Projektraketten

Page 1

Projektraketten kommer fra Brejning Efterskole, hvor vi hele året laver masser af projekter. Vi lærer samtidig teorien bag projekterne og tager en projektlederuddannelse for at blive bedre til at styre hvert trin i projektraketten. Her er tre eksempler på projekter, vi gennemfører. Find mange flere på WWW.BREJNING.DK

i

· Brejn u

He

PLANLÆG EN UDLANDSTUR: I HAR 300.000 KRONER

gn

ro

FRA EFTERSKOLELAND

eftersko le

Din guide til de bedste projekter

PROJEKTRAKETTEN

EN RAKETMODEL

ng

LAV ET ADVENTURE RACE MED 58 HOLD = 174 DELTAGERE

SKAB TEMADAGE. ER I TIL WELLNESS ELLER VILDSKAB?


PROJEKTRAKETTEN Din guide til de bedste projekter

degenerering

BREJNING EFTERSKOLE www.brejning.dk

lanlægning

ennemførsel

valuering

Hvem gider blive ved med at lave det samme? Tænk ud af boksen.

Få styr på ideerne og forbered jer godt, inden I kaster jer ud i det.

Nok snak, planlægning og gode ideer. Det er nu eller aldrig.

Hvad virkede bedst, og hvad kan blive endnu bedre næste gang?

Vi kan... • lave omvendt brainstorm og finde de gode ideer gennem de dårlige: Hvad vil vi absolut ikke lave? • gå i filosoffens værksted og tænke højtflyvende, stort og helt uden for rammerne. • være skøre: Vi er mere kreative, når vi har det sjovt. • til sidst opstille SMARTE mål for projektet: Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk, Tidsbegrænset.

Vi bør... • undersøge, hvem der skal være med? Hvem og hvor mange har vi brug for? • fordele ansvaret. Hvem gør hvad? • lave en tidsplan, så vi når det hele. Hvornår skal vi have styr på hvad? • finde ud af, hvad projektet koster - og hvem betaler?... Deltagerne eller en rig onkel? • lave en Plan B. Hvad gør vi, hvis det regner?

Vi skal... • stoppe med at tænke. Det er tid til at gøre planerne til virkelighed. Lad ikke det perfekte stå i vejen for det mulige. • holde aftalerne og hjælpe hinanden. • fyre den maks’ af - det er nu, det sker. • sørge for, at alle får en god oplevelse.

Vi vil... • gå til ishuset og vende oplevelsen. • spørge hinanden (og deltagerne): “Hvordan oplevede du det?” • fokusere på de ting, der lykkedes, og lade successerne sprede sig. • Overveje, hvad vi kan gøre bedre næste gang • aftale, hvornår vi skal lave det næste projekt...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.