CN Energy - Mød os på dyrskue 2024!

Page 1

Dyrskuer2024

Nu nærmer tiden sig til at besøge de årlige dyrskuer rundt i landet.

Kom og se vores forskellige varmeløsninger inden for emnet fyringsanlæg.

Vi håber at se dig på et eller flere af dyrskuerne til en god snak om dit behov, din nuværende løsning eller udskiftning af gammelt anlæg til et fabriksnyt. Måske kunne en af vores skræddersyet ”Put’n

Heat” containerløsninger også være noget for dig.

Vi producerer løsninger til både private og erhverv.

Klik på en af dyrskuerne for at læse mere.

Dato

24. – 25. maj

31. maj – 2. juni

7. – 9. juni

4. – 6. juli

26. juli

Lokation

Det Sønderjyske Fællesskue

Åbenrå

Stand Nr.: E16

Roskilde Dyrskue

Stand Nr.: 119

Det Fynske Dyrskue

Odense

Stand Nr.: 120 + 121

Landsskuet

Herning

Stand Nr.: 202

Ribe Dyrskue

Stand Nr.: 24

Det er helt uforpligtende at kigge forbi til en god snak på en af de stande, vi står ved. Vi kommer også gerne hjem til dig for at rådgive, vurdere og anbefale en løsning, der passer bedst til dig.

OBS: Der kan stadig søges om tilskud til erhvervsløsninger.

Du er altid velkommen til at ringe på: tlf.: 74 82 19 19

Alternativt kan du sende os en mail: es@cn-maskinfabrik.dk lb@cn-maskinfabrik.dk

Vi glæder os til at se dig!

CN Maskinfabrik A/S Phone No.: 74821919

Skovløkkevej 4

Fax No.: 74821920

Tiset www.cn-maskinfabrik.dk 6510 Gram mail@cn-maskinfabrik.dk

Sydjysk Sparekasse 7687-8885615725

IBAN: DK6997418885615725

SWIFT Code: FROSDK21

VAT Req. No.: 15101733

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.