261015 swollenaer

Page 29

www.deswollenaer.nl

maandag 26 oktober 2015

Marjanne Staal uitvaar tverzorging zorgzaam en zorgvuldig Persoonlijke begeleiding

30

Afscheid nemen

in een sfeer van rust, aandacht en openheid.

Afscheid •Afscheid •Afscheid •Afscheid •Afscheid •A

Koperslagerstraat 99, Zwolle T. 06 109 669 39 www.marjannestaal.nl

Els en Marjanne Staal

Lezing - De uitvaart, het taboe voorbij Brenda’s BLOG

Zegeningen tellen

Een deel van ons werk bestaat uit wat wij ‘voorgesprekken’ noemen. Mensen geven om diverse redenen aan dat ze ons willen spreken voordat er sprake is van een overlijden.

Een uitvaartomdat omdat Een passende passende uitvaart ieder mens bijzonder bijzonder is. is. begeleiden uitvaarten Wij begeleiden uitvaarten verzorgen financiële en verzorgen financiëleen en administratieve nazorg. administratieve nazorg. Marloes Damman Marloes Damman

www.kameleon-uitvaartzorg.nl www.kameleon-uitvaartzorg.nl 06 - 209 451 41 (dag en nacht bereikbaar bij een overlijden)

Zorg voor uw uitvaart Geert van de Belt

06-16945646 dag en nacht bereikbaar www.geertvandebelt.nl ook als u elders verzekerd bent kunt u een beroep op mij doen.

Uitvaartbegeleiding

Freda Gaasbeek

Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Hospice Lotus, onderdeel van Zorgspectrum Het Zand en Kameleon Uitvaartzorg organiseren woensdag 25 november een lezing over het thema ‘de laatste levensfase, de dood, afscheid en rouw’. De dood is van alle tijden. Maar de manier waarop mensen omgaan met het eigen sterven of het overlijden van dierbaren is veranderd in de loop van de geschiedenis, constateren de initiatiefnemers van de lezing. “De uitvaartwereld anno 2015 is een andere wereld dan twintig jaar geleden. Vroeger werd alles wat met de dood te maken had, verdrongen en verborgen. De laatste jaren groeit een grotere vertrouwdheid met vragen rond sterven, dood en rouwen. Veel collectieve waarden zijn ingeruild voor individuele behoeften en vernieuwing. De dood is niet meer taboe. Als genezing niet meer mogelijk is, is het belangrijk het leven zo goed mogelijk te kunnen afronden. Hospice Lotus bevindt zich op het landgoed Zandhove. Er wordt in de High Care hospice 24 uur per dag medische en verpleegkundige zorg geboden. Verpleegkundige Alina Pieterman geeft tijdens deze avond een indruk van de zorg aan de gasten in de laatste levensfase. Een passende uitvaart omdat ieder mens bijzonder is, dat is waar Marloes Damman van Kameleon Uitvaartzorg voor staat. Zeker in deze tijd, waarin er meer mogelijkheden zijn. Zij gaat in op veel gestelde vragen rondom een uitvaart en laat mogelijkheden zien waardoor u

zich kunt laten inspireren. Tevens kunt u deze avond uw uitvaartpolis laten checken en een document ontvangen om uw wensen in vast te leggen. Door met u in alle openheid over deze onderwerpen te spreken, wordt u aangemoedigd dit thema mee naar huis te nemen en eens te overdenken. Want wie geconfronteerd wordt met de dood in zijn/haar omgeving zal vaak worden geleefd rondom een uitvaart. Wie zich heeft voorbereid helpt zijn nabestaanden en kunnen zij er een mooi en intens afscheid van maken. Een goed afscheid helpt uw nabestaanden verder. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan woensdag 25 november om 19.30 uur naar Zandhove, Hollewandsweg 17, Zwolle Zuid. Vanaf 19.00 uur staat er voor u koffie/thee klaar. De lezing is gratis. Wel stellen we het op prijs als u reserveert. Melt u zich uiterlijk voor 23 november aan via e-mail: info@ kameleon-uitvaartzorg.nl of telefonisch op: 06 - 209 451 41.” Kameleon Uitvaartzorg Oude Deventerstraatweg 2 8017 BB Zwolle 06 - 209 451 41 info@kameleon-uitvaartzorg.nl www.kameleon-uitvaartzorg.nl

De laatste tijd komt het verzoek om langs te komen vaak van mensen die willen weten wat een uitvaart kost en hoe je maatregelen kunt treffen om die kosten te zijner tijd te betalen. Als je ongeveer weet wat de uitvaart zoals jij die wenst gaat kosten dan kun je het juiste bedrag daarvoor opzij zetten of een passende verzekering afsluiten. Zeker nu veel gemeenten geld dat mensen hebben gereserveerd voor hun afscheid mee tellen als vermogen als er een zorgbehoefte is, zijn er veel mensen die een afspraak met ons willen maken om hun persoonlijke situatie in kaart te brengen. Andere mensen vragen ons langs te komen omdat ze concrete vragen hebben over de mogelijkheden bij een afscheid. Vaak is een uitvaart die ze recent hebben meegemaakt de aanleiding; het heeft hen aan het denken gezet over hun eigen wensen. Soms is er behoefte om wensen voor een uitvaart vast te leggen omdat er geen kinderen zijn die het afscheid kunnen regelen, of geen contact met de kinderen is, of omdat men bang is dat er conflicten tussen de kinderen ontstaan bij het regelen van een uitvaart. Wij kunnen in dat geval samen een wensenformulier invullen of deze achterlaten. We worden ook geregeld gebeld door mensen die weten dat zij niet meer lang te leven hebben. Soms gaat het om jonge mensen. Zo bezocht ik de afgelopen maand een man van in de 40 die te horen heeft gekregen dat hij binnen een aantal maanden zal overlijden. Hij dacht een griepje onder de leden te hebben, maar de dokter moest hem vertellen dat het veel ernstiger was. Van een schijnbaar gezond leven kreeg hij ineens te horen dat hij afscheid moet nemen van zijn partner, van zijn nog jonge kinderen, van het leven. Het gesprek dat ik met hem had was in alle opzichten indrukwekkend. Ik zag het verdriet om de afschuwelijke boodschap die hij had gekregen maar ook de zeer moedige manier waarop hij daarmee om probeerde te gaan en zijn zorgzaamheid voor zijn gezin; hij wilde vertellen over zijn afscheid zodat zijn vrouw dit straks niet helemaal alleen hoefde te doen en hij wilde er zeker van zijn dat zijn kinderen op de juiste manier betrokken zullen worden bij zijn afscheid. Stil en met groot respect keerde ik terug van dit gesprek. De voorgesprekken met mensen die niet lang meer te leven hebben doen me stilstaan bij het grote geschenk dat leven is en laten me mijn zegeningen tellen. Natuurlijk zijn er kleine of grotere zorgen van alle dag, maar zolang je gezond bent van lijf en leden is er veel om dankbaar voor te zijn.

Brenda Koper UITVAARTBEGELEIDER

www.fredagaasbeek.nl Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-425 132 80.

Dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323 Uitvaartverzorging Bottenberg Voor een persoonlijkHerman en waardig afscheid

”DE WIJZE WAAROP MEANDER OMGING MET ONZE EMOTIES WAS HARTVERWARMEND” Meer weten? Neem gerust contact op of loop eens binnen. U bent van harte welkom.

Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

Wij verzorgen met respect en deskundigheid alle uitvaarten, conform uw wensen. Ook als u een uitvaartverzekering heeft.

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323 Uitvaartverzorging Herman Bottenberg

038 33 33 323

Dag en nacht bereikbaar 038 - 33 33 323

www.uitvaartbottenberg.nl htbottenberg@hetnet.nl

Melden overlijden: 038 453 63 20 24 uur per dag - www.meander-uitvaartbegeleiding.nl - Huize Hofvliet - Katerdijk 1 - Zwolle


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.