Oaza Milosrđa

Page 1

Štovateljima Božjega milosrđa i onima koji to žele biti…


Oaza milosrđa Štovateljima Božjega milosrđa i onima koji to žele biti…

KOORDINACIJA ŠTOVATELJA BOŽJEGA MILOSRĐA koordinacija.bozje.milosrdje@gmail.com https://www.facebook.com/koordinacija.bozje.milosrdje bozjemilosrdje.netU Božjemu milosrđu svijet će pronaći mir, a čovjek sreću. (Ivan Pavao II., Krakov Łagiewniki, 17. kolovoza 2002.)

U

svijetu, „u kojem je tako puno zla, kako fizičkog tako i moralnog“, u svijetu u kojem vrebaju opasnosti usmjerene protiv ljudske slobode, savjesti, vjere i koje u ljudima i svijetu izazivaju snažan nemir i zabrinutost za budućnost čovjeka i svijeta, za smisao čovjekova postojanja – postoji samo jedan odgovor: Božje milosrđe! Ta „najveća Božja osobitost“ (Dn 301) – neizmjerno Božje milosrđe – posredovana nam je po poniznoj poljskoj redovnici, sv. Faustini Kowalskoj (1905. – 1938.). Njoj, jednoj od najvećih mističarki Katoličke Crkve, Bog je dao posljednju slamku spasa po kojoj će se izmučeno i grijehom ranjeno čovječanstvo spasiti – pobožnost u čast Božjemu milosrđu. Prema jednom od istaknutih poljskih teologa, Ignacyju Różyckomu – koji se po odredbi Kongregacije za kauze svetaca u vrijeme trajanja beatifikacijskog postupka za s. Faustinu, pozabavio pitanjem Dnevnika koji je ova glasnica i posrednica poruke o Božjemu milosrđu pisala – bit ove pobožnosti jest pouzdanje u Boga i milosrđe prema bližnjemu: „Bez pouzdanja nije moguće nikakvim konkretnim činima ostvariti obećanja povezana s ovom pobožnošću. Pouzdanje je osnovni i esencijalni čin pobožnosti da već samo, bez drugih konkretnih oblika te pobožnosti, jamči postignuće svih općih obećanja koje je Gospodin Isus povezao s ovom pobožnošću.“ 3


GLAVNI OBLICI ŠTOVANJA BOŽJEGA MILOSRĐA Na temelju proučavanja Dnevnika, pet je glavnih oblika štovanja Božjega milosrđa koji čine temelj ove pobožnosti, a to su: 1) s lavljenje svetkovine Božjega milosrđa u prvu nedjelju iza Uskrsa, 2) š tovanje slike Božjega milosrđa, odnosno Milosrdnog Isusa, s potpisom Isuse, uzdam se u Tebe, 3) moljenje krunice Božjega milosrđa, 4) štovanje Sata milosrđa, 5) širenje štovanja Božjega milosrđa. Osnov po kojem se razlikuju glavni oblici štovanja Božjega milosrđa su s njima povezana obećanja koja daje sam Isus svim štovateljima Božjega milosrđa. Među glavne oblike štovanja tako, primjerice, ne spadaju molitva O, Krvi i Vodo, kao ni devetnica, ni litanije odnosno zazivi u čast Božjemu milosrđu. Spomenuti teolog, vlč. Różycky naglašava: „Prije nego upoznamo konkretne oblike pobožnosti u čast Božjega milosrđa potrebno je obratiti pozornost da među njima nema poznate i omiljene devetnice kao ni litanija.“ O glavnim oblicima štovanja, obećanjima i uvjetima veza­ nim uz njih nalazimo zapisano u Dnevniku sv. Faustine sljedeće: 4


Svetkovina Božjega milosrđa • veljača 1931., PŁock Želim da prvu nedjelju nakon Uskrsa bude svetkovina Milosrđa. Moli mog vjernog slugu da toga dana čitavom svijetu objavi moje veliko milosrđe. Tko god toga dana pristupi ­Vrelu Života, taj će zadobiti potpuno otpuštenje krivica i kazni. Čovječanstvo neće naći mira dok se s pouzdanjem ne obrati mome milosrđu. (Dn 299-300) Obećanje: otpuštenje krivica i kazni. Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe, milosrđe prema bližnjemu, na svetkovinu biti u stanju milosti posvetne i dostojno se pričestiti.

Slika Božjega milosrđa • 22. veljače 1931., PŁock Uvečer, kada sam bila u ćeliji ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj odjeći. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedna crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. (…) Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isus: Naslikaj sliku prema crtežu koji vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe. (Dn 47) Te dvije zrake označavaju Krv i Vodu – blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava krv koja je život duša… Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojega milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva Oca mojega. (Dn 299) 5


Obećanje: milost vječnog spasenja, veliki napredak na putu kršćanske savršenosti, milost sretne smrti i brojne druge milosti za koje će ga ljudi s pouzdanjem moliti. Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe, milosrđe prema bli­žnjemu te štovanje slike.

Krunica Božjega milosrđa •

13. i 14. rujna 1935., Vilnius

Koliko god puta uđeš u kapelicu, izmoli odmah tu molitvu koju sam te jučer naučio. (Dn 476) Neprestano moli ovu krunicu koju sam te naučio. Tko god je bude molio primit će veliko milosrđe u času smrti. Svećenici će ga pružati grješnicima kao posljednju slamku spasa; makar bio i najokorjeliji grješnik, ako samo jednom izmoli ovu krunicu imat će pristup milostima moga beskrajnog milosrđa. Želim da cijeli svijet upozna moje milosrđe; neslućene milosti želim udijeliti dušama koje se uzdaju u moje milosrđe. (Dn 687) Onome tko je bude molio rado ću dati sve što od mene bude tražio (Dn 1541), ako to (...) bude u skladu s mojom voljom. (Dn 1731) Duše koje budu molile ovu krunicu, prodahnut će moje milosrđe u životu, a osobito u času smrti. (Dn 754) Obećanje: brojne duhovne i tjelesne milosti, napose milost obraćenja i spokojne smrti. Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe, milosrđe prema b ­ li­ žnjemu, ustrajnost u molitvi s predanjem u volju Božju.

6


Sat Božjega milosrđa • Listopad 1937., Krakov Uvijek kada čuješ da otkucava tri sata, uroni u moje milosrđe, slavi ga i hvali. Zazivaj njegovu svemoć na cijeli svijet, a osobito na bijedne grješnike, jer je u tom času bilo širom otvoreno za svaku dušu. Obećanje: U tom satu možeš isprosit sve za se i za druge; u tom satu sav je svijet zadobio milost: Milosrđe je pobijedilo Pravednost. (Dn 1572) Uvjet: molitva upućena Isusu, mora se moliti u tri sata popodne, pozivati se na vrijednost i zasluge Gospodinove muke.

Širenje štovanja Neka cijelo čovječanstvo upozna moje neizmjerno milosrđe. To je znak konačnog vremena. Zatim dolazi dan Pravednosti. Dok je još vrijeme, neka se utječu izvoru mojega milosrđa. Nek' uranja u Krv i Vodu što je za nj tekla. (Dn 848) Obećanje: Duše koje šire slavu mojega milosrđa, štitit ću cijeli život, kao majka svoje dojenče; a u času smrti neću im biti Sudac, već milosrdni Spasitelj. (Dn 1075) Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe i vršenje djela milosrđa: djelom, riječju ili molitvom.

7


MOLITVE ZA ŠTOVANJE BOŽJEGA MILOSRĐA KRUNICA BOŽJEGA MILOSRĐA Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.

Krunica Božjega milosrđa se moli na običnoj krunici. Na prva tri zrnca: Oče naš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Slijedi pet desetica. Velika zrnca Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Mala zrnca (deset puta) Po Njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Završetak Krunice Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu! (3x) 8


Može se dodati (nije sastavni dio Krunice kako ju je Isus izdiktirao): O Krvi i Vodo što potekoste iz Srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe! Marijo, Majko milosrđa, moli za nas! Isuse, uzdam se u Tebe! (3x) Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine!

LITANIJE (ZAZIVI) BOŽJEMU MILOSRĐU (1.) Prema Dnevniku sv. Faustine (Dn 949) Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se! Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! Milosrđe Božje, što izlaziš iz krila Očeva, uzdam se u Tebe! Milosrđe Božje, ti najveća Božja osobitosti, Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno, Milosrđe Božje, izvore što izlaziš iz tajne Presvetoga Trojstva, Milosrđe Božje, neistraživo razumom ljudi i anđela, Milosrđe Božje, iz kojega teče sav život i sreća, Milosrđe Božje, više od neba, 9


Milosrđe Božje, izvore čuda i tajni, Milosrđe Božje, što obuhvaća svemir, Milosrđe Božje, došlo na svijet u osobi Utjelovljene Riječi, Milosrđe Božje, što izlazi iz otvorene rane Srca Isusova, Milosrđe Božje, što se za nas nalazi u Srcu Isusovu, a posebno za grješnike, Milosrđe Božje, neistraživo u uspostavi Presvete Hostije, Milosrđe Božje, u osnivanju svete Crkve, Milosrđe Božje, u sakramentu svetoga krštenja, Milosrđe Božje, u našemu opravdanju po Isusu Kristu, Milosrđe Božje, što nas posebno obuzima u času naše smrti, Milosrđe Božje, što nam poklanja vječni život, Milosrđe Božje, što je uz nas u svakome trenutku našega života, Milosrđe Božje, što nas zaštićuje od vatre pakla, Milosrđe Božje, u obraćenju okorjelih grješnika, Milosrđe Božje, čuđenje anđela i neshvatljivo svetima, Milosrđe Božje, neistraživo u svim Božjim tajnama, Milosrđe Božje, što nas podiže iz sve bijede, Milosrđe Božje, izvore naše sreće i radosti, Milosrđe Božje, što nas poziva iz ništavila u život, Milosrđe Božje, što obuhvaća sva djela njegovih ruku, Milosrđe Božje, što kruni sve što jest i što će biti, Milosrđe Božje, u koje smo svi uronjeni, Milosrđe Božje, slatka utjeho izmučenih srdaca, Milosrđe Božje, jedina nado očajnih duša, Milosrđe Božje, odmore srdaca, mire usred užasa, Milosrđe Božje, srećo i zanose svetih duša, Milosrđe Božje, što budiš pouzdanje usprkos beznadnosti, Jaganjče Božji, koji si iskazao najveće milosrđe u spasenju svijeta na križu, oprosti nam Gospodine! 10


Jaganjče Božji, koji se milosrdno žrtvuješ na svakoj svetoj misi, usliši nas Gospodine! Jaganjče Božji, koji nam opraštaš grijehe, smiluj nam se! O neshvatljivo i neistraživo Božje milosrđe, smiluj se nama i cijelomu svijetu! Pomolimo se! O, Vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenutcima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Amen.

LITANIJE (ZAZIVI) BOŽJEMU MILOSRĐU (2.) Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se! Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva, uzdam se u Tebe! Milosrđe Božje, ti izrazu Njegove najveće moći, Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova, 11


Milosrđe Božje, koje si nas iz ništavila pozvalo u život, Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet, Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život, Milosrđe Božje, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna, Milosrđe Božje, koje nas oslobađaš od bijede grijeha, Milosrđe Božje, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje, Milosrđe Božje, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih, Milosrđe Božje, koje nam izvireš iz Presvetoga Srca, Milosrđe Božje, koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku milosrđa, Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet, Milosrđe Božje, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata, Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore, Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva, Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri, Milosrđe Božje, u obraćenju grješnika, Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike, Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete, Milosrđe Božje, vrelo bolesnicima i patnicima, Milosrđe Božje, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca, Milosrđe Božje, ufanje onih koji očajavaju, Milosrđe Božje, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude, Milosrđe Božje, koje nas ispunjaš milostima, Milosrđe Božje, mire umirućih, Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja, Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu, 12


Milosrđe Božje, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih, Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere, Milosrđe Božje, neiscrpivi izvore čudesa, P. Bog je milosrdan i pun smilovanja, spor na srdžbu i bogat dobrotom. O. Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjemu. Pomolimo se! O, vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenutcima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen.

ČIN POSVETE SVIJETA BOŽJEMU MILOSRĐU Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom, Tješitelju, danas Ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka. Sagni se nad nas grešnike, ozdravi našu slabost, porazi svako zlo, učini da svi stanovnici zemlje dožive Tvoje milosrđe da bi u Tebi, Bogu Jedinom i Trojstvenom, uvijek nalazili izvor nade. Vječni Oče, po pregorkoj muci i uskrsnuću svoga Sina, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu. Amen. (sv. Ivan Pavao II.)

13


DEVETNICA BOŽJEMU MILOSRĐU prema: Faustina Kowalska, Dnevnik. Milosrđe Božje u mojoj duši, Družba svećenika Srca Isusova (SCJ), Zagreb 2016.

Devetnicu se može moliti na način da se izrekne nakana za svaki određeni dan i izmoli Krunica Božjega milosrđa. Drugi način je nešto dulji i donosimo ga u nastavku. Riječ je o tekstu što ga je u svom Dnevniku zapisala sv. Faustina (Dn 1209 – 1229). Devetnica uključuje nakane za svaki dan, Krunicu Božjega milosrđa, Faustinine molitve kojima zaokružuje nakanu svakog dana, Devetnice, Zazive Božjemu milosrđu te Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu sv. Ivana Pavla II. Devetnica se moli od Velikog petka do uočnice svetkovine Božjega milosrđa, ali se može moliti i u bilo koje drugo vrijeme.

UVOD Isuse, uzdam se u Tebe. Devetnica Božjemu milosrđu, Isus mi je zapovjedio da napišem i molim prije svetkovine Milosrđa. Počinje na Veliki Petak. Želim da tijekom devet dana dovodiš duše izvoru mojega milosrđa kako bi crpile snagu, utjehu i svekolike milosti koje trebaju u životnim mukama, osobito u času smrti. Svaki dan dovest ćeš mome srcu drugu skupinu duša i uranjati ih u more mojega milosrđa. A ja ću sve te duše uvesti u dom Oca svojega. To je tvoja zadaća u ovom i u budućem životu. Ni jednoj duši koju dovedeš k izvoru moga milosrđa neću ništa odbiti. Svaki dan molit ćeš mojega Oca milosti za njihove duše po mojoj pregorkoj muci. Odgovorila sam: „Isuse, ne znam kako se moli ova devetnica i koje duše trebam prvo dovesti u Tvoje najmilosrdnije Srce.“ Isus mi reče da će mi svaki dan kazati koje duše trebam dovesti u Njegovo Srce. (Dn 1209) 14


PRVI DAN Danas mi dovedi cijelo čovječanstvo, a osobito sve grješnike i uroni ih u more mojega milosrđa. Time me tješiš u gorkoj žalosti u koju me utapa gubitak duša. (Dn 1210) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, kome je vlastito smilovati se i oprostiti nam, ne gledaj naše grijehe već naše pouzdanje u Tvoju beskrajnu dobrotu, primi nas u stan svoga premilosrdnog Srca i ne puštaj nas iz njega dovijeka. To te molimo po Tvojoj ljubavi po kojoj si Jedno s Ocem i Duhom Svetim. O, svemoći milosrđa Božjega, Ti spase čovjeka grješnoga, Ti si milost i more smilovanja, Krijepiš onog što ponizno Te moli. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom svekoliko čovječanstvo – osobito bijedne grješnike – zatvoreno u premilosrdno Srce Isusovo. Po Njegovoj pregorkoj muci pokaži nam svoje milosrđe da bi svemoć Tvoga milosrđa mogli slaviti u sve vijeke vjekova. Amen. (Dn 1211) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

15


DRUGI DAN Danas mi dovedi duše svećenika i redovnika i uroni ih u moje neizmjerno milosrđe. One su mi dale snagu podnijeti pregorku muku. Po njima se kao kroz rukavce izlijeva moje milosrđe na čitavo čovječanstvo. (Dn 1212) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, od kojega dolazi svako dobro, umnoži u nama milosti da činimo hvale vrijedna djela milosrđa kako bi oni koji nas gledaju slavili milosrdnog Oca koji je na nebesima. Vrelo Božje ljubavi U čistim srcima stanuje, Okupanima u moru milosrđa Sjajnima poput zvijezda, svijetlima poput zore. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom izabrane poslenike u svome vinogradu, duše svećenika i duše redovnika i obdari ih snagom svoga blagoslova. Poradi ljubavi Srca Sina Tvoga u koje su uronjene, daj im jakost i Svojim ih svjetlom prosvijetli da mogu druge privesti na put spasenja da svi zajedno pjevamo slavu Tvom neizmjernom milosrđu u vijeke vjekova. Amen (Dn 1213) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

16


TREĆI DAN Danas mi dovedi sve pobožne i vjerne duše i uroni ih u more mojega milosrđa. Te su me duše tješile na križnome putu i bile kapi okrjepe usred mora gorčine. (Dn 1214) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji svima bogato dijeliš milosti iz riznice svoga milosrđa, primi nas u stan svoga premilosrdnog Srca i ne puštaj nas iz njega do kraja vjekova. To Te molimo po Tvojoj neizmjernoj ljubavi koja plamti u Tvome Srcu prema Nebeskom Ocu. Neistraživa su čuda milosrđa, Neće ih proniknuti ni grješnik, ni pravednik, Na sve gledaš pogledom punim smilovanja, I sve privlačiš svojoj ljubavi. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom na vjerne duše kao na bogatu baštinu svoga Sina i po Njegovoj pregorkoj muci daruj im svoj blagoslov i prati ih Svojom stalnom zaštitom da ne izgube milost i blago svete vjere, nego da sa svim mnoštvom anđela i svetih slave Tvoje neizmjerno milosrđe u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1215) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

17


ČETVRTI DAN Danas mi dovedi duše pogana i onih koji me još nisu upoznali. I na njih sam mislio u svojoj gorkoj muci. Njihov je budući žar tješio moje srce. Uroni ih u more mojega milosrđa. (Dn 1216) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji si svjetlo cijeloga svijeta, primi u stan Svoga preblagoga Srca duše nevjernika i onih koji Te još ne poznaju. Neka ih obasjaju zrake Tvoje milosti da i oni zajedno s nama slave čudo Tvoga milosrđa i ne puštaj ih iz nutrine Svoga premilosrdnog Srca. Neka svjetlo Tvoje ljubavi Obasja tamu duša. Učini da Te ove duše upoznaju I zajedno s nama Tvoje milosrđe slave. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom na duše nevjernika i onih koji Te još ne poznaju; i one se nalaze u premilosrdnom Srcu Isusovu. Privuci ih k svjetlu Evanđelja. Te duše ne znaju kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini da i one slave neizmjerno Tvoje milosrđe u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1217) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

18


PETI DAN Danas mi dovedi duše heretika i odmetnika i uroni ih u more mojega milosrđa. U gorkoj muci razdirale su mi tijelo i srce – moju Crkvu. Kada se oni vraćaju u jedinstvo Crkve, zacjeljuju moje rane i ublažavaju moje muke. (Dn 2018) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, dobroto sama, Ti ne kratiš svjetlo onima što Te mole, primi u stan Svoga premilosrdnog Srca duše krivovjeraca i odmetnika i privuci ih svojim svjetlom u jedinstvo Crkve; ne puštaj ih iz stana preblagog Srca Svoga da i one slave darežljivost Tvoga milosrđa. (Dn 2019) I za one što su razderali odjeću Tvoga jedinstva, Iz Tvoga Srca teče vrelo smilovanja. Svemoć Tvoga milosrđa, o Bože, I ove duše iz zablude izvesti može. (Dn 1218) Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše krivovjeraca i odmetnika koje su potratile Tvoja dobra i zloupotrijebile Tvoje milosti ustrajući tvrdoglavo u svojim zabludama. Ne gledaj na njihovo odmetništvo nego na ljubav svoga Sina i na pregorku Njegovu muku koju je podnio za njih jer se i one nalaze zatvorene u premilostivom Isusovu Srcu. Daj da i one slave Tvoje veliko milosrđe u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1219) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

19


ŠESTI DAN Danas mi dovedi tihe i ponizne duše i duše male djece i uroni ih u more mojega milosrđa. Te su duše najsličnije mojemu srcu. One su me krijepile u mojoj gorkoj smrtnoj muci; vidio sam ih kao zemaljske anđele što bdiju uz moje oltare. Na njih izlijevam rijeke svojih milosti. Samo ponizna duša sposobna je primiti moje milosti. Poniznim dušama darujem svoje povjerenje. (Dn 1220) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse koji si rekao: učite od mene jer sam krotka i ponizna srca – primi u stan Svoga premilosrdnog Srca blage, ponizne duše i duše male djece. Te duše ushićuju čitavo nebo i radost su Ocu Nebeskomu, stručci cvijeća pred Božjim prijestoljem čijim se mirisom Bog opaja. Te su duše odvjeka imale utočište u preblagom Srcu Isusovu i bez prestanka i za sve vjekove pjevaju himan ljubavi i milosrđa. (Dn 1221) Istinski ponizna i krotka duša Već ovdje na zemlji rajem odiše, A mirisu njena ponizna srca Raduje se sam Stvoritelj. (Dn 1222) Vječni Oče, pogledaj Svojim milosrdnim pogledom na blage, ponizne i duše male djece zakriljene ljubavlju premilosrdnog Srca Isusova. Ove su duše nalik Sinu Tvomu, a njihov se miris uzdiže sa zemlje i dopire do Tvoga prijestolja. Oče milosrđa i svekolike dobrote, molim Te po ljubavi i naklonosti prema ovim dušama, blagoslovi sav 20


svijet da sve duše zajedno pjevaju slavu Tvomu milosrđu u vijeke vjekova. Amen. (Dn 1223) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

SEDMI DAN Danas mi dovedi duše koje posebno časte i slave moje milosrđe i uroni ih u moje milosrđe. Te su duše najčešće oplakivale moju muku i one su najdublje prodrle u moj duh. One su živo ogledalo mojega milosrdnog srca. Te duše svijetlit će u budućemu životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće propasti u ognju paklenom, u času njihove smrti posebno ću se brinuti za svaku od njih. (Dn 1224) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, primi u stan Svoga blagoga Srca koje je sama ljubav, duše koje te posebno časte i slave veličinu Tvoga milosrđa. Ove su duše moćne Božjom silom. Posred nebrojenih muka i protivština idu naprijed s pouzdanjem u Tvoje milosrđe. Ove duše sjedinjene s Isusom nose cijelo čovječanstvo na svojim ramenima. Tim dušama nećeš biti strogi Sudac, nego će ih Tvoje milosrđe obuhvatiti u času smrti. Dušu koja slavi dobrotu svoga Gospodina On posebno ljubi. Uvijek je blizu živomu vrelu I crpe milosti iz Božjega milosrđa. 21


Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše koje slave i časte Tvoju najveću osobitost, Tvoje neizmjerno milosrđe, i one se nalaze u premilosrdnom Srcu Isusovu. Ove su duše živo Evanđelje, njihove ruke su pune milosrdnih djela, a radosnom dušom pjevaju pjesmu milosrđa Najuzvišenijemu. Molim Te, Gospodine Bože, iskaži im svoje milosrđe prema nadi i pouzdanju koje su u Tebe polagali. Neka se na njima ispuni Isusovo obećanje koje je dao: Duše koje časte moje neizmjerno milosrđe – branit ću za života, a osobito u času smrti, kao svoju čast. (Dn 1225) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

OSMI DAN Danas mi dovedi duše koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Neka rijeke moje krvi ohlade njihov oganj. Te duše posebno ljubim jer daju zadovoljštinu mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga moje Crkve sve oproste i prikazuj za njih... O, kada bi znala njihove muke, neprestano bi za njih prinosila duhovnu milostinju i plaćala njihove dugove mojoj pravednosti. (Dn 1226) Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji si sam rekao da Ti je milosrđe milo, u stan Svoga preblagog Srca dovodim duše iz čisti22


lišta – duše koje su Ti osobito drage, a koje ipak moraju vraćati dug Tvojoj pravednosti – neka mlazovi Krvi i Vode koji su potekli iz Tvoga Srca ugase oganj čistilišnih muka da bi se i ondje slavila moć Tvoga milosrđa. Iz strašne vreline čistilišnog ognja Uzdiže se vapaj do Tvog milosrđa. I primaju utjehu, olakšanje i svježinu U mlazovima Krvi i Vode što su potekli. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom duše koje trpe u čistilištu, a zatvorene su u premilosrdno Srce Isusovo. Molim Te, po pregorkoj muci Sina Tvoga, Isusa Krista, i po neizmjernoj gorčini koja je obuzela Njegovu presvetu dušu, pokaži svoje milosrđe dušama koje su pod Tvojim pravednim pogledom. Na njih upravi svoj pogled samo kroz rane Isusa, Sina Tvoga premiloga, jer vjerujemo da Tvojoj dobroti i smilovanju nema kraja. (Dn 1227) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

DEVETI DAN Danas mi dovedi ozeble duše i uroni ih u ponor mojega milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju srce moje. Moja je duša u Maslinskome vrtu doživjela najveće gađenje zbog ozeble duše. One su bile povod mojim riječima: “Oče, ukloni ovaj kalež, ako je to volja Tvoja.” Za njih je moje milosrđe posljednja slamka ­spasa. (Dn 1228) 23


Moli se Krunica Božjega milosrđa. Slijedi:

Premilosrdni Isuse, koji si samo smilovanje, u Tvoje premilosrdno Srce dovodim ozeble duše. Neka se zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi ove ohladnjele duše nalik leševima koje izazivaju Tvoje gađenje. O Isuse premilosrdni, svojim svemoćnim milosrđem privuci ih u sam žar svoje ljubavi – obdari ih svetom ljubavi, jer Ti sve možeš! Oganj i led ne mogu se sjediniti, Ili će se oganj ugasiti ili led otopiti. A Tvoje milosrđe, o Bože, I najvećoj bijedi pomoći može. Vječni Oče, pogledaj svojim milosrdnim pogledom na ohladnjele duše zatvorene u Tvome premilosrdnom Srcu. Molim Te, po pregorkoj muci Sina Tvojega i trosatnom Njegovu umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdane Tvoga milosrđa… (Dn 1229) Slijede Zazivi Božjemu milosrđu i Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu.

24


KRIŽNI PUT SA SV. FAUSTINOM Prema: Faustina Kowalska, Dnevnik. Milosrđe Božje u mojoj duši, Družba svećenika Srca Isusova (SCJ), Zagreb 2016.

Uvodna molitva Milosrdni Gospodine, Učitelju moj, želim vjerno ići za Tobom i želim Te slijediti u svom životu na sve savršeniji način, zato Te molim, da mi kroz razmatranje Tvoje muke udijeliš milosti boljeg razumijevanja otajstava duhovnoga života, a posebno neizmjerne vrijednosti Tvojega milosrđa. Marijo, Majko milosrđa, uvijek vjerna Kristu, vodi me stopama pregorke muke svoga Sina i izmoli mi potrebne milosti za plodonosnu molitvu pobožnosti Križnoga puta. Stala plačuć’ tužna Mati, gledala je kako pati Sin joj na križ uzdignut.

I. POSTAJA: Isusa osuđuju na smrt P:   Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Ne čudi se što si često nevino optužena. Ja sam prvi, nedužan, iz ljubavi prema tebi, pio kalež te muke. (Dn 289) Kćeri moja, kada sam stajao pred Herodom, dao sam ti milost da se izdigneš iznad ljudskoga prijezira i vjerno ideš mojim stopama. I kada ne žele priznati tvoju istinu, ti šuti, jer tada najrječitije govoriš. (Dn 1164) 25


Sv. Faustina: Osjetljivi smo na govor i odmah želimo odgovoriti, ne obraćajući pažnju je li Božja volja da govorimo. Duša koja šuti je snažna. Nijedna joj protivština ne može nauditi ako ustraje u šutnji. Duša koja šuti sposobna je za najdublje sjedinjenje s Bogom. (Dn 477) Milosrdni Isuse, pomozi mi da naučim prihvatiti svaku ljudsku osudu i ne dopusti, da ikada osuđujem Tebe u mojim bližnjima. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom prolazio mač je ljut!

II. POSTAJA: Isus prima na se križ P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Kćeri moja, ne boj se patnje, jer ja sam s tobom. (Dn 151) Kćeri moja, što više budeš ljubila trpljenje to će ljubav tvoja prema meni biti čišća. (Dn 279) Sv. Faustina: Isuse, hvala Ti za današnje male križeve, za protivštine u ostvarenju mojih nakana, za poteškoće u životu u zajednici, za krivo tumačenje mojih nakana, za pretrpljeno poniženje, za grubo ophođenje, za nepravedne optužbe, za loše zdravlje i iscrpljenost, za odricanje 26


od vlastite volje, za umiranje u sebi, za nepriznanje ni u čemu, za propast svih planova. (Dn 343) Milosrdni Isuse, nauči me cijeniti poteškoće života, bolesti, svakoga trpljenja i s ljubavlju nositi taj svagdašnji križ. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! O, koliko ucviljena bješe ona uzvišena Majka Sina jedinog.

III. POSTAJA: Isus pada prvi put pod križem P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Kćeri moja, napiši da nenamjerni grijesi duša ne umanjuju moju ljubav prema njima niti me ometaju da se sjedinim s njima. Ali grijesi, bili oni i najmanji, a dobrovoljni – oni okivaju moju milost i takve duše ne mogu obasuti svojim darovima. (Dn 1641) Sv. Faustina: O Isuse moj, kako sam sklona zlu; i to me primorava neprestano bdjeti nad sobom, ali me ništa ne straši, nego se nadam u Božju milost koje i za najveću bijedu ima u izobilju. (Dn 606) Milosrdni Gospodine, očuvaj me pred svakom, pa i najmanjom, ali svojevoljnom i svjesnom nevjernošću. Oče naš…

27


P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Bol bolova sve to ljući, blaga Mati gledajući muke slavnog Čeda svog.

IV. POSTAJA: Isus susreće svoju svetu Majku P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Poslušaj kćeri moja, iako su sva djela koja su plod moje volje osuđena na velike muke, dobro promisli je li ijedno od njih bilo osuđeno na veće muke od moga djela – Djela Otkupljenja. Ne trebaš se previše zamarati poteškoćama. Svijet nije tako snažan kako se čini, njegove su sile ograničene. (Dn 1643) Sv. Faustina: Tada sam ugledala Presvetu Djevicu, neizrecivo lijepu, koja je od oltara došla k mome klecalu i zagrlila me. Rekla mi je: „…Budi hrabra i ne boj se varavih poteškoća, nego se zagledaj u muku moga Sina. Na taj ćeš način pobijediti.“ (Dn 449) Marijo, Majko milosrđa, budi uvijek uz mene, osobito u trpljenju, kao što si bila na križnome putu svoga Sina. Zdravo Marijo… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Koji čovjek ne bi plak’o, Majku Božju videć tako u tjeskobi tolikoj? 28


V. POSTAJA: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Ove poteškoće pripuštam zato da bih umnožio njegove zasluge. Ne nagrađujem za postignut uspjeh, već za strpljivost i muku za mene podnesene. (Dn 86) Sv. Faustina: O, Isuse moj, ne nagrađuješ za uspjeh u poslu, već za iskrenu volju i uložen trud; zato sam potpuno mirna makar bi sva moja djela i napori bili nadvladani ili neostvareni. Ako učinim sve što je u mojoj moći, ono dalje ne ovisi o meni. (Dn 952) Isuse, moj Gospodine, neka svaka misao, riječ, djelo bude učinjeno isključivo iz ljubavi prema Tebi. Očisti moje nakane. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Tko protužit neće s Čistom, kada vidi gdje za Kristom razdire se srce njoj?

VI. POSTAJA: Veronika pruža Isusu rubac P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Znaj ovo: svako dobro koje učiniš nekoj duši, promatram kao da si meni samome učinila. (Dn 1768) 29


Sv. Faustina: Od Isusa učim biti dobra, od Onoga koji je sama dobrota, da bih se mogla zvati kćeri Oca Nebeskoga. (Dn 669) Velika ljubav zna male stvari promijeniti u velike i jedino ljubav našim djelima daje vrijednost. (Dn 303) Gospodine Isuse, Učitelju moj, učini da moje oči, ruke, usta, srce budu milosrdni. Mijenjaj me u milosrđe. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Zarad grijeha svoga puka gleda njega usred muka i gdje bičem bijen bi.

VII. POSTAJA: Isus pada drugi put pod križem P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Vidiš, dijete moje, što si sama po sebi, a razlog tvojih padova je što previše računaš na sebe, a premalo se oslanjaš na mene. (Dn 1488) Znaj da ne možeš ništa sama od sebe. (Dn 639) Nisi u stanju primiti čak ni moje milosti bez moje posebne pomoći – onda znaj što si. (Dn 738) Sv. Faustina: Isuse, ne ostavljaj me samu u trpljenju. Ti, Gospodine, znaš kako sam slaba, da sam ponor bijede, ništavnost sama. Zar je dakle čudno ako me ostaviš samu i padnem? Dojenče sam, Gospodine, i ne znam si sama pomoći. Ipak, i uz svu napuštenost – uzdam se, usprkos svojem osjećaju – uzdam se, i sva se preobražavam u po30


uzdanje usprkos onomu što često osjećam. Ne umanjuj moju muku, samo mi daj snagu podnijeti je. (Dn 1489) Neka me podupire Tvoja milost, Gospodine, da ne upadam uvijek u iste greške, a kada padnem pomozi mi ustati i slaviti Tvoje milosrđe. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Gleda svoga milog Sina, ostavljena sred gorčina, gdje se s dušom podijeli.

VIII. POSTAJA: Isus tješi jeruzalemske žene P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: O, kako mi je draga živa vjera. No da bih mogao djelovati u duši, ona mora vjerovati. (Dn 1420) Sv. Faustina: Žarko molim Gospodina da se udostoji osnažiti moju vjeru da se u svakodnevnom sivilu života ne oslanjam na ljudsko raspoloženje, već na duh. O, kako čovjeka sve privlači k zemlji, ali živa vjera podržava dušu u višim sferama, a sebičnu ljubav prema sebi stavlja na mjesto koje joj pripada – posljednje. (Dn 210) Milosrdni Gospodine, zahvaljujem Ti za sveto krštenje i milost vjere. Neprestano ponovno vapim: Gospodine, umnoži moju vjeru! Oče naš… 31


P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Vrelo milja, slatka Mati, bol mi gorku osjećati daj, da s tobom procvilim.

IX. POSTAJA: Isus pada treći put pod križem P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Moje dijete, najveća prepreka svetosti je bezvolja i bezrazložan nemir. On ti oduzima mogućnost vježbanja u krjeposti… Uzdanja, dijete moje. Ne gubi volju, nego dođi k meni po oproštenje jer sam uvijek spreman tebi oprostiti. Koliko god me puta budeš za to molila, toliko puta slaviš moje milosrđe. (Dn 1488) Sv. Faustina: Isuse moj, usprkos Tvojim milostima ipak osjećam i vidim svu svoju bijedu. Dan mi počinje u borbi i u borbi završava, jedva prebrodim jednu teškoću, namjesto nje eto drugih deset. No, ne mučim se time, jer dobro znam da je ovo vrijeme borbe, a ne mira. (Dn 606) Milosrdni Gospodine, predajem Ti ono što je isključivo moje vlasništvo: grijeh i ljudsku slabost. Molim Te, neka moja bijeda utone u Tvoje beskrajno milosrđe. Oče naš…

32


P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Neka ljubav srca moga gori sveđ za Krista Boga, da mu u svem omilim.

X. POSTAJA: Isusa svlače P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Sv. Faustina: Iznenada je preda me stao Isus, bez odjeće, prekriven ranama po čitavom tijelu, oči u krvi i suzama, lice posve unakaženo, prekriveno pljuvačkom. Tada mi je Gospodin rekao: Zaručnica mora biti slična svome Zaručniku. Razumjela sam svu dubinu tih riječi. Nema tu mjesta nikakvoj sumnji. Moja sličnost s Isusom mora biti u trpljenju i poniznosti. (Dn 268) Isuse blaga i ponizna srca, učini srce moje po Srcu svome. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Rane drage, Majko sveta, Spasa za me razapeta tisni usred srca mog.

33


XI. POSTAJA: Isusa pribijaju na križ P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Za vrijeme svete Mise vidjela sam Isusa raspetog na križu. Rekao mi je: Učenice moja, ljubi velikom ljubavlju one koji ti nanose patnju i čini dobro onima koji te mrze. (Dn 1628) Sv. Faustina: O Isuse moj, Ti znaš koliko je napora potrebno da bi se razgovaralo iskreno i jednostavno s onima od kojih nas sama naša narav odvraća, ili s onima koji nam, svjesno ili nesvjesno, nanose patnje – ljudski je to nemoguće. U takvim se trenutcima trudim otkriti, više no ikada, u toj osobi Gospodina Isusa i za tog Isusa činim sve za tu osobu. (Dn 766) O Ljubavi najčišća, kraljuj u punini u mome srcu i daj mi zavoljeti ono što prelazi ljudske granice. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Neka dođu i na mene patnje za me podnesene Sina tvoga ranjenog.

34


XII. POSTAJA: Isus umire na križu P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Sve je ovo za spas duša. Razmisli, kćeri moja, što ti činiš za njihovo spasenje. (Dn 1184) Sv. Faustina: Tada sam ugledala Gospodina Isusa pribijena na križ. Visio je tako neko vrijeme dok nisam ­ugledala čitavo mnoštvo duša razapetih poput Isusa. Ugledala sam i treću skupinu i drugu skupinu duša. Druga skupina nije bila razapeta na križ, no te su duše rukama snažno držale križ. Ni treća skupina duša nije bila raspeta, ali nisu rukama držale križ nego su ga vukle za sobom i bile nezadovoljne. Tada mi je Isus rekao: Vidiš – duše koje mi nalikuju u podnošenju muka i pogrda, bit će mi slične i u slavi. A one koje su mi manje nalik u podnošenju muka i pogrda – imat će i manje sličnosti sa mnom u slavi. (Dn 446) Isuse, Spasitelju moj, sakrij me u dubinu svoga Srca, da bih okrijepljena Tvojom milošću, mogla postati slična Tebi u ljubavi križa i imati udjela u Tvojoj slavi. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Daj mi s tobom suze livat, Raspetoga oplakivat, dokle dis’o budem ja.

35


XIII. POSTAJA: Isusa skidaju s križa P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Najmilija mi je ona duša koja snažno vjeruje u moju dobrotu i koja se potpuno uzda u mene. Dajem joj svoje pouzdanje i darujem sve za što me moli. (Dn 453) Sv. Faustina: Utječem se Tvomu milosrđu, preljubazni Bože, koji si jedini sama dobrota. Mada je moja bijeda velika i brojne su moje krivice, uzdam se u Tvoje milosrđe, jer Ti si Bog milosrđa i od vjekova se nije čulo – ni zemlja ni nebo – da bi koja duša koja se uzdala u Tvoje milosrđe bila razočarana. (Dn 1730) Milosrdni Isuse, svakoga dana umnažaj u meni pouzdanje u Tvoje milosrđe, da bih uvijek i svugdje davala svjedočanstvo o Tvojoj bezgraničnoj dobroti i ljubavi. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! U tvom društvu uz križ stati, s tobom jade jadovati želja mi je jedina.

36


XIV. POSTAJA: Isusa polažu u grob P:  Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. O:  Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus: Ali dijete, još nisi u domovini, dakle idi – osnažena mojom milošću – i bori se za kraljevstvo moje u dušama ljudskim, i bori se kao kraljevsko dijete i znaj da će brzo minuti dani progonstva, a s njima i mogućnost prikupljanja zasluga za nebo. Od tebe očekujem, dijete moje, velik broj duša koje će svu vječnost slaviti moje milosrđe. (Dn 1489) Sv. Faustina: Svaku dušu koju si mi povjerio, Isuse, pomagat ću molitvom i žrtvom da bi Tvoja milost mogla i u njoj djelovati. O, Veliki Ljubitelju Duša, Isuse moj, zahvaljujem Ti za to veliko povjerenje da si se udostojao predati te duše pod našu zaštitu. (Dn 245) Učini, Milosrdni Gospodine, da se nijedna od tih duša, koje si mi povjerio ne izgubi. Oče naš… P:  Smiluj nam se, Gospodine! O:  Smiluj nam se! Kada dođu smrtni časi, Kriste, Bože, nek’ me spasi Majke tvoje zagovor.

37


Završna molitva Isuse moj, jedina moja nado, hvala Ti za ovu knjigu koju si otvorio pred očima moje duše. Ta knjiga je muka Tvoja koju si podnio iz ljubavi prema meni. Iz te sam knjige naučila kako ljubiti Boga i duše. U toj su knjizi sadržana nebrojena blaga. O, Isuse, kako Te malo duša razumije u Tvom mučeništvu ljubavi. O, kako je velik plamen najčišće ljubavi koji gori u Tvom Presvetom Srcu. Blago duši koja je razumjela ljubav Srca Isusova. (Dn 304) P:  Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, O:  I Njegova pod križem žalosna Majka Marija! Kad mi zemlja tijelo primi, dušu onda uzmi ti mi u nebeski blažen dvor.

38


LITANIJE U ČAST SVETE FAUSTINE Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se! Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! Sveta Marijo, moli za nas! Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca, moli za nas! Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa – Utjelovljenog milosrđa, Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja, Sveta Faustino, pouzdana kćeri Majke milosrđa, Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu, Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog, Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem, Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet, Sveta Faustino, koja si vidjela Božju dobrotu u svakom stvorenju, Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova Utjelovljenja, Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća, Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu, Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima, 39


Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši, Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije, Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu – Mistično Tijelo Kristovo, Sveta Faustino, jaka pravom vjerom, Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom, Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju, Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću, Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem, Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje, Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe, Sveta Faustino, čuvarice svećeničkih i redovničkih duša, Sveta Faustino, zaštito mladih i duša male djece pred Zlim, Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša, Sveta Faustino, jakosti bolesnika i patnika, Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih, Sveta Faustino, žrtvo za grešnike, Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi, Sveta Faustino, posrednice duša u čistilištu, Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine! Moli za nas sveta Faustino, da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa. 40


Pomolimo se! Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA PAPE IVANA PAVLA II. SVETOJ FAUSTINI Sveta Faustino, Božji dare našem vremenu, dare za cijelu Crkvu, isprosi nam da mognemo shvatiti dubinu Božjeg milosrđa i pomozi nam da ga osobno doživimo i svjedočimo našoj braći. Tvoja poruka svjetlosti i ufanja neka se širi po čitavom svijetu, neka vodi grešnike obraćenju, neka ublažava svađe i mržnju, neka daruje svim narodima snagu za djelatnu ljubav i međusobnu solidarnost. Mi, danas promatrajući zajedno s tobom lice Krista Uskrsloga, ponavljamo tvoje riječi pune povjerenja i pouzdanja: Isuse, uzdam se u Tebe!

MOLITVA SV. FAUSTINE (Dn 163) Toliko često kao što dišu moje grudi, toliko često kao što bije moje srce, toliko često kao što pulsira krv mojim venama, toliko tisuća puta želim slaviti Tvoje milosrđe, o, Presveto Trojstvo. Želim se sva pretvoriti u Tvoje milosrđe da bih tako bila živa Tvoja slika, o, Gospodine. Ova najveća Božja osobitost, Tvoje neizmjereno milosrđe, neka dospije do moga bližnjeg kroz moje srce i moju dušu. Pomozi mi, o, Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno: da nikada ne sumnjičim i ne sudim po vanjštini, 41


nego da spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im. Pomozi mi da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama svojih bližnjih, da moje uši ne ostanu gluhe na bol i plač bližnjega. Pomozi mi, Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikada prijezirno ne govorim o svome bližnjemu, nego da za svakog pronađem riječ utjehe i praštanja. Pomozi mi, Gospodine, da moje ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro, a teže i mučnije poslove preuzimam na sebe. Pomozi mi, da moje noge budu milosrdne, da svome bližnjemu pritječu uvijek u pomoć, ne obazirući se na vlastiti umor i iznemoglost. Moj pravi odmor neka je u službi bližnjima. Pomozi mi, Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje svoga bližnjeg, da nikom ne uskratim svoje srce i da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu. Ja sama zatvorit ću se u premilosrdno Srce Isusovo. O vlastitim patnjama šutjet ću. O, moj Gospodine, neka Tvoje milosrđe počiva u meni. + Ti Sam zapovijedaš mi da se vježbam u tri stupnja milosrđa. Prvo: djelo milosrđa – svake vrste; drugo: milosrdna riječ – ono što djelom ne mogu izvršiti neka se ostvari riječima; treće: molitva – što ne mogu ostvariti ni djelom ni milosrdnom riječju, to uvijek mogu molitvom. Svoju molitvu protežem tamo kamo ne mogu dospjeti tijelom. O, moj Isuse, promijeni me u sebe, jer Ti sve možeš! (Dnevnik sv. Faustine Kowalske, Družba svećenika Srca Isusova – Dehonijanci, Zagreb 2016.) 42


SVETI IVAN PAVAO II. LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II., PAPE (Imprimatur: kardinal Stanisław Dziwisz, nadbiskup krakovski, 12. travnja 2011.)

Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Gospodine, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Oče nebeski, Bože, smiluj nam se! Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se! Duše Sveti, Bože, smiluj nam se! Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se! Sveta Marijo, moli za nas! Sveti Ivane Pavle II., Uronjen u Oca, bogatog milosrđem, Sjedinjen s Kristom, Otkupiteljem čovjeka, Pun Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, Potpuno predan Mariji, Prijatelju svetih i blaženih, Nasljedniče Petra i slugo slugu Božjih, Čuvaru Crkve i naučitelju vjerskih istina, Oče Sabora i izvršitelju njegova nauka, Potporo jedinstva kršćana i čitave ljudske obitelji, Gorljivi štovatelju Euharistije, 43


Neumorni hodočasniče ovom zemljom, Misionaru svih naroda, Svjedoče vjere, ufanja i ljubavi, Ustrajni sudioniče u trpljenju s Kristom, Apostole mira i pomirenja, Promicatelju civilizacije ljubavi, Navjestitelju nove evangelizacije, Učitelju koji nas potičeš zaroniti u dubine, Učitelju koji nas upućuješ na svetost kao mjerilo života, Prvosvećeniče Božjeg milosrđa, Svećeniče što ujedinjuješ Crkvu u slavljenju Žrtve, Pastiru koji svoje stado vodiš u nebo, Brate i učitelju svećenika, Oče posvećenih osoba, Zaštitniče kršćanskih obitelji, Potporo bračnih drugova, Branitelju nerođenih, Zaštitniče djece, siročadi i napuštenih, Prijatelju i odgojitelju mladih, Dobri Samaritanče prema onima koji trpe, Potporo starijima i osamljenima, Navjestitelju istine o dostojanstvu čovjeka, Čovječe molitve uronjen u Boga, Ljubitelju liturgije kojom se Žrtva slavi na oltarima svega svijeta, Utjelovitelju radišnosti, Zaljubljeniče u Križ Kristov, Primjeru ostvarivanja zvanja, Ustrajan u trpljenju, Uzore života i smrti za Gospodina, Ti koji opominješ grješnika, Ti što pokazuješ put zabludjelima, 44


Ti koji praštaš prijestupnicima, Pun poštovanja prema protivnicima i progoniteljima, Glasnogovorniče i branitelju progonjenih, Zaštitniče nezaposlenih, Branitelju beskućnika, Pohoditelju utamničenih, Potporo slabih, Svekoliki učitelju solidarnosti, Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se! Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da životom i riječju svijetu naviještamo Krista, Otkupitelja čovjeka. Pomolimo se: Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar apostolskog života i poslanja svetog Ivana Pavla II. te nam po njegovu zagovoru pomozi da rastemo u ljubavi prema tebi i svim ljudima odvažno naviještamo ljubav Kristovu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

45


MOLITVA ZA MILOST PO ZAGOVORU IVANA PAVLA II., PAPE O, Presveto Trojstvo, zahvaljujemo Ti što si Crkvi darovalo papu Ivana Pavla II. te je u njemu zasjala nježnost Tvoga očinstva, slava križa Kristova i sjaj Duha ljubavi. Pouzdajući se sasvim u Tvoje beskrajno milosrđe i u Marijin majčinski zagovor, on nam je pružio živu sliku Isusa, dobroga pastira i pokazao da je svetost, kao najviši oblik redovitoga kršćanskog života, put kojim možemo postići vječno zajedništvo s Tobom. Daj nam, njegovim zagovorom, po Tvojoj volji, milost što je molimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

46


EVO SRCA... koje je toliko ljubilo ljude, ali često dobiva od mnogih, čak i od onih koje posebno voli, zaborav, hladnoću i nezahvalnost. Gospodine, doprli su do nas tvoji jecaji puni bola. Ti si naime, otkrio službenici Tvoga Presvetog Srca da Ti je ova nezahvalnost bolnija nego sve patnje Tvoga križnog puta i da bi smatrao neznatnim sve što si za ljude učinio, ako bi Ti oni bar malo ljubavi uzvratili. Taj odgovor ljubavi želimo sada pokloniti Tebi Gospodine. Po našoj ljubavi punoj suosjećanja i zahvalnosti hoćemo Te utješiti. O kad bismo živjeli sebedarje, odricanje i savršenu ljubav, koju Tvoje Srce toliko traži. Stoga, kao što je Marija Magdalena izlila na Tvoje noge i presvetu glavu nardovu pomast, hoćemo i mi pokloniti naše poštovanje i ljubav, poniznost i žarku pobožnost. S Veronikom želimo Te utješiti za sve uvrede koje si primio. S Tvojom presvetom Majkom, sa svetim Ivanom i svim vjernim prijateljima koji su stajali na Kalvariji želimo Ti dati zadovoljštinu za samoću u kojoj Te ostavljaju mnoga srca koja Ti voliš. Htjeli bismo po našoj apostolskoj revnosti sva srca pridobiti za Te! Neka bude svugdje voljeno Presveto Srce Isusovo! Božanskom Srcu, najdostojnijem časti neka odjekuje slava, zahvala i utjeha, po svoj kugli zemaljskoj, sada i u vijeke vjekova. Amen. sl. B. o. Ivan Leon Dehon

47


MOLITVA SV. MIHAELU ARKANĐELU Sveti Mihaele, arkanđele, brani nas u boju; protiv pakosti i zasjedama đavolskim budi nam zaklon! Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove koji svijetom obilaze na propast duša božanskom jakošću u pakao strovali. Amen!

ZDRAVO KRALJICE, MAJKO MILOSRĐA, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

48


ŽUPNIM ZAJEDNICAMA ŠTOVATELJA BOŽJEGA MILOSRĐA Susreti štovatelja Božjega milosrđa unutar župnih zajednica svoje susrete mogu organizirati prema sljedećem rasporedu (uz mogućnost izmjene i dopune ovisno o vlastitim mogućnostima i potrebama). 1. Uvodna pjesma 2. Znak križa 3. Zaziv Duha Svetoga 4. Molitva sv. Mihaelu Arkanđelu 5. Molitva sv. Faustine (Dn 163) 6. Pjesma 7. Krunica Božjega milosrđa 8. Zazivi (Litanije) Božjemu milosrđu 9. Čitanje ulomka iz Dnevnika sv. Faustine (izdanje: Svećenici Srca Isusova – dehonijanci, Zagreb 2016.)

10. Čin posvete svijeta Božjemu milosrđu (Ivan Pavao II.) 11. Zdravo Kraljice Majko Milosrđa… 12. Blagoslov 13. Pjesma

49


Krunica Božjeg milosrđa (imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79 / 2014.)

Napjev: Župa BDM Majke Crkve i sv. Maksimilijana Kolbea, Trnovčica – Zagreb

Očenaš... Zdravo Marijo... Vjerovanje... Vječni Oče... 1., 3., 5. desetica

A

d

&b W

g

œ œ ˙

Po Njegovoj pre - gor - koj muci

d

A

W

œ œ œ œ ˙

budi milosrdan nama i cije - lo - mu

svije

g

A

-

tu

2. i 4. desetica

d

g

&b W

œ œ ˙

W

œ œ œ œ ˙

budi milosrdan nama i cije - lo - mu

Po Njegovoj pre -gor - koj muci

svije

d A ¿ ¿ ¿ & b œ œ#œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ W

-

tu

završetak

œ œ œ œ˙

3X

Sve - ti Bo - že sve - ti ja - ki Bo - že sve - ti be - smrt -ni Bo - že smiluj se nama i cije - lo - mu svije - tu

¿ j &b j œ œ œ œ œ O

Kr - vi

i

Molitva O Krvi i Vodo

œ

Vo - do

¿

j j j j< ≤ > j j j œj j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Glazba: Irena Pfeiffer

što

po - te - ko - ste

j & b œj œj œj œj œj œj œ œj œ ka - o

50

iz - vor

mi - lo - sr - đa

za

Ϫ

nas

iz

Sr - ca

I - su - so

-

j j j œ œ œ # œj œj œ u - zdam se

u

te - be

va 3X


KOORDINACIJA ŠTOVATELJA BOŽJEGA MILOSRĐA, od osnutka 2012., okuplja vjerničke zajednice, ­pokrete i udruge kao i vjernike štovatelje Božjega milosrđa iz ­Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa ciljem širenja štovanja Božjega milosrđa u Domovini, napose po oblicima koje je svijetu po uputama Milosrdnog Isusa prenijela sveta Faustina Kowalska. Jedna od prvih inicijativa Koordinacije bilo je ujednačavanje molitava za štova­nje Božjega milosrđa na hrvatskom jeziku, koja je po odobrenju od strane Hrvatske biskupske konferencije u ­siječnju 2014. (Imprimatur: Hrvatska biskupska konferencija, 29. siječnja 2014.; br. 79/2014.) uspješno i ostvarena. Želja okupiti štovatelje Božjega milosrđa iz Hrvatske pa i šire na jednom mjestu barem jednom godišnje po prvi put je ispunjena na spomendan sv. Faustine i 75. obljetnicu njene smrti, 5. listopada 2013. na 1. nacionalnom susretu štovatelja Božjega ­milosrđa u Trnovčici i u Zagrebačkoj katedrali kada je euha­ristijsko slavlje predvodio zagrebački pomoćni biskup dr. Ivan Šaško. Rad Koordinacije nastavlja se u smjeru širenja štovanja Božjega milosrđa u ­Hrvatskoj i stvaranja „Oaza Milosrđa”, zajednica štovatelja Božjega milosrđa, svugdje gdje postoji takva želja i gdje je ona potrebna. Župne zajednice, pokreti, udruge i vjernici koji žele biti dio Koordinacije mogu se javiti na mail adresu:

koordinacija.bozje.milosrdje@gmail.com


Izdavač: Koordinacija štovatelja Božjega milosrđa Župa bl. Alojzija Stepinca Stjepana Kefelje 41c, Kutinska Slatina 44320 Kutina Za izdavača: o. Andrzej Wośko SCJ, koordinator Pripremila: Jelena Vuković U Zagrebu, 2021. Drugo, prošireno i dopunjeno izdanje. https://www.facebook.com/koordinacija.bozje.milosrdje koordinacija.bozje.milosrdje@gmail.com

bozjemilosrdje.net


KOORDINACIJA ŠTOVATELJA BOŽJEGA MILOSRĐA koordinacija.bozje.milosrdje@gmail.com facebook.com/koordinacija.bozje.milosrdje bozjemilosrdje.net


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.