Daltec - Multimix foderkasse

Page 1

Daltec Multimix-foderkasse til søer

Spar foderomkostninger og få sundere pattegrise

Daltecs foderkasse med Multimix-ventil er en af værktøjerne til en optimal fodring i for eksempel farestalden. Foderkassen kan anvendes til enten klassisk multifase-fodring eller mere målrettet tørfodring til den enkelte so.

Multimix-foderkasse

• Fremstillet i langtidsholdbar plast

• Fås i størrelserne 4, 6, 8 og 10 liter

• Nem betjening, adskillelse og rengøring

• Metaldele i rustfrit stål for lang holdbarhed

Multifase-fodring med Daltec foderkasse

• Der kan anvendes op til 8 fodertyper.

• Den ønskede fodermængde indstilles nemt i klik á 100 ml direkte på foderkassen.

• Minimumsmængde på 250 ml.

Målrettet tørfodring på stiniveau med foderkurver (Portionsfodring)

• Tildeling af tørfoder til den enkelte foderkasse styres efter valgfrie foderkurver.

• Fodermængden udmåles af systemet.

• Ingen returfoder.

Portionsfodring

Multifase-fodring

• Mulighed for at anvende Daltec System Manager og DSM Mobile App til fjernadgang.

Daltec A/S · Tybovej 1 · DK-6040 Egtved · +45 76 64 04 40 · daltec@daltec.com · www.daltec.com
7588
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.