwas

Een van de aandachtspunten binnen het werkveld ondermijning is de jeugdcriminaliteit. Het politieteam Veluwe-Noord wil meer zicht krijgen op jonge aanwas in de criminaliteit, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties voor jeugd, veiligheid en zorg.

Samen staan we sterker in aanpak ondermijning

Ziet of hoort u weleens iets waarvan u denkt: Hé wat gek, is dat wel in de haak? Een oud gebouw bijvoorbeeld dat al een tijd leeg staat maar waar al een paar nachten achter elkaar dure auto’s naar toe rijden? Glasgerinkel bij u in de straat terwijl de meeste buurtbewoners al een tijd lagen te slapen?

Of de mededeling misschien van uw dochter dat zij een fors geldbedrag aangeboden kreeg voor het bezorgen van een pakketje met onbekende inhoud? Wat doet u als er zoiets gebeurt?

Geeft u dit door aan de politie of besteedt u er verder geen aandacht aan?

Van 19 tot en met 24 juni wordt de Week tegen Ondermijning gehouden. Wij doen daar als gemeente Hattem ook aan mee. Het gaat bij ondermijning om de onderwereld die de bovenwereld binnendringt. Hierdoor vervaagt de scheidslijn tussen wat wel en niet mag. Het kan bij de voorbeelden die ik net noemde om ondermijning gaan. Misschien zijn er mensen bij betrokken met verkeerde bedoelingen en wordt ook uw kind met grote geldbedragen verleid tot foute zaken. Maar het kan ook zijn dat er niets strafbaars is gebeurd in dat gebouw of rond dat pakketje.

Ondermijning tast het veiligheidsgevoel in de samenleving aan. Ondermijnende activiteiten kunnen zelfs zo uit de hand lopen dat er levensbedreigende situaties ontstaan. Ik vind het daarom heel belangrijk dat ondermijning wordt aangepakt. We werken daarvoor nauw samen met de politie en andere instanties. Maar ik doe ook graag een beroep op u als inwoner of ondernemer om hier alert op te zijn en altijd melding te doen van verdachte situaties.

Dit kan bij de politie, Meld Misdaad Anoniem of de gemeente. Zo kunnen we samen een vuist maken tegen ondermijning en meehelpen om (meer) slachtoffers te voorkomen.

Marleen Sanderse, burgemeester van Hattem

Waar kun je melding doen van verdacht signaal?

U kunt voor alle meldingen van verdachte situaties contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 8844. Belt u liever anoniem? Dat kan via telefoonnummer 0800 7000 van Meld Misdaad Anoniem of via een online melding op www.meldmisdaadanoniem.nl

Signalen die op ondermijning kunnen wijzen worden lang niet altijd aan de politie of Meld Misdaad Anoniem (M.) doorgegeven. Enkele redenen om dit niet te doen zijn:

• Angst om iemand vals te beschuldigen.

• Zelf geen (over)last ervaren van een verdachte situatie.

• Weinig of geen vertrouwen hebben in een goede of succesvolle afhandeling van een melding.

• Niet weten dat je ook anoniem melding kunt doen van een verdachte situatie of bang zijn dat de beloofde anonimiteit niet is geborgd.

De politie benadrukt dat meldingen van verdachte situaties – ook bij twijfel –altijd welkom zijn.

Voor Meld Misdaad

Anoniem geldt: Deze onafhankelijke meldlijn neemt geen gesprekken op en er worden geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens genoteerd.

De anonimiteit van melders is gegarandeerd, deelt M. mee.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 14 Week
Arbeidsmigranten worden soms in panden met rommelige en veel te krappe kamers gehuisvest.

Spetterplas Hanzepark Hattem weer geopend

HATTEM – De temperaturen lopen op. Met dit mooie weer is ook de spetterplas in het Hanzepark Hattem weer geopend. De afgelopen dagen was er al volop vertier in de plas met zomerse weer.

Vorige week werden de laatste aanpassingen door de vrijwilligers van IJsvereniging Hattem gedaan om nog beter te kunnen spetteren. De spetterplas werd vorig jaar geopend op het terrein

en bleek direct een groot succes.

Daarom werden er een aantal zaken verbeterd zodat er in de zomermaanden nog meer plezier kan worden beleefd aan het water. Kinderen zijn onder begeleiding

Restaurant En-Joi gaat sluiten

van volwassenen welkom. De toegang is gratis voor leden van de ijsvereniging. Niet-leden graag melden in het clubgebouw. Wanneer de vlaggen bij de ingang uithangen, is de spetterplas geopend.

Basisschoolleerlingen in actie tegen zwerfvuil

HATTEM - Vrijdag 9 juni gaf wethouder Castelein het startsein voor de Week van Mooi Schoon in de gemeente Hattem op GBS De Zaaier. In de gemeente doen dit jaar in totaal 300 leerlingen van twee basisscholen mee aan deze zwerfafvalopruimactie.

Tijdens het startsein van de Week van Mooi Schoon overhandigde de wethouder het boek

‘De aarde heeft jou nodig’ aan de school en wenste hij de leerlingen veel succes met de opruimactie. Daarna gingen de leerlingen voor-

zien van opvallende hesjes en gewapend met handschoenen, afvalgrijpers en vuilniszakken de buurt in om zwerfvuil op te ruimen.

Over de Week van Mooi Schoon De Week van Mooi Schoon is een jaarlijkse actie waarbij leerlin-

gen van basisscholen in de buurt zwerfafval opruimen.

Dit jaar gingen ruim 7.000 leerlingen van ruim 100 basisscholen uit 17 ROVA-gemeenten de straten op om de omgeving van hun school vrij te maken van zwerfvuil.

Commissies vergaderen in stadhuis

HATTEM – De Commissie Ruimte & Duurzaamheid vergadert op maandag 19 juni vanaf 19.30 uur in de Raadszaal. De Commissievergadering Samenleving & Bestuur vindt op 19 juni plaats in de Burgerzaal van het stadhuis. Deze vergadering start om 20.00 uur.

Het Zonnepark op de voormalige vuilstortplaats is een van de agendapunten in de commissie Ruimte & Duurzaamheid. Het college wil eerst van de raad weten hoe deze denkt over de realisatie van een zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Oranje Nassaulaan. Initiatiefnemer Powered by Hattem heeft aangegeven dat zij verder willen met de plannen

voor een zonnepark op deze locatie. PbH wil daarom van de gemeente weten welke stappen gezet moeten worden om planologische goedkeuring te krijgen voor dit project. Het college wil eerst bij de raad verkennen of er een positieve basishouding is ten aanzien van het initiatief. PbH hecht belang aan helderheid over steun en wil

graag zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. Daarom is het vraagstuk op de agenda van de commissie gelegd om te bezien hoe de politiek tegenover een zonnepark op deze locatie staat.

Op basis van de bespreking kan het college bepalen of een positief of negatief principebesluit steun heeft van de raad.

HATTEM – Restaurant En-Joi gaat sluiten. In een nieuwsbrief aan klanten laat eigenaar de familie Zhu weten dat op 1 juli de deuren definitief dicht gaan. Een moeilijke beslissingen voor de familie die met name is genomen vanwege het voortdurende gebrek aan voldoende keukenper-

soneel. Tot aan de sluitingsdatum kunnen bezoekers nog terecht bij het restaurant voordat de deuren voorgoed sluiten.

Nieuw lid Regionale Rekenkamer Commissie

HATTEM – Michel Bergshoef is tijdens de raadsvergadering benoemd tot lid van de rekenkamercommissie Hattem.

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben die onafhankelijk onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. De rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken samen. De samenstelling van de commissies is gelijk en de onderzoeken worden zo veel mogelijk gezamenlijk gedaan. De rekenkamercommissies worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Voor de gemeente Hat-

tem is dat griffier Ine Margriet Westhoff. Hoewel het vijf afzonderlijke rekenkamercommissies zijn, wordt in de praktijk vaak gesproken over ‘de rekenkamercommissie’. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden. De gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar.

Michel Bergshoef gaat met ingang van 1 juni aan de slag. Nadat de eed was afgelegd, ontving het nieuwe lid van de rekenkamercommissie bloemen en felicitaties van de burgemeester en raadleden.

Kinderen Sint Andreasschool enthousiast inzameling E-waste

HATTEM – De oudste groepen van de Sint Andreasschool en De Vlonder zijn druk bezig om elektronische apparaten in te zamelen in het kader van de E-waste race. Deze week is de laatste week dat de afgedankte apparaten bij de scholen kunnen worden ingeleverd.

De leerlingen van de Sint Andreasschool hebben via Marktplaats al veel mensen blij kunnen maken met de elektrische apparaten die het dankzij de vrijwilligers van het Repair café weer doen.

Dagelijks worden de advertenties bijgehouden op het Digibord in de klas.

“We hebben een aantal mensen blij kunnen maken met een gratis (gemaakt) product via Marktplaats.

Zo is er een mevrouw blij met een Senseo apparaat en is er een grasmaaier opgehaald die nog op 1 stand kon maaien. Deze meneer zag er nog wel kansen in als electromonteur, om hem te herstellen. Een kleine ventilator is hersteld bij het Repair café en met dit warme weer was ook daar een mevrouw

erg blij mee. Kortom, we proberen de wereld een stukje mooier te maken door te delen wat we hebben gekregen. De kinderen zijn enthousiast en komen nog dagelijks met spullen op school. Ook ouders nemen spullen mee of buurtbewoners komen hun elektronisch afval brengen. Er is geflyerd door de leerlingen en hieruit zijn verschillende keren afhaal afspraken gemaakt om E-waste bij mensen thuis op te halen”, aldus leerkracht Margriet van groep 7/8 van de Sint Andreasschool.

Tot 15 juni 10.00 uur kan er nog E-waste worden gebracht bij de Sint Andreasschool. Daarna worden de containers opgehaald en zal de balans opgemaakt worden.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 15
Foto Johannes Stalenburg

Weet u welke Hattemers er in de gemeenteraad zitten en wat zij precies doen? Weet u hoe u als inwoner van Hattem mee kunt praten met de raadsleden en uw mening kunt geven?

De gemeenteraad wil met deze pagina in de Hattemer u informeren over het werk van de raad en de mogelijkheden voor u om invloed uit te oefenen.

Veel leesplezier!

Info/Contact

Op www.hattem.nl/gemeenteraad vindt u veel informatie over de gemeenteraad zoals de vergaderingen met agenda’s en vergaderstukken, de samenstelling van de raad, manieren om in- en mee te spreken, overzichten van vragen aan het college, toezeggingen van het college, moties en amendementen, etc. Wilt u meer weten, neem dan contact op met de raadsgriffie via griffie@hattem.nl. Zij helpen u graag verder!

Vergaderingen van de raadscommissies 19 juni 2023

Agenda van de commissie Ruimte & Duurzaamheid–aanvang 19.30 uur, te volgen via RTV Hattem en website gemeente.

1. Opening commissie Ruimte & Duurzaamheid

2. Vaststelling van de agenda en mededelingen

3. Vaststellen besluiten-en toezeggingenlijst commissie R&D d.d. 22 mei 2023

4. Koersbepaling zonnepark voormalige vuilstort

5 Lijst Ingekomen Stukken-05

6. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen

7. Mededelingen van en vragen aan het college

8. Sluiting

Agenda van de commissie Samenleving en Bestuur (S&B) – aanvang 20.00 uur

1. Opening commissie Samenleving & Bestuur

2. Vaststelling van de agenda en mededelingen

3. Vaststellen besluiten-en toezeggingenlijst commissie S&B/brede commissie d.d. 15 mei 2023

4. Lijst Ingekomen Stukken-05

5. Oprichting stichting waarborgfonds VNOG

6. Prioriteitenvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2024-2027

7. Meerjarenagenda Regio Zwolle

8. Wijziging GR GGD-NOG

9. Hattems model voor preventie

10. Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen

11. Mededelingen van en vragen aan het college

12. Sluiting

Op 26 juni vergadert de raad over de voorjaarsnota en kadernota.

Raadsvergadering maandag 10 juli

De agenda van deze vergadering hangt mede af van de besprekingen in de commissies op 19 en 26 juni. Vanaf 28 juni is de volledige raadsagenda te raadplegen op www.hattem.nl/gemeenteraad. De vergaderingen zijn live te volgen via RTV Hattem. Kijk voor frequenties op de website www.rtvhattem.nl. Via deze website is de vergadering ook live te volgen en/of terug te kijken op bijvoorbeeld uw pc, tablet of telefoon.

Commissielid in de schijnwerpers

Commissieleden ondersteunen de fracties en nemen deel aan de commissievergaderingen namens hun partij. Het gaat om mensen die namens een politieke partij op de kandidatenlijst hebben gestaan en erg betrokken zijn bij de gemeente en de raad.

Wat is jouw favoriete plekje van Hattem en hoe ben je bij de Hattemer politiek betrokken geraakt? Inmiddels ruim zes jaar geleden ben ik met vrouw en zoon hier in Hattem komen wonen, inmiddels is daar nog een dochter bij gekomen. Hattem hebben we leren kennen als een prachtige stad met een rijke historie, precies waar we van houden. Het barst van de mooie plekjes in en om Hattem, maar na de terrassen of de mooie bossen is toch ons eigen plekje het meest favoriet. Dit is waar we samen de mooiste herinneringen hebben en maken. Ik ben zelf werkzaam voor een gemeente in de buurt en het lokaal bestuur en de openbare zaken, maar de openbare ruimte in het bijzonder, hebben altijd al mijn aandacht gehad. Na wat gesprekken met Arend ben ik zo de fractie en dus de lokale politiek ingerold.

Praat met de Raad, midzomerreceptie

De gemeente Hattem houdt op vrijdag 30 juni een Midzomerreceptie voor inwoners en relaties. Dit gebeurt op sportpark van de Hattemse Mixed Hockey Club aan de Hazenakker 2. Er worden tussen 16.00 en 20.45 uur allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Ook de gemeenteraad levert een bijdrage aan het programma. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 17.30 of 19.00 en 19.30 uur met raads- en commissieleden in gesprek gaan over een onderwerp dat ze zelf aandragen of een vraag die op een kaartje staat.

Twee pijlers van de Midzomerreceptie zijn: ontmoeting en gezelligheid. Op het programma staan onder meer: live muziek, een stormbaan, springkussens en gelegenheid om op de hockeyvelden te sporten. Kinderen kunnen zich laten schminken en er loop ook een clown op het sportpark rond. Ons Genoegen is met een blaaskapel aanwezig en de CMH met het A-orkest. Ook treedt er twee keer een band op: Stapgelegenheid. Stapgelegenheid doet dat een keer akoestisch en een keer elektrisch.

Alle bezoekers krijgen bij de ingang enkele munten cadeau waarmee ze eten of drinken kunnen bestellen bij een externe cateraar of medeorganisator de Hattemse Mixed Hockey Club.

Praten met de raad

Waar krijg jij energie van?

Ik krijg de meeste energie van ontwikkelingen in de openbare ruimte, of de plannen daartoe. En dan het liefst met een zo groot mogelijk draagvlak, politiek gezien, maar juist ook maatschappelijk.

Hoe ga jij het verschil maken in de commissie?

Ik probeer in mijn rol als commissielid de raadsleden te ondersteunen met kennis en kunde en probeer zo veel mogelijk feiten en gegevens boven water te krijgen om een zo helder mogelijk beeld van een vraagstuk te krijgen. Daarbij probeer ik net even dat standpunt of inzicht te belichten wat minder voor de hand ligt. Daarmee probeer ik het verschil te maken.

Hoe ziet jouw ideale Hattem er over 20 jaar uit?

20 jaar is echt nog heel erg ver weg, maar eigenlijk hoop ik dat het er ongeveer nog zo uitziet als vandaag, misschien nog ietsje groener. Natuurlijk zal er veel moeten veranderen in 20 jaar, maar dan het liefst zonder meer afbreuk aan de karakteristieken te doen dan nodig. En waar dat niet anders kan, dan op zo’n manier dat er zo veel mogelijk draagvlak of acceptatie voor is. Ik hoop en bid dat Hattem over 20 jaar nog net zo mooi is, met plek voor iedereen!

De aanwezige raads- en commissieleden zullen vanaf 17.00 en 19.00 uur bij een tafel staan met ruimte voor een pitch of een gesprek over vraag of onderwerp dat over Hattem gaat. Wie het leuk vindt om een idee, voorstel of standpunt te pitchen krijgt daarvoor 1 minuut de tijd. De raadsleden mogen daar vervolgens kort op reageren, Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over de haalbaarheid van het aangedragen idee.

Ook zijn er enkele vragen bedacht om met elkaar over door te praten:

• Hoe maken we Hattem nog aantrekkelijker?

• Hoe kan het vertrouwen in de lokale overheid worden vergroot?

• Als jij raadslid was, wat zou je dan als eerste doen?

Onze raadsleden gaan meerdere keren per jaar de straat op onder de noemer ‘Raad op straat’. Op 30 juni wordt deze aanduiding veranderd in ‘Raad op de Midzomerreceptie’.

Ideeënbus

Bezoekers kunnen hun ideeën of voorstellen ook in een ideeënbus deponeren. Wie zijn naam en bereikbaarheidsgegevens invult wint misschien wel een leuke prijs. Een jury gaat de inzendingen bekijken en maakt in de loop van juli de prijswinnaar(s) bekend.

Praat mee!

U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen om mee te praten over een onderwerp. Neem contact op met griffie@hattem.nl voor meer informatie hierover.

Volg de raad op twitter via www.twitter.com/raadhattem. We twitteren over vergaderingen, agenda’s en andere activiteiten van de raad. Nu ook op Instagram @gemeenteraadhattem

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 16 Vragen? Meepraten of inspreken? griffie@hattem.nl en www.hattem.nl/gemeenteraad

Word Gastheer/vrouw van het Landschap

HATTEM - Ben je - recreatief - ondernemer en geïnteresseerd in de natuur in en om de rivier de IJssel, de cultuurhistorie en flora & fauna van het unieke IJssellandschap? En wil je aan de slag met natuur-/cultuurbeleving vanaf de voordeur van jouw onderneming zodat jouw gasten een unieke ervaring hebben? In oktober start de cursus Gastheer/gastvrouw van het landschap IJssellandschap.

Onderscheidend ondernemen

Deze cursus leert je hoe je jouw gasten een onvergetelijke ervaring mee geeft. Je gaat actief aan de slag met natuurbeleving vanaf de voordeur en tips om je eigen terrein te vergroenen. Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen (lokaal en landelijk) en kan daarbij aansluiten. Je leert de unieke waarden van jouw eigen omgeving nog beter leren kennen waar je je gasten mee kan verleiden & je leert andere ondernemers in de toerismebranche kennen, waardoor je jouw netwerk uitbreidt en waardevolle contacten legt. Je wordt verrast door je eigen omgeving tijdens de cursusdagen waar we uiteraard ook de buitenwereld gaan verkennen. Na de cursus ben je Gastheer/-vrouw van het landschap IJssellandschap met een bijbehorend gevelbordje.

De cursus is geschikt voor alle recreatieve ondernemers in de omgeving van de IJssel (Gelderland en Overijssel) tussen Wilp en Zwolle zoals hotels, campings, bed and breakfasts, restaurants, vakantieparken, dagrecreatie (bv botenverhuur, kinderboerderij, outdoor sport), agrarische ondernemers die ook aan recreatie op hun erf doen, toeristische informatiepunten, etc. Deelname is mogelijk door een of twee personen per bedrijf/instelling, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Netwerk opbouwen

Door het volgen van het programma Gastheer-vrouw van het Landschap leer je niet alleen recreatieondernemers uit jouw omgeving (beter) kennen, maar sluit je je ook aan bij een netwerk van ruim

Uitslag verloting

HATTEM - Op 2 en 3 juni werd onder uitstekende weersomstandigheden de 26e Oudhollandse Markt gehouden. Op 3 juni vond de trekking van de grote verloting plaats.

Onderstaand de winnende nummers: 2381, 2506, 1227, 2269, 2003, 2077, 2170, 2727, 3375, 1287, 2862, 3106, 1428, 1997, 1023, 3222, 994, 3385, 1311, 137, 422, 2984, 1208, 1513, 1911, 3113, 3231, 3030, 51,

3352, 127, 439 (onder voorbehoud van drukfouten).

De prijzen zijn af te halen op woensdag 21 juni of woensdag 28 juni van 19.30 tot 20.30 uur, Parklaan 30.

Inrichting gebied

ondergrondse parkeergarage

3.500 duurzame recreatieondernemers in Nederland. Zo ontmoet je gelijkgestemde ondernemers en deel je inspiratie en kennis. Als grootste opleider in natuurbeleving biedt IVN naast het Gastheer-programma, nog veel meer cursussen over natuur en natuurbeleving.

Kosten en aanmelden

Gastheer van de IJsselvallei

Dankzij bijdragen vanuit Gastvrij

Overijssel en Veluwe op 1, kost deelname aan het programma eenmalig 250 euro per persoon. Dit is inclusief lesmateriaal en vier cursusbijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag 2, 9, 30 oktober en 6 november. Ben je geïnteresseerd in de cursus en wil je meer informatie? Neem contact op met Lilian Dieben, l.dieben@ivn.nl

Huygens Vocaal zingt Rejoice in the Lamb

HATTEM - Andermaal presenteert het Huygens Vocaal Ensemble zich op 17 en 18 juni met een programma dat hoofdzakelijk gevuld is met nieuwe en/of zelden uitgevoerde muziek. Centraal in het programma staat ‘Rejoice in the Lamb’ van Engelsman Benjamin Britten. ‘Rejoice in the Lamb’ is een zelden uitgevoerde cantate voor koor, solisten en orgel. Voor de tekst baseerde Britten zich op ‘Jubilate Agno’, een achttiende-eeuws gedicht dat pas in 1939 werd ontdekt in een privé́-bibliotheek. ‘Rejoice in the Lamb’ wordt ingeleid door werken van Vaugh Williams, Tijssen, Holst en Finzi.

Van dirigent Tijssen staan twee

‘Engelse’ werken geprogrammeerd. Het eerste is een a-capella werk getiteld ‘Hail Moon’. Hans Tijssen gebruikt in deze compositie de typische taal van verbeelding zoals we die ook horen bij Finzi en Holst. In komende concerten zal het stuk zijn première beleven. Het tweede werk van Hans is voor koor, bariton en piano. Het werk is in 2017 geschreven en volledig geïnspireerd en ge-

stoeld op het werk van Benjamin Britten. Het programma wordt afgesloten met het Te Deum in C van Britten. Het orgel wordt bespeeld door Henk Linker.

Op 17 juni vindt het concert om 20.30 uur plaats in de Plantagekerk Zwolle, op 18 juni om 15.30 uur in de Grote kerk Epe. Meer info en kaarten bestellen via www. huygensmusic.nl

HATTEM – In de raad komt eerst de nieuwe inrichting van het gebied bij de ondergrondse parkeergarage aan de orde voordat de werkzaamheden daar worden gestart. Dat antwoordde wethouder Koen Castelein op vragen van André Borst van de fractie Borst. Volgens Borst zijn veel mensen ontevreden over de nieuwe inrichting. “Er moet eerst goed over nagedacht worden en een andere oplossing komen dan de bestrating aan het eind van de Dorpsweg en Kerk-

straat”. Wethouder Castelein stelt dat het vertrekpunt van Borst is dat veel mensen tegen de herinrichtingsplannen bij de ondergrondse parkeergarage zijn. “Er zijn ook omwonenden die lovend zijn”. De raad wordt eerst geïnformeerd voordat de stratenmakers aan de slag gaan.

Hulp bij verlagen energierekening

voorbeeld of er een wasmachine vervangen kan worden door een duurzamer model. Of een gordijn dat wordt opgehangen tegen tocht.

Huurders en woningeigenaren in de gemeenten Epe, Hattem, en Heerde die energietoeslag hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden via www.jouwbespaarhulp.nl om zo in aanmerking te komen voor energiebesparende maatregelen.

HATTEM - Steeds meer mensen hebben moeite om de energierekening te betalen. Om die reden slaan de gemeenten Epe, Hattem, Heerde en Woonstichting Triada de handen ineen. Zij bieden de komende tijd hulp aan mensen bij het verlagen van de energierekening. Zowel huurders als woningeigenaren die energietoeslag hebben ontvangen, hebben recht op gratis energiebesparende maatregelen. Er komt een energiecoach langs met tips om energie te besparen. De energiecoach laat een klusser komen om kleine aanpassingen in huis te doen. Hierbij kan je denken aan het plaatsen van radiatorfolie, deurdrangers of tochtstrips. Ook wordt door de energiecoach gekeken naar andere oplossingen. Bij-

Kwetsbare mensen vaak in beeld bij burenruzies

HATTEM - In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Maar liefst bij een kwart van de meldingen was er sprake van complexe problemen, een stijging van ruim 10%.

“Daarbij kwamen kwetsbare mensen vaak in beeld. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychosociale of taalproblemen en vaak een combinatie daarvan”, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV. “Buurtbemiddelingsorganisaties zijn bezorgd over het groeiend aantal kwetsbare mensen met complexe problemen dat betrokken is bij burenruzies. In een steeds complexere maatschappij waarin zelfredzaamheid belangrijk is, zien Buurtbemiddelingsorganisaties een grotere groep die moeite heeft om mee te komen. Ze krijgen meer problemen en minder begeleiding om ze op te lossen,” zegt Herder. Meer begeleiding is ook nodig voor een goede samenhang in de buurt. Wijkgericht werken stimuleert inwoners om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling Hattem: “Als je je buren kent, is het makkelijker om met eventuele overlast om te gaan. Bij buurtbemiddeling zien we al 27 jaar dat meer kennis over de ander leidt tot begrip en respect voor elkaar. Waar voorheen overlast werd ervaren, zie je tijdens een bemiddelingsgesprek dat mensen elkaar beter gaan begrijpen en de relatie vaak hersteld of buren weer de beste vrienden worden.”

Meldingen Hattem

In Hattem werden in 2022 11 zaken aangemeld; een zaak minder dan in 2021. Zeven inwoners namen zelf contact op met buurtbemiddeling. De overige aanmeldingen kwamen vanuit Woonstichting Triada (2) en de politie (2). De meldingen betroffen vooral geluidsoverlast, zoals door volwassenen of kinderen of audioapparatuur. Ook waren er tuin/grond of problemen.

3.200 buurtbemiddelaars

90% van de gemeenten in Nederland biedt buurtbemiddeling aan. Meer dan 3.200 bemiddelaars zetten zich vrijwillig in om burenruzies te helpen oplossen. Deze inzet is onbetaald, maar onbetaalbaar en succesvol: 70% van de behandelde zaken werd positief afgesloten door de goed getrainde vrijwilligers en de medewerkers. Hettie Schoonhoven: “De bemiddelaars verbinden buren met elkaar, daar ligt voor een groot deel de oplossing om burenoverlast niet onnodig te laten escaleren.” Vragen? Neem contact op met Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling Hattem via 06-83603862 of mail naar info@ sb-support.nl

Kijk voor tips of informatie ook op www.problemenmetjeburen.nl

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 17
BELEEF IN ONZE VERGROTE Koops, altijd een belevenis! Bij ons vind je de mooiste en grootste collectie en het beste slaapcomfort! Heropening! Heel veel voordeel op matrassen, kasten, boxsprings, bodems, deelbare ledikanten, donsdekbedden, overtrekken, hoeslakens, decoratie... enz. Design, sfeer, service, kwaliteit en advies Tel: 038 376 12 12 afspraken@koopsbedden.nl Al ruim 180 jaar verstand van goed slapen!
MEER SHOWROOM! Voor elke klant een cadeau! Zondags gesloten Direct aan de A28 Rondweg 72 Wezep www.koopsbedden.nl

Knappe prestaties ruiters

HATTEM- Ruiters Jaimy Leusink en Jonna Lok hebben keurig gepresteerd.

Jaimy heeft een super knappe prestatie geleverd: ze is voor het 2e seizoen op rij

kringkampioen geworden in de klasse 1.10 springen met haar paard Luno. Jonna Lok is met haar paard Naber bij Jumping de Peperbus in Zwolle geweest. Ze reed mee in de klasse 90cm en werd heel knap eerste.

Afval gedumpt bij papiercontainers

HATTEM – Vrijwilligers van stichting Oud Papier Hattem troffen onlangs wel heel bijzonder ‘papier’ aan rondom de oud-papiercontainers aan de Burgemeester Moslaan en Hoopjesweg. Het Hattems Mannenkoor, Fanfarekorps Ons Genoegen en tafeltennisvereniging Smash, verenigd in Stichting Oud Papier, zijn blij dat

er papier wordt ingeleverd. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit soort afval wordt achtergelaten.

Plan voedselbos & buurtmoestuin

HATTEM - De Hattemer Groene Wereld is een pas opgerichte groep, bestaande uit mensen die een voedselbos en/of buurtmoestuin in Hattem willen realiseren. Zij zullen hun eerste plan presenteren na de lezing over voedselbossen die Groen Goud organiseert op 27 juni

Sprekers die avond zijn Irma en Sijtse van der Zee, die zich verdiept hebben in dit onderwerp. De lezing heeft als doel mensen bij elkaar te brengen die zich willen inzetten om de wereld beter, groener en toekomstbestendiger te maken, hetzij in de eigen wei of (moes)tuin hetzij met een gemeenschappelijk project, zoals een voedselbos of buurtpluktuin.

Voor elke tuinier

Het echtpaar van der Zee heeft veel kennis en ervaring opgedaan en hun enthousiaste en heldere verhaal over voedselbossen zal menig tuinliefhebber aanspreken. “Voedselbossen kunnen een deel van de oplossing zijn bij diverse maatschappelijke uitdagin-

gen en een sociale binding brengen tussen mensen die de wereld een stukje beter willen maken.”

Hattemer Groene Wereld

Meerdere Hattemers blijken te willen streven naar een voedselbos of buurtmoestuin. Een aantal van hen vond elkaar via de gemeente. Ties Sikkema zal hun plan toelichten en uitleggen waar een geschikte plek is voor dat doel.

Interesse?

Je bent van harte uitgenodigd voor de lezing op 27 juni om 19.30 in het gemeentehuis. Toegang is gratis, wel graag even aanmelden via de mail hattemsgroengoud@gmail.com

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 20 LABELKORTING DAMESMODE met geel label 40% KORTING 30% 20% KORTING met oranje label met rood label LABELKORTING HERENMODE met grijs label 30% KORTING 20% KORTING 10% KORTING met roze label met blauw label Kerkstraat 16, Hattem Kerkstraat 12-14, Hattem Kerkstraat 20, Hattem OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m donderdag van 9.30-17.30 uur, vrijdag van 9.30-20.00 uur, zaterdag van 9.30-17.00 uur KORTING Merken damesmode: &CO - 20To - AIME - BLOOMINGSEXXCELLENT FRANK WALDER - FREEQUENTPOOOLS - RABE RED BUTTON - SOYA CONCEPT STREET 0NE - TAIFUN VIA APPIA DUE - ZERRES Merken herenmode: BAILEY’S - BLUE FIELDS - CARSGABBIANO - GATE ONE GIORDANO - LERROS - MEYERNO EXCESS - NZA - OLYMP PETROL PME LEGENDPIERRE CARDIN - STATE OF ART SUPERDRY - VANGUARD fit20 ervaren? Kom op onze open dag! 24 juni 2023 van 13:00 tot 16:00 Ontmoet ons team en ontdek of fit20 wat voor jou is! Maak kennis met fit20 door een kijkje te nemen op onze open dag. Je bent van harte welkom aan de Konijnenbergerweg 3 in het clubhuis van Dutch Golf Hattem. De koffie staat klaar. 038 20 22 015 fit20hattem.nl Open dag fit20 Hattem

Finale nacompetitie bij v.v. Hattem

HATTEM - Op zaterdag 17 juni is de vv Hattem gastheer voor een te spelen finale in de nacompetitie.

Inzet hierbij is de strijd voor een plaats in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal. De teams die deze finale in actie zullen komen zijn

Hierden en DOS ’37 uit Vriezenveen, beide tijdens het afgelopen seizoen op de 2e plaats geëindigd in respectievelijk de 2e klassen I en J van het district Oost. Opmerkelijk feit is dat beide teams juist in het seizoen 2021-2022 zijn gedegradeerd uit die 1e klasse en dus zal één van de beide finalisten na één seizoen afwezigheid weer terugkeren naar die 1e klasse.

Hierden versloeg in de 1e ronde van de nacompetitie Gramsbergen en was in de halve finale voor

Laatste meetmoment turnsters Hanze Gym Hattem

HATTEM - Zaterdag turnden de jongste turnsters van Hanze Gym Hattem het tweede en tevens laatste meetmoment van dit seizoen.

Het meetmoment vond in Nunspeet plaats en werd in samenwerking met Olvo Wezep, Pegasus Heerde en G.V. Nunspeet georganiseerd.

Alle turnster hebben een mooie vooruitgang laten zien ten opzichte van het vorige meetmoment. De nodige radslagen, handstanden,

overslagen en salto’s zijn voorbijgekomen. Uiteindelijk ontving iedereen na een geslaagde wedstrijd een welverdiend diploma.

Zonovergoten en spannend Gelre toernooi

HATTEM - Zondag werd het Gelre toernooi gespeeld bij PV Gelre. Het was een zonovergoten dag met superspannende partijen.

Na twee voorrondes werden er drie wedstrijden gespeeld in de A- en B- poule. De winnaars van

de A-poule: Jan Vrielink en Teake Dijkstra. Voor de volledige uitslag en foto’s

zie www.pv-gelre.nl. De sponsor en alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt.

Nationaal Strokeplay Kampioenschap 65+ golf

HATTEM - Afgelopen week zijn Bernardine de Vries, lid van Toxandria, en Harry Langevoort van de Sallandsche Golfclub op de baan van de Hattemse Golf Nederlands Kampioen 65+ geworden.

Het tweedaagse kampioenschap kenmerkte zich door heerlijk zomerweer, goede en aanspeelbare, maar moeilijk te bespelen greens en een droge harde baan. Al na de eerste dag bleken de eigen spelers van de Hattemse Golf Pem van Heek, vorig jaar Nederlands kampioen, Ineke Steinmetz en Jan Rauws niet in staat te zijn geweest de baan te bedwingen en stonden in de middenmoot.

Na wedstrijddag 1 stond Bernardine de Vries met een score van 73 en vijf slagen voorsprong alleen aan de leiding. Op dag 2 kwam haar voorsprong niet in gevaar en met een totaal aantal slagen van 151 en een voorsprong van 7 slagen won ze zeer verdiend het kampioenschap.

competitiegenoot Unicum net te sterk, al moest er wel een verlenging aan te pas komen. DOS ’37 wist in de 1e ronde IJVV opzij te zetten en had in de halve finale eveneens een verlenging nodig. In de laatste minuut van die verlenging scoorde het de winnende goal tegen DOS Kampen dat daardoor degradeerde naar de 2e klasse. De beide finalisten kennen elkaar dus nog van de competitie van een seizoen eerder en gezien de voetballende kwaliteiten van beide teams is op voorhand al te stellen dat het een mooie wedstrijd kan worden. De wedstrijd op het sportpark van de v.v. Hattem zal aanvangen om 15.00 uur.

Acro Hanze Gym Hattem Nederlands Kampioen

HATTEM - Zaterdag werd Hanze Gym Hattem door 3 teams vertegenwoordigd op het NK voor het DE niveau acrogym. D senioren duo Milana en Merle wist met een score van 24.000 de concurrentie ver achter zich te laten en mocht het erepodium betreden. Hattem is twee Nederlands Kampioenen rijker.

Maud en Lotte mochten als eerste de wedstrijdvloer op als E jeugd duo. Ze hadden van te voren de nodige zenuwen, eenmaal op de vloer was hier niks meer van te zien. Met een nette oefening zijn ze op de 8ste plaats geëindigd. Een top presentatie, vooral omdat beide meiden nog maar een jaar bij de wedstrijdgroep zitten. Daarna was het de beurt aan Senne en Eva als E junioren duo. Zij startte de wedstrijd met als doel: een score van 23.00 punten halen. En dat is gelukt. Met een stralende oefening wisten ze 23.18 punten te behalen waarmee ze 9de van Nederland zijn geworden.

Bij de heren startten op de tweede dag Harry Langevoort, oud-Hattems lid Jan van Beek en Jan de la Hayze met respectievelijke scores van 75, 77 en 78 slagen in de laatste flight. Tot de tweede 9 ging het in deze top drie gelijk op en daarna sloeg de wedstrijdspanning kennelijk toe bij de twee Jannen. Met een fraaie score van 37 slagen op de tweede negen won Harry Langevoort met een totaalscore van 153 slagen over twee dagen. Bernardine en Harry wonnen ook de prijs voor de beste netto score. De prijzen werden uitgereikt door

Nederlands Kampioen Als laatste was het de beurt aan het D senioren duo Milana en Merle. Het duurde even voordat dit duo de vloer op mocht, ze waren als laatste duo in de categorie D senioren aan de beurt. Milana en Merle lieten een spetterende oefening met strakke elementen zien. Daar waar de jury de rest van de dag druk aan het schrijven was zaten ze nu te genieten van de vrolijke oefening.

Met een score van 24.000 wisten Milana en Merle de concurrentie ver achter zich te laten en mochten ze het erepodium betreden.

Arie Torres, bestuurslid van de NGF. Net als de spelers roemde hij in zijn toespraak de prachtige, goed onderhouden en moeilijke baan en de geweldige sportieve en gastvrije sfeer tijdens het kampioenschap. Volgend jaar wordt het NK 65+ wederom op de baan van de Hattemse Golf gespeeld. Net als voorgaande jaren werd de Hattemse Golf bij het organiseren ondersteund door Lankman ICT Solutions, de horeca van de Hattemse Golf “de Hattemse Hoeve” en door de vele eigen vrijwilligers.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 21

Nieuwe voorzitter

waterpolo Z&PC Hatto-Heim

HATTEM - Jord Hutten neemt na acht jaar trainen en coachen afscheid als waterpolo jeugdtrainer van Z&PC Hatto-Heim. Hij gaat aankomend seizoen starten als voorzitter van de waterpolo.

Nieuwe voorzitter heeft passie voor voetbal

HATTEM – Johannes (Hans) Stalenburg is de nieuwe voorzitter van v.v. Hattem. Hij voelt zich thuis bij de voetbalclub waar presteren en gezelligheid hand in hand gaan.

Voetbal

Hans is gek op het spelletje voetbal. Na diverse omzwervingen in het buitenland keerde hij net voor coronatijd terug in zijn geboortestad Hattem. Na het vertrek van Dirk Jan Sprokkereef als voorzitter klopte v.v. Hattem al een paar keer bij hem aan de deur met het verzoek om voorzitter te worden. Deze intensieve vrijwilligersbaan leek voor Hans Stalenburg lastig te combineren met zijn drukke baan bij een internationaal bedrijf en zijn gezin. Na opnieuw een gesprek met het bestuur kon hij deze eervolle benoeming van zijn cluppie niet langer ter zijde leggen en werd Hans dit jaar benoemd als nieuwe voorzitter van v.v. Hattem. Rudy Stoffers werd geïnstalleerd tot penningmeester, zodat het bestuur eindelijk weer compleet is.

Clubmens De nieuwe voorzitter is een clubmens in hart en nieren met een geel-blauw hart. De kleinzoon van de boswachter zag 60 jaar geleden het levenslicht in de Hanzestad. De sportieve genen zaten al vroeg in het bloed. Op 4-jarige leeftijd meldde hij zich aan bij de heer Borst aan de Randweg als lid van v.v. Hattem. Hij schopte het tot de A1. Een echte voetbalcarrière bij de senioren zat er niet in. Vanwege zijn studie en werk in het hotelwezen vertrok hij al vroeg naar het buitenland. Een internationale carrière lonkte. Het hotelwezen werd ingeruild voor het bedrijfsleven. Jaren woonde Hans in Duitsland, Engeland, Singapore en Amerika, totdat het gezin Stalenburg in maart

2020 definitief terugkeerde in het vertrouwde Hattem.

Betrokken

In al die jaren werd het wel en wee in Hattem niet vergeten. De Homoet werd regelmatig doorgestuurd en via vrienden bleef hij betrokken bij het reilen en zeilen bij v.v. Hattem. De geboren en getogen Hattemer is nu eenmaal gek op die sport. Reden de cursus scheidsrechter te gaan volgen. In alle landen waar hij woonde, was hij actief als arbiter. Hij heeft een de wedstrijd HorstFeyenoord in 2012 mogen leiden, in Amerika het US-team onder 17, in Engeland Chelsea onder 21 en drie seizoenen assistent scheidrechter eredivisie beloften bij Mario Diks met wedstrijden van Ajax, Feyenoord, PSV, Heerenveen en Fc Twente!

Met name het feit dat voetbal een echte teamsport is, spreekt hem aan.

Teamsport

“Het maatschappelijke aspect en onderlinge kameraadschap zijn van groot belang. Samen winnen, samen verliezen. Ook een niet zo’n beste voetballer floreert in een team. Bij v.v. Hattem is een gezonde balans tussen prestatie en gezelligheid. Het is niet het een of het ander, dat kan prima samen. Het doel is dat v.v. Hattem minimaal in de 3e klasse blijft en waar mogelijk bovenin kan meespelen. Aan het bestuur de taak om voor de trainer randvoorwaarden te creëren zodat hij samen met het team een goede prestatie neer kan zetten. Hans is trots dat de jonge spelers van het eerste elftal bijna allemaal uit de

eigen jeugdopleiding komen. Hans voelt zich thuis bij v.v. Hattem, dat hij omschrijft als een gezonde vereniging met een enthousiaste achterban. “Een gezellige club waar iedereen ongeacht geloof of afkomst welkom is. Leren samen te sporten, ook al ben je verschillend. Maar bovenal ben ik trots op het grote team vrijwilligers. Zonder hen zou de club niet draaien en de accommodatie er niet zo mooi bij liggen”.

Samenwerken

Samenwerken met andere verenigingen binnen Hattem is iets wat volgens de voorzitter in een klein stadje met 12.000 inwoners onvermijdelijk is. “Samen zijn we sterker op elk gebied. Zo hebben we regelmatig overleg met de buurclub s.v. Hatto-Heim”. Bij de gezamenlijke damesafdeling HMC wordt al intensief samengewerkt tussen beide clubs, en ook in de jeugd valt er nog veel te winnen.

Volgend seizoen

Met de zomerstop in aantocht heeft v.v. Hattem de technische staf de selectie voor het eerste elftal rond.

“Met de nieuwe trainer Arjan ten Hove voor de groep en de indelingen voor alle andere teams zitten in de koker. De bovenlaag van het kunstgras op het voorste veld wordt deze zomer vervangen en het bestuur hoopt PEC Zwolle volgende maand te ontvangen in Hattem. We zijn bezig met een moderne kledinglijn voor alle teams en er komt eindelijk weer een gezellige vrijwilligersavond. Dus genoeg te doen”, zo besluit Stalenburg.

Dubbele overwinning vader en zoon Brons

In 2015 begon Jord met het trainen van een aantal ‘mini’s’ die door de jaren heen steeds beter en sterker werden in de sport. Door de jaren heen zwommen deze jeugdleden door verschillende leeftijdscategorieën heen. Van het spelen in de poule ‘onder de 11 jaar’ tot ferme kerels van ‘onder de 17 jaar’, Jord stond altijd fanatiek langs de waterkant te coachen. “Ik heb het met veel liefde en plezier gedaan,

daarbij wil ik ook vermelden dat ik veel aan mijn ‘collega’ trainers heb gehad”.

Jord gaat aankomend seizoen starten als voorzitter van de waterpolo. Jan Willem Kroeze, zeer bekend lid van Z&PC HH en tevens oud-trainer van Jord, gaat het stokje overnemen. Jan Willem zal hierbij worden ondersteund door Arjan van de Worp.

Gezellige kennismakingsavond BC Hattem ‘75

kennismakingsavond. “We hopen mede daardoor een paar nieuwe leden te verwelkomen.

Lijkt deze sport u ook wat? U bent van harte welkom op dinsdagmorgen van 10.30 -11.00 uur (vakantie in juli en augustus) en/ of op woensdagavond van 20.00 -22.00 uur (meestal ook in juli en augustus). We spelen in de Marke. Badminton; een sport die meer is dan het “simpele” spelletje op de camping. Hopelijk tot ziens”, is de oproep van BC Hattem ’75.

HATTEM - Afgelopen woensdag werd er een recreatief toernooi georganiseerd voor vrienden, kennissen en bekenden van BC Hattem ‘75. Ongeveer 12 nieuwe mensen waren op de oproep afgekomen om nader kennis te maken met het algemeen bekende spelletje badminton. Leden en nieuwkomers werden door middel van loting verdeeld over de zes velden. Na de uitleg door de leden werden de wedstrijd gespeeld. Na 12 minuten spelen werden de spelers opnieuw verdeeld. Zo werd er een aantal wedstrijden gespeeld en viel menig zweetdruppeltje. Het ging er fanatieker aan toe, dan op de camping. En dát was voor sommigen een verrassing. Na afloop ontving iedereen een consumptie en kon er nog even nagepraat worden. Al met al was het een gezellige

pen tot bijna tropische waarden. Gelukkig kon er zaterdagochtend vroeg worden gelost in het Franse Niergnies, afstand 325 kilometer.

Top tien Niergnies: 1. 2. H. Brons

& Zoon,

Nanteuil op het programma.

HATTEM - De bloemen bij de duivensporters gaan dit keer naar vader Henk en zoon Ron Brons, die maar liefst een dubbele overwinning lieten noteren. De aanpassingen aan hun hok bleken direct al vruchten af te werpen. De eerste zes Hattemer duiven zaten ook in regionaal verband in de kop van de ranglijst en ook dat is een knappe prestatie. Al wekenlang hebben de duiven te maken met wind uit noordoostelijke en oostelijke wind en afgelopen weekeinde was dat niet anders. Met dit verschil dat de temperaturen nog eens oplie-

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 22
3. 4. 5. 7. 9. Hessel de Kleine, 6. Gerrit van Eikenhorst, 8. Gert Huizinga, 10. Yvonne van Riel. Komend weekeinde staat een midfondvlucht
vanaf
De Hattemer is ook online lezen op www.dehattemer.nl

Foto Gradus Dijkman

Aantal leden s.v. Hatto-Heim groeit

HATTEM – Tegen alle demografische voorspellingen in groeit en bloeit s.v. Hatto-Heim. In het afgelopen jaar kon de sv Hatto-Heim 100 nieuwe leden inschrijven.

Op de foto de 100ste aanmelding van het seizoen, Milan Rook, die door de jeugdvoorzitter Wilco

Liefers werd verblijd met enkele sv Hatto-Heim aardigheidjes. Ook Luba Krol, speelster van de HMC

35+ in werd in het zonnetje gezet, als 750ste lid.

“Van verschillende kanten wordt opgemerkt dat, vanwege het tekort aan voetbalvelden, het lastig is om uit te breiden en er wel een

Uniek sporten stimuleren

HATTEM – De regio Noord wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking makkelijker maken. HUB-buurtsportcoach Jesse Broekhuis gaat inwoners van Hattem met een beperking ondersteunen en stimuleren om meer te gaan bewegen. Onder de vlag van het landelijke online platform Uniek Sporten wordt er regionaal samengewerkt.

Besluit

ledenstop zal zijn. Niets is echter minder waar, de teller is ondertussen weer opgelopen naar 760 leden! Aspirant-voetballers kunnen zich nog steeds aanmelden. Wees welkom!”

Finaletickets voor acrobatisch gymnasten

Buurtsportcoach Jesse Broekhuis vindt het een heel goed besluit dat de verschillende gemeentes op dit gebied gaan samenwerken. “Zo krijg je verschillende inzichten en kun je door samen te werken meer mensen met een beperking in beweging krijgen. Op deze manier krijg je ook het aanbod van de omliggende gemeentes beter in beeld”. Jesse benadrukt dat het voor iedereen van belang is om in beweging te blijven, of je nu een beperking hebt of niet. “Het is alleen voor mensen met een beperking lastiger om een passend aanbod te vinden. Er zijn simpelweg minder mensen met een beperking, waardoor er ook minder aanbod is voor deze doelgroep”. Iedere maandagmiddag geeft Jesse de lessen ClubExtra. Dit is een gymles voor kinderen die minder goed mee kunnen komen met het regulier sportaanbod. Bij ClubExtra kunnen deze kinderen het plezier in bewegen weer terugvinden en werken aan hun zelfvertrouwen.

Platform

Op het platform Uniek Sporten staat het aanbod met mogelijkheden voor sporten voor mensen met een beperking. “Op dit moment staan er 6 sportaanbieders op het platform van Uniek Sporten.

Dan kun je denken aan ClubExtra, een groepje kinderen/jongeren die voetballen bij v.v. Hattem genaamd Hattem Onbeperkt, maar bijvoorbeeld ook Zwemles Plus. Waar kinderen die wat meer behoefte hebben aan extra aandacht tijdens de zwemlessen ook extra aandacht krijgen door de kleine groepjes”.

Jesse geeft aan dat hij in Hattem geen uitvoerende taak heeft, maar als aanspreekpunt voor het Uniek Sporten fungeert. “Mijn taak is om ervoor te zorgen dat we in samenwerking met verenigingen en

andere organisaties een geschikte plek vinden om het aanbod neer te leggen. De doelstelling voor de toekomst is om dit uit te breiden. Dit willen we bereiken door onze zichtbaarheid en vindbaarheid te verbeteren”.

Daarom is Jesse op dit moment bezig Uniek Sporten onder de aandacht te brengen en te verbeteren door contact te leggen met verschillende partijen, van zorginstellingen tot fysiotherapeuten en sportverenigingen. Dit om duidelijkheid te creëren en het aanbod en de doelgroep in beeld te krijgen.

Regiocoach Monique Zuijdwijk is in opdracht van de regiogemeenten aangesteld als regiocoach. Zij gaat de lokale buurtsportcoaches in de acht gemeenten in hun werk ondersteunen. “De meeste gemeenten hebben al een redelijk goed zicht op wat de sport- en beweegbehoefte is van hun inwoners met een beperking. Van belang om dit samen met alle hierbij betrokken partijen uit te laten groeien tot een zo compleet mogelijk sport- en beweegaanbod. We willen ervoor zorgen dat het binnen drie jaar voor mensen met een beperking binnen de regio Noord-Veluwe mogelijk is om te sporten en te bewegen als ieder ander”. Jesse Broekhuis is bereikbaar via: hattem@unieksporten.nl.

Het junioren trio Jaylinn, Jill en Iza knalde van de vloer met een strakke balansoefening en samen met nette punten voor hun tempo-oefening behaalden ze een 3e plek, bronzen medaille én een plek in de finale. Junioren duo Anna en Lenthe liet met hun swingende tempo- en strakke balansoefening zien thuis te horen in deze halve

finale. Ook dit team werd knap 3e en mocht daarom het erepodium beklimmen, een medaille in ontvangst nemen én heeft zich geplaatst voor de finale.

De finale zal plaatsvinden tijdens het grote gymsport event op zaterdag 24 en zondag 25 juni in Ahoy Rotterdam.

HATTEM - Onlangs namen vier C-lijn teams deel aan de halve landelijke finale acro in Oss. Het senioren trio Phaedra, Jeske en Annelie trapte voor Hanze Gym de wedstrijd af. Met een strakke tempo- en balansoefening werden de meiden knap 12e. Het tweede senioren trio, met Nora, Jo-Ann en Lieke, liet mooie oefeningen zien. Helaas kregen ze door een kleine fout in de tempo-oefening veel minpunten. Ondanks dat zijn deze meiden toch knap 16e geworden op deze halve finale van Nederland.

Zomeravond clubontmoeting Hattem Petanque

HATTEM - Afgelopen week is de laatste avond gespeeld van de ZACO (zomer avond club ontmoeting) bij Hattem Petanque. Een gezellige, zomerse bouleavond met leden van verschillende clubs.

De deelnemers werden via een mixsysteem ingedeeld zodat iedereen even veel kansen had.

Ron Zwiers werd deze avond 1e en zijn vader Emile verdiende de tweede plek. De wisselbeker voor het totaalresultaat mocht de voorzitter van Hattem Petanque in ontvangst nemen. Het Bultmantoernooi werd deze week gewonnen door Jan Kalter. Op 24 juni is er voor mensen die

Molecaten Ruiterdag op zaterdag 14 oktober

HATTEM - De Molecaten Ruiterdag, met een crosscountry, waarbij paarden en ruiters door de omgeving van landgoed Molecaten over natuurlijke hindernissen springen, wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 oktober. Bezoekers kunnen een wandeling maken langs zo’n 30 hindernissen. Het startpunt en de finish van de eventingwedstrijd zijn vlakbij ‘Hattem Playa’, het oude natuurzwembad De Watermulder aan de Randweg. Hier is een cateringplein ingericht waar wandelaars gratis terecht kunnen voor livemuziek, kinderactiviteiten en foodtrucks van Dirk Poffers, Henri Bloem, Bar Biga, Crispy Chicken en de Tostibus. Op de wandelrou-

te van circa 3 kilometer over het landgoed zijn nog meer horecapunten te vinden. Honden zijn welkom op het evenement, mits aangelijnd. De Molecaten Ruiterdag wordt georganiseerd door rijvereniging Hippisch Hattem en is voor bezoekers gratis toegankelijk. Ook zijn er voor het eerst losse VIP-tickets te koop voor ‘Hattem Playa’.

Voor meer informatie: www.molecatenruiterdag.nl.

Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 23
Op de foto: Jeugdvoorzitter Wilco Liefers, Milan Rook , Luba Krol & de mini’s HUB-buurtsportcoach Jesse Broekhuis Foto: Sanne Edelijn (Artbeat) kennis wil maken met de sport en/of de vereniging een open middag met begeleiding van erva- ren spelers. Iedereen is van harte welkom. Materialen zijn aanwezig en het begint om 14.00 uur.
Woensdag 14 juni 2023 - Pagina 24
VOOR VADERDAG 18 , 5 0 14 , 2 0 19 , 16 2,70 Cadeauverpakking Snor Cadeauverpakking Eem Bier
DE BESTE CADEAUS
temer sokken rst Chocolade pinda’s Bierboks 12 fl En nog veel meer cadeau's voor vaderdag vanaf € 7,99!
Cadeauverpakking Hattem

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.