Page 1

B e t e r

D i c h t b i j

Meenemen mag!

In dit nummer: Check die moedervlek! Nieuw: Geriatrie Naar de schouderstraat Er helemaal uit! Look Good ... Feel Better

2 n r.

jun

i2 011


Alice Thuiszor g. Onbezor gd thuis. Joost Nauta is het gezicht van Joost Zorgt. Door een spierziekte kan hij slechts twee vingers bewegen. Hij is maatschappelijk zeer actief, ondanks zijn afhankelijkheid van goede zorg. Als geen ander weet Joost hoe belangrijk het is zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Zorg • Persoonlijke verzorging als wassen, aankleden, toiletbezoek,douchen en uw gehele lichamelijke verzorging. • Verpleging wanneer er naast uw verzorging verpleegtechnische handelingen nodig zijn. • Langdurige of terminale zorg. Nacht- of 24-uurszorg in uw vertrouwde omgeving.

Hulp • Ondersteunende begeleiding bij het scheppen en bewaken van structuren in uw persoonlijke leven. • Activerende begeleiding bij het weer zelfstandig worden na ziekte of een ongeluk. Ons persoonlijke plan helpt u er weer bovenop. • Hulp bij het huishouden wanneer u dat zelf niet meer kunt. Ook uw boodschappen en de verzorging van uw dieren regelen wij desgewenst.

U hebt hulp nodig Toch blijft u graag thuis wonen. In uw vertrouwde omgeving. Wij begrijpen dat als geen ander. Wij begrijpen ook dat u zorgverleners in uw huis wilt waarbij u zich veilig voelt. JOOST ZORGT heeft hart voor uw zaak en biedt persoonlijke thuiszorg door professionele zorgverleners. Voor meer info wanda@joostzorgtamsterdam.nl

Viermasterstraat 93 1034 XP AMSTERDAM TEL.: 020-337 28 54 www.joostzorgt.nl

Komt u uit het ziekenhuis? Of heeft u ondersteuning thuis nodig? Thuis moet u ook op hulp kunnen rekenen. Alice Thuiszorg neemt die zorg uit handen.

Alice Thuiszorg biedt zorg naar uw behoefte. U kunt bij ons terecht voor: • Persoonlijke verzorging • Verpleging • Individuele begeleiding • Intensieve thuiszorg • Palliatieve zorg Ons er varen team staat 1x 24 uur voor u klaar . Heeft u vragen of hulp nodig ? Belt u naar 0118 74 40 11 www.alicethuiszorg.nl - mail@alicethuiszorg.nl


Colofon Nr. 2, juni 2011

BovenIJ magazine Uitgave van het BovenIJ ziekenhuis. Verschijnt vier keer per jaar.

Redactie Communicatie & Voorlichting

Fotografie Henk Rougoor I Ilco Kemmere Communicatie & Voorlichting

Adres redactie

Een goed team Kent u dat, op zaterdagochtend, terwijl de wereld om u heen nog slaapt, al langs de velden staan om uw zoon of dochter aan te moedigen. Of misschien uw kleinkinderen. De regen met bakken uit de hemel, of ochtenddauw nog koud over het gras met een slap ochtendzonnetje. En daar staan we dan, (groot)ouders, om te laten zien dat we het heel goed vinden wat ze doen. Want sporten is goed, en zeker teamsport, daar leer je samenspelen en samen delen. Mijn zoon Thomas speelt al jaren voetbal en wordt de Johan Neeskens van zijn elftal genoemd, hij veegt alle ballen achter weg en heeft een keiharde trap. Toch blijkt het succes elk jaar heel afhankelijk van hoe ze met elkaar samenspelen. Als ze elkaar goed kunnen vinden, zie je mooie ballen en hopelijk ook de doelpunten. In het begin van het seizoen is dat samenspel soms nog ver weg, en de resultaten idem dito.

BovenIJ ziekenhuis Afdeling Communicatie en Voorlichting Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam Postadres: Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Telefoon (centrale): 020 - 634 63 46 Email: communicatie@bovenij.nl Website: www.bovenij.nl

Uitgever Business Communications Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK SNEEK Telefoon: 0515 - 429 429 Overname van artikelen is toegestaan na akkoord van de redactie van het BovenIJ magazine.

Foto voorpagina Edwin Koning en zoon Abel

Een goed team is ook voor u in een ziekenhuis van groot belang. Als een team goed op elkaar ingespeeld is, gaan afspraken makkelijker, kunt u sneller en beter geholpen worden en neemt de kwaliteit van de zorg die u krijgt toe. Ook in een relatief klein ziekenhuis als het BovenIJ Ziekenhuis moeten we zorgen dat de teams goed functioneren. Dat betekent telkens coachen en in gesprek zijn met elkaar om te zorgen dat het achter de schermen voor u goed geregeld is. Dat is onze verantwoordelijkheid, en daar mag u ons op aanspreken. Schreeuwen langs de kant heeft meestal averechts effect, maar positief supporteren helpt het team verder. Dus als het niet goed ging, vertel het ons, want dan kunnen we zorgen dat het beter wordt. En vertel ook als het goed ging. Want wij volwassenen zijn net als kinderen, een schouderklopje doet wonderen. Ook in het ziekenhuis. Ad Bakx 1


2


Kort nieuws Oncologische behandelingen BovenIJ ziekenhuis voldoen nu al aan norm 2012 Ons ziekenhuis voldoet nu al aan de kwaliteitsnormen die zijn gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor een aantal oncologische behandelingen. Dat vermelden Achmea en Agis Zorgverzekeringen op hun website. De normen gaan officieel pas in 2012 in, maar gezien de behoefte aan transparantie bij hun cliënten, hebben de zorgverzekeraars besloten de ziekenhuizen nu alvast onder de loep te leggen.

Inhoud Naar de schouderstraat

4

Nieuw in het BovenIJ: Geriatrie

6

Er helemaal uit! Look Good ... Feel Better

8

Berendokter dag in het BovenIJ

11

31 Januari jl. heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde voor negen chirurgisch-oncologische behandelingen kwaliteitsnormen vastgesteld. Over zeven daarvan hebben de zorgverzekeraars hun bevindingen gepubliceerd. De normen zijn opgebouwd uit twee gedeeltes. Er zijn enerzijds kwaliteitseisen opgesteld die iets zeggen over de faciliteiten in het ziekenhuis en de verpleegkundigen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het ziekenhuis gespecialiseerde poliklinieken heeft. Anderzijds is het aantal behandelingen per jaar van belang. Onderzoek wijst namelijk uit dat hoe vaker een behandeling wordt uitgevoerd, hoe beter de resultaten en hoe minder vaak complicaties optreden.

BovenIJ volop in beweging!

12

Verloskundige hulp in Kenia

14

Uw stem telt mee!

15

Check die moedervlek!

16

Werkbezoek mw. Arib, lid Tweede Kamer

18

Resultaten BovenIJ ziekenhuis

Terugblik Open Dag

20

Samenwerking BovenIJ / OLVG

21

Ga voorbereid op reis

22

Website nieuws

23

Kinderpagina

24

Kalender

25

Algemene informatie

26

Kwaliteitsnormen

Het BovenIJ ziekenhuis scoort positief op zowel de behandeling van borstkanker als die van darmkanker. De overige in het onderzoek beoordeelde oncologische behandelingen worden niet in het BovenIJ ziekenhuis uitgevoerd. Voor dergelijke behandelingen verwijst BovenIJ ziekenhuis patiënten door naar een ziekenhuis dat die bepaalde behandelingen wél veelvuldig en binnen de gestelde kwaliteitseisen doet. Qua behandelingen en beleid sluit het BovenIJ ziekenhuis dus volledig aan bij de landelijke keuzes van de beroepsverenigingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de zorgverzekeraars.

Edwin van der Meer tweede bestuurder Per 15 juni 2011 heeft de Raad van Toezicht van het BovenIJ ziekenhuis drs. Edwin van der Meer als tweede bestuurder benoemd, naast Eric Janson. Het BovenIJ ziekenhuis heeft allerlei plannen voor de toekomst om de zorg aan haar patiënten nog beter te maken. Om die plannen snel en efficiënt te kunnen uitvoeren is er meer mankracht in het bestuur nodig. Edwin van der Meer is gekozen voor zijn ruime en brede ervaring in de (ziekenhuis)zorg in het algemeen en zijn kennis van complexe veranderprocessen in het bijzonder. Hij werkte eerder als bestuurder in Tergooi ziekenhuizen en als bedrijfskundig manager van diverse clusters in het VU ziekenhuis te Amsterdam.

3


Hans en Joke Rietmeyer met kleinkinderen Joy en Dylan

Naar de schouderstraat Hans Rietmeyer kon zijn arm niet meer optillen na een val afgelopen winter. De huisarts verwees hem door naar het BovenIJ ziekenhuis. Hij maakte een afspraak met orthopedisch chirurg Lukas Lisowski. Binnen een week kon hij daar terecht in de ‘schouderstraat’.

Wat is een schouderstraat? Door de schouderstraat kan de huisarts zijn of haar patiënt snel verwijzen naar een gespecialiseerde orthopedisch chirurg. In de schouderstraat sluiten afspraken op elkaar aan. Hierdoor is er een kortere wachttijd en worden een MRI scan en de operatie op korte termijn gepland. Een ander voordeel is de nauwe samenwerking tussen de poliverpleegkundige en orthopedisch chirurg. Alle informatie wordt in één keer door chirurg en verpleegkundige gegeven. Hierdoor is bij een operatie geen extra verpleegkundige intake nodig. Tijdens het eerste bezoek van Hans aan de schouderstraat zijn er onderzoeken gedaan en 4

afspraken gemaakt voor foto’s en een MRI scan. Hans, “het ging allemaal heel vlot, ik hoefde nooit langer dan een week tussen de afspraken te wachten. Al met al wist ik binnen 4 weken wat er met me aan de hand was. Ik bleek een slijmbeurs ontsteking te hebben, door overbelasting en de val die ik in januari had gemaakt. Vooral ’s nachts in bed had ik er last van. Als ik er op lag, deed het pijn en moest ik regelmatig draaien. Dokter Lisowski zei, dat het met rust en oefeningen over zou gaan en dat ik niet geopereerd hoefde te worden. Ook kreeg ik het advies om fysiotherapie aan te vragen. Maar met de oefeningen die ik mee kreeg ging het goed genoeg vooruit. Een oefening die kon doen was onbelast ronddraaien.” De heer Rietmeyer maakt een beweging alsof hij met een lat in een blik verf draait.


Het is voor de heer Rietmeyer niet de eerste keer dat hij last heeft van zijn schouder. Door een ongeluk moest hij in de jaren negentig noodgedwongen stoppen met werken. Hij werkte met veel plezier in een garagebedrijf in hartje Landsmeer. Zonder 1 dag te verzuimen heeft hij daar 25 jaar gewerkt als chef werkplaats, magazijnmeester en receptionist. Na zijn ongeluk volgde een lange periode van herstel. Toen bleek dat hij de baan waar hij vanaf zijn militaire dienstplicht in had gewerkt vaarwel moest zeggen was dat een flinke klap. Ik kom uit een groot gezin met 9 kinderen. Zelf hebben mijn vrouw Joke en ik 2 dochters en 2 kleinkinderen. Daar passen we regelmatig op. Dan zeg ik tegen mijn kleindochter Joy; “Waar wil je heen? Dan zegt ze; “naar Schiphol opa”. ”Nou dan gaan we met de trein naar Schiphol! Ik heb altijd genoeg te doen.”

“Ik ben elke dag blij dat ik opsta, want dan is er weer een nieuwe dag”

dus daar ben ik regelmatig. Dan is het gauw doorverteld als iemand wel eens een klusje doet. Zo ben ik onbedoeld maar met veel plezier een druk vrijwilliger geworden. Dat maakt je kring zo steeds groter. ”

Spelen met de kleinkinderen

Wanneer ga ik naar de schouderstraat? “Ik ben blij dat ik leef, als ik dan ook nog andere mensen kan helpen, ben ik gelukkig, vervolgt Hans zijn verhaal. Zoals van de week nog. Een oude meneer die ik al 40 jaar ken, had een lekke band met zijn brommobiel. Zelf kon hij die niet laten maken. Nou dan ga ik dat voor hem doen. Die man helemaal blij en voor mij een kleine moeite. Of een mevrouw die al 5 jaar geen licht in de badkamer had omdat er niemand was die er een lampje in kon draaien. Mijn moeder woont hier in Landsmeer in verpleeghuis ‘De Keern’,

U kunt naar de schouderstraat met klachten over de nekwervels, ontsteking van de schouder of schouderspieren, artrose van het schoudergewricht of nekwervels, tintelingen aan de arm en vingers. Na een breuk in de schouderregio of na een ontwrichting van de schouder.

Welke behandelingen zijn er mogelijk? Afhankelijk van de klachten zijn er verschillende mogelijkheden voor behandeling; pijnstilling, rust, fysiotherapie, manuele therapie of een operatie.

Kan ik zo een afspraak maken? Nee, u heeft altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

Wat kost het mij? Alle kosten worden door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.

Samenwerken

Vlnr; orthopedisch chirurg Lukas Lisowski, orthopedisch verpleegkundige Antoine Broekhoff,

Er is een nauwe samenwerking met sportartsen en fysiotherapeuten in Amsterdam Centraal en West, Wormerveer, Purmerend en binnenkort Amstelveen. Hierdoor kunnen er jaarlijks 200 mannen en vrouwen geholpen worden.

fysiotherapeut Rob de Vries

5


Foka Doorenspleet (rechts op de foto)

Nieuw in BovenIJ: Geriatrie

Een specialist voor de kwetsbare, oudere patiënt Sinds 1 mei is het BovenIJ ziekenhuis een specialisme rijker. Met de komst van Foka DoorenspleetNieborg, klinisch geriater, komt er speciale aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt. Maak kennis met onze nieuwste dokter en kijk wat zij voor u of uw familielid kan betekenen.

Wat is geriatrie? Geriatrie is het specialisme dat zich bezig houdt met de kwetsbare, oudere patiënt. Patiënten, boven de 65 jaar, hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Een ingewikkeld ziektebeeld met tegelijk lichamelijke, psychische en / of sociale problemen. Maar ook problemen met lopen, vallen of het gebruik van veel medicijnen tegelijk kunnen aanleiding zijn voor een gesprek bij de geriater. Bij het ouder worden komt vaak ook onzekerheid voor. Onzekerheid over het lichamelijk en geestelijk functioneren. De opmerking ‘Ach, dat hoort bij de ouderdom, het is niet anders’ is volgens Foka Doorenspleet dan ook niet altijd terecht. “Vaak is het de combinatie van problemen die ervoor zorgt dat dingen anders gaan dan je wilt.”

Wat doet de geriater? Door de verschillende aandoeningen kunt u soms niet meer zelfstandig functioneren. De geriater brengt de diverse gezondheidsproblemen dan in 6

kaart en probeert samen met u en uw familie of naasten de gezondheidsproblemen te beheersen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren in de eigen woonomgeving met of zonder hulp.

Wanneer is een bezoek aan de geriater nodig? De aanleiding voor een bezoek aan de geriater kan volgens Foka Doorenspleet gezien worden als een ‘knik’ in het functioneren. “De dingen gaan niet meer zoals ze normaal gingen. Men is het overzicht kwijt, er is sprake van lusteloosheid en vermoeidheid. Er kan sprake zijn van een wankel evenwicht of vallen. En dat samen met al bestaande aandoeningen zoals bijvoorbeeld bloedarmoede, suikerziekte, hoge bloeddruk of veel medicijnen. Er is een duidelijke achteruitgang merkbaar in de dagelijkse kwaliteit van leven die niet direct toe te wijzen is aan een ziekte of aandoening. Deze signalen worden vaak gekenmerkt alsof ze zouden behoren bij het


ouder worden maar in veel gevallen is er een andere, onderliggende oorzaak voor aan te wijzen. Dan kan een gesprek met de geriater duidelijkheid geven.”

Ik loop ook bij een andere specialist. Kan dat? “Het eerste gesprek met de geriater duurt 1,5 uur waarin ik de verschillende problemen met de patiënt bespreek en lichamelijk onderzoek doe. Op basis hiervan kijk ik wat nodig is. Hierbij heb ik nauw contact met de andere specialisten. Soms is een verwijzing naar een andere specialist of het inschakelen van een fysiotherapeut nodig. Soms kan uitleg over de samenloop van de diverse aandoeningen al voldoende zijn. Na de behandeling neemt de huisarts de begeleiding weer over. Het is in principe niet de bedoeling dat ouderen langdurig bij de geriater onder behandeling blijven.” De geriater luistert aandachtig naar uw verhaal

Ook voor geheugenproblemen? “Ouder worden gaat vaak gepaard met geheugenproblemen. Maar het verlies van geheugen of verwardheid betekent niet altijd dat er sprake is van dementie. De geriater test het geheugen van de patiënt en bekijkt of verwijzing naar bijvoorbeeld een neuroloog nodig is. Het is zelfs zo dat bij een groot deel van de mensen die ik zie er misschien wel verwardheid is als gevolg van de verschillende aandoeningen en de ouderdom, maar dat er geen sprake is van dementie.”

Hoe kan ik een afspraak maken? De huisarts of specialist kan een verwijzing geven voor de geriater. Vervolgens maakt u een afspraak in het ziekenhuis. Bent u opgenomen in het ziekenhuis dan kan de geriater door een andere specialist om advies gevraagd worden en kan de geriater op de verpleegafdeling bij u langs komen.

Meldpunt ouderenzorg Voor patiënten met geheugenproblemen die mogelijk het gevolg zijn van dementie, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, werkt de geriater nauw samen met de neuroloog en het meldpunt ouderenzorg. Via een gesprek met de coördinator van het meldpunt wordt gekeken naar wat nodig is in uw situatie. Het inschakelen van een casemanager, die als persoonlijk aanspreekpunt functioneert, kan tot de mogelijkheden behoren.

Zelf melden Het meldpunt ouderenzorg is gericht op de vroege ontdekking van dementie. Door signalen over vergeetachtigheid te melden is het mogelijk om zorg, begeleiding en advies zo snel mogelijk te starten. Is bij u of bij uw partner de diagnose dementie gesteld of kent u iemand in uw omgeving waarbij u een vermoeden heeft van dementie, dan kunt u met vragen terecht bij het meldpunt ouderenzorg.

Contact Telefonisch: 020 - 634 63 46 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.00 uur) Per mail: meldpuntouderenzorg@bovenij.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Het meldpunt ouderenzorg is gevestigd in het BovenIJ ziekenhuis. Coördinator is mw. drs. F. Brugman, gerontoloog.

7


Marilena Candido

Er helemaal uit! Look Good ... Feel Better Dat is precies waar het tijdens de workshop van Look Good ... Feel Better (LGFB) om gaat. Een positieve ervaring meegeven aan vrouwen in een tijd waarin ze vooral bezig zijn met beter worden. Een zware periode met grote invloed op je uiterlijk. Mevrouw Marilena Candido neemt deel aan de eerste workshop.

Marilena,”ik heb erg naar de workshop uitgekeken. Er even helemaal uit. Het is echt een aanrader! Ik zou zo nog wel een keer willen. Het is een positief initiatief dat zeker moet blijven. Je bent met lotgenoten onder elkaar. Natuurlijk praat je wel over je ziekte en de bijwerkingen, dat is onvermijdelijk. Maar tegelijkertijd ben je zo bezig met de make-up dan vergeet je het ziek zijn snel. Omdat alle vrouwen in een andere fase van de behandeling zitten, wissel je ervaringen uit. Een gevoel van herkenning. Heb jij daar ook last van? Hoe ga jij daar mee om? Voor sommigen is het een geruststelling om te zien dat het weer goed gaat komen.”

shop begeleiden doen dit belangeloos. Marilena,”geweldig dat je de producten uit het tasje mee naar huis mag nemen. Wat een verrassing! Thuis ben ik nog eens rustig gaan kijken wat er allemaal in zat. Lachend, mijn dochter van 5 zei; ”heb je dat allemaal gekregen? Nou daar word je zeker wel blij van!”

Veel te doen Tijdens de ochtend leren de vrouwen hoe ze zich professioneel kunnen opmaken. Hoe maak je de huid schoon? Wat zijn de stappen en met welke producten. Welke technieken kun je gebruiken om jezelf er beter uit te laten zien. Maar ook hoe je de crèmes met een spatel moet aanbrengen.

Belangeloos Bij binnenkomst staan de tafelspiegel, kwasten en andere attributen al klaar. Voor elke vrouw is er een tasje met gesponsorde verzorgingsproducten. Ook de ervaren visagisten en schoonheidsspecialisten van de stichting LGFB die de work8

Echte sterren “Het heeft direct effect als je er zo leuk uitziet, je voelt je gelijk beter. En je herkent jezelf weer een beetje. Als je in de spiegel kijkt dan zie je degene die je was voor je ziek werd. Met wenkbrauwen


Annemieke Driessen, verpleegkundig specialist oncologie “De workshop is een moment van positieve aandacht tijdens een nare ziekteperiode. Op dat moment is er aandacht voor de mens als geheel. Uiterlijk is belangrijk en door de workshops zijn patiënten daar zekerder over en dat geeft een beter gevoel. Uit andere ziekenhuizen hebben we veel positieve geluiden gehoord over het effect van de workshops. Het is fijn dat we de workshops van Look Good ... Feel Better nu ook in het BovenIJ ziekenhuis kunnen aanbieden. Onze patiënten kunnen dit gevoel nu zelf ervaren.” bijvoorbeeld. Als die weg zijn dan heb je een erg kaal gezicht. Dan kijk je liever even niet meer in de spiegel, zegt Marilena”. “Omdat alle vrouwen in dezelfde situatie zitten, vond ik het niet eng om mijn pruik af te doen. Zelf ben ik alweer aan het opbouwen, maar tijdens de workshop krijg je ook veel tips die je in het begin van je ziekte goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld over de aanschaf van een pruik, waar je op moet letten, maar ook hoe je de pruik het beste kunt onderhouden. Of hoe je een gezicht zonder wenkbrauwen toch uitdrukking kunt geven. En nagellak bij verkleurde nagels door de chemokuur.”

“We gingen steeds meer stralen” Marilena, “wat mij ook opviel was de vertrouwde, gezellige en blije sfeer, zo onder elkaar. Dat is wel het effect van de workshop, je wordt er blij en vrolijk van. Je bent even niet bezig met ziek zijn. Maar alleen met mooi maken. Dat geeft zo’n positief gevoel. Je ziet iedereen steeds blijer worden. Aan het eind van de ochtend zien we er uit als echte sterren.”

Stichting Look Good … Feel Better Een goed verzorgd uiterlijk draagt bij aan uw zelfvertrouwen. Dit is zo als u gezond bent, maar juist ook als u er door ziekte of behandeling minder goed uitziet. Want niemand wil er ziek uitzien. Stichting Look Good ... Feel Better geeft op een positieve manier praktische informatie en advies over uiterlijke verzorging bij kanker. Dit doen zij door het geven van workshops, individuele behandelingen en het verstrekken van informatie en tips & adviezen. In 2011 zijn de workshops nog op maandag 3 oktober en 12 december voor patiënten met kanker die onder behandeling zijn in het BovenIJ ziekenhuis.

9


VE TIM VOLENDAM

R ME

W

K ER

EN

TO

VETO Timmerwerken Donata Steurhof 76 1132 DM Volendam Telefoon: 0653561743

Verbouw • Nieuwbouw • Renovatie

10


Berendokter dag in het BovenIJ ziekenhuis Op 19 mei kwamen de kinderen uit de groepen 1/2 van de Christelijke lagere school CNS uit Abcoude speciaal voor de Berendokter naar het BovenIJ ziekenhuis. Dit bijzondere initiatief is mogelijk gemaakt door de enthousiaste medewerkers van het BovenIJ Wond Expertise Centrum (WEC). De kinderen kwamen met ouders en begeleiders naar het ziekenhuis. Daar beleefden ze een spannende en leerzame dag.

De zieke knuffels gaan naar de Berendokter. De kinderen spelen chirurg op de operatiekamer. En de hele dapperen gaan zelfs naar de gipskamer voor een (nep) gipsarm. Als aandenken gaan alle kinderen in operatiekleding op de foto. Een klas met kleine chirurgen in spĂŠ gaat vol verhalen, een genezen knuffel en een gipsarm terug naar school. Een initiatief om nog eens te herhalen.

11


BovenIJ volop in beweging! BovenIJ ziekenhuis koploper in behandeling staar Als enige algemeen Amsterdams ziekenhuis valt het BovenIJ ziekenhuis onder de koplopers die de Consumentenbond heeft aangewezen voor staaroperaties. Het ziekenhuis voldoet aan alle acht de criteria waarmee de Consumentenbond de ziekenhuizen heeft getoetst.

Criteria voor toetsen Zeven van die criteria zeggen iets over de zorg rondom de ingreep. Die criteria waren: • het eerste consult bij de oogarts duurt minimaal 10 minuten, • de oogarts die de patiënt onderzoekt en spreekt is ook degene die de operatie uitvoert en de nacontrole doet, • er zijn verschillende manieren van verdoving mogelijk, • de patiënt wordt betrokken bij de keuze van verdoving, het stellen van de diagnose • alle voorbereidende onderzoeken vinden op één dag plaats,

• er is een minimale tijd van 28 dagen tussen de operatie van het eerste en tweede oog èn • de laatste nacontrole van de operatie van het eerste oog vindt minimaal na twee weken plaats. Het laatste criterium gaat over de kwaliteit van de operatie en wel het aantal achterkapselrupturen (het scheuren van het lenszakje). Reactie oogarts Khazen: “Eerlijk gezegd ben ik niet echt verrast dat we goed scoren. Op onze polikliniek Oogheelkunde staat de patiënt centraal. Wij streven er steeds naar de zorg rondom de feitelijke ingreep zo prettig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat zie je terug in de positieve score. Bijkomend voordeel voor onze patiënten is dat het BovenIJ ziekenhuis vrijwel geen wachtlijst heeft voor staaroperaties.”

Dag van de Verpleging 12 mei 2011 Sinds jaar en dag wordt op 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, de internationale Dag van de Verpleging gevierd. Ook in het BovenIJ ziekenhuis besteedden de betreffende professionals extra aandacht aan deze dag. Het thema van dit jaar was geschikt/ongeschikt oftewel (blijven) werken aan vaardigheden én deskundigheid. Dit moet dan leiden tot herregistratie voor verpleegkundigen in het kader van de wet BIG en het kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden. Het Kwaliteitsregister is een online registratiesysteem waarin je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je allemaal doet om de eigen deskundigheid te bevorderen. Alles is natuurlijk gericht op een nog betere zorg voor en behandeling van de patiënt. In het personeelsrestaurant was een podium speciaal ingericht; de personeelsleden konden 12

online bekijken hoe het kwaliteitsregister exact werkt. Daarnaast was er veel vakliteratuur en konden ze zich verdiepen in verscheidene tijdschriften en folders van de beroepsvereniging van zorgprofessionals. Er was ook een testomgeving met e-learning opgezet, waar men zowel kennisals vaardigheidstoetsen kon afleggen. Verpleegkundigen konden ook een simulatieoefening doen, via de computer, met de pompen die het BovenIJ ziekenhuis onlangs heeft aangeschaft, werken in de praktijk. Een hilarisch filmpje liet extreme praktijksituaties zien van hoe het absoluut niet moet.


BovenIJ ziekenhuis overhandigt cheque aan Only Friends Op 30 maart is tijdens de training een cheque van € 500,- uitgereikt aan Only Friends door Lukas Lisowski, orthopedisch chirurg en Antoine Broekhoff, orthopedisch verpleegkundige. Het geld is opgehaald door de verkoop van loten tijdens de Open Dag van de zorg afgelopen 19 maart. Met de loterij werd aandacht gevraagd voor bewegen en sporten. Bij verschillende aandoeningen zoals gewrichtsklachten of osteoporose en artrose heeft bewegen en sporten een positieve invloed op het verloop van de aandoening of ziekte. De sportieve activiteiten van Only Friends sluiten daar goed bij aan. Dennis Gebbink neemt samen met de kinderen de cheque in ontvangst

Pijn meten bij kinderen Drie jaar lang is er intensief gewerkt aan een pijnprotocol en richtlijn voor kinderen in het BovenIJ ziekenhuis. In 2011 worden alle medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen geschoold. Wie de scholing heeft gevolgd gaat ook direct aan de slag met de nieuwe methode van pijnbeleving en -bestrijding aan de hand van metingen. Ouders en kinderen merken daar nog

niet direct iets van. Ook met de oude methode worden kinderen goed gevolgd. Met de nieuwe methode wil het ziekenhuis toe naar één manier van werken.

Wat is pijnbeleving? Voor iedereen is de beleving van pijn anders en wat je voelt is ook nog eens moeilijk uit te leggen. De ervaring is voor iedereen gelijk, het is niet fijn, emotioneel en je wilt het gevoel kwijt. Voor kinderen is het extra moeilijk om aan te geven wat ze werkelijk beleven en hoe ernstig de pijn is.

Wat vinden kinderen? In een onderzoek is aan kinderen gevraagd wat het ziekenhuis kon doen om het pijnbeleid te verbeteren. Zij hadden de volgende tips: een fijne omgeving, weinig lawaai, tijd en aandacht voor kind en ouders die zo veel mogelijk aanwezig zijn.

Wanneer is het geslaagd? Als alle kinderen die in het BovenIJ ziekenhuis zijn geweest een optimale pijnbestrijding hebben gekregen. Als we weten wat een kind voor pijnbeleving heeft kunnen we daar de juiste pijnbestrijding tegenover zetten. Kinderen kunnen met de nieuwe methode zelf beter aangeven hoe de pijn wordt beleefd. Een gerichte pijnbehandeling zorgt er uiteindelijk voor dat het kind sneller zal genezen. En dat is het ultieme resultaat. 13


Verloskundige hulp in Kenia Saskia Tieken, 28 jaar en werkzaam in het BovenIJ ziekenhuis op de Verloskunde/Kraamafdeling heeft twee passies: haar werk als verloskundige én Kenia. Deze passies heeft zij kunnen combineren in haar stichting ‘Help Verloskundigen in Kenia’. Doel van de stichting: zorg verbeteren voor Keniaanse vrouwen en baby's, tijdens de zwangerschap, bevalling en het kraambed.

Saskia vertelt: “Een bevalling blijft een bevalling, of dat nu in Afrika of Europa is. Maar de manier waarop een bevalling begeleid wordt, en dan vooral qua medische kennis, dat maakt het grote verschil tussen leven en dood. Dat geldt voor het kind maar ook voor de moeder. De sterfte onder moeders in Kenia is maar liefst 1 per 100 bevallingen. Dat is een enorm vergeleken met het aantal in Noord-Europa: 1 per 30.000.”

Iemand met een goede opleiding heeft altijd een baan en dus een salaris. Dat is hard nodig, wanneer je ook een familieachterban moet onderhouden. Zo hebben we de dochter van een vrouw, die in de keuken van het Plateau Hospital werkte, gesponsord voor de opleiding. Nu haar dochter verloskundige is, hebben ze twee inkomens om van te leven. Hiermee kunnen ze ook de kleinkinderen en een aantal kinderen van een tante onderhouden.”

Passie voor Kenia

Saskia Tieken met een pasgeboren baby

Sterfgevallen bij geboorte De meeste sterfgevallen onder de moeders zijn te wijten aan complicaties zoals bloedingen, infecties, hoge bloeddruk en het niet vorderen van de baring. Ook overlijden er onnodig veel baby’s door onvoldoende professionele zorg en medische kennis. Saskia verzucht: “Ik heb baby’s zien doodgaan, die in Nederland nog geleefd zouden hebben.”

14

Saskia’s grote passie voor Kenia is ontstaan na een stage in het land. In 2005 liep ik voor 2 maanden stage in een klein plattelands ziekenhuisje, een missiehospitaal, in het dorpje Plateau. Ik zag hoe armzalig het er aan toeging. De kennis was ontoereikend en ook materiaal ontbrak. Die toestand greep me aan. Twee jaar later keerde ik terug met materiaal zoals een beademingsballon voor een baby die in ademsnood verkeert. Ook de scharen om een knip mee te zetten, waren bot. De antibiotica en pijnstillers waren op. Daarna wilde ik structurele hulp gaan bieden in de vorm van onderwijs. Kennis is belangrijk. Materiaal kan stuk gaan, kennis blijft behouden. Daarom heb ik de Stichting “Help Verloskundigen in Kenia” opgericht. Er zijn al 4 mensen afgestudeerd en momenteel is er één persoon bezig met de opleiding tot verloskundige!"

Helpen of meer informatie? Saskia, inmiddels de taal Swahili machtig, reist binnenkort weer naar Kenia. Wilt u helpen en bijdragen aan betere zorg voor moeder en kind? Dan kunt u een donatie storten op: Giro 4971272 t.n.v. Stichting Help Verloskundigen in Kenia, te Wervershoof.

Opleiden

(N.B.: donaties zijn aftrekbaar van de belasting)

De stichting is daarom ook gericht op het opleiden van (aspirant-)verloskundigen. “Naast het terugdringen van de moeder- en kindersterfte, helpen we indirect ook de familie.

Wilt u het project van Saskia volgen, kijk dan naar www.Saskiatieken.waarbenjij.nu.


Uw stem telt mee! De cliëntenraad van het BovenIJ ziekenhuis volgt de ontwikkelingen in de zorg op de voet. Als lid van de cliëntenraad betekent dit alert zijn op nieuws over de zorg in het algemeen en over het BovenIJ ziekenhuis in het bijzonder. Op die manier heeft u als patiënt een stem in het reilen en zeilen van het ziekenhuis.

Doordat de leden van de cliëntenraad zelf inwoner van Amsterdam-Noord of omgeving zijn, voelen zij zich nauw betrokken bij het BovenIJ ziekenhuis. Zo ook mevrouw Canan Uyar, sinds september 2010 lid van de cliëntenraad. Naast haar werkzaamheden voor de cliëntenraad van het BovenIJ ziekenhuis is zij ook raadslid in Amsterdam-Noord. Ze vindt het belangrijk om zich als inwoner van Noord in te zetten en is al jaren betrokken bij de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen. Daarbij weet zij, als Turkse, wat er speelt onder de niet-westerse inwoners en kan zij de culturen met elkaar verbinden. Haar ervaringen neemt zij mee in haar werk als lid van de cliëntenraad.

om dagelijks een geestelijk verzorger in het ziekenhuis te hebben zodat er meer contact kan zijn tussen patiënt en geestelijk verzorger. De cliëntenraad blijft zich hiervoor inzetten.

Cultuur In Amsterdam-Noord wonen mensen met verschillende culturele achtergronden. Hierdoor beleven zij gezondheid en ziekte vaak anders met soms onduidelijkheden als gevolg. Gelukkig zijn er in het BovenIJ ziekenhuis zorgconsulenten die hierbij kunnen helpen. “Mooi zou zijn als nog meer mensen met een andere cultuur kiezen voor een baan in de gezondheidszorg. Niet alleen om taalproblemen te verhelpen maar ook om de diverse culturen met elkaar te verbinden.” Na 9 maanden cliëntenraad kijkt mevrouw Uyar uit naar alle nieuwe ontwikkelingen die nog volgen en waarbij zij de stem van de patiënt kan zijn in het ziekenhuis.

Viering eerste lustrum

Mevrouw C. Uyar

Overleg met de directeur Iedere maand overlegt de cliëntenraad over allerlei onderwerpen. De heer Eric Janson, directeur van het ziekenhuis schuift daarbij regelmatig aan. “Het is goed om te horen hoe de directeur van het ziekenhuis denkt over bepaalde onderwerpen en hoe het ziekenhuis ermee omgaat” volgens mevrouw Uyar. “Als cliëntenraad kunnen wij dan advies geven waarbij het belang van de patiënt altijd voorop staat.”

Geestelijke verzorging De cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de aanstelling van drie nieuwe geestelijk verzorgers. De heren zijn op dit moment op afroep beschikbaar maar de wens van de cliëntenraad is

Dat u in het BovenIJ ziekenhuis een stem heeft, is iets wat nog niet iedereen in Amsterdam-Noord weet en daar moet verandering in komen. In november van dit jaar viert de cliëntenraad haar eerste lustrum. Zij bestaat dan 5 jaar! U bent van harte uitgenodigd om dit op 16 november mee te vieren. De festiviteiten zijn rondom het thema ‘Medicijnen en Veiligheid’. Het programma wordt na de zomer bekend gemaakt. Hou hiervoor onze website in de gaten. Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Kijk dan op onze website www.bovenij.nl

Laat ook uw stem horen, word Mystery Patient! Geef uw mening over onze medewerkers, onze artsen, ons eten, ons gebouw! Meld u aan via onze website www.bovenij.nl.

15


Edwin met zijn zoon Abel

Check die moedervlek! Edwin (46) weet het nog heel goed. Op het werk kon hij meedoen aan een bedrijfsmassage, lekker en ontspannend. De masseur merkte op dat er op zijn rug een moedervlek zat die er toch wel raar uitzag. Lekker ontspannen ging Edwin naar huis en die moedervlek … ach, dat zal wel meevallen toch?

Maar niets was minder waar. Enige tijd later kreeg Edwin een nattig wondje op zijn borst en als je dan in de spiegel kijkt, zie je dat ook zitten. Dus naar de huisarts die een foto maakte van het wondje en het voor controle opstuurde naar het ziekenhuis in Lelystad. Voor een afspraak bij de dermatoloog bleek een wachttijd te zijn van drie maanden. Het is mei en als je dan vlak voor de zomervakantie zit, wil je graag snel geholpen worden. Edwin belt zijn zorgverzekeraar en via zorgbemiddeling komt hij terecht bij Martijn Meijs, dermatoloog in het BovenIJ ziekenhuis. In juni bezoekt Edwin het BovenIJ ziekenhuis en besloten wordt een biopt te nemen van het wondje op zijn borst. Tijdens het lichamelijk onderzoek ziet Martijn ook de ‘vreemde’ moedervlek op de rug van Edwin en deze plek wordt direct uitgesneden.

16

Slecht nieuws 20 Juli: de telefoon gaat, aan de telefoon is Martijn Meijs. Edwin heeft huidkanker dat zich in twee vormen uit, op de rug het zeer gevaarlijke melanoom en op zijn borst het veel minder gevaarlijke basaalcelcarcinoom. Binnen het uur is Edwin in het BovenIJ ziekenhuis en wordt het melanoom met een behoorlijke marge opnieuw uitgesneden en het basaalcelcarcinoom wordt er nu ook helemaal uitgesneden. Vervolgens ondergaat Edwin een sentinel node procedure om na te gaan of er uitzaaiingen van het melanoom zijn in de lymfeklieren. Deze procedure is niet levensverlengend maar geeft wel meer duidelijkheid over de prognose. Gelukkig is de uitslag goed. De sentinel node procedure kan in het BovenIJ ziekenhuis uitgevoerd worden door de chirurg maar Edwin


gaat hiervoor op eigen verzoek naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Je leven staat stil Edwin: “Tijdens en na de behandeling komt je leven tot stilstand. Kanker is eng en een onbekende tegenstander. Daarbij kan de vorm van huidkanker die men melanoom noemt dodelijk zijn als je er niet op tijd bij bent. Je hoort verhalen uit je omgeving en iedereen kent wel iemand die het ook heeft meegemaakt. Alles komt bij je binnen en je voelt je verraden door je eigen lichaam. In die tijd denk je dan ook na over die heerlijke vakanties in Spanje in je pubertijd waarbij je elke dag rood verbrandt van het strand komt. Die overdaad aan zon blijkt toch niet zo heel goed zijn. Veel gevallen van huidkanker waaronder ook het zeer gevaarlijke melanoom kunnen veroorzaakt worden door teveel blootstelling aan UV-straling in de kinderjaren en dan met name voor het 20ste levensjaar.” Door zonverbranding maar ook door kunstmatig opgewekt zonlicht van zonnebanken, hoogtezonnen en solaria beschadigen de huidcellen. Op lange termijn kan huidkanker waaronder ook het zeer gevaarlijke melanoom het gevolg zijn.

“Wees zuinig op je huid” Edwin is blij dat hij snel terecht kon bij Martijn Meijs, zijn held. “Martijn is een voorbeeld van de nieuwe generatie specialisten, die dicht bij je staan en goed kunnen uitleggen. Tussen de

Samen in het speelhuis in de tuin

specialisten en de huisartsen moet het contact ook goed en snel kunnen. Bijvoorbeeld met de teledermatologie waarbij de huisarts een foto van de plek opstuurt naar de dermatoloog. Dat is een goede ontwikkeling”. Edwin heeft zijn leven weer opgepakt. Als amateurgitarist speelt hij in een band. Muziek is zijn uitlaatklep. In de tuin kijkt Edwin met een schuin oog naar zijn zoon Abel die net als hij een hele lichte huid heeft en dus ook extra voorzichtig moet zijn met de zon. Helaas is Edwin door ervaring wijzer geworden maar voor zijn zoontje zorgt hij er nu voor dat die voldoende beschermd is tegen UV-straling. Edwin: “Iedereen moet zuinig zijn op zijn huid. “Het is het grootste orgaan van ons lichaam en we hebben er maar een van! Dus hou van de zon maar ga er verstandig mee om. En heb je moedervlekken, laat je regelmatig bekijken want alleen dan kun je veranderingen op tijd zien!” En dan is het tijd voor de glijbaan én de bal want ravotten in de tuin met je sterke vader is nog steeds het leukste dat er is.

Melanoom Het melanoom is een vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen die zich meestal in de huid bevinden. Bij melanoom zat er meestal op die plaats al een moedervlek maar soms ontstaat een melanoom ook in een volstrekt gave huid. Een melanoom groeit snel en kan al in een vrij vroeg stadium uitzaaien. Bij een vroege behandeling is de kans op genezing groot. Zijn er eenmaal uitzaaiingen, dan zijn de vooruitzichten slechter. Vaak is het eerste verschijnsel van een melanoom een verandering in een moedervlek. De moedervlek kan bijvoorbeeld groter worden en van kleur veranderen. De moedervlek kan jeuken en in een later stadium bloeden of zweren met korstvorming. Bron: KWF Kankerbestrijding.

Oorzaken Mogelijke oorzaken voor het ontwikkelen van melanoom zijn naast zonverbranding op jonge leeftijd en overmatige blootstelling aan zon- of zonnebanklicht, een lichte huidskleur, erfelijke aanleg, veel gewone of onrustige moedervlekken en de aanwezigheid van grote aangeboren moedervlekken. De meeste risicofactoren zijn niet te beïnvloeden, maar wel de overmatige blootstelling aan zonlicht. Verstandig zonnen dus, niet te lang in de zon, niet verbranden, goede zonnebrandcrèmes gebruiken en speciaal opletten op kleine kinderen! Wilt u weten of u een verhoogd risico op huidkanker hebt? Kijk op www.huidkanker.nl

17


Mevrouw Arib in gesprek met vertegenwoordigers van het ziekenhuis

Tweede Kamerlid mevrouw Kadija Arib op werkbezoek in BovenIJ ziekenhuis Vrijdag 20 mei was mevrouw Arib, Tweede Kamerlid voor de PVDA, op werkbezoek in het BovenIJ ziekenhuis. Zij heeft kennis gemaakt met de verschillende aspecten van de zorg voor vrouw en kind, die het ziekenhuis biedt. Daarnaast ging zij in gesprek over de landelijk ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de verloskundige zorg in Amsterdam Noord. In gesprek Allereerst ging mevrouw Arib in gesprek met zwangere vrouwen van niet westerse afkomst. Voor deze vrouwen organiseert het ziekenhuis speciale informatiebijeenkomsten in de Arabische en Turkse taal. De informatie wordt door verloskundige Hatice Uz, in het Nederlands gegeven in samenwerking met zorgconsulenten. Niet alle vrouwen spreken voldoende Nederlands om de informatie volledig te kunnen volgen. Dan is het mogelijk dat de zorgconsulenten of verloskundige ook in het Turks of Arabisch uitleg geven. Tijdens de rondleiding die mevrouw Arib bracht aan de polikliniek gynaecologie, de 18

afdeling verloskunde en de couveuse unit, heeft zij een indruk gekregen van de dagelijkse zorg.

Verloskundige zorg onder druk Landelijke ontwikkelingen zetten de verloskundige zorg zoals die nu is georganiseerd onder druk. Gynaecoloog Ben Doekhie, liet in zijn presentatie zien welke invloed landelijke beslissingen kunnen hebben op de verloskundige zorg. De goede samenwerking met de verloskundigen in de regio maakt het mogelijk om vroegtijdig problemen in de zwangerschap te signaleren en op te lossen. Dat het werkt is terug te zien in de resultaten.


Pleidooi voor behoud verloskundige zorg Directeur Eric Janson, gaf aan dat er een landelijk rapport is opgesteld met aanbevelingen over hoe in de toekomst de verloskundige zorg georganiseerd moet worden. Naar aanleiding van dit rapport overweegt het kabinet om verloskundige zorg in Nederland te centraliseren. Om aan deze normen te voldoen moet een ziekenhuis elk jaar tot minimaal 1800 bevallingen komen.

“Verloskundige hulp in BovenIJ ziekenhuis moet blijven”

De afdeling verloskunde waar nu jaarlijks ongeveer 1400 bevallingen plaatsvinden, heeft namelijk bewezen dat je de zorg ook anders kunt organiseren en toch de gevraagde goede en veilige zorg kunt bieden. Mevrouw Arib is het volledig met de heer Janson eens. ‘Het cijfer van 1800 bevallingen moet niet overal even scherp zijn. Ik zou er minder moeite mee hebben als in een ander deel van Amsterdam, met meer ziekenhuizen, een ander ziekenhuis dat onder dat getal blijft wel moet stoppen. In Noord is er geen alternatief.

Door de plannen van het kabinet zullen in de toekomst alleen in ziekenhuizen waar meer dan 1800 bevallingen plaatsvinden, de verloskamers en de kraamafdeling open kunnen blijven. Voor veel ziekenhuizen in de directe omgeving van het BovenIJ ziekenhuis zoals Beverwijk, Zaanstad en Purmerend betekent dat met het huidige aantal bevallingen per jaar de verloskunde zal verdwijnen. Daar is het BovenIJ ziekenhuis het niet mee eens. Mevrouw Kadija Arib Ben Doekhie leidt mevrouw Arib rond op de polikliniek Gynaecologie

Hou me op de hoogte! Het werkbezoek krijgt zeker een vervolg. Mevrouw Arib nodigt ons uit om haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de gevolgen die de plannen van het kabinet voor de verloskundige zorg voor Noord hebben. Zodat zij in de kamer vragen kan stellen en een zinvolle bijdrage aan de landelijke discussie kan leveren. Natuurlijk wil het BovenIJ ziekenhuis daar graag aan meewerken.

Drie maanden lang gratis luiers voor Imani Op 7 april kreeg mevrouw Boezerman voor dochter Imani luiers en babydoekjes uitgereikt uit handen van Paul Mutsaerts van Pampers. Ook mevrouw Oosterloo viel in de prijzen, zij kreeg voor één maand luiers en babydoekjes. Beide hebben tijdens de Open Dag van het BovenIJ ziekenhuis geraden hoeveel snoep er in de grote babyfles zat. De prijsvraag is op initiatief van de afdeling Verloskunde in samenwerking met Pampers georganiseerd. Op de foto vlnr: teamhoofd Verloskunde Karin Coehoorn, mevrouw Boezerman, met dochter Imani en grote zus, mevrouw Oosterloo, verpleegkundige Rina van Weelden en de heer Paul Mutsaerts

19


Terugblik Open dag 19 maart Zaterdag 19 maart brachten meer dan 1600 mensen een bezoek aan ons ziekenhuis. Door de vele bezoekers en de inzet van veel collega’s werd deze dag ook dit jaar weer spetterend en zeer informatief. Er waren zeer verschillende activiteiten te bezoeken en beleven. Als klap op de vuurpijl opende zanger Gordon op deze dag het BovenIJ Wond Expertise Centrum.

Op deze pagina kijken wij graag met u terug op deze geslaagde dag.

20


BovenIJ ziekenhuis werkt samen voor meer kwaliteit In maart heeft het BovenIJ Ziekenhuis de reeds bestaande samenwerking met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) vastgelegd in een zogenoemde raamovereenkomst. Met die overeenkomst is naar elkaar de intentie uitgesproken op nog meer gebieden samen te gaan werken.

Wat heeft u als patiënt nou aan een samenwerking tussen ziekenhuizen? Allereerst dat u in uw eigen stadsdeel de behandeling kunt krijgen die u nodig heeft en daarnaast dat die behandeling van hoge kwaliteit is. Hoe zit dat precies?

Minimale aantallen De kwaliteitseisen die aan een ziekenhuis worden gesteld, gaan onder andere over het aantal uitgevoerde behandelingen bij een bepaalde aandoening. Dat is begrijpelijk: hoe vaker een specialist een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt en hoe meer hij erover weet. Er zijn daarom normen (minimumaantallen) gesteld per behandeling. Blijft een ziekenhuis onder die norm, dan mag het ziekenhuis die behandeling niet meer uitvoeren. Voor u als patiënt zou dat betekenen dat u naar een ander ziekenhuis moet om toch die behandeling te kunnen krijgen. Niet altijd even prettig.

Samen groot genoeg Niet alleen het BovenIJ ziekenhuis liep tegen die norm aan. Ook andere Amsterdamse ziekenhuizen kampen met een net te laag aantal voor sommige behandelingen. Door samen te werken met het OLVG en artsen op beide locaties spreekuur te laten houden of behandelingen te laten uitvoeren worden bepaalde normen wel

gehaald. Dat betekent dat wij een bepaalde behandeling (grotendeels) gewoon hier in het ziekenhuis kunnen laten plaatsvinden. Hoeft u (en uw bezoek) niet ver te reizen! En vanwege die uitwisseling van artsen ontstaat er bij beide partijen meer kennis en ervaring, en dus wordt de kwaliteit van die behandeling ook nog eens beter. Dubbelop goed nieuws dus voor de patiënt. Ook de specialisten vinden dit prettig. Zij kunnen bepaalde behandelingen blijven doen en daarnaast kunnen zij leren van hun collega’s uit het andere ziekenhuis.

Chirurgen werken al samen De chirurgen zijn de eersten die de samenwerking concreet hebben gemaakt. De nadruk ligt daarbij vooralsnog op de vaatchirurgie. Zo houdt op dit moment chirurg Vahl van het OLVG spreekuur in het BovenIJ ziekenhuis. Bij die samenwerking is ook het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis betrokken. Mogelijk worden binnenkort ook andere chirurgische behandelingen samen aangeboden. De bedoeling is om in de komende jaren ook bij andere specialismen de samenwerking met het OLVG verder uit te werken. Het is niet de bedoeling te gaan fuseren. Het BovenIJ ziekenhuis is en blijft hèt ziekenhuis voor alle mensen van Noord en omgeving.

Bestuurders Eric Janson (BovenIJ) en Douwe Hemrika

Voorzitters medische staf Erica Bakkum (OLVG) en

(OLVG, rechts)

Ad Bakx (BovenIJ).

21


Ga voorbereid op reis

Onze apotheker adviseert u graag hierover De zomervakantie komt eraan! U kunt ervoor kiezen om die tijd bij te komen en in Nederland te blijven. Of u zoekt verre oorden op, maar dan zult u wel de nodige maatregelen moeten treffen. Charlotte Pieters van de BovenIJ apotheek geeft nuttige tips voor de medische vakantievoorbereiding.

“Ja, dat varieert natuurlijk per reiziger, maar voor de meesten onder ons zijn bepaalde medicijnen altijd handig. Bijvoorbeeld: paracetamol, ibuprofen tegen de meest voorkomende pijntjes, maar wat te denken van middeltjes tegen diarree? Op vakantie wordt het dagelijks leefpatroon toch omgegooid en je eet en drinkt gerechten, die je misschien niet echt gewend bent. Of de hygiënische omstandigheden zijn niet optimaal. Allemaal mogelijke oorzaken van een verstoorde spijsvertering. Dan raden wij loperamide aan voor iedereen vanaf 8 jaar.” ORS, de welbekende zoutoplossing voorkomt uitdroging. Goed te gebruiken bij diarree, vooral bij de kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen. “Ook een belangrijk punt op dit gebied: zorg ervoor dat u water drinkt uit afgesloten flessen, zodat u voorkomt dat u kraanwater drinkt, dat in sommige landen onvoldoende gezuiverd is. Met alle gevolgen van dien! En heeft u niet de beschikking over gebottelde dranken, dan kunt u altijd water (goed) koken en daarna laten afkoelen.”

Voor een andere veelkomende klacht, verstopping, is bisacodyl een goed middel. Sommige vakantiegangers, die met de vliegtuig naar hun bestemming gaan, ondervinden weleens pijn of ongemak tijdens landen en stijgen van het vliegtuig. Charlotte verklaart: “Het hoogteverschil en dan vooral het drukverschil in het vliegtuig zorgt voor problemen met je oren. Dit is te voorkomen door voldoende te slikken. Slikken kun je extra stimuleren door snoepjes te sabbelen of door een neusspray te gebruiken (je oren staan namelijk in verbinding met je neus). Dit is handig voor kleine kinderen omdat die vaak geen snoepjes mogen in verband met stikgevaar.

Wat zijn nog handige zaken om mee te nemen als mini-reisapotheek? “Een thermometer, zonnebrandcrême, antimuggen spray of gel én een klamboe voor sommige streken! In landen, waar o.a. de knokkelkoorts of malaria heerst, zijn de laatstgenoemde artikelen zeker geen overbodige luxe.”

“Voorkomen is beter dan genezen” Andere tips van Charlotte

Charlotte Pieters, apotheker

22

“Vergeet alstublieft niet om goed te checken of u vaccinaties voor uw reisbestemming moet halen. En gebruikt u thuis medicijnen, die u ook op vakantie wilt of moet meenemen? Neem ze dan mee in de originele verpakking met het etiket. U kunt ook een medicatieoverzicht bij uw apotheek aanvragen, dat ook in het Engels vermeldt welke medicijnen u gebruikt. Bij bepaalde medicijnen is het zelfs verplicht dat u dit bij u draagt om problemen bij de douane voorkomen. En bij vragen, raadpleeg uw apotheker. De beste tip is én blijft: wees voorbereid!


23


www.puzzelpro.nl ě‘”

De woorden hieronder zitten in alle richtingen in de puzzel verstopt. Van links naar rechts en andersom, van boven naar beneden en andersom en ook nog eens schuin! Zoek ze op en streep ze af. De letters die overblijven vormen de oplossing.

FIETSEN FRISBEE HUT JULI JUNI LEUK PATAT PONYPARK

PRET SNORKEL SORBET SPEELTUIN SPELEN SPEURTOCHT

STRAND SURFEN TENT WESPEN IJSJE IJSKAR ZONNIG

Sudoku Puzzel gezellig mee en los de sudoku op!

24


Kalender voorlichtingen 2011 Gratis voorlichtingsbijeenkomsten: Borstvoeding in de praktijk Woensdag 28 september

10.00 - 12.00 uur

Afkolven en borstvoeding in combinatie met een baan Woensdag 5 oktober

10.00 - 12.00 uur

Bevallen in het BovenIJ ziekenhuis Maandagavond 5 september 14 november

9.30 - 21.30 uur

Totale heupprothese

Aanmelden op www.bovenij.nl of via de afdeling Verloskunde T. 020 - 634 63 20

Voorlichting klachten in de overgang Maandagavond 10 oktober

19.30 - 21.30 uur

Plaatsen van een knieprothese Dinsdagmiddag 2 augustus 6 september 4 oktober

Dinsdagmiddag 2 augustus 6 september 4 oktober

14.30 - 16.00 uur

Aanmelden of meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie en vul het aanmeldformulier in op www.bovenij.nl. Tenzij bij de bijeenkomst anders staat vermeld.

13.30 - 15.00 uur

Voorzieningen

Viering lustrum cliëntenraad Woensdagmiddag 16 november 15.30 - 18.00 uur

BrasserIJ In de hal van het ziekenhuis vindt u het bezoekersrestaurant “BrasserIJ”. U kunt hier terecht voor koffie, thee of fris met iets erbij. Er is tevens een winkel met diverse cadeau artikelen, drogisterij artikelen, lectuur, gekoelde dranken, bloemen en fruit. Openingstijden: op weekdagen van 7.30 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 12.00 uur tot 19.30 uur.

Chipknip oplaadpunt Er is een chipknip oplaadpunt in de hal, naast de parkeerautomaten. U kunt de chipknip gebruiken in de BrasserIJ en voor de parkeerautomaat.

OV oplaadpunt Er is een OV oplaadpunt in de hal, naast de parkeerautomaten. U kunt hier uw OV kaart opladen. 25


Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer Het ziekenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf de halte is het 2 minuten lopen tot de ingang van het ziekenhuis.

Aan het eind van de afslag gaat u rechtsaf. Vervolgens rijdt u onder de snelweg door en dan over het Noord-Hollands Kanaal. Links ziet u dan het ziekenhuis liggen.

Parkeren Voor inlichtingen over vertrektijden en eventuele wijzigingen van buslijnen kunt u bellen met 0900 - 9292 of kijken op www.gvb.nl, www.arriva.nl of www.9292ov.nl.

Met de auto Op de rondweg (A10) neemt u afslag S116. Aan het einde van de afslag gaat u richting Centrum en neemt u de eerste afslag: Nieuwendam. Aan het eind van deze afslag gaat u rechtsaf, over het Noord-Hollands Kanaal. Links ziet u dan het ziekenhuis liggen. Vanuit de binnenstad gaat u via de IJ-tunnel en neemt u de afslag Buiksloot/Nieuwendam.

Het BovenIJ ziekenhuis beschikt over een eigen parkeerterrein. Voor parkeren op het ziekenhuisterrein gelden de volgende tarieven: • eerste half uur is gratis • vanaf een half uur betaalt u € 1,00 per uur. Het maximum tarief is € 5,- per dag.

Invaliden Op het terrein zijn een beperkt aantal invalidenparkeerplaatsen. Mensen die in bezit zijn van een invalidenpas (origineel, geen kopie) kunnen hier gratis parkeren. Daarvoor kunnen zij zich, voordat zij weggaan melden bij de hoofdreceptie voor een uitrijkaart.

Kaartje sturen Wilt u een kaartje sturen? Dan uw post graag als volgt adresseren:

Via onze website kunt u ook een kaartje sturen. Kijk op www.bovenij.nl onder ‘Bezoeker’.

De heer / Mevrouw …………….……………….....….. BovenIJ ziekenhuis Afdeling ………………………………………………... Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam

Bezoekersinformatie Bezoektijden

• Verloskunde van 09.00 - 13.00 uur en

De bezoektijden voor de algemene verpleegafdelingen zijn: van 13.30 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur.

van 14.30 - 21.00 uur. • Kinderafdeling van 15.30 - 19.30 uur • Couveuse-unit van 11.15 - 11.45 uur en van 15.30 - 19.30 uur.

Afwijkende bezoektijden • Intensive Care & Cardiac Care (Hartbewaking) van 11.00 - 11.30 uur, van 14.00 - 14.30 uur en van 19.00 - 19.30 uur

Cliëntenraad Ook een cliëntenraad is er voor de patiënt. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van patiënten. Daarnaast adviseert zij de directie (gevraagd en ongevraagd) over alle onderwerpen die van belang zijn voor patiënten. 26

Contact U kunt de cliëntenraad bereiken via de ambtelijk secretaris. Telefoon: 020 - 634 68 62 E-mail: clientenraad@bovenij.nl


Afspraak poliklinieken Wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen naar een specialist, dan kunt u zelf een afspraak maken op een van onze poliklinieken. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee voor de specialist.

Voorbereiden Het is van belang dat u zich voorbereidt op een bezoek aan de polikliniek. Het is handig om thuis te bedenken wat u allemaal aan de arts wilt vragen. Maak de arts ook duidelijk wat uw verwachtingen zijn van de behandeling.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? • De verwijsbrief van uw huisarts. • Uw bewijs van ziektekostenverzekering. • Een geldig legitimatiebewijs. De medewerker op de polikliniek kan u vragen of u zich kunt legitimeren, ook als u al eerder in ons ziekenhuis bent geweest. • Uw patiëntenplaatje (als u dit al hebt). • Uw afsprakenkaart (bij een vervolgbezoek). • Een lijst met medicijnen die u gebruikt. N.B: Meld het ons wanneer u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het buitenland bent geweest. U kunt mogelijk besmet zijn met de

MRSA-bacterie en wij willen voorkomen dat deze ziekenhuisbacterie zich in ons ziekenhuis verspreidt. U hoeft zelf absoluut geen last te ondervinden van deze bacterie, maar MRSA is gevaarlijk voor patiënten die als gevolg van hun ziekte een verminderde weerstand hebben.

Opname/inschrijfbureau Als u voor de eerste keer in ons ziekenhuis komt, laat u bij het inschrijfbureau een patiëntenplaatje maken. Dit ‘plaatje’ is een sticker met een streepjescode. Hierop worden uw gegevens als naam, geboortedatum en verzekering vastgelegd. Meldt u zich ook bij het inschrijfbureau wanneer uw gegevens veranderd zijn (bijvoorbeeld een adreswijziging of verandering van huisarts).

Afspraak verzetten of afzeggen Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling of polikliniek waarbij u een afspraak heeft. Doe dit uiterlijk 24 uur voordat u de afspraak heeft. Anders brengt het ziekenhuis u een wegblijftarief in rekening. Het actuele wegblijftarief vindt u op onze website.

Huisartsenpost Op het ziekenhuisterrein schuin tegenover de Spoedeisende Hulp vindt u de Huisartsenpost Noord. Hier werken de huisartsen van AmsterdamNoord samen om u buiten kantooruren van dienst te kunnen zijn als u dringende zorg nodig heeft.

Wat betekent dit voor u? U kunt ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen een beroep doen op de huisartsenpost wanneer u met spoed medische hulp nodig heeft. Uw hulpvraag heeft spoed als het niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. U kunt de post alleen

bezoeken na een telefonische afspraak. U kunt daarvoor bellen met 088 - 0030600. Als u bovenstaand nummer belt, houd dan de volgende gegevens van de patiënt bij de hand: • Naam, adres en geboortedatum • Gegevens van de verzekering • Uw BSN-nummer (staat op uw paspoort of rijbewijs) • Naam van de eigen huisarts • Namen van medicijnen (indien van toepassing) • Eventuele medische gegevens van de patiënt, zoals de temperatuur Meer informatie vindt u op www.shda.nl.

BovenIJ Apotheek Patiënten van alle apotheken in AmsterdamNoord en Landsmeer kunnen overdag en tijdens de avonden en de weekenden terecht in de BovenIJ apotheek van het BovenIJ ziekenhuis. De BovenIJ Apotheek in het Boven IJ ziekenhuis, is 365 dagen per jaar open, zowel voor recepten via de arts als voor losse handverkoop.

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 23.00 uur, en zaterdag en zondag van 08.30 - 23.00 uur.

27


Klachtenbemiddelaar Het BovenIJ ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Gebeurt er tijdens uw verblijf iets dat u als onjuist of onterecht ervaart, laat het ons weten. Zo kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Deze bespreekt met u op welke wijze uw ervaring het beste behandeld kan worden en bemiddelt daarin graag. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en onafhankelijk van de ziekenhuisorganisatie en heeft de plicht tot geheimhouding. Tijdens kantooruren kunt u bellen of mailen voor een afspraak.

Contact Telefoon: 020 - 634 633 35 E- mail: klachten@bovenij.nl Op de website kunt u een klachtenformulier invullen. Of als u liever een brief schrijft kunt u die sturen naar: BovenIJ ziekenhuis T.a.v. de klachtenbemiddelaar Postbus 37610 1030 BD Amsterdam

Zorgconsulenten Voor niet westerse inwoners heeft het ziekenhuis speciale zorgconsulenten. Zij helpen onduidelijkheden die ontstaan door het verschil in taal en cultuur tijdens het gesprek met de arts of verpleegkundige te overbruggen.

huis? Geef het door aan de polikliniekassistente, uw arts of de verpleegkundige op de afdeling. Zij maken voor u een afspraak met één van de zorgconsulenten. Van maandag tot en met donderdag is tijdens kantooruren altijd één van de zorgconsulenten aanwezig.

Contact Heeft u een zorgconsulent nodig bij uw afspraak met uw arts of tijdens uw opname in ons zieken-

Telefoon: 020 - 634 68 36 E- mail: zorgconsulent@bovenij.nl

Stiltecentrum Stiltecentrum Op de eerste etage in het BovenIJ ziekenhuis vindt u het Stiltecentrum. Een gastvrije ruimte waar het stil is te midden van de drukte van de dag. Een ruimte om even tot u zelf te komen: U bent er welkom: loop gerust eens binnen, neem een moment de tijd, ga rustig eens zitten. De Bijbel ligt open op de tafel. Het is een ruimte

waar een ieder zich welkom mag voelen. Voor moslims is er een gebedshoek ingericht.

“Het Stiltecentrum een welkome plek van rust, stilte en meditatie ‘ruimte voor de ziel’ open voor iedereen, dag en nacht.”

Geestelijk verzorgers Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. Een kennismaking of praten over alles wat u bezig houdt, kan en mag in een gesprek met een geestelijk verzorger. Hij luistert naar uw verhaal en helpt het u helder te krijgen. Naast een pastor zijn ook twee moslim geestelijk verzorgers verbonden aan het ziekenhuis. Gezamenlijk geven zij invulling aan de geestelijke begeleiding 28

en ondersteuning van patiënten in het BovenIJ ziekenhuis. De heren maken graag persoonlijk kennis met u.

Contact U kunt een geestelijk verzorger laten oproepen door de verpleegkundige op de afdeling of door de hoofdreceptie. Telefoon: 020 - 634 63 46


BOVENIJ_2011_juni_Definitief  

Meenemen mag! In dit nummer: n r. 2 j u n i 2 011 Beter Dichtbij

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you