Handlowiec 02/2022

Page 1

luty 2022 rok nr 124 www.handlowiec.biz.pl na rynku od 1923 roku ISSN 1734-4972
Bezpłatne internetowe czasopismo przeznaczone dla handlowców
CENTRAHANDLOWE W DOBIE PANDEMII

Wnumerze

Piąta fala pandemii Covid-19 pobiła dotychczasowe rekordy liczby zakażeń. Galerie handlowe chcąc zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym włączają się w działania zapobiegające rozwojowi pandemii i jej konsekwencjom. Polska Rada Centrów Handlowych zachęca wszystkich do wzięciaudziałuwakcjachnarzeczwalkizkoronawirusem,co spotyka się z pozytywnym odbiorem. Zaangażowanie ze strony właścicieli centrów handlowych zdają się dostrzegać potencjalni najemcy, których mimo panującej pandemii nie brakuje Z pewnością wpływ na to ma również fakt, że obostrzeń wprowadzanych przez rząd jest coraz mniej. Na rynku pojawiają się nowe obiekty, co jest optymistycznym znakiem dla przyszłości galerii handlowych. Jaki będzie rok 2022 dla tego segmentu? Na odpowiedź na to pytanie b ę d z i e m y m u s i e l i j e s z c z e p o c z e k a ć

Bezpłatne ogólnopolskie pismo

przeznaczone dla handlowców i tych, którzy chcą związać się z handlem.

Od dwudziestu dziewięciu lat, Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk s.j. jest cenionymwydawcąprasybranżowejwPolsce.OpróczHandlowca-pisma,którepo raz pierwszy ukazało się na rynku w 1923 roku - ma w swoim portfolio dwa inne tytuły: Poradnik Handlowca i Poradnik Restauratora, które przybliżają Czytelnikombogactwoświatów:FMCGiHoReCa.PoradnikHandlowcajestliderem na rynku prasy branżowej, co potwierdzają wyniki syndykatowych badań przeprowadzanychcorokuprzezbiurabadawczeNielseniMillwardBrown.

WYDAWNICTWO DYSTRYBUCJA

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

strona internetowa: wwwhandlowiec.biz.pl

ADRES REDAKCJI

Biuro Promocji i Reklamy „Generalczyk” s.j. Wiesław Generalczyk

drogą elektroniczną, PREZES WYDAWNICTWA general@poradnikhandlowca.com.pl

60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10, tel./fax (61) 852 08 94

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY Wojtek Generalczyk

tel. (61) 851 37 55 wojtekg@poradnikhandlowca.com.pl

DYREKTOR ORGANIZACYJNO

-ADMINISTRACYJNY Zbyszko Zalewski zbyszkoz@poradnikhandlowca.com.pl REDAKTOR NACZELNA

Aleksandra Generalczyk redakcja@poradnikhandlowca.com.pl

REDAKCJA

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (61) 852 51 41

justynaw@poradnikhandlowca.com.pl

Klaudia Walkowiak,Tadeusz Sienkiewicz tel. (61) 851 37 03 tel. (61) 855 70 66

Justyna Wojciechowska marial@poradnikhandlowca.com.pl

kasiak@poradnikhandlowca.com.pl

Maria Leśniewska

Katarzyna Generalczyk malgorzatas@poradnikhandlowca.com.pl

SERWIS FOTOGRAFICZNY

materiały prasowe, bigstockphoto.com

Małgorzata Siuda Okładka: manufaktura.com Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

ISSN 1734-4972

odredakcji
8
3
6
5
7
4
AleksandraGeneralczyk redaktornaczelna
Co nowego w galeriach?
Bezpieczeństwo w czasie pandemii
Informacje z galerii handlowych
Nowi najemcy
Co nowego w galeriach?
Umocnienie współpracy z najemcami - Nhood Polska Spistreści

Bezpieczeństwowczasiepandemii

fot.forumgdansk.pl

Branża centrów handlowych solidarnie włącza się we wszystkie możliwe działania zapobiegające rozwojowipandemiiijejkonsekwencjom,promującszczepieniaorazzasadysanitarneDDM–dystans, dezynfekcja,maseczka.

„DziękujemyzaPaństwastałezaangażowaniewedukacjęnatematbezpieczeństwaorazwłączeniesię wpromocjęszczepieńiotwieranietymczasowychpunktówszczepieńnaterenieobiektówhandlowych. Dzisiajbardziejniżzwyklepotrzebnejestpołączeniewszystkichsił,abyprzeciwdziałaćkonsekwencjom brakuodpowiedzialnościosób,którelekceważązagrożeniekolejnąfaląpandemii.Chcemyrazjeszcze przypomniećozasadachDDM-jednymgłosem,poprzeznałożeniemasekmanekinomwystawionymna sklepowych witrynach, zamieszczenie informacji w sklepach i na terenie centrów, na stronach oraz w mediach społecznościowych Razem będziemy bardziej widoczni i skuteczni Branża centrów handlowych ma siłę w swojej jedności.” – napisano w liście do branży podpisanym przez ministra zdrowiaAdamaNiedzielskiegoiprezesaPRCH,JanaDębskiegopodczasinauguracjiakcjiBezpieczna Witryna–BierzPrzykładzManekina.

„PolskaRadaCentrówHandlowychorazMinisterstwoZdrowiajednymgłosemprzypominają,żejedyną znaną dzisiaj ochroną przed kolejnymi falami zachorowań oraz obostrzeniami jest stosowanie zasad sanitarnychimasoweszczepienia.”–czytamydalejwpiśmie.

PRCHzachęcapozostałefirmy:właścicieliizarządcóworaznajemcówdozgłaszaniasię,jeślipodjęłytę inicjatywę lub zamierzają to zrobić, dziękując każdemu, komu leży na sercu bezpieczeństwo i wspólne dobrospołeczeństwa.

Projekt„BezpiecznaWitryna–BierzPrzykładzManekina”manacelupromocjęnoszeniamasekprzez klientów w centrach handlowych i w przestrzeni publicznej oraz ponowne wzmocnienie informacji o zasadach sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Centra handlowe od początku pandemii restrykcyjnie przestrzegają zasady DDM - nawołują do zachowania dystansu, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek. Powodem podjęcia wspólnych działań branży pod patronatem Ministra Zdrowia jest wyraźne zmniejszenie liczby osób używających maseczek na terenach obiektów handlowych, w środkach transportu i innych publicznych miejscach, pomimo oficjalnych zasad obowiązujących w kraju. Jest to kolejne działanie podjęte przez branżę w celu przeciwdziałaniapandemii,jejkonsekwencjomspołecznymigospodarczym.

źródło:informacjaprasowa

czytaj także

Galeriehandlowepolockdownie 3
Branżacentrówhandlowychsolidarniewłączasięwdziałaniazapobiegającerozwojowipandemii ijejkonsekwencjom,promującszczepieniaorazzasadysanitarneDDM–dystans,dezynfekcja, maseczka.

Umocnieniewspółpracyz najemcami-NhoodPolska

Nhood Polska rozwija współpracę z najemcami i odnotowuje bardzo dobre wyniki komercjalizacjiwzarządzanychobiektachhandlowych.Odpoczątkurokufirmapodpisała 51nowychumówznajemcaminałącznąpowierzchnięponad10tys.mkw.

Wysoka odwiedzalność centrów i galerii handlowych zarządzanych przez Nhood, a także dobre relacje z najemcami pozytywnie wpłynęły na pracę zespołu komercjalizacji, zaowocowały nowymi umowami i ułatwiłynegocjacjezdotychczasowymipartnerami.

Dzięki aktywności działu komercjalizacji asortyment dostępny w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez Nhood wzbogacił się o kategorie i marki poszukiwane przez klientów w czasie lockdownów Są wśród nich marki drogeryjne, sklepy oferująceartykułydlazwierzątorazsklepydyskontowe. Dlatego już wkrótce w przestrzeni centrów i galerii handlowych zarządzanych przez Nhood pojawią się nowe salony takich marek jak TEDi czy Hebe, a 1 wrześniawCentrumHandlowymAuchanGliwiceotworzyłsiępierwszywmieściesklepdlazwierzątMaxi Zoo. Nhood dynamicznie rozwija również współpracę z popularnymi markami modowymi, wśród których sąm.in.Sinsay,Monnari,CarryorazTatuum.

Noweinwestycjemixed-useiparkihandlowe

Nhood Polska pracuje obecnie nad dwoma projektami mixed-use. Są to Wilanów Park na warszawskim WilanowieorazProjektPiasecznonatereniedawnejzajezdnitrolejbusowejwPiaseczniepodWarszawą. Teinwestycjepołącząwsobiefunkcjehandlowe,gastronomię,usługi,rozrywkęorazprzestrzeńbiurową. Tymsamymzapewniąmieszkańcomzaspokojeniepotrzebwjednymmiejscu,bezkoniecznościpodróży dooddalonychdzielnic,cowpisujesięwkoncepcję15-minutowegomiasta.

–Inwestycjamixed-useprzynosikorzyścinietylkomieszkańcom,lecztakżenajemcom,którzyzdecydują się na rozwój biznesu na jej terenie. Połączenie wielu funkcji w ramach projektu zapewnia mieszkańcom zaspokojenie najważniejszych potrzeb w jednym miejscu, a tym samym korzystnie wpływa na częstotliwość wizyt w obiekcie. Najemcy korzystają również z synergii różnych funkcji inwestycji –podkreślaMarcinMatysiak.

Zespół Nhood Polska pracuje również nad rozbudową wybranych obiektów handlowych. Przy Centrum HandlowymAuchanwMikołowiepowstanieparkhandlowyopowierzchniokoło4,5tys.mkw.GLA,który znacząco wzbogaci ofertę handlową w tej lokalizacji. Rozpoczęcie budowy inwestycji zaplanowano na początek2023roku,anajemcyzainteresowanirozwojembiznesuwplanowanychinwestycjach,mogąjuż kontaktować się w tej sprawie z zespołem komercjalizacji Nhood. – Klienci odwiedzający centra i galerie handlowezarządzaneprzezNhoodPolskawtrakciepandemiiCovid-19docenialidostępnąofertęitakie cechy obiektów jak obecność dużego operatora spożywczego, przestronny zewnętrzny parking, a także troskęobezpieczeństwosanitarneizdrowiekupujących–zwracauwagęMarcinMatysiak.

Zarządzanieobiektamihandlowymi 4
Źródło:NewbridgePoland/GuaranaPR fot.Newbridge Poland

NowynajemcaManufaktury-Ecco

Najwyższej jakości skóry, nowoczesne technologie i zrównoważony rozwój – tak można opisaćfilaryduńskiejmarkiobuwniczejigalanteryjnejEcco,któraotworzyłaswójbutikw Manufakturze. Nowy lokal jest jednym z pierwszych w Polsce zrealizowanych według najnowszegokonceptumarki–Prime.

Ecco od lat należy do grona wiodących marek obuwniczych premium Ich produkty charakteryzuje wyjątkowe połączenie stylu, komfortu i skandynawskiego designu. Nowy sklep markiwManufakturze,opowierzchni125 mkw, oferuje nie tylko kolekcje butów męskich, damskich i dziecięcych, ale r ównieżtorbyiakcesoriaskórzaneznowej kolekcji ECCO Leather Goods, dostępnej wyłącznie w wybranych salonach na świecie.

Wnętrze butiku w Manufakturze, jako j edno z pierwszych w Polsce, zostało zrealizowane według konceptu PRIME. Wyróżnia się ono nie tylko charakterystycznym skandynawskim stylem, ale także nowym sposobem prezentacji produktu – zarówno tradycyjnie na półce, jak i w formie wiszącej, dającej wielowymiarowe spojrzenienadanymodel.

fot.materiały prasowe

DrogeriaRossmannwgronienajemców

Portfolio najemców Centrum Handlowego Auchan Poczesna obok Częstochowy powiększyło się o markęRossmann.Od9grudniakliencimogąrobićprzedświątecznezakupywsalonie,któryzająłlokal opowierzchniblisko380mkw ZakomercjalizacjęCentrumHandlowegoAuchanPoczesnaodpowiada zespółNhoodPolska.

CentrumHandloweAuchanPoczesna,którejestmiejscemzakupówczęstowybieranymprzezmieszkańców Śląska, powiększyło swoją ofertę handlową w segmencie zdrowia i urody W pełni sezonu świątecznego, 9grudniawobiekcieswójsalonotworzyłamarkaRossmann.

fot.materiały prasowe

W drogerii Rossmann, która zajęła lokal o powierzchni 378 mkw., klienci mogą znaleźć artykuły z wielu kategorii, m.in. produkty do pielęgnacji ciała, włosów i twarzy, kosmetyki kolorowe, artykuły higieniczne, produkty zapewniające ochronę przeciwwirusową, produkty do prania i utrzymania czystości w domu. W ofercie znajduje się również bogaty wybór artykułów dla dzieci w różnym wieku oraz żywność. Obecnie w sezonie przedświątecznym w drogerii Rossmann klienci znajdą również bogaty asortyment zestawówupominkowychiartykułówdodekoracjidomu.–Zależy nam na tym, by oferta dostępna w Centrum Handlowym Auchan Poczesna była jak najbardziej zróżnicowana i szeroka, tak aby klienci podczas jednej wizyty mogli zrobić kompleksowe zakupy dla rodziny i domu. Dlatego cieszę się, że marka Rossmann zdecydowała się otworzyć swoją drogerię w naszym obiekcie Jestem przekonana, że w sezonie przedświątecznym drogeria będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów, którzy poszukują upominków dla najbliższych – mówi Aleksandra Złotek, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Poczesna.

czytaj także

Nowinajemcy 5

GaleriaEchoznowymStudiemPlanowania

Należąca do EPP Galeria Echo nawiązała współpracę z IKEA. W kieleckim centrum handlowym wystartował najnowszy koncept szwedzkiej marki – Studio Planowania IKEA. To pierwsze takie miejsce świadczenia usług i doradztwa w kwestii wyposażenia wnętrz w Świętokrzyskiem. Najemcazająłlokalopowierzchni67mkw.napierwszympiętrzeGaleriiEcho.

Aby wesprzeć klientów w obszarze aranżacji przestrzeni, należąca do EPP Galeria Echo zdecydowała się na uruchomienie Studia Planowania IKEA, którego pracownicy wykwalifikowani projektanci chętnie doradzą, podzielą się wiedzą i wybiorą rozwiązaniadopasowanedoindywidualnychpotrzebdomowników

–Wostatnimczasiewieleosóbkupujemieszkanialubdecydujesię naichrearanżację,bystworzyćwygodnąiergonomicznąprzestrzeń do życia Obserwując wysokie zapotrzebowanie na usługi doradztwawzakresieprojektowaniaiwyposażeniawnętrz,ochoczo przystąpiliśmy do najnowszego projektu IKEA. Studio Planowania IKEA w Galerii Echo to nie tylko przestrzeń inspirująca, ale też bezpieczna–nawizytęmożnazapisaćsiępoprzezstronę,adzięki znaczącej powierzchni lokalu, spotkanie będzie przebiegać w komfortowych warunkach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności–komentujeJakubOciepka,AssetManagerwEPP.WStudiuPlanowaniawGaleriiEchomożna zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę czy garderobę wspólnie z projektantem lub omówić wcześniej opracowany projekt. Podczas 45-minutowej bezpłatnej konsultacji specjalista sprawdzi przygotowaną wcześniej samodzielnie koncepcję, dopracuje szczegóły i odpowie na pytania. Klienci Galerii Echo mogą również wykupić wariant rozszerzony, w ramach którego pracownik IKEA rozplanuje ustawienie mebli i sprzętów AGD, doradzi funkcjonalne rozwiązania, wykona projekt 3D od podstaw, a także przygotuje szkic zamówieniazwycenąproduktówwrazzusługątransportu,montażuorazinstalacji.

fot.materiały prasowe

IKEARetailwPolscez3.StatuetkamiZłotych

3grudnia2021rokuodbyłasięuroczystagalarozdanianagródwkonkursieZłoteSpinacze 2021. Jury konkursu nagrodziło złotym spinaczem kampanię „TAK! dla edukacji klimatycznej” w kategorii „Kampania Społeczna” oraz srebrnym w kategorii „Advocacy i PublicAffairs” . Drugi srebrny spinacz został przyznany marce IKEAza kampanię „60 lat IKEAwPolsce.Nadobrei…nalepsze!”wkategorii„PRkorporacyjny”.

fot.materiały prasowe

To już 19. edycja największego konkursu PR w Polsce. W tym roku jury przyznało firmie aż trzy statuetki, jedną złotą i dwie srebrne.ProjektyIKEA„TAK!dlaedukacjiklimatycznej”oraz„60 latIKEAwPolsce.Nadobrei…nalepsze!” zostaływyróżnione spośród 397 zgłoszeń, jakie wpłynęły do organizatorów w ramach tegorocznej edycji konkursu. – Bardzo dziękujemy jury konkursu Złote Spinacze za to wyróżnienie. Cieszymy się, że inicjatywy, w które angażujemy się jako IKEA, są doceniane przez ekspertów w dziedzinie komunikacji i public affairs. Nie byłobytomożliwebezzaangażowaniaipasjipracownikówIKEA oraz naszych zewnętrznych partnerów. Dziękujemy za ten wspólny wysiłek. Obie nagrodzone kampanie to projekty, które odzwierciedlają nasze wartości oraz wizję przyszłości, którą chcemy tworzyć razem z naszymi klientami – mówi Maciej Krzyczkowski,PublicAffairsManagerwIKEARetailwPolsce.

Informacjezgaleriihandlowych 6

MarkaTEDidebiutujewobiektachNhoodPolska

Nhood Polska nawiązał współpracę z siecią sklepów TEDi. Pierwszą lokalizacją tej popularnej niemieckiej marki w obiekcie z portfolio Ceetrus Polska zarządzanym i komercjalizowanym przez zespół Nhood Polska od 30 listopada jest Centrum Handlowe Auchan Bielany koło Wrocławia. Klienci dolnośląskiego obiektu mogą korzystać z bogatego asortymentu produktów do domu w przestronnymsklepieopowierzchniponad880mkw.

TEDi jest niemiecką marką ekonomiczną obecną na polskim rynkuod2018roku.Wśródbogatejofertysklepówfirmowych są między innymi środki czystości, artykuły kosmetyczne, samochodowe, spożywcze czy akcesoria dla zwierząt. Sieć dotejporyuruchomiłaponad130sklepówwcałejPolsce.

Od 30 listopada z oferty marki TEDi mogą korzystać klienci CentrumHandlowegoAuchanBielanykołoWrocławia.Jestto pierwszy obiekt w portfolio Ceetrus Polska, w którym ten najemca otworzył swój salon. Za negocjacje umowy najmu i współpracę z marką odpowiada dział komercjalizacji Nhood PolskanaczelezjegodyrektoremMarcinemMatysiakiem.

–Cenimywspółpracęzrzetelnymipartneramiicieszymysię,żeklienciCentrumHandlowegoAuchanBielany mogą korzystać z bogatej oferty tej marki TEDI w otwartym właśnie salonie. Wierzymy w synergię handlu i sukcesTEDiwzarządzanymprzeznasobiekcieiobecnienegocjujemykolejneumowywinnychlokalizacjach

–mówiMarcinMatysiak,dyrektorkomercjalizacjiNhoodPolska.

PierwszywPolscesalonKARLALAGERFELDAotwartyw warszawskiejGaleriiMokotów

Pierwszy w Polsce salon wielkiego projektanta Karla Lagerfelda otworzył się w Galerii Mokotów. Kolekcjadamska,męskaorazdużywybórdodatków–towszystkona110metrachkwadratowych ekskluzywnejprzestrzeni,wjednymznajbardziejprestiżowychcentrówhandlowychwWarszawie. To kolejna marka premium, która zdecydowała, że swój jedyny, flagowy salon w Polsce otworzy właśniewGaleriiMokotów.

KARL LAGERFELD jest synonimem współczesnego paryskiego stylu z nutą rockowego szyku. Ta ikoniczna marka na każdym kroku celebruje potężne dziedzictwo swojego legendarnego założyciela, a w swoim DNA ma pasję,intuicjęiniewyczerpanąkreatywność.

Nowy salon otworzyła kolekcja jesień-zima 2021, która czerpie inspirację z pasji Karla do architektury i stylu Art Deco.KolekcjałączyelementyStyleModernezcharakterystycznymdlaprojektanta

szykiemoraz wysokiej klasy nadrukami monogramów Całość zawarta jest w ponadczasowych

łączących przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W tym sezonie pojawia się także nowy

będący pomysłowąaranżacjąinicjałówzmarłegoprojektanta,któryznaleźćmożnanadżinsach,dzianinach,odzieży sportowej,atakżenaodzieżywierzchniej,akcesoriachielementachstylużycia.

— Bardzo nas cieszy, że kolejna renomowana maka wybrała Galerię Mokotów na miejsce swojego debiutu rynkowego w Polsce, będąc kolejnym wzmocnieniem uniklanej oferty dostępnej w naszym centrum handlowym.Totakżedowódnato,żewśródsilnychmarekniesłabniezapotrzebowanienadobrelokalizacje dlasprzedażystacjonarnej,gdziemająnajlepszykontaktzklientem.—mówiGrzegorzGrajkowski,Dyrektor OperacyjnyUnibail-Rodamco-WestfieldwPolsce,właścicielaizarządcyGaleriiMokotów.

rockowym ubraniach House-monogram,
Conowegowgaleriach? 7
fot.materiały prasowe fot.materiały prasowe
czytaj także

EDSParkRedazmieniawłaściciela

Po finalizacji budowy parku handlowego EDS Park Reda, obiekt zmienia właściciela. Inwestor czekajużtylkonaotrzymaniedecyzjiopozwoleniunaużytkowanie.

Zgodnie ze strategią EDS Retail Park, po zakończeniu i skomercjalizowaniu obiektu, kolejny park handlowy przechodzi w ręce nowego właściciela. Prace budowlane EDS Park Reda zostały zakończone w październiku br., obecnie inwestor czeka na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która powinna zostać wydana jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Inwestor nie podaje finalnej wartościtransakcji.

DwiemarkizasilająofertęcentrówNewbridge

CentrahandlowezportfolioNewbridgeposzerzająofertęwsegmenciezdrowiaiurody Obiektyw ToruniuiKrakowiewłaśniewzbogaciłysięonowychnajemców.

Nowe Bielawy w Toruniu i Nowe Czyżyny w Krakowie, dwa centra z portfolio Newbridge, rozwijają swój tenant mix w segmencie zdrowia i urody Ofertę krakowskiego obiektu niedawno wzmocniła marka Silcare, z kolei ofertę centrum w Toruniu–MydlarniauFranciszka.

– Z uwagi na format convenience naszych obiektów, segment zdrowia i urody, odgrywający ważna rolę w codziennych zakupach, jest dla nas jednym z kluczowych – mówi Karolina Nitowska,LeasingManagerwNewbridgePoland.

Marka Silcare, która zadebiutowała w Nowych Czyżynach, to dynamicznie rozwijająca się na polskim rynku sieć. W ofercie sklepu można znaleźć produkty niezbędne do pielęgnacji i stylizacjipaznokci,wtymm.in.hybrydy,żele,produktydomanicureipedicure,atakżeakcesoria.

NowarestauracjaHALONGwGaleriinadJeziorem

GalerianadJezioremmanową,orientalnąrestauracjęHALONG.Topierwszalokalizacjatejmarkiw mieście. Nowo otwarta restauracja HA LONG serwuje dania azjatyckie przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi,przekazywanymizpokolenianapokoleniarecepturami.

TojednazdwudziestuwPolsce,apierwszawKoninierestauracjatejsieci. Marka wpisuje się w przyjęty i ustalony przez właściciela, fundusz Pradera Central&EasternFund,kierunekrozwojucentrumhandlowego.Pozyskanie przez Zarządcę, Apsys Polska, nowego najemcy jest istotne, stanowi on bowiem doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty gastronomicznej Galerii.–TworzącoptymalnytenantmixGaleriinadJezioremkierujemysię jej stałym rozwojem by sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Szeroka oferta handlowo-usługowa jest naszym priorytetem. Cieszymy się, że do grona najemców dołączyła właśnie znana w Polsce od 20 lat sieć kuchni azjatyckiej – restauracja HA LONG. Dzięki nowym brandom zapewniamy mieszkańcom Konina jeszcze bardziej atrakcyjną przestrzeń do codziennychzakupówispędzaniaczasuwolnego–mówiAnnaFrydrysiak, DyrektorCentrumHandlowegoGalerianadJeziorem.

Conowegowgaleriach? 8
fot.materiały prasowe fot.materiały prasowe
fot.materiały prasowe