De Swollenaer

Page 26

Afscheid bijlage

maandag 19 november 2018

26

Kiezen voor eigen wensen en rituelen

Afsch eid b

ijlage

Veel nabestaanden nemen zo veel mogelijk zelf de ‘regie’ in handen bij het samenstellen van de uitvaart. Ze hoeven beslist niet te kiezen voor de ‘standaard’ kist, liederen/gezangen in de kerk en het kopje koffie met cake na de uitvaart. Een uitvaart in Nederland wordt steeds persoonlijker. De laatste tien jaar werden gekenmerkt door een overgang naar de uitvaart die past bij de overledene en de nabestaanden. Niet voor niets benadrukken uitvaartorganisaties in hun uitingen hoe ‘persoonlijk’ ze zijn. Met de komst van de uitvaart naar ‘eigen invulling’ komt het steeds vaker voor dat de traditionele rituelen plaatsmaken voor andere symbolische handelingen. De ontkerkelijking speelt hierbij een grote rol. Doordat het aantal kerkgangers af is genomen, is ook het aantal kerkelijke uitvaarten verminderd. Maar lang niet alle niet-kerkelijk mensen zijn niet-gelovig. Ritueelbegeleiders kunnen helpen bij het vormgeven van de plechtigheid. Ze kunnen nabestaanden helpen om rituelen en teksten te bedenken die bij hen passen. Maar

ritueelbegeleiders zijn er ook voor mensen die niet gelovig zijn. Zij kunnen helpen bij het samenstellen van de afscheidsdienst met teksten, muziek, beelden, symbolen en rituele handelingen. Een ritueelbegeleider kan een geheel maken van de afscheidsdienst en kan eventueel het woord voeren tijdens de dienst. Sommige mensen schrikken terug voor het woord ritueel, maar dat hoeft niet.

2018

Elke eenvoudige handeling kan tot een ritueel gemaakt worden door het met aandacht uit te voeren. Het sluiten van de kist bijvoorbeeld of het voor de laatste maal uit huis dragen van de overledene. De betrokkenheid en de wijze waarop de uitvaart zelf vorm wordt gegeven zijn van groot belang voor het proces van verwerking van het verlies. Dat geldt ook

voor kinderen die hun eigen manier hebben van omgaan met dood en rouw. Het kan hen helpen om een rol te mogen spelen tijdens de uitvaartdienst of de bijeenkomst daarna. Bijvoorbeeld een kaars aansteken, bloemen strooien tijdens de dienst of snoepjes uitdelen uit het trommeltje van oma als de bezoekers de condoleanceruimte verlaten.

Verlies – en rouwbegeleiding Praktijk de Eik is een praktijk voor psychosociale therapie gespecialiseerd in verlies, trauma en rouw. Er zijn veel situaties waarvoor je bij ons terecht kan, bijvoorbeeld: verlies door de dood, echtscheiding, ziekte in het gezin, samengesteld gezin, pesten, misbruik, verhuizing, migratie, uithuisplaatsing. Soms is een gebeurtenis zo ingrijpend dat het je overweldigt. Je wilt wel verder, het lukt niet. Wanneer je in het dagelijks leven klachten ervaart en vastloopt dan is het goed om professionele hulp in te schakelen.

Brenda van Veldhuizen Praktijk de Eik IJsseldijk 31 8266 AD Kampen info@praktijkdeeik.com 06-51375605 www.praktijkdeeik.com

Praktijk de Eik biedt traumaen rouwtherapie aan kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren en volwassenen. De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed en voor kinderen

en jongeren tot achttien jaar kan een beschikking van de gemeente van toepassing zijn. Neem gerust contact op wanneer je vragen hebt of je wilt kennismaken.

Een passende uitvaart omdat ieder mens bijzonder is

Dat is waar Kameleon Uitvaartzorg voor staat. Iedereen heeft recht op een eigen, persoonlijk en respectvol afscheid dat bij je past en bij de naasten die achterblijven. Persoonlijk en meelevend Omdat je maar één keer afscheid kunt nemen van een overleden persoon, is het belangrijk dat zoiets op de goede manier gebeurt. Kameleon Uitvaartzorg begeleidt u in deze moeilijke periode met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. Het gaat

het erom dat u, ondanks al uw verdriet, toch met een tevreden gevoel terugkijkt op de periode van afscheid nemen. Eén vaste contactpersoon Wat is de kracht van Kameleon Uitvaartzorg? U krijgt de persoonlijke

zorg van één meelevende contactpersoon. Een rots in de branding, die u begeleidt van direct na het overlijden van uw dierbare tot enkele weken na de uitvaart. Deze contactpersoon is dan uw vaste aanspreekpunt, ook ‘s nachts en in het weekend. Marloes Damman is de drijvende kracht achter Kameleon Uitvaartzorg. Marloes en haar ervaren mensen ondersteunen u met oprechte belangstelling en begrip.

Er kan veel meer dan je denkt Er zijn verrassend veel mogelijkheden voor de invulling van het afscheid. Daarom besteed ik veel tijd en aandacht aan wat wenselijk én mogelijk is. Een uitvaart op maat dat past bij uw budget. Deze extra aandacht kenmerkt de kwaliteit van Kameleon Uitvaartzorg. Ik heb een boekje voor u om uw uitvaartwensen in vast te leggen en u mag altijd contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

www.kameleon-uitvaartzorg.nl info@kameleon-uitvaartzorg.nl 06 209 451 41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.