Catteeu Magazine

Page 1

Nº 01

Magazine

VOORJAAR 2021

wij bouwen graag uw belegging


AT T EEU MAG AZINE

Beste lezer, Dat er ooit een C-magazine geboren zou worden, had ik nooit durven vermoeden. Het jarenlange harde werk van velen hier binnen de firma heeft ervoor gezorgd dat er geleidelijk aan een héél goed bedrijf ontstaan is. Een bedrijf dat sterk in haar schoenen staat en dat alles in huis heeft om gelukkige eigenaars en tevreden investeerders onder haar klanten te tellen. In dit eerste magazine geven we u een klare kijk op het concept “vastgoed” en in het bijzonder op de projecten die wij vandaag in ons aanbod hebben. Om alles te staven, vroegen wij ook een aantal experten om hun mening. Enjoy!

Met fierheid mag ik het eerste Catteeu magazine inleiden... Bouwonderneming Catteeu is uitgegroeid tot een solide bouwfirma gekenmerkt door een hecht én ervaren team. Daardoor hebben wij alle expertise in huis om u een zorgeloos bouwtraject te bezorgen. In het magazine komen alle lopende projecten aan bod, u zal zien dat we die zorgvuldig uitkiezen en doordacht uitvoeren. Huidige tijden benadrukken nogmaals het belang van de woning, of je nu eigenaar, huurder of verhuurder bent: ruimte, een goede ventilatie en veel lichtinval, maar ook de geborgenheid en het aangename thuisgevoel zijn primordiaal. Wij bieden dat in alle projecten aan. Ik wens u veel leesplezier en hoop u heel spoedig te mogen ontmoeten in één van onze projecten.

~ MARTINE MONKERHEY ~

~ HANS CATTEEU ~

martine@catteeu.eu 0496 51 00 08

hans@catteeu.eu 0496 23 30 85

Hogebrugstraat 48 8647 Lo-Reninge 058 31 61 50 www.catteeu.eu

2


Bouwonderneming Catteeu bestaat dit jaar 29 jaar. Al van in het begin was het de bedoeling om de grote werken zelf uit te voeren en niet uit te besteden. Bij ons gebeurt alles in house. Op die manier controleren wij de kwaliteit en kunnen wij heel kort op de bal spelen, ook voor grote nieuwbouwprojecten. Op deze foto ziet u onze Wolff torenkraan bij de opzet ervan in Kleine Dijk in Diksmuide.

3


AT T EEU MAG AZINE

INHOUD

01. INSTAPKLARE PROJECTEN

p5

02. PROJECTEN IN OPBOUW

p14

03. PROJECTEN IN OPSTART

p24

04. BOUWGRONDEN

p30

05. CATTEEU, DE FIRMA

p32

Investeringsmogelijkheden in afwerking die instapklaar te verhuren zijn Bert Verhaeghe, schepen Wervik

Opportuniteiten in ruwbouwfase waar inspraak in afwerking nog mogelijk is Kurt Vanneste, ingenieur stabiliteit Christel Lootens, bezige bij in vastgoed Wieland De Meyer, burgemeester Heuvelland

Interessante mogelijkheden op plan - afwerking zelf te kiezen Johan Casier en Corinne D'Hulster, paardenvissers en uitbaters van Estaminet De Peerdevisscher

Wij bouwen uw droominvestering op één van deze interessant gelegen bouwgronden Stephan Mourisse, notaris Roesbrugge

Een goed geoliede familiemachine maakt efficiënt bouwen mogelijk

C AT TEEU M AG AZ INE ontwerp copywriting redactie

BA RBA RA DE ME U L E ME E S T E R barbara@catteeu.eu

4


01.

INSTAPKL ARE PROJECTEN

V

Voor investeerders en mensen die last minute op zoek zijn naar een verhuuropportuniteit, heeft Bouwonderneming Catteeu een aantal interessante mogelijkheden in portefeuille. Vooraleer een nieuwbouwproject gebouwd wordt, maakt het verkoopteam altijd een analyse van het verhuurpotentieel op de plaats van het project en een schatting van het verhuurrendement. Hierbij vindt u een overzicht van een aantal mogelijkheden in afwerkingsfase die op heel korte termijn instapklaar verhuurd kunnen worden en die door ligging, afwerking en verhuurpotentieel een topinvestering zijn.

"VO O R DE AFWER K I N G VA N O N ZE PRO JE C T E N W E RK E N W I J E N K E L M ET O NDERAANNE M E RS W A A RVA N W I J ME T ZE K E RH E I D W E T E N DAT Z E KWALITEIT AFLEVE RE N . D I T I S N AT U U RLI JK N I E T A LT I JD E VI DENT IN TE PL ANNEN G E ZI E N H E T G ROT E A A N TA L LO P E N D E W E RVE N , M AAR MO E I LI JK G A AT O O K . " ILSE DECLERCK, EINDVERANTWOORDELIJKE AFWERKING BOUWONDERNEMING CATTEEU

KLEIN E DIJK DIKSMUIDE UIT ST EKEN DE LIG G I NG L A AT ST E A PPA R TEM ENT

R E N D E M E N T S BE R E KE NI NG

3D V ISU A L K L EINE D IJ K D IK S M UI DE M E I 2 0 1 9

appartement 34 0001 (incl. parking + berging) totale kostprijs (incl. kosten) € 299 608 huurprijs € 620/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,45% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 3,66%

5


AT T EEU MAG AZINE

LU C HT FOT O K L EINE D IJ K D I K S M UI DE DE C E M BE R 2 0 2 0

6


7


AT T EEU MAG AZINE

EENDRACHT WERVIK

M

Momenteel bouwt Bouwonderneming Catteeu in Wervik een prachtige woonzone “Eendracht Wervik” met 41 bijna-energieneutrale woningen, waar alle generaties hun weg naartoe zullen kunnen vinden. Door de centrale ligging en de school, winkels, sportfaciliteiten, openbaar vervoer e.d. vlakbij de woonzone, wordt het er aangenaam en praktisch vertoeven. Van de 41 entiteiten worden een aantal kangoeroewoningen gebouwd: enkele met werk- en woonentiteit, het merendeel

met twee woonentiteiten. Op die manier wordt het mogelijk om verschillende generaties binnen eenzelfde familie te huisvesten zonder dat de privacy van ieder gezin in het gedrang komt. Met een eigen speelbos en veel groen zet Bouwonderneming Catteeu ook in op een kindvriendelijke en veilige omgeving. Zo zullen ook jonge gezinnen er hun nieuwe thuis vinden. Alle woningen worden gebouwd met oog voor detail, voorzien van een kwalitatieve afwerking en met een focus op hedendaags comfort.

RENDEMENT 5%*

CENTRALE LIGGING

R UI M D O E L P U B L IE K V O O R V E R H U U R I D E A L E IN V E S TE R IN G

W O O NZO NE I S CENTRA A L GEL EGEN I N WE RVIK DI CH T BI J A L L ES

*type 3A of kangoeroewoning

8

bijna-energieneutraal Niet alleen om te voldoen aan de energienormen, maar


IN DE OOSTSTRAAT IN WERVIK BOUWT BOUWONDERNEMING CAT TEEU MOMENTEEL 41 BIJNA-ENERGIENEUTRALE WONINGEN. EEN NIEUWE THUIS VOOR ALLE GENERATIES.

3 D V IS U A L E E NDRA C HT WERVIK

ook vanuit persoonlijk idealisme, werd er gekozen voor milieuvriendelijke technieken. Zo wordt in de woningen telkens gebruikgemaakt van energie-efficiënte binnenklimaatoplossingen.

zowel kangoeroewoningen als starterswoningen gebouwd.

verschillende generaties Tijdens de ontwikkeling van Eendracht Wervik vond Bouwonderneming Catteeu dat de woonzone toegankelijk moest zijn voor alle generaties en de nieuwe thuis moest kunnen worden van zowel jonge gezinnen als van senioren. Het wordt een woonzone waar men bij wijze van spreken een leven lang zal kunnen blijven wonen. Daarom worden er

interessant verhuurrendement Doordat de woningen, los van het gebruik van nieuwe energiezuinige technieken en duurzame materialen, heel betaalbaar zijn, is de aankoop ervan een slimme investering. Zeker de kangoeroewoningen (type 3), waarvan beide entiteiten afzonderlijk te verhuren zijn, zorgen voor een maximaal rendement in de verhuur. Een bijkomend voordeel is dat het doelpubliek voor de woningen in Eendracht Wervik heel ruim is en dat de kans op verhuren op korte termijn heel groot is.

SPEELBOS

ENERGIEZUINIG

KI N D V R I EN D E L IJK M E T E IG E N S P E E L B O S

BI J NA -ENERGI ENEU TRA A L

9


AT T EEU MAG AZINE

TYPEWONINGEN EENDRACHT WERVIK 6 S OO R TEN TYP EWO NING EN TEL KE NS MET DE FOCUS OP AANGENAAM EN PRAKT ISCH WONEN

TY PEWO NING 1 A

T Y P E W ONING 1B

T Y PE W O NING 2A

• • • • • •

• • • •

• • • • •

gesloten bebouwing 2 of 3 slaapkamers mogelijkheid tot afwerken zolder inkom met trap in hall private tuin met berging totale kostprijs € 276.235 (incl. btw en kosten)

• •

T YPEWO NING 2 B

• • • • •

10

halfopen bebouwing 3 slaapkamers afzonderlijke werkruimte voor zelfstandige beroepen private tuin met berging totale kostprijs € 315.136 (incl. btw en kosten)

gesloten bebouwing 2 of 3 slaapkamers mogelijkheid tot afwerken zolder keuken afzonderlijk en trap in living private tuin met berging totale kostprijs € 276.235 (incl. btw en kosten)

T Y P E WO NING 3 A

• • • • •

halfopen bebouwing 2 woonentiteiten met afzonderlijke ingangen mogelijk om afzonderlijk te verhuren private tuin met berging totale kostprijs € 434.625 (incl. btw en kosten)

halfopen bebouwing 3 slaapkamers inkom met trap in hall private tuin met berging totale kostprijs € 315.136 (incl. btw en kosten)

T Y PE W O NING 3 B

• • • •

halfopen bebouwing 1 werkentiteit met woonentiteit erboven (3 slaapkamers) private tuin met berging totale kostprijs € 434.625 (incl. btw en kosten)


B ER T V ER HAEG HE SC HE P EN WE R V IK Bert Verhaeghe, niet alleen schepen van Wervik, maar ook papa van Marie (5 jaar) en heel binnenkort opnieuw papa, vertelt kort over zijn drijfveer, zijn Wervik en natuurlijk het nieuwbouwproject Eendracht Wervik. In mijn beroep als advocaat word ik gedreven door een streven naar rechtvaardigheid en een correcte, juridische behandeling, dit voor de kleinste burger tot de grootste onderneming. Schepen en binnenkort burgemeester kunnen zijn van de stad waar ik als kind opgroeide, is voor mij een droom. Onze stad beter maken, voor iedereen, is mijn drijfveer om mij elke dag in te zetten voor Wervik. Waarom draagt u Wervik in uw hart? Wervik is de stad waar mijn wiegje stond en waar ik opgroeide als kind. Ik was er tot mijn 18e lid van de voetbalclub, liep er school en was lid en voorzitter van de jeugdraad. Het is boeiend om de stad door de jaren heen te zien evolueren en om als lokale politicus die evolutie mee richting te geven. Wervik is een heel aangename woonstad aan de Leie geworden. We moeten die aantrekkelijkheid voor gezinnen verder vorm geven door te investeren in leuke, groene woonwijken en in speel- en ontmoetingsplekken met mooie stadspleinen en veilige straten. Wervik moet een plaats zijn waar lokale handelaars met passie hun kwaliteitsvolle producten kunnen verkopen en waar onze ondernemingen kunnen zorgen voor werk in de streek. Wat denkt u over de bouw van het nieuwbouwproject Eendracht Wervik? Het woonproject Eendracht Wervik past helemaal bij de aangename woonstad die we willen zijn. Ruime gezinswoningen in een groene, autoluwe omgeving, waar kinderen op een veilige manier weer onbezorgd kunnen buiten spelen, vlak voor de deur. Dat is de woonwijk van de toekomst die we vandaag

moeten bouwen en waar jonge gezinnen morgen hun intrek kunnen nemen. Wat is uw mening over en uw ervaring met Bouwonderneming Catteeu? Je merkt aan alles dat Bouwonderneming Catteeu een echte West-Vlaamse familie-KMO is. Een team van harde werkers, dat weet waar het mee bezig is. Professioneel en met de voeten op de grond. De ‘baas’ Hans leidt zijn bedrijf niet van achter zijn bureau, maar tussen zijn mensen en op de werf. We zijn als stad blij dat we voor het bouwproject Eendracht Wervik de handen in elkaar kunnen slaan met Hans en zijn team. Wat vindt u op vandaag een goede belegging? Investeren in een eigen gezinswoning blijft de beste investering naar de toekomst toe. Je creëert er jouw eigen droomstek om er nu te leven met je gezin, maar tegelijkertijd is dit ook de beste investering voor wanneer je een

REN DEM E N T S BE R E K E N I N G

kostprijs (alles incl.) huurprijs per maand gemiddeld jaarlijks rendement gemiddeld jaarlijkse meerwaarde totaal gemiddeld jaarlijks rendement

dagje ouder wordt. De woning van vandaag is dan ook best duurzaam en toekomstbestendig: levenslang wonen in de vertrouwde omgeving, daar droomt iedereen van. Vindt u het een goed idee om te investeren in een woning in Eendracht Wervik met de bedoeling om deze te verhuren? En waarom wel/niet? Naast het verwerven van een eigen eigendom, is er ook nood aan een kwaliteitsvol huuraanbod voor jonge gezinnen of voor wat oudere mensen die hun grote woning buiten het centrum ontgroeid zijn. Niet iedereen wil hiervoor naar een appartement verhuizen. De woningen op Eendracht Wervik liggen dicht bij het centrum en toch in een groene, rustige omgeving. Ideaal als eerste huurwoning als jong koppel (met of zonder kinderen) of als rustige plaats om samen oud te worden.

type 1

type 2

type 3

€ 276.235 € 700 3,36% 1,21% 4,57%

€ 315.136 € 740 3,10% 1,21% 4,31%

€ 434.625 € 550 + € 700 3,79% 1,21% 5,00%

11


AT T EEU MAG AZINE

THE CORNER POPERINGE

O

Op de hoek van de Veurnestraat en de Doornstraat is The Corner gelegen, pal in het bruisende centrum van Poperinge. Enerzijds is alles heel vlot te voet bereikbaar en ben je overal dichtbij, anderzijds kan je binnen in The Corner genieten van een ruim thuisgevoel. Het zijn ruime appartementen met grote raampartijen en mooie terrassen met een aangenaam uitzicht. De bewoners hebben dus totaal niet het gevoel dat zij pal in het stadscentrum wonen, het beste van twee werelden dus. Het doelpubliek is ruim, alle generaties vinden hun weg naar The Corner. De ligging, de hedendaagse architectuur en de duurzame uitvoering bieden zowel aan jonge mensen een ideale eerste thuis als aan oudere mensen een nieuwe thuis met meer comfort. Daarenboven is de aankoop van een appartement in The Corner een ideale investering. Indien u het appartement niet bewoont, kunt u het aan een maximaal rendement verhuren.

ruime appartementen met grote raampartijen

R E N D E M E N T S BE R E KE NI NG appartement 46/102 (incl. parking) totale kostprijs (incl. kosten) € 318.113 huurprijs € 790/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,95% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 4,16%

12


REKH OF POPERINGE

TIJDLOZE UITSTRALING DOOR ZACHTE EN NEUTRALE CONTRASTEN

I

In het centrum van Poperinge, op een boogscheut van de Grote Markt met haar historische gebouwen, werd residentie Rekhof gebouwd. Deze appartementen zijn volledig afgewerkt en instapklaar. De architectuur van het gebouw wordt gekenmerkt door zachte en neutrale contrasten die zorgen voor een tijdloze uitstraling. Het strakke lijnenspel en de grote ramen zorgen voor tijdloze klasse. Een doorgedreven prijs-kwaliteitsverhouding geeft het voordeel dat een appartement in residentie Rekhof een rendabele investering is. Als kers op de taart, is er op de bovenste verdieping nog een prachtige penthouse (132m² bewoonbare oppervlakte en 42m² terras) beschikbaar met een schitterend uitzicht op het centrum van Poperinge.

uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

R E N DEMENTSBEREKE N I N G appartement 10/001 (incl. parking) totale kostprijs (incl. kosten) € 318.013 huurprijs € 730/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,73% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 3,94%

13


AT T EEU MAG AZINE

02.

PROJECTEN IN OPBOUW

E

Een eerste fase in de verkoop in projectontwikkeling is het verkopen van woonentiteiten op plan. Niet zo uitzonderlijk, een grote groep mensen grijpt echt wel de kans en het voorrecht om als eerste een appartement te “kunnen kiezen” in een gloednieuw project. Bijkomend voordeel hierin is dat de koper ook nog volledig de eindafwerking kan kiezen en op die manier een appartement op maat laat bouwen dat naar eigen smaak ingericht kan

14

worden. Een tweede fase in de verkoop is de ruwbouwfase. Na een periode van marketing voeren op de bouwsite door middel van 3D renders, groeit het gebouw als het ware opeens uit de grond. Velen kijken ervan op dat de bouw toch wel snel gaat en informeren daarom naar de entiteiten die nog te koop staan. Op dit moment van de verkoop is er ook nog ruimte voor eigen inbreng in de afwerking. Hieropvolgend komen een aantal van onze projecten in opbouw aan bod.

3 D V IS U A L RE S IDE NTIE D E MON T IN IEPER


MA GA ZI N E NAME ( MASTER PAGE)

DE MONT IEPER IN HET CENTRUM VAN IEPER OP HET KRUISPUNT VAN DE MONTSTRAAT EN DE ONZE-LIEVE-VROUWESTR AAT BOUWT BOUWONDERNEMING CAT TEEU MOMENTEEL EEN NIEUWBOUWPROJECT MET EEN TE RESTAUREREN HERENHUIS (ERFGOED) ALS ONDERDEEL. HET RESULTAAT HIERVAN WORDT EEN MOOI ARCHITECTURAAL SAMENSPEL VAN NIEUWBOUW EN AUTHENTICITEIT.

R E N D E M E N T S BE R E KE NI NG

F OT O RE S IDE NT IE DE MO NT S E PT 20 20

appartement 2C (incl. staanplaats) totale kostprijs (incl. kosten) € 329.334 huurprijs € 750/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,70% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 3,91%

Residentie De Mont in Ieper ontleent haar naam aan de Montstraat waarin het nieuwbouwproject gelegen is. De Montstraat op haar beurt vindt haar oorsprong in 1276 in de voormalige herberg op die plaats waarvan het uithangbord twee dronkaards met wijd opengesperde mond voorstelde. Residentie De Mont is een uniek inbreidingsproject waarvan een deel erfgoed bewaard wordt. Een deel van de appartementen worden ondergebracht in een pittoresk herenhuis (links op de foto) van de architect Marcel Hocepied gebouwd in 1922. Het andere deel wordt nieuw gebouwd (rechts op de foto). Het totale nieuwbouwproject wordt één geheel voorzien van een binnenplein met autostaanplaatsen. In totaal komen er 9 nieuwbouwappartementen. Residentie De Mont wordt bijgevolg heel zeker een unieke en authentieke investering.

15

15


AT T EEU MAG AZINE

NIVVEKERKE OOSTNIEUWKERKE

16


D

De naam residentie "Nivvekerke" vindt zijn oorsprong bij de benaming die inwoners aan Oostnieuwkerke gaven in 1122. Oostnieuwkerke ligt op slechts enkele kilometers van Roeselare en is daardoor een oord voor mensen die niet graag in een stad maar er wel graag dichtbij wonen. Residentie Nivvekerke wordt gebouwd in de Guido Gezellelaan en ligt daardoor in het centrum op enkele meters van het dorpsplein. Bouwonderneming Catteeu bouwt in totaal 7 prachtige appartementen en 1 luxueuze penthouse. Alle appartementen beschikken over telkens 2 terrassen en kunnen op die manier rekenen op heel veel natuurlijke lichtinval. Het verhuurrendement ligt hoog omdat de verkoopprijzen heel democratisch zijn en de huurprijzen iets hoger liggen door de nabijheid van de stad. Een buitenkansje dus!

K U RT V A N N E S T E , I NGE N I E U R S TA B I LI TE IT

" E E N 5 0-TA L PA L E N BR E NGE N HE T GE W ICH T VA N HE T GE B OU W O V E R OP E E N C OMPA C T E Z A NDL A A G OP E E N DIE P T E VA N 8M"

Hoe wordt dergelijke constructie ondersteund en gedragen? "Elk gebouw begint met een aangepaste fundering en voor dit project is dat uiteraard niet anders. Hoewel uit sonderingen bleek dat de ondergrond niet uitgesproken zwak is, is het project Nivvekerke met 5 bouwlagen geen lichtgewicht constructie en was het bijgevolg toch nodig over te gaan tot een paalfundering. Zo brengen een 50-tal palen het gewicht van het gebouw over op een compacte zandlaag op een diepte van ongeveer 8m en vormen ze samen met een 40cm dikke funderingsplaat net onder straatniveau de onderbouw van het project. Het dragende gedeelte van de bovenbouw bestaat op het gelijkvloers (met de overdekte ruimte voor parkeerplaatsen) voornamelijk uit een combinatie van dragende wanden en kolommen in gewapend beton aangevuld met stalen liggers. Voor de bouwlagen 1, 2 en 3 bestaat de dragende structuur voornamelijk uit geprefabriceerde wanden van beton en metselwerk. De circulatiekern van het gebouw (het trappenhuis, de lift en bordes voor lift en trappenhuis) staat structureel los van de rest van het gebouw om akoestische redenen. De vloerplaten zijn massieve 20cm dikke breedplaatvloeren in gewapend beton, een keuze opnieuw in de eerste plaats om akoestische redenen. De bouwlagen 1, 2 en 3 hebben ongeveer een gelijke indeling en zijn zo op elkaar gestapeld, dat de belasting op eenvoudige manier naar beneden kan geleid worden. Via de dragende wanden is voor het dakappartement (de vijfde bouwlaag) gekozen voor een houtskeletbouw. Het merkelijk lichtere gewicht van een dergelijke constructie maakt het zo makkelijker om een andere planindeling toe te passen dan die van de onderliggende bouwlagen zonder dat dit grote constructieve gevolgen heeft."

17


AT T EEU MAG AZINE

WA A R OM I N VESTEREN IN EEN APPARTE ME N T I N N I V V EKER KE? WI J V R OEGEN HET AAN CHRISTEL LO OT E N S. B E Z I GE B I J , V OO RAL IN VASTG O ED, HOU D T E RVA N Z AKEN T E R E A LISEREN IN HET BIJZ O NDE R M E T G E L I J KGES T EMDEN IN PARTNERSHIPS. Wat is uw connectie met Oostnieuwkerke? "Oostnieuwkerke heb ik leren kennen dankzij de aankoop van een leegstaande winkel en aanpalend woonhuis in de Polenstraat / Guido Gezellestraat. Ik heb dit uitgewerkt naar een project: enerzijds de nieuwe Alvo-supermarkt, in handen van de familie Debaene, die in aanbouw is en in het voorjaar 2021 zijn deuren opent en anderzijds het appartementsgebouw Nivvekerke. Voor de uitwerking hiervan heb ik wel wat tijd gespendeerd in Oostnieuwkerke, en op die manier deze sympathieke gemeente leren kennen: een gezellige, rustige gemeente, goed gelegen in de nabijheid van Roeselare, en te midden van een economisch sterke regio. Ik heb in Oostnieuwkerke diverse eigenaars van aanpalende appartementen/woningen leren kennen, allemaal heel vriendelijke joviale mensen. Ook de samenwerking met de gemeente bij het uitwerken van het project verliep vlot." Wat vindt u persoonlijk op vandaag een goede investering/ belegging? "De beste belegging is en blijft volgens mij de eigen woning, hetzij appartement of huis. Zeker nu de rente zo laag staat, is het interessant voor huurders om een eigen woning te verwerven. Een investering in een eigen woning geeft niet alleen 'financieel' rendement, maar ook 'emotioneel' rendement. Een eigen stek hebben is ongetwijfeld bevorderlijk voor het psychisch welbevinden van de eigenaars." Wat denkt u van het concept “vastgoed”? Welke connotatie roept dit bij u op? "'Vastgoed', dus een goed dat vast zit… De middelen die je erin investeert zitten dus vast en derhalve is een investering in vastgoed toch minder liquide dan bijvoorbeeld beursbeleggingen. Anderzijds vind ik toch dat vastgoed een 'vaste' waarde blijft als belegging, en zeker dan als het gaat om de eigen woning!" Denkt u dat de btw-plicht op de verhuur in 2021 een negatief effect zal hebben op de verkoop van vastgoed? Of denkt u dat dit niet veel invloed zal hebben ? "Voor wat het effect van de mogelijkheid van verhuur met btw betreft op de vastgoedprijzen, denk ik dat dit effect zich vooral zal situeren op niveau van de huurprijzen: immers, bij verhuur met btw kan de verhuurder de btw op de gemaakte onkosten recupereren.

18

CHRIST EL L OOTE N S

" I N V E S T E R E N I N E E N E I GE N WO NING, GE E F T N I E T AL L E E N 'F I N ANC IE E L ' M AAR O O K 'E M OT I O N E E L ' R E N DEME NT ."

Derhalve wordt de btw een aftrekpost en is niet langer een kost, hetgeen een positief effect zal hebben op de huurprijzen." Wat is uw ervaring tot nu toe met Bouwonderneming Catteeu? "Bouwonderneming Catteeu is een heel dynamische firma met een professioneel management en enthousiaste medewerkers. De no-nonsense aanpak die gehanteerd wordt, spreekt me enorm aan! Ook het feit dat het een familieonderneming is waarbij de 2de generatie al aantreedt, vind ik een enorme troef." Oostnieuwkerke is nog net deel van de Westhoek? Wat vindt u persoonlijk van de Westhoek? "Ik hou van de Westhoek omdat het een regio is van weinig woorden en veel daden waar je nog veel authenticiteit terugvindt. Mijn man is afkomstig van Langemark en heeft zijn jeugd in Ieper doorgebracht, we zijn ook in “de streke” gehuwd, meer bepaald in het prachtige Sint-Janskerkje in Sint-Jan-ter-Biezen, deelgemeente van Watou. Een prachtige, authentieke locatie! De Westhoek, ik hou ervan!" Wat is uw mening over residentie Nivvekerke? Wat denkt u over de plannen, de indeling van de appartementen? Waarom bent u zo’n trotse ambassadeur? "Ik vind het project Nivvekerke echt geslaagd, een architecturaal pareltje.


Corneel Schepens, een jonge creatieve architect die een aantal jaar terug zijn vader Luc Schepens heeft vervoegd in het Architectenbureau Schepens te Dadizele, heeft Nivvekerke ontworpen. Nivvekerke is een hedendaags ontwerp waarbij veel aandacht werd besteed aan het esthetische, maar waarbij evengoed de optimale benutting van de beschikbare ruimte werd gerealiseerd. De aanwezigheid van veel glaspartijen zorgt bovendien voor veel lichtinval, hetgeen ik ongelofelijk belangrijk vind. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het gezellig wonen wordt in Nivvekerke." Waarom doen mensen er goed aan een appartement in residentie Nivvekerke te kopen? "De hedendaagse moderne architectuur met veel lichtinval zoals reeds gemeld is zeker een voltreffer. De appartementen in Nivvekerke zijn modern en gezellig en beschikken elk over 2 terrassen (het gelijkvloers uitgezonderd). Corona heeft het belang van buitenruimtes in woningen onderstreept en Nivvekerke biedt hier dus met de ruime terrassen een perfect antwoord op! Bovendien zijn de appartementen zeer correct geprijsd. De situering in het centrum, met in de nabijheid de Alvo-supermarkt is zeker een troef: alle benodigdheden zijn binnen handbereik zonder dat de wagen nog moet worden bovengehaald. Een appartement in Nivvekerke kopen om er zelf in te wonen of om te verhuren is volgens mij dan ook zeer verstandige beslissing!"

R E N DEMENTSBEREKE N I N G appartement 0101 (incl. staanplaats) totale kostprijs (incl. kosten) € 287.968 huurprijs € 800/maand gemiddeld jaarlijks rendement 3,30% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 4,51%

19


AT T EEU MAG AZINE

WILLEBEEK KEMMEL

WIEL AND DE MEYER B U R G E M EE STE R HEUVELL AND

I

"In Heuvelland zijn er niet veel nieuwe verkavelingen gebouwd. De verkaveling van Bouwonderneming Catteeu in Willebeek is 1 van de 4 grotere projecten die we realiseerden. Het moet er dus wel “op” zitten, en ik denk dat dit hier wel het geval is. Het is een mooi voorbeeld geworden van een compacte dorpsuitbreiding. En vooral de ligging is toch wel een grote troef: aan de rustige rand van het dorp, maar toch op wandelafstand van alle voorzieningen. De verschillende woningtypes zorgen ervoor dat ieder gezin er wel kan vinden wat ze zoeken maar door die compacte opvatting voelt de wijk toch als één mooi geheel aan. Er was altijd een heel goede samenwerking met Bouwonderneming Catteeu. Niet alleen voor de opmaak van de plannen, maar ook tijdens de uitwerking van de verkaveling was er altijd overleg mogelijk om nog zaken aan te passen of beter uit te werken."

20

W IL L E BE E K KE MME L DE C E MBE R 20 20


Wat maakt Kemmel uniek? Draagt u Kemmel in uw hart? "Ik ben burgemeester van Heuvelland, maar het dorp Kemmel is uiteraard het dorp waar ik al heel mijn leven woon en werk. Als je in je dorp opgroeit en er samen mee evolueert ben je daar toch voor altijd aan verbonden. Dus draag ik Kemmel natuurlijk in mijn hart. Maar Kemmel en zijn inwoners zijn dan ook op een goede manier wat “stiller” blijven staan. En dat is dan enkel in de positieve zin van het woord. Hier is nog veel open ruimte te vinden, veel speelnatuur, en de dorpsgemeenschap is nog verbonden met elkaar. Dat zorgt ervoor dat ons dorp echt levendig is en zo aantrekkelijk wordt voor de vele evenementen en toeristen die hier komen. Wat Kemmel zo aantrekkelijk maakt, vind je wellicht nog terug in de hele Westhoek. Er is veel solidariteit omdat we als het ware allemaal wel wat samen in dezelfde uithoek leven. En persoonlijk vind ik dat je toch wel de Franse invloed terug vindt in de bewoners van de Westhoek. Net iets meer op het gemak, net iets meer convivialité en bon-vivant dan elders in Vlaanderen. Maar dan ben ik misschien wel heel chauvinistisch. Alhoewel dat ook alweer een Frans trekje is." (Knipoogt) "Maar de grootste troef van de hele regio is toch wel ons uniek landschap. Van de bergen tot de zee, ik denk dat je niet vaak op zo’n kleine oppervlakte zo’n verscheiden landschap met zo’n rijke geschiedenis terugvindt." Waarom kiezen voor een woning in Willebeek Kemmel? "Je hebt er echt alles op wandelafstand. Allerlei handelszaken, een lagere school, een bloeiend dorpsleven en wellicht nergens zoveel terrassen in een dorpskern als in Kemmel. Toeristen weten het dorp al lang te vinden als uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten, wat natuurlijk ook een unieke troef is voor onze bewoners. En met de talrijke evenementen, zoals o.a. de rommelmarkt, zoetemarkt, Gent-Wevelgem of de rally is het in Kemmel in elk geval nooit saai! De verhuurmarkt in Heuvelland is niet zo groot, en er zijn altijd wel mensen die in bepaalde periodes in hun leven een woning zoeken om te huren. Gezien het eerder beperkte huuraanbod van gezinswoningen, denk ik dat hier zeker voldoende vraag naar zal blijven. Sinds een aantal jaar zit Heuvelland opnieuw in de lift qua aantal inwoners, steeds meer mensen appreciëren toch de sfeer en de authenticiteit van onze gemeente. Daarom is kiezen voor een woning in Kemmel als belegging toch wel een slimme investering!"

R E N D E M E N T S BE R E KE NI NG woning lot 16 totale kostprijs (incl. kosten) € 409.308 huurprijs € 840/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,67% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 3,88%

21


AT T EEU MAG AZINE

IEPERSEST RAAT ROESEL ARE

R E N D E M E N T S BE R E KE NI NG woning 604 totale kostprijs (incl. kosten) € 434.995 huurprijs € 880/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,64% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 3,85%

WANDEL AERSDREEF LO-RENINGE

R EN DEMENTSBEREKEN I N G woning lot 11 totale kostprijs (incl. kosten) € 346.039 huurprijs € 790/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,97% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 4,18%

22


W A NDE L A E RS DRE E F - L O - RE NINGE

23

23


AT T EEU MAG AZINE

03.

PROJECTEN IN OPSTA RT DE PAERDEVISSCHER OOSTDUINKERKE

Verkopen van appartementen op plan, dat is wat momenteel gebeurt in Oostduinkerke. Bouwonderneming Catteeu heeft heel recent residentie De Paerdevisscher als nieuwbouwproject verworven. Residentie de Paerdevisscher wordt opgetrokken uit uitsluitend duurzame materialen en in een tijdloze architectuur. Hierdoor wordt het uitzicht in optima forma afgeleverd en belooft het onderhoud enorm gebruiksvriendelijk te zijn. De private parktuin wordt compleet gemaakt door een vijver en zorgt voor een oase van rust voor de bewoners. Er worden ondergrondse garages aangeboden en op de gelijkvloerse verdieping is een fietsenstalling voorzien voor de bewoners. Residentie De Paerdevisscher is gelegen in het pittoreske én bruisende Oostduinkerke Dorp, op wandelafstand van Oostduinkerke Bad.

24


MA GA ZI N E NAME ( MASTER PAGE)

JO HAN CASI ER & CORINNE D'HULST ER RASECHT E PAARDENVISSERS & U ITB ATER S V AN ESTAMINET DE PEERDEVI SSCHER IN OOST DUI NKERKE

"G ARNAALVISSEN EN H U IZEN BOU WE N, A L L EB EI PU U R VA K M A NSCH A P. BE IDE VER EISEN K ENNIS VAN H ET M AT ER IA A L , KENNIS V A N D E ST IEL EN NATU U RLIJ K EEN O NG EL OFE LIJKE GED R EVENH EID EN PASSIE. "

Oostduinkerke is gekend om haar duinen, haar korte kustlijn zonder golfbrekers die zo het paardenvissen mogelijk maakt, het NAVIGO-museum, het voormalig authentiek stadhuis dat jaarlijks volledig versierd wordt met kerstlichtjes, het openluchtzwembad op de zeedijk, het standbeeld van de Paardenvisser in Oostduinkerke dorp, de twee strand- en surfclubs, de golfclub Koksijde Golf Ter hille (die ook door Bouwonderneming Catteeu gebouwd werd)...

RENDEM EN TS B EREK EN I N G appartement 02.04 totale kostprijs (incl. kosten) € 394.163 huurprijs € 900/maand gemiddeld jaarlijks rendement 2,66% gemiddeld jaarlijkse meerwaarde 1,21% totaal gemiddeld jaarlijks rendement 3,87%

I

In de achtertuin van residentie de Paerdevisscher ligt Estaminet de Peerdevisscher, een authentiek Oostduinkerks restaurantje befaamd om zijn slibtongen met frieten, garnaalkroketten en verse visplankjes. en natuurlijk ook voor hun huisbiertjes 'Rosten' en 'Paardevisscher'. Daarenboven zijn de gastvrije uitbaters Johan Casier & Corinne D’Hulster rasechte garnaalvissers. Johan nog frequent, Corinne kan paardenvissen, maar voert het op vandaag niet meer uit. Met de wetenschap dat er nog maar 17 paardenvissers op de wereld bestaan, is een bezoekje aan dit authentieke en culinaire plekje dus een absolute aanrader. Wist u trouwens dat het paardenvissen Unesco immaterieel werelderfgoed is? Dat is ook de reden waarom zoveel toeristen hun weg vinden naar Oostduinkerke. Paardenvissers, een unicum! Hebt u het geërfd of aangeleerd? Corinne: "Mijn grootvader Jules 'de rosten' Durant werd geboren in Roesbrugge-Haringe. Hij trok initieel het land door, maar landde uiteindelijk in Oostduinkerke. Als keutelboertje en manegehouder kende hij al vlug het garnaalvissen te paard. Zijn dochter Rosa en schoonzoon Eddy, mijn ouders dus, deelden dezelfde passie. Op die manier heb ik het dus met de paplepel ingekregen. En toen ik Johan leerde kennen, was die ook heel gauw verknocht aan het paardenvissen." Johan: "Ik ben dus eigenlijk derde generatie paardenvisser in schoonzoonlijn. Allemaal dankzij grootvader Jules. Wij verkopen in Estaminet De Peerdevisscher trouwens een biertje 'Rosten', hierin próef je gewoon meer dan vijftig jaar passie en liefde voor paardenvissen." Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk 'het paardenvissen'? Johan: "Iedere paardenvisser heeft zijn eigen paard, een eigen karreman, zijn eigen kostuum en de manden. De paardenvisser tuigt zijn paard thuis op en vertrekt van daaruit te paard naar zee. Dat heeft echt zijn charme: zo het landschap doortrekken aan 6km/u, daarvan komt een mens tot rust. Het boerenpaard moet ook goed verzorgd worden: goed voederen en een goede wei met schuilplaats voor regen en zon. Ook bij het optuigen is aandacht voor het paard heel belangrijk. De paardenvisser moet zijn tijd nemen. Als hij zenuwachtig is, dan voelt het paard dat en dan neemt het paard dat over. Het gareel moet ook tot in de puntjes goed opgetuigd worden, zodat er niks hapert en alles comfortabel is voor het paard."

25


AT T EEU MAG AZINE

Moeten paardenvissers een opleiding volgen en een examen afleggen? Johan: "Paardenvissen leert men al doende. Daarom moet een paardenvisser in spe zich eerst 2 jaar bewijzen en 'stage' lopen. Heel belangrijk is dat hun hart bij de stiel ligt: men moet passie en liefde hebben voor de paarden en voor de zee. Het mag geen bevlieging zijn. Door die twee jaar stage voelen wij of die passie en het engament er echt is. Een paardenvisser 'in opleiding' moet daarom niet dagelijks naar zee gaan, maar moet naar vermogen, rekening houden met werk en dagelijkse bezigheden, frequent tijd maken voor het paardenvissen. Na die twee jaar volgt er wel een examen. Ik maak zelf deel uit van de jury. Tijdens zo'n examen moet de paardenvisser alles uitvoeren: optuigen, inspannen, uitspannen, de netten erop leggen, een toer vissen en dan ook de kookproef. " Hoelang bestaat het paardenvissen? Johan: "De eerste geschriften over paardenvissen dateren van 1500. Vroeger was het de bedoeling om vis te vangen en niet garnalen. Garnalen waren eigenlijk het afval van de visvangst. Garnalen werden gebruikt als 'zeevette', als extra mest naast het zwijntje in de tuin. De 'zeevette' werd ondergedolven en zorgde zo voor een vruchtbaardere grond. Het is pas later dat de garnalen echt naar waarde werden geschat." Estaminet De Peerdevisscher is eigenlijk in de achtertuin gelegen van ons nieuwbouwproject De Paerdevisscher, denkt u dat de aankoop van een appartement daar een goede beslissing is? Corinne: "Ik denk dat de appartementen heel vlug verkocht zullen worden. Eerst en vooral is Oostduinkerke een badstad waar veel te doen is voor de mensen zonder dat dit commercieel uitgebuit wordt. Oostduinkerke is tegelijkertijd heel rustig en die rust wordt ook bewaakt. Dat maakt het zo aangenaam om in Oostduinkerke te wonen of te verblijven. Het stadsbestuur zorgt er echt voor dat Oostduinkerke evolueert: er worden heel wat evenementen georganiseerd en er heerst een heel aangename sfeer. Daarnaast zijn er hier in de buurt tal van activiteiten en mogelijkheden: de golf is hier op enkele honderden meters, er is een nieuw hockeyveld, een volledig aangelegde atletiekpiste, een petanquebaan...Ook voor gezinnen met kinderen is residentie De Paerdevisscher ideaal gelegen want er zijn hier op wandelafstand twee scholen. Johan: "En uiteraard zijn Corinne en ik er ook met Estaminet De Peerdevisscher. Iedereen is hier altijd welkom en alles wat wij hier serveren is artisanaal en in huis gemaakt en verwerkt. Hier komen veel habitués die we regelmatig terugzien. Wij zijn ook hun aanspreekpunt als ze op zoek zijn naar bijvoorbeeld een goede schilder of een klusjesman, dan zijn wij hun raadgevers. Dat is leuk en doet deugd, het geeft ons onze dagelijkse voldoening. Voor wie Estaminet de Peerdisscher eens een bezoekje wilt brengen, Johan & Corinne zijn 6 op 7 open van 10u tot 20u, ze hebben hun wekelijkse sluitingsdag op maandag. In de schoolvakanties kan men niet reserveren op voorhand.

26


FOTO VAN JOHAN CASIER GENOMEN DOOR FOTOGRAAF HENRI LEMINEUR, BEELDAMBASSADEUR VAN DE PAARDENVISSERS MET EEN ARCHIEF VAN ONDERTUSSEN 33.000 FOTO'S. 27


AT T EEU MAG AZINE

FU RRINA II V E U RNE S E PT E MBE R 201 9

28


HO E WO R D E N H U U R I N K OM STE N B EL AST?

O

Om te antwoorden op deze vraag, moet een onderscheid gemaakt worden tussen verhuur van vastgoed door particulier en verhuur van vastgoed door een vennootschap.

V O O R P AR TIC U L IER EN Als particulier ga je ofwel zelf in de woning wonen - dan is er vrijstelling van belasting - of je verhuurt de woning aan een privépersoon, die de woning zal gebruiken voor privédoeleinden. In het laatste geval moet de verhuurder zijn KI invullen in de belastingsaangifte. Dit KI wordt vermenigvuldigd met de indexatiecoëfficiënt van 2021 (1,8492) en vermenigvuldigd met 1,40. Leent de verhuurder voor de woning, dan kunnen de intresten van dit belastbaar inkomen afgetrokken worden tot maximaal het belastbaar inkomen. Dat belastbaar inkomen wordt belast aan de normale tarieven van de personenbelasting. Indien de woning niet wordt verhuurd, dan wordt dit op dezelfde manier belast zoals wanneer ze wordt verhuurd voor privédoeleinden. Wordt een gedeelte van de woning beroepsmatig gebruikt en geeft de huurder dit ook zo aan in zijn aangifte in de personenbelasting, dan wordt de verhuurder niet belast volgens het KI maar aan de werkelijke ontvangen huur. In de meeste huurcontracten staat er dat de huurder geen beroepsmatige activiteit mag uitoefenen om dit probleem niet te hebben.

V O O R V ENNO OTSC HAP P EN Voor vennootschappen is het KI aftrekbaar en is de volledige huur belastbaar volgens het tarief van de vennootschapsbelasting . In dit geval kunnen ook de afschrijvingen afgetrokken worden, net zoals alle andere kosten zoals verzekering, onderhoud en onroerende voorheffing.

"DE GROOTSTE REDEN OM IN VASTGOED TE INVESTEREN, IS NOG ALTIJD DE DEVALUATIE VAN HET GELD EN DE LAGE INTRESTEN OP DE LENINGEN. DE WAARDE VAN HET GELD OP EEN SPAARREKENING DAALT SNEL TERWIJL DE INVESTERINGEN IN VASTGOED JUIST MEER OPBRENGEN DOOR DE MEERWAARDE VAN HET VASTGOED BIJ VERKOOP.”

29


AT T EEU MAG AZINE

04.

BOUWGRONDEN N

Naast bestaande woningen en nieuwbouwprojecten, beschikken wij ook over een aantal gronden waarop wij de woning kunnen bouwen die de klant wilt. Voordeel hieraan is dat wij een voorstel op maat van stijl en budget kunnen maken, rekening houdend met de voorwaarden van de ruimtelijke ordening van het stuk grond in kwestie.

O O STDU INKE R KE

K A PEL L E R IE - WIJTSC HATE

30

KOKSI J DE


VAS TGO E D K OPE N ? STEPHAN MOURISSE, NOTARIS

"D E A NONI MI T EI T VAN BRUSSEL HEEFT MI J N O O I T E C H T K U N N E N BO E I E N , G E E F MI J MA AR D E C H AR ME V A N DE WESTHO EK." Stephan Mourisse is zijn carrière begonnen in Brussel, maar zijn voorliefde voor de Westhoek zorgde ervoor dat hij op vandaag notaris is in de Westhoek én burgemeester van Vleteren, waar ze het beste bier ter wereld brouwen. “De anonimiteit van Brussel heeft mij nooit echt kunnen boeien, geef mij maar de charme van de Westhoek. Ik ben werkelijk verknocht aan de streek, de rust en de natuur. Er is nooit file, de mensen zijn vriendelijker en veel trouwer. Ik zou Roesbrugge voor geen geld ter wereld willen inruilen.” Investeer in stenen Wij blikken met Stephan Mourisse kort even terug naar het voorbije jaar en kijken vooruit op de nabije toekomst. “Investeer in stenen! Ik geloof niet echt in beleggen in het bankwezen, aandelen zijn ok als je er dagdagelijks mee bezig kunt zijn. Vastgoed daarentegen, als je een goede huurder hebt, is dat de beste belegging op vandaag. De prijzen van vastgoed stijgen al 30 à 40 jaar, in de laatste maanden is het vastgoed aan de Westkust zelfs al met 9% gestegen.” Bij de vraag of deze trend zal blijven aanhouden als de overheid de huurinkomsten belast, antwoordt Mourisse: “Ja, de prijzen van het vastgoed zouden dan iets kunnen zakken. De huurmarkt groeit momenteel, als er belastingen gerekend zullen worden op de huurinkomsten, gaan verhuurders dit grotendeels willen doorrekenen aan hun huurders. De huurprijzen zullen fors stijgen en de prijzen van vastgoed zullen misschien iets dalen. Maar dat wil niet zeggen dat de verkoop hierdoor zal dalen, zeker niet, zolang de intrestvoet in de bank goed staat, zal de verkoop van vastgoed het goed blijven doen. Wij voelen dit de laatste jaren: de prijzen van vastgoed blijven stijgen, maar zolang de intrestvoet daalt of stabiel blijft, hebben wij meer en meer werk. Ik maak mij daar

geen zorgen over.” Nieuwbouw de beste keuze “De beste belegging op vandaag zijn nieuwbouwappartementen met terrassen of nieuwbouwwoningen met tuin. Nieuwbouw betekent geen kosten en voldoen aan de strenge milieueisen. Een huurder zal ook altijd meer zorgzaam omgaan met een nieuwbouwwoning. Kies daarenboven voor een nieuwbouwwoning met een mooie ligging of een nieuwbouwappartement met een mooi uitzicht, dan kan je sowieso rekenen op een significante stijging van de waarde van het vastgoed, ongeacht de regio. Als je bijvoorbeeld investeert in een woning op het platteland met een fenomenaal uitzicht, dan is dit even interessant als een appartement in het midden van het centrum van een grote stad. De ligging van het pand is van belang, niet de regio.” Kostenstructuur investeringspand vs eigen woning “Indien iemand een woning koopt als belegging, dan geven wij altijd mee dat hij mag rekenen op 12% kosten bovenop de aankoopprijs (registratie 10%, aktekosten, ereloon, btw…). Een eerste woning kopen om er zelf in te gaan wonen is natuurlijk goedkoper. Dan betaal je slechts 6% registratiekosten en als de woning minder dan €200.000 kost, kan je nog rekenen op een bijkomende korting van €5600. Iemand die koopt om te verhuren, betaalt dus meer.” Bouwheer wordt volledig ontzorgd Tenslotte vroegen wij aan Stephan Mourisse wat zijn ervaring is met Bouwonderneming Catteeu, zijn antwoord daarop was kort en bondig: “In zee gaan met Bouwonderneming Catteeu is zalig, de bouwheer wordt volledig ontzorgd.” Dat horen wij natuurlijk graag.

31


AT T EEU MAG AZINE

05.

29 JAAR

CAT TEEU, DE FIRMA

Dit jaar staat er 29 jaar Bouwonderneming Catteeu op de teller. In het jaar 1992 is Hans Catteeu samen met Martine Monkerhey gestart in Beverenaan-de-Ijzer als een éénmanszaak. Het boerde goed. Op 1 januari 2000 werd de overstap naar bvba (nu BV) gedaan en groeide het bedrijf praktisch met cumulatieve cijfers.

KW A L IT E IT V O O R E E N E E RL IJKE PRIJS

Bouwonderneming Catteeu probeert ALLES in house af te werken. Ook grote nieuwbouwprojecten. Enkel op die manier wordt de kwaliteit bewaakt en kunnen we heel kort op de bal spelen. Kwaliteit voor een eerlijke prijs, wij streven er dagelijks naar opdat dát ons visitekaart is en blijft.

F AM I L I E BE DR I J F

PRO JE C T O NT W IKKE L ING

De Catteeu familie is diepverweven in alle lagen van de Bouwonderneming. Niet alleen vader Hans en moeder Martine, maar ook de drie zonen Sander, Arne & Simon werken dag en nacht mee, elk op hun vakgebied. Hun drie vrouwtjes Yaninda, Yasmine & Lobke versterken de clan. Ook nonkel Jo en neven Ian en Pieter zijn vaste waarden.

Een succesvolle bouwfirma moet durven doorduwen. Daarom blijft het op vandaag niet meer bij de particulieren die willen bouwen. Om de boel te doen draaien durft Bouwonderneming Catteeu al eens een groter project aangaan. En niet zonder succes. Zo bouwde Catteeu Furrina II in Veurne, Rekhof en The Corner in Poperinge, Augustijn in Ieper...

MENSE N

PA RT IC U L IE RE N

Indien u Martine en Hans de vraag stelt wat het succes is van Bouwonderneming Catteeu, dan is het antwoord unaniem: mensen. Onze mensen. Op vandaag is bijna alles te digitaliseren, maar een huis laat je nu eenmaal niet bouwen door een computer. Het bouwen van een nieuwe thuis vergt handenarbeid, veel handenarbeid. Daarom zijn onze mensen zo belangrijk.

Waar het voor Hans en Martine begonnen is, dat waren de particulieren die met grond en plan langskwamen en prijs vroegen voor de bouw die erop gezet zou worden. Op vandaag is dat nog altijd de sterkte van Hans: meedenken met de mensen, er alles aandoen opdat hij een droomwoning op die grond kan zetten voor een goede prijs/kwaliteit.

32

F I J N W O N E N I N DE W E S T HO E K

PAS S IE V O O R BO U W

Gevestigd in het pittoreske koekenstadje Lo maar werkzaam over de hele Westhoek. Bouwonderneming Catteeu bouwt graag uw woning in de Westhoek, want daar is het nu eenmaal fijn wonen. Wij zijn fan van onze streek en wij willen dat anderen fan worden en blijven. Daarom doen wij bij iedere bouw ons uiterste best.

De kern van Bouwonderneming Catteeu is en blijft een ongebreidelde passie voor bouwen, generatie op generatie op generatie. Het is net die passie die het mogelijk maakt om "graag" te blijven bouwen aan een interessante prijs voor de klant. Ook de kleinzonen beloven huizenbouwers in spe te worden. Wordt vervolgd dus.


Joang - Brecht - Piet - Christian Ian - Gio - Lemmy - Pieter - Stijn V Libber - Jan - Roel - Sander - Kassel Vos - Gunther - Trappi - Sander V Cordenier - Lorris - Greg - Koen Nico - Bjorn - Frank V - Sammy Wally - Kenny D - Kenny B - Wesley Gert-Jan - Steven - Gregory - Nick Jo - Philip - Frank B - Kurt - Mike Thomas - Tom - Stefanie - Ilse Arne - Stijn L - Barbara - Eva - Jonas Lobke - Hans - Yasmine - Martine Noël - Frits - Yaninda - Simon

W I J BO U W E N G RA A G U W W O N I N G

33



"WE A RE NOT A TE AM BECAUSE WE WORK TOGETHE R. WE ARE A TE AM BECAUSE WE RESPECT, TRUST AND CARE FOR E ACHOTHER."


MA G A ZI N E


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.