Branschaktuellt Bygg & Fastighet 2022 - #4

Page 198

54 I KVARTER BYGGS PÅ INDUSTRITAK branschaktu llt Nyheter för dig i karriären Bygg & fastighet | NR 04/2022 www.branschaktuellt.se HÄR BYGGS NORRA EUROPAS STÖRSTA DOMSTOLSBYGGNAD S. 12 SKAPANDET AV GOCO HEALTH INNOVATION CITY I Mölndal växer ett nytt innovationskluster fram med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. I jätteprojektet skapas flera olika kvarter med blandad bebyggelse. + TEMA GAMMAL BRANDSTATION BLIR NY SKOLA 86 S. I DET NYA KVARTERET NIVÅ LIGGER MARKPLAN SEX VÅNINGAR UPP: ”ATT BYGGA PÅ DET HÄR SÄTTET ÄR BÅDE LÄRORIKT, SPÄNNANDE OCH UTMANANDE” 118 S.

Lösningar för alla typer av verksamheter

www.aircon.panasonic.se
Panasonic erbjuder lösningar
uppvärmning, komfortkyla, ventilation
teknisk
för
och
kyla oavsett verksamhetsområde

VI TAR VI ERA STÄLLNINGS -

PROJEKT TILL NYA HÖJDER!

Hyrex AB - ett av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala breddar nu utbudet genom Hyrex Industri som satsar på nyproduktions - och infrastrukturprojekt. Fordonsflottan byts succesivt ut till el- och hybridfordon för att ligga i framkant även inom långsiktig hållbarhet.

Hyrex är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier samt STIB-auktoriserade.

Hyrex AB och Hyrex Industri - vi inte bara leder utvecklingen - tillsammans visar vi vägen framåt.

KVALITETSSÄKRADE VÄDERSKYDD WWW.HYREX.NU

Vi ser olycksrisker överallt.

Varje dag sker flera allvarliga olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet – helt i onödan. I värsta fall går någon till jobbet och kommer aldrig hem igen. Då är det för sent att vara efterklok.

Säkerhet skapas genom ett förebyggande arbete. Det finns inga genvägar. Byggbolag och ställningsföretag måste tillsammans öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. På Sydställningar har vi en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor. När vi ser olycksrisker gör vi något åt dem.*

* Sydställningar är först i Sverige med en ISO 45001-certifiering. Den garanterar en trygg arbetsplats för både byggjobbare och ställningsmontörer.

Besök sydstallningar.se och se hur vi jobbar med säkerhet.

FINSK ISOLERING TILLVERKAD I SVERIGE

Hållfast och fuktavvisande XPS-isolering för tjälisolering, platta på mark och omvända tak Läs mer på finnfoam.se

Högeffektiv isolering med extremt bra isolervärde för fasad, vägg och tak

Formstabil och lätt isolering för grund, vägg och tak som även kan fås med grafit och patenterad låsfals

Bostad

REDAKTIONSCHEF MYRNA WHITAKER myrna@branschaktuellt.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF MARCUS NILSSON marcus.nilsson@ branschaktuellt.se

Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se

Omslagsbild: Besqab

Tryck: Unitedpress

50. Lecab Plaza

Karlstads nya studentbostadshus har både fått takterrass, lånelounger och gym.

76. Brynässkolan

– från spökslott till nyrenoverad skola

96. Tema Isolering

Ett tema om fördelarna med cellulosa, Behörig lösull och en standard för teknisk isolering.

162. Nu moderniseras Q-märkta Hagakyrkan

I en omfattande renovering återställs kyrkan till sitt ursprung. Samtidigt får kyrkan nya inslag och nya möjligheter.

164. Tema vård & omsorg

Vi dyker in i flera omfattande vårdbyggen och intervjuar Forum Vårdbyggnad.

"Entreprenören kommenterar" är annonstext och skall inte förväxlas med redaktionellt material.

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Media: Branschaktuellt Sverige AB Växel: 08-400 22 620

INNEHÅLL
LAYOUTARE LINN HAGEN linn.hagen@branschaktuellt.se
VD & ANSVARIG UTGIVARE OSCAR LUNDBERG oscar@branschaktuellt.se
MALIN
REPORTER EMILIA
REPORTER
ROTHENBORG malin.rothenborg@branschaktuellt.se
GRANBERG emilia.granberg@branschaktuellt.se Branschaktuellt Sverige AB Lindhagensgatan 51, 112 43 Stockholm Branschaktuellt är en del av Lundroskoncernen
24.
68. Skola 112. Kontor 152. Kultur, nöje & idrott 196. Infrastruktur 76. 188. 50.
MALMÖMÄSSAN Malmö 14-15 September 2022 Mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. På FastighetsMässan träffas fastighetsägare och ledande leverantörer inom drift, underhåll och förvaltning. Vi ses på FastighetsMässan den 14-15 september i Malmö! SCANNA OCH LÄS MER OM MÖTESPLATSEN Över 100 utställande företag Seminarieprogram med över 50 talare Nätverka med branschen
Benders Byggsystem var med och levererade material till projekt ”Rosenbergsskolan Tidaholm” Det naturliga valet www.bendersbyggsystem.se
bygger
stommar
”Vi
kompletta
och goda relationer!”

Sponsrat inlägg

”FÖRLUSTEN VAR TOTAL LUFTEN GICK UR OSS”

Efter en totalstöld gjorde företaget slag i saken och hyrde säkerhetscontainer

Efter en totalstöld gjorde företaget slag i saken och hyrde säkerhetscontainer från Containertjänst. Grünewalds Bygg vill gardera sig mot inbrott. Säkerhetcontainern är utrustad med gallerbur, lås i högsta skyddsklass, kamera och larm.

GR Ü NEWALDS HADE haft en rad inbrott i bilar och i containrar En morgon blev måttet rågat. När Simon Grünewald och hans arbetslag kom på morgonen var en av containrarna uppbruten och alla verktyg borta.

– Förlusten var total, säger Simon Grünewald. Alla verktyg som jag samlat på mig under de 15 år jag byggt upp min verksamhet var borta. Mina anställda som har sin egen uppsättning av de viktigaste verktygen blev också av med sitt. Förutom den materiella förlusten var det hela mycket personligt. Luften gick ur oss.

Hur mycket tid och pengar Simon sedan la ner på att skaffa nya verktyg vågar han knappast tänka på. Samt att jobbet försinkades kraftigt och att skad eärendet och allt pappersarbete åt upp mycket tid.

– Sedan tidigare hyrde vi containrar av Containertjänst så jag tog kontakt med dem, fortsätter Simon. De erbjöd sitt koncept säkerhetscontainer och jag föll direkt för den lösningen. Inom två dygn var en container med larm på plats.

Säkerhetscontainern baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Denna har högsta skyddsklass. Den förses med en FerraPod-gallerbur, certifierad enligt SS-EN 1627 i skyddsklass 3-RC4 och med en certifierad låsbom i klass 5 och ASSA låshus i klass 5. Gallerburen består av rör, med rör i rören, så att den som försöker såga sig in möts av ett inre rör som bara snurrar. Värme, byggel och belysning är installerat.

Containern är försedd med detektorer, larm och kameror. Vid i nbrottsförsök kommunicerar dessa direkt med larmcentral. Larmet slås på och av med en app som byggföretaget hanterar.

Säkerhetscontainern baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Denna har högsta skyddsklass.

Containern är försedd med daglås som Simons anställa har nyckel till.

–Jag är otroligt imponerad av Containertjänst. De är lyhörda för kundernas behov och en verklig Game Changer i säkerhetsbranschen. Tack vare deras produkter blir det mycket svårt för tjuvarna. Säkerhetscontainern är värd varenda krona.

Containertjänst levererar containrar med säkerhetsbur som täcker en fjärdedel, halva eller hela golvytan. Grünewalds Bygg valde den som täcker halva ytan. Då kan den övriga halvan inredas och disponeras fritt. Ett flexibelt alternativ med andra ord. Containertjänst kan dessutom anpassa sina säkerhetsburar till containrar av skilda storlekar.

– Jag gillar företag som Containertjänst. De lyssnar på kundernas behov, säger Simon.

–Vi kommer att hyra fler säkershetscontainrar. Målet är att ha sådana vid alla entreprenader och gardera oss överallt genom de lösningar som Containertjänst erbjuder. Vi vill inte ha de problem vi tidigare hade med stölder som förstörde så mycket för oss på många olika sätt, avslutar Simon Grünewald.

*Fotnot Alla lås klarar minst den klass som försäkringsbolagen kräver. Containertjänst erbjuder även spårsändare och DNA-märkning av verktyg och annan utrustning.

Simon Grünewald, Grünewalds Bygg.
10 | b www.branschaktuellt.se
Hållbarhet är en röd tråd i utformningen av hela GoCo Health Innovation City. Bild: Zynka Visual

TEMA GoCo Health Innovation City

På den plats som en gång i tiden var Åbros industriområde i Mölndal växer den helt nya stadsdelen GoCo Health Innovation City fram. Här samlas kontor, bostäder, hotell och service. Tanken är att skapa ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Vi har pratat med Marie Uddenmyr, ansvarig för företagsrelationer i området och Anna Eckerstig, projektutvecklingschef, som berättar mer om den nya, dynamiska mötesplatsen.

| 11 TEMA GoCo Health Innovation City www.branschaktuellt.se

GoCo

Health Innovation City blir Sveriges första kompletta Life Science stadsdel Diagnostikföretaget Fujirebios byggnad är ritad av Kanozi Arkitekter och

www.branschaktuellt.se 12 | b
ger associationer till Mount Fuji i Japan. Bild: GoCo Health Innovation City

GoCo Health Innovation City är en miljardinvestering i samverkan mellan Next Step och Vectura Fastigheter i nära samarbete med Astra Zeneca. Bild: Zynka Visual

GoCo Health Innovation City

blir Sveriges första kompletta Life Science stadsdel

I Mölndal söder om Göteborg, på den plats som en gång i tiden var Åbros industriområde, växer GoCo Health Innovation City fram. Det är ett innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster. Med innovativa miljöer och inspirerande mötesplatser för hälsoforskning ska miljardsatsningen GoCo Health Innovation City skapa forsknings- och utvecklingsmiljöer med ambitionen att locka forskare, entreprenörer och talanger från hela världen.

ölndal är traditionellt sett ett av Sveriges starkaste Life Science kluster. Med fokus på innovation, välmående och hållbarhet ska GoCo Health Innovation City bli platsen för nya lösningar till globala hälsoutmaningar. Tanken är att GoCo Health Innovation City ska bidra till ytterligare global attraktionskraft och konkurrenskraft genom att samla uppemot trehundra olika aktörer inom Life Science området på en och samma plats. GoCo Health Innovation City är en helt ny stadsdel som när den är klar kommer att bestå av kontor, bostäder, hotell och service.

Utvecklade ny stadsdel via samverkan

GoCo Health Innovation City kommer att erbjuda över 100 000 kvadratmeter yta och kapacitet för 350 företag och 7000 människor, som förenas genom att verka i Life Science branschen. GoCo Health Innovation City byggs på en 40 000 kvadratmeter stor tomt belägen bredvid Astra Zenecas forskningsanläggning där flera världsledande företag inom hälsoindustrin finns etablerade. Fröet till GoCo Health Innovation City såddes 2017 då Vectura och Next Step förvärvade marken där stadsdelen nu växer fram.

fortsättning nästa sida

| 13
M
www.branschaktuellt.se
TEMA GoCo Health Innovation City

Redan från start involverades aktörer från akademi, offentlig sektor och Life Science industrin som fick vara med och påverka utformningen av den nya stadsdelen.

– Området där GoCo Health Innovation City byggs genomgår för närvarande en liknande transformation som Lindholmen, denna gång

med fokus på Life Science. Göteborg har redan ett välfungerande Life Science kluster, vår ambition är att tillföra såväl en ny stadsdel som ett levande community, en neutral och dynamisk mötesplats som främjar samverkan. Vi kallar det för GoCo Arena, säger Marie Uddenmyr, ansvarig för företagsrelationer på GoCo Health Innovation City.

340 utab.peo@telia.com
031-540
www.branschaktuellt.se 14 | b
Hela området ska genomsyras av samskapande och innovationskraft. Bild: GoCo Health Innovation City
fortsättning från föregående sida

Hela området ska stå klart 2028

– Nu pågår arbetet med den nya stadsdelens första etapp, som beräknas stå klar 2025. Den inkluderar bland annat GoCo House, som blir hjärtat i området, byggnader för Mölnlyckes nya huvudkontor samt bostäder. Vi analyserar nu även möjligheten att bygga fastigheter för skolor, service, livsmedelshandel och restauranger. Arbetet med den första etappen har

fortsättning nästa sida

KREATIVA IDÉER BLIR TILL FÄRDIGA PROJEKT

www.bragroup.se
| 15
Marie Uddenmyr, Community Manager på GoCo Health Innovation City. Bild: GoCo Health Innovation City
www.branschaktuellt.se
TEMA GoCo Health Innovation City

flutit på väldigt bra, den kommer att stå klar tre år tidigare än vår ursprungliga tidsplan, säger Anna Eckerstig, projektutvecklingschef för GoCo Health Innovation City. Hösten 2021 stod den första fastigheten i GoCo Health Innovation City klar för inflyttning och ambitionen är att hela området ska stå klart 2028. GoCo Health Innovation City drivs som ett joint venture-bolag mellan Next Step och Vectura Fastigheter i nära samarbete med Astra Zeneca. Den övergripande visionen är att skapa en plats med potential att ta ett globalt ledarskap och stärka Sveriges globala position inom Life Science.

GoCo gör stora satsningar inom hållbarhet med energieffektiva byggnader, laddningsstationer, mobilitetshubbar och flera andra klimatsmarta tjänster som resulterar i ett minskat koldioxidavtryck med målsättning att vara klimatneutral 2030.

Mölnlycke är ett av de företag som valt att etablera sig i Goco Health Innovation City. Bild: GoCo Health Innovation City

Tre

bostadskvarter med totalt 470

hyresrättslägenheter

I april 2022 togs det första spadtaget till områdets första bostadsprojekt. Kvarteret Spina är det första av tre kvarter som sammanlagt kommer att bestå av cirka 470 hyresrätter. Byggnationen av kvarteret Spina, som består av 170 hyresrättslägenheter på mellan ett och fyra rum och kök, utgör startskottet för GoCo Living, som alltså är en del av GoCo Health Innovation City.

Kvarteret utrustas med solceller och målsättningen är att uppnå kraven Miljöbyggnad nivå silver. Tanken är att de nya bostadskvarteren ska erbjuda smidiga och bekväma boendemöjligheter för medarbetarna på de Life Science företag som har kontor i GoCo Health Innovation City. Just boendemöjligheter är en viktig förutsättning för att bolagen ska kunna attrahera internationell kompetens, inte minst forskare. Inflyttningen i kvarteret Spina sker etappvis med start sommaren 2024. Våren 2023 tas första spadtagen till kvarteren Axis och Atlas. De väntas stå inflyttningsklara i slutet av 2025 och består av sammanlagt 300 hyresrättslägenheter.

Först ut bland kontorsfastigheterna i GoCo Health Innovation City var en medicinteknikbyggnad med cancerdiagnostikföretaget Fujirebio som hyresgäst. Nu uppförs GoCo

info@elprokon.se

www.elprokon.se

GoCo House blir områdets signaturfastighet och sociala mötesplats
16 |
fortsättning från föregående sida

House, en fastighet på 21 000 kvadratmeter fördelat på åtta våningsplan, med planerad inflyttning i november 2022. GoCo House blir en signaturfastighet, en av områdets strategiskt mest betydelsefulla fastigheter och byggs med en kombination av trä och betong. Enligt Anna Eckerstig ska GoCo House utgöra områdets hjärta och naturliga mötesplats. Här planeras bland annat en studio, co-working ytor, restaurang, kafé samt utrymmen för möten och konferenser.

KREATIVA IDÉER BLIR TILL FÄRDIGA PROJEKT

www.bragroup.se

Arkitektbyrån Semrén & Månsson står för den arkitektoniska utformningen och en bärande tanke är att skapa många sociala ytor som på olika sätt främjar samverkan. Nu byggs även GoCo Clinic, en fastighet på 8000 kvadratmeter med planerad inflyttning sommaren 2023. 2022 påbörjades även ytterligare två kvarter i GoCo Health Innovation City. De ska bland annat innehålla en rad olika servicefunktioner, exempelvis apotek, gym och vårdcentral.

av Annika Wihlborg

Vi installerar framtiden.

www.brion.online

| 17
City www.branschaktuellt.se
TEMA GoCo Health Innovation

Entreprenören kommenterar

"Det här var det första skarpa projektet för vår batteridrivna pålkran som också är världens första i sitt slag. Precis som Aarsleff har BRA Bygg ett stort fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor vilket gjorde det värdefullt att använda den batteridrivna pålkranen på detta projekt."

I skapandet av GoCo Health Innovation City har Aarsleff Ground Engineering varit UE till BRA Bygg. Här hade bolaget uppdraget att utföra grundläggning med pålning för att säkerställa en stabil grund, och till detta projekt användes miljödeklarerade betongpålar från Centrum Pile. Det var också premiärprojektet för Aarsleff 100% batteridrivna pålkran.

– Det här var det första skarpa projektet för vår batteridrivna pålkran som också är världens första i sitt slag. Precis som Aarsleff har BRA Bygg ett stort fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor vilket gjorde det värdefullt att använda den batteridrivna pålkranen på detta projekt, säger Anders Magnusson, projektledare Aarsleff Ground Engineering.

Tack vare den batteridrivna pålkranen reducerades pålningens koldioxidutsläpp med

95% utan att göra avdrag på vare sig kapacitet eller styrka.

– Hela projektet har löpt på mycket fint. BRA Bygg är mycket lätta att arbeta med och vi hade en bra pålkransbädd utformad efter våra önskemål för en säker arbetsmiljö. Utmaningar vi stötte på var exempelvis att vi fick vara extra försiktiga på grund av släntberg och en annan utmaning var att få fram ström till laddstationen för pålkranens batterier. Men detta löste BRA Bygg på ett ypperligt sätt, säger Anders och avslutar:

– Det har varit ett fantastiskt trevligt och lärorikt projekt att få ha tagit del av. Också kul att vara projektledare för det första projektet med världens första batteridrivna pålkran. Det här går till historien!

18 | b www.branschaktuellt.se

AARSLEFF UTFÖR FOSSILFRI GRUNDLÄGGNING FÖR GOCO

mer om den
aarsleff-groundengineering.se/hallbarhet/batteridriven-palkran
Läs
batteridrivna pålkranen på vår hemsida

Konsulten kommenterar

"Det finns en fantastisk vilja, ambition och drivkraft genom hela GoCo-projektet där GoCo, BRA, vi som konsulter och UE:s har jobbat nära varandra i flera projekt. Vi har dagliga kontakter med allt från GoCos projektledning och uthyrare, BRA:s projektledning och platschefer, övriga konsulter samt UE:s projekt- och arbetsledare."

I uppbyggnaden av GoCo Health Innovation City finns Bengt Dahlgren med på resan och projekterar. Här arbetar bolaget med VVS och Styr, utvändig VA, Sprinkler, energi-, klimat- och dagsljusberäkningar samt LEEDcertifiering.

– Det här är ett intressant och roligt projekt som är utmanande både till storlek och installationstäthet. Här utmanas vår tekniska kreativitet, kunskap och simultanförmåga. Särskilt värdefullt är alla kontakter och relationer som ett så här stort projekt ger, säger Axel Engberg, handläggare på Bengt Dahlgren.

Robert Persson, Team Manager som samordnar bolagets insatser i projekten, håller med:

– Det finns en fantastisk vilja, ambition och drivkraft genom hela GoCo-projektet där GoCo,

BRA, vi som konsulter och UE:s har jobbat nära varandra i flera projekt. Vi har dagliga kontakter med allt från GoCos projektledning och uthyrare, BRA:s projektledning och platschefer, övriga konsulter samt UE:s projekt- och arbetsledare.

I GoCo ska samtliga byggnader certifieras enligt LEED, ett arbete som Bengt Dahlgren både leder och samordnar. 3 av 4 byggnader har målet att uppnå GOLD och ett PLATINUM. En byggnad ska certifieras enligt WELL CORE samtidigt som hela området ska bli Sveriges första område med certifieringen WELL Communities GOLD.

– Som ansvariga för certifieringsarbetet är det av stor vikt att alla involverade i projektet får en tydlig bild av målsättningen med certifieringarna och att vi tillsammans hjälps åt att nå dem, avslutar Mathilda Silva, Senior konsult.

20 | b www.branschaktuellt.se

I 70 år har vi satt kunder och medarbetare i första rummet

Så det fortsätter vi med!

Bengt Dahlgren är samhällsbyggnadskonsulten som grundades av Bengt 1952 och idag är vi 600 Bengtar som för företaget vidare in i framtiden. Tack till alla er som arbetat och arbetar hos oss samt köpt våra tjänster genom åren. Vi är vad vi är idag tack vare er! Följ vår resa vidare på www.bengtdahlgren.se

Entreprenören kommenterar

"Vi planerar och ser över trafikflödet inom och utanför området för att skapa rätt förutsättningar till de pågående byggprojekten. Vi ska även se till att motverka hinder."

BIMensions jobbar inom logistik och erbjuder flera olika tjänster inom området. Bolaget lagerför, transporterar, planerar och hanterar materialflödet på byggarbetsplatser, och i bygget av GoCo Health Innovation City tar BIMensions hand om logistiksamordningen för exploateringsområdet.

– Vi planerar och ser över trafikflödet inom och utanför området för att skapa rätt förutsättningar till de pågående byggprojekten. Vi ska även se till att motverka hinder, säger Peyman Misaghi, vd och projektledare på BIMensions.

BIMensions erbjuder tjänster som logistiksamordnare, logistikansvariga, logistikkoordinatorer och driftpersonal, alla med målet att effektivisera logistiken för kunden, och

genom åren har bolagets tjänster blivit väldigt uppskattade.

Hur har samarbetet med övriga aktörer varit?

– Det har gått bra, i och med att beställarna önskat ha oss delaktiga i ett tidigt stadie får logistiksamordningen en tydlig roll. Detta skapar förutsättningar för ett gott och effektiviserat samarbete mellan oss och andra aktörer, säger Peyman Misaghi och tillägger:

– Det är mycket man behöver tänka på då det pågår flera stora byggprojekt i samma område samtidigt. Utöver vårt projekt utför även staden flertalet infrastrukturarbeten samtidigt som vi har flera aktiva verksamheter runt exploateringsområdet. Det här är verkligen ett spännande och unikt projekt där man tänker nytt och innovativt för framtiden.

22 | b www.branschaktuellt.se
Astra Zeneca GoCo Arena GoCo House 2 1 3 4 4 BIMensions Logistics 010 21 46 410 Info@bimensions.se
www.branschaktuellt.se 24 | b
Fasaden på radhusen i Vårtriangeln får en målad träpanel. Bild: Stena Fastigheter

Stena fortsätter utveckla Vega –Haninges nya stadsdel

I Haninge byggs den helt nya stadsdelen Vega – en stadsdel som ska bli barnvänlig och lugn samtidigt som stadspulsen känns nära. Här bygger Stena Fastigheter bostäder och nu pågår bygget av bolagets tredje småhusetapp – Vårtriangeln. Vårtriangeln blir ett kvarter med 26 stadsradhus i tre olika storlekar och eftersom säljarna själva fått vara med och designa insidan blir varje radhus unikt.

Strax innan julhelgen 2022 ska Vega ha fått ett nytt småhusområde. Brf Vårtriangeln är Stena Fastigheters tredje och sista småhusområde i Vega och i kvarteret byggs 26 stadsradhus.

– Det här kommer bli ett superfint kvarter i ett toppenområde. Jag är övertygad om att alla som flyttar in här kommer att trivas, säger Kenneth Törnqvist, projektledare på Götenehus som har totalentreprenaden för projektet.

Vega är en helt ny stadsdel i Haninge och enligt Stena själva blir området hållbart och barnvänligt för de som föredrar ett lite lugnare läge. Här är det nämligen närmare naturen än stadens puls, men det ska fortfarande vara smidigt att ta sig in till staden när det lockar. För att stärka områdets attraktivitet bygger Stena både bostadsrätter och hyresrätter, och för kvarteret Vårtriangeln blir alla radhus köpes. Nu är alla slutsålda och på platsen pågår bygget förfullt.

– Hittills går allt enligt tidsplan. Alla husen byggs samtidigt men är i olika faser och när vi börjar färdigställa husen kommer dessa lämnas över under en fyraveckorsperiod, säger Kenneth och tillägger:

– Det blir tre olika varianter på husen där vissa får tre våningar och vissa två. Trots att husen kommer bli lika utifrån får alla hus en unik insida då köparna fått vara med och välja inredning för exempelvis kakel, golv och kök.

De tre varianterna består av radhus på 100, 114 och 129 kvadratmeter och fasaden på huset blir av liggande träpanel med luftspalt på träregelstomme. Till varje lägenhet finns både förråd, uteplats och parkeringsplats och utöver att miljöcertifiera byggnaden enligt Svanen förbereds vissa parkeringsplatser för el.

Text av Emilia Granberg
| 25 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Totalt kommer 26 stadsradhus byggas i kvarteret Vårtriangeln. Bild: Stena Fastigheter

Entreprenören kommenterar

För bygget av stadsradhusen i Vårtriangeln är Moab-Gruppen totalentreprenör under Götenehus. Bygget är Moab-Gruppens tredje projekt ihop med Götenehus och tack vare bolagens fina samarbete har ytterligare ett projekt kunnat påbörjats tillsammans.

– Vi tycker att det är bra och roligt att vårt samarbete med Götenhus har fortsatt. Det kan vara svårt att arbeta när det byggs i trånga områden och i projektet har vi stött på några

motgångar. Men tillsammans har vi jobbat för att hitta förbättringsåtgärder och i slutändan har vi löst alla utmaningar på ett bra sätt, säger Niklas Danielson, Projektledaransvarig på Moab-Gruppen, och tillägger:

– Likaså har samarbetet med Stena fastigheter, YXLÖ Mark och våra underentreprenörer fungerat väldigt bra. Vi är mycket nöjda med allas insats.

TILL
göra om era lokaler? Ge oss deadline
IDÉ
VERKLIGHET Ska ni
och boka invigningen. Eller kanske har du bara vaga idéer, inte ens lokaler? Berätta om er verksamhet. Resterande ritar, utvecklar, ordnar och bygger vi. Det har vi gjort för stora och små, etablerade och nya varumärken i ett kvarts sekel.
26 | b www.branschaktuellt.se

Lägenheterna som sålde slut på två timmar

I det omtyckta sommarparadiset Fiskebäckskil har Fiskebäckskils Hafskuranstalt byggt ett nytt flerbostadshus tillsammans med Hansson & Söner. När försäljningen av lägenheterna startade såldes dem slut på cirka två timmar och idag har köpare från hela världen flyttat in i de nya, havsnära lägenheterna.

I april 2021 startade bygget av ett nytt flerbostadshus på Strandvägen 11 i Fiskebäckskil. Ett år senare, i april 2022 kunde köparna flytta in i sina lägenheter, och något som sticker ut i projektet är att de boende har fått möjligheten till en så kallad fullservice. Detta får de från det intilliggande hotellet Gullmarstrands Hotell som både erbjuder rumservice, SPA och gym.

Enligt Fiskebäckskils hafskuranstalts vd Lars Nilsson var ett av byggets mål att tänka nytt, både gällande byggteknik och boendeupplevelse, och under hela projektet fanns en gemensam vision och ett gott samarbete.

Text av redaktionen

Seniorboendet renoveras – ska bli tryggare och mer hållbart

Då seniorboendet Fröja i Uppsala var i behov av omsorg för att säkerställa trygghet, funktionalitet och hållbarhet håller fastigheten på att renoveras. Samtidigt byggs en tillbyggnad vilket skapar plats för ytterligare lägenheter. I projektet ska fastigheten både bli tryggare och mer miljövänlig.

För personer över 55 finns lägenheter i seniorboendet Fröja. Huset byggdes för cirka 80 år sedan och i projektet ingår allt från renovering av trapphus, hiss och tak till fönsterbyte, stambyte och nya installationer. Med goda materialval och modern standard ska boendet både bli mer hållbart och tryggt.

För projektet är Rikshem byggherre, Veidekke Entreprenad totalentreprenör och utöver renoveringarna byggs också boendet till. Dels med nio nya lägenheter i en tillbyggnad på taket, dels sex nya i ett intilliggande hus i markplan.

Projektet startade hösten 2021 och ska vara klart vid slutet av 2022.

Text av redaktionen

Pressbild: Uppsala Bostadsförmedling
C M Y CM MY CY CMY K
| 27 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Bild: Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor
epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01

PÅLSJÖÄNGAR BLIR EN LANTLIG IDYLL I STAN

Granne med naturen men ändå nära stan bygger Granitor och Byggmästar’n i Skåne det nya kvarteret Brf Pålsjöängar. Det nya kvarteret får 57 lägenheter med Pålsjö naturområde som närmsta granne och bara några månader efter säljstart var näst intill alla lägenheter slutsålda.

28 | b www.branschaktuellt.se

Vi är mer än en byggkonsult. Vi är en partner som delar er vision.

Vid årsskiftet 2023/2024 får Helsingborg ett nytt tillskott med lägenheter när inflyttningen startas för Brf Pålsjöängar. Första spadtaget togs i mars 2022 och hittills ser tidsplanen ut att hållas.

– Pålsjöängar byggs med bra kvalitet och standard. Det blir fina byggmaterial, inglasade balkonger och stora fina takterrasser. Innergåden blir grönskande och avkopplande och på taket lägger vi sedumtak, berättar Olle Herven, projektchef på Byggmästar’n i Skåne.

De 57 lägenheterna i Pålsjöängar fördelas på tre huskroppar i olika höjd – en i norr med sex våningar, en i sydväst med två våningar och en i öst med fem respektive fyra våningar. Tack vare utformningen ska innergården kunna välkomna solskenet även när solen står lågt, och det ska även bidra till att innergården känns luftig. Själva husen byggs i betong och utvändigt kläs fasaderna i tegel och skivmaterial.

– Husen byggs på ett fint läge med fria ytor runt omkring och på bara tio minuter tar man sig till de centrala delarna av Helsingborg. Det kommer bli ett kvarter som känns centralt även fast det inte ligger mitt i stan.

Förutom att stan ligger nära når man havet på cirka 20 minuters gång, och eftersom många av bostäderna är genomgående, placerade i hörn eller med tre väderstreck så ska lägenheterna få flera ljusinsläpp med mycket sol. Likaså blir fönsterpartierna stora, vilket också det är med och bidrar till att göra lägenheterna ljusa.

Byggprojektering - Kontrollansvarig - Projektledning

Springpostgränden 3 252 20 Helsingborg Telefon: 042-14 70 00 Epost: info@cmbyggkonsult.se

Text
| 29 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Brf Pålsjöängar byggs i olika höjder med en fasad av tegel och skivmaterial. Bild: Yellon

Entreprenören kommenterar

"Projekt med större schakter och grundläggningsarbeten är väldigt trevliga utföra. Att få följa projektet till ett färdigställande och överlämnade till kund – det ser vi med stolthet fram emot. "

Med ett nära och väl fungerande samarbete kunde schakt & grundläggningsarbetet för Brf Pålsjöängar färdigställas på endast 5 veckor. Entreprenaden svarade Dalshult Industri & Entreprenad för, och utöver markentreprenad för byggnad, vatten & avlopp står bolaget för finplanering av utemiljön.

– Uppstarten på projektet har fungerat väldigt bra med tät kontakt med vår beställare Byggmästarn i Skåne och deras platschef Erik Olsson, men också Åstorps rör som på ett föredömligt sätt har varit på tå och installerat pumpbrunnar i källaren under grundläggningskedet, berättar Björn Larsson, entreprenadchef på Dalshult Industri & Entreprenad.

Har det förekommit några utmaningar i projektet?

– Schakt & grundläggningsarbetet har krävt

mycket god planering avseende logistik och optimering av arbetet på begränsade ytor eftersom området är tätbebyggt med lokalgator i direkt anslutning.

En annan utmaning kan vara grundvattenflödet, men vid Pålsjöängar var förhållandena gynnsamma.

– Det är ofta en fråga om hur grundvattenflödet påverkar oss när vi kommer ner på så djupa schakt som 5 meter under markytan. Men i det här projektet visade det sig att grundvattnet låg något lägre än vad geotekniken redovisat och att det räckte med enklare installationer för att hantera vattenflödet, säger Björn och avslutar:

– Projekt med större schakter och grundläggningsarbeten är väldigt trevliga utföra. Att få följa projektet till ett färdigställande och överlämnade till kund – det ser vi med stolthet fram emot.

30 | b www.branschaktuellt.se
Dalshult skapar lösningar. Låt Dalshult bli din partner. Vi använder marknadens modernaste maskiner och har engagerade medarbetare. En unik leverantör genom att erbjuda ett brett utbud av specialiserade tjänster. Ta gärna kontakt med oss! www.dalshult.se/industri www.dalshult.se/entreprenad www.dalshult.se/fastigheter Vi tar gärna emot förfrågan på priser till färdiga förfrågningsunderlag. Likväl kan vi erbjuda konsultation för att hitta rätt lösningsförslag för dig.
Samarbetet på topp när Bergskristallen byggs på Hisingen
www.branschaktuellt.se 32 | b
Stomresning av Bergskristallen. Bild: Tuve Bygg

Efter att ha arbetat tillsammans med kvarteret Bergsfallet på Långströmsallén, Hisingen, har Balder och Tuve Bygg startat upp nästa tillskott i området – Bergskristallen. Bergskristallen blir ett hyresrättshus med 89 lägenheter och bmss-boende, som tack vare aktörernas tidigare samarbete flutit på med en väl inarbetad arbetsmetod.

På östra sidan av Långströmsallén växer det nya kvarteret Bergskristallen fram. Av husets 89 hyresrätter blir åtta bmsslägenheter där personer med någon form av funktionsnedsättning kan få ett extra stöd i vardagen. Lägenheterna i Bergskristallen fördelas på 1-4 rum och kök och för alla lägenheter skapas en balkong eller uteplats. Antingen mot allén i väster eller mot naturområdet i öster.

– Det här är ett fint projekt som byggs längs med Långströmsgatan. Huset blir ett av sju

Vi vet hur!

HISSAR - RULLTRAPPOR - RULLRAMPER - LASTHISSAR – PLATTFORMSHISSAR

Vi är lika bra som multinationella koncerner. Till och med bättre gällande många saker och processer. Vi må inte ha nya bilar eller fina kontorsutrymmen som de, men det är bara för att vi försöker inte tjäna så mycket på din bekostnad. Vi presenterar de erbjudanden som är mest fördelaktiga för dig. Våra hissar fungerar utmärkt, då vi är noggranna vid både installation och underhåll. För oss är det viktigt att du är nöjd.

hus som kommer se snarlika ut och därmed även passa fint ihop, men de kommer samtidigt ha sitt eget unika utseende tack vare sina tegelfasader i olika nyanser och utformningar, berättar Thomas Nygårds, platschef på Tuve Bygg.

Samtidigt som Bergskristallen förs upp har systerprojektet Bergsfallen rests på samma gata – ett projekt som sedan en tid tillbaka börjat fyllas med hyresgäster. Även här är Thomas Nygårds platschef, och han berättar om ett fint samarbete som växt fram mellan

fortsättning nästa sida

Här skulle Allakustik Under(bara)tak placerat en annons, men de hade fullt upp med att bygga GBG!

E-post:
Con-Form Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag. CON-FORM BYGGSYSTEM I BETONG www.con-form.se Con-Form Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag. CON-FORM BYGGSYSTEM
Con-Form
www.con-form.se
VI KAN TAK. WWW.TAKBYRAN.SE
www.elementhiss.se Tel. 070-6900105
sales@elementhiss.se
I BETONG www.con-form.se
Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag. CON-FORM BYGGSYSTEM I BETONG
Con-Form Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag. CON-FORM BYGGSYSTEM I BETONG www.con-form.se
| 33 BOSTAD www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

Balder, Tuve Bygg och projektens andra aktörer.

– I Bergskristallen arbetar vi med samma kund – Balder, men med helt olika beställarorganisationer och i stort sett samma ledande montörer som vi arbetade med i Bergsfallet. Det har gjort att vi fått en väl inarbetad arbetsmetod där montörerna lärt känna och förstå varandra. Ur detta har ett fint samarbete växt fram.

Bergskristallen byggs på 5 cm tjocka plattbärlag där el, rör och ventilation läggs. Sedan byggs stommen av stålpelare, utfackningsväggar, mellanbärande

brandväggar och ett yttre av tegel. Mot innergården däremot blir fasaden putsad. – Det här är en hustyp vi trivs bra med att bygga och precis som i alla våra projekt är vi väldigt måna om att lämna ifrån oss ett fint resultat. En dag vill man kunna åka förbi med barnbarnen och säga ”det här huset, det har jag varit med och byggt”, säger Thomas Nygårds.

I maj 2023 ska projektet lämnas över till Balder och än så länge följs tidplanen till punkt och pricka.

Vi besitter djup teknisk och strategisk kompetens inom bla sprinklerprojektering. Kontakta oss inför nästa projekt så får du prata direkt med en av våra specialister. Vi garanterar ansvar hela vägen. Och längre.

Thomas Nygårds, platschef på Tuve Bygg. Bild: Tuve Bygg
Erelko_Branschaktuellt_180x90.indd 1 2020-11-02 11:42
Garnisonsg 25A Helsingborg T. 010-177 00 00 E. hej@erelko.se W. erelko.se
www.branschaktuellt.se 34 | b

Entreprenören kommenterar

I Bergskristallenprojektet har Vinberg Bygg och Anläggning genomfört betongarbeten på plats samt monterat byggnadens prefabricerade huvudkonstruktion. Projektet har varit utmanande med bullriga arbeten som behövts reduceras till ett minimum, men med ett fint samarbete och hårt arbete har alla mål kunnat uppnås.

deadline med krav på högkvalitativa arbeten, och hittills har alla mål kunnat uppnåtts.

I ytterligare ett samarbete med Tuve Bygg har Vinberg Bygg och Anläggning utfört betongarbetena i Bergskristallen. Projektet har en strikt

– Tack vare Vingbergs hårda arbete har vi kunnat uppnå alla våra mål och på resan har Tuve Bygg varit ett stort stöd. Byggarbetsplatsen är perfekt organiserad, och tack vare det fina samarbetet kan vi skapa ett trevligt kvarter med både komfort och bekvämlighet. Det här är ytterligare ett projekt där vi bygger invånarnas framtid, säger Sebastian Zablockis.

Specialister inom betongarbete

Vingberg Bygg och Anläggning AB på uppdrag av Tuve Bygg bygger Bergsfallet ute på Hisingen i Göteborg, som består av bostäder på 32–87 m², med preliminär inflyttning sommaren 2022.

Vingbergs team har en lång erfarenhet inom byggbranschen samt ett stort lösningsfokus som gör oss till ett pålitligt och tryggt företag. Vi är ett företag som specialiserat sig på formsättning, armering och betong.

På Bergsfallet utför Vingberg all betongarbete såsom byggandet av bjälklag och betongpelare som en del av byggnadens huvudstruktur. Lägenheterna byggs med certifiering enligt Sweden Green Building Councils kvalitetssystem Miljöbyggnad.

Vingberg levererar alltid ett kvalificerad arbetslag bestående av byggingenjörer, kranförare, betongarbetare, armerare och snickare.

Vill du komma i kontakt med oss eller veta mer om våra tjänster? Tveka inte att höra av dig på 076 135 99 50 eller office@vingberg.se Varmt välkommen!

| 35 BOSTAD www.branschaktuellt.se

BÅTSMANNEN – ETT NYTT INSLAG MITT I CENTRALA UMEÅ

I fjol, sommaren 2021, togs första spadtaget för Båtsmannen – en helt ny byggnad i Umeås innerstad. Den nya byggnaden får fyra våningar där två blir kontor toppat av två våningar med lägenheter. Totalt kommer tio hyresrätter rymmas i huset.

I korsningen Västra Esplanaden/Ridvägen mitt i centrala Umeå bygger Lerstenen och Selbergs Entreprenad det nya tillskottet Båtsmannen. Båtsmannen blir Grant Thorntons nya kontor i staden och i den nya byggnaden har bolaget skrivit kontrakt för båda kontorsvåningarna.

– De två första våningarna i huset blir kontor och ovanpå dessa byggs två plan med 10 lägenheter. Det finns också ett gårdshus med sex lägenheter som ska renoveras upp. Här rör det sig om en totalrenovering men huset kommer fortfarande behålla samma utseende som förut, berättar Lars Sällström, vd på Lerstenen.

Båtsmannen byggs av en traditionell betongstomme med utfackningsväggar och fasaden blir en hel tegelfasad.

En ny väg

I början fanns tankar om att Båtsmannen skulle bli en mycket högre byggnad men på grund av husets läge var det besvärligt att få till en ny, bra detaljplan. Därför fick Båtsmannen byta riktning och i stället följa den gamla detaljplanen från 1946.

– Överenskommelsen blev att anpassa den gamla detaljplanen och om jag får säga det själv tycker jag vi fått till ett väldigt trevligt hus. Det valda teglet ger huset en fin karaktär och nu när byggnaden börjar se färdig ut har vi fått positiv respons om att huset blir ett snyggt inslag i staden, säger Lars Sällström. Nu pågår invändiga arbeten och i november ska de första hyresgästerna kunna flytta in i Båtsmannen.

Text av Emilia Granberg

36 | b
Båtsmannen kommer rymma kontor för Grant Thornton, samt 10 nya hyresrätter. Bild:Arkinova Arkitekter
www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

Till Båtsmannen har Assemblin El levererat en komplett elanläggning med belysning, kraft, data och styrningar. Under projektet har bolaget varit väldigt aktiva i projekteringen och genom nära dialoger med slutkund och fastighetens nyttjare ser Assemblin El till att alla blir nöjda.

– Det har varit ett spännande och utmanande projekt med tanke på ytan då Båtsmannen byggs i centrala Umeå. Samtidigt innefattar huset både lägenheter och kontorslokaler vilket bidragit till

kreativa lösningar, säger Eric Sahlman, projektledare på Assemblin El.

Hur har samarbetet fungerat?

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med samtliga aktörer och det har varit högt i tak. Det har resulterat i en väl fungerande framdrift av produktionen och personligen tycker jag att projektet varit väldigt roligt. Det har varit en del utmaningar gällande logistik och utrymmen men jag ser att slutprodukten kommer bli kalas!

Arkösundsvägen 1 | SE 603 61 Norrköping T +46 10 472 60 00 | W www.assemblin.com
| 37 BOSTAD www.branschaktuellt.se
BYGGE NÄR VÄSTRA HAMNEN FÅR TRE NYA TILLSKOTT
reser Ikano Bostad sitt fjärde kvarter i Västra Hamnen, Malmö. Det fjärde kvarteret kommer bestå av tre bostadsrättsföreningar – Gymma, Sporta och Jogga. Tillsammans kommer Brf:ernas byggnader bilda ett U, och nu pågår bygget förfullt för alla tre. I Västra hamnen byggs Brf Gymma, Brf Sporta och Brf Jogga. Bild: Pressbild, Ikano Bostad www.branschaktuellt.se 38 | b
SPORTIGT
Nu

I Västra Hamnen bygger Ikano Bostad fyra grönskande kvarter där energianvändning, främjandet av ekosystemtjänster och mobilitetslösningar står i fokus. Nu är de tre första kvarteren färdigbyggda och nu ligger fullt fokus på det fjärde och sista. Här byggs 54 lägenheter i Brf Gymma, 50 lägenheter i Brf Sporta och 89 lägenheter i Brf Jogga. Bygget av Sporta påbörjades i början av 2021, Gymma startades upp under hösten samma år, och nu har även stomresningen av Jogga påbörjats.

– Stomresningarna är nu klara för Sporta och Gymma. Sporta blir tio våningar högt och Gymma blir sju våningar. Det invändiga arbetet pågår för fullt i Sporta och utvändigt har den nedre delen av fasaden börjat kläs i den grönbruna klinkern som kommer karakteriserar hela kvarteret. Under sensommaren är det dags att lägga de första sektionerna sedumtak på huset, säger Maria Hagman, bostadsutvecklingschef Syd/Väst på Ikano Bostad, och tillägger:

– I Gymma, som ligger tätt efter Sporta i produktionen, har det invändiga arbetet precis påbörjats och utvändigt utförs takarbete och fogning av fasaden.

För Sporta väntas inflytt till försommaren 2023 respektive hösten 2023 för Gymma och året efter, våren 2024, väntas även köparna av Jogga kunna flytta in i sina nya hem.

Fokus på hållbarhet

I Västra Hamnen kommer Ikano Bostad certifiera alla fyra kvarter enligt BREEAM vilket gjort att det i Jogga, Gymma och Sporta investeras stort i lösningar som solceller, solfångare, bilpool, cykelpool, cykelverkstad

och odlingsmöjligheter. Likaså kommer flera lösningar för biologisk mångfaldhet implementeras som exempelvis fågelholkar. – Förutom att ett extra fokus lagts på hållbarhetsaspekten och mobilitetslösningar är det också ett jättefint projekt som ligger ut mot Varvsparken med hög takresning och lägenheter med fina utblickar, avslutar Maria Hagman.

Rördesign Syd AB

Till de nya Brf:erna läggs stort fokus på grönska och odlingar. Bild: Pressbild, Ikano Bostad Bild: Pressbild, Ikano Bostad
Vi utför projekteringsuppdrag av rörinstallationer inom Värme, Sanitet, Kyla och gaser. Vi jobbar med framtagning av bygghandling i såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader.
Svenshögsv. 6B 232 38 Arlöv www.rordesignsyd.se | 39 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Besöksadress:

JÄTTEPROJEKT VÄXER FRAM PÅ VÄRNAMOS HÖGSTA PUNKT

Efter att en gammal butikslokal i Värnamo jämnats till marken bygger Nivika fastigheter och GBJ Bygg det nya kvarteret Sadelmakaren. Här byggs 130 lägenheter vilket är ett ovanligt stort projekt i kommunen. Samtidigt byggs ett skyddsrum i källaren vilket också det får projektet att sticka ut.

På Värnamos högsta punkt mellan Halmstadsvägen och Fredsgatan byggs 130 nya hyresrätter i fyra hus. Husen får en gemensam källare/garage som även kommer innehålla laddplatser för elbilar och ovanför källaren byggs ett upphöjt gårdsbjälklag. Det ska visa att de fyra huskropparna hör ihop och när man befinner sig nere i garaget kan man välja vilken hiss man ska ta för att komma upp till rätt hus.

– Det här är ett extraordinärt projekt eftersom det inte hör till vanligheterna att bygga så här stort i Värnamo. Och att dessutom få bygga hyresrätter i hög Nivika-standard tycker vi är jätteroligt, säger Alfred Gustavsson, arbetschef på GBJ Bygg som är totalentreprenör för projektet.

– Vi har ett nära samarbete med Nivika där vi bygger väldigt mycket tillsammans och i det här projektet har vi utfört detaljprojektering tillsammans utifrån det vinnande förslaget i en inledande arkitekttävling, tillägger Staffan Svensson, platschef på GBJ Bygg.

Av de fyra husen i projektet blir två hus lite mindre med färre våningar medan två hus blir högre och för att skapa variation har husen två olika utseenden. Samtidigt byggs husen med två olika metoder. För de mindre husen är ytterväggarna prefabricerade utfackningsväggar med en klädd träfasad, och på de högre husen är ytterväggarna prefabricerade av betong. Här blir fasaden av betong med inslag av tegel. Gemensamt för alla husen är att det blir solceller på taket.

– Det blir även rejäla och fina balkonger till i stort sett varje lägenhet där hyresgästen kan njuta av fina sommarkvällar. Några hus får även balkonger som går runt hörnet så man får utsikt i två riktningar, säger Alfred Gustavsson.

Av de fyra husen i Sadelmakaren får husen två olika utseenden.Husen byggs också med två olika metoder.
www.branschaktuellt.se 40 | b
Bild: BSV arkitekter & ingenjörer

Enligt GBJ Bygg blir lägenheterna i Sadelmakaren av väldigt hög kvalitet med trägolv, kakel och klinker och i badrummen blir det golvvärme.

För att få in extra mycket ljus i lägenheterna är fönsterna i två av husen högre än normalt och för att få rymd i lägenheterna blandas det även in större glaspartier i några lägenheter.

– Utöver att projektet är ovanligt stort byggs det även ett skyddsrum i källaren, vilket också det är ganska speciellt. Det byggs eftersom det fanns ett skyddsrum i den tidigare lokalen som låg på platsen, så det var ett krav i projektet. I fredstid kommer skyddsrummet användas som lägenhetsförråd som vid behov kan ställas om till ett fungerade skyddsrum på några timmar,

berättar Alfred Gustavsson. I bygget av Sadelmakaren har projektet delats upp i två etapper där ett lägre och ett högre hus kommer färdigställas något före de andra.

– Det är en tuff resa och mycket som ska hinnas med eftersom det är ett stort och omfattande arbete. Men hittills har vi haft idealiska förhållanden och så hoppas vi att det får fortsätta, säger Alfred Gustavsson. – Efter semestern ska vi påbörja invändiga arbeten och än så länge håller vi oss till tidsplan, tillägger Staffan Svensson. Sadelmakaren byggs enligt Miljöbyggnad Silver och till sommaren 2023 ska hela projektet vara färdigställt.

Hållbart byggande

Dokument via länk

/
/
/
E-handel
Text av Emilia Granberg
Sandahls. På rätt väg. Sandahls är din helhetspartner inom Logistik och Entreprenad. Vi är en familjeägd koncern sedan 1949, med 700 anställda och en omsättning på cirka 2 miljarder kr. Vårt löfte På rätt väg. Det är både en riktning och ett löfte. Det betyder att vi tar ansvar och verkar för en långsiktigt hållbar utveckling. Dag efter dag, mil efter mil, rör vi oss mot en hållbar framtid. Det är vår definition av att vara på rätt väg. Huvudkontor Speditörvägen 1, 331 53 Värnamo | 0370-51 60 00 | info@sandahls.com | sandahls.com | 41 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Stomresning. Bild: Staffan Svensson

Nya bostäder på kunglig mark

– ska återskapa historien

Efter att det klassiska turisthotellet och Nöjeslokalen Oscars i Marstrand revs 2019 har tomten stått tom och väntat på nytt liv. Nu byggs nya byggnader på tomten där 22 bostadsrätter ska ta plats, och för att ta vara på historien kommer de nya byggnaderna rekonstrueras efter originalet. I bygget har flera utmaningar uppstått, bland annat eftersom tomten ligger på en ö där materialet måste transporteras via färja.

Det nya kvarteret Oscar rekonstruerar utseendet från de förra byggnaderna på platsen. Bild: Pressbild, Bjurfors
42 | b www.branschaktuellt.se

1897 byggdes Marstrands Turisthotell vid hamnen i Marstrand. Då var kung Oscar II aktieägare i hotellet och därav fick Nöjeslokalen som öppnade senare namnet Oscars. Ett sekel senare, 2019, revs de gamla byggnaderna då de var i för dåligt skick och nu återskapas byggnaderna av Ernst Rosén tillsammans med Flodén Byggnads.

– Vi köpte faktiskt den här tomten redan för 17 år sedan, 2004. Men det är ett kulturhistoriskt område och väldigt mycket som ska beaktas. Det har varit många politiska beslut och bygglovsansökningar som har tagit oss dit vi är idag, säger Anders Darrell, projektledare på Ernst Rosén.

2021 kunde bygget av det nya kvarteret Oscar börja byggas och för att ta hänsyn till historien kommer de nya byggnaderna få samma utseende som de tidigare.

Invändigt byggs 22 bostadsrätter och det är Bjurfors Nyproduktion som förmedlar lägenheterna.

– Vi ska rekonstruera flera av de gamla byggnaderna. Till exempel kommer frontfasaden ut mot hamngatan bli en replika från tidigt 1900tal. Moderna byggnormer ska kombineras med historisk byggnadsarkitektur, säger Anders Darrell.

Enligt Richard Nordlinder, arbetsledare på Flodéns, är den största utmaningen i projektet logistiken och framkomligheten. Detta eftersom bygget sker på en ö.

– Även om det är krångligt logistiskt sätt när vi är helt beroende av färja, med hög- och lågvatten, väder och vind. Trots allt det så har det leveransmässigt fungerat bra. När alla vet att det är krångligt att komma ut planeras det än mer och då lyckas det, säger Richard i ett pressmeddelande av Renta som bland annat hjälpt till med bodetablering i projektet. 2023 väntas det nya kvarteret stå klart och nu pågår bygget förfullt.

Text av Emilia Granberg

Vi är speciallister på boendesprinkler

• Aktivt brandskydd.

• För vanliga bostäder.

• Vi är speciallister på boendesprinkler.

Vi har system för alla typer av bostäder.

• För ingjutning av rör och dolda sprinkler.

Vi har egna lösningar för pump och tank.

www.mxtwo.se
Tel
30 11
info@mxtwo.se
30 års erfarenhet av sprinkler. Kontakta oss:
031
900
| 43 BOSTAD www.branschaktuellt.se

OMFATTANDE RENOVERINGAR NÄR GÖTEBORGSOMRÅDE TOTALOMVANDLAS

På Lövgärdet i Göteborg håller Poseidon och Protective System Svenska Productions PSAB på att renovera 378 lägenheter. Projektet är den sista etappen i ett större projekt där alla Poseidons lägenheter på Övre Lövgärdet renoveras.

På Övre Lövgärdet har Göteborgs stads bostadsbolag Poseidon cirka 1 400 lägenheter som nu håller på att renoveras. Projektet är indelat i fyra etapper där tre redan är färdigställda. Den första etappen påbörjades redan 2008 och sedan 2019 håller husen i den sista etappen på att renoveras.

I etapp fyra renoveras Paprikagatan som består av 21 huskroppar och 378 lägenheter.

– Byggnaderna började falla för åldersstrecket. Det var dags helt enkelt. Nu håller vi på med standardrenoveringar och hittills är vi väldigt nöjda, berättar Bo Wettervik på PSAB.

Lövgärdet i Göteborg är ett område som delas av Poseidon och fastighetsbolaget Victoria Park, och renoveringarna av husen är

en del av ett större projekt där båda bolagen omvandlar området till ett tryggare och modernare område.

Bara ett stenkast bort från Paprikagatan har Victoria Park bland annat byggt om Lövgärdets torg från grunden med ökad belysning, nya planteringar och nya byggnader.

Renoveringarna på Paprikagatan

innehåller både utvändig och invändig renovering, och i projektet ingår fasadarbeten, stambyte, balkongrenoveringar, renovering av allmänna utrymmen samt byte av yttertak och fönster. Husen färdigställs ett efter ett.

Våren 2024 väntas alla hus vara färdigrenoverade och när totalomvandlingen av området är klart önskar bolagen att stadsdelen ska kännas tryggare än förut. Kontraktssumman för projektet väntas landa på 200 miljoner.

44 | b
Flygbild över Lövgärdet. Bild: Poseidon
www.branschaktuellt.se
Stolt leverantör av entrépartier till Lövgärdet! Vi på Preconal har aluminiumdörrar för alla typer av byggnader. Till Lövgärdet har vi levererat över 100st dörrar och fasta partier! www.preconal.se 035-26 52 700 Aluminiumdörrar - Skjutdörrar - Fönster - Luckor - Glasfasader - Glastak Frontshield™ 66 Vi har flertalet egna profilsystem som vi tillverkar på vår fabrik i Falkenberg. Våra aluminiumdörrar är robusta och kräver minimalt med underhåll. ◻ Frontshield ™ 66 - isolerad standardprofil ◻ Frontshield™ 82 - extra isolerad profil för låga u-värden ◻ Frontshield™ 56 - för invändiga dörrar ◻ Vikingshield™ 64 - industridörr med durkplåt | 45 BOSTAD www.branschaktuellt.se

PARKKÄNSLA OCH MARKKONTAKT PRÄGLAR NYA BOSTÄDERNA I LILLHAGSPARKEN

I Lillhagen, cirka 5 kilometer från Göteborgs centrum, bygger Wood & Hill det nya kvarteret Lillhagsparken. Här byggs 92 bostadsrätter där hälften har markkontakt vilket ska göra parkkänslan i kvarteret tydligt märkbar. Nu står alla husen resta för invändiga arbeten och totalentreprenör för projektet är Huskoncept. Tanken med Lillhagsparken är att alla boende ska få en parkkänsla. Bild: Peter Fahlén, Huskoncept

www.branschaktuellt.se 46 | b

I ett område som tidigare hade en tydlig vårdinriktning håller Wood & Hill på att bygga nya bostadsrätter. Lillhagen, som genom åren fyllts med nya verksamheter som livsmedelsaffär, förskola, trädgårdsbutik och snickarverkstäder blir nu också ett bostadsområde, och här kommer nyproduktioner blandas med ombyggnader av redan befintliga byggnader. Wood & Hills nyproduktion har fått namnet Lillhagsparken och kommer att fördelas på två kvarter – Lillhagsparken 1 och Lillhagsparken 2. – I Lillhagsparken bygger vi efter en speciell byggnadstyp som vi kallar för Parkvillor. Det innebär att flera av lägenheterna, i det här fallet hälften, har markkontakt vilket i sin tur gör att de boende får en park- och villakänsla även fast man

bor i lägenhet. Det är ett ganska ovanligt koncept men gör projektet väldigt fint, berättar Joacim Hill, projektansvarig på Wood & Hill. I Lillhagsparken 1 byggs 48 lägenheter fördelade på sex hus och två våningar, och i Lillhagsparken 2 blir det 44 lägenheter. Även här får kvarteret sex hus med två plan i varje, men i ett av husen kommer endast fyra lägenheter rymmas i stället för åtta.

Tanken bakom projektet har varit att skapa kostnadseffektiva hus – både att bygga och förvalta, och i projektet har energieffektivitet spelat en viktig roll.

Nu är alla hus i projektet resta och i husen pågår invändiga arbeten. För första BRF:en väntas inflytt i september och för andra väntas inflytt i december.

Vi vill bidra till en förändrad elbransch.

Tillsammans för bättre bostäder

Besöksadress: Grustagsgatan 1B Helsingborg Mail : per@husconcept.se | www.husconcept.se

Med över 100 års erfarenhet och 190 schyssta och nyfikna elproffs i Göteborg, Kungälv och Helsingborg är vi mer än redo att bidra till en förändrad elbransch.

www.bergendahlsel.se

| 47 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Nu står samtliga bostadshus, både i etapp 1 och 2, resta. Bild: Peter Fahlén, Huskoncept

Kvibergs ängar blomstrar vidare med ytterligare ett kvarter

På Kvibergs ängar i Nordöstra Göteborg satsats det stort på bostäder. Nu fylls området med flera nya boenden – bland annat Kvibergs Säteri med Peab i spetsen. Kvibergs Säteri byggs till 40 lägenheter med förråd och gemensamhetslokal och precis utanför fönstren blomstrar en stor sommaräng.

Bland lummiga naturstigar, öppna ängar och bilfria mötesplatser växer ett nytt bostadskvarter fram i Göteborg. Kvibergs ängar har under de senaste åren fyllts med fler och fler bostäder och nu har det blivit dags för Peab att bygga sitt kvarter Kvibergs Säteri.

De 40 lägenheterna i Kvibergs Säteri ska bli ljusa och öppna och i källaren byggs både förråd och cykelrum. Med en fot i staden och en fot på landet kommer de boende både ha närhet till kollektivtrafik, serviceutbud, vatten och natur, och för den som vill kommer det även finnas odlingsplatser att hyra. 2023 väntas projektet vara färdigställt.

Text av Emilia Granberg

epsilon_95x55mm.pdf 1 2015-02-19 12:12:01

Gammal kontorsbyggnad blir nya studentbostäder

Den så kallade Språkskrapan som byggdes på 1960-talet i centrala Göteborg är nu under stor förändring. Här ska de gamla kontorslokalerna omvandlas till studentlägenheter och med de nya lägenheterna vill Akademiska Hus minska bristen på studentbostäder.

På Näckrosenområdet i Göteborg bygger Akademsika Hus och Tommy byggare ett nytt studentboende med 61 lägenheter för 125 studenter och forskare. Här ska det byggas klassiska ettor och tvåor, men det satsas också stort på gemensamhetslägenheter. Här delar flera studenter på kök, badrum och vardagsrum men får sitt eget sovrum. Utöver gemensamhetslägenheter har det satsats stort på hållbarhet och återbruk, och i ombyggnaden kommer mycket av byggnadens befintliga material att återanvändas. Det blir också solceller på taket och målet är att anläggningen ska producera ca 21 000 KWh hållbar energi per år.

Inflyttning planeras till sommaren 2023.

Bild: Arkitema
C M Y CM MY CY CMY K
Bild: Peab/Carbon White
48 | b
www.bamaleri.se
www.branschaktuellt.se

Egnahemsbolaget breddar utbudet i Fjällbo Park

I Fjällbo Park dominerar hyresrätter och bostadshus medan allt mindre bostadsrätter går att hitta. Det ska Egnahemsbolaget ändra på när de nu bygger 90 nya bostadsrättslägenheter i området. Lägenheterna byggs tillsammans med Vestia och till hösten ska de nya flerbostadshusen börja färdigställas, ett efter ett.

Mellan Fjällby och Utby ligger Fjällbo Park – ett område som angränsar till Fjällbo Ängar och Fjällboberget med mängder av naturstigar, grottor och klättringsleder. Bygget inleddes november 2019 och totalt byggs fem huskroppar. Husen byggs med träfasad och spröjsade fönster som ska smälta in i det befintliga området.

– Charmen härute är att det redan är ett uppvuxet område. Vi har tittat på hur omkringliggande hus ser ut och har försökt följa vissa av gestaltningarna i området.

Husen ska bli en naturlig del av området, säger Annika Carlsson, projektansvarig på Egnahemsbolaget.

Strax utanför Gävle i den nya stadsdelen Södra Hemlingby växer ett nytt jättelikt komplex fram. I Hemlingborg, som byggs med trästomme och är fylld med ny modern teknik, kommer unga och gamla mötas under samma tak.

Med sin storsatsning på massivträ och en sammanförning av flera kommunala funktioner i samma byggnad kan Hemlingborg kallas för ett unikt bygge i Sverige. I byggnaden ska ett omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall rymmas och 2023 väntas allt stå klart.

Gavlefastigheter och Gavlegårdarna genomför bygget tillsammans med ByggPartner, och för föreningen ByggDialog Dalarna är Hemlingborg en testbädd för ny teknik.

– Det här är mer än ett bygge. Det här är Sveriges mest intressanta projekt för träbyggande där ny teknik, nya konstruktionslösningar och samarbeten kan testas för att driva på utvecklingen, säger Åke Persson, ByggDialog Dalarna.

Text av redaktionen

Hemlingborg – ett unikt komplex för träbyggande och samverkan
Bild: White Arkitekter
Text av redaktionen
Vi söker nya medarbetare! GRL Partille Elkonsult AB Prinsgatan 12 SE-413 05 Göteborg info@partilleelkonsult.se Telefon 031-24 62 32 www.partilleelkonsult.se Partille Elkonsult ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN Telefon 026-51 58 20 | www.byggogolv.se INLAGT OCH KLART! Vi erbjuder fasta priser – inlagt och klart. Inkluderar material, frakt och montering. | 49 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Bild: Egnahemsbolaget

LECAB PLAZA – ”ETT STUDENTBOENDE UTÖVER DET VANLIGA”

Under sommaren flyttade de sista studenterna in i Lecab Plaza – det nya studentbostadshuset mitt emot Karlstads universitet. Här har 259 studentlägenheter byggts i varierande storlek där samtliga beskrivs ha ovanligt hög standard. I huset ryms även ytterligare utrymmen för studenterna i form av gemensamhetsutrymmen, men det har också skapats plats för kontor där bland annat Lecab Fastigheter själva flyttat in.

Air4you Sweden AB

Karlstad, Sunne & Karlskoga www.air4you.se

Tfn: 054-85 05 06

Vi har deltagit i projektering samt utförande av ventilationen i denna exklusiva fastighet. Vi kommer bl a att installera totalt 5 ventilationsaggregat i olika storlekar, och kanalisation till lägenheter och övriga utrymmen.

50 | b www.branschaktuellt.se
Mitt emot Karlstads universitet står nya studentbostadshuset Lecab Plaza. Bild: Lecab Fastigheter

Med Lecab Fastigheter och ByggDialog i spetsen har ett helt nytt bostadskomplex rests vid universitet i Karlstad. Slutbesiktningen hölls 1 juli och strax därefter kunde studenterna flytta in i sina nya lägenheter.

– Idag är Lecab Plaza så gott som färdigställd. Den stora delen med studentlägenheter är både färdigställd och färdiginflyttad och likaså har Lecab Fastigheter kunnat flytta in i sina nya lokaler. Det som återstår nu är att göra en hyresgästanpassning till ett kontor som ska flytta in på bottenvåningen och det arbetet ska vara klart i oktober, berättar Erik Olsson, projektchef på ByggDialog.

Lecab Plaza består av två huskroppar där en har sju våningar och en 13. Sammanlagt rymmer huskropparna lite mer än 10 000 kvadratmeter och på toppvåningen av den högre byggnaden kan studenterna samlas på en gemensam takterrass. Här har det också skapats flera andra gemensamhetsutrymmen så som studiolounge, lånelounger med kök och ett gym.

Utöver att det satsats stort på gemensamhetsutrymmen har även själva lägenheterna fått lite extra kärlek, detta genom att skapa boenden med extra hög standard.

– Innan husen byggdes gjordes en undersökning bland studenter vad en student vill ha i sin lägenhet och högt upp på listan hittades ett fullutrustat kök.

I Lecab Plaza har samtliga lägenheter både fullutrustade kök och stora badrum, säger Erik Olsson och avslutar:

– Lägenheterna i Lecab Plaza har allt man vill ha som student och det är en väldigt hög standard rakt igenom. Lecab Plaza är ett studentboende utöver det vanliga och vi är väldigt nöjda med slutresultatet.

Text av Emilia Granberg På våning 13 finns flera gemensamhetsutrymmen där studenterna kan träffas. Bild: Lecab Fastigheter
| 51 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Lecab Plaza inrymmer även ett gym med utsikt över staden. Bild: Lecab Fastigheter

Renoveringen Konstnär: 551,9 Hz

Heda Hybridbjälklag håller ljudet där det hör hemma.

Vad gör en bostad till ett hem? Vad livets mest privata plats ska fyllas med är naturligtvis högst individuellt. Trots det kan valet av möblering, inredning och design behöva paras ihop med Renoveringen. Ett av alla ljud som gör att mer än nio av tio svenskar inte vill höra sina grannar. Heda Hybridbjälklag har utvecklas tillsammans med experter inom akustik för att hålla oönskade ljud ute - och byggkostnader nere. Ljudklass B kan uppnås med mindre än 370 mm bygghöjd tack vare samverkan mellan bärande träreglar och ett betongskikt. Att bygga tyst är en konst.

Välkommen till vernissage på heda.se/ljudkonst

Cityterrassen – ett lugn i stadens puls

Strax intill Malmö centralstation skapas det nya kvarteret Cityterrassen. Med cityterrassen ska Malmö centrum knytas ihop med stadsområdet Nyhamnen, och tanken är att skapa en oas där framtida bostadsägare kan njuta av ett lugn mitt i stadens puls. Bakom kvarteret står Wästbygg och här skapas 174 nya bostadsrätter.

Från det nya kvarteret Cityterrassen ska de boende få nya utsikter över Malmö. Kvarteret fördelas på tre delar – två högdelar på 14 respektive 16 våningar som byggs ihop med en mellandel på fem våningar. På markplan skapas en grönskande gård och i kvarteret byggs flera terrasser. Utöver de 174 lägenheterna blir det också kommersiella lokaler på bottenplan.

För att minska miljöpåverkan och skapa en sund inomhusmiljö Svanenmärks Cityterrassen, vilket lett till lågtempererad fjärrvärme, solceller och individuell mätning av el.

2024 väntas Cityterrassen vara färdigställd.

lösa vår tids stora samhällsutmaningar är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. På Sweco har vi alltid samlat experter med olika perspektiv och kunskap för att ta fram de bästa lösningarna. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara.

Starkare studentstad med nya campusnära studentlägenheter

För att stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad byggs ett nytt kvarter med 170 student- och forskarlägenheter i staden. Projektet – Aquila, byggs av ByggPartner och Akademiska Hus och totalt rör det sig om en yta på cirka 13 000 kvadratmeter.

I Rosendal, en ny framväxande stadsdel mellan Stadsskogen och Dag Hammarskjölds väg i Uppsala, byggs det nya kvarteret Aquila. Aquila blir ett campusnära boende i anslutning till Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet, och bostäderna fördelas på en högdel om tolv våningar och en lågdel om sex våningar.

Utvändigt blir Aquila en U-formad byggnad med en fasad av trä och tanken är att huset ska knytas an till tallarna som finns i området. Invändigt kommer lägenheterna fördelas på allt från ettor med eget kök till lägenheter där studenter delar på gemensamma ytor som badrum och kök. 2024 väntas projektet vara klart.

Projekteringsledare Aquila Svallen Fastigheter och konsult AB Projektledning-Projekteringsledning-Installationssamordning urban.karlsson@svallen.se 0706765481 40 år inom bygg och fastighet Praktiker digital utveckling
together
Att
Transforming society
| 53 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Bild: Pressbild – Bonava, Wästbygg Bild: Arkitema

bDet nya kvarteret Nivå byggs på toppen av en redan befintlig industribyggnad.

Bild: Besqab

54 |
MARKPLAN
PLAN 6 | 55 BOSTAD www.branschaktuellt.se
NYTT KVARTER PÅ INDUSTRITAKET – I NIVÅ HITTAS

Ovanpå en industribyggnad längs med Bällstaån i Mariehäll bygger Besqab det nya kvarteret Nivå. Här byggs flera nya lägenheter och LSS-bostäder och i projektet ingår även bygget av en förskola. Totalt omfattar projektet cirka 250 bostäder och trots att man väljer att bo på marknivå kommer man i praktiken att bo sex våningar upp.

Terrasser, balkonger och utsikt över Bällstaån. Det kännetecknar det nya kvarteret Nivå som just nu växer fram på ett minst sagt unikt läge. Kvarteret byggs nämligen på toppen av en befintlig industribyggnad vilket gjort att takterrasser kommer kunna finnas på flera olika våningar – även entréplan.

Påbyggnaden på industribyggnaden omfattar

cirka 25 000 kvadratmeter där bostäderna fördelas på tio huskroppar. Här startade projektet med att riva de två översta våningarna och därifrån byggs nu de nya huskropparna. Det innebär att markplan startar på våning sex och därifrån kommer Nivå sträcka sig 7-8 våningar upp.

– Då vi bygger ovanpå en redan befintlig byggnad kommer alla bostäder upp en bit från marken. Det innebär att de som flyttar in både får ett fritt och luftigt intryck. Att bygga på det här sättet är både lärorikt, spännande och utmanande och det känns bra att kunna nyttja befintliga delar. Bland annat kan vi ta vara på garage och grundkonstruktion och för det befintliga husets stomme krävs endast förstärkningar lokalt, säger Anna Larsson, projektledare på Besqab.

56 | b www.branschaktuellt.se

Utöver lägenheterna på toppen kommer även 13 ateljelägenheter att byggas på befintligt markplan. Likaså kommer delar av den nya förskolan att byggas på markplan.

I Nivå skapas terrasser på flera olika våningar. Bild: Besqab

Lägesrapport från taket

Byggnationerna av Nivå startade i september 2021 med att Besqab etablerade och iordningställde en visningslägenhet på platsen. Därefter påbörjades rivningen av byggnaden som fanns på våningsplanet där påbyggnaden skulle starta. Rivningsarbetena blev klara innan sommaren 2022 och än så länge följer projektet sina uppsatta planer.

– Nu har vi kommit upp i topp med stommen på det första av de tio husen. Halva gårdsbjälklaget är på plats med nytt tätskikt och under kommande veckor startar vi med bland annat fasadbeklädnad och tak samtidigt som stommontaget fortsätter. Under hösten kommer fler och fler entreprenörer in i projektet och vi kommer gå fram på flera fronter samtidigt, uppdaterar Anna Larsson.

Har ni stött på några utmaningar hittills?

– En stor utmaning är att det pågår verksamhet i befintlig fastighet under hela byggtiden. Det ställer extra höga krav på bland annat logistik och riskhantering av vatteninträning, buller och damm. Det är i många aspekter ett både unikt och spännande projekt.

Nu fortskrider projektet mot sitt färdigställande och till början av 2024 väntas den första inflyttningen kunna starta.

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

| 57 BOSTAD www.branschaktuellt.se

Badmössan får både växtbäddar och sedumtak. Bild: Panorama Arkitekter

BADMÖSSAN – EN NYPRODUKTION MED LÄGRE HYROR

58 | b www.branschaktuellt.se

Söder om Hylliebadet i Hyllie, Malmö, bygger Trianon och Peab 73 nya hyreslägenheter. Det nya kvarteret som går under namnet Badmössan uppförs i fyra huskroppar och för att fler ska ha råd att bo i de nya lägenheterna har projektet sökt investeringsstöd. Investeringen beviljades strax innan jul i fjol och nu pågår bygget förfullt.

Strax innan julen 2021 togs det första spadtaget för Badmössan. Badmössan blir Trianons första bostadsprojekt i Hyllie och det blir samtidigt en del av det nya området Hyllieäng. Här byggs allt från bostäder och förskola till kontorshus och mobilitetshus.

– Vi är stolta över att få bidra med våra kunskaper och att få bygga ytterligare bostäder i denna växande stadsdel i Malmö. Lägenheterna har en fin placering längs boulevarden med både torg och park. Vi har jobbat nära Trianon och utvecklat projektet tillsammans, som är ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Olle Olsson, regionchef Peab.

De nya lägenheterna i Badmössan fördelas på fyra huskroppar och 5 450 kvadratmeter BTA och i mitten av huskropparna ska en

gemensam, grönskande innergård skapas. Just grönska har haft en central roll i bygget och därför skapas både växtbäddar och sedumtak. Dessa ska bidra till en fördröjning av dagvattnet.

Lägre hyror

I samband med byggstarten strax innan jul fick projektet även ett investeringsstöd beviljat vilket gjort att lägenheterna i Badmössan ska kunna hyras ut med lägre hyror.

– Lägenheterna byggs med investeringsstöd för rimliga hyror. Att kunna erbjuda prisvärda bostäder är en viktig del i Trianons affär och hållbarhetsarbete, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef i Trianon.

Med investeringsstödet finns en möjlighet att kunna sänka hyrorna med tusenlappar, något som kan göra stor skillnad för mångas plånböcker.

Till våren 2024 väntas Badmössan vara färdigställd och då planeras även inflytt för de nya hyresgästerna.

| 59 BOSTAD www.branschaktuellt.se

KAPELLGÄRDET ARENA –SVANENMÄRKTA KVARTER MED GEMENSAM

AKTIVITETSGÅRD

Med lägenheter i flera olika storlekar växer det nya kvarteret Kapellgärdet Arena fram i närheten av centrala Uppsala. Här byggs fem kvarter med Svanenmärkta boenden och nu pågår produktion av kvarter fyra och fem. I kvarter tre pågår inflytt och 2023 väntas hela Kapellgärdet Arena vara färdigställt.

Cirka en kilometer norr om centrala Uppsala hittas Bonavas kvarter Kapellgärdet Arena. Här bygger bolaget nya bostäder i allt från enrumslägenheter till femrummare och just nu skapas 98 nya lägenheter i de två sista etapperna. I etapp tre har Bonava byggt 44 lägenheter.

– Nu pågår inflytt i etapp tre som består av 44 lägenheter och i och med september månads utgång kommer allt vara inflyttat. Etapp tre är en egen huskropp skild från etapp fyra så här blir det ljusinsläpp på den fina

innergården som dels kommer nyttjas av de som bor i lägenheterna, dels förskolan, säger Mats Bergsten på Bonava. Förskolan som Mats talar om är en del av etapp fem där både förskola och 35 lägenheter byggs och här har arbetet med betongstommen precis startats upp.

– Betongstommen byggs som helprefab och kommer gå fort att bygga, berättar Mats Bergsten.

Samtidigt som etapp fem börjat resas byggs också etapp fyra – två etapper som kommer sitta ihop. I etapp fyra byggs 63 lägenheter.

– I etapp fyra pågår arbeten med taket och här har vi även startat med innerväggar i det första av de tre trapphusen. Nu, i augusti månad, är målningen i full gång och nu startas även fasadarbete med den fina trä- och skifferfasaden.

Arena skapas en gemensam aktivitetsgård. Bild: Bonava 60 | b www.branschaktuellt.se
I Kapellgärdet

Blandade storlekar kring gemensam aktivitetsgård

När man bor i Kapellgärdet Arena bor man på gångavstånd från centrala Uppsala och i mitten av kvarteret hittas en gemensam innergård. På Innergården, som också kallas aktivitetsgård, finns både utegym, löparbana och sociala ytor och vill man hellre komma upp en bit finns en gemensam takterrass.

Under kvarter tre, fyra och fem finns ett gemensamt garage samt källarutrymmen och för de som vill tänka hållbart finns både elbilspool och elcykelpool. Att tänka just hållbart har varit en viktig del i skapandet av Kapellgärdet Arena, och därför ska samtliga bostäder Svanenmärkas.

Text av Emilia Granberg

Projektet:

Kapellgärdet etapp 3-4

NorDan har marknadens bredaste produktutbud av fönster och dörrar i trä, trä/alu, hel aluminium och uPVC.

MERA OM VÅRT
LÄS
ATTRAKTIVA PRODUKTUTBUD PÅ WWW.NORDAN.SE STOLT LEVERANTÖR AV FÖNSTER & DÖRRAR
LÄS MERA OM
VÅRT ATTRAKTIVA PRODUKTUTBUD PÅ WWW.NORDAN.SE
| 61 BOSTAD www.branschaktuellt.se
Nu pågår bygget av etapp fyra och fem. Bild: Bonava
FULL AKTIVITET I OMVANDLINGEN AV SELMA LAGERLÖFS TORG 62 | b www.branschaktuellt.se

Det har också byggts ett äldreboende. Här hölls inflytten i december 2021. Bild: T+E arkitekter.

Kring Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg bygger Framtiden Byggutveckling ett nyutvecklat område åt Familjebostäder. Totalentreprenaden för projektet som innefattar 226 lägenheter, lokaler och äldreboende utförs av Serneke och idag är flera delar av projektet färdigställda.

1971 byggdes Selma Lagerlöfs Torg på Hisings Backa i Göteborg och idag är området under stor utveckling. I området som kommer kallas Selma stad ska tusentals bostäder, kontor, lokaler för handel och service och mycket annat byggas och med i processen finns Familjebostäder.

fortsättning nästa sida

| 63 BOSTAD www.branschaktuellt.se

I Familjebostäders del byggs lägenheter, lokaler och ett äldreboende och sedan byggstarten har både två jubileumshus och äldreboendet färdigställts. I äldreboendet har 56 lägenheter skapats och här flyttade hyresgästerna in i december i fjol.

– Vi har redan många hyresgäster som bor och trivs i området och ser fram emot att välkomna fler. Här finns det mesta för ett gott vardagsliv som mataffär, fiskhandel, butiker, skola, bibliotek, ett grönskande parkstråk och fina lekplatser för små och stora barn, säger Magnus Möller, områdeschef på Familjebostäder.

Familjebostäders projekt som byggs av Framtiden Byggutveckling och Serneke är uppdelat i tre etapper där de första två etapperna bland annat innefattar bygget av 125 lägenheter, och utöver äldreboendet har även två jubileumshus färdigställts. Det ena jubileumshuset är ett tegelhus på sex våningar med lägenheter och affärslokal i botten och något som sticker ut med bygget är att huset fått en rund form.

ww– Att bygga ett runt hus har varit spännande för oss som är vana att bygga hus med hörn. Huset, som består av ettor, treor och fyror, blir en fin pärla mitt på torget, säger Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Ett annat kvarter i projektet som gått under namnet B2 har fått 27 lägenheter fördelat på fyra våningar och här har alla lägenheter försetts med balkong eller uteplats.

I projektets tredje etapp byggs ytterligare 101 lägenheter och dessa förväntas stå klara under våren 2024. När dessa är klara kommer Serneke och Framtiden ha byggt 226 lägenheter åt Familjebostäder i området, och framöver kommer Selma stad fortsätta fyllas med nytt liv.

Text av Emilia Granberg Selma B2 är ett av Familjebostäders kvarter i Selma stad. Bild: Familjebostäder
64 | b
fortsättning från föregående sida
www.branschaktuellt.se
Ett av jubileumshusen i projektet blev ett helt runt hus. Bild: 3dVision

Energikonsulten kommenterar

I Selma stad där Serneke och Framtiden fyller området med flera nya bostäder har COWI genomfört energi- och inomhusklimatberäkningar för etapp 1, 2 och 3 samt Hus P2.

– Det här projektet har haft högre krav än BBR när det gäller energi och det var extra intressant att kolla på inomhustemperaturer i lägenheter, äldreboendet och lokaler. Detta är viktigt att kolla på alla byggnader då det annars kan bli väldigt varmt inomhus när temperaturen stiger

utomhus, och det är extra viktigt att beräkna och åtgärda när det gäller äldreboende, säger Marta Rodríguez Pascual, Energy Engineer på COWI.

– Likaså har det varit intressant att se hur byggnadsformen, planlösningar och annat påverkar resultatet när det gäller energi. Det blev tydlig att ett cylindriskt hus har mycket bättre energiprestanda än ett lägenhetshus som liknar radhus. Det har varit ett mycket lärorikt projekt med ett väldigt fint samarbete.

| 65 BOSTAD www.branschaktuellt.se

Grön betong i Sjöviken – ”Ingen utmaning att byta ut den traditionella”

Som en fortsättning på det tidigare projektet Ängshusen bygger Gärahovs Bygg kvarteret Sjöviken åt Tosito. Sjöviken byggs vid Vättern i Jönköping och totalt består kvarteret av 79 bostadsrätter i två huskroppar. Dessa huskroppar har byggts upp av grön betong – något som var nytt för flera aktörer i projektet.

I stadsdelen Strandängen växer kvarteret Sjöviken fram. Utöver 79 lägenheter skapas även parkeringsgarage, gemensamhetslokal, cykelparkering och ett

poolhus med övernattningslägenhet. Sjöviken har byggts med grön betong från Skanska, och nu till hösten ska projektet färdigställas.

– Det har inte varit någon utmaning alls att byta ut den traditionella betongen mot en med mindre klimatpåverkan. Det enda man ska tänka på är att ha god framförhållning och bra tidsmarginaler eftersom det krävs lite längre härdningstid, kommenterar Johan Gustafsson, distriktschef på Gärahovs Bygg.

Text av redaktionen

Vill du ha koll på vad som händer inom bygg-, infrastruktur, -energi och industribranschen?

Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få utvalda nyheter direkt i din inkorg.

Bild: Arkitekthuset/Tosito
66 | b www.branschaktuellt.se
NÄR GOD ARKITEKTUR BLIR EN HÅLLFAST AFFÄRSIDÉ

Den största estniska byggaren av internationella bostadsprojekt

Vi bygger för en hållbar framtid Design och konstruktion av prefabricerade trästomme konstruktioner Ett hållbart och modernt sätt att bygga

www.kodumaja.ee
STORINVESTERAR
OMFATTANDE SKOLPROJEKT Bild 2_Norrasaskolan Bild: Privat www.branschaktuellt.se 68 | b
NÄSSJÖ KOMMUN
I

I centrala Nässjö ligger Norråsaskolan, en skola vars första del uppfördes 1911-1912 och som efter det byggts om och till i omgångar under 30-, 50- och 70-talet. 2021 startades en ny ombyggnad av skolan vilket är en av de största investeringarna i ett byggprojekt inom Nässjö kommun under de senaste åren. 2024, när

För att utveckla den pedagogiska verksamheten och få Norråsaskolan att bättre passa dagens behov genomgår skolan en totalrenovering. Investeringen, som ligger på cirka 93,5 miljoner, utförs av Tekniska serviceförvaltningen på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen och totalentreprenaden för projektet har Byggkompaniet i Nässjö.

I ombyggnaden kommer man under fyra år att ge skolan en mer tillgänglig utformning samt en ny huvudentré. Likaså får sko-

lan nya installationer som en ny, klimatvänlig kylanläggning med ett naturligt köldmedium.

Elva byggetapper

Totalt ska skolan genomgå elva byggetapper vilket gör ombyggnaden komplicerad. – Byggnaden i sig, med alla sina nivåer och tillbyggnader, har varit en utmaning i projekteringen. Men den här ombyggnaden kommer att bli ett lyft både för byggnaden och skolans lärmiljö, säger Erik Westerlund, Enhetschef

fortsättning nästa sida

VI KAN ÅTERVINNING

W.A.C Recycling AB omhändertar restprodukter från företag,kommuner och privatpersoner i södra Sverige för återvinning på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

Adress
Tuvegatan 3, 571 41 Nässjö Marek Zacharzewski 0380 - 55 84 78 marek@wacrecycling.se Kundtjänst 0380 - 51 18 18 kundservice@wacrecycling.se
allt står klart, ska skolan ha genomgått elva olika byggetapper.
0380 - 106 40 info@elite-copy.se elite-copy.se vi ävenprintar påTyvek RITNINGAR - PLOTSCANNING - PRINT| 69 SKOLA www.branschaktuellt.se

på Förvaltar & byggenheten, Tekniska serviceförvaltningen.

De elva byggetapperna har skapats för att skolverksamheten ska kunna fortsätta parallellt med renoveringen, och vissa etapper utförs därför under sommarhalvåret med fokus på sommarlovet. Detta för att minimera störningarna för verksamheten.

– En otroligt viktig faktor i ett så här komplicerat projekt som ombyggnationen faktiskt är, kommer att vara samarbete. Med

en byggnation som pågår parallellt med pågående skolverksamhet kommer alla behöva ha en förståelse för varandras verksamhet. Bara genom samverkan och samförstånd kan vi nå det resultat vi alla hoppas på, säger Fredrik Svensson, Byggprojektledare på Tekniska serviceförvaltningen.

Första etappen i bygget startade i maj 2021 och i augusti 2024 väntas skolan vara renoverad och klar.

Bild: Tekniska serviceförvaltningen
Skanska betong en lokal och engagerad leverantör till Byggkompaniet. Vi erbjuder hållbara lösningar för både företag och privatpersoner www.skanska.se/betong Order / beställning 036 - 34 60 00 Försäljning 070 - 686 77 14 fortsättning från föregående sida 70 | b

Entreprenören kommenterar

Som totalentreprenör för renoveringen av Norråsaskolan har Nässjö kommun anlitat Byggkompaniet i Nässjö. Enligt Byggkompaniet är projektet ett renoveringsobjekt där överraskningar hittas frekvent, något som är en rolig utmaning med många beslut om nästa steg.

– Det är ett hus som ursprungligen byggdes 1911 och byggdes till 1936, 1957 och 1974. De äldsta delarna är en häftig byggnad med trappor och olika nivåer liknade Hogwarts i Harry Potter,

berättar Niclas Hulterskog, platschef på Byggkompaniet i Nässjö.

Hur har samarbetet fungerat?

– Samarbetet har fungerat bra för vi har en god konversation med verksamheten och enhetschef Tomas Lundström. Vi har möten en gång i veckan där vi stämmer av vad som ska göras och vad som har varit bra eller dåligt under veckan, och samarbetet med UE fungerar också bra.

Din lokala byggentreprenör, ditt mervärde – vårt fokus

Vi stötar dig precis när det behövs, i allt från bygglov till färdigställande. Du styr själv vika delar av processen du vill ha hjälp med

Nässjö: Bockängsgatan7 Tel: 0380-55 69 70

Jönköping: Källebacksvägen 26 Tel: 036-34 44 30

| 71 SKOLA www.branschaktuellt.se

NU FÄRDIGSTÄLLS ÖSTHAMMARS STORA SKOLPROJEKT

En inbjudande och inspirerande miljö för både elever och pedagoger; det har varit ledorden när nya Frösåkersskolan –Frösan, tagit form i Östhammar. Bygget är ett stort projekt där både en helt ny skolbyggnad har byggts, där äldre lokaler rivits och där det i skrivande stund uppförs en helt ny matsal.

72 | b
Bild: Östhammar kommun
www.branschaktuellt.se

I början av januari 2021 kunde eleverna på Frösåkersskolan inviga sin helt nya skolbyggnad. Den nybyggda skolbyggnaden, som gett högstadieskolan namnet Frösan, gör att det nu finns plats för 600 elever.

I och med nybyggnaden har skolan gått från att vara en traditionell korridorskola till en hemvistskola. Det innebär att lokalerna anpassas för att möjliggöra flera olika typer av läromiljöer, och syftet är att skapa en transparent och trygg miljö som stödjer såväl samarbete som individuellt arbete i större utsträckning.

I mitten av skolan har också ett stort bibliotek byggts och här har arkitekturen präglats av öppenhet, ljus och trä.

En entreprenad i flera steg

Byggherre för skolprojektet är Östhammar kommun med Sh bygg som totalentreprenör och efter att den nya skolan invigdes blev det dags för nästa steg i projektet – att riva de gamla byggnaderna 1, 2, 3 och 11.

Under hus nummer 11 låg ett skyddsrum som kommer fortsätta behålla sin skyddsrumsfunktion men i stället för att ligga under en byggnad kommer skyddsrummet vara placerat under skolgården. Nästa steg var att projektera för en ny matsal och en viss ombyggnation av skolans kök.

– Nu håller vi på med bygget av matsalen där det också blir en scen för kulturskolan, och parallellt med detta sker en utbyggnad av storköket. Denna entreprenad har slutbesiktning i augusti. Likaså kommer stora delar av skolgården att färdigställas ungefär samtidigt, med undantag för några

materielleveranser som trasslat samt den del av skolgården som ska ligga över skyddsrummet. Men även detta kommer färdigställas strax därefter, berättar Patric Karlsson, entreprenadchef på Sh Bygg.

Är ni nöjda med projektet hittills?

– Det är vi. Det har varit en lång men rolig resa och samarbetet har varit bra med både entreprenörer och beställare. Det har resulterat i en väldigt fin skola, säger Patric Karlsson.

Text av Emilia Granberg

I mitten av skolan som ritats av ORIGO arkitekter har ett stort bibliotek byggts. Här har arkitekturen präglats av öppenhet, ljus och trä. Bild: Sara Deurell

| 73 SKOLA www.branschaktuellt.se

PÅKOSTAD UTEMILJÖ NÄR HILLERSTORP SAMLAR KOMMUNENS FÖRSKOLOR

I Hillerstorp har det funnits ett stort behov av en ny förskola vilket man löst genom att hyra lokaler från kommunens fastighetsbolag Järnbäraren, samt lägenheter som byggts om till förskola. Nu ska dessa ersättas av Hillerstorp förskola – en helt ny byggnad som byggs av Gnosjö kommun och Lagans Byggnads.

I slutet av 2021 togs första spadtaget för en ny förskola i Hillerstorp. Här ska det rymmas sju avdelningar med möjlighet för en åttonde och totalt ska förskolan kunna ta emot upp till 120 barn.

– Förskolan är en viktig faktor för att barnfamiljer ska vilja bo, arbeta och leva i en ort. Därför känns det helt rätt att vi nu göra denna satsning i Hillerstorp, säger Kristine Hästmark (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Hillerstorp förskola byggs av en stål- och träkonstruktion med murad fasad, tak av tegel och flera detaljer i plåt.

I bygget har byggnaden delats upp i tre delar, dels en mittendel där det nya köket placeras, dels en nordliggande och en sydlig del.

– Det här blir en jättestor förskola där vi även satsat mycket på en stor lekyta för barnen. Utemiljön är väldigt påkostad med en stor lekplats och i byggnationen har vi även tagit i beaktning att vi vill ha ett större kök som kan användas i beredskap. Det byggs till att vara helt självförsörjande, säger Håkan Andersson, projektchef på Gnosjö kommun.

Under våren 2022 startades stomresning av förskolan och under nästa vår, våren 2023, väntas allt vara klart. När förskolebarnen sedan börjar flytta in i sina nya lokaler ska fastighetsbolaget Järnbäraren börja renovera de tidigare förskolelokalerna till bostäder.

74 | b
Nu byggs en helt ny förskola i Hillerstorp. Bild: Maddison Konsult AB www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

För bygget av Hillerstorp förskola som växer fram på Sunds Väg i Hillerstorp har Lagans Byggnads generalentreprenaden. I projektet finns en öppen dialog och ett bra samarbete med samtliga aktörer och enligt Robin Lexander, projektchef på Lagans Byggnads, är projektet både roligt och utmanande.

– Gnosjö kommun har i samarbete med Maddision Konsult AB låtit uppföra en väldigt genomtänkt och exklusiv förskola där materi-

alval, utformning och konstruktion är i högsta klass. Vi på Lagans Byggnads är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att bygga en så unik och fin förskola som denna, säger Robin Lexander.

På Lagans Byggnads hittas cirka 130 energiska medarbetare som tar sig an allt från mindre arbeten till större från privatpersoner, företag och försäkringsbolag. Och med sina kontor i Lagan, Karlskrona och Värnamo så täcker bolaget väl upp dessa områden med omnejd.

L A G A N S B Y G G N A D S A B L A G A N S B Y G G N A D S A B

| 75 SKOLA www.branschaktuellt.se

Under de senaste åren har Brynässkolan i Gävle både renoverats och byggts till. Bild: Sehed Bygg

76 | b www.branschaktuellt.se
BRYNÄSSKOLAN FYLLS MED LIV EFTER FLERA ÅR AV NERLAGD VERKSAMHET
| 77 SKOLA www.branschaktuellt.se

Sedan 2016 har lokalerna på Brynässkolan i Gävle varit tömda på elever efter att verksamheten lades ner. Nu har skolan både renoverats och byggts till för att kunna öppna upp skolverksamheten igen, och i projektet har stort fokus legat på att bevara den unika känslan från förr.

2012 kom ett förslag om att verksamheten på Brynässkolan skulle läggas ner och 2016 började planen skrida till verket. Då flyttades alla elever på Brynässkolan över till Staffansskolan.

Nu utför Gavlefastigheter och Sehed Bygg en totalrenovering av skolan samtidigt som en ny byggnad för matsal och en ny byggnad för idrott byggs. Projektet påbörjades i mars 2021 och idag är projektet så gott som färdigställt.

– Det här är en byggnad som stått tom i många år vilket nästan fått byggnaden att kännas som ett spökslott. Att ha fått väcka liv i byggnaden igen har därför varit väldigt roligt. Dessutom är det en fantastiskt vacker byggnad med högt i tak, stora fönster och häftiga detal-

jer och för eleverna blir det en väldigt härlig miljö att få gå i skolan i, säger Lilianne Axelsson, byggprojektledare på Gavlefastigheter.

Ny skola med en känsla från förr

Eftersom Brynässkolan byggdes i början av 1900-talet är skolan byggd på ett sätt det inte byggs på idag, och därför har gestaltningen i projektet varit extra viktig. Här har det fokuserats stort på att bevara känslan från förr och i renoveringen har både tinnar och torn bevarats. Samtidigt har det gjorts en total uppfräschning där bland annat installationer bytts ut. För de nya byggnaderna har lokalerna byggts till att noga passa den äldre byggnaden.

Har ni stött på några utmaningar?

– I det stora hela har projektet gått väldigt bra, både med renoveringen och utbyggnaderna. Däremot har vi stött på flera överraskningar under renoveringens gång då byggnaden är så pass gammal. Till exempel såg det inte riktigt ut som vi trodde när vi rev.

fortsättning nästa sida

78 | b www.branschaktuellt.se
Brynässkolan byggdes i början av 1900-talet och i projektet har stort fokus legat på att bevara känslan från förr. Bild: Gavlefastigheter Strömsbrovägen 18, 803 09 Gävle • www.qteknik.se • 0771-99 00 99 AUTOMATION • VENTILATION • ENERGI • KYLA • EL | 79 SKOLA www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

Men med god kommunikation, flera möten och flitiga mailkonversationer har vi tillsammans lyckats lösa alla utmaningar, svarar Lilianne Axelsson.

Efter lite mer än ett år har det nu blivit dags att knyta ihop säcken och till skolstarten i slutet av augusti ska elever återigen kunna undervisas i den utmärkande byggnaden.

– Vi är supernöjda med resultat och det känns som att verksamheten är det också. Nu återstår bara det sista fixet och trixet, avslutar Lilianne Axelsson

För hållbart byggande FÖR HÅLLBART BYGGANDE www.c24bygg.se

Stolt huvudentreprenör för om och tillbyggnad av Bynässkolan! www.sehedbygg.se

Säkerhet för alla branscher

CERTEGO erbjuder kompletta säkerhetslösningar. Med tjänster inom lås, passerkontroll, larm, kamerabevakning och mycket mer, rekommenderar vi en lösning som möter era behov på bästa sätt. Oavsett om det gäller en fastighet med en dörr, en bostadsrättsförening, en affärsbyggnad, en kommunal verksamhet eller en flygplats kan vi hjälpa dig.

Certego.se 020-24 00 00 info@certego.se
En återkommande kund är en nöjd kund Projektet: Selektiv rivning, asbestsanering och hissrivning 070 55 66 404 > Fogfria golv > Golvavjämning > Kolfiberförstärkning Kontakta Mats Olsson, 070-320 61 30 Majo Industrigolv AB, Höjdvägen 29, 817 40 Bergby
80 | b
Text
ISO 45001

Entreprenören kommenterar

"Det har gått mycket bra. Tillsammans har vi skapat ett smidigt bygge/projekt. En utmaning däremot har varit att projektet pågått under en pandemi, vilket skapat utmaningar i att få fram material och att kunna hålla leveranstider, säger Mats Jonsson. "

Till renoveringen och tillbyggnaden av Brynässkolan levererar Ahlsell byggförnödenheter – allt från infästning till beslag, och genom sin digitala WEB-butik med bra logistik har bolaget fått leverera mer och mer till projektet.

– Det här är ett roligt projekt där man bevarar en gammal byggnad i modern tappning samt adderar nya huskroppar för dagens behov. Brynässkolan är en otroligt fin byggnad som har funnits med länge och de flesta i Gävle har någon relation till skolan. Därför känns det väldigt roligt att skolan fått bevaras, men med en ny och fin touch, kommenterar Jan Österberg, Försäljningschef Bygg.

– Ja, skolan invigdes 1905 så det finns många i Gävle som har både mormor o farmor som gått i den. Den har dessutom inte haft någon undervisning under renoveringsåren så det ska

blir kul att skolan snart kan öppna sina dörrar igen, tillägger Mats Jonsson, Utesäljare Bygg i Gävleborg.

Hur har samarbetet fungerat?

– Det har gått mycket bra. Tillsammans har vi skapat ett smidigt bygge/projekt. En utmaning däremot har varit att projektet pågått under en pandemi, vilket skapat utmaningar i att få fram material och att kunna hålla leveranstider, säger Mats Jonsson.

Vad tycker ni personligen om projektet?

– Det är väldigt roligt att skolan bevarats och inte bytts ut. Jag har självt spelat en Skol-DM final i basket i den för många år sedan. Det fanns också en isbana där det var full aktivitet bland ungdomar för ett antal år sedan, avslutar Jan Österberg.

82 | b www.branschaktuellt.se

Vi kan beslag & inredning

Stort urval av beslag och inredning från både ledande tillverkare och egna märkesvaror

Vi har dedikerade beslagssäljare tillgängliga över hela landet som är redo att ge dig råd och vägledning från ritning till projektanpassad leverans. Vi hanterar alla typer av projekt som exempelvis bostäder kommersiella och offentliga miljöer.

Vår målsättning är att bygga hållbara samarbeten med våra kunder där goda relationer står i fokus. Utmana oss gärna i ditt nästa byggprojekt.

Gå in på ahlsell.se eller skanna in QR-koden för att läsa mer om vårt erbjudande inom beslag & inredning.

Rådgivning Mängdning & specificering Projektanpassad leverans Logistik i världsklass

Entreprenören kommenterar

"För att lyckas med ställningsbyggnation så krävs professionell planering och montering samt att ställnings materialet måste vara av hög kvalité. Där vill jag lyfta fram förrådsarbetare, chaufförer, montörer, arbetsledare, projektledare och designer som alla har bidragit till att lyckas med den prestationen"

ABAB har ansvarat för ställningsentreprenaden under renoveringen och tillbyggnaden av Brynässkolan, så att övriga yrkesgrupper kunnat utföra sitt arbete säkert.

– Att få vara med och bygga upp Brynässkolan har varit ett väldigt attraktivt och intressant projekt. Brynässkolan har varit ett av de större projekten i Gävle och det har krävts otroligt mycket material. Många yrkesgrupper har arbetat på samma ytor och planering har varit den viktigaste faktorn för att kunna driva projektet, säger Christoffer Norell, Regionchef för mellersta Sverige på ABAB.

Hur har samarbetet fungerat?

– Vi har haft en kontinuerlig kontakt med övriga entreprenörer från start till mål och samarbetet har varit fantastiskt. Beställaren har haft en tydlig och klar tidsplan som vi fick ta del av i ett

tidigt skede och därefter hade vi löpande möten på veckobasis.

Finns det något i ert arbetssätt som sticker ut i mängden?

– För att lyckas med ställningsbyggnation så krävs professionell planering och montering samt att ställnings materialet måste vara av hög kvalité. Där vill jag lyfta fram förrådsarbetare, chaufförer, montörer, arbetsledare, projektledare och designer som alla har bidragit till att lyckas med den prestationen, svarar Christoffer Norell.

Hur skulle du sammanfatta projektet?

– Att arbeta mot samma mål tillsammans med de övriga yrkesgrupperna har varit ett väldigt roligt och spännande projekt, och det känns otroligt roligt att den pampiga byggnaden återigen är redo för nya elever.

84 | b www.branschaktuellt.se
Säkerhet och produktivitet på byggarbetsplatsen Myrhagsgatan 4 814 40 Skutskär www.ababsverige.se

Gammal brandstation blir ny skola

I Midsommarkransen byggs en ny skola för cirka 1 000 elever. Här byggs en helt ny skolbyggnad samtidigt som den intilliggande brandstationen från 40-talet byggs om till skollokaler. Vårterminen 2023 väntas de första eleverna kunna flytta in i sin nya skola.

86 | b www.branschaktuellt.se
Bild: SISAB

2019 påbörjade SISAB och IN3PRENÖR bygget av en ny skola intill den före detta brandstationen Hägerstens brandstation i Midsommarkransen. I projektet integreras även den gamla brandstationens vagnhall, entrébyggnad och administrationsbyggnad och under byggets gång har dessa renoverats om till skollokaler. Den gamla brandstationen är en kulturklassad byggnad vilket gjort att vissa arbeten behövts utföras i samråd med en byggnadsantikvarie.

– Det är ett samarbete som fungerat väldigt bra och tillsammans har vi hittat lösningar för renoveringens utförande. Av den gamla brandstationens byggnader har vi rivit två medan de grönklassade byggnaderna har bevarats. Likaså vill jag lyfta det fantastiska samarbete som vi haft med vår entreprenör vilket gjort att alla utmaningar kunnat hanteras på ett bra sätt, säger Gustav Andersson, projektansvarig på SISAB.

fortsättning nästa sida

Vi har projekterat VVS-anläggningen Söderhamn 0270-42 66 67 | Bollnäs 0278-356 90

| 87 SKOLA www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

Den nya skolbyggnaden utförs i en samlad rektangulär huskropp som ansluter till vagnhallen med en sammanlänkande byggnadsdel emellan. Huskroppen har byggts till fem våningar för att ge eleverna mer parkoch skolgårdsyta, och för att få ett enhetligt utseende har den nya utbyggnaden fått ett utseende likt brandstationens.

Hur långt har ni kommit i projektet?

– På byggarbetsplatsen håller vi nu på att färdigställa huvudbyggnationen för att gå in i en period av tester och besiktningar. Detta arbete påbörjas i september och invändigt är vi i slutklämmen med invändiga kompletteringar. Vi har även lite markjobb, finplaneringsjobb och andra utvändiga färdigställanden som kommer pågå under hösten, berättar Gustav Andersson.

I slutet av oktober har projektet en inbokad slutbesiktning och om allt går som det ska så ska skolan kunna starta till vårterminen 2023. Den nya skolan får namnet Brandstegen och till skolstart blir det Midsommarkransens grundskola som byter lokaler och flyttar in.

– Nu är skolan snart klar och hittills är vi väldigt nöjda. Det känns extra roligt att byggnaderna får ha kvar sin koppling till brandstationen och att det dessutom går att se spår av brandstationen i den nya byggnaden. Det har blivit väldigt fint, avslutar Gustav Andersson.

Midsommarkransens grundskola Brandstegen 1

Bild: SISAB

Vi hjälper gärna till nästa gång Kvalitet och trygghet är viktigt!

T2 är ett BKR-auktoriserat företag som utför all typ av plattsättning, monterar natursten samt golvavjämning. Kvalitet och trygghet är viktigt för oss och våra kunder, därför använder vi LIPs tätskiktssystem, flytspackel samt fäst- och fogmassor. Just nu bygger vi storkök, duschutrymmen, toaletter och lägger golv i grundskolan “Brandstegen” i Midsommarkransen.

Text av Emilia Granberg
88 | b
Email: info@t2platt.se www. t2platt.se

Entreprenören kommenterar

Med egna montörer, projektledare, lastbilar och ställningsmaterial kan Samenta Byggställningar ta sig an alla typer av byggprojekt – allt från mindre projekt till större och komplexa. Till midsommarkransens nya skola har bolaget levererat byggnadsställningar och väderskydd till flera olika arbetsgrupper och ändamål.

– Det här är ett jätteroligt projekt där vi har varit med från start och fått vara en del av hela projektet, säger Andreas Patetsos, CFO på Samenta Byggställningar.

Hur har samarbetet med övriga aktörer fungerat?

– Samarbetet med andra arbetsgrupper har förflutit väl och vi levererade ställningar för alla typer av ändamål.

Samenta Grundades 2019 med visionen att bygga flexibla byggnadsställningar för små och stora projekt och med sin erfarna personal ser bolaget till att ställningarna alltid byggs korrekt och i utsatt tid.

Samenta Byggställngar

olika typer av byggprojekt för att möta ert behov, allt från att bygga upp ställningar för mindre projekt till större kommersiella projekt. Kontakta oss idag för att höra hur vi kan hjälpa just dig.

SAMENTA Byggställningar -Ställningar för alla behov
Adress Samenta AB Fräsarvägen 26B Telefon Växel: 08-718 55 55 www.samenta.se | 89 SKOLA www.branschaktuellt.se
utför
T: 08-544 709 50 www.scandifront.se Förverkliga dina ljusa idéer. Skräddarsydda konstruktioner i glas, aluminium och stål. NYA TINGVALLASKOLAN DUBBLERAR KAPACITETEN I Märsta har invånarna både fått en ny skola och förskola. Bild: Sigtuna kommun 90 | b www.branschaktuellt.se

16 augusti hölls invigningen av nya Tingvallaskolan och Aspbackens förskola i Märsta. Här har lokalerna anpassats för att följa barnen från förskola upp till nionde klass och tack vare de nya lokalerna har både skolans och förskolans kapacitet ökat stort. För Tingvallaskolan rör det sig om dubbelt så många elever som förut.

I september 2020 startade Sigtuna kommun och IN3PRENÖR bygget av nya Tingvallaskolan och Aspbackens förskola. Sedan dess har den nya byggnaden växt fram till en färdig skola för 590 barn och 80 anställda samt förskola för 160 barn och 30 anställda. För Tingvallaskolan innebär det en dubblering av kapaciteten som fanns i de tidigare lokalerna.

I de nya byggnaderna har stort fokus lagts på de fysiska lärmiljöerna och målet har varit att skapa lokaler för moderna och pedagogiska idéer. Förbättringarna ska också bidra till arbetsro och trygghet och för att skapa en harmonisk och god studiemiljö har ljus, rymd och naturmaterial varit centrala principer. Det har också byggts en idrottshall, matsal och tillagningskök. Idag står skolan klar och den 16:e augusti kunde eleverna starta upp höstterminen i sin nya skola.

– Vi överlämnade projektet i början på juli och att barnen nu har börjat i sin nya skola känns jättekul. Både skolan och förskolan håller hög kvalitet och resultatet har verkligen blivit jättefint. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med både kommunen, arkitekten, konsulter och underentreprenörer och tillsammans har vi sett till att inte bara uppnå verksamhetens önskemål – utan även budget

och tidsplan, säger Emmelie Ingermansson, arbetschef på IN3PRENÖR.

Den nya skolan har byggts längs med Tingvallagatan i Märsta med gården bort från vägen. På så sätt har huset blivit till en slags bullerskärm. Och för allas säkerhet – vilket också varit ett av ledorden i projektet, har skolgården byggts till att vara bilfri.

Design, projektledning, tillverkning och montage av specialinredning.

Vi brinner för detaljer, funktion och kvalitet. Med lång erfarenhet och stort engagemang kan vi vara din partner från din första idé till färdig inredning.

Vi på GRIPP finns i Tibro, Halmstad och Stockholm. Välkommen med din förfrågan.

Tel +46 768 67 60 00 Eller mail: torbjorn@grippinredning.se

Annons 2022.indd 1 2022-08-05 10:55
WWW.SSE-SVERIGE.SE 0587-145
| 91 SKOLA www.branschaktuellt.se
50

Steningehöjdens skola växer och växer

Steningehojdens skola Bildtext: Nu har Steningehöjdens skola fått en ny högstadiebyggnad.

www.branschaktuellt.se 92 | b

När högstadieeleverna på Steningehöjdens skola återvände till höstens terminsstart återvände de till helt nya lokaler. Sedan invigningen 2016 har Steningehöjdens skola fortsatt växa med nya lokaler och efter att skolan fick tillökning 2020 startades bygget av ytterligare en byggnad – ett helt nytt högstadium.

fortsättning nästa sida

| 93 SKOLA www.branschaktuellt.se
Steningehöjden Bild: Tolark

Efter flera år av projektering och byggande står nu Steningehöjdens skolas nya högstadiebyggnad färdigställd. I byggnaden har eleverna fått en egen matsal, större uppehållsrum, en ny kafédel och nya klassrum och för specialsalarna – så som slöjdsalar och klassrum för NO-undervisning har salarna anpassats för att passa högstadiets svårighetsgrad. Den nya skolbyggnaden är byggd i en stomme av stål och betong, utfackningsväggar i trä och en putsad fasad. Byggherre för projektet var Sigtuna kommun och totalentreprenör var Mobil Bygg.

– Det har blivit en jättefin skola och vi är väldigt nöjda med resultatet. Nu återstår bara lite arbete med skolgården som har slutbesiktning i början av september. Skolan har fått fyra våningar och ligger lite upphöjd vilket gjort att eleverna får en fin utsikt över området runt omkring, berättar Fredrik Hallinder, projektledare på Sigtuna kommun. Karl Hofvander, projektchef på Mobil Bygg, tillägger:

– För vår del har det varit ett mycket bra byggprojekt och kommunen har projekterat en väldigt fin skola. Det märkts att det lagts en

stor tanke och kärlek vid val av material och invändigt har skolan fått ljusa, genomtänkta lokaler.

Önskemål från eleverna

I projekteringen fick åttondeklassen vara med i processen när skolgården skulle tas fram och likaså fick eleverna vara med och tycka till om inomhusmiljöerna. Något som var viktigt var att få till stora ytor för rörelse.

– På skolgården finns lite av varje. Det är inte någon klassisk asfaltsskolgård utan här har aktivitetsytor skapats i skogen. Via en stig tar sig eleverna ner till en grönskande skolgård med basketkorgar, fotbollsmål och ett litet utegym och det finns även fina sittplatser med träbänkar och en hammock. Att skolgården utformats på det här sättet känns häftigt då känslan blivit väldigt naturnära, berättar Karl Hofvander.

Invigningen av den nya skolbyggnaden hölls den 16:e augusti i år då eleverna startade höstterminen och nu har högstadiet fått plats för nio klasser.

Text av Emilia Granberg

94 | b www.branschaktuellt.se
Steningehöjden Bild: Tolark fortsättning från föregående sida

Arkitekterna kommenterar

Storesund Arkitekter och Tolark har tillsammans ansvarat för arkitekturen av Steningehöjdens skola. Designprocessen påbörjades med olika idéer och båda arkitektkontoren har varit med från tidig skiss till färdig byggnad.

Med en detaljplan som hänvisar till trädgårdsstadens utformningskvalitéer anpassas Steningehöjdens skola till områdets arkitektur. I området har Tolark tidigare ritat en förskola och Storesund Arkitekter har kompletterat sporthallen med en tillbyggnad.

– Skolan är resultatet av ett lyckat samarbete mellan Storesund Arkitekter och Tolark. Vi har god förmåga att se helheten och arbetar alltid tillsammans med många specialister, säger Liselotte Olsson Westlund, vd Tolark.

– Skolan är vackert belägen på en kulle bland tallar och har många fina kvalitéer. Det fria läget gör att man har utsikt från klassrummen, vilket skapar en härlig känsla, säger Marie Storesund, vd Storesund Arkitekter.

Vi är arkitekterna bakom Steningehöjdens nya högstadieskola!

| 95 SKOLA www.branschaktuellt.se

TEMA ISOLERING

www.branschaktuellt.se 96 | b

I det här temat intervjuar vi Pär Klyvner från branschorganisationen ”Svensk isolering” om fördelarna med cellulosa. Vi pratar även med Roger Blomqvist från Branschföreningen för lösullsisolering. Sist men inte minst lyfter vi byggbranschens efterfrågade standard för teknisk isolering med hjälp av Johan Sjölund, verksamhetschef på IF.

| 97 TEMA ISOLERING www.branschaktuellt.se
Foto: Greg Rosenke, Unsplasch

”Ny standard boostar innovation”

Det har länge saknats en branschstandard för teknisk isolering av rör och ventilationskanaler. Standarden som Isoleringsfirmornas förening, IF, tagit fram har efterfrågats av hela byggbranschen.

– Vi hoppas att den ska driva innovation, locka fler aktörer och framförallt spara energi, säger Johan Sjölund, Verksamhetschef på IF.

Teknisk isolering är ett samlingsbegrepp för isolering på kanaler och rör – något som används i såväl byggnader som inom industrin. Syftet med isoleringen är bland annat att minska värme- och kylförluster, förhindra allt från legionellatillväxt till kondensbildning och begränsa brandspridning, samt skydda mot bränn- och frostskador.

– I grunden kan man säga att det i mångt och mycket handlar om att spara pengar som i sin tur går hand i hand med att minska miljöpåverkan, säger Johan Sjölund.

Framtagningen av Branschstandard Teknisk Isolering, BTI, ligger helt rätt i tiden. Inom Boverket pågår en större översyn av BBR med målet att göra ett förenklat och konsekvent

regelverk för hela byggsektorn. Det övergri pande syftet från Boverket är att regler ska bli enklare, tydligare och främja innovation inom byggsektorn.

– Det är här som branschförbund som IF, kommer in. Boverket vill att respektive bransch ska ta ett större ansvar för att ta fram mo derna de-facto standarder som kan följa teknikutvecklingen och löpande anpassas. Jag vill mena att hela byggsektorn från materialtillverkare ända till fastighetsägare välkomnar detta synsätt.

Men vad är det då som IF tagit fram med hjälp av medel från byggbranschens utvecklingsfond SBUF?

Det är en grundläggande standard som ska göra det lätt för aktörer i byggbranschen i allmänhet och VVS-branschen i synnerhet att göra rätt från början. Standarden utgår från en isoleringslösnings U-värde och inte – som tidigare – isoleringens tjocklek oavsett dess energiprestanda.

– Till exempel hoppas vi kunna främja innovation, konkurrens och att vi kan se fler spelare på marknaden. Det har till exempel sedan länge använts effektivare och tunnare isoleringsmaterial på kontinenten, men dessa har alltså missgynnats i Sverige av en gammal standard. Nytt är även att den nya branschstandarden för

BTI utgår från isoleringsklasser. Man har skapat R-klasser för vätskeledande rör och motsvarande V-klasser på ventilationssidan. Vidare standardiserade schabloner och beräkningsmallar för till exempel upphängningar, ingjutna rör samt rör som är inomhus- respektive utomhus.

– Det som överraskade mig som arbetade aktivt med att driva på och kontakta berörda i branschen och sammanföra olika kompetenser vid framtagningen av standarden var det stora intresset.

Det fanns ett stort engagemang i att vaska fram sakkunniga och ge respons på utkast, menar Johan Sjölund.

– Byggbranschen har kanske ett rykte om sig att vara konservativ, men här förstod alla vikten av att få fram ett gemensamt dokument gällande teknisk isolering som alla kunde luta sig mot. Det blir spännande att se effekten av detta under kommande år.

VVS - Rörisolering i Stockholm & Uppsala

Har ni behov av en bra och pålitlig partner som kan rörisolering, rörmärkning och ventilmärkning? Steninge Isolering arbetar mot företag och fastighetsägare med isolering för värme, vatten och sanitet (VVS) av hög kvalité. Tillsammans finner vi en lösning som passar era behov och önskemål!

www.steningeisolering.se | 070-733 95 65

www.branschaktuellt.se

| 99 TEMA ISOLERING
Hedins I S O L E R I N G A B Telefon: 0793485282 E-post: hedinsisolering@outlook.com
Johan Sjölund Foto: Anders Nilsson Illustration: Hans Sandqvist
www.kflex.com PROFESSIONELLA LÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV Inom kyla, värme, ljud och brand Kontakta oss på +46 300 730 info@ifabisolering.se

– Genom att kombinera samma råvaror och ha trä i hela väggen kommer produkterna att samverka bättre, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton Fiber.

Lär dig hur du kan släppa in naturen med Hunton på Nordbygg, monter C04:43, 26.-29. april 2022!

Vi tillverkar byggmaterial av träfiber så som träfiberisolering, vindskydd- och stegljudsskivor. Våra byggmaterial i trä skyddar hemmet mot både kyla, vind och ljud.

-Genom att kombinera samma råvara och ha trä i hela väggen så kommer produkterna att samverka bättre säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton Fiber.

Det finns många skäl att släppa in naturen. hunton.se

Hunton Nativo® Träfiberisolering Hunton Silencio® Golvunderlag Hunton Vindtätt™

FÖRVÅNANSVÄRT NÄRA

Ventilation

Tekniskisolering

Bevego har filialer på 33 platser runt om i landet. För att hitta din närmaste butik gå in på bevego.se

| 101 TEMA ISOLERING www.branschaktuellt.se

”Alltid fördel att använda behörig entreprenör”

Förra

sommaren uppdaterade Branschföreningen

för

lösullsisolering, BFL, tillsammans med Byggföretagen ett tillägg till AB-U 07.

– Det skapar en trygghet och tydlighet för alla då man som beställare vet hur man kan ställa krav på entreprenaden, säger Roger Blomqvist på BFL.

Branschföreningen för lösullsisolering, BFL, samlar ett 10-tal tillverkare av lösull och drygt 30 leverantörer och konsulter, under dess nuvarande namn som funnits sedan 2018.

– Det centrala för oss är förstås att driva kvalitetsfrågor och tillsammans ta fram regelverk för hur projekt ska genomföras, säger Roger Blomqvist, kanslichef på branschföreningen, som tillägger att marknadens alla stora tillverkare och entreprenörer är medlemmar.

Sommaren 2021 tog BFL tillsammans med Byggföretagen fram ytterligare ett tillägg och ändringar av AB-U 07 just för lösullsentreprenader. AB-U 07 är ett generellt regelverk för underentreprenader inom byggsektorn. BFL och flera andra branschorganisationer utvecklar och förfinar, var för sig, specifika de-facto-branschstandarder. Syftet är förstås att säkerställa tydlighet samt en hög och jämn kvalitet på utförda jobb.

BFL erbjuder sina medlemsföretag certifieringskurser för ”Behörig Lösull”.

– Företag vars anställda går och klarar kursens tester får alltså rätt att hänvisa till att man är ”Behörig Lösull” i sin marknadsföring och vid andra kontakter med presumtiva kunder.

Man kan säga att BFL arbetar parallellt på två fronter. Dels med ett regelverk för lösulls-entreprenader som BFL utvecklat tillsammans med fristående experter. Och dels med ett kontrollprogram som varje medlemsföretag deltar i.

Det senare består i att BFL via en extern operatör utför stickprovskontroller på utförda arbeten inom lösullsisolering. Här kontrolleras att entreprenader utförts utifrån de riktlinjer och regelverk som BFL tagit fram, liksom att materialspecifika instruktioner från respektive lösullstillverkare följs. Alla dessa stickprovskontroller utförs var för sig av tre oberoende besiktningsmän.

– Granskningen, som alla medlemsföretag måste underkasta sig, omfattar allt från dokumentation, användning av checklistor och spårbarhet till

102 | b www.branschaktuellt.se
Roger Blomqvist

allt som omfattar det praktiska genomförandet av entreprenaden. Till exempel förarbete, klimatparametrar, metod och isoleringens tjocklek. Och han fortsätter:

– Vi ser tydligt att beställare börjat ställa krav på utförare och det välkomnar vi. ”Behörig Lösull” är ett verktyg för att veta att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Roger Blomqvist menar att det förstås har en stor betydelse att man gör rätt från början. Det gynnar alla.

– Vi försöker därför upplysa marknaden om att det finns en branschstandard som omfattar ett antal trygghetsfaktorer. Väljer man en entreprenör som ingår i kontrollprogrammet, som är certifierad ”Behörig Lösull” så finns en viss grundtrygghet inbyggd i systemet. Vår uppfattning är att det är ett program som är väldigt uppskattat av kunderna.

| 103 TEMA ISOLERING www.branschaktuellt.se
D u k a n l ä s a m e r o m v å r a p r o d u k t e r p å I S O C E L L S E Eller vad sägs om ett GWP på Nej tack, det behövs inte. Greenwashing?
-1,21 kg CO2 helt utan klimatkompensation! eq/kg
Text av Anders Edström
Här hittar du EPD:n

Joachim Karling, delägare, Camilla Stoor, ny vd, och Tony Andersson, delägare. Bild: Uppsala Isolering

Ny vd inför framtida tillväxt

1936 startades Uppsala Isolering och idag är bolaget ett väletablerat företag inom teknisk isolering. Nu tar bolaget nästa steg och rustar för framtida tillväxt med ny vd.

– För att säkerställa att vi får ut det mesta möjliga av vår redan starka verksamhet har vi beslutat att tillsätta Camilla Stoor som ny vd, säger Joachim Karling, delägare av Uppsala Isolering.

104 |
b
Sponsrat inlägg

Sedan 1 april har Uppsala Isolering fått en ny vd – Camilla Stoor. Vd-bytet är en del av bolagets framtidssatsningar och på Nordbygg 2022 finns både Uppsala Isolering och Camilla Stoor på plats.

– Nu rustar vi för fortsatt hög tillväxt! Med utgångspunkt i att skapa ökade förutsättningar för att möta framtidens utmaningar behövs ett nytt ledarskap med ett nytt sätt att leda organisationen som befinner sig i en ständig förändring. Man fastnar lätt i tungrodda processer och traditionella arbetssätt och det behövs helt enkelt andra kompetenser och kunskaper för att skapa rätt förutsättningar för en vinnande organisation, säger Joachim Karling.

– Vi funderade vad som krävs av organisationen för de stora omställningar och utmaningar vi möter på flera håll. Det räcker inte med att vara snabb på att montera rörskål för att vara lönsam, nu måste man även ha förmåga att kunna leda i förändring. Därför har vi kommit fram till att Camilla är rätt person att ta Uppsala Isolerings till nästa nivå, säger Tony Andersson, delägare av Uppsala Isolering. Hur jobbar ni för att ge era kunder den bästa tjänsten?

– Vi sätter kundnöjdheten som vår främsta prioritet! Vi ska alltid erbjuda spetskompetens inom allt som rör teknisk isolering. För oss innebär det bland annat att vi satsar på personalen, men vi har även satt en tydlig riktning för att utveckla affären med en ny digital strategi. Det kommer ge oss nya

höjder för att öka kundnyttan, säger Camilla Stoor.

Framtida utmaningar ”Bristen” på installationsutrymmen är välkänd i branschen och trots att Isoleringsfirmornas förening publicerade ”Branschstandard för Teknisk Isolering” för 2 år sedan är bristen på installationsutrymmen mer aktuell än någonsin. Även fast standarden finns som hjälpmedel uppstår ofta situationer där isoleringen inte får plats med föreskriven tjocklek. En annan utmaning för branschen är de ökade materialpriserna, och ett önskat läge för Uppsala Isolering är fördjupade samarbeten med fler kunder som ser nyttan med längre partnerskap.

– Väljer man oss som samarbetsparter får man senior kompetens, hög kvalité i utfört arbete och en pålitlig partner som alltid ställer upp, avslutar Camilla Stoor.

| 105
Sponsrat inlägg
www.branschaktuellt.se 106 | b
Foto: Adobe Stock

Det går minst lika bra med cellulosa

Sommaren 2021 bildades ”Svensk Isolering” – en branschorganisation vars främsta syfte är att lyfta information om cellulosa som alternativ till traditionell isolering. Ambitionen med organisationen är att vara en plattform för intressenter i form av såväl konsumenter som yrkesaktörer.

Utöver att agera informationskanal om cellulosa är tanken med ”Svensk Isolering” även att utgöra plattform för aktörer på svensk isoleringsmarknad. Pär Klyvner är branschorganisationens ordförande.

– Vi behöver samla oss för att isolering är en stor bit av svensk byggindustri och de som håller på med mineralull har dominerat marknaden där vi vill förstärka vår position, säger Klyvner.

Han berättar att det tidigare har varit svårt för konsumenter att hitta neutral information om cellulosans egenskaper som isolering.

– Vi vill vara en enhetlig röst utåt mot konsument och sakkunniga såsom arkitekter med flera, men också stärka oss marknadsföringsmässigt i stället för att slåss och konkurrera med varandra. Föreningen består just nu av fyra medlemmar, med en femte på väg in, vilket sammantaget utgör majoriteten av alla aktörer som verkar i Sverigeborträknat importerade märken från utlandet.

Cellulosans fördelar

De flesta känner nog till cellulosans vinster gällande koldioxidavtryck, men färre har kanske koll på dess förmåga att hantera fukt och snabba temperaturväxlingar.

– Fördelar är att den har likvärdig isoleringsförmåga som mineralull eller cellplast och kan både ta emot och avge fukt. Det man vill undvika i hus är fukttoppar som dämpas av cellulosan.

Klyvner menar att man får en betydligt plattare linje över årsbasis så att man slipper de potentiellt skadliga fukttopparna tack vare att

cellulosaisolering är hygroskopisk. Ytterligare en aspekt är att cellulosan är en högdensitetsprodukt med en trög konstruktion som fungerar som en lagring.

– Väderväxlingar behöver inte påverka så mycket för att värme och kylsystem hinner kompensera. Våren fram till högsommar kan få övertemperaturer med vanlig isolering som gör att man måste öppna fönster, sen på natten blir det kallt för att det inte finns samma tröghet. Den höga densiteten skapar också väldigt bra ljuddämpning, säger Klyvner.

Man slipper alltså övertemperaturer såväl som kyla för att värmen hålls kvar. Ett annat karaktärsdrag han gärna lyfter hos cellulosa är att materialet är förhållandevis lufttätt samtidigt som fukten kan gå igenom. Blir det läckage i skikten som ska hindra drag så vill man inte att luft ska röra sig i isoleringen.

– Med cellulosa har luften svårt att röra sig i isoleringen på grund av den höga densiteten, säger han. Sist men inte minst vill Klyvner även lyfta arbetsmiljön vid hantering.

– Det är väldigt viktigt för byggarna med arbetssituationen som är väldigt mycket bättre med cellulosa. Det kliar inte och man får inte hosta och så vidare.

| 107 TEMA ISOLERING www.branschaktuellt.se
Pär Klyvner

Ser du några nackdelar eller utvecklingspotential med cellulosaisolering?

– Man har optimerat detta under minst 30 år och det som finns att utveckla är att utöka möjligheter för applikationer, det vill säga vad man kan isolera med cellulosa.

Cellulosans framtid och popularitet

Lunds universitet har tagit fram en ny metod för att mäta isoleringens effektivitet som visar att cellulosan står sig lika bra som mineralull eller cellplast. Den har även en så kallad bastueffekt.

– När den tar emot och avger fukt så alstras energi, förklarar Klyvner.

Materialets miljöaspekter såsom koldioxidavtryck utgör dock för närvarande troligtvis dess allra starkaste konkurrensfördel, inte minst med tanke de nya klimatdeklarationerna där cellulosa ligger bra till på flera punkter i jämförelse med annan isolering. – Samhället står inför stora utmaningar för att minska klimatpåverkan, och då faller det sig naturligt att välja träbaserade material också som isolering som binder koldioxid och blir så

kallade kolfällor. Vad gäller popularitet i form av materialval finns inga säkra siffror, bara gissningar på att cellulosa kan tänkas utgöra någonstans mellan 5 och 10 procent av marknaden. – För 5–6 år sen fick jag förklara vad det var för något men det behöver jag inte nu, så det har kommit in i folks medvetande, avslutar Pär Klyvner.

Text av Malin Rothenborg

ISOVER Kretsull®

Med ISOVER Kretsull® får man en lösullsprodukt som består av 100% återvunnen glasull. Glasullen är naturligt obrännbar och okänslig för fukt vilket innebär att den varken kräver tillsatser av brandhämmare eller mögelgifter.

Det ger både en bra arbetsmiljö för installatören och en hälsosam inomhusmiljö för människorna som ska

Byggisolering Syd AB är specialiserade på lösullsisolering sedan 2003. Vi vill tacka DAST AB för förtroendet att fått medverka i detta projekt. Vi har varit UE i detta projekt och arbetat med lösullsisoleringen till fastigheterna.

KONTAKTA OSS

Byggisolering Syd AB Fjälkestadsvägen 410-39 291 94 Kristianstad

044-12 20 90 info@byggisolering.se

www.byggisolering.se

bo i byggnaden. ISOVER Kretsull® blåses på plats av kunniga och utbildade lösullsentreprenörer. ISOVER Kretsull® är ett resultat av ISOVERs retursystem där ISOVER samlar in och tar emot glasullsspill för materialåtervinning till ny produkt med minimerad klimatpåverkan.

www.isover.se
108 | b www.branschaktuellt.se
100%materialåtervunnet
Med Kingspan räcker det med ett
uppnå
isoleringseffekt som med
 Spara tid  Spara utrymme  Få ett bra inomhusklimat  Öka värdet på ditt hem Kingspan Insulation AB T: +46 31 13 50 50 E: info@kingspaninsulation.se www.kingspaninsulation.se
tunnare lager isolering för att
samma
traditionell isolering.
Ska du renovera?

Innovativ lossningsplattform bidrar till säkrare och tryggare byggarbetsplatser

Säker lossning av håldäck och betongelement på byggarbetsplatser är en utmanande uppgift. Lossning och andra arbetsmoment på hög höjd är en av de största arbetsmiljöriskerna på montagearbetsplatser. För drygt två år sedan initierade därför

Strängbetong en satsning som bidrar till en tryggare och säkrare arbetsmiljö. I samverkan med Tammet OY har bolaget utvecklat en innovativ säker lossningsplattform som nu finns tillgänglig för samtliga aktörer i branschen.

Som ett led i strävan efter att minimera riskerna vid arbete på hög höjd analyserade Strängbetong de säkerhetslösningar som fanns på marknaden. Ingen av lösningarna uppfyllde säkerhetskraven för bolagets produkter. Man bestämde sig därför för att utveckla en egen säker lossningsplattform.

–De kollektiva fallskydd som finns på marknaden har enbart avspärrningar i form av räcken på vissa sidor, medan vår säkra lossningsplattform har räcken på samtliga sidor. Det förebygger fallolyckor

och gör exempelvis arbetet med att lasta och lossa håldäck på hög höjd betydligt säkrare, säger Cecilia Hjorth Eklund, chef för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet på Strängbetong.

Bidrar till en säkrare byggbransch Den säkra lossningsplattformen har utvecklats i samarbete med det finska byggföretaget Tammet. Plattformen har utvecklats under drygt två års tid och har successivt testats av Strängbetongs montagelag, som även

Sponsrat inlägg b
110 |

bidragit till produktutvecklingen. Nu finns lossningsplattformen tillgänglig för samtliga aktörer på marknaden. Strängbetong rekommenderar alla sina beställare att nyttja den nya säkra lossningsplattformen vid projekt som inkluderar lossning av exempelvis håldäck.

–Vår primära drivkraft i arbetet med att utveckla vår säkra lossningsplattform är att våra medarbetare ska kunna jobba säkert, men om vi kan bidra till en säkrare arbetsmiljö även i övriga delar av branschen så är det självklart mycket positivt. Vår ambition är att få bollen i rullning, vi vill gärna inspirera andra att arbeta mer aktivt med dessa frågor, säger Cecilia Hjorth Eklund.

Agera metodiskt och implementera säkerhetsfrågor tidigt Hon hoppas även att den nyutvecklade lossningsplattformen ska bidra till att få i gång en dynamisk dialog kring säkerheten i alla steg i byggprojekten, från projektering till monteringen.

–Ett proaktivt säkerhetsarbete handlar till stor del om att systematiskt implementera säkerhetsfrågor så tidigt som möjligt i ett projekt.. Ett strukturerat säkerhetsarbete i samband med byggprojekt handlar om planering och att agera metodiskt i varje enskilt projekt, säger Cecilia Hjorth Eklund.

Sponsrat inlägg

Kontorsprojekt i Hammarby Sjöstad skapar 1 200 nya arbetsplatser

www.branschaktuellt.se 112 | b
Längs Hammarby Allé byggs nya kontorshuset Sthlm 02. Bild: Skanska
| 113 KONTOR www.branschaktuellt.se

I maj började byggnationen av Sthlm 02, en 14 500 kvadratmeter stor kontorsbyggnad i Skanskas satsning Sthlm New Creative Business Spaces i Hammarby Sjöstad. Nu pågår stomresning för Sthlm 02:s första etapp där en sju våningar hög byggnad uppförs med 7 600 uthyrningsbara kvadratmeter.

är Skanskas kontorsprojekt Sthlm New Creative Business Spaces står klart kommer området bestå av sju kontorsbyggnader. Sthlm 02 är områdes femte projekt och här görs plats för fler än 1 200 arbetsplatser.

– Sthlm 02 är uppdelat på två fristående hus som är hoplänkade. Den första etappen

kallas Sthlm 02 Studio och här håller vi på med stomresning. Stomresningen väntas bli klar runt vecka 41 och snart startas även andra etappen – Sthlm 02 Ateljén, berättar Sofie Hjort, projektchef på Skanska.

Sthlm 02 Studio blir en sju våningar hög byggnad där varje plan fördelas på 1 100 kvadrat.

N www.branschaktuellt.se 114 | b

– På toppen av huset byggs en jättestor takterrass och på entréplan byggs allmänutrymmen, ett café, bokningsbara mötesrum och fina omklädningsrum. Det blir också genomtänkta utrymmen för cykelparkering i entréplan, säger Sofie Hjort. Med sina två hoplänkade huskroppar kommer Sthlm 02 sträcka sig ut längs Hammarby Allé och i närheten finns både grönområden, promenadslingor, stadspuls och rogivande vatten. Samtidigt kommer kollektivtrafiken finnas nära då tunnelbanans blå linje, vars utbyggnad öppnas för trafik 2030, får en egen uppgång från station Gullmarsplan i entrévåningen på Sthlm 02.

LEED Platinum

Precis som utvecklingen av resten av området kommer Sthlm 02 att präglas av höga hållbarhetsambitioner. Därför ska projektet LEED-certifieras med en ambition att nå Platinum. Det innebär att det lagts en stor vikt på att designlösningar, produktionsmetoder, materialval, energiförsörjning och att det dagliga framtida användandet av lokalerna ska stödja ett resursklokt nyttjande.

I slutet av 2023 väntas Sthlm 02 vara färdigställt och än så länge har bygget hållit sig till tidsplan.

| 115 KONTOR www.branschaktuellt.se
Den första etappen av Sthlm 02 består av 7 600 uthyrningsbara kvadratmeter. Bild: Skanska

Arkitekten kommenterar

"Vi var inte sena att haka på Skanskas ambition att utveckla ett starkt koncept för huset. Vi hade tidigt många gemensamma workshops där vi bjöd in till vår kreativa process, öppet och ärligt, vilket gjorde att vi också tog alla viktiga beslut tillsammans. Det har varit så roligt att jobba med Sthlm 02 och nu är det så spännande att se det växa fram på riktigt. Vi är alla väldigt stolta över det."

Varg arkitekter har arbetat med Sthlm 02 från första skiss till slutlig bygghandling, där idén om en rationell struktur med bearbetade detaljer kom tidigt. Under åren har arkitektfirman verkligen haft tid att förfina idéerna och fokusera på de omsorgsfulla detaljerna.

– Vi har inspirerats av industrin och det urbana sammanhanget och tagit med det in i byggnaden. Det råa robusta får stå mot det finare eleganta. Huset har en enkel och självsäker form som är sprungen ur en rationell och flexibel plan som ger en lugn och rytm i gaturummet. Och som också skiljer sig en del från den komplexa omgivning den står i, säger Ylva K Rosvall, arkitekt i projektet.

Exteriört får Sthlm 02 en fasad av ett komplext rutnät där täta delar av sandstensfärgad slät betong kombineras med tvättad betong med grövre textur. Stora fönsterpartier ger utblickar i tre väderstreck på kontorsplanen och högst upp i huset finns en fantastisk takterrass med fria utblickar. Interiört har huset utformats med moderna, ljusa och inspirerande lokaler.

– Vi var inte sena att haka på Skanskas ambition att utveckla ett starkt koncept för huset. Vi hade tidigt många gemensamma workshops där vi bjöd in till vår kreativa process, öppet och ärligt, vilket gjorde att vi också tog alla viktiga beslut tillsammans. Det har varit så roligt att jobba med Sthlm 02 och nu är det så spännande att se det växa fram på riktigt. Vi är alla väldigt stolta över det.

116 | b www.branschaktuellt.se
www.branschaktuellt.se 118 | b
SÄKERHETEN FÖRST när Castellum bygger norra Europas största domstolsbyggnad
| 119 KONTOR www.branschaktuellt.se
Domstolsbyggnaden blir 13 våningar hög och består av en gemensam grund samt fem torn. Illustration: Henning Larsen Arkitekter för Castellum

är man rullar in mot Centralstationen i Malmö tornar en ny domstolsbyggnad upp sig utmed med spåren. Den nya byggnaden, som har ungefär ett halvår kvar innan slutbesiktning, blir 34 000 kvadratmeter fördelad på 13 våningar och när allt står klart kommer den nya byggnaden ha blivit norra Europas största domstolsbyggnad.

I Nyhamnen i Malmö pågår bygget av en ny domstolsbyggnad förfullt – ett projekt som är ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. Med på resan finns även Peab som totalentreprenör och Forsen som projektledare. Totalt väntas investeringen uppgå till cirka 1,2 miljarder.

I huset, som beställts av Domstolsverket, kommer Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö att rymmas och på de översta två planen skapas plats för externa hyresgäster. Här är näst intill all yta uthyrd men det finns fortfarande cirka 450 kvadratmeter kvar att hyra.

Byggnaden består av en gemensam grund på fyra våningar med fem torn ovanpå, och byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn där teglet successivt fasas ut för att sedan helt övergå till glas.

Hur går det i bygget?

– Invändigt är byggbiten näst intill klar och utvändigt har vi endast lite kvar att fixa mot spårområdet. Vi har också lite att färdigställa för de externa kunderna på våning 12 och 13. Nu påbörjas besiktningarna i huset och under hösten kommer driftsättningar och funktionsprovningar att pågå, berättar Mikael Torstensson, projektutvecklare på Castellum.

Då en domstolsbyggnad har högre krav på säkerhet än vad andra byggnader har, har projektet haft ett stort fokus på att bygga in säkerheten redan från början. Bland annat har mycket handlat om att få till säkra flöden och ljudisolerade salar samtidigt som lokalerna ska kännas öppna och välkomnande.

Allt inom murning och putsning

Vi utför allt inom murning och putsning, även kakel och klinker.

Vi är ett företag som ägs av Ola Bondesson och Håkan Nilsson. I vårt företag har vi 28 murare anställda.

Engelbrektsgatan 12, 271 41 Ystad www.murbolagetab.se

Matcha behoven, optimera lokalerna och visa vilka just ni är. FLEX systemväggar skapar flexibla rumslösningar och miljöer som inspirerar både medarbetare och besökare. I FLEX breda standardsortiment och smarta speciallösningar finns rum för alla.

www.flex.se

RUM FÖR ALLA
N Allt som rör stål och järnkonstruktioner. www.sannsmide.se 120 | b www.branschaktuellt.se

– Vi har byggt flera domstolsbyggnader förut och de är minst sagt speciella. Här är säkerheten otroligt viktig och därmed även logistiken. Här måste flödena fungera på ett bra sätt – både av personal, allmänheten och fordon men också frihetsberövade. Samtidigt är det viktigt att salar och samtalsrum blir ljudisolerade då det rör sig om mycket sekretess, och eftersom alla rättegångar spelas in måste rummen även fungera ljusmässigt, säger Mikael Torstenson och tillägger: – Här rör det sig om rätt belysning och ljusinsläpp för att ingen bländning ska uppstå i filminspelningarna. Samtidigt måste salarna kännas ljusa och trevliga.

En utmanande plats

Utöver utmaningarna med säkerheten har projektet ytterligare en utmaning som funnits med genom hela projektet – platsen. Domstolsbyggnaden byggs bara några meter från spårområdet vid Malmö Central vilket

både gjort byggarbetsplatsen trång och utsatt för en risk att lättare material, så som plast, kunnat blåsa in på spårområdet.

I februari 2023 ska domstolsbyggnaden lämnas över till Domstolsverket och någon gång under sommaren 2023 väntas verksamheten kunna starta.

Kommer ni att hålla tidsplanen?

– Det tror jag absolut. Vi ligger bra till. Hittills är vi väldigt nöjda med resultatet och det blir en fin byggnad. Vi har hållit oss till arkitektens ritningar och det verkar som att även Domstolsverket är nöjda med sin byggnad, avslutar Mikael Torstensson.

VE AB en av de största i branschen i över 4 0 år

Med vår tekniska kompetens tar vi ett helhetsgrepp och levererar ett hållbart inomhusklimat.

Vi levererar ENKELT – TYDLIGT – ENGAGERAT

| 121 KONTOR www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

"Vårt fokus är att alltid hitta bästa möjliga lösning mellan arkitektens vision och kundens behov vad gäller pris, kvalitet, tid och hållbarhet. Med varje projekt är vårt mål att uppfylla den givna uppgiften så bra som möjligt, och det gör vi genom att leverera kvalitetsprodukter inom avtalad tid."

KG Constructions Group – en av de ledande fasadentreprenörerna i Skandinavien från Litauen, var huvudextern fasadentreprenör för den nya domstolsbyggnaden i Malmö. Bolaget var ansvariga för 14 803 m2 enhetlig fasad (unitised facade) och 1 358 m2 pinnfasad (stick facade), tillverkning, transport och installation.

– Vårt fokus är att alltid hitta bästa möjliga lösning mellan arkitektens vision och kundens behov vad gäller pris, kvalitet, tid och hållbarhet. Med varje projekt är vårt mål att uppfylla den givna uppgiften så bra som möjligt, och det gör vi genom att leverera kvalitetsprodukter inom avtalad tid, säger Arvydas Valutkevicius –projektledare på KG Constructions.

– Det här är ett av de största projekten i vår portfölj just nu och byggnaden har ett brett spektrum av fasader och material. Det var

många ovanliga materialval vilket gjorde att våra bedömnings-, inköps- och designavdelningar behövde ha ett mycket nära samarbete.

Något unikt med projektet var att glaset som användes i den enhetliga fasaden med olika material (unitised double-skin facade) hade en beläggning av BIOCLEAN – ett självrengörande glas med lågt underhåll, och för att få in rätt mängd solljus var varje lamell i solavskärmningssystemet halvt perforerad.

Hur valde ni material och design?

– Vi hade många designmöten där alla inblandade parter arbetade med att utforma fasadelementen så de skulle matcha visualiseringen så bra som möjligt. Likadant var det med material. Vi delade med oss av vår kunskap och erfarenhet och gjorde flera beräkningar för att hitta de bästa lösningarna.

122 | b www.branschaktuellt.se
| 123 KONTOR www.branschaktuellt.se
Dagliga branschnyheter – branschaktuellt.se
0370 – 225 08 info@hillerstorps-schakt.se Hillerstorps Schakt AB är ett entreprenadföretag med stor bredd. Vi åtar oss arbeten inom kabel och markentreprenader som till exempel anläggning, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader. www.hillerstorpsschakt.se POSTNORDS NYA ANLÄGGNING FÅR BÅDE SOLCELLER OCH ELBILSLADDARE 124 | b www.branschaktuellt.se

anslutning till väg 27 och knutpunkten med E4:an – det så kallade Sydsvenska krysset i Värnamo, bygger Nivika Fastigheter en ny logistikanläggning åt PostNord. Totalentreprenör är Finnvedens Bygg och tillsammans ska aktörerna skapa en modern anläggning som ska möta framtidens krav på effektivitet, flexibilitet och transporter.

inneklimat.nu KONTAKTA OSS

Vi tar hand om helheten, inte bara för tillfället.

Inneklimats inriktning är i första hand Ventilation, men vi erbjuder även totalentreprenader med El, VS och Kyla

Vi är ”outstanding” på service. Och trevliga.

I Värnamo byggs nya lokaler åt PostNord. Bild: Nivika Fastigheter

Med ett avtal på 10 år ska PostNord få nya lokaler i Värnamo. Logistikanläggningen byggs på 1 900 kvadratmeter på en 12 000 kvadratmeter stor tomt, och i anläggningen byggs terminal, kontor och personalutrymmen. Lokalen kommer att hysa brev- och pakethanteringen för Värnamo och här kommer cirka 60 brevbärare och chaufförer att ha sin arbetsplats.

– Just nu pågår markarbeten avseende parkeringsytor, in- och utfarter, ventilationsarbeten i lagerdelen samt förberedelser inför asfaltering. Det sker också byggnationsarbeten avseende montage av sandwichpaneler och därefter påbörjas invändiga arbeten och elarbeten avseende kanalisation – både invändigt och för utvändig belysning, säger Emmie Nilsson, projektledare på Nivika.

Miljöbyggnad Silver

Den nya anläggningen uppförs med betongplatta, sandwichelement, stålstomme och tak med TRP-plåt. Invändigt blir väggar och bjälklag i trä. Byggnaden ska få en hög miljöprestanda med låg energiförbrukning och med målet att uppnå Miljöbyggnad Silver förbereds byggnaden för både solceller och elbilsladdare.

fortsättning nästa sida

www.techtak.se

I
| 125 KONTOR www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

– Projektet ska uppfylla kriterierna som finns ställda avseende Miljöbyggnad Silver. Exempel på det är energilösningar avseende styrd ventilation, uppvärmning med bergvärme samt energi ifrån solceller. Man har även valt att utrusta anläggningen med ett stort antal laddplatser, berättar Emmie Nilsson och tillägger: – I projektet för vi även loggbok över ingående material och produkter i byggnaden för att få så miljövänliga material som möjligt. Valet

att bygga i enlighet med Miljöbyggnad Silver tillsammans med ett antal andra faktorer ligger helt i linje med Nivikas hållbarhetsarbete.

Som Emmie Nilsson berättar pågår bygget av anläggningen för fullt och i april 2023 väntas verksamheten kunna flytta in i sina lokaler. Hittills har projektet flutit på som det ska och enligt Nivika följer projektet sin satta tidsplan. -

Vi är ledande inom gjutning av industrigolv, lagerlokaler, hårdbetonggolv och villagrunder

Vi heter MA Betonggolv och vi är ett familjeföretag som drivs med över 30 års yrkeserfarenhet. Med åren har vi skapat goda relationer med både stora och små byggbolag i hela Sverige. Vi arbetar med objekt direkt mot beställare, både inom industrin och till privatpersoner. Vi är ledande inom gjutning av industrigolv, lagerlokaler, hårdbetonggolv och villagrunder med mera. Vi finns i Anderstorp men har hela Sverige som arbetsplats. Vill ni prata med oss möjliga framtida samarbeten eller om ni har frågor kring våra tjänster är ni välkomna att ringa till oss! 073 - 023 33 94 www.mabetonggolv.se

Vi hjälper till att beräkna och konstruera ditt optimala avlopp 08-630 08 90
Text av Emilia Granberg
126 | b

En komplett och flexibel partner!

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. Som ett gediget familjeföretag har Elajo sedan starten 1958 vuxit starkt under många år och kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser.

För framtidens Sverige

www.elajo.se
VI VILL ATT ENERGI OCH MILJÖ UTGÖR VIKTIGA DELAR I VÅR ARBETSPROCESS VI OMBESÖRJER TOTALENTREPRENAD www.finnvedensbygg.se 0370-174 30

Tre nya butiker blir startskottet för nytt handelsområde

Under hösten kommer ett helt nytt handelsområde invigas på Anderstorp i Skellefteå. Här bygger G & K Blanks Fastigheter nya anläggningar åt Jula, Willys och Hööks och totalentreprenör för projektet är Fastec Sverige.

Mellan Anderstorp Centrum och E4:an i Skellefteå håller ett helt nytt handelsområde på att skapas. Här byggs Willys, Jula och Hööks på fastigheten Leverantören 1.

Willys butik blir bolagets andra butik i staden och kommer bestå av cirka 3 200 kvadratmeter. Julas varuhus blir cirka 3 000 kvadratmeter stort vilket ska ge bra förutsättningar för en säker handel. Här kommer fysisk och digital handel gå hand i hand, precis som hos Willys där en Hämta-station kommer erbjudas som en del av bolagets satsning på e-handel.

Innan 2022 nått sitt slut väntas alla tre anläggningarna vara färdigställda och framöver väntas även fler bolag etablera sig på handelsområdet.

Text av redaktionen

Vi

Strands Luft AB

VS-installationer och service för hållbara fastigheter, idag och imorgon.

Assemblin VS, Skellefteå

Ny industribyggnad får både padel och kontor

I Lindesberg cirka 4 mil norr om Örebro har en ny industribyggnad uppförts av Lindersberg Bygg AB. Själva bygget startade under våren 2021 och totalt har byggnaden fördelats på cirka 2 500 kvadratmeter.

Då det fanns ett behov av fler padelhallar i Lindesberg har en ny industribyggnad byggts i det större utvecklingsområdet Lindeshyttan. Förutom en stor padelhall innehåller fastigheten även gym, restaurang och några kontor.

Byggnaden är en två våningar hög byggnad där den översta våningen är en indragen takvåning och det är här kontoren fått sin plats i huset. I övrigt har industribyggnaden byggts i en limträstomme med betongplatta och plåtbeklädda väggar.

Byggentreprenör för projektet var Lindesbergs Bygg och byggherre var Linde SB Invest.

Pressbild
Bild:
är med och förverkligar Gottorps Hage.
| 129 KONTOR www.branschaktuellt.se
Bild: Pixabay

DOKA bygger nytt

– ”Kul att även den här typen miljöcertifieras”

På Väla norra i Helsingborg bygger Wihlborgs Fastigheter och Servicekuben en ny anläggning åt Doka Sverige. Anläggningen, som ska vara klar för inflyttning i början av 2023, kommer att inrymma både lager och kontor och tanken är att certifiera anläggningen enligt Miljöbyggnad Guld.

Dokas nya anläggning i Helsingborg blir 2 200 kvadratmeter och byggs på Väla norra. Bild: Wihlborgs Fastigheter

130 | b www.branschaktuellt.se

Nu får Doka Sverige, ett företag inriktat på uthyrning av formsystem, ett helt nytt lager i Helsingborg. Det nya lagret är tänkt att tjäna det geografiska området Skåne, Blekinge, Småland och Halland, och utöver lager kommer en fjärdedel av ytan att bestå av kontor.

Enligt Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, blir byggnaden en modern anläggning på ett attraktivt läge.

– Närheten till E4:an och E6:an och goda kollektivtrafikförbindelser för medarbetarna gör området mycket attraktivt, säger Ulrika.

Totalt ska den nya anläggningen bli 2 200 kvadratmeter stor och i april 2022 togs första spadtaget. Sedan dess har arbetet med grundläggningen både hunnit påbörjas och färdigställas och i dagarna kommer även stomresningen startas upp.

Har ni stött på några utmaningar hittills?

– På området finns högspänningsledningar som kräver ett visst säkerhetsavstånd vilket gjort att man verkligen behövt tänka till i valet av material. Detta har däremot inte påverkat själva byggnaden utan främst marken runt om – till exempel vid val av belysning, staket och stolpar, berättar Magnus Lambertsson, Wihlborgs regionchef i Helsingborg.

Miljöbyggnad i mindre skala

Utöver det noggranna materialvalet för etableringarna på marken runt omkring har

,,Något som känns extra bra är att anläggningen blir en miljöbyggnad trots att byggnaden byggs i en mindre skala.

MAGNUS LAMBERTSSON Wihlborgs regionchef i Helsingborg

det lagts ett stort fokus på materialval även för anläggningen. Detta då depån ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, något som Magnus Lambertsson tycker är extra roligt med projektet.

– Något som känns extra bra är att anläggningen blir en miljöbyggnad trots att byggnaden byggs i en mindre skala. Att bygga enligt Miljöbyggnad är oftast poppis när man bygger större byggnader så därför är det kul att även den här typen av mindre nyproduktion certifieras.

Under våren 2023 väntas Dokas nya anläggning stå klar och därmed kommer Doka öppna sin tredje anläggning med lager i Sverige.

av Emilia Granberg

LÅT OSS GÖRA VERKLIGHET AV ERA DRÖMMAR

Långsiktiga helhetslösningar eller mindre punktinsatser. Alltid med personligt bemötande och flexibilitet i alla led.

SITEK – inredningar för företag www.sitekinredning.se | 031-386 68 20 | E-post: info@siteksweden.se

| 131 KONTOR www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

"Vi brukar också få höra att vi är flexibla och smidiga att ha att göra med, och att vi är bra på att kommunicera. Det är viktigt för oss att från början lägga grunden för ett bra samarbetsklimat, både för vårt eget arbetslag, underentreprenörer och beställare."

På totalentreprenad utför Servicekuben Väst nybyggnationen av Dokas kontor och produktionshall på Väla i Helsingborg. Det innebär att bolaget har totalansvar för både projektering och arbetsutförandet i projektet.

– Det här är ett mycket intressant projekt för oss, bland annat för att det ska klassas enligt Miljöbyggnad Guld. Att arbeta med högt klassade hållbarhetsprojekt bygger vår organisations kompetens inom området ytterligare vilket vi ser som väldigt viktigt strategiskt, säger Conny Andersson, verksamhetschef på Servicekuben Väst.

Servicekuben Väst startade 2019 och är en del av Servicekuben AB som funnits i Malmö sedan 60-talet, vilket gör närvaron i Skåne stabil och långsiktig. Servicekuben arbetar med

både entreprenad- och byggserviceprojekt och Servicekuben Väst startades i Helsingborg för att få större närhet och ordentlig lokal förankring i nordvästra Skåne.

– Vi ser långsiktigt på varje anställning och har satsat på att ha fast anställda yrkesarbetare, såväl som tjänstemän, i stället för att hyra in projekt för projekt. Det har gjort att vi byggt upp en företagskultur som är familjär och trivsam där människor får möjlighet att växa och utvecklas långsiktigt, säger Conny och tillägger:

– Vi brukar också få höra att vi är flexibla och smidiga att ha att göra med, och att vi är bra på att kommunicera. Det är viktigt för oss att från början lägga grunden för ett bra samarbetsklimat, både för vårt eget arbetslag, underentreprenörer och beställare.

132 | b www.branschaktuellt.se

Vi bygger framgång.

Högt i tak och god gemenskap, där man får möjlighet att växa och utvecklas. Detta får vi ofta höra av våra medarbetare som anledningar till varför de trivs på Servicekuben. Vi är prestigelösa. Det spelar ingen roll vem som kommer med de bra idéerna! Servicekuben finns i Malmö och Helsingborg och är ett expansivt byggentreprenad- och byggserviceföretag. Vi ser långsiktigt på vår personal och erbjuder därför våra yrkesarbetare fasta anställningar.

Vi arbetar idag med ett flertal stora entreprenad- och byggserviceprojekt. Ett av dem är Doka på Väla i Helsingborg, med uppdragsivare Wihlborgs Fastigheter AB. En totalentreprenad med BTA på 2240 m2. Projektet kommer att vara färdigt maj 2023 och blir klassat Miljöbyggnad Guld. Just nu behöver vi bli fler snickare. Bli en av oss! Hör av dig till Pierre Lindahl, pierre.lindahl@servicekuben.se, 040-680 88 10. servicekuben.se

CONNY ANDERSSON, VERKSAMHETSCHEF SERVICEKUBEN VÄST, MARTIN PERLBORN, VERKSAMHETSCHEF BYGGSERVICE OCH JOHAN HYLÉN, VD
Följ oss! @servicekuben

KONTOR

MAGASINET – SANKT KORS PREMIÄRHUS HELT I TRÄ

I december 2020 började Sankt Kors bygga sin första byggnad helt i trä. Den nya byggnaden som kallas Magasinet byggs i Ebbepark i Linköping, och nu står huset näst intill klart. Magasinet byggs inom ramen för områdets testbädd, vilket innebär att trästommen kommer att följas upp ur flera olika perspektiv, och totalt beräknas koldioxidpåverkan för stommen minska med 79 procent jämfört med konventionell byggteknik.

Linköping byggs det nya området Ebbepark vilket utvecklas i fyra olika kvarter. I områdets nordöstra del finns kvarteret Dynamiken och det är här som Sankt Kors bygger Magasinet – sitt första hus helt i trä. Magasinet består av lokaler och kontor och totalentreprenaden utförs av Åhlin Ekeroth Byggnads.

– Att bygga en byggnad helt i trä har varit både kul och lärorikt. Efter att landat viktiga

metodval i projekteringen så har produktionsfasen gått bra. Produktionstekniskt var det lite klurigt att resa stommens första våning där ingjutningsgods och plåtar skulle klaffa med håltagningsmallar för pelare och annat, men efter det gick stomresningen snabbt. Vi fick upp både stomme och utfackningsväggar på cirka åtta veckor, berättar Daniel Jonsson, fastighetschef på Sankt Kors, och tillägger:

I
I oktober hålls slutbesiktningen av Magasinet.
134 | b
Bild: Sofia Andersson, FotograFia
www.branschaktuellt.se

– I övrigt så har de invändiga arbetena varit mycket lika arbetena i andra projekt, men med skillnaden att klimatet inne upplevs behagligare och tystare gentemot en byggnad i betong.

Att Magasinet blir ett trähus innebär att hela stommen med pelare, balkar och bjälklag och även hisskärnan i husets mitt utförs i trä, och för att visualisera att Magasinet är ett trähus kommer trästommen inomhus att vara synlig. Tack vare trät ska stommen i huset ha en 79 procents mindre koldioxidpåverkan än en stomme som byggs med konventionell byggteknik.

Enligt Daniel Jonsson går projektet enligt tidplan och i slutet av oktober hålls slutbesiktningen.

Nu när ni byggt ert första hus helt i trä – vilka fördelar har ni märkt av?

– Det finns flera fördelar. Utöver miljöaspekten har vi rest stommen snabbt vilket sparat både tid och pengar och vi har bland annat kunnat demontera byggkranen tidigt och påbörjat uttorkning snabbt. På så sätt kunde invändiga arbeten startas tidigare. Samtidigt upplever gänget på bygget att byggnaden är trevlig att jobba i vilket skapar ett bra arbetsklimat.

Del av en testbädd

Samtidigt som Magasinet certifieras enligt Miljöbyggnad Silver är byggnaden en del av ett testbäddsprogram som pågår i Ebbepark. Här ska Magasinet bland annat stämmas av mot certifieringen NollCO2. Projektet kommer därmed följas upp utifrån såväl klimatnytta som ekonomi, och efter projektets slutförande kommer ett PM kopplat till testbädden tas fram för att samla de olika skedenas utmaningar och fördelar.

– Att satsa på den här typen av projekt är modigt. Samtidigt har vi samlat mycket kunskap inför framtida projekt där byggnader med trästomme kommer bli aktuella för utvecklingen av klimatsmart byggande, säger Daniel Jonsson, och avslutar:

– Vi har lärt oss att planera byggnaden noggrant – många metodval gällande produktionens framfart gör stor skillnad beroende på byggnadens typ och utformning. Det är också viktigt att lägga tid på installationssamordning tillsammans med stomleverantören för att säkerställa håltagning och plats. Med i bygget behövs noggranna byggentreprenörer som tar ansvar för de kritiska delarna gällande fukt, ljud och brand och slutligen är det viktigt med entreprenörer som snabbt kan styra om när justeringar behövs.

Mönstret i byggnadens fasad ska påminna om en flätad korg och är inspirerat av den hantverkstradition som förr fanns i Ebbepark. Bild: Sofia Andersson, FotograFia

Text
| 135 www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

"Det har varit givande och roligt att samverka inom varje område i projektet när vi vet hur det måste se ut i ett godkänt skyddsrum och vi kan hjälpa respektive yrkeskategori att välja rätt material och tillvägagångssätt. Det är en fröjd att jobba i projekt som det här då vi haft mycket bra och kunniga aktörer som varit lätta att samarbeta med. "

Till Magasinet i Ebbepark har A.Samuelsson Skyddsrum bidragit med kunskap i arbetet att hitta olika lösningar samt hjälpt till med information och regler kring skyddsrum. Likaså har bolaget levererat allt skyddsrumsspecifikt material, monterat och färdigställt skyddsrummet för drift.

– Som skyddsrumsentreprenör behöver man hålla reda på alla olika installationer då de alla berör skyddsrummet på något sätt – oavsett om det är el, ventilation eller vvs, säger André Samuelsson på A.Samuelsson Skyddsrum.

Hur har samarbetet fungerat?

– Det har varit givande och roligt att samverka inom varje område i projektet när vi vet hur det måste se ut i ett godkänt skyddsrum och vi kan hjälpa respektive yrkeskategori att välja rätt material och tillvägagångssätt. Det är en fröjd att jobba i projekt som det här då vi haft mycket bra och kunniga aktörer som varit lätta att samarbeta med.

136 | b www.branschaktuellt.se

HELHETSENTREPRENÖR SKYDDSRUM LINKÖPING STOCKHOLM

Vi är entreprenörer inom bygg och tekniskt underhåll men framför allt skyddsrumsteknik. ”

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. ”Citerat från MSB s hemsida”

Kontakta oss om

• Ni fått ett förläggande efter av staten utfärdad kontroll

• Ni har frågor om statusen på ert skyddsrum eller specifika frågor om regler eller typlösningar?

• Ni vill ha någon form av utlåtande, yttrande eller statuskontroll vid ombyggnad underhåll eller ägarbyte.

• Om ni behöver hjälp med drift och underhåll av skyddsrummet

• Om ni behöver hjälp med att ert skyddsrum har all nödvändig utrustning som följer myndighetens krav.

A.Samuelsson
AB Mosippevägen 16
info@asamuelsson.se +46
Skyddsrum
597 32 Åtvidaberg
0760621248 www.asamuelsson.se

Projektledaren kommenterar

" Jag tycker att innemiljön känns helt annorlunda än i ett betonghus. Det blir en väldigt hemtrevlig känsla i ett trähus och jag ser redan fram emot nästa trähusprojekt!"

Team Projektpartner är ansvariga för projektledning av samtliga kommersiella ytor i Ebbepark, där Magasinet är ett av många delprojekt. Bolaget driver hela byggprocessen – från detaljplanearbete och tidiga förslag till inflyttning och driftövertagande.

– Ebbepark består av flera delar och vår roll är bland annat att se till att delprojekten kan byggas på ett rationellt sätt, att bygglogistiken fungerar och att störningar för Ebbeparks hyresgäster minimeras under byggtiden. Det kräver god planering, väl utvecklade rutiner och god samverkan med samtliga entreprenörer, säger Pontus Franzén, projektledare på Team Projektpartner.

Finns det något utmärkande i projektet?

– Det här projektet ingår i Ebbeparks testbädd vilket gör att vi haft i uppdrag från vår beställare

att använda och utvärdera innovativa tekniska lösningar. Det innebär att vi har varit tvungna att lära oss mycket under projektets gång. Förhoppningsvis ska vi inte bara få en bra slutprodukt, utan även utveckla branschen som helhet, säger Pontus och tillägger:

– Stommen är helt i massivt trä, vilket är ganska nytt i den här typen av byggnader. Vi har tittat på de referensprojekt som finns, men även fått lösa mycket själva under projektets gång. Det har varit både spännande och lärorikt.

Vad tycker du personligen om projektet? – Jag tycker att innemiljön känns helt annorlunda än i ett betonghus. Det blir en väldigt hemtrevlig känsla i ett trähus och jag ser redan fram emot nästa trähusprojekt!

138 | b www.branschaktuellt.se

Trähusprojekt i Östergötland är ett kunskapsforum där vi tillsammans lär oss mer om trähusbyggnad. Vår vision är att tillsammans med andra aktörer belysa både för och nackdelar med träbyggnadsteknik. Vad stöter man på för frågeställningar under byggprojektets gång och i de olika skedena. Hur löser vi de byggtekniska frågorna kring ljud, brand och fukt och hur påverkar det projektets tidsaspekt och ekonomi? Finns det projekt som lämpar sig bättre eller sämre för träbyggnad? Trähusprojekt i Östergötland tar inte ställning för eller emot trähusbyggnad utan vill hjälpa till att sprida smarta lösningar för ett mer kostnadseffektivt trähusbyggande. Genom detta forum hoppas vi kunna sprida kunskap i branschen och göra det enklare för byggherrar att veta vad som väntar om man bygger i trä.

Ta del av kunskapsforumet på trahusprojekt.se

FAKTA MAGASINET

Plats: Linköping, Ebbepark, Kv Dynamiken.

Byggstart: Hösten 2020

Färdigt: Hösten 2022

Byggherre: Sankt Kors

Innehåll: Butik och kontor

Kvadratmeter: 2753 m2 BTA

Antal våningar: 6 st

TRÄHUSPR JEKT
TRÄHUSPROJEKT I ÖSTERGÖTLAND DRIVS AV: Kontaktpersoner: Johan Klasa
735 27 09 99 och Peter Nilsson +46 70 791 39 43
+46
för
Ett kunskapsforum
trähusbyggnader
KONTOR KUNGLIGA OPERAN OCH DRAMATEN FÅR NYTT PRODUKTIONSCENTER 140 | b www.branschaktuellt.se

Skissbild över Kungliga Operans och Dramatens nya verkstäder och ateljéer i Flemingsberg. Bild: Kungliga Operan

Med en specialdesignad spade togs i februari det första spadtaget för det som ska komma att bli Kungliga Operans och Dramatens nya produktionscenter. Här ska aktörerna både vårda och vidareutveckla hantverkstraditionen inom teaterområdet. Den omkring 12 000 kvadratmeter stora byggnaden byggs i centrala Flemingsberg och i spetsen hittas Fabege och MVB.

Framöver ska Kungliga Operan och Dramaten flytta sina dekorverkstäder och ateljéer till det växande området Flemingsberg. Första spadtaget togs 22 februari och till sommaren 2024 ska byggnaden vara färdigställd.

Den nya byggnaden blir en produktionsbyggnad med dekorverkstäder, ateljéer, repetitionssalar och kostymförråd, och i kostymförråden kommer flera historiska kostymer förvaras. Byggherre för projektet är Fabege och uppdraget som totalentreprenör har gått till MVB.

fortsättning nästa sida

Akustiker i Stockholm

Vi är akustiker specialiserade på akustik, ljud och buller. Som akustiker arbetar vi som akustikkonsult med ljudmätning, rådgivning och projektering.

Vi beräknar och designar bland annat ljudisolering, bullerdämpning och ljudabsorbenter.

Vi utför också ljudmätning.

www.akustiker.se

Från Projekteringsskede till Samprov med CE-märkning www.evvs.se DELTA AKUSTIK
| 141 www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

– Operans och Dramatens nya produktionscenter kommer att vara ett viktigt tillskott för hela Kultursverige och bidra positivt

till Storstockholms tillväxt. Det känns därför roligt att MVB får vara delaktig i utvecklingen och med vår kunskap och erfarenhet skapa en byggnad som ger ett långsiktigt mervärde för väldigt många människor, säger Tobias Lundberg, vd för MVB Öst.

Startskottet för utvecklingen av Flemingsberg

Utvecklingen av Flemingsberg är ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt och här förutspås det att 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare ska samlas i framtiden.

– När vi utvecklar Flemingsberg och en ny stadskärna ska vi se till att kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende

142 | b www.branschaktuellt.se

och fler besökare. Kungliga Operan och Dramaten är startskottet för det här spännande utvecklingsprojektet, säger Stefan Dahlbo, vd på Fabege.

2024, när allt står klart, kommer Kungliga Operan och Dramaten flytta helt och lämna sitt produktionscenter i Gäddviken, Nacka.

Text av redaktionen

| 143 KONTOR www.branschaktuellt.se
www.branschaktuellt.se 144 | b
Citygate blir 36 våningar och 144 meter högt. Bild: Skanska

Här byggs Nordens högsta kontorshus

recis vid Ullevi i Gårda, Göteborg, byggs det nya höghuset Citygate. Med sina 36 våningar och 144 meters höjd blir Citygate Nordens högsta kontorshus, och innanför väggarna kommer allt från kontor och restaurang till träningsmöjligheter och cykelhotell att rymmas. För att hålla en hög hållbarhetsprofil kommer huset certifieras enligt både WELL och LEED.

För lite mer än tre år sedan, i april 2019, togs första spadtaget för Göteborgs nya landmärke Citygate. Idag har byggnaden nått toppen och under hösten i år ska de första verksamheterna börja flytta in i huset. Citygate har fått en bred bas med tio våningar där bland annat co-workingytor, konferensanläggning, entréhall, restaurang, caféer, en grönskande terrass och våningsplan för större hyresgäster kommer att finnas. Ovanpå dessa följer ett 25 våningar högt torn som får 800 kvadratmeter per våning.

Ett utmanande bygge

Eftersom Citygate är ett högt hus som byggs på den så kallade Göteborgsleran där berget ligger 60 meter ner har utmaningarna med huset varit extra stora. Här har konstruktörer inom geoteknik fått göra noggranna beräkningar och för att skapa en stabil grund har 37 000 meter pålar använts. Sedan har en tre meter tjock grundplatta gjutits under det höga tornet.

– Det finns alltid utmaningar när man bygger på höjden samtidigt som det finns flera extraparametrar man inte behöver ta lika stor hänsyn till vid låga hus. Exempelvis hur byggkranar ska klättra upp, sättningar och hur högt upp man kan sätta fasad utan att belasta för mycket under byggtiden. Men vi har lyckats hitta rätt metod och för att öka stabiliteten har vi byggt en gördel mitt på huset, berättar

David Carlsson, projektchef på Skanska.

Andra utmaningar i projektet har varit väder och vind men också logistiken då Citygate byggs på en trång arbetsplats.

– Utöver själva höjden har logistiken varit en stor utmaning. Här bygger vi med mycket material på en liten yta. Samtidigt som material förs in ska skräp transporteras ut och på det kommer all transport av personal, säger David Carlsson.

WELL och LEED

Eftersom projektet har ett stort hållbarhetstänk kommer Citygate certifieras enligt både WELL och LEED. Det innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Citygate kommer till 100 procent drivas med lokal förnybar el från en solcellspark i Utby och på taket planteras 2 600 kvadratmeters sedumtak. I garaget görs plats för elbilsladdning och på entréplan kommer 600 cyklar kunna parkeras.

I grundkonstruktionen används också 2 000 grön betong vilket ska ge en reduktion av koldioxidutsläpp på cirka 40 procent.

CON-FORM

I BETONG
Con-Form
BYGGSYSTEM I BETONG
Con-Form Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag.
Con-Form Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag. CON-FORM BYGGSYSTEM
www.con-form.se
Strömstad AB levererar skalväggar och plattbärlag. CON-FORM
www.con-form.se
BYGGSYSTEM I BETONG www.con-form.se Con-Form Strömstad AB levererar
CON-FORM BYGGSYSTEM I BETONG www.con-form.se
skalväggar och plattbärlag.
| 145 KONTOR www.branschaktuellt.se
Text av Emilia Granberg
P

BYGGET I GÅNG FÖR SVERIGES HÖGSTA KONTORSHUS I TRÄ

Nu är bygget av Fyrtornet i gång – en byggnad som inte bara blir Malmös första kontorshus i trä utan också Sveriges högsta kontorshus i trä. Det nya kontorshuset kommer satsa på cirkulära och resurssmarta lösningar med minsta möjliga klimatavtryck, och längs med utsidan skapas ett växthus för både odling, möten och avslappning.

Rakt över gatan från Hyllie station i Malmö skapas ett helt nytt kvarter med 55 000 kvadratmeters blandade etableringar. Embassy of Sharing som kvarteret kallas kommer rymma allt från bostäder och kontor till hotell, butiker och restauranger och först ut i kvarteret blir det nya kontorshuset Fyrtornet.

Byggstarten hölls i maj 2022 och när Fyrtornet står klart ska byggnaden inrymma kontorslokaler, lounge, café, bistro, servicebutiker, konferensrum, takterrass, sportdepå och bibliotek och med flera publika ytor ska Fyrtornet även byggas till att bli en mötesplats för unga.

Byggherre är Granitor Properties och bygger gör Byggnadsfirman Otto Magnusson.

– Vi vill ha variation och mångfald i det vi bygger. Det handlar om att skapa platser där människor trivs och vill vara. För att skapa det samarbetar vi med många som vill vara med och bidra till det här projektet tillsammans med oss, säger Peter Syrén, vd, Granitor Properties.

Hållbart och naturnära Med fokus på hållbarhet kommer Fyrtornet att vara nästintill självförsörjande på energi och målet är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Guld. För att uppnå detta kommer husets stomme vara byggd i trä och i huset ska uppvärmningen ske med hjälp av geoenergi och solceller.

fortsättning nästa sida

Längs med Fyrtornets ena utsida skapas ett växthus. Här ska det både gå att odla, träffas för möten, äta en matbit eller bara slappna av. Illustration: Wingårdhs arkitektkontor

www.branschaktuellt.se 146 | b
FAKTA OM FYRTORNET: • Fastighetsyta: 5 400 kvm • Antal våningar: 11 samt takterrass och källare • Plats: Mitt emot Hyllie station • Arkitekt: Wingårdhs • Inflyttning: Preliminärt kvartal tre 2023 | 147 KONTOR www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

Här ska kyla och värmeöverskott tas tillvara, lagras och användas när det behövs. Ett grönskande kvarter Även invändigt ska interiören präglas av trä för ett behagligt inomhusklimat, en god akustik och en naturnära känsla och gemensamt för hela Embassy of Sharing är det stora fokuset på grönska. I Fyrtornet hittas detta i hela byggnaden, inte minst i det stora glashus som skapas längs med en hel utsida. Här skyddas trät av ett glasskal och däremellan skapas ett växthus där det dels går att odla, dels träffas för möten, en matbit eller avslappning.

– Med stadsdelsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing gör vi Hyllie grönare, mer levande och pulserande. Innovation, hållbarhet och delningsekonomi har varit vår kompass ända sen start och Fyrtornet bidrar med funktioner och lokaler som idag inte finns i Hyllie, sammanfattar Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties.

Totalt kommer Fyrtornet bli 11 våningar hög fördelad på 5 400 kvadratmeter och i slutet av 2023 väntas kontorshuset vara klart för inflytt.

Text av Emilia Granberg

Konstruerade träprodukter och massträlösningar

Timmerprodukter i stora mängder är lösningen på modern konstruktion för bostads-, kommersiella och utbildningsbyggnader. Binderholz massträprodukter och lösningar erbjuder alla nödvändiga standarder när det gäller strukturfysik och brandskydd. Massiva träbyggnader uppfyller alla kvalitet, kostnads- och prestandakrav och representerar en ekologisk och även hållbar byggmetod, som är nyckeln till framtida utveckling. Som Binderholz-kund kan du dra nytta av vår omfattande rådgivning och service. Från konstruktionshjälp, konstruktion av träkonstruktioner, specifikationer för massvirke, butiksritningar och installationsplaner till leverans och installation av konstruerade träkonstruktionssatser, vårt breda utbudspaket.

project@binderholz.com www.binderholz.com

Tågstation och 'Stadshus' Växjö | SE Kontorsbyggnad Fyrtornet, Malmö | SE © granitor Properties © Anders Bergön
Imageinserat_Fyrtornet_Engineering_180x110mm_KW24.indd 1 22.06.22 09:58
Studenthem 'Adohi Hall', Arkansas | USA Illustration: Wingårdhs arkitektkontor
148 | b

Entreprenören kommenterar

För bygget av Fyrtornet är Byggnadsfirman Otto Magnusson totalentreprenör. Projektet utförs som en samverkansentreprenad vilket är en ypperlig samarbetsform för att få bästa totala värde för investeringen i komplexa projekt.

– Det här är ett projekt som jobbar aktivt med klimatfrågan. CO2-avtrycket finns med i material- och metodval längs hela vägen och att stommen utförs som massiv trästomme är både utvecklande och inspirerande för hela projektgruppen. Grundläggningen utför vi komplett

med nivå-4 betong (Enligt std från Svensk betong), och det är ingen tvivel om att klimatarbetet blir verkstad i Fyrtornet, säger David Eriksson, arbetschef.

Hur har samarbetet fungerat?

– Projektet har ett gott samarbetsklimat vilket till stor del beror på en mycket kompetent, öppen och noggrann beställare. Vi har också haft möjligheten att jobba med mycket kunniga aktörer rakt igenom.

Tack för förtroendet! Vi vill tacka Granitor Property Development AB för förtroendet att ge oss uppdraget att bygga projektet Fyrtornet. www.ottobygg.se Borrgatan 9, 211 24 MALMÖ 040-620 65 00 | 149 KONTOR www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

Då Forskaren är en cirkelformad byggnad där varje våning växer med ca 1 meter utåt har byggnadens geometri inte varit den lättaste. Men tack vare en lösning från Staticus, projektets fasadleverantör, har all fasad kunnat monteras smidigt – helt utan varken ställningar efter liftar.

– Till detta projekt använder vi prefabriserade fasadelement vilket innebär att 90% av arbetet görs i fabriken. Fördelarna med det är att man dels monterar fasaden upp till 4 gånger snab-

bare, dels får bättre kvalitet då arbetet i fabriken utförs i en kontrollerad miljö. Det gör också att våra montörer inte behöver ha tillgång till utsidan av byggnaden, säger Tomas Bučas, vd på Staticus.

I projektet används ett specialbehandlat trä som yttre beklädnad vilket ger ett unikt utseende med lägre CO2-utsläpp. Samtidigt består projektets aluminiumprofiler av 75% återvunnen aluminium vilket också sänker utsläppen.

Staticus projekterar, tillverkar och monterar fasader. Vi letar alltid efter lösningar som bidrar till teknisk utveckling och ger allt bättre produkter. Framgångsrik design, säkerhet och kvalitet är nyckelord i Staticus verksamhet.

www.staticus.com Sthlm 01, Stockholm
Hållbara Fasadlösningar Sedan 1993
150 | b www.branschaktuellt.se

Göteborgspalats får ny glans och öppnas för

allmänheten

Nu renoverar Higab och F O Peterson & Söner det unika 1800-talshuset Dicksonska palatset i hjärtat av Göteborg. Tidigare har palatset varit lite hemligt då det använts för Göteborgs Stads representation, men nu ska alla få tillgång till de utsmyckade lokalerna.

För att fler ska kunna ta del av lokalerna i det anrika Dicksonska palatset håller huset på att renoveras och omvandlas till restaurang och kontorsmiljö. Med sina festsalar och pampiga trapphall blev palatset byggnadsminnesförklarat 1973 vilket innebär att både renoveringen och de kommande verksamheterna behöver anpassa sig efter befintlig interiör.

I andra fall blir det fråga om att återskapa delar som förändrats under årens lopp. Bland annat kommer orangeriet få helt nya glaspartier och glastak.

2023 ska byggnaden stå klar med restauranglokaler, festlokal, vinkällare, konferensytor och kontorslokaler med egen privat ingång.

Padelhall blir bolagets största satsning någonsin

Under hösten utökas möjligheterna för padel i Gislaved ytterligare när Four Office Arena slår upp portarna till sin nya padelhall. Four Office Arena kommer rymma sex dubbelbanor, två singelbanor, läktare och en shop och utöver padelhallen ingår även bygget av ett helt nytt affärshus i projektet. Här ska Elgiganten öppna ny butik.

På handelsområdet Smålandia i Gislaved gör Four Office sin största satsning någonsin. Four Office Arena blir strax över 2 600 kvm och utöver padelbanorna, läktaren och shopen kommer även ett gym rymmas på plan 2. För golvet i den nya hallen har 70 000 kg armeringsjärn och 50 lastbilar med betong använts och i mars hade Four Office ett färdigt golv i anläggningen. I juni kunde banorna och belysningen börja komma på plats och idag står den nya byggnaden så gott som klar. Invigningen sker efter sommaren och totalentreprenör för projektet har varit Lagans Byggnads.

DEN MEST ENGAGERADE INGENJÖRSBYRÅN INOM VVS OCH ENERGI!

Vi har projekterat ventilation, rör och styr vid ombyggnationen av Dicksonska Palatset.

Text
www.techtak.se
Bild: Four Office Arena Text av Emilia Granberg
• 031-704 25 00 •
LinkedIn
Bild: Liljewall arkitekter
www.aohab.se
Vi finns på
| 151 KONTOR www.branschaktuellt.se

Draken tar Järntorget till nya höjder

www.branschaktuellt.se 152 | b
Det nya hotellet Draken blir över 100 meter högt. Bild: Hesekiel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

2023 ska Clarion Hotel öppna ett nytt hotell vid Folkets hus på Järntorget i Göteborg. Hotellet har fått namnet Draken och blir över 100 meter högt. Det gör hotellet till en av Göteborgs högsta byggnader.

För den icke höjdrädda byggs nu ett helt nytt hotell med hotellmiljardären Petter Stordalen i spetsen. Byggherre för projektet är fastighetsbolaget Balder och uppdraget som totalentreprenör har tilldelats byggbolaget K21 Entreprenad.

– Det känns positivt att vara delaktig i ett så spännande och viktigt projekt. Jag är övertygad om att detta blir bra för både de som bor och verkar i området men också för staden som helhet, säger Balders vd Erik Selin.

Samlad kompetens ger bra akustik

ERIK SELIN VD på Balder

Det nya hotellet kommer att bestå av 33 våningar och med sin höjd på över 100 meter kommer cirka 470 hotellrum att rymmas. Dessutom kommer flera konferenslokaler att finnas tillgängliga i huset, och på de två översta våningarna kommer en restaurang och sky bar att öppna. Härifrån ska besökarna få en milslång utsikt över landskapet.

fortsättning nästa sida

V I S A M A R B E T A R K R I N G L J U D U PP L E V E L S E N P Å C L A R I O N H O T E L D R A K E N © E r séus A rk i te k te r
WW W . G A R D H A G E N . S E
,,Jag tror att den verkliga avenyn, den verkliga själen i Göteborg, finns här, och här öppnar vi snart ett fantastiskt hotell med kronjuvelen biograf Draken i centrum.
| 153 KULTUR, NÖJE & IDROTT www.branschaktuellt.se

– Det finns de som tror att det är Avenyn som gör Göteborg. Jag tror att den verkliga avenyn, den verkliga själen i Göteborg, finns här, och här öppnar vi snart ett fantastiskt hotell med kronjuvelen biograf Draken i centrum, säger Petter Stordalen, grundare av Nordic Choice Hotels – hotellkedjan bakom Clarion.

Biografen som Petter talar om är en anrik biograf från 1950-talet och i projektet kommer biografens femtiotalsstil att kombineras med en modern look. Biografen bevaras i botten av huset och bli en del av hotellets event- och konferensutbud.

Precis som biografen är resten av hotellets arkitektur formad för att binda samman dåtiden med framtiden, och för att värna om hållbarhetsaspekten byggs hotellet enligt miljöcertifieringssystemet LEED, nivå Gold. Nu är bygget i full gång och om allt går enligt plan ska bygget vara färdigställt under 2023.

– Att bygget är i full gång syns verkligen över staden och det är väldigt spännande att se när hotellet nu växer fram på riktigt, säger Joakim Gralén, projektutvecklare på Balder.

Allt för ditt byggprojekt Skyddsutrustning/arbetskläder  0340-480190  info@jgb.se Logistiktjänster
Leveransplanering —
Vi tackar
på Draken
från planering till utförande
Intransporter — Lyfttjänster
K21 för förtroendet
154 | b www.branschaktuellt.se
fortsättning från föregående sida Text Petter Stordalen, ägare av Nordic Choice Hotels, Erik Selin, vd för Balder och Mats Arnsmar, VD på Folkets Hus Göteborg. Bild: Balder

Ett smartare sätt att stoppa råttor

Jafos råttstopp Rat-Exx har sedan den första installationen gjordes 2009 satt punkt för råttinvasionen i samtliga fastigheter den installerats i. Hemligheten bakom dess effektivitet är de elektriska impulser som får råttorna att vända om istället för att ta sig in via avloppsystemet.

Råttor trivs i avloppssystemen och letar ständigt efter mat. En öppning på bara två centimeter räcker för att de ska kunna ta sig in i fastigheten via avloppsrören. Där kan de ställa till med stora och kostsamma skador. Men Jafo är sedan 50 år experter på avloppsteknik och med Rat-Exx installerat i serviceledningen finns det ingen chans att råttorna kan ta sig in.

Även ekonomiskt är Rat-Exx en smart lösning, eftersom det är en engångsinvestering med beprövad teknik och enkelt underhåll. Kort sagt: en kostnadseffektiv förebyggande åtgärd som faktiskt borde vara standard.

Nyfiken på vad vi kan göra för din fastighet? Ring oss på 046-33 39 00, maila info@jafo.eu eller kontakta oss via rat-exx.se

INVESTERA EN GÅNG – OCH GLÖM PROBLEMET!

Stora terrasser och fler hotellrum när Hotel Tylösand får en ny framsida

Den nya framsidan trappar upp sig mot den befintliga byggnaden.

Bild: Fredblad Arkitekter

www.branschaktuellt.se 156 | b

I en terrasserande tillbyggnad av Hotel Tylösand får hotellet 39 nya hotellrum, nya konferensrum och en specialdesignad utställningshall för en av Sveriges folkkära artisters Ferrarisamling. Utbyggnaden ska möta den växande efterfrågan som hotellet fått på hotellrum och konferenslokaler och i januari i år sattes spaden i marken.

Precis vid stranden ligger Hotel Tylösand –ett hotell som invigdes 1915 och som under åren utvecklats till det stora konceptet med 230 hotellrum, 32 konferenslokaler, fyra restauranger, spa och nattklubb som det är idag. 1995 togs hotellet över av artisten Per Gessle och företagsledaren Björn Nordstrand, och nu byggs hotellet ut med en helt ny tillbyggnad – The Front House.

The Front House, som byggs på framsidan av hotellet och kommer göra plats för 39 nya hotellrum, byggs av hotellet tillsammans med MTA Bygg & Anläggning, och utöver hotellrummen kommer även konferensrum och en utställning för Per Gessles Ferraribilar att byggas.

– Tillbyggnaden på hotellets framsida är helt i linje med vår ambition att aldrig luta oss tillbaka utan ständigt fortsätta att utvecklas för att alltid kunna erbjuda våra gäster en ännu bättre vistelse

här hos oss, säger Elisabeth Haglund, vd för Hotel Tylösand.

För utformningen av den nya tillbyggnaden ska den fem våningar höga nybyggnaden länkas samman med den befintliga entrén. Både genom att trappa upp sig med stora takterrasser mot byggnaden och genom fasaden som får samma vita puts som resten av hotellet. På så sätt ska en naturlig koppling mellan byggnaderna skapas. – Tillbyggnaden kommer att binda ihop hotellets olika huskroppar från huvudentrén uppför slänten mot parkeringen på ett sätt som blir både vackert och effektivt. Och den sker på ett sätt som inte kommer att störa verksamheten under tiden, säger Elisabeth Haglund.

Bygget av The Front House påbörjades i januari 2022 och till våren 2023 väntas den nya hotelldelen kunna invigas.

Text av Emilia Granberg

| 157
NÖJE & IDROTT www.branschaktuellt.se
KULTUR,

Entreprenören kommenterar

Projektet där Tylösand Havsbad får en ny tillbyggnad startade med en ambitiös tävling där tre arkitektkontor fick vara med och tävla. Vinnare blev Fredblad Arkitekter vilka således fick förtroendet att projektera underlaget för upphandling av entreprenörer som sedan medverkade i färdigprojekteringen av bygghandlingar.

– Vårt tävlingsförslag bygger på att skapa en helhet med den befintliga hotellanläggningen, både gestaltningsmässigt och logistiskt. Fred-

blad har haft förtroendet att ha medverkat i hotellets utveckling från 1996 då Per Gessle och Björn Nordstrand köpte hotellet av Reso, säger AnnCharlott Castler, och tillägger:

– Den mångåriga relationen, förståelsen för hotellets funktioner och tidigare gestaltningskoncept har hjälpt till att rita fram ett slagkraftigt förslag, och med denna bakgrund har en väl avpassad byggnad i harmoni med befintligt hus gestaltats.

158 | b www.branschaktuellt.se
fredblad.se

Nu ska teatern få ursprungskänslan tillbaka

Sedan den anrika byggnaden Hippodromen byggdes 1898 har byggnaden genomgått flera omvandlingar. Idag är byggnaden Malmö stadsteaters huvudscen och nu pågår en stor renovering av teatern. Tanken är att tillgängligheten och publikupplevelsen ska förbättras, samtidigt som arkitekturen ska byggas om till att återspegla originalutförandet.

I ett stort renoveringsprojekt ska den gamla cirkusbyggnaden Hipp bli mer synlig för allmänheten. Sedan invigningen har fastigheten använts som både cirkus, opera, pingstkyrka och nu stadsteater.

Hipp är byggnadsminnesförklarad vilket innebär att stora delar av teatern inte får röras, medan andra delar byggts om flera gånger och därför inte är lika hårt skyddade. Samtidigt som originalutförandet återskapas ska ny teknik och funktionaliteter implementeras och vintern 2022 väntas bygget vara färdigställt. 2023 ska portarna till teatern åter öppnas.

Lisebergshotell med karusell i lobbyn

Som en del av Göteborgs jubileumssatsning får Liseberg ett nytt tillskott – Liseberg Grand Curiosa Hotel. Hotellet beskrivs som ett magiskt familjehotell i sann Lisebergsanda med minnen från svunna tider och fjärran platser.

Under 2023 i samband med Göteborgs jubileumsfirande ska ett nytt hotell vid Liseberg slå upp portarna. Här ska gästerna bland annat kunna ta del av 457 rum, en fullt fungerande ponnykarusell från 1923, flera stora fågelburar och en rutschkana från våning två ner till entrén. Bygget är en partnering mellan NCC och Liseberg som inleddes 2018 och det tematiserade upplevelsehotellet blir cirka 30 000 kvadratmeter stort.

I början av september 2020 började byggkranarna för hotellets stomresning monteras och idag har hotellet rests på höjden. Ambitionen är att skapa något nytt och unikt och nu kan förbipasserande skåda hotellets stjärnformade yttre.

rejlers.se www.rcmaleri.se
Bild: Liseberg Text av Emilia Granberg
| 159 KULTUR, NÖJE & IDROTT www.branschaktuellt.se
Bild: Haworth Tompkins

Trä och stora glasytor formar Hällefors nya badhus

Hällefors växer ett nytt badhus fram med Hällefors kommun, TA Byggproduktion och PE Teknik & Arkitektur i spetsen. I projektet har det satsat stort på trä och hållbarhet och nu pågår bygget förfullt. I november 2022 väntas badhuset kunna slå upp portarna.

Vid Hällefors ishall byggs nu ett helt nytt badhus – en byggnad som blir två våningar hög med en totalarea på cirka 3 700 kvadratmeter. Den nya simhallen byggs också ihop med simhallen vilket skapar en ny gemensam entré och totalt väntas byggkostnaden för projektet landa på 120 miljoner kronor.

På första plan i simhallen kommer två bassänger att rymmas där ena blir en 25-metersbassäng för simträning och motion, och den andra en mindre bassäng för rehabilitering och simskola. Denna bassäng kommer även utrustas med lyftgolv. På plan två blir det omklädningsrum och en större lokal.

Stomme av trä

För att uppnå en hållbar simhall används klimatsmarta material och lösningar i bygget och för att framhäva trät har badhuset fått en gestaltning där trä dominerar.

– Ambitionen kring stommen har varit att framhäva trät och vi ser inga synliga beslag någonstans. Vi har jobbat med hållbarhetsfrågan när det gäller energianvändningen och energiförbrukningen och lagt en stor vikt på att minska och hålla den så låg som möjligt, säger Oscar Stanser, byggnadskonstruktör på

PE, i ett klipp på bolagets hemsida.

En av energibesparingarna som gjorts i projektet är att badhuset kommer tillvarata spillvärme från ishallen och i källaren installeras en värmeväxlare. Likaså installeras solceller på taket.

Ljust inne, mörkt ute

Förutom att trä präglar badhusets gestaltning har det lagts stor tanke på färgerna där slutresultatet landat i en svart utsida med en ljusare insida. Invändigt har trät laserats till svagt ljusvitt och andra färger i badhuset är aqua, marinblått och turkost. Enligt PE ska dessa ha inspirerats av en speciell slaggsten som finns i Hällefors. I övrigt får badhuset stora glasytor och rostfria stålbassänger.

SOM

TAKARBETE
KONTAKTA OSS Adress: Johansdalsvägen 4B, 702
Örebro Telefon:
E-post: info@kumlatak.se
SPECIALITE Vi arbetar både mot den privat och offentliga sektorn, inget takarbete är för litet eller för stort för oss. Det kan handla om industrihallar, flerbostadshus och enskilda villor. www.kumlatak.se
31
070-2072926
Text av Emilia Granberg
www.branschaktuellt.se 160 | b
Invändigt präglas simhallen av ljusa färger, mycket synligt trä och stora glasytor. Bild: PE Teknik & Arkitektur
I
TOTALENTREPREN ÖR Till Coops terminal En av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel i Eskilstuna logistikpark tabyggproduktion.se TOTALTENTREPRENÖR Till Hällefors Badhus

Återskapande renovering när Q-märkta kyrkan moderniseras

1936 stod den nya kyrkan Hagakyrkan (då Borlänge - Domnarvets församlingshem) klar i Borlänge. Sedan dess har kyrkan genomgått renoveringar där kyrkan fått ett nytt utseende, men nu är Svenska kyrkan och HMB Construction i full gång med att återställa kyrkan till sitt originalutförande. Den gamla kyrkan är Q-märkt vilket gör att renoveringarna behöver vara varsamma, men i det stora hela genomgår kyrkan en totalrenovering där lokalerna ska bli modernare, mer tillgängliga och bättre anpassade.

ed start 2021 påbörjades en omfattande renovering av Hagakyrkan – en renovering där allt från utseende till installationer ingår. Idag är bygget i full gång och på platsen pågår flera omfattande arbeten samtidigt.

– Tanken är att återställa kyrkan till sitt ursprung från 30-talet. Med moderniseringarna som gjorts under åren har kyrkan blivit något sönderrenoverad och nu river vi ner allt detta för att hitta gammalt som kan bevaras. Bland

annat har vi tagit fram gamla trägolv som man nu ska försöka reparera. Det som inte går att bevara kommer vi försöka ersätta med något så likvärdigt som möjligt, berättar Jesper Horn, projektledare på HMB Construction. Renoveringen utförs i nära samarbete mellan Svenska kyrkan, HMB Construction, Structor, HOS Arkitekter, Dalarnas Museum och länsstyrelsen, och eftersom kyrkan är en Q-märkt byggnad har samarbetet mellan aktörerna varit extra viktigt.

M 162 | b www.branschaktuellt.se
Hagakyrkan är sammanlänkad med Borlänge stadshus via en portik. Renoveringen omfattar portiken och Svenska kyrkans del. Bild: Jesper Horn

– Eftersom kyrkan är Q-märkt är Dalarnas Museum med i projektet och under hela projektets gång har vi haft en arkitekt som är med och uppdaterar om vad som får göras, samt vad som inte får göras. Det samarbetet har fungerat jättebra, precis som samarbetet med Svenska kyrkan, och tillsammans har vi kunnat lösa alla utmaningar vi stött på, säger Jesper Horn.

Som tidigare nämnt är renoveringen en totalrenovering där i stort sett allt i kyrkan renoveras, och förutom att återställa kyrkan till sitt ursprungsutseende blir det också nya moderniseringar för att anpassa kyrkan till dagens behov och krav.

– Utöver fjärrvärmeanläggningen renoveras allt som el, styr, ventilation och vvs och på de ställen det behövs monteras nya kök. Likaså

utrustas byggnaden med moderniteter som Wifi, en ny högtalaranläggning samt nya och gamla dörrar med ny teknik. Samtidigt blir kyrkan mer tillgänglighetsanpassad med nya handikapptoaletter och installeringen av en hiss.

Det blir också nya möjligheter i vissa rum i kyrkan. Bland annat byggs en ny café-del i entréhallen, i källaren byggs studiorum och i ena flygeln skapas en kontorsavdelning för Stora Tuna & Torsångs Pastorat.

– Med alla nya funktioner blir byggnaden mycket mer än en traditionell kyrka och det kommer bli otroligt fint i slutändan. Jag som varit med från början kan redan se den stora förändringen och med de återskapande renoveringarna kommer kyrkan åter kännas högtidlig att komma in i, avslutar Jesper Horn.

H O S A R K H e y m o w s k i O l s o n S t r ö m h o l m Åsögatan 11 3 116 24 Stock holm info@hosark se +46(0)8 -452 04 7 0 Ett arkitektkontor med inriktning på renovering och restaurering av kulturhistoriska miljöer. Vi har arbetat med Hagakyrkan i Borlänge från tidiga förstudier, tagit fram detaljerade bygghandlingar och följer nu bygget kontinuerligt H O S A R K H e y m o w s k i O l s o n S t r ö m h o l m Ås ög at an 11 3 1 16 24 Sto ck hol m i nfo@ hos ark s e + 46 (0)8 -452 04 7 0 H O S A R K H e y m o w s k i O l s o n S t r ö m h o l m Ås ög at an 11 3 1 16 24 Sto ck hol m i nfo@ hos ark s e + 46 (0)8 -452 04 7 0 Energieffektiv och miljövänlig MER HISSYTA FÖR GIVET SCHAKT VÅRT UNIKA OCH FLEXIBLA MODULSYSTEM GER HISSLÖSNINGAR HELT ANPASSADE EFTER DINA BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR info@scthiss.se | 010-150 10 00 www.scthiss.se
Text av Emilia Granberg
| 163
& IDROTT www.branschaktuellt.se
Hagakyrkan i Borlänge innan renoveringen. Bild: Jesper Horn
KULTUR, NÖJE

VÅRD & OMSORG TEMA

Bild: Adobe Stock / Blue Planet Studio 164 | b
www.branschaktuellt.se
| 165 TEMA VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se

Forum Vårdbyggnad förmedlar kompetens och erfarenheter kring vårdfastigheter

Forum Vårdbyggnad är en förening som stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Forum Vårdbyggnad fungerar som en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen arrangerar bland annat två årliga konferenser och delar vartannat år ut vårdbyggnadspriset.

Forum Vårdbyggnad grundades 1993 och erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare som på olika sätt arbetar med och har intresse av fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen verkar bland annat för att öka kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg. Ytterligare en uppgift är att stimulera forskning och utbildning med fokus på just vårdfastigheter.

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel

– Sveriges samtliga regioner är medlemmar, men även arkitektkontor, entreprenörer, leverantörer samt kommuner berättar Marie Larsson, fastighetsstrateg i Region Örebro Län och ordförande i Forum Vårdbyggnad. Vartannat år delar Forum Vårdbyggnad ut Vårdbyggnadspriset som uppmärksammar goda exempel inom arkitektur och premierar innovativ vårdmiljö i kategorierna små och stora vårdbyggnader.

MARIE LARSSON

Fastighetsstrateg i Region Örebro och ordförande i Forum Vårdbyggnad

Kompetensöverföring och nätverkande Forum Vårdbyggnad erbjuder dessutom kompetensutveckling. Under 2022 arrangerades kursen ”Vårdens lokaler”, som gav yrkesverksamma med fokus på vårdverksamhetslokaler

fortsättning nästa sida

,,Sveriges samtliga regioner är medlemmar, men även arkitektkontor, entreprenörer, leverantörer samt kommuner.
166 | b www.branschaktuellt.se
| 167 TEMA VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se
Marie Larsson, ordförande i Forum Vårdbyggnad. Bild: Forum Vårdbyggnad

www.branschaktuellt.se

fortsättning från föregående sida

fördjupad kunskap om planering av lokaler för vård och omsorg baserat på aktuell forskning och praktik. Syftet med kursen, som återkommer vid fler tillfällen framöver, är att utveckla deltagarnas förmåga att arbeta med planerings- och utformningsuppdrag med fokus på vårdbyggnader som tar avstamp i brukarnas och intressenternas behov.

– Vårdbyggnader är komplexa fastigheter med avancerad teknik som berör många medarbetare och patienter. Den som arbetar med vårdfastigheter behöver ha en god förståelse för såväl vården som dess fastigheter. Det finns relativt lite forskning på vårdbyggnader, därför är kunskapsöverföringen och nätverkandet mellan föreningens medlemmar helt central, säger Marie Larsson.

Stipendier och två årliga konferenser

Ytterligare en fast punkt på Forum Vårdbyggnads agenda är två fasta konferenser per år. Nästa inplanerade konferens arrangeras i Stockholm den 16 till 17 november 2022.

–Vi samverkar även med aktörsnätverket PTS, Program för teknisk standard, som utformar funktionskrav och har samtliga svenska regioner som medlemmar. I vårt nätverk ingår även Fastighetsrådet, ett nätverk för regionernas fastighetschefer, säger Marie Larsson.

Som ett led i Forum Vårdbyggnads ambition att stötta personer som vill bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot fysiska vårdmiljöer erbjuder föreningen även stipendier för forskning och utvecklingsprojekt som berör just vårdbyggnader.

Text av Annika Wihlborg

Lär dig mer på ecophon.se

EN
•Förbättrar
•Reducerar
•Underlättar
GOD LJUDMILJÖ PÅVERKAR VÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR
sömn och återhämtning
stress
kommunikation
Branschaktuellt_Bygg & Fastighet nr 4_180x110 mm.indd 1 2022-06-29 15:05:24
168 | b

Bygg för framtidens vård med iQ-golv

Golvet spelar en viktig roll på sjukhus och äldreboenden. Inte bara för en genomtänkt design utan också för optimal funktionalitet.

Våra iQ-kollektioner är mer än bara slitstarka och återvinningsbara. iQ-golven;

— har hög resistens mot kemikalier och desinfektionsmedel — är smutståliga — är lätta att rengöra — har god städekonomi — ger bra gångkomfort — har lågt rullmotstånd — återvinns till ny råvara*

Vill du lära dig mer om iQ och att bygga för vården? Besök vår hemsida tarkett.se

* Gäller ej iQ One

NCC är lyhörda specialister på dialog och samverkan med sjukvårdsverksamheten

Medan vårdverksamheten pågick som vanligt byggde NCC, i partnering med Västfastigheter, om Norra Älvsborgs länssjukhus neonatalavdelning i Trollhättan. Inom ramen för projektet byggde NCC även en ny kardiologisal. Projektet har ställt stora krav på samarbete och kommunikation mellan parterna.

NCC:s gedigna erfarenhet av och specialistkompetens inom sjukhusbyggnationer var en framgångsfaktor i detta projekt, som utsågs till ”Årets byggprojekt” i kategorin renoveringsprojekt. Nu genomför NCC en ombyggnation av tre operationssalar för gynekologi på NÄL, ett projekt som står klart i december 2022.

–En avgörande framgångsfaktor vid ombyggnaden av neonatalavdelningen var en kontinuerlig och öppen dialog mellan oss och beställaren samt projektörer. Allt vi gör genomförs i nära samråd med vårdverksamheten och driftpersonalen på sjukhuset. Denna dialog under projektets gång, är A och O för genomförandet,

170 |
b
Sponsrat inlägg Tom Westerdahl

säger Vendela Blackenfelt, NCC:s projektchef för ombyggnationerna på NÄL.

Maximalt värde för varje skattekrona Ett gott samarbetsklimat och att hela teamet strävade mot ett gemensamt mål: att leverera maximalt värde för varje skattekrona, bidrog till att om- och tillbyggnationen av neonatalavdelningen stod klar flera månader innan ursprunglig tidsplan och under satt riktkostnad.

–Alla som var involverade i projektet hade siktet inställt på att leverera något väldigt bra utifrån vår givna tidsram och budget. Vi är en specialistenhet inom NCC som arbetar systematiskt med erfarenhetsöverföring, vilket innebär att beställare inom hälso- och sjukvård alltid får tillgång till organisationens samlade erfarenheter av framgångsrika projekt, säger Vendela Blackenfelt.

Ett komplext pussel

På Nyköpings lasarett genomför NCC såväl nybyggnation som om-och tillbyggnation av befintliga vårdfastigheter på hela sjukhusområdet. Det rör sig om ett av Sörmlands största byggprojekt under modern tid med fyra stora nybyggnadsprojekt och en mängd ombyggnationer. –Vårt arbete på Nyköpings lasarett inleddes 2019 och 2025 väntas det sista delprojektet stå

klart. En tydlig struktur för dialog och samverkan är en viktig framgångsfaktor i när vi arbetar i vårdfastigheter med pågående sjukvårdsverksamhet. Samtliga projekt har strikta deadlines, det är ett komplext pussel där avgörande moment måste färdigställas för att vi ska kunna ta vid med nästa, säger Tom Westerdahl, NCC:s projektchef på Nyköpings lasarett.

Samma nyckelmedarbetare från NCC har varit delaktiga i projektet sedan start, vilket gett en god kontinuitet och en långsiktig relation med beställaren.

Tydlig informations- och dialogstruktur Var fjortonde dag har NCC samverkansmöten med Region Sörmlands byggledning, verksamhetssamordning, förvaltare och personal från serviceorganisationen. Där går man igenom tidsplanen och kommande arbeten i respektive projekt.

–Varje vecka har vi dessutom en uppskattad informationskvart, där våra projektkommunikatörer och platschefer delar ut och går igenom ett informationsmaterial med fokus på aktuell status på pågående projekt. Varannan vecka skickar vi dessutom ut ett statusbrev som mer detaljerat beskriver de pågående arbetena i respektive huskropp. Den här tydliga strukturen för dialog och kommunikation är en viktig framgångsfaktor i projektet, säger Tom Westerdahl.

| 171
Vendela Blackenfelt

Omfattande renovering av hus B 11 på Akademiska sjukhuset färdigställs i höst

www.branschaktuellt.se 172 | b

För närvarande befinner sig Akademiska sjukhuset i Uppsala i en stor förändringsfas med renoverings-och byggprojekt som ska bidra till att skapa framtidens vårdmiljöer i Framtidens Akademiska Sjukhus. Ett delprojekt som slutförs i höst är renoveringen av det 25 000 kvadratmeter stora hus B 11, som även går under namnet ingång 70. Här har en invändig totalrenovering genomförts parallellt med pågående vårdverksamhet.

Hus B 11 inrymmer bland annat kirurgiska och ortopediska vårdavdelningar samt akutvård. Fastigheten uppfördes på 1970-talet och har genomgått en invändig totalrenovering som ska tillgodose de krav som ställs vad gäller bland annat driftsäkerhet och funktion.

– Huset renoveras i tre etapper och får nya planlösningar, vilket bland annat inkluderar enkelrum för patienterna. Stomme, fasader

och trapphus bevaras, men i övrigt byggs det mesta om för att anpassa byggnaden till modern arbetsmiljö och vård. För att vårdverksamheten skulle kunna fortsätta bedrivas i fastigheten var det nödvändigt att dela upp projektet i etapper, säger Björn Karlsson, projektledare för renoveringen av hus B11 på Cowi Projektbyrån, som i många års tid varit involverade i projekt på Framtidens Akademiska Sjukhus.

fortsättning nästa sida TEMA VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se

Renoveringen av hus B 11 på Akademiska sjukhuset är ett långsiktigt, komplext och storskaligt projekt som nu närmar sig sitt slut. Foto: Staffan Claesson | 173

fortsättning från föregående sida

Nära dialog med vårdavdelningar

Projektet har flutit på bra med undantag för ett halvårs stopp i samband med Coronapandemin då Akademiska behövde nyttja lokalerna för att vårda patienter.

–Produktionstiden per våningsplan har varit i linje med våra initiala uppskattningar. En viktig förutsättning i det här projektet är en löpande dialog med sjukhusets ledning och medarbetare. Vissa perioder har vi haft möten med vårdavdelningarna i princip dagligen för att informera om och ha en dialog kring de pågående arbetena. Generellt har samverkan mellan oss, Akademiska och övriga entreprenörer fungerat väldigt bra, säger Björn Karlsson.

Tekniska utmaningar i arbetet med ventilation och VA

En utmaning i projektet var att säkerställa en god ventilation under hela projekttiden.

–Vi har lagt ner mycket resurser på att planera ventilationssystemet i hela fastigheten utifrån ett tjugopunktsprogram. Vi har även stött på en del utmaningar i arbetet med fastighetens vatten- och avloppssystem. Utmaningarna har främst bestått i att vi behövt ha tillgång till våningsplanet under för att kunna arbeta med avloppssystemet. Det har självklart ställt höga krav på en nära dialog med de berörda vårdavdelningarna, säger Björn Karlsson.

I den nyrenoverade vårdbyggnaden kommer patienter att kunna vårdas enskilt i enpatientsrum, vilket ger dem större integritet och möjliggör nya arbetssätt. Foto: Staffan Claesson
www.branschaktuellt.se 174 | b

ByggConstruct arbetar metodiskt, lyhört och effektivt med komplexa vårdprojekt

Uppsalabaserade ByggConstruct har sedan starten 1994 genomfört ett stort antal byggprojekt för hälso- och sjukvården. Med sin gedigna erfarenhet och beprövade arbetsmetodik arbetar ByggConstruct i samverkan med större fastighetsägare vid omfattande och komplexa byggnationer, ofta under pågående verksamhet. Stora om- och tillbyggnader i vård- och sjukhusmiljöer är en av bolagets specialiteter.

I projekteringsfasen arbetar ByggConstructs team mycket nära varandra och ofta i samverkan med kundens representanter. Det är ett arbetssätt som innebär att ByggConstruct kan dela med sig av sin erfarenhet och kompetens till kunden redan på ett tidigt stadium. Det genererar i sin tur både samordningsvinster och andra mervärden för projektet.

Bistår med innovativa projekteringslösningar – En av våra främsta styrkor är att vi har genererat ett arbetssätt för effektiv projektering i tidiga skeden. Vi involveras ofta redan i systemhandlingsfasen och tillämpar BIM-projektering med successiv kalkylering och granskning i Dalux. Det gör att vi kan bistå beställarens projekteringsgrupp med innovativa lösningar och lösningar vid oförutsedda situationer. Det resulterar i en kostnadseffektiv projektering, säger Stefan Andersson, vice vd och projekteringsansvarig på ByggConstruct.

ByggConstruct, ett av Upplands största ägarledda byggföretag med sjukvårdsbyggnationer som ett av sina tre fokusområden, har utvecklat ett effektivt prognos- och uppföljningssystem genom affärssystemet Pyramid och byggsamordnaren BSO. Tack vare dessa system finns

alla kostnader, tider och aktiviteter tillgängliga med full transparens i realtid för beställaren under projektets gång.

Hög kontinuitet i bemanningen – Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal inom bygg – hantverkare, arbetsledare och platschefer. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av ombyggnation i pågående verksamhet, bland annat på Akademiska sjukhuset. Genom att ha egna anställda medarbetare har vi större möjligheter att kvalitetssäkra verksamheten och öka förståelsen för våra kunders specifika behov. Det bidrar även till en hög kontinuitet i bemanningen av våra projekt. Det är viktigt, inte minst när det gäller långsiktiga, storskaliga och komplicerade projekt inom hälsooch sjukvården, säger Stefan Andersson.

Förebygger störningar med kontinuerlig dialog Komplexa ombyggnationsprojekt i vårdbyggnader med befintlig verksamhet förutsätter ofta en nära och löpande dialog med verksamheten. ByggConstruct har regelbundet möten med företrädare från vårdverksamheten för att informera om sitt planerade arbete och förebygga störningar, ett arbetssätt som bland annat varit mycket framgångsrikt i samband med ombyggnationen av 24 våningsplan på Akademiska sjukhuset.

–Vi arbetar också aktivt och kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i samtliga projekt. Successivt under projektets gång genomför vi hållbarhetsberäkningar. Vi inkluderar såväl ekonomiska som miljömässiga och driftsmässiga faktorer i ett och samma system, vilket ger beställaren en god överblick, säger Stefan Andersson.

Bild: ByggConstruct
176 |
Bild: ByggConstruct
b
Sponsrat inlägg

Vi bygger och rustar för framtidens vård

Friska och ändamålsenliga hus är en förutsättning för att vi ska må bra. Oavsett om det gäller byggnader vi bor i, arbetar i – eller får vård i.

På ByggConstruct har vi lång erfarenhet av att utföra komplexa renoveringar och om- och tillbyggnader. Särskilt i projekt med utökad samverkan under pågående verksamhet, där kraven från omgivningen kan vara mycket höga. Detta kan vara avgörande när det gäller långsiktiga, storskaliga och komplicerade projekt som inom hälsooch sjukvård.

Den största moderniseringen någonsin

Under drygt 20 år har vi bland annat arbetat med ombyggnationen av Akademiska sjukhuset i Uppsala, den största moderniseringen i sjukhusets historia. Vi har till exempel genomfört framgångsrika projekt som ny helikopterstation, ny reservkraftstation och ombyggnation av intensivavdelningar med pågående verksamhet under rådande pandemi.

Egna anställda medarbetare Genom att bemanna våra projekt med egna medarbetare kan vi kvalitetssäkra viktiga delar som tekniska lösningar, installationer, samverkan med personal i den pågående verksamheten och att tidplanen hålls. Det ger bättre ekonomi, högre kundnöjdhet och att överlämnande kan ske i rätt tid.

För professionella beställare med höga krav ByggConstruct vänder sig till professionella beställare. Vi utför nybyggnationer, såväl som större om- och tillbyggnadsentreprenader av framförallt vård- och sjukhusmiljöer, skolor samt inom miljonprogrammet. I våra uppdrag är vi vana att bistå beställaren med ram- och systemhandling, driva projektering i full BIM och att uppföra miljöcertifierade byggnader.

Under de drygt 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Anledningen är enkel: Vi gör som vi säger! Vi vet att om vill man bygga hållbara hus, måste grunden byggas på förtroende.

Vill du bygga framtiden tillsammans med oss? ByggConstruct AB är ett av Upplands och Västmanlands största ägarledda byggföretag. Idag är vi cirka 200 anställda och vi vill bli fler som tillsammans bygger en hållbar framtid. 2020 blev ByggConstruct utsedd till Årets Företagare i Uppsala län. www.byggconstruct.se

i Uppsala län 2020
To Be Frank. Foto: Gabriel Liljevall

Veidekke bygger vård- och omsorgsfastigheter med ett genuint engagemang

Veidekke har gedigen erfarenhet av att bygga vård- och omsorgsfastigheter i nära dialog med med beställaren, där arbetssättet karakteriseras av fokus på hög kvalitet under projektering, produktion och förvaltning. Lyhördhet, en känsla för detaljer, samverkan under hela entreprenadprocessen och en förmåga att sätta sig in i verksamheten och brukarnas behov banar väg för framgångsrika projekt.

Sponsrat inlägg b

Ett exempel på hur vårt arbetssätt fungerar i praktiken var när vi projekterade ett nytt vårdoch omsorgsboende med åttio lägenheter i Heby kommun, som står inflyttningsklart i december 2022. I tät dialog med beställare och verksamhetsansvariga har vi lärt oss mer om demenssjukas behov, vilket varit med som en röd tråd under såväl projekterings- som genomförandefasen. Deras önskemål och behov fanns med som en röd tråd under såväl projekterings- som genomförandefasen, säger Joakim Sköld, projekteringsledare på Veidekke.

Lägger mycket resurser på projekteringsfasen Ett konkret exempel på hur projektets utformning anpassats utifrån de boendes behov är att blank krom i största möjliga mån har ersatts med andra material, exempelvis rostfritt stål. Det beror på att personer med demenssjukdom ofta

reagerar negativt på just blank krom. I samråd med beställaren har Veidekke även anpassat färgsättningen på husets ytskikt utifrån seniorernas preferenser och behov.

– Under våra regelbundna möten med beställaren och verksamheten har vi fångat upp ett stort antal detaljer i projekteringsfasen. Sammantaget har dessa justerade detaljer i utformningen en otrolig påverkan på de boendes livskvalitet och boendemiljö. Vi valde att genomföra en gedigen och omfattande projekteringsfas som sträckte sig över ett halvår. Vår erfarenhet är att det verkligen lönar sig att lägga resurser på projekteringen eftersom det minskar behovet av justeringar i samband med produktionsfasen. Det gör dessutom att vi har fångat upp ett stort antal detaljer i projekteringsfasen som trots sin ringa storlek ger ett mervärde för slutkunden, säger Joakim Sköld.

Strukturerad kompetensöverföring Veidekke använder digitala verktyg i såväl projekterings- som produktionsfasen, däribland 3D-modeller som visualiserar hela fastigheten. 3D-modellerna finslipas och justeras löpande under projektets gång. Veidekke använder även en granskningsprocess i Bluebeam, så kalllad, "BEAst effektivare granskning som gör det möjligt att granska och åtgärda punkter som kvalitetssäkrar produktionen. Dessa 3D-modeller används även i produktion för att bland annat yrkesarbetare lättare ska kunna orientera sig i huset, ta mått och få annan användbar information ur modellen.

– Vi är dessutom bra på att överföra kompetens och erfarenheter från tidigare genomförda projekt. När vi projekterade och nu även producerar vård- och omsorgsboendet i Heby tog vi exempelvis med oss många erfarenheter från två vård- och omsorgsboende som vi tidigare byggt i Uppsala, säger Joakim Sköld.

Västteg – nytt kvarter för alla generationer

å ett område längs Bokvägen och Vekstadsgatan i Umeå bygger AB Bostaden det nya kvarteret Västteg. Här byggs det boenden för hela livet – allt från vanliga hyresrätter och seniorboenden till ett nytt vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet kommer bestå av 120 bostäder och totalt skapas 364 lägenheter fördelade på ettor, tvåor, treor och fyror.

– Det här blir ett väldigt fint bostadsområde och personligen tycker jag det är fantastiskt att kvarteret kombinerar flera olika bostadstyper, säger Berndt Elstig, fastighetschef på AB Bostaden.

– Det är också en del av den nya stadsbilden där Tegs centrum förvandlas till en mer sammanhållen stadsdel. Här kommer bland annat E4:an omvandlas till en ny stadsgata vilket gör att Tegs östra och västra sida återigen kopplas samman.

Ett vård- och omsorgsboende i samverkan

Bland Vässtegs lägenheter fördelas 106 boenden på traditionella lägenheter där 10 procent avses för ungdomar, 138 lägenheter på seniorlägenheter för personer som fyllt 60 år och resterande 120 på ett vård- och omsorgsboende.

Det sistnämnda byggs i samverkan med Umeå kommun och ska få genomtänkta, ändamålsenliga lokaler.

– Det finns ett stort behov av boenden för äldre i Umeå. Därför är det positivt att en stor del av lägenheterna i det här projektet på olika sätt kommer att vara anpassade för den målgruppen. Det blir många lägenheter i ett centralt läge där de boende kommer att ha 50-100 meter till en busshållplats och nära till stan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Gemensamt för lägenheterna i Västteg är att alla bostäder ska bli ljusa och välkomnande med inglasade balkonger och under kvarteret byggs ett nytt underjordiskt garage. I husen finns både trapp och hiss samt varmförråd och cykelrum och utvändigt satsas det på levande innergårdar året runt.

Byggnationerna av Vässteg pågår i etapper och i slutet av 2023 väntas vård- och omsorgsboendet vara färdigställt. 2024 väntas seniorboendet och de vanliga hyreslägenheterna vara färdigställda och nu pågår stommontage för samtliga hus förfullt.

med blandad
Bild: Arkinova Arkitekter 180 | b www.branschaktuellt.se
P Västteg kommer bestå av sex huskroppar
bostadsform.

Tack så mycket!

Vi levererar installationslösningar i ett helhetskoncept som omfattar el-, fläkt-, rör-, regler- och säkerhetsteknik. Hos oss finns även projekteringstjänster. Du får hög kompetens, tekniksamverkan och största möjliga resurs- och energieffektivitet. Vårt sätt att samarbeta över teknikgränserna kallas Umiamodellen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi på Umia är glada och tacksamma att få vara er installationspartner i bygget av Kv Västerteg.
Umia AB - 090-200 39 00 www.umia.se

Stor milstolpe uppnådd i bygget av Skaraborgs sjukhus

182 | b www.branschaktuellt.se

fortsättning nästa sida VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se

Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde växer ett nytt akut-, service- och psykiatriblock fram. I sin helhet omfattar projektet en nybyggnation av akutmottagning med ambulansintag, service- och psykiatribyggnader på en total yta av 67 000 kvadratmeter, och i juni uppnåddes en stor milstolpe när ena delprojektet hade invigning. Illustration över de nya utbyggnaderna. Bild: Tyréns | 183

fortsättning från föregående sida

id Skaraborgs sjukhus i Skövde fanns ett stort behov av en större akutmottagning. Samtidigt var vuxenpsykiatrimottagningen i behov en modernisering vilket gjort att sjukhuset ny byggs ut. Byggherre är Västfastigheter och totalentreprenör är ByggDialog.

Sjukhusets nya del fördelas på två block – Psykiatriblocket (P-blocket) och Akutoch serviceblocket (AS-blocket). För det förstnämnda P-blocket har nybyggnationen omfattat en 27 000 kvadratmeter stor psykiatrisk mottagning och i juni kunde den nya vuxenpsykiatrin slå upp dörrarna. Därmed kunde också hela Skaraborgs sjukhus

psykiatrivård samlas under ett tak efter att tidigare varit utspridd. – Nu har vi överlämnat en av två delar och är mycket nöjda med psykiatriblockets slutresultat. Det känns också som att verksamheten är väldigt nöjda och det är ju trots allt det viktigaste i slutändan, säger Joakim Staaf, projektledare på Västfastigheter. För byggets andra block – AS-blocket, pågår bygget för fullt. Här byggs en nybyggnad på cirka 40 000 kvadratmeter som ska innehålla akutmottagning med ambulansintag samt akutradiologi, röntgen, sterilcentral, IVA och operation.

V
www.branschaktuellt.se 184 | b

– I AS-blocket pågår mycket arbeten med ytskikt och nu börjar vi se en helhet på projektet. I vissa delar är vi i stort sett klara och i vissa delar pågår mycket installationer. Byggnaden får ett omfattande övervakningssystem som ska synkas ihop med det övergripande styrsystemet så det är mycket el och styr som ska fixas. Likaså är det mycket samordningar, tester och besiktningar som pågår.

Moderna lokaler för patienter och personal För sjukhuset ska båda blocken med respektive mottagningar innebära ett rejält uppsving i frågor som patientservice och erbjudande av

Illustration över de nya utbyggnaderna. Bild: Tyréns

sjukhustjänster, eftersom de äldre lokalerna utformades i slutet av 60-talet.

– Modern medicin bör mötas upp med moderna lokaler för både personalens och patienternas skull. Framför allt har de olika verksamheterna vuxit ur sina lokaler då de dimensionerades för färre patientbesök per år än vad som är fallet i dag, säger Joakim Staaf. Idag är både P-blocket och AS-blocket certifierade enligt miljöbyggnad Silver och i augusti 2023 väntas allt vara slutbesiktat och klart.

| 185 VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se

Arkitekten kommenterar

"Vi känner oss jättestolta över att vara del av ett sådant ambitiöst och genomtänkt projekt med människan och vården i centrum. Ingen detalj har lämnats åt slumpen."

Semren & Månsson Arkitekter har varit med genom hela processen med det nya psykiatri-blocket – tillbyggnaden till SkaS Skövde. S & M har haft en aktiv roll i att ta fram underlag från programhandling till färdig byggnad, med en central roll i både projekteringsgruppen och i kartläggningen av byggherrens och verksamheternas behov.

– Det har varit roligt att vara en del av ett projekt som helt ändrar logistiken och flödena på SkaS. Den tidigare baksidan av sjukhuset blir den nya framsidan för den psykiatriska & somatiska akuten. Förutsättningarna var otroligt fina med böljande grönskande ängar som erbjuder nära kontakt med naturen, och under projekteringen har nyfikna kossor gärna kikat in på platskontoret, säger Johanna Vestlin, inredningsarkitekt på S & M.

Hur har samarbetet fungerat?

– Det har varit väldigt bra. Projektet är komplext med många tekniska krav utöver det vanliga men tillsammans har beställare, konsulter och leverantörer varit fantastiskt lösningsorienterade, säger Sophie Dufva, arkitekt och regionchef Göteborg.

I arbetet har Semren & Månson i samarbete med systerföretaget Zynka BIM arbetat systematiskt med att genomföra och utveckla BIM-processen i samarbete med VGR. Projektet har utförts som en helt modellbaserad projektering i kombination med databasverktyg.

Vad tycker ni personligen om projektet?

– Vi känner oss jättestolta över att vara del av ett sådant ambitiöst och genomtänkt projekt med människan och vården i centrum. Ingen detalj har lämnats åt slumpen.

186 | b www.branschaktuellt.se

Vill du veta mer om hur vi tänker och arbetar? Hör av dig till vår vice vd och partner maria.persson@semren-mansson.se i Göteborg eller till lina.wagstrom@semren-mansson.se som är regionchef och partner i Stockholm.

Arkitektur+ Business

Tuffare tider väntar, en mängd utmaningar tornar upp sig i horisonten med allt från dyrare material och längre leveranstider till ränteökningar. Som om inte det vore nog: ingenstans i världen görs det tillräckliga insatser för att hantera hållbarhetsutmaningarna och vi i bygg- och fastighetsbranschen särskiljer oss inte nämnvärt i det avseendet.

Business as usual funkar inte längre. Men det innebär lika delar utmaningar som möjligheter. Att använda mindre energi är inte bara bra för planeten, det är bra för plånboken också. Att bygga med bättre och med hållbara material är

inte bara mer lönsamt ur ett förvaltningsperspektiv – bra material åldras med värdighet och vi skapar arkitektur som människor kommer uppskatta genom generationer. Ekologisk, ekonomisk och estetisk hållbar arkitektur är den enda investeringen som verkligen kommer vara lönsam över tid.

Vi är arkitekterna med verktygen, kunskaperna och kreativiteten som krävs för att ta oss an dagens och framtidens utmaningar.

Läs mer på semren-mansson.se

Bättre flöde när Nyköpings lasarett får nya, moderna vårdbyggnader

b www.branschaktuellt.se

N54 blir en byggnad för akutvård och 2023 väntas det nya tillskottet stå klart. Bild: Carlstedt Arkitekter

OMSORG
VÅRD &

I samverkan med Region Sörmland bygger NCC två nya vårdbyggnader till Nyköpings lasarett. I ena byggnaden har sjukhuset fått sin nya huvudentré och utöver nybyggena på cirka 19 000 kvadratmeter moderniseras även en stor del befintliga sjukhusytor.

fter att ha identifierat områden som var i behov av modernisering på Nyköpings lasarett byggs sjukhuset nu om. I två nya byggnader, N54 och N55, ska bland annat operationssalar, sterilcentraler och en akutmottagning rymmas. Storleken på de nya byggnaderna blir 8 500 respektive 10 000 kvadratmeter.

Bygget görs genom partnering, en samverkansform där aktörerna samarbetar i en öppen och transparent dialog och gemensamt fattar beslut. Ritat projektet har Carlstedt Arkitekter gjort.

– Det är stora komplexa byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland.

N54 blir en vårdbyggnad för akutvård. Byggnaden omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentral. I början av 2023 väntas N54 vara klar.

N55 blev klar och överlämnades vid årsskiftet 2021/2022 och denna omfattar cirka 10 000

kvadratmeter. Byggnaden har uppförts i sju våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett och här har sjukhusets nya huvudentré öppnats. Entrén öppnades i januari och är byggd i två plan med café och apotek men också vårdavdelningar, provtagningscentral och en enhet med magnetkameror.

– Det goda samarbetet mellan oss på NCC, Carlstedt Arkitekter och Region Sörmland från tidigt programskede till färdigställd byggnad har genomsyrat hela projektet. Detta har möjliggjort ett tekniskt avancerat byggnadsprojekt där vi på en begränsad yta med stor hänsyn till verksamheten i drift har skapat nya lokaler för framtidens vård, kommenterar Tom Westerdahl, projektchef för NCC.

Vid planeringen av byggnaderna las stort fokus på centrala placeringar och samlokaliseringar av sjukhusets verksamheter för att förbättra flödet – både för medarbetare och patienter. Tanken har också varit att skapa flexibla lokaler som lätt kan anpassas om förutsättningarna skulle förändras.

E
i den färdigbyggda vårdbyggnaden N55. Bild: b Carlstedt Arkitekter

Entreprenören kommenterar

Till om- och tillbyggnaden av Nyköpings lasarett har Schneider Electric tagit fram en helhetslösning för att styra och övervaka värme/kyla, ventilation, rumsfunktioner och larm. Till projektet levererar bolaget hårdvara och mjukvara för både styrning av huset och tredjepartsprodukter.

– Allting kopplas upp till vårt överordnade system EcoStruxure™ Building Operation för att enkelt kunna styra och övervaka fastigheten. Stort fokus ligger på att göra huset så ener-

gismart som möjligt och skapa flexibla lösningar för framtiden, säger Richard Karp, Project Manager Digital Energy på Schneider Electric.

Finns det något extra roligt med projektet?

– Det är alltid spännande att jobba med projekt där det ställs höga krav på innovation och tillförlitlighet när infrastrukturen är en kritisk del i verksamheten, som i exempelvis operationssalar. Vi är mycket nöjda med uppdraget och det goda samarbetet.

Läs
EcoStruxure™ Power Advisor är en tjänst för att ditt energiövervakningssystem alltid ska arbeta effektiv och precist.
www.se.com/se/sv/
mer på
| 191 VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se
Bygg för en bra start på livet Bygg för livsviktig säker elförsörjning Build it for life

Nytt BmSS-boende byggs på Glasmätareplatsen i Göteborg

Då det länge funnits ett stort behov av BmSS-boenden i Göteborg byggs nu ett nytt hem på Glasmästareplatsen i stadsdelen Krokslätt. Här skapas åtta lägenheter med tillhörande personalutrymmen och kök som fördelas på tre våningar.

192 | b www.branschaktuellt.se
Det nya BmSS-boendet i Krokslätt får en BRA-yta på cirka 737 kvadratmeter. Bild: Ingrid Lindbom

I februari 2022 startade bygget av ett nytt BmSS-boende i anslutning till Glasmästaregatan i Göteborg. De åtta lägenheterna i huset fördelas på 42 kvadratmeter vardera och tillsammans med personalutrymmen, kök och samvarolokaler får byggnaden en BRA-yta på cirka 737 kvadratmeter.

Det nya BmSS-boendet byggs av Göteborgs Stad Lokalförvaltningen som byggherre och generalentreprenaden för bygget har gått till RA Bygg.

– Det här blir ett hus i platsgjuten betong med ytskikt av ljusgråa fibercementskivor. Det blir skiffergrå takpapp och balkongräcken i aluminiumstomme samt frostat glas, berättar Viktor Nordh, projektledare på Göteborgs Stad Lokalförvaltningen.

Finns det något extra roligt med projektet?

– Det är en stor utmaning att få plats på en minimal tomt. Huset är också av hög kvalité och kommer att passa in jättebra i omgivningen.

Brist på BmSS-boenden

Enligt en plan framtagen av nämnden för funk-

tionsstöd i Göteborg finns ett stort behov av fler BmSS-boenden vilket också låg som grund för beslutet att bygga de nya BmSS-lägenheterna på Glasmästareplatsen. Den framtagna planen visar att det totala behovet rör sig om cirka 350 fler lägenheter med särskild service, och därför planeras det för allt fler BmSS-boenden framöver

LG Contracting erbjuder kundanpassade, flexibla lösningar inom värme och sanitet. Vi arbetar med totalentreprenader inom bland annat sjukhus, skolor och kontor. Vår tekniska kompetens är hög och vi driver komplexa projekt med smarta energilösningar för förnyelsebar energi, både vid nybyggnation och renovering.

https://lgcontracting.se/om-oss/kontor-goeteborg

kompetens

KS Mark erbjuder allt inom markentreprenad från första spadtaget till färdig utemiljö.Vi utför allt från helhetslösningar till specifika tjänster inom utemiljöer.

SÖDRA HAMNVÄGEN 3 | 461 38 TROLLHÄTTAN | TEL 0520-41 1025 E-POST: KRISTOFFER@KSMARK.SE | WWW.KSMARK.SE
Ett komplett markföretag med bred
www.ksmark.se
GRUNDLÄGGNING - INFRASTRUKTUR - UTEMILJÖER - PARKER - MASKINPARK Text av Emilia Granberg LG Contracting, Vassgatan 3L, 415 02 GÖTEBORG
| 193 VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

Det nya Bmss-boendet på Krokslätt i Göteborg byggs av en betongstomme kompletterad med stål, en stomme som MK Markentreprenad fått entreprenaden för.

– Vi har en bred kompetens när det kommer till betongentreprenader och det är vår roll i just detta projekt, säger Pontus Gustafsson, styrelseordförande.

– Vi är ett relativt nystartat bolag som har startat upp i en ganska svår tid, först Covid och nu kriget i Ukraina. Det finns oerhört mycket

kompetens bland företagare i Sverige men för mycket tid får läggas på administration och för hårda regleringar. Jag tycker att Byggföretagen som organisation ska jobba mer för att hjälpa bolag i uppstartsfasen. Här kan det absolut utföras massor av åtgärder för att förenkla för småföretagarna.

Hur har samarbetet fungerat?

– Vi har ett utmärkt samarbete med vår beställare RA Bygg AB som är totalentreprenör, de sköter projektet utomordentligt.

Snickrar, renoverar och bygger

- Med känsla för detaljer och helhet i Dalarna. Högt kundfokus med målsättning att alltid leverera kvalitet. Adress: Trätäppvägen 18, 785 43 Mockfjärd Telefon: 073-218 78 08 www.mken.se

194 | b
www.branschaktuellt.se

Ien tvådelad men ändå sammanbyggd byggnad har Hemsö och NCC fört upp Nodhuset i Sandbyhov. Här kombineras vårdlokaler, apotek och bostäder i två vilt skilda utföranden, något som aktörerna både märkt som utmanande och extra intressant.

Sedan sommaren 2021 har Sandbyhov i Norrköping haft dörrarna öppna till ett nytt kombinerat 10-våningshus. På de tre nedersta våningarna ryms både vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral och apotek, och på toppen av dessa har ytterligare en huskropp med

lägenheter förts upp. Totalt rymmer byggnaden 42 lägenheter.

Just kombinationen mellan vårdlokaler och bostäder i samma byggnad är något som NCC kallar för extra intressant, då delarna skiljer sig i både stomme, verksamhet och utformning. Det blev en utmaning både gällande synergier och skillnaderna mellan verksamheterna vilket gjorde att de två delarna sågs som två olika projekt i samma projekt.

i kombinerat nybygge
Nodhuset samlar vård och bostäder
SEBE-LISTEN – kvalité från Dalarna! Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design Mer än 50 års erfarenhet av ytbehandlat listverk! Tel: 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | uneprodukter.se > Fogfria golv > Golvavjämning > Kolfiberförstärkning Kontakta Mats Olsson, 070-320 61 30 Majo Industrigolv AB, Höjdvägen 29, 817 40 Bergby | 195 VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se
Bild: Hemsö
SUPERANLÄGGNING ÅT GREENFOOD www.branschaktuellt.se 196 | b
GRÖN LOGISTIK NÄR SKANSKA BYGGER

För att tillgodose den stora efterfrågan på frukt, grönsaker och växtbaserad mat håller Skanska på att bygga en ny anläggning åt Greenfood i Helsingborg. Anläggningen blir det största logistikprojektet som Skanska utvecklat i Norden och en av de största i sitt slag, och för Greenfood är anläggningen en av bolagets större investeringar hittills.

Första spadtaget togs i fjol av Greenfoods koncernchef David von Laskowski, Helsingborgs kommunstyrelses ordförande Peter Danielsson, samt Skanskas Ida Granqvist, Johan Hedve och Thomas Melkersson. Bild: Greenfood
| 197 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se
fortsättning nästa sida

För lite mer än ett år sen, i juni 2021, togs det första spadtaget för Greenfoods nya jätteanläggning i Helsingborg. Anläggningen byggs på Långeberga i östra delen av staden där E4:an, E6:an och E20 förbinder Köpenhamn med Oslo och Stockholm.

– Skanska har de senaste åren utvecklat logistikfastigheter på över 40 000 kvadratmeter i Helsingborg. I och med Greenfoods superanläggning, som dessutom är det största logistikprojektet vi utvecklat i Norden, adderar vi lika mycket till, säger Ida Granqvist, marknadsområdeschef Logistik på Skanska Fastigheter Göteborg.

Den nya anläggningen blir 44 000 kvadratmeter och förutom att vara Skanskas största logistikprojekt i Norden blir det också ett av norra Europas största center av sitt slag. I anläggningen kommer inköpsverksamhet, produktutveckling, förädling, produktion, paketering, lager och distribution att rymmas.

Anläggningen ska ha ett stort miljöfokus och ända sedan start har målet varit att skapa en hållbar anläggning med modern teknik. Hållbarheten ska hittas i allt från materialval och värmeåtervinning till effektiva kylsystem, och på taket byggs en solcellsanläggning.

– Produktionen av hälsosam mat ställer höga krav på lokalerna och logistiken måste fungera i varje led. Hela anläggningen är skräddarsydd för Greenfood och har tagits fram under ett tätt samarbete, säger Johan Hedve, uthyrningsansvarig Logistik, Skanska Fastigheter Göteborg.

Att ha ett tätt samarbete är något som spelat en väldigt stor roll i projektet, något som Johan Hedve berättar mer om på Skanskas hemsida:

– Det här är ett helt annat väsen än en vanlig logistikfastighet. Ett klassiskt lager är egentligen bara ett klimatskal, medan en anläggning för livsmedelsproduktion är

Greenfoods nya anläggning i Helsingborg blir 44 000 kvadratmeter. Bild: Skanska
198 | b
fortsättning från föregående sida
www.branschaktuellt.se

något helt annat. Det är en avancerad kropp utan klara gränsdragningar mellan vad som är huset och vad som är produktionen: med klimatzoner, produktionsdelar och lager med extremt känsligt klimat.

Under slutet av 2021 sålde Skanska projektet till Barings vilket innebär att Barings kommer äga byggnaden när den står klar.

Färdigställandet beräknas till andra kvartalet 2023 och då ska Greenfood både ha fått en större produktions- och lagerkapacitet, ökad automation och en mer hållbar logistikkedja.

Text av redaktionen

www.bebo.nu 08-410 157 80 www.bebo.nu 08-410 157 80 | 199 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

"Det är ett otroligt spännande jobb som är ett av de största vi på SLS projekterat. Vi har varit med från konstruktion och tillverkning av kylsystemet, till leverans och nu installationen på plats i Helsingborg. Just nu monteras över 1000 meter rör på bygget"

Nordic Climate Group är en aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer med bolag i Sverige och Norge. Bolagen tar ett helhetsansvar från idé, projektering, installation och leverans till underhåll samt service. SLS Kyla Värme Energi AB är ett dotterbolag till Nordic Climate Group, och fick uppdraget att leverera all kyla till det nya livsmedels- och logistikcentret Greenfood i Helsingborg.

– Eftersom Greenfood levererar hälsosamma livsmedel behöver allt vara precis rätt temperatur för att varorna ska hålla hela vägen, frukten ska vara en viss temperatur och salladen en annan. Vi satsar på hållbara installationer med effektiva kylsystem och modern värmeåtervinning utan att kompromissa med kvalitén, berättar Frida Lundgren, projektledare SLS.

Som 13 ishallar

Lösningen blev en anläggning som drivs av köldmediet ammoniak där kyleffekten är på 3900 kW. För att förstå vilken omfattning av kyla det innebär kan vi jämföra effekten med 13 ishallar. Värmen som skapas i anläggningen används sedan till att uppvärmning av exempelvis varmvatten och kontor.

– Det är ett otroligt spännande jobb som är ett av de största vi på SLS projekterat. Vi har varit med från konstruktion och tillverkning av kylsystemet, till leverans och nu installationen på plats i Helsingborg. Just nu monteras över 1000 meter rör på bygget, berättar Frida och avslutar:

– Kunden har från början efterfrågat modern teknik med fokus hållbarhet, vilket vi är glada att kunna leverera.

200 | b www.branschaktuellt.se
www.slsab.se Telefon: 011-135150 | Mail: chiller@slsab.se För ett bättre klimat. www.nordicclimategroup.se

www.branschaktuellt.se

INFRASTRUKTUR

Här byggs Skandinaviens största showroom av sitt slag

25:e april 2022 sattes spaden i marken för det som ska komma att bli Skandinaviens största showroom för kärror, vagnar och lastväxlarflak. Med sin nya yta på 45 000 kvadratmeter i Vaggeryd ska Hakarps Equipment få större möjlighet att växa och i anläggningen kommer både verkstad, tvätthall och kontor att rymmas.

Hillerstorps Schakt AB är ett entreprenadföretag med stor bredd. Vi åtar oss arbeten inom kabel och markentreprenader som till exempel anläggning, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader.

www.hillerstorpsschakt.se

0370 – 225 08
info@hillerstorps-schakt.se
202 | b

Sedan Hakarps Equipment startades 2018 har bolaget utvecklats stort, och för att kunna växla upp ytterligare och ta nästa steg bygger bolaget nu ett helt nytt showroom i Vaggeryd. Totalentreprenör för bygget är GBJ Bygg och i juli började plintarna gjutas för den nya verksamheten.

– Vi bygger Europas troligen största showroom för tunga fordon och släp. Våra kunder i Norden investerar mycket pengar och för dem är det viktigt att se produkterna i verkligheten, säger Marc Lithman, Hakarp Equipments grundare och vd, till Vaggeryds kommun.

Den nya anläggningen får ett skyltläge ut mot E4:an och när Hakarps flyttar in blir

bolaget det första att etableras på Vaggeryds travbaneområde. Och det är något som inte bara ska gynna bolaget i sig, utan också hela kommunen då visningshallen kan komma att bidra till fler besökare i kommunen. Vid månadsskiftet januari/februari 2023 väntas den nya hallen kunna öppna och tack vare de nya lokalerna väntas bolaget då även kunna nyanställa.

– Jag upplever att Vaggeryds kommun har förstått vårt företags behov och varit väldigt inriktade på att vi ska kunna uppfylla våra visioner. I etableringsprocessen har kommunen varit tillgänglig, drivande och lösningsorienterad, säger Marc Lithman till kommunen.

KlimatReglering AB är ett företag i Malmö som erbjuder heltäckande lösningar inom ventilation, värme och kyla.

Vi skräddarsyr kundanpassade lösningar som sparar både energi och pengar för ert företag. Vår verksamhet utgår från Malmö och vi arbetar i åt kunder i hela Skåne.

E-post: info@klimatreglering.se

Sporregatan 5 213 77 Malmö

Tfn Malmö: 040-18 71 80

Stuvaregatan 4 271 55 Ystad

Tfn Ystad: 0411-55 20 80

KLIMAT REGLERING

Hakarps Equipment ska bli Skandinaviens största showroom för

nya anläggningen får ett
ut mot E4:an.
Hakarps Equipment
Den
skyltläge
Bild: Pressbild,
| 203 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se

Lättbetongblocken bygger en ny framtid för tunnbinderiet

På Thorslundkagge byggs det väggar som kommer öppna nya dörrar för det sörmländska tunnbinderiet. De brandsäkra byggstenarna i lättbetong skapar snabbt och smidigt rum för fler besökare.

det sörmländska brukssamhället Högsjö blomstrar en flera tusen år gammal hantverkstradition. På Thorslundkagge tunnbinderi binder man trätunnor i svensk ek enligt konstens alla regler. Företaget är grundat av Johan Thorslund, Sveriges enda tunnbindarmästare. I 30 år har han bundit trätunnor och driver det omtalade tunnbinderiet där hantverkskunskaper som är mer än 2500 år gamla bevaras.

Tunnorna görs till viss del för trädgårds- och inredningsbruk men det är dryckeslagringens konst som ligger Johan Thorslund varmast om hjärtat. Thorslundkagge är Sveriges enda binderi som gör tunnor av ek för lagring av drycker. Ekstockarna väljs ut med noga omsorg för att optimera smakupplevelsen. Ekträet kan innehålla upp till 400 olika smak- och aromämnen.

– Träet bidrar till en otroligt stor del av färgen och smaken på drycken. Genom att arbeta med olika tekniker och lagringstider kan vi få fram hela olika karaktärer, berättar Johan Thorslund.

Passionen för hantverket och vad det betyder för whisky är något som han gärna delar med sig av. Thorslundkagge har genom åren utvecklats till ett besöksmål, med butik, rundvandringar och dryckesprovningar. Företaget bedriver också museiverksamhet i samverkan med Spritmuseum. I det som kallas för Ekliggarnas Sal står historiska lagringsfat för punsch och cognac från museets samlingar. Nu satsar Thorslundkagge på att bredda utbudet ytterligare och skapa en helt ny kapacitet. Här

3 |
I 204 |

pågår nu en omvandling för att göra plats för utskänkning, mässor och andra evenemang. Butik, lager, museum och evenemangslokal delas också upp i tydliga sektioner.

Verksamheterna som Thorslundkagge ska bedriva – med plats för upp till 400 personer under dryckesevenemang och förvaring av 50 ton ekfat – ställer också höga krav på brandskyddet. I den 7000 kvadratmeter stora fastigheten byggs mellanväggar och säkra utrymningsvägar av Bauroc lättbetongblock.

Materialet tål påverkan av mycket höga temperaturer under flera timmar eftersom dess värmeisolerande porstruktur skyddar materialet mot skador som hos vanlig betong orsakas av bildad vattenånga.

– Det är helt klart en fördel att kunna använda ett brandklassat material som ger brandtätning direkt, säger Christer Redfors, vd på KS-Bygg AB och den som leder arbetet med ombyggnationen.

Betongblocken som nu blir väggar i Thorslundkagges fastighet uppfyller REI 240.

– I det här fallet är hållfastheten och brandkravet viktigare än isolervärdet och då murar vi med en lättbetongsten med högre densitet som heter Bauroc Hard. Väggen måste klara av både påfrestning från brand och raskrisk från taket och det är precis det man får med Baurocs lättbetongblock, menar Dennis Malmborg på Nordisk Fasad Konstruktion. När man murar upp villor eller andra bostadskonstruktioner utan speciella bärighetskrav så använder vi en mer isolerad lättbetongsten som heter Ecoterm+. Isolervärdet bestäms av hur tjock stenen är. Det allra vanligaste idag är att vi murar med Ecoterm+ 375mm som uppfyller kraven för en vanlig familjevilla.

I den 7000 kvadratmeter stora fastigheten byggs lättbetongblock. – I det här fallet är hållfastheten och brand Hard. måste det är precis det man får med Baurocs lättbet murarombyggnationen av Thorslundkagges lokaler. ckhållfasthet fb=5,0 N/mm² (5 MPa). Luften som

Bolaget är återförsäljare av Baurocs produkter och använder dem i flera av de projekt som företaget är involverade i, däribland den aktuella ombyggnationen av Thorslundkagges lokaler. För detta ändamål används Bauroc HARD på 300 mm tjocklek. Blocken är släta rätblocksformade murstenar med torrdensitet 535 kg/m³ och tryckhållfasthet fb=5,0 N/mm² (5 MPa). Luften som finns i materialets slutna porer med dimensioner ger både värmeisolerande egenskaper och god brandsäkerhet.

– Det här håller den högsta brandklassen som går att få utan extra förstärkningar, säger Dennis Malmborg. Eftersom lättbetongen är obrännbar, oorganisk och diffusionsöppen är den heller inte känslig mot fuktskador och mögelangrepp som en tät organisk konstruktion. Allt som allt är det ett lysande material när det kommer till hållfasthet och brandkrav och dessutom är det prisvärt.

Två avskiljningsväggar, 22 meter långa och 6 meter höga, muras i Thorslundkagges lokaler för att dela upp lokalytan. Förutom de avskiljande väggarna byggs även utrymningskorridorer och en entrédel. Ovanpå gjuts takbjälklag som står emot eventuell rasrisk. Väggarna byggs upp block för block som staplas på varandra och sammanfogas med tunnfogslim. Som extra förstärkning läggs armeringsremsor i fogen för högre hållfasthet.

kommer thet och brandkrav och dessutom är det prisvärt. meter de hållfasthet. laser

– Sen är det bara att fortsätta bygga på allteftersom. Med hjälp av laser eller snören och vattenpass får man se till att det blir rakt och inte drar åt något håll, säger Dennis Malmborg.

Text: Bauroc

www.bauroc.se
höga

Logistikanlaggning, Logistikposition Tostarp Plantehuset 3

Bild: Catena

CATENA FORTSÄTTER BYGGA LÄNGS MED E6:AN

På logistikläget Tostarp i Helsingborg har fastighetsbolaget Catena fört upp flera logistikanläggningar, bland annat för tredjepartslogistikern Nowaste Logistics. Nu uppförs ytterligare en anläggning på området intill E6:an som enligt Catena är ett mycket attraktivt läge för logistikanläggningar.

Sedan många år tillbaka har Catena ägt fastigheter på Tostarp i Helsingborg där bland annat hyresgäster som Postnord, Freja Transport & Logistics och Nowaste Logistics har verksamhet. Nu byggs en ny logistikanläggning på cirka 15 000 kvadratmeter på platsen vilket innebär att Catena utnyttjar sin kvarvarande byggrätt på fastigheten Plantehuset 3 till fullo.

Byggherre är Catena och byggentreprenör är Erlandsson Bygg i Syd.

– För den nya byggnaden har vi skrivit en avsiktsförklaring med Nowaste Logistics som är en befintlig hyresgäst på området. Vi kan konstatera att Helsingborg är oerhört attraktivt som logistikläge och att efterfrågan på hållbara och effektiva

anläggningar för lager och logistik i regionen och på platsen ständigt ökar, säger Catenas Regionchef Helsingborg Göran Jönsson.

Första spadtaget för den nya anläggningen togs i november 2021 och för att spara tid symboliserades spadtaget av att bandschaktaren fick köra i gång direkt. Bandschaktaren var ett hybridfordon vilket innebar att dieselkonsumtionen mer än halverades och i projektet har aktörerna haft en hög miljöambition. Målet är att certifiera anläggningen enligt Miljöbyggnad silver och på taket förbereds det för en solcellsanläggning.

Till hösten 2022 väntas anläggningen vara klar och för Nowaste blir anläggningen ett tillskott utöver sina redan etablerade anläggningar på Tostarp – ett höglager och en logistikbyggnad som under åren byggts ut. Det har också blivit känt att Nowaste och Catena kommer satsa ytterligare längsmed E6:an, bara en bit söder om de tidigare anläggningarna på Tostarp. Här, på området Välluv, har bolagen tilldelats 160 000 kvadratmeters mark för att bygga ytterligare logistikanläggningar

206 | b www.branschaktuellt.se

Arkitekten kommenterar

JKAB Arkitekter har haft arkitektuppdraget för Nowaste nya logistikanläggning i Helsingborg. I projektet har bolaget ansvarat för tomtdisposition, gestaltning samt projekterat arkitekthandlingar.

-Det här är ännu en klimatsmart logistikbyggnad som uppförs på ett område i Helsingborg som vi jobbat med i över ett decennium. Nu har vi använt de sista bitarna planlagd mark som finns kvar på området. Det har varit en stor ära att få vara med och skapa en bra logistikanlägg-

ning på ett så synligt och strategiskt läge där E6 och E4 möts, säger Fredrik Cardell, chefsarkitekt på JKAB Arkitekter.

-Det är alltid inspirerande att jobba med duktiga människor och tillsammans har vi skapat moderna och klimatsmarta anläggningar på ett fantastiskt läge i Helsingborg. Samarbetet har fungerat bra med alla inblandade och hela området har fått en fin, sammanhållen gestaltning med en tydlig arkitektonisk idé.

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

“Vi är arkitekterna från Helsingborg som skiljer oss från mängden och skapar funktionell arkitektur som är ekonomiskt hållbar.’’

Adress Berga Allé 1 254 52 Helsingborg Email information@jkab-arkitekter.se Telefonummer 042 25 33 50
| 207 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se
NYA ICA I ÖSTHAMMAR BYGGS HELT I TRÄ Både stomme och fasad byggs i trä. Bild: ICA Fastigheter Teknik kan göra livet bättre och morgondagen godare. Grattis Östhammar! 2023 öppnar er nya ICA Supermarket. Byggd i trä och med senaste teknik för en godare morgondag. Tillsammans med Byggpartner i Dalarna AB arbetar vi med projekteringsledning, BIM-samordning, och är energi- och miljöbyggnadsansvariga. www.intec.se www.branschaktuellt.se 208 | b

För att bygga hållbara fastigheter över tid och bidra till ett bättre samhälle byggs ICA:s nya butik i Östhammar helt i trä. Den nya butiken blir 1 700 kvadratmeter stor och byggs med limträstomme och på taket installeras solceller. Butiken kommer att ersätta ICA:s tidigare Supermarket i staden och i de nya lokalerna kommer även Apoteket Hjärtat och en drive thru att tilläggas.

På ett nytt läge, intill väg 76 i Östhammars handelsområde, bygger ICA Fastigheter och ByggPartner i Dalarna ett nytt Ica Supermarket. Den nya butiken blir ICA:s tredje butik som byggs helt i trä, och i mars 2022 togs första spadtaget.

− Det känns fantastiskt kul att få öppna upp nya ICA Supermarket Östhammar. Med det nya läget in till väg 76 kommer vi att vara betydligt mer lättillgängliga för fler kunder. Lite mer än dubbelt så stor yta och fräscha lokaler gör att vi kan förbättra vårt utbud och vår service, säger Carina Axelsson, ICAhandlare ICA Supermarket Östhammar. Utöver sin limträstomme får butiken även en fasad av trä och för att nå sina högt uppsatta klimatmål kommer flera

olika energibesparingar att göras. Bland annat kommer byggnaden få ett effektivt värmeåtervinningssystem samt solceller på taket, och tanken är att butiken ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

− För ICA Fastigheter är det viktigt att bygga hållbara fastigheter över tid och bidra till ett bättre samhälle. Genom nya ICA Supermarket Östhammar förbättrar vi även tillgängligheten till butiken samtidigt som det skapar möjligheter att även fånga förbipasserade kunder, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

Butiken som totalt kommer fördelas på cirka 1 700 kvadratmeter väntas öppna våren 2023, och då är tanken att det ska vara snabbt och enkelt – både i fysisk butik och online.

'

NORRA FLYGELN ARKITEKTER - Det lilla Arkitektkontoret med kreativ mångfald, gedigen kompetensbank och med över 35-års erfarenhet inom Arkitektur med uppdrag bl a inom Handel - Kommersiell utveckling och design.

Vi utför stålarbeten i projektet Valkyria på Liseberg

www.norraygeln.se
VI GESTALTADE OCH PROJEKTERADE BUTIKEN I ÖSTHAMMAR
| 209 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

ByggPartner i Dalarna AB är totalentreprenör för bygget av nya ICA Supermarket i Östhammar. Det är en roll som bolaget är vana vid och under åren har ByggPartner samlat på sig bred erfarenhet och kunskap kring byggande i trä.

– Byggpartner i Dalarna är en entreprenör som gärna jobbar med träkonstruktioner –helst i samverkan med våra kunder. Där kan vi använda våra erfarenheter och kunskaper som bäst för att skapa ett så stort mervärde som

möjligt för våra partners, säger Emil Waldenström projektchef på ByggPartner.

Hur har samarbetet fungerat?

– Vi har valt en blandning av beprövade aktörer som vi arbetat med förut och mer lokala entreprenörer som finns på orten. Det är många aktörer inblandade vilket ställer höga krav på samordning, men det gör också projektet väldigt spännande. Överlag har samarbetet fungerat mycket bra med samtliga aktörer –inte minst ICA Fastigheter, vår beställare.

“Vi är ett renodlat byggföretag som verkar i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen och Stockholm. Vårt arbetssätt bygger på en sund värdegrund och genomförs i samverkan och med effektiva arbetssätt. Då skapar vi största möjliga nytta för våra kunder och för samhället.’’

ByggPartner Brunnsgatan 38 781 28 Borlänge Tel: 0243-55 95 00 info@byggpartner.se
210 | b www.branschaktuellt.se

VÅRA TJÄNSTER

Allt inom bygg och betongarbeten. Vi på S.K.M.A Anläggnings AB utför arbeten inom bygg och betong men även diamantslipning av betonggolv.

DIAMANTSLIPNING AV GOLV

Vill du renovera ditt gamla betonggolv eller slipa upp ditt nya golv till maximal slitstyrka. Vi slipar ditt betonggolv spegelblankt. Golvet blir mer slitstarkt och lättstädat.

Huvudkontor och lager ligger i Äppelbo. Kontakta oss för Kostnadsfri offertförfrågan. Mattias Magnusson (VD) 070-672 07 63, mattias@skmaanlaggnings.se Vi utför arbeten inom bygg, betong samt Diamant-slipning av betonggolv. > KVALITET > KOMPETENS > UTVECKLING > GEMENSKAP

Gröna kontor i självförsörjande fastighet

I november 2021 kunde hyresgästerna börja flytta in i sina nya kontor i Sundbyberg centrum. Här har Vasakronan byggt den nya fastigheten Nya Kronan och för hus 1 och 3 anlitades Skanska som totalentreprenör. I Skanskas del har det byggts gröna och moderna kontor där byggnaderna försetts med lösningar som gör dem helt självförsörjande på energi.

I Sundbyberg centrum står nu den nya kontorsfastigheten Nya Kronan. Fastigheten, som består av 3 byggnader, har byggts av Skanska och Veidekke på uppdrag av

Vasakronan och nu står hela fastigheten klar. I Skanskas del av projektet ingick bygget av hus 1 och 3 och för att möjliggöra för dessa behövde befintliga kontor och ett garage på platsen rivas. Det arbetet påbörjades vintern 2018 och vid slutet av 2020 stod två färdiga stommar resta på platsen. Ett år senare, i oktober 2021 hölls slutbesiktning.

Geoenergilager och solceller

Vid bygget av Nya Kronan har både Vasakronan och Skanska haft en tydlig hållbar inriktning, och genom ett

www.branschaktuellt.se 212 | b

geoenergilager har byggnaderna byggts till att vara helt självförsörjande på energi. – Byggnaderna har ett geoenergilager där vi har borrat 350 meter djupa borrhål som förser husen med kyla och värme, säger Jeanette Sandberg Wiesgickl, distriktschef på Skanska.

Utöver geoenergilagret så har solceller integrerats i glasfasaden precis som solceller installerats på taken, och tillsammans kommer solcellerna ha en beräknad årsproduktion om cirka 170 000 kWh. Dessutom har taken försetts med sedum.

Fyra olika fasadmaterial

För att skapa en känsla av småskalighet har byggnadernas fasad fått fyra olika fasadmaterial, och för att ge hyresgästerna en så bra upplevelse som möjligt har det satsat stort på takterrasser. Totalt har åtta olika takterrasser byggts på husen och härifrån kan besökarna utnyttja en milsvid utsikt. Totalt omfattar Skanskas projekt 40 000 kvadratmeter och tack vare det stora fokuset på hållbarhet har Nya Kronan certifieras enligt LEED Platinum.

I central Sundbyberg står den nya kontorsfastigheten Nya Kronan.Bild: Vasakronan
| 213 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

Vid uppförandet av Nya Kronan, dit också Skatteverket skulle flytta in, fanns behov av att säkerställa entrésäkerhet vid huvudentrén och Skatteverkets olika våningsplan. För att erhålla detta levererade Gunnebo 10 speedgates till huvudentrén samt 23 säkerhetskaruseller till våningsplanen.

– Gunnebo var med tidigt i processen och genomförde en rad möten för att säkerställa förståelse för aktuella säkerhets- och funktionsbehov. Därigenom kunde vi möta kraven

på ett bra sätt. Säkerhetslösningar kräver ofta extra genomlysning av kravspecifikationen för att säkerställa att säkerhetsstandarder, funktionalitet etc uppfylls korrekt i relation till det faktiska behovet och kravställningen, säger Frederik Englund, Key Account Manager.

– Det här har varit ett spännande och krävande projekt som också försvårats på grund av pandemin. Men tack vare ett fint samarbete blev slutresultatet väldigt lyckat.

BRANSCHAKTUELLT-ADVERTR_GYROSEC (SWEDEN) OK.indd 1 29/7/22 11:27 214 | b www.branschaktuellt.se

Nu byggs Sydsveriges första parkeringshus i trä

Just nu byggs en byggnad utöver det vanliga – ett parkeringshus med en stomme helt i trä. Parkeringshuset i Sege Park, Malmö, blir Sydsveriges första av sitt slag och är ett pilotprojekt inom klimatneutralt byggande genom branschinitiativet LFM30. I projektet har flera nya metoder och byggmaterial implementerats.

I Sege Park bygger Parkering Malmö ett nytt parkeringshus. I sex våningar skapas plats för 621 bilar, cykelgarage, mobilitetspool och 120 laddplatser. Under slutet av året ska parkeringshuset vara klart.

Med högt satta hållbarhetsambitioner ska huset bli en klimatsmart mobilitetsnod och för att uppnå detta har flera klimatinitiativ tagits. Utöver trästommen har natursten ersatt den klassiska betongplattan och för att vattna de gröna fasaderna byggs ett unikt system för återvinning av regnvatten. På taket anläggs en stor solcellspark med lagring i ett stort fastighetsbatteri.

Ullareds nya vattentorn byggs på en utmanande plats

För att trygga vattenförsörjningen byggs ett nytt vattentorn i Ullared. Vattentornet byggs på en plats som gjort projektet mer komplicerat än vanligt och entreprenaden utförs av Vivab och Serneke.

I februari genomfördes första sprängningen på berget där det nya vattentornet i Ullared byggs. Enligt Vivab var den valda platsen en utmaning i sig då vattentornet byggs på en plats som tidigare var otillgänglig, vilket innebar att en helt ny väg behövde byggas för att transporter och maskiner skulle kunna ta sig till platsen. Likaså var en stor utmaning ledningsschakten och att förbereda bergets topp för reservoaren, men detta flöt på utan förseningar. Under hösten ska det nya vattentornet färdigställas.

– Bygget går enligt plan. Planerad driftsättning av tornet är slutet av september och vi är väldigt nöjda med hur projektet fortlöper, kommenterar Hans Malmström, projektledare på Vivab.

Text Bild: Vivab Text av Emilia Granberg
Strands Luft AB Assemblin El 010 - 472 60 00 assemblin.se Assemblin utför elinstallationer i P-huset Kv Farboret. Vi kan markarbete! Markteknik Sverige AB är ett modernt företag med tekniskt kunnande och kapaciteten att utföra större markentreprenader. Växel: 0340-695949 Info@marktekniksverige.se www.marktekniksverige.se | 215 INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se
Bild: Parkering Malmö
www.branschaktuellt.se 216 | b
Bild: Unsplash / Artur Aleksanian

TEMA BALKONG

När en lägenhet förses med en balkong ökar både värdet och trivseln. Likaså visar undersökningar att balkonger och uteplatser efterfrågas i allt större utsträckning. Men vad är det egentligen som påverkar värdet på balkongen? Och vilken typ av balkonger efterfrågas mest?

Vi intervjuar Annika Wilén, projektutvecklare på HSB Göteborg, och Fredrik Hall Johansson som administrerar på Balkongföreningen.

| 217 www.branschaktuellt.se

Balkongföreningen om balkongens fördelar:

”Ökar både värdet och trivseln”

Med balkonger till flerfamiljshuset kommer flera fördelar, både för fastighetsägaren och för lägenhetsägaren. Det menar Balkongföreningen som bland annat berättar om en stor värdehöjning. Exakt hur stor värdehöjningen blir varierar däremot från fall till fall, och i en intervju med branschföreningen berättar Fredrik Hall Johansson om ett flertal faktorer som kan påverka höjningens storlek.

Att ha tillgång till en balkong är något som uppskattas av många. Det bekräftas av flera undersökningar, både nya och gamla, och enligt branschorganisationen Balkongföreningen för balkonger med sig en trivsel som lägenheter utan balkong saknar.

– Med en balkong kan man komma ut och njuta av solen utan att behöva lämna lägenheten, och är balkongen dessutom en enkel inglasad inglasning fungerar den som ett extrarum som gör att man kan använda balkongen betydligt mer under ett år. Man kan också

möblera annorlunda eftersom de inglasade balkongerna är väderskyddade, och med en inglasad balkong får man en betydligt mer användbar yta, säger Fredrik Hall Johansson som administrerar på Balkongföreningen.

Enligt Fredrik är just inglasade balkonger något som kan öka trivseln lite extra, men det påverkar också värdet då inglasade balkonger är något som ofta efterfrågas.

– Balkonger ökar både värdet och trivseln i lägenheten. Idag ser man att inglasade balkonger kan öka värdet på lägenheten stort,

218 | b www.branschaktuellt.se
Enligt Fredrik Hall Johansson som administrerar på Balkongföreningen kan inglasade balkonger öka lägenheters värde stort. Bild: Balkongföreningen

men man ser också en trend där en viss typ av inglasade balkonger efterfrågas. Förr var det vanligt att man byggde inglasade balkonger där nederdelen var fylld men idag vill man ha balkonger som är helglasade från golv till tak. Det har ofta med utsikten att göra samtidigt som de stora glasrutorna gör att ljusinsläppet blir bättre, säger han och tillägger: – Lite samma sak gäller öppna balkonger. Här blir det av samma anledning allt vanligare med pinnräcken på balkongerna. Just utsikten och ljusinsläppet är något vi ser ökar lägenhetens värde.

Faktorer som påverkar värdehöjningen

Att den inglasade balkongen ökar boytan gör att värdet ökas både för köparen och fastighetsägaren, men det finns också flera andra faktorer som påverkar värdeökningen.

– Hur stor värdeökningen blir beror till att börja med på vilken typ av balkong det är som byggs, till exempel om den är inglasad

Enligt Balkongföreningen blir det allt vanligare med pinnräcken på balkonger. Bild: Balkongföreningen

| 219 www.branschaktuellt.se
värderas det såklart högt och det kan också bero på bostadspriserna eller om lägenhetshuset byggs i en liten eller större stad. Exakt hur stor värdeökningen blir med balkong är därför svårt att säga, men att en balkong ger ett ökat värde både för fastighetsägare och lägenhetsägare – det går att understryka, avslutar Fredrik Hall Johansson. Vi erbjuder ett komplett produktprogram för balkonger! Balkongräcken - Balkonginglasningar - Balkonger DITT PROJEKT - VÅRT ENGAGEMANG! Hogstad Aluminium AB 0142-29 31 00 www.hogstadaluminium.se

VÄGEN FRÅN SKAPANDE TILL EN KLAR BALKONGLÖSNING

Det är fredag morgon kl 7 och Alnova vaknade för en timma sen, ja de mest morgonpigga i gänget satte tänderna i veckans sista arbetsuppgifter då. Från kontorsrummen på övre våningen kan man urskilja de ljuva tonerna av vassa blad som skär genom metall nere i produktion. Hantverket är i full gång och flitighetslampan är tänd. Välkommen till Alnova – balkongfabriken i Göteborg!

Made in Gothenburg – since 1979!

Det är över 40 år sedan Alnova Balkongsystem började leverera räcken och inglasningar. I Göteborg ligger den egna fabriken vägg i vägg med den övriga verksamheten vilket öppnar upp för ett tätt samarbete mellan företagets alla avdelningar. Det är i sin tur en av anledningarna till att Alnova är bra på att skapa unika räckeslösningar av hög kvalitet. Förutom ett brett standardsortiment jobbar teamet dagligen med att designa och konstruera nya projektunika räckeslösningar enligt kundernas önskemål. Inom företaget är personalstyrkan uppdelad på säljare, projektledare, CAD, inköp, produktion, montage och service.

Allt fler specialbeställningar

När en kund efterfrågar en specialbyggd lösning samlas Alnovas personal från olika avdelningar för att tillsammans avgöra om lösningen är möjlig. Vid osäkerheter går gruppen ner till produktionsavdelningen för att få råd och ibland göra ett skalenligt prov. Sedan kan säljaren återkomma med ett förslag som arbetas fram ihop med kunden.

– De senaste åren har det varit fler specialbeställningar än vanligt. Det blir alltmer arkitekturfokus på fastigheter och vi tycker det är spännande att se fler unika lösningar för balkonger, säger produktionschef Stefan Cajkusic.

220 | Sponsrat inlägg b

Tester för hög säkerhet

-Utmaningen när kunder efterfrågar specialbyggda produkter är att se till att den nya lösningen håller samma höga standard som de redan vältestade standardprodukterna, tillägger Tony Falk, CADkonstruktör och produktutvecklare på Alnova. Processen för nya lösningar går lite långsammare i uppstartsfasen, då Alnova gör beräkningar och utför tester på prototypen. Bland annat görs ett tungstötstest enligt SSEN 12600 där en pendel med en vikt på 80 kilogram slås mot räcket för att se om den klarar de krav som ställs.

Projektledaren rycker ut med måttutrustning

Varenda detalj kring balkongen är viktig när projektledaren utför sitt gedigna mätningsarbete med stor precision och noggrannhet. Det räcker att det är ett gods som sitter på fel plats, eller en plåt som sticker ut som inte syns på ritningen, för att räcket inte kommer passa. För att kunna hålla löftet om en måttanpassad och säker balkong krävs det att byggplatsen är redo för inmätning när Alnovas projektledare kommer på besök. Det är bland annat viktigt att det inte står ställningar i vägen för att kunna mäta godsen, att plattorna är fria från byggmaterial samt att fasadbeklädnad, plattor, trappor och terrasser faktiskt är byggda.

Samarbete, kommunikation och teamkänsla

Alnovas CAD-ritare är skarpa på att hitta optimala lösningar för varje enskilt projekt. De arbetar bekvämt i högt tempo med fokus på noggrannhet och tydlighet. Samarbetet och kommunikationen mellan projektledare och CAD är jätteviktig. -Att projektledaren överlämnar projektet på ett tydligt underlag utan frågetecken är a och o för att vi ska kunna göra ett uppritande inom tidsramen. Därför är ju även samarbetet och förståelsen för vårt jobb viktigt i kommunikationen med bygget. Där har våra projektledare en stor och viktig roll, säger Milla Lindén, Marknadsansvarig och fd CADritare.

Hantverkarna i Balkongfabriken

Det är därför flitighetens lampa lyser tidigt på morgnarna i produktionen på Alnova. För att det ofta är en tight tidsram. Det är en stor grupp och väldigt dedikerad produktionspersonal som jobbar under hög koncentration i en kombination av storskalig tillverkning tillsammans med personligt hantverk.

De färdiga produkterna fraktas slutligen ut till bygget där Alnovas händiga montörer påbörjar installationen och ser till att konstruktionen installeras ordentligt med säkerhet i fokus. De är sista gruppen i kedjan av Team Alnova som gör projektet till verklighet!

Sponsrat

SÅ VILL HSB:S

KÖPARE HA SINA BALKONGER

Sedan pandemin slog till har fler och fler börjat kika efter bostadsrätter med balkong, och enligt en undersökning gjord av HSB Göteborg är tillgången till balkong eller uteplats mycket viktig för köparna. Men vilka trender finns inom balkongbyggandet idag och hur ser framtiden ut? Det hjälper Annika Wilén, projektutvecklare på HSB Göteborg, oss att svara på.

Enligt undersökningen ”Framtidens boende – så vill västsvenskarna bo” spelar tillgången till balkong eller uteplats en stor roll vid köpet av en bostadsrätt. Enligt 36 procent av 1 000 tillfrågade västsvenskar är tillgången helt avgörande och för 39 procent är tillgången mycket viktig. Undersökningen gjordes 2019 men enligt HSB Göteborg syns samma trend idag, och sedan pandemin drabbade Sverige har efterfrågan bara blivit högre.

– Under de senaste åren har HSB generellt sett att efterfrågan på större bostäder ökar och likaså går det se att balkongen börjat

värderas högre i köpfasen. Isoleringen som kommit med pandemin har gjort att man tillbringat mer tid hemma vilket i sin tur lett till att hemmiljön fått en större betydelse, berättar Annika Wilén och tillägger:

– Det här är något som vi ser håller i nu även efter restriktionerna då många av våra kunder vill fortsätta jobba viss tid hemifrån.

Att balkonger är viktigt när köpare tittar på nya lägenheter stärks också i en undersökning från 2021 då HSB Göteborg tog tempen på cirka 400 göteborgare. Där tyckte de flesta att det viktigaste i och runt hemmet var just tillgång till balkong eller uteplats.

222 | b www.branschaktuellt.se

Efterfrågan på djupa, inglasade balkonger

Enligt Annika Wilén som också är arkitekt syns flera trender när nya balkonger ska byggas. Bland annat finns ett önskemål om djupa balkonger.

– Idag har det blivit extra viktigt att inte bara ha en balkong att gå ut på utan nu vill man ha en djup balkong med god möblerbarhet för att kunna umgås utomhus. Helst vill man få plats med ett bord med 4-6 personer. Det finns också en stor efterfrågan på inglasade balkonger, men eftersom detaljplanen styr huruvida vi kan glasa in balkongen eller ej så kan det ibland

fortsättning nästa sida

,,Under de senaste åren har HSB generellt sett att efterfrågan på större bostäder ökar och likaså går det se att balkongen börjat värderas högre i köpfasen. Isoleringen som kommit med pandemin har gjort att man tillbringat mer tid hemma vilket i sin tur lett till att hemmiljön fått en större betydelse.

Projektutvecklare på HSB Göteborg ANNIKA WILÉN

| 223 www.branschaktuellt.se
Enligt HSB Göteborg väntas efterfrågan på balkonger hålla i även efter pandemin.Bild: HSB

Idag är efterfrågan på djupa balkonger stor. Bild: Privat

fortsättning från föregående sida

vara svårt för oss att driva igenom det förslaget, berättar Annika och tillägger: – Det är något som vi håller på att se över, om det går att ändra i regelverket så att det blir lättare att bygga inglasade balkonger. Samtidigt stöter man på en arkitekturkrock när man diskuterar kring inglasade balkonger då väldigt många tycker att dessa förstör utseendet. Både utvändigt men också invändigt då mindre ljus kommer in lägenheten. Så här gäller det verkligen att hitta en balans.

Ytterligare en trend som HSB ser är att det byggs allt fler hus med loftgångsbalkonger eller så kallade entrébalkonger. – Såklart finns det mervärden även i entrébalkonger. Här är det exempelvis smidigt att ställa sin cykel, men det är också ett trevligt sätt att möta sina grannar. Oavsett modell kan vi konstatera att balkongen fortsätter vara en viktig del av lägenhetsägarnas vardag, och både idag och framöver kommer fastighetsägarna konkurrera med sina balkonger.

Text av Emilia Granberg

224 |

For the love of building. Omsorgsfullt byggande.

En byggnad som håller länge är byggd på rätt sätt: med rätt material, rätt samarbetspartners och med framtiden i åtanke. Vi förverkligar kreativa visioner med produkter och system inom fasad, interiör, betong och golv. Med innovativa lösningar och stor kunskap möjliggör vi resultat att vara stolt över – med kvalitet, estetik och hållbarhet i fokus. Läs mer på sto.se

Omsorgsfullt byggande
www.branschaktuellt.se branschaktu llt Nyheter för dig i karriären PREMIUMABONNEMANG = tillgång till hela sajten! PREMIUMABONNEMANG = tillgång till hela sajten!

Vi på DEKA vill kunna leverera spetskompetens på alla fronter och vårt mål är att lämna ett väl utfört arbete med nöjd kund och ett säkert montage.

Vi som arbetar på DEKA har flera års erfarenhet i branschen och har god kunskap och kompetens och har arbetat med stora byggherrar, så som Veidekke, PEAB, Tornstaden och Skanska samt mindre

löpande servicejobb för inredningsbyggarna. Arbetet har innefattat större nybyggnationer av flerfamiljsbostäder och industrilokaler samt stamrenoveringar.

Vi riktar oss till såväl små som stora entreprenader, samt fastighetsförvaltning och jobbar tätt med våra beställare för att skapa stort engagemang och trygghet hos våra kunder.

DEKA VVS-TEKNIK, Bratteråsgatan 72, 417 62 Göteborg Telefon: 031-29 09 60 | info@deka.se |deka.se
härligaste
Göteborgs
rörläggare!

Öppna en värld av möjligheter för framtidens städer. Skapa hållbara aktiva tak med FOAMGLAS® Kompakttak! Läs mer på vår hemsida foamglas.se

SPARA MER ÄN BARA ENERGIKOSTNADER

ISOLERA FÖR KLIMATET Att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet ger många fördelar. Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energianvändningen och driftskostnaderna. Inomhuskomforten förbättras och utsläppen av CO2 minskar.

Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer, både när det gäller nyproduktion och renovering. PAROC Stenull är en naturligt hållbar, brandsäker och energieffektiv isolering som finns i många olika utföranden. Det gör den till ett bra materialval som spar mer än bara energikostnader både idag och för framtiden. LÄS MER PÅ PAROC.SE.

INDUSTRIGATAN 21, SVEDALA BOX 32, 247 25 VEBERÖD 040-631 34 52 INFO@BEGEAB.SE Bege Plattform & Ställning AB är ett familjeägt företag med ca 35 st anställda. Vi har 40 års erfarenhet av branschen och strävar hela tiden att vidareutbilda våra medarbetare så att de kan klara av alla typer av arbetsuppgifter. VI ERBJUDER ALLT EN ARBETSPLATS BEHÖVER Kompletta lösningar www.begeab.se

Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

Tel. 08-711 25 35 • Fax:
08-711 53 73

Hur mycket vet du om likvärdigt brandskyddat trä?

www.woodsafe.se