Branschaktuellt Bygg & Fastighet 2023 - #3

Page 266

branschaktu llt Nyheter för dig i karriären Bygg & Fastighet #3 | NR 03/2023 www.branschaktuellt.se 20 | TEMA GRÖNA INNERGÅRDAR Fastigheters gröna utemiljöer kan leda till både bättre folkhälsa och positiva miljöeffekter. Intervju med Boverkets landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund som ger sina bästa tips för bygget av nya grönområden. VÄXER FRAM PÅ NYBYGGD HALVÖ | SIDA 38 KONTOR TRISS I MILJÖCERTIFIERING Electrolux nya blandkvarter ska certifieras enligt både Svanen, Breeam Outstanding och NollCO2. S.146 BYGGS I FALUN VÄRLDSUNIKT DATACENTER MASTHUGGSKAJEN S.212 INFRASTRUKTUR BOSTAD

VI TAR VI ERA STÄLLNINGSPROJEKT TILL NYA HÖJDER!

Hyrex AB - ett av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala breddar nu utbudet genom Hyrex Industri som satsar på nyproduktions - och infrastrukturprojekt. Fordonsflottan byts succesivt ut till el- och hybridfordon för att ligga i framkant även inom långsiktig hållbarhet.

Hyrex är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier samt STIB-auktoriserade.

Hyrex AB och Hyrex Industri - vi inte bara leder utvecklingen - tillsammans visar vi vägen framåt.

KVALITETSSÄKRADE VÄDERSKYDD

WWW.HYREX.NU

Lösningar för alla typer av verksamheter

Panasonic erbjuder lösningar för uppvärmning, komfortkyla, ventilation och teknisk kyla oavsett verksamhetsområde

www.aircon.panasonic.se

Vi ser olycksrisker överallt.

Varje dag sker flera allvarliga olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet – helt i onödan. I värsta fall går någon till jobbet och kommer aldrig hem igen. Då är det för sent att vara efterklok.

Säkerhet skapas genom ett förebyggande arbete. Det finns inga genvägar. Byggbolag och ställningsföretag måste tillsammans öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser.

På Sydställningar har vi en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor. När vi ser olycksrisker gör vi något åt dem.*

* Sydställningar är först i Sverige med en ISO 45001-certifiering. Den garanterar en trygg arbetsplats för både byggjobbare och ställningsmontörer.

Besök sydstallningar.se och se hur vi jobbar med säkerhet.

Öppna en värld av möjligheter för framtidens städer.

Skapa hållbara aktiva tak med FOAMGLAS® Kompakttak!

Läs mer på vår hemsida foamglas.se

INNEHÅLL

12. Nyheter i Norden

28. Bostad

146. Kontor

180. Infrastruktur

232. Skola

264. Kultur, Nöje & Idrott

286. Vård & Omsorg

Inre Hamnen i Norrköping | sida 184

VD & ANSVARIG UTGIVARE OSCAR LUNDBERG oscar@branschaktuellt.se

REDAKTIONSCHEF

MYRNA WHITAKER myrna@branschaktuellt.se

FÖRSÄLJNINGSCHEF

MARCUS NILSSON marcus.nilsson@ branschaktuellt.se

WEBBREDAKTÖR

JOHANN BERNÖVALL johann.bernovall@branschaktuellt.se

Tipsa redaktionen på redaktionen@branschaktuellt.se

Östermalms park | sida 28

AKTUELLA TEMAN

20. Gröna innergårdar & utemiljöer

122. Moderna badhus och simanläggningar

170. Balkonger

222. Hållbara golv

258. Bygga för sport

272. Taksäkerhet & fallskydd

PRINTREDAKTÖR EMILIA GRANBERG emilia.granberg@branschaktuellt.se

JOURNALIST

CHRISTOPHER BLANCK christopher.blanck@branschaktuellt.se

GRAFISK DESIGNER LINN HAGEN linn.hagen@branschaktuellt.se

GRAFISK DESIGNER DIANA JELNEAN diana@iradar.fi

Omslagsbild: Carbon White/Peab Bostad Tryck: Unitedpress

"Entreprenören kommenterar" är annonstext och skall inte förväxlas med redaktionellt material.

branschaktu llt

Nyheter för dig i karriären

Branschaktuellt Sverige AB

Lindhagensgatan 53, 112 43 Stockholm

Branschaktuellt är en del av Lundroskoncernen

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Media: Branschaktuellt Sverige AB

Växel: 08-400 22 620

Byggmaterial på väg tillbaka?

Det var länge sedan lera, ett av världens äldsta byggnadsmaterial, var ett vanligt material att bygga med i Sverige. Men på senare tid har fler fått upp ögonen för materialet. Ett exempel hittas i Lund där arkitekter hos Sweco vill bygga ett fem våningar högt bostadshus i lera, och i ett samarbete mellan Svenska institutet för standarder och White Arkitekter vill aktörerna ta fram nationella standarder för obränd lera som byggmaterial.

Enligt Boverket står byggsektorn för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför försöker många aktörer hitta nya klimatsmarta sätt att bygga. En byggmetod som tidigare var vanligt förekommande att bygga med var lera, och det är en metod som flera aktörer kikar på att återinföra.

– Det är viktigt att utvärdera hur nya byggmaterial kan bidra till att begränsa byggsektorns utsläpp. Obränd lera är ett material som är möjligt att tillverka, använda och förändra med ett lågt energioch resursuttag, säger Marja Lundgren, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter, som tillsammans med Svenska Institutet för standarder, vill ta fram ny nationella standarder för obränd lera.

– I Sverige är det idag endast ett fåtal mikroföretag som använder materialet lera och det saknas aktörer som kan ta sig an större jobb. Med en standard kan tillämpningen spridas och möjliggöra en direkt och påtaglig minskning av klimatpåverkan från byggmaterial, tillägger Johan Jönsson, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

Ett annat initiativ där arkitekter vill återinföra lera på marknaden är bygget av ett nytt femvåningshus åt HSB i Brunnshög. Här har Sweco tagit fram ett förslag där väggarna ska vara av lera som hämtas från närområdet och infogas i en stomme av trä.

– Lera är ett av världens äldsta byggnadsmaterial och optimalt för att minska klimatavtrycket.

Idag måste vi hitta nya hållbara sätt att bygga bostäder och därför valde vi något så okonventionellt som att blicka bakåt i historien då man byggde mer cirkulärt än vi gör idag, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco.

Ett nytt femvåningshus i Brunnshög kan komma att byggas i lera.

Bild: Sweco

För att möjliggöra tankarna om leran har forskningsarenan HSB Living Lab startat ett nytt forskningsprojekt för att testa metoder att framställa byggnadsmaterial av lera, och när HSB summerar projektet beskriver de ett möjligt steg mot att skapa framtidens hållbara bostäder.

Text av: Emilia Granberg

REFERENSPROJEKT Brf Träkronan, Göteborg

Totalentreprenör: F O Peterson

ÄR DU PROJEKTÖR ELLER FÖRESKRIVARE?

Visste du att den energi som används i byggnader idag utgör över 40% av all energi som används i Europa? Det är därför energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, och med dagens skyhöga energipriser betalar sig en investering i isolering snabbare än någonsin. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt.

Vi har tagit fram en projekteringsanvisning som underlättar vid dimensionering av isolering för ventilerade ytterväggar. Ladda ned den på vår hemsida! Där kan du också läsa mer om F O Petersons projekt Brf Träkronan i Göteborg. Välkommen till PAROC.SE.

Dammarsberg Entreprenad använder körplåt från

CONTAINERTJÄNST

och möjliggör trafik över djupa schakt

Körplåtar för att överbrygga hål och schakt vid grävarbeten eller skydda känslig mark från tunga maskiner, sådana plåtar finns att köpa eller hyra hos Containertjänst. Förutom standard körplåtar, som redan de har hög hållfasthet, erbjuder Containertjänst produkten Dunderplåt som håller för dubbel påkänning. För markskydd finns också stockmattor.

ETT STORT ANTAL Dunderplåtar används just nu i ett mycket krävande anläggningsarbete åt Stockholm Hamnar i Masthamnen i Stockholm.

Företaget Containertjänst är välkända för sina containrar. I sortimentet finns också vägprodukter som körplåtar och stockmattor, där Containertjänst är den största aktören i Stockholm och Mälardalen.

Snabb service

Många entreprenörer verksamma inom bygg, mark och anläggning köper eller hyr körplåtar och stockmattor från just Containertjänst. Kunderna upplever tillgängligheten till produkterna som mycket hög i Stockholm och hela Mälardalen, och att leverantören har snabb och bra service. Just snabb service är avgörande i många lägen; ett schakt kanske måste dras genom en väg för att laga en akut läcka, eller man måste ut med en tung maskin på känslig mark.

En av många kunder som tagit fasta på hyrlösningen för körplåtar är Dammarsberg Entreprenad. Företaget arbetar bland annat med gräv- och schaktarbeten. Dammarsberg har omfattade erfarenhet av och hög kompetens inte minst inom förläggning av el, fiber, fjärrvärme och VA.

I början av året inleddes ett krävande uppdrag i Masthamnen i Stockholm. Det är här

som Viking Lines färjor angör. Dammarsberg förlägger vattenledningar på stort schaktdjup. En mycket stor utmaning är att biltrafiken till och från färjorna – både tung och lätt – måste passera över schakten.

–Vi får vissa tidsfönster då vi kan jobba i schakten. Då hålls de helt öppna. Sedan måste trafiken få komma fram och då lägger vi på körplåtarna, berättar Remy Flores, projektledare hos Dammarsberg Entreprenad.

Inför nästa arbetspass nere i schakten tas körplåtarna bort. De hanteras med hjälp av grävmaskin eller kranbil. Fyra kättingar används för att balansera plåtarna.

–Eftersom vi behövde så många körplåtar, ett trettiotal, var det smidigt att hyra dem av Containertjänst, i stället för att köpa, menar Remy Flores.

Det är bara att beställa och så levereras de nästa dag, eller det går att hämta hos Containertjänst i Sollentuna.

–Containertjänst har bra service. De är snabba att komma med pris och väldigt tillgängliga. Jag kan rekommendera dem för andra entreprenörer. Om vi får behov av körplåtar eller andra vägprodukter i våra framtida projekt kommer vi absolut att hyra av Containertjänst, avslutar Remy Flores.

Dunderplåt

I det aktuella projektet i Masthamnen används Containertjänsts speciella Dunderplåt. Den är tillverkad av extra hållfast konstruktionsstål och är 40 mm tjock i stället för 30 mm som hos normala körplåtar. Dunderplåt tål dubbelt så hög belastning som standard körplåt.

Containertjänst tog fram Dunderplåten för kunder som hade speciellt höga krav. Nu ingår den i ordinarie sortimentet. Något som Dammarsberg Entreprenad och flera andra entreprenörer tagit fasta på.

www.branschaktuellt.se | 9
Annons
Ett komplett projektsystem för byggföretag Enkelt att komma igång – Användarvänligt för hela firman smartdok.se – Tel: 08-12456940 KMA Timmar Maskiner Material Planering Dokument Scan me

NYHETER I NORDEN

Bild: Adobe Stock / Corri Seizinger
NYHETER I NORDEN
Illustration: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic – arkitektkontor

NU BYGGS NYA

REGERINGSKVARTERET – TIO ÅR EFTER

TERRORATTACKEN

Terrorattacken i norska

regeringskvarteren den 22 juli 2011 resulterade i att åtta personer dödades och flera hundra personer skadades. Även flera byggnader

fick betydande skador. I januari 2021, efter tio års förberedande arbeten, kunde återuppbyggnaden av kvarteret startas upp och kostnadsramen för den första byggfasen är 22,6 miljarder norska kronor. Planerna är att första inflyttning ska kunna ske 2025-2026.

www.branschaktuellt.se | 15
01 NORGE FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

NYHETER I NORDEN

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Det tog tio år innan uppbyggnaden av det nya regeringskvarteret kunde starta efter den fruktansvärda dagen i juli 2011.

– Tio år kan låta som en väldigt lång tid, men det är många processer som tar tid. Särskilt när det ska uppföras byggnader som har ett nationellt uppdrag och en lång tidshorisont för sin användning. En av de första sakerna som skulle klargöras var om ett nytt regeringskvarter skulle byggas på samma plats, säger Pål Weiby, kommunikationschef för byggprocessen på Statsbygg.

Från början fanns det en byggnad på området. Den stod klar att

användas 1906 och inrymde statens verksamhet. Efter det tillkom flera nya grannbyggnader och det var dessa som tillsammans bildade regeringskvarteret.

– Det finns inte många "regeringskvarter" i världen som har byggts som en enhet. De flesta har, som vi hade i Oslo, byggts med en ny byggnad vart 10:e till 20:e år i takt med att samhällets behov och förväntningar på statsapparaten ökar. Nu har aktörerna fått ta en helhetssyn då det var så mycket som skadades och förstördes. Framtida säkerhet har också varit en del av detta, säger Pål Weiby.

Rengöring och asbest

– Först skulle det saneras och det nationella traumat bearbetas. Höghuset från 1958 hade likt många byggnader från den tiden asbest i väggarna och när hela byggnaden "raserades" exponerades både byggnaden och allt innehåll för det farliga giftet. Det kräver en saneringsprocess med specialutrustning och användning av masker. Bara saneringen tog över ett år, säger kommunikationschefen.

Som en del av den samlade trygghetsbilden togs beslutet att tre av de skadade byggnaderna skulle rivas för att i stället bygga nytt, och en av

16 |
Illustration: Statsbygg/Team Urbis/ Nordic – arkitektkontor

”Detfinnsintemånga”regeringskvarter”ivärldensomharbyggtssomenenhet.

Deflestahar,somvihadeiOslo,byggtsmedennybyggnadvart10:etill20:eåritakt medattsamhälletsbehovochförväntningarpåstatsapparatenökar.Nuharaktörerna fåtttaenhelhetssyndådetvarsåmycketsomskadadesochförstördes.Framtida säkerhet har också varit en del av detta.

– Pål Weiby, kommunikationschef för byggprocessen på Statsbygg

dessa var det berömda Y-blocket. Här fick kampen om Picassos integrerade konst en stor uppmärksamhet i media.

Planeringsprocesser tar tid

I Norge är Statsbygg statens centrala rådgivare i bygg- och fastighetsfrågor, beställare för statliga byggprojekt, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. 2014 fick Statsbygg uppdraget att påbörja planen för ombyggnadsarbetet.

Planprogrammet var klart 2016. Under denna period genomfördes en idéfas där man ordnade debatt om idéer och input. Likaså kom ett antal statliga riktlinjer för arbetet. Planen antogs 2017 och då utlystes en arkitekttävling. 2019 var Stortingsbeskedet om det nya regeringskvartalet klart och år 2020 kunde Stortinget besluta om att utvecklingen skulle startas. Starten inleddes under januari 2021.

Den första byggfasen är i gång

Det nya regeringskvarteret kommer i huvudsak bestå av sju byggnader – dels höghuset och den ursprungliga byggnaden som inrymmer

Finansdepartementet, dels fem nya byggnader med höjder på 9-12 våningar. Under kvarteret byggs en ny källare och en ny vägtunnel, och i området kommer det även finnas ett permanent 22 juli-centrum.

Första byggfasen planeras till cirka 125 000 kvadratmeter BTA varav 88 000 ovan jord och 37 000 under mark. Samtidigt ska 33 000 kvadratmeter byggmaterial saneras. I den första etappen inkluderas två nya byggnader (A och D), återuppbyggnaden av höghuset, en ny entré till Finansdepartementets byggnad, stora delar av kvarterets källare, områdesskydd och delar av utomhusanläggningar, en extern kontrollcentral, förvärv av fastighet samt ersättning till markägare i området.

Stortinget kommer senare besluta om etapp 2 och 3 samt kostnadsramar för dessa.

Säkerhet

– Att tänka på säkerhet är helt naturligt när vi bygger ett nytt regeringskvarter, och historien är vad den är. Säkerhetsplanerna är inte offentliga men en del av åtgärderna kommer att

synas och märkas. Området kommer att stängas av för biltrafik utöver att vissa ackrediterade fordon kommer att tillåtas tillträde. På Mastemyr, strax utanför Oslo, etableras en extern post- och godsmottagning dit all post och gods som inte kan transporteras till fots eller med cykel kommer gå. Vägtunneln Ring 1 vid Hammersborg precis vid kvarteret ska sänkas och förbättras som en säkerhetsåtgärd. Dessutom har Statsbygg förvärvat närliggande byggnader i Møllergata för att kunna kontrollera vilka hyresgästerna är, säger Pål Weiby.

Nästan allt på ett ställe – Utrikesdepartementet och statsrådsberedningen flyttar in i D-kvarteret medan närings- och fiskeridepartementet samt klimatoch miljödepartementet flyttar in i det nya A-kvarteret. När allt äntligen är klart kommer hela regeringens verksamhet förutom Försvarsdepartementet att samlas på ett ställe, avslutar Pål Weiby.

Text av: Hilde Wexels Riser

www.branschaktuellt.se | 17
18 | b www.branschaktuellt.se NYHETER I NORDEN
Foto: flickr/lansimetro

LÄNSIMETRO

– UTBYGGNADEN AV HELSINGFORS TUNNELBANA

Länsimetro, eller Västmetron, är en förlängning av tunnelbanesystemet i Finlands huvudstad Helsingfors. Den nya sträckan öppnades för passagerartrafik i december 2022.

På en ny, sju kilometer lång sträcka mellan Matinkylä och Kivenlahti hittas fem nya stationer: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti och Kivenlahti. Utbyggnaden av tunnelbanan färdigställdes slutet av 2022 och sedan trafiken började rulla ska allt ha gått smidigt, utan några större problem.

Med den senaste utbyggnaden av tunnelbanan i Helsingfors och Esbo finns det nu totalt 30 stationer och 43 kilometer tunnelbanelinje i det finska huvudstadsområdet, och en genomsnittlig vardag i december reste 237 600 personer med tunnelbanan.

Erfarenheterna från den första etappen användes i den andra etappen

Beslutet att bygga sträckan Matinkylä - Kivenlahti fattades 2014 och senare samma år kunde byggprojektet startas upp. I maj 2022 färdigställdes byggentreprenaden och efter det följde provdrift fram till september. Trafiken på den nya sträckan började rulla 3 december 2022.

– Erfarenheterna och kunskaperna från projektets första etapp användes i planeringen av en andra etapp. Utifrån dessa gjorde vi exempelvis förändringar i projektets lednings- och organisationsmodell. Här hanterades tidsplan, kostnader, risker, kvalitetsfrågor, samarbete och arbetssäkerhet enligt en situations-hanteringsmodell, berättar Ville Saksi, vd för Länsimetro, i ett pressmeddelande.

I situationshanteringsmodellen följdes framsteg och måluppfyllelse aktivt samtidigt som beslut, i så stor utsträckning som möjligt, fattades utifrån realtidsinformation.

– Alla större inköp till projektet gjordes innan den kraftiga prisuppgången på råvaror. Om bygget skulle börja nu skulle prislappen bli betydligt högre. Pandemin hade liten inverkan på byggprojektet eftersom bygget redan var på god väg när pandemin startade. Projektorganisationen var väletablerad redan innan pandemin startade, säger Saksi.

Staden växer runt de nya stationerna

I kommunen Esbo går tunnelbanan under jord men även ovan jord syns förändringarna tydligt. I områden som Kaitaa, Soukka, Espoonlahti och Kivenlahti blir det mer aktivitet och förtätning kring de nya stationerna. I Esbo uppskattas tillväxtpotentialen till 70 000 nya invånare som följd av den nya tunnelbanan, och tack vare tunnelbanan öppnar man också upp för ett helt nytt bostadsområde – Finnoo. Här planerar man för kvarter med upp till 17 000 invånare.

Finnoo station är den djupaste stationen på tunnelbanelinjen och har också fått de längsta rulltrapporna i Finland. Detta med en lyfthöjd på cirka 34,5 meter och en ramlängd på cirka 78 meter. På tunnelbanestationerna är det mesta av tekniken gömt i enorma tekniktunnlar, som är betydligt längre än själva passagerarplattformarna.

Satsning på arkitektur och konst

Var och en av de nya tunnelbanestationerna på linjen Matinkylä - Kivenlahti har fått konst som en del av stationsarkitekturen.

– I de nya tunnelbanestationerna är arkitekturen central, det är finsk arkitektur när den är som bäst. De unika stationerna fungerar som visitkort för regionerna, säger Saksi.

Ett exempel på tunnelbanans konst är Leena Nios "Haavekuvia" på Finnoo station. Konstverket består av två olika lager med bilder på plattformsväggen. Det översta lagret har ett trettiotal olika tavelramar med laserskurna öppningar som avslöjar en värld av nyanser på baksidan. Detaljerna i arbetet är hämtade från den kustnära naturen.

Text av: redaktionen

www.branschaktuellt.se | 19
02 FINLAND
Foto: flickr/lansimetro

Att grönska i ens närområde är något som för med sig flera positiva fördelar är något som styrks av flera studier och enligt Boverket leder fastigheters gröna innergårdar till både bättre folkhälsa och olika positiva miljöeffekter. I temat intervjuas Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket, om fördelarna med gröna innergårdar och utemiljöer samtidigt som hon ger sina bästa tips till fastighetsägare som vill bygga nya grönområden.

TEMA

Gröna innergårdar & utemiljöer

Bild: zhuger, Pixabay

Boverket om fördelarna med gröna innergårdar

TEXT AV: Emilia Granberg

Brf Kärleken i Partille Port är ett kvarter där aktörerna satsat på grönskande utemiljöer. Bild: Carbon White/Peab Bostad

Sedan pandemin slog till har allt fler börjat uppskatta närheten till grönområden och enligt Boverket följer flera fördelar när fastigheter förses med gröna innergårdar. Utöver möjligheten till en bättre folkhälsa kan gröna innergårdar även föra med sig olika positiva miljöeffekter, och i en intervju med Branschaktuellt ger Boverkets landskapsarkitekt Ulrika Åkerlund sina bästa tips för fastighetsägares bebyggelse av grönområden.

I en studie från konsultföretaget WSP går det se att pandemin gjort närheten till grönområden allt viktigare för Sveriges invånare. Samtidigt ser Boverket en trend där allt fler kommuner arbetar med grönytefaktorn när de planerar och bygger nya bostäder. Men vilka är egentligen fördelarna med gröna innergårdar och utemiljöer? Det hjälper landskapsarkitekten Ulrika Åkerlund oss att svara på:

www.branschaktuellt.se | 23
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

– Grönskan bidrar med många olika funktioner och kvaliteter som bättre lokalklimat och upplevelsevärden. Träd skänker skugga varma dagar och minskar utsattheten för vind kalla vinterdagar. Forskning visar också att gröna miljöer främjar hälsa och välbefinnande. Att vistas i och se gröna miljöer sänker stressnivåer och gör oss glada. Dessutom kan lummiga innergårdar fungera som en spridningskorridor eller som en viktig livsmiljö för flera arter – inte minst för fjärilar, vilda bin och fåglar. Det bidrar också med ekosystemtjänster som dagvattenreglering, reglering av lokalklimat och pollinering.

Ökar värdet på fastigheten

Som Ulrika Åkerlund talar om kan gröna innergårdar bidra till flertalet ekosystemtjänster i kvarteret, och enligt Ulrika är ekosystemtjänster inte bara något som medför positiva miljöeffekter – det kan även vara en faktor som ökar värdet på fastigheten.

– Ekosystemen är stora komplexa system i landskapet och innergården är en del av det systemet. Naturen och grönskan är mångfunktionell och rätt kostnadseffektiv, och genom rätt utformning kan man få många olika värden och ekosystemtjänster på en och

24 | b www.branschaktuellt.se
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA Bild från kvarteret Stora Sjöfallets bostadsgård i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Urbio

Naturenochgrönskanärmångfunktionellochrättkostnadseffektiv,och genomrättutformningkanmanfåmånga olikavärdenochekosystemtjänsterpåenoch sammaplats.Debidrartillatthöjavärdet påfastighetengenomattskyddadenoch göradenmerattraktiv.Dettasamtidigtsom ekosystemenistortfrämjas.

Ulrika Åkerlund Landskapsarkitekt på Boverket

samma plats. De bidrar till att höja värdet på fastigheten genom att skydda den och göra den mer attraktiv. Detta samtidigt som ekosystemen i stort främjas, säger Ulrika Åkerlund.

Finns det några utmaningar när det kommer till gröna innergårdar?

– En utmaning är att många bostadsgårdar ligger på bjälklag till underjordiska garage. Då kan det vara svårt att få till ordentlig grönska när jorden inte är så djup. Många gårdar är också små vilket kan göra det svårt att få plats med grönska och träd. Då blir det mycket hårdgjort. Tyvärr är förlusten av biologisk mångfald i landskapet är stor och det går fort nu, men här kan innergårdar spela en liten men viktig roll, avslutar Ulrika.

Hur ser Er trädgård ut och hur står det till med utemiljön?

Låt oss ställa i ordning, renovera eller anlägga drömträdgården

Vi har kunskapen, utrustningen och maskinerna för att kunna hjälpa Er med samtliga inom branschen förekommande arbeten och skapande av just Er drömträdgård.

Kontakta oss på 042- 13 98 87 | info@tnilssons.se | www.tnilssons.se

www.branschaktuellt.se

| 25
” FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

Gröna innergårdar och ekosystemtjänster – här är landskapsarkitektens bästa tips

”Attvistasiochsegrönamiljöersänkerstressnivåeroch görossglada.Dessutomkanlummigainnergårdarfungerasomen spridningskorridorellersomenviktiglivsmiljöförfleraarter–inteminst förfjärilar,vildabinochfåglar.Detbidrarocksåmedekosystemtjänster somdagvattenreglering,regleringavlokalklimatochpollinering.

Har du några tips till fastighetsägare om vad de kan tänka på vid bebyggelse av grönområden i sin fastighets närmiljö?

• Ta tillvara så mycket som möjligt av den befintliga grönskan som stora träd och buskar. Stora träd kan vara väldigt viktiga för biologisk mångfald och är också mycket bättre på att leverera ekosystemtjänster än ett nyplanterat träd. De ger också mycket karaktär och bidrar till identiteten i ett område.

• Planera in grönskan tidigt – se det som en struktur i bebyggelsen och inte som ett pynt som kan läggas på i ett sent skede. Genom att planera för det tidigt kan man få till bra grönska och skapa rätt förutsättningar för att den ska klara sig.

• Planera för variation och lummighet – klippta gräsmattor är bra för picknick och lek, men vi behöver en stor variation i våra grönområden som ger olika typer av upplevelser så som avskildhet, känsla av natur. Här är lummighet en bra princip. Lummiga miljöer ger både återhämtning och är bra för våra växter och djur.

Vilka är de viktigaste redskapen för att lyckas med integreringen av ekosystemtjänster?

• För det första är det bra om kommunen har en grönplan eller om det finns en övergripande analys över ett område gällande vilka värden som finns på platsen, vilka ekosystemtjänster som finns och hur dessa kan stärkas. Då kan man utgå från detta i planering, byggande och förvaltning.

• För det andra är det viktigt att tänka in ekosystemtjänster tidigt i processen. Vilka ekosystemtjänster kan behövas på platsen? Definiera och formulera målsättningar om detta och planera och gestalta bebyggelsen så att detta främjas.

• Boverket har tagit fram vägledningar och verktyg för att stötta arbetet med ekosystemtjänster. Bland annat har vi tagit fram verktyget ESTER som är ett enkelt analysverktyg för att bedöma förekomsten och påverkan på ekosystemtjänster i. På vår webbplats har vi också samlat en mängd inspirerande exempel och verktyg.

Klarar din innergård höstens skyfall?

Sommarens och höstens kraftiga regnoväder sätter verkligen Stockholms innergårdar på prov. Många innergårdar svämmar tyvärr över, med både läckage och fuktskador som följd. Men de största problemen är ofta de som ännu inte syns. Det är de gårdar där tätskikten släpper igenom fukt, som fyllnadsmaterialet sedan suger åt sig och fräter sönder de bärande balkarna. Men det finns snabb hjälp att få. Lawab är marknadsledare i Stockholm när det gäller renovering av innergårdar.

Kontakta oss redan idag. Jakob Wallin 0704-25 82 80 |  lawab.se Andreas Wallin 0702-86 91 92 |  anbud@lawab.se

Kedjehusen har utsikt över golfbanans 18:e hål

Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka har tio kedjehus i Klinga park, ett nybyggt område med många barnfamiljer, stått färdigt alldeles intill Norrköpings golfbana.

I maj 2020 inleddes byggarbetet med tio kedjehus med utsikt över det 18:e hålet på Norrköpings golf-

bana från taket på carporten som tillhör husen. Etableringen av husen var den andra av tre etapper

Rätt målare på rätt plats är grunden till ett riktigt väl utfört jobb!

Vi har ett mycket brett kunnande inom måleribranschen och det använder vi till att hitta de bästa lösningarna åt våra kunder, alltid med hög kvalitét i fokus. Vi gillar nära kundrelationer, där kontakten mellan oss och våra kunder är tät. Personlig service är viktigt för oss och därför har våra målare specialistkompetens inom just sitt område.

i ett större projekt i området runt golfbanan. Förutom kedjehusen har man även rest villor och radhus.

28 |
Kedjehusen har utsikt över 18:e hålet på Norrköpings golfbana. Bild: 3D Studio

– Kedjehusen har naturens färger på fasaden och passar väldigt bra in i området kring golfbanan. Från toppen på sina carports kan de se det 18:e hålet, säger Rickard Myhrberg på Conlega, och fortsätter:

– Arbetet har flutit på väldigt bra. Vi fick till planlösningen på ett väldigt bra sätt med tre sovrum

och ett allrum på övervåningen tillsammans med en klädkammare och ett hyfsat stort badrum. Vi har även stått för alla markarbeten på tomter såsom plattsättningar, planteringar, gabionmurar och gräsmattor så att det var helt klart vid inflyttning.

En plats för barnfamiljer

Byggarbetet pågick under tolv månader och de första fem flyttade in sommaren 2021 och resterande fem flyttade in ett drygt halvår senare, i december 2021.

– Vår uppfattning är att de allra flesta familjerna trivs väldigt bra i

Går du i nybyggnadstankar?

sjotorpshus.se facebook.com/sjotorpshus instagram.com/sjotorpshus

området. Vi har kunnat leverera en produkt där husen ser näst intill exakt ut som de gjorde i säljkatalogen. Det känns väldigt bra att ha levererat den produkten köparna sett på bilderna, säger Rickard Myhrberg.

En ny lekpark har anlagts då det är många barnfamiljer som flyttat in i det nybyggda området.

– Att det finns ytor i det gröna där barnfamiljer kan träffas och umgås är väldigt viktigt, säger Rickard Myhrberg.

Text av: Christopher Blanck

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 29
Inflyttningen skedde i två etapper under 2021, först på sommaren och sedan under vintern. Bild: 3D Studio

Lasarettsområdet blir plats för ny park och bostäder

Utanför den gamla kanalen i Kristianstad, i anslutning till centrumdelen av staden, växer det nya bostadsområdet Östermalms park fram.

Det gamla lassarettsområdet i Kristianstad med anor från 1800-talet är under ombyggnation. Tre byggnader kommer att rivas för att möjliggöra det nya bostadsområdet Östermalms park.

En plats som kommer innehålla drygt 300 lägenheter, en stor park med engelsk parkkaratkär, som fanns kring förra sekelskiftet samt nya skyddsrum.

– Vi är i gång med den första etappen där ett

30 |
BOSTAD
När Östermalms park är färdigbyggt kommer den innehålla drygt 300 lägenheter. Bild: PE Teknik och Arkitektur

En stor park med engelsk parkkaratkär kommer ligga i området. Bild: PE Teknik och Arkitektur

flerbostadshus, med 20 hyreslägenheter, samt ett garage med över 200 parkeringsplatser för både bilar och motorcyklar, byggs. Etappen är planerad att vara klar i maj 2024, säger Patrik Jogby, projektledare på Kristanstadsbyggen, och fortsätter:

– Vi har fått bygglov för etapp två som är den stora delen i projektet. Där ingår bland annat 137 hyreslägenheter, skyddsrummen, parken samt en ny gårdsgata.

Etapp två delas upp i två delar, där den första ska vara klar under första kvartalet 2026, och den andra under första kvartalet 2027. Det finns även planer för en etapp tre med fler lägenheter.

Vad är unikt med detta projekt?

– Dels är det en kulturmiljöaspekt med parken och vi har försökt gestalta byggnaderna så de passar in i

området runt om. Det stora mittskeppet som låg här var byggt med massiva väggar av tegel. Stora delar av det teglet har vi tagit hand om och återbrukat till nytt material.

Text av: Christopher Blanck

www.branschaktuellt.se | 31
www.skanska.se Allt för inneklimatet Kristianstad 044-10 00 10 Malmö 040-31 55 70 Helsingborg 042-42 42 340 www.veab.biz
www.ostermalmspark.abk.se

Mer fokus på cirkulära flöden i avfallsbranschen

Att återvinna och få ut material i samhället igen är en stor utmaning för aktörerna i avfallsbranschen. För Renova har arbetet med cirkulära flöden blivit en allt viktigare del i vardagen.

Genomattåterföramermaterialtillsamhälletiettcirkulärtflöde kanviochvårakundertillsammanssparapåjordensresurser.”

Det kommunala bolaget Renova, som ägs av tio kommuner i Göteborg, arbetar med olika typer av avfallshantering. Företaget har flera anläggningar, bland annat en stor förbränningsanläggning på Sävenäs som ger värme och el samt deponi- och sorteringsanläggningar där avfallet sorteras och läggs på rätt plats.

– Vi har dels hand om mycket av kommunernas avfall, men vi arbetar även på den konkurrensutsatta marknaden och tar emot stora mängder verksamhetsavfall, säger Nanna Bergendahl, produktionschef materialåtervinning på Renova.

Vart avfallet hamnar och hur det hanteras styrs ofta av avfallstrappan. Trappan har fem steg; deponera, utvinna energi, återvinna, återanvända samt minimera, och Renova är verksamma på alla.

– Tidigare har det varit mycket fokus på steget deponera och där avfallet går in till i en deponi för att karaktäriseras och vägas innan det beroende på föroreningsnivå tippas i olika celler. Hur cellerna är uppbyggda är strikt reglerat, säger, säger Nanna Bergendahl och fortsätter:

– Men vi vill bli bättre än så och har de senaste åren jobbat med att hushålla med deponikapaciteten på våra anläggningar och arbeta mer miljömässigt genom att försöka utnyttja de resurser vi har.

Cirkulär masshantering på deponierna

På sina deponier har Renova börjat arbeta alltmer med cirkulära flöden för att återanvända och få ut materialet i samhället igen. Men det finns många utmaningar på vägen.

– Det är en stor utmaning i branschen rent ge nerellt, dels på grund av lagstiftningen. Det är många som vill arbeta med frågorna men hittills har det varit svårt att nå ända fram, säger Nanna Bergendahl och fortsätter:

– Det blir mer fokus på cirkulära flöden och det ställer krav på oss att det blir bra och att vi har rätt mottagare för våra produkter och råvaror. Vi måste jobba mer med cirkulär masshantering på deponierna och försöka återföra mer av materialet till samhället.

Vidare arbetar Renova med ”end of waste”, alltså att avgöra när avfallet upphör att vara avfall.

– Vi måste arbeta mer med avfallet så det kommer tillbaka till samhället, men som återvunnen produkt. Exempel på det är jord- och stenmaterial men även bygg- och rivningsavfall kommer att behöva kvalitetssäkras i ännu större omfattning i framtiden, säger Nanna Bergendahl.

32 | Sponsrat inlägg
– Nanna Bergendahl, produktionschef materialåtervinning på Renova

Är du intresserad av återvunnen Makadam eller jord till ditt byggprojekt?

Materialet kan med fördel användas i mindre känsliga konstruktioner som dräneringsskikt, underlag för grusgångar, återfyllnad vid rörläggning mm. Vi har flera olika fraktioner som kan anpassas efter dina önskemål.

För mer information kontakta: Säljare Jenny Jönsson 031-618264.

www.renova.se

Nya hyresrätter längs med Ronnebyån

Precis intill Ronnebyån och Brunnsparken bygger Acasa Bostad och Häggmarks

Byggmodul 54 lägenheter. Hyresrätterna byggs i två 6-våningshus och nu börjar första huset färdigställas. Tillsammans blir de 54 lägenheterna en del av området Kilen som kommer bestå av fyra olika kvarter.

I Ronneby håller Acasa Bostad på att färdigställa projektet Kilen 5 – ett kvarter som byggstartades juni 2022. Här byggs lägenheter med en stor variation i storlek och i september 2023 väntas inflytt.

Husen i Kilen 5 har byggts av prefabricerade byggmoduler som Häggmarks Byggmodul tillverkat i värmländska Sunne. Själva modulerna har byggts i

trä som fått en grågrön färg på fasaden och nu pågår invändiga arbeten i husen.

– Att använda oss av byggmoduler har gått smidigt utan några bekymmer. Det som är bra med moduler är att man vet exakt hur resultatet kommer se ut samtidigt som det är roligt att det går så fort att bygga, säger Kourosh Farhang, partner på Acasa Bostad.

34 | b
www.branschaktuellt.se
Kilen 5 fördelas på två 6-våningshus. Bild: Acasa Bostad

Detsomärbramedmodulerärattmanvetexakthurresultatet kommerseutsamtidigtsomdetärroligtattdetgårsåfortattbygga.

Kourosh Farhang partner på Acasa Bostad

Fyra olika kvarter

Precis utanför Kilen 5 hittas Ronnebyån och som bosatt i Kilen har man gångavstånd till både stadskärnan och tågstationen. Likaså ligger Brunnsparken endast ett stenkast bort. Kilen 5 byggs i det nya området Kilen där fyra olika byggherrar bygger varsitt kvarter

– ett äldreboende, två hyresrättskvarter och ett bostadsrättskvarter. Här har två kvarter färdigställts – Attendos äldreboende och Ronnebyhus hyresrätter. Snart följer Acasas hyresrätter och framöver kommer C4 Hus att bygga bostadsrätterna.

Air4you Sweden AB

Karlstad, Sunne & Karlskoga

www.air4you.se

Vi har deltagit i projektering samt utförande av ventilationen i denna exklusiva fastighet. Vi har installerat totalt 5 ventilationsaggregat i olika storlekar, och kanalisation till lägenheter och övriga utrymmen.

www.bebo.nu

Tfn: 054-85 05 06 www.bebo.nu

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 35
08-410 157 80
08-410 157 80

www.branschaktuellt.se

1800-talshuset snart återuppbyggt efter branden

Över fem år har gått sedan en brand förstörde fastigheten Vildmannen 7 i centrala Stockholm. Men nu närmar sig projektet, med att återuppbygga huset, sitt slut.

Inovember 2017 drabbades fastigheten Vildmannen 7 av en kraftig brand som ledde till att huset, som byggdes 1897, förstördes. Fastigheten innehöll både butiker, bostäder och kontor, där kontors- och butiksdelen blev eldhärjad medan de flesta bostäderna klarade sig från brandskador. Däremot fick de omfattande sot- och vattenskador.

– 2018 fick vi uppdraget att titta på vad som kunde göras och ganska snabbt konstaterades det att det enda som gick

Vi på Måleriexpress AB fick förtroendet att utföra Dekorationsmålning åt Huvudstaden då vi utförde jobbet sist med goda resultat!

Vi har en gedigen erfarenhet inom Dekorationsmålningar samt linoljemålningar i olika tekniker!

att bevara var den unika stenfasaden, säger Tomas Kempe, VD och ansvarig arkitekt på Stadion Arkitekter, och fortsätter:

– Vi inledde projektet med att arbeta fram en ny detaljplan då den gällande planen från 1940 innebar att fastigheten skulle behöva rivas. På 1940-talet fanns det planer på att bredda gatorna och därför riva befintliga fastigheter.

Enligt planen ska arbetet vara klart för inflyttning under sommaren 2023.

Blir fler lägenheter

När projektet är klart kommer bland annat entréerna till butikerna, bostäderna och kontoren vara mer tillgängliga än tidigare. Det kommer även bli fler lägenheter och en källare som fått bättre takhöjd efter att en ny grund gjutits en och en halv meter längre ner i marken.

– Ursprungligen fanns det nio lägenheter, men nu har vi kunnat rita in elva mindre lägenheter som ligger ut mot Jakobsbergsgatan och in mot gården, säger Tomas Kempe.

Text av: Christopher Blanck

www.maleriexpress.nu

36 | b
BOSTAD
De elva lägenheterna som byggs ligger ut mot Jakobsbergsgatan och in mot gården. Bild: Stadion Arkitekter
Enligt planen ska arbetet vara klart för inflyttning under sommaren 2023. Bild: Stadion Arkitekter

NYBYGGD HALVÖ

blir del av stadsdel i Göteborg

Masthuggskajen kommer inte bli som vilken stadsdel som helst. Hyres- och bostadsrätter, kontor, restauranger och kaféer håller på att byggas. Men det som gör att Masthuggskajen sticker ut är att delar av byggnationen placeras på en helt nybyggd halvö i Göta älv.

En del i utvecklingen av Göteborg kan stavas Masthuggskajen. Den nya stadsdelen, som dels kommer bestå av en nybyggd halvö i Göta älv, är tänkt att komplettera livet kring Järntorget och Långgatorna. Längs kajen kommer både bostäder, hyres- och bostadsrätter, samt kontor, restauranger och kaféer stå färdiga inom ett par år.

Älvstranden Utveckling är ett av företagen som samverkar för att bygga upp den nya stadsdelen. De började redan under 2022 att bygga bostäder och kommer under 2023 sätta i gång med flera bostadsbyggen. Under 2024 är det byggstart för verksamhetslokaler och kontor.

38 |

Bygger allt i en sekvens

Att Masthuggskajen skulle byggas ut var sedan tidigare beslutat av Göteborgs Stad, men till skillnad från andra projekt har Älvstranden Utveckling i det här fallet även stått för halvöns grundläggning, gator, trottoarer och parker. Det är något som kommunen vanligtvis står för medan byggaktörerna står för husens grundläggning. Enligt Älvstranden Utveckling är det en process som kan innebära gränsdragnings- och samordningsproblem – något som undviks när byggherren själv genomför all grundläggning på halvön.

– När det nu handlar om en helt ny yta i vattnet med en tekniskt komplicerad konstruktion är det

Närdetnuhandlaromenhelt nyytaivattnetmedentekniskt kompliceradkonstruktionärdet ekonomisktochkvalitetsmässigtbättre attbyggaalltiensekvens.

Lena Andersson vd för Älvstranden Utveckling ”

ekonomiskt och kvalitetsmässigt bättre att bygga allt i en sekvens, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

Första spadtaget hösten 2022

I samband med att det första spadtaget för halvön togs, den nionde september 2022, sa Lena Andersson:

– Jag blir nästan lite känslosam. Så många år, så många timmar som man sitter och håller på med de här projekten. När man kommer ut på plats så tar det nästan andan ur en. Första spadtaget för halvön är stort men vi befinner oss i ett ännu större sammanhang, som är Masthuggskajen.

Halvön, med en totalyta på cirka 20 000 kvadratmeter, blir runt 200 meter bred och sträcker sig drygt 100 meter ut i Göta älv. På halvön kommer det byggas både bostäder och kontor och enligt planen ska hela Masthuggskajen vara färdigbyggt 2030.

Text av: Christopher Blanck

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 39
Halvön blir cirka 200 meter bred och kommer att sträcka sig drygt 100 meter ut i Göta älv. Bild: Kanozi Arkitekter

Aarsleff kommenterar

När Masthuggskajen växer fram som en ny halvö i Göta älv har den danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff fått uppdraget som totalentreprenör. Aarsleff utför huvudsakligen allt arbete i egen regi, det vill säga med både egen personal och egna maskiner och pråmar.

– Vi är både glada och stolta att Älvstranden valt Aarsleff som entreprenör för detta spännande och utmanande projekt. Arbetet på vatten och de speciella grundförhållandena på plats kräver både specialutrustning och erfaren personal, och projektet passar väl in i vår långa portfölj av grundläggningsarbeten och hamnbyggen som vi utfört i Sverige, säger Ole Steen Christensen, projektchef på Per Aarsleff A/S.

För upphandlingen av Masthuggskajens nya halvö tillämpades så kallad prekvalificering, och av de företag som ansökte om att få lämna anbud var tre kvalificerade att gå vidare. Av dessa lämnade Aarsleff in det vinnande anbudet och därmed tilldelades Aarsleff kontraktet för totalentreprenaden.

Geotekniska

utmaningar

Något som skiljer Masthuggskajen från flera andra projekt har varit de geotekniska utmaningarna. Detta eftersom det byggs en helt ny halvö och därmed krävs ett stort fokus på att inga skadliga rörelser ska ske inåt land.

– Det är alltid roligt att göra något utöver det vanliga. Samtidigt är det alltid spännande att jobba mitt i en storstad, och i det här fallet vid vattnet.

Hur har samarbetet med projektets övriga aktörer fungerat?

– Det har fungerat bra. Vi har haft ett mycket gott samarbete, både med vår uppdragsgivare och övriga inblandade parter, svarar Ole Steen Christensen.

40 | b www.branschaktuellt.se

Hamnar och marint byggande

Aarsleff Ground Engineering har under drygt 40 år specialiserat sig på hamnar och marina konstruktioner. Vår specialistkompetens bygger på lång erfarenhet vilket gör oss till en stark samarbetspartner med en egen flotta av flytande enheter, inklusive stora jack-up arbetsplattformar.

www.aarsleff.se

Halvön Masthuggskajen december 2022

ÖVER 100 NYA BOSTÄDER

– med utsikt över vattnet

Kalmar VVS & Elmontage och Assemblin VS har tillsammans utfört arbetet på Brf Fredriksskans.

Tack för förtroendet!

Alla EQUITONE fibercementfasadmaterial är Cradle to Cradlecertifierade på bronsnivå. Se mer på equitone.com

EQUITONE_180x50_FINAL.indd 1 12-04-2023 14:42:09 Husen har olika färger för att symbolisera alla årstider, där det gröna ska representera våren. Bild: Riksbyggen
Rotebrohallen, WHITE Arkitekter EQUITONE [natura]

www.branschaktuellt.se

Med närhet till centrum, utsikt över vattnet och huskroppar i olika färger reser Riksbyggen över 100 nya bostäder i Fredriksskans. ”Många av

lägenheterna har fantastisk utsikt”, säger Emma Järvholm Höglander, projektledare på Riksbyggen.

På Fredriksskans i centrala Kalmar bygger Riksbyggen tillsammans med sina entreprenörer 118 nya bostäder, varav 76 bostadsrätter och 42 hyresrätter. Byggstarten skedde i slutet av 2020 och enligt planen blir projektet helt klart med sista inflyttning vid jul.

– Hyresgästerna är först ut, det är slutbesiktning i maj och det kommer vara klart för inflyttning i början av juni. För bostadsrätterna, som är fyra huskroppar, sker inflyttningen i två etapper, säger Emma Järvholm Höglander, projektledare på Riksbyggen.

Bostads- och hyresgästerna kommer att ha en gemensam innergård, det finns ett nybyggt garage med möjlighet till elbilsladdning. Det kommer finnas bilpoolsbilar och för bostadsrättsföreningen kommer det gå att boka eldrivna lastcyklar. Men det som sticker ut med de nybyggda lägenheterna är läget menar Emma Järvholm Höglander.

– Med närheten till både centrala Kalmar och vattnet. Många av lägenheterna har fantastisk utsikt, säger hon.

Årstiderna genom färg

Förutom läget och utsikten vill Emma Järvholm Höglander lyfta fram husens olika färger. Anledningen till det är för att husen ska symbolisera alla årstider. Ett svart hus för vintern och den kalla årstiden, ett rött hus för hösten, ett grönt trähus för sommaren och ett ljust hus med inslag av trä för våren.

– Man bor här i Fredriksskans 365 dagar om året och det är det som husens olika färger ska representera, säger Emma Järvholm Höglander och fortsätter:

– Det är bostadsrätterna som har den här variationen. Hyresrätterna har en tegelfasad där de två översta våningarna är putsade.

Hur har arbetet gått? Har ni stött på några utmaningar?

– Det har gått jättebra trots en del utmaningar med bland annat pandemin. Då hade vi dock turen att vi arbetade med det utvändiga och kunde sprida ut de som var på plats. Sen kom kriget vilket påverkat materialleveranser, men vi har kunnat säkerställa våra leveranser. Trots detta har vi kunnat hålla tiden vilket är fantastiskt.

Text av: Christopher Blanck

44 | b
Vår kunskap - Din säkerhet
är Kalmars digitala låssmed
Kalmar: 0480-490909 www.wblas.se
Vi
Tel.

Dörr-

www.branschaktuellt.se | 45 HÖRMANN
Garageportar Industriportar
Dockningssystem Brandportar
och grindautomatik Pandeldörrar & PVC Ridå Flottljvägen 28 , Kalmar • 040-41 19 16 • paportteknik.se Ditt proffs på Undertak & Akustikplattor! calmarsundsundertak.se
Totalt byggs det 42 hyresrätter där inflyttningen är planerad till juni. Bild: Riksbyggen

TAKTERRASSER PÅ

ENTRÉPLAN

– bygger nytt kvarter på industritak

Ovanpå en industribyggnad längs med Bällstaån i Mariehäll bygger Besqab det nya kvarteret Nivå. Här byggs nya lägenheter, LSS-bostäder och en förskola.

Totalt omfattar projektet cirka 250 bostäder och trots att man väljer att bo på entréplan kommer man i praktiken att bo sex våningar upp.

Terrasser, balkonger och utsikt över Bällstaån. Det ska känneteckna det nya kvarteret Nivå som just nu byggs på toppen av en befintlig industribyggnad. Påbyggnaden omfattar cirka 25 000 kvadratmeter där bostäderna fördelas på tio huskroppar, och eftersom det blir en påbyggnad kommer takterrasser finnas på flera olika

våningar – även entréplan.

Projektet startades med att riva den befintliga påbyggnaden i 3 plan och det är härifrån som de nya huskropparna byggs. Det innebär att markplan startar på våning sex och därifrån kommer Nivå sträcka sig 7–8 våningar upp.

46 |
Det nya kvarteret Nivå byggs på toppen av en redan befintlig industribyggnad. Bild: Besqab

– Då vi bygger ovanpå en redan befintlig byggnad kommer alla bostäder upp en bit från marken. Det innebär att de som flyttar in får fina balkonger och terrasser i fritt och luftigt läge. Att bygga på det här sättet är både lärorikt, spännande och utmanande och det känns bra att kunna nyttja befintliga delar, säger Anna Larsson, projektledare på Besqab.

Lägesrapport från taket

Det var innan sommaren 2022 som rivningsarbetena på taket blev klara och sedan dess har bygget av det nya kvarteret växt fram steg för steg. Idag pågår stomresning för trapphus nio av tio och i augusti väntas projektet ha helt tätt hus. På installationssidan har allt förberedande arbete med UC:n gjorts klart, och likaså är alla stråk fram till husen är klara. Invändigt har stomkomplettering påbörjats.

– Än så länge håller vi tidplan. Det är en god planering i projektet. Alla underentreprenörer på plats samarbetar och gör sitt bästa för att hålla tider. Det ser vi resultatet av då tiderna hålls i alla led, säger Anna Larsson.

Vilka utmaningar har ni stött på hittills?

– En stor utmaning är att det pågår verksamhet i befintlig fastighet under hela byggtiden. Det ställer extra höga krav på bland annat logistik och riskhantering av vatteninträngning, buller och damm. Men i takt med att fler och fler huskroppar bli täta har risken för vatteninträngning minskat.

Ateljélägenheter och förskola

Utöver lägenheterna på toppen kommer även 12 ateljélägenheter byggas på befintligt markplan. Likaså kommer delar av den nya förskolan att byggas på markplan.

– Längst ner i det befintliga huset bygger vi ateljélägenheter som ska säljstartas i höst. Dessa bostäder kompletterar vårt bidrag till området. Snart går vi även i gång med skapandet av utemiljön vid Bällstaån. Här ska vi bland annat iordningställa en förskolegård samt måla om fasaden på det befintliga huset. Det är något som ger det här projektet det lilla extra – att vi både bygger nytt och förnyar delar av det befintliga huset, avslutar Anna Larsson.

Text av: Emilia Granberg

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 47 Vi genomför alla sorters jobb när det gäller reparationer, om- och tillbyggnader samt nyproduktion. SWEBEL BYGG AB SVETSARVÄGEN 22, 171 41 SOLNA +46 70-032 35 73 VI ÄR SPECIALISERADE PÅ INNERVÄGGAR STOMKOMPLETTERING FASADENTREPRENAD OCH ALL SORT AV SNICKERI

ÖKA FÖRETAGETS YTA MED BAUROCS LÄTTBETONGELEMENT

När företag behöver expandera sina lokaler kan Baurocs väggelement i armerad lättbetong vara ett smart val för att bygga ut. Elementen levereras med färdiga mått och behöver inte isoleras. När bygget är klart är det bara att måla fasaden och flytta in.

PETTER WENNERLUND, snickare och arbetsledare på Wennerlund bygg har erfarenhet av materialet. Hans företag har hjälpt Bosch Thermoteknik AB att bygga ut sina lokaler i Tranås.

– Fördelarna med systemet är att det går snabbt att använda. Dessutom har det också bra isoleringsvärde, säger han.

Det går bra för värmepumpsföretaget Bosch Thermoteknik och de behövde mer produktionsytor och

ett större kontor. Wennerlund bygg har varit på plats och hjälpt före-taget bygga ut sedan 2021, bland annat med utbyggnaden i Baurocs element.

Baurocs väggelement kan användas för uppförande av icke-bärande monterbara inner- och ytterväggar av byggnader. Elementet placeras i horisontalläge och sedan täcks kontaktytan med Baurocs blocklim som tätar horisontala fogar. Paneländarna fästs vid den bärande konstruktionen.

17 |
Sponsrat inlägg
48 |

Elementen funkar bra för både betong- eller stålpelare och det särskilda gripaggregat som krävs för monteringen kan hyras av Bauroc.

I Tranås användes elementen för att bygga ut en fastighet som redan var byggd i Bauroc-element. Utbyggnaden är i två våningar och den nya byggnaden smälter fint in med den gamla, tycker Petter Wennerlund.

Elementen kom med lastbilsleverans till Tranås, där Wennerlunds bygg lyfte upp dem med kranbil och monterade dem. De var då färdigkapade efter ritning.

– Det fungerade väldigt smidigt och att elementen kommer i rätt storlek fungerar väldigt bra - om man har någon som ritar rätt, vilket vi hade, säger Petter Wennerlund.

Andra fördelar med att bygga i Baurocs väggelement är att alla väggar får brandteknisk klass EI240. Tack vare arme-ringsnät inne i elementen är väggarna också slagtåliga, har bra ljuddämpningsegenskaper och värmeisoleringsförmåga och balanserar fuktklimatet i byggnaden. Dessutom expan-derar de inte vid uppvärmning i solsken.

Även Krister Andersson, inköpsansvarig och projektledare på Bygga GWG AB i Gnosjö har byggt i Baurocs lättbe-tongelement. Det var PO Jansson Industri AB i Gnosjö som tillverkar delar till stansmaskiner och excenterpressar som behövde bygga ut sin industrifastighet. Den gamla byggna-den var inte byggd i Baurocs material, men kunden ville ha en tillbyggnad i ett material som smälte ihop väl med det gamla och då föll valet på Baurocs lättbetongelement, som kunde hålla tiden trots att Rysslands krig mot Ukraina hade skapat kaos på marknaden.

– För vår del är detta en helt ny leverantör men det fungerade bra att montera elementen. Det var fina element och bra kvalitet på dem, säger Krister Andersson.

Tillbyggnaden byggdes i en våning. Bygga GWG målade elementen invändigt och putsade dem med stänkputs utvändigt.

– Det funkade alldeles ypperligt. Det brukar alltid fungera bra att måla lättbetong och ytan var jämn och fin på de här elementen, säger Krister Andersson.

Sponsrat inlägg
www.bauroc.se | 49

Nytt bostadshus ersätter gammalt parkeringsgarage

Ett gammalt parkeringshus i Karlskrona har rivits för att göra plats för nya hyresbostäder. Totalt ska man resa tre huskroppar som har närhet till både natur, bad och centrum.

I stadsdelen Pantarholmen, belägen i Karlskrona, har Karlskronahem tillsammans med flera entreprenörer, bland annat Peab, rivit ett parkeringsgarage för att kunna bygga nya bostäder. Totalt handlar det om flera huskroppar med 75 lägenheter där 25 av dem är studentlägenheter. Man kommer även att bygga ett nytt parkeringsgarage i två plan.

– Projektet började med rivning av det befintliga P-huset hösten 2021. Totalt blir det tre huskroppar med 75 hyreslägenheter, säger Stefan Johansson, platschef Peab.

50 |
Enligt planen ska projektet stå klart i januari 2024. Bild: Lewisjonsson Arkitektkontor

Byggstarten skedde under våren 2022 och enligt planen ska allt stå färdigt i januari 2024. Huset byggs i tre delar, med åtta respektive fem våningsplan.

– Under arbetes gång har vi tagit noga hänsyn till historiskt värdefulla stenmurar som finns på platsen, säger Stefan Johansson.

Nära till bad, jogging och city Hyreslägenheterna går från ettor på 23 kvadratmeter, till tvåor på mellan 45–57 kvadratmeter till treor på 74 kvadrat. Alldeles intill området där bostäderna byggs ligger naturoch friluftsområdet Västra Mark.

”Detkännsmycketpositivt atttaytterligareettsteg ivårtuppdragattbygga flerhyresrätter.Genomatt skapamodernaochhållbara lägenheterpåattraktiva lägen,sompåPantarholmen, bidrarvitillattKarlskronas utvecklingochtillväxt.

Börje Dovstad Ledamot

Det är även gångavstånd in till centrum och järnvägsstationen, samt nära till badmöjligheter i Långö. I samband med att Karlskronahem fattade beslut om att bygga bostäderna sade den tidigare ordföranden, och numera ledamoten Börje Dovstad:

– Det känns mycket positivt att ta ytterligare ett steg i vårt uppdrag att bygga fler hyresrätter. Genom att skapa moderna och hållbara lägenheter på attraktiva lägen, som på Pantarholmen, bidrar vi till att Karlskronas utveckling och tillväxt.

Text av: Christopher Blanck

ERT FÖRSTAVAL INOM STÄLLNINGSLÖSNINGAR!

Svenska HöjdBolaget i Kristianstad AB är ett företag med huvudkontor i Kristianstad. Vi har i dagsläget ett flertal avdelningar som utför ställningsarbeten åt privatpersoner, myndigheter och entreprenörer.

www.hojdbolaget.se

www.branschaktuellt.se | 51
Huset byggs i tre delar, med åtta respektive fem våningsplan. Bild: Lewisjonsson Arkitektkontor

Från parkeringsplats till bostadskvarter

Fem minuters promenadavstånd från torget i Varbergs centrum bygger Tage & Söner det nya kvarteret Falkenbäck. Kvarteret blandar 43 hyresrätter med 43 bostadsrätter, och då bostäderna byggs på en gammal parkeringsplats har ett tvåplans parkeringsgarage byggts under kvarteret.

Det var i mars 2021 som Tage & Söner tog första spadtaget för Varbergs nya bostadskvarter Falkenbäck. Sedan dess har ett parkeringsgarage i två plan med 190 platser byggts klart, och därefter har fyra nya flerbostadshus växt fram. Av de 190 parkeringsplatserna har kommunen köpt ytan för 120.

– Den största utmaningen har varit priserna där kostnaden på byggmaterial stigit rakt upp från bygglovsansökan tills nu. Men idag står båda husen resta och hittills har bygget gått väldigt bra. Det skiljer ganska mycket i tidsplanen mellan de två olika delarna och idag ligger bygget av hyresrättsdelen före bostadsrätterna. För hyresrätterna pågår slutfasen av bygget.

Än så länge har vi inget exakt slutdatum för projektet men det lutar mot slutet av året – troligtvis i november någon gång, säger projektsamordnare Thomas Gustafsson på Tage & Söner.

Totalt byggs 86 lägenheter kring en lummig innergårdsmiljö, och när kvarteret ritades var tanken att bygga en inbjudande innergård utan att husen byggs runt den. Per-Henrik Johansson, arkitekt och partner för Liljewall arkitekter, förklarar:

– Vi bestämde oss ganska tidigt för att vi inte ville bygga runt kvarteret utan i stället hålla det öppet så att man får in ett fint ljus på gården. Samtidigt vetter kvarteret mot lite högre hus på ena sidan och äldre villor på andra sidan vilket gjort att vi jobbat mycket med höjden på byggnaderna. Mot den gamla villabebyggelsen har vi

52 | b
www.branschaktuellt.se
Ett fokusområde i projektet har varit att skapa välkomnande entréer mot gaturummet runt omkring. Illustration: Liljewall arkitekter

Kuriosa:

• Husen byggs enligt FEBY:s (Forum för Energieffektiva Byggnader) kriterier avseende energiprestanda för passivhus. Husens byggmaterial har valts enligt kriterierna för Sunda Hus.

• Utöver solceller på taket har det förberetts för ellagring nere i källaren. Till att börja med förses husen med batterilagring i en mindre skala.

valt att dra ner husen en våning, och för att dra ner höjden ytterligare ett snäpp har vi valt att jobba med inredda vindar.

Huvudtema tegel

Precis som byggnadernas placering togs ett tidigt beslut om att husen skulle byggas i tegel och innanför fasaden ryms en stomme av betong – delvis platsgjuten och delvis prefabricerad.

– När det kommer till arkitekturen har arkitekterna fått ganska fria händer och tillsammans har vi valt bra

Kvarteret Falkenbäck förses med två olika tegelvarianter.

Illustration: Liljewall arkitekter

material med hög kvalitet. Det har inte alltid varit de billigaste materialvalen men eftersom husen ligger så pass centralt har vi lagt mycket energi på att husen ska bli riktigt fina, säger Thomas Gustafsson.

Per-Henrik Johansson tillägger:

– Tegel är huvudtemat och vi har två olika tegel i kvarteret. Ett lite mörkare rött och det andra har fått en ljus kulör. Vi har även valt att lägga vissa träfält längs med fönsterna – ett dekorativt inslag för designens skull.

Text av: Emilia Granberg

MB-Plåt AB är ett traditionellt plåtslageri med stort fokus på bandtäckningar och klassiskt plåtslageri. På Falkenbäck är det mycket just detta så här får vi jobba med det vi är bäst på.

Allt material kommer ifrån Prefa som är lackad aluminium. Prefa håller hög klass i kvalitet och livslängd passar utmärkt så kustnära som Varberg ligger.

Följ gärna oss på Instagram eller facebook så ser ni mer utav våra jobb

www.branschaktuellt.se | 53
AB är ett traditionellt plåtslageri. www.mb-plat.se MB- Plåt @mb_plat
MB-Plåt

Karlstads nya studentboende vinner arkitekturpris

Ett studentboende utöver det vanliga. Så beskriver Erik Olsson, projektchef på ByggDialog, det nya studentboendet Lecab Plaza. Lecab Plaza, som har byggts mitt emot Karlstads universitet, stod färdiginflyttat sommaren 2022 och i mars i år tog byggnaden hem vinsten av Karlstads kommuns arkitekturpris.

Med Lecab Fastigheter som byggherre och ByggDialog som totalentreprenör har ett helt nytt bostadskomplex rests i Karlstad. Här hittas 259 studentlägenheter i olika storlekar och det har även skapats kontor dit byggherren flyttat in.

Lecab Plaza består av två huskroppar – en på sju våningar och en på 13, och på toppvåningen av den högre byggnaden kan studenterna samlas på en gemensam takterrass. Här hittas även ytterligare gemensamhetsutrymmen så som studiolounge, lånelounger med kök och ett gym.

– Innan husen byggdes gjordes en undersökning bland studenter vad en student vill ha i sin lägenhet och högt upp på listan hittades ett fullutrustat kök. I Lecab Plaza har samtliga lägenheter fått både fullutrustade kök och stora badrum, berättar Erik Olsson.

När Erik Olsson berättar vidare om Lecab Plaza talar han om ett studentboende utöver det vanliga, och i mars 2023 utsågs Lecab Plaza som vinnare av Karlstads kommuns arkitekturpris.

– Lecab Plaza är en värdig vinnare som med sina två delar passar väldigt väl in i sin omgivning och bidrar till den moderna stadskänslan, menar Anders Tallgren, stadsbyggnadsnämndens ordförande som var med och delade ut priset.

Text av: Emilia Granberg

Air4you Sweden AB

Karlstad, Sunne & Karlskoga www.air4you.se

Tfn: 054-85 05 06

Vi har deltagit i projektering samt utförande av ventilationen i denna exklusiva fastighet. Vi har installerat totalt 5 ventilationsaggregat i olika storlekar, och kanalisation till lägenheter och övriga utrymmen.

54 |
Bild:
Nya studentbostadshuset Lecab Plaza.
Lecab Fastigheter

Upptäck ett enkelt sätt att ta ditt brandskyddsansvar

Många tycker att brandskydd är svårt och har andra viktiga frågor att ta itu med. Brandsäkra gör det enkelt för dig: vi tar ditt ansvar. Eftersom vårt företag är specialiserat på detta, med fokus på flerbostadshus, kan vi göra det utan att det blir kostsamt. Vi har kompetens, rutiner och erfarenhet.

Våra brandskyddstekniker inspekterar er fastighet och säkrar att brandskyddet består. Enklare kan det inte bli. Inte proffsigare heller.

Brandsäkra är specialiserat på brandskydd med speciellt fokus på flerbostadshus. Vi har all nödvändig expertis inom företaget. Vi har fått förtroende att ansvara för brandsäkerheten i 300 fastigheter med över 30 000 lägenheter. Vi gör och lär av över 1 000 inspektioner per år. Vi är produkt- och lösningsoberoende.

Brandsäkra Norden AB • www.brandsakra.se • Telefon 0771-19 22 00

Svanenmärkta bostäder byggs i norra Vimmerby

Vid den norra stadsgränsen i Vimmerby står snart tre, Svanenmärkta huskroppar, med 14 radhus och närhet till både skola, ishall och skog, klara för inflyttning.

56 |
En sak som gör det här projektet unikt är att husen är Svanenmärkta menar Andréas Ask. Bild: Studio3D

I de norra delarna av Vimmerby, på Stubingränd, drygt två kilometer utanför centrum, byggs just nu 14 radhus fördelat på tre huskroppar. Entreprenaden startade upp under försommaren 2022 och planen är att inflyttningen ska ske under juli och augusti.

– Husen är på plats och vi håller på med invändig komplettering. Det har varit ett väldigt bra projekt och vi planerar för att bygga mer i anslutning till Stubingränd i framtiden. Projektet består av två storlekar på radhus, fyra- och fem rum och kök. Det är ett område som är under utveckling och totalt ska det upp runt 40 bostäder i kvarteret, säger Andréas Ask, projektpartner på FB Bostad, och fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda och det blir fina bostäder.

Området har nära till skogen, men framför allt ligger det nära skola, förskola, ishallen och idrottsanläggningen.

– Det är ett väldigt barnvänligt område i sig och det byggs i direkt anslutning till ett väldigt etablerat bostadsområde. Staden växer organiskt kan man säga, säger Andréas Ask.

Vad är unikt med det här projektet? – Husen är Svanenmärkta. Det är en tydlig detalj och fördel i det här projektet som gör att det sticker ut mot vanliga radhusprojekt. Det kanske inte är något man efterfrågar vid köptillfällen men det

uppskattas på både lång- och kort sikt, dessutom är det roligt att bygga ett hållbart projekt.

Text av: Christopher Blanck

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 57 WWW.SSE-SVERIGE.SE 0587-145 50 Civil Construction en stabil grund att stå på www.civilcon.se
Under sommaren inleds inflyttningen i de 14 radhusen. Bild: Studio3D

Återbrukat tegel pryder Nässjös nya centrala bostadsrätter

Ett stenkast från järnvägsstationen i Nässjö har Hökerum Bygg uppfört Brf Nya

Hotellet – en ny fastighet med 36 moderna bostadsrätter i varierande storlekar.

I projektet har bolaget satsat på hållbarhet och utvändigt har huset försetts med återbrukade tegelstenar.

I mars 2022 påbörjades stomresningen av Brf Nya

Hotellet i Nässjö. Den nya fastigheten har byggts på samma plats där Cityhotellet tidigare stod – ett hotell som stängdes för cirka 10 år sedan och som revs 2021 då det börjat förfalla. I Brf Nya hotellet har Hökerum

Bygg uppfört 36 bostadsrätter i egen regi och tanken har varit att behålla hotellkänslan från tomtens tidigare liv i huset.

– Huset har 5 våningar och bilplatser i garaget under huset. Teglet i sockeln är återvunnet ifrån det gamla

58 |
Brf
Nya Hotellet har byggts på andra sidan centralstationen med centrum runt hörnet. Bild: Hökerum Bygg

”Husethar5våningarochbilplatserigaragetunderhuset.Tegletisockelnär återvunnetifråndetgamlaCityhotelletochlägenheternahargivetvisstorabalkonger

- Lotten Enander, bostadssäljare på Hökerum Bygg, på bolagets hemsida

Cityhotellet och lägenheterna har givetvis stora balkonger, berättar Lotten Enander, bostadssäljare på Hökerum Bygg, på bolagets hemsida.

Som Lotten Enander nämner har huset försetts med återbrukat tegel vilket är ett av projektets hållbarhetsinitiativ, och på tomten har innergården försetts med grönska och ett mindre orangeri. Orangeriet ska kunna bokas för möten eller fest och målet med innergården har varit att skapa naturliga mötesplatser.

Centralt och stationsnära

Brf Nya Hotellet har byggts där Köpmansgatan möter Järnvägsgatan vilket innebär att centrum ligger runt hörnet. Samtidigt ligger centralstationen på andra sidan Järnvägsgatan. Enligt Lotten Enander går det knappast hitta ett mer centralt läge för nya, centrala bostadsrätter i Nässjö och under våren i år stod det nya kvarteret färdigställt. I mars påbörjades inflytt i huset och idag har samtliga köpare kunnat flytta in i sina nya hem.

Text av: Emilia Granberg

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 59 WWW.TMGOLV.SE Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se Europas modernaste listmåleri finns i Leksand! Hyltegärde Industriområde 8 514 91 Tranemo 556502-1085

Fyra fasadmaterial klär Bajonettens yttre

Nu står byggnaderna resta i kvarteret Bajonettens första etapp. Här har Brinova och

Thage i Skåne byggt 94 hyresrätter och idag är kvarteret färdiginflyttat. För att göra husen extra estetiskt tilltalande har husen försetts med fyra olika fasadmaterial.

I Kristianstad står det nya kvarteret Bajonetten 3 som består av ett punkthus och ett lamellhus. Lamellhuset är 23 meter högt fördelat på åtta våningar och invändigt ryms 52 hyresrätter. För punkthuset rör det sig om 42 hyresrätter på tio våningar och här mäter höjden 30 meter.

För att förbipasserande inte ska kunna gå förbi och titta rätt in i bostäderna börjar lägenheterna en trappa upp och på bottenvåningarna har husen försetts med utrymmen som förråd, miljöhus, cykelgarage och lokaler. Som stommaterial för bygget har aktörerna använt betong och utvändigt har husen försetts med fyra olika fasadmaterial. Här mixas trä, skiffer, plåt och skivmaterial och på taket ligger solceller.

– Kvarteret har mottagits väldigt positivt från våra hyresgäster och det har varit ett stort intresse för att hyra lägenheter hos oss. Vi är väldigt nöjda med hela projektet – allt från uthyrningen till husens kvalitet och utformning, uppdaterar Stina Trimark, projektutvecklingschef på Brinova.

Utöver Bajonetten 3 har Brinova förvärvat ytterligare fastigheter i området och framöver planeras det för ännu en etapp med bostäder.

– På grund av konjunktur- och världsläget ligger andra etappen vilande, men nästa år beräknas etapp 2 kunna påbörjas.

Text av: Emilia Granberg

60 | Din kompletta leverantör inom Bygg, Tak, Stål och Armering
Bild: Brinova

Boomerangformat hus byggs i Katrineholm

I hörnet mellan Djulögatan och Eriksbergsvägen i Katrineholm, där den tidigare brandstationen låg, växer just nu ett nytt bostadshus, med sexvåningar och 96 lägenheter, fram. I kvarteret Abborren varierar lägenheterna i storlek från två till fyra rum och kök med en boarea på mellan 45 och 169 kvadratmeter.

Inflyttningen genomförs i succesivt under hösten och vintern.

– Det rullar på enligt plan, det går faktiskt till och med lite snabbare än planerat, säger Rune Tegelstaden, VD på Tegelstaden.

Bostadshuset som ligger mitt emot stadsparken i Katrineholm har ett speciellt utseende berättar Rune Tegelstaden.

– Det är bågformat som en boomerang där våningarna i mitten är de högsta och sedan går våningsantalet ned mot kanten vilket beror på tomten, säger han.

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 61
Swisha ditt stöd till 900 80 79
är på plats och räddar liv i Ukraina Swisha ditt stöd till 900 80 79 Vi är på plats och räddar liv i Ukraina
Bild: White arkitekter
Vi

Nytt kvarter bidrar till mer blandad bebyggelse

I Gullbrandstorp utanför Halmstad har bristen på hyresrätter varit stor men nu ska Fastighetsstaden i Halmstad tillföra 35 nya hyresrätter till tätorten. I maj hålls invigningen av ett nytt kvarter på Grangatan och med en mer blandad bostadsbebyggelse ska kvarteret bidra till en minskad bostadssegregation i kommunen.

Vardagsglädje!

Hos oss hittar du de senaste nyheterna från Ballingslöv. Vi har ett stort utbud av kvalitetsprodukter och hjälper dig med ditt nästa kök, bad eller förvaringsprojekt!

Välkommen!

62 |
9-18 | Lördagar 10-14 Flygaregatan 12, Halmstad | 035-265 44 10 | halmstad@projekt-1.se | www.projekt-1.se
Vardagar
Gullbrandsstaden förses med tegelfasad i tre olika färger. Bild: Fastighetsstaden i Halmstad

Tillsammans med MTA Bygg & Anläggning uppför Fastighetsstaden i Halmstad det nya kvarteret Gullbrandsstaden. Tillskottet byggs på en tomt där det tidigare låg en gammal bensinmack och den nya fastigheten blir ett L-format trevåningshus med 35 hyresrätter. Lägenheterna fördelas på allt från enrummare till fyrrummare och längst ner i huset görs det plats för en pizzeria.

– Det här blir ett väldigt vackert hus med tegelfasad och plåttak. Både tegelfasaden och plåttaket har fått tre olika färger och själva stommen byggs i betong, berättar Max Petersson Wigby, fastighetschef på Fastighetsstaden.

Bygget av det nya kvarteret startade början av 2022 och nu i maj hålls inflytten för hyresgästerna. Max Petersson berättar att tidsplanen blev något försenad på grund av leveransproblem men att bygget i det stora hela flutit på väldigt bra.

– Vi har varit med hela vägen från start och det känns kul att få tillföra hyresrätter till ett område där det idag finns väldigt få sådana. Vi är väldigt nöjda med projektet, avslutar han.

Text av: Emilia Granberg

Vi utför markarbeten, rivningar, maskinarbeten och transporter inom entreprenad

Kranbilar Entreprenadbilar Lastmaskiner Grävmaskiner Maskintrailer Rivningsutrustning

AB HALMSTADS BÄRARELAG

AB HALMSTADS BÄRARELAG

Dethärblirettväldigtvackert husmedtegelfasadochplåttak. Bådetegelfasadenochplåttaket harfåtttreolikafärgerochsjälva stommenbyggsibetong

Max Petersson Wigby Fastighetschef på Fastighetsstaden

www.edinsbyggkranar.se

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 63 bygghandel.npn.se

SATSAR PÅ BYGDEN

– bygger nya bostäder i Finspång

I Finspång cirka 30 minuter från Norrköping bygger Vallonbygden 24 nya bostäder tillsammans med Bygg AB Lars Bengtsson & son. Lägenheterna byggs i ett naturnära område med närhet till centrum och projektet väntas färdigställas i slutet av maj.

I början av 2022 påbörjades markarbetena för ett nytt kvarter i Lotorp – en mindre tätort i Finspång kommun. Här byggs 24 marklägenheter i fyra huskroppar. Två av huskropparna får åtta lägenheter var och två huskroppar förses med fyra parhus vardera.

Parhusen består av fyrrummare och lägenheterna i flerbostadshusen får 1-3 rum och kök. Samtliga boenden får antingen uteplats eller balkong och tanken har varit att skapa lägenheter med ljusa och luftiga planlösningar.

64 | b www.branschaktuellt.se
Snart står ett nytt kvarter klart i Lotorp. Bild: Vallonbygden

Ändrade planer

Det nya kvarteret byggs i trä och för tvåplanshusen har mellanbjälklaget byggts i betong – ett så kallat Daladekk. Innan bygget av lägenheterna startades upp var tanken att fasaden skulle förses med Sibirisk lärk, men då projektet påbörjades strax efter kriget valde man att plocka bort det. I stället förses fasaden med granbrädor som målas.

Uppvärmningssystemet för husen blir bergvärme och på taken installeras solceller.

Utmaningar med mark

I det stora hela beskriver aktörerna bygget som ett lyckat projekt utan några större utmaningar, men som i de flesta byggen har ändå några utmaningar uppstått. Bland annat hade markentreprenaden utmaningen att kvarteret byggs på en bergknalle, och en annan utmaning var den

försämrade materialtillgången. Bland annat var det svårt att få tag i material till husens värmepumpar, men det löste sig och idag är allt material på plats. Nu står husen resta och på platsen pågår färdigställandet.

Text av: Emilia Granberg

www.branschaktuellt.se | 65
Kvarteret får 8 parhus och två flerbostadshus med 16 lägenheter. Bild: Vallonbygden

Framnäsudden sätter stadsrekord i höjd

Efter cirka två års byggtid står Framnäsuddens första etapp klar – ett nytt

flerbostadshus i Örnsköldsvik som med sina 14 våningar blivit stadens högsta. Trots höjden och utmaningarna som kan följa därefter har projektet rullat på enligt tidsplan, och under våren 2023 kunde hyresgästerna börja flytta in i huset.

Med närhet till både havet, hamnen och Örnsköldsviks centrum har fastighetsbolaget Indulogg och NCC byggt det nya kvarteret Framnäsudden. I det nya huset ryms 51 lägenheter där de boende får utsikt över havet, och med sina storlekar på 2-4 rum och kök mäter lägenheterna en storlek på cirka 50-100 kvadratmeter.

Samtliga lägenheter har fått inglasade balkonger.

– Framnäsuddens första etapp är en ganska smäcker byggnad och med sin smala, höga form har vi skapat ett hus som passar bra in i området. Det känns väldigt kul att huset äntligen står klart, säger Stefan Sjöberg, delägare av Indulogg.

66 | Din lokala säkerhetsleverantör i Örnsköldsvik
16 77 · info@el-centralen.com www.el-centralen.com
0660-21
Framnäsudden består av tre etapper. Idag är det första, mittersta huset färdigbyggt. Bild: TM Konsult

Hämtar inspiration från gammal fyr

Grundkonstruktionen för Framnäsudden består av en platsgjuten betongstomme med stålpelare i fasaden. Ytterväggarna har försetts med underhållsfria fasadskivor och när arkitekten ritade huset hämtades inspiration från Skags fyr – en av Sveriges äldsta fyrar. Det innebär att fasaden fått en svartvit färgsättning där ljust och mörkt ska skifta och träda fram olika beroende på årstid.

– När man bygger ett så här högt hus är det mycket bollning mellan projektets aktörer och det är väldigt viktigt att grunden dimensioneras för den höga höjden. Idag, när huset står klart, kan vi konstatera att allt gått bra och vi har haft en kunnig entreprenör med ett väl fungerande samarbete. Vi har precis som många andra haft problem med materielleveranser som inte kommit i tid men trots det har vi kunnat hålla vår tidsplan, berättar Stefan Sjöberg.

Ett hus av tre

Det 14 våningar höga huset är den första etappen av totalt tre nya fastigheter i samma område, och nu håller aktörerna på att starta upp etapp 2. Här ska 15 lägenheter byggas och även här får lägenheterna inglasade balkonger. De tre husen byggs i olika höjder och det första som nu står klart blir det högsta.

Text av: Emilia Granberg

Rätt från grunden

www.branschaktuellt.se | 67 hercules.se Foto: Joakim Kröger • • •
Hercules Grundläggning utför grundläggning med stödkonstruktioner samt slagna och borrade pålar Egen teknikavdelning Tillverkning av betongpålar Lokal förankring i hela Norden
På taken får husen solceller. Bild: TM Konsult

Skogstorp byggs enligt SundaHus

I Falkenbergs nya kvarter Skogstorp byggs tre huskroppar med material godkända enligt SundaHus. Det innebär att material och konstruktion ska svara mot högt ställda krav på låg energiförbrukning.

Tillsammans med Serneke bygger Falkenbergs Bostads, FABO, 17 hyresrätter fördelat på tre tvåvåningshus. Husen blir sammankopplade via utvändiga trappor och enligt aktörerna ska kvarteret bli ett hållbart och trivsamt inslag i ett barnvänligt läge.

– Kvarteret ligger vid ett äldre, brokigt villaområde och målet är att Skogstorp ska kännas som en egen liten enhet. Vi har inte varit med och ritat från början men tanken bakom Skogstorp var att skapa ett kvarter med ett traditionellt och småskaligt intryck. Husen får en träfasad i tre olika gröna kulörer och taken byggs som traditionella sadeltak, berättar Johan Hansson, arkitekt på Yngve Lundh arkitekter.

Lägenheterna i Skogstorp blir mestadels tvårummare

och trerummare men en hyresrätt ska sticka ut genom känslan av en tvåplansvilla.

– Husen byggs med små burspråk vilket gör att huskropparna inte blir helt rektangulära. Själva lägenheterna får välgenomtänkta planlösningar och utvändigt får kvarteret en gård för en lugn, bilfri miljö. Det byggs även komplementhus och cykelparkering.

Går mot färdigställande

Som tidigare nämnt byggs husen i Skogstorp enligt SundaHus och i detta fall används material godkända enligt både klass A och B. Husen byggs av betongbjälklag och utfackningsväggar och sommaren 2023 ska husen vara färdigställda.

Text av: Emilia Granberg

Tack för att vi får vara med och utveckla framtidens Falkenberg.
68 | b
www.branschaktuellt.se
Husen i Skogstorp sammankopplas via utvändiga trappor. Bild: Pressbild, Serneke

Allt om förvaltning, drift och underhåll på FastighetsMässan!

Lyssna bl.a till Anna Werner, Svensk Solenergi & Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Välkommen till mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter i Göteborg den 13-14 sep 2023.

I år även med ett stort fokus på fastighetssäkerhet!

Årets nya tjänster och produkter!

Inspireras av case i branschen! Fri entré!

13-14 SEPTEMBER 2023

PRIORITET SERNEKE ARENA

Scanna för att hämta

din gratis entrébiljett!

Variation i Vaktstugan

– kombinerar tegel, puts och plåt

Projektet Vaktstugan i Ursvik, Sundbyberg, består av tre olika etapper och nu pågår färdigställandet av den tredje och sista. I etappen byggs 243 hyresrätter fördelade på fem huskroppar och i ett av trapphusen kommer även ett

LSS-boende att rymmas. Vi har pratat med Thomas Hörnfeldt, projektchef för byggherren Wåhlin Fastigheter, som berättar om ett kvarter präglat av variation.

Nu börjar Vaktstugans tredje etapp färdigställas. Bild: ÅWL Arkitekter AB

70 | b www.branschaktuellt.se

Mellan hösten 2018 och sommaren 2019 stod Vaktstugans första etapp klar för inflytt och i juni 2021 var andra etappen helt inflyttad. I första etappen byggdes 118 lägenheter följt av 114 i etapp 2, och strax efter årsskiftet 2020/2021 kunde även en tredje etapp kickas igång. Sedan dess har etapp 3 resulterat i fem nya huskroppar med 243 lägenheter.

– I tredje etappen har vi byggt fyra punkthus och ett L-format lamellhus. Sammanlagt har husen åtta portar och något som gör kvarteret extra trevligt är den stora variation som kvarteret fått. Husen är allt från fem till sju våningar och när det kommer till fasadmaterial har vi blandat både tegel, puts och plåt. Punkthusen har en sockelvåning av terrazzoplattor som sedan går över i puts och högst upp får fasaden plåt. För lamellhuset förses vissa trapphus med tegel och vissa puts vilket ska göra att trapphusen upplevs som fyra olika hus, säger Thomas Hörnfeldt och tillägger:

– Under kvarteret har vi byggt en garagevåning med 92 parkeringsplatser och av dessa är 28 försedda med laddbox.

Bryter ny mark med miljöcertifiering

Idag har Vaktstugans tredje etapp kommit en bra bit på väg och redan 1 mars hölls inflyttningen i första trapphuset. Nu väntas inflyttningarna fortsätta trapphus för trapphus och under början av oktober väntas sista inflytten starta. Något som stuckit ut med projektet har för byggherren varit att projektet ska miljöcertifieras enligt Svanen.

Vi utför alla typer av:

Nybyggnationer & Ombyggnationer Renoveringar & kontorsanpassningar Välkommen med din förfrågan.

Tel: 070 779 67 78 info@komponenthus.se

Viharsommålattmiljöcertifieraprojektet enligtSvanenvilketblandannatinnebärattvi jobbarmycketmedenergisnålabyggnader.

Thomas Hörnfeldt

Projektchef för byggherren Wåhlin Fastigheter

– Vi har som mål att miljöcertifiera projektet enligt Svanen vilket bland annat innebär att vi jobbar mycket med energisnåla byggnader. Vi monterar solceller på taken har installerat spillvattenväxlare för att återvinna värme ur avloppsvattnet. Att bygga efter miljöbyggnad är något vi gjort länge men det här blir vårt första projekt där vi kommer gå hela vägen och faktiskt också certifiera projektet, säger Thomas Hörnfeldt.

Utöver miljötänket för själva byggnaderna har ett annat fokus i projektet varit innergården.

– De olika husen ramar in en ganska stor gård och här har vi satsat mycket på biologisk mångfald. Vi har försökt välja blommande växter som fjärilar och bin tycker om och med den stora mängden grönska hoppas vi kunna skapa en mycket trevlig innergård.

Text av: Emilia Granberg

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 71

Partnex kommenterar

För bygget av Vaktstugan är Partnex totalentreprenör åt Wåhlin

Fastigheter. Partnex:s idé är att arbeta i samverkansentreprenader där förtroende är en stor och väsentlig del av framgången, och tack vare samarbetet i Vaktstugan 1 fick Partnex möjligheten att fortsätta bygget även för kommande etapper.

– Vi har varit med tidigt i projektet. Vi gjorde först Vaktstugan 1 och när vi tittade på det som idag är Vaktstugan 3 bestod det av två projekt som Wåhlin redan hade bygglov på. Vi såg potentialen i hur mycket lättare det skulle bli att i stället slå ihop dessa till ett projekt med ett garage under hela. Efter cirka ett års planerande och förhandlande blev det så, berättar Patrik Arengård, vd för Partnex.

När Partnex påbörjade Vaktstugan 1 var bolaget ett nystartat, och redan från början var målsättningen att ha förtroendefulla samarbeten med alla aktörer – alltifrån beställare och konsulter till underentreprenörer och leverantörer.

– Jag tror att vår transparens och viljan att båda parter måste tjäna pengar gör att vi har ett gott renommé. Att vi som nystartat bolag lyckades med ett första projekt med en ordersumma på cirka 200 Mkr, och att vi

därefter som projekt nummer två ingick avtal om ett dubbelt så stort projekt, säger en del om vår förmåga. Allt är så mycket enklare och roligare när man uppnår förtroende mellan samarbetspartners.

Har ni stött på några utmaningar i projektet?

– Pandemin var en utmaning av rang. Vi lyckades dock hålla produktionen i gång och det var endast lite leveransförseningar som störde. Den efterföljande kostnadsökningen som berodde på störningar i leveranskedjorna har varit och är fortsätt mycket svår att hantera. I vårt avtal med Wåhlin har vi inget fast pris vilket gör att Partnex har klarat sig utan att bli klämd mellan UE/leverantörer och beställare. Ännu är arbetet inte klart, men hittills har det gått bra och kostnadsökningen för beställaren har blivit väsentligt lägre vid jämförelse med avtal kopplade till index.

72 | b www.branschaktuellt.se

Partnex bygger ut

Nu bygger vi även småhusprojekt! Runt om i landet bygger vi bl.a. radhus och parhus i trä. Med våra väl beprövade koncept är vi en trygg samarbetspartner med många års erfarenhet.

Kontakta oss på: 0701-90 06 91eller info@partnex.se www.partnex.se

BOSTAD
– sen når Karlatornet sin topp Till början av sommaren kommer Karlatornet nå sin topp på 246 meter. Bild: Serneke
NÅGRA METER KVAR

Snart står den klar, Göteborgs första skyskrapa och Nordens högsta byggnad, Karlatornet. Toppen av tornet sträcker sig nästan 250 meter upp i luften och byggnaden kommer innehålla över 600 lägenheter, restaurang och kafé.

Arbetet med Göteborgs första skyskrapa, Karlatornet, fortsätter i högt tempo. Sist Branschaktuellt skrev om bygget befann man sig på den 67:e våningen, drygt 214 meter över havet. Nu, ett drygt halvår senare, närmar man sig toppen med stormsteg.

– Tornet har växt med ungefär en våning i veckan under hela byggtiden.

Vi är ungefär fyra meter från toppen nu och vi har passerat twisten på tornet. Det som återstår att bygga innan vi är helt i topp är det som benämns som kronan, säger Johan Live, presschef på Serneke, under en intervju i mars, och fortsätter:

– Kronan består av fyra torn, byggda med stålstomme, som kommer bilda toppen på tornet.

76 | b
www.branschaktuellt.se
När Karlatornet är färdigt kommer det innehålla 611 lägenheter. Bild: Serneke

Hur har arbetet fungerat över vintern?

– Det har gått helt enligt tidsplanen och det fortsätter det att göra. Sedan kommer de sista meterna ta lite extra tid då det är flera olika moment som ska genomföras. Det är klart att väderförhållandena under vintern inte är optimala men det har man räknat in i planeringen.

Över 600 lägenheter

Enligt planen når man toppen i början av sommaren och till hösten är det dags för inflyttning i drygt 250 av Karlatornets lägenheter.

– Vi färdigställer lägenheter löpande och kommer göra det resten av byggtiden. Det hade inte varit möjligt att flytta in alla samtidigt, säger Johan Live.

När Karlatornet är helt färdigt, sommaren 2024, kommer det bestå av 611 lägenheter, restaurang, kafé och bar som kommer ligga på byggnadens ”observationdeck” på våning 69.

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

Fakta:

Karlatornet i Göteborg

• Markarbetet påbörjades 2018

• Karlatornet blir 246 meter högt med 76 våningar

• Totalt 611 lägenheter, restaurang, kaféer, utsiktsplats

• Beräknas bli helt färdigt sommaren 2024

• Första inflyttningen sker under sensommaren/hösten 2023

• Karlatornet blir en del i den nya stadsdelen Karlastaden i Göteborg

Ny metod för flexibel lastning av material på byggnaden

Preston

Glidplattformen finns i 4 storlekar fra 2200 til 4200 mm i bredd och har en lastkapacitet på 5 ton. Endast en person krävs för att manövrera Preston SuperDeck®. På byggprojekt med Preston SuperDeck® har kranens effektivitet kunnat ökas med 50 %.

FOGFRIA GOLVBELÄGGNINGAR

GEBEGOLV@HOTMAIL.COM

EU Ventilation AB är ett luftbehandlingsföretag som projekterar, installerar och utför service av ventilationsanläggningar inom b.l.a kontor, undervisningslokaler, laboratorier och industri.

Verksamheten bedrivs från vårt kontor i Göteborg och inriktar sig huvudsakligen på projekt i Västsverige.

Utöver installationsverksamheten innehar vi också kompetens inom områden som systemdesign, effektiva systemlösningar och kvalificerad teknisk support.

www.euvent.se

www.branschaktuellt.se

BOSTAD
| 77
För mer information eller att hyra SuperDeck® se www.prestonrentals.se SuperDeck® - patenterade glidlastplattformar
WWW.GEBEGOLV.SE

www.branschaktuellt.se

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

– Utsikten härifrån kommer överträffa alla andra utsiktsbarer. När det blir klart nästa sommar kommer det bli en plats dit allmänheten kan ta sig, säger Johan Live.

I framtiden kommer Karlastaden att växa fram runt Karlatornet. Bild: Serneke

Vad kommer Karlatornet betyda för staden?

– Det är upp till göteborgarna och de som bor här. Men vi tror att det kommer tillföra något, bli en dragare till staden och ett landmärke. Vi hoppas att Karlatornet

”ERT PROBLEM – VÅR LÖSNING”

Varmt välkommen till Almqvist Montage & Service AB! Vi är ett företag som arbetar med det mesta inom montage och service Vi vill tacka flens byggmaskiner för att vi fick förtroendet och den fina utsikten!

076-401 51 22

kommer bli en stolthet för Göteborg som stad.

– I framtiden kommer den nya stadsdelen Karlastaden att växa upp runt tornet och det kommer bli väldigt speciellt och tillföra mycket till Göteborg.

Ett års paus

Arbetet med Karlatornet har pågått sedan 2018 då man startade med markarbetet. Då borrade man ned 58 grävpålar, upp till 70 meter ned i marken, för att förankra byggnaden i marken. Nästan fem år har gått sedan dess och arbetet har flutit på, dock inte utan utmaningar, berättar Johan Live.

– Vi fick ta paus under våren 2020 när pandemin utbröt och vi kom inte i gång igen förrän efter årsskiftet. Så det skedde inte speciellt mycket under det året, säger Johan Live och fortsätter:

– Men vi har trott på det här hela tiden och trots utmaningarna på vägen har målet varit att genomföra bygget.

Hur känns det att Karlatornet snart är färdigt?

– Känslan är nog lite olika för alla. Men som Sernekemedarbetare är man oerhört stolt och glad. Jag tror framför allt att alla andra som varit med och byggt känner samma sak. Det är väldigt häftigt att se projektet växa fram varje dag.

Text av:

KONTROLLKOMPANIET KAN HJÄLPA ER MED:

• Kontrollansvarig enligt PBL och som tilläggstjänst utföra kontroller av entreprenadarbeten.

• Kontrollera avtal och entreprenadbeskrivningar.

• Intygsgivning av bostadsrätter eller framtagning av kostnadskalkyler/ ekonomiska planer.

• Projektleda villa- eller lägenhetsprojekt från ax till limpa.

• Driva komplicerade ärenden mot kommun/länsstyrelsen i avseende byggrelaterad husprojekt.

Samt mycket, mycket mer!

www.kontrollkompaniet.se

78 | b

Vi är mycket glada över att få förtroendet från Serneke som är huvudentreprenör för projektet Karlatornet. Vi är stolta över att ha blivit inbjudna att bidra till en del av Göteborgs historia. Vi tar på oss uppdrag som underentreprenör inom vissa delar av betongarbetet.

För närvarande lägger vi vårt fokus på planering och förberedelser inför arbetet på byggplatsen för Karlatornet. I samarbete med huvudentreprenören, Serneke, schemalägger vi vårt arbete som ska levereras på ett organiserat, professionellt och tidseffektivt sätt med kvalitet i fokus. Våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen samt stort lösningsfokus som gör oss till ett pålitligt och tryggt företag.

De utmaningar vi står inför just nu är att säkerställa att vårt arbete kan utföras på ett tryggt och säkert sätt utan risk för ohälsa i den pågående COVID-19-pandemin.

En annan utmaning är organisering av logistiken samt ett säkerställande av en trygg arbetsmiljö under höghöjdsarbete, det kan gälla hård blåst, stark värme eller kyla, kraftigt eller underkylt regn.

Samarbetet med huvudentreprenören Serneke fungerar bra. Vingberg Bygg och Anläggning AB bildar ett sammansvetsat team av proffs som fokuserar på huvudmålet, Nordens högsta hus - Karlatornet i Göteborg.

www.branschaktuellt.se

Mapei levererar system och produkter för simbassänger, bad- och spaanläggningar. Med dokumenterade referensobjekt från ett flertal olympiska bassänger och kända spaanläggningar, är vi en pålitlig partner för ert nästa projekt.

▶ lösningar för vattentätning av pooler

▶ lösningar för plattsättning av pooler

▶ lösningar för flexibla fogar

mapei.se

▶ lösningar för rehabilitering av betong

▶ lösningar för pågjutning och avjämning

▶ och mycket mer!

80 | b
Data | Fiber | WiFi | Switchar Nätdesign | Dokumentation 031-87 09 20 www.lancom.se
“Vi har levererat
550 kök i Karlatornet!”

SOFIE LARSEN KÖKSEXPERT HOS HTH

Besök HTH i Göteborg och få inspiration till ditt nya kök, bad eller garderob. I butiken kan du se och känna kvaliteten, få presenterat alla möjligheter och uppleva alla läckra detaljer och smarta finesser, som HTH-sortimentet bjuder på.

Våra duktiga köksexperter står redo att hjälpa dig att designa och inreda ditt nya kök, bad eller garderob, så det blir precis, som du drömmer om.

Vi gläder oss att se dig i butiken, välkommen!

HTH KÖKSSTUDIO GÖTEBORG Skånegatan 23 ∙ Tel. 31 757 25 40 Sisjövägen 45 ∙ Tel. 31 757 25 00

Entreprenören kommenterar

Bigab Entreprenad AB, ett av flera systerbolag till BIGAB Group, inriktar sig på både små och stora betongprojekt. Företaget utför allt från betonglagningar till gjutning av större betongplattor. Under drygt två års tid har Bigab Entreprenad varit med och arbetat med Karlatornet i Göteborg.

– Bigabs roll i projektet har varit att genomföra armering och gjutning av de bärande väggarna. Det var en stor utmaning för oss och ett av de mer komplicerade armeringsjobben vi gjort. Schemat har varit väldigt tätt och det har krävts många timmar för mig och mina killar, säger Aljosa Ferk, betongchef på Bigab Entreprenad AB, och fortsätter:

– Men vi är väldigt glada att få vara en del i det här projektet. Det är inte varje dag man får vara med och bygga Skandinaviens största byggnad.

Har det förekommit några utmaningar?

– Det har uppstått en del svårigheter med armeringen och så har logistiken visat sig vara en utmaning. En liten arbetsyta gjorde det också svårt, men vi tog oss igenom det på ett bra sätt.

Hur har samarbetet med övriga aktörer fungerat?

”Vi är väldigt glada att få vara en del i det här projektet”, säger Aljosa Ferk, betongchef på Bigab Entreprenad AB. Bild: Bigab.

– Samarbetet med våra partners har fungerat bra och vi har utvecklat en fin relation mellan varandra. Vårt företags filosofi är att, med vår erfarenhet, försöka hjälpa och hitta lösningar tillsammans med våra partners.

Vad tycker du personligen om projektet?

– Jag är väldigt stolt över mina killar, kollegor och mig själv. När vi började det här projektet hade vi en stor utmaning framför oss men vi har klarat av att leverera vår del och det är en stor framgång för vårt företag.

82 | b www.branschaktuellt.se

Entreprenören kommenterar

Karlatornet, som blir Göteborgs första skyskrapa, är under konstruktion. För alla installationer i boendedelen står Bravida, som förra året firade 100-årsjubileum.

– Det är väldigt roligt att få vara med och uppföra Göteborgs nya landmärke. Projektet är i sig spännande med tanke på den höga produktionstakten. Vi är, från Bravidas sida, cirka 100 personer på plats dagligen på projektet. Det krävs ett stort engagemang från alla inblandade. Jag är otroligt glad och stolt över att få arbeta med mina fantastiska kollegor som alla bidrar och levererar mer än vad jag tidigare varit med om, säger Johanna Hammarfjord, projektchef på Bravida, och fortsätter:

– Karlatornet är ett så kallat Bravidaplusprojekt där vi levererar VS, ventilation, el, styr och sprinkler till bostäderna i Tornet samt undercentralen.

Under projektets gång har man stött på olika utmaningar, bland annat med det stora antalet av dagliga leveranser och inte minst höjden berättar Johanna Hammarfjord. Men tack vare gott samarbete har arbetet fungerat bra.

– Det är cirka 1 000 leveranser till projektet varje månad så det har givetvis varit en stor utmaning. Sedan finns det två personhissar som all personal skall samsas om för att komma upp till sina områden samt tre materialhissar där allt transporteras. Här har vi haft flexibla lag som skjuter på sina tider för att minimera väntetiden vid hissarna, säger Johanna Hammarfjord och fortsätter:

”Det är väldigt roligt att få vara med och uppföra Göteborgs nya landmärke”, säger Johanna Hammarfjord, projektchef på Bravida. Bild: Bravida

– Samarbetet har fungerat bra mellan oss och de andra olika aktörerna och det är grunden för att klara av det höga produktionstempot.

Vad tycker du om projektet?

– Jag är jätteglad över att få vara en del av projektet och jag tycker det är kul att det drivs igenom.

84 | b www.branschaktuellt.se

Bravida installera samtliga installationer till försörjningscentralen och bostäderna i Karlatornet.

Bravida Karlatornet

Bravida installerar El, VS, ventilation, sprinkler och styr i bostäderna. I Bravidas uppdrag ingår även installationer i försörjningscentral som innefattar reservkraft, kraft, kyl, värmeundercentral samt överordnad styr- och säkerhetssystem till hela Karlastaden.

Entreprenören kommenterar

En av aktörerna som är med och sätter prägel på Karlastaden

i

Göteborg är Westsvensk Industriproduktion AB. Till hotellet som är byggt ihop med Karlatornet har företaget både tillverkat och monterat en unik ståltrappa.

Företaget grundades redan 1983, då under namnet Erik Svetsare. Efter ett ägarbyte 2019 bytte företaget namn till WSIP, Westsvensk Industriproduktion AB. WSIP ägnar sig åt leverans och tillverkning av smidesdetaljer till park- och markmiljöer. Det innefattar bland annat trappräcken, utomhustrappor och blomlådor. Till hotellet i Karlastaden har man skapat och monterat en svängd ståltrappa där formen av Karlatornet återfinns i trappräcket.

– Det är otroligt spännande för oss, som en mindre aktör, att få vara med i ett så pass stort projekt som Karlastaden är. Den här stålkonstruktionen är gammeldags och unik. Backar vi 50–60 år så kryllar det av dessa trappor, men det är inte lika vanligt i dag säger Lars Andersson, VD på WSIP.

”Löser projektet efter vad kunden vill ha”

WSIP är ett företag som sätter kundens önskemål i fokus då sättet man arbetar på helt enkelt handlar om att ge kunden det dem önskar sig.

– Vi kommer inte och trycker på med vår standard utan vi löser projektet efter vad kunden vill ha. Sedan kan vi givetvis komma med inspel om det är något som inte fungerar, men till 99 procent kommer kunden få det som de önskat, säger Lars Andersson.

Vad tycker du om projektet?

– Jag har verkat i regionen i många och år första gången man hörde talas om Karlatornet och Karlastaden trodde man att det inte skulle bli verklighet. Men nu står vi här och man har fått se det växa upp. Det är väldigt häftigt.

86 | b www.branschaktuellt.se
Till hotellet i Karlastaden har WSIP skapat och monterat en svängd ståltrappa. Bild: WSIP

Vi har tillverkat och monterat trapporna i Karlatornet.

Vi levererar produkter och utför jobb i hela Sverige!

Vi tillverkar, monterar och reparerar enligt kundens önskemål och strävar efter att alltid erbjuda den bästa möjliga lösningen. Vi utför tillverkning, reparationer, montage och servicearbeten.

wsip.se

Entreprenören kommenterar

För mer än 30 år sedan grundades Yuanda, vars moderbolag CNYD är baserat i Kina. Företaget, som är ett av världens största fasadbolag med projekt över hela världen, är en av de stora aktörerna bakom Karlatornet, där man står för arbetet med totalentreprenaden av tornets fasad.

– Vi arbetar med det yttre klimatskalet som är special tillverkat för Karlatornet efter arkitektens design och önskemål. Allting vi gör är custom made, säger Jonas Eriksson, projektledare på Yuanda.

En detalj som, förutom höjden, gör att Karlatornet sticker ut, är den vridning på huset som sträcker sig från våning 37 till 58. En unik detalj som varit en utmaning även för Yuandas fabrik var att tillverka fasadelementen som skapar vridningen av tornet. Varje enskilt element har olika vridning för att skapa ”Twisten” berättar Jonas Eriksson. Tillsammans med SOM (arkitekten) och Serneke så har man utfört tester av fasaden. Först gjordes en ”Visual Mock-up”, där arkitekterna gavs chansen att se materialvalen i verkligheten innan materialet beställs. Efter det gjordes ett ”Performance test” där man säkerställer att funktion och prestanda följer de tekniska

kraven på fasaden innan man påbörjar produktionen.

Nyckeln till projektet

Tillsammans med både Serneke och SOM var Yuanda med och tog fram designen på Karlatornet. Och under hela projektets gång har företaget haft ett nära samarbete med flera av aktörerna bakom Karlatornet.

– Vi är en stor aktör i det här och vi är beroende av ett gott samarbete, framför allt när det kommer till logistiken. Över lag har samarbetet fungerat väldigt bra och det har varit nyckeln till att det här projektet fungerat, säger Jonas Eriksson.

Vad har ni stött på för utmaningar?

– Trots ett gott samarbete så har framför allt har logistiken med projektet varit en utmaning. Vi har levererat cirka 900 containrar med fasad material och mycket av vårt material är stort och skrymmande, där vissa element väger upp till tre ton.

88 | b www.branschaktuellt.se

An experienced team of facade professionals with extensive knowledge of the design, engineering, management and execution of large and complex commercial and residential façade projects in Europe.

Based in Basel, Switzerland, and London, United Kingdom, our team oversees Yuanda activities in the UK, Switzerland, Germany, France and Sweden. Our unique blend of technical and project experience combined with one of the world’s largest and most modern manufacturing facilities offers CE certified and costeffective façade opportunities to the European markets www.yuanda-europe.com

Entreprenören kommenterar

För drygt sju år sedan, år 2016, startades Laufen i Sverige.

Företaget, som ingår i porslinsjätten Roca Group, skulle då satsa på olika hotellprojekt och ett av de första projekteten man gick med i var Karlatornet i Göteborg.

– Att komma med som underdogs som vi gjorde 2016 när vi, på allvar, tog oss in på den svenska marknaden var speciellt. Det är ett otroligt spännande projekt som varit på gång i flera år. Det har varit turer med om och när det skulle dras i gång, men vi på Laufen Sverige har varit med på resan länge, säger Niclas Ekwall, försäljningsdirektör på Laufen.

Vad har ni för roll I projektet?

– Vi har levererat både handfat och WC till Karlatornets hotelldel. Sedan har vi levererat 10 speciella badkar som finns i de övre lägenheterna i tornet.

Utmaningen – att lyfta fram företaget

En av de största utmaningarna för Laufen har inte varit kopplat till produktionen utan mer kopplat till kunskap om vilka de är.

– Arbetar man på något av de stora bolagen på porslinssidan i Sverige är man marknadsledande och inne i alla steg. De flesta känner till en då. Men för oss var det inte så, utan det var framför allt arkitekter och inredare som kände till oss. Så mycket har handlat om att lyfta fram och visa vilka Laufen är, säger Niclas Ekwall och fortsätter:

– När man ingår i världens största producent av porslin för badrum, Roca Group, som finns i över 180 länder, så förstår många att vi är på riktigt.

Vad sticker ut i ert arbetssätt?

– Egentligen så kretsar mycket kring att vi har en otrolig bredd i vår portfölj. Vi levererar allt från standard WC, till den mest moderna designen, till olika produkter för sjukhus, vårdhem och liknande.

90 | b www.branschaktuellt.se
KOMPAS _ DESIGN AV HEE WELLING LAUFEN 1892 | SCHWEIZ LAUFEN.SE

Entreprenören kommenterar

Ett av företagen som varit med och rest Karlatornet är

Teodoliten Mätteknik AB. De arbetar med mättekniska tjänster inom projektering – bygg och anläggningsområdet.

– Teodolitens ansvarar för att alla ingjutningsgods, fasad, pelare och väggar hamnar där konstruktörerna har ritat dem.

Vi har även sett till så att vi inte får ett lutande torn. Man kan säga att vi mättekniker har varit inblandade i alla delar av tornet från första spadtaget till dess att man har ett tätt hus, säger Oscar Joläng, regionchef på Teodoliten Mätteknik AB.

Finns det något i ert arbetssätt som sticker ut i mängden?

– Det tycker jag verkligen. Vi har blandat tekniker inom mätteknik för att skapa i stort sett realtidsövervakning av Karlatornets rörelse genom dess 246 meter. Det har varit viktigt för oss så vi vet att det blir rakt. Det är även av intresse för konstruktörerna så dom kan se hur Karlatornet beter sig och att det beter sig enligt deras beräkningar.

– Hela projektet i sig är utmärkande och mycket av arbetssättet som vi haft här är

unikt just för Karlatornet då man normalt inte bygger så pass höga hus.

Kräver ett gott samarbete

Att bygga något så högt som Karlatornet hör som sagt inte till vanligheterna. Därför ställs det höga krav på samarbetet mellan de olika aktörerna. Ett samarbete som fungerat mycket bra enligt Oscar Joläng.

– Med tanke på projektets komplexitet så får jag ändå säga att det har fungerat väldigt bra. Man har förståelse för att det ibland kommer uppgifter som det inte har planerats för och vädret har en del att säga till om, säger han och avslutar:

– Vi har haft extremt bra kollegor på plats för att utföra projektet. Utan dessa människor hade vi inte lyckats med denna utmaning. I vått och torrt, på kvällar och helger, har de ställt upp.

92 | b www.branschaktuellt.se

TEODOLITEN-GRUPPEN

UTFÖR MÄTUPPDRAG ÖVER HELA LANDET, BÅDE PÅ LÄNGDEN OCH HÖJDEN

REGION NORR ROBERT VILHELMSSON 0730-698019

REGION STOCKHOLM OLLE KARLSSON 0704-336777

REGION VÄST TOMAS LAGSJÖ 0730-698029

REGION SYD MARTIN HOLMSTRÖM 0730-698012

REGION KARLSTAD CARL UGGLA 0760-002400

REGION MITT ALEX DURAND 0705-853070

REGION INFRA HENRIK HÖRDIN 0703-698060

REALITY CAPTURE DANIEL JANSSON 0760-002420

MÄNGDREGLERING RONNY BENGTSSON 0730-698074

ALLTID NÄRA DIG teodoliten.se

Entreprenören kommenterar

I snart 40 år har Layher AB, Europas största leverantör av ställningar, varit verksamma genom sitt dotterbolag i Sverige. Deras huvudsyssla är att sälja och konstruera olika byggställningar till exempelvis bygg, industri, scener och läktare, men även större projekt som Karlatornet.

– Vi har hjälpt företaget Enter med att rita upp byggställningar som de använder vid Karlatornet. Det handlar om en teknisk bra lösning för dem på arbetsplatsen och totalt har vi ritat upp åtta ställningar, säger Torbjörn Lexander, försäljningschef på Layher.

En stor utmaning som uppstått med arbetet vid Karlatornet har varit vindlasterna. Vanligtvis används inte byggställningar på mer än 30–40 meters höjd berättar Torbjörn Lexander, men nu när det handlar om arbete på 200 meters höjd blir det skillnad.

– Man måste vara väldigt noggrann och ta hänsyn till var ställningen skall stå vad den skall ha för belastning när man konstruerar ställningarna. När man konstruerar någonting, oavsett om det är på marken eller i tornet, så ritar man ihop det och kollar så att de tål de laster som ställningen ska klara, säger han.

Noggrannhet och gott samarbete Med ett projekt likt Karlatornet är noggrannhet av yttersta vikt. I och med att stora delar av arbetet sker på hög höjd blir kraven på att saker är precisa mycket högre.

– Det måste vara rätt grejer som kommer upp när man är så pass högt upp i luften. Det krävs att logistiken fungerar. Karlatornet är inget vanligt bygge. Det är en byggsajt som är uppe på ett par hundra meters höjd. Så det krävs god planering för att det ska fungera, säger Torbjörn Lexander.

Även ett gott samarbetet mellan de olika aktörerna är viktigt för att det ska fungera bra på byggarbetsplatsen.

– Samarbetet mellan oss, Enter och Serneke har fungerat väldigt bra och vi har kunnat jobba nära varandra, säger Torbjörn Lexander.

94 | b www.branschaktuellt.se

PROVA AGS

I LAYHERS MONTER PÅ BYGGMÄSSAN

26-27 APRIL

LAYHER ALLROUND AGS

Mer säkerhet med förmonterat fallskydd

u Kollektivt fallskydd på nästkommande bomlag u Lättviktskomponenter, snabb montering och demontering utan verktyg u Kombinera AGS obehindrat med alla Allround-komponenter

AGS är ett förmonterat kollektivt fallskydd för Allroundställning. Det innebär att alla moment utförs från ett fallskyddat bomlag, utan verktyg.

AGS är utvecklat av Layher och baseras på den välbeprövade Allround-ställningen.

Läs mer på www.layher.se

AGS video Högaktuellt Layher Allround AGS som fasadställning kombinerad med Layher Keder XL väderskydd. Om- och tillbyggnation av studentbostäder, Kantorn, Uppsala.

Entreprenören kommenterar

År 1993 grundades Eltecno och i år firar företaget 30 år. Det är ett företag som arbetar med tekniska lösningar efter sina kunders behov. Ett av projekteten Eltecno arbetar med är Karlatornet, där man ska leverera lägenhetscentraler till samtliga 611 lägenheter.

– För att det skulle fungera behövde vi komma på en unik lösning vilket vi gjorde genom att utveckla en teknisk produkt som inte fanns på marknaden. Vi behövde skapa en produkt som dels var infälld, men som innehöll tre typer av elektrisk apparatur, dels för säkringarna i lägenheterna, dels för

IT och media samt fastighetsautomationen, säger Håkan Nilsson, VD på Eltecno.

Vad är det ni gör som inte andra gör?

– Eltecno gör unika produkter efter kundens behov. Vi arbetar i 3D miljöer där vi skapar lösningarna som vi sedan visar våra kunder. Vi köper inte in några delar utan vi skapar allting själva. Eftersom vi är ett företag med innovationsförmåga och kreativa människor ges vi möjligheten att göra det.

”Göteborg ska vara stolta”

Alla lägenheter i Karlatornet är inte färdiga än, och Håkan Nilsson räknar med att det återstår ytterligare ett par månaders arbete.

Hittills har arbetet och samarbetet mellan de olika aktörerna fungerat bra berättar Håkan Nilsson, men det har funnits utmaningar.

– Göteborg ska vara stolta över det här projektet och staden runt omkring. Det är väldigt roligt att få vara en del av detta projekt. Ett projekt av den här kalibern kräver gott samarbete, och det har verkligen fungerat jättebra. De olika aktörerna har varit samarbetsvilliga och velat hitta de lösningar som varje stund krävt, säger han och fortsätter:

– Med Karlatornet byggs något väldigt stort med en utmanande design och det är både kul och speciellt att få vara med och leverera unika produkter till det. Med ett så stort bygge som Karlatornet ställs höga krav på logistiken. Och tack vare god planering och stenhårt arbete, från både Eltecno, leverantörer och kunderna, har det gått väldigt bra att säkerställa leveranserna.

96 | b www.branschaktuellt.se

Leverantören kommenterar

Hogia är ett företag med kompetens inom flera branscher. Nära samarbeten mellan kunder och partners en viktig del strategin för Hogia som omsätter flera hundratals miljoner varje år genom att leverera olika system.

Det unika med Hogia är att det är ett företag som är uppdelade i branschbolag som fokuserar på olika branscher, bland annat bygg- och fastighetsbranschen. Till de olika branscherna levererar Hogia olika system för bland annat ekonomi, lön och fastighetssystem som hanterar processer som en fastighetsägare behöver i förhållande till sina hyresgäster.

– Vi vill vara mer än en leverantör. Hogia vill ta en roll som aktör där vi hjälper branschen att utvecklas i stort. Detta vill vi bland annat göra genom att skapa nya affärsmöjligheter, nya digitala verktyg och genom att inspirera andra genom att nätverka på olika träffar, säger Mikael Svensson, ansvarig för Hogias verksamheter inom bygg- och fastighet, och fortsätter:

– Det som får oss att sticka ut är att vi har en unik branschkomptens, vi har en

marknadsledande support och så bryr vi oss om att våra kunder ska få en enklare och effektivare vardag. Det är väldigt enkelt, mår våra kunder bra så mår vi bra.

Hur viktigt är det med olika samarbeten?

– För oss är det livsviktigt med samarbeten, framför allt inom byggoch fastighetsbranschen som är två branscher som lever i symbios och behöver varandra på olika sätt. Där kan vi, som har specialistkunskap inom båda, föra kunder och partners samman.

Hogia har ett nära samarbete med både partners, kunder och potentiella kunder.

– Jag vill verkligen lyfta fram hur vi arbetar tillsammans med våra partners för att säkerställa att kunderna får rätt lösning. Det är en oerhört viktig del i vår strategi. Vi är med och för samman partners med kunder, och så sitter vi med på möten, säger Mikael Svensson.

98 | b www.branschaktuellt.se
Ekonomisystemet för byggbranschen.

Automatiserar ditt ekonomiflöde, så att du kan sköta annat.

Läs mer!

OpenBusiness är ett webbaserat ekonomisystem skräddarsytt för dig inom byggbranschen som vill arbeta smart och ha kontroll över ekonomin, vart du än befinner dig. Med flera smarta funktioner som e-faktura, digital attest och AI-teknik hjälper det dig att effektivisera ekonomiarbetet.

Dina leverantörsfakturor levereras som pdf eller e-faktura i din inkorg. AI-assistenten hjälper dig att föreslå konteringar och du skickar ut alla fakturor till dina attestanter i ett smidigt mobilt flöde. Men det bästa av allt, vi tolkar och kopplar fakturan till dina projekt helt automatiskt!

OpenBusiness integrerar till din bank och kopplar en bankhändelse till en kundeller leverantörsfaktura i din reskontra. Fakturan bokas som betald och bokförs automatiskt. Det enda du behöver göra är att godkänna.

Vill du veta mer? Besök hogia.se/bygg eller kontakta oss på 0303-663 22.

Entreprenören kommenterar

I över 50 år har MAX FRANK utvecklat, tillverkat och levererat produkter för betongindustrin. Med egen tillverkning i sina tyska produktionsanläggningar, erbjuder de den nordiska marknaden unika projektanpassade lösningar.

– Vi är med från källarplan upp till toppen. Karlatornet är ett spännande men också komplext projekt. Det har varit många möten och utmaningar längst vägen där vi anpassat lösningar utefter projektets behov för att leverera bästa möjliga resultat, säger Kalle Gustafsson, försäljningschef på MAX FRANK.

”En hel del armering”

Tillsammans med sin partner i Riga har MAX FRANK levererat tonvis med armering till Karlatornet.

– Vi har bland annat levererat armeringskopplingar till fabriken i Riga som utformat dem specifikt till projektet och därefter levererat de till Karlatornet. Att bygga en skyskrapa är något utöver det vanliga. Det har krävts en hel del armering, säger Kalle Gustafsson.

Vad tycker du om projektet?

– Det är ett av de mest imponerande projekten vi deltagit i.

Skanna

100 | b
PROJEKTANPASSADE LÖSNINGAR FÖR BETONGKONSTRUKTIONER! www.maxfrank.com Modern infrastruktur skapar förutsättningar att utveckla och förbättra våra offentliga miljöer. Med en stor kunskap som vuxit över ett halvt sekel, erbjuder MAX FRANK den nordiska marknaden ett brett och välbeprövat sortiment av betongkomplement för dagens infrastruktur.
projektanpassar vi hållbara lösningar utefter just
behov och önskemål!
www.branschaktuellt.se
Med egen tillverkning
era
QR-koden för
infrastrukturlösningar
Polycon Group a.s. is a leading European manufacturer of glass fiber reinforced concrete products. The company was founded in 2000 on the basis of long time experience in the field of development and research of modern building materials.
Fakta Projektnamn

Total over then 15.000 m2

Since the very beginning, the company has been specialized in the production and development of glass fi ber reinforced composite, which is particularly being used in the field of modern architecture and especially in the design and implementation of building envelope. Modern manufacturing equipment, including fully automated operations and CNC machining centers, allows us to take on constantly new challenges and continually move forward. In the fi eld of production and development of glass fi ber reinforced composite, Polycon products have long held the position of a technology leader. The company constantly introduces products, technologies and services with innovative features that significantly increase the implementation potential of each project. Developing these technologies, the manufacturer works closely with operators, engineers and leading experts from various disciplines, enabling the company to keep pace with new trends in the areas of construction, architecture and design.

More ten 5.000 pcs. of GFRC elements

More then 300 different types in 190 different dimensions of GFRC elements

Thanks to the intensive development of technology, the orientation towards the high-quality but non-standard production of the building elements and, last but not least, the orientation towards maximum service and customer satisfaction, the company is able to carry more and more new projects out and thus consolidates its position on the international market.

BOSTAD
| 101 www.polycon.info
www.branschaktuellt.se

Entreprenörerna kommenterar

Flera aktörer har varit en del av det som blir Nordens högsta byggnad, Karlatornet. I arbete med Karlatornet har både Mylift och Ausab varit delaktiga.

– Vi kom in redan 2017 och har utbildad folk ända sedan grunden lades. Att ha varit med på den här resan med Karlatornet kommer bli ett minne man bär med sig. För oss som företag har det varit väldigt lärorikt, säger Mikael Bjärsborn, på Ausab.

– Vi blev en del av projektet 2016. Det är ett fräckt och komplext bygge där man varit väldigt ödmjuk inför uppgiften. Det är riktigt imponerade hur det fungerat med både säkerhet och logistik. Hatten av, säger Fredrik Larsson, på Mylift.

Vad har ni bidragit med till projektet?

– Vi har varit utbildningsföretaget på området, men även externt. Huvudsakligen har vi varit på plats och genomfört utbildningar inom bland annat lastkoppling och truckkörning. Vi kan nu kalla oss Sveriges högsta utbildningsbolag, säger Mikael Bjärsborn.

– Vi hyr ut alla liftar och kranar till både Karlatornet och Karlastaden. I dagsläget har vi cirka 200 enheter på plats och vi tar hand om logistiken med in- och utlastning, säger Fredrik Larsson.

Vad har ni stött på för utmaningar och har något med projektet stuckit ut?

– Det är Nordens största byggnad, det är en historisk miljö. Vi har stött på en del utmaningar, bland annat att snabbt kunna tillgodose behovet av kompetenser på olika språk. Men där har vi visat vår styrka genom att kunna leverera den tillgänglighet som behövts, säger Mikael Bjärsborn.

– Det har varit nya utmaningar varje dag för våra förare och det har krävts en otrolig planering för att få allting att fungera. Det är alltid någon som väntar på ett kolli någonstans i huset. Vi har fått anpassa vår uthyrning av liftar för att det ska gå snabbare och effektivare med leveranserna, säger Fredrik Larsson.

102 | b www.branschaktuellt.se
BOSTAD www.branschaktuellt.se | 103 DU HAR KRAVEN VI HAR UTRUSTNINGEN Hyr allt för lift och lyft hos oss Mölnlycke: 031-788 20 00 Borås: 033-400 58 10 www.mylift.se Det smidigaste sättet att hålla personalen uppdaterad! Vi hjälper bygg & industri Sverige med att minimera antalet olyckstillfällen genom kvalitetssäkrade och flexibla digitala utbildningar. www.ausab.se

www.branschaktuellt.se

Släden – fyra bostadshus i fyra olika färger

Strax söder om älven på Sörböle i Skellefteå uppförs fyra nya bostadshus med 130 bostadsrätter. Bakom bygget står Enastående i Skellefteå AB, ett samriskbolag mellan Mannberg Fastigheter och Nåiden Bostad.

– Vi började bygget för cirka ett och ett halvt år sen och sedan dess har vi pålat och spontat, gjort ett underjordiskt garage och från semestern i fjol har vi jobbat med grundläggning och stomresning. Nu är stommen för första huset klar och sedan hösten har vi även parallellt rest stommen för etapp 2. För etapp 2 ska vi vara under tak till semestern i år, säger Leif Sundström, platschef på Nåiden Bygg, projektets totalentreprenör.

I etapp 1 byggs ett hus med 76 lägenheter och här blir antalet våningar sex. I etapp två byggs 54 lägenheter fördelat på tre hus med 18 lägenheter vardera. Dessa hus blir tre respektive fyra våningar höga. Husen byggs med platsgjuten stomme och utfackningsväggar och utvändigt förses husen med putsad fasad. Varje hus får däremot varsin egen kulör.

231 lägenheter bildar port till Partille

Nu står ett nytt storskaligt komplex rest i Partille cirka 15 minuter utanför Göteborg – Partille Port. Här har Tornstaden byggt 231 nya lägenheter åt Magnolia Bostad och Heimstaden och efter cirka två års byggtid kunde de första hyresgästerna flytta in i kvarteret. Inflyttningarna påbörjades vintern 2022 och sedan dess har lägenhetshusen fortsatt fyllas succesivt.

Partille Port blir ett nytt område i Partille där målet är att skapa en inbjudande port till en attraktiv stadsdel och här byggs både nya bostäder och handelsmöjligheter. Utöver lägenheterna i Magnolia och Heimstadens kvarter har aktörerna även byggt en 3 000 kvadratmeter stor kommersiell yta.

I det nya kvarteret varierar husen i både höjd och bredd och utvändigt har husen försetts med olika utseende på fasad, skorstenar och vindskupor. På taken har husen solceller och i projektet certifieras husen enligt Miljöbyggnad Silver. Själva lägenheterna blir mellan 24-71 kvadratmeter och även här har lägenheterna fått olika karaktär.

104 | b
www.polcirkelns.se
BOSTAD
Bild: Pressbild, Magnolia Bostad Bild: Studio 3D

Över 100 nya bostäder och äldreboende byggs

i Göteborg – ska vara färdigt vid årsskiftet

På Nya Alplatsen i Frölunda pågår just nu byggarbetet med två byggnader innehållandes 101 lägenheter fördelat på tolv våningar samt 100 äldreboendeplatser och kommersiella lokaler på bottenvåningen. Bakom arbetet står Odalen fastigheter som förvärvade projektet under 2019 och tog fram ett helt nytt förslag efter att de tidigare planerna på 450 studentlägenheter överklagades av grannar i området.

Just nu pågår byggnationen förfullt. Hittills har man genomfört bland annat pålning, gjutning och stommontage. Enligt planen beräknas hela projektet stå färdigt vid årsskiftet 23/24. De nya byggnaderna ska gestaltas med material såsom betong, tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär. Från Altplatsen är det promenadavstånd till Frölunda torg och så ligger det i ett naturnära område.

www.branschaktuellt.se | 105 Vi har projekterat och tagit fram bygghandlingar för Altplatsen. Nu är vi redo för nya utmaningar! www.mondaay.se | hello@mondaay.se
Bild: Mondaay Arkitektur & Design

Arenaområdet i Växjö får tillökning –

med 159 hyreslägenheter

I Växjö fortsätter

arenaområdet att växa.

Förutom arenor för både ishockey, fotboll och innebandy, kommer området

snart att bestå av över 150 nya hyreslägenheter.

Intill Fortknox arena i arenaområdet i Växjö, där innebandylaget Växjö Vipers bedriver sin verksamhet, färdigställs just nu ett 19 våningar högt hus innehållandes 159 hyreslägenheter. Lägenheterna går från cirka 35 till 75 kvadratmeter och kommer framför allt hyras ut till unga vuxna. Förhoppningsvis är en stor andel idrottare som utövar sin idrott på någon av alla arenor i området, berättar Jerry Johansson, fastighetschef på Nivika. – Något som är unikt för dessa lägenheter är att köket är integrerat med tvättmaskin och torktumlare som blir en del i köksinredningen. Det är inte så vanligt i Sverige, säger han.

I anslutning till höghuset byggs ett tre våningar högt hus som kommer innehålla en ny skola till

Det nya bostadshuset är 19 våningar högt och innehåller 159 lägenheter. Bild: Nivika Fastigheter

106 | b www.branschaktuellt.se
”Någotsomärunikt fördessalägenheterär attköketärintegrerat medtvättmaskinoch torktumlaresomblirendeli
köksinredningen.Detärinte såvanligtiSverige.

Prolympia, ett kansli till Växjö Vipers och en restaurang som kommer att nyttjas både av skolan samt Växjö Vipers vid event i Fortknox Arena.

– På taket på den mindre byggnaden blir det en gemensamhetsyta för hyresgästerna där de kan umgås, säger Jerry Johansson.

Utmaningar på vägen

Byggstarten skedde i februari 2021 och under juni räknar Nivika med att kunna börja hyra ut lägenheterna och intresset är stort berättar Jerry Johansson. Tidplanen har kunnat följas, trots att det uppstått utmaningar på vägen.

– Förutom pandemi och krig så har det varit utmanande att bygga på höjden. Det ställs mycket krav på bland annat vatten och brandbitarna, säger han.

Text av: Christopher Blanck

155 lägenheter för över 200 miljoner byggs i Växjö

Dalbo centrum i Växjö växer och växer. Totalt ska över 400 bostäder, i olika bostadsformer, affärslokaler och parkeringsgarage byggas. Projektet är uppdelat i flera etapper där målet är att allting ska stå klart under 2027.

I projektets första etappen ska en huskropp, på delar av parkeringsytan mot Mörners väg, resas. Byggnaden består av åtta våningar innehållandes 155 hyreslägenheter på våning två till sju. På bottenvåningen blir det en livsmedelsbutik, handel och service. I april 2021 var det byggstart för etappen som beräknas bli klar under oktober i år. Kostanden för den första etappen beräknas landa runt 250 miljoner kronor.

Det kommer att byggas en skyddad och upphöjd innergård mellan lägenheterna som de boende kommer ha tillgång till. Byggherren P&E Fastigheter arbetar enligt miljöbyggnad silver.

Klimatförbättrade betongelement från Tranemo

Hyltegärde Industriområde 8 514 91 Tranemo

www.tranemoprefab.se

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 107
Bild: BV Arkitekter & ingenjörer

BOSTAD

NYTT KVARTER MED NÄRA TILL SKOG OCH GÅNGSTIGAR

Med en fasad byggd i trä och med närhet till skog, gångstigar och rekreation, står nu Brf Ekbacken i utkanten av Jönköping redo för inflyttning.

Efter att Peab vunnit en markanvisningstävling inleddes projekteringsarbetet för det nya kvarteret Brf Ekbacken Vildkatten 2 i Jönköping. Och ett par år senare, sommaren

2021, kunde det första spadtaget tas.

– Brf Ekbacken innehåller 35 bostadsrätter och fem radhus. Inflyttningen sker nu under maj månad, säger Martin Alexandersson,

arbetschef på Peab, och fortsätter:

– Det blir ett femplans hus med lägenheter som bildar en innergård som blir som en liten oas i det här kvarteret. Där kommer de boende bland annat ha möjligheter att grilla.

Har ni stött på några problem?

– Med allt som varit i byggbranschen, pandemin, materialprishöjningar och leveranssvårigheter har det funnits svårigheter. Men med just det här projektet har inte pandemin ställt till det och vi har klarat oss undan beställningsproblemen men vi har ju drabbats av materialprishöjningar. Totalt sett har vi lyckats bra och vi är nöjda med vårt arbete.

I utkanten – nära till skogen

Det nya kvarteret, som blir en del av Kungsängsområdet, ligger en bit utanför Jönköpings citykärna. I området är det däremot nära till gångstigar, skog och rekreation berättar Martin Alexandersson.

– Det är ett fantastiskt område det här kvarteret ligger i. Hela Kungsängen har byggts upp de senaste åren och det är nära till både skola, gym och till bussarna mot staden, säger han och fortsätter:

108 | b
www.branschaktuellt.se
Brf Ekbacken Vildkatten 2 kommer bestå av 35 lägenheter och fem radhus. Bild: Daniel Wetterheim, Peab.

– Hela huset är svanenmärkt och fasaden är byggd helt i trä.

Har ni hunnit få någon feedback på bygget?

– Jag vet inte hur taggade de är på att flytta in men känslan är att de som köpt lägenhet gillar det dem fick se när de var här och tittade. Kunderna har fått vara med och gjort vissa val själva när det kommer till exempelvis golv och kök.

– När lägenhetsinnehavarna är med och gör val ställer det krav och höjer förväntningarna på slutresultatet och man vill verkligen att det ska bli som de tänkt.

Text av: Christopher Blanck

Det nya kvarteret, som blir en del av Kungsängsområdet, ligger en bit utanför Jönköpings citykärna. Bild: Daniel Wetterheim, Peab. Huset är svanenmärkt och fasaden är helt byggd i trä. Bild: Daniel Wetterheim, Peab.

Assemblin El kommenterar

Assemblin El erbjuder heltäckande och hållbara lösningar för allt inom el – projektering, installation och service. Vid bygget av Brf Ekbacken har Assemblin EL stått för byggnadens elinstallationer, inklusive samtliga passagesystem, och enligt projektledare Thomas Johansson har projektet varit ett fint och utmanande bygge där den höga hållbarhetsklassningen gjort projektet lite extra spännande.

– Det här har varit ett fint och bra bygge som dessutom Svanenmärks. Det innebär att det varit en ganska hård klassning på hållbarhetsarbetet, men allt har fungerat bra. Vi har kört en hel del färdigdraget kablage i projektet vilket varit både smidigt och tidseffektivt, och det har passat projektets filigranvalv bra, säger Thomas Johansson och tillägger:

– Ekbacken är inte gjutet som många traditionella hus är, utan det här huset är byggt med lättväggar mellan lägenheterna och gjutna filigranvalv mellan våningarna. Det gör att man har behövt tänka till lite extra när det kommer till brandklassningar och sådant där.

Det har varit projektets stora utmaning, men resultatet har blivit väldigt lyckat.

Hur har samarbetet fungerat?

– Det har varit ett jättebra projekt med ett fint samarbete mellan alla yrkesgrupper. Tillsammans har vi hjälpts åt att färdigställa ett väldigt fint bygge, säger Thomas Johansson och avslutar:

– Det har varit en bra resa hela vägen, och nu i slutet har vi haft gott om tid. Ofta brukar det vara tight om tid mot slutet av ett projekt, men här har det varit så pass bra planerat att vi haft mycket tid till att kunna göra det sista utan att stressa. Allt har flutit på väldigt bra.

110 | b www.branschaktuellt.se

Vi är med och förverkligar Brf Ekbacken.

Med smarta lösningar, grön teknik och rätt kompetens bidrar vi till hållbara bostäder.

Vi är den lokala installatören med den stora koncernen i ryggen. Varje dag hjälper vi till med smarta, hållbara lösningar inom elteknik och energi i alla slags fastigheter.

Vi får husen att fungera och människor att trivas. Våra uppdrag utför vi med omsorg om både människor och miljö. Idag och i framtiden.

Assemblin El Jönköping assemblin.se

NYBYGGDA HYRESRÄTTER DELAR TOMT MED STADSMUREN

I slutet av sommaren kommer över 30 nya hyreslägenheter i Åhus få nya

hyresgäster. Platsen är historisk i den mån att på tomten, där huskropparna reser sig, delas med stadsmuren som har anor från medeltiden.

Projektet Dammlyckan, i centrala Åhus, avser byggnad av 32 hyreslägenheter fördelat på fem huskroppar där ett av husen är tre våningar högt medan resterande är tvåvåningshus. Samtliga huskroppar, som ritats av

Liljewall arkitekter, kommer ha solceller på taket och projektet beräknas kosta mellan 50–60 miljoner kronor.

– Det går riktigt bra och vi kommer att hålla både tiden och budgeten trots att bygget började mitt under krisen i Europa.

112 |
Inflyttningen är planerad till slutet av juli. Bild: Liljewall arkitekter

Man befarade att priserna skulle sticka i väg men det känns som att vi klarar oss, säger Niklas Lööf, projektledare på Kristianstadsbyggen, och fortsätter:

– Det ligger riktigt centralt precis och delar av den gamla stadsmuren går längs tomten så det har vi fått ta hänsyn till. Varje lägenhet har antingen uteplats eller balkong i söder- eller västerläge.

Under maj månad är det visning för lägenheterna och inflyttningen är planerad till slutet av juli.

– Det är väldigt många som är intresserade av lägenheterna. Och det är två som sticker ut. Det är etagelägenheterna som har egen terrass i huset och ligger i trevåningshuset, säger Niklas Lööf.

Populärt resmål med nära till havet Åhus och kvarteret Dammlyckan ligger bara några mil utanför Kristianstad, men läget och platsen är väldigt populär, främst på sommaren, berättar Niklas Lööf.

– Här finns bland annat närheten till havet och citykärnan. Det är många som besöker Åhus och Kristianstad på sommaren, säger han.

Finns det något annat som är speciellt eller som sticker ut med projektet?

– Ett av kraven innan vi rev de tidigare husen var att de nya skulle se liknande ut. De husen var från 50-talet och hade ett konstnärligt- och kulturhistoriskt värde. Så det har vi fått anpassa oss efter. Så skalet på de nya huskropparna påminner om de som revs.

Text av: Christopher Blanck

www.branschaktuellt.se | 113
MÅLERI | GOLV | KAKEL | KÖK | BAD
har utfört målning, plattsättning och golvläggning på Dammlyckan.
för förtroendet! MÅLERI | GOLV | KAKEL | KÖK | BAD Vi har utfört målning, plattsättning och golvläggning på Dammlyckan.
för förtroendet! BOSTAD
Tomten, där huskropparna reser sig, delas med stadsmuren som har anor från medeltiden. Bild: Kristianstadsbyggen
Vi
Tack
Tack
Tvåor, femmor och radhus –egen identitet i Gulsparven

39 bostäder fördelat på tvåor, femmor och egna radhus – det är vad OBOS Projektutveckling och Byggcirkeln uppfört i kvarteret Gulsparven i Stångby. Stångby ligger cirka 5 kilometer utanför Lund och här planeras det för ny livsmedelsbutik, vårdcentral och skola samt flera nya bostäder.

I Gulsparven ska varje boende kännas som en egen liten enhet och här finns boenden i allt från 50 kvadrat till 126 kvadrat. Samtliga bostäder har fått egen balkong eller uteplats och för den största boendeformen –radhusen, har det byggts större privata terrasser. Gulsparven har byggts för att bli ett mysigt, lummigt kvarter fyllt av gröna innergårdar och idag är ena halvan av kvarteret inflyttat. Under maj börjar även andra halvan av kvarteret att fyllas. De nya husen har fått en stomme av trä och på taken ligger betongtakpannor. Kompletteringsbyggnaderna har försetts med sedumtak. Fasaden för husen är putsad med inslag av träpanel och via färgvariationer har varje boende fått en egen identitet.

173 nya studentlägenheter i Karlskrona

I slutet av februari 2021 inleddes markarbetet och sanering för det sjuvåningshus som ska innehålla 173 nya studentlägenheter i kvarteret Nordström i Karlskrona. Lägenheterna har nära till både Blekinge Tekniska Högskola, centrum, badstrand och bussar. Från flera av flera våningsplanen kommer de boende ha havsutsikt och på husens tak installeras det solceller.

Studentlägenheterna är enrummare med en boarea på mellan 19–39 kvadratmeter, där de flesta är på 24 kvadrat. På bottenplan i huset bygger man två tvättstugor, som också blir sociala utrymmen att umgås och så byggs utemiljöer med pergola och grillplats. Det kommer även att byggas och göras plats för cykelparkering samt cykelverkstad och så kommer de boende att ha möjlighet att hyra både elcyklar och elbilar. Inflyttningen är planerad till sommaren 2023.

114 | b www.branschaktuellt.se Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!
BOSTAD
Bild: Karlskronahem Bild: OBOS

Stålleveranser

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

Tel. 08-711 25 35 • Fax: 08-711 53 73
www.huddingesteel.se
b www.branschaktuellt.se
Cykelinspirerat bostadsområde får namn efter franskan

I området Dockan vid västra hamnen i Malmö har Peab byggt två flerbostadshus innehållandes med 144 lägenheter. Byggnationen har pågått under ett par år och under våren och hösten är det inflyttning. Lägenheterna varierar i storlek från ettor till fyra rum och kök med en boarea på mellan 34–117 kvadratmeter.

– Projektet är framtaget för den moderna stadsbon, med fokus på hållbarhet, tillgänglighet och en enkel vardag, säger Malin Kullander, Press- och kommunikationsansvarig på Peabs affärsområde Projektutveckling.

Kvarteret där de nya bostadsrätterna ligger har fått namnet Vélo, som betyder cykel på franska. Tanken med namnet kommer ur att området ligger i ett cykelvänligt läge som Peab beskriver det. Vid Dockan är det nära till både matbutiker, strand och skola.

I kvarteret kommer de boende ha tillgång till cykelrum med servicestation, cykelpool samt cykelparkering utomhus. Totalt rör det sig om plats för cirka 250 cyklar. Föreningen kommer även att ha tillgång till elbilar.

Nytt LSS-boende i Malmö färdigbyggt i höst

I Mölledal byggs just nu ett nytt LSS-boende, med tolv lägenheter fördelat på två våningar. Boendet kommer nyttjas av Funktionsstödsförvaltningen. Samtliga lägenheter har antingen balkong eller uteplats som är avskilda med ett plank. Boendets gemensamma ytor består av ett kök samt ett dagrum.

Byggnaden har fasader av tegel i två olika färger och tak belagda med mörkgrå plåt. Arbetet har pågått sedan Stommen är färdig och just nu arbetar man med olika installationer.

– Det går bra men det har varit en utmaning med långa leveranstider på prefabricerade betongelement vilket gjort att man delvis fått platsgjuta i stället, säger Maria Aneljung, handläggande arkitekt på Arkitektgruppen i Malmö.

Byggstarten skedde i mars 2022 och tanken är att boendet ska stå färdigt under senhösten 2023. Det nya boendet beräknas kosta mellan 50–60 miljoner kronor att färdigställa.

www.branschaktuellt.se | 117
Vi ger fastigheter liv.
Bravida.se
Bild: Peab
för ombyggnad av Malmö Stadsteater, HIPPODROMEN. BOSTAD
Bild: Arkitektgruppen i Malmö
Generalentreprenör

ETT 30-TAL ENERGIEFFEKTIVA LÄGENHETER BYGGS I GÄVLE

I Gävle håller just nu Prenova på med stomarbetet för ett nytt bostadshus med över 30 lägenheter. På taken kommer det bland annat installeras solceller, då en stor del av fokuset har legat på att skapa en energieffektiv byggnad.

I Hedvigslund, på gränsen mellan Villastaden och Oldsbacka, i Gävle produceras det nya lägenheter. Totalt handlar det om 37 bostadsrättslägenheter, fördelade på tre våningsplan.

– Det rullar på bra. Vi har stött på lite bekymmer med framför allt marken då det krävs en del saneringsarbete.

Marken har varit lite dålig så vi har fått sätta ned pålar för att lägga grunden, säger Pär Boman, projektchef på Prenova.

Hela projektet beräknas kosta mellan 80 och 90 miljoner kronor. Markarbetet inleddes i oktober förra året och det

Rätt från grunden

På Hercules har vi egna geotekniker som hjälper dig att analysera platsen, välja optimal design och lösa oväntade problem på plats. Ett av våra uppdrag är Norra Hamnen Centrum, kv Hovslagaren

•Grundläggning, stödkonstruktioner, armering •Egen teknikavdelning löser oväntade problem direkt •Egen tillverkning med hög kvalitetskontroll

118 | hercules.se
Joakim Kröger
Foto:
Projektet beräknas kosta mellan 80 och 90 miljoner kronor. Bild: Pixery media

nya bostadshuset stå helt färdigt under första kvartalet 2024.

– Produktionen kom i gång vid årsskiftet och tanken är att köra på med stommen nu och få tätt tak fram och stomme mot september. Efter det kommer kan vi dra i gång med de invändiga arbetena, säger Pär Boman, och fortsätter:

– Det kommer även genomföras en hel del installationer då det är mycket el och rör som ingår i produktionen.

Energieffektiva bygglösningar

I området där lägenheterna ligger är det nära till bland annat Gavleån, centrum och motionsspår. Alla boende kommer få tillgång till en egen parkeringsplats med tillhörande laddbox för elbil samt möjligheten att ladda elcykeln. I fastigheten kommer det även att finnas cykelförråd, miljörum, förvaringsrum för både rullstolar och barnvagnar samt en gemensamhetslokal som även fungerar som övernattningslokal. Projektet har ett fokus på miljö och bekvämlighet, med bland annat både solpaneler på taket.

– I det här fallet har vi fokuserat på energieffektiva bygglösningar, framför allt genom solceller, bergvärme och frikyla. Vi vill kunna erbjuda lägenheter med en hög grundstandard, avslutar Pär Boman.

Text av: Christopher Blanck

BOSTAD www.branschaktuellt.se | 119 Atlasgatan 8 802 86 Gävle www.m3a.se
Tel: 070-740 56 38 | petra@jlundin.se www.jlundin.se
Det nya bostadshuset ska stå färdigt under första kvartalet 2024. Bild: Prenova

Nya boenden i Teckomatorp – vill bygga stationsnära samhällen

I Teckomatorp i skånska Svalöv håller 17 radhuslägenheter på att färdigställas. Lägenheterna är fördelade på tre längor och består av en eller två våningar. Arbetet drog i gång i november förra året och inflyttningen är planerad till den 31 maj.

– Det har gått väldigt bra och vi är inne på sluttampen. Vi började skissa på det här redan 2018 och det har funnits ett stort intresse i Teckomatorp, trots att det är ett litet samhälle. Men det ligger nära Malmö och vi försöker bygga stationsnära samhällen, säger Hanna Olsson, projektchef på 3hus.

Enplanslägenheterna har tre rum och kök och en yta om 80 kvadratmeter medan tvåvåningslägenheterna är 96 kvadratmeter stora med fyra rum och kök.

Från området Smedlyckan, där de nya bostäderna ligger, är det nära till både buss- och tågförbindelser, skola och affärer och mellan huskropparna ligger en stor innergård med mycket grönska.

Nytt äldreboende i Halmstad – med 60 bostäder och plats för

husdjur

Illustration: Fredblad Arkitekter

I Halmstad växer den nya stadsdelen Ranagård fram. I området planeras det för och byggs både skola, förskola, bostäder men även ett nytt äldreboende. Äldreboendet, som ligger ut med Gamla Tylösandsvägen, kommer innehålla 60 bostäder där även husdjur kommer vara välkomna.

Äldreboendet består av tre våningar, med 20 lägenheter på varje plan. Varje boendeenhet har en gemensamhetyta med vardagsrum och matsal som sträcker sig från fasad till fasad med balkong eller uteplats. De lägenheterna som ligger på bottenplan kommer ha en egen uteplats. Byggstarten skedde i april förra året och enligt planen ska Ranagårds äldreboende vara färdigt under sommaren/ hösten i år.

I mitten av den gård som ligger vid äldreboendet finns en boulebana samt en scen, med bland annat fruktträd, bärbuskar och odlingsbänkar runt om. Gården är även utsmyckad med sittplatser för de boende och deras besökare.

SÖDERSLÄTTS

PLATTSÄTTNING AB

120 | b TOTALTENTREPRENÖR Sedan 1963 • phbygg.se 0346-820 75 • info@phbygg.se
www.branschaktuellt.se BOSTAD
Bild: Fastighets AB 3Hus

Våga tanka nytt!

I upphandlingar sätter kunder allt större krav på hållbarhet. Det kan ni dra nytta av – bara genom att byta bränsle. Med förnybart i tanken minskar ni era CO2e-utsläpp med 70–90%*.

Våga tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Fungerar i alla dieselfordon.

Här kan du tanka Neste MY

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

Badhus TEMA

Behovet av fler badhus för att öka simkunnigheten hos befolkningen anser vissa vara stort. Men att driva och bygga badhus är dyrt och det ställer höga krav på de som bygger. Vi har pratat med Karl Lilja, ordförande i Svenska Badbranschen och HeiniMarja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, om behoven av fler badhus och vad beställarna behöver tänka på för att energieffektivisera byggandet av nya anläggningar.

Bild: Pixabay

Svenska Badbranschen

–”Sverigebehövernya undervisningsbassänger”

Flera nya badhus är på väg att byggas runt om i Sverige. Då är både fler vattenytor och undervisningsbassänger grundläggande för att öka simkunnigheten. Det menar Karl Lilja, ordförande i Svenska Badbranschen.

Runt om kring i landet har Sverige runt 390 badhus och i dagsläget befinner sig ett 20-tal projekt för nya badhus i olika faser. Samtidigt är behovet av fler badhus och fler vattenytor stort för att öka simkunnigheten i landet då simkunnigheten bland elever i årskurs sex minskat med två procentenheter sedan 2014. Det berättar Karl Lilja och hänvisar till en rapport från Skolverket.

– Rapporten beskriver två huvudsakliga problem till att simkunnigheten minskat. Dels handlar det om brist på tider och så handlar det om att elever har svårt att ta sig till badanläggningarna, säger Karl Lilja,

och fortsätter:

– I min värld handlar bristen på tider om brist på vattenyta. Antalet badhus har inte ökat i takt med befolkningen och det gör att vi har färre vattenytor per capita. Sedan finns ett behov av nya undervisningsbassänger i Sverige då det är kö för att gå i simskola här.

Ett sätt att få fler att börja simma kan vara att göra bemärkelserna digitala.

– Att få simborgarmärket i mobilen och kunna tävla med kompisarna kan vara en bra, framtida lösning, för att få fler ungdomar att börja simma, säger Karl Lilja.

124 | b www.branschaktuellt.se

Det behövs fler badhus

Enligt Karl Lilja är behovet av fler badhus, fler vattenytor, undervisningsbassänger och tillgång till skol-sim grundläggande egenskaper för att öka simkunnigheten. Att inte få vattenvana i tidig ålder har en stor påverkan som kan leda till att man inte är lika benägen senare i livet att lära sig simma, menar Karl Lilja.

– De badhus man bygger måste kunna ta emot de yngre barnen. Håller man efter badhuset ökar besöksantalet, vilket i slutändan kan leda till att fler blir simkunniga. Det är saker man bör tänka på när man både bygger nya badhus och renoverar befintliga, säger Karl Lilja.

– Bara en sådan enkel sak som att personalen hälsar och för dialog med besökarna gör att det blir en annan stämning i badhuset, vilket kan leda till att man kommer tillbaka igen.

Hur ska vi på bästa sätt utifrån energieffektivitet förbättra landets badhus?

– Det man ska börja med är mätbarhet, uppföljning och jämförelse mellan badhusen. Badhusen förbrukar mycket energi, både el och värme och det är något man jobbar med hela tiden.

www.branschaktuellt.se | 125
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA I Sverige finns det runt 390 badhus. Bild: Pixabay
Behovet av fler badhus och fler vattenytor stort, menar Karl Lilja, ordförande i Svenska Badbranschen. Bild: Pixabay

www.branschaktuellt.se

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Vi behöver bli bättre på att jämföra oss med andra, då tror jag det skulle bli en minskad förbrukning genom att arbeta med det man har.

– När det kommer till byggnationen handlar det om att mäta och ha koll på CO2-avtrycket. Och när det kommer till driften är jag för att man har en energicontroller på badhuset. Mäter man vatten, värme och el och får dagliga rapporter kommer man snabbt märka om det blir några förändringar i energiförbrukningen.

Fyll badhusen med fler människor

Men det räcker inte med att göra olika mätningar för att göra landets badhus mer energieffektiva. Karl Lilja menar att beläggningen i badhuset, alltså antalet besökare, också måste öka.

– Vi behöver maximera antalet människor i badhuset. Det finns stora luckor när det är tomt i badhusen, vilket gör att det blir konstigt att säga att det är brist på vattenyta. Men det är brist de tiderna som anläggningen används, avslutar han.

Text av: Christopher Blanck

Bagargatan 4, 38492 Ålem hogsbyrf.se 0499-20298

info@hogsbyrf.se

Vi levererar rostfria bassänger och rörliga mellanbottnar, avdelare, lyftplan m.m.

126 | b
Rörliga mellanbottnar m.m. från tieleman.eu
Nitator Stainless Steel AB Florettgatan 2, 254 67 Helsingborg 042-456 90 70 info@invarmex.se Läs mer om oss på invarmex.se
Upphandlingsmyndigheten: ”Setillattkravensomställsibörjan ärmedgenomhelaprocessen”

Badhus är både dyra att driva och bygga. Därför kan det vara bra att plocka in både hjälp samt ställa och följa krav för att badhuset ska bli energieffektivt. Det menar Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

128 |
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram 53 krav som är frivilliga att följa. Genrebild. Bild: Pixabay

Av alla Sveriges kommunala badhus är det närmare runt 300 som antingen ska renoveras eller ersättas de närmsta åren. Driftkostnaderna för ett badhus är höga och oftast är livslängden väldigt lång. Det är därför viktigt att badhusen är energieffektiva, menar Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

– Anledningen till att driftkostnaderna är höga är för att det handlar om stora volymer man värmer upp. Badhus är stora byggnader och det är enorma mängder vatten och luft som måste behandlas, säger hon.

Ett badhus är en komplex byggnad och det är ofta relativt dyrt att bygga menar Heini-Marja Suvilehto. Därför tipsar hon om att upphandla experthjälp när det kommer till byggandet av ett nytt badhus.

– Tänker man på energianvändningen är ett badhus inte likt någon annan byggnad, det är nästan som en

industribyggnad. Ska man bygga energieffektivt finns det många konsultbolag som kan hjälpa till, säger hon. Ett annat tips från Heini-Marja Suvilehto är att ställa krav på det man vill ha och se till att kraven följs genom hela processen för att det ska bli som man tänkt sig från början.

– Har man ställt krav gäller det att man är engagerad och ser till att kraven som ställs i början är med genom hela processen så man får det man bestämt, säger Heini-Marja Suvilehto.

Skiljer sig upphandlingsprocessen kring ett badhus från en vanlig byggnad?

– Egentligen inte, utan processen ser ungefär ut som för vilken byggnad som helst. Man kan inte heller söka något särskilt stöd i form av lagkrav eller dylikt för att bygga ett energieffektivt badhus.

VI SERVAR BADANLÄGGNINGAR I

Stefan Trässman Mobil: 070 427 54 15

Mail: stefan@lagabad.se

www.branschaktuellt.se | 129
HELA LANDET Både i och runt bassängen Vår specialitet är epoxifogning KONTAKTA MIG GÄRNA
www.lagabad.se
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

www.branschaktuellt.se

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Hur hjälper Upphandlingsmyndigheten till vid upphandling av badhus och simhallar?

– Vi får inte hjälpa enskilda ärenden, utan det vi har för just badhus är våra hållbarhetskriterier och förklarar dem samt svarar på frågor. Man kan alltid ställa frågor till oss men vi får inte gå in och titta på ett upphandlingsdokument.

Upphandlingsprocessen

När det kommer till kravställning så har Upphandlingsmyndigheten tagit fram 53 krav att följa. Bland annat gäller det att byggnader ska vara välisolerade och installationer ska vara energieffektiva

när det kommer till uppvärmning, vattenrening, luftbehandling och belysning. När det kommer till installationer ställer de krav på värmeåtervinning. Kraven är framtagna för nybyggnadsprojekt, men de kan även komma att användas vid större renoveringar och tillbyggnader.

– Som helhet ska man göra byggnaden energieffektiv. Men man ska komma ihåg att våra krav inte är någon lag utan det är frivilliga. Men om beställaren bestämmer sig för att följa kraven så gäller det för inblandade parter att följa det, säger Heini-Marja Suvilehto.

Text av: Christopher Blanck

130 | b

Unika a�rak�oner

Sabetha Aqua�c Center, Sabetha, Kansas, USA

”Kärt barn har många namn…”

”Wet Bubble” är vår mest kända va�en-lek. Patenterad med det namnet redan på ni�otalet.

I USA kallas den ”Bubble Up!”– eller ”Bubble-slide”.

I Tyskland ”Kugel-Rutsche” – fast - är det en rutschkana egentligen..?

Njaa… visst rutschar man u�ör - mer eller mindre frivilligt.. Eller är det en trampolin..?

..visst, man studsar och hoppar omkring..

Ja - vad ÄR Bubblan egentligen…?

De flesta säger bara ”Bubblan”. Den bildar liksom en egen kategori av va�enlekar…

Finns i stort och små� – för stora och för små – inne i e� bad – eller ute i Badlandet.

All�d anpassad e�er badets önskemål.

Recrea gör unika va�ena�rak�oner –vårt mo�o är a� skapa nåt ny� i stället för a� kopiera sånt som redan finns. Våra va�ena�rak�oner drar folk �ll anläggningen.

Skall du ge badet e� ansiktsly� - eller planerar du stort....

Vi vill gärna hjälpa �ll!

�i�a oss

instagram.com/recreaab

facebook.com/recrea.ab

www.recrea.com

www.branschaktuellt.se | 131
in waterplay
innovations
+46 72 040 52 46 info@recrea.com +46 70 574 89 89
Super Aphrodite Water Park, Cyprus Faliraki Water Park, Rhodos, Greece Sunne Sommarland, Sunne, Sverige
Projektet omfattar en simhall beståendes av tre bassänger och en sporthall med två idrottsplaner. Bild: Liljewall Arkitekter

NCC bygger ny sportoch simhall i Arvidsjaur

I Arvidsjaur byggs just nu en ny sport- och simhall

innehållandes flera bassänger och spelplaner. Den nya anläggningen är beräknad att vara klar under 2025.

Under våren 2023 inleddes markarbeten för grundläggning för den nya sport- och simhallen i Arvidsjaur. Bakom arbetet står NCC och Arvidsjaurs kommun som enligt plan ska färdigställa den nya anläggningen under 2025.

– I den första fasen kunde vi utveckla och skräddarsy det här projektet på ett fantastiskt sätt tack vare ett väldigt gott partneringsamarbete med Arvidsjaurs kommun, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige, och fortsätter:

– Vi tar med oss erfarenhet och kunskap från många byggda simhallar runt om i landet när vi nu bygger i Arvidsjaur och ser fram emot ett fortsatt gott teamwork med alla inblandade.

Flera bassänger och läktare i sporthallen

Projektet omfattar en simhall beståendes av tre bassänger och en sporthall med två idrottsplaner. Simhallen få ren motionsbassäng på 25 meter, en multibassäng på tio meter och en barnbassäng på 25 kvadratmeter. Dessutom

kommer man bygga en bubbelpool. I multibassängen kommer botten vara höj- och sänkbart för att kunna anpassas efter bland annat babysim och vattengymnastik.

”Idenförstafasenkundevi utvecklaochskräddarsydet härprojektetpåettfantastiskt sätttackvareettväldigtgott partneringsamarbetemed Arvidsjaurskommun.

Henrik Landelius Affärsområdeschef NCC Building Sverige

Idrottsplanerna i sporthallen blir 20x40 meter respektive 18x36 meter stora. Dessutom kommer en 250 läktarplatser att byggas.

www.branschaktuellt.se | 133

Grundades på 1800-talet

– i dag en av Europas största tillverkare av vattenkranar

Redan under mitten av 1800-talet grundades företaget FM Mattsson, i Östnor utanför Mora, och man har ända sedan dess arbetat med att tillverka och gjuta olika produkter i mässing. I dag är företaget en av norra Europas största tillverkare och det som gör företaget unikt är att man alltså tillverkar allting i sin egen fabrik.

– Det finns många som inte tror på detta och att man måste tillverka delar utomlands men så är det inte, säger Frank Rälg, kommersiell produktchef på FM Mattsson.

”Finns krav på en hållbar produktion”

För FM Mattsson, likt många andra, är hållbarhetstänk en viktig del i arbetet. Företaget har en stor tillgång på reservdelar till sina produkter, nästan oavsett vilken produkt det handlar om.

– Delar slits och behöver bytas ut över tid och då kan vi väldigt enkelt leverera reservdelar. Kunderna behöver då inte köpa nya produkter, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Frank Rälg.

– Ska man vara en intressant leverantör i dag, oavsett om det är till en grossist eller slutkund, så finns det krav på att man har en hållbar produktion. Där är vi väldigt starka i och med att vi har allt på ett ställe.

Innovation, nytänkande och att hela tiden vilja vara först är utmanande men viktigt och andra parametrar som FM Mattsson arbetar efter. Bland annat var man tidig på att tillverka produkter i en variant av mässing med mindre bly.

– Vi har kontroll på hela processen och kunnande i produktionen har vi en väl fungerade process för att gjuta i blyfri mässig.

Viktigt med nära samarbeten för utveckling År 2018 var FM Mattsson med och tog fram ett system, som med hjälp av en IOT-lösning, ger företag och kunder full översikt över sina blandare och sitt vatten. De senaste åren har intresset för liknande produkter ökat kraftigt berättar Frank Rälg. Ett annat samarbete man har, med företaget Water sprint från Lund, handlar om att reducera antalet bakterier i vattnet. De har en enhet som med hjälp av UVC-ljus reducera mängden bakterier. – Vi har varit lite för säkra på att vi alltid har bra dricksvatten. Men händer det något på exempelvis en skola eller sjukhus, där många ska ha vatten blir det problem om man måste ställa sig och koka vatten. Där kan den här produkten, med hjälp av våra blandare, renas och sedan drickas, säger Frank Rälg.

134 | Sponsrat inlägg
FM Mattsson grundades redan på 1800 talet och är i dag en av Europas största tillverkare av vattenkranar. Bild: FM Mattsson

RENOVERINGAR

Vi genomför all typ av renovering & nyproduktioni simhallar, utomhusbad, vattenrutschkanor, vattenattraktioner m,m. Vi har över 40 års erfarenhet av renovering av simhallar.

GELCOAT TVÄTT 1 GELCOAT VAX KALKLÖSARE GELCOAT TVÄTT 2
BADKEM

BASSÄNGER KAN INTE TILLVERKAS PER METER

Bassänger är komplexa projekt i krävande miljöer – ett jobb för experter. Att bygga bassänger kräver mycket expertis och lösningar som har testats, godkänts och bevisats.

Hur skiljer sig pooler från andra projekt?

“Badanläggningar, badhus, bassänger och privata pooler skiljer sig mycket från andra typer av konstruktioner eftersom poolen och dess omgivning måste kunna hantera pHvärdet i det klorerade vattnet, vilket ställer särskilda krav på materialen”, säger Michael Svensson, teknisk specialist på Alfix, en tillverkare av cementbaserade byggprodukter.

Det danska företaget Alfix har mer än 50 års erfarenhet av att leverera material, bygga och renovera pooler i Danmark, Norge och Sverige.

”Det finns inte två bassänger som är likadana. Därför anpassas allt till det enskilda projektet. Vi går in med allt som fungerar och är beprövat, men vi levererar aldrig bara metervaror”, säger Michael Svensson.

Materialen testas i ett laboratorium Alfix har ett eget laboratorium där material till simbassängerna kan testas både i samband med nybyggnation och renovering.

“Tyvärr ser vi ofta att det säljs material på marknaden som inte alls är lämpliga för en simbassängsmiljö och som därför försämras i den klorerade miljön. Vi testar materialkvaliteter och utför monteringstester i vårt laboratorium i Danmark”, säger Michael Svensson.

Tester och kunskap leder till klimatfördelar

Det är också viktigt att testa vattenkvaliteten. Med kunskap om vattnets sammansättning

kan man exempelvis därefter avgöra om man ska använda en cementbaserad fog i stället för en epoxifog – ett val som kan innebära en enorm besparing i ekonomiska termer. Det handlar om att använda de nödvändiga och mest lämpliga materialen – varken mer eller mindre. Det finns det också en tor klimatvinst i.

plattsättare, egenföretagare, tekniker och produktchef i stora företag.

Alfix har flera tekniker som liksom Michael Svensson är specialiserade på bassängområdet. De är involverade i projekten från att de första idéerna dyker upp och fram till överlämnandet av det färdiga projektet.

Det finns inte två bassänger som är likadana. Därför anpassas allt till det enskilda projektet.

”Om man bara använder epoxi blint riskerar man att få ett mycket högt klimatavtryck jämfört med om man noga tänker igenom och analyserar sig fram under hela processen och ser till att rätt vägledning ges till alla parter i byggnationen”, säger Michael Svensson.

Utveckling lyfts till Sverige med lokal närvaron

I Danmark har Alfix under de senaste 7 åren fokuserat på badanläggningar och ökat sin marknadsandel från tio till 70 procent.

”Nu är det dags att lyfta denna utveckling till Sverige på ett ödmjukt sätt. Vi har produkterna, kompetensen, erfarenheten och den lokala närvaron”, säger Michael Svensson, som är Alfix’s lokala specialist i Sverige och själv har lång erfarenhet som

FAKTA OM ALFIX A/S

Alfix A/S är ett danskt familjeägt företag som tillverkar byggmaterial, bland annat golvspackel, tätskiktssystem, fästmassor, fogmassor och putsbruk. Alfix arbetar aktivt för ett mer hållbart byggande till förmån för såväl nuvarande som framtida generationer.

Läs mer: alfix.com

DENNE ARTIKEL PRESENTERAS AV ALFIX
Annons

God akustik, naturlig styrka och karaktärsfull design – i en lösning

Troldtekt akustikplattor av danskt trä och cement är ett självklart val i både nya och renoverade simhallar. Troldtektplattornas öppna struktur absorberar ljud effektivt. Det ger en kort efterklangstid och minimerar buller – både i själva simhallen och i utrymmen som omklädningsrum och kafé.

Dokumentation visar att Troldtekt tål en fuktbelastning på 98 procent (+/-2 procent) och samtidigt kan monteras i rum med höga temperaturer på upp till minst 40 grader. Testerna har utförts av Teknologisk Institut som är ett ackrediterat institut i Danmark.

Med ett brett sortiment av färger, strukturer och designlösningar ger Troldtekt stor flexibilitet för att designa karakteristiska badhus med bra akustik. Arkitekter och byggherrar kan variera och kombinera de olika lösningarna så de ger önskat arkitektoniskt

Få inspiration till framtidens badhus på > www.troldtekt.se

uttryck. 1. Lunnevibadet i Grästorp. Troldtekt akustik i vitt. 2. Vinterbadklubben Isfuglen vid Brøndby hamn (Danmark). Troldtekt akustik i Naturträ.
3 4 2 1
3. Therme Lindau vid Bodensee (Tyskland). Troldtekt akustik i svart og specialfärger. 4. Simhallen ’Rheinblick 741 – Begegnung am Wasser’ i Oberkassel (Tyskland). Troldtekt akustikplattor speciellt skurna som projektlösning i grå, vit och specialfärge.

Bassängerna ligger en våning upp – flera meter ovanför marken

Efter att det första spadtaget för det nya badhuset i Kävlinge togs 2021 är nu arbetet inne i slutfasen. Planen är att Harjagersbadet, med flera bassänger, vattenrutschbana och gym, ska öppna till hösten 2023.

I Kävlinge kommun fanns det tidigare två badhus. Dessa två har blivit utdömda och beslut har fattats om att ersätta dem med ett nytt, Harjagersbadet. Redan 2018 inleddes den första fasen i arbetet, där man började med att rita och räkna. Den andra delen i arbetet, produktionsdelen och detaljprojekteringen, inleddes i oktober 2020. Och ett drygt halvår senare, i april 2021 togs det första spadtaget för Harjagersbadet.

Arbetet är nu inne i slutfasen och enligt planen ska Peab lämna över badhuset till beställaren, KKB fastigheter, i början av juli för att det sedan ska öppnas för allmänheten i början av hösten 2023.

– Arbetet har fungerat väldigt bra och det har egentligen inte varit några konstigheter. Vi har arbetat tillsammans med beställaren och andra entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna. Projektet har hela tiden varit i fokus och det har varit nyckeln i det här, säger Mani Mozaffari, arbetschef på Peab, och fortsätter:

– Vi har arbetat på plats här i drygt två och ett halvt år så det ska bli skönt att snart knyta ihop säcken och lämna över något vi är stolta över.

Flera meter över marken Något som man ses som unikt med Harjagersbadet är att bassängerna och omklädningsrummet ligger en våning upp inne i byggnaden, berättar Mani Mozaffari.

– Det blev en ekonomisk vinning att lyfta huset en våning eftersom grundvattnet var extra högt just där. Så när man står vid bassängen och tittar ut är man 4–5 meter ovanför marken, säger han.

Badhuset innehåller av en bassäng som är 25x25 meter med tio banor, två undervisningsbassänger, barnlandskap med vattenrutschbana, en relaxavdelning och ett gym. Totalt täcker badhuset en yta om drygt 7 100 kvadratmeter.

– Det som återstår nu i slutskedet, när bassängerna är fyllda, är småbyggarbeten och justeringar för att se till så att anläggningen är i full drift innan vi lämnar över den, säger Mani Mozaffari.

Text av: Christopher Blanck

138 | b www.branschaktuellt.se
I höst öppnar Harjagersbadet upp för allmänheten. Bild: Norconsult AB

TINNERBÄCKSBADET

Garderobeskabe til svømmehaller

• Minimal vedligeholdelse

• Stor holdbarhed

• Kompaktlaminat

Garderobeskabe til svømmehaller

Sortiment:

- Garderobeskabe - Bænke

• Minimal vedligeholdelse

- Skärmväggar HPL - Handdushfack

• Stor holdbarhed

- Skärmväagar glas - Stellebord

Sortiment:

- Opbevaringsinventar - Knagerækker

- Garderobeskabe - Bænke

• Kompaktlaminat

TINNERBÄCKSBADET

• Rengøringsvenlig

• Rengøringsvenlig

- Skärmväggar HPL - Handdushfack

Tel: +45 75801078

- Skärmväagar glas - Stellebord

mail@torring.com

- Opbevaringsinventar - Knagerækker

Tel: +45 75801078

mail@torring.com

ÄLSKAR DU ATT BLI UTKASTAD?

Alla som besöker nya Harjagersbadet i Kävlinge ska vara beredda på en riktigt omtumlande resa. Vi syftar inte bara på att badet är över 7.000 kvadratmeter stort med 25x25 metersbassäng, hopptorn, två varma multibassänger, vattenland för barn och ett fullt utrustat gym med avdelningar för gruppträning. Nej, vi tänker framförallt på den 90 meter långa vattenrutschbanan från Klarer som Vattenkvalité installerat.

Du startar från en oroväckande hög höjd och väljer mellan tre olika åkprogram innan du ger dig iväg i en enkelring, dubbelring eller trippelring. Oavsett vilket så kommer du att forsa fram som en projektil genom de skarvfria rören som även utrustats med högtalare och ljuseffekter för att göra upplevelsen ännu mer intensiv. Kanske kommer du aldrig mer att vilja åka en vattenrutschbana efter det här, eller så kommer du aldrig att kunna sluta åka? Ett bra sätt att ta reda på hur du är funtad är att komma till öppningen den 4 september 2023. Räkna med att bli ordentligt utkastad.

www.torring.com

www.torring.com

www.branschaktuellt.se | 139

Reser nytt badhus i Kalmar – för 700 miljoner

Med region Kalmar och Kalmar kommun som hyresgäster med nyttjanderättsavtal storsatsar och investerar Kunskapsporten hundratalsmiljoner i ett nytt badhus. Sommaren 2025 ska det nya bad- och friskvårdsanläggningen med både 50-metersbassäng, vattenrutschbanor och spa, ska stå klar.

140 |
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA
www.branschaktuellt.se | 141
Det nya badhuset beräknas kosta runt 700 miljoner kronor. Bild: ÅWL-arkitekter

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Den nya anläggningen, som blir runt 16 000 kvadratmeter, ligger i Snurrom, en bit utanför de centrala Kalmar. Arbetet, som beräknas kosta runt 700 miljoner, drog i gång under hösten 2022 och enligt planen ska badoch friskvårdsanläggningen stå färdigt sommaren 2025.

– Den första produktionstiden har gått riktigt bra. Vi har haft bra markförhållanden och kunnat jobba på som vi hade tänkt, säger Alexander Klein, fastighetschef på Kunskapsporten.

Anläggningen, som består av tre våningsplan, kommer bland annat innehålla en delningsbar 50-metersbassäng med tio banor,

spa, hopptorn, kafé och gym. Vidare finns det en rehabiliteringsbassäng, två multibassänger och ett familjebad mer flera bassänger. Man bygger även en läktare med plats för drygt 600 personer intill 50-metersbassängen.

– Allt vi erbjuder i badhuset är tillgängligt för alla då det är viktigt att alla kan ta del av samma aktiviteter, säger Alexander Klein.

Kommer locka ungdomar från hela regionen I badhuset kommer det även att finnas två vattenrutschbanor. En tandemkana för två personer och en ”värsting”-rutschbana som Alexander Klein kallar den.

– ”Värstingen” har massa olika effekter och man kan välja teman genom att trycka på en knapp. Det finns sex eller åtta olika program till en början som man sedan kommer att kunna byta ut. På väggarna i kanan finns det ”smashpoints” som ger effekter och så kan man räkna poäng, säger han och fortsätter:

– En sådan rutschbana kommer locka ungdomar från hela regionen eftersom det inte finns något liknande i den här delen av landet.

Plats för mer än bara simning

I mitten av 50-metersbassängen kommer det finnas en höj- och sänkbar vägg för att kunna minska ned banornas längd till 25 meter på ena sidan. På andra sidan, som blir för allmänheten, blir bassängerna lite kortare, drygt 23,5 meter.

– På den djupa delen av bassängen förbereder vi för flera andra vattensporter, exempelvis vattenrugby och vattenpolo. Det kommer även finnas möjlighet för dykarföreningar träna här, säger Alexander Klein och fortsätter:

– Det är ett badhus för alla och det gäller att tänka till när man bygger. Det måste finnas flexibla lösningar för att kunna möta framtidens utmaningar och krav.

Text av: Christopher Blanck

142 | b www.branschaktuellt.se
Sommaren 2025 ska badhuset vara helt färdigt. Bild: Kalmar Kommun.

Bravida – Nordens ledande installationsföretag.

Bravida som är Nordens ledande installationsföretag har under många år ansvarat för tekniken i flera av de största bygg- och infrastrukturprojekten som genomförts. Bland annat har man genomfört ett antal badhusbyggen där man varit inblandad med alla installationsdiscipliner.

När det nu är dags att bygga Kalmars nya badhus så har vi fått förmånen att vara med som totalinstallatör med ansvar för El, VS, Ventilation och Automation. Alla utmaningar som kan uppstå i ett sådant här projekt kan vi lösa snabbt och effektivt eftersom vi har varit med i ett tidigt skede redan från projekteringen startade.

Erfarenheten från tidigare projekt som genomförts tar vi med oss och vi har kontinuerlig dialog med våra kollegor som har eller håller på med liknande installationer, säger Per Svensson som är projektledare på Bravida.

Genom en bra dialog med både totalentreprenören och beställaren kommer vi gemensamt fram till de bästa lösningarna för både ett hållbart bygge sett till ekonomi och miljö men också säkerställa att vi levererar en anläggning som kommer hålla i många år med goda möjligheter till enkel service och smidigt underhåll.

Vårt mål är att varje projekt vi genomför ska mynna ut i ett fortsatt gott samarbete under hela livslängden. Genom hög kunskap om teknik och med god service ger vi byggnader liv för många år framöver.

bravida.se

ÅWL kommenterar

I Kalmar pågår arbetet med stadens nya badhus. ÅWL

Arkitekter, som har varit med från första skiss, utvecklar badhuset tillsammans med Kunskapsporten. Den gemensamma visionen är ett hållbart badhus med ett 100-årsperspektiv.

– Kalmars nya badhus är inte bara ett badhus. Det är ett hus som välkomnar alla. Det kommer finnas bassänger, gym, spa, restauranger, babysim och vattengympa. Det är ett hus som främjar hälsa, välmående och utveckling för alla oavsett ålder, säger Maria Maandi som är ansvarig arkitekt från ÅWL Arkitekter.

En simhall är en komplex byggnad. Den ska anpassas till alla invånares behov och konstrueras för både lång livslängd och litet behov av underhåll. ÅWL Arkitekter har ritat fler badhus och besitter specialistkompetensen som krävs för att skapa arkitektur som möter alla krav.

– Tillsammans med våra kunder tar vi fram de bästa lösningarna för människa, natur och samhälle. I Kalmar ritar vi en långsiktigt hållbar och tillgänglig mötesplats med spännande vattenupplevelser, god arbetsmiljö och rätt placering i staden. Samtidigt som vi håller hög byggnadsteknisk nivå för att

minimera drifts- och underhållskostnader, säger Anna Jonasson handläggande arkitekt hos ÅWL Arkitekter.

Det faktum att ÅWL besitter bred kompetens internt underlättar arbetet. I 40 år har husoch landskapsarkitekter med bred kunskap inom bland annat hållbarhet, tillgänglighet, stadsplanering och projektering arbetat integrerat genom projektens alla faser. Något som gynnar arbetet med Kalmar badhus.

– Vi har varit med från första skiss och tävlingsförslag, genom program-, systemoch bygghandling. Lite längre fram kommer vi vara med i byggproduktion och slutlig relationshandling. Och självklart har vi från början haft nära dialog med verksamheten, olika klubbar, Region Kalmars län och varit med i uppföljningarna med kommunen. Allt för att skapa en så hållbar mötesplats i Kalmar som möjligt, säger Maria Maandi.

144 | b www.branschaktuellt.se

Tusen utmaningar under ett tak.

Eller bara ett badhus. Vad ser du?

Vattnets Hus i Ängelholm Foto: Felix Gerlach ÅWL Arkitekter – Med ansvar för framtiden sedan 1983. www.awlark.se

Triss i miljöcertifiering för

Electrolux nya

blandkvarter

I en första etapp skapas både nya kontorsplatser och nya bostäder. Bild: Archus Arkitektur

Electrolux, Fastighets AB Gångaren 13, bygger ett nytt kvarter mitt i Stadshagen. Dels byggs Electrolux huvudkontor ut med cirka 8 000 kvadratmeter och i samma byggnad skapas 114 bostäder. Tanken är att skapa en liten stad i staden och i tillbyggnaden, som huvudsakligen byggs i trä och ska klimatcertifieras, skapas även rum för träningsanläggning och en miljöprofilerad restaurang.

Början av 2023 påbörjades grundläggningsarbetet för Electrolux nya kvarter i Stadshagen, Stockholm. Totalentreprenör för projektet är Skanska och Archus är generalkonsult och arkitekt. I en första etapp byggs ny kontorsyta, fitnessanläggning med pool, restaurang, 114 bostäder, gemensamhetslokal och en ny entré. I en andra etapp kommer ett nytt torg och fler bostäder byggas samtidigt som huvudkontoret ska byggas ut ytterligare.

– Projektet ger tydliga mervärden för Stadshagen som helhet, Electrolux medarbetare och övriga invånare i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Klimatsmart byggande i bredare kontext I skapandet av kvarteret har aktörerna satsat på ett högt hållbarhetstänk och målet är att certifiera bostäderna enligt Svanen och kontoret enligt Breeam Outstanding. Samtidigt ska

både kontor och bostäder certifieras enligt påbyggnadscertifieringen NollCO2.

– Då vi är ett av de första projekten som bygger i enlighet med Sweden Green Building Councils NollCO2, har vårt projekt fått en del uppmärksamhet just för klimatsmart byggande. Men vår ansats är bra mycket bredare än så. Vårt scope är klimatsmart byggande och boende i en bredare kontext där tydliga inslag av vackra och gröna miljöer samt pulshöjande aktiviteter ska göra det lite lättare att må bra, få ihop livspusslet och få till en lite mer hållbar vardag, berättar Ulrika Kågström.

För att nå upp till målen och de olika certifieringarna kommer tillbyggnaden huvudsakligen byggas i trä, och för grunden väljs klimatförbättrad betong. Likaså byggs lösningar för social hållbarhet och biologisk mångfald och i kvarteret skapas gröna gårdar. Utvecklingen av fastigheten ska också innebära betydande förbättringar av

den befintliga kontorsfastighetens energiprestanda.

– Ett stort betydelsefullt val är att vi valt att låta den befintliga byggnaden leva vidare. Här pratar vi återbruk på riktigt. Vi har även valt att återbruka tegel vilket innebär att vi flyttar ut den gamla tegelfasaden till den nya tillbyggnadens fasad.

148 | b
www.branschaktuellt.se

Har ni stött på några utmaningar?

– Att bygga mitt inne i stan, på begränsad yta och i direkt anslutning till vår huvudkontorsverksamhet, är naturligtvis en utmaning. Men med god planering och tydlig kommunikation till medarbetarna går det faktiskt över förväntan bra. Det är en förutsättning

för hela utvecklingen av kvarteret –att verksamheten ska vara i full gång under hela utvecklingstiden fram till att kvarteret är färdigutbyggt, svarar Ulrika Kågström.

Till sommaren väntas stomresningen påbörjas och under sista kvartalet 2024 ska första etappen stå klar.

Text av: Emilia Granberg

www.branschaktuellt.se | 149
I Stadshagen, Stockholm, vill Electrolux skapa en liten stad i staden. Bild: Archus Arkitektur

Nytt revolutionerande klimatsystem för bostäder

Ett nytt värme-, kyla och ventilationssystem för flerbostadshus från Swegon lanseras nu. Casa Climate kännetecknas av innovativa funktioner som erbjuder ett optimalt inomhusklimat med ett tydligt mervärde för byggherrar och investerare.

Swegons senaste produktlansering har väl inget direkt dramatiskt yttre som skvallrar om nytänkande eller revolutionerade. Men det är precis vad som döljs bakom skalet. Casa Climate är ett unikt ventilationssystem som både värmer, kyler och ventilerar i en enhet från en och samma leverantör.

CLIMATE CCF är en vattenburen komfortmodul som ansluts till lägenheternas

ventilationssystem och byggnadernas vattenkrets. Den tillhandahåller värme frisk luft och kyla till lägenheten. Beroende på behovet kan varje lägenhet ha varierande antal rums-produkter. CCF använder sig av värme- och kylenergi från berg, fjärrvärme eller fjärrkyla för att tillhandahålla energieffektiv klimatisering med individuell temperaturreglering för varje rum.

150 | Sponsrat inlägg

Resultatet är ett system som erbjuder ett optimalt inomhusklimat, förenklar byggprocessen och garanterar en effektiv och ekonomisk uppvärmning. En kombination som visat sig vara en perfekt lösning för bostäder, uppskattad av såväl hyresgäster som fastighetsägare.

”När vi utvecklar framtidens ventilationslösning är vår ambition att skapa bästa tänkbara inomhusklimat på ett så energi- och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Men energibesparingen får inte ske på bekostnad av hälsoaspekten och komforten, ” säger Thomas Oltnäs, affärsutvecklare på Swegon.

Idealisk för modulärt byggande

CASA Climate komfortmoduler tillsammans med CASA lägenhetsplacerade ventilationsaggregat skapar en helhetslösning tack vare gemensam styrplattform för värme, ventilation och komfortkyla om så önskas. Detta ger stora installationsfördelar för bland annat för modulhustillverkare eftersom samtliga ingående tekniska komponenter kan förmonteras i kontrollerad och säker fabriksmijö. Efter transport och kranlyft på byggarbetsplatsen dockas bomodulerna och tekniken enkelt ihop med få installationsmoment på byggplatsen, detta skapar en snabbare och säkrare byggprocess vilket i sin tur leder till en exaktare projektkalkyl med mindre risk för kostsamma avvikelser.

”Utifrån till exempel en prefabricerad badrumsmodul innehållande CASA lägenhetsaggregat och CASA Climate kan vi klimatisera hela lägenheten beroende på lägenhetslayout. Det skapar

stora design- och byggfördelar med mindre installationsjobb och färre yrkesgrupper som ska samverka på plats samt mindre materiallogistik vilket ger hög kostnadseffektivitet i projekten. Vi ser också att detta system är en viktig del i att rationalisera byggprocessen”, säger Thomas Oltnäs.

Komfortmodulen passar givetvis även in i en traditionellt platsbyggd byggprocess och installeras med fördel i outnyttjade utrymmen så som golvsocklar under köksskåp eller fasta garderober, ovan högskåp alternativt nedpendlade tak vilket möjliggör fönster utan bröstning eftersom uppvärmningen är luftburen och sker utan radiatorer.

Modernisering av ventilationen är en viktig faktor för att uppnå Miljöbyggnad Guld. Om man siktar på att klara kriterierna för Guld-certifiering så är Casa Climate en viktig komponent för inomhusklimatet, menar Anders Fransson, produktchef CASA Klimatprodukter och hjärnan bakom det nya systemet.

”Avsnitten innemiljö i Miljöbyggnad består av bland annat ljud, ventilation och termiskt klimat vinter/sommar där vissa standarder skall uppfyllas. Där kan vi i samarbete med byggaren och möjliggöra uppfyllanden av dessa krav”, säger Anders. Läs mer på: www.swegon.com/sv/produkter/ luftbehandling/alla-casa-aggregat/test/ casa-climate/

www.branschaktuellt.se | 151
inlägg
Sponsrat

Fokus på flex i Berga Flexhus

Bland hundratals företag verksamma i en rad olika branscher bygger Wihlborgs och EBP Entreprenad de nya kontors- och lagerbyggnaderna Berga Flexhus. Berga – området där byggnaderna byggs, ligger precis i utkanten av Helsingborg och i dag står båda huskropparna täta. Huvudfokus med projektet har varit att skapa nya och moderna lokaler där flexibilitet får stå i centrum.

152 | b www.branschaktuellt.se

På Kastellgatan i Helsingborg står två nya byggnader där hyresgästerna ska kunna flexa stort mellan olika typer av lokaler. Här erbjuds hyresgästerna kombinera kontor på mellan 230-510 kvadratmeter med utrymme för lager

eller lättare industri på 600-1 400 kvadratmeter. Flexibiliteten skapas för att lokalerna ska kunna passa många utan att kräva stora anpassningar, och när det kommer till höjden har lagerlokalerna fått en takhöjd på 10,5 meter.

Första spadtag togs i juni 2022 och till sommaren 2023 väntas slutbesiktningarna starta.

– Vi bygger två huskroppar och idag har vi tätt hus på båda. Vi har en ganska enkel stomme då det är ett enkelt hus, och nu pågår innerväggar och installationer för fullt. Hittills har bygget gått bra och vi har endast stött på lite småbekymmer – exempelvis problem med dagvattenhanteringen och sena hyresgästanpassningar. Men dessa har vi löst på plats. Det viktiga är att blanda in rätt personer och ha en tydlig dialog med hur vi kommer vidare, och det har vi haft, säger Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs Fastigheter.

Arkeologer togs in för ”gravundersökning”

Ett annat bekymmer som projektet stötte på var att det i kanten av tomten hittades en gammal grav, något som skulle kunna få en stor påverkan markentreprenaden.

– Vi hittade en gammal grav i hörnet på fastigheten men som tur var låg den inte under huset utan i kanten på tomten. Det gjorde att den enbart påverkade en mindre del av markentreprenaden. ”Gravundersökningen” som utförs via Länsstyrelsen av arkeologer är utförd och godkänd,

vilket innebär att vi har fått godkänt att fortsätta arbetet där. ”Inget av värde” hittades, förklarar Christian Westerberg.

” Viharsomkrav attantingenbygga enligtMiljöbyggnad GuldellerSilveroch detgällerföralltnytt vibygger.”

Christian Westerberg

Projektledare på Wihlborgs Fastigheter

Miljöbyggnad Silver

För att se till det större perspektivet har fokus inte bara legat på flexibilitet i lokalerna, utan det har även fokuserats på att välja miljövänliga material och att bygga enligt Miljöbyggnad Silver.

– Vi har som krav att antingen bygga enligt Miljöbyggnad Guld eller Silver och det gäller för allt nytt vi bygger, avslutar Christian Westerberg.

Text av: Emilia Granberg

KONTOR www.branschaktuellt.se | 153
Berga Flexhus kommer bestå av två nya kontors- och lagerbyggnader. Bild: Wihlborgs Fastigheter

EBP Entreprenad kommenterar

Nybyggnationen av Berga Flexhus är ett samverkansprojekt mellan Wihlborgs och EBP Entreprenad. I projektet har EBP Entreprenad haft som roll att redan i ett tidigt skede planera fastigheterna och lokalerna tillsammans med Wihlborgs. Målet har varit att göra det på ett sätt som ska passa flera olika potentiella hyresgäster – utan att behöva göra stora korrigeringar för effektiva ytor. Projektet är en totalentreprenad.

– Det är spännande för oss som entreprenör att kunna arbeta i samverkan med byggherren. Det är väldigt motiverande, säger Andreas Nyman, entreprenadingenjör på EBP Entreprenad och tillägger:

– Här har god kommunikation, öppenhet och lyhördhet varit några ledord som kännetecknas i samarbetet mellan oss på EBP Entreprenad

och Wihlborgs. Vi är även nöjda med resterande samarbeten i projektet och även här har kommunikation och öppenhet präglat arbetet.

Klas Johansson, vd, håller med:

– Vårt arbetssätt är att inkludera och vara lyhörd för samtliga kategorier som befinner sig på bygget, allt ifrån städare till konstruktörer. Finns det något som kan förbättras mot hur arbetena fortskrider så ser vi till att det blir gjort. Det gör att alla känner att de blir hörda och är viktiga för oss.

Har det förekommit några utmaningar?

– Under grävningsarbetena påträffades skelett och tänder i marken. Arkeologer blev inkopplade och det visade sig vara en gammal massgrav från 1700 talet. Vi hade trots allt lite tur, det var på en plats där vi grävde avlopp. Arbetet kunde vänta utan att det påverkade projektet nämnvärt, berättar Klas Johansson och avslutar:

– Det här är ett fantastiskt roligt projekt, vi gör gärna fler liknande projekt.

154 | b www.branschaktuellt.se
Bild: EBP

EBP Entreprenad AB

Vi arbetar med ny- och ombyggnationer av bostäder, kontor, industri och andra kommersiella fastigheter. Vår vision är att bli en väletablerad byggentreprenör i Skåne. För att nå dit så tror vi på att alltid ha kvalitét i fokus, ständigt arbeta med en god arbetsmiljö och ha en härlig gemenskap.

www.ebpab.se +46 10 160 02 10

MÅLGÅNG FÖR CITYGATE – Nordens högsta kontorshus

Nu står det klart. Kontorshuset vid Ullevi i Göteborg som med sina 36 våningar och 144 meters höjd byggts till Nordens högsta kontorshus. I oktober 2022 kunde de första hyresgästerna börja flytta in och i kontorshuset ryms allt från kontor och restaurang till träningsmöjligheter och cykelhotell. När Per Hanson, projektchef på Skanska Fastigheter Göteborg, ser tillbaka på bygget ser han ett projekt som både nått sina hållbarhetsmål och fått ett fint arkitektoniskt resultat.

b www.branschaktuellt.se
Utöver
kontor kommer Citygate bland annat innehålla restaurang, träningsmöjligheter och cykelhotell. Bild: Henning Larsen Architects

För strax över fyra år sedan, i april 2019, togs första spadtaget för Göteborgs nya landmärke Citygate. Citygate har fått en bred bas på tio våningar med bland annat co-workingytor, våningsplan för större hyresgäster, konferensanläggning, entréhall, restaurang, caféer och en grönskande terrass, och ovanpå dessa följer ett högt torn som fått 800 kvadratmeter per våning. Idag är byggnaden färdigställd och nu håller hyresgästerna på att flytta in.

– Jag har varit ansvarig för projektet från allra första början och vågar påstå att vi är väldigt nöjda. Det arkitektoniska uttrycket har blivit väldigt fint och när man pratar med husets hyresgäster så verkar de fantastiskt nöjda. Det känns som ett säkert kvitto på att det man gjort är bra, säger Per Hanson.

Ett utmanande projekt, mitt i staden Eftersom Citygate är ett högt hus som byggts på den så kallade Göteborgsleran där berget ligger 60 meter ner har utmaningarna med huset varit extra stora. Här har konstruktörer inom geoteknik fått göra noggranna beräkningar och för att skapa en stabil grund har 37 000 meter pålar använts. Sedan har en tre meter tjock grundplatta gjutits under det höga tornet.

– Det finns alltid utmaningar när man bygger på höjden samtidigt som det finns flera parametrar man inte behöver ta lika stor hänsyn till vid låga hus. Exempelvis hur byggkranar ska klättra upp, sättningar och hur högt upp man kan sätta fasad utan att belasta för mycket under byggtiden. Men vi har lyckats hitta rätt

metod och för att öka stabiliteten har vi byggt en gördel mitt på huset, berättar David Carlsson, projektchef på Skanska.

Andra utmaningar i projektet har varit väder och vind men också logistiken då Citygate byggts på en trång arbetsplats.

Certifieras enligt WELL och LEED

Då projektet haft ett stort hållbarhetstänk certifieras Citygate enligt både WELL och LEED. Per Hansson berättar att huset certifieras enligt LEED:s nivå Platinum, en högre certifieringsnivå än vad som först var tänkt.

– Hållbarhetsarbetet har gått enligt plan och vi har jobbat med både WELL och LEED. Vi har flera olika lösningar som tillsammans bildar en bra helhet, bland annat har vi 100 procent solel från Göteborgs Energis solcellspark i Utby. Vidare förses huset med

fjärrvärme och fjärrkyla men vi har även lite mer speciella lösningar. Exempelvis har huset försetts med frikyla – ett väldigt energieffektivt alternativ, precis som fläktsystem som är ett konstantflödessystem, säger Per och tillägger:

– Vi har även jobbat med koldioxidmätningar, något som var väldigt ovanligt när projektet egentligen skulle startats upp (2017/2018). Vi certifierar oss därmed inte enligt Noll CO2, men vi har gjort ungefär samma saker som görs vid den certifieringen. Bland annat har vi använt grön betong och bytt ut all armering mot en grönare variant.

Totalt används 2 000 kubikmeter grön betong i bygget och tack vare den gröna betongen ska aktörerna ha reducerat koldioxidutsläppen med cirka 40 procent.

Text av: Emilia Granberg

KONTOR www.branschaktuellt.se | 157 Tel 033-430 30 40 info@hogbergs.se VVS BADRUM Vi installerar Sverige
+46700792577
www.art8.lv
Bild: Skanska

UPB kommenterar

Lettiska UPB Group är en specialiserad stom- och fasadentreprenör som med lång erfarenhet av glaserade, stål- och prefabricerade betongkonstruktioner funnits på plats vid Citygatebygget. Här ansvarade UPB för byggnadens strukturella stomme inklusive design, produktion, leverans och installation på plats.

– Byggnadens stomme byggdes huvudsakligen av prefabricerad betong – endast kärnan gjöts på plats. Med tanke på byggnadens höjd och det begränsade utrymmet i kärnan fick vi möjlighet att visa upp vår erfarenhet av effektivt höghusbyggande med prefabricerade konstruktioner. Vår expertis inom området gjorde det möjligt att ge kunden ytterligare kostnadsbesparingar inom projektets budget, säger Ģirts Ronis, projektledare för UPB Group, och tillägger:

– Projektet inkluderade även flera komplexa utmaningar under alla faser –exempelvis uppgiften att hantera 10 ton tunga prefabricerade delar i mycket trånga utrymmen. Här kunde minsta lilla millimeter göra skillnad.

Hur fungerade samarbetet i projektet?

– Vi är glada över att ha fått samarbeta med Skanska i projektet. Byggandet av en så här komplex byggnad kräver ett välkoordinerat

samarbete och deras projektledning har varit exceptionell.

Utöver det externa samarbetet spelade även det interna samarbetet en viktig roll, och tack vare UPB:s interna kunskapsutbyte kunde bolaget proaktivt förebygga eventuella konflikter och erbjuda bättre lösningar för det aktuella projektet.

– Citygate är inte det första höghuset i vår portfölj vilket innebar att vi kunde presentera specifika produktionsutmaningar redan under anbudsfasen. Vi tillhandahåller också full omfattning av tjänster vilket betyder att vi inkluderar de mest effektiva lösningarna för produktion och installation redan i designfasen. Vår fördel är att UPB-ingenjörer arbetar i nära samarbete med våra produktionsenheter och utbyter mycket kunskap mellan båda parter, säger Ģirts Ronis, och avslutar:

– Vi är hedrade över att ha fått bidragit till Göteborgs nya landmärke.

158 | b www.branschaktuellt.se

www.branschaktuellt.se

Ny entré till Mölndal

– nu har MIMO nått sin fulla höjd

I myllret av allt som hör stadskärnan till bygger NCC kontorsfastigheten MIMO.

Projektet uppförs enligt NCC:s MåBra-koncept vilket innebär att fokus ligger på människans välmående, och när husen står klara ska MIMO kännas som en ny entré till Mölndals centralaste delar.

I oktober 2021 gick startskottet för bygget av MIMO. Projektet omfattar en renovering av en befintlig byggnad samt uppförandet av två sammanbyggda tillbyggnader vilka får 18 respektive 11 våningar.

Fastigheten kommer till största del att bestå av kontorslokaler men också handel- och serviceytor, och kontoren i projektet utvecklas enligt NCC:s MåBra-koncept. Det innebär att allt från material och belysning till färg och ventilation väljs för att skapa miljöer som människor mår bra i.

– Måbra innebär att vi jobbar med människan i centrum. Vad mår vi bra av? Det är en filosofi som vi har tagit fasta på och jobbar med även i andra projekt inom NCC, berättar Sarah Pennycook, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

”Ett utmanande bygge”

I dagsläget har bygget av MIMO kommit en bra bit på väg och idag

Bild: NCC

”Viförsökergöraallt vikanförattminskaCO2avtrycketfrånprojektet.Det ärenutmaning,menfårman barainrättmindsetkanman göramångasmågrejersom görstorskillnad.

Sarah Pennycook fastighetsutvecklare på NCC Property Development

har byggnaderna nått sin fulla höjd med en färdigmonterad stomme. På det högre huset pågår arbeten med fasaden och inuti MIMO har aktörerna startat upp hyresgästanpassningar. Samtidigt pågår tätskikts- och installationsarbeten och till sommaren i år väntas husen vara täta. Renoveringen av den befintliga byggnaden väntas påbörjas nu under våren.

– Vi håller även på med förberedelser för Mölndals bro där vi ska ansluta den redan befintliga bron till våra nya hus. Det är ett arbete vi utför tillsammans med Mölndal stad, säger Sarah Pennycook.

Enligt Sarah Pennycook är projektet ett utmanande bygge då det är stora kontorsbyggnader som byggs på en trång yta, men hon vill även lyfta det goda samarbetet mellan projektets alla aktörer som gjort att allt kunnat rulla på.

– Vi har haft många utmaningar under projektets gång och har varit på plats i Mölndal ganska länge nu.

160 | b
KONTOR

Vi bygger på en oerhört tight plats som är insprängd i Mölndals innerstad vilket är en jätteutmaning i sig. Både rent logistiskt och arbetsmiljömässigt då det är många moment som pågår samtidigt. Det har också varit en utmaning att sätta detaljplanen för att allt ska bli så bra som möjligt för Mölndals fortsatta utveckling, men det är något som jag tycker att vi lyckats väldigt bra med, säger hon och tillägger:

– Det här är ett projekt inom NCC där NCC Property Development utvecklar medan NCC Building bygger och hittills har vi haft ett väldigt bra samarbete i projektet. Både internt, med projektets underentreprenörer och med Mölndal stad. I ett så här stort samverkansprojekt mitt i staden är det alltid en utmaning att ro alla inblandade parter åt samma håll, men även det är något jag tycker vi lyckats väldigt bra med.

Text av: Emilia Granberg

Hållbarhetsinitiativ i MIMO:

• Järnvägen byggs ut med 9 km dubbelspår mellan Varberg och Hamra

• Varbergstunneln blir cirka 3 km

• 2,8 km av tunneln går i berg och cirka 300 m i betong

• Cirka 100 000 kubikmeter betong går åt för betongtunnlar, tråg och broar

• 2024 väntas sträckan tas i trafik

• 2025 väntas hela projektet färdigställas

www.branschaktuellt.se | 161
I MIMO-bygget uppförs två sammanbyggda tillbyggnader – en lägre med 11 våningar och en högre med 18. Bild: NCC

SI kommenterar

SI utvecklar mjukvaror och system som levererar lösningar för

energieffektivisering och automation i alla typer av fastigheter. Till MIMO i Mölndal har bolaget fått rollen som styrentreprenör.

– Vårt mål är att styra/reglera och övervaka på ett så bra sätt som möjligt så att alla blir nöjda samtidigt som man sparar energi. I projektet har en utmaning varit planeringen av alla tekniska lösningar, men hittills har allt gått bra och det är väldigt roligt att få vara med och bidra till uppbyggnaden av Mölndals centrum, säger Stefan Bengtsson, projektledare på SI.

Som styrentreprenör för projektet jobbar SI tätt ihop med vent-entreprenören, och för att kunna skapa så energieffektiva och hållbara lösningar som möjligt är det gemensamma ledordet för alla SI:s medarbetare Tillsammans.

– För SI är det självklart att visionen om energieffektiva och hållbara fastigheter är något som vi uppnår tillsammans. Att ta sig an varje projekt ihop är ett måste då våra lösningar ofta berör flera aktörer i ett byggprojekt. I det här projektet har samarbetet med vent-entreprenören fungerat

väldigt bra exempelvis, säger Stefan Bengtsson, projektledare på SI.

Över 200 medarbetare från norr till söder

Idag består SI-gruppen av över 200 medarbetare som arbetar från sina kontor och koncernbolag i Varberg, Göteborg, Härnösand, Luleå, Kungälv, Halmstad, Ängelholm, Skövde, Östersund, Grästorp, Falkenberg, Tyresö och Stockholm, och enligt Stefan Bengtsson är SI ett bolag vars resa bara börjat.

– Vi är i början på en spännande resa mot att utveckla Sveriges och Nordens ledande grupp inom Fastighetsautomation och Energieffektivisering. För oss är det självklart att lära av varandra och kompetensutvecklas ihop. Projektet MIMO i Mölndal är ingen skillnad och snart går vi en fas där dialog och kunskapsutbyte kommer göra hela skillnaden. Det ser jag fram emot, säger Stefan Bengtsson, projektledare på SI.

162 | b www.branschaktuellt.se

Allt tog sin början på Hallandskusten 1998. Idag trycker vi ned energianvändningen i fastigheter över hela Norden.

We are SI. Vi är SI. Tillsammans. Läs hur på: www.wearesi.se

kWh
Energianvändning
Fastigheter

Jordnära kontorshus inspireras av kinesiskt element

På Lindholmen i Göteborg växer det nya företagscampuset Uni3 by Geely fram – ett projekt som består av fyra etapper med totalt sex byggnader. I den fjärde etappen byggs den sjätte och sista byggnaden som idag kallas B46, och precis som resterande byggnader kommer B46 att hämta inspiration från ett av de fem kinesiska elementen.

Sommaren 2022 togs det första spadtaget för sista kontorshuset på Uni3 by Geely. Bakom bygget står ett samriskbolag bestående av Geely och Balder, bygger gör BRA Bygg och bakom designen hittas Arkitektbyrån Design.

– Hela området bygger på en gestaltning som hämtar inspiration från de fem kinesiska elementen – vatten, trä, eld, metall och jord. Det sjätte huset kommer symbolisera elementet jord vilket gjort att fasaden

164 |
Med sin gula fasad ska den sjätte och sista kontorsbyggnaden symbolisera elementet jord. Bild: Arkitektbyrån Design

förses med en gul kulör. Det blir en stabil sockel i tegel och sedan följer glasboxar i olika dimensioner och storlekar. Det blir väldigt elegant men det är absolut en utmaning att få till en helhet när man bygger med mycket glasfasader, berättar Jan Åkerblad, arkitekt och delägare för Arkitektbyrån Design, och förklarar:

– Inte minst gäller det att vara miljösmart och se till att värmelasten försvinner när solen skiner. Det har vi lycktas bra med tack vare glaset vi valt.

Det nya kontorshuset blir 12 våningar högt och ska omfatta cirka 17 500 kvadratmeter, och utöver kontorsplatser kommer det även byggas plats för restaurang, butiker och utrymmen för utställningar och mässor. Högst upp byggs en takterrass varifrån hyresgästerna ska få utsikt över hela Göteborg.

Vilka utmaningar finns i projektet?

– Utöver glasfasaden har en utmaning varit att hitta rätt kulör på huset. Detta då byggnaden ska smälta in i ett sammanhang samtidigt som den ska sticka ut.

Det har också varit viktigt att färgen inte ska ta utsikten från de som ska verka i huset, men allt detta är något vi lyckats väldigt bra med. Det kommer kännas gult och fint på utsidan utan att de som är inne i huset påverkas av kulören.

Svävande brygga i glas

Sedan byggstarten i fjol har bygget rullat på och till sommaren i år väntas stommen vara färdigställd. Trots att bygget påbörjats finns fortfarande vissa planer i luften, och Jan Åkerblad berättar vidare om en slags svävande brygga som skulle kunna sammankoppla kontorsbyggnaden med hotellet.

– Det här är fortfarande inte bestämt men vi hoppas såklart att planen går igenom. Tanken är att skapa en förbindelse mellan kontorshuset och hotellet som både ska få golv och väggar i glas. Härifrån ska man kunna stå och titta ut över Göteborg. Nu väntar vi på att se om planerna blir verklighet, avslutar han.

Text av: Emilia Granberg

Vi är specialister på

prefabricerade stomsystem

Vårt helhetskoncept inkluderar stor kunskap och lång erfarenhet, konstruktion och nära kundrelationer. Stort säkerhetstänk och ett proffsigt bollplank. Produktion, miljömedvetenhet och leverans. Supertrevliga säljare och projektledare. Och montage såklart.

Vi skapar unika lösningar utefter våra kunders förutsättningar. Välkommen att kontakta oss!

info@prefabsystemsyd.se | www.prefabsystemsyd.se

KONTOR
| 165
www.branschaktuellt.se
Norrköpings nya tingsrätt – färdig nästa sommar

Eftersom lokalerna i den nuvarande tingsrätten i Norrköping inte ansågs hålla måttet beslutades det, efter år av planering och diskussioner, om att bygga en helt ny tingsrätt.

Den nya tingsrätten i Norrköping kommer att uppföras i fyra våningar och kommer ge plats åt mellan 40–50 medarbetare. På plan 1 och 2 kommer förhandlingssalarna att ligga och på plan 3 och 4 administration. I källaren kommer det finnas plats för bland annat arkivet. Den nya tingsrätten byggs utmed den Norra promenaden i kvarteret Skepparen vid Packhusrondellen, i området Saltängen.

Projektet kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, vilket är det nästa högsta betyget på skalan, som ställer höga krav på minskad klimatpåverkan samt bra materialval. Byggnationen drog ingång under 2022 och enligt planen ska byggnaden stå klar våren 2024 så att verksamheten kan starta upp efter sommaren samma år.

Ny Coopbutik i Öjersjö – ”Har satsat på ett riktigt trevligt hus”

Limträstomme, gröna tak, solceller och cederträfasad. Det är några av attributen som ska känneteckna Coops nya butik i Öjersjö, Partille. Här bygger totalentreprenören Fristad Bygg en ny byggnad på cirka 1 500 kvadratmeter och idag är husets stomme rest. Invändigt byggs innerväggar och undergolv.

– Coop har satsat på ett riktigt snyggt och trevligt hus. Det blir cederträfasad på två sidor och plåt på de andra, och på taket blir det sedumtak och solceller. Det är alltid roligt att bygga i trä och här är hela bygget, utom grunden som är av betong, i trä. Det är en limträstomme med KLT-trä i bjälklaget, säger Kjell Storberg, projektchef på Fristad Bygg, och tillägger:

– Tanken är att affären ska öppnas 25 oktober. Det innebär att vi kommer behöva bli klara med bygget till semestern men fram tills butiken öppnar kommer vi ha tid för kompletteringar. En av byggets utmaningar har varit logistiken där vi byggt på ett ganska trångt område men hittills har allt gått över förväntan.

TRANSPORT ENTREPRENAD MASKINTJÄNSTER
166 | b www.branschaktuellt.se VI ÄR ETT FÖRETAG SOM MONTERAR STÖRRE BYGGNADER I ALLA DESS FORMER FRAMFÖRALLT I KL TRÄ. KLMontage AB, Sjöbo Smeagården 1 515 92 Tel: 073-845 00 41/072-200 45 15
Bild: Semrén & Månsson Illustration: ON Arkitekter

Forskaren – Stockholms nya Life Science center

Nybyggandet av Forskaren – den nya, runda kontorsfastighet i hjärtat av Hagastaden, är i full gång. I december ska 24 000 kvadratmeter börja fyllas med allt från nya kontor, co-workingytor och laboratorier till en ny restaurang, saluhall och utställningsverksamhet för Tekniska museet.

Totalt skapas cirka 1 700 arbetsplatser och i husets mitt byggs ett atrium med en iögonfallande spiraltrappa.

Den runda byggnaden byggs mitt i det som kallas Vetenskapsstaden och tanken är att forskaren ska bli en innovationspartner som får affärer och idéer att växa. Här vill aktörerna skapa miljöer som ska bjuda in till kunskapsutbyte och samarbete, och målet är att vara en ambassad för vården, forskningen och näringslivet.

– Jag tror att den här byggnaden kommer att stå i minst 200 år. Och då tror jag inte att vi kommer riva byggnader utan se till att materialet kommer till användning, sa Filippa Reinfeldt, affärsutvecklare på byggherre Vectura, när Branschaktuellt var på plats för visning av byggnaden.

KONTOR www.branschaktuellt.se | 167
BOX 1460, 171 28 SOLNA BESÖKSADRESS SOLNA STRANDVÄG 3 TELEFON 08-98 78 60 E-POST info@poab.se BOX 1460, 171 28 SOLNA BESÖKSADRESS SOLNA STRANDVÄG 3 TELEFON 08-98 78 60 E-POST info@poab.se Swisha ditt stöd till 900 80 79 Vi är på plats och räddar liv i Ukraina Swisha ditt stöd till 900 80 79 Vi är på plats och räddar liv i Ukraina
Bild: Johann Bernövall

Nya filmstudior byggs åt Warner Bros

Sommaren 2023 ska produktionsbolaget Warner Bros i Göteborg flytta till ny adress. De nya filmstudiorna byggs på en fastighet i Gamlestan och innan bygget kunde dra i gång revs det befintliga huset på tomten. Nu börjar resultatet av den nya anläggningen synas och innanför väggarna ryms både studios, kontor, snickeri och specialrum för bland annat redigering.

För att möta kraven för TV- och filmproduktion blir samtliga studios skräddarsydda och på grund av en närliggande tågräls är ljudkraven för huset extra höga. Entreprenaden har även medfört en förstärkning av marken då husets fasad byggs 50 cm från Göta älvs kant.

Beställare av projektet är fastighetsägaren – Svenska Hus.

– Vi har gjort många projekt med MVB och hela vårt upplägg bygger på förtroende. Jag litar på att MVB

gör de bästa valen i produktionsfrågor samtidigt som jag försöker vara noggrann med att förmedla kundernas önskemål på bästa sätt till projektgruppen, säger Henrik Sjölin, fastighetsutvecklingsansvarig på Svenska Hus.

Dags att sänka era uppvärmningskostnader?

Vi kan inte lösa alla problem, men hjälper gärna fastighetsägare och bostadsrättsföreningar till effektivare energiåtgärder.

APS skapar helhetslösningar för installation, drift och underhåll samt effektiviserar tekniska system inom fastigheter.

Kontakta oss idag på www.aps.eu.

168 |
Bild: Warner Bros, Svenska Hus

Renoveringen

Konstnär: 551,9 Hz

Heda Hybridbjälklag håller ljudet där det hör hemma.

Vad gör en bostad till ett hem? Vad livets mest privata plats ska fyllas med är naturligtvis högst individuellt. Trots det kan valet av möblering, inredning och design behöva paras ihop med Renoveringen. Ett av alla ljud som gör att mer än nio av tio svenskar inte vill höra sina grannar. Heda Hybridbjälklag har utvecklas tillsammans med experter inom akustik för att hålla oönskade ljud ute - och byggkostnader nere. Ljudklass B kan uppnås med mindre än 370 mm bygghöjd tack vare samverkan mellan bärande träreglar och ett betongskikt. Att bygga tyst är en konst.

Välkommen till vernissage på heda.se/ljudkonst

Balkong TEMA

Att ha tillgång till en balkong fortsätter vara ett av de mest ikryssade valen när köpare tittar efter ny lägenhet. Vi har pratat med Fredrik Hall Johansson, verksamhetsansvarig på

Balkongföreningen, om de senaste trenderna inom balkongbyggande och i en intervju med NCC berättar fastighetsutvecklare Cecilia Möller om en kontorsfastighet i Stockholm där samtliga hyresgäster ska få egna balkonger.

Bild: Tobias Wilden, Unsplash

Balkonger ska främja hälsan i kontorsbyggnaden Nova

I Järva Krog i Stockholm bygger NCC kontorsbyggnaden Nova – ett projekt där NCC vill sätta hyresgästernas välmående i centrum. För att lyckas med sitt mål ligger både ljud, ljus och luft i fokus och något som ska få projektet att sticka ut är de balkonger som byggts till varje hyresgäst. Här ska möjligheten att vistas ute göras mer lättillgänglig än vad den vanligtvis är för nybyggda kontor.

Som en vinkelrät, L-formad byggnad bestående av två flyglar på nio respektive tio våningar växer Nova fram i stadsdelen Järva Krog.

– Vi har utvecklat och utformat Nova med omtanke för de som ska verka i lokalerna. Vi ser att det finns en allt större efterfrågan och behov av kontorslokaler som främjar det mänskliga välmåendet och vi har funderat på

hur vi kan hjälpa våra kunder att skapa kontorsmiljöer med förutsättningar för detta. Med stöd i forskningen såg vi flera konkreta faktorer som bidrar till sund arbetsmiljö såsom ljud, luft och tillgång till utemiljö och grönska, vikten av social samhörighet och det mänskliga mötet, berättar Cecilia Möller, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

”Genom forskningenvetvi attfriskluftoch miljöombytegör ossmereffektiva ochpiggaochidag ärtakterrasser rättvanligt förekommandei modernakontorshus. Viserdockattde inteanvändssåofta justpågrundavatt deliggerhögstupp ihusetochintei anslutningtilllokalen manverkari.

Cecilia Möller Fastighetsutvecklare på NCC Property Development

I Kontorshuset Nova får alla hyresgäster egna balkonger. Bild: NCC

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Egna balkonger

För att erbjuda utomhusmiljöer som kan nyttjas på ett enkelt och tillgängligt sätt ska kontorshyresgästerna i Nova få egna balkonger, något som Cecilia Möller menar är ganska ovanligt när det kommer till nybyggda kontorsbyggnader.

– Genom forskningen vet vi att frisk luft och miljöombyte gör oss mer effektiva och pigga och idag är takterrasser rätt vanligt förekommande i moderna kontorshus.

”SomettlediNCC:s hållbarhetsarbeteharbalkongerna utformatssomenlättkonstruktion medträbjälklagochstålbalkar iställetförentungbetongstålkonstruktionförattminska klimatpåverkan.

Cecilia Möller Fastighetsutvecklare på NCC Property Development

Vi ser dock att de inte används så ofta just på grund av att de ligger högst upp i huset och inte i anslutning till lokalen man verkar i. Med egna balkonger däremot blir det enkelt för de kontorsarbetande i Nova att gå ut och ta ett telefonsamtal, en kaffe, ett möte eller en lunch, säger hon och tillägger:

– Vi hoppas och tror att balkonger som är tillgängliga på ett helt annat sätt, direkt utanför fönstret, endast ett steg ut, kommer att vara en fin

174 |

tillgång för de som arbetar i lokalerna, säger hon.

Balkongerna i Nova har byggts mot den invändiga sidan, bort från trafiken, och här sträcker sig balkongerna 30 meter runt fasaden av det inre L:et. I mitten där flyglarna möter varandra är balkongerna större och djupare, och golvet på balkongerna är av trätrall. Väggarna har försetts med eluttag och belysningsarmaturer.

Hållbara balkonger för en minskad klimatpåverkan

Nu pågår färdigställandet av den nya kontorsbyggnaden och invändigt färdigställs lokalerna successivt vartefter NCC hyr ut dem. I september ska två restauranger öppna i huset och det blir även då som de första kontorshyresgästerna ska tillträda. Idag står husets yttre skal och därmed även balkongerna färdigställda och för att tänka

hållbart i flera dimensioner av projektet har även balkongerna involverats i hållbarhetsarbetet.

– Som ett led i NCC:s hållbarhetsarbete har balkongerna utformats som en lätt konstruktion med träbjälklag och stålbalkar i stället för en tung betong-stålkonstruktion för att minska klimatpåverkan, avslutar Cecilia Möller.

Text av: Emilia Granberg

www.branschaktuellt.se | 175
Med egna balkonger i stället för en gemensam takterrass vill NCC göra möjligheten att komma ut mer lättillgänglig. Bild: NCC
Bild: Balkongföreningen
”Balkongen är det mest ikryssade valet”

Trots att trender kommer och går är balkongen ett tillskott som fortsätter uppskattas av

lägenhetsköpare, och enligt Balkongföreningen i Norden är balkongen det mest ikryssade valet när köpare tittar efter ny lägenhet. Men vilka trender inom balkongbyggande trendar just nu? Det hjälper Fredrik Hall Johansson, verksamhetsansvarig på Balkongföreningen, oss att svara på.

Sedan 2007 har Balkongföreningen jobbat med kvalitetssäkring och kompetensförmedling för Sveriges och Norges balkongbyggen. Med sina medlemmar från norr till söder har föreningen insyn i de senaste trenderna inom branschen, och enligt Fredrik Hall Johansson rör det sig just nu om en längtan efter större och större balkonger:

– Balkongerna blir större och större. Samtidigt vill vi spendera mer och mer tid där vilket gör att balkongerna blir mer flexibla. På så sätt ska de kunna användas under en större del av året. Tyvärr ser vi dock en trend där det blivit allt svårare att få igenom bygglov – både för större och inglasade balkonger.

www.branschaktuellt.se | 177
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Fredrik Hall Johansson poängterar att trenderna och bygglovsproblematiken ser olika ut från kommun till kommun, men han menar att det tydligt går att se en trend där man från bygglovssidan vill att allt ska se ut som det tidigare gjort.

– Det i sig gör att det också blir vanligare att man vill ha ramfria luckor, det vill säga utan aluram. Dessa är dock inte lika bra varken gällande täthet eller energibesparing, säger han.

Hur ser trenderna ut när äldre byggnader förses med balkonger?

– Om det inte funnits balkonger alls på byggnaden innan, till exempel äldre hus i en innerstad eller industrilokaler som byggs om till boenden, så blir det oftast öppna balkonger. De kan eventuellt förses med en enklare inglasning, men i innerstäderna är de nästan alltid öppna. Om det är ett projekt där det funnits balkonger på vissa lägenheter men man ska bygga till på andra, följer de givetvis utseendet som ska bli på de som ska renoveras, säger Fredrik Hall Johansson och tillägger:

– När det kommer till just balkongrenoveringar ser vi att fler och fler pinnräcksbalkonger förses med glas på insidan för att bli säkrare och mer brukbara, samtidigt som befintliga balkonger med ett behov av renovering gärna förstoras och kompletteras med en inglasning.

En annan trend inom balkongbyggandet är att bygga balkonger som en integrerad del av lägenheten, där rummet både fungerar som uteplats på sommaren och vardagsrum på vintern.

– Balkongen är det absolut mest ikryssade valet då man tittar på exempelvis Hemnet så det är väldigt tydligt att det är ett viktigt val för en köpare. Även bostadens marknadsvärde påverkas av tillgången till en balkong och med en inglasning ökar värdet ytterligare, avslutar Fredrik Hall Johansson.

Text av: Emilia Granberg

Med en balkong, och inte minst inglasad balkong, kan bostadens marknadsvärde öka. Bild: Balkongföreningen
Er kompletta räckes- och inglasningsleverantör!

Vi projekterar, levererar och monterar räcken, inglasningar och specialprodukter av aluminium.

Genom vårt gedigna hantverk erbjuder vi säkra, miljövänliga och kvalitativa produkter som håller långt in i framtiden.

Som en bonus får ni närmare 100 års samlad erfarenhet av aluminium!

www.montal.se | www.teknova.se

Vi erbjuder ett komplett produktprogram för balkonger!

Balkongräcken - Balkonginglasningar - Balkonger

DITT PROJEKT - VÅRT ENGAGEMANG!

Hogstad Aluminium AB

0142-29 31 00

www.hogstadaluminium.se

www.branschaktuellt.se

| 179

Nästa

Hållbar logistikanläggning byggs på ”spekulation”

Bild/illustration: NREP

I Bålsta bygger NREP en ny logistikanläggning med fokus på hållbarhet.

Målet är noll CO2 utsläpp både innan och under byggnationen.

Men även i framtidens byggen.

Hyltegärde

514

556502-1085

I oktober 2022 inleddes arbetet med logistikanläggningen, som har en yta på drygt 21 000 kvadratmeter, i Bålsta kallad ”Triple Zero”. Namnet kommer från ambitionen om noll utsläpp under byggnationen och under driften samt att i framtiden kunna bygga CO2-neutralt utan att kostnaderna blir högre än dagens byggen.

– Vi tänker att det ska bli en hållbar logistikanläggning med utgångspunkten att pusha gränserna för vad som är möjligt i dag, säger Eva Sterner, ansvarig för fastighetsutveckling inom NREP Logicenters.

180 | b
www.branschaktuellt.se
Industriområde
8
91 Tranemo
sommar ska anläggningen vara färdig och redo att flyttas in i.
INFRASTRUKTUR

Vidare berättar Eva Sterner att fastigheten byggs på spekulation för att kunna testa nya tekniker.

– Vi vänder och vrider på alla komponenter. Det blir en byggnad med fasad, stomme och tak helt i trä. Om det våra beräkningar visar stämmer kommer vi få ned utsläppet av inbyggd CO2 med nästan 60 procent jämfört med våra standardbyggen, säger hon.

Byggtiden är satt till 21 månader med planen att det ska vara färdigt för inflyttning i början av nästa sommar.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer stöta på problem, annat vore konstigt. Men samtidigt kommer det finnas saker som är kommersiellt gångbara som vi kommer kunna implementera i våra framtida projekt, säger Eva Sterner, och fortsätter:

– Vi vet att det blir dyrare, men vi vill visa att det går för att accelerera och leda en förändring i byggbranschen.

Text av: Christopher Blanck

Grönare logistikbyggnader. Oavsett färg på fasaden.

Som byggentreprenör har vi ett ansvar. Och en fin möjlighet. Genom medvetna val av resurser, metoder och material kan vi tillsammans uppföra mer hållbara projekt; och bana väg för grönare logistikbyggnader. Oavsett färg på fasaden.

olofssonbygg.se

www.branschaktuellt.se | 181
Fasaden, stommen och taket byggs helt i trä för att minska utsläppet av CO2. Bild/illustration: NREP
olofssonbygg.se

Leverantören kommenterar

I Bålsta byggs just nu en ny logistikanläggning, kallad Triple Zero, till vilken Svenska Takelement levererar både tak- och väggelement.

– Svenska Takelement skräddarsyr sina produkter och i detta fall var det viktigt för Logicenters att vi, förutom vårt trämaterial, använde oss av hampaisolering i elementen. Logicenters har redan minskat materialbundet CO2 med hela 60 procent, men för att komma ned till noll behövde de balansera med material som binder mer CO2 än vad det släpper ut, därav användandet av både trä och hampa, säger Viktoria Petersén, affärsutvecklare på Svenska Takelement, och fortsätter:

– Vi skräddarsyr våra lösningar tillsammans med kunden i ett tidigt skede med projektets bästa i fokus och så har vi en miljövänlig produkt som ligger i framkant vad gäller byggnation.

Finns det något som sticker ut med Triple Zero?

– Det som gör Triple Zero unikt är den enorma volym som byggnaden har. Varje ingående del har mängdats fram av vår Tekla-modell

för att underlätta alla inköpen. Vi har effektiviserat vår produktion genom att räkna ut längder på kertobalkar och reglar så att vi anpassar hampaisoleringen på bästa sätt.

Femton meter långa element

– Den stora utmaningen med projektet Triple Zero är logistiken. Produktionstakten hos oss är hög och elementen är 15 meter långa, vilket inte är helt lätt att manövrera. Bilarna har gått härifrån på löpande band allteftersom vi bygger. Totalt rör det sig om runt 150 bokade transporter, säger Viktoria Petersén, och fortsätter:

– Jag hoppas att detta miljöprojekt bidrar till att fler logistikhallar väljer att byta ut stålet mot trä.

182 | b www.branschaktuellt.se
Bild: Svenska Takelement

VI ÄR EXPERTER PÅ TAKELEMENT!

TILL ALLA TYPER AV

BYGGNATION, DÄR ISOLERAT YTTERTAK EFTERFRÅGAS.

www.svenskatakelement.se
“ VI LEVERERAR TAKELEMENT

Lägesrapport från Inre hamnen –

Norrköpings stora stadsomvandling

I maj 2019 påbörjades det första markarbetet för Norrköpings nya stadsdel Inre hamnen och idag har bostadsproduktionen i området börjat växa på höjden. I projektet ska Inre hamnen omvandlas från ett gammalt industriområde till en ny, sprudlande stadsdel och enligt Ola Brånäs, projektledare på Norrköpings kommun, blir satsningen ett stort kliv för hela Norrköping.

184 |
I Inre hamnen satsas det stort på allmänna ytor så som parker och torg, nya kajer, kanaler och gator. Bild: Nyréns arkitektkontor

Precis intill vattnet i Norrköping håller Inre hamnen på att omvandlas till en helt ny stadsdel med cirka 3 000 bostäder, restauranger, parker och torg. Här samverkar flera aktörer med att bygga upp ett nytt, attraktivt område och bland aktörerna hittas byggbolag som NCC och Skanska. NCC har av Norrköpings kommun fått i uppdrag att bygga områdets nya kajer, kanaler och gator och idag håller stora delar av entreprenaden på att avslutas.

Totalt har NCC Infrastructure ett tjugotal delprojekt i entreprenaden och idag är flera av dessa färdigställda. Bland annat har områdets kanaler skapats och fyllts med vatten och till sommaren 2023 ska projektets gång- och cykelbroar, den centrala parken och delar av kajstråken vara klara. Till 2026 väntas hela entreprenaden vara färdigställd.

– För kommunen och NCC:s del så är det utbyggnaden av de allmänna platserna vi ansvarar för och i sommar ska stora delar invigas och tillgängliggöras för tredje man. Utöver det som vi från kommunen ansvarar för så pågår även bostadsproduktionen i området och idag är sju tomter byggstartade. Under hösten kommer kommunens aktivitet i området vara ganska låg, men längre fram när bostadshusen börjar bli klara kommer vi tillbaka för att avsluta finplaneringen. Här pratar vi om den sista beläggningen med gator och andra ytor, säger Ola Brånäs.

” Inrehamnen ärettjätteklivför helaNorrköping

Ola Brånäs

Projektledare på Norrköpings kommun

Samtidigt som Norrköpings kommun och NCC:s etapp rullar på har kommunen startat upp en andra etapp och här ska ytan mellan etapp 1 och Norra promenaden fyllas.

– Här har vi just upphandlat entreprenaden för utbyggnad av allmän plats. Det blir Skanska som kommer stå för den här entreprenaden, berättar Ola Brånäs.

Vad tycker ni om resultatet hittills?

– Inre hamnen är ett jättekliv för hela Norrköping och det vi har färdigställt hittills är vi väldigt nöjda med. Vi håller också både övergripande tidsplan och budgetar så det är en väldigt positiv utveckling på projekt.

Text av: Emilia Granberg

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 185
Inre hamnen i Norrköping omvandlas från industriområde till helt ny stadsdel. Bild: Eric Arango, Norrköpings kommun

ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET I BRANSCHEN

Tunghantering utför idag under säkerhetsmässiga former, tidseffektiva maskinflyttningar, demontage, montage samt tunga lyft och transporter. Vi är verksamma i hela Sverige.

Tunghantering är ett respekterat företag med över 30 års erfarenhet av tunga lyft. Ledordet är av tradition totalansvar, d.v.s. att under säkerhetsmässiga former utföra maskinflyttningar, demontage, montage samt tunga lyft och transporter. För oss har tillgängligheten alltid prioriterats. Det gör att våra uppdragsgivare kan känna sig trygga i förvissning om att snabbt få experthjälp vid t.ex. haverier och andra kostnadskrävande produktionsstopp. Uppdrag utförs åt den tunga industrin i Sverige och ibland även utanför landets gränser. Tunghantering är medlem i Svenska Tunghanteringsförbundet.

Svenska Tunghanteringsförbundet startade med grundsyfte att ni som kund skall kunna anlita ett företag inom STHF-gruppen och vara säker på att få arbeta med ett företag som är specialiserade på lyft, transporter och hanteringsarbeten.

011-31 33 70 Alholmsgatan 23A 60238 Norrköping www.tunghantering.se

Ackumulatortank byggs i Linköping – för 113 miljoner

I Linköping håller Tekniska verken på att resa en ny ackumulatortank som är en drygt 45 meter hög, cylinderformad stålbehållare som rymmer runt 33 000 kubikmeter vatten. Ackumulatorns uppgift är att fungera som ett värmelager för fjärrvärme. Projektet beräknas kosta runt 113 miljoner kronor och är delfinansierat av Klimatklivet.

Den nya ackumulatorn ligger intill produktionsanläggningen för fjärrvärme i Lambohov. En av anledningarna till att Tekniska verken rest tanken är för att bidra till att Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025.

Byggstarten för projektet skedde under hösten 2021 med pumphus och fundament. Planen var att tanken skulle sättas i drift i mars i år, men så blev inte fallet.

Funktionsmässigt är den färdigbyggt men än återstår en del tester, som ska genomföras de närmsta veckorna, samt ett par gestaltningsmässiga åtgärder.

www.branschaktuellt.se | 187 VI FÅR DET ATT FUNGERA Snabb hjälp med allt från att renovera badrum till att bygga nya skolor. Huvudkontor RUDSJÖGATAN 2 582 73 LINKÖPING VÄXEL: 013-37 47 50 INFO@STANGARORSERVICE.SE www.stangarorservice.se
Bild: Per Salomonsson/Tekniska verken
Nässjös nya tågdepå
–”Ettuddaprojektienregionsregi”

I samverkan med Region Jönköpings län och Regionfastigheter bygger NCC en ny tågdepå i Nässjö. Tågdepån byggs för tågservice och underhåll och för Regionfastigheter, projektets byggherre, är projektet ett bygge som sticker ut från mängden.

I Jönköpings län satsas det stort på tågtrafiken när en ny tågdepå växer fram norr om Bangården i Nässjö. Tågdepån byggs för service och underhåll av nya tåg som ska börja trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024, och totalt tar depån cirka 35 000 kvadratmeter i anspråk.

Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!

– Depån är en viktig satsning och skapar tillsammans med de nya tågen förutsättningar för en fortsatt utveckling av de hållbara resorna i och mellan länen. Den bidrar till ökad kompetens kring fordon och underhåll och skapar även nya arbetstillfällen. För resenärerna blir tågtrafiken stabilare och kommer även stärka Nässjös roll som tågcentrum, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Jönköpings Länstrafik.

En tågdepå med hållbarhetsprogram

Byggnaden omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska innehålla fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad och kontor samt personalutrymmen. I projektet finns ett hållbarhetsprogram med fokus på förnybar el, sunda

188 | Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se
I Nässjö byggs en tågdepå med fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad, kontor och personalutrymmen. Bild: Tengbom

material, hållbar dagvattenhantering och minimering av transporter, och för minskad förbrukning kan vatten från tvättanläggningen återanvändas. Kontorsdelen har byggts med en stomme i trä och på depåbyggnadens tak anläggs solceller.

– Nu befinner vi oss i projektets färdigställande där vi håller på att installera specialsystem för fordonsunderhåll och driftsätta fastighetssystem. Hyresgästen tillträder 1 januari och slutbesiktningen är planerad till månadsskiftet september/oktober, berättar Klas Melman, byggprojektledare på Regionfastigheter, och tillägger:

– Bygget av tågdepån är en ganska speciell investering då det är ett udda projekt att utföra i en regions regi. Det är sällan regioner själva bygger tågdepåer men eftersom Länstrafiken i Jönköping tillhör Regionens

verksamhet blev det så. Vi på Regionfastigheter bygger vanligtvis sjukhus så det här är ett spännande projekt.

Har ni stött på några utmaningar?

– Vi har byggt på en fastighet där det tidigare legat en impregneringsverkstad för slipers vilket gjort att vi haft en mark med föroreningar och sämre förutsättningar. Det har gjort att vi behövt hantera förorenade massor och rena grundvattnet när vi sänkt det. Det har varit projektets stora utmaning. Vi har såklart också känt av marknadsutvecklingen med försenade leveranser och ökade kostnader, men det mesta har vi klarat oss runt då de flesta avtal tecknades innan förändringarna, säger Klas Melman.

Text av: Emilia Granberg

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 189 hafla.se till Tågdepå Nässjö. Stolt tillverkare av varm förzinkade räcken, raka trappor och spiraltrappor Läs mer om vad vi levererar till Nässjö Tågdepå på vår webb: Stolt leverantör av utrustning för vätskehantering till den nya tågdepån i Nässjö Vätskehantering - Högvakuum - Avgasutsug WE PROVIDE SOLUTIONS Alentec & Orion AB · info@alentec.se · www.alentec.com · 08 747 67 00

Förbundets nya brandstation

–”Alltdebehöverienanläggning”

Sedan våren 2021 har byggarbetet med Uddevallas och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns nya brandstation pågått.

Man är inne i slutfasen av projektet och i slutet av sommaren är det tänkt att stationen ska invigas.

Den nya stationen ska fungera som huvudstation för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Bild/illustration: Fredbladsarkitekter

bwww.branschaktuellt.se

Den nya brandstationen byggs i samarbete mellan Uddevalla kommun, Serneke och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, som består av räddningstjänsterna i Munkedal, Lysekil och Uddevalla kommun.

– Det blir huvudstationen, en helt komplett anläggning på cirka 4 500 kvadratmeter. Utöver det har vi tre komplementbyggnader, ett miljöhus, ett förrådshus och en större carport för besiktningsbilarna, säger Birgitta Andersson, projektledare på Uddevalla kommun, och fortsätter:

– Brandstationen kommer förutom vagnhall och de operativa delarna innehålla kontor, en matsal, dag- och tv rum, omklädningsrum, idrottshall, gym och logement. Brandmännen kommer ha allt de behöver i en anläggning.

I anslutning till stationen bygger man även ett övningsområde.

– Det är en av Sveriges första anläggningar där man bygger ett helt multifunktions- och övningshus med gasanläggning. Här kommer de kunna rigga anläggningen inför olika scenarion som de behöver öva på för att klara sina obligatoriska kalla och varma övningar, säger Birgitta Andersson, och fortsätter:

– Området innehåller också ett lektionshus med omklädningsrumsmöjligheter och en klippgård.

Slutbesiktningen av entreprenaden är planerad till slutet av juni med tänkt inflyttning i månadsskiftet augusti/september. Övningsområdet blir klart senare under hösten, mellan oktober och november.

Kontakta

”Brandmännen

Birgitta Andersson

Projektledare på Uddevalla kommun

– Vi ligger i fas både gällande tid och budget. Arbetet inleddes innan pandemin och vi har arbetat stenhårt med att den ekonomiska biten, säger Birgitta Andersson.

Utöver stationen har man även byggt en ny cirkulationsplats för att det inte fanns någon snabb och säker utfart från platsen där brandstationen skulle byggas.

– Det var det vi började med. En lokaliseringsutredning gjordes för att hitta den bästa platsen för en ny brandstation och det blev den här. Platsen ligger nära riksväg 44 men det fanns ingen utfart från den tänkta byggplatsen så vi fick bygga en cirkulationsplats, säger Birgitta Andersson.

192 |
Som oberoende och fristående konsult arbetar vi i flera olika skeden i ett projekt Claes Ronnerstedt 0707-958511
kommerhaalltdebehöver ienanläggning.

Assemblin El / Fastighetsautomation AB 010 - 472 60 00

assemblin.se

•Sanering •Brandtät-ningar •Golvslipning •Fogning •Klotter-sanering •Inventeringar •SBA •KursHetaAr-beten •Brandsläckare •Översyner •Skyddsprodukter

Skalbanksvägen 6c, 45155 Udde-valla, Telefon: 0522-33337

Mobil: 070-546 07 41, 070-546 07 65, E-mail: info@ceji.se, www.ceji.se

PANELEN

www.bolander-schon.se / info@bolander-schon.se

serneke.se

www.branschaktuellt.se

INFRASTRUKTUR
| 193

Ny station samlokaliserar räddningstjänst och ambulanssjukvård

När Alingsås nya räddningsstation öppnar sina portar ska stadens ambulansstation och räddningstjänst samlas under ett och samma tak. Stationen har byggts till en cirka 6 500 kvadratmeter stor byggnad och utöver själva huvudbyggnaden har aktörerna även byggt ett övningshus och ett garage.

I mars påbörjades förbesiktningarna för Alingsås nya räddningsstation och nu står den nya byggnaden färdigrest på platsen. Bakom bygget står Alingsåshem och Tommy Byggare och under våren och sommaren kommer lokalerna börja förberedas inför invigningen.

– Idag kan vi konstatera att vi hållit den tidsplan vi lovat vilket såklart är väldigt roligt. Likaså ser ekonomin bra ut och verksamheterna uttrycker sig som otroligt nöjda med resultatet. Det är tre viktiga parametrar som man alltid strävar efter men det

känns alltid lika bra att uppfylla dem, säger Per-Martin Liljeäng, projektledare på Alingsåshem.

Tre olika byggnader Projektet har innefattat uppförandet av tre byggnader. Dels huvudbyggnaden som fördelats på tre plan och det är här som verksamheterna kommer ha vagnhallar med tillhörande verkstadsutrymmen. Här blir det också gemensam tvätthall, kontorsmiljöer, boendemiljö i form av logement, träningshall och gym. I en annan byggnad, Hus B, ryms garage

och carports och här ska fordon som inte används i den dagliga blåljusverksamheten kunna ställas. I det tredje huset, Hus C som även kallas för övningshus, ska brandkåren

194 | b
Kjellners rör i Vårgårda AB 95x55mm.indd 1 2016-03-23 11:15:35
www.branschaktuellt.se
INFRASTRUKTUR
Bild från bygget. Bild: AVRF

kunna utföra olika övningsmoment. Den här byggnaden får olika fasadmaterial och form för att möjliggöra simuleringar av olika scenarion.

– Det är unikt att ambulanssjukvården och räddningstjänsten är samlokaliserad på detta sätt. Genom att vi delar vissa utrymmen får båda organisationerna möjlighet att ta vara på robustheten, säger Stefan Bedö, projektledare på Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, AVRF.

Per-Martin Liljeäng avslutar:

– Det här är en modern anläggning som projekterats utifrån ett högt arbetsmiljötänk. Idag har brandmän exempelvis utmaningar med att deras kläder blir kontaminerade när de släcker bränder, och då vill man ha ett visst flöde för att inte få in dessa partiklar verksamheten. Det är något vi jobbat hårt för. Samtidigt har vi strävat efter en bra ljudmiljö i lokalerna. Vårt mål har varit att skapa en bra arbetsplats för alla som jobbar där och det är något vi jobbat aktivt med under hela byggets gång.

Text av: Emilia Granberg

Projektkraft & Partners har säte i Stockholm och bildades 2013 av Anders Hedén som har över 30 års erfarenhet inom fastighets- och byggbranschen. Exempel på uppdrag gällande såväl nyproduktion som ombyggnad/renovering

• Flerbostadshus

• Kontor

• Sjukvårdslokaler

• Lätt industri

• Banklokaler

• Telekomanläggningar

• Kriminalvårdsanläggningar

• Småhus

www.projektkraft.com

www.branschaktuellt.se

| 195
Alingsås får en ny räddningsstation. Bild: Liljewall arkitekter

Upprustningen av Kungsängsverket kan bli klart i förtid

Avloppsreningsverket Kungsängsverket i Uppsala håller på att rustas upp. Byggarbetet genomförs av NCC och enligt projektchef Wisam Sager väntas projektet färdigställas innan ordinarie tidsplan.

196 | b
www.branschaktuellt.se
INFRASTRUKTUR
Arbetet med Kungsängsverket i Uppsala tros kunna bli klart i förtid. Bild/illustration: Thomas Strand arbetsledare på NCC.

I september 2021 inledde NCC arbetet med att bygga en ny anläggningsdel för grovrening samt två nya reningsbassänger på Kungsängsverket i Uppsala. Affären beräknas kosta runt 270 miljoner.

– Vi håller på att bygga två nya anläggningsdelar som ska bli del av det befintliga reningsverket. I början av projektet behövde vi genomföra både omkopplingar och rivningar för att få plats med de nya delarna på vad som redan är ett trångt arbetsområde, säger Wisam Sager, projektchef på NCC Infrastructure, och fortsätter:

– Just nu är vi i ett skede där vi monterar och ska resa själva husen för de två anläggningarna. Under våren kommer vi börja monteringen av den maskinella utrustningen och genomföra många installationer invändigt i byggnaderna.

I börjar av nästa år är planen att genomföra tester av de nybyggda anläggningarna. Bild/illustration: Thomas Strand arbetsledare på NCC.

En viktig parameter i arbetet har varit att avloppsvattnet hela tiden har kunnat renats under det pågående byggarbetet. Där har samarbetet med driften varit vitalt berättar Wisam Sager.

–Hittills har det fungerat väldigt bra och vi har kunnat hantera allting utan några störningar för den ordinarie verksamheten, säger han.

Under början av nästa år kommer man att genomföra tester av de nybyggda anläggningarna för att se så att allting fungerar. Därefter är planen att under året sätta dem i full drift. Enligt planen ska arbetet vara färdigt i september 2024, men det kan bli tidigare än så.

– Vi siktar på att vara klara innan september nästa år, säger Wisam Sager.

Text av: Christopher Blanck

• Totalentreprenör inom prefabricerade stommar och stålkonstruktioner •

www.branschaktuellt.se | 197
10 753 23 Uppsala
18691200
www.caverion.se/global/kontor/sverige/uppsala/ Säbygatan
+46
ADRESS TELEFON
• Montage • Tilverkning www.bjsvets.se
Nyckelfärdiga stålhallar

www.branschaktuellt.se

De gamla trähängbroarna i Söppenmyrens naturreservat har bytts ut till nya i stål. Bild: Göran Pålsson

www.mvusab.se

198 |
b

Från trä till stål

– så blev naturreservatets nya broar

Efter att ena hängbron i Söppenmyrens naturreservat rasat valde kommunen att riva båda två och ersätta dem med nya broar i stål. Nu har över ett år gått sedan broarna invigdes och promenadstråket öppnades upp igen.

Vintern 2018 fick en av de två hängbroarna i Söppenmyrens naturreservat i Dalarna stängas av på grund av onormala böjningar i konstruktionen. Ett par månader senare, i februari 2019, rasade samma bro i samband med ett kraftigt snöfall. I samma veva beslutade man att stänga ned den andra bron för att påbörja arbetet med nya hängbroar i naturreservatet.

– Vi tycker att hängbroar är en fin lösning på den här platsen. De tidigare broarna höll inte lika länge som det var tänkt. De nya broarna är byggda helt i stål och kommer hålla i många år framöver, säger Göran Pålsson, projektledare på Smedjebackens kommun, och fortsätter:

– Den svaga punkten med de gamla broarna var att stolparna var gjorda i trä.

Beslut fattades om att bygga två nya broar, en i österläge och en i västerläge, och i maj 2021 inleddes byggnationen av de två nya broarna. Broarna, som är tillverkade i varmförzinkat stål, är 55 meter långa och till för både cyklister och gångtrafikanter som vill ta sig genom naturreservatet.

– Det som är kul med projektet är att de som byggt broarna kommer härifrån orten och har sitt kontor ett par hundra meter från den ena bron, säger Göran Pålsson.

Ett år i fullt bruk

Den östra bron invigdes redan i december samma år, medan den västra invigdes ett par månader senare, i april 2022.

– Den bron som ersatte den rasade kunde vi inviga först och med den uppstod det inga problem. Arbetet med den andra bron gick ungefär som tänkt men det var problem med markförhållandena som gjorde att projektet försenades en del, säger Göran Pålsson.

” Denyabroarnaär byggdaheltiståloch kommerhållaimånga årframöver.

Göran Pålsson projektledare på Smedjebackens kommun

Nu har det gått över ett år sedan båda broarna sattes i bruk.

– Det har fungerat jättebra med broarna och folk är glada över att ha promenadstråket tillbaka, säger Göran Pålsson.

Text av: Christopher Blanck

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 199

30 meters spännvidd för nya anläggningens takbalkar

I Kungälv ska Pretec, tillverkare och grossist av produkter för prefabindustrin, stålbyggnadsindustrin samt berg- och tunnelindustrin, flytta till nya lokaler. Detta efter att ha växt ur sina gamla på industriområdet Solbräcke. De nya lokalerna byggs på andra sidan motorvägen, och med nybygget kommer bolaget näst intill att tredubbla sin bruttoarea.

200 |

Sedan februari har en ny byggnad börjat växa fram på det nya industriområdet Rollsbo, Västerhöjd. Hit ska Pretec flytta både kontor, verkstad och lager och bakom bygget står bolaget själva, tillsammans med byggaren Bergman & Höök Byggnads. Den nya anläggningen blir cirka 10 700 kvadratmeter stor och under början av maj väntas stommontaget vara färdigställt.

– Vi använder så långt som möjligt våra egna produkter. Alla avdelningar är involverade i utformning av både kontor, lager och verkstad, berättar Anders Asp, säljansvarig på Pretec.

‘‘Jobbet kanske inte är enkeltmen det är enkelt attjobbamedoss.’’

En ny anläggning byggs på nya området Västerhöjd, Rollsbo. Bild: Pretec

Den nya anläggningen byggs för att bli en flexibel byggnad och för att uppnå målet ska vissa takbalkar få en spännvidd på 30 meter. Det ska minimera behovet av pelare vilket i sin tur ska göra möbleringen i lokalerna enklare att anpassa. Anläggningen byggs till två våningar där bygget består av en gjuten betongplatta, stålstomme, betongbjälklag och sandwichväggar, och på hälften av taket ska aktörerna installera solceller.

– Vi monterar solceller på 168 000 kWh så vi blir självförsörjande på grön el under stora delar av året, säger Anders Asp.

Under början av december väntas hela bygget vara klart.

Text av: Emilia Granberg

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 201
PERSSONSBYGGOCHSMIDE.SE Stålbyggnadsentreprenören som gör det enklare för dig. Från konstruktion, tillverkning och montage.
DET SKA VARA ENKELT

Slutspurt för Arendal Green Park

I direkt anslutning till Göteborgs hamn och invid riksväg 155 bygger NCC den nya logistikbyggnaden Albatross. Bygget är en femte etapp i det större projektet Arendal Green Park och för att uppnå certifieringen BREEAM Excellent används klimatförbättrad betong i all färskbetong.

Efter första pålningen i maj 2022 har en ny, 34 000 kvadratmeter stor logistikbyggnad växt fram på Arendal Green Park utanför Göteborg. Omkring årsskiftet 2023/2024 väntas projektets slutbesiktning.

– Bygget går enligt plan. Albatross är en del i projektet Arendal Green Park och här har vi byggt flera hallar.

Det innebär att många som arbetar här är inkörda i affären och upplägget. I det stora hela har allt flutit på, men precis som för de flesta byggen just nu har även vi känt av problem med leveranser och osäkra varupriser. Vi har däremot haft möjligheten att tidigarelägga leveranser vilket gjort att vi kunnat minska påverkan på projektet, berättar Marcus Kristiansson, projektchef på NCC och tillägger:

– Sen är det är mycket som ska byggas på kort tid vilket är utmanande men vi har jobbat hårt med både framdrift och logistik, samt fantastiska entreprenörer med oss. Det är A och O – inte minst i så här stora projekt.

Klimatförbättrad betong

Eftersom NCC har som mål att minimera projektets miljöpåverkan ska fastigheten certifieras enligt certifieringen BREEAM Excellent.

”Vi tackar NCC för ett gott samarbete genom alla skeden med Albatross.”
Haldur Rohtla, arkitekt, Inobi

– Jag tycker hållbarhetsaspekten i projektet är väldigt roligt. Bland annat använder vi oss av klimatförbättrad betong och vi har ett väldigt gott samarbete i projektet. Inte minst mellan NCC Property Development och NCC Building. Ett väl fungerande samarbete är en förutsättning för att få denna typ av projekt att fungera bra, säger Kristin Cadier, affärsutvecklare på NCC Property Development.

Text av: Emilia Granberg

202 |
Bild: NCC

Batteriproducent investerar i ny anläggning i Växjö

I oktober förra året togs det första spadtaget för Micropowers nya huvudkontor med utvecklingscenter och produktionsanläggning i Växjö. Anläggningen, som byggs i trä från stomme till fasad, sträcker sig över en yta om 25 000 kvadratmeter och kommer att tas i drift under 2024. Till en början kommer 350 personer att arbeta i den nya anläggningen.

– Det här är verkligen framtidens fabrik – det är gröna, smarta produkter som produceras och det görs i en fabriksmiljö som är ren, tyst och med hög automationsgrad, sade Torbjörn Gustafsson, VD Micropower Group, i samband med att det första spadtaget togs.

Det nya huvudkontoret kommer att innehålla en produktionsenhet för batteriladdare och modulära litiumbatterier samt ett nytt innovationscenter för kraftelektronik. Anläggningen kommer att utrustas med solceller för att försörja produktionsanläggningen med cirka 500 000 kilowattimmar per år.

Jönköpings nya parkeringshus rymmer både gym och matbutik

På Skeppsbron nära Munksjön i Jönköping växer en helt ny stadsdel fram. Här har Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling och Gärahovs Bygg byggt ett åtta våningar högt parkeringshus. Parkeringshuset har fått namnet Övertaget och här delar flera olika verksamheter på ytan.

I september 2022 kunde parkeringshuset öppna och med en yta på cirka 17 000 kvadratmeter har parkeringsdelen fått totalt 600 platser. Av dessa har flera förberetts för elbilsladdning. Utformningen av huset har Tengbom Arkitekter stått för, och utöver att rymma flera olika verksamheter ska byggnaden även fungera som en ljudbarriär mot den vältrafikerade Jordbrovägen.

På parkeringshusets gatuplan har Friskis & Svettis invigt en ny träningsanläggning och granne med gymmet hittas Lidl. Lidl:s butik omfattar cirka 2 800 kvadratmeter. Målsättningen med bygget var att skapa en attraktiv, ljus, trygg och hållbar fastighet med ett serviceutbud som underlättar vardagen.

www.linkedin.com/company/v%C3%A4xj%C3%B6-elmontage-ab/

INFRASTRUKTUR
| 203
www.branschaktuellt.se
www.vaxjoelmontage.se
Bild: Johannes Debus/Arkitektbolaget i Växjö Bild: Tengbom Arkitekter

Stående träpanel på Fyrislundshallarna

Ihop med RO-Gruppen Koncept bygger Castellum två nya hallbyggnader På Östra Fyrislund i Uppsala. Hallarna kommer omfatta 5 560 kvadratmeter och i en av byggnaderna ska Lindab husera. Enligt RO-gruppen är bygget ett spännande projekt på flera sätt.

I ett projekt som fått namnet Fyrislundshallarna byggs två anläggningar för handelslokaler, industrilokaler, kontorsytor och ytterligare personaldelar. Hallarna byggs på ett område i direkt anslutning till E4:an vilket ska underlätta för både transporter och kunder, och sommaren 2023 väntas bygget vara klart. Målet är att certifiera anläggningarna enligt Miljöbyggnad Silver.

– Att vara del i ett byggprojekt är otroligt inspirerande och utmanande på samma gång, t.ex. att hitta lösningar för minskad klimatpåverkan i uppförandeskedet utan att byggtekniska krav som ställts påverkas. I projektet Fyrislundshallarna har vi lyckats minska

betonganvändningen med 1/5-del genom att använda annan armeringsmetod, uppdaterar Björn Andersson, projektledare på Castellum, i ett inlägg på Linkedin.

Simon Gabrielsson, entreprenadchef på RO-Gruppen Koncept, tillägger:

– Vi är glada över att få samarbeta med Castellum. Det här är ett projekt som känns spännande och intressant på flera sätt – dels att få bygga i ett relativt nytt industriområde och med en miljöcertifiering, dels att byggnaderna känns påkostade då de utvändigt kommer beklädas med stående spårad träpanel som målas med lasyrfärg.

Text av: Emilia Granberg

För säkerhets skull & Security bravida.se För säkerhets skull Fire & Security bravida.se
Lindab blir en av hyresgästerna i Fyrislundshallarna. Bild: Castellum

Ny verkstad för Helikopterflottiljen

Från slutet av 1500-talet har Malmen i Linköping haft anor som militär övningsplats. Nu uppförs en ny verkstadsbyggnad åt Helikopterflottlinjens säkerhetsmaterielverkstad.

Tillsammans bygger Fortifikationsverket och Skanska en ny verkstad åt Försvarsmakten.

– Säkerhetsmaterielverkstaden har varit i behov av nya och mer ändamålsenliga lokaler under en längre tid så de nya lokalerna är efterlängtade. I verkstaden jobbar säkerhetsmaterieltekniker som ansvarar för de flygande besättningarnas personliga utrustning – både för helikopter och för flygplan, säger Lasse Jansson, tjf Kommunikationschef på Försvarsmakten.

Johanna Holst, pressekreterare på Fortifikationsverket, berättar att en utmaning i projektet varit platsen.

– Vi bygger på en plats med många befintliga byggnader och då är det ofta en utmaning att anpassa funktion och design så att den nya byggnaden smälter in bra bland de befintliga. Det har också varit en utmaning att få plats med alla önskade funktioner på en begränsad byggyta.

Första spadtaget togs i oktober 2022 och målsättningen är att projektet ska vara klart början av december 2023.

– Genom att förse Försvarsmakten med ändamålsenliga byggnader för deras viktiga verksamhet bidrar vi till ökad försvarsförmåga och ett starkt totalförsvar.

Vi jobbar i huvudsak direkt mot Bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Vi strävar även efter att bygga hållbart och i det här projektet innebär det att vi bland annat använder grön betong som minskar belastningen av koldioxid, avslutar Johanna Holst.

Text av: Emilia Granberg

Gillbergagatan

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 205
smide
professionell
yrkesgrupper inom bygg
kan vi
Med kompetens inom plåt, ventilation,
och
tvättning och nära samarbete med övriga
ta ett helhetsansvar.
TPr Byggkonsult AB Tel: 013- 13 04 50 Industrigatan 15 E-post: info@tprbyggkonsult.se 582 77 Linköping
21, Box 1292, 581 12 Linköping www.hami.se Kontakta oss:
Bild från stommontage. Totalt blir byggnaden cirka 1 400 kvadratmeter. Bild: Lars Jansson, Försvarsmakten

Nu står PostNords anläggning klar

– byggd enligt

Miljöbyggnad Silver

Med ett avtal på 10 år har PostNord få nya lokaler i Värnamo. 21 mars hölls slutbesiktningen för den nya logistikanläggningen vid Sydsvenska krysset och tillsammans har Nivika Fastigheter och Finnvedens Bygg haft som mål att skapa en modern anläggning. För att få så miljövänliga material som möjligt har aktörerna fört en loggbok över ingående material och produkter.

I anslutning till väg 27 och knutpunkten med E4:an – det så kallade Sydsvenska krysset i Värnamo, har PostNord flyttat in i sin nybyggda anläggning. Anläggningen har

www.techtak.se

byggts för att möta framtidens krav på effektivitet, flexibilitet och transporter och har byggts på 1 900 kvadratmeter. I anläggningen finns terminal, kontor och personalutrymmen och här hyser PostNord brev- och pakethanteringen för Värnamo.

Miljöbyggnad Silver

Den nya anläggningen har uppförts med betongplatta, sandwichelement, stålstomme och tak med TRP-plåt. Invändigt är väggar och bjälklag i trä. Målet har varit att bygga en anläggning med hög miljöprestanda och låg energiförbrukning och för att bygga enligt Miljöbyggnad Silver har byggnaden bland annat utrustats förberetts för både solceller och elbilsladdare.

206 |

PostNords nya anläggning i Värnamo. Bild: Nivika Fastigheter

Andra energilösningar i anläggning är styrd ventilation och uppvärmning med bergvärme.

– I projektet har vi fört loggbok över ingående material och produkter i byggnaden för att få så miljövänliga material som möjligt. Valet att bygga i enlighet med Miljöbyggnad Silver tillsammans med ett antal andra faktorer ligger helt i linje med Nivikas hållbarhetsarbete. Hittills har vi valt att inte certifiera byggnaden, men vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Emmie Nilsson, projektledare på Nivika.

Har ni stött på några utmaningar?

– En stor utmaning är alltid tiden. Det kräver bra planering och ett bra samarbete med alla in blandade.

Målet var att PostNord skulle kunna flytta in i april 2023, och precis enligt tidsplan tillträdde PostNord anläggningen 1 april.

Text av: Emilia Granberg

Hillerstorps Schakt AB är ett entreprenadföretag med stor bredd.

Vi åtar oss arbeten inom kabel och markentreprenader som till exempel anläggning, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader.

0370

info@hillerstorps-schakt.se

www.hillerstorpsschakt.se

www.branschaktuellt.se | 207
– 225 08

Nobias nya anläggning

– över 120 000 kvadratmeter

I Jönköping bygger köksproducenten Nobia sin nya fabrik.

Anläggningen beräknas vara i full produktion under slutet av 2024 och ska göra att företaget fortsatt är ledande när det kommer till kök. Det menar fabriksdirektören Henrik Sundström.

År 2020 beslutades det att kökstillverkaren Nobia skulle få resa en ny produktionsanläggning i Jönköping. Byggnaden ska bli över 120 000 kvadratmeter stor och uppföras i ett våningsplan. Byggarbetet drog i gång under hösten 2021 och Nobia räknar med att kunna producera kompletta kök under 2024.

– Byggnaden är färdigbyggd och vi är i en installationsfas. Vi har ett antal maskiner på plats där vi börjat produktionen och under de närmsta månaderna kommer det in mer utrustning, säger Henrik Sundström.

I fastighet, maskiner och teknik har man investerat 3,7 miljarder och när fabriken är i full drift kommer 400–450 personer att arbeta där.

– Med den nya fabriken kommer vi fortsatt kunna vara en ledande spelare i Europa vad gäller väldesignade och miljövänliga kök, säger Henrik Sundström.

Ger flera fördelar

Henrik Sundström berättar att Nobia har tre värdedrivare när det kommer till den nya fabriken.

208 | b
www.branschaktuellt.se
INFRASTRUKTUR
I slutet av 2024 beräknas fabriken vara i full produktion. Bild: FSK media

Dels handlar det om att ta ett stort språng när det kommer till automatiserad produktionen och internlogistiken, sedan handlar det om digitalisering och flexibilitet.

– Vi moderniserar både montering, flöden och bygger en helt ny maskinpark. Vi förbättrar både kvalité och skapar nya designmöjligheter. Vi vill bli mer transparanta och korta ned ledtiderna, och flexibiliteten gör att vi kommer kunna möta bland annat trender och efterfrågan på ett snabbare sett, säger han.

Den nya fabriken kommer även ge Nobia bättre möjligheter till en hållbar värdekedja, där ett resultat är svanenmärkta produkter berättar Henrik Sundström. Fabriken ska även Breeam-certifieras där man vill nå nivån ”Excellent”.

– Vi vill vara drivande inom industrin och en del av omställningen i samhället. Vi tittar på energiförsörjningen och på sikt kommer vi installera solceller på taket, säger han.

Text av: Christopher Blanck

www.branschaktuellt.se | 209
Info@fairbygg.se
Mellan 400-450 personer kommer arbeta i den färdiga fabriken. Bild: FSK media

Entreprenörerna kommenterar

I Jönköping håller just nu köksproducenten Nobia på att resa sin nya produktionsanläggning. Med i arbetet är både Veko och A-solutions som arbetar med ljus- och elsystem.

–Veko Lightsystems ansvarar för belysningen i detta projekt i samarbete med A-Solutions, säger Jordy Veldboer, Head of sales Scandinavia på Veko.

– A-solutions s.r.o arbetar med både installation och design av de elektriska systemen, säger Igor Kúšik, CEO på A-solutions.

Finns det något i ert sätt att arbeta som gör att ni sticker ut från andra företag?

– Att vi är flexibla och anpassningsbara är det som sticker ut mest hos oss på Veko. Belysningsbranschen förändras snabbt och genom att vi har all tillverkning lokalt samt stor kompetens och erfarenhet i vårt interna utvecklings- och produktionsteam, så kan Veko ligga i framkant på den snabbt föränderliga marknaden för industriell belysning, säger Jordy Veldboer.

– A-soultions in-houseteam genomför de snabbaste installationerna av kompletta

belysningssystem och det gör att det blir självklart för kunden att välja oss för en av de största industriella utvecklingarna i Sverige, säger Igor Kúšik.

Vad har ni stött på för utmaningar?

– Under 2022 var det en stor brist på marknaden för vissa elektriska komponenter, vilket gjorde leveranstiderna för viktiga komponenter till stor del osäkra. På det hela taget var detta en mycket stor utmaning för Veko att övervinna eftersom vi ville hålla leveranstiderna så korta som möjligt och leverera projekten så kompletta som möjligt, säger Jordy Veldboer.

– Det har varit utmanande att integrera och installera kompletta fungera system för linjär belysning, KNX-system, switchboards och kablage. En del svenska regler och lagar har varit nytt för oss men vi har klarat att leverera det vi ska på rätt nivå, säger Igor Kúšik.

210 | b www.branschaktuellt.se
Lighting for industry, logistics, retail, garage, sports and office Igor Kúšik CEO +(421) 949 752 339 igor.kusik@a-solutions.sk Jordy Veldboer Head of sales Scandinavia +316 13 18 24 61 Jordy.veldboer@veko.com Smart LED lighting systems

Världsunikt datacenter byggs i Falun

I Falun pågår ett bygge som hittills varit välbesökt av många. Här byggs nämligen uppföljaren till världens första datacenter i trä – datacentret precis bredvid. Bakom bygget står EcoDataCenter i tätt samarbete med ByggPartner i Dalarna och nu pågår slutbesiktningar inför öppningen.

212 |
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

Hållbarhetsinitiativ för datacentret

• Stomme, innerväggar och tak byggs i 100 procent trä

• Byggnadens värme återvinns till ett fjärrvärmesystem

• Datacentrets överskottsenergi används för produktionen av pellets

• Datacentret ska drivas av 100 procent förnybar energi

www.branschaktuellt.se | 213
I Falun bygger EcoDataCenter ett nytt datacenter. Bild: EcoDataCenter

I Falun står världens första datacenter i trä och nu bygger bolaget bakom datacentret, EcoDataCenter, ytterligare en byggnad. Den nya byggnaden byggs till 100 procent av trä vilket innebär att både stomme, innerväggar och tak byggs i trä – i det här fallet korslimmat trä och limträ.

”Trä som är ett energieffektivt och förnyelsebart byggnadsmaterial ger byggnaden en låg klimatpåverkan, vilket är en viktig parameter i datacentrets klimatkalkyl”, skriver EcoDataCenter i en kommentar.

Förnybar energi och egen design

Utöver hållbarhetsinitiativet med trä för stommen har EcoDataCenter ett samarbete med Falu Energi & Vatten där värmen från byggnaden återvinns till ett fjärrvärmesystem för Falu kommun. Likaså är platsen

ansluten till en fabrik där datacentrets överskottsenergi används till att producera den förnyelsebara bränslekällan pellets. Likt den befintliga byggnaden kommer det nya datacentret drivas av 100 procent förnybar energi.

– Med den nya byggnaden tillför vi marknaden ytterligare kapacitet om 9MW. Det är ett fantastiskt bygge och under projektets gång har vi haft många kunder som varit på platsen och tittat. Dels eftersom datacentret byggs i trä, dels eftersom vi bygger med en egen design. Det är väldigt ovanligt i datacenterbranschen att man gör det idag men vi vill vara säkra på att det blir som vi vill. Hittills har vi fått ett fantastiskt bemötande från de som varit och tittat, säger Johan Appelberg, operativ chef på EcoDataCenter.

214 | b www.branschaktuellt.se
Det nya datacentret byggs i trä. Bild: EcoDataCenter

Ett nytt kontor

Utöver det nya datacentret byggs ytterligare en byggnad där personalen kommer ha sina kontor. Sedan 2016 har de anställda suttit i byggbaracker men nu har det blivit dags att flytta in i en riktig kontorsbyggnad. Här skapas plats för cirka 40 kontorsplatser.

– Det känns såklart jättekul att även få ett nytt kontor och under tidig höst väntas både det nya datacentret och kontoret vara klart. Nu håller vi på att färdigställa det sista och kan konstatera att bygget gått väldigt bra. Vi har haft vissa utmaningar med logistiken då materielleveranser och produkter varit svåra att få tag i under vissa perioder, men det har vi löst genom ett stort engagemang tillsammans med vår huvudentreprenör. Vi har också haft en relativt tight tidsplan men trots alla utmaningar ligger vi rätt i både tid och budget. Vi har haft ett tätt samarbete

med våra samarbetspartners, och då vi alla fått engagera oss rejält under vissa perioder känns det extra bra att allt gått så bra, avslutar Johan Appelberg.

Text av: Emilia Granberg

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 215 www.bravida.se Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinkler, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera. ation, kraft FILIP FRANKE LINDFORS KONTAKT 070-5341286 FRANKE@GDMATFIX.SE
Larsson Direkt: 023-155 55 Mobil: 070-950 84 59 Daniel.larsson@markgruppen.com
Daniel

REGIONENS LEDANDE LEVERANTÖRER AV LYFTTJÄNSTER. LYFTANDE MASKINER I ALLA STORLEKAR

TACK

Till våra beställare för förtroendet att få isolera era installationer vid EcoData Falun

Vi är en av de ledande industriserviceleverantörerna i Norden. Inom teknisk isolering har vi varit verksamma sedan 1969, då under namnet Isenta och är i dag Sveriges största leverantör inom området.

Vår styrka består i vår förmåga att kunna erbjuda våra industrikunder flertalet tjänster och entreprenader inom: ingenjörs- och projektledning, piping, ställning, teknisk isolering samt underhåll. Genom att vara en helhetsleverantör, där våra uppdragsgivares behov finns samlat, skapar vi mervärde för våra kunder. Vi levererar entreprenader och underhåll över hela Sverige: Lokala med koncernens resurser i ryggen. nordics.bilfinger.com

216 | b
INSULATION WORK
www.branschaktuellt.se WE MAKE
Tel 0243-255000 | info@dalakranar.se www.dalakranar.se

Bengt Dahlgren AB kommenterar

För bygget av EcoDataCenter har Bengt Dahlgren funnits med som projektörer för processkylan. Här har bolaget byggt upp funktioner för processkylsystem, värmeåtervinning och processvattensystem tillsammans med beställaren.

– För DCA har vi projekterat i Plant 3D för prefabricering av rören i fabrik. Det gör installationen kostnadseffektiv samtidigt som tidsåtgången för montage blir liten. Det är jättespännande att få arbeta i ett projekt i denna skala där beställaren har så tydliga ambitioner gällande miljö och

energieffektivitet. Det har medfört att vi kontinuerligt kunnat arbeta fram bättre lösningar, säger Jonas Björnvad, uppdragsansvarig.

Hur har samarbetet fungerat?

– När man bygger system med denna komplexitet där systemen är sammanvävda funktionsmässigt är samordning och förstående oerhört viktigt. Samarbetet har fungerat mycket bra och det har varit väldigt roligt att jobba med de tekniska lösningarna. Tillsammans har vi utvecklat ett effektivt datacenter med hög driftsäkerhet.

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 217 Vi vill vara en föregångare i bygg- och fastighetsbranschen till effektiva, miljövänliga och motståndskraftiga fastigheter för människor att må bra i. Vi är samhällsbyggnadskonsulterna. www.bengtdahlgren.se

Contub kommenterar

Till EcoDataCenter i Falun har Contub byggt kylanläggningen.

Contub erbjuder smidiga industrirörmontage tack vare förproduktion i egen verkstad i Borlänge, och med över 20 års

erfarenhet av rörinstallationer för industriföretag tar bolaget fram rörlösningar efter behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla.

– I bygget av EcoDataCenter har aktörerna jobbat med partnering. Det är ett arbetssätt som belyser samarbete över åtagande gränser och triggar viljan att hjälpa varandra framåt. Samarbetet mellan entreprenörer, projektörer och kund är superviktigt för att lyckas i ett komplext och tidspressat projekt och i det här projektet har samarbetet fungerat väldigt bra, säger Jonas Ehrling, vd på Contub.

Har det förekommit några utmaningar?

– Det vi haft utmaningar med i just det här bygget har varit leveranstider, tidsram och komplexitet. Men det har vi löst på ett bra sätt tillsammans, svarar Jonas Ehrling.

Då Contub producerar rören i egen regi, utifrån 3D-ritningar från projektören där kundens behov tagits i beaktande, är allt mätt och klart i förväg. Det innebär att minimal produktion sker ute hos kund. Därmed går installationen av rör snabbt och det blir färre störningsmoment i den aktuella anläggningen.

– Det är något som får Contub att sticka ut – mängden prefabricering innan montage på plats, säger Jonas Ehrling och avslutar:

– Det här har varit ett utmanande men superkul projekt, och vi vill tacka alla inblandade för ett fantastiskt samarbete.

218 | b www.branschaktuellt.se

INDUSTRIRÖR FÖR VATTEN, ÅNGA, GAS, LUFT OCH KYLA

Smidiga industrirörmontage - tack vare förproduktion i vår egen verkstad i Borlänge. contub.se

DIN LEVERANTÖR INOM LOGISTIK OCH ENTREPRENAD

Lite av vad vi arbetar med:

• Materiallogistiken på ditt bygge

• Mellanlagring

• Lossar styckegods och byggtransporter

• Godshantering

• Snöröjning

• Halkbekämpning

• Sandupptagning

Vi löser dina utmaningar, kontakta oss så hjäper vi dig!

WWW.MACKLA.SE

Granitor Electro kommenterar

Granitor Electro AB är ett privatägt bolag och med verksamhet på ca 60 orter i Sverige och 2500 anställda är bolaget ett av de största el- och teknikföretagen i Skandinavien. Till EcoDataCenter levererar Granitor Electro brandlarmsystem –från projektering till driftsatt anläggning, inklusive service- och underhållsavtal.

– Vårt fokus är utveckling och servicetjänster inom bygg, fastighet, industri och infrastruktur. Vi vill göra positiv skillnad och bidra till ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. Vi är en anläggarfirma inom brandlarm, inbrottslarm larmklass 3 och cctv, och Security inom Granitor

är märkesoberoende. Vi anpassar lösning utifrån kundens behov, säger Håkan Östmo, Regionchef Granitor Security.

– Att få vara med på EcoDataCenters resa är både roligt, utmanande och intressant. På planritningen kan projektet se enkelt ut, men alla övriga system och installationer gör anläggningen komplex, säger Andreas Lehmann, projektledare och Behörig Ingenjör Brandlarm.

Vad tycker du om projektet? – Det är ett av de mest imponerande projekten vi deltagit i.

INFRASTRUKTUR www.branschaktuellt.se | 221

TEMA

Hållbara golv

Att renovera, återvinna eller återanvända golvet är bättre för miljön än att lägga nytt.

Hållbarhetsarbetet blir viktigare och viktigare inom golvbranschen och allt fler leverantörer och beställare tittar på mer klimatvänliga alternativ för att minska CO2-avtrycket. Vi har intervjuat Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, om vad man bör tänka på när man isolerar, när man ska byta eller renovera sitt golv samt vad byggherrar och fastighetsägare bör tänka på vid val av golvföretag.

Bild: Pixabay

Golvbranschen:

”Tänkpåattha isoleringnedåt–så värmengåruppåt”

Återvinn, återanvänd och renovera golvet i stället för att lägga nytt. Det menar Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen. I dag har hållbarhet blivit allt viktigare för både leverantörer och beställare, och i en intervju med Jenny berättar hon om sina bästa tips för ett klimatsmart och hållbart golvbyte.

Hållbarhetsarbetet har blivit allt viktigare inom de flesta branscher, så även inom golvbranschen. Att golven kan återvinnas, renoveras eller återanvändas är möjligt och det är bättre för miljön än att byta ut dem helt.

224 | b www.branschaktuellt.se
FORTSÄTTNING NÄSTA UPPSLAG
”Tillverkningen skavarahållbaroch produktenskavara sååtervinningsbar sommöjligt.
Jenny Adnerfall

Teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen

www.branschaktuellt.se | 225
golv. Bild:
Hållbarhet
har blivit allt viktigare för både leverantörer och beställare av
Pixabay

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

– Ser man till de som levererar golv så är det en fråga man jobbar mycket med. Man tittar på återvinningsmetoder och hur man kan få in mer återvunnet material när man tillverkar golven, säger Jenny Adnerfall och fortsätter:

– Tillverkningen ska vara hållbar och produkten ska vara så återvinningsbar som möjligt.

Golvbranschen har sedan många år ett system där man tar tillbaka installationsspill från plastgolv som sedan kan återvinnas till nya golv berättar Jenny Adnerfall.

– Nu funderar vi i branschen på hur vi ska skala upp detta för att det ska bli ännu mer återvinning, för alla olika golvtyper.

Vad ska man tänka på vid byten samt renovering av golv?

– Det finns olika tekniska aspekter som är bra att tänka på. Ska du lägga helt nytt golv så brukar vi på Golvbranschen säga att man ska ta bort det golv som redan ligger så man får ett bra underlag för det nya golvet. Har man exempelvis trägolv går det att använda olika underhållsprodukter beroende på vilken typ av ytbehandling golvet har. Är golvet mycket slitet går det också att slipa om och behandla med en mängd olika ytbehandlingar och infärgningsprodukter. Men om man ska slipa ned golvet, se till att ha tillräckligt träskikt på ytan som går att slipa ned.

Att ha isolering under golvet är ett sätt att få ned energiförbrukningen i ett hus. Bild: Unsplash
FORTSÄTTNING NÄSTA UPPSLAG

Absolut norrländsk kvalitet.

Råvaran till våra klassiska golv i furu och gran kommer från Norrlands djupaste skogar. I vårt breda sortiment finns massiva trägolv och parkettgolv – i ask, ek, furu och gran. Genuina och noga utvalda golv som håller över tid. Gör ett bra val på baseco.se.

baseco.se

EKPARKETT RESIDENS Obehandlad FURUGOLV Millesgården GRANGOLV Modern natur / vit

”DärförharviiGolvbranschen tagitframenauktoriseringför golvföretag.Härhardeföretagsom gårmedkravinombådekvalité, miljö-,ochhållbarhet,såvillman användasigavhållbaraföretag skamananlitaenettauktoriserat golvföretag.Deharkollpå verksamhetenocharbetaraktivt meddeaspekterna.

Jenny Adnerfall

Teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

Isolera åt rätt håll

Att ha isolering under golvet är ett sätt att få ned energiförbrukningen i ett hus, men varje hus har olika förutsättningar beroende på hur det är uppbyggt. I vissa hus ligger golvet på en platta på marken, andra har krypgrund men då går det att isolera underifrån. För att få ut det mesta av golvvärmen, behöver man se till att isoleringen är på rätt ställe menar Jenny Adnerfall.

– Ska man få bra utväxling av golvvärmen så tänk på att ha isolering nedåt – så att värmen går uppåt. Ska man tilläggsisolera golvet så måste man tänka på att ha tillräckligt med höjd för att göra det, så att inte golvet höjs med flera centimeter och kanske hamnar över trösklarna, säger hon.

Vad ska exempelvis byggherrar och fastighetsägare tänka på vid val av golvföretag?

– Alla har tankar om att sänka sitt CO2-avtryck och hållbarhetstrenden är inte bara för tillverkande företag – det gäller även de som beställer material och installation. Därför har vi i Golvbranschen tagit fram en auktorisering för golvföretag. Här har de företag som går med krav inom både kvalité, miljö-, och hållbarhet, så vill man använda sig av hållbara företag ska man anlita en ett auktoriserat golvföretag. De har koll på verksamheten och arbetar aktivt med de aspekterna, avslutar Jenny Adnerfall.

Text av: Christopher Blanck

228 | b www.branschaktuellt.se
Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen. Bild: Golvbranschen, GBR

Steg som gör skillnad.

STILRENA ENTRELÖSNINGAR SEDAN 1944

När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare. Kåbe Originalmatta är dessutom 100% återvinningsbar – vårt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på kabe-mattan.se

www.branschaktuellt.se | 229

Ny metod ska visa hur golvbranschen kan minska sina klimatutsläpp

Som en del i att minska klimatpåverkan och nå målet om netto nollutsläpp 2045

har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Golvbranschen, GRB, tagit fram en metod för att beräkna utsläppen i branschen. Både från produkter och tjänster.

Av samhällets klimatpåverkan står Byggbranschen för drygt en femtedel och av det kommer runt hälften från materialanvändning. Golvbranschen har en målsättning om att nå netto nollutsläpp av växthusgaser till år 2045 och för att nå dit det behöver utsläppen i första steget kartläggas. Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Golvbranschen, GBR, tagit fram en metod för att beräkna utsläppen.

– Vi har tagit fram en klimatberäkningsmetod som är tillämpbar för branscher som omfattar produkter och tjänster, och Golvbranschens medlemmar har ingått som fallstudie för att testa metoden i praktiken. Som en del av det har vi tittat på vad det finns för potential att sänka klimatutsläppen för golvbranschen som helhet och tagit fram förslag på fokusområden till branschens klimatfärdplan, säger Filip Sandkvist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet är en del av Golvbranschens arbete med att formulera en klimatfärdplan och hjälpa företag och beställare att göra smarta klimatval när det gäller golvmaterial och installationer.

Störst klimatpåverkan

I golvbranschen har avfallshantering av ytskikt, som sker genom förbränning, största klimatpåverkan skriver IVL i sin rapport. Därefter kommer materialtillverkning och tredjepartsleveranser.

– Eftersom klimatpåverkan från produktskedet och förbränning står för en stor del av golvbranschens klimatpåverkan är det relevant med åtgärder riktade mot dessa områden, säger Filip Sandkvist.

230 | IVL Svenska Miljöinstitutet och Golvbranschen har tagit fram en metod för att beräkna utsläppen i branschen. Bild: Unsplash

RENOVERING AV GOLV – SNÄLLARE MOT BÅDE MILJÖN OCH PLÅNBOKEN

Det finns flera vinster med att renovera golv i stället för att byta ut dem. Bona, som ledande leverantör av produkter och system för trägolv, vill se en attitydförändring i branschen. Genom renovering kan slutkunden minska sitt CO2-avtryck och sin energiförbrukning med 90 procent.

Varje år byter fastighets- och byggbranschen ut 25 miljoner m² golv. Detta samtidigt som vi vet att en omställning mot mer hållbara lösningar krävs. Att tillvarata och återcirkulera materialen i vår byggda miljö kan minska samhällets miljöpåverkan och samtidigt kapa kostnaderna. Genom renovering och en ökning av återbruket av material på plats, möjliggörs en omställning till en mer cirkulär golvbransch.

Som ledande leverantör av högkvalitativa produkter och system för installation, renovering och underhåll av golv riktar sig Bona nu mot marknaden för halvhårda golv, som exempelvis linoleum, vinyl, PVC, gummi och LVT. Enligt Golvbranschens Riksförbund, GBR finns det en halv miljon ton lagda plastgolv i Sverige. Många av dem finns på kontor, vårdhem, i skolor, idrottshallar och andra offentliga miljöer. Med andra

ord, det finns en stor outnyttjad potential för såväl kommersiella som offentliga aktörer att bidra till en cirkulär omställning.

– Många vet inte att även halvhårda och mjuka golv kan renoveras precis som hårda golv. Genom att använda våra produkter kan slutanvändaren bland annat reducera stillestånd. Exempelvis, om en operationssal inte kan användas för att golvet ska bytas ut kan det kosta uppemot 1,5 miljoner kronor per dag. Det innebär stora konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter. Här kan nytänkande leda till stora besparingar, säger Marc Janssen, Commercial Director Resilient på Bona.

Bona erbjuder ett cirkulärt alternativ I samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet har Bona tagit fram en rapport som redogör för stora miljömässiga fördelar med renovering framför nyinstallation av golv.

– Med vårt system för renovering av halvhårda golv kan slutanvändaren spara 60 procent tid, 40 procent kostnader, samt minska sitt CO2-avtryck och sin energiförbrukning med 90 procent. Vi jobbar med olika regioner i Sverige för att få fler att välja denna cirkulära lösning.

Bonas produktsortiment med lack och kulörer för slitstarka och fina ytskikt kan alltså ge nytt liv till slitna golv, samtidigt som de bidrar till att spara både tid, kostnader och minska miljöpåverkan.

– Man ska inte glömma att alla golv måste skötas om och renoveras med jämna mellanrum, det kommer man inte undan. Så välj att underhålla dem med produkter som är skonsamma för miljön och plånboken, i stället för att riva ut golvet, avslutar Marc.

LÖNSAM GOLVRENOVERING PÅ SJUKVÅRDSINRÄTTNING

Bona har fram tills nu renoverat och återställt mer än en miljon kvadratmeter världen över. Ett nyligen genomfört projekt är sjukvårdsinrättningen Collegium Park i Falköping, där fastighetsförvaltaren var i stort behov av en snabb, kostnadseffektiv och hållbar lösning. Krav som Bona, denna gång tillsammans med Ångtvättbilen i Skaraborg, kunde leva upp till.

Läs mer på: Bona.com/Resilient
Marc Janssen, Commercial Director Resilient, Bona
FÖRE EFTER

Skola rivs och byggs om – blir dubbelt så stor

Till hösten är planen att eleverna på Stavsborgsskolan, efter drygt två år i tillfälliga lokaler, ska få flytta in den nya och dubbelt så stora Stavsborgsskolan.

Stavsborgsskolan i Älta, Nacka kommun, rivs och byggs om för över 300 miljoner kronor. Den befintliga skolbyggnaden har en yta om 6 600 kvadratmeter medan den nya kommer att ha en yta på närmare 14 000, mer än dubbelt så stor än den tidigare.

Under byggtiden, som inleddes under sommaren 2021, har eleverna fått sin undervisning i tillfälliga lokaler i närområdet. Enligt planen ska den nya skolan vara redo till höstterminen 2023.

– Det är full fart. Det har varit en del utmaningar som det alltid är men det har vi hanterat på ett bra sätt. Entreprenörerna är väldigt duktiga och har lyckats bra. Det kommer bli en fin skola, Säger Robert Astrologo, projektchef på Hemsö.

Skolan, som är en F-9 skola, kommer ha plats för cirka 1 200 elever när det är färdig. Förutom klassrum, lunchrestaurang och kontor för personalen, kommer byggnaden att innehålla två idrottshallar.

–Kommunen ser till att uppfylla behovet av en större skola så att man ska ha plats för barn och unga som flyttar till Älta i framtiden, säger Robert Astrologo.

Men det är inte bara byggarbetare och entreprenörer som bidrar till den nya skolan. Även eleverna får vara med och bidra berättar Robert Astrolongo.

– Vi har satsat på återbrukskonst där material som exempelvis plåttak och stenplattor från gamla Stavsborgsskolan används för att skapa nya konstverk. Det gör att v både bevarar minnet av den gamla skolan samtidigt som eleverna får vara med och skapa konstverk för framtiden, säger han och fortsätter:

– Konstnären Jonas Torstensson har tagits in för att skapa olika verk där eleverna har fått vara med genom att ta fram olika motiv och budskap. Det får helt enkelt vara med och utforma sin skola och skolgård.

Text av: Christopher Blanck

232 | b www.branschaktuellt.se Dnr B 2019-001261 –Ankom 2019-12-16 Bygglov –MSU § 4/2020 –2020-01-29 –Ges

Till höstterminen 2023 är planen att eleverna på Stavsborgsskolan ska flytta in i den nya byggnaden. Bild/illustration: Hemsö

Helhetslösningar för dina behov av konsulttjänster inom el, tele och transportområdet. Vi erbjuder projektering, entreprenadbesiktning, kontroll, kostnadsberäkning och installationssamordning.

www.eltab.se

SKOLA www.branschaktuellt.se | 233 Från idé till verklighet

STOLTHET OCH STABILITET

VI SIKTAR PÅ FRAMTIDEN!

Carl Hanssons rör & värme AB är ett ledande VVS-företag med fokus på Stockholmsregionen.

Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS-anläggningar

– alltid med kundens bästa för ögonen. Med bred kompetens och gedigen kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet och hög leveransprecision fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål.

Vår målsättning är inte att bli störst – utan att vara rätt samarbetspartner för dig.

Carl Hanssons Rör & Värme AB är sedan 100 år ett ledande VVS-företag.

www.carlhanssons.se

234 |
Hanssons Rör & Värme
UTVECKLING OCH UTBILDNINGAR FRISKVÅRD OCH LAGANDA GEMENSKAP OCH FESTLIGHETER Carl
Ny skola i Löddeköpinge ersätter befintliga skolor

I Löddeköpinge rivs både Söderparkskolan och Tolvåkerskolan för att ge plats åt en ny skolbyggnad samt dubbla idrottshallar. Den nya Tolvåkerskolan kommer ersätta den befintliga skolan samt mellanstadiedelen av Söderparkskolan.

– De tidiga gamla och slitna skolbyggnaderna från 60-talet har nu ersatts av ett nytt skolhus, idrottscentrum och en generös och inbjudande entréplats, säger Charlotte Kristensson, arkitekt på FOJAB.

Den första juni 2021 togs det första spadtaget för den nya skolbyggnaden och enligt planen ska skolbyggnaden och idrottshallarna vara färdiga våren 2024.

– Tolvåkerskolan är en stor skola men vår målsättning har varit att skapa en skola där de mänskliga behoven är i centrum. Fokus har varit att skapa en trygg och inspirerande läromiljö anpassad efter ålder och behov, säger Charlotte Kristensson.

– De yngre barnen har tydligt avgränsade hemvister med egen entré medan de äldre barnen har en större sammanhängande lärmiljö med café och bibliotek.

Förskolan ska smälta in i skogsmiljön runt omkring

I Braås utanför Växjö pågår arbetet med Ängslyckans förskola. Förskolan gränsar till Sjösås Ängs naturreservat och är omgiven av skog. Byggstarten skedde i februari 2022 och förskolan blir färdig under 2023.

När Ängslyckans förskola är färdigbyggd beräknas cirka 150 barn och personal vistas där. Förskolan byggs i trä, har två plan med plats för tio avdelningar, ett tillagningskök samt kontors- och personalutrymmen. Lekredskapen i förskolans utemiljö görs i naturmaterial för att passa in i skogsmiljön runt om. Lika så ska färgen på skolan göra att även den smälter in om området runt omkring.

Förskolan uppförs enligt kraven för Miljöbyggnad silver men den kommer inte att certifieras. Detta ställer bland annat krav på bra materialval, god inomhusmiljö, bra akustik och ventilation samt bra dagsljusinsläpp. Byggnaden kommer att förses med solceller som ska producera egen el.

Arkitekter & Ingenjörer GULLMANDERS
Bild: Gullmanders arkitekter & Ingenjörer
SKOLA www.branschaktuellt.se | 235
Illustration: FOJAB

NY FÖRSKOLA med fokus på utemiljö för barnen

Till hösten är förskolan tänkt att vara färdig. Men än återstår ett par månaders arbete med Lotorps förskola i Finspång, där en stor del av fokuset legat på utomhusmiljöerna för barnen.

Lyft- och hanteringsentreprenör

Hitta din närmaste depå | www.jinert.se

Under första kvartalet 2022 inleddes arbetet med Lotorps förskola i Finspång. En helt ny förskola, som kommer ha plats för 100 barn och 20 pedagoger. Arbetet har pågått i drygt ett år och enligt planen ska man vara redo att flytta in verksamheten till höstterminen 2023.

– Förskolan omfattar runt 1700 kvadratmeter och är L-formad. Ena delen av huset har två våningar medan den andra är en våning, säger Anel Kasumovic, ombud på Finspångs kommun, och fortsätter:

236 |

– Som alltid i byggbranschen är det en utmaning att bli klara i tid. Men som läget är nu ska det mycket till för att vi inte ska bli färdiga till höstterminen.

Anel Kasumovic berättar att i stort sett allting är på plats och det som återstår är bland annat utförande

av ytskikt, montering av utrustning samt en del invändigt arbete som målning.

– Sedan håller vi på med utemiljön som kommer bli jättefin.

Förutom tidsaspekten, har ni stött på några andra utmaningar?

– Vi har haft lite små bekymmer med markförutsättningarna, men det tycker jag att vi har löst på ett väldigt bra sätt. Det har varit en ganska härlig och bekväm resa hittills där entreprenören varit väldigt flexibel och lösningsorienterad.

Utemiljön för barnen i fokus

Utvändigt så täcks förskole byggnaden av en mur i tegel blandat med cederträ och på taket finns det solceller.

– Detaljerna på huskropparna, med kombinationen av cederträ och tegel, samt utemiljön som vi bygger är fantastisk. Utemiljö kommer innehålla massor av fina saker som barnen kommer att älska, säger Anel Kasumovic, och fortsätter:

– Verksamheten har varit på besök även fast allting inte var på plats. Och de gillade vad dem såg. Att få se förskolan rent fysiskt har varit väldigt gynnsam för dem tror jag.

Text av: Christopher Blanck

SKOLA www.branschaktuellt.se | 237 Vi på Östagöta Byggpartner är i en expansionsfas och är redo att ta oss an nya uppdrag med omnejd www.ostgotabygg.se 070-710 51 02
Den nya förskolan är L-formad och har plats för 100 barn. Bild: Arqly

I Hagavikskolan blir varje våningsplan en egen hemvist

I Växjö har behovet av en ny högstadieskola varit stort vilket lett till att det kommunala fastighetsbolaget VÖFAB och Dynacon Construction nu bygger skolan Hagavikskolan. Likaså byggs en sporthall och ett produktionskök som med sin kapacitet för 3 500 portioner även ska kunna försörja andra skolor.

Sommaren 2022 togs första spadtaget för Hagavikskolan – en ny högstadieskola som ska kunna ta emot mellan 600 och 650 elever. Hagaviksskolan byggs i det nya bostadsområdet Hagavik och nu pågår bygget förfullt.

L-formade klassrum

I den nya skolan byggs miljöerna upp som hemvister där varje

hemvist ska husera på sitt eget våningsplan. Totalt byggs varje hemvist för cirka 200 elever och för att elever som behöver ska kunna sitta lite mer avskilt kommer vissa klassrum bli L-formade. Tanken är att de teoretiska ämnena ska genomföras i de egna hemvisterna medan eleverna kan mötas i andra delar av skolan för praktiska ämnen eller gemensamma aktiviteter.

”Härskadetgåatt

tillaga3500portionerföratt ävenkunnaförseandradelar ochskolormedmatomdet skulleuppstånågonkris.

på Vöfab

238 | b www.branschaktuellt.se Inlook Sverige är ett företag inom interiört byggande och specialmontage. 010-177 02 70 info@inlooksverige.se www.inlooksverige.se
SKOLA

Utöver klassrummen och hemvisterna byggs även en sporthall i projektet och här ska hallen byggas till en multisal. Det byggs också ett produktionskök som inte bara ska få kapacitet för att förse den egna skolan med mat – det ska också kunna försörja andra skolor och förskolor i kommunen med mat.

– Nu uppför vi skolbyggnadens prefabstomme i betong och vi håller samtidigt på med väderskydd för idrottshallen som ska byggas i trä. Skolbyggnaden och idrottshallen utgör tillsammans cirka 11 000 BTA och i byggnaden byggs också ett stort produktionskök. Här ska det gå att tillaga 3 500 portioner för att även kunna förse andra delar och skolor med mat om det skulle uppstå någon kris, berättar Katarina Svensson, projektledare på Vöfab.

I projektet byggs skolbyggnaden och idrottshallen ihop till en huskropp och i april startades arbeten

med isolering och tegelfasad för skolbyggnaden.

Höstterminen 2024 ska nya Hagavikskolan kunna slå upp dörrarna.

Text av: Emilia Granberg

Din

Assemblin

Arabygatan

T

www.branschaktuellt.se | 239
EL-Installatör i Växjö
El AB
|SE‑352 46 Växjö
78
10 472 60 00 | W www.assemblin.com Växjö
+46
I Växjös nya bostadsområde Hagavik byggs det nya högstadiet Hagavikskolan. Illustration: bsv arkitekter & ingenjörer
EMAUSSKOLAN BYGGS UT OCH OM – kommer ha plats för över 700 elever I idrottshallen byggs oklädningshubbar med totalt 36 hytter där eleverna kan duscha och byta om. Bild: Archus

I höstas inleddes byggarbetet kring Emausskolan. En ny byggnad ska till, samt en idrottshall innan den befintliga skolbyggnaden renoveras. Till höstterminen 2025 ska allt arbete vara färdigt och då kommer skolan kunna ta emot över 700 elever.

På Emausskolan, som är en F-6 skola, finns det i dagsläget plats för drygt 350 elever. Men om ett par år kommer skolan kunna ta emot det dubbla då den befintliga skolbyggnaden ska renoveras, en ny byggnad ska resas och en ny idrottshall byggas.

– Det behövs fler skolplatser då det byggs mycket i området. Den idrottshallen som står i dag håller inte mottet så nu bygger vi en fullstor idrottshall, säger Johanna Boivie, projektledare på Västerås stad.

I den nya skolbyggnaden kommer F-3 ha sin verksamhet medan årskurs 4-6 kommer bedriva sin verksamhet i den befintliga byggnaden när den är renoverad och klar. Idrottshallen står färdig 2023, tillbyggnaden blir klar våren 2024 och renoveringen av den befintliga skolbyggnaden står klar sommaren 2025.

Utöver att skolan byggs om och ut, samt att en ny idrottshall reses, så kommer även skolgården få sig ett lyft berättar Johanna Boivie.

– Den blir inte större men vi bygger en mer genomtänkt skolgård med pedagogiska rum och miljöer där barnen haft möjlighet att komma med önskemål, säger hon.

Har ni stött på några utmaningar?

– Materialpriserna har varit en enorm utmaning. Vi har fått nagelfara vartenda inköp och fått tänka om lite och gjort mer kostnadseffektiva val. Det har varit ganska små saker som man inte tänker på i projekteringen, men det ger oss en jättebra erfarenhet för framtida byggen.

Flera unika aspekter med nya skolan

Något som sticker ut med den nya idrottshallen är att det inte kommer byggas klassiska omklädningsrum.

I stället kommer man att bygga så kallade omklädningshubbar som fördelas på två omklädningsrum innehållandes totalt 36 omklädningshytter där eleverna både kan byta om och duscha. Detta för att öka tryggheten för eleverna.

– Vi tror och hoppas att detta kommer leda till en ökad trygghetskänsla och barns vilja att delta på idrotten, säger Johanna Boivie

En annan aspekt som sticker ut med skolan är återbruket. I stället för att riva delar av den befintliga skolan, så renoveras den och får en nybygg del intill sig. Man återbrukar även tegel på delar av idrottshallen.

– Vi måste behålla mer, vi kan inte hålla på att riva byggnader hela tiden, det finns inte resurser på vår planet för att fortsätta bygga nytt i den utsträckning som är nu, avslutar Johanne Boivie.

Text av: Christopher Blanck

SKOLA www.branschaktuellt.se | 241 Bryngelsrud 314, 660 52, Edsvalla • 070-813 50 50 • www.bmjbetong.se Utför håltagning, sågning, slipning bilning i betong samt rivning av stora som små byggnader

Skola från 1800-talet rustas upp i omfattande renovering

Sedan början av 2022 har Söderhamns kommun och H-B Bygg i Hälsingland varit på plats och renoverat Staffangymnasiet. I en första etapp har insidan av skolan renoverats och nu fortsätter arbetet med det yttre. Skolan byggdes på 1860-talet och till hösten väntas skolan ha fått ett helt nytt lyft.

Då Staffansgymnasiet i Söderhamn var i behov av både uppfräschning och modernisering håller den gamla skolbyggnaden på att renoveras – hela vägen från tornspiran till källarplan. I en första etapp har insidan renoverats med bland annat stambyte, ny belysning, byte av gamla elinstallationer och ett nytt mekaniskt ventilationssystem. Likaså har dörrar bytts, toaletter funktionshinderanpassats och i taken har skolan fått akustiktak. Utvändigt får skolan en

ny skolgård med bättre belysning och under hela projektets gång har verksamheten kunnat fortsätta i skolans lokaler.

– I A-huset, den äldre delen av skolan, var det alldeles för högt i tak för att ljudnivåerna skulle passa för skolverksamhet. Därför har vi sänkt taken som tidigare var 5-6 meter med cirka 1-2 meter. Likaså har vi ökat brandsäkerheten där vi både bytt ut samtliga klassrumsdörrar och delat upp skolan i olika brandzoner, säger Mashall Nijadiyan, projektledare på Söderhamns kommun, och tillägger:

– Nu är insidan klar och det som återstår är ett utvändigt takprojekt som vi förhoppningsvis kommer bli klara med innan sommaren. Utöver detta kvarstå några markarbeten och målet är att kunna stänga projektet i september.

Text av: Emilia Granberg

242 |
Staffangymnasiet i Söderhamn renoveras både invändigt och utvändigt. Bild: Annika64, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Bygge minskar klimatavtrycket – motsvarar fler än

1 000 Thailandresor

Tillsammans bygger Borås stad och Skanska skolan

Fredrikborgsskolan. Byggnaden blir tre våningar hög och omfattar runt 13 000 kvadratmeter, och i skolan görs plats för cirka 850 elever i årskurs F-9. Här kommer även grundsärskola att inrymmas och utöver själva skolbyggnaden byggs en idrottshall.

När det kommer till bygget beskriver aktörerna ett projekt med högt ställda hållbarhetskrav och utöver att skolan byggs med grön betong kommer skolan rustas med solceller. Det har även använts återvunnen cellplast i bottenplattan och för fasaden som vetter mot gatan blir det återvunnet tegel. Tack vare hållbarhetsinitiativen har projektet lyckats minska klimatavtrycket från bygget och i mitten av mars låg besparingssiffran på 716 ton koldioxid – en besparing som ska motsvara cirka 1 074 Thailandresor, tur och retur.

Andra hållbarhetsinitiativ i projektet är bland annat energibrunnar som borras för att dels kunna förvärma luft, dels ge kylning. Höstterminen 2024 väntas skolan kunna tas i bruk.

Askimsskolan växer och byggs om – får plats för nästan

200 fler elever

Den äldsta skolan i Askim, Askimsskolan, byggs om med anledning av befolkningsökningen i området. Skolan är i dagsläget en F-6 med rum för 300 elever, men kapaciteten kommer att ökas till 470 när skolan är färdig. Förutom plats för fler elever kommer den nya byggnaden bland annat innehålla slöjdsalar, bibliotek, matsal och tillredningskök samt en fristående idrottshall.

Markarbetet inleddes under vintern 2022 och hela projektet beräknas vara klart under våren 2025. Skolans elever involverades tidigt i processen och fick komma med förslag på vad de önskade se i den nya skolan. I projektets första etapp ingår nybyggnaden av F-6 skolan som ska vara klar våren 2024. I den andra etappen, som inleds när den första är färdig, nybyggnad av hus G, ombyggnad av hus C samt rivning av hus A, som innehåller idrottshall, omklädningsrum och matsal. Den etappen beräknas vara klara under 2025.

Kostnaden för nya Askimsskolan landar på cirka 170 miljoner kronor.

www.nordsvets.se

Bild: Pressbild, Skanska
SKOLA www.branschaktuellt.se | 243
Bild: D Office arkitekter

Efter omprojekteringen

– nu börjar Brantingsskolan färdigställas

Efter flera års projekttid med både omprojektering och utmaningar till följd av pandemi och krig börjar det färdiga resultatet av Brantingsskolan i Uppsala synas. Skolan planeras inrymma 720 elever i årskurs 4-9 och i ett parallellt projekt har även en ny idrottshall byggts. Vi har pratat med Jonny Strandberg, projektansvarig på skolbyggets byggherre Uppsala kommun Skolfastigheter, som berättar mer om projektets framdrift och hur aktörerna jobbat med restaurering av skolans historia.

244 |
Hösten 2023 väntas inflytt i nya Brantingsskolan. Bild: Uppsala kommun Skolfastigheter

För att skapa en modern och tillgänglighetsanpassad lärmiljö för både elever och lärare togs ett beslut om att gamla Brantingsskolan skulle rivas för att ersättas med en ny. Samtidigt var kravet att den gamla aulan skulle bevaras då skolan sågs som en värdefull byggnad av kulturhistoriska skäl. Hösten 2018 påbörjades rivningsarbetet och sommaren 2019 började bygget av den nya, men senare under året upptäcktes brister i den bevarade aulan som gjorde att även denna behövde rivas.

– Brantingsskolan var byggd i en 90-gradersvinkel där själva vinkeln utgjordes av aulan, och mot aulan var två skolbyggnader dockade. Ursprungstanken var att bara riva de två sistnämnda delarna men då konstruktionen inte levde upp till relationshandlingarna var vi tvungna att riva aulan mitt i bygget. Det gjorde att vi behövde projektera om och att vi därmed fick ett hack i skivan. Det har dragit ut på byggtiden, men nu har vi en aula på plats som vi är mycket nöjda med, säger Jonny Strandberg.

Konstverk restaureras

Trots att även aulan behövde rivas kunde vissa delar av aulan plockas ner och restaureras. Efter en lyckad rivning kunde ett väggparti med konstverket Juniskäret räddas.

– I gamla aulan fanns ett konstverk målat på väggen som man under rivningen varsamt plockade ner. Nu ska konstverket sättas upp i nya aulan och det känns kul att man valt att bevara både konst och

skolans historia. Man har också satt upp ett gammalt solur som man tog ner på innergården för att sedan montera upp igen, säger Jonny Strandberg. ”

Igamlaaulanfannsett

konstverkmålatpåväggensomman underrivningenvarsamtplockade ner.Nuskakonstverketsättasuppinya aulanochdetkännskulattmanvalt attbevarabådekonstoch skolanshistoria.

Jonny Strandberg

Projektansvarig på skolbyggets byggherre Uppsala kommun Skolfastigheter.

Påminner om gamla skolan

Eftersom skolområdets arkitektur setts som en viktig del av områdets värdefulla helhet, får nya skolan en exteriör som ska påminna om den gamla. Placering, längd och höjd har byggts till densamma, medan flyglarna blivit något bredare. Skolan är byggd med HDF-bjälklag och stålstomme och utvändigt förses fasaden med tegel. Generalentreprenör för bygget är Veidekke.

Text av: Emilia Granberg

SKOLA www.branschaktuellt.se | 245 För säkerhets skull Fire & Security bravida.se För säkerhets skull Fire & Security bravida.se

Persborgs förskola byggs i tre moduler

Efter att Skogsgårdsskolans lokaler revs i Ronnebys centrala delar kunde bygget av en ny, modernare förskola starta på platsen. Här bygger Ronneby kommun Persborgs förskola ihop med Peab och under 2024 väntas de nya

lokalerna kunna fyllas med liv.

I Ronneby pågår bygget av Persborgs förskola förfullt och för att skapa en förskola som känns som barnens arena har aktörerna tagit hjälp av en referensgrupp med förskolepedagoger. Målet är att skapa mer än bara ett hus och tanken är att huset ska kunna fungera som mötesplats för både förskolebarn, personal och föräldrar.

– Vi kommer att lyfta många frågor med referensgruppen. Platsen är ju en viktig del i det pedagogiska arbetet. Även om det finns många standards att följa

Skiss över Persborgs förskola. Bild: Ronneby kommun

så är pedagogernas kunskap och barnens perspektiv avgörande för att förskolan ska kunna bli just barnens arena, säger projektledare Jeanette Jarleberg.

När Persborgs förskola står klar ska förskolan erbjuda plats för 180 barn samt nattisverksamhet, och själva byggnaden får en utformning av tre moduler. Varje modul kommer delas upp på flera mindre hemvister och här byggs samtliga hemvister på nedre plan. En del av förskolan blir till två plan och på övre plan byggs bibliotek, personalutrymmen, restaurang och kök.

Utvändigt får förskolan fasadskivor i fyra olika kulörer och på taket blandas växtlighet med solceller. Utegården ska beså av flera olika utemiljöer och här görs plats för både lek, utbildning, gröna skogspartier och pulkabacke.

Text av: Emilia Granberg

246 | b www.branschaktuellt.se

Sundbyskolan växer –kommer ta emot 1200 elever

På Sundbyskolan i Spånga går det i dag runt 800 elever mellan förskola och årskurs 9. Skolan, som består av 16 byggnader, byggdes redan på 50-talet. Efter mer än 70 år anses lokalerna inte klara måttet och därför ska skolan byggas om. Det kommer även att tillkomma två helt nya skolbyggnader. I projektet ingår det även rivning av fyra hus varav två paviljongbyggnader.

Arbetet påbörjades i april 2021 och enligt planen ska det vara färdigt i december 2023. I och med om- och utbyggnaden av Sundbyskolan kommer även elevantalet att ökas, från dagens 800 elever till 1 200. Och för att möta det ökade elevantalet kommer även skolans matsal samt storkök att byggas om och till.

Byggnaderna kommer att uppförs enligt systemet Miljöbyggnad, med totalbetyget Silver. Totalt kommer arbetet att kosta runt 145 miljoner kronor.

Godkänd slutbesiktning för

Campus nya lokaler

Efter cirka två års byggtid har om- och tillbyggnaden av Campus vid Universitetssjukhuset i Örebro fått godkänd slutbesiktning. Bygget som påbörjades 2021 har inneburit en till- och ombyggnation av läkarutbildningens lokaler och totalt har Campus försetts med 6 000 nya kvadratmeter.

Det var vid månadsskiftet mars/april som slutbesiktningen av bygget hölls och idag har fastigheten byggts till med sex våningar. Här har hörsal, lärosalar, grupprum, kontor, restaurang och godsmottagning byggts och i de befintliga lokalerna har anpassningar gjorts. I entreprenaden ingick även ett kliniskt träningscentrum där läkarstudenter ska kunna träna på avancerade övningsdockor och realistiska vårdsituationer.

Målet i bygget har varit att skapa en sömlös övergång mellan befintliga lokaler och nybygget och nu ska projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Bakom bygget hittas Region Örebro län med Serneke som totalentreprenör, och med utbyggnaden ska både antalet studenter och anställda kunna öka.

Vill ni skapa härlig blomsterprakt och få färre vattningstillfällen?

Vi har blomlådan för er!

Vi har blomlådor för utsmyckning av entréer, broar, balkonger samt för att förenkla skötseln i rabatter. Alla våra blomlådor är svensktillverkad i återvinningsbart aluminium för högsta kvalitet och hållbarhet samt för god stabilitet och tålighet.

Välkomna att kontakta oss för mer information! www.emperi.se 0586-51735 info@emperi.se
Helsingborg Malmö Lund Stockholm www.apqel.se Vi tackar Arcona för förtroendet Helsingborg Malmö Lund Stockholm www.apqel.se
Bild: Stadion arkitekter
SKOLA www.branschaktuellt.se | 247
Bild: White Arkitekter AB

Snart flyttar Fristadsskolans elever in i riktiga lokaler

Under 2024 byts de tillfälliga modulerna, där eleverna på Fristadsskolan går i dag, ut mot permanenta lokaler och en tryggare skolmiljö.

Arbetet med renoveringen av fastigheterna Västra Folkskolan 1 och Vildrosen 1 och 6 i Eskilstuna, dit Fristadsskolan ska flytta sin verksamhet, är i fullgång. Det innebär att eleverna, som förtillfället går i inhyrda skolpaviljonger, snart flyttar in i riktiga lokaler

– Grunden med hela projektet är att vi vill få ut eleverna ur modulerna. Det här kommer att bli ett lyft för både dem och personalen, säger Laith (Leffe) Al-Ameri, projektledare

på Kfast, och fortsätter:

– Vi ligger enligt fas och samarbetet med totalentreprenören har verkligen fungerat bra.

Ett projekt i flera etapper

Projektet är uppdelat i flera etapper. I etapp ett och två genomförs stam- och fönsterbyten, omläggning av tak och tilläggande av solceller. Samtliga ytskikt kommer också att renoveras berättar Laith (Leffe) Al-Ameri.

– Första etappen som blir klar i sommar handlar om att renovera den befintliga matsalen samt att bygga en helt ny matsal, säger han och fortsätter:

– I den andra etappen som blir klar under hösten gör vi om lokaler som tidigare använts som klassrum till specialsalar, som ska användas till bland annat musik-, slöjd- och bildundervisning.

I höst inleds arbetet med den sista etappen där Komvux tidigare lokal ska renoveras för att sedermera användas till hemklassrum av eleverna, samt kafé och personalutrymmen.

– Planen är att det ska vara klart hösten 2024, säger Laith (Leffe) Al-Ameri.

Text av: Christopher Blanck

Eskilstuna Vägmästarvägen 1

635 02 Eskilstuna

016-12 56 12 Västerås

Sjöhagsvägen 2

721 32 Västerås

248 | b
www.branschaktuellt.se VI BYGGER STADEN VI ÄLSKAR ATT BO I
info@tunaentreprenad.se www.tunaentreprenad.se
SKOLA
Eleverna på Fristadsskolan kommer få en helt ny matsal. Bild: PE Teknik & Arkitektur.

Hemlingborg samlar unga och gamla under samma tak

Strax utanför Gävle i den nya stadsdelen Södra Hemlingby byggs det nya komplexet Hemlingborg. Här ska fyra kommunala verksamheter samlas i samma byggnad och redan idag har ena verksamheten kunnat öppna upp i lokalerna.

I komplexet Hemlingborg byggs ett vård- och omsorgsboende med 80 platser, en F-6-skola, en idrottshall och en förskola. I förskolan, som byggts för 120 barn, kunde verksamheten börja flytta in i januari 2023 och vid starten öppnades tre av förskolans sex avdelningar. I sin helhet står förskolan klar men det blir först när skolan och vårdoch äldreboendet flyttar in i augusti som alla gemensamma utrymmen och funktioner ska stå klara.

Bygget av Hemlingborg utförs av Gavlefastigheter och Gavlegårdarna tillsammans med ByggPartner, och för föreningen ByggDialog Dalarna är Hemlingborg en testbädd för ny teknik.

Trä och ny teknik

– Det här är mer än ett bygge. Det här är Sveriges mest intressanta projekt för träbyggande där ny teknik, nya konstruktionslösningar och samarbeten kan testas för att driva på utvecklingen, säger Åke Persson, ByggDialog Dalarna.

Som Åke Persson hintar om blir Hemlingborg ett hus byggt i trä och här utgörs både stomme i ytterväggar, tak och bjälklag av trä. Bjälklaget utgörs av KL-element och ribb-bjälklag som är en samverkansprodukt mellan skivor i KL-trä och limträbalkar, och stommen i bärande väggar utgörs av KL-trä. Utöver trä byggs vissa delar i prefabricerad betong – bland annat hissschakt, trapphus och de mest väderutsatta balkongerna.

Text av: Emilia Granberg

INLAGT OCH KLART!

Vi erbjuder fasta priser – inlagt och klart. Inkluderar material, frakt och montering.

www.branschaktuellt.se | 249 ETT FÖRETAG I GO LV K EDJAN ETT FÖRETAG I GO LV K EDJAN ETT FÖRETAG I GO LV K EDJAN ETT FÖRETAG I GO LV K EDJAN ETT FÖRETAG I GO LV K EDJAN Telefon 026-51 58 20 | www.byggogolv.se
Bild från bygget av Hemlingborg. Foto: Thomas Alm

Går allt enligt plan kan eleverna komma tillbaka till höstterminen. Bild: Projektkompaniet

Skola med anor från 1800-talet totalrenoveras

I Vadstena genomgår anrika Sankt Persskolan en omfattande ombyggnation. Skolan som består av flera byggnader, varav en från mitten på 1800-talet, ska vara färdig i sommar.

Sankt Persskolan i Vadstena, består av tre byggnader, varav den äldsta byggdes redan på 1850-talet. De andra husen byggdes på 1950-, respektive 1960-talet. I början av 1900talet, gjordes en större tillbyggnad på ursprungsbyggnaden, men i övrigt har bara mindre ändringar och underhåll utförts.

Rätt resurser. För alla projekt.

Tranås Anläggningsservice verkar inom mark- och anläggningsbranschen i norra Småland och södra Östergötland. Vi utför små och stora markoch anläggningsentreprenader, i privat och offentlig miljö. www.tasab.se

Byggnadernas skick, med bristande underhåll och många komponenter som uppnått sin förväntade tekniska livslängd, gjorde att man hade tuffa beslut att ta när det kom till planerandet för den renovering som pågår nu, berättar Mats Spång, byggledare på Projektkompaniet i Motala.

Vi arbetar med måleri inom Vadstena, Motala, Mjölby samt Ödeshög med omnejd www.davidssonsmaleri.se

250 |
Davidsson Måleri och Golv AB utvecklas ständigt för att kunna ge dig som kund de bästa produkterna och arbetsmetoderna inom måleri- och golvarbeten.

– Byggnaderna bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas därför av varsamhetskrav och förvanskningsförbud enligt Plan- och bygglagen. Det krävs mycket eftertanke för att få ihop kulturen med dagens krav gällande brand, ventilation, akustik och tillgänglighet säger han, och fortsätter:

– Vi ska bygga en hållbar skola för framtiden, så det är många överväganden som måste göras när kulturen krockar med dagens krav och material. Målsättningen har varit att återbruka så mycket som är möjligt och rimligt i projektet.

En tight byggplan

Entreprenaden drog i gång i augusti förra året och enligt planen ska man vara färdig för besiktning i juni. Verksamheten ska kunna flytta in under sommaren och eleverna kan komma tillbaka till höstterminen. Skolan kommer att gå från en F-2 till F-3 när den är färdig.

– Tiden är knapp då det är en kort byggtid som är uppsatt. Entreprenörerna ligger för dagen i fas med tidplanen, men det kan räcka med att en leverans blir försenad för att omkullkasta tidplanen, säger Mats Spång och fortsätter:

– Eftersom det är tre hus, med flera våningar, så pågår arbete på många platser samtidigt och det har ställt stora krav på totalentreprenörens platsledning när det gäller samordning.

Skolgården görs om

Förutom att man bygger om skolbyggnaderna så kommer även skolgården att göras om helt berättar Mats Spång. Bland annat kommer nya lekredskap att finnas samt en multiplan för idrott. Vidare berättar han att Vadstena kommun har en representant för verksamheten som är med i hela processen och är behjälplig med allt som rör skolans behov, logistik och alla val som behöver göras under projektet samt även en driftansvarig som finns med och bevakar de tekniska systemen.

Text av:

Ordning och reda –vi levererar rätt och snabbt. håltagning•rivning•sanering•kolfiberförstärkning•injektering www.mdbab.se
”Vi ska bygga en hållbar skola för framtiden”, säger Mats Spång. Bild: Projektkompaniet

DRYGT SEX ÅR EFTER INVIGNINGEN

– Trönninge skola byggs ut

Trönninge i Varberg växer fort och inflyttningen i området har skett snabbare är förväntat. Därför behöver den relativt nybyggda Trönninge skola byggas ut för att kunna ta emot fler elever.

År 2017 stod F-9 skolan, Trönninge skola, i Varberg färdig för 800 elever. Men den prognos som hade gjorts över inflyttningen i området visade sig inte stämma och därför beslutades det för något år sedan om att skolan behövde byggas ut. Till höstterminen 2024 kommer Trönninge skola att kunna ta emot 1 000 elever.

– Det är redan en stor skola som nu blir ännu större. Inflyttningen i området har varit högre än man trodde så nu bygger vi ut skolan, säger Emma Winnberg, projektledare på Varbergs Fastighets AB.

Under våren 2022 genomfördes en förstudie innan investeringen för den nya skolan klubbades igenom i november samma år. Markarbetena drog i gång i mars 2023 och under våren ska grunden gjutas berättar Emma Winnberg.

– Sedan är tanken att stommen och skelettet av byggnationen ska vara klart före sommarsemestern. Hittills har det gått väldigt bra och helt enligt plan. Trönninge skola är relativt nybyggd så det finns bra underlag och projektgruppen är till stora delar den samma, säger hon. Finns det några utmaningar med projektet?

– Vi stötte på lite berg men det var inget oväntat. Sedan insåg vi tidigt att kommunikationen mellan alla inblandade parter, framför allt skolverksamheten som påverkas mest, skulle vara viktig, och den har fungerat bra hittills.

Text av: Christopher Blanck

Tack för att vi får vara med och utveckla framtidens Varberg.

252 |
Till höstterminen 2024 kommer Trönninge skola att kunna ta emot 1 000 elever. Bild: Emma Winnberg

SUPERVISION® 2.0 –

Supervision® 2.0 är den optimala lösningen för torkresultatet, totalekonomin och miljön. Systemet möjliggör att du kan övervaka, mäta och reglera avfuktaren och torkprocessen på distans.

Supervision® 2.0 ger dig total kontroll. Kontakta oss för mer information!

KOMPATIBELT MED 5G-NÄTET! CORROVENTA

www.riv-td.se

Riv- och Tungdemolering i Väst AB erbjuder en helhetslösning inom rivning och sanering i västra Sverige, ner mot Halland och Skåne.

Allt ifrån den lilla sommarstugan eller garaget till större industri- och bostadsfastigheter. Inom projektet

Malmen 7 utförde vi Rivningsentreprenaden

Följ oss i vardagen på: www.instagram.com/riv_och_tungdemolering/

SKOLA www.branschaktuellt.se | 253
FJÄRRSTYRD STYRNING AV TORKPROCESSEN
AVFUKTNING AB
12
Mekanikervägen 3, SE-564 35 Bankeryd • Tel 036-37
00
www.corroventa.se

Nyhemsskolan byggs till för 200 nya elever

Bygget påbörjades i mars 2022 och väntas avslutas hösten 2024. Bild: Eriksson & Lönn

Då det genom en F-6-utredning identifierades ett behov av ytterligare utbildningsplatser i Nässjö tätort ska Nyhemsskolan byggas om för att göra plats åt fler elever. I projektet byggs nya tillbyggnader med skollokaler, kök, matsal och gymnastiksal samtidigt som de gamla lokalerna får sig ett lyft med nya planlösningar.

I elva olika etapper byggs Nyhemsskolan i Nässjö om för att kunna ta emot 200 nya elever. I en första etapp byggs en tillbyggnad på 1 800 kvadratmeter och själva byggnaden består av smidesstolpar, platsgjutna betongbjälklag, ytterväggar i trä och så småningom ska utsidan få en putsad fasad. Senare, troligtvis efter sommaren, väntas nästa del startas upp.

– I etapperna 2 och 6 ska vi bygga om det befintliga husets matsal till musiksal, och här blir det både ny planlösning och nya ytskikt, berättar Alexsander J. Ruuska, platschef på totalentreprenören Eriksson & Lönn Bygg, och tillägger:

Vi skapar framtidens fastigheter.

Våra bolag är specialiserade inom de viktigaste och avgörande funktionerna i en byggnad eller fastighet. VS, el, ventilation, ventilation, automation, kyla och brandsäkerhet andra relaterade tjänster som projektering, energianalyser och energiberäkningar m.m.

Häng med på vår resa och låt oss skapa framtiden tillsammans! www.sandbackens.se

– Parallellt med dessa etapper ska vi även dra igång med markarbeten för etapp 3 och 4 där ytterligare en tillbyggnad ska byggas. Här ska en gymnastiksal på cirka 300 kvadratmeter och utökade ytor för administrationen byggas.

Som byggherre för projektet hittas Nässjö kommun och till novemberlovet i höst väntas etapp 1 vara färdigställd. Resterande etapper väntas fortsätta färdigställas fram till hösten 2024 och enligt Aleksander J. Ruuska är projektet ett bygge där samarbetet varit på topp.

– Det bästa hittills med projektet är det goda samarbetet med vår beställare, Nässjö kommun, samt med verksamheten som varit tålmodig och förstående för vår entreprenad, avslutar han.

Text av: Emilia Granberg

Telefon: 0383-178 40

E-post: magnus@el-projektering.se

SKOLA www.branschaktuellt.se | 255 Vi utför elinstallationer, projekteringar, larm samt tele- och datanät. www.el-projektering.se
Tel. 0470 75 70 28 www.hissteknik.com
I Nässjö håller Nyhemsskolan på att byggas om- och till. Bild: Eriksson & Lönn Bygg

www.branschaktuellt.se

Från F-3 till F-6

– Råda skola växer i höst

Råda skola växer och får plats för fler elever och barn. Byggarbetet närmar sig slutet och till höstterminen blir det undervisning i nybyggda lokaler.

I februari 2022 togs det första spadtaget för utbyggnaden av Råda skola i Hagfors. I den tillbyggnad som kopplas till den befintliga skolbyggnaden byggs bland annat en ny entré, klassrum, personalutrymmen och slöjdsalar. Arbetet beräknas vara klart till höstterminen 2023.

– Det kommer bli ett komplett lågstadie (F–3) och mellanstadie (4–6), säger Conny Meijer, fastighetschef på Hagfors kommun och fortsätter: säger Conny Meijer, fastighetschef på Hagfors kommun och fortsätter:

– Själva bygget blir klart i juni månad, men byggprojektet löper vidare under sommarlovet.

Plats att växa in i

Skolan har varit en F-3 men när projektet är färdigt kommer det att bli en F-6 skola. Även skolgården byggs om blir färdig samtidigt som skolan vilket är viktigt enligt Conny Meijer.

– Vi bygger just nu föxr 90 elever med en maxkapacitet på 120. Vi får helt enkelt växa in i storleken på den nya skolan, säger han och fortsätter:

– Hela området blir tillämpat för skolans nya konstruktion.

Befintliga skolbyggnaden byggs om

Utöver den nya byggnaden byggs delar av den befintliga skolbyggnaden om med lastkaj, diskrum, nytt kök och personalyta för kökspersonalen. Även två komplementbyggnader, som blir förråd och miljöhus, kommer resas intill skolan.

– Arbetet har rullat på under hela processen och vi håller tidsplanen. Det är en totalentreprenad men vi har fått vara med och tyckt till hela tiden, säger Conny Meijer.

Text av: Christopher Blanck

www.bravida.se

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinkler, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera. ation, kraft

256 | b
Råda skola går från att vara en F-3 skola till att bli en F-6 skola. Bild: Jenny Fridberg, Hagfors kommun.

I Kärleken byggs Hjärtats förskola

I stadsdelen Kärleken, i norra delarna av Halmstad, byggs just nu en helt ny förskola kallad Hjärtats förskola. Förskolan, som byggs ihop med Kärlekens kyrka, har två avdelningar med plats för 40 barn, åtta pedagoger och en kock.

På förskolans tak kommer det sitta solceller som producerar el till både laddplatser, driver belysningen samt den nya bergvärmepumpen som producerar värme och varmvatten. Den nya förskolan beräknas kosta cirka 46 miljoner kronor.

Byggstarten skedde i februari 2022 och förskolan slår upp sina dörrar i augusti i år. Slutbesiktningen skedde i slutet av april och under våren kommer förskolan att utrustas med bland annat möbler samt läro- och lekmedel.

– Det har gått jättebra. Sedan finns det alltid utmaningar när man bygger ihop gammalt med nytt, säger Stefan Bergdoff, församlingsdirektör på Halmstads församling.

Nya Jannelunds förskola färdig i vinter

I Bredaryd i Värnamo byggs just nu nya Jannelunds förskola. Den tidigare skolbyggnaden har rivits för att ge plats åt den nya förskolan som innehåller sex avdelningar tillsammans med mottagningskök, miljöhus och förråd. Arbetet med Jannelunds förskola beräknas kosta strax över 40 miljoner kronor och den nya förskolan är planerad att vara färdigbyggd i slutet av november i år. Enligt projektledaren Gustav Lydén flyter arbetet på helt enligt plan.

– Arbetet går verkligen jättebra. Just nu håller vi på med innerväggarna och hittills har vi inte stött några hinder alls, säger han.

Förskolan byggs med trästomme och tegelfasad på cirka 1 500 kvadratmeter och kommer ge plats för 120 barn. Under byggarbetet har verksamheten flyttats till tillfälliga moduler, där tanken är att man flyttar in i den nya förskolan till starten på vårterminen 2024.

Bild: Stefan Bergdoff
SKOLA www.branschaktuellt.se | 257
Bild: Accentarkitekter

TEMA

Bygga för sport

Dåligt med ytor, svårt att få träningstider och slitna planer är några av idrotten och föreningarnas stora utmaningar. Att idrotten finns med tidigt i stadsplaneringen är därför av största vikt. Det menar, Jonnie Nordensky, projektledare för Plats för idrott på Riksidrottsförbundet, som i det här temat, bland annat intervjuas om hur man ska ta sig ann de utmaningar som finns med att bygga för idrotten och förbättra situationen för landets föreningar.

Bild: Pixabay Bild: Pixabay

Riksidrottsförbundet:

Idrotten måste finnas med tidigt i stadsplaneringen

Förutsättningarna för föreningar och olika idrotter blir allt sämre. Planer slits ut och träningstiderna blir färre. Men för att vi ska få till en förändring måste tankarna kring idrott och hälsa finnas med tidigt i stadsplaneringen. Det menar Jonnie Nordensky, projektledare för Plats för idrott på Riksidrottsförbundet.

260 |
FORTSÄTTNING NÄSTA UPPSLAG

Allt fler föreningar upplever att deras anläggningssituation försämrats med tiden. Genrebild. Bild: Pixabay

VI BYGGER FÖR

FRAMTIDEN

För människor, sport och rörelse.

www.branschaktuellt.se | 261
Adolfsbergshallen och fler projekt på arcona.se

Redan i översiktsplaneringen behöver tankarna kring idrotten finnas, menar Jonnie Nordensky. Genrebild. Bild: Unsplash

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

För ungefär fem år sedan startade RF, Riksidrottsförbundet, satsningen ”Plats för idrott”. En satsning som startades för att allt fler föreningar upplever att deras anläggningssituation försämrats med tiden. Målsättningen med Plats för idrott är att så många föreningar som möjligt i Sverige ska få bra förutsättningar när det kommer till plats och tider.

– Vi vill att så många föreningar som möjligt känner att de har en bra anläggningssituation och så länge frågan upplevs som ett stort problem för idrotter så

kommer den här satsningen pågå. Många föreningar har det bra, men långt ifrån alla, säger Jonnie Nordensky.

Jonnie Nordensky beskriver Plats för idrott som Riksidrottsförbundets strategiska arbete med anläggningar och idrottsmiljöer. Det handlar inte om att betala ut pengar utan det handlar om att beskriva det behov och den efterfrågan som föreningslivet har runt om i Sverige, nu och i framtiden.

– Det handlar mycket om hur idrott och fysisk aktivitet kommer in i samhällsplaneringen.

262 | b
www.branschaktuellt.se

Vi beskriver behovet, utvecklar idéer med andra aktörer, hjälper våra idrotter i hur de ska tänka, pratar med kommunen kring frågor kopplat till ytor där idrotten finns, säger han.

När i byggprocessen för kommuner och stadsdelar bör planeringen för idrottsanläggningar komma in?

– Redan i översiktsplaneringen behöver tankarna kring idrotten finnas skulle jag säga. Finns det inte med tidigt i planeringen så finns det inte utrymme för att planera in eller bygga för den typen av ytor i en mer detaljerad plan.

Utmaningar, utmaningar och fler utmaningar När det kommer till att upprätta idrottsytor runt om i landet finns det många utmaningar. Dels handlar det om konkurrens av marken, sedan kommer den ekonomiska aspekten och så handlar det om prioritering berättar Jonnie Nordensky. I slutändan blir det en politisk fråga.

– Vad ska få plats? Vad prioriterar man? Bostäder? Bilvägar? Skola? Idrott? När det kommer till prioriteringsfrågan handlar det om vad kommunerna vill själva. Är det prioriterat att människor ska röra på sig?

säger Jonnie Nordensky och fortsätter:

– I vissa fall ses idrott som ett särintresse snarare än en del av människors möjlighet att röra på sig överlag. Flera fokusområden

Jonnie Nordensky berättar att det finns fyra områden som är viktiga för att arbetet med Plats för idrott ska bli bättre. Dels handlar det om behovsbilden, vad behöver vi nu och vad behöver vi om fem eller tio år?

Sedan handlar det om samhällsplaneringen.

– Vi måste få in frågor om fysisk aktivitet när vi planerar våra städer. Människors hälsa behöver komma in, där kan exempelvis vårt verktyg Rörelsefaktor vara ett hjälpmedel, säger Jonnie Nordensky.

Den tredje och fjärde delen handlar om ekonomi och hur ytorna ska formas.

– Hur får vi tillräckligt med ekonomi för att skapa bra förutsättningar för idrottsytorna? Hur utformar vi dem? Kan de bli mer inbjudande och går det att kombinera organiserad idrott med spontan idrott? Det är några av frågorna vi jobbar med, säger Jonnie Nordensky och avslutar:

– Här behöver staten hjälpa kommunerna i hur man bygger platserna på bästa säger. En nationell kunskapsplattform och en nationell anläggningsfond.

Text av: Christopher Blanck

www.branschaktuellt.se | 263
· info@strihl.se · 0300-56 99 80
Modern belysning för framtidens idrottsanläggningar strihl.se

Flytande vattenlandskap

kombinerar sötvatten och saltvatten

I samband med Göteborgs jubileumsfirande sommaren 2023 ska ett nytt utomhusbad öppna vid Jubileumsparken, Frihamnen. Det var i augusti 2022 som Jubileumsparken invigdes med en ny utflyktslekpark och snart kommer alltså besökarna även kunna ta del av nya badmöjligheter. Det som byggs är ett flytande vattenlandskap som både erbjuder sommar- och vinterbad, och vi har pratat med Göteborgs Stads projektledare Amelie Sandow och Malin Gustafsson som berättar mer om projekten.

264 | b www.branschaktuellt.se
Sommaren 2023 ska ett helt nytt utomhusbad ha skapats i Jubileumsparken. Bild: Raumlaborberlin

– Den 26 augusti öppnade vi och invigde utflyktslekplatsen. Från första dagen har parken blivit ett väldigt populärt utflyktsmål och det är roligt att se att resultatet blev precis vad vi hoppats. Här står ett tjugotal fantasifulla och färgglada lekskulpturer som vi tagit fram tillsammans med en arkitektbyrå och två konstnärer, säger Malin Gustafsson, projektledare för utflyktslekparken.

Bad året om

Våren 2022 startades bygget av utomhusbadet och som totalentreprenör för bygget har Göteborgs stad anlitat Serneke. Här byggs två bassänger, en längre simbassäng och en rund hoppbassäng med vistelseytor.

– Från land löper bryggor ut till badet så att besökarna ska kunna promenera såväl på land som på vatten och i två av bassängerna kommer det vara saltvatten från saltvattenskilen i älven. I den tredje blir det sötvatten som renas via en infiltrationsbädd på land. Tack vare saltvattnet kommer Jubileumsparken kunna erbjuda bad året om, berättar Amelie Sandow, projektledare för utomhusbadet.

Grönska och träd från Västlänken Utöver badlandskapet och lekskulpturerna har en stor mängd grönska planterats i Jubileumsparken och totalt planteras cirka 1 500 träd. Bland annat 31 träd som fått flyttas på grund av bygget av Västlänken.

”itvåavbassängerna

kommerdetvarasaltvatten frånsaltvattenskileni älven.Identredjeblirdet sötvattensomrenasvia eninfiltrationsbäddpå land.Tackvaresaltvattnet kommerJubileumsparken kunnaerbjudabadåretom.

– Detta är ett sätt att ta vara på grönskan och få stora uppvuxna träd som skapar parkkänsla redan från start. Träden i kombination med övriga planteringar skapar en naturlik park, och tack vare grönskan främjas både biologisk mångfald och ekosystemtjänster som omhändertagande av dagvatten, säger Malin Gustafsson.

I juni 2023 väntas hela Jubileumsparken vara färdigställd och därmed kommer även entreprenaden räknas som avslutad. Men längre fram i tiden väntas Jubileumsparken växa ytterligare och enligt Göteborgs stad är det inte omöjligt att parken kommer ha växt från två till cirka tio hektar år 2035.

Text av: Emilia Granberg

KULTUR, NÖJE & IDROTT www.branschaktuellt.se | 265
Från land löper bryggor ut till badet så att besökarna ska kunna promenera såväl på land som på vatten. Bild: Raumlaborberlin

Bluet tar dig över kanten

Utvecklingen av strandnära områden behöver inte sluta vid vattenbrynet. Bluets innovativa lösningar tar dig över landkanten och möjliggör flytande konstruktioner utanpå vattnet. Bluet planerar och konstruerar flytande lösningar som gynnar mångsidigheten på strandnära områden. De jobbar med fastighetsutvecklare, städer, byggföretag och operatörer, exempelvis inom hotell-, restaurang-, hamn-, idrottsoch spabranschen. Hybridlösningarna är mer än traditionell utveckling av området och flytande byggnader. Bluet öppnar upp en helt ny värld av möjligheter intill traditionellt byggande. Strandnära områden är bland de mest eftertraktade i städer, men de kan vara utmanande att utveckla om det inte finns landyta att bygga på. Bluets lösning är att expandera ut på vattnet, skapa ny byggvolym med hjälp av flytande infrastruktur, erbjuda nya utvecklingsmöjligheter till strandområden och samtidigt skapa en ny sorts besökarupplevelse. Flytande simbassänger och span har en växande popularitet. Bluet har skapat flytande pooler världen runt

och har för stunden pågående projekt även i Sverige. Ett ypperligt exempel är Jubileumsparken i Göteborg. Bluet förenade krafter med Serneke Sverige AB och inledde fas 1 i partnering med Göteborg stad våren 2022. Den vision Göteborg stad och arkitekterna tagit fram var djärv och utmanande, formgivningen påminner om en trollslända med lång kropp, ett runt huvud och fyra utstickande vingar. Utanpå mittdelen finns en upphöjd gångbana av stål, som leder ut till ett cirkulärt hopptorn med ramp ned. Sammanlagt har hamnbadet tre bassänger, en rund hoppbassäng och en 25m lång bassäng med havsvatten samt den ursprungliga bassängen med naturligt renat sötvatten. Även pontonerna runt den befintliga poolen återanvänds som en del av det nya hamnbadet. Bluet har ansvarat för flytande infrastrukturen och förankringen samt koordineringen av alla planer och funktioner. Slutresultatet är en unik helhet som inkluderar exceptionell arkitektur, en rad innovativa lösningar, lokala förutsättningar och ekologiska värden. Befintliga pontoner och bassäng

fortsätter sin livscykel som en del av det nya hamnbadet. Själva hamnbadet är en förlängning till parken som erbjuder närhet till vattnet och möjlighet att bada tryggt och övervakat i Göta älv. På Bluet tror man på en helhetsomfattande process som inkluderar förstudier, detaljprojektering, leverans och livscykeltjänster. De hjälper kunden med koncept och förverklingsbarhet för att uppnå projektvisionen och leder projektet genom de olika faserna på ett flexibelt arbetssätt, som en partner till kunden.

Fakta: Hamnbadet i Jubileumsparken, Göteborg

Ett hamnbad på 1008 m2 med unik utformning och tre bassänger. Sammanlagt fem flytande delar:

1. Mittersta delen med upphöjd gångbana av stål, plattformens storlek 8,7x24m

2. Vingen där ”allmänna badet” återanvänds med renat sötvatten (7,7m x 20m), plattformen 16x46m

3. Runda bassängen med cirkulärt hopptorn av stål, plattformen Ø20m och naturvattenpool Ø14m

4. Vingen med naturvattensimbassäng, plattformen 13,5x35m och bassängen 8x25m

5. Vingen med soldäck och tribunbyggnad, storlek 9,5x27m inklusive återanvända pontoner

SPONSRAT

Efter flera år av projektering och förändringar går det nu att lägga ögonen på det nya kvarteret Emigranten. Emigranten är ett nytt kontorshus som även kommer innehålla både bio, restaurang och konserthall, och med en total yta på cirka 10 000 kvadratmeter har byggherrens mål varit att skapa en plats som hela staden ska kunna ta del av.

Längst ut på Östra Piren i Karlshamn bygger Karlshamnsfastigheter och Peab kvarteret Emigranten.

– Nu är huset är uppe och idag arbetas det förfullt med invändiga arbeten. Slutbesiktning är planerad till sista november i år men det är bara en delbesiktning då tanken är att huset ska färdigställas i etapper. Allt beräknas vara färdigt i april/maj nästa år men tanken är att biografen och restaurangen ska kunna flytta in redan i december, säger Magnus

Persson, vd på Karlshamnsfastigheter, och tillägger:

– Det roligaste med bygget är variationen av innehåll och att huset ligger precis vid havet. Det kommer även bli en takterrass med skybar på taket och invändigt får man ett fantastiskt ljus.

Full produktion efter långvarig projektering

Som Magnus Persson berättar är bygget av Emigranten i full gång men när man ser tillbaka på åren berättar Magnus om en väg som inte varit spikrak.

– Det här har varit en långbänk i kommunen. Projektet har hållit på i över tio år med projekteringar och förändringar men nu när vi väl är här och bygger så flyter allt på. Nu siktar vi framåt och har allt fokus på att göra bygget till något fantastiskt för hela Karlshamn.

Text av: Emilia Granberg

www.branschaktuellt.se | 267 Vi monterar undertaken och väggakustiken 010-177 02 70 info@inlooksverige.se www.inlooksverige.se Havsbris för Karlshamns nya bio, restaurang och kontor
Längst ut på Östra Piren i Karlshamn byggs kvarteret Emigranten. Bild: Pressbild, Peab

Ny entré och fler platser på Malmö stadsteater

De senaste åren har Malmö stadsteater varit en byggarbetsplats. Men så, i februari, blev renoveringen färdig och teatern kunde återigen slå upp sina dörrar.

Nu kan man skylta med bland annat fler platser och en mer tillgänglig entré.

Sommaren 2021 drog arbetet med renoveringen av Malmö stadsteater i gång. Till en början var planen att arbetet skulle vara klart i november 2022 men det sköts upp till februari 2023. Nu har några månader gått sedan teatern kunde välkomna sina besökare tillbaka.

– Det har varit ett otroligt roligt projekt att arbeta med och det blev väldigt bra. Teaterarbetarna verkar vara väldigt nöjda, säger Peter Hingström, projektledare på Stadsfastigheter Malmö stad, och fortsätter:

268 | b
www.branschaktuellt.se
KULTUR, NÖJE & IDROTT
Salongen har utökats med drygt 100–150 nya platser. Bild: Åke E:son Lindman

”Salongenharutökatsmed drygt100–150nyaplatseriminst tiomöjligaformationeroch tillgänglighetenförpersonermed funktionsnedsättningharblivit mycketbättre

Peter Hingström projektledare på Stadsfastigheter Malmö

– Vi kunde släppa in teaterpersonalen redan i december så de kunde börja repetera och fixa, trots att vi höll på att bygga.

En del i arbetet handlade om att ersätta den befintliga entrén som låg i en gränd utan synlighet från gatan. Entrén har flyttats och ligger nu mer tillgänglig mot gatan via en innergård vid teaterbyggnaden. Utöver en ny entré kommer Malmö stadsteater att kunna välkomna in fler besökare till sina föreställningar.

– Salongen har utökats med drygt 100–150 nya platser i minst tio möjliga formationer och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har blivit mycket bättre, säger Peter Hingström.

Mathissen blev försenad – men kom i tid

Under arbetets gång har man stött på problem berättar Peter Hingström. Förutom pandemin så har råvarubristen ställt till det berättar han.

– Man var alltid nervös när vi gjorde beställningar, ska det komma fram i tid eller inte? Men överlag så fungerade allting bra. Både med leveranser och samarbetet mellan de olika aktörerna, säger Peter Hingström.

– En rolig grej var dock att mathissen till det nya kaféet skulle kommit i november. Den dök upp en vecka innan premiären i februari.

Text av: Christopher Blanck

www.rcmaleri.se

www.branschaktuellt.se

| 269
stad I februari slog Malmö stadsteater återigen upp sina portar. Bild: Åke E:son Lindman

Entreprenören kommenterar

Sedan 1999 har Team Skåne Bygg varit en aktör på marknaden i sydvästra Skåne. Bland annat så genomför man både general- och totalentreprenader och nu senast har man varit med och totalrenoverat Malmö Stadsteater.

– Det var ett stort och unikt projekt för alla inblandade. Det här var något som man bara får vara med och göra en gång i livet, säger Team Skåne Byggs VD Erik Keller.

Vad har varit speciellt med projektet?

– Den byggdes 1899 som cirkus innan den gjordes om till teater på 90-talet. Det finns mycket

historia där och man känner sig utvald när man får vara med. Invändigt har hela salongen rivits ut, kupolen har försetts med nytt brandskydd samt ljuddämpande absorbenter och så har alla väggar försetts med träpaneler som ska förbättra ljudstandarden.

Hur har samarbetet fungerat?

– Vi har haft ett mycket nära samarbete med både beställaren och Malmö Stadsteater som skall bedriva verksamheten. På arbetsplatsen har det varit ett mycket gott samarbete mellan de olika yrkeskategorierna.

270 | b www.branschaktuellt.se
för ombyggnad av Malmö Stadsteater, HIPPODROMEN.
Generalentreprenör

Skydda världens djur

Plusgiro: 90 01 74-4 | Swish: 9001744

Ny idrottshall byggs i partnering

Till hösten ska Värnamo ha fått en ny idrottshall – Park Arena. Idrottshallen byggs i partnering mellan Värnamo kommun och ByggDialog och idag står stommen rest på platsen. Idrottshallen placeras mellan Gröndalsskolan och Folkets Park och är en del av ett större samarbete.

Den 3 maj 2022 togs fösta spadtaget. Idrottshallen byggs till 3 300 kvadratmeter och invändigt byggs, utöver själva idrottsytan, bland annat omklädningsrum, teorisalar och en läktare för cirka 250 åskådare. Tanken är att idrottshallen ska kunna användas av både Gröndalsskolan och den nya Trälleborgsskolan, och efter skoltid ska lokalerna kunna fungera som lokaler för annan verksamhet. Exempelvis föreningsaktiviteter, tävlingar och andra typer av evenemang.

Utöver den fullstora idrottshallen kommer även ytterligare bebyggelse föras upp i området och tillsammans med arkitekten för idrottshallen samarbetar aktörerna för ytterligare två byggprojekt. Dels Trälleborgsskolan, dels bygget av Västhorjaskolan.

ByggDialog Hållbart byggande i samverkan www.byggdialog.se
KULTUR, NÖJE & IDROTT www.branschaktuellt.se | 271
Bild: Fredblad Arkitekter
worldanimalprotection.se
Sms:a DJURVÄN till 72901 för att ge 200 kr
Foto: Tom Svensson

TEMA

Taksäkerhet & fallskydd

Idag utgörs cirka 12 procent av Sveriges totala arbetsolyckor av fallolyckor från höjd – en siffra som kan minskas med hjälp av rätt fallskydd på rätt plats. Vi har pratat med Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen, om olika fallskydd, lagar och branschens säkerhetskultur, samt Håll Nollans vd Ulrika Dolietis som berättar om tre arbetsmiljöguider för aktörer som arbetar på höjd.

Bild: wal_172619 från Pixabay

www.branschaktuellt.se

Byggföretagen:

”Likaviktigtmedrättsäkerhetskultursomrättfallskydd”

Manmåstehittaettsätt attjobbadärmanaldrigärutan fallskydd,ochdetärfulltmöjligt.

– Berndt Jonsson

Enligt föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete ska arbetsgivaren riskbedöma och planera alla arbeten med fallrisker noggrant. Ändå utgörs cirka 12 procent av Sveriges totala arbetsolyckor av fallolyckor från höjd. Vi har pratar med Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på

Utbildning - Butik - Webshop

www.safeaccess.se

Byggföretagen, som berättar mer om en bransch där rätt fallskydd är otroligt viktigt samtidigt som arbetskulturen och säkerhetstänket spelar en minst lika stor roll.

Sedan 2015 kan alla som utför byggnads- eller anläggningsarbete där det finns risk för fall från 2 meter eller mer, få betala sanktionsavgifter om inte reglerna följs. Det säger föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete som är en av de lagar och regler som styr säkerhetsarbetet vid svenska byggen. Samtidigt kan bristande fallskydd leda till allvarliga olyckor, och att fall från höjd fortfarande är en vanlig typ av arbetsolycka går att se i Byggföretagens rapport ”Arbetsolyckor i byggverksamhet”.

274 | b
FALLSKYDD
FORTSÄTTNING NÄSTA UPPSLAG
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen. Bild: Byggföretagen
KRAVKOMPETENS ONLINE OCH DISTANS UTBILDNINGAR INOM BLAND ANNAT ENTREPRENAD, BYGG, INDUSTRI OCH TRANSPORT. KRAVKOMPETENS.COM Frågor? Ring 0731402209 DAGS FÖR UTBILDNING?

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

Rapporten med den senaste statistiken visar att mer än 12 procent av Sveriges arbetsolyckor utgörs av fallolyckor från höjd.

– 12 procent är en oacceptabel siffra. Särskilt eftersom det inte är raketforskning hur man förebygger fallolyckor. I vissa fall kan det röra sig om misstag eller teknisk utrustning som fallerar, men det är oroväckande hur många fallolyckor som uppstår på grund av en bristande säkerhetskultur. Man har ett ”jag ska bara”-tänk och struntar i säkerhetsutrustningen vilket kan resultera i väldigt allvarliga olyckor, säger Berndt Jonsson.

Enligt Berndt Jonsson handlar det om en kultur där säkerheten prioriteras bort för att arbetet ska gå smidigare och fortare – något han menar måste ändras.

– Man måste hitta ett sätt att jobba där man aldrig är utan fallskydd, och det är fullt möjligt. Ibland kan det vara arbetsamt med mycket omkopplande, men har man bara rätt inställning skulle fallolyckorna minska markant. Att ha ett bra ledarskap som både själva prioriterar och låter arbetstagarna prioritera säkerheten är därför väldigt viktigt, säger Berndt Jonsson.

Lagar och regler

Som tidigare nämnt regleras säkerhetsarbetet i föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete, men det finns också flera andra dokument där det går att läsa om vad som gäller. Här ges också både tips och trix.

FORTSÄTTNING NÄSTA UPPSLAG

”12procentären

oacceptabelsiffra.Särskilteftersom detinteärraketforskninghurman förebyggerfallolyckor.Ivissafall kandetrörasigommisstageller tekniskutrustningsomfallerar, mendetäroroväckandehurmånga fallolyckorsomuppstårpågrundav enbristandesäkerhetskultur.

– Berndt Jonsson Nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen

Enligt föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete ska fasta fallskydd användas i första hand. Bild: Shivendu Shukla, Unsplash

Utöver fasta fallskydd finns personliga fallskydd. Här är personen kopplad via en säkerhetslina. Bild: Andre Hüller, Pixabay

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

– Det finns en informationsbroschyr på arbetsmiljöverkets hemsida – ADI 698, som är väldigt användbar. Här står mycket beskrivet. Det finns också mycket läsvärt hos både Prevent, Arbetsmiljöverket, Boverket och Ställningsföretagen, tipsar Berndt Jonsson.

Något annat som står reglerat i föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete är att fasta fallskydd ska användas i första hand. Fasta fallskydd är fallskydd som räcken, arbetsplattformar eller skyddsnät. När inte dessa går att använda, eller om

det exempelvis skulle vara för stora risker med att få dit det fasta fallskyddet, finns personligt fallskydd. Det är fallskydd där personen är kopplad via en säkerhetslina.

– Det är mycket att tänka på när det kommer till arbetsmiljö, och så även fallskydd. Men om alla ser till att ta sitt ansvar – både arbetsledning och arbetstagare, kan vi tillsammans hjälpas åt att minska antalet olyckor i branschen, avslutar Berndt Jonsson.

Text av: Emilia Granberg

Arbetar du på hög höjd?

Våra utbildningar ger dig grundläggande kunskaper i gällande lagar och förordningar för att kunna utföra ett säkert höjdarbete. Allt för att korrekt, tryggt och säkert använda utrustningen vid arbete och vid räddning från höjd.

Läs mer och boka din utbildning här: kiwa.se/utbildning kiwa.se

278 | b www.branschaktuellt.se

TILLSAMMANS FÖR EN LEVANDE PLANET

WWF arbetar över hela världen för att skydda och bevara hotade arter och livsmiljöer. Vi strävar efter att bromsa klimatförändringarna och uppnå ett hållbart nyttjande av våra naturresurser, så att de ska räcka också till kommande generationer.

Stöd vårt viktiga arbete – välj det sätt som passar dig bäst!

Agera med oss.

© Triff Shutterstock.com
GE GÅVA Swisha 901 9746 BLI FADDER wwf.se/blifadder
Håll Nollan:
”Taksäkerhetslösningar bör vara så robusta som möjligt”

E2017 grundades Håll Nollan av 13

aktörer i bygg- och anläggningsbranschen och sedan dess har föreningen jobbat aktivt med att minska arbetsolyckorna i branschen. Vi har pratat med Ulrika Dolietis, vd för Håll Nollan, som berättar mer om föreningens säkerhetsarbete och tre arbetsmiljöguider för dig som arbetar på höjd.

280 | b www.branschaktuellt.se

Håll Nollan, eller som medlemsföreningen egentligen heter –Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, är en förening med visionen att alla på föreningens bygg- och anläggningsarbetsplatser ska få komma hem oskadda efter varje arbetsdag.

– Vår förening arbetar enbart med en fråga – arbetsmiljö och säkerhet, men våra medlemmar arbetar i hela byggprojektprocessen. Det sista är väldigt viktigt eftersom de olika aktörerna skapar förutsättningar för varandra och behöver bli bättre på att förstå varandras utmaningar, samt hitta bra lösningar på branschens gemensamma problem. Vi ser oss som en kunskapsbärare som länkar samman alla aktörer i bygg- och anläggningsbranschen, och vi är även en pådrivare, inspiratör och plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning, säger Ulrika Dolietis.

Enligt Ulrika Dolietis är Håll Nollans arbete extra viktigt eftersom det handlar om människors liv och hälsa, men det handlar också om två andra delar

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

www.branschaktuellt.se | 281
Bild: Håll Nollan
Ulrika
Dolietis, vd för Håll Nollan.

”HållNollanharenarbetsmiljöstandard–”Arbetepåhöjd”sombyggerpålagstiftningen, meninteersätterden.Utöverdettaharvitrearbetsmiljöguiderinomområdet,ensom beskriverskyddstäckningaravöppningar,enomanvändningavstegarocharbetsbockar ochenvadgällerpersonligtfallskydd.

– Ulrika Dolietis, , vd för Håll Nollan ”

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

– dels att många av de risker som finns i produktionen behöver hanteras bättre av aktörer i de tidigare skedena, dels att många medlemmarna är beställare vilket övriga medlemmar kan dra nytta av för att driva arbetsmiljöarbetet till en bättre nivå.

Har ni några tips till beställare vid val av fallskydd och taksäkerhetsprodukter?

– Håll Nollan har hittills inte arbetat specifikt med taksäkerhet, men min personliga åsikt är att de taksäkerhetslösningar som projekteras in bör göras med

Jag som har Jockes Säkerhetsutbildningar AB heter Jocke Sahlberg och har 19 års erfarenhet av säkerhetsutbildningar

Det bästa med våra utbildningar är att man kan göra dem när som helst på dygnet vart man än befinner sig i världen. Från HLR, asbest, brandsäkerhet och ergonomi till hjullastare och truck. Hos mig hittar du garanterat utbildningen du behöver. Lift och fallskydd eller Fallskydd med räddning är något som jag har mycket utbildningar för personer som jobbar med lift eller är på tak så här kommer det lite info om dom utbildningarna. Den stora skillnaden på denna utbildning mot en traditionell fallskyddsutbildning är att vi fokuserar på hur man använder ett fallskydd i en lift, där ska man aldrig kunna ramla ur korgen.

Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning. Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.

282 | b
www.branschaktuellt.se

utgångspunkten att vara så robusta som möjligt. Detta då dessa lösningar ska kunna användas under en byggnads hela livslängd. Det bästa skulle vara att man under projekteringen bjuder in de som ska sköta byggnaden för att få med sig deras erfarenheter till kommande val av taksäkerhetslösningar, svarar Ulrika Dolietis.

Trots att Håll Nollan inte specifikt arbetar med taksäkerhet erhåller föreningen fortfarande både en arbetsmiljöstandard och tre arbetsmiljöguider för att motverka fallolyckor.

– Håll Nollan har en arbetsmiljöstandard – ”Arbete på höjd” som bygger på lagstiftningen, men inte ersätter den. Utöver detta har vi tre arbetsmiljöguider inom området, en som beskriver skyddstäckningar av öppningar, en om användning av stegar och arbetsbockar och en vad gäller personligt fallskydd.

Arbetsmiljö i projekteringen

Att implementera arbetsmiljön i alla skeden av projektet är något som Håll Nollan jobbar hårt med, och i år har föreningen valt att lägga ett extra stort fokus på att bättre beakta arbetsmiljö i projekteringen. Bland annat har Håll Nollan lanserat en arbetsmiljöguide som vänder sig till byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering, samtidigt som föreningen anordnar lokala nätverksträffar som handlar om projektering.

– Ska vi få en arbetsmiljö som hanteras bättre i tidiga skeden behöver personer som arbetar i olika skeden byta erfarenheter med varandra. Till exempel behöver de som arbetar inom produktion och drift få framföra vad de behöver av arkitekter och konstruktörer och vice versa, avslutar Ulrika Dolietis.

Text av: Emilia Granberg

SÄKER PÅ TAKET

Weland Stål sätter alltid säkerheten först. Med våra välfyllda lager av taksäkerhetsprodukter och snabba leveranser gör vi det enkelt för dig att göra detsamma. Vi är ett av Skandinaviens ledande företag inom säkerhetsprodukter för tak, och det självklara valet för både villaägare och yrkesmän.

welandstal.se

www.branschaktuellt.se | 283

Fallskyddsexperten SafetyRespect: ”We save lives”

Idag är fallolyckor en av de vanligaste orsakerna till skador och dödsfall inom byggbranschen. Det vill SafetyRespect – en av världens ledande fallskyddsexperter, ändra på. När man väljer fallskydd från SafetyRespect väljer man att ha en expert vid sin sida i varje steg och med rätt kunskap samt smarta, egentillverkade produkter ser SafetyRespect till att bygget förses med de bästa fallskyddslösningarna för varje specifikt projekt.

För ett tryggt bygge krävs ett säkert fallskydd och för att hitta det ultimata fallskyddet krävs expertkunskap. SafetyRespect finns på plats i över 10 länder och i Sverige har bolaget depåer från söder till norr.

– Jag och mina duktiga kollegor går till jobbet för att skydda liv, varenda dag. Genom att göra vårt jobb så kan andra komma hem oskadda från sitt arbete till sina nära och kära. Det är en riktigt bra anledning till att stiga upp ur sängen varje morgon, säger Kim Hallgren, Nordenchef på SafetyRespect, och tillägger:

– Vi är en heltäckande fallskyddsexpert och erbjuder både kollektivt och personligt fallskydd. Vi hjälper dig att ta kontroll över fallskyddet i varje steg av byggprocessen och genomför beräkningar, tar fram dokumentation, levererar fallskydd och utför säkerhetskontroller. Samtidigt erbjuder vi fallskyddsutbildningar och med vår egen produktion kan vi tillverka fallskydd för alla olika typer av byggprojekt.

Att förse sitt bygge med rätt fallskydd är A och O för ett säkert bygge och genom att involvera fallskyddet

tidigt i projekteringen kan man dessutom undvika onödiga kostnader.

– Desto tidigare vi blir involverade i processen desto bättre lösningar kan vi ta fram – både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Därför är vi med redan i projekteringsfasen och stöttar upp med teknisk support och ritningar. På så sätt undviker man finansiella förluster med fördröjningar eller omständliga lösningar, och med vår egen produktutveckling och ingenjörsavdelning har vi all kunskap som krävs för att ta fram den bästa lösningen, säger Kim Hallgren.

Eftersom SafetyRespects produkter tillverkas i egen fabrik kan bolaget själva hand om hela processen från försäljning till montage och logistik, och därmed har SafetyRespect alltid nära till kunden. Samtidigt erbjuder SafetyRespect både material att hyra, köpa eller kombinera.

– Vi jobbar efter att utveckla både våra produkter och arbetssätt i takt med dina behov. Alltid med fokus på att du ska få den bästa lösningen för ditt projekt, avslutar Kim Hallgren.

Sponsrat inlägg
Kim Hallgren, Nordenchef på SafetyRespect.

Arbete på höjd är en del av byggbranschen och det är avgörande att säkra arbetsplatserna för arbetare som utför jobb på höga höjder. Det är där NUAB fallskydd kommer in i bilden.

Arbete på höjd är en del av byggbranschen och det är avgörande att säkra arbetsplatserna för arbetare som utför jobb på höga höjder. Det är där NUAB fallskydd kommer in i bilden.

NUAB Fallskydd specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativa fallskyddsprodukter och tjänster till byggbranschen. Företaget har ett team av experter som arbetar tillsammans med byggföretag för att säkra arbetsplatserna och skydda arbetarna.

NUAB Fallskydd specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativa fallskyddsprodukter och tjänster till byggbranschen. Företaget har ett team av experter som arbetar tillsammans med byggföretag för att säkra arbetsplatserna och skydda arbetarna.

NUAB Fallskydds-teamet arbetar också tillsammans med byggföretag för att skapa individuella fallskyddsplaner som är anpassade till varje specifik arbetsplats och arbetsuppgift. Detta inkluderar att identifiera risker och utarbeta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska risken för fallskador.

NUAB Fallskydds-teamet arbetar också tillsammans med byggföretag för att skapa individuella fallskyddsplaner som är anpassade till varje specifik arbetsplats och arbetsuppgift. Detta inkluderar att identifiera risker och utarbeta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska risken för fallskador.

Att ha en arbetsmiljöpolicy på papper är en sak, men att följa den i praktiken är en helt annan sak. Det är inte ovanligt att det finns en praktisk klyfta mellan vad som står på papper och vad som faktiskt händer på arbetsplatsen. Detta kan vara särskilt farligt när det gäller arbetsmiljöfrågor, eftersom bristande efterlevnad kan leda till allvarliga olyckor och skador på arbetstagare. Med vårt koncept fyller vi den klyftan och omsätter teori till praktik på ett säkert och användbart sätt.

Att ha en arbetsmiljöpolicy på papper är en sak, men att följa den i praktiken är en helt annan sak. Det är inte ovanligt att det finns en praktisk klyfta mellan vad som står på papper och vad som faktiskt händer på arbetsplatsen. Detta kan vara särskilt farligt när det gäller arbetsmiljöfrågor, eftersom bristande efterlevnad kan leda till allvarliga olyckor och skador på arbetstagare. Med vårt koncept fyller vi den klyftan och omsätter teori till praktik på ett säkert och användbart sätt.

Vi erbjuder även våra kunder kvalificerade reparbetare också känt som industriell klättring, detta har flera fördelar jämfört med traditionella metoder för att utföra arbete på höga höjder eller svåråtkomliga platser.

Vi erbjuder även våra kunder kvalificerade reparbetare också känt som industriell klättring, detta har flera fördelar jämfört med traditionella metoder för att utföra arbete på höga höjder eller svåråtkomliga platser.

En av de största fördelarna med rope access arbete är att det är mycket mer kostnadseffektivt än att använda sig av byggnadsställningar eller lyftplattformar. Rope access tekniker kan snabbt och enkelt ta sig till de områden som behöver repareras eller underhållas utan behov av stora och dyra maskiner. Detta minskar kostnaderna för arbetskraft, utrustning och tid, vilket leder till lägre kostnader för kunder.

En av de största fördelarna med rope access arbete är att det är mycket mer kostnadseffektivt än att använda sig av byggnadsställningar eller lyftplattformar. Rope access tekniker kan snabbt och enkelt ta sig till de områden som behöver repareras eller underhållas utan behov av stora och dyra maskiner. Detta minskar kostnaderna för arbetskraft, utrustning och tid, vilket leder till lägre kostnader för kunder.

info@nuabfallskydd.se | 070-610 54 56 | www.nuabfallskydd.se
info@nuabfallskydd.se | 070-610 54 56 | www.nuabfallskydd.se

Två generationer möts

– Silverkällan kombinerar grundskola med äldreboende Precis innan nyår slutgodkändes

byggprojektet Silverkällan i Sandarna, Göteborg – ett 15 000 kvadratmeter stort bygge för både grundskola och äldreboende.

Skolan hittas på våning 1-3 och omfattar årskurs F-6 för 400 elever, och på våning 4-8 följer äldreboendet med 100 platser.

I utvecklingsområdet Fixfabriken där cirka 1 000 nya bostäder ska uppföras har Hemsö Fastighets och Vestia Construction Group byggt det nya kombohuset Silverkällan. Här kombineras skola och äldreboende vilket ska ge positiva effekter – dels eftersom lokaler som tillagningskök och idrottssal ska kunna samutnyttjas, dels eftersom

”Kulattvaramedi ettsådantuniktprojektsom Silverkällanändåär,mixen mellanskolaochäldreboendei dennastorlek.

kombinationen ska skapa möten mellan eleverna och de äldre. Det ska förbättra de äldres närhet till liv och rörelse samtidigt som barnen ska få en nära koppling till den äldre generationen.

Bygget av Silverkällan startade sommaren 2020 och i januari kunde eleverna flytta in i skolan som fått namnet Sandarnaskolan.

286 | b www.branschaktuellt.se
FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

Silverkällan består av 400 grundskoleplatser samt 100 äldreboendeplatser. Bild: what! arkitektur

VI FINNS ALLTID TILL DIN TJÄNST.

Snabb och pålitlig hjälp för alla typer av företag

www.agkakelspecialisten.se

MER ÄN BARA GOLVET

ART8 är ett av de främsta golvföretagen i Lettland. Teamets erfarenhet av försäljning och installation av golv är hjärtat i företaget. Varje år levererar och installerar vi mer än 60 000 m² golv i Lettland, Baltikum och hela Europa. www.art8.lv

www.branschaktuellt.se

| 287

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och enligt aktörerna har Silverkällan byggts med robusta material och beprövade tekniska lösningar.

Robin Eriksson, arbetsledare på Vestia, har varit med i bygget från start.

– Kul att vara med i ett sådant unikt projekt som Silverkällan ändå är, mixen mellan skola och äldreboende i denna storlek. För mig har det varit extra spännande att i samma projekt gå från att få arbetsuppgifter tilldelade till mig som snickare, till att sedan själv ligga före och arbetsleda andra. Jag tror att övergången gick extra smidigt eftersom det var ett partneringprojekt. Partnering bidrar till en god dialog och alla hjälper till utanför sina förväntade roller, kommenterar han på bolagets hemsida.

Text av: redaktionen

Vi är en partner som arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus.

Vi erbjuder helhetslösningar inom fastighetsautomation. INUstyr

288 |
Skiffervägen 20,
LUND
Syd AB
224 78
Bild: what! arkitektur

Miele Professional kommenterar

I samarbetet med beställaren har Miele Professional varit rådgivare kring Silverkällans professionella tvättutrustning, proffsdiskmaskiner och spoldesinfektorer.

– Utöver att vi är kompletta vad gäller professionell hygienutrustning för både barn- och äldreomsorg så uppskattar många beställare att vi även erbjuder ett komplett vitvarusortiment, säger Ulrik Gustafsson, distriktchef Miele Professional.

Finns det något från byggtiden som du vill lyfta lite extra?

– Samarbetet med Vestia och alla andra involverade har fungerat väldigt bra. Jag skulle också vilja

lyfta vår lokala partner GFS Service som gjort alla installationer åt oss, samt ge en stor eloge till Göteborg Stad som valt att lägga ett äldreboende och skola i samma byggnad. Det är ett upplägg som nog fler regioner kommer börja kika på, dels utifrån kostnadsskäl, dels eftersom det är precis den här typen av initiativ som behövs för att bygga ett starkare och mer sammanhållande samhälle där man möts över generationsgränserna.

Originalet inom professionell disk och tvätt

Hygienprogram anpassade för barn- och äldreomsorg.

Miele Professional. Immer Besser.

VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se | 289

Stort teknikfokus när Skara får nytt särskilt boende

Vid planeringen av Teglagården – Skaras nya särskilda boende, las ett stort fokus på att skapa en anpassningsbar byggnad som ska fungera lika bra med dagens som framtidens teknik. Här ska det vara enkelt att ställa om när nya tekniker och innovationer kommer och om allt går enligt plan väntas bygget vara klart under hösten i år.

WWW.COWI.SE

VI HAR UTFORMAT

FRAMTIDEN SEN 1930.

Tillsammans med kunder, partners och medarbetare skapar vi en framtid där människor och samhällen växer och utvecklas. Det gör vi genom samarbeten där vi skapar hållbara och vackra lösningar som förbättrar livskvaliteten för människor i dag och för kommande generationer.

290 | VVS & VENT ISOLERING BRANDTÄTNING - INDUSTRIPLÅT
14, Mariestad Tel: 0501-14114
Hantverkaregatan

nya boendet Teglagården

I ett nytt särskilt boende i Skara skapas cirka 120 platser för att fler invånare ska kunna ta del av välfärden. I byggnaden på sex plan kommer ytorna fördelas på 107 platser för särskilt boende, åtta LSS-platser, kommunarkiv och ett café.

Bakom bygget av Teglagården hittas Skara Kommun och Asplunds Bygg och det var i juni 2021 som första spadtaget kunde tas. I november 2021 kom

första väggblocket på plats och sedan dess har den nya byggnaden rest sig till ett tätt hus på platsen. För bygget har aktörerna använt en prefabricerad betongstomme och idag pågår invändiga arbeten i huset.

Gör plats för framtidens teknik

Vid planerandet av Teglagården togs beslutet att boendet skulle byggas med stor hänsyn och omtanke om nästa generation, både i valet av hållbara material och lösningar. Därför har projektet fokuserat stort på implementeringen av teknik – både gällande dagens lösningar och framtidens. Här bygger man in flera tekniska lösningar i huset samtidigt som man redan nu förbereder för att smidigt kunna bygga in framtidens teknik när den kommer.

– Det händer oerhört mycket på det här området. Vi bygger förutsättningar så att det går att förändra och utveckla med ny teknik framöver, säger Staffan Lundstedt, projektledare på service och teknik, Skara kommun.

Dynamisk belysning och kyla via ventilationen Som ovan nämnt byggs flera tekniska lösningar in i huset redan idag. Bland annat blir det specialanpassad inredning som exempelvis höj- och sänkbara toalettstolar, och för att göra arbetet med arbetsmiljön så smidigt som möjligt byggs en egen sopsugsanläggning för blöjor i huset. Staffan Lundstedt berättar vidare:

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA

VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se | 291 KVALITET, NOGGRANNHET OCH LEVERANSSÄKERHET www.obergsmekaniska.se
önskemål och förväntningar. www.jlundin.se
Tofta plåt & ventilation AB erbjuder installationslösningar och tjänster som uppfyller kunders
Det är ritat av AGE Arkitekter i Skövde. Bild: Skara kommun

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

– Andra spännande tekniker i byggnaden är att vi installerar en dynamisk belysning. Det innebär att ljuset ändrar i styrka och färg beroende på tidpunkt på dygnet, vilket i sin tur ska göra att de boende sover bättre och får en bättre dygnsrytm. Vi har även kyla via ventilationen och inne i varje boendes rum installeras en TV med Skype. På så sätt ska de boende ha det lätt att samtala med anhöriga på distans. Det är en riktigt värdefull teknik.

Precis som med TV-apparaterna har husets uppbyggnad anpassats efter erfarenheterna av pandemin, och om det skulle finnas risk för smittspridning ska varje våningsplan kunna stängas av till mindre enheter. Staffan Lundstedt avslutar:

– Då vi har några tekniker som inte är så beprövade här i Sverige har det absolut varit utmaningar

i bygget, men vi har en riktigt bra projektgrupp som jobbar väldigt fint ihop. Hittills är vi väldigt nöjda och trots utmaningarna har vi fått till allt väldigt bra.

Text av: Emilia Granberg

Vi har varit delaktiga i projektet som totalentreprenör av VS i allt från att projektera det med våra egna konstruktörer till projektledning och montage av våra montörer.

www.vastgotaror.se

FALKÖPING SKÖVDE ULRICEHAMN

www.borgunda.se

019-174 000 www.asplundsbygg.se

Vi är ett mordern och nytänkade byggföretag

Vi strävar efter att vara ett ledande företag inom byggbranschen där vi arbetar effektivt och produktivt med ett tydligt ekonomiskt tänkande. Vi värnar om våra kund- och leverantörsrelationer och verkar för ett nära samarbete med dessa.

292 |
Bild från bygget. Bild: Skara kommun
Prefabricerade betongstommar med klimatförbättrad betong.
Kontakta oss för info om vårt stomsystem.

Karrier System

Flexibelt alternativ till traditionellt fasader

Karrier är ett beprövat, fabrikskonstruerat byggnadssystem som består av individuella högpresterande isolerade paneler som är utformade för att ge stöd för den extra fasadbeklädnaden.

Karrier-systemet kan användas med ett brett utbud av beklädnadslösningar som HPL, ACM, fibercement, keramik, nät eller prefabricerade aluminiumkassetter.

kprefab.se

Kingspan AB

Prytzgatan 6, 431 31 Mölndal

T: +46 31-760 26 99

info@kingspan.se

VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se | 293

Nytt äldreboende – med 90 lägenheter i Wilhelmsro

Om ett drygt år ska äldreboendet Wilhelmsrogården stå färdigt. Totalt rör det sig om 90 lägenheter som ska bosättas.

I stadsdelen Wilhelmsro, i utkanten av Jönköping, byggs just nu ett äldreboende med 90 lägenheter. 87 av lägenheterna är enrummare och de resterande tre är tvårummare. De är fördelade på nio boendeenheter med tio lägenheter i vardera. Varje enhet innehåller gemensamhetsutrymmen så som kök, vardagsrum och tvättrum.

– Jag skulle säga att det är ett ganska stort boende. Det ligger i en stadsdel som är under utveckling. Fler äldreboenden är på gång i Jönköping, så detta boende kommer bland annat att användas för evakuering när befintliga äldreboenden rivs för nybyggnation, säger Björn Larsson, projektledare på Jönköpings kommun, och fortsätter:

– Byggnaden är format som ett ”C” skulle man kunna säga. Det är tre längor som vetter mot en innergård med anslutande gator på utsidan.

Själva byggarbetet inleddes i november 2021 efter att den befintliga byggnaden som stod på platsen där det nya äldreboendet reser sig revs. Äldreboendet sträcker sig över fem våningar med entréplan på den första våningen.

Inflyttning första kvartalet 2024

Ett drygt år återstår innan det är dags för inflyttningen, som är planerad till februari/mars 2024.

– Från det jag hör från entreprenören så ligger vi helt i fas. Vi har haft samma utmaningar som alla andra egentligen, med prisökningen bland annat. Men annars rullar det på, säger Björn Larsson.

Vad återstår att göra?

– Just nu pågår arbeten med yttertak, rumsbildning och fasadmurning. Allt eftersom kommer ytskikt, rumskomplettering samt markarbeten att påbörjas.

Text av: Christopher Blanck

294 |
Mindre än ett år återstår innan äldreboendet Wilhelmsrogården är färdigt. Bild: Björn Larsson Bild: Björn Larsson

Entreprenören kommenterar

Under 2021 gjorde Prosero-koncernen en satsning och grundade Doorway. Ett företag som tar ett helhetsansvar för dörrmiljöer, lås, dörren i sig och montering. Företaget är nu med och utvecklar det nya äldreboendet Wilhelmsrogården i Jönköping.

– Vi ansvarar för samtliga dörrmiljöer i projektet. Det innebär stål-, trä-, aluminium- och glasfiberdörrar samt alla lås och övrig beslagning till detta. Vi står även för monteringen av dessa delar. Det är en stor entreprenad och det rör sig om cirka 400 dörrar och en mängd trä och aluminiumpartier, säger Marcus Göthberg, verksamhetschef på Prosero Doorway AB.

Finns det något som är utmärkande med projektet?

– För oss, som är relativt nystartade, är det ett prestigeprojekt. Det är väldigt roligt att få vara med i det här och vi lär oss mycket längs vägen. I den fas som företaget befinner sig i så sätter det här projektet prov på våra kunskaper. Vi är unika i det sättet som vi arbetar på och därför är det extra roligt att en stor spelare som Peab vill arbeta med oss på hemmaplan i Jönköping.

VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se | 295
Nytt kvarter blandar flera åldersgrupper på samma tomt

En stadsdel som är levande under stora delar av dygnet och där människor kan bo och verka i livets alla skeden. Det är målet med Höörs nya stadsdel Maglehill. Här bygger Höörs Fastighets AB och MVB en av fastigheterna, och på tomten blir det en etapp med ett särskilt boende och en etapp med skola, förskola och en ny idrottshall.

Just nu byggs ett nytt särskilt boende med 56 lägenheter och 60 platser i skånska Höör. Inflytt väntas början av 2024. Samtidigt har kommunen saknat lokaler för skola, förskola och idrott vilket lett till att det i en andra etapp även byggs en ny F-6-skola,

en ny idrottshall och en ny förskola med 10 avdelningar.

– Idag pågår produktion för båda etapperna och än så länge håller vi oss till tidsplan. Något extra roligt med projektet är att allt byggs på samma fastighet vilket innebär att man blandar

flera åldersgrupper på en och samma tomt. Det kommer även bli ett litet grönt stråk genom tomten vilket ska bli en samlingsplats för både äldre och yngre invånare i kommunen, säger Jeanette Norrman, vd på Höörs Fastighets.

Det särskilda boendet byggs till en yta av cirka 7 900 kvadratmeter och för andra etappen rör det sig om cirka 10 600 kvadratmeter. Det särskilda boendet och idrottshallen blir varsin byggnad medan skola och förskola byggs i samma huskropp och till hösten 2024 väntas även etapp 2 vara klar. I skolbyggnaden byggs även tillagningskök och skolrestaurang, och i idrottshallen skapas ytor för friidrott med bland annat löparbanor och kastburar.

Text av: Emilia Granberg

296 |
Vi förser Sveriges infrastrukturprojekt med armering
Nu pågår produktion av båda etapperna. Bild: Höörs Fastighets AB
Jeanette Norrman, vd på Höörs Fastighets AB.

Ventilerad tunnputsfasad på Halmstads nya äldreboende

Med närhet till både hav och grönskande natur ska Vardaga öppna ett nytt äldreboende i Halmstad. Äldreboendet får namnet Villa Soldalen och ska få 60 lägenheter med konceptet aktivitet och rörelse.

Villa Soldalen byggs i två våningar med en stor trädgård. Trädgården ska kunna nyttjas till flera olika aktiviteter och själva byggnaden kommer omfatta cirka 4 350 kvadratmeter BTA. Utvändigt får huset en ventilerad tunnputsfasad samt bandtäckt plåt och solceller på taket. Äldreboendet ska certifieras enligt Sweden Green Building Council.

Byggherre bakom projektet är Fundament KIAB Eketånga AB, ett samägt bolag av Fundament Fastigheter AB och KIAB Fastigheter AB, och i fjol förvärvades fastigheten av Estea Omsorgsfastigheter. Totalentreprenör är Serneke.

– Med tilltalande arkitektur, höga klimatambitioner och ett attraktivt läge är Villa Soldalen precis den typ av förvärv som fonden letar efter. Vi ser fram emot att följa projektet, säger Carl Beck-Friis, transaktionschef på Estea AB.

Norrsken – ett nytt fjällinspirerat äldreboende

På uppdrag av Magnolia Bostad har NCC uppfört det nya vård- och omsorgsboendet Norrsken i Östersund. Här ryms 80 lägenheter och för att få huset att passa in i kommunens historik, med målet om att bygga hållbart, har husets stomme mestadels byggts i KL-trä.

– Produktionsmässigt är ett trähus tyst och dammfritt jämfört med om det är en betongstomme. Här är det inga slagborrmaskiner som låter och dammar ner hela dagarna., säger Daniel Norrman, platschef på NCC.

Norrsken består av tre sammanhängande byggnader i olika höjder och exteriört ska byggnaden vara inspirerad av fjällen och den jämtländska kulturen. För att uppnå detta har fasaden försetts med massiv furu där böljande former ska skapa ett grafiskt mönster av både fjällen och Storsjön.

Utöver lägenheter har Norrsken fått tillhörande personalutrymmen samt gemensamhetsytor med kök och bibliotek. Norrsken har byggts enligt Miljöbyggnad Silver.

VÅRD & OMSORG www.branschaktuellt.se | 297 Adress Box 725, 831 28 Östersund Telefon 063 -19 91 40 E-post smide@attacus.se
Vifickförtroendet a� leverera BETONG-PREFABELEMENT-PUMP
Bild: Pressbild, Vardaga Bild: Magnolia Bostad

Kompletta lösningar

VI ERBJUDER ALLT EN ARBETSPLATS BEHÖVER

Kompletta lösningar

VI ERBJUDER ALLT EN ARBETSPLATS BEHÖVER

Bege Plattform & Ställning AB är ett familjeägt företag med ca 45 st anställda. Vi har 40 års erfarenhet av branschen och strävar hela tiden att vidareutbilda våra medarbetare så att de kan klara av alla typer av arbetsuppgifter.

Bege Plattform & Ställning AB är ett familjeägt företag med ca 45 st anställda. Vi har 40 års erfarenhet av branschen och strävar hela tiden att vidareutbilda våra medarbetare så att de kan klara av alla typer av arbetsuppgifter.

INDUSTRIGATAN 21, SVEDALA BOX 32, 247 25 VEBERÖD

INDUSTRIGATAN 21, SVEDALA BOX 32, 247 25 VEBERÖD

040-631 34 52

040-631 34 52

INFO@BEGEAB.SE

INFO@BEGEAB.SE

www.begeab.se

www.begeab.se

Sedan starten har Zerxes främst fokuserat på säkerhet, vilket har resulterat i att vi har lyckats hålla tillbud och arbetsskador borta från

våra arbetsplatser. Vårat motto är att alla ska kunna komma hem till sina familjer.

Kontakta oss för att se hur vi tillsammans kan bygga på ett säkrare sätt.

www.zerxes.se Zerxes kontor Sollentuna vägen 63 191 40 Sollentuna 073-411 91 13 info@zerxes.se | www.zerxes.se

Hur mycket vet du om likvärdigt brandskyddat trä?

www.woodsafe.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.