140414 swollenaer

Page 45

www.deswollenaer.nl

maandag 14 april 2014

Marjanne Staal uitvaar tverzorging zorgzaam en zorgvuldig Persoonlijke begeleiding

46

Afscheid nemen

in een sfeer van rust, aandacht en openheid.

Afscheid •Afscheid •Afscheid •Afscheid •Afscheid • Koperslagerstraat 99, Zwolle T. 06 109 669 39 www.marjannestaal.nl

Els en Marjanne Staal

Kameleon Uitvaartzorg, een goed afscheid is een goede start voor het rouwproces

Brenda’s Blog

Zorg voor uw uitvaart

De accufiets.

Geert van de Belt

06 - 16 94 56 46 dag en nacht bereikbaar www.geertvandebelt.nl

Een passende uitvaart omdat ieder mens bijzonder is. Wij begeleiden uitvaarten en verzorgen financiële en administratieve nazorg. Marloes Damman www.kameleon-uitvaartzorg.nl 06 - 209 451 41 (dag en nacht bereikbaar bij een overlijden)

Ik heb een afspraak met een mevrouw. Een paar weken geleden overleed haar echtgenoot. Zoals altijd na een uitvaart bezoek ik de naasten nadien nog eens om te horen hoe het gaat, de uitvaart te evalueren en te horen of ik nog ergens mee kan helpen.

Afscheid nemen van een dierbare is een emotionele en eenmalige gebeurtenis. Vaak is het niet kennen van de mogelijkheden bij een uitvaart een reden om te kiezen voor het gangbare. Kameleon Uitvaartzorg wil juist samen met de nabestaanden dat afscheid vormgeven. Een uitvaart organiseren die recht doet aan wie iemand is geweest en wat iemand heeft betekend. Door tijd en aandacht te besteden aan wat wenselijk én mogelijk is, kan de uitvaart voldoen aan alle wensen van de overledene en de nabestaanden. De ervaring van Marloes Damman leert echter ook dat nabestaanden pas echt kunnen beginnen met rouwen als alle praktische zaken rondom de uitvaart zijn geregeld. Ook hierin staat ze nabestaanden graag bij. Bijvoorbeeld bij vragen over dankbetuigingskaarten, de asbestemming of een grafmonument. Enkele weken na de uitvaart komt ze graag langs om terug te blikken op de uitvaart en nazorg te verlenen. Tijdens het bezoek besteedt ze aandacht aan de afwikkeling van financiële en administratieve zaken waar nabestaanden mee te maken krijgen. Kwesties als erfrecht, nalatenschappen, verzekeringen, het regelen van pensioen of uitkering, belastingen,

geblokkeerde bankrekeningen, het inlichten van diverse instanties en eventueel de notaris. Een hoop rompslomp die hier nu eenmaal ook bij komt kijken. Kameleon Uitvaartzorg neemt die zorg graag uit handen. Uiteindelijk gaat het erom dat nabestaanden, ondanks al het verdriet, straks toch met een tevreden gevoel terug kunnen kijken op deze periode van afscheid nemen. Kameleon Uitvaartzorg Marloes Damman Oude Deventerstraatweg 2 8017 BB Zwolle 06 – 209 451 41 (dag en nacht bereikbaar) www.kameleon-uitvaartzorg.nl

Het gaat redelijk goed met mevrouw. Bij een kopje thee vertelt ze dat het een bijzonder proces is, zo’n rouwproces. ‘Een tijd met allerlei verrassingen’, zegt ze. ‘Ik sta ervan te kijken wat ik zoal tegenkom. Zo sliep ik altijd heel goed, maar nu doe ik hazenslaapjes. Ik eet veel minder dan anders. Ik kan de krant slecht lezen; als ik een artikel uit heb weet ik al niet meer waar het over ging. Er zijn mensen waarvan ik niet verwacht had dat ze zouden komen, maar die hebben me al meerdere keren bezocht. Er zijn mensen waarvan ik dacht dat ze er voor me zouden zijn, maar die hebben het af laten weten. Eigenlijk is alles een verrassing. Soms fijn, soms niet.’ Na een slokje vervolgt ze: ‘er zijn mensen die ik had verwacht en die inderdaad een bezoek hebben gebracht. Maar weet je wat die vroegen net nadat ze plaats hadden genomen? Ze vroegen: Harmpje, wat doe je met de accufiets van Henk nu hij is overleden?’ Vreselijk had ze die vraag gevonden. Stuitend. Ze had gedacht dat er gevraagd zou worden hoe ze zich voelde, hoe het met haar ging. Maar nee, men had belangstelling voor de fiets van Henk en schaamde zich er niet voor om ernaar te vragen. Ik beaam dat dit een typisch voorbeeld van een nare verrassing is. Ze zegt dat ze het naast zich neer probeert te leggen, maar dat het haar zoveel moeite kost. Ik leg haar uit dat dat logisch is. Mensen in rouw zijn extra kwetsbaar voor mensen die – op zijn zachtst gezegd – onhandige opmerkingen plaatsen. Ik vraag hoe ze gereageerd heeft. Of het haar überhaupt gelukt is om iets te zeggen. Ze antwoordt: ‘Ik heb gezegd; je kunt de fiets van Henk krijgen of kopen, zeg maar wat je wilt’. De kennissen wisten het niet. Ze had nog eens gevraagd: ‘wil je de fiets krijgen of kopen’. Men wist het niet. Toen had ze gezegd: ‘denk daar dan maar eens over na, als je het weet dan hoor ik het wel.’ Daarna had ze niets meer van hen gehoord. Brenda Koper Uitvaartbegeleider

Het afscheidshuis van Zwolle is geopend

Uw specialist in

Rouwarrangementen Wij adviseren u graag in onze speciaal ingerichte spreekruimte. Alex van Assen Bloemist Hogenkampsweg 37 8022 DA Zwolle Tel: (038) 452 83 97 Fax: (038) 452 83 96

WWW.ALEXVANASSEN.NL

Huize Hofvliet

Open voor bezichtiging elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

het afscheidshuis van Zwolle

In Huize Hofvliet bieden wij u een huiselijke omgeving waar u met uw familie en vrienden in alle rust bij uw overleden dierbare kunt zijn.

Meander Uitvaartbegeleiding staat voor bewust afscheid nemen. Dit betekent voor ons dat wij: > Bewust bezig zijn met de vraag wat u van ons verwacht. > Bewust bezig zijn met de vraag wie de overledene bij leven is geweest en welke betekenis hij of zij voor u heeft gehad. > Bewust bezig zijn uw wensen voor het vormgeven van de uitvaart te horen en u de daarbij passende mogelijkheden aan te kunnen bieden. > Bewust bezig zijn met uw budget voor de uitvaart en samen met u dit budget bewaken.

Melden Overlijden 038 - 453 63 20 24 uur per dag - www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.