Page 1

Asmel hor ess ol uç õesem i l umi naç ão

Bohemi a

Compl ement o dal i nha

ma r k et i ngL L UM| BRONZE ART E

l us t r e

l us t r e

as em

c r i s t a l K5

8l uz e s 3 6 0 W t on sc a d hes l a de t

GP2708L S1/ 2

ut i l i z a l â mpa da s 4 0 W

E 1 4

i nc l us a s cor r e nt e

c oma l t ur a

a j us t á v e l di me ns õe s :8 0 Øx1 2 0 Ac m P r o d u t oc o ma l t u r a a j u s t á v e l n a i n s t a l a ç ã o .

Conhe ç aosnov osc ompone nt e sdaf a mí l i a . E s t r ut ur aem a ç oc om a c a ba ment oem ba nhoc r omo. Bobec hesebr a ç osem v i dr ot r a ba l ha do. Cont a sem c r i s t a l K5c om a l t ai r i di s c ênc i a . Di s poní v el na sv er s ões127Vou220V. Lançament odocat ál ogoExcl usi ve F at ur ament omí ni moec ondi ç õesdepagament oc onf or mepol í t i c ac omer c i al . Cons ul t epr eç osec ondi ç õesdepagament oc om os eur epr es ent ant e.

F a l ea gor ames moc om os eur epr es ent a nt eL L UM| BRONZE ART E

www. br onz ea r t e . c om. br


Asmel hor ess ol uç õesem i l umi naç ão

Nov o a ba j ur

Col ar i nho do aca ba me nt o

ma r k et i ngL L UM| BRONZE ART E

l us t r e

s he al t e d

a ba j ur

1l u z 6 0 W má x .

ut i l i z a l â mpa da

HY003401AB

E 2 7 má x . 6 0 W nã oi nc l us a

Cor po r e v e s t i do

v i dr o f umê di me ns õe s :3 9 , 5 Øx7 1 Ac m

S os t i c a ç ã oc omde s i gndi f e r e nc i a do. Conheç aonov oa ba j urCol a r i nhoL L UM| BRONZE ART E . F a br i c a doem a ç oc om a c a ba ment oc r omo. Vi dr oc i l í ndr i c of umêec úpul aem t ec i donac orpr et a . Lançament odocat ál ogoExcl usi ve F at ur ament omí ni moec ondi ç õesdepagament oc onf or mepol í t i c ac omer c i al . Cons ul t epr eç osec ondi ç õesdepagament oc om os eur epr es ent ant e.

F a l ea gor ames moc om os eur epr es ent a nt eL L UM| BRONZE ART E

www. br onz ea r t e . c om. br


Asmel hor ess ol uç õesem i l umi naç ão

Opl i na

ma r k et i ngL L UM| BRONZE ART E

Col una sea ba j ur esmoder nosev er s á t ei s

Cúpul a se m

a c e t a t o CH2100CL PT

CH2100CL BC

CH2100CL VM

Di s poní v el em t r êsc or esdi f er ent es . Ba s eem a ç oc om a c a ba ment oem pi nt ur aepóx i . Cúpul aem a c et a t o.

Lançament odocat ál ogoExcl usi ve Col una s :4 5 Lx1 7 8 Cx2 2 8 Ac m CH2100ABPT CH2100ABBC CH2 1 0 0 ABVM Aba j ur e s :2 4 Lx8 4 Cx6 8 Ac m

F at ur ament omí ni moec ondi ç õesdepagament oc onf or mepol í t i c ac omer c i al . Cons ul t epr eç osec ondi ç õesdepagament oc om os eur epr es ent ant e.

F a l ea gor ames moc om os eur epr es ent a nt eL L UM| BRONZE ART E

www. br onz ea r t e . c om. br


Asmel hor ess ol uç õesem i l umi naç ão

Pêndol o

Compl ement os del i nha

ma r k et i ngL L UM| BRONZE ART E

pl af onependent e

KG4512051/ 2B

pl a f on

5l uz e s 1 0 0 W ut i l i z a l â mpa da s 2 0 W

G4 i nc l us a s t r a ns f or ma dor

i nc l us o

pe nde nt e

1 0l uz e s 2 0 0 W KG4512101/ 2A

Conhe ç aosnov osc ompone nt e sdaf a mí l i a . E s t r ut ur aem a ç oc om a c a ba ment oem ba nhoc r omo. Di f us or esc om a l t at r a ns pa r ênc i aebr i l ho. Di s poní v ei sna sv er s ões127Vou220V.

pl a f on:3 6 , 5 Lx3 6 , 5 Cx2 9 , 9 Ac m pe nde nt e :3 8 Lx5 0 , 5 Cx1 2 7 Ac m

Lançament odocat ál ogoExcl usi ve F at ur ament omí ni moec ondi ç õesdepagament oc onf or mepol í t i c ac omer c i al . Cons ul t epr eç osec ondi ç õesdepagament oc om os eur epr es ent ant e.

F a l ea gor ames moc om os eur epr es ent a nt eL L UM| BRONZE ART E

www. br onz ea r t e . c om. br


Asmel hor ess ol uç õesem i l umi naç ão

Val ênc i a L a nç a me nt o

ma r k et i ngL L UM| BRONZE ART E

pl a f onsepe nde nt e

pl a f on

8l uz e s 3 2 0 W

pl a f on

1 2l uz e s 4 8 0 W

F I 391708PF

F I 391712PF

ut i l i z a l â mpa da s 4 0 W nã oi nc l us a s

G9

v i dr ot i poc r i s t a l

t r a ba l ha do pl a f on8l uz e s :6 0 Øx3 3 Ac m pl a f on1 2l uz e s :7 0 Øx4 5 Ac m pe nde nt e9l uz e s :6 0 Øx1 2 8 Ac m

pe nde nt e

9l uz e s 3 6 0 W F I 391709PD

Nov ac ol e ç ã oL L UM| BRONZE ART E

E s t r ut ur aem a ç oc om a c a ba ment oem ba nhoc r omo. Des i gnmoder noeel ega nt e .

Lançament odocat ál ogoExcl usi ve F at ur ament omí ni moec ondi ç õesdepagament oc onf or mepol í t i c ac omer c i al . Cons ul t epr eç osec ondi ç õesdepagament oc om os eur epr es ent ant e.

F a l ea gor ames moc om os eur epr es ent a nt eL L UM| BRONZE ART E

www. br onz ea r t e . c om. br

Lançamentos Exclusive - Agosto 2011  
Lançamentos Exclusive - Agosto 2011  

Lançamentos Exclusive - Agosto 2011

Advertisement