HCP Jubilæumsbog

Page 9

HCP

Nye mejemaskiner og selvbindere blev solgt i stort antal Udover ovennævnte fabrikat Samuelson & Co., drejede det sig om “Champion” fra Warder, Mitchell & Co., Springfield, Ohio og “Kirby” samt fra ca. 1890 “Adriance” selvbindere fra Adriance Platt & Co., New York. Særlig “Kirby” bør nævnes. Salget af disse slåmaskiner kom i gang til høsten 1873. Fabrikatet var amerikansk, men fabrikanten nævnes ikke. I en brochure fra 1905 nævnes, at “Kirby” nu sælges under navnet “Osborne”, og på et vist tidspunkt indgik dette i det kartel, der hed International Harvester Co. sammen med fabrikaterne Mc. Cormick, Deering, Massey Harris og vistnok yderligere et. I.H.C. sad grundigt på markedet, og de amerikanske kontrolmyndigheder indledte derfor en sag mod kartellet i midten af 1920’erne. Sagen blev langvarig, men I.H.C. tabte den i 1929, hvorefter den amerikanske Kongres vedtog “Anti-Trust-loven”, som forbød dannelse af monopolforetagender. Kartellet blev sprængt, og Osbornefabrikatet opkøbt af

Emmerson, Brantingham, som i begyndelsen af 1930 blev købt af J.I. Case, Racine, Wisconsin. HCP havde hele tiden agenturet for Osborne og fik derfor også agenturet for Case. De første Case traktorer med jernhjul blev solgt i 1930, og HCP havde agenturet indtil slutningen af 1950’erne.

Adriance Buckey slåmaskine.

Adriance selvbinder.

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.