Varmont katalog

Page 1

Varmont+

Katalog


Var-mont je specijalizovan za pružanje usluga svih postupaka zavarivanja: •  Argonsko zavarivanje (VIG-TIG) •  CO2 zavarivnje (MIG-MAG) •  Elektro zavarivanje (REL) •  Elektrolučno zavarivanje pod zaštitom praška (EPP) Sva zavarivanja radimo, kako u radioničkim uslovima tako i na terenu, na objektima ko što su: •  elektrane •  gasovodi •  cevovodi •  kotlovi •  mostovi

•  razne konstrukcije – hale, antenski stubovi, metalni dimnjaci •  sudovi pod pritiskom •  rezervoare

Pored reparaturnog i profesionalnog zavarivanja pružamo i usluge dislokacije, demontaže, montaže raznih mašina, proizvodnih linija, reparaturnog mašinskog održavanja. Posedujemo ispitne sertifikate (ateste) za sve navedene postupke zavarivanje koje je izdao TUV NORD sistems Gmbh & Co KG; Region Essen Nemačka. Sve usluge pružamo i u inostranstvu. Govorimo nemački, grčki i bugarski jezik. Zahvaljujući ogromnom iskustvu u zavarivanju stečenom u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi, savremenim mašinama i najkvalitetnijim materijalima garantujemo pružanje usluge na pravi način, u pravo vreme i svaki put kvalitetno, stručno i pouzdano. U prilog kavalitetu govori i bliska saradnja sa renomiranom firmom HDS Gmbh iz Voerde iz Nemačke kada vam zajedno izlazimo u susret poštujući vaše zahteve i potrebe. Var-mont je stručan, pouzdan i fleksibilan partner koji vam je na raspolaganju 24 sata, sedam dana u nedelji i pruža kompletnu uslugu, sagledava vaš zahtev, pronalazi efikasno, ekonomično rešenje i garantuje visok kvalitet i završetak preuzetog zadatka u predviđenom roku.


Sadržaj: Transport

4

Stepenice

22

Kontejneri

24

Skladištenje

32

Klupe

38

Ograde

44

Biciklisti

54

Skloništa

62

Pepeljare

64

Pultovi

66


Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

5


6

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

7


8

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

9


10

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

11


12

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

13


14

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

15


16

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

17


18

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

19


20

Transport


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

21


Stepenice


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

23


Kontejneri


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

25


26

Kontejneri


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

27


28

Kontejneri


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

29


30

Kontejneri


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

31


Skladištenje


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

33


34

Skladištenje


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

35


36

Skladištenje


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

37


Klupe


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

39


40

Klupe


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

41


42

Klupe


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

43


Ograde


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

45


46

Ograde


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

47


48

Ograde


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

49


50

Ograde


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

51


52

Ograde


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

53


Biciklisti


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

55


56

Biciklisti


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

57


58

Biciklisti


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

59


60

Biciklisti


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

61


Skloništa


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

63


Pepeljare


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

65


Pultovi


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs

67


Bo탑urato 36, 18300 Pirot

+381 10 310161 +381 64 8332114

info@varmont.rs www.varmont.rs


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.