Brug week 41

Page 37

ACTUEEL

Zilveren Troffel

dinsdag 9 oktober 2012

KAMPEN - In de Hanzestad aan de IJsseldijk 12 vindt op 11 oktober om 20.00 uur een lezing plaats voor vrouwen over vervolgde christenen. De lezing is georganiseerd door vrouwen van De Passage. “Stel dat u een kindernevendienst leidt en u wordt voor drie jaar in de gevangenis gestopt. Of dat u op een dag hoort dat uw man vermoord is, omdat hij over God vertelde”, aldus de organisatie. “Onwerkelijke scenario’s? Voor ons wel, maar voor veel christelijke vrouwen elders in de wereld niet.” Wie samen met andere vrouwen

meer te weten wil komen over vervolgde christenen is welkom bij de presentatie van een spreekster van Women to Women. Dit is een initiatief van Open Doors. Deze stichting zet zich in voor vervolgde christenen overal ter wereld. De Passage is een christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging.

www.brugnieuws .nl Zilveren troffel met opschrift; Willem van Meurs (1778-1857), zilver, 20 X 12 cm., 1829; Collectie: Stedelijk Museum Kampen/schenking van de heer H. Krans – 2008.

verheven in de adelstand. Datzelfde jaar werd Jonkheer Henric van Ingen, wiens naam op de troffel vermeld staat, in Kampen geboren en legde dus als 13-jarige de eerste steen van Broekeroord. Ook Henric werd bestuurder: hij was burgemeester van Gramsbergen en later van Steenwijkerwold.

Henric overleed in 1874 in Kampen. Inmiddels is de adellijke familie Van Ingen uitgestorven. Het laatste lid stierf in 2000. De afgebeelde ’Zilveren troffel’, maakt deel uit van de collectie van het Stedelijk Museum Kampen.

Winnares verhalenexpeditie wint iPod

KAMPEN - Joyce Nieuwenstein, leerlinge van het Ichthus College in Kampen is vrijdag 5 oktober verrast met de uitreiking van een iPod. Zij heeft deze iPod gewonnen omdat ze meedeed aan Expeditie VO.

Expeditie VO is een ontdekkingstocht voor basisscholen, om kennis te maken met het voortgezet onderwijs, in dit geval met het

37

Open Doors bij Passage

Een zilveren troffel uit 1829 die gemaakt is door de Kampen zilversmid Willem van Meurs (1778-1857). De troffel heeft een driehoekig blad en een licht gebogen steel met een profielrand. De ebbenhouten steel aangebracht die bekroond wordt met een zilveren knopje. De bovenkant van het blad is voorzien van de gegraveerde tekst: ‘Ter gedachtenis van het leggen van de eerste steen aan het erve genaamd Broekeroord, maart 1829’. (Broekeroord – gelegen nabij Oldebroek) De onderzijde van de troffel toont de volgende tekst: ‘Door H.P.M.C. van Ingen’. De zilveren troffel maakt ons meteen duidelijk dat de Van Ingens goed bij kas zaten. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het geslacht van Ingen gaat terug tot het begin van de 15e eeuw. De reeks begint met Geert van Ingen die tussen 1420 en 1441 schepen en raad van Kampen was. Tot in de 19e eeuw leverde het geslacht Van Ingen bestuurders aan de stad Kampen. In 1816 werd het geslacht Van Ingen

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

Ichthus College in Kampen. Het programma bestaat uit een verhalen-, theater- en sportexpeditie. Joyce heeft, toen ze nog in groep 8

van de basisschool zat, meegedaan met de verhalenexpeditie. ‘Het Mysterie in Egypte’, zo luidde de titel van het verhaal dat Joyce heeft ingezonden en door een deskundige jury van professionele vakdocenten uitgekozen is als winnaar van de verhalenexpeditie.

Onderzoek artikel 15 KAMPEN - Burgemeester Koelewijn heeft professor J.W.M. Engels opdracht gegeven onderzoek te doen naar de betekenis en strekking van artikel 15 van de Gemeentewet. De centrale vraag binnen het onderzoek is welke ruimte een raadslid als adviseur en ondernemer heeft in een zakelijke kwestie waarin ook de gemeente een belang heeft. Aanleiding voor het onderzoek is de positie van het raadslid Bert Weever rondom de ontwikkeling van het Buitenwachtterrein en Uitgaanscentrum ’t Haasje in Kampen. “Het onderzoek moet helderheid geven over de gecompliceerde strekking van het artikel uit de gemeentewet. Duidelijk moet worden wat wel en niet is toegestaan volgens de wet,” aldus burgemeester Koelewijn.

Professor Engels verwacht het onderzoek binnen een aantal weken af te kunnen ronden. Burgemeester Koelewijn gaat de uitkomsten van het onderzoek delen met de fractievoorzitters. Professor Engels doceert staatsrecht aan de Universiteit te Groningen en is hoogleraar gemeenterecht en gemeentekunde aan de Universiteit te Leiden. Hij is lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en heeft ook bestuurlijke ervaring als wethouder en raadslid. Ook heeft hij eerder gemeenten geadviseerd over de betekenis en strekking van artikel 15 van de Gemeentewet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.