Issuu on Google+


Uni ver si t yofWi sconsi n WI D/MI RBui l di ng Madi son,WI I nt er i or

20082010


Uni ver si t yofWi sconsi n WI D/MI RBui l di ng Madi son,WI I nt er i or

20082010


Uni ver si t yofWi sconsi n WI D/MI RBui l di ng Madi son,WI I nt er i or

20082010


Chi l dr en’ s Hospi t alofPhi l adel phi a Col ketTr ansl at i onalResear chTower Phi l adel phi a,Pa 20062008 Ex t er i or


Chi l dr en’ s Hospi t alofPhi l adel phi a Mast erPl an Gr eat erPhi l adel phi a Ar ea

20082009


Chi l dr en’ s Hospi t alofPhi l adel phi a Mast erPl an Gr eat erPhi l adel phi a Ar ea

20082009Kessler-portfolio