Branschaktuellt Bygg & Fastighet #6 2021

Page 44

b

www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar "Vi har haft ett nära och bra samarbete i hela kedjan. På ett projekt som detta är det väldigt viktigt att man som kollegor kan skratta och ha kul med varandra på jobbet. Det är ett måste för att kunna samarbeta bra och effektivt." Vid bygget av Hovås Höjd har Team KPJ Bergarbeten uppgiften att utföra hela sprängningsarbetet. Team KPJ är experter på sprängning- och borrningsarbeten och har en lång erfarenhet av komplicerade bergprojekt där det ställs höga krav. – Personligen tycker jag att detta projekt har varit väldigt roligt och utmanande med många spännande moment. Vi i Team KPJ har gjort vårt allra yttersta för att projektet ska flyta på och utföras på ett professionellt och säkert sätt, säger bolagets vd Kevin Linnér. Projektet har varit utmanande på många olika sätt och Kevin berättar att de tre största utmaningarna varit: • Terrängen och framkomligheten. Berget är väldigt brant, kuperat och svåråtkomligt. • Låga vibrationsrestriktioner då det ligger fastigheter, vattenledningar och en radiomast intill sprängningsarbetet.

44 |

• Att det är en väldigt stor mängd berg som ska sprängas på kort tid.

Hur har ni löst utmaningarna? – Teamwork, hårt jobb och mycket resurser. Projektets tidplan har krävt ett högt tempo och därför har vi satt in ett team med tre borrvagnar och fyra sprängarbasar som jobbat tätt tillsammans under stora delar av projektet. Att leverera kvalitet i rätt tid med säkerheten som högsta prioritet är det vi är bäst på.

Hur har samarbetet med övriga aktörer fungerat? – Vi har haft ett nära och bra samarbete i hela kedjan. På ett projekt som detta är det väldigt viktigt att man som kollegor kan skratta och ha kul med varandra på jobbet. Det är ett måste för att kunna samarbeta bra och effektivt.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.