__MAIN_TEXT__

Page 1

TRM LISTOPAD 2013 (TRADE READERSHIP MONITOR XI 2013)

BADANIE SYNDYKATOWE CZYTELNICTWA PRASY HANDLOWEJ

RAPORT

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NIELSEN – ŚWIATOWY LIDER BADAŃ RYNKOWYCH Zadania i działalność Jednym z podstawowych zadań firmy Nielsen jest wspieranie Menedżerów Marki poprzez monitorowanie i analizę otoczenia konkurencyjnego. Nielsen pomaga rozwijać jasne strategie dostarczając informacji o konsumencie. • Firma została założona w 1923r w Stanach Zjednoczonych przez Artura Charlesa Nielsena • Od 2001 część koncernu będącego światowym liderem w informacji marketingowej i pomiarze mediów • Obecnie działa w ponad 100 krajach • Nielsen koncentruje swoją działalność na wspieraniu Klientów poprzez: – Pomiary rynku – Tworzenie narzędzi i usług analitycznych – Wsparcie w ocenie wyników działań – Pomoc w poszukiwaniu potencjału • Nielsen śledzi trendy na całym świecie i dostarcza zintegrowanej wiedzy o globalnych zmianach – raporty publikowane są na stronie: www.pl.nielsen.com

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

2


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

STANDARDY ACNIELSEN • Zastosowane metody statystyczne gwarantują spełnienie globalnych standardów jakości

dotyczących raportowanych wyników: – Błąd standardowy dla proporcji na poziomie całej próby nie przekroczy 2 pp (punktów procentowych) dla próby 1019 sklepów. • Podana maksymalna wartość błędu standardowego dotyczy wartości raportowanych dla sklepów detalicznych w całej Polsce • Takie parametry zapewniają spełnienie globalnych standardów jakości ACNielsen dotyczących jakości raportowanych danych

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

3


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

POPULACJA SKLEPÓW REPREZENTOWANA W BADANIU TRADE READERSHIP MONITOR 2013 Hipermarkety i supermarkety

Sklepy spożywcze i spożywczoprzemysłowe

Sklepy wielobranżowe

Sklepy winnocukiernicze

Sklepy drogeryjne

RAZEM 105 000

W wyniku ważenia podane rezultaty są reprezentatywne dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce

Pominięto kanały sprzedaży odbiegające specyfiką asortymentu (stacje benzynowe, apteki) oraz mające marginalne znaczenie dla handlu FMCG (kioski spożywcze i wielobranżowe)

Typy sklepów nie uwzględnione w badaniu odpowiadają za nie więcej niż 6% obrotów w handlu artykułami FMCG

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

4


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OPIS BADANIA METODA BADAWCZA

o Wywiady indywidualne face-to-face o Wywiady realizowane w podziale na typy sklepów i regiony wg próby (dobór próby metodą Neymana) przygotowanej na bazie sklepów działu panelu handlu detalicznego (RMS) firmy ACNielsen o Badanie syndykatowe, w którym uczestnikami byli: Wydawca pisma Poradnik Handlowca oraz międzynarodowi producenci z branży FMCG o Respondentami badania były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepu i czytające prasę handlową. o Data wykonania: Listopad 2013

PRÓBA BADAWCZA

o N=1019 wywiadów o Uwzględniono różne typy sklepów o Wywiady zostały przeprowadzone w całej Polsce wg podziału na regiony oraz regiony wiejskie/miejskie o Metoda z wykorzystaniem winiet i stron tytułowych pism, z uwzględnieniem rotacji BADANE TYTUŁY*:

o miesięczniki wysokonakładowe – Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe o miesięczniki niskonakładowe – Handlowiec**, Magazyn Kosmetyki, Wiadomości Kosmetyczne, Rynek Spożywczy * W badaniu brały udział tytuły pism, które spełniały dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie jest zarejestrowany w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz 2) ich nakład wynosi minimum 10 tys. egzemplarzy. ** Handlowiec nie został zakwalifikowany do miesięczników wysokonakładowych ze względu na zbyt krótki okres wydawania pisma w zwiększonym nakładzie 70.000 egzemplarzy. Zaprezentowano tytuły z wynikiem powyżej 3%. Tylko tytuły wysokonakładowe, których nakład miesięczny wynosi minimum 60 tys. egzemplarzy.

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

5


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOBÓR PRÓBY SKLEPÓW W BADANIU TRM o

Próba sklepów oparta na spisie ACNielsen oraz wyłącznej bazie adresowej sklepów w Polsce ACNielsen

o

Losowanie z bazy danych ACNielsen

o

Klasyfikacja typów sklepów i regionów wg definicji ACNielsen

o

Podział próby na warstwach (dysproporcjonalnie) •

Wg regionów

Wg kanału sprzedaży (typ sklepu)

Wg obszaru (wiejski/miejski)

o

Losowy dobór sklepów w warstwach

o

Ważenie wyników według liczebności sklepów (numerycznie) ze względu na dysproporcjonalny dobór próby

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

6


REZULTATY BADANIA TRM LISTOPAD 2013

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014


ŹRÓDŁA INFORMACJI, KTÓRE POMAGAJĄ PODJĄĆ DECYZJĘ O ZAKUPACH DO SKLEPU Które z poniższych źródeł informacji pomagają Panu/i podejmować decyzje o zakupach do sklepu?

Total sklepy – otrzymujący prasę, N=824 Przedstawiciel handlowy producenta

65%

41%

Prasa handlowa TV

28%

Internet

26%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Prasa codzienna, czasopisma

18%

Klienci

9%

Billboard

5%

Radio

4%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 8


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Total sklepy w Polsce, N=1019

41%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

38%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

27%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

16%

4%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 10


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys., N=633

45%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

39%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

26%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

19%

4%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 11


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. – osoby otrzymujące prasę, N=526

53%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

45%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

30%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

22%

5%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 12


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Sklepy tradycyjne (małoformatowe) w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców, N=491

47%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

38%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

26%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

19%

4%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 13


DOTARCIE PISM HANDLOWYCH (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Które z pism umieszczonych na kartach docierają do Pana/i sklepu?

Handel nowoczesny (wielkoformatowy), N=158

37%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

24%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Hurt & Detal

22%

Handel

Magazyn Życie Handlowe

17%

7%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 14


ZNAJOMOŚĆ PISM HANDLOWYCH

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys., N=633

46%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

40%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

33%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

27%

7%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 16


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. – osoby otrzymujące prasę, N=526

53%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

46%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

38%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

31%

8%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 17


ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA PISM (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) A o których pismach z tej karty Pan/i kiedykolwiek słyszał/a?

Handel nowoczesny (wielkoformatowy), N=158

42%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

34%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Hurt & Detal

30%

Handel

Magazyn Życie Handlowe

26%

10%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 18


CZYTELNICTWO PISM HANDLOWYCH - CCS -

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Total sklepy w Polsce, N=1019

38%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

35%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

25%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

Total sklepy - otrzymujący prasę, N=824

15%

3%

Poradnik Handlowca

47%

Wiadomości Handlowe

43%

Handel

31%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

18%

4%

2014

TRM XI 2013, dane ważone 20


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys., N=633

46%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

40%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

33%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

27%

7%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 21


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Sklepy tradycyjne (małoformatowe) w miejscowościach powyżej 10 tys., N=491

43%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

36%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

24%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

17%

3%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 22


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. – osoby otrzymujące prasę, N=526

50%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

43%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

29%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

20%

4%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 23


CZYTELNICTWO CYKLU SEZONOWEGO (CCS) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czytał/a Pan/i ....?

Handel nowoczesny (wielkoformatowy) N=158

35%

Poradnik Handlowca

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Wiadomości Handlowe

20%

Hurt & Detal

17%

Handel

17%

Magazyn Życie Handlowe

6%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 24


CZYTELNICTWO PISM HANDLOWYCH - COW –

- PISMO GODNE POLECENIA –


CZYTELNICTWO OSTATNIEGO WYDANIA (COW) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy czytał/a Pan/i ostatni numer pisma...?

Total sklepy - otrzymujący prasę, N=824

39%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

34%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

24%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

13%

3%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 26


CZYTELNICTWO OSTATNIEGO WYDANIA (COW) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy czytał/a Pan/i ostatni numer pisma...?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys., N=633

Poradnik Handlowca

34%

Wiadomości Handlowe

30%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

21%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

13%

3%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 27


CZYTELNICTWO OSTATNIEGO WYDANIA (COW) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy czytał/a Pan/i ostatni numer pisma...?

Sklepy tradycyjne (małoformatowe) osoby otrzymujące prasę, N=714

38%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

34%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

24%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

13%

3%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 28


CZYTELNICTWO OSTATNIEGO WYDANIA (COW) (odpowiedź z wykorzystaniem winiet z logotypem i stronami tytułowymi pism) Czy czytał/a Pan/i ostatni numer pisma...?

Sklepy w miejscowościach powyżej 10 tys. – osoby otrzymujące prasę, N=526

39%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

35%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

23%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

15%

3%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 29


PISMO GODNE POLECENIA Które z tych pism polecił/aby Pan/i innym osobom z branży?

Total sklepy - otrzymujący prasę, N=824

38%

Poradnik Handlowca

Wiadomości Handlowe

33%

Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Handel

20%

Hurt & Detal

Magazyn Życie Handlowe

10%

3%

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

TRM XI 2013, dane ważone 30


KOMENTARZ DO BADANIA

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TRADE READERSHIP MONITOR 2013 „Poradnik Handlowca” zachowuje czołową pozycję na rynku prasy handlowej w Polsce! Bartłomiej Strączak Team Research Manager Customer Experience Leader Nielsen Polska

Firma Nielsen Polska w miesiącach październik – listopad 2013r. zrealizowała badanie czytelnictwa prasy handlowej w Polsce. Projekt ten od już 10-ciu lat regularnie monitoruje sytuację czołowych pism handlowych dystrybuowanych do sklepów detalicznych. W tym roku po raz trzeci badania miały charakter syndykatowy, ponadto po raz drugi w historii projektu uczestniczyli w nim międzynarodowi producenci branży FMCG zlecający reklamy w prasie handlowej. Spośród Wydawców pism handlowych w projekcie wziął udział Wydawca tytułu „Poradnik Handlowca”. Badania czytelnictwa prasy handlowej opisują szereg parametrów pozwalających na porównanie poszczególnych tytułów dedykowanych dla branży detalistów między sobą. Najważniejszym wskaźnikiem, monitorowanym zarówno przez reklamodawców jak i wydawców prasy handlowej jest poziom dotarcia poszczególnych czasopism do placówek handlowych w kraju, co stanowi odsetek sklepów, które otrzymują prasę handlową. Tegoroczne wyniki badania czytelnictwa potwierdzają, że „Poradnik Handlowca” jest w tym zakresie kolejny raz na czele przy jednoczesnym polepszeniu swoich rezultatów sprzed roku, co jest wynikiem zarówno wysokiego nakładu pisma, jak i optymalnego dopasowania systemu jego dystrybucji do struktury handlu detalicznego w Polsce.

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

32


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TRADE READERSHIP MONITOR 2013 Metodologia badania: Podobnie jak już od 10-ciu lat badanie zostało zrealizowane metodą bezpośrednich wywiadów ankietowych na próbie nieco ponad tysiąca sklepów w całej Polsce. Respondentami były osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie sklepu i czytające prasę handlową. W celu dokładnego i trafnego rozpoznania dostępnych na rynku tytułów każdemu uczestnikowi badania pokazywane były zarówno winiety z logotypami poszczególnych wydawnictw jak i okładki trzech ostatnich numerów danego czasopisma. Jest to bardzo istotny aspekt metodologiczny, ponieważ zdecydowanie zapobiega myleniu przez ankietowanych nierzadko podobnie brzmiących do siebie tytułów prasy handlowej. Badanie miało charakter reprezentatywny dla handlu detalicznego branży FMCG w Polsce i zostało zrealizowane na próbie 1019 sklepów, wylosowanych ze spisu sklepów detalicznych, przeprowadzanego corocznie przez firmę Nielsen oraz wyłącznej bazy adresowej sklepów Nielsen Polska. Jest to baza będąca podstawą dla wielu badań rynku wykorzystywanych przez sieci detaliczne i producentów branży FMCG. Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich głównych typach sklepów odpowiadających za obroty artykułami FMCG m.in. sklepy spożywcze, spożywczo-przemysłowe, winnocukiernicze, drogeryjne i wielobranżowe, a uzyskane dane zostały przeważone zgodnie z ogólną liczbą danych sklepów w poszczególnych województwach. W badaniu brały udział tytuły pism w podziale na: • miesięczniki wysokonakładowe – Handel, Hurt&Detal, Magazyn Życie Handlowe, Poradnik Handlowca i Wiadomości Handlowe • miesięczniki niskonakładowe – Handlowiec*, Magazyn Kosmetyki, Wiadomości Kosmetyczne, Rynek Spożywczy * Handlowiec nie został zakwalifikowany do miesięczników wysokonakładowych ze względu na zbyt krótki okres wydawania pisma w zwiększonym nakładzie 70.000 egzemplarzy.

Miesięczniki niskonakładowe raportowane są dla typów sklepów, do których przeznaczone jest ich wydanie. Tytuły pism, musiały spełniać dwa podstawowe kryteria: 1) tytuł aktualnie jest zarejestrowany w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz 2) ich nakład wynosi minimum 10 tys. egzemplarzy.

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

33


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TRADE READERSHIP MONITOR 2013 Główne wyniki: Na wszystkich najważniejszych wskaźnikach badania, pozycję lidera w 2013 roku zajął Poradnik Handlowca umacniając swoją pozycję w porównaniu do poprzednich lat. Tytuł ten systematycznie co roku zwiększa poziom dotarcia do sklepów. W tym roku odnotował wzrost z 36% do 41%, co wskazuje na ciągłe doskonalenie dystrybucji pisma. Tytuł ten znany jest i czytany cyklicznie średnio w 4 na 10 sklepów detalicznych w Polsce. Prasa handlowa niewątpliwie rozwija swoją dystrybucję wśród detalistów i stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji, które pomagają podjąć decyzję o zakupach do sklepu. Stanowi zarówno bardzo przydatny nośnik informacji o produktach i nowościach rynkowych, jak również dostarcza cennych wskazówek dotyczących prowadzenia i zaopatrzenia sklepu. O jej dużym znaczeniu świadczy fakt, że prasa handlowa zaraz po przedstawicielu handlowym, została oceniona, jako źródło informacji, które pomaga podejmować decyzje o zakupach asortymentu do sklepu. Znaczenie prasy handlowej potwierdza wysoki wskaźnik jej dotarcia do czytelników jak i znajomości poszczególnych tytułów. Wyraźnie zwiększył się także odsetek sklepów, które otrzymują prasę handlową. W obecnym roku 81% sklepów potwierdziło otrzymywanie prasy handlowej, co jest istotnym wzrostem wobec 77% sprzed roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa opinie mają kluczowe znaczenia dla podnoszenia standardów prasy handlowej w Polsce.

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

34


Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NOTA PRAWNA „Badania i raporty z badań opracowane są przez AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.” Badania i raporty z badań stanowią przedmiot praw autorskich majątkowych AC Nielsen Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Publikowanie całości lub części, powielanie, rozpowszechnianie wyników badań i raportu końcowego oraz wykorzystywanie ich w całości lub części w jakiejkolwiek formie pozostającej w sprzeczności z przepisami prawa autorskiego bez zgody wymienionego podmiotu, stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.”

AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

35


AKTUALNY PRZEWODNIK DLA REKLAMODAWCÓW NA ROK

2014

Profile for Biuro Promocji i Reklamy "Generalczyk" Sp.J

TRM 2013 Raport Nielsen  

Badanie Syndykatowe Czytelnictwa Prasy Handlowej - Trade Readership Monitor - listopad 2013 - aktualny przewodnik dla reklamodawców na rok 2...

TRM 2013 Raport Nielsen  

Badanie Syndykatowe Czytelnictwa Prasy Handlowej - Trade Readership Monitor - listopad 2013 - aktualny przewodnik dla reklamodawców na rok 2...

Advertisement