Page 1

hogeschool gids

editie augustus 2010

Instituut voor Bouw & Bedrijfskunde


hogeschoolgids 2010-2011

inleiding / legenda

pagina 002

inleiding

LEGENDA

Het College van Bestuur wenst iedere student een goede studietijd toe bij de Hogeschool Rotterdam. Een succesvol verloop van de studie draagt bij aan het plezier waarmee de opleiding wordt gevolgd en ook het omgekeerde is het geval. Duidelijkheid over wat de student van de instelling te verwachten heeft, draagt bij aan een goed studieklimaat. Deze Hogeschoolgids draagt bij aan het bieden van deze duidelijkheid. Hoewel niet van alle studenten verwacht mag worden dat ze de Hogeschoolgids dagelijks raadplegen, is de beschikbaarheid van informatie voor studenten over hun rechtspositie belangrijk, zodat, als er zich vraagpunten of problemen voordoen, gemakkelijk kan worden nagegaan hoe de formele regeling in elkaar zit. Het gaat bij deze rechtspositie om ingewikkelde zaken. Geprobeerd is om deze zaken zo zorgvuldig mogelijk te beschrijven. Dat daarbij een juridisch taalgebruik wordt gehanteerd is onvermijdelijk. Als er zich vragen voor doen, kan de Studieloopbaancoach en/of de Studentendecaan door de student worden ingeschakeld om behulpzaam te zijn.

Het College van Bestuur

:m9

∆ Vastgesteld door College van Bestuur

:m9

∆ Vastgesteld door College van Bestuur, na instemming van de CMR

:DI

:m9

∆ Vastgesteld door College van Bestuur, na advies van de CMR

:DI

@;

∆ Voorbeeldtekst t.b.v. Instituutsdirectie

@;

∆ Vastgesteld door/namens instituutsdirectie

@;

∆ Vastgesteld door instituutsdirectie, na advies van de opleidingscommissie

F:

∆ Vastgesteld door instituutsdirectie, na advies van de opleidingscommissie en F: instemming van de Instituutsmedezeggenschapsraad @;

@DI

<:

∆ Voorbeeldtekst t.b.v. de Examencommissie

∆ ... na instemming ... ∆ ... na advies ...


hogeschoolgids 2010-2011

inhoudsopgave

pagina 003

inhoudsopgave Inleiding

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

4 Huisregels en Ordemaatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Voorschriften 4.3 Bescherming persoonsgegevens (privacy) 4.4 Voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Algemene Bepalingen 1.1 Gedragscode Omgangsvormen 1.2 Begripsbepalingen 1.3 Inwerkingtreding en citeertitel 1.4 Inhoud van de Hogeschoolgids 1.5 Relatie met de WHW 1.6 Wijziging van de Hogeschoolgids 1.7 Uitreiking van de Hogeschoolgids 1.8 Inzage van wetten en regelingen 1.9 Geen informatie, geen verplichting

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

2 Inschrijving 2.1 Algemene bepaling inschrijving 2.2 Rechten en plichten op grond van of bij de wet 2.3 Beëindiging inschrijving 2.4 Algemene bepaling collegegeld en examengeld 2.5 Wettelijk collegegeld 2.6 Instellingscollegegeld 2.7 Vermindering en vrijstelling collegegeld 2.8 Terugbetaling van het collegegeld 2.9 Afgifte getuigschrift 2.10 Rechtsbescherming

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5 6 10 11 11 11 11 12 12

13 13 13 14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

. . . . . . . .

24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 15 16

5 Rechtsbeschermingsregelingen 5.1 Bureau Klachten en Geschillen 5.2 Klachten en Geschillen op grond of bij de Wet 5.3 Aanvullende procedures door het instellingsbestuur

. . . . . . . . . . . .

25 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 16 17 17

. . . . . . . . . . . . . . . .

18 18 18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Onderwijs- en Examenregeling (het instellingsgedeelte) 9.1 Algemeen 9.2 Aanbieding Onderwijs 9.3 Algemene bepalingen met betrekking tot Tentamens en Examens 9.4 Procedure met betrekking tot Tentamens en Examens 9.5 Fraude bij tentamen of examen 9.6 Tentamenresultaten en criteria 9.7 Studievoortgang 9.8 Bewijsstukken en getuigschriften 9.9 Uitzonderingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 36 36

. . . . . . . . . . . . . . . . .

38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Studieopbouw en ondersteunende faciliteiten 6.1 Informatie over opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs 6.2 Recht op een studeerbaar programma 6.3 Recht op de wettelijke vastgestelde studielast 6.4 Recht op betaalbaar onderwijs 6.5 Recht op studiebegeleiding 6.6 Studievoortgangscontrole 6.7 Recht op informatie en voorlichting 6.8 Het Studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar 6.9 Rechtsbescherming

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

39 39 40 41 42 43

27 27 28 29 29 30 30 31

10 Onderwijs- en Examenregeling (Opbouw van de studie) 10.1 Algemeen geldende bepalingen binnen het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde 10.2 Bouwkunde 10.3 Civiele Techniek 10.4 Ruimtelijke Ordening en Planologie 10.5 Watermanagement 10.6 Facility Management 10.7 Logistiek en Economie 10.8 Logistiek en Technische Vervoerskunde 10.9 Technische Bedrijfskunde 10.10 Brede deeltijdopleidingen FM, LE, LTV en TB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Kwaliteitszorg 7.1 Kwaliteitszorg door de hogeschool 7.2 Recht op kwaliteit en evaluatie

34 34

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Financiële Ondersteuning Studenten 3.1 Financiële Ondersteuning 3.2 Bijzondere omstandigheden 3.3 Excellente bachelor studenten uit niet EER landen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Studentenvoorzieningen 8.1 Studentenvoorzieningen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 21 21

33 33 33

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

44 49 75 105 113 121 134 148 166 181


hogeschoolgids 2010-2011

inhoudsopgave

11 Reglement voor afnemen van tentamens en examens 11.1 Inschrijving 11.2 Legitimatie 11.3 Binnenkomen en verlaten van het tentamenlokaal 11.4 Fraude 11.5 Studeren met een beperking 11.6 Procesverbaal 11.7 Toiletbezoek 11.8 Consumpties 11.9 Stilte 11.10 Naslagwerken, rekenmachines, computers of andere hulpmiddelen 11.11 Materialen

pagina 004

Bijlagen Reglement Studieadvies en Afwijzing Reglement Examencommissies en Examinatoren Protocol PC-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld Reglement College van Beroep Reglement Geschillenadviescommissie Reglement Klachten Reglement inzake de behandeling van klachten en geschillen in het kader van private activiteiten van de Hogeschool Rotterdam Huishoudelijk Reglement Examencommissie Actuele alfanumerieke resultaten met numerieke equivalent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 196 196

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Studie-informatie 12.1 Roosters 12.2 Medezeggenschap

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 197 197

199 199 206 210

215 221 225 227

229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234


hogeschoolgids 2010-2011

01 algemene bepalingen

pagina 005

01 algemene bepalingen

:m9

ARTIKEL 1.1

Gedragscode omgangsvormen 1. Algemeen Ik maak als personeelslid/student deel uit van de Hogeschool Rotterdam en kan daarom worden aangesproken op de omgangsvormen die binnen de hogeschool worden gehanteerd en die voortkomen uit de grondslag van de hogeschool, zoals vastgelegd in de statuten. 2. Grondslag Ik ben ermee bekend dat de Hogeschool: a. bij werving en selectie van personeel en bij de toelating van studenten geen onderscheid maakt naar sekse, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, culturele achtergrond of huidskleur; b. wederzijds respect bevordert; c. streeft naar levensbeschouwelijke pluriformiteit en ontmoeting, waarbij de indeling van studenten in groepen uitsluitend op onderwijskundige gronden plaatsvindt;

d. emancipatiegericht (in de brede betekenis van het woord) werkt, met in achtneming van democratische verhoudingen.

3. Onderwijs De Hogeschool Rotterdam heeft het bovenstaande verder uitgewerkt in een aantal nadere maatregelen en regels: a. het Rotterdams OnderwijsModel beoogt studenten resultaatsgericht te laten werken aan het oplossen van problemen. Dat betekent dat er, ongeacht maatschappelijke, religieuze of andere opvattingen, wordt samengewerkt. Dit uitgangspunt stelt eisen aan de wijze waarop groepen voor lessen, projecten, opdrachten e.d. worden samengesteld (pluriform); b. de Hogeschool Rotterdam streeft ernaar om de levensbeschouwelijke pluriformiteit in de onderwijsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s een plaats te geven en zo de kennis van de achtergronden van godsdiensten, levensovertuigingen en culturen te vergroten; c. de onderwijsprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s kennen beoordelingsmomenten die gerelateerd zijn aan de be-

roepshouding van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Handelen in strijd met deze beroepshouding kan leiden tot negatieve beoordelingen; d. de taal waarmee we elkaar aanspreken in de Hogeschool Rotterdam is de taal van het onderwijs. Dit is de Nederlandse taal (uitzondering daarop zijn de Engelse leerroutes die worden aangeboden en de talenopleidingen bij de lerarenopleidingen); e. de manier van optreden, kleden, bejegenen, e.d. is respectvol en houdt rekening met de opvattingen van anderen in de hogeschool.

4. Gedrag a. Ik ga zorgvuldig om met de belangen en uitgangspunten van de hogeschool, ook als deze buiten de hogeschool (stages, publicaties, etc.) aan de orde zijn. b. Ik ga zorgvuldig om met de eigendommen van de hogeschool. c. Ik communiceer op een open en eerlijke wijze en onthoud me van anonieme communicatie. d. Ik onderschrijf deze uitgangspunten en regels,


hogeschoolgids 2010-2011

zal deze in acht nemen en zal anderen daarop, zo nodig, actief aanspreken.

5. Adviescommissie Omgangsvormen In gevallen waarin er onduidelijkheid ontstaat bij de toepassing van de hierboven vermelde gedragscode kan advies worden ingewonnen van de Adviescommissie Omgangsvormen. Het secretariaat van de commissie is te bereiken bij de Dienst Algemene en Bestuurlijke Zaken, eerste etage laagbouw, locatie Museumpark, tel. 010 7944300. Deze commissie kan advies uitbrengen over de concrete toepassing van de hierboven beschreven abstracte normen en waarden en zo een bijdrage leveren aan de wijze waarop de omgangsvormen invulling krijgen bij de Hogeschool Rotterdam. De Commissie brengt desgevraagd adviezen uit, maar laat ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om anderen met respect te bejegenen onverlet.

ARTIKEL 1.2 :m9 :DI

Begripsbepalingen Afsluitend examen Het examen waarmee de opleiding dan wel de postpropedeutische fase van een bacheloropleiding wordt afgesloten. Afstudeerrichting Er bestaan opleidingen die hun programma zodanig hebben ingericht dat er sprake is van

01 algemene bepalingen

pagina 006

afstudeerrichtingen. Het College van Bestuur bepaalt welke afstudeerrichtingen door een opleiding worden aangeboden.

College van Beroep Het College van Beroep voor de Examens (artikel 7.60 van de Wet) en het College van Beroep Bijzonder Onderwijs (artikel 7.68 van de Wet).

Afwijzing Een officiële schriftelijke mededeling aan een voltijdse, deeltijdse of duale student, dat de studie aan de opleiding niet kan worden voortgezet. De student heeft voor de betreffende opleiding geen inschrijvingsrecht meer bij de Hogeschool Rotterdam (zie artikel 7.8b van de Wet, vaak omschreven als ‘negatief bindend studieadvies’). Bacheloropleiding Zie opleiding. Bijspijkercursus Onderwijseenheid die door een individuele student behaald moet worden om door de Examencommissie vastgestelde persoonlijke tekorten in kennis, inzicht of vaardigheden op te heffen. Het is niet mogelijk een onvoldoende resultaat voor een bijspijkercursus te compenseren met andere tentamenresultaten. De behaalde studiepunt(en) voor een verplichte bijspijkercursus komen altijd in de plaats van verplicht te behalen studiepunten in het kader van het hogeschoolbrede vrije keuzeonderwijs. Centrale Medezeggenschapsraad Het medezeggenschapsorgaan zoals bedoeld in art 10.17 van de Wet.

College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) van de Hogeschool Rotterdam, dat belast is met het bestuur van de hogeschool op grond van de statuten. Collegegeld Het geld dat jaarlijks betaald moet worden door een student om ingeschreven te kunnen worden bij een opleiding van de hogeschool. Collegejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar. Compensatieblok Een samenhangend geheel van twee of meer onderwijseenheden; binnen een compensatieblok is compensatie van onvoldoende tentamenresultaten mogelijk. Als er compensatieblokken zijn, staan deze vermeld in de onderwijs- en examenregeling en is beschreven aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om compensatie voor een onvoldoende tentamenresultaat mogelijk te maken. CROHO - Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs Dit door de overheid bijgehouden register geeft


hogeschoolgids 2010-2011

01 algemene bepalingen

pagina 007

precies aan, hoe een opleiding heet, hoeveel studiepunten de studielast van de opleiding bedraagt, welke toelatingseisen worden gesteld etc.

Het is niet mogelijk een onvoldoende resultaat voor een deficiëntiecursus te compenseren met andere tentamenresultaten.

Curriculum Het onderwijsprogramma dat voor de student geldt.

Instituutsdirectie De personeelsleden die namens het College van Bestuur zijn belast met de dagelijkse leiding van het Instituut en met de vaststelling en uitvoering van het beleid van het Instituut.

De examencommissie is onder meer bevoegd tot het uitreiken van getuigschriften. Samenstelling, taken en bevoegdheden van de examencommissie staan vermeld in het Reglement Examencommissies en Examinatoren (zie bijlage).

Cursus Het kleinste onderdeel van het opleidingsprogramma, uitgedrukt in studiepunten, waaraan steeds een tentamen verbonden is. Voorheen werd dit ‘module’ genoemd. Deficiëntie Een situatie waarin, vanwege het blijkens het diploma gekozen vakkenpakket dan wel profiel, iemand niet toelaatbaar is tot de opleiding, zie artikel 7.25 van de Wet. Veel deficiënties moeten opgeheven zijn vóór aanvang van de studie (‘voor de poort’). Andere hoeven - op basis van een ministeriële regeling op opleidingsniveau - pas opgeheven te zijn vóór het afleggen van het propedeutisch examen (na de poort). In beide gevallen is sprake van: formele deficiënties. Deficiëntiecursus Onderwijseenheid die door een student die één of meer deficiënties heeft behaald moet worden vóór het propedeutisch examen, om een formele deficiëntie op te heffen. Een deficiëntiecursus kan al dan niet deel uitmaken van de hogeschoolbrede vrije keuzeruimte van het 1e jaar.

ECTS ‘European Credit Transfer System’ Dit is de studiepuntentelling, gebaseerd op 28 studiebelastingsuren per studiepunt. Deze wijze van tellen is ingegaan op 1 september 2003. In het ECTS heeft een bacheloropleiding een studielast van 240 studiepunten, overeenkomend met vier maal 1680 studiebelastingsuren per collegejaar. ECTS-studiepunt De grootheid waarin de studielast wordt uitgedrukt. Eén studiepunt komt overeen met een studielast van 28 uren studie (zie studiepunt). Examen Het geheel van de tentamens die behoren tot een opleiding of tot de propedeutische fase van een opleiding. (zie ook: afsluitend examen) Examencommissie De commissie als bedoeld in artikel 7.12 lid 1 van de wet, die belast is met het afnemen van de examens en de coördinatie van de tentamens.

Examengeld Het geld dat door een extraneus betaald moet worden om deel te kunnen nemen aan de examens van een opleiding dan wel aan gedeelten daarvan. Examenonderdeel Een onderdeel van een examenprogramma, waarin een of meerdere cursussen kunnen worden vastgelegd of waarin opnieuw een examenonderdeel kan worden gedefinieerd. Voorheen werd dit ‘normblok’ genoemd. Examenprogramma Het door de student te volgen opleidingsprogramma gebaseerd op het curriculum van een opleiding. Voorheen werd dit ‘leerplan’ genoemd. Examenwerkstuk Een door een student gemaakt werkstuk, dat is vervaardigd in het kader van een toets, een tentamen of een examen. Examinator De functionaris als bedoeld in artikel 7.12c lid 1 van de Wet, belast met het afnemen van tenta-


hogeschoolgids 2010-2011

01 algemene bepalingen

pagina 008

mens en het vaststellen van de uitslag daarvan.

Hogeschooljaarrooster Het tijdsschema dat aangeeft hoe de jaarlijkse 42 weken ingeroosterde studentactiviteiten over het collegejaar worden verdeeld. Het hogeschooljaarrooster bevat vier kwartalen plus enkele weken voor introductie en afrondingsactiviteiten. Het hogeschooljaarrooster wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur.

ren van een onvoldoende tentamenresultaat is bij een kerncursus niet mogelijk. Kerncursussen zijn voor de betrokken opleiding profilerende cursussen, dat wil zeggen kerncursussen hebben betrekking op kennis, vaardigheden en houdingen die essentieel zijn voor de beroepspraktijk waarvoor de opleiding opleidt.

Extraneus Een persoon die staat ingeschreven aan de hogeschool uitsluitend om deel te nemen aan het propedeutische dan wel het afsluitende examen, dan wel aan gedeelten daarvan. Geschil Onder een geschil wordt verstaan: het maken van schriftelijk bezwaar cq. indienen van een beroep door een student/ toekomstige student of extraneus/toekomstige extraneus tegen een beslissing genomen door een orgaan van de Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard. Getuigschrift Een bewijsstuk conform art. 7.11 WHW waaruit blijkt dat een examen met goed gevolg is afgelegd. Het wordt verstrekt bij afsluiting van de Propedeutische fase en/of bij afsluiting van de opleiding. Vaak wordt het aangeduid met de term ‘diploma’. Hogeschool De Hogeschool Rotterdam Hogeschoolgids Het instellingsspecifieke en opleidingsspecifieke deel van het in art. 7.59 van de WHW bedoelde studentenstatuut waarvan de onderwijs- en examenregeling deel uitmaakt.

Hoofdfase Het tweede deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 180 studiepunten, dat in het voltijdonderwijs in drie opeenvolgende collegejaren wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn (zie postpropedeuse). Instellingscollegegeld Het collegegeld, dat betaald moet worden door een student, die niet het wettelijk collegegeld betaalt. Instituut Een organisatieonderdeel binnen de hogeschool dat een of meer verwante opleidingen verzorgt. Jaarrooster Het jaarrooster waarin het College van Bestuur de onderwijs en vakantieperiodes heeft vastgelegd. Kerncursus Onderwijseenheid waarvan het tentamen altijd voldoende moet worden behaald om de bijbehorende studiepunt (en) te verkrijgen; compense-

Keuzecursus in het kader van de hogeschoolbrede vrije keuzeruimte Door de stuurgroep keuzecursussen goedgekeurde cursus die door de student gevolgd en behaald moet worden in de hogeschoolbreed organiseerde vrije keuzeruimte (zie ook vrije keuzeruimte). De student kiest zelf uit een aanbod van de hogeschool, binnen de randvoorwaarden zoals vastgesteld door het College van Bestuur. Een onvoldoende resultaat voor een keuzecursus kan niet worden gecompenseerd met andere tentamen resultaten. Keuzecursus op opleidingsniveau of instituutsniveau Naast het hogeschoolbrede keuzeonderwijs kan ook keuzeonderwijs op opleidings- of instituutniveau georganiseerd zijn; er zijn dan keuzecursussen die speciaal voor studenten binnen de opleiding/het Instituut bedoeld zijn. Studiepunten hiervoor vallen niet in de categorie ‘hogeschoolbrede vrije keuzeruimte’. Klacht Een klacht, zoals bedoeld in artikel 7.59b van de


hogeschoolgids 2010-2011

01 algemene bepalingen

pagina 009

Wet, is een uiting van ontevredenheid door een student/ toekomstige student of extraneus/ toekomstige extraneus over een gedraging van een persoon of orgaan verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, en die in het voortraject niet tot genoegen van de klager is afgehandeld. De klacht is erop gericht om te komen tot een oordeel of uitspraak van de hogeschool.

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Het geheel van regelingen en besluiten dat per opleiding of groep van opleidingen vorm en inhoud van het onderwijs bepaalt, alsmede de wijze waarop de studieprestaties worden beoordeeld, als bedoeld in artikel 7.13 WHW.

bedrijfsleven, als bedoeld in artikel 10.3c WHW.

Kwartaal Een in het hogeschooljaarrooster opgenomen tijdvak van 10 weken, waarbinnen in principe de leerstof van een onderwijseenheid wordt aangeboden, verwerkt en getoetst. Leerstof Een bepaalde hoeveelheid onderwijsinhoud. Masteropleiding Zie opleiding. Minor Een minorpakket is een samenhangend geheel van onderwijsonderdelen rond een thema dat voor de gekozen opleiding van belang is. Minors worden door alle opleidingen georganiseerd. n-de Jaar van Het collegejaar waarin de student voor de n-de maal bij dezelfde opleiding van de hogeschool staat ingeschreven.

Onderwijseenheid Een onderwijseenheid is gelijk aan een cursus, dat wil zeggen: het kleinste onderdeel van het opleidingsprogramma, met een omvang van één of meer studiepunten, waaraan steeds een tentamen verbonden is. Een onderwijseenheid kan betrekking hebben op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding van het instellingsbestuur plaatsvinden. Opleiding Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleidingen voltooit, dient te beschikken, als bedoeld in artikel 7.3 WHW. Opleidingscommissie Een adviescommissie die voor elke opleiding is ingesteld. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten en personen uit het vakgebied en/of het

Opleidingsvariant De vorm waarin het onderwijs wordt aangeboden: voltijd, duaal, deeltijd. Postpropedeuse Het tweede deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 180 studiepunten, dat in het voltijdonderwijs in drie opeenvolgende collegejaren wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn (zie hoofdfase). Propedeuse Het eerste deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 60 studiepunten, dat in het voltijdonderwijs in één collegejaar wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn. Schoolvakantiedag Een dag die zodanig als een vakantiedag is opgenomen in het jaarrooster. Schoolwerkdag Dag, niet zijnde een zondag of erkende Christelijke of Nationale feestdag en niet zijnde schoolvakantiedag. Zie de definitie van “niet-werkdag” in de CAO-HBO. Student Een persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van onderwijs en


hogeschoolgids 2010-2011

01 algemene bepalingen

pagina 010

het afleggen van tentamens en examens van een opleiding van de hogeschool. In de praktijk wordt bij inschrijving ook een opleidingsvariant opgegeven: voltijds, deeltijds of duaal.

Studievoortgangsoverzicht Een overzicht van studieresultaten in relatie tot het examenprogramma. Het toont de behaalde onderdelen en het nog te volgen onderwijs.

bijzondere groepen kan in overleg met betrokkenen de zaterdag als onderwijsdag worden aangewezen.

Studieadvies Een schriftelijk advies over voortzetting van de studie, uitgebracht aan het einde van het eerste of aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van elke bacheloropleiding. Aan het advies kan een afwijzing worden verbonden, als bedoeld in artikel 7.8b WHW. Studiejaar Deel van het onderwijsprogramma van een opleiding, dat in één collegejaar wordt aangeboden en dat bij een bacheloropleiding 60 studiepunten omvat. Studielast Aantal uren, die de student onder normale omstandigheden dient te besteden aan de studie om een onderwijseenheid of een getuigschrift te behalen. De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt komt overeen met een studielast van 28 uren studie. Er wordt uitsluitend met hele studiepunten gewerkt. Studiepunt De grootheid, waarin de studielast wordt uitgedrukt; één studiepunt komt overeen met een studielast van 28 uren studie.

Wet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Tentamen Een onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Bestaat het tentamen uit meerdere onderdelen die apart worden beoordeeld, dan dient in de OER, dan wel in tijdig aan de student verstrekte nadere regelingen die in de OER worden aangekondigd, beschreven te zijn op welke wijze het eindoordeel tot stand komt. Toets Een onderzoek naar de tot een cursus behorende kennis, inzicht en vaardigheden van de examinandus. Vrije keuzeruimte In het onderwijsprogramma van elke opleiding is een in de OER vastgesteld aantal studiepunten gereserveerd, dat de student moet behalen voor onderwijseenheden, die gekozen worden uit het hogeschoolbrede aanbod van keuzeonderwijs. Deze studiepunten gezamenlijk worden de hogeschoolbrede vrije keuzeruimte genoemd. Week Een week bestaat in beginsel uit vijf schoolwerkdagen van maandag tot en met vrijdag. Voor-

Wettelijk Collegegeld Het collegegeld dat betaald moet worden door een voltijdstudent die valt onder artikel 7.45 lid 1 van de WHW. De hoogte van alle andere college- en examengelden wordt door het College van Bestuur bepaald met inachtneming van de wettelijke grenzen.

:m9

ARTIKEL 1.3

:DI

Inwerkingtreding en citeertitel De Hogeschoolgids treedt in werking met ingang van 1 september 2008 en is voor het laatst gewijzigd per september 2010. De reglementen opgenomen in de Hogeschoolgids zijn van toepassing op de studenten die vanaf die datum bij de hogeschool zijn ingeschreven. Voor zover het gaat om opleidingsspecifieke bepalingen geldt dit uiteraard slechts voor studenten die in de desbetreffende opleiding zijn ingeschreven. Veranderingen in de reglementen kunnen niet in het nadeel werken van eerder ingeschreven studenten. De Hogeschoolgids kan worden aangehaald als ‘de Hogeschoolgids’.


hogeschoolgids 2010-2011

:m9

ARTIKEL 1.4

:m9

:DI

Inhoud van de Hogeschoolgids

:DI

1. Dit instellingsdeel van de Hogeschoolgids beschrijft de rechten en plichten van de studenten die ingeschreven zijn aan de Hogeschool Rotterdam en bevat tevens, voor zover in dit kader van belang, de eruit voortvloeiende verplichtingen van de organen van de hogeschool. 2. De rechten en plichten van de studenten vloeien voort uit: a. de wet- en regelgeving die op hen van toepassing is, in het bijzonder de Wet; b. de besluiten van het College van Bestuur, waaronder deze Hogeschoolgids; c. de onderwijs- en examenregeling van de opleiding; d. de besluiten van de Instituutsdirectie; e. de besluiten van de examencommissie en de examinatoren van de opleiding. 3. Deze Hogeschoolgids regelt ook de rechten en plichten van de extrane誰 voor zover de onderdelen daarop van toepassing zijn. 4. In gevallen waarin deze Hogeschoolgids niet voorziet beslist het College van Bestuur.

01 algemene bepalingen

pagina 011

ARTIKEL 1.5

3. De studenten worden van de wijzigingen van de Hogeschoolgids in kennis gesteld. Het College van Bestuur regelt de wijze van bekendmaking. De wijze van bekendmaking omvat in elk geval publicatie in het hogeschoolblad en publicatie op de internetsite van de hogeschool: www.hogeschool-rotterdam.nl

Relatie met de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 1. Deze Hogeschoolgids is het studentenstatuut zoals bedoeld in art. 7.59 van de Wet. 2. De bepalingen van de Hogeschoolgids zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met hogere regelgeving dan wel met de bekostigingsvoorwaarden. Alleen dan kunnen aan de betreffende bepalingen van de Hogeschoolgids rechten worden ontleend.

:m9

ARTIKEL 1.6

:DI

Wijziging van de Hogeschoolgids 1. Deze Hogeschoolgids wordt gewijzigd wanneer: a. de Hogeschoolgids niet langer in overeenstemming is met de betreffende regelgeving als gevolg van wijzigingen in hogere regelgeving of bekostigingsvoorwaarden. b. het College van Bestuur van oordeel is dat de Hogeschoolgids moet worden gewijzigd. 2. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de CMR voor de voorgenomen besluiten met de betrekking tot de Hogeschoolgids.

:m9

ARTIKEL 1.7

:DI

Uitreiking van de Hogeschoolgids 1. Het Instituut wijst jaarlijks iedere eerstejaars student aan het begin van het collegejaar op het bestaan van de Hogeschoolgids en de wijze waarop dit door de student geraadpleegd kan worden. De actuele Hogeschoolgids is voor studenten, al of niet via een inlogprocedure, in te zien op de website van de hogeschool. 2. In uitzonderingsgevallen is het denkbaar dat de Hogeschoolgids gedurende een collegejaar wordt gewijzigd. Indien dit gebeurt wordt de wijziging gepubliceerd op de website van de hogeschool. 3. Het Instituut draagt er zorg voor dat een bijgewerkt exemplaar van de Hogeschoolgids permanent ter inzage ligt in elke mediatheek, c.q. bibliotheek waarover de hogeschool beschikt. Het Instituut draagt er tevens zorg


hogeschoolgids 2010-2011

01 algemene bepalingen

voor dat elk bedrijfsbureau, elke studentendecaan en, indien aanwezig binnen de opleiding, het hoofd studentzaken van een Instituut over een bijgewerkt exemplaar beschikt. 4. Wanneer een student van opleiding verandert binnen de hogeschool, wordt de student over de nieuwe opleiding ge誰nformeerd op minimaal dezelfde wijze als andere nieuwe studenten van die opleiding.

:m9 :DI

ARTIKEL 1.8

Inzage van wetten en regelingen 1. De student heeft toegang tot de wetten en de regelingen die de Minister heeft uitgevaardigd, tot de onderwijsbeleidsplannen van de hogeschool en tot de reglementen van de hogeschool waaraan hij is gehouden. 2. Verzamelingen van deze documenten liggen ter inzage in de mediatheken, c.q. bibliotheken, bij de studentendecanen, op het bedrijfsbureau en, voor zover van toepassing, bij het hoofd studentzaken van het Instituut. 3. Op verzoek van de student wordt tegen kostprijs een kopie van de gewenste stukken verstrekt. 4. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat mededelingen die voor de studenten van

belang zijn, worden gepubliceerd in het hogeschoolblad. 5. De website van de hogeschool is zodanig ingericht dat een student duidelijk kan herkennen aan welke informatie rechten kunnen worden ontleend.

:m9

ARTIKEL 1.9

:DI

Geen informatie, geen verplichting De student kan alleen gehouden worden aan regels die hij kent of behoort te kennen en waar hij over heeft kunnen beschikken.

pagina 012


hogeschoolgids 2010-2011

02 inschrijving

pagina 013

ling van de betreffende opleiding; c. toegang tot de gebouwen van de hogeschool, tenzij de aard of het belang van het onderwijs zich naar de mening van het College van Bestuur daartegen verzet; d. gebruik van onderwijsvoorzieningen zoals mediatheken, laboratoria e.d; e. gebruik van voorzieningen ten behoeve van studenten, zoals studievoorlichting, decanaat, international office, enzovoort; f. studiebegeleiding, zoals beschreven in de onderwijs- en examenregeling; g. de mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke termijn te kunnen afronden aan de hogeschool of een andere onderwijsinstelling, in het geval de minister of de hogeschool besloten hebben de opleiding te beëindigen; h. actief en passief kiesrecht voor de medezeggenschapsraden van de hogeschool.

zover verplicht gesteld in de onderwijs- en examenregeling; b. goed gedrag overeenkomstig de regels, die door de hogeschool zijn gesteld; c. gedrag volgens specifieke veiligheidseisen in die ruimten waar dat noodzakelijk is.

02 inschrijving

:m9 :DI

ARTIKEL 2.1

Rechten en plichten op grond van Algemene bepaling inschrijving De inschrijving voor een opleiding geschiedt voor een periode van onbepaalde duur en eindigt in de gevallen bedoeld in artikel 2.3. ARTIKEL 2.2

Rechten en plichten op grond van of bij de wet 1. De inschrijving als student bij een bepaalde opleiding geeft tenminste de volgende rechten: a. deelname aan het bij de inschrijving behorende onderwijs van de hogeschool, uitgezonderd die opleidingen waar aanvullende eisen voor worden gesteld of waar een capaciteitsbeperking van toepassing is (zie Reglement Inschrijving); b. afleggen van tentamens en examens binnen de opleiding. De wijze waarop dit plaats vindt is geregeld in de onderwijs- en examenrege-

2. De inschrijving als student bij een bepaalde opleiding houdt tenminste de volgende verplichtingen in: a. deelname aan praktische oefeningen voor

3. De inschrijving als extraneus geeft de volgende rechten en plichten: a. afleggen van tentamens en examens binnen de opleiding. De wijze waarop dit plaats vindt is geregeld in de onderwijs- en examenregeling; b. toegang tot de gebouwen van de hogeschool, tenzij de aard of het belang van het onderwijs zich naar de mening van het College van Bestuur daartegen verzet; c. gebruik van onderwijsvoorzieningen zoals mediatheken, laboratoria e.d; d. goed gedrag overeenkomstig de regels, die door de hogeschool zijn gesteld; e. gedrag volgens specifieke veiligheidseisen in die ruimten waar dat noodzakelijk is. De Instituutsdirectie of de Directie van de


hogeschoolgids 2010-2011

Facilitaire Dienst geeft duidelijk aan in welke ruimten specifieke eisen van toepassing zijn

:m9

ARTIKEL 2.3

:DI

Beëindiging inschrijving A. Op verzoek van de student 1. Het College van Bestuur beëindigt op verzoek van degene die is ingeschreven voor een opleiding diens inschrijving met ingang van de volgende maand. 2. Een student, die de inschrijving wenst te beëindigen, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het College van Bestuur. 3. Het College van Bestuur verwijst ten aanzien van de regels van procedurele aard betreffende beëindiging inschrijving naar het digitale aanmeldsysteem van de hogeschool. 4. Het College van Bestuur informeert de betrokkene en DUO over de beëindiging van de inschrijving. 5. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving als hierboven bedoeld, ontvangt de student een deel van het collegegeld terug (zie artikel 2.8).

02 inschrijving

pagina 014

B. Op initiatief van en door het College van Bestuur

examencommissie de inschrijving voor de opleiding van betrokkene definitief beëindigen (artikel 7.12b tweede lid WHW), nadat de betrokkene door de examencommissie in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord.

6. Indien degene die is ingeschreven voor een opleiding zijn collegegeld of examengeld na aanmaning niet heeft voldaan, kan het College van Bestuur de inschrijving,met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigen (artikel 7.42 tweede lid WHW).

9. Indien een inschrijving wordt beëindigd in een geval als bedoeld in lid 8 en 9 van dit artikel, artikel 4.1 eerste en tweede lid of artikel 6.8 vierde lid, beëindigt het College van Bestuur inschrijving met ingang van de volgende maand.

7. Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie en/of de instituutsdirectie en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen de inschrijving van een student voor een opleiding beëindigen, dan wel weigeren, als de student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van één of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening (artikel 7.42a WHW).

10. Het College van Bestuur informeert de betrokkene en DUO over de beëindiging van de inschrijving. 11. Bij tussentijdse beëindiging van de inschrijving als hierboven bedoeld, ontvangt de student een deel van het collegegeld terug (zie artikel 2.8).

:m9

Het College van Bestuur stelt de student in de gelegenheid om te worden gehoord. Het besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt en is met redenen omkleed. 8. Indien een student of extraneus zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige fraude, kan het College van Bestuur op voorstel van de

:DI

ARTIKEL 2.4

Algemene bepaling collegegeld en examengeld 1. Een student is voor elk studiejaar dat hij door het College van Bestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de hogeschool wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd. De student kan het collegegeld


hogeschoolgids 2010-2011

in termijnen betalen, overeenkomstig een door de hogeschool te treffen betalingsregeling. Het bedrag aan administratiekosten dat hiervoor maximaal in rekening gebracht kan worden, is bij wet bepaald. 2. Een extraneus is voor elk studiejaar dat hij door het College van Bestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de hogeschool examengeld verschuldigd. Het College van Bestuur stelt de hoogte van het examengeld vast. Dit examengeld kan alleen door betaling ineens worden voldaan. 3. De hoogte van het wettelijke collegegeld en de door het College van Bestuur vast te stellen instellingscollege- en examengelden wordt jaarlijks voor 1 april aan de (aspirant-) studenten bekend gemaakt via de website van de hogeschool en via het hogeschoolblad. 4. Het College van Bestuur stelt regels van procedurele aard vast om te kunnen bepalen welke studenten het wettelijke collegegeld verschuldigd zijn en welke studenten het nader vast te stellen collegegeld. Het College van Bestuur stelt ook regels van procedurele aard vast om vast te kunnen stellen welk examengeld extraneï verschuldigd zijn. Voor bepaalde categorieën buitenlandse studenten kunnen speciale bepalingen gelden

02 inschrijving

ten aanzien van het te betalen collegegeld, vast te stellen door het College van Bestuur.

:m9

ARTIKEL 2.5

:DI

Wettelijk collegegeld 1. Een student, die zich inschrijft als student voor een voltijdse opleiding is het volledige wettelijk collegegeld verschuldigd op basis van artikel 7.45 eerste en derde lid van de WHW. Dit wil zeggen dat het wettelijk collegegeld verschuldigd is door een student die: a. blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 7.52 WHW, voor een inschrijving aan een bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een masteropleiding niet eerder een mastergraad heeft behaald; b. woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland, en; c. tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit. De voorwaarde, bedoeld onder a, geldt niet voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt.

pagina 015

2. Een student die aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en die is ingeschreven voor een deeltijdse of duale opleiding, is een door het College van Bestuur te bepalen deel van het wettelijk collegegeld verschuldigd dat ligt tussen een bij of krachtens algemeen maatregel van bestuur te bepalen bedrag en het volledig wettelijk collegegeld. 3. Indien een student als bedoeld in het eerste lid meer dan één opleiding volgt en de opleiding waarvoor hij het eerst is ingeschreven met goed gevolg afrondt, is deze student het wettelijk collegegeld verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar. Het verschuldigde bedrag wordt in dat geval berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. De hogeschool zal gedurende drie jaar (dit betreft de studiejaren 2010-2011, 2011-2012, en 2012-2013) aan studenten die ingeschreven zijn bij een parallel gestarte opleiding geen hoger instellingscollegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld, ook nadat de eerste opleiding is afgerond. 4. Met bachelorgraad en mastergraad als bedoeld in het eerste lid, worden gelijkgesteld op grond van artikel 7.20 WHW behaalde titels.


hogeschoolgids 2010-2011

02 inschrijving

pagina 016

:m9

ARTIKEL 2.6

ARTIKEL 2.7

:DI

Instellingscollegegeld

Vermindering en vrijstelling collegegeld

3. Een student is slechts een gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld verschuldigd, indien de student zich gedurende het studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar.

1. De student die zich inschrijft voor een bacheloropleiding, is het door het College van Bestuur vast te stellen instellingscollegegeld, dat tenminste gelijk is aan het wettelijke collegegeld, verschuldigd indien deze student niet voldoet aan de voorwaarden als vermeld in artikel 2.5 hierboven. 2. Het College van Bestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen. 3. Het College van Bestuur stelt regels vast met betrekking tot de toepassing van dit artikel. Indien de student, bedoeld in het eerste lid gedurende een studiejaar alsnog voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 2.5 eerste lid Hogeschoolgids of artikel 7.45 tweede lid WHW: a. Is hij voor het resterende deel van het studiejaar op zijn verzoek het wettelijk collegegeld verschuldigd, en b. betaalt het College van Bestuur hem het voor het restant van het studiejaar reeds betaalde instellingscollegegeld terug.

1. Indien een student al bedoeld in artikel 2.5 bij een instelling is ingeschreven voor een opleiding en aan dezelfde of een andere bekostigde instelling met uitzondering van de Open Universiteit een tweede inschrijving wenst, is hij voor de tweede inschrijving vrijgesteld van het betalen van collegegeld, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het wettelijk collegegeld. In dat geval is het verschil verschuldigd. 2. Degene die voor het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs les- of cursusgeld verschuldigd is op grond van de Les- en cursusgeldwet, en die in plaats daarvan, dan wel daarnaast in hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven en daarvoor het wettelijk collegegeld is verschuldigd, is voor de inschrijving voor een opleiding aan een bekostigde instelling met uitzondering van de Open Universiteit een collegegeld verschuldigd, dat het verschil bedraagt tussen de reeds voldane bijdrage en het bedoelde, hogere collegegeld. Indien hij een collegegeld verschuldigd is dat lager is dan het reeds voldane bedrag wordt hij van het betalen van collegegeld vrijgesteld.

ARTIKEL 2.8

Terugbetaling van het collegegeld 1. De student heeft aanspraak op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beĂŤindiging van zijn inschrijving duurt, tenzij een betalingsregeling als bedoeld in artikel 2.4 lid 1 is getroffen. 2. Indien een student in de loop van het studiejaar overlijdt, wordt voor elke daaropvolgende maand van het studiejaar na diens overlijden, een twaalfde gedeelte van het betaalde wettelijk collegegeld terugbetaald. 3. Bij beĂŤindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op beĂŤindiging van betaling van de termijnen, bedoeld in artikel 2.4 lid 1, en op terugbetaling van het voor die maanden betaalde collegegeld, tenzij het College van Bestuur dat anders heeft geregeld.


hogeschoolgids 2010-2011

02 inschrijving

pagina 017

4. Indien de inschrijving wordt beëindigd na afstuderen, wordt restitutie van het collegegeld in dit geval automatisch verzorgd door de hogeschool. Voor elke maand vanaf de beëindiging wordt een twaalfde deel van het collegegeld terugbetaald. Desgewenst kan de student de uitschrijving na afstuderen vanaf een latere maand laten ingaan (het hoeft dus niet aansluitend op het afsluitend examen). Daarvoor moet de student bij de afdeling Financiën/Studentregistratie een verzoek indienen voorafgaand aan het afstuderen. Het bedrag van de teruggave van het collegegeld wordt dan minder.

2. De student die in een bepaald collegejaar als bewijs van een afgelegd examen een getuigschrift wil ontvangen, moet hiertoe een verzoek indienen bij de examencommissie. Indien geconstateerd wordt dat de student in enig jaar niet (correct) ingeschreven heeft gestaan en toch onderwijs aan de hogeschool heeft gevolgd dan wel tentamens heeft afgelegd, kan het College van Bestuur bepalen dat het getuigschrift pas kan worden uitgereikt nadat het desbetreffende collegegeld dan wel examengeld is betaald.

ARTIKEL 2.10

5. Terugbetaling in andere gevallen dan in lid 4 beschreven geschiedt op schriftelijk verzoek van de betrokkene. 6. Vermindering, vrijstelling of terugbetaling van het door een extraneus betaalde examengeld is alleen mogelijk in geval van overlijden.

ARTIKEL 2.9

Afgifte getuigschrift 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt, nadat het College van Bestuur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor de afgifte is voldaan.

3. Degene die niet is ingeschreven en toch gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen is een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding, die betaald moet worden is het door het College van Bestuur vast te stellen collegegeld. Daarnaast dient het college- of examengeld betaald te worden voor de periode, dat ten onrechte gebruik werd gemaakt van de onderwijs- of examenvoorzieningen. Het is dus mogelijk, dat de student om het getuigschrift in ontvangst te kunnen nemen, de schadevergoeding moet betalen plus het niet betaalde college- of examengeld. 4. De hogeschool kan aangifte doen bij de officier van justitie als een student deelneemt aan het onderwijs, maar daar niet toe gerechtigd is.

Rechtsbescherming De student kan tegen beslissingen in individuele gevallen over in dit hoofdstuk vermelde onderwerpen, in beroep gaan bij de Geschillenadviescommissie (zie bijlage Reglement Geschillenadviescommissie).


hogeschoolgids 2010-2011

03 financiële ondersteuning studenten

pagina 018

03 financiële ondersteuning studenten

In aanmerking voor financiële ondersteuning komen studenten, die wettelijk collegegeld zijn verschuldigd en die wegens bijzondere omstandigheden niet afstuderen binnen de termijn van de gemengde studiefinanciering . De hogeschool heeft hiervoor de Regeling “Financiële Ondersteuning Studenten” opgesteld. Hier worden de hoofdlijnen van de regeling weergegeven. De volledige regeling is te verkrijgen bij de studentendecaan. Een aanvraag voor financiële ondersteuning vindt plaats via de decaan. De uitvoering van de regeling is in handen gelegd van een beheerscommissie, die het fonds beheert. De regeling Financiële Ondersteuning Studenten voorziet ook in een mogelijkheid dat aan excellente studenten uit niet – EER – landen beurzen kunnen worden toegekend.

:m9

ARTIKEL 3.1

:m9

ARTIKEL 3.2

:DI

Financiële ondersteuning

:DI

Bijzondere omstandigheden

1. Steun Een student van een bachelor – opleiding, die wettelijk collegegeld is verschuldigd en die ten gevolge van bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt tijdens de voor hem gestelde termijn van gemengde studiefinanciering, kan een beroep doen op de Financiële Ondersteuning Studenten. Voor eventuele financiële steun moet de student een verzoek indienen tot erkenning van de duur van de ontstane studievertraging. Het verzoek wordt gedaan aan de beheerscommissie en ingediend via de studentendecaan. 2. Melding bijzondere omstandigheden De student is verplicht de bijzondere omstandigheden die (wellicht te zijner tijd) tot studievertraging leiden te melden bij de decaan op het moment dat die zich voordoen of voorzienbaar zijn.

Als een bijzondere omstandigheid worden de omstandigheden aangemerkt, die in de wet (WHW) worden aangegeven. Deze bijzondere omstandigheden zijn de volgende.

1. Bijzondere persoonlijke omstandigheid: a. Ziekte of zwangerschap en bevalling van de betrokkene b. bijzondere familieomstandigheden c. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de betrokkene d. bestuurlijke activiteiten (zie hierna) e. niet-studeerbaar programma (zie hierna) f. topsport (zie hierna) g. andere omstandigheden (zie hierna). 2. Bestuurlijke activiteiten a. Het lidmaatschap van de CMR, Instituutmedezeggenschapsraad, een studentencommissie of opleidingscommissie.


hogeschoolgids 2010-2011

03 financiële ondersteuning studenten

pagina 019

b. Andere door het College van Bestuur te bepalen omstandigheden waarin de student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de instelling (hogeschool studentenoverleg b.v.) of van het onderwijs dat de student volgt. c. Het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid (studievereniging, gezelligheidsvereniging e.d.) of stichtingsbestuur voor studentenvoorzieningen. Hierbij dient sprake te zijn van een substantiële tijdsbesteding. Bedoelde studentenorganisatie moet toegankelijk zijn voor studenten van de Hogeschool Rotterdam en moet gevestigd zijn in een gemeente waar de Hogeschool Rotterdam een vestiging heeft.

Er kan dan een beroep worden gedaan op de financiële ondersteuning voor voltijdstudenten. Het dient in dat geval te gaan om sportactiviteiten op (inter)nationaal niveau, waarbij sprake is van een substantiële tijdsbesteding. De betrokken student dient tot de nationale selectie van een bij het NOC/NSF aangesloten sportbond te behoren. Een beroep op dit artikel is niet mogelijk in combinatie met het gebruik van andere, groepsgewijze voorzieningen die de hogeschool heeft getroffen.

kennen aan excellente bachelor - studenten uit niet – EER – landen. De hoogte van de beurzen wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het hiervoor beschikbare budget en van het aantal voor een beurs in aanmerking komende studenten.

3. Niet studeerbaar programma Een programma is niet studeerbaar als de opleiding zodanig is ingericht dat de student redelijkerwijze niet in staat is het afsluitend examen met goed gevolg af te leggen binnen de periode waarin hij aanspraak heeft op gemengde studiefinanciering. De student kan, ter ondersteuning van zijn verzoek om financiële ondersteuning, een schriftelijke erkenning van de niet-studeerbaarheid vragen aan de Instituutsdirectie. 4. Topsport In uitzonderlijke gevallen kunnen topsportactiviteiten een zodanige hoeveelheid tijd in beslag nemen dat daardoor studievertraging ontstaat.

5. Andere omstandigheden In geval van onbillijkheden van overwegende aard kan het College van Bestuur ook in andere omstandigheden dan genoemde de student financieel ondersteunen (hardheidsclausule). De Regeling “Financiële Ondersteuning Studenten” van de hogeschool, hier samengevat in de artikelen 3.1 en 3.2 van deze Hogeschoolgids, bevat de volledige tekst van de regels voor financiële steun . Een speciale brochure over dit onderwerp geeft praktische uitleg en toelichting. Beide publicaties zijn verkrijgbaar bij de studentendecaan, die tevens verdere informatie kan verschaffen. ARTIKEL 3.3

Excellente bachelor studenten uit niet EER landen De Regeling Financiële Ondersteuning Studenten biedt tevens de mogelijkheid om beurzen toe te

Excellentie wordt vastgesteld aan de hand van de bereikte studieresultaten in het voorafgaande studiejaar. Er kan een beurs worden toegekend in geval een student 60 studiepunten in een jaar haalt en er kan ook een (andere) beurs toegekend worden wanneer in een jaar tussen de 50 en 60 studiepunten behaald zijn. Voor studenten die behoren tot de reguliere februari – instroom en voor studenten die in een versneld programma deelnemen gelden analoog aangepaste criteria. Voorwaarden voor toekenning zijn: • De student is afkomstig uit een niet – EER – land; • De student was gedurende het jaar waarop de beoordeling betrekking heeft als student voor een bacheloropleiding aan de Hogeschool Rotterdam ingeschreven en hem is voor die opleiding nog geen graad verleend; • De student staat gedurende het gehele volgende studiejaar als student bij de Hogeschool Rotterdam ingeschreven voor dezelfde bacheloropleiding, dan wel voor een aansluitende masteropleiding; • De student is woonachtig in Nederland,


hogeschoolgids 2010-2011

België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland. De Instituutsdirectie beziet jaarlijks welke studenten voor een beurs in aanmerking komen en geeft hiervan kennis aan de desbetreffende studenten. Deze studenten geven schriftelijk aan in aanmerking te willen komen voor de beurs en te zullen voldoen aan de voorwaarden. De Beheerscommissie besluit uiteindelijk over toekenning. Uitbetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen.

03 financiële ondersteuning studenten

pagina 020


hogeschoolgids 2010-2011

04 huisregels en ordemaatregelen

pagina 021

04 huisregels en ordemaatregelen

:m9

ARTIKEL 4.1

:DI

Algemeen 1. Het College van Bestuur kan voorschriften geven en maatregelen nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de hogeschool. Die maatregelen kunnen inhouden dat aan degene die de bedoelde voorschriften heeft overtreden, de toegang tot die gebouwen en terreinen geheel of gedeeltelijk voor de tijd van ten hoogste één jaar wordt ontzegd, of de inschrijving gedurende eenzelfde periode wordt beëindigd. 2. Als de persoon die de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, overtreedt, ernstige overlast binnen de gebouwen en terreinen van de hogeschool heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door of vanwege het College van Bestuur niet heeft gestaakt, kan het College van Bestuur die student de toegang tot de instelling definitief ontzeggen of zijn inschrijving beëindigen.

3. Het College van Bestuur vraagt omtrent het voornemen een besluit te nemen als hiervoor bedoeld het advies van de betrokken Instituutsdirectie. 4. Een (definitieve) uitschrijving of weigering tot (her)inschrijving als bovenbedoeld wordt niet opgelegd dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De student kan zich hierbij doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman of doen vertegenwoordigen door een gemachtigde. 5. Een besluit als bedoeld in dit artikel wordt met redenen omkleed. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk aan de student medegedeeld doch in elk geval schriftelijk binnen twee weken na de dag waarop de beslissing is genomen. 6. Tegen een besluit als bedoeld in dit artikel kan de student in beroep gaan bij de Geschil-

lenadviescommissie (zie bijlage Reglement Geschillenadviescommissie).

:m9

ARTIKEL 4.2

:DI

Voorschriften 1. Tot de voorschriften behoren in ieder geval de volgende: a. Adreswijziging De verantwoordelijkheid dat de juiste persoonsgegevens aanwezig zijn bij de hogeschool berust bij de betrokken student. Eventuele wijzigingen in het postadres moet de betrokken student zo spoedig mogelijk in Studielink aangeven. b. Arbeidsomstandigheden en Veiligheidsvoorschriften De student is verplicht alle in de gebouwen en op de terreinen van de hogeschool geldende voorschriften en bepalingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid in acht te nemen.


hogeschoolgids 2010-2011

04 huisregels en ordemaatregelen

c. Milieuvoorschriften De student is verplicht zich te gedragen conform de aanwijzingen van het personeel betreffende de zorg voor een schoon milieu in de gebouwen en op de terreinen van de hogeschool.

vaardigde werkstukken, scripties e.d. berust bij de betreffende student, tenzij anders is afgesproken. • Het werk van studenten kan gecontroleerd worden door fraude detectieprogramma’s en gaat dan deel uitmaken van het geheugen van een dergelijk programma.

d. Gebruik mobiele communicatie- en informatiemiddelen/apparatuur/voorwerpen/computerfaciliteiten De student zal ten aanzien van het gebruik van geluidsafspelers en mobiele communicatie- en informatiemiddelen, waaronder mobiele telefoons, de aanwijzingen van het personeel opvolgen. De student zal bij gebruik van apparatuur, voorwerpen en computerfaciliteiten in eigendom toebehorend aan de hogeschool of aan derden, de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Bij vermissing, vernieling of beschadiging daarvan door de schuld van de student, wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de desbetreffende schadeveroorzaker. e. Auteursrechten • De student is verplicht zich te voegen naar de voorschriften inzake het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder programmatuur. • Vorderingen ingediend bij de hogeschool op grond van een door de student gepleegde inbreuk op het auteursrecht zullen op de betrokken student worden verhaald. • Het auteursrecht van door studenten ver-

f. Gebruik gebouwen De student zal de gebouwen van de hogeschool en de daarin aanwezige apparatuur gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming. g. Legitimering Alle studenten en extraneï die zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen van de hogeschool moeten zich, op verzoek van management- of beheerspersoneel, kunnen legitimeren met een collegekaart respectievelijk bewijs van inschrijving als extraneus. 2. De Instituutsdirectie, de Directeur van de Facilitaire Dienst of een andere stafdirecteur kan schriftelijk of mondeling (aanvullende) voorschriften geven, of maatregelen nemen, geldend voor diegenen die op enigerlei wijze bij de hogeschool zijn ingeschreven. Dit kan als het gaat om: De goede gang van zaken binnen het Instituut, de vanwege de hogeschool te verstrekken voorzieningen en faciliteiten, de melding in geval van ziekte of andere noodzakelijk geachte huisregels.

pagina 022

Deze voorschriften of maatregelen mogen niet in strijd zijn met de regelgeving door het College van Bestuur. 3. Een ieder die zich op de terreinen of in de gebouwen van de hogeschool bevindt en bij de hogeschool als student of extraneus, dan wel anderszins is ingeschreven, is gehouden de in het eerste en tweede lid bedoelde voorschriften en regels na te leven. 4. In het geval van overtreding van de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde voorschriften en regels, kan het College van Bestuur, respectievelijk de Instituutsdirectie jegens de overtreder de vereiste maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn: a. een waarschuwing; b. een ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de hogeschool voor de tijd van ten hoogste één jaar of een beëindiging van de inschrijving gedurende eenzelfde periode; c. als de persoon die de bedoelde voorschriften, overtreedt, ernstige overlast binnen de gebouwen en terreinen van de hogeschool heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door of vanwege het College van Bestuur niet heeft gestaakt, kan het College van Bestuur die student de toegang tot de instelling definitief ontzeggen of zijn inschrijving beëindigen.


hogeschoolgids 2010-2011

5. Een maatregel, als bedoeld in het vierde lid, wordt door het College van Bestuur respectievelijk de Instituutsdirectie niet opgelegd, dan nadat de overtreder in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De overtreder kan zich hierbij doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman of doen vertegenwoordigen door een gemachtigde. 6. Een besluit van het College van Bestuur respectievelijk de Instituutsdirectie tot het opleggen van een maatregel als bedoeld in het vierde lid, wordt met redenen omkleed. Het besluit wordt door of vanwege het College van Bestuur respectievelijk de Instituutsdirectie schriftelijk binnen twee weken na de dag waarop de beslissing werd genomen, aan de overtreder medegedeeld. 7. Tegen een maatregel als boven bedoeld, kan de betrokkene in beroep gaan bij de Geschillenadviescommissie (zie bijlage Reglement Geschillenadviescommissie). :m9 :DI

ARTIKEL 4.3

Bescherming persoonsgegevens (privacy) 1. Inzage in examenwerkstukken Zonder voorafgaande toestemming van de student mogen examenwerkstukken -waaronder ook vallen uitwerkingen van tentamenopgaven-, met

04 huisregels en ordemaatregelen

pagina 023

uitzondering van scripties en andere openbare werkstukken, alleen ter inzage worden gegeven aan medewerkers van de instelling die uit hoofde van hun functie daarvan kennis moeten nemen.

3. Rechten studenten vanwege de privacy wetgeving De Wet Bescherming Persoonsgegevens, afgekort Wbp, (artikelen 35 t/m 42) kent aan “betrokkenen” een aantal rechten toe en biedt ook mogelijkheden die rechten eventueel af te dwingen. Die rechten zijn: a. recht op inzage: men mag vragen of de organisatie hem betreffende gegevens verwerkt; b. recht om te verzoeken gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien die gegevens onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend; c. (in bepaalde gevallen); recht op verzet in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden.

2. Meldingen bij de Functionaris Gegevensbescherming De hogeschool geeft aan in welke situaties in de hogeschool persoonsgegevens verwerkt worden: welke gegevens, voor welke doelen en wie toegang hebben tot de gegevens. Deze meldingen worden gedaan bij de Functionaris Gegevensbescherming van de hogeschool, en schriftelijk vastgelegd. Dit betreft ten minste de volgende “verwerkingen”: • Personeelsadministratie; • Salarisadministratie; • Studentenadministratie; • Arbodienst • Onderwijs en Begeleiding • Videocameratoezicht • Communicatiebestanden (zoals verzendlijsten en dergelijke, onder andere ten behoeve van bijvoorbeeld het hogeschoolblad). Studenten en medewerk(st)ers hebben recht op inzage in deze meldingen. Inzage is onder meer mogelijk bij de bibliotheken/mediatheken van de Hogeschool Rotterdam, bij de secretariaten van de Instituten en bij de decanen. Daarnaast worden ze gepubliceerd op de website van de hogeschool, onder de titel “privacy wetgeving”..

Men kan zich met een verzoek als boven bedoeld richten tot het College van Bestuur. . Uiteraard kan men altijd ook inlichtingen vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming.

4. Protocol computergebruik/e-mail- en internetgebruik Op het gebied van computer-, e-mail- en internetgebruik worden ook “meldingen” gemaakt in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Naast het belang van privacybescherming bestaat ook het belang van verantwoord en correct gebruik van deze voorzieningen en de noodzaak dat de hogeschool dit correcte


hogeschoolgids 2010-2011

gebruik moet kunnen bewaken en bevorderen. Om duidelijkheid te verschaffen is er daarom, naast de “Wbp-meldingen” op dit gebied ook een “protocol” opgesteld en vastgesteld, waarin wordt aangegeven wat de hogeschool wel en niet acceptabel vindt en welke rechten en plichten studenten en medewerk(st)ers hebben.

04 huisregels en ordemaatregelen

b. c.

d. Het protocol PC-gebruik van de hogeschool is als bijlage opgenomen bij deze Hogeschoolgids en staat op de website van de Hogeschool Rotterdam. Tot slot is het protocol voor ieder te verkrijgen of in te zien, namelijk bij de Functionaris Gegevensbescherming, de bedrijfsbureaus en de mediatheken.

:m9 :DI

ARTIKEL 4.4

Voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 1. De hogeschool voert een beleid ter bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van studenten, extraneï, medewerkers en anderen die zich binnen de hogeschool bevinden. Dit beleid wordt uitgevoerd volgens de regelgeving van de Arbeidsomstandighedenwet en het daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenbesluit Onderwijs. 2. Tot de rechten van de studenten behoren in ieder geval: a. het recht op voorlichting en scholing

e.

f.

omtrent de gevaren die met de studie of de beroepsuitoefening te maken hebben; het recht op informatie over veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen; het recht op bespreking met docenten of leidinggevenden van veiligheids- en gezondheidsrisico’s; het recht om een studieopdracht te weigeren indien doorgaan met de opdracht acuut gevaar oplevert; het recht op melden van knelpunten bij docenten, leidinggevenden of Arbo- en Milieudienst; het recht op een rookvrije studieomgeving.

pagina 024


hogeschoolgids 2010-2011

05 rechtsbeschermingsregelingen

pagina 025

05 rechtsbeschermingsregelingen

Dit hoofdstuk behandelt klacht- en geschilmogelijkheden voor studenten/extrane誰, toekomstige studenten/extrane誰 en cursisten. :m9

ARTIKEL 5.1

:DI

Bureau Klachten en Geschillen Er is een Bureau Klachten en Geschillen. Bij dit bureau komen alle klachten en geschillen binnen via een klaagschrift waaronder te verstaan een brief of een klachtenformulier dat digitaal ingediend wordt. Ook kan men hier mondeling informatie vragen betreffende het indienen van klachten. Het bureau stuurt een ontvangstbevestiging naar de indiener van de klacht of het geschil en meldt hierin aan wie de klacht is doorgestuurd ter afhandeling. Alle klachten en geschillen worden na afhandeling gearchiveerd door het Bureau Klachten en Geschillen zodat jaarlijks verslag kan worden gedaan. Dit klachtenjaarverslag wordt onderdeel van het jaarverslag dat de Hogeschool Rotterdam uitgeeft.

:m9 :DI

ARTIKEL 5.2

Klachten en Geschillen op grond van of bij de Wet

van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard.

Onder een klacht wordt verstaan: een klacht, als bedoeld in artikel 7.59b van de Wet, is een uiting van ontevredenheid door een student/ toekomstige student of extraneus/ toekomstige extraneus over een gedraging van een persoon of orgaan verbonden aan de Hogeschool Rotterdam, en die in het voortraject niet tot genoegen van de klager is afgehandeld. De klacht is erop gericht te komen tot een oordeel of uitspraak van de hogeschool.

1. Reglement klachten. Er geldt een algemeen recht om een klacht in te dienen. De klacht zal gewoonlijk primair behandeld worden door de instituutsdirectie in het voortraject. Mocht blijken dat de instituutsdirectie de klacht niet tot genoegen heeft afgehandeld kan de student of de groep studenten zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur, via het Bureau Klachten en Geschillen. De behandeling van de klachten vindt plaats op een manier die overeenkomt met de wijze waarop de behandeling van klachten in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht geregeld is, zie bijlage Reglement klachten.

Onder een geschil wordt verstaan: het maken van schriftelijk bezwaar cq. indienen van een beroep door een student/ toekomstig student of extraneus/ toekomstig extraneus tegen een beslissing genomen door een orgaan van de Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit

2. Reglement Examencommissie en Examinatoren In dit Reglement staan in de artikelen 5 en 6 de taken en bevoegdheden vermeld van de Examencommissies en Examinatoren. Tegen de beslissingen van Examencommissies

De hogeschool kent de volgende klachten en geschillen regelingen.


hogeschoolgids 2010-2011

05 rechtsbeschermingsregelingen

pagina 026

en Examinatoren kan een student schriftelijk bezwaar aantekenen, en wel bij het orgaan (examencommissie dan wel de examinator) die dat besluit genomen heeft, zie bijlage Reglement Examencommissies en Examinatoren.

Bestuur over alle overige geschillen die niet door het College van Beroep voor de examens worden behandeld. Er is een Reglement Geschillenadviescommissie en degene die een geschil aanhangig maakt is gehouden aan de procedures zoals die in het Reglement Geschillenadviescommissie zijn voorzien. Zie bijlage Reglement Geschillenadviescommissie.

ARTIKEL 5.3

3 Reglement College van Beroep voor de Examens Het College van Beroep is een op basis van de wet ingesteld onafhankelijk college. Het College van Beroep oordeelt bij uitsluiting over het beroep ingesteld door studenten of extrane誰 tegen onder andere: a. beslissingen tot afwijzing op basis van een bindend studieadvies (art. 7.8b en 7.9 van de Wet); b. beslissingen van examencommissie en examinatoren; Voor de volledige opsomming van gevallen waartegen beroep ingesteld kan worden, wordt verwezen naar de bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens. Degene die het beroep instelt (appellant) is gehouden aan de procedures zoals die in het procedurereglement voor de rechtsgang bij het College van Beroep zijn voorzien, zie bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens. 4. Reglement Geschillenadviescommissie De geschillenadviescommissie is een op basis van de Wet ingestelde onafhankelijke adviescommissie. Zij geeft advies aan het College van

5 College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag De student kan beroep instellen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs tegen een beslissing bij uitspraak inzake een geschil. Tegen uitspraken van het College van beroep voor het hoger onderwijs staat geen hoger beroep open. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na bekendmaking bestreden beslissing. 6. Indieningtermijn. De termijn voor het indienen van een bezwaarof beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn wordt verlengd met de duur van de studentenvakanties zoals aangegeven in het vastgestelde hogeschooljaarrooster. De termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing.

Aanvullende procedures door het instellingsbestuur 1. Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld Eenieder die met discriminatie, intimidatie, pesterij, treiterij, agressie of geweld wordt geconfronteerd, kan zich wenden tot een vertrouwenspersoon, dan wel een klacht indienen bij de speciale klachtencommissie. De klacht kan tot uiterlijk drie jaar na de confrontatie worden ingediend, zie bijlage Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld. 2. Reglement inzake klachten en geschillen van privaatrechtelijke aard. Aangaande klachten en geschillen van privaatrechtelijke aard in het kader van een privaatrechtelijke overeenkomst op het gebied van onderwijs en daaraan verbonden activiteiten - en meer in het bijzonder in het kader van de EVC-procedure - is een aparte rechtsgang voorhanden. Zie het Reglement inzake behandeling van klachten en geschillen in het kader van private activiteiten van de Hogeschool Rotterdam.


hogeschoolgids 2010-2011

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

pagina 027

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

De Hogeschool Rotterdam heeft gekozen voor een specifiek onderwijsmodel, het ROM (Rotterdams Onderwijs Model). De bedoeling is dat het onderwijs plaatsvindt in nauwe wisselwerking met de praktijk. Het ROM komt tot uiting in kennis- praktijk- en studentgestuurde leerlijnen. Kennisgestuurde leerlijn waarin de student kennis, concepten, methodieken en vaardigheden leert. Praktijkgestuurde leerlijn waarin de praktijk zélf de leermeester is voor de aanpak van problemen. Studentgestuurde leerlijn waarin de student zelf vakken kiest op basis van eigen leerdoelen en competenties. Elke leerlijn is in het hele curriculum aanwezig en er is samenhang tussen de verschillende leerlijnen. Concepten en vaardigheden uit de kennisgestuurde lijn ondersteunen het aanpakken van praktijkproblemen in het onderwijs van de praktijkgestuurde lijn. Naarmate de studie vordert veranderen de verhoudingen waarin de leerlijnen voorkomen. De samenhang tussen de leerlijnen waarborgt dat de beoogde beroepscompetenties worden bereikt.

De Hogeschool Rotterdam kent in de afrondende fase van de studie ook mogelijkheden om deel te nemen in bepaalde honoursprogramma’s. Informatie hierover wordt separaat beschikbaar gesteld. :m9 :DI

ARTIKEL 6.1

Informatie over opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs 1. Bacheloropleidingen kunnen voltijds, deeltijds of duaal zijn ingericht. De inrichting van het onderwijs, voltijds, deeltijds of duaal, staat beschreven in de OER. Als normen voor het onderscheid tussen duale, deeltijdse en voltijdse opleidingsvorm kunnen de volgende kenmerken worden gehanteerd: a. het onderwijs van een voltijdse opleiding wordt in de regel overdag aangeboden; b. het onderwijsdeel van een duale opleiding wordt in de regel overdag aangeboden; c. het onderwijs van een deeltijdse opleiding

wordt in de regel ‘s avonds aangeboden; d. de beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, gesloten door de instelling, de student en het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende organisatie, zie artikel 7.7 lid 5 van de Wet; e. studenten die deeltijds onderwijs volgen betalen in de regel een collegegeld dat lager is dan het wettelijke collegegeld voor voltijdstudenten; f. voor verdere bepalingen omtrent de onderscheiden tarieven voor het collegegeld wordt verwezen naar art. 2.4 e.v..van deze Hogeschoolgids. 2. In de OER staat beschreven hoe de overstap van de ene opleidingsvorm naar de andere geregeld is. 3. Het programma van de opleiding staat vermeld in de OER. De propedeuse is zo ingericht dat de student inzicht verkrijgt in de inhoud van de opleiding en de beroeps-


hogeschoolgids 2010-2011

praktijk. Het propedeuseprogramma dient daarnaast zo ingericht te zijn dat de directie aan het einde van de propedeuse een goed oordeel kan geven over de geschiktheid van de student voor opleiding en beroep. Dit oordeel wordt opgenomen in het studieadvies, waaraan de Instituutsdirectie een afwijzing kan verbinden (verwijzing en selectie), zie bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing. 4. Het onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse taal. Voor de opleiding als geheel of voor delen van de opleiding mag hiervan worden afgeweken in de volgende gevallen: a. bij een opleiding voor een vreemde taal en bij opleidingen waarvan het onderwijs overwegend internationaal gericht is; b. bij een gastcollege door een anderstalige docent; c. bij studie/stage in het buitenland; d. als de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs of delen daarvan, dan wel de herkomst van studenten daartoe noodzaakt; e. voor zover de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs daartoe noodzaakt. Het College van Bestuur stelt hiervoor per geval een regeling vast. Dit staat indien van toepassing vermeld in het opleidingspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling.

:m9 :DI

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

pagina 028

ARTIKEL 6.2

b. Indien de Instituutsdirectie niet in staat is om de student een programma van 60 studiepunten aan te bieden (ten gevolge van bijvoorbeeld problemen met betrekking tot volgtijdelijkheid of roostering) dient dit naar de student toe gemotiveerd te worden. c. Als het aan te bieden programma minder dan 60 studiepunten omvat dient de Instituutsdirectie ervoor zorg te dragen, dat het pakket een minimale omvang heeft van 40 studiepunten voor het desbetreffende collegejaar. Keuzecursussen worden bij deze 40 niet meegerekend. De Instituutsdirectie heeft voor dit minimumprogramma een resultaatverplichting. d. Als een student aan het begin van het collegejaar al meer dan 178 studiepunten van het opleidingsprogramma heeft behaald, wordt deze student door de Instituutsdirectie in de gelegenheid gesteld om alle nog resterende studiepunten in dat collegejaar te behalen. e. Voor studenten die ingeschreven worden ná 1 september in een collegejaar, geldt dat voor het desbetreffende collegejaar de hiervóór in lid 3a tot en met d genoemde normen naar rato en in redelijkheid en billijkheid worden aangepast door de Instituutsdirectie. f. Indien een student vaststelt, dat het aangeboden studieprogramma niet voldoet aan deze vereisten kan hij schriftelijk zijn bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie, zie bijlage Reglement Geschillenadviescommissie.

Recht op een studeerbaar programma 1. Het College van Bestuur draagt zorg voor een regelmatige en tijdige beoordeling van de onderwijs- en examenregelingen en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. Het College van Bestuur verstrekt zodanige informatie aan studenten en aanstaande studenten over de instelling, het te volgen onderwijs en de opleidingsnamen dat het die personen in staat stelt opleidingsmogelijkheden te vergelijken, zich een goed oordeel te vormen over de inhoud en de inrichting van het gevolgde of te volgen onderwijs en de examens. 2. De inrichting van de bacheloropleiding, daarin begrepen de spreiding van de studielast, is zodanig dat elke student in redelijkheid elk collegejaar 60 studiepunten kan halen. Daarbij geldt het volgende: a. Een student behoort een onderwijsprogramma aangeboden te krijgen van 60 studiepunten per collegejaar, ongeacht het stadium waarin zijn studie zich bevindt. De Instituutsdirectie dient zich daarvoor in te spannen, met inachtneming van punt c hierna.


:m9 :DI

hogeschoolgids 2010-2011

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

3. In de onderwijs- en examenregeling staat beschreven aan welke stageverplichtingen de student moet voldoen. De Instituutsdirectie draagt er zorg voor dat elke student in de gelegenheid is een geschikte stageplaats te verkrijgen.

5. De studielast van de masteropleidingen advanced nurse practitioner bedraagt 120 studiepunten.

ARTIKEL 6.3

Recht op de wettelijk vastgestelde studielast 1. De studielast wordt uitgedrukt in hele studiepunten; een studiepunt is gelijk aan 28 uren studie. Een onderwijseenheid omvat 1 studiepunt of een veelvoud daarvan. De studielast van een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs bedraagt 240 studiepunten. 2. De studielast van een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs bedraagt 60 studiepunten. 3. De studielast van de masteropleidingen op het gebied van de kunst bedraagt ten minste 60 studiepunten en ten hoogste 120 studiepunten. Het instellingsbestuur bepaalt de studielast van de opleiding. 4. De studielast van de masteropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken bedraagt 90 studiepunten.

6. De studielast van de masteropleidingen physician assistant bedraagt 150 studiepunten. 7. De studielast van de masteropleidingen op het gebied van de bouwkunst bedraagt 240 studiepunten. 8. Het instellingsbestuur kan bepalen dat een opleiding als bedoeld in het tweede lid een grotere studielast heeft dan 60 studiepunten. 9. Bij wet is geregeld welke titel een afgestudeerde mag voeren. Een afgestudeerde van een bacheloropleiding mag zich Bachelor noemen. De toevoeging “of science” of “of arts” is niet toegestaan. Ook mag men dan de eerder bestaande titel baccalaureus voeren, afgekort tot bc, of, als het een opleiding in de techniek of in de landbouw en natuurlijke omgeving betreft, de titel ingenieur, afgekort tot ing. Deze afkortingen worden vóór de naam van de persoon geplaatst. De afgestudeerde van een masteropleiding mag zich Master noemen. De toevoeging “of science” of “of arts” is niet toegestaan. 10. In de onderwijs- en examenregeling wordt de studielast van de opleiding als geheel en van de afzonderlijke onderwijseenheden vermeld.

pagina 029

:m9

ARTIKEL 6.4

:DI

Recht op betaalbaar onderwijs 1. De inschrijving is niet afhankelijk van enig andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld of het examengeld. 2. Kosten voor de hogeschool die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen voor het verzorgen van onderwijs mogen niet aan de student worden doorberekend. 3. De kosten voor onderwijsbenodigdheden voor eigen gebruik zoals boeken, materialen en practicumbenodigdheden, ten behoeve van deelname aan het onderwijs, de tentamens of de examens van de opleiding waarvoor een student is ingeschreven, zijn voor rekening van de student, tenzij anders bepaald. 4. De hoogte van de bijdragen voor excursies, introductiedagen, werkweken en stages tezamen met de overige kosten voor leermiddelen dient in redelijke verhouding te staan tot de normvergoeding van de studiefinanciering. 5. De Instituutsdirectie geeft tijdig voor de aanvang van het studiejaar de studenten een goed inzicht in de omvang van de kosten voor onderwijsbenodigdheden en van de geoormerkte geldelijke bijdragen. Een overzicht van de kosten wordt ter instemming voorge-


hogeschoolgids 2010-2011

legd aan de Instituutmedezeggenschapsraad en opgenomen in het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling. 6. Indien een student de bijdrage niet kan voldoen, terwijl er sprake is van een activiteit of voorziening die deel uitmaakt van een verplicht onderdeel van de opleiding, wordt de student een gelijkwaardig alternatief geboden. Door de hogeschool of het Instituut kan ook een geldelijke ondersteuning aan de student worden gegeven. Zie ook de bepalingen inzake het “Noodfonds”.

:m9

ARTIKEL 6.5

:DI

Recht op studiebegeleiding 1. Studenten hebben recht op studiebegeleiding en op de diensten van een studentendecaan. Indien de situatie van de student daartoe aanleiding geeft dient aan de student bij de studiebegeleiding bijzondere zorg besteed te worden. De hogeschool besteedt bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten die behoren tot een etnische of culturele minderheid waarvan de deelname aan het hoger onderwijs in betekenende mate achterblijft bij de deelname van Nederlanders, die niet behoren tot een dergelijke minderheid. 2. De Instituutsdirectie draagt zorg voor de studiebegeleiding tijdens de verschillende fasen

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

van de studie, zoals de propedeutische fase, de postpropedeutische fase, de stage, het afstuderen en de internationale uitwisseling. 3. In het kader van de studiebegeleiding ontvangt elke student tenminste eenmaal per studiejaar een advies over de voortgang van de studie. Met een student die staat ingeschreven in de propedeutische fase van een bacheloropleiding wordt, zolang hij de propedeuse nog niet heeft behaald, ten minste twee maal per jaar een gesprek gevoerd over de voortgang van de studie. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving in de propedeutisch fase wordt bovendien een studieadvies gegeven waaraan een afwijzing kan worden verbonden. Een dergelijk studieadvies wordt herhaald aan het einde van het tweede jaar van inschrijving in de propedeutische fase, voor zover de student dan de propedeuse nog niet heeft behaald. De student wordt, alvorens tot een afwijzing wordt overgegaan, in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. (Voor een gedetailleerde beschrijving van deze procedure: zie bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing). 4. Als een student studievertraging heeft opgelopen adviseert de Instituutsdirectie over de verdere aanpak van de studie. Het studieprogramma, dat aan de betreffende student wordt aangeboden is gericht op het terugdringen van de studievertraging.

pagina 030

:m9

ARTIKEL 6.6

:DI

Studievoortgangscontrole 1. Het College van Bestuur stelt de studievoortgang vast van elke student op wie de studievoortgangsnormen volgens de Wet Studiefinanciering 2000 van toepassing zijn. De volgende termijnen gelden daarvoor: a. voor de in het hogeschooljaarrooster opgenomen zomervakantie worden studenten die op dat moment niet hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm daarvan in kennis gesteld; deze rapportage is een voorlopige; b. op 1 september wordt definitief vastgesteld of de betrokken studenten inmiddels hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm, dan wel dat zij nog steeds niet voldoen aan de norm; c. zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na deze vaststelling worden de betrokken studenten in kennis gesteld van het feit, dat zij niet hebben voldaan aan de studievoortgangsnorm; d. uiterlijk 1 november wordt door het College van Bestuur aan de betrokken studenten een afschrift gezonden van de gegevens die zijn doorgegeven aan DUO.. Het College van Bestuur geeft tevens aan wat de consequenties zijn voor de studiefinanciering van de student en welke beroepsgang openstaat. 2. Voor studenten die aan meer dan één instelling zijn ingeschreven, stelt de instelling waaraan het volledige collegegeld is betaald


hogeschoolgids 2010-2011

(de instelling van eerste inschrijving) de studievoortgang vast op basis van de som van het aantal door de student behaalde studiepunten binnen de eigen instelling en het aantal punten dat behaald is bij andere instellingen die door de student met overlegging van een schriftelijk bewijs worden aangemeld.

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

pagina 031

:m9

ARTIKEL 6.7

:DI

Recht op informatie en voorlichting

2. Aan het studieadvies kan door de Instituutsdirectie een afwijzing worden verbonden overeenkomstig de regels die zijn opgenomen in de bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing. Tot afwijzing wordt overgegaan indien de student de propedeutische fase nog niet heeft voltooid en, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt geacht moet worden voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling.

1. Studenten dienen tijdig over informatie over voor hen relevante voorzieningen, onderwerpen, regels en regelingen te kunnen beschikken.

3. De Instituutsdirectie kan bepalen, dat voor een student of een extraneus, de termijn om studiepunten die zijn behaald aan andere instellingen aan te melden bij de studentenadministratie van het Instituut, verstreken is. De Instituutsdirectie dient daarbij te voldoen aan de vereisten van behoorlijk bestuur.

2. Indien een beslissing met betrekking tot het voortbestaan van de opleiding, opleidingsvariant of opleidingslocatie wordt genomen, dienen de studenten tijdig hierover geïnformeerd te worden.

:m9

4. De hogeschool doet voor het einde van de tweede maand volgend op de maand waarin een student, bedoeld in artikel 17g, eerste lid dan wel 17h van de Wet op de Studiefinanciering (nieuw), het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd daarvan mededeling aan DUO en zendt bericht hierover aan de student. 5. Het College van Bestuur treft een regeling voor de aanspraak op financiële steun voor studenten die vanwege bijzondere omstandigheden niet hebben voldaan aan de normen voor de studievoortgang (zie hoofdstuk 3 Financiële Ondersteuning Studenten).

:DI

ARTIKEL 6.8

Het Studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar 1. Aan elke student wordt aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van elke bacheloropleiding, voltijds, deeltijds en duaal, een advies uitgebracht over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Ook aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase wordt een advies uitgebracht, tenzij de student het propedeutisch examen reeds heeft behaald. Deze adviezen worden uitgebracht door de Instituutsdirectie volgens het “Reglement Studieadvies en Afwijzing”; zie bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing.

3. Als de studieprestaties van een student sterk achterblijven krijgt deze student binnen een redelijke termijn een waarschuwing dat de studieprestaties aanzienlijk verbeterd dienen te worden wil de student niet in aanmerking komen voor een afwijzing. De Instituutsdirectie stelt de student alvorens tot een afwijzing over te gaan in de gelegenheid te worden gehoord. 4. De student die een studieadvies heeft ontvangen, waaraan een afwijzing is verbonden, kan niet meer aan de hogeschool voor dezelfde opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. Daaronder vallen ook de opleidingen waarmee de desbetreffende opleiding het propedeutisch examen gemeen heeft. 5. Na 1 juni van het studiejaar dat volgt op de datum waarop de afwijzing is gegeven kan de


hogeschoolgids 2010-2011

student de Instituutsdirectie verzoeken om opnieuw toegelaten te worden tot de opleiding. (Zie bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing). In dit verzoek dient de student aannemelijk te maken, dat de opleiding met vrucht gevolgd kan worden.

:m9

ARTIKEL 6.9

:DI

Rechtsbescherming studieadvies (zie 6.8) in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens, zie bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens.

06 studieopbouw en ondersteunende faciliteiten

pagina 032


hogeschoolgids 2010-2011

07 kwaliteitszorg

pagina 033

2. Uitvoering van de zelfevaluatie ter voorbereiding van die beoordeling geschiedt mede aan de hand van het oordeel van studenten over de kwaliteit van het onderwijs, inclusief de personele invulling daarvan.

7. Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met studenten over de kwaliteit van het onderwijs en de studentenzaken binnen de hogeschool. De resultaten van dit overleg worden door het College van Bestuur ter beschikking gesteld van de Studentengeleding van de Centrale Medezeggenschapsraad.

07 kwaliteitszorg

:m9

ARTIKEL 7.1

:DI

Kwaliteitszorg door de Hogeschool De hogeschool ontplooit op het gebied van kwaliteitszorgactiviteiten in de kaders van accreditering en visitatie. Deze activiteiten houden tenminste in: • regelmatige beoordeling van de opleidingen; • regelmatige evaluatie van het onderwijs en de voorzieningen door studenten; • ontwikkelen en in stand houden van goed functionerende opleidingscommissies.

:m9

ARTIKEL 7.2

:DI

Recht op kwaliteit en evaluatie 1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat, zoveel mogelijk in samenwerking met andere instellingen, wordt voorzien in een regelmatige beoordeling, mede door onafhankelijke deskundigen, van de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de opleidingen.

3. Studenten nemen deel aan het overleg ten behoeve van het opstellen van een zelfevaluatierapport door een opleiding. 4. De uitkomsten van de beoordeling zijn openbaar. 5. De Instituutsdirectie draagt er zorg voor dat elke student ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid wordt gesteld schriftelijk een oordeel te geven over de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen. 6. De Instituutsdirectie regelt de wijze waarop wordt omgegaan met de uitkomst van de evaluaties van de kwaliteit van de opleiding door de studenten. Eén en ander wordt aan de studenten bekend gemaakt.

8. In het jaarverslag van de hogeschool worden uitkomsten ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs opgenomen. 9. De opleidingscommissie voert tenminste tweemaal per jaar overleg met de Instituutsdirectie. Het College van Bestuur controleert periodiek of de bepalingen in de Hogeschoolgids met betrekking tot de onderwijs- en examenregeling door de Instituten correct worden uitgevoerd en geeft in verband hiermee indien nodig richtlijnen en aanwijzingen aan de Instituutsdirectie, en richtlijnen met betrekking tot organisatorische zaken aan de Voorzitter van de Examencommissie.


hogeschoolgids 2010-2011

08 studentenvoorzieningen

pagina 034

08 studentenvoorzieningen

:m9

ARTIKEL 8.1

:DI

Studentenvoorzieningen Studenten die bij de hogeschool staan ingeschreven hebben het recht gebruik te maken van de volgende voorzieningen. Voor alle voorzieningen geldt dat op een voor studenten goed toegankelijke plaats duidelijk staat aangegeven welke de eventuele openingstijden en spreekuren zijn van de voorziening. 1. Het studentendecanaat Studenten kunnen gebruik maken van de diensten van de studentendecanen van de hogeschool. De studentendecanen bieden raad, bijstand en informatie aan studenten bij: a. studievragen en studieproblemen (studievertraging, studieplanning, studiekeuze, overstappen e.d.); b. studiefinanciering, financiële ondersteuning, noodfonds; c. persoonlijke vragen en problemen; d. het indienen van een klacht, beroepsprocedures etc.

De decaan waarborgt de vertrouwelijkheid van gegevens indien een student voor raad en bijstand een beroep op hem doet. De spreekuren van de decanen staan ook vermeld in het hogeschoolblad. 2. Mediatheek Studenten hebben het recht gebruik te maken van de mediatheekvoorzieningen binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden. Randvoorwaarden (b.v. uitleentijd) staan duidelijk vermeld. Informatie hierover is op te vragen bij de mediatheek. 3. Studievoorlichting Studenten en aankomende studenten kunnen bij de balie van de studievoorlichting informatie krijgen over alle opleidingen van de hogeschool. 4. International office Bij het international office kunnen studenten advies en informatie verkrijgen over studeren in het buitenland.

5. Taalhulp De hogeschool kent helpdesks voor studenten die problemen hebben met de Nederlandse taal. Deze helpdesks zijn vrij toegankelijk voor alle studenten van de hogeschool. De openingstijden/ spreekuren staan ook aangegeven in het hogeschoolblad. 6. Topsportbeleid De hogeschool kent een topsportbeleid, dat erop is gericht om het mogelijk te maken studie en topsport te combineren zonder dat studievertraging optreedt. Een brochure met informatie daarover is beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen topsportactiviteiten een zodanige hoeveelheid tijd in beslag nemen dat daardoor studievertraging ontstaat. Er kan dan een beroep worden gedaan op de Regeling “Financiële Ondersteuning Studenten”. Het dient in dat geval te gaan om sportactiviteiten op (inter)nationaal niveau, waarbij sprake is van een substantiële tijdsbesteding. De betrokken student dient tot de nationale selectie van een bij het NOC/NSF aangesloten sportbond te behoren.


hogeschoolgids 2010-2011

08 studentenvoorzieningen

Een beroep op de hier bedoelde voorziening is niet mogelijk in combinatie met het gebruik van andere, groepsgewijze voorzieningen die de hogeschool heeft getroffen.

choloog als zij door de studentendecanen zijn doorverwezen. De dienstverlening door de studentenpsycholoog is voornamelijk gericht op studieproblemen en heeft tot doel dat een mogelijke studieachterstand zo veel mogelijk beperkt blijft, in het belang van de student.

7. Vertrouwenspersonen De hogeschool kent regels ter bescherming tegen discriminatie, intimidatie, pesterij, treiterij, agressie of geweld. Daarvoor is een klachtenprocedure beschreven, zie bijlage Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld. Studenten die geconfronteerd worden met één of meer van deze problemen kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersonen die daartoe door de hogeschool zijn aangesteld. De namen van de vertrouwenspersonen worden gepubliceerd in het hogeschoolblad. 8. Helpdesk voor studenten met een beperking Deelname van studenten met een functiestoornis aan het onderwijs van de hogeschool en het door hen met succes doorlopen van dat onderwijs mogen niet belemmerd worden door oplosbare knelpunten in de omstandigheden waaronder de studie wordt gevolgd. De decaan functioneert hierbij als aanspreekpunt. Daarnaast is er een centrale helpdesk waar studenten met beperkingen zich kunnen melden. 9. Studentenpsycholoog Studenten van de hogeschool kunnen gebruik maken van de diensten van een studentenpsy-

10. Noodfonds De hogeschool kent een noodfonds voor studenten. Vanuit het noodfonds kan, meestal in de vorm van een lening aan de student, voor enige tijd een financiële voorziening worden getroffen in een financiële (nood)situatie. Het noodfonds kan niet worden ingezet in plaats van bestaande voorzieningen. Een beroep op het noodfonds wordt gedaan via de decaan. 11. Verzekering Studenten dienen zelf verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid. Slechts in die gevallen waarin de eigen verzekering van de student niet van toepassing is, kan een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de hogeschool. Dit is ook van toepassing voor de student, die buiten de hogeschool stage loopt. Voor studenten heeft de hogeschool daarnaast een beperkte aanvullende ongevallenverzekering. In de eerste plaats geldt dat iedere student geacht wordt zelf verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid en ziektekosten.

pagina 035


hogeschoolgids 2010-2011

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

pagina 036

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

:m9

ARTIKEL 9.1

:DI

Algemeen Deze Onderwijs- en Examenregeling is de onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De onderwijs- en examenregeling bestaat uit zowel een instellingsspecifiek deel (wordt geregeld in dit hoofdstuk) als een opleidingsspecifiek deel (zie hoofdstuk 10 en 11).

:m9

ARTIKEL 9.2

:DI

Aanbieding Onderwijs 1. Vrije keuzeruimte: studielast tenminste 12 studiepunten: In het studieprogramma van elke opleiding is een aantal keuzecursussen opgenomen. Er worden over zeer uiteenlopende onderwerpen keuzecursussen aangeboden. Deze onderwijseenheden maken een verplicht onderdeel van de studie uit. Keuzecursussen worden door de student naar eigen inzicht ingevuld, binnen de door de Insti-

tuutsdirectie geformuleerde randvoorwaarden. Het aanbod van keuzeonderwijs wordt ieder jaar voor de hele Hogeschool vastgesteld. De opleidingen bieden daarin onderwijs aan dat in principe voor alle studenten openstaat. Om aan die programma’s te kunnen deelnemen moet de student daarop intekenen. De activiteiten in het kader van de vrije keuzeruimte kunnen door de student worden gekozen uit de volgende mogelijkheden: a. door een keuze te maken uit het hogeschoolaanbod van onderwijseenheden die de opleiding in het opleidingspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling heeft gereserveerd voor de vrije keuzeruimte; b. door het volgen van verplichte bijspijker- of deficiëntiecursussen (zie punt 2 en 3 van dit artikel); c. door het indienen van een voorstel voor het invullen van de vrije keuzeruimte; de Instituutsdirectie beslist of de voorgestelde onderwijseenheden voldoen aan de vereisten (zie nadere informatie over keuzevakken);

d. door het verrichten van taken ten behoeve van de instelling (medezeggenschap, organiseren van activiteiten zoals introductieweken e.d.); de Instituutsdirectie bepaalt in hoeverre deze activiteiten met studiepunten worden beloond. De studiepunten in de vrije keuzeruimte kunnen niet worden verkregen via een vrijstellings- of compensatieregeling. Van de regel dat keuzepunten niet verkregen kunnen worden door vrijstellingen kan alleen worden afgeweken in die gevallen waarin de Examencommissie aan een student zodanige vrijstellingen verleent dat die vrijstellingen samen tot gevolg hebben dat deze student vrijgesteld is van het gehele programma van het eerste en/of het tweede jaar van de opleiding. Ook is vrijstelling van keuzeonderwijs mogelijk indien de Examencommissie bepaald heeft dat in een bepaald jaar vrijstellingen verleend kunnen worden voor minimaal 30 studiepunten (keuzevakken niet meegerekend), waarbij de omvang van de te verkrijgen vrijstellingen voor


hogeschoolgids 2010-2011

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

pagina 037

keuzeonderwijs bepaald wordt naar rato van de omvang van de vrijstellingen voor “reguliere” onderwijs .

bepaalde kennis en vaardigheden, die van belang zijn voor het volgen van de opleiding, niet of in een te geringe mate bezit. Door het behalen van verplichte bijspijkercursussen verkrijgt de student studiepunten ten behoeve van het opleidingsprogramma van 240 studiepunten. De studiepunt(en) voor een verplichte bijspijkercursus komen altijd in de plaats van de verplicht te behalen studiepunten in het kader van het hogeschoolbrede vrije keuzeonderwijs. Als aan de student niet verplichte cursussen worden aangeboden ter verbetering van zijn startcapaciteit vallen die buiten het opleidingsprogramma en leveren die geen studiepunten op.

e. de regeling van de begeleiding en de wijze van beoordelen; f. de regeling die aangeeft hoe de student -als dat nodig is- de studiepunten van de scriptie/ afstudeeropdracht/het afsluitend examen in delen kan behalen.

2. Deficiëntiecursussen Als voor een opleiding een vakkenpakketeis/ profieleis geldt, staat in de opleidingsbrochure bij de toelatingsvoorwaarden vermeld om welke vakken het gaat (zie Reglement Inschrijving). Bij sommige, door de Minister aangewezen, opleidingen is het mogelijk, te beginnen zonder dat aan een dergelijke eis is voldaan. Studenten die in zo’n geval bij aanvang van de opleiding niet voldoen aan de vakkenpakketeis/ profieleis hebben een “formele deficiëntie”. De Instituutsdirectie kan de student dan verplichten tot het volgen van deficiëntiecursussen. Als deze deficiëntiecursussen binnen de 60 studiepunten van het propedeuseprogramma worden ondergebracht leveren ze studiepunten op. Deficiëntiecursussen, die worden aangeboden buiten het opleidingsprogramma leveren geen studiepunten op. In de onderwijs- en examenregeling staat aangegeven welke de verplichtingen zijn waaraan de student moet voldoen om een formele deficiëntie op te heffen. Het propedeutisch examen kan pas worden behaald als de formele deficiëntie is opgeheven. 3. Bijspijkercursussen De Instituutsdirectie kan een student verplichten om bijspijkercursussen te volgen als uit de studieresultaten blijkt, dat de student

4. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen In het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling worden de volgende gegevens opgenomen: a. de plaats in het curriculum en het aantal studiepunten dat de scriptie, afstudeeropdracht, of het afsluitend examen omvat; b. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens men aan de scriptie, afstudeeropdracht of het afsluitend examen mag beginnen; c. de wijze waarop het onderwerp wordt bepaald; d. de wijze waarop de student een afstudeerplaats kan verkrijgen (voor zover van toepassing);

5. Minorprogramma’s In de hoofdfase speelt de minor een belangrijke rol. Een minorpakket is een samenhangend geheel van onderwijsonderdelen rond een thema dat voor de gekozen opleiding van belang is. Minors worden door alle opleidingen georganiseerd. In het laatste deel van de studie krijgt de student de gelegenheid een aanwijsbare extra competentie te verwerven waarmee de opleiding een gekozen profilering krijgt (startkwalificatie). De minor is een zelfstandig onderdeel van de studie waarbij kennis en praktijkgestuurd onderwijs elkaar afwisselen in een verhouding van ca 50%-50%. Een minor is grensverleggend en innovatief. De student verdiept zich ook in nieuwe conceptuele kaders. Daarnaast is de student bezig met nieuwe ontwikkelingen in zijn beroep of is bezig op het grensvlak tussen beroepen. Er is keuze uit een aantal minorpakketten. De omvang van het minorpakket bedraagt 30 studiepunten. Minors kunnen naar inzicht van de Instituutsdirectie worden ingevuld binnen het doel en de eindtermen van de opleiding. Iedere


hogeschoolgids 2010-2011

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

student moet kiezen voor een bepaalde minor, uit het beschikbare aanbod.

2. De examencommissie regelt de gang van zaken rondom tentamens en examens.

Centraal wordt door middel van een “kruisjesschema” bepaald en aangegeven welke minoren voor welke groepen van studenten acceptabel geacht worden. Dit schema wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.

3. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden. Een tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek.

Ook kent de Hogeschool Rotterdam de mogelijkheid om deel te nemen aan bepaalde honoursprogramma, waarbij ook minoren een rol spelen. Voor deelname aan zogenaamde honoursprogramma’s kunnen voorwaarden en toegangseisen gesteld worden.

:m9 :DI

ARTIKEL 9.3

Algemene bepalingen met betrekking tot Tentamens en Examens 1. Elke bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het afsluitend examen. Het propedeutisch examen is behaald als de 60 studiepunten van de propedeuse zijn behaald. Het afsluitend examen is behaald als de 180 studiepunten van de postpropedeutische fase zijn behaald en het propedeutisch examen, dan wel dat vrijstelling van het behalen van het propedeutisch getuigschrift is verkregen.

a. Als het tentamen dat behoort bij een onderwijseenheid met voldoende resultaat is afgelegd, verkrijgt de student het aantal studiepunten dat overeenkomt met de studielast van de onderwijseenheid. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. (Zie artikel 9.6.2 voor de compensatieregeling en artikel 9.7 voor de vrijstellingsregeling). b. Het examen van de totale opleiding of dat van een fase daarvan is behaald, wanneer alle studiepunten, die behoren tot de opleiding of een bepaalde fase daarvan zijn behaald. De examencommissie kan bepalen, dat een afsluitend onderzoek deel uitmaakt van het examen. In het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling staat

pagina 038

vermeld wat dit onderzoek inhoudt en hoeveel studiepunten ermee kunnen worden behaald. c. De student of extraneus die slaagt voor een tentamen ontvangt als bewijs daarvan een bewijsstuk van de examinator(en) (art. 7.11 lid 1 van de Wet). d. De student of extraneus die slaagt voor een examen, ontvangt van de examencommissie als bewijs een getuigschrift waarop de onderdelen van het examen en eventueel de daaraan verbonden bevoegdheden zijn vermeld. e. Voor elk tentamen wordt een herkansing aangeboden, in de regel aan het einde van het kwartaal volgend op dat waarin het tentamen is aangeboden of na kwartaal 4 uiterlijk voor het einde van het collegejaar. Indien is besloten tot verlenging van de periode waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden, verwerkt en getoetst, tot één semester (zie artikel 12.1.), vindt herkansing plaats bínnen het collegejaar. f. Voor het tentamen dat hoort bij een onderwijseenheid die langer loopt dan één kwartaal en/of waarbij aanwezigheid van de student vereist is, wordt een herkansing aangeboden binnen een redelijke termijn, bij voorkeur binnen hetzelfde collegejaar. Bij een dergelijke onderwijseenheid kan een


hogeschoolgids 2010-2011

herkansing inhouden het verrichten van enkele aanvullende werkzaamheden door de student. g. De student of extraneus die minstens twee tentamens heeft behaald, maar niet het examen, ontvangt op verzoek een bewijs van de examencommissie dat in elk geval inhoudt welke tentamens zijn behaald. Dit wordt een verklaring genoemd. h. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en maatregelen, die in dat verband genomen moeten worden.

:m9 :DI

ARTIKEL 9.4

Procedure met betrekking tot Tentamens en Examens 1. Tot het afleggen van de tentamens, herkansingen en examens zijn diegenen bevoegd die voldoen aan de toelatingseisen en staan ingeschreven als student of extraneus (zie Reglement Inschrijving) voor de desbetreffende opleiding. Daarnaast kan de examencommissie eisen dat alleen studenten die zich hebben ingeschreven voor tentamen of herkansing, kunnen deelnemen aan tentamen of herkansing. Deze eis dient vermeld te staan in de onderwijs- en examenregeling. De examencommissie kan een maximum

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

pagina 039

stellen aan het aantal malen dat een student in een bepaald collegejaar aan een bepaald tentamen mag deelnemen. Een dergelijk maximum dient in de onderwijs- en examenregeling vermeld te worden. De examencommissie kan bepalen dat een student die een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd, dit tentamen niet opnieuw mag afleggen. 2. Als er bijzondere aangelegenheden zijn waar de studenten van op de hoogte moeten zijn met het oog op het afleggen van een tentamen (b.v. het gebruik van literatuur, een calculator etc.), dient dat ruim tevoren aan de studenten medegedeeld te worden. 3. In de beschrijving, die behoort bij elke onderwijseenheid, staat vermeld op welke wijze de toetsing van de onderwijseenheid plaats vindt en op welke wijze het eindoordeel tot stand komt. 4. Indien, bijvoorbeeld bij de beoordeling van een stage, of van een leer-werkperiode in een duale opleiding, het advies van één of meer deskundigen van buiten de hogeschool wordt betrokken die niet door de examencommissie zijn aangewezen als examinator (bijvoorbeeld de stagebegeleider), wordt in de onderwijsen examenregeling vermeld op welke wijze het eindoordeel tot stand komt. 5. hoeveel tijd beschikbaar is, welke hulpmid-

delen gebruikt mogen worden en welke de beoordelingsnormen zijn. Voor andere vormen van toetsing dient dit zo mogelijk ook te geschieden. 6. Studenten met een beperking en studenten met een functiestoornis kunnen deelnemen aan tentamens op een wijze, die zoveel mogelijk is aangepast aan hun mogelijkheden; de examencommissie beslist daarover, na advies te hebben ingewonnen bij de studentendecaan. Het zelfde geldt voor extraneï.

:m9

ARTIKEL 9.5

:DI

Fraude bij tentamen of examen 1. Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste één jaar. Bij ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen, zie artikel 7.12b lid 2 WHW. 2. Indien de fraude en of onregelmatigheden na afloop van de uitgifte van het getuigschrift wordt ontdekt, kan de examencommissie besluiten het eerder uitgesproken oordeel


hogeschoolgids 2010-2011

over de examinandus te herroepen en het ten gevolge van dit oordeel uitgereikte getuigschrift door tussenkomst van het College van Bestuur te doen terugvorderen. 3. Een maatregel als bedoeld in lid 1 of een maatregel als bedoeld in lid 2 wordt door de examencommissie niet opgelegd dan nadat diegene die van de fraude wordt beschuldigd, in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De overtreder kan zich hierbij doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman dan wel zich doen vertegenwoordigen door een gemachtigde. 4. Een besluit van de examencommissie tot het opleggen van een maatregel, als in de voorgaande leden bedoeld, wordt met redenen omkleed. Het besluit wordt door de examencommissie schriftelijk en binnen twee weken na de dag waarop de beslissing is genomen, aan de overtreder meegedeeld. 5. De betreffende student heeft het recht tegen één van de bovengenoemde beslissingen van de examencommissie in beroep te gaan bij het College van Beroep, zie bijlage College van Beroep.

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

pagina 040

:m9

ARTIKEL 9.6

:DI

Tentamenresultaten en criteria

Bij een compensatieregeling geldt altijd het volgende: a. de betreffende onderwijseenheid is ondergebracht in een compensatieblok; b. voor elke onderwijseenheid van het compensatieblok moet een beoordelingsresultaat hoger dan een minimum zijn verkregen of een vrijstelling; (als voor een bepaalde onderwijseenheid geen beoordelingsresultaat noodzakelijk is, wordt de student geacht een vrijstelling te hebben voor deze onderwijseenheid); c. de studielast van de niet behaalde onderwijseenheden binnen een compensatieblok mag niet groter zijn dan een tevoren vastgesteld maximum; d. eventuele aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld cijfermiddeling of gewogen cijfermiddeling).

1. Tentamencriteria In het opleidingspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling staat aangeven welke resultaten behaald kunnen worden voor een tentamen: cijfers, letters en/of de kwalificaties behaald/niet behaald of voldoende/onvoldoende. Tevens staat aangegeven wanneer een beoordelingsresultaat voldoende is, wanneer onvoldoende en wanneer onvoldoende maar compenseerbaar volgens de compensatieregeling (zie punt 2 van dit artikel). Bij deze Hogeschoolgids is een bijlage gevoegd (“actuele alfanumerieke resultaten met numerieke equivalent”) waarin een overzicht met onderlinge relaties wordt gegeven van de verschillende systemen om beoordelingsresultaten bij tentamens aan te duiden.

2. Compensatieregeling Per opleiding kunnen al dan niet één of meer compensatieregelingen gelden. Als er een compensatieregeling van kracht is, behoeft, op grond van artikel 9.3.3, een tentamen niet altijd een voldoende resultaat op te leveren wil de student toch de bij de onderwijseenheid behorende studiepunten behalen.

Als voldaan is aan de voorwaarden behaalt de student de studiepunten van de onderwijseenheden waar geen voldoende resultaat voor is behaald binnen het compensatieblok. De onvoldoende tentamenresultaten blijven staan. De verdeling van de onderwijseenheden over de compensatieblokken staat vermeld in het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling op zodanige wijze, dat voor studenten duidelijk is welke onderwijseenheden kunnen worden gecompenseerd en welke niet.


hogeschoolgids 2010-2011

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

pagina 041

Voor alle minoren geldt dat er geen compensatie mogelijk is: een onvoldoende resultaat voor een minor of een onderdeel daarvan kan niet gecompenseerd worden met één of meer resultaten die buiten deze minor behaald zijn of worden.

zijn geaccordeerd en definitief zijn ingevoerd in het studentvolgsysteem Osiris.

1. Als een student van oordeel is dat hij in aanmerking komt voor een vrijstelling richt hij een verzoek aan de examencommissie. Dit verzoek gaat vergezeld van tenminste twee documenten: a. een beschrijving van het onderwijs op grond waarvan de student de vrijstelling aanvraagt (cursuswijzer, reader, leerboek etc.); b. een bewijs, dat de toetsing die bij dat onderwijs behoort met voldoende resultaat is afgelegd (cijferlijst b.v.).

4. Geldigheidsduur Behaalde studiepunten blijven vijf jaar geldig, behoudens verlenging van deze termijn door de examencommissie.

3. Tentamenresultaten In het opleidingspecifieke deel van de onderwijsen examenregeling staat aangegeven op welke wijze de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt en hoe de student inzage kan krijgen in het gemaakte werk en de wijze waarop het beoordeeld is. De volgende bepalingen gelden hiervoor: a. Het resultaat van een tentamen moet bekend worden gemaakt ten hoogste vier weken na het afnemen ervan (studentenvakanties tellen niet mee). De examencommissie kan deze termijn verkorten indien zij dit met het oog op herkansing nodig acht. Het streven is erop gericht om het resultaat van een tentamen binnen twee weken kenbaar te maken; b. Na het bekend worden van de resultaten van het tentamen kan de student inzage krijgen in het gemaakte werk en de beoordeling ervan; c. De student heeft recht op een toelichting op de beoordeling van zijn gemaakte werk. De student kan pas rechten ontlenen aan behaalde resultaten voor zover de resultaten

5. Bewaartermijn Examengegevens, inclusief tentamengegevens, waaronder tentamencijfers, moeten door de instelling gedurende minimaal 1 jaar, te rekenen vanaf de officiële datum van diplomering, worden bewaard. Kopieën van getuigschriften (diploma’s) en diplomasupplementen worden blijvend bewaard.

:m9

ARTIKEL 9.7

:DI

Studievoortgang Vrijstellingen Als aan een student voor een tentamen vrijstelling wordt verleend, worden de studiepunten die behoren bij die onderwijseenheid aan de student toegekend zonder dat het tentamen met goed gevolg is afgelegd. De op basis van vrijstelling toegekende studiepunten tellen niet mee bij Tempobeurs of Prestatiebeurs. Bij de toekenning van vrijstellingen gelden de volgende bepalingen 1 t/m 9:

De examencommissie vraagt advies aan de docent, die de betreffende onderwijseenheid verzorgt, waarna de examencommissie een beslissing neemt, en de student schriftelijk van de uitslag op de hoogte stelt. 2. De vrijstelling is pas van kracht op het moment dat de student het schriftelijk bewijs daarvan van de examencommissie heeft ontvangen. 3. De examencommissie draagt er zorg voor, dat in vergelijkbare situaties vergelijkbare beslissingen worden genomen. 4. De examencommissie zal geen verzoek tot vrijstelling van een tentamen in behandeling nemen van een student die dit tentamen reeds feitelijk tenminste één keer heeft afgelegd.


hogeschoolgids 2010-2011

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

pagina 042

5. De examencommissie verleent slechts vrijstelling op verzoek van de student. Het is mogelijk dat de examencommissie de student attendeert op de mogelijkheid één of meer vrijstellingen te vragen, bij voorbeeld op grond van een vwo-diploma, of een diploma van een verwante MBO-vooropleiding. In dat geval kan de procedure voor het verlenen van vrijstellingen door de examencommissie worden vereenvoudigd.

8. Er worden bij de hogeschool geen vrijstellingen verleend die bij elkaar genomen meer dan 180 studiepunten zouden omvatten, in die zin dat het maximaal te verkrijgen aantal punten vrijstellingen bij instroom in het eerste jaar van een opleiding 180 van de in totaal 240 te behalen punten bedraagt en bij instroom in de hoofdfase maximaal 120 punten van de dan nog te behalen 180 punten. Een en ander geldt per opleiding.

2. Het propedeutisch examen van een bacheloropleiding is behaald als de 60 studiepunten van het propedeuseprogramma zijn behaald, inclusief de voor de propedeuse geprogrammeerde studiepunten in de hogeschoolbrede vrije keuzeruimte.

6. Een student die op zijn verzoek van de examencommissie een schriftelijke bewijs van vrijstelling van een tentamen heeft gekregen, is niet gerechtigd dit tentamen af te leggen.

9. De hogeschool kent procedures en criteria voor de erkenning van verworven competenties voor degene die (nog) niet zijn ingeschreven. Een dergelijke erkenning kan ingebracht worden bij een verzoek om vrijstelling aan een examencommissie.

7. Voor minoren geldt dat vrijstelling mogelijk is tot een maximum van 15 studiepunten. De Examencommissie van de opleiding van de student is bevoegd deze vrijstelling te verlenen op basis van het voorstel van de docent(en) / examinator(en) van de desbetreffende minor. Aanvullend geldt dat deze vrijstellingen door de student (gemotiveerd) aangevraagd dienen te worden bij bedoelde docenten / examinatoren; indien de aanvraag rechtstreeks ontvangen wordt door de Examencommissie van de opleiding van de student zendt deze Examencommissie de aanvraag door naar deze docenten / examinatoren met verzoek om ter zake een voorstel te doen aan de Examencommissie.

In het Reglement Studieadvies en Afwijzing is opgenomen hoe studiepunten, die zijn verkregen via vrijstellingen, worden meegeteld bij het toepassen van de normen, zie bijlage.

:m9

ARTIKEL 9.8

:DI

Bewijsstukken en getuigschriften 1. Studenten krijgen minimaal twee keer per jaar een officieel overzicht van de tot dan toe behaalde studieresultaten en/of studiepunten. Een overzicht van de door de student behaalde studiepunten kan worden opgevraagd via OSIRIS Student.

3. Het afsluitend examen is behaald als door de examencommissie is vastgesteld dat alle benodigde studiepunten behaald zijn. Dat wil voor een bacheloropleiding zeggen: • het propedeutisch examen; • de 180 studiepunten van de postpropedeutische fase, inclusief de voor de postpropedeutische fase geprogrammeerde studiepunten in de hogeschoolbrede vrije keuzeruimte; in totaal 240 studiepunten voor het opleidingsprogramma als geheel. De officiële datum van afstuderen is de dag, dat de examencommissie vaststelt, dat alle vereiste studiepunten zijn behaald. Binnen twee dagen na deze vaststelling wordt de student van deze beslissing in kennis gesteld. 4. Tenminste zes maal per collegejaar, in de tijd gespreid op een manier die het belang van de student dient, wordt het afsluitend examen afgenomen. Indien de student naar het oordeel van de examencommissie aan de exameneisen voldoet en het College van Bestuur geen bezwaar heeft in het kader van artikel 7.58


hogeschoolgids 2010-2011

a.

b. c.

d.

lid 4 van de wet, wordt korte tijd na het examen het getuigschrift (=diploma) uitgereikt. Per opleiding wordt één eindgetuigschrift uitgereikt. In het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling staat beschreven: het aantal malen per jaar dat het afsluitend examen wordt afgenomen en diploma’s worden uitgereikt; de termijn waarop de resultaten van de tentamens bekend moeten zijn; verplichtingen van de student naar de organisatie toe om het diploma te kunnen verkrijgen. Zie ook artikel 2.9 lid 1.0. Degene die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig door het College van Bestuur vast te stellen regels de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan.

5. Op het getuigschrift dat wordt verstrekt naar aanleiding van het met positief gevolg afgelegd hebben van het afsluitend examen staat in elk geval vermeld: a. de naam van de student; b. de naam van de hogeschool; c. de officiële naam van de opleiding; d. overzicht van examenonderdelen en studieresultaten; e. naam van een eventuele afstudeerrichting, die de student heeft gevolgd; f. indien van toepassing: aan welke beroeps-

09 onderwijs- en examenregeling (het Instellingsgedeelte)

vereisten is voldaan, respectievelijk de verkregen onderwijsbevoegdheid; g. welke graad als bedoeld in artikel 7.10a WHW, eerste of tweede lid is verleend; h. de accreditatiedatum. i. Indien het een gezamenlijke opleiding of een gezamenlijke afstudeerrichting als bedoeld in artikel 7.3b WHW betreft, de naam van de instelling of, bij een gezamenlijke opleiding, instellingen die de bedoelde opleiding of afstudeerrichting mede heeft of hebben verzorgd. 6. De examencommissie voegt aan het getuigschrift een supplement toe. Het supplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van de opleidingen. Het supplement bevat in elk geval de volgende gegevens: a. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt; b. of het een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft; c. een beschrijving van de inhoud van de opleiding; d. de studielast van de opleiding. Het supplement wordt opgesteld in het Engels en voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat.

pagina 043

:m9

ARTIKEL 9.9

:DI

Uitzonderingen In alle gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, dan wel in gevallen waarin toepassing van de onderwijs- en examenregeling leidt tot kennelijke onbillijkheden beslist de voorzitter van de examencommissie respectievelijk de Instituutsdirectie. De voorzitter van de examencommissie respectievelijk de Instituutsdirectie stelt het College van Bestuur op de hoogte van de genomen beslissing en de argumentatie die heeft geleid tot de beslissing.


hogeschoolgids 2010-2011

@; F: @DI

10 onderwijs en examenregeling

pagina 044

10 Onderwijs en Examenregeling (het opleidingsspecifieke gedeelte: Opbouw van de studie) ARTIKEL 10.1

ARTIKEL 10.1.1 OPZET EN DEELNAME AAN ONDERWIJS

Algemeen geldende bepalingen binnen het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde.

Inschrijving deelname aan het onderwijs. Het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde kan de student verplichten zich in te schrijven voor deelname aan cursussen in het onderwijs. Indien deze verplichting bestaat dan wordt de student hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld. Indien deze verplichting geldt en een student zich niet heeft ingeschreven, dan wordt de student uitgesloten van deelname aan betreffende cursus.

Onderwijsaanbod van het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde (IBB) a. Het onderwijsaanbod van de opleidingen van het Instituut is, conform de registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, te verdelen in een achttal opleidingen, te weten: • Bouwkunde, voltijd, deeltijd en duaal • Civiele Techniek, voltijd, deeltijd en duaal • Ruimtelijke Ordening en Planologie, voltijd • Watermanagement, voltijd • Facility Management, voltijd en deeltijd • Logistiek en Economie, voltijd en deeltijd • Logistiek en Technische Vervoerskunde, voltijd en deeltijd • Technische Bedrijfskunde, voltijd en deeltijd b. De voertaal van de opleidingen genoemd onder a bij het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde is de Nederlandse taal

ARTIKEL 10.1.2 STUDIEVOORTGANG

a. Overstappen Overstappen van de ene opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal) naar een andere opleidingsvorm en tussen opleidingen is, onder voorwaarden, mogelijk. De voorwaarden zijn dat: • de motivatie van de student is getoetst; • er een individueel overstap- en voortgangsprogramma is vastgesteld; • mogelijke deficiënties worden weggewerkt; • de overstap is vastgesteld in een studiecontract.

• middels een intake wordt vastgesteld in hoeverre het mogelijk is om eerder behaalde studiepunten te behouden. Bij de overstap wordt dit proces begeleid door de onderwijsmanager van de betreffende opleiding waar de student naar overstapt.

b. Bewaking van studievoortgang en individuele studiebegeleiding In aanvulling op het gestelde in artikel 6.5 (recht op studiebegeleiding) en 6.6 (studievoortgangscontrole) wordt voor de opleidingen binnen het Instituut voor Bouw en Bedrijfskunde verwezen naar HINT. ARTIKEL 10.1.3 ALGEMENE REGELS M.B.T. TENTAMENS EN EXAMENS.

a. Vorm, inhoud en duur tentamens en examens In de cursusomschrijvingen wordt met betrekking tot het af te leggen tentamen o.a. vastgesteld: • in welke vorm (mondeling of schriftelijk) of op welke wijze de cursus wordt getoetst;


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 045

• op welke wijze het eindoordeel tot stand komt; • hoeveel tijd beschikbaar is en welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden; • het aantal te behalen studiepunten; • alle bijzondere zaken waar de student van op de hoogte moet zijn met het oog op het afleggen van het tentamen.

5. Studenten die tussentijds instromen kunnen geen recht ontlenen aan de mogelijkheid om een cursus tenminste twee maal te toetsen als die mogelijkheid niet aanwezig is als gevolg van het tijdstip van het tussentijds instromen. 6. Indien een student in het geval van een schriftelijk tentamen slechts deel neemt aan het herkansingstentamen bestaat er geen recht om deze herkansingstoets in hetzelfde collegejaar te herkansen ook al heeft de student in dat betreffende studiejaar van slechts één toetsmogelijkheid gebruik gemaakt. 7. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen anders beslissen.

4. Indien een onderwijsprogramma twee keer per jaar wordt aangeboden dan kan de tweede keer worden aangemerkt als herkansingstoets voor de eerste keer.

b. Openbaarheid van de mondeling af te nemen tentamens Mondeling af te nemen tentamens zijn niet openbaar tenzij anders bepaald. c. Toetsing van cursussen 1. Iedere cursus dat in enig studiejaar wordt aangeboden wordt in dat studiejaar getoetst. 2. Een student mag maximaal twee maal per collegejaar aan een toets of een herkansingstoets van een onderwijseenheid deelnemen. De examencommissie kan in voorkomende gevallen hiervan afwijken. 3. Toetsing van een bepaalde cursus wordt verzorgd: • in één van de collegeweken van een bepaalde periode waarin onderwijs van die cursus wordt verzorgd; • of in één van de toetsweken direct na beeindiging van de colleges in een bepaalde periode. 4. In Osiris student staat van elke cursus beschreven wanneer welke toets wordt afgenomen.

d. Herkansing van cursussen 1. De gelegenheid tot herkansen wordt alleen geboden indien het resultaat voor een eerdere toets tot gevolg heeft dat de eindbeoordeling van de betreffende onderwijseenheid onvoldoende is. 2. Schriftelijke herkansingstentamens vinden plaats in het studiejaar waarin een cursus is getoetst, tenzij de herkansing betrekking heeft op een onderwijseenheid uit een vorig studiejaar die in het betreffende studiejaar niet meer wordt aangeboden. 3. Herkansingen van toetsen die zijn afgenomen in een andere toetsvorm dan schriftelijk worden bij voorkeur aangeboden in hetzelfde collegejaar.

e. Inschrijving van tentamens Voor deelname aan tentamens is geen inschrijvingsverplichting opgelegd. In uitzonderlijke gevallen kan wel tot een inschrijvingsverplichting worden overgegaan. Indien dit het geval is worden de studenten hierover tijdig geïnformeerd. f. Beoordeling propedeuse en afsluitend examen 1. De aanvraag voor een bewijsstuk van een afgelegd examen moet worden ingediend bij het bedrijfsbureau van de opleiding. 2. De aanvraag moet minimaal vier weken voor de datum waarop de examencommissie bijeenkomt om studenten te beoordelen worden ingediend. 3. Nadat de aanvraag is ingediend bij het bedrijfsbureau, wordt door de examencommissie in de eerstvolgende examencommissievergadering beoordeeld of de student het benodigde aantal studiepunten heeft behaald en aan alle overige verplichtingen heeft voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt hem hierover bericht.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 046

g. Cum Laude regeling Om de vermelding ‘Cum Laude’ op het diploma te verkrijgen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden: 1. de afstudeeropdracht met minimaal een 8,0 (niet afgerond) is beoordeeld; 2. de hoofdfase, exclusief de afstudeeropdracht, met een rekenkundig gemiddelde van minimaal 8,0 (niet afgerond) is afgesloten; Bij de bepaling van het gemiddelde worden de volgende bepalingen in acht genomen: • De brede HR-keuzevakken tellen niet mee bij de beoordeling Cum Laude; • De cursussen uit het reguliere curriculum met een officiële vrijstelling tellen niet mee bij de beoordeling Cum Laude; • Cursussen uit het curriculum beoordeeld met een V of G (voldoende, voldaan, Goed, Gereed) worden bij de beoordeling Cum Laude niet meegenomen. 3. de studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat;

h. Beoordelingen In onderstaande tabel staat aangegeven welke beoordelingsresultaten behaald kunnen worden voor een tentamen en examen. Tevens staat hieronder aangegeven wanneer een beoordelingsresultaat voldoende is en wanneer onvoldoende.

Beoordelingen worden altijd op een geheel cijfer afgerond. Voor modulen in de HR-brede keuzeruimte en minoren staan de beoordelingsresultaten die behaald kunnen worden voor een tentamen en examen vermeld in de bijlage ‘actuele alfanumerieke resultaten met numerieke equivalent’.

Tabel: Beoordelingen

beoordeling

omschrijving

voldoende

G

Goed

ja

V

Voldoende

ja

T

Twijfelachtig

nee

O

Onvoldoende

nee

ZS

Zeer slecht

nee

VRY

Vrijstelling

ja

VLD

Voldaan

ja

ND

Niet deelgenomen

nee

De genoemde cijfers onder punt 1 en 2 zijn de cijfers zoals vermeld op de cijferlijst geproduceerd door het studievoortgangsysteem, Osiris, van de Hogeschool.

0.0

Overgenomen cijfer 0.0

nee

0.1

Overgenomen cijfer 0.1

nee

0.2

Overgenomen cijfer 0.2

nee

In zeer bijzondere gevallen waarin de regeling niet of onvoldoende voorziet is de examencommissie bevoegd nader te besluiten.

enz.

Analoog

10.0

Overgenomen cijfer 10.0

Voldoende grens bij 5.5 ja

i. Het bekend maken van de uitslag van tentamens en examens Tentamenuitslagen worden direct nadat ze bekend zijn ingevoerd in de cijferadministratie en kunnen, één dag later, door de student op het internet geraadpleegd worden. Een overzicht van gefiatteerde door de student behaalde studieresultaten kan ieder moment worden uitgedraaid uit Osiris student. j. De wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in het beoordeelde werk • Een student kan tot uiterlijk 2 weken nadat de beoordeling op Osiris is gepubliceerd is, zijn beoordeelde werk inzien. • Een student kan inzage verkrijgen in het beoordeelde werk op de ingeroosterde inzagemomenten. • Indien er geen ingeroosterde inzagemomenten zijn kan de student hiervoor een afspraak maken met de docent.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 047

k. Deelname aan praktische oefeningen In geval van praktische oefeningen kan aan de student een deelnameverplichting worden opgelegd als toelatingseis tot het afleggen van een tentamen behorend bij desbetreffend studieonderdeel. Indien dit het geval is, staat deze eis opgenomen in de modulewijzer.

l. Toelating tot studieonderdelen geldend voor de opleidingen van IBB Per studieonderdeel kunnen ingangseisen worden gesteld. Indien een student hieraan niet voldoet dan wordt deze niet tot dat onderdeel toegelaten.

• een student wordt alleen toegelaten tot de door IBB opengestelde minors zoals vermeld op het intranet van IBB (Hogeschool intranet Hint-IBB, studieonderdelen/minors. Indien de minor niet voor de student is opengesteld, kan de student schriftelijk met motivatie een verzoek tot toelating indienen bij de onderwijsmanager van de opleiding waartoe de student behoort.

Een stage is het onderdeel van het studieprogramma van een opleiding waarbij de student extern participeert in een bedrijf of organisatie.

Toelating tot de oriëntatiestage (voor zover van toepassing)

Oriëntatiestage: Een oriëntatiestage is een stage waarin de student kennismaakt met aspecten van het gekozen beroepsprofiel. Voor zover de oriëntatiestage mogelijk is binnen een opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Met betrekking tot deelname aan de oriëntatiestage zijn de volgende voorwaarden verbonden aan de toelating tot de oriëntatiestage: • stageplaats goed gekeurd door de opleiding.

• • •

• •

• • •

• •

Toelatingsvoorwaarden tot de stage in het 2e jaar van de opleiding (voor zover van toepassing) oriëntatiestage behaald 2e jaars stagevoorbereiding behaald afspraken gemaakt over achterstanden in de propedeuse cursussen met aanwezigheidsplicht tijdens de stageperiode stageplaats en stageplan goedgekeurd door de opleiding. Toelating tot de stage in het 3e jaar van de opleiding eerdere stages in het studieprogramma behaald (voor zover van toepassing) propedeuse behaald (geldt niet voor versnelde routes) derdejaars stagevoorbereiding behaald maximaal 15 studiepunten studieachterstand afspraken gemaakt over achterstanden in vakken met aanwezigheidsplicht tijdens de stageperiode stageplaats en stageopdracht/stageplan goedgekeurd door de opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA) diploma behaald (alleen voor studenten Bouwkunde en Civiele Techniek).

• Toelating tot de minor: • alle stages behaald • maximaal 15 studiepunten studieachterstand in sem 1 t/m 4 • propedeuse behaald (uitgezonderd studenten die de verkorte route volgen).

• • • •

Toelating tot het afstuderen: afstudeervoorbereiding behaald maximaal 15 studiepunten studieachterstand geen achterstanden in de kernvakken van semester 6 • afspraken gemaakt over achterstanden in vakken met aanwezigheidsplicht tijdens de afstudeerperiode • afstudeerplaats en afstudeeropdracht goedgekeurd door de opleiding. • Voor een deeltijd en duale student geldt dat hij bij aanvang van het afstuderen maximaal 3 studiepunten studieachterstand mag hebben. • Toelating tot overige studieonderdelen: Per studieonderdeel kunnen aanvullende toelatingsvoorwaarden en ingangseisen worden opgenomen. Deze ingangseisen staan vermeld in de korte cursusomschrijvingen in Osiris van het lopende studiejaar van de betreffende opleiding.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

â&#x20AC;˘ Toelating tot duaal traject Voor een duale student geldt dat hij bij aanvang van het duale traject geen studieachterstand mag hebben

b. Hogeschooljaarrooster Het jaarrooster van de Hogeschool.

Per opleiding kunnen aanvullende toelatingsvoorwaarden worden opgenomen. De onderwijsmanager kan, op basis van een studieplan, afwijken van de toelatingsvoorwaarden. 10.1.4 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

a. Instituut Medezeggenschapsraad Aan de Hogeschool is een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) verbonden. De Hogeschool omvat meerdere instituten en aan elk Instituut is een Instituutmedezeggenschapsraad (IMR) verbonden. Voor meer informatie over de Centrale Medezeggenschapsraad wordt verwezen naar de website van de Hogeschool. De Instituutmedezeggenschapsraad oefent tegenover het bestuur van het Instituut het instemmingsrecht en het adviesrecht uit dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die het desbetreffende Instituut in het bijzonder aangaan en die desbetreffende bevoegdheden tevens aan het bestuur van die Instituut zijn toegekend. Voor verdere informatie over de IMR wordt verwezen naar Reglement Instituutmedezeggenschapsraad dat is opgenomen in de Statuten en Reglementenbundel.

pagina 048

onderwijsperiodes Kwartaal 1

bijzondere dagen

datum

Introductieweek

23 augustus t/m 27 augustus 2010

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2010

Kerstvakantie

20 december 2010 t/m 2 januari 2011

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2011

Goede Vrijdag

22 april 2011

2e Paasdag

25 april 2011

Koninginnedag

30 april 2011

Meivakantie

2 mei t/m 6 mei 2011

Hemelvaartsdag + dag na Hemelvaartsdag

2 juni en 3 juni 2011

2e Pinksterdag

13 juni 2011

Zomervakantie

25 juli t/m 19 augustus 2011

Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

datum maandag 30 augustus 2010 t/m vrijdag 12 november 2010 maandag 15 november 2010 t/m vrijdag 4 februari 2011 maandag 7 februari 2011 t/m vrijdag 22 april 2011 maandag 25 april 2011 t/m vrijdag 8 juli 2011

c. Vergaderingen van de examencommissie Van de vergaderingen van de examencommissie is een rooster beschikbaar. Dit wordt bekend gemaakt bij aanvang van het studiejaar en staat op het intranet (Hint) van het instituut voor Bouw en Bedrijfskunde. d. Bedrijfsbureau Voor alle zaken aangaande het bedrijfsbureau, zoals bijvoorbeeld openingstijden, wordt verwezen naar het intranet, Hint.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 049

ARTIKEL 10.2

Een integraal ontwerp maken en verantwoorden • Ontwerpt op basis van functionele prestatie-eisen oplossingsvarianten voor (deel)problemen. • Verantwoordt keuzes. • Integreert de oplossingen in een ontwerp dat voldoet aan gestelde kaders voor kwaliteit, budget, tijd en duurzaamheid.

• Ontwikkelt een scenario (als gewenst toekomstbeeld) voor het duurzame gebruik en/of beheer van ruimte, infrastructuur en gebouwen. • Stelt op basis van een gekozen beheerstrategie een onderhouds- of handhavingsplan op, binnen de bestaande maatschappelijke, juridische en financiële kaders. Bewaakt de implementatie van het beheersplan.

Bouwkunde 10.2.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Bouwkunde volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Built Environment. De vijf basiscompetenties binnen het domein Built Environment zijn: Initiëren, Ontwerpen, Specificeren, Uitvoeren en Beheren. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht,oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Nadere specificatie van deze domeincompetenties zijn: Eisen voor een ontwerp ontwikkelen • Signaleert en onderzoekt een situatie die relevant is voor de ontwikkeling van een plan, product, systeem, advies of dienst, gericht op de inrichting en het gebruik van de ruimte en van de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt functionele prestatie-eisen voor een te maken ontwerp in de onderzochte situatie. • Wint draagvlak voor deze eisen door ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften en wensen van de opdrachtgever(s) en dat ze realiseerbaar zijn.

Een ontwerp specificeren • Werkt een ontwerp uit naar specificaties ten behoeve van de realisatiefase. • Werkt vanuit een zo breed effectief en efficiënt mogelijk ingericht productie- of bedrijfsproces. Het uitvoeringsproces sturen en bewaken • Maakt op basis van de specificaties een uitvoeringsplan waarin de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie organisatie en risico zijn vastgelegd. • Stuurt, bewaakt en evalueert het uitvoeringsproces aan de hand van het uitvoeringsplan. • Optimaliseert het productie- of bedrijfsproces door het aanbrengen van verbeteringen of innovaties. Een beheersplan implementeren • Adviseert de opdrachtgever op basis van relevante ontwikkelingen bij het bepalen van een strategie voor het beheren van objecten dan wel het handhaven van regelgeving in de gebouwde omgeving.

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding • Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.2.2. BOUWKUNDE VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een vooropleiding mbo-Bouwkunde. Na het eerste kwartaal vervolgt de student, afhankelijk van het gegeven advies de verkorte route of de vierjarige route. • Studenten met een overzeese mbo-vooropleiding worden niet toegelaten tot de verkorte route. Zij starten in de reguliere route. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

• Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.

Cursuscode bouSST01p

4

Project ontwikkelen studentenstudio’s

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop.

bouBMC02c

3

Beginnen met Construeren

bouDWH01c

3

Detailleren van een Woonhuis

bouSWB01c

3

Seriematige woningbouw

Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen. Kwalitatieve eisen Bouwkunde reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

Stp

Naam

pagina 050

Kwalitatieve eisen Bouwkunde verkort gestart en vanaf kwartaal 2 verder in de reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Cursuscode

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. Kwalitatieve eisen Bouwkunde verkorte route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Cursuscode

Stp

Naam

bouOGW01p

4

Ontwerpen gestapelde woningbouw

bouBIB01c

3

Bouwen in beton,

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 5 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

Stp

Naam

bouSST01p

4

Project ontwikkelen studentenstudio’s

bouBMC02c

3

Beginnen met Construren

bouDWH01c

3

Detailleren van een Woonhuis

bouSWB01c

3

Seriematige woningbouw

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

f. Stage / afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Bouwkunde voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld.

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel. j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen. k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen.

pagina 051


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 052

Curriculum Bouwkunde jaar 1, 2010-2011 Bouwkunde 2010-2011, 1e jaar, HAVO/VWO instroom start 2010 Kwartaal 1

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Project Haags Koffiehuis bouPKH02p (4) TW/P Cursus Constructieve Modellen bouCMO01c (3) Ts 90

Conceptuele leerlijn

Cursus Recreatiewoning Bourew01c Ts 180

Cu/wk 23

Kwartaal 2

23

Project Constructie Integraal bouPCI01p (4) TW/P

27

Cursus Geluid, Warmte, Licht bouGWL01c (3) Ts 90

41

Cursus Detailleren van een Woonhuis bouDWH01c (3) Ts 150 Gematerialiseerde schil bouGMS01c (3) T

Kwartaal 3

23

Project Herstructurering Woonwijk bouPHW02p (4) TW/P

Cu/wk 23

Kwartaal 4

Cu/wk 14

23

Project Ontwikkelen Studentenstudios bouSST01p (4) Tw/P

23

27

Cursus Beginnen met Construeren bouBMC02c (3) Ts 90

27

Cursus Belasting en Constructies bouBLC01c (3) Ts 90

27

41

Cursus Seriematige Woningbouw bouSWB01c (3) Ts 150

41

32

Schetsen Basis & Bouwkunde bouSBB01t (-)

15

Bouwkundig 3D-tekenen bouDDT01t (1) T

15

Gebouw en Materialen bouGEM01t (1)

15

Toegepaste wiskunde voor BK bouTWB01t (2) Ts 90

21

Workshop Projectmatig Werken bouPMW01w (1) Ts 90

15

Workshop Presenteren bouPRE01w (1) P

15

Ervaringsreflectieleerlijn

Introductie/SLC 1

36

SLC -

20

Keuze

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (2)

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn

Studentgestuurd

Schetsen Basis & Bouwkunde bouSBB01t (2) Tw

Cu/wk 19

15

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (1)

Gematerialiseerde schil bouGMS01c (3) T

32

Cursus Gematerialiseerde schil bouGMS01c (3) T

32

Schetsen Stedebouw & Bouwkunde bouSBB02t (2) Tw

15

21

Toegepaste wiskunde voor BK bouTWB01t t (2) Ts 90

21

20

SLC 1 bouSLC11s (3) O

20

Schetsen Stedebouw & Bouwkunde bouSBB02t (-)

15

Bouwkundig 3D-modelleren bouDDM01t (1) T

15

Toegepaste wiskunde voor BK bouTWB01t (2) Ts 90

SLC 1

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (2)

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (1)

1) HR-keuzeruimte, zie rij ‘Keuze’ (Bijspijkeronderwijs wordt na toetsing verplicht opgelegd) Totaal ects/cu

60/580

15

185

15

140

15

140

15

*1= De module Gematerialiseerde schil wordt afhankelijk van je roostergroep, gevolgd in het 2e, 3e of 4e kwartaal en niet gelijktijdig geroosterd met de module Toegepaste wiskunde

117


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 053

Curriculum Bouwkunde verkorte route, 2010-2011 Bouwkunde 2010- 2011, verkorte route start 2010 – (met instroomkwartaal MBO)

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 1 (instroom)

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Project Constructie Utiliteitsbouw bouCTB01p (4) Tw/P

23

Project Bouwtechniek Utiliteitsbouw bouBTU01p (4) Tw/P

23

Project Uitvoering Bouwproject bouUGW02p (4) Tw/P

23

Project Ontwerp gestapelde Woningbouw bouOGW01p (4) Tw/P

23

32

Kracht en Constructie bouKRC01t (2) Ts 90

32

Cursus Bouwen in Beton bouBIB01c (3) Ts 90

27

Cursus Natuurlijk Goed Gebouw(d) bouNGG01c (3) Ts 90

27

Cursus Installaties en Bouwbesluit bouIBB01c (3) Ts 90

27

Kies 1 uit 7 BPC-cursussen: (3) 1-Vernieuw je Stad! bouVJS01c Ts 90 2- Ontwerpmethodiek Architectuur bouOMA01c Ts 90 3-Urban Housing bouUHS01c Ts 90 4-Ontwerpen onder hoogbouw bouOHB01c Ts 90 5-Bouwuitvoering bouBUV01c T??? 6-Ontwikkelen van een project bouOPJ01c W 7-Duurzame Integrale Bouwtechniek bouDBO01c

27

Cursus Detailleren Gestapelde Woningbouw MBO bouMDG01c (2) Tw

Conceptuele leerlijn

Cursus Geluid, Warmte, Licht MBO bouMGW01c (2) Ts90

Cursus belasting en constructies bouBLC00c (2) Ts90

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn

32

Workshop Projectmatig Werken bouPMW01w (1)

Ervaringsreflectieleerlijn

SLC (1)

Keuze

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (2)

14

27

Cursus Werkvoorbereiding bouMWB01c (2) Ts90

32

Bouw Informatie Modellen 1 bouBIM01t (1)

15

Projectmanagement bouPPM02t (2)

15

Bouw Informatie Modellen 2 bouBIM02t (1)

15

Handtekenen MBO bouMHT01t (1)

15

Engels voor BK bouEBK01t (1)

15

Verkoopbrochure bouWVB01t (2)

15

SLC (1)

14

SLC (1)

14

SLC (-) bouSLC20s (3)

14

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (1)

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (1)

HR-keuzemodulen Of bijspijker Wis/Nat/Ned (2)

1) Zie keuzeruimte BPC-cursussen in kwartaal 4 (1 uit 7 kiezen) 2) HR-keuzeruimte, zie rij ‘Keuze’ (Bijspijkeronderwijs wordt na toets verplicht opgelegd) 3) studenten MBO worden geacht in het bezit te zijn van hun VCA, indien nodig kan dit in de keuzeruimte gevolgd worden.

Studentgestuurd Totaal ects

32

Cursus Bouwen in Hout en Staal bouBHS01c (3) Ts 90

15

15

15

15


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 054

Curriculum Bouwkunde jaar 2, 2010-2011 Bouwkunde 2010- 2011, 2e jaar, HAVO/VWO instroom start 2009 Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Project Ontwerp gestapelde Woningbouw bouOGW01p (4) Tw/P

Kwartaal 2 23

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Project Uitvoering Bouwproject bouUGW02p (4) Tw/P

23

Project Constructie Utiliteitsbouw bouCTB01p (4) Tw/P

23

Project Bouwtechniek Utiliteitsbouw bouBTU01p (4) Tw/P Cursus Bouwen in Beton bouBIB01c (3) Ts 90

27

Kies 1 uit 7 BPC-cursussen: (3) 1-Vernieuw je Stad! bouVJS01c Ts 90 2- Ontwerpmethodiek Architectuur bouOMA01c Ts 90 3-Urban Housing bouUHS01c Ts 90 4-Ontwerpen onder hoogbouw bouOHB01c Ts 90 5-Bouwuitvoering bouBUV01c T??? 6-Ontwikkelen van een project bouOPJ01c W 7-Duurzame Integrale Bouwtechniek bouDBO01c 8-Cursus Gestapelde bouwsystemen bouWOS01c (3) Ts 150

27

Stage-voorbereiding: Persoonlijk effectiviteit bouPEF01t (1) Tw

15

Cursus Belasting en constructie bouBLC00c

32

Cursus Bouwen in Hout en Staal bouBHS01c (3) Ts 90

27

Cursus Natuurlijk Goed Gebouw(d) bouNGG01c (3) Ts 90

27

Cursus Werkvoorbereiding bouWBR01c (3) Ts 90

27

Cursus Installaties en Bouwbesluit bouIBB01c (3) Ts 90

27

Cursus Bouwen in detail bouBOD01c (3) Tw

39

Conceptuele leerlijn

Cursus recap1 bouREC01c

Cursus recap2 bouREC02c

Stage-voorbereiding: bouSTV01t (-) (Total station en landmeten/VCA) Ts 90

Stage-voorbereiding: bouSTV01t (1) (Total station en landmeten/VCA) Ts 90

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Keuze

Kracht en Constructie bouKRC00t (2) Ts 90

32

Engels voor BK bouEBK01t (1)*1

15

SLC -

14

HR-keuzemodulen (2)

Studentgestuurd Totaal ects/cu

60

508

15

136

Bouw Informatie Modellen 1 bouBIM01t (1) Projectmanagement bouPPM02t (2) SLC 1

12

4

15 15 14

SLC 2

HR-keuzemodulen (1) HR-keuzemodulen (2) 1) Zie keuzeruimte BPC-cursussen in kwartaal 4 (1 uit 7 kiezen) 2) HR-keuzeruimte 15 131 15

14

106

Bouw Informatie Modellen 2 bouBIM02t (1) Verkoopbrochure bouWVB01t (2) SLC bouSLC20s (3) HR-keuzemodulen (1)

15

*1= de module Engels voor BK wordt afhankelijk van je roostergroep in kwartaal 1 of 2 opgenomen in je rooster. *2= de module Total Station en Landmeten wordt afhankelijk van je roostergroep in kwartaal 2 of 3 opgenomen in je rooster en beslaat met VCA samen een studielast van 1 ects

23

15 15 14

135


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 055

Curriculum Bouwkunde jaar 3, 2010-2011 Bouwkunde 2010- 2011, 3e jaar, HAVO/VWO instroom start 2008, verkorte route start 2009 Kwartaal 1

Praktijkgericht

Kwartaal 3

Kwartaal 2

Integrale leerlijn

Stage (september 2010)

4

Stage bouSTG30 (24)

4

Studentgestuurde leerlijn Kennisgericht

Totaal ects/cu

Kwartaal 4

Project: Pi-project bouPIP01p (-)

23

Project: Pi-project bouPIP01p (4)

23

Project: Woonbedrijfsgebouw 1 bouWB101p (4)

23

Project: Woonbedrijfsgebouw 2 bouWB201p (4)

23

Cursus: Ontwerpen van ruwbouw bouOVR01c (2)

27

Cursus: Duurzaamheid & Innovatie in de Bouw bouDIB01c (3)

27

alternatieve keus: Leerbedrijf bouLBB02p (-) (verplichte cursus: i.o. slc (3))

160

alternatieve keus: Leerbedrijf bouLBB02p (10) (verplichte cursus: i.o. slc (3))

160

Kies 2 cursussen uit onderstaande aanbod: *2

Kies 2 cursussen uit onderstaande aanbod: *2

1-Bouwfysica en gezondheid bouBFG01c (3) 2-Ontwerpen van Installaties bouINS01c (3) 3-Renovatie-technieken bouROT01c (3) 4-Bouwrecht bouBWR01c (3)

53

5-De onderneming in de bouw bouOIB01c (3) 6-Geïntegreerde contractvorming bouGCV01c (3) 7-Detailleren utiliteitsbouw bouDET01c (3) 8-Risicomanagement bouRMN01c (3) 9-Architectuur en Ontwerpmethode bouARM01c (3)

53

15

125

Vaardigheden leerlijn

Excursies materialen bouEMA01 (2)

27

Cultureel Supplement bouCSP01 (2)

27

Ervaringsreflectieleerlijn

bouSLC30s *1 (waarin stagevaardigheden/PEF)

14

bouSLC30s (2) *1 (waarin stagevaardigheden/PEF)

14

bouSLC31s (1)

14

59/352/404

15

45

15

45

15

139

*1= tijdens de stage wordt per begeleidende docent een groep gevormd die onderlinge excursies organiseert, tijdens deze excursies vindt tevens SLC plaats. *2= de BPC-cursussen worden ieder kwartaal aangeboden (muv Risicomanagement), je moet minimaal op 4 cursussen naar keuze inschrijven.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 056

Curriculum Bouwkunde jaar 4, 2010-2011 Bouwkunde 2010- 2011, 4e jaar, HAVO/VWO instroom start 2007, verkorte route start 2008

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Project Groep A: Woonbedrijfsgebouw 1 bouWB101p (4)

23

Project Groep A: Woonbedrijfsgebouw 2 bouWB201p (4)

Kwartaal 3 23

Project Groep B: Pi-proj4ct bouPIP01p (-)

23

Pi-proj4ct bouPIP01p (4)

23

Optoppen ribOTP01p (-)

23

Optoppen ribOTP01p (4)

23

alternatieve keus in groep B: Leerbedrijf bouLBB01p (11) (verplichte cursus: bouROT01c (3))

160

Leerbedrijf bouLBB01p (11)

160

Afstuderen

Kwartaal 4

4 30

Afstuderen bouAFS40 (24)

4 30

14

Actualiteit en lectoren bouALE01t (2) (lezingen actualiteit in 3e en 4e kwartaal)

14

15

44

Ieder kwartaal 1 cursus kiezen uit onderstaand aanbod (3) NB1: in 1 kwartaal mogen ook 2 cursussen gevolgd worden.

Kennisgericht

Studentgestuurde leerlijn

1-Bouwfysica en gezondheid bouBFG01c (3) 2-Ontwerpen van Installaties bouINS01c (3) 3-Detailleren utiliteitsbouw bouDET01c (3) 4-Renovatie-technieken bouROT01c (3) 5-Bouwrecht bouBWR01c (3) Onderzoeksvaardig-heden Afstuderen bouOVA01t (-)

27

12

Minorprogramma (7) of Innovation Labs

Totaal ects/CU

De onderneming in de bouw bouOIB01c (3) 2-Ontwerpen van ruwbouw bouOVR01c (3) 3-Geïntegreerde contractvorming bouGCV01c (3) 4-Duurzaamheid & Innovatie in de Bouw bouDIB01c (3) 5-Risico-management bouRMN01c (3)

27

Onderzoeksvaardig-heden Afstuderen bouOVA01t (-)

12

Onderzoeksvaardig-heden Afstuderen bouOVA01t (2) (niet in rooster)1-

Minorprogramma (8) of Innovation Labs

Actualiteit en lectoren bouALE01t (lezingen actualiteit in 3e en 4e kwartaal)

Ervaringsreflectieleerlijn

bouSLC40s (-)

12

bouSLC40s (2)

12

bouSLC41s (1)

12

60/336

15

118

15

118

15

56


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 057

Conversietabel Bouwkunde voltijd 20092010 naar curriculum 2010-2011 Indien een student vakken in de deeltijd wilt/ moet inhalen dan moet de student het rooster en de informatiegids hiervoor bij het bedrijfsbureau afhalen. Inschrijven bij het bedrijfsbureau voor deeltijdvakken is verplicht! De regels over herkansing en dergelijke van deeltijd zijn dan van toepassing. Indien de groep studenten die in voltijd of deeltijd het vak alsnog willen behalen groot genoeg is, wordt er een aparte groep gevormd

die op een ander tijdstip (bijvoorbeeld woensdag avond) het onderwijs aangeboden krijgt.

hetzelfde zal worden aangeboden als het voorgaande jaar. Daarom is het nodig om je uiterlijk bij de eerste les op de hoogte te stellen van de inhoud van een module. Het is niet toegestaan je aan te sluiten bij een willekeurige groep tenzij dit uitdrukkelijk staat vermeld bij de module. Als je je niet houdt aan onderstaande regeling zal de opleiding je verder niet ondersteunen bij het behalen van de studiepunten.

Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 In onderstaande tabel staat aangegeven wat je moet doen om alsnog de studiepunten voor deze module te behalen. Houd er rekening mee dat er jaarlijks aan de inhoud van de modulen wordt gewerkt door de docenten. Het is dus niet zo dat de module exact Propedeuse

Module

titel

Wat

aanmelden

Registratie

ribPKH02p

Project Haags KofďŹ ehuis

Je moet het project in zijn geheel doen. Het heeft nu de code bouPKH02p en is inhoudelijk op een aantal punten gewijzigd

Je moet je voor aanvang van het project aanmelden bij de moduleverantwoordelijke de heer de Haas. Hij deelt je in in een groep

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig

bouCMO01c

Constructieve Modellen

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 2 in kwartaal 2

bouBWH01c

Recreatiewoning

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 2 in kwartaal 2 (nieuwe code)

bouPMW01W

Projectmatig Werken

Afhankelijk van je vorderingen moet je nog een aantal dingen doen of je moet de hele module volgen

Je moet je voor aanvang van het onderwijs melden bij de moduleverantwoordelijke de heer Nooitmeer

bouSBB01t

Schetsen Basis & Bouwkunde

Afhankelijk van je vorderingen moet je nog een aantal dingen doen of je moet de hele module volgen

Je moet je voor aanvang van het onderwijs melden bij de moduleverantwoordelijke de heer Verbij

bouDDT01t

Bouwkundig 3D-tekenen

Afhankelijk van je vorderingen moet je nog een aantal dingen doen of je moet de hele module volgen

Je moet je voor aanvang van het onderwijs melden bij de moduleverantwoordelijke de heer Rademakers.

bouVGM01t

Virtueel gebouw en materialenlab

Bijspijkermodulen

Deze module wordt niet meer aangeboden. Als alternatief moet je de module bouGEM01t (gebouw en Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot materialen) volgen. Voor inhalers is er een veegklas in uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 2 kwartaal 2 (nieuwe code) Je moet de module opnieuw volgen, tenzij je aan kunt tonen geen verdere ondersteuning nodig te hebben.

Je moet je aanmelden bij de heer van Dijk uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 2

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 058

Propedeuse Module

titel

Wat

aanmelden

Registratie

bouSLC11

Studieloopbaan

Afhankelijk van je vorderingen moet je nog een aantal dingen doen of je moet de hele module volgen

Je moet je voor aanvang van het onderwijs melden bij je coach van het afgelopen jaar om afspraken te maken.

bouPCI01p

Project constructie integraal

Je moet het project in zijn geheel doen. Het project is inhoudelijk op een aantal punten gewijzigd.

Je moet je voor aanvang van het project aanmelden bij de moduleverantwoordelijke de heer Bierma. Hij deelt je in in een groep

ribSWB01c

Seriematige Woningbouw

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas in kwartaal 2 (nieuwe code)

Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 2

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig

ribGWL01c

Geluid, Water en Licht

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas in kwartaal 2 (nieuwe code)

Je moet je voor aanvang van de cursus aanmelden bij de moduleverantwoordelijke de heer van Kranenburg. Hij deelt je in in een groep

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig

ribPRE01w

Presenteren

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote wijzigingen tov 09-10. (nieuwe code)

Je moet je voor aanvang van de cursus aanmelden bij de moduleverantwoordelijke de heer van Nooitmeer. Hij deelt je in in een groep

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig

bouDDM01t

Bouwkundig 3D Modelleren

Afhankelijk van je vorderingen moet je nog een aantal dingen doen of je moet de hele module volgen. Deze vindt plaats in kwartaal 3

Je moet je voor aanvang van de cursus aanmelden bij de moduleverantwoordelijke de heer van Rademakers. Hij deelt je in in een groep

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig

bouPHW02p

Herstructurering Woonwijk

Je moet je voor aanvang van het project aanmelden Je moet het project in zijn geheel doen. Het project is bij de moduleverantwoordelijke mevr. Boogers. zij deelt inhoudelijk op een aantal punten gewijzigd. je in in een groep

bouBMC02c

Beginnen met Construeren

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas in kwartaal 3 (nieuwe code)

Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 3

ribDWH01c

Detailleren van een woonhuis

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas in kwartaal 2 (nieuwe code)

Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 2

bouSSB02t

Schetsen Stedenbouw & Bouwkunde

Afhankelijk van je vorderingen moet je nog een aantal dingen doen of je moet de hele module volgen

Je moet je voor aanvang van het onderwijs melden bij de moduleverantwoordelijke de heer Verbij

bouTWB01t

Toegepaste wiskunde voor Bouwkunde

Je moet de gehele cursus volgen. Er zijn geen grote wijzigingen tov 09-10. Voor inhalers is er een veegklas in kwartaal 3

Je kunt je aan de balie inschrijven voor de veegklas tot uiterlijk 2 weken voor de start van kwartaal 3

Bousst01p

Ontwikkelen studentenstudioâ&#x20AC;&#x2122;s

Je moet het project in zijn geheel doen. Het project is inhoudelijk op een aantal punten gewijzigd.

Je moet je voor aanvang van het project aanmelden bij de moduleverantwoordelijke de heer Tieman. Hij deelt je in in een groep

BPC cursussen

Het staat je vrij de cursus van je voorkeur te kiezen

Je moet je inschrijven via OSIRIS. Je krijgt hierover bericht in februari of maart

Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

In het studentvolgsysteem wordt de nieuwe code automatisch verwerkt geen actie nodig


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 059

10.2.3. BOUWKUNDE DEELTIJD

Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwantitatieve en kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.

Kwalitatieve eisen Bouwkunde verkorte route deeltijd: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een vooropleiding mboBouwkunde. Studenten met een overzeese mbo-vooropleiding worden niet toegelaten. Zij starten in de reguliere route. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool. c. Conversietabel Indien een student achterstanden heeft opgelopen in de minorprogramma’s van het afgelopen jaar dan wordt door de mentor bepaald welk onderwijsprogramma ter vervanging van het missende deel in de minor dient. d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids.

Kwantitatieve eis Indien een student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 22 studiepunten heeft behaald van de propedeutische fase dan krijgt hij een afwijzing. Studiepunten verkregen door vrijstellingen of werkervaring tellen hierbij niet mee. Kwalitatieve eisen Bouwkunde reguliere route deeltijd: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Cursuscode

Stp

Naam

bouBKT1dt

1

Bouwkundig tekenen

bouBMC1dc

3

Beginnen met construeren

bouWIS1dt

1

Toegepaste wiskunde

bouKBW1p

4

Project klein bouwwerk

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 6 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

Cursuscode

Stp

Naam

bouWIS3dt

2

Toegepaste wiskunde

bouCTH1dc

3

Construeren tennishal

bouBFC1dc

3

Bouwfysica

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 6 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. In alle gevallen vervalt de kwalitatieve eis wanneer de student 29 studiepunten of meer studiepunten heeft behaald van de propedeutische fase tijdens het eerste jaar van inschrijving. (Zie reglement Studieadvies en Afwijzing). Studiepunten verkregen door vrijstellingen of werkervaring tellen hierbij niet mee.

f. Stage Binnen de deeltijd opleiding is er geen stage. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Deeltijdstudenten lopen geen stage. Van de deelstudenten wordt verwacht dat ze naast en


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

tijdens de studie werken in een beroepsrelevante omgeving. De studenten moeten minimaal 3200 uur werken tijdens de studie. Werkervaring opgedaan voor aanvang van de studie telt niet mee.

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel. j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen. k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen.

pagina 060


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 061

Bouwkunde 2010-2011 Deeltijd 1e jaar (propedeuse HAVO/VWO) cohort 2010 Kwartaal 1

Praktijkgericht

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn (Training)

cu-sp

40-3

Geluid, Warmte en Licht bouGWL1dc (ST)

40-3

cu-sp

Studentenstudio bouSST1dp(3) (OD+PR)

20-1

Praktische Wiskunde bouPWI1dt (ST)

20-1

Handtekenen 3 bouHTK3dt(1) (OD)

20-1

Bouwkundig tekenen bouBKT1dt (OD)

Construeren van een Tennishal bouCTH1dc (ST+OD)

20-1

Toegepaste wiskunde 1 bouWIS1dt (ST)

20-1

Bouwkundig tekenen bouBKT2dt (OD)

Toegepaste wiskunde 2 bouWIS2dt (ST)

2-12

40-3

Gematerialiseerde Schil bouGMS1dc (OD)

40-3

Belasting op Bouwwerken BouBOB1dc (ST+OD)

40-3

Detailleren van een Woonhuis bouDWH1dc (OD)

40-3

20-1

20-1

Studieloopbaancoaching bouSLC1ds (OD) Totaal studiepunten

30

10-1 Totaal studiepunt

30 Totaal

Toetsvorm Aanwezigheid AW Assessment AM digitale toets DT multiple choice MC mondeling toets MT

opdracht OD presentatie PT schriftelijke toets ST test T verslag V

cu-sp

40-3

40-3

Handtekenen 1+2 bouHTK1dt (OD)

Kwartaal 4

Werken in de beroepspraktijk ibbWER2dp

20-4

Beginnen met Construeren bouBMC1dc (ST)

Bouwen van een Woonhuis in Grond en Water bouBWG1dc (ST+OD))

Kwartaal 3

2-12 KleinBouwwerk bouKBW1dp (OD+PR)

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

Kwartaal 2

Werken in de beroepspraktijk ibbWER1dp

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

Studentgestuurd

cu-sp

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 062

Bouwkunde 2010-2011 deeltijd verkorte route MTS (cohort 2010) Propedeuse Kwartaal 1

cu-sp

Kwartaal 2

cu-sp

Werken in de beroepspraktijk ibbWER3dp Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

40-3

Belasting op Bouwwerken B bouBOB2dc(2) (ST+OD)

20-2

Bouwfysica bouBFC1dc(3) (ST+OD)

cu-sp

40-4

Ontwerpen gestapelde woningbouw bouOGW1dp (OD+PR)

40-3

Detailleren gestapelde woningbouw bouDGW1dc (OD+PR)

2-12

Kracht en Vormgeving bouKEV1dc (ST+OD)

40-3

Installaties en Bouwbesluit bouIBB1dc (ST) Ondernemers- Vaardigheden bouONV1dc (ST+OD)

Vaardigheden leerlijn (Training)

Praktische Wiskunde bouPWI1dt (ST)

20-1

Constructief Ontwerpen bouCOW2dt (ST)

20-3

Geluid, warmte en Licht bouGWL2dt (ST)

20-1

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

Toegepaste wiskunde bouWIS3dt (ST)

40-3

40-3

40-3

40-2

Studieloopbaancoaching bouSLC2ds (OD) Totaal studiepunten

cu-sp

40-4

Kennisgericht

Studentgestuurd

Kwartaal 4

Werken in de beroepspraktijk ibbWER4dp

2-12 Bouwtechniek Utiliteitsbouw bouBTU01dp (OD+PR)

Construeren van een Tennishal bouCTH1dc (ST+OD)

Kwartaal 3

31

10-1 Totaal studiepunt

29

Totaal

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 063

Bouwkunde 2010-2011 deeltijd 2e jaar regulier (cohort 2009) Kwartaal 1

Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

cu-sp

Kwartaal 2

cu-sp

Werkervaring ibbWER3dp Uitvoering Woningbouw bouUGW1dp (OD+PR) Werkvoorbereiding bouWBR1dc (ST+OD)

Kwartaal 3

40-4

Bouwtechniek Utiliteitsbouw bouBTU01dp (OD+PR)

40-3

Bouwfysica bouBFC1dc (ST+OD)

Kwartaal 4

Werkervaring ibbWER4dp

2-12

40-4

Ontwerp gestapelde woningbouw bouOGW1dp (OD+PR)

40-4

40-3

Detailleren gestapelde woningbouw bouDGW1dp (OD+PR)

40-3

Conceptuele leerlijn (Cursus)

Kracht en Vormgeving bouKEV1dc (ST+OD)

Ondernemersvaardigheden bouONV1dc (ST+OD) Vaardigheden leerlijn (Training)

Constructief Ontwerpen bouCOW1dt (ST)

40-3

Bouwmeten bouBMT1dt (ST+OD)

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

31 Totaal

40-3

40-3

40-3

40-2 Studieloopbaancoaching bouSLC2ds (1) (OD)

Totaal studiepunten

cu-sp 2-12

Installaties en Bouwbesluit bouIBB1dc (ST)

Kennisgericht

Student-gestuurd

cu-sp

10-1 Totaal studiepunten

29 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 064

Bouwkunde 2010-2011 Deeltijd 3e jaar (cohort 2008) Kwartaal 1

Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus) Kennisgericht

cu-sp

Werkervaring ibbWER5dp (cohort t/m 2008 zie tabel A: werkerv.) Constructie Utiliteitsbouw bouCTB1dp (OD+PR)

40-4

Bouwen in hout en Staal bouBHS1dc (ST+OD)

40-3

Detailleren Utiliteitsbouw bouDET1dc (ST+OD)

40-2

Vaardigheden leerlijn (Training) Studentgestuurd

Kwartaal 2

cu-sp

Kwartaal 3

Woonbedrijfs gebouw 3 bouWBG3dp (OD+PR) 40-3

Projectmanagement bouPMA1dt (ST+OD)

40-2

Ervaringsreflectieleerlijn

Kwartaal 4

Werkervaring ibbWER6dp

2-12

Bouwen in Beton bouBIB1dc (ST+OD)

cu-sp

40-4

2-12 Woonbedrijfs gebouw 4 bouWBG4dp (OD+PR)

Minor programma

Totaal studiepunten

40-2

152-15

Studieloopbaan bouSLC3ds (OD)

Totaal

cu-sp

10-1

30

Totaal studiepunten

30

Totaal

60

Bouwkunde 2010-2011 Deeltijd 4e jaar (cohort 2007) Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

cu-sp

Kwartaal 2

Werkervaring ibbWER7dp

cu-sp

2-12

Kwartaal 3

cu-sp

Kwartaal 4

cu-sp

Werkervaring ibbWER8dp

2-7

Afstuderen bouAFS1dt

24-24

Totaal studiepunten

31

Conceptuele leerlijn (Cursus) Kennisgericht

Studentgestuurd

Vaardigheden leerlijn (Training)

Bouwrecht bouBOR1dt (ST)

20-1

Minor programma

152-15

Ervaringsreflectieleerlijn

Studieloopbaancoaching (voorstel afstuderen) bouSLC4ds (OD)

10-1

Totaal

Totaal studiepunten

29 Totaal

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 065

Curriculum deeltijd Bouwkunde 2009-2010 TABEL A: Werkervaring cohorten 2008, 2007, 2006 Moduul code

ECTS-punten

Uren werkervaring

Opmerkingen

ribWE13z

6

300

Propedeuse HAVO= sem.1+2+3 & WE1 Pas na 3 jr. Prop./BSA Propedeuse MBO= sem.3+4 & WE1 + WE2 Prop./BSA binnen 2 jr.,

ribWE24z

15

500

HAVO Propedeuse MBO= sem.3+4 & WE1 + WE2

ribWE35z

24

800

HAVO & MBO

ribWE46z

24

800

HAVO & MBO HAVO & MBO

ribWE57z

24

800

totaal

93

3200


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 066

TABEL A: Werkervaring cohort 2009/2010 Moduul code

ribWER1dp

ribWER2dp

ribWER3dp

ECTS-punten

12

12

12

Uren werkervaring

Opmerkingen

400

Propedeuse HAVO , Prop./BSA binnen 2 jr., waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. Vrijstelling voor MBO v.a cohort 2009/2010 !!!

400

Propedeuse HAVO , Prop./BSA binnen 2 jr., waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. Vrijstelling voor MBO v.a cohort 2009/2010 !!!

400

HAVO: sem.3 Propedeuse MBO, Prop./BSA binnen 2 jr.,waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. v.a cohort 2009/2010

ribWER4dp

12

400

HAVO: sem.3 Propedeuse MBO, Prop./BSA binnen 2 jr.,waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. v.a cohort 2009/2010

ribWER5dp

12

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem.5)

ribWER6dp

12

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem.6)

ribWER7dp

12

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem.7)

ribWER8dp

9

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem8)

Totaal

93

MBO=2400 // HAVO=3200


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 067

Conversietabel Bouwkunde deeltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. Conversietabel Deeltijd Bouwkunde 2009-2010 Jaar – 1 - regulier DEELTIJD 2010-2011 naam

DEELTIJD 2009-2010 code

ects

Naam

Code

ects

Projecten jaar 1 Bouwkunde Klein BouwWerk

bouKBW1dp

Studentenstudio’s

bouSST1dp

4 3

Ponthuisje / Haags Koffiehuis

ribPHS1dp

4

Studentenstudio’s

bouSST1dp

3

Praktijkervaring Werkervaring 1

ibbWER1dp

Werkervaring 2

ibbWER2dp

Beginnen met Construeren

bouBMC1dc

Bouwen van Woonhuis in Gr en W

bouBWG1dc

Detailleren van een Woonhuis Geluid, Warmte, Licht Belastingen op Bouwwerken

bouBOB1dc

Gematerialiseerde Schil

bouGMS1dc

Construeren van een Tennishal

bouCTH1dc

12 12

Werkervaring 1

ibbWER1dp

12

Werkervaring 2

ibbWER2dp

12

Cursussen jaar 1 Bouwkunde

3 3

Beginnen met Construeren

ribBMC1dc

3

Bouwen van Woonhuis in Gr en W

ribBWG1dc

3

bouDWH1dc

3

Detailleren van een Woonhuis

ribDWH1dc

3

bouGWL1dc

3 3 3 3

Geluid, Warmte, Licht

ribGWL1dc

3

Belastingen op Bouwwerken

ribBOB1dc

3

Gematerialiseerde Schil

ribGMS1dc

3

Construeren van een Tennishal

ribCTH1dc

3

ribHTK1dt

1

Trainingen jaar 1 Bouwkunde Handtekenen 1 + 2

bouHTK1dt

1

Handtekenen 1 + 2

1 1 1 1

Bouwkundig tekenen

ribBKT1dt

1

Bouwkundig tekenen

ribBKT2dt

1

Praktische Wiskunde

ribPWI1dt

1

Handtekenen 3

ribHTK3dt

1

1 1

Toegepaste Wiskunde 1

ribWIS1dt

1

Toegepaste Wiskunde 2

ribWIS2dt

1

Studieloopbaan coaching

ribSLC1ds

1

Bouwkundig tekenen

bouBKT1dt

Bouwkundig tekenen

bouBKT2dt

Praktische Wiskunde

bouPWI1dt

Handtekenen 3

bouHTK3dt

Toegepaste Wiskunde 1

bouWIS1dt

Toegepaste Wiskunde 2

bouWIS2dt

Studieloopbaan jaar 1 Introductie/SLC

bouSLC1ds

1 Keuzemodulen jaar 1 Bouwkunde

Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Totaal ects

60

Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 068

Vergelijking leerplannen Deeltijd Bouwkunde 2009-2010 Jaar - 2 - regulier DEELTIJD 2010-2011 naam

DEELTIJD 2009-2010 code

ects

naam

Code

ects

Projecten jaar 2 Bouwkunde Bouwtechniek Utiliteitsbouw

bouBTU01p

4

Bouwtechniek Utiliteitsbouw

ribBTU01p

4

Uitvoering Woningbouw

bouUGW01p

4

Uitvoering Woningbouw

ribUGW01p

4

Ontwerp gestapelde Woningbouw

bouOGW1dp

4

Ontwerp gestapelde Woningbouw

ribOGW1dp

4

Praktijkervaring Werkervaring in de beroepspraktijk

IbbWER3dp

12

Werkervaring 1

ribWE13z

9

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER4dp

12

Werkervaring 2

ibbWE24z

15

Kracht en Vormgeving

bouKEV1dc

3

Kracht en Vormgeving

ribKEV1dc

3

Detailleren Gestapelde Woningbouw

bouDGW1dp

3

Detailleren Gestapelde Woningbouw

ribDGW1dp

3

Werkvoorbereiding

bouWBR1dc

3

Werkvoorbereiding

ribWBR1dc

3

Installaties en Bouwbesluit

bouIBB1dc

3

Installaties en Bouwbesluit

ribIBB1dc

3

Bouwfysica

bouBFC1dc

3

Bouwfysica

ribBFC1dc

3

Ondernemersvaardigheden

bouONV1dc

3

Ondernemersvaardigheden

ribONV1dc

3

Cursussen jaar 2 Bouwkunde

Trainingen jaar 2 Bouwkunde Constructief Ontwerpen

bouCOW1dt

3

Constructief Ontwerpen

ribCOW1dt

2

Bouwmeten

bouBMTdt

2

Bouwmeten

ribBMTdt

2

Studieloopbaan coaching

bouSLC2ds

1

Studieloopbaan coaching

ribSLC2ds

2

Studieloopbaan jaar 2

Keuzemodulen jaar 2 Bouwkunde Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Totaal ects

60

Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 069

Vergelijking leerplannen Deeltijd Bouwkunde 2009-2010 MBO-traject alleen 2e jaar MBO traject DEELTIJD 2010-2011

MBO traject DEELTIJD MBO 2009-2010

naam

code

ects

naam

Code

ects

Bouwtechniek Utiliteitsbouw

bouBTU01dp

4

Bouwtechniek Utiliteitsbouw

ribBTU01dp

4

Ontwerp gestapelde Woningbouw

bouOGW01dp

4

Ontwerp gestapelde Woningbouw

ribOGW01dp

4

Projecten jaar 2 Bouwkunde

Praktijkervaring

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER3dp

12

Werkervaring 1

ibbWER3dp

12

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER4dp

12

Werkervaring 2

ibbWER4d[

12

Detailleren Gestapelde Woningbouw

bouDGW1dc

3

Detailleren Gestapelde Woningbouw

ribDGW1dc

3

Cursussen jaar 2 Bouwkunde Bouwfysica

bouBFC1dc

3

Bouwfysica

ribBFC1dc

3

Construeren van een Tennishal

bouCTH1dc

3

Construeren van een Tennishal

ribCTH1dc

3

Kracht en Vormgeving

bouKEV1dc

3

Kracht en Vormgeving

ribKEV1dc

3

Installaties en Bouwbesluit

bouIBB1dc

3

Installaties en Bouwbesluit

ribIBB1dc

3

Belasting op Bouwwerken

bouBOB2dc

2

Belasting op Bouwwerken

ribBOB2dc

2

Ondernemersvaardigheden

bouONV1dc

3

Ondernemersvaardigheden

ribONV1dc

3

Trainingen jaar 2 Bouwkunde Geluid, Warmte, Licht

bouGWL2dt

1

Geluid, Warmte, Licht

ribGWL2dt

1

Constructief Ontwerpen

bouCOW1dt

3

Constructief Ontwerpen

ribCOW1dt

2

Praktische Wiskunde

bouPWI1dt

1

Praktische Wiskunde

ribPWI1dt

1

Toegepaste Wiskunde

bouWIS3dt

2

Toegepaste Wiskunde

ribWIS3dt

2

Studieloopbaan coaching

ribSLC2ds

2

Totaal ects

60

Studieloopbaan jaar 2

Studieloopbaan coaching

bouSLC2ds

1 Keuzemodulen jaar 2 Bouwkunde

Keuzeruimte Hogeschoolbreed

6

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 070

Vergelijking leerplannen Deeltijd Bouwkunde 2009-2010 Jaar – 3 - regulier DEELTIJD 2010-2011

DEELTIJD 2009-2010

naam

code

ects

Constructie Utiliteitsbouw

bouCTB1dp

4

naam

Code

ects

Constructie Utiliteitsbouw

ribCTB1dp

4

Projecten jaar 3 Bouwkunde Woonbedrijfsgebouw 3

bouWBG3dp

4

Woonbedrijfsgebouw 3

ribWBG3dp

4

Woonbedrijfsgebouw 4

bouWBG4dp

2

Woonbedrijfsgebouw 4

ribWBG4dp

2

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER5dp

12

Werkervaring

ibbWER5dp

12

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER6dp

12

Werkervaring

ibbWER6dp

12

Detailleren Utiliteitsbouw

bouDET1dc

2

Detailleren Utiliteitsbouw

ribDET1dc

2

Bouwen in Hout en Staal

bouBHS1dc

3

Bouwen in Hout en Staal

ribBHS1dc

3

Bouwen in Beton

bouBIB1dc

3

Bouwen in Beton

ribBIB1dc

3

Praktijkervaring

Cursussen jaar 3 Bouwkunde

MINOR – programma keuze ter waarde van 15 ect Minor Ontwerpen Architectuur

ibb

15

Minor Ontwerpen Architectuur

Ibb

15

Minor Bouwtechniek

ibb

15

Minor Bouwtechniek

Ibb

15

Minor Constructief Ontwerpen

ibb

15

Minor Constructief Ontwerpen

Ibb

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ibb

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

Ibb

15

Minor Management & Organisatie

ibb

15

Minor Management & Organisatie

Ibb

15

Projectmanagement

ribPMA1dt

2

Studieloopbaan coaching

ribSLC3ds

1

Trainingen jaar 3 Bouwkunde Projectmanagement

bouPMA1dt

2

Studieloopbaan coaching

bouSLC3ds

1

Studieloopbaan jaar 3

Keuzemodulen jaar 3 Bouwkunde Totaal ects

60

-

Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 071

Vergelijking leerplannen Deeltijd Bouwkunde 2009-2010 Jaar - 4- regulier DEELTIJD 2010-2011 naam

DEELTIJD 2009-2010 code

ects

naam

Code

Ects

Projecten jaar 4 Bouwkunde Praktijkervaring Afstuderen

bouAFS1dt

24

Afstuderen

ribAFS1dt

21

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER7dp

12

Werkervaring

ribWE

21

Werkervaring in de beroepspraktijk

ibbWER8dp

7

Minor Ontwerpen Architectuur

Ibb

15

Cursussen jaar 4 Bouwkunde MINOR â&#x20AC;&#x201C; programma keuze ter waarde van 15 ects Minor Ontwerpen Architectuur

ibb

15

Minor Bouwtechniek

ibb

15

Minor Bouwtechniek

Ibb

15

Minor Constructief Ontwerpen

ibb

15

Minor Constructief Ontwerpen

Ibb

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ibb

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

Ibb

15

Minor Management & Organisatie

ibb

15

Minor Management & Organisatie

Ibb

15

Bouwrecht

ribBOR1dt

1

Voorstel Afstuderen

ribVAF1dt

1

Studieloopbaan coaching

ribSLC4ds

1

Totaal ects

60

Trainingen jaar 4 Bouwkunde Bouwrecht

bouBOR1dt

1

Studieloopbaan jaar 4 Studieloopbaan coaching

ribSLC4ds

1 Keuzemodulen jaar 4 Bouwkunde -

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 072

10.2.4. BOUWKUNDE DUAAL

bij behorende inhoud van de studieadviesregeling wordt verwezen naar Bouwkunde voltijd.

k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen.

a. Propedeuse programma De eerste twee jaren van de voltijdse en duale vorm van de opleiding Bouwkunde zijn gemeenschappelijk. Voor het propedeuseprogramma van de opleiding Bouwkunde duaal wordt verwezen naar Bouwkunde voltijd. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen vermeld verderop in deze gids. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool. c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar worden op basis van individuele afspraken met de duale coordinator in het nieuwe studiejaar ingehaald. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies De eerste twee jaren van de voltijdse en duale vorm van de opleiding Bouwkunde zijn gemeenschappelijk. Voor het propedeuseprogramma van de opleiding bouwkunde duaal met de daar-

f. Stage Binnen de duale opleidingen is er geen stage. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding De eisen gesteld aan werkzaamheden staan vermeld in de gids IBB duaal, Bouwkunde. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel. j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten). Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 073

Bouwkunde 2010- 2011, 3e jaar, Duaal Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

BKDU1002 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

werkervaringcompetentie verslag 1 BouWCM01DU (8)

15

BKDU1002

werkervaringcompetentie verslag 2 BouWCM02DU (8)

15

werkervaringcompetentie verslag 3 BouWCM03DU (8)

Ieder kwartaal 1 cursus kiezen uit onderstaand aanbod (3) NB1: in 1 kwartaal mogen ook 2 cursussen gevolgd worden.

Studentgestuurde leerlijn

Kennisgericht

1-Bouwfysica en gezondheid bouBFG01c (3) 2-Ontwerpen van Installaties bouINS01c (3) 3-Detailleren utiliteitsbouw bouDET01c (3) 4-Renovatie-technieken bouROT01c (3) 5-Bouwrecht bouBWR01c (3) workshop materialen BouMAT01w (2)

Ervaringsreflectieleerlijn Totaal ects/CU

60/336

14

26,5

26,5

12

Onderzoeksopdracht TransUrban RibOTU02DU (2)

12

53,5

1-Bouwfysica en gezondheid bouBFG01c (3) 2-Ontwerpen van Installaties bouINS01c (3) 3-Detailleren utiliteitsbouw bouDET01c (3) 4-Renovatie-technieken bouROT01c (3) 5-Bouwrecht bouBWR01c (3)

15

65,5

53

1-De onderneming in de bouw bouOIB01c (3) 2-Ontwerpen van ruwbouw bouOVR01c (3) 3-Geïntegreerde contractvorming bouGCV01c (3) 4-Duurzaamheid & Innovatie in de Bouw bouDIB01c (3) 5-Risico-management bouRMN01c (3)

53

Actualiteiten RibACT06DU (1) Studieloopbaan RibSB201s (1)

12 13

werkervaringcompetentie verslag 4 BouWCM04DU (8)

Ieder kwartaal 2 cursussen kiezen uit onderstaand aanbod (6)

1-De onderneming in de bouw bouOIB01c (3) 2-Ontwerpen van ruwbouw bouOVR01c (3) 3-Geïntegreerde contractvorming bouGCV01c (3) 4-Duurzaamheid & Innovatie in de Bouw bouDIB01c (3) 5-Risico-management bouRMN01c (3)

Studieloopbaan RibSB101s (1)

15

15

12 15


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 074

Bouwkunde 2010- 2011, 4e jaar, Duaal Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

BKDU0902 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Studentgestuurde leerlijn

Competentie verslag 4 BouCOM04DU (5)

15

BKDU0902 Competentie verslag 5 BouCOM05DU (5)

15

Werkervaring semester 7 RibWWE07DU (6)

Minorprogramma (7)

Kwartaal 4 Afstuderen RibAFS02DU (20)

4 30

Werkervaring semester 8 RibWWE08DU (6)

15

Minorprogramma (8) Actualiteiten

RibACT05DU (3)

Kennisgericht

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal ects/CU

60/336

Studieloopbaan RibSB301s (1) 19

?

12 13

?

Studieloopbaan RibSB401s (1)

?? 12

30

Conversietabel Bouwkunde duaal 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 worden door de onderwijsmanager een vervangend studieprogramma aangewezen.

?


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 075

ARTIKEL 10.3

• Verantwoordt keuzes. • Integreert de oplossingen in een ontwerp dat voldoet aan gestelde kaders voor kwaliteit, budget, tijd en duurzaamheid.

• Stelt op basis van een gekozen beheerstrategie een onderhouds- of handhavingsplan op, binnen de bestaande maatschappelijke, juridische en financiële kaders. • Bewaakt de implementatie van het beheersplan.

Civiele Techniek 10.3.1 ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Civiele Techniek volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Built Environment. De vijf basiscompetenties binnen het domein Built Environment zijn: Initiëren, Ontwerpen, Specificeren, Uitvoeren en Beheren. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht,oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Nadere specificatie van deze domeincompetenties zijn: Eisen voor een ontwerp ontwikkelen • Signaleert en onderzoekt een situatie die relevant is voor de ontwikkeling van een plan, product, systeem, advies of dienst, gericht op de inrichting en het gebruik van de ruimte en van de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt functionele prestatie-eisen voor een te maken ontwerp in de onderzochte situatie. • Wint draagvlak voor deze eisen door ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften en wensen van de opdrachtgever(s) en dat ze realiseerbaar zijn. Een integraal ontwerp maken en verantwoorden • Ontwerpt op basis van functionele prestatie-eisen oplossingsvarianten voor (deel)problemen.

Een ontwerp specificeren • Werkt een ontwerp uit naar specificaties ten behoeve van de realisatiefase. • Werkt vanuit een zo breed effectief en efficiënt mogelijk ingericht productie- of bedrijfsproces. Het uitvoeringsproces sturen en bewaken • Maakt op basis van de specificaties een uitvoeringsplan waarin de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie organisatie en risico zijn vastgelegd. • Stuurt, bewaakt en evalueert het uitvoeringsproces aan de hand van het uitvoeringsplan. • Optimaliseert het productie- of bedrijfsproces door het aanbrengen van verbeteringen of innovaties. Een beheersplan implementeren • Adviseert de opdrachtgever op basis van relevante ontwikkelingen bij het bepalen van een strategie voor het beheren van objecten dan wel het handhaven van regelgeving in de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt een scenario (als gewenst toekomstbeeld) voor het duurzame gebruik en/of beheer van ruimte, infrastructuur en gebouwen.

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.3.2. CIVIELE TECHNIEK VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Indien er een verkorte route is worden alleen die studenten toegelaten met een vooropleiding mbo-Civiele Techniek. Na het eerste kwartaal vervolgt de student, afhankelijk van het gegeven advies de verkorte route of de vierjarige route. • Studenten met een overzeese mbo-vooropleiding worden niet toegelaten tot de verkorte route. Zij starten in de reguliere route. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.


hogeschoolgids 2010-2011

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen. Kwalitatieve eisen Civiele Techniek reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

10 onderwijs en examenregeling

pagina 076

Civiele Techniek propedeuse HAVO/VWO Kwalitatieve norm BSA

ECTS

Droge voeten in de polder civDVP01p

4

Beginnen met construeren civBMC01c

3

Funderen van bouwwerken civFVB01c

3

Autocad tekenen CT civAUC01t

2

Toegepaste wiskunde voor CT civWCT11t

2

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 10 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. Kwalitatieve eisen Civiele Techniek verkorte route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Civiele Techniek verkorte propedeuse MBO Kwalitatieve norm BSA

ECTS

Kruising wegen en water 1 civKW101p

4

Kracht en vormgeving civKEV01c

3

Vloeistofmechanica civVMC11t

2

Bouwmanagement & Bouwveiligheid civBMV01t

2

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 8 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

f. Stage /afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Civiele Techniek voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coรถrdinator stage, coรถrdinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

• Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen. k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen. l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt.

pagina 077


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 078

Civiele Techniek 2010-2011 voltijd 1e jaar (propedeuse HAVO/VWO) cohort 2010

Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

Kwartaal 1

cu-sp

Kwartaal 2

cu-sp

Kwartaal 3

cu-sp

Kwartaal 4

cu-sp

Jachthaven civJHV02p (OD+PR)

32-4

Droge voeten in de polder civDVP01p (OD+PR)

32-4

Kunstwerk civKUW01p (OD+PR)

32-4

Rotonde civROT01p (OD+PR)

32-4

Bouw in grond en water civBGW01c (ST+OD)

36-3

Funderen van bouwwerken civFVB01c (OD)

36-3

Construeren van een opslagloods civCTH01c (ST+OD)

36-3

Materiaal en fysica civMEF01c (ST+OD)

36-3

36-3

Belasting op bouwwerken civBOB01c (ST+OD)

36-3

Duurzaam bouwen van infrastructuur civDUI01c (ST+OD)

36-2

Ondergronds Bouwen civOBO01c (OD)

36-3

Algemene wiskunde civWIS21t (ST+OD)

18-1

Autocad tekenen CT civAUC01t (ST+OD)

18-2

Engels voor CT civENG02t (ST+OD)

18-2

Digitaal bouwen civDBO01t (OD)

18-1

Toegepaste wiskunde CT civWCT11t (ST+OD)

18-2

Beginnen met construeren civBMC01c (ST+OD)

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn (Training)

Studentgestuurd

Tekenen civTEK01t (OD)

36-2

Bedrijfs-communicatie en samenwerken civBCS01t (ST+OD)

20-2

Ervaringsreflectieleerlijn

Studieloopbaan civSLC11s

52-3

Keuze

HR-keuze

18-1

HR-keuze

18-1

HR-keuze

18-2

HR-keuze

18-2

Totaal

Totaal studiepunt

15

Totaal studiepunt

13

Totaal studiepunt

15

Totaal studiepunt

17

Totaal

60

Noot:

Het bijspijkeronderwijs wordt verplicht in de HR-keuze voor studenten met een eindcijfer < 7 voor het betreffende vak: Kwartaal 1: Wiskunde – 1 ects Kwartaal 1: Natuurkunde – 1 ects Kwartaal 3: Nederlands – 2 ects

Toetsvorm Aanwezigheid AW Assessment AM Digitale toets DT Multiple choice MC Mondeling toets MT

Opdracht OD Presentatie PR Schriftelijke toets ST Test T Verslag V


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 079

Civiele Techniek 2010-2011 2e jaar (verkorte propedeuse MBO) cohort 2010 Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus) Kennisgericht Vaardigheden leerlijn (Training)

Studentgestuurd

Ervaringsreflectieleerlijn Keuze Totaal

Kruising wegen en water 1 civKW101p (OD+PR)) Ontwerpen van wegen civOVW01c (ST+OD) Kracht en Vormgeving civKEV01c (ST+OD) Vloeistofmechanica civVMC11t (ST+OD) Grondkeringen civGRK01t (OD) Studieloopbaan civSLC21s HR-keuze

cu-sp

Kwartaal 2

Kwartaal 3

32-4 36-3 36-3

18-2

18-2

18-1 15

Noot: Het bijspijkeronderwijs wiskunde wordt voor de MBO-leerling verplicht in de HR-keuze: Kwartaal 1: Wiskunde – 1 ects

Na het eerste kwartaal krijg je een voortgangsgesprek en wordt bepaald of je verder mag volgens de reguliere route in het 2e jaar, of dat je verder gaat in het 2e t/m 4e kwartaal van het 1e jaar

Kwartaal 4


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 080

Civiele Techniek 2010-2011 voltijd 2e jaar cohort 2009

Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

Kwartaal 1

cu-sp

Kwartaal 2

cu-sp

Kwartaal 3

cu-sp

Kwartaal 4

cu-sp

Kruising wegen en water-1 civKW101p (OD+PR)

32-4

Kruising wegen en water-2 civKW201p (OD+PR)

32-4

Terminal 1 civTO102p (OD+PR)

32-4

Terminal 2 civTO202p (OD+PR)

32-4

Ontwerpen van wegen civOVW01c (ST+OD)

36-3

Bouwen met grond civBMG01c (OD)

36-3

Bouwen in beton civBIB01c (ST+OD)

36-3

Hydrologie civHYD02c (ST+OD)

36-2

36-3

Bouwen in hout en staal civBHS01c (ST+OD)

36-3

Havens en kanalen civHEK01c (ST+OD)

36-3

Vloeistofmechanica civVMC11t (ST+OD)

18-2

Vloeistofmechanica civVMC31t (ST+OD)

18-3

Bouwmanagement & Bouwveiligheid civBMV01t (ST+OD)

36-2

Grondkeringen civGRK01t (OD)

18-2

Kracht en vormgeving civKEV01c (ST+OD)

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn (Training)

Studentgestuurd

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Keuze Totaal

Wegen uitleggebied civWGU01c (ST+OD)

Baggeren civBAG01t (ST+OD)

18-2

Meten is weten civMIW01t (ST+OD)

24-1

Studieloopbaan civSLC21s HR-keuze

18-1

HR-keuze

15

18-2 15

Totaal

36-3

52-3 HR-keuze

18-1 13

HR-keuze

18-2 17 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 081

Civiele Techniek 2010-2011 voltijd 3e jaar cohort 2008 Kwartaal 1

Integrale leerlijn (Project) Praktijkgericht

Kwartaal 2

Stage civSTG30 (OD)

Kwartaal 3

24-24

36-3

Conceptuele leerlijn (Cursus)

Beheer en onderhoud civBEO01c (OD)

Kennisgericht

Studentgestuurd

Vaardigheden leerlijn (Training)

Moderne contractvormen civMCV01t (OD)

18-1

Ervaringsreflectieleerlijn

Studieloopbaan civSLC31s

36-2

Totaal

30 Totaal

Noot: Voor de keuze van de beroepsprofileringscursus in het 3e kwartaal kies je één van de onderstaande mogelijkheden: Watermanagement ibbWAM01c Infrastructuur en mobiliteit ibbIMO01c Ontwerpen onder hoogbouw ibbOHB01c Bij onvoldoende inschrijvingen kan het zijn dat een cursus geen doorgang vindt.

Kwartaal 4 PI-project ibbPIP01p (OD+PR)

20-4

Landaanwinning1 civLA101p (OD+PR)

24-4

Landaanwinning2 civLA201p (OD+PR)

24-4

Bepalen van golfbelasting civBBL01c (ST+OD)

36-3

Riolering civRIO01c (ST+OD)

36-2

Keuze cursus (zie Voetnoot)

36-3

Duurzaam bouwen civDUB02c

36-2

Interactief simuleren van grondconstructies civSGC01c (OD)

36-3

Constructie in Landaanwinning ribCGL01c (ST+OD)

36-3

Technisch Engels civTEN01t (OD)

18-1

16-1 15

15 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 082

Civiele Techniek 2010-2011 voltijd 4e jaar cohort 2007 Kwartaal 1

Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

cu-sp

Pi-project ibbPIP01p (OD+PR)

of

Kwartaal 2 Landaanwinning 2 civLA201p (OD+PR)

Duurzaam bouwen civDUB01c (OD) Wegen uitleggebied civWGU01c (ST+OD)

36-3

Kennisgericht

cu-sp

Kwartaal 3

cu-sp

Kwartaal 4

cu-sp

24-4 Afstuderen civAFS40

20-24

36-3

Water in Uitleggebied civWAU01c (ST+OD)

36-3

(of)Internationale studiereis civIST01c (OD)

10-3

(of) Internationale oriĂŤntatie civIOR01c (OD)

20-3 Lectorale lezingen civLEL01t (OD)

Vaardigheden leerlijn (Training) Studentgestuurd

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn

Studieloopbaan civSLC41s

Keuze

Minor

Zie programma

15

Totaal

3

25 Totaal

16-2

52-3

3

29 60

Noot: De studenten die hun Pi-project (ibbPIP01p) reeds in het 3e jaar gedaan hebben, doen hiervoor in de plaats landaanwinning 2 (civLA201p) gedurende het 1e kwartaal, eveneens ter grootte van 4 ects.

Conversietabel Civiele Techniek voltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

Indien een student vakken in de deeltijd wil inhalen dan moet de student de informatiegids deeltijd en het bijbehorende rooster bij het bedrijfsbureau ophalen. Inschrijven bij het bedrijfsbureau voor deeltijdvakken is verplicht! De regels van deeltijd voor herkansing en dergelijke zijn dan eveneens van toepassing.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 083

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Voltijd 2009 / Voltijd 2010 Jaar â&#x20AC;&#x201C; 1 - regulier VOLTIJD 2009-2010

VOLTIJD 2010-2011

Naam

Code

Jachthaven

ribJHV02p

Droge voeten in de Polder Kunstwerk Rotonde

civROT01p

ects

Naam

code

ects

4

Jachthaven

civJHV02p

4

civDVP01p

4

Droge voeten in de Polder

civDVP01p

4

civKUW01p

4

Kunstwerk

civKUW01p

4

4

Rotonde

civROT01p

4

Projecten jaar 1 Civiele techniek

Praktijkervaring

Cursussen jaar 1 Civiele Techniek Bouw in grond en water

civBGW01c

3

Bouwen in grond en water

civBGW01c

3

Beginnen met construeren

civBMC01c

3

Beginnen met construeren

civBMC01c

3

Funderen van bouwwerken

civFVB01c

3

Funderen van bouwwerken

civFVB01c

3

Belasting op bouwwerken

civBOB01c

3

Belasting op bouwwerken

civBOB01c

3

Materiaal en fysica

ribMEF01c

3

Materiaal en fysica

civMEF01c

3

Construeren van een opslagloods

civCTH01c

3

Construeren van een opslagloods

civCTH01c

3

Architectuur in de Civiele Techniek

ribACT01c

3

Duurzaam bouwen van infrastructuur

civDUI01c

2

Ondergronds bouwen

ribOBO01c

3

Ondergronds bouwen

civOBO01c

3

Tekenen

civTEK01t

2

Tekenen

civTEK01t

2

Presenteren en samenwerken

civPES01t

1

Bedrijfscommunicatie & samenwerken01

civBCS01t

2

Wiskunde algemeen

ribWIS21t

1

Wiskunde algemeen

civWIS21t

1

Trainingen jaar 1 Civiele Techniek

Digitaal bouwen

ribDBO01t

1

Digitaal bouwen

civDBO01t

1

Autocad tekenen CT

ribAUC01t

2

Autocad tekenen CT

civAUC01t

2

Engels voor Civiele Techniek

civENG02t

2

Engels voor Civiele Techniek

civENG02t

2

Toegepaste wiskunde voor CT

civWCT11t

2

Toegepaste wiskunde voor CT

civWCT11t

2

Studieloopbaan coaching

civSLC11s

3

Studieloopbaan coaching

civSLC11s

3

Totaal ects

60

Studieloopbaan jaar 1 Keuzemodulen jaar 1 Civiele Techniek Keuzeruimte Hogeschoolbreed

6 Totaal ects

60

6


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 084

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Voltijd 2009 / Voltijd 2010 Jaar - 2 - regulier VOLTIJD 2009-2010

VOLTIJD 2010-2011

Naam

code

Kruising Wegen & Water 1

ribKW101p

Kruising Wegen & Water 2 Terminal 1 Terminal 2

ects

Naam

code

Ects

4

Kruising Wegen & Water 1

civKW101p

4

ribKW201p

4

Kruising Wegen & Water 2

civKW201p

4

ribTO102p

4

Terminal 1

civTO101p

4

ribTO202p

4

Terminal 2

civTO202p

4

Projecten jaar 2 Civiele techniek

Praktijkervaring

Cursussen jaar 2 Civiele Techniek Ontwerpen van Wegen

ribOVW01c

3

Ontwerpen van Wegen

civOVW01c

3

Hydrologie

ribHYD01c

3

Hydrologie

civHYD02c

2

Bouwen met Grond

ribBMG01c

3

Bouwen met Grond

civBMG01c

3

Kracht en Vormgeving

civKEV01c

3

Kracht en Vormgeving

civKEV01c

3

Bouwen in Hout en Staal

civBHS01c

3

Bouwen in Hout en Staal

civBHS01c

3

Havens en Kanalen

civHEK01c

3

Havens en Kanalen

civHEK01c

3

Bouwen in Beton

civBIB01c

3

Bouwen in Beton

civBIB01c

3

OriĂŤntatie module op de minor

Rib***01c

3

Zie jaar -3-

-

-

Wegen in Uitleggebied

civWGU01c

3

Trainingen jaar 2 Civiele Techniek Vloeistofmechanica

ribVMC11t

2

Vloeistofmechanica

civVMC11t

2

Grondkeringen

civGRK01t

2

Grondkeringen

civGRK01t

2

Vloeistofmechanica

ribVMC21t

2

Vloeistofmechanica

civVMC31t

3

Bouwmanagement

civBMA01t

1

Veiligheid in de bouw

civVIB01t

1

Bouwmanagement & bouwveiligheid

civBMV01t

2

Baggeren

civBAG01t

2

Baggeren

civBAG01t

2

Meten is Weten

civMIW01t

1

Meten is Weten

civMIW01t

1

Studieloopbaan coaching

civSLC21s

3

Studieloopbaan jaar 2 Studieloopbaan coaching

civSLC21s

3 Keuzemodulen jaar 2 Civiele Techniek

Keuzeruimte Hogeschoolbreed

6 Totaal ects

60

6 Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 085

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Voltijd 2009 / Voltijd 2010 Jaar – 3 – regulier VOLTIJD 2009-2010

VOLTIJD 2010-2011

Naam

code

Landaanwinning 1

ribLA101p

Landaanwinning 2

ribLA201p

ects

Naam

code

Ects

4

Landaanwinning 1

civLA101p

4

4

Landaanwinning 2

civLA201p

4

PI-project

ibbPIP01p

4

Stage

civSTG30

24

Projecten jaar 3 Civiele techniek

Praktijkervaring Stage

civSTG30

24 Cursussen jaar 3 Civiele Techniek

Beheer & Onderhoud

civBEO01c

3

Beheer & Onderhoud

civBEO01c

3

Bepalen golfbelasting

ribBBL01c

3

Bepalen golfbelasting

civBBL01c

3

Constructie en Landaanwinning

ribCGL01c

3

Constructie en Landaanwinning

civCGL01c

3

Riolering (was ribWAU)

civRIO1c

2

Interactief sim. van grondconstr.

civSGC01c

3

Duurzaam bouwen

civDUB02c

2

Introductie op de minor

ibb***01c

3

Moderne contractvormen

civMCV01t

1

Technisch Engels

civTEN01t

1

Studieloopbaan coaching

civSLC31s

3

Totaal ects

60

MINOR – programma keuze ter waarde van 15 ect Minor Constructief Ontwerpen

ribCSO

15

Minor Infrastructuur & mobiliteit

ribIMO

15

Minor Watermanagement

ribWMG

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ribUVB

15

Minor Management & Organisatie

ribM&O

15

Minor Wegen & Water

ribWW

Trainingen jaar 3 Civiele Techniek

Moderne contractvormen

civMCV01t

1 Studieloopbaan jaar 3

Studieloopbaan coaching

civSLC31s

3 Keuzemodulen jaar 3 Civiele Techniek

Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids

10 onderwijs en examenregeling

pagina 086

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Voltijd 2009 / Voltijd 2010 Jaar - 4- regulier VOLTIJD 2009-2010

VOLTIJD 2010-2011

Naam

code

PI-project

ribPIP01p

ects

Naam

code

Ects

PI-project

ibbPIP01p

4

Landaanwinning2

civLA201p

4

Afstuderen

civAFS40

24

Projecten jaar 4 Civiele techniek

4

Of

Praktijkervaring Afstuderen

24

civAFS40

Cursussen jaar 4 Civiele Techniek Duurzaam bouwen

civDUB01c

3

Duurzaam bouwen

civDUB01c

3

Wegen in Uitleggebied

ribWGU01c

3

Wegen in Uitleggebied

civWGU01c

3

Water in Uitleggebied

ribWAU01c

3

Water in Uitleggebied

civWAU01c

3

Internationale reis of organisatie

civI**01c

3

Internationale reis of organisatie

civI**01c

3

MINOR â&#x20AC;&#x201C; programma keuze ter waarde van 15 ect Minor Constructief Ontwerpen

ribCSO

15

Minor Constructief Ontwerpen

ribCSO

15

Minor Infrastructuur & mobiliteit

ribIMO

15

Minor Infrastructuur & mobiliteit

ribIMO

15

Minor Watermanagement

ribWMG

15

Minor Watermanagement

ribWMG

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ribUVB

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ribUVB

15

Minor Management & Organisatie

ribM&O

15

Minor Management & Organisatie

ribM&O

15

Lectorale lezingen

civLEL01t

2

Studieloopbaan coaching

civSLC41s

3

Trainingen jaar 4 Civiele Techniek Lectorale lezingen

civLEL01t

2

Studieloopbaan coaching

civSLC41s

3

Studieloopbaan jaar 4 Keuzemodulen jaar 4 Civiele Techniek Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Totaal ects

60

Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 087

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Voltijd 2009 / Voltijd 2010 MBO-traject alleen 2e jaar MBO traj. VOLTIJD 2009-2010

VOLTIJD 2010-2011

Naam

code

Kruising Wegen & Water 1

ribKW101p

Kruising Wegen & Water 2 Terminal 1 Terminal 2

ects

Naam

code

Ects

4

Kruising Wegen & Water 1

civKW101p

4

ribKW201p

4

Kruising Wegen & Water 2

civKW201p

4

ribTO102p

4

Terminal 1

civTO102p

4

ribTO202p

4

Terminal 2

civTO202p

4

Ontwerpen van Wegen

civOVW01c

3

Projecten jaar 2 Civiele techniek

Praktijkervaring Cursussen jaar 2 Civiele Techniek Ontwerpen van Wegen

ribOVW01c

3

Hydrologie

ribHYD01c

3

Hydrologie

civHYD02c

2

Bouwen met Grond

ribBMG01c

3

Bouwen met Grond

civBMG01c

3

Kracht en Vormgeving

civKEV01c

3

Kracht en Vormgeving

civKEV01c

3

Bouwen in Hout en Staal

civBHS01c

3

Bouwen in Hout en Staal

civBHS01c

3

Havens en Kanalen

civHEK01c

3

Havens en Kanalen

civHEK01c

3

Bouwen in Beton

civBIB01c

3

Bouwen in Beton

civBIB01c

3

OriĂŤntatie module op de minor

Rib***01c

3

Zie jaar -3-

-

-

Wegen in uitleggebied

civWGU01c

3

Vloeistofmechanica

civVMC11t

2

Trainingen jaar 2 Civiele Techniek Vloeistofmechanica

ribVMC11t

2

Grondkeringen

civGRK01t

2

Grondkeringen

civGRK01t

2

Vloeistofmechanica

ribVMC21t

2

Vloeistofmechanica

civVMC31t

3

Bouwmanagement & bouwveiligheid

civBMV01t

2

Bouwmanagement

civBMA01t

1

Veiligheid in de bouw

civVIB01t

1

Baggeren

civBAG01t

2

Baggeren

civBAG01t

2

Meten is Weten

civMIW01t

1

Meten is Weten

civMIW01t

1

Studieloopbaan coaching

civSLC21s

3

Studieloopbaan jaar 2 Studieloopbaan coaching

civSLC21s

3 Keuzemodulen jaar 2 Civiele Techniek

Keuzeruimte Hogeschoolbreed

6 Totaal ects

60

6 Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 088

10.3.3. CIVIELE TECHNIEK DEELTIJD

Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwantitatieve en kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 7 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

Kwantitatieve eis Indien een student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 22 studiepunten heeft behaald van de propedeutische fase dan krijgt hij een afwijzing. Studiepunten verkregen door vrijstellingen of werkervaring tellen hierbij niet mee.

C Kwalitatieve eisen Civiele Techniek verkorte route deeltijd: De aangewezen onderwijseenheden als be doeld in het reglement studieadvies en afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een vooropleiding mbo-Civiele Techniek. Studenten met een overzeese mbo-vooropleiding worden niet toegelaten. Zij starten in de reguliere route.

b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool. c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar worden op basis van individuele afspraken met de coördinator in het nieuwe studiejaar ingehaald. d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids.

Kwalitatieve eisen Civiele Techniek reguliere route deeltijd: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement studieadvies en afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Civiele Techniek propedeuse HAVO/VWO regulier programma Kwalitatieve norm BSA

ECTS

Beginnen met Construeren civBMC1dc

3

Toegepaste Wiskunde civWIS1dt

1

Project Kunstwerk civKUW1dp

4

Bouwkundig tekenen civBKT1dt

2

Civiele Techniek verkorte propedeuse MBO Kwalitatieve norm BSA

ECTS

Wiskunde, civWIS3dt

2

Construeren Tennishal, civCTH1dc

3

Ontwerpen van Wegen, civOWE1dc

3

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 6 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. In alle gevallen vervalt de kwalitatieve eis wanneer de student 29 studiepunten of meer heeft behaald van de propedeutische fase tijdens het eerste jaar van inschrijving. (Zie reglement studieadvies en afwijzing). Studiepunten verkregen door vrijstellingen of werkervaring tellen hierbij niet mee.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 089

f. Stage Binnen de deeltijd opleiding is er geen stage.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.

• De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Deeltijdstudenten lopen geen stage. Van de deelstudenten wordt verwacht dat ze naast en tijdens de studie werken in een beroepsrelevante omgeving. De studenten moeten minimaal 3200 uur werken tijdens de studie. Werkervaring opgedaan voor aanvang van de studie telt niet mee. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen. l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 090

Tabellen: Propedeuse Civiele Techniek deeltijd Civiele Techniek 2010-2011 Deeltijd 1e jaar (propedeuse HAVO/VWO) cohort 2010 Kwartaal 1

Praktijkgericht

cu-sp

Integrale leerlijn (Project)

Studentgestuurd

Geluid, Warmte en Licht civGWL1dc (ST)

40-3

Rotonde civROT1dp (OD+PR))

40-3

Construeren van een Tennishal civCTH1dc (ST+OD)

40-3

40-3

Handtekenen 1+2 civHTK1dt (OD)

20-1

Bouwkundig tekenen civBKT1dt (OD)

20-2

Bouwkundig tekenen civBKT2dt (OD)

Praktische Wiskunde civPWI1dt (ST)

20-1

Toegepaste wiskunde 1 civWIS1dt (ST)

20-1

Toegepaste wiskunde 2 civWIS2dt (ST)

Totaal studiepunten

Kwartaal 4

30 Totaal

Materiaal en Fysica civMEF1dc (OD)

cu-sp 2-12

40-3

Belasting op Bouwwerken civBOB1dc (ST+OD)

40-3

Funderen van Bouwwerken civFVB1dc (OD)

40-3

20-1

20-1

Studieloopbaancoaching civSLC1ds (OD)

10-1 Totaal studiepunt

30 60

Toetsvorm Aanwezigheid AW Assessment AM digitale toets DT multiple choice MC mondeling toets MT

cu-sp Werken in de beroepspraktijk ibbWER2dp

20-4 40-3

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

Kwartaal 3

2-12

Beginnen met Construeren civBMC1dc (ST)

Bouwen in Grond en Water civBWG1dc (ST)

Vaardigheden leerlijn (Training)

cu-sp

Kunstwerk civKUW1dp (OD+PR)

Conceptuele leerlijn (Cursus) Kennisgericht

Kwartaal 2

Werken in de beroepspraktijk ibbWER1dp

opdracht OD presentatie PT schriftelijke toets ST test T verslag V


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 091

Civiele Techniek 2010-2011 deeltijd verkorte route MTS (cohort 2010) Propedeuse Kwartaal 1

cu-sp

Kwartaal 2

cu-sp

Werken in de beroepspraktijk ibbWER3dp Praktijkgericht

Terminal 1 Ontwerp en Engineering civTO11dp (OD+PR) Ontwerpen van Wegen civOWE1dc (ST+OD))

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn (Training)

Studentgestuurd

40-3

Vloeistof-mechanica civVCM2dt(3) (ST+OD)

40-3

Funderen van Bouwwerken civFVB2dc (OD)

20-2

Hydrologie civHYD2dc (ST+OD)

20-3

Belasting op Bouwwerken civBOB3dc (ST+OD)

20-2

Praktische Wiskunde civPWI1dt (ST)

20-1

Toegepaste wiskunde civWIS3dt (ST)

40-2

Construeren van een Tennishal civCTH1dc (ST+OD)

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

40-3

cu-sp

Bouwen met Grond civBMG1dc (ST+OD)

31 Totaal

cu-sp 2-12

40-4

Terminal 2 Uitvoering civTO21dp (OD+PR)

40-4

40-3

Kracht en Vormgeving civKEV1dc (ST+OD)

40-3

Managen bouwproces civBPC1dc (ST+OD)

40-2

Studieloopbaancoaching civSLC2ds (OD) Totaal studiepunten

Kwartaal 4

Werken in de beroepspraktijk ibbWER4dp

2-12

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

Kwartaal 3

10-1 Totaal studiepunt

29 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 092

Civiele Techniek 2010-2011 deeltijd 2e jaar regulier (cohort 2009) Kwartaal 1

cu-sp

Kwartaal 2

cu-sp

Werkervaring ibbWER3dp Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus) Kennisgericht

Kruising Wegen en Water 1 civKW11dp (ST+OD)

40-4

Kruising Wegen en Water 2 civKW21dp (ST+OD)

Ontwerpen van Wegen civOWE1dc (ST+OD))

40-3

Vloeistofmechanica civVCM2dt (ST+OD)

Hydrologie civHYD3dc (ST+OD)

40-3 Bouwmeten civBMT1dt (ST+OD)

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

cu-sp

40-4

Terminal 1 Ontwerp en Engineering civTO11dp (ST+OD)

40-3

Bouwen met Grond civBMG1dc (ST+OD)

2-12

40-4

40-4

40-3

Kracht en Vormgeving civKEV1dc (ST+OD)

40-3

Managen bouwproces civBPC1dc(2) (ST+OD)

40-2

40-2

31 Totaal

cu-sp

Terminal 2 Uitvoering civTO21dp (ST+OD)

Studieloopbaancoaching civSLC2ds (1) (OD) Totaal studiepunten

Kwartaal 4

Werkervaring ibbWER4dp

2-12

Vaardigheden leerlijn (Training) Student-gestuurd

Kwartaal 3

10-1 Totaal studiepunten

29 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 093

Civiele Techniek 2010-2011 Deeltijd 3e jaar (cohort 2008) Kwartaal 1

Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn (Training) Studentgestuurd

Kwartaal 2

2-12

Landaanwinning civLAW1dp(4) (ST+OD)

40-4

40-3

Bouwen in Beton civBIB1dc (ST+OD)

40-3

Wegen in uitleggebied civWGU1dc (ST+OD)

40-3

Interactief Simuleren van Grondconstr. civSGC01dc (ST+OD)

40-3

Riolering civRIO1dt (ST+OD)

20-2

Duurzaam bouwen civDUB2dt (OD)

20-2

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

cu-sp

Werkervaring ibbWER5dp (cohort t/m 2008 zie tabel A: werkerv.)

Bouwen in hout en Staal civBHS1dc (ST+OD) Conceptuele leerlijn (Cursus)

cu-sp

Kwartaal 3

cu-sp

32 Totaal

cu-sp

Werkervaring ibbWER6dp

2-12

Minor programma

152-15

Studieloopbaan civSLC3ds (OD) Totaal studiepunten

Kwartaal 4

10-1 Totaal studiepunten

28 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 094

Civiele Techniek 2010-2011 Deeltijd 4e jaar (cohort 2007) Kwartaal 1

Praktijkgericht

cu-sp

Kwartaal 2

Werkervaring ibbWER7dp

Integrale leerlijn (Project)

cu-sp

Kwartaal 3

2-12

cu-sp

Kwartaal 4

cu-sp

Werkervaring ibbWER8dp

2-7

Afstuderen civAFS1dt (OD+PR+AM)

10-24

Totaal studiepunten

31

Conceptuele leerlijn (Cursus) Kennisgericht

Studentgestuurd

Vaardigheden leerlijn (Training)

Bouwrecht civBOR1dt (ST)

20-1

Minor programma

152-15

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn

Studieloopbaancoaching (voorstel afstuderen) civSLC4ds (OD)

10-1

Totaal

Totaal studiepunten

29 Totaal

60

TABEL A: Werkervaring cohorten 2008, 2007, 2006 Moduul code

ECTS-punten

Uren werkervaring

Opmerkingen

ribWE13z

6

300

Propedeuse HAVO= sem.1+2+3 & WE1 Pas na 3 jr. Prop./BSA Propedeuse MBO= sem.3+4 & WE1 + WE2 Prop./BSA binnen 2 jr.,

ribWE24z

15

500

HAVO Propedeuse MBO= sem.3+4 & WE1 + WE2

ribWE35z

24

800

HAVO & MBO

ribWE46z

24

800

HAVO & MBO

ribWE57z

24

800

HAVO & MBO

totaal

93

3200


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 095

TABEL A: Werkervaring cohort 2009/2010 Moduul code

ribWER1dp

ribWER2dp

ribWER3dp

ECTS-punten

12

12

12

Uren werkervaring

Opmerkingen

400

Propedeuse HAVO , Prop./BSA binnen 2 jr., waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. Vrijstelling voor MBO v.a cohort 2009/2010 !!!

400

Propedeuse HAVO , Prop./BSA binnen 2 jr., waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. Vrijstelling voor MBO v.a cohort 2009/2010 !!!

400

HAVO: sem.3 Propedeuse MBO, Prop./BSA binnen 2 jr.,waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. v.a cohort 2009/2010

ribWER4dp

12

400

HAVO: sem.3 Propedeuse MBO, Prop./BSA binnen 2 jr.,waarbij werkerv. buiten beschouwing wordt gelaten. v.a cohort 2009/2010

ribWER5dp

12

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem.5)

12

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem.6)

ribWER7dp

12

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem.7)

ribWER8dp

9

400

v.a cohort 2009/2010 (HAVO + MBO: sem8)

Totaal

93

MBO=2400 // HAVO=3200

ribWER6dp


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 096

Conversietabel Civiele Techniek deeltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen:Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Deeltijd 2009 / Deeltijd 2010 Jaar â&#x20AC;&#x201C; 1 - regulier VOLTIJD 2010-2011 naam

code

ects

Jachthaven

civJHV02p

4

Droge voeten in de Polder

civDVP01p

4

Kunstwerk

civKUW01p

4

Kunstwerk

Rotonde

civROT01p

4

Rotonde

Bouwen in grond en water

civBGW01c

3

DEELTIJD 2010-2011 Naam code Projecten jaar 1 Civiele techniek

ects

DEELTIJD 2009-2010 naam

code

ects

civKUW1dp

4

Kunstwerk

ribKUW1dp

4

civROT1dp Praktijkervaring Werkervaring 1 ibbWER1dp

3

Rotonde

civROT1dp

3

Werkervaring 2 ibbWER2dp Cursussen jaar 1 Civiele Techniek Bouwen in grond en water civBGW1dc

12

Werkervaring 1

ibbWER1dp

12

12

Werkervaring 2

ibbWER2dp

12

3

Bouwen in grond en water

ribBGW1dc

3

Beginnen met construeren

civBMC01c

3

Beginnen met construeren

civBMC1dc

3

Beginnen met construeren

ribBMC1dc

3

Funderen van bouwwerken

civFVB01c

3

Funderen van bouwwerken

civFVB1dc

3

Funderen van bouwwerken

ribFVB1dc

3

Belasting op bouwwerken

civBOB01c

3

Belasting op bouwwerken

civBOB1dc

3

Belasting op bouwwerken

ribBOB1dc

3

Materiaal en fysica

civMEF01c

3

Materiaal en fysica

civMEF1dc

3

Materiaal en fysica

ribMEF1dc

3

Construeren van een opslagloods

civCTH01c

3

Construeren van tennishal

civCTH1dc

3

Construeren van tennishal

ribCTH1dc

3

Duurzaam bouwen van infrastructuur

civDUI01c

2

Ondergronds bouwen

civOBO01c

3 3

Geluid, Warmte en Licht

ribGWL1dc

3

1

Handtekenen 1+2 Handtekenen 3

ribHTK1dt ribHTK3dt

1 1

Geluid, Warmte en Licht civGWL1dc Trainingen jaar 1 Civiele Techniek Tekenen

civTEK01t

2

Handtekenen 1+2

civHTK1dt

Bedrijfscommunicatie & samenwerken

civBCS01t

Wiskunde algemeen

civWIS21t

Praktische wiskunde

civPWI1dt

1

Praktische wiskunde

ribPWI1dt

1

Digitaal Bouwen

civDBO01t

2 1 1

Autocad tekenen CT

civAUC01t

2

Bouwkundig tekenen 1 Bouwkundig tekenen 2

civBKT1dt civBKT2dt

2 1

Bouwkundig tekenen 1 Bouwkundig tekenen 2

ribBKT1dt ribBKT2dt

1 1

Engels voor CT

civENG02t

2

Toegepaste wiskunde voor CT

civWCT11t

2

1 1

Toegepaste wiskunde 1 Toegepaste wiskunde 2

ribWIS1dt ribWIS2dt

1 1

Studieloopbaan coaching

civSLC11s

3

1

Studieloopbaan coaching

ribSLC1ds

1

Totaal ects

60

Totaal ects

60

Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Toegepaste wiskunde 1 civWIS1dt Toegepaste wiskunde 2 civWIS2dt Studieloopbaan jaar 1 Studieloopbaan coaching civSLC1ds Keuzemodulen jaar 1 Civiele Techniek

6

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 097

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Deeltijd 2009 / Deeltijd 2010 Jaar - 2 - regulier VOLTIJD 2010-2011

DEELTIJD 2010-2011

naam

code

ects

naam

Kruising Wegen & Water 1

civKW101p

4

Kruising Wegen & Water 1

Kruising Wegen & Water 2

civKW201p

4

Terminal 1

civTO102p

4

Terminal 2

civTO202p

4

DEELTIJD 2009-2010 code

ects

naam

code

ects

civKW11dp

4

Kruising Wegen & Water 1

ribKW11dp

4

Kruising Wegen & Water 2

civKW21dp

4

Kruising Wegen & Water 2

ribKW21dp

4

Terminal 1

civTO11dp

4

Terminal 1

ribTO11dp

4

Terminal 2

civTO21dp

4

Terminal 2

ribTO21dp

4

Projecten jaar 2 Civiele techniek

Praktijkervaring Werkervaring 1

ibbWER3dp

12

Werkervaring 1

ibbWE13z

9

Werkervaring 2

ibbWER4dp

12

Werkervaring 2

ibbWE24z

15

Cursussen jaar 2 Civiele Techniek Ontwerpen van Wegen

civOVW01c

3

Ontwerpen van Wegen

civOWE1dc

3

Ontwerpen van Wegen

ribOWE1dc

3

Hydrologie

civHYD02c

2

Hydrologie

civHYD3dc

3

Hydrologie

ribHYD2dc

2

Bouwen met Grond

civBMG01c

3

Bouwen met Grond

civBMG1dc

3

Bouwen met Grond

ribBMG1dc

3

Kracht en Vormgeving

civKEV01c

3

Kracht en Vormgeving

civKEV1dc

3

Kracht en Vormgeving

ribKEV1dc

3

Bouwen in Hout en Staal

civBHS01c

3

Komt in jaar 3

Havens en Kanalen

civHEK01c

3

Komt in jaar 3 -

Bouwen in Beton

civBIB01c

3

Komt in jaar 3

Komt in jaar 3

Wegen in Uitleggebied

civWGU01c

3

“voorlichting zit in SLC”

“voorlichting zit in SLC”

Vloeistofmechanica

civVMC11t

2

Vloeistofmechanica

Grondkeringen

civGRK01t

2

Wordt meegenomen in project kruising wegen & water

Vloeistofmechanica

civVMC31t

3

Bouwmanagement & bouwveiligheid

civBMV01t

2

Trainingen jaar 2 Civiele Techniek

Managen Bouwproces

civVCM2dt

3

Vloeistofmechanica

ribVCM2dt

3

ribBPC1dc

2

Wordt meegenomen in project kruising wegen & water civBPC1dc

2

Managen Bouwproces

Baggeren

civBAG01t

2

Zit deels in de minor Wegen & Water

Meten is Weten

civMIW01t

1

Bouwmeten

Studieloopbaan coaching

civSLC21s

3

Studieloopbaan coaching

civBMT1dt

-

-

Zit deels in de minor Wegen & Water

2

Bouwmeten

ribBMT1dt

2

1

Studieloopbaan coaching

ribSLC2ds

2

-

Studieloopbaan jaar 2 civSLC2ds

Keuzemodulen jaar 2 Civiele Techniek Keuzeruimte Hogeschoolbreed

6 Totaal ects

60

Totaal ects

60

Totaal ects

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 098

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Deeltijd 2009 / Deeltijd 2010 Jaar – 3 - regulier VOLTIJD 2010-2011 naam

DEELTIJD 2010-2011 code

ects

DEELTIJD 2009-2010

naam

code

ects

naam

code

ects

4

Landaanwinning 1

ribLAW1dp

4

Vinexlocatie

ribVXL1dp

2

Werkervaring

ibbWE35z

24

Projecten jaar 3 Civiele techniek Landaanwinning 1

civLA101p

4

Landaanwinning 2

civLA201p

4

PI-project

ibbPIP01p

4

Landaanwinning 1

civLAW1dp

Praktijkervaring Stage

civSTG30

24

Werkervaring

ibbWER5dp

12

Werkervaring

ibbWER6dp

12

Cursussen jaar 3 Civiele Techniek Beheer & Onderhoud

civBEO01c

3

Bouwen in Hout en Staal

civBHS1dc

3

Bouwen in Hout en Staal

ribBHS1dc

3

Bepalen golfbelasting

civBBL01c

3

Wegen in Uitleggebied

civWGU1dc

3

Wegen in Uitleggebied

ribWGU1dc

3

Constructie en Landaanwinning

civCGL01c

3

rioleringstechniek

civRIO1dt

2

Water in Uitleggebied

ribWAU1dc

3

riolering

civRIO1c

2

Bouwen in Beton

civBIB1dc

3

Bouwen in Beton

ribBIB1dc

3

Minor Constructief Ontwerpen

ribCSO

15

Interactief sim. van grondconstr.

civSGC01c

3

Interactief sim. van grondconstr.

civSGC1dc

3

Duurzaam bouwen

civDUB02c

2

Duurzaam bouwen

civDUB2dt

2

Introductie op de minor

ibb***01c

3 MINOR – programma keuze ter waarde van 15 ect Minor Constructief Ontwerpen

ibbCSOd

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ibbUVBd

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ribUVB

15

Minor Management & Organisatie

ibbM&Od

15

Minor Management & Organisatie

ribM&O

15

Minor Wegen & Water

ibbWWd

15

Minor Wegen & Water

ribWW

15

Fysische modellen

ribFYM2dt

2

Studieloopbaan coaching

ribSLC3ds

1

Totaal ects

60

Trainingen jaar 3 Civiele Techniek Moderne contractvormen

civMCV01t

1

Technisch Engels

civTEN01t

1

Studieloopbaan coaching

civSLC31s

3

Studieloopbaan jaar 3 Studieloopbaan coaching

civSLC3ds

1

Keuzemodulen jaar 3 Civiele Techniek Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Totaal ects

60

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 099

Vergelijking leerplannen Civiele Techniek Deeltijd 2009 / Deeltijd 2010 Jaar - 4- regulier VOLTIJD 2010-2011

DEELTIJD 2010-2011

naam

code

ects

PI-project

ibbPIP01p

4

Landaanwinning 2

civLA201p

4

Afstuderen

civAFS40

24

DEELTIJD 2009-2010

Naam

code

ects

naam

code

ects

Projecten jaar 4 Civiele techniek Of

Praktijkervaring Afstuderen

civAFS1dt

24

Afstuderen

ribAFS1dt

21

Werkervaring

ibbWER7dp

12

Werkervaring

ibbWE**z

21

Werkervaring

ibbWER8dp

7

Minor Constructief Ontwerpen

ribCSO

15

Cursussen jaar 4 Civiele Techniek Duurzaam bouwen

civDUB01c

Wegen in Uitleggebied

civWGU01c

Water in Uitleggebied

civWAU01c

Internationale reis of organisatie

civI**01c

3 3 3 3

Minor Constructief Ontwerpen

ribCSO

15

Minor Infrastructuur & mobiliteit

ribIMO

Minor Watermanagement

ribWMG

MINOR â&#x20AC;&#x201C; programma keuze ter waarde van 15 ect

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ribUVB

Minor Management & Organisatie

ribM&O

Minor Wegen & Water

ribWW

15 15 15 15 -

Lectorale lezingen

civLEL01t

2

Minor Constructief Ontwerpen

ibbCSOd

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ibbUVBd

15

Minor Uitvoerend Bouwbedrijf

ribUVB

15

Minor Management & Organisatie

ibbM&Od

15

Minor Management & Organisatie

ribM&O

15

Minor Wegen & Water

ibbWWd

15

Minor Wegen & Water

ribWW

15

Trainingen jaar 4 Civiele Techniek Bouwrecht

civBOR1dt

1

Bouwrecht

ribBOR1dt

Voorstel Afstuderen

ribVAF1dt

1 1

Studieloopbaan coaching

ribSLC4ds

1

Totaal ects

60

Studieloopbaan jaar 4 Studieloopbaan coaching

civSLC41s

3

Studieloopbaan coaching

civSLC41ds

1

Keuzemodulen jaar 4 Civiele Techniek Keuzeruimte Hogeschoolbreed

Totaal ects

60

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 0100

Vergelijking leerplannen Deeltijd 2009 / Deeltijd 2010 MBO-traject alleen 2e jaar MBO traj. VOLTIJD 2010-2011 naam

DEELTIJD 2010-2011 code

ects

Kruising Wegen & Water 1

civKW101p

Kruising Wegen & Water 2

civKW201p

4 4

DEELTIJD 2009-2010 MBO

naam code Projecten jaar 2 Civiele techniek

ects

naam

code

ects

Terminal 1

civTO102p

4

Terminal 1

civTO11dp

4

Terminal 1

ribTO11dp

4

Terminal 2

civTO202p

4

Terminal 2

civTO21dp Praktijkervaring

4

Terminal 2

ribTO21dp

4

Werkervaring

ibbWER3dp

Werkervaring ibbWER4dp Cursussen jaar 2 Civiele Techniek Hydrologie

civHYD02c

Bouwen met Grond

civBMG01c

Kracht en Vormgeving

civKEV01c

Bouwen in Hout en Staal

civBHS01c

Havens en Kanalen

civHEK01c

Bouwen in Beton

civBIB01c

3 2 3 3 3 3 3

Wegen in uitleggebied

civWGU01c

3

Ontwerpen van Wegen

civOVW01c

Vloeistofmechanica

civVMC11t

2

Grondkeringen

civGRK01t

2

Vloeistofmechanica

civVMC31t

Bouwmanagement & bouwveiligheid

civBMV01t

3 2

12

Werkervaring 1

ibbWER3dp

12

Werkervaring 2

ibbWER4d[

12 12

Ontwerpen van Wegen

ribOWE1dc

3 2

Ontwerpen van Wegen

civOWE1dc

3

Hydrologie

civHYD3dc

3

Hydrologie

ribHYD2dc

Bouwen met Grond

civBMG1dc

3

Bouwen met Grond

ribBMG1dc

3

Kracht en Vormgeving

civKEV1dc

3

Kracht en Vormgeving

ribKEV1dc

3

Komt in jaar 3

Komt in jaar 3 -

Komt in jaar 3

Komt in jaar 3

“voorlichting zit in SLC”

“voorlichting zit in SLC”

Construeren van tennishal 1e jr

civCTH1dc

3

Construeren van tennishal 1e jr

ribCTH1dc

Funderen van Bouwwerken 1e jr

civFVB2dc

2

Funderen van Bouwwerken 1e jr

ribFVB2dc

Belasting op Bouwwerken 1e jr civBOB3dc Trainingen jaar 2 Civiele Techniek

2

Belasting op Bouwwerken 1e jr

ribBOB3dc

3 2 2

Vloeistofmechanica Wordt meegenomen in project kruising wegen & water

civVCM2dt

3

Vloeistofmechanica Wordt meegenomen in project kruising wegen & water

ribVCM2dt

3

Managen Bouwproces

civBPC1dc

2

Managen Bouwproces

ribBPC1dc

2

Baggeren

civBAG01t

2

Meten is Weten

civMIW01t

1 Praktische Wiskunde 1e jr e

Toegepaste Wiskunde 1 jr

-

-

Zit deels in de minor Wegen & Water

civPWI1dt

1

Praktische Wiskunde 1e jr

ribPWI1dt

civWIS3dt

2

Toegepaste Wiskunde 1e jr

ribWIS3dt

1 2

1

Studieloopbaan coaching

ribSLC2ds

2

Totaal ects

60

Zit deels in de minor Wegen & Water

-

Studieloopbaan jaar 2 Studieloopbaan coaching

civSLC21s

3

Studieloopbaan coaching

civSLC2ds

Keuzemodulen jaar 2 Civiele Techniek Keuzeruimte Hogeschoolbreed

6 Totaal ects

60

Totaal ects

60

-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 0101

10.3.4. CIVIELE TECHNIEK DUAAL

adviesregeling wordt verwezen naar Civiele techniek voltijd.

k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen.

a. Propedeuse programma • De eerste twee jaren van de voltijdse en duale vorm van de opleiding Civiele Techniek zijn gemeenschappelijk. Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen vereld bij de opleiding Civiele Techniek voltijd. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool. c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar worden op basis van individuele afspraken met de duale coördinator in het nieuwe studiejaar ingehaald. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies De eerste twee jaren van de voltijdse en duale vorm van de opleiding Civiele techniek zijn gemeenschappelijk. Voor het propedeuseprogramma van de opleiding Civiele Techniek duaal met de daarbij behorende inhoud van de studie-

f. Stage Binnen de duale opleidingen is er geen stage. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding De eisen gesteld aan werkzaamheden staan vermeld in de duale handleiding. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel. j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten). Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.


hogeschoolgids 2010-2011

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

10 onderwijs en examenregeling

pagina 0102


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 0103

Tabellen: Civiele Techniek duaal Civiele Techniek 2011-2012 duaal 3e jaar cohort 2008 Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn (Project)

Conceptuele leerlijn (Cursus)

cu-sp

Kwartaal 2

Werkervaring civDUW50 Project 1 minor (zie noot 3)

Cursus minor (zie noot 3)

18-6

cu-sp 4-8

Comp.verslag 1 civCP101p

4-3

Beheer en onderhoud civBEO01c

36-3

Moderne contractvormen civMCV01t

18-1

36-3

Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn (training)

Studentgestuurd

Cursus minor (zie noot 3)

36-2

Trainingen minor (zie noot 3)

18-2

Trainingen minor (zie noot 3)

18-2

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal

Kwartaal 3

cu-sp Werkervaring civDUW60

15

cu-sp 4-10

Comp.verslag 2 civCP201p

4-4

Comp.verslag 3 civCP301p

4-3

Bepalen van golfbelasting civBBL01c (zie noot 2)

36-3

Duurzaam bouwen civDUB02c (zie noot 2)

36-2

Interactief simuleren van grondconstructies civSGC01c (zie noot 2)

36-3

riolering civRIO01c (zie noot 2)

36-2

Studieloopbaan civSLC31s 15

Kwartaal 4

52-3 10

Totaal Noot 2: Deze genoemde cursussen kunnen ook in deeltijd gevolgd worden. Noot 3: Deze genoemde minor moet in de deeltijd variant gevolgd worden. (voor samenstelling van de minoren wordt naar het betreffende programma verwezen

20 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 104

Civiele Techniek 2009-2010 duaal 4e jaar cohort 2007 Kwartaal 1 Praktijkgericht

Kennisgericht

Integrale leerlijn (Project)

cu-sp

Kwartaal 2

Werkervaring civDUW70 Comp.verslag 5 civCP501p

cu-sp

Kwartaal 3

4-6

Specialisatie-verslag civSPV01c

4-3

(of)Internationale studiereis civIST01c

10-3

(of) Internationale oriĂŤntatie civIOR01c

20-3

Vaardigheden leerlijn (Training) Studentgestuurd Keuze

Kwartaal 4

Afstuderen civAFS40

4-4

Conceptuele leerlijn (Cursus)

cu-sp

20-24

Lectorale lezingen civLEL01t

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectieleerlijn

Studieloopbaan civSLC41s

Minor

Zie programma

15

Totaal

4

24 Totaal

Conversietabel Civiele Techniek duaal 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Bij achterstanden opgelopen in het afgelopen studiejaar beslist de Onderwijsmanager over een vervangend studieprogramma.

cu-sp

16-2 52-3

3

29 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 105

ARTIKEL 10.4

• Verantwoordt keuzes. • Integreert de oplossingen in een ontwerp dat voldoet aan gestelde kaders voor kwaliteit, budget, tijd en duurzaamheid.

• Stelt op basis van een gekozen beheerstrategie een onderhouds- of handhavingsplan op, binnen de bestaande maatschappelijke, juridische en financiële kaders. • Bewaakt de implementatie van het beheersplan.

Ruimtelijke Ordening en Planologie 10.4.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Built Environment. De vijf basiscompetenties binnen het domein Built Environment zijn: Initiëren, Ontwerpen, Specificeren, Uitvoeren en Beheren. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht,oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Nadere specificatie van deze domeincompetenties zijn: Eisen voor een ontwerp ontwikkelen • Signaleert en onderzoekt een situatie die relevant is voor de ontwikkeling van een plan, product, systeem, advies of dienst, gericht op de inrichting en het gebruik van de ruimte en van de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt functionele prestatie-eisen voor een te maken ontwerp in de onderzochte situatie. • Wint draagvlak voor deze eisen door ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften en wensen van de opdrachtgever(s) en dat ze realiseerbaar zijn. Een integraal ontwerp maken en verantwoorden • Ontwerpt op basis van functionele prestatie-eisen oplossingsvarianten voor (deel)problemen.

Een ontwerp specificeren • Werkt een ontwerp uit naar specificaties ten behoeve van de realisatiefase. • Werkt vanuit een zo breed effectief en efficiënt mogelijk ingericht productie- of bedrijfsproces. Het uitvoeringsproces sturen en bewaken • Maakt op basis van de specificaties een uitvoeringsplan waarin de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie organisatie en risico zijn vastgelegd. • Stuurt, bewaakt en evalueert het uitvoeringsproces aan de hand van het uitvoeringsplan. • Optimaliseert het productie- of bedrijfsproces door het aanbrengen van verbeteringen of innovaties. Een beheersplan implementeren • Adviseert de opdrachtgever op basis van relevante ontwikkelingen bij het bepalen van een strategie voor het beheren van objecten dan wel het handhaven van regelgeving in de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt een scenario (als gewenst toekomstbeeld) voor het duurzame gebruik en/of beheer van ruimte, infrastructuur en gebouwen.

Beroepsspecifieke competenties: • Opzetten en uitvoeren van planlogisch onderzoek • Stedenbouwkundig analyseren van locaties • Ruimtelijke ontwerpen maken op verschillende schaalniveaus • Toepassen van de belangrijkste financieeleconomische aspecten van ruimtelijke planprocessen, waaronder de grondexploitatie • Toepassen van de belangrijkste civiel-planologische principes bij ruimtelijke planprocessen • Bestemmingsplan maken • Toepassen RO-wetgeving, inclusief het juridisch begeleiden van ruimtelijke plannen • Maquettes maken. b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.4.2. RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANOLOGIE VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 106

b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.

Kwalitatieve eisen Ruimtelijke Ordening en Planologie reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: • ropSTC02p, 4 stp, Project Stadscentrum • ropOPP02c, 3 stp, Cursus Ontwerpen van Pleinen en parken • ropGNL02c, 3 stp, Cursus Gepland Nederland • ropRAP01t, 2 stp, Training Rapporteren • ropDTE01t, 2 stp, Training Digitaal tekenen

h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is.

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 10 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

f. Stage /afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten). Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.

g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld.

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten.

k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen.


hogeschoolgids 2010-2011

• Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

10 onderwijs en examenregeling

pagina 107


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 108

Opleiding ROP 2010-2011 - 1e jaar: regulier (4-jarig) traject - cohort 2010 (havo, vwo, mbo instroom) ROP jaar 1 Praktijkgericht

Kennisgericht (cursussen)

Kwartaal 1

cu

ects

Nieuwe woonwijk ROPnww02p

2

2

Werklocatie ROPwkl01p

2

2

Gepland Nederland ROPgnl02c– 3 ects TS

4

3

Ontwerpen van pleinen en parken ROPopp02c

3

3

Methodisch ontwerpen ROPmow01t

2

2

Kennisgericht (trainingen) Handtekenen thematisch 1 ROPhan11t

2

1

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Stadsrand ROPsra01p

4

4

Stadscentrum ROPstc02p

4

4

Oudewijk ROPouw01p – 4

4

4

Mobiliteit ROPmob01c

3

3

Civiel-planologische basistechnieken ROPcpb02c

3

2

Stad en wonen ROPsew01c– 3 ects 3 lesuren

3

3

Oriëntatiecursus* ROPorc01c

3

3

Projectmanagement ROPpmn02c TS

3

3

Stedenbouwfysica ROPsbf01c TS

3

2

Handtekenen project 2 ROPhtp23t

2

1

-

3

6

6

Digitaal tekenen ROPdte01t

2

2

Rapporteren I ROPrap01t

2

2

Informatiebronnen ROPosr02t

2

2

Samenwerken ROPswk01t

2

1

Handtekenen thematisch 2 ROPhtt12t

2

1

Handtekenen project 1 ROPhtp22t

2

1

Studieloopbaancoaching ropslc11s Studentgestuurd

Bijspijkeren nederlands IBBNED2 Hoge schoolbreed keuzevakken

Totaal 51 ects Praktijk & Kennis

13

12

*De student kan kiezen uit twee verschillende workshops; De Ontwerper of De Planoloog

13

13


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 109

Opleiding ROP 2010-2011 - 2e jaar: regulier (4-jarig) traject (havo, vwo,mbo instroom) ROP jaar 2

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Praktijkgericht

Uitbreiding van de stad ROPubs01p

4

4

Stad als leefomgeving ROPsal01p

4

4

Inbreiding van de stad ROPibs01p

4

4

Stadsecologie ROPsec01p

4

4

Citybranding ROPcib01c TS

3

3

Bestemmingsplan ROPbes02c TS

3

3

Infrastructuur ROPinf02c

3

3

Gebiedsontwikkeling ROPgon01c

3

3

Planologisch onderzoek ROPplo01c

3

3

De stad historisch beschouwd ROPshb01c

3

3

Catalogus van de stedenbouw ROPcsb02t

3

3

Planeconomie ROPpec02c TS

2

3

Ontwerpen met bouwstenen ROPobs01c

4

3

6

6

Kennisgericht (cursussen)

Kennisgericht (trainingen)

Rapporteren II ROPrat21t

2

2

GraďŹ sche software ROPsof01t

2

2

2

Presenteren ROPpre01t

2

2

2

Studieloopbaancoaching ropslc21s

Studentgestuurd Totaal 51 ects Praktijk & Kennis

Reken en teken ROPret01t

3

Hoge schoolbreed keuzevakken 14

12

12

13


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 110

Opleiding ROP 2010-2011 - 3e jaar: (4) jarig traject (havo,vwo,mbo instroom) ROP jaar 3

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

Stage ROPstg30

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

24

Complexe stad 1 ROPcst11p

3

4

Complexe stad 2 ROPcst21p

3

4

Pi-project * IBBpip01p

1

4

Economische structuurversterking ROPesv02p

3

6

Praktijkgericht

Kennisgericht (cursussen)

Kennisgericht (trainingen)

Professioneel discussiĂŤren ROPprd01t Workshop 2x 6 lesuren

2

2

Studentgestuurd Totaal 57 ects Praktijk & Kennis

Proces-management ROPpsm02t Workshop 4x 3 lesuren

2

Ruimte en economie in Europa ROPree01c

3

3

Ruimte voor participatie ROPrpp01c

2

3

Structuurvisie ROPstv02c

2

3

Duurzaamheid ROPdur01c

2

2

2

Studieloopbaancoaching ropslc31s 2

26

3 10

* praktijk integratie projecten: studenten solliciteren bij de docent naar een opdracht uit de praktijk. De omvang van de projectgroep is maximaal 5 studenten. .Studenten uit alle opleidingen van IBB kunnen hier aan deelnemen

19


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 111

Opleiding ROP 2010-2011 - 4e jaar: (4) jarig traject (havo,vwo,mbo instroom) ROP jaar 4 Praktijkgericht

Kennisgericht (cursussen)

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

*Economische structuurversterking ROPesv01p

4

4

**Piproject IBBpip01p

1

4

Complexe stad 1 ROPcst11p

3

4

Complexe stad 2 ROPcst21p

3

4

Macro-economie en overheidsďŹ nancien ROPmeo01c

2

2

Duurzaamheid ROPdur01c

2

3

8

7

Studentgestuurd Totaal 3 ects Totaal 57 ects Praktijk & Kennis * groep 4.1 volgt ROPesv01p ** groep 4.2 volgt Ribpip01p

cu

ects

8

cu

Ects 24

2

1

8

Studieloopbaancoaching ropslc41s 13

Kwartaal 4

Afstuderen ROPafs40

Werken met actualiteit ROPwac01t Workshop 3x3 lesuren

Kennisgericht (trainingen) Studentgestuurd Minorprogramma Totaal 15 ects

Kwartaal 3

19

3 25


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 112

Conversietabel Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. jaar 1 programma 2009-2010 Naam

Doen in 2010-2011

Code

Ects

keuzecursus

diverse

3

Handtekenen thematisch

ROPhtt11t

1

code

ects

orientatiecursus

Roporc01c

3

Handtekenen thematisch 1

ROPhan11t

1

Handtekenen thematisch

ROPhtt11t

1

Handtekenen thematisch 2

ROPhtt11t

1

Handtekenen project

ROPhtp21t

1

Handtekenen project 1

ROPhtp22t

1

Handtekenen project

ROPhtp21t

1

Handtekenen project 2

ROPhtp23t

1

Stadscentrum

Ropgsd02p

4

Stadscentrum

ROPstc02p

4

Civiel-planologische basistechnieken

ROPcpb01c

2

Civiel-planologische basistechnieken

ROPcpb02c

2

Stedenbouwfysica

ROPsbr01c

2

Stedenbouwfysica

ROPsbf01c

2

code

ects

ROPcsb02t

2

jaar 2 programma 2009-2010 Naam

Code

Doen in 2010-2011 Ects

beroepsproďŹ leringscursus

diverse

3

Door onderwijsmanager aan te wijzen cursus

Catalogus van de stedenbouw

ROPcsb01t

2

Catalogus van de stedenbouw

3

Jaar 3 programma 2009-2010

Doen in 2010-2011

Economische structuurversterking

ROPesv01p

4

Economische structuurversterking

ROPesv02p

6

Structuurvisie

ROPstv01c

2

Structuurvisie

ROPstv02c

3

Proces-management

ROPpsm01t

1

Proces-management

ROPpsm02t

2

Jaar 3 en 4 programma 2009-2010 Pi-project

Ribpip01p

Doen in 2010-2011 4

Pi-project

IBBpip01p

4

ribAWN01p

3

Minor stedenbouw minost programma 2009-2010 Project Anders wonen

Doen in 2010-2011

ribAWN01p

3

Opdracht onderwijsmanager ROP

Cursus Stedenbouwtheorie

ribSBT01c

2

Opdracht onderwijsmanager ROP

ribSBT01c

2

Training Stad en Milieu

ribSEM01t

2

Opdracht onderwijsmanager ROP

ribSEM01t

2

Project Waterfront

ribWTF01p

3

Opdracht onderwijsmanager ROP

ribWTF01p

3

Cursus Stedenbouwgeschiedenis

ribGST01c

2

Opdracht onderwijsmanager ROP

ribGST01c

2

Training Methode en analyse

ribMEA01t

2

Opdracht onderwijsmanager ROP

ribMEA01t

2


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 113

ARTIKEL 10.5

Een integraal ontwerp maken en verantwoorden • Ontwerpt op basis van functionele prestatie-eisen oplossingsvarianten voor (deel)problemen. • Verantwoordt keuzes. • Integreert de oplossingen in een ontwerp dat voldoet aan gestelde kaders voor kwaliteit, budget, tijd en duurzaamheid.

komstbeeld) voor het duurzame gebruik en/of beheer van ruimte, infrastructuur en gebouwen. • Stelt op basis van een gekozen beheerstrategie een onderhouds- of handhavingsplan op, binnen de bestaande maatschappelijke, juridische en financiële kaders. • Bewaakt de implementatie van het beheersplan.

Watermanagement 10.5.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Watermanagement volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Built Environment. De vijf basiscompetenties binnen het domein Built Environment zijn: Initiëren, Ontwerpen, Specificeren, Uitvoeren en Beheren. Het gaat daarbij om kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht,oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Nadere specificatie van deze domeincompetenties zijn: Eisen voor een ontwerp ontwikkelen • Signaleert en onderzoekt een situatie die relevant is voor de ontwikkeling van een plan, product, systeem, advies of dienst, gericht op de inrichting en het gebruik van de ruimte en van de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt functionele prestatie-eisen voor een te maken ontwerp in de onderzochte situatie. • Wint draagvlak voor deze eisen door ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften en wensen van de opdrachtgever(s) en dat ze realiseerbaar zijn.

Een ontwerp specificeren • Werkt een ontwerp uit naar specificaties ten behoeve van de realisatiefase. • Werkt vanuit een zo breed effectief en efficiënt mogelijk ingericht productie- of bedrijfsproces. Het uitvoeringsproces sturen en bewaken • Maakt op basis van de specificaties een uitvoeringsplan waarin de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie organisatie en risico zijn vastgelegd. • Stuurt, bewaakt en evalueert het uitvoeringsproces aan de hand van het uitvoeringsplan. • Optimaliseert het productie- of bedrijfsproces door het aanbrengen van verbeteringen of innovaties. Een beheersplan implementeren • Adviseert de opdrachtgever op basis van relevante ontwikkelingen bij het bepalen van een strategie voor het beheren van objecten dan wel het handhaven van regelgeving in de gebouwde omgeving. • Ontwikkelt een scenario (als gewenst toe-

Competenties: • Het signaleren van en kunnen participeren in beleidsontwikkelingen met betrekking tot het domein watermanagement, op internationaal, europees, landelijk, regionaal en (groot) stedelijk niveau. • Het signaleren van internationale, innovatieve, integrale (duurzame) oplossingen voor vraagstukken betreffende gebiedsinrichting, waterbeheer, (water)stedenbouw en duurzame energie vanuit het perspectief water. • Deltadesign (waterstedenbouwkundig ontwerp): het ontwerpen van innovatieve ideeën voor het bouwen met water, om het wonen, werken en recreëren in de stedelijke delta veilig en aantrekkelijk te maken. • Deltadesign (gebiedsontwikkeling): het opstellen van inrichtings- en waterplannen in overleg met stakeholders binnen een stedelijke deltaomgeving. • Deltatechnologie: ontwerpen van infrastructurele voorzieningen binnen een stedelijke deltaomgeving (innovatieve waterbouw,


hogeschoolgids 2010-2011

waterhuishouding/waterbeheer, waterberging en energie) uitgaande de functies van het betreffende gebied, rekening houdend met duurzaam en effectief beheer. Sturing geven aan complexe besluitvormingsprocessen, waarin veel stakeholders en belangen een rol spelen. Het ontwerpen en managen van multidisciplinaire projecten, programma’s en multiactorprocessen binnen het werkgebied van een watermanager. Het onderzoeken, modelleren, monitoren, toetsen en rapporteren binnen een (transnationale), multidisciplinaire context: • het opstellen, uitvoeren en rapporteren over een onderzoeks en/of monitoringsplan; • het modelleren van praktijksituaties om de effecten op een bouwwerk en/of de omgeving vast te leggen; • het toetsen van wet- en regelgeving in het werk van de watermanager. Adviseren van betrokkenen bij het verhelderen van, en oplossingen zoeken voor (crossculturele) vraagstukken op het gebied van watermanagement, waarbij specialistische deskundigheden benodigd zijn. Het opstellen, implementeren en bewaken van een duurzaam en efficient beheers- en onderhoudsplan van ruimte en (infrastructurele) voorzieningen binnen een deltaomgeving.

10 onderwijs en examenregeling

pagina 114

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen

Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids.

a. Propedeuse programma: Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop.

Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.

b. Hoofdfase programma Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.

Kwalitatieve eisen Watermanagement reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

10.5.2. WATERMANAGEMENT VOLTIJD

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

Instroom in propedeuse Modulecode

Stp

Naam

Motivatie

WAMwab02p

4

Waterbeheer in de wijk

In het project kan de student laten zien, dat hij inzicht heeft verkregen in projectmatig werken. Project vraag om inzicht in visie op water in de stad op wijkniveau.

WAMnwh10c

3

De Nederlandse Waterhuishouding

Kennis van de Nederlandse Waterhuishouding is de basis voor een Watermanager.

WAMhyd10c

3

Hydrologie

Hydrologie is de basiskennis die benodigd is voor opvolgende modules.

WAMbwt10t

2

Bestemmingsplan en Watertoets

Onderzoeksvaardigheden zijn de basis voor een watermanager

WAMrap01t

2

Rapporteren

Opstellen van een rapport is een basisvaardigheid voor een watermanager

14

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 10 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

f. Stage /afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Watermanagement voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld.

h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel. j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.

pagina 115

k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen. l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 116

Opleiding WAM 2010-2011 - 1e jaar: (4) jarig traject - cohort 2010 (havo,vwo,mbo instroom) WAM

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Praktijkgericht

Climate change in the Delta WAMccd01p

4

4

Waterbeheer in de wijk. WAMwab02p

4

4

Waterstad WAMwst02p

4

4

Veiligheid WAMved01p

4

4

De Nederlandse waterhuishouding WAMnwh10c

3

3

Hydrologie WAMhyd10c TS

3

3

Waterstromen WAMwas10c TS

3

3

Waarde van water WAMwvw10c TS

3

2

Project-management WAMpma10c Rick Heikoop TS

3

3

Samenwerken WAMswk01t Kennisgericht (trainingen)

Methodisch ontwerpen WAMmog10t Rapporteren I WAMrap01t

2

1

2

2

2

2

Watersysteem-analyse WAMwsa10c Leander Ernst TS

3

3

Technisch rekenen WAMtre10t TS

2

2

2

2

Handtekenen 1 WAMhan10t

Statica WAMsta10t TS Handtekenen 2 WAMhan20t Informatiebronnen WAMosr02t

2

2

Bestemmingsplan en Watertoets WAMbwt10t (MH)

2

2

2

1

GIS analyses WAMgis10t 2 ects

2

2

2

2

Studieloopbaancoaching WAMslc11s Studentgestuurd (totaal 9 ects) Totaal 51 ects Praktijk&Kennis

*Bijspijkeren Wiskunde IBBWISBO1 1 ects

2

1

*Bijspijker Natuurkunde IBBNAT1

2

1

*Bijspijkeren nederlands IBBNED2

3 2

2

*Hoge schoolbreed keuzevakken 12

14

* Een student mag maximaal 4 ects aan bijspijkervakken volgen. De overige ects moeten uit de hogeschoolbrede keuzevakken gehaald worden.

*Bijspijker Engels IBBENG1

2

1 6

12

13


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 117

Opleiding WAM 2010-2011 - 2e jaar: (4) jarig traject - cohort 2010 (havo,vwo,mbo instroom) WAM

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

Ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Praktijkgericht

Waterbelangen WAMbel01p

4

4

Waterkunstwerken WAMwtw01p

4

4

Global Cities WAMglc01p

4

4

Waterwonen WAMwon01p

4

4

The water challenges of megacities WAMwcm10c TS

3

3

Klimaatbestendig bouwen WAMkbb10c TS

3

2

Beheer en onderhoud WAMbeo01c

3

3

2

2

3

2

3

2

Ecologie WAMeco10c

2

2

Cross cultural communication WAMccc10t

2

2

Presentatietechnieken WAMprt10t

2

2

Rapporteren II WAMra210t TS

2

2

Kennisgericht (cursussen)

Kennisgericht (trainingen)

Waterketen WAMwkt10c TS

2

2

Ontwerpen en dimensioneren van Waterkunstwerken WAModw10c TS

3

3

Procesmanagement WAMprm10t

2

2

Presenteren WAmpre10t

2

2

Business English WAmbe210t

2

2

Waterplannen WAMwap01c

Duurzame ontwikkeling WAMdur10c

Veldwerk WAMvew10t

1

Climategame WAMclgt20t

1

Studieloopbaancoaching wamslc21s

Studentgestuurd (totaal 9 ects) Totaal 51 Ects Praktijk&Kennis

Planologisch onderzoek WAMplo10c

3

Hoge schoolbreed keuzevakken 11

13

6 12

6 15


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 118

Opleiding WAM 2010-2011 - 3e jaar: (4) jarig traject - cohort 2010 (havo,vwo,mbo instroom) WAM

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

Stage WAMstg30

Praktijkgericht

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

24

Project Climate proof 1 WAMpcp33

3

4

Project Climate proof 2 WAMpcp34

3

4

1

4

2

3

Pi project * IBBpip01p

Kennisgericht (cursussen)

Kennisgericht (trainingen)

Analyseren WAMana01t

2

2

Studentgestuurd (totaal 3 ects) Totaal 57 Ects Praktijk&Kennis

Professioneel discussiĂŤren WAMprd01t

2

Water en ruimte WAMwer01c

2

3

Besturen met water WAMbuw01c 3 ects TS

Oppervlaktewater WAMopw01c TS

2

2

Kosten-batenanalyse WAMkba01c

3

3

Riolering WAMrio01c TS

2

2

Grondwater WAMgrw01c

2

2

Risicomanagement WAMris01t

2

2

2

Studieloopbaancoaching WAMslc31s 2

26

3 13

* praktijk integratie projecten: studenten solliciteren bij de docent naar een opdracht uit de praktijk. De omvang van de projectgroep is maximaal 5 studenten. Studenten uit alle opleidingen van IBB kunnen hier aan deelnemen.

16


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 119

Opleiding WAM 2010-2011 - 4e jaar: (4) jarig traject - cohort 2010 (havo,vwo,mbo instroom) WAM

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Praktijkgericht

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Afstuderen WAMafs40

Ects 24

Kennisgericht (cursussen) Kennisgericht (trainingen) Studentgestuurd Minorprogramma

afstudeerproduct

15

Studentgestuurd (totaal 3 ects) Totaal 57 Ects Praktijk&Kennis

Werken met actualiteit WAMwac01t Workshop 3x3 lesuren

1

1

15 Studieloopbaancoaching ropslc41s

16

2

15

3 26


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 120

Conversietabel Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: jaar 1 programma 2009-2010

Doen in 2010-2011

Naam

Code

Ects

code

ects

Waterbeheer in de wijk

WAMPrj12a

2

Deelopdracht binnen Waterbeheer in de wijk

WAMwab02p

2

Grensverleggend bouwen

Wamprj14

4

Waterstad

Wamwst02p

4

Waterstad

Wamprj12b

2

Deelopdracht binnen waterstad

Wamwst02p

2

jaar 2 programma 2009-2010

Doen in 2010-2011

Naam

Code

Ects

Milieu effecten rapportage

Wammer10t

2

Ecologie

beroepsproďŹ leringscursus

diverse

3

Door onderwijsmanager aan te wijzen cursus

code

ects

Wameco10c

2 3

In Jaar 1 en 2 zijn alle codes van de projecten als volgt gewijzigd: Wamprj11

WAmccd01p

Wamprj14

Wamwst02p

Wamprj13

Wamved01p

Wamprj12a en b

Wamwab02p

Wamprj21

Wambel01p

Wamprj22

Wamwtw01p

Wamprj23

Wamglc01p

Wamprj24

Wamwon10p


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 121

ARTIKEL 10.6

• Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional).

b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.

Facility Management 10.6.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Facility Management volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Business Administration. De volgende opleidingscompetenties vormen de basis van de opleiding: • Initiëren en creëren van facilitaire producten en diensten, zelfstandig en ondernemend, ten behoeve van een organisatie. • Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens. • Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming. • Toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie. • Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen • Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfsof organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken. • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces. • Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie)

De nadere opleidingskwalificaties binnen dit domein zijn: • Communicatie • Financiën • Mens en maatschappij • Leiderschap en management • Uitvoering en exploitatie • Planning en project management • Kwaliteitszorg en innovatie • Vastgoed en beheer • ICT

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.6.2. FACILITY MANAGEMENT VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een verwante vooropleiding mbo-Facilitaire Dienstverlening of mbo-Hotelmanagement, niveau 4.

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

d. Compensatie Binnen het propedeuse- en hoofdfase programma is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 122

Kwalitatieve eisen Facility Management reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 8 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is.

VWO Instroom HAVO Instroom

Cursuscode

Stp

Naam

FMAPRJ11

4

Project Beroepsoriëntatie

FMAFAC2

3

Facilitair 2: Inleiding huisvesting

FMAFKP10

3

Facilitaire kostprijsberekening

3

Gebouwen management

Cursuscode

Stp

Naam

FMAPRJ11

4

Project beroepsoriëntatie

FMATBC12

2

Training Bedrijfscommunicatie 1

FMASER2

3

Services 2

FMAGBM20

FMAFKP10

3

Facilitaire kostprijsberekening

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 8 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. Kwalitatieve eisen Facility Management andere routes: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: MBO Instroom Cursuscode

Stp

Naam

FMAPRJ11a

3

De facility manager

FMAFKP10

3

Facilitaire kostprijsberekening

FMAMTO20

3

Methoden en technieken

FMAMLO20

3

Mobiliteit & Logistiek

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

f. Stage / afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten). Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.

g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Facility Management voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld.

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten.

k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen.


hogeschoolgids 2010-2011

• Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

10 onderwijs en examenregeling

pagina 123


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 124

Opleiding 2010-2011 - 1e jaar: 4 jarig traject - cohort 2010 (havo instroom) Kwartaal 1

Praktijkgericht

Kennisgericht

cu

Project Beroepsoriëntatie FMAPRJ11 V + PT + AW

29

Mens en Maatschappij FMAMEM10 V + MC

24

Services 1 FMASER1 MC

16

Inleiding Huisvesting FMAFAC2 ST + V

Training projectvaardig-heden FMATRV11 AW + MT + PT

24

24

ects

cu

ects

Project Time Out FMAPRJ12 V + PT + AW

27

2

Facilitaire kostprijs Berekening FMAFKP10 ST + V

24

3

3

Services 2 FMASER2 MC

16

3

Recht FMAREC10 AW+ST+OD

18

4

3

2

Training BedrijfsCommunicatie FMATBC12 ST + AW

24

4

2

2

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Project de Verhuizing FMAPRJ133 V

10

3

Project Green Builidings (Engels) FMAPRJ134 V + PT + AW

10

3

Oriëntatiestage FMASTG10A V

2

3

Financierings- modellen FMAFIM11 ST

21

2

Omgevings-analyse FMAOMA10 2x MC deeltoets + V

26

3

Gebouw-management FMAGBM20 ST + PT

24

3

Trends in de facilitaire omgeving FMATFO10 V + PT

22

2

16

1

21

2

36

3

Training Business English FMABEN10A T

Training Business English FMABEN10B T 16

1

Training Onderzoeksvaardigheden FMATOV10 V + PT

Studieloopbaancoaching 1e jaar FMASLC10 V

Studentgestuurd Bijspijkeren (of keuze in kw. 4) Totaal contacturen/ects

Kwartaal 2

Bijspijkeren of keuze 16

2 16

Bijspijkeren of keuze

2 14

Keuze

2 16


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 125

Opleiding 2010-2011 - 1e jaar: 3 jarig traject - cohort 2010 (VWO instroom) Toegankelijk voor studenten met VWO vooropleiding. Kwartaal 1

cu

ects

Project Beroepsoriëntatie FMAPRJ11 V + PT + AW

29

4

Kwartaal 2

cu

ects

Praktijkgericht Consultancy en Leidinggeven FMACOL20 2x MT + V

Kennisgericht

1

Dienstenmarketing FMADMA10 MT + ST

36

3

Facilitaire kostprijs berekening FMAFKP10 ST + V

24

3

Services 1 FMASER1 MC

16

3

Services 2 FMASER2 MC

16

3

Inleiding Huisvesting FMAFAC2 ST + V

24

3

Organisatiekunde FMAORK10 ST + OD

22

3

Mobiliteit & Logistiek FMAMLO20 ST + PT + MT

24

Training OnderzoeksVaardigheden FMATOV10 V + PT

21

Project Front/Back office (Engels) FMAPRJ233 V + PT + MT + AW

Financierings- modellen FMAFIM11 ST

cu

10

21

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Project Green Buildings (Engels) FMAPRJ143 V + PT + AW

10

3

Consultancy en stage FMACOS24 AM + V

6

1

Levenscyclus van een gebouw FMAHUV41 MC + V

22

3

Trends in de facilitaire omgeving FMATFO10 V + PT

22

2

Training Business English FMABEN10B T

16

1

33

3

3

2

Recht FMAREC10 AW+ST+OD

18

2

3

Gebouw-management FMAGBM20 ST + PT

24

3

2

Training Business English FMABEN10A T

16

1

Studieloopbaancoaching 1e jaar verkort traject VWO FMASLC15 AW + V

Studentgestuurd Bijspijkeren (of keuze in kw. 4) Totaal contacturen/ects

24

Kwartaal 3

2 20

Bijspijkeren of keuze

2 12

Bijspijkeren of keuze

2 13

Keuze

2 15


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 126

Toegankelijk voor studenten met een VWO vooropleiding. Wanneer de student in het bezit is van een VWO vooropleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het propedeuse programma moet de student dan ook onderstaande cursussen volgen. Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Tweedejaars-stage FMASTG20A V + AW + OD

2

10

Kwartaal 3

Beslissings-calculaties FMABSC20 ST

Praktijkgericht

cu

21

ects

2

Kwartaal 4

cu

Ects

Project Inkoop-management FMAPRJ243 V + PT + AW

10

3

Ontwikkelen serviceconcept FMAOSC20 OD + V+ PT Training management Vaardigheden 2 Onderhandelen/conďŹ&#x201A;icthantering FMATRM24 AW + MT

Totaal contacturen/ects

15

10

2

3

24

2

8


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 127

Opleiding 2010-2011 - 1e jaar: 3 jarig traject - cohort 2010 (verwante MBO instroom) Toegankelijk voor studenten met een verwante vooropleiding: MBO Facility Management of MBO Hotelmanagement, niveau 4. Kwartaal 1

Praktijkgericht

Kennisgericht

cu

ects

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Project Front/Back office (Engels) FMAPRJ233 V + PT + MT + AW

10

3

Project Inkoop- management FMAPRJ243 V + PT + AW

10

3

Consultancy en stage FMACOS24 AM + V

6

1

Levenscyclus van een gebouw FMAHUV41 MC + V

22

3

Trends in de facilitaire omgeving FMATFO10 V + PT

22

2

Training management vaardigheden 2 Onderhandelen/- conflicthantering FMATRM24 AW + MT

24

2

33

3

Project De Facility Manager FMAPRJ11A V + PT + AW

29

Dienstenmarketing FMADMA10 MT + ST

36

3

Facilitaire kostprijs berekening FMAFKP10 ST + V

24

3

Financierings- modellen FMAFIM11 ST

21

2

Mobiliteit & Logistiek FMAMLO20 ST + MT + PT

24

3

Organisatie- kunde FMAORK11 ST + OD + V

22

4

Beslissings- calculaties FMABSC20 ST

21

2

2

Methoden en technieken FMAMTO20

3

Recht FMAREC10 AW+ST+OD

18

16

3

16

1

Training projectvaardigheden FMATRV11 AW + MT + PT

Training Onderzoeks- vaardigheden FMATOV10 V + PT

24

21

3

2

Training Bedrijfs- communicatie FMATBC12 ST + AW

24

2

Services 3 FMASER3 MC

Training Business English FMABEN23A T

16

2

Training Business English FMABEN23B T

2

Studieloopbaancoaching 1e jaar verkort traject FMASLC15 AW + V

Studentgestuurd Bijspijkeren (of keuze in kw. 4) Totaal contacturen/ects

Kwartaal 2

Bijspijkeren of keuze 13

2 16

Bijspijkeren of keuze

2 15

Keuze

2 16


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 128

Opleiding 2010-2011 - 2e jaar: 4 jarig traject - cohort 2009 (havo instroom) Kwartaal 1

Praktijkgericht

cu ects

Project Herhuisvesting FMAPRJ213 V + PT

9

3

Kwartaal 2

cu

ects

Tweedejaars Stage FMASTG20A V + AW + OD

2

10

Consultancy en leidinggeven FMACOL20 2x MT + V

Kennisgericht

Dienstenmarketing FMADMA10 MT + ST

36

3

Mobiliteit en Logistiek FMAMLO20 ST + PT + MT

24

3

Methoden en technieken FMAMTO20 Training Business English FMABEN20 T

Organisatie-kunde FMAORK10 ST + OD

1

22

3

Project Front/back office (Engels) FMAPRJ233 V + PT + MT + AW

24

10

ects

3

Kwartaal 4

Cu

Ects

Project Inkoop-management FMAPRJ243 V + PT + AW

10

3

Consultancy en stage FMACOS24 AM + V

6

1

21

2

Levenscyclus van een gebouw FMAHUV41 MC + V

22

3

Services 3 FMASER3 MC

16

3

Ontwikkelen service concept FMAOSC20 OD + V + PT

33

3

2

Training Management vaardigheden 2 Onderhandelen/- conflicthantering FMATRM24 AW + MT

Training Management vaardigheden 1 Tweegesprekken FMATRM21 AW + MT

3

cu

Beslissings-calculaties FMABSC20 ST

3

24

Studieloopbaancoaching 2e jaar FMASLC20

Studentgestuurd Keuze Totaal contacturen/ects

24

Kwartaal 3

15

2 16

2

3 Keuze

2 12

Keuze

2 17


10 onderwijs en examenregeling

hogeschoolgids 2010-2011

pagina 129

Opleiding 2010-2011 - 3e jaar: 4 jarig traject - cohort 2008 (havo instroom) 3 jarig verkort traject – cohort 2009 (verwant MBO en VWO) Kwartaal 1

Praktijkgericht

cu

cu

ects

Managementstage FMASTG31 V + AW + OD

2

24

Consultancy en leidinggeven FMACOL30 2x Mt + PT + AM

30

1

Services 3* FMASER3 MC

16

3

Recht FMAREC10 AW+ST+OD

18

2

Personeels-management FMAPMO10

ects

3

Kennisgericht

Kwartaal 3

Cu

ects

cu

Ects

Project Business Innovation FMAPRJ344 V + PT

14

5

Project Outside In Inside Out ( PI project) IBBPIP01P V + PT

5

4

3

Kwartaal 4

Maatschappelijk ondernemen FMAMON10 V + PT

22

2

Strategisch Facility Management FMASFM10 OD + PT + V

33

4

Verander- management FMAVMA30 ST + PT + V

22

3

Risico management FMARMA10 OD + PT + V

22

2

Training business English 30 FMABEN33 T

16

2

International Experience (Engels) FMAINT40 V + AW

16

Studieloopbaancoaching 3e jaar FMASLC30 V

Studentgestuurd

Totaal contacturen/ects

Kwartaal 2

30

Services 3 wordt éénmalig aangeboden aan het vierjarig traject cohort 2008 en verkort MBO traject 2009. In het Curriculum van 2011/2012 komt proces- en kwaliteitsmanagement (FMAPKM20, 3 ects) in de plaats van Services 3.

36

7

2

3

20


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 130

Opleiding 2010-2011 - 4e jaar: 4 jarig traject - cohort 2007 (havo instroom) en 3 jarig verkort traject â&#x20AC;&#x201C; cohort 2008 (verwant MBO en VWO) Kwartaal 1

ects

Strategisch Facility Management FMASFM10 OD + PT + V

33

4

Training Business English FMABEN40 AW +OD +PT

16

1

International Experience FMAINT40 V + AW

Risico management FMARMA10 OD + PT + V

cu

ects

14

6

22

2

16

2

Studieloopbaancoaching 4e jaar FMASLC40

Studentgestuurd Minor Totaal contacturen/ects

Kwartaal 2

Project Business Plan Facilitair Bedrijf FMAPRJ43 V+PT

Praktijkgericht

Kennisgericht

cu

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Afstudeeropdracht FMAAFS42 V + AW + OD

2

24

Consultancy en leidinggeven FMACOL41 PT + OD + V

45

1

3

15 20

10

28


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 131

Opleiding 2011-2012 - 3e jaar: 4 jarig traject - cohort 2009 (havo instroom) en 3 jarig verkort traject – cohort 2010 (verwant MBO en VWO) Kwartaal 1

Praktijkgericht

cu

cu

ects

Managementstage FMASTG31 V + AW + OD

2

24

Consultancy en leidinggeven FMACOL30 2x MT + PT

30

1

Proces- en kwaliteitsmanagement FMAPKM20 ST + V

24

3

Recht 20 FMAREC20 AW+ST+OD

18

2

Personeels-management FMAPMO10

ects

3

Kennisgericht

Kwartaal 2

Kwartaal 3

cu

cu

Ects

Project Business Innovation FMAPRJ343 V+PT

14

5

Project Outside In Inside Out IBBPIP01p V + PT

4

4

22

2

Strategisch Facility Management FMASFM10 OD + PT + V

33

4

Verander- management FMAVMA30 ST + PT + V

22

3

Risico management FMARMA10 OD + PT + V

22

2

2

International Experience (Engels) FMAINT4 V + AW

16

2

36

3

Studieloopbaancoaching 3e jaar FMASLC30 V

Studentgestuurd

3

Kwartaal 4

Maatschappelijk ondernemen FMAMON10 V + PT

Training Business English 30 FMABEN33 T

Totaal contacturen/ects

ects

30

Services 3 wordt éénmalig aangeboden aan het vierjarig traject cohort 2008 en verkort MBO traject 2009. In het Curriculum van 2011/2012 komt proces- en kwaliteitsmanagement (FMAPKM20, 3 ects) in de plaats van Services 3.

7

20


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 132

Conversietabel Facility Management voltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 In onderstaande tabellen kun je zien wat er gewijzigd is in het curriculum t.o.v. het cursusjaar 2009-10. Tevens staat vermeld wat je moet doen als je een module uit dat cursusjaar nog moet behalen. De modules staan gegroepeerd per studiejaar. MBO-ers en VWO-ers instroom 2009 vinden de door hen gevolgde vakken bij jaar 1 en jaar 2. Indien een wijziging van de cijferlijst nodig is moet je een curriculum-wijzigingsformulier invullen zodra je het vervangende vak behaald hebt. Voor maatwerkoplossingen moet je je aan het begin van de eerste onderwijsperiode melden bij de onderwijsmanager FM.

Jaar 1 propedeuse Oude code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Wijziging cijferlijst nodig

FMAFAC1

Veranderde inhoud

FMASER1

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMAFAC3

Veranderde inhoud

FMASER3

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMABEN10A

Veranderde inhoud en toetsvorm

Deelname aan FMABEN10A ĂŠn FMABEN10B, inclusief toetsing voor beide modules

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMAPRJ143

Nieuwe naam module

FMAPRJ143

nee

FMABEN23

Veranderde inhoud en toetsvorm

Deelname aan FMABEN10A ĂŠn FMABEN10B, inclusief toetsing voor beide modules

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMAPRJ11A

Veranderde inhoud voor VWO studenten

FMAPRJ11, zelfde module als studenten HAVO-instroom

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMAMTO20

Andere inhoud, is nu FMATOV10

Maatwerkoplossing in overleg met docent.

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 133

Tweede jaar Oude code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Wijziging cijferlijst nodig

Oude code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Wijziging cijferlijst nodig

FMAPRJ343 en FMAPRJ43

Wordt FMAPRJ344 , een integratie van delen van de inhoud van de voormalige modules PRJ343 en PRJ43, 5 ECTS

Maatwerkoplossing in overleg met docent.

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMAOIIO â&#x20AC;&#x201C; 3 ECTS

Wordt IBBPIP01P â&#x20AC;&#x201C; 4 ECTS

Maatwerkoplossing in overleg met docent.

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMABEN30

Vervangen door FMABEN33

Maatwerkoplossing in overleg met docent

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

FMABEN40

Vervallen

Maatwerkoplossing in overleg met docent

Nee

FMAINT40

Andere toetsvorm

FMAINT41

Nee, wel bij docent melden dat je je cijfer op de oude modulecode wilt ontvangen

Oude code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Wijziging cijferlijst nodig

Minor

Was 15 ECTS in jaar 3, 3e en 4e kwartaal en 15ECTS in jaar 4, kwartaal 1 en 2. Wordt 30 ECTS in het 4e leerjaar, kwartaal 1 en 2.

Minor

Nee

Diverse modules

Werden voorheen aangeboden in studiejaar 4, worden nu aangeboden in studiejaar 3 ivm verplaatsing minor

Module in 3e studiejaar volgen

Nee

Geen wijzigingen

Derde jaar

Vierde jaar


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 134

10.6.3.

Hij is in staat de financiële en juridische consequenties inzichtelijk te maken. • Implementeren van beleid De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is het binnen een onderneming geformuleerde beleid zelfstandig en in teamverband te vertalen naar operationele plannen, deze uit te voeren en te evalueren, daarbij problemen te onderkennen, diagnoses te stellen en correcties door te voeren, met als resultaat het bereiken van de operationele doelen en een beheerst proces. Hij is in staat ondersteuning te geven aan het veranderingsproces. • Een planning maken De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om een planning te maken waarin doelen en het tijdstip waarop doelen gerealiseerd moeten zijn worden gekoppeld aan de inzet van de benodigde mensen en middelen, waarbij hij rekening houdt met de randvoorwaarden die binnen de organisatie gelden. • Aansturen van werkzaamheden voortvloeiend uit de planning De beginnende beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat het geplande proces ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Hij geeft op basis van human resource management technieken leiding aan de werkzaamheden, waarbij hij rekening houdt met de relevante prestatieindicatoren, kan inspelen op ad hoc omstandigheden (is in staat correctieve maatregelen te nemen bij procesverstoringen) en koppelt terug naar zijn opdrachtgever.

De nadere opleidingskwalificaties binnen dit domein zijn: • Logistiek management • Economie • Recht • Marketing

Facility Management deeltijd Deze opleiding staat opgenomen onder de brede deeltijdopleidingen Facility Management (FM), Logistiek en Economie (LE), Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV), Technische Bedrijfskunde (TB) in artikel 10.10. ARTIKEL 10.7

Logistiek en Economie 10.7.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Logistiek en Economie volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Business Administration. Het competentieprofiel omvat de volgende beroepshandelingen: • Ontwikkelen van beleid De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is bij te dragen aan het ontwikkelen en formuleren van nieuw en verbeterd beleid, waarbij primaire en ondersteunende processen in samenhang worden beschouwd met als resultaat een gedragen plan. Hij is in staat bij te dragen aan processen van vernieuwing van producten en diensten door een geïntegreerde benadering en alertheid op externe ontwikkelingen en vernieuwingsdrang binnen de onderneming.

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.7.2. LOGISTIEK EN ECONOMIE VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een verwante vooropleiding mbo, niveau 4. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool. c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 135

Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

d. Compensatie Binnen het curriculum is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen. Kwalitatieve eisen Logistiek en Economie reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

Kwalitatieve eisen Logistiek en Economie andere routes: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Verkorte route MBO: Cursuscode

stp

Naam

logPRJ14

4

Project modaliteitskeuze

ILEVDH20R2

3

Voorraadbeheer

ILEOPT10

2

Operationele technieken 1

ILEEIB10

2

Economie in Bedrijf 1

LTVREC10

2

Recht

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. VWO route: Cursuscode

stp

Naam

logPRJ14

4

Project modaliteitskeuze

Cursuscode

stp

Naam

ILEWLO10

2

Werken met logistiek 1

logPRJ14

4

Project modaliteitskeuze

ILEWLO11

2

Werken met Logistiek 2

ILEWLO10

2

Werken met logistiek 1

ILEEIB10

2

Economie in Bedrijf 1

ILEWLO11

2

Werken met Logistiek 2

ISMSTG10

3

Oriëntagestage

ISMSTG10

3

Oriëntatiestage

ILEEIB10

2

Economie & Bedrijf 1

f. Stage / afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Logistiek en Economie voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen. k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen. l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het

pagina 136


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 137

Propedeuse LE voltijd HAVO instroom Cohort 2010

Praktijkgestuurd

Integrale leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Verbeterplan magazijninrichting LOGPRJ11

27

4

Project modaliteitkeuze LOGPRJ14

36

4

Project Voorraadverbeterplan LOGPRJ13

36

4

Project Productie- en verkoopplan LOGPRJ12

36

4

Oriëntatiestage ISMSTG10 Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Basis Logistiek 1 ILEWLO10 ST

32

2

Basis Logistiek 2 ILEWLO11 ST

24

2

Omgevingsanalyse ILECON10 ST

24

2

Modaliteiteninzicht ILEMOD10 ST

16

2

Recht LTVREC10 ST

24

2

Operationele technieken 1 ILEOPT10 ST

24

2

Economie & Bedrijf 1 ILEEIB10 ST

32

2

Economie & Bedrijf 2 ILEEIB20 ST

24

2

Vaardigheden leerlijn

Communicatie 1 LOGCOM10 Engels ILEENG10 ST Informatica-toepassingen ISMINF10v DT

Studentgestuurd

Totaal/ kwartaal Totaal

3

48

2

Data-analyse LOGDAN10 ST

24

2

24

2

Duits ILEDUI10 ST

Inkoop ILEPMA10 ST Operationele technieken 2 ILEOPT11 Economie & Bedrijf 3 ILEEIB30 ST

24

2

24

2

24

2

48

2

24

2

Ervaringsreflectie leerlijn

Studieloopbaancoaching ILESLC11R1

48

3

Keuzevakken/ bijspijkeren

Keuzeruimte

48

6

276

26

671

60

123

10

164

14

108

10


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 138

Propedeuse LE voor MBO doorstroom Cohort 2010 Dit traject is toegankelijk voor studenten met een diploma: Manager Opslag en Vervoer, Medewerker Logistiek Management (Fysieke Distributie), Medewerker Logistiek Management (Materials Management), Ondernemer Groothandel, Internationale Handel en Groothandel Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Praktijkgestuurd

Integrale leerlijn

Project Voorraadverbeterplan LOGPRJ13

4

Project Modaliteitkeuze LOGPRJ14

4

Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Recht LTVREC10 ST

2

Economie & Bedrijf 10 ILEEIB10 ST

2

Kwartaal 3 Project Orderpick- en transportplanning LOGPRJ21 Economie & Bedrijf 20 ILEEIB20 ST

cu

4

2

Voorraadbeheer ILEVDH20R2

Vaardigheden leerlijn

Engels ILEENG10 ST

2

Duits ILEDUI10 ST

Informatica toepassingen ISMINF10v DT

Studentgestuurd

2

Cu

2

2

2

4

4

2 Communicatie 1 LOGCOM10 Studieloopbaan ILESLC15

Ervaringsreflectie leerlijn Keuzevakken/ bijspijkeren

2 3

Keuzeruimte

Totaal/ kwartaal

ects 4

Duits ILEDUI13

2 Data-analyse LOGDAN10 ST

3

Kwartaal 4 Project Inkoop- voorraad- en productieplanning LOGPRJ24 Operationele technieken 1 ILEOPT10 ST Economie & Bedrijf 30 ILEEIB30 ST Omgevingsanalyse ILECON10 ST

Engels ILEENG12

2

Rekenen en Wiskunde LOGWIS10 ST

ects

10

12

6 Aan het einde van kwartaal 3 is er een internationale excursie

9

29

Totaal

60

MBO studenten die niet in het bezit zijn van een doorstroomcertificaat, dat is afgegeven door de Hogeschool Rotterdam, dienen ook de volgende modules te volgen. Deze modules behoren niet tot de propedeuse.

Kennisgestuurd Totaal/kwartaal Totaal

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 1 Basis Logistiek 1 ILEWLO10 ST

cu

ects 2 2

Kwartaal 2 Basis Logistiek 2 ILEWLO11 ST

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

2 2 4


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 139

Eerste jaar LE VWO instroom Cohort 2010 Propedeuse programma Kwartaal 1

Praktijkgestuurd

Integrale leerlijn

Project Voorraadverbeterplan LOGPRJ13

cu

ects

Kwartaal 2

4

Project Modaliteitskeuze LOGPRJ14

cu

ects

Kwartaal 3

4

Project Orderpick- en transportplanning LOGPRJ21

cu

ects

Kwartaal 4

4

Project Inkoop- voorraad- en productieplanning LOGPRJ24

Oriëntatiestage ISMSTG10 Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Totaal

4

3

2

Basis Logistiek 2 ILEWLO11 ST

2

Productielogistiek LOGPLO21 ST

2

Inkoop ILEPMA10 ST

2

Modaliteiteninzicht ILEMOD10 ST

2

Economie & Bedrijf 10 ILEEIB10 ST

2

Economie & Bedrijf 20 ILEEIB20 ST

2

Economie & Bedrijf 30 ILEEIB30 ST

2

Recht 1 LTVREC10 ST

2

Recht 2 ILEREC20 ST

2

Communicatie 1 LOGCOM10 Informatica toepassingen ISMINF10v DT

Totaal/ kwartaal

ects

Basis Logistiek1 ILEWLO10 ST

Vaardigheden leerlijn

Studentgestuurd

cu

2

2

Engels ILEENG12

4

Duits ILEDUI13

4

Ervaringsreflectie leerlijn

Studieloopbaan LESLC15 VWO

3

Keuzevakken/ bijspijkeren

Keuzeruimte

6

12

12

Aan het einde van kwartaal 3 is er een internationale excursie

8

28 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 140

Toegankelijk voor studenten met een VWO vooropleiding. Wanneer de student in het bezit is van een VWO vooropleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het propedeuse programma moet de student dan ook onderstaande cursussen volgen. Extra modules voor drie-jarig programma Kwartaal 1 Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Forecasting LOGFCA21 ST

cu

ects

Kwartaal 2

2

cu

ects

Kwartaal 3

Warehousing LOGWHS21

2

Strategisch management ILEMAN20R2

2

Vaardigheden leerlijn

cu

ects

Kwartaal 4

Voorraadbeheer ILEVDH20R2

3

Transport LOGTRA21

2

Databases ILEDAB20R2 DT

2

Fysieke distributie LOGFYD20 ST

2

Onderzoeksvaardigheden LOGOND20

2 Communicatie 2 LOGCOM20

Totaal/ kwartaal Totaal

2

4

7

cu

ects

2 6 19


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 141

Tweede jaar LE voltijd HAVO instroom Cohort 2009 Kwartaal 1

Praktijkgestuurd

Kennisgestuurd

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

36

4

Project Beleidsplan Keteningegratie LOGPRJ33

Totaal

Kwartaal 4

cu

ects

36

4

Project Inkoop- voorraad- en productieplanning LOGPRJ24

36

4

Integrale leerlijn

36

4

Project Implementatieplan automatisering LOGPRJ22

Conceptuele leerlijn

Customer Service & kwaliteitszorg LOGCSK21 ST

24

2

Voorraadbeheer ILEVDH20R2

32

3

Productielogistiek LOGPLO21 ST

24

2

Transport LOGTRA21

24

2

Forecasting LOGFCA21 ST

24

2

Recht 2 ILEREC20 ST

24

2

Databases ILEDAB20R2 DT

24

2

Economie & Bedrijf 4 ILEEIB40 ST

24

2

Strategisch management ILEMAN20R2

32

2

Warehousing LOGWHS21

24

2

Fysieke distributie LOGFYD20 ST

24

2

24

4

24

4

Communicatie 2 LOGCOM20

48

2

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectie leerlijn

Studieloopbaancoaching ILESLC20R2

48

3

Keuzevakken/ bijspijkeren

Keuzeruimte

48

6

276

25

688

60

Duits ILEDUI13

Engels ILEENG12 Onderzoeksvaardigheden LOGOND20

Totaal/ kwartaal

ects

Project Orderpick- en transportplanning LOGPRJ21

Vaardigheden leerlijn

Studentgestuurd

cu

116

10

140

15

Aan het einde van kwartaal 3 is er een internationale excursie

24

48 156

2

10


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 142

Derde jaar LE voltijd HAVO instroom Cohort 2008 Kwartaal 1 Praktijkgestuurd

cu

ects

Kwartaal 2

cu

Stage ILESTG30

Integrale leerlijn

18

ects

Kwartaal 3

24

Value added logistics LOGPRJ41

cu 36

ects

Kwartaal 4

cu

ects

4

Implementatieplan Europese distributie LOGPRJ34

36

4

54

4

PI Project LOGPIP40 Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Management en Organisatie LOGMEO30

24

3

Logistiek en informatica ISMLIN30

24

3

Supply chain management LOGSUM30 ST

24

2

International Business LOGINT40

24

2

Human Resource Management LTVHRM40 ST

24

2

ERP/WMS LOGERP42

24

2

Enterprise Resource Planning LOGPRJ42

36

4

Management skills LOGMAN30

24

3

36

3

Vaardigheden leerlijn Studentgestuurd

Ervaringsreflectie leerlijn

Studieloopbaancoaching ILESLC30

Totaal/kwartaal

24

3

42

27

120

12

Totaal

198

18

384

60

cu

ects

Vierde jaar LE voltijd HAVO instroom Cohort 2007 Derde jaar LE MBO doorstroom Cohort 2008 Derde jaar LE VWO instroom Cohort 2008

Praktijkgestuurd

Kennisgestuurd

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Integrale leerlijn

Value Added Logistics LOGPRJ41

36

4

Project Enterprise Resource Planning LOGPRJ42

36

4

Afstuderen ILEAFS40SC

12

24

Conceptuele leerlijn

Human Resource Management LTVHRM40 ST

24

2

Enterprise Resource Planning LOGERP42

24

2

Actualiteit LOGACT40

64

4

Beroepsvaardigheden LOGBVH40

24

2 30

3

Vaardigheden leerlijn Studentgestuurd

Ervaringsreflectie leerlijn Minor

Totaal/kwartaal Totaal

(Studie)loopbaancoaching ILESLC40 Minor

48

7

108

13

Minor

48

8

132

16

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

106

31

346

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 143

Tweede jaar LE voor MBO doorstroom Cohort 2009 Kwartaal 1

Praktijkgestuurd

Integrale leerlijn

cu

Project Orderpick- en transportplanning LOGPRJ21

ects

Kwartaal 2

4

Extern project LOGEXP20

cu

ects

Kwartaal 3

6

Value Added Logistics LOGPRJ41

cu

ects

Kwartaal 4

4

Implementatieplan Europese distributie LOGPRJ34

cu

4

PI Project LOGPIP40 Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Vaardigheden leerlijn

Studentgestuurd

ects

4

2

Supply chain management LOGSUM30 ST

2

2

Recht 2 ILEREC20 ST

2

Human Resource Management LTVHRM40 ST

2

ERP/WMS LOGERP42

2

Fysieke distributie LOGFYD20 ST

2

Productielogistiek LOGPLO21 ST

2

Customer Service & kwaliteitszorg LOGCSK21 ST

2

Economie & Bedrijf ILEEIB40 ST

2

Onderzoeksvaardigheden LOGOND20

2

Enterprise Resource Planning LOGPRJ42

4

Management skills LOGMAN30

3

Forecasting LOGFCA21 ST

2

Operationele technieken 2 ILEOPT11

Databases ILEDAB20R2 DT

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectie leerlijn

Totaal/kwartaal

International business LOGINT40

2

Communicatie 2 LOGCOM20

2

Studieloopbaan ILESLC25

3

14

14

12

20

Totaal

60

Extra te volgen module in het tweede jaar voor het 3-jarige MBO programma Kwartaal 1 Kennisgestuurd Totaal/kwartaal Totaal

Conceptuele leerlijn

cu

ects

Kwartaal 2 Strategisch management ILEMAN20R2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

2 2 2


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 144

Tweede jaar LE VWO instroom Cohort 2009 Kwartaal 1 Praktijkgestuurd

cu

ects

Kwartaal 2

cu

Stage ILESTG30

Integrale leerlijn

ects

Kwartaal 3

24

Value added logistics LOGPRJ41

cu

ects

Kwartaal 4

4

Implementatieplan Europese distributie LOGPRJ34

PI Project LOGPIP40 Kennisgestuurd

Conceptuele leerlijn

Management en Organisatie LOGMEO30

3

Logistiek en informatica ISMLIN30

3

Totaal/kwartaal Totaal

ErvaringsreďŹ&#x201A;ectie leerlijn

27

4 4

2

Human Resource Management LTVHRM40 ST

2

ERP/WMS LOGERP42

2

Enterprise Resource Planning LOGPRJ42

4

Management skills LOGMAN30

3

Studieloopbaancoaching ILESLC30 3

ects

Supply chain management LOGSUM30 ST

Vaardigheden leerlijn Studentgestuurd

cu

International business LOGINT40

2

3 12

18 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 145

Extra vakken voor drie-jarig VWO traject Kwartaal 1

Kennisgestuurd

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3 Customer Service & kwaliteitszorg LOGCSK21 ST

Conceptuele leerlijn

Totaal/kwartaal

cu

ects

Kwartaal 4

2

Economie in bedrijf 40 ILEEIB40 ST

cu

ects

2

2

2

Totaal

4

Conversietabel Logistiek en Economie voltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. Eerste jaar Havo instroom Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

LOGPRJ23

Deze module is vervallen

LOGPRJ33 voor instroom 2008; regeling op maat voor instroom 2007 en eerder.

LOGOND20

Deze module is verplaatst van OP1 naar OP 3 (wordt in het MBO-programma nog wel aangeboden in OP 1)

LOGOND20

ILEMAN20

Deze module is verplaatst van OP 2 naar OP 1 (wordt in het MBO-programma wel aangeboden in OP 2)

ILEMAN20

LOGWHS21

Deze module is verplaatst van OP3 naar OP2

LOGWHS21

Tweede jaar Havo instroom


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 146

Derde jaar Havo instroom Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

LOGFYD20

Module is verplaatst naar Jaar 2

LOGFYD20 (Deze module wordt aangeboden in OP4 van het tweede jaars programma)

ILEKCS33

Module is vervallen

LOGCSK21 (Deze module wordt aangeboden in OP1 van het tweede jaars programma)

LOGPRJ33

Deze module is verplaatst naar jaar 2

LOGPRJ33 (Deze module wordt aangeboden in OP3 van het tweede jaars programma)

Minoren

De minoren worden verplaatst naar jaar 4

Neem contact op met coรถrdinator van de desbetreffende minor

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

ILEPMA10

Deze module wordt dit jaar niet in het MBO programma aangeboden

ILEPMA10 (Deze module wordt aangeboden in OP4 van het HAVO en VWO programma)

LOGPRJ23

Deze module is vervallen

LOGPRJ33 (Deze module wordt aangeboden in OP3 van het 2e jaars HAVO programma)

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

LOGFYD20

Deze module is verplaatst naar OP 1

LOGFYD20

ILEMAN20

Deze module is verplaatst naar OP 2 (wordt in het HAVO programma wel aangeboden in OP 1)

ILEMAN20

LOGPRJ33

Deze module wordt dit jaar niet aangeboden in het MBO programma

LOGPRJ33 (Deze module wordt aangeboden in OP 3 van het 2e jaars HAVO programma)

Minoren

De minoren worden verplaatst naar jaar 3

Neem contact op met coรถrdinator van de desbetreffende minor

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

Vierde jaar Havo instroom

Eerste jaar MBO instroom

Tweede jaar MBO instroom

Derde jaar MBO instroom


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 147

Eerste jaar VWO instroom Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

LOGWHS21

Deze module is verplaatst naar OP 2

LOGWHS21

ILEVDH20r2

Deze module is verplaatst naar OP 3 (wordt in het HAVO programma wel aangeboden in OP 2)

ILEVDH20r2

ILEREC20

Deze module is verplaatst naar OP 2

ILEREC20

ILEPMA10

Deze module is verplaatst naar OP 4

ILEPMA10

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

LOGFYD20

Module is verplaatst naar Jaar 1

LOGFYD20 (Deze module wordt aangeboden in OP4 van het eerste jaars VWO-programma en het tweede jaars HAVO-programma)

ILEKCS33

Module is vervallen

LOGCSK21 (Deze module wordt aangeboden in OP 3 van het tweede jaars VWO programma en in OP1 van het tweede jaars HAVO/MBO-programma)

LOGPRJ33

Deze module is verplaatst naar jaar 2

LOGPRJ33 (Deze module wordt aangeboden in OP3 van het tweede jaars HAVO programma)

Minoren

De minoren worden verplaatst naar jaar 3

Neem contact op met coรถrdinator van de desbetreffende minor

Module code 2009-2010

Wijziging

Te behalen door

Alle modules

Mogelijk inhoudelijke wijzigingen.

Zie actuele module-informatie/Neem contact op met docent

Tweede jaar VWO instroom

Derde jaar VWO instroom


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 148

10.7.3. LOGISTIEK EN ECONOMIE DEELTIJD

neming geformuleerde beleid zelfstandig en in teamverband te vertalen naar operationele plannen, deze uit te voeren en te evalueren, daarbij problemen te onderkennen, diagnoses te stellen en correcties door te voeren, met als resultaat het bereiken van de operationele doelen en een beheerst proces.

Vernieuwen van producten en processen De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is bij te dragen aan processen van vernieuwing van producten en diensten met behulp van de innovatiecyclus door een multidisciplinaire benadering en alertheid op externe ontwikkelingen en vernieuwingsdrang binnen de onderneming.

Deze opleiding staat opgenomen onder de brede deeltijdopleidingen Facility Management (FM), Logistiek en Economie (LE), Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV), Technische Bedrijfskunde (TB) in artikel 10.10. ARTIKEL 10.8

Logistiek en Technische Vervoerskunde 10.8.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde volgt de landelijk vastgestelde domeincompetenties behorende bij het domein Bachelor of Engineering. De volgende opleidingscompetenties vormen de basis van de opleiding: Formuleren en ontwikkelen van beleid De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is bij te dragen aan het ontwikkelen en formuleren van beleid, waarbij primaire en ondersteunende processen in samenhang worden beschouwd met als resultaat een gedragen plan. Uitvoeren van beleid De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is het binnen een onder-

Ondernemen De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is marktontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar kansen. Daarbij benut hij zijn effectief onderhouden (internationale) netwerken vanuit een klantgerichte houding. Hij weet kansen te kiezen op basis van visie en analyse van risico’s, mensen te overtuigen van zijn keuze en de juiste randvoorwaarden te creëren om deze kansen te realiseren. Vernieuwen van organisaties De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is een diagnose te stellen ten aanzien van strategische en structurele problemen en kansen in een organisatie, een plan van aanpak op te stellen voor een vernieuwingstraject waarmee de problemen creatief en gestructureerd kunnen worden opgelost en het vernieuwingstraject projectmatig uit (te laten) voeren met speciale aandacht voor draagvlak ontwikkeling, rekening houdend met de in de maatschappij algemeen geldende normen en waarden.

De nadere opleidingskwalificaties binnen dit domein zijn: • Logistiek management • Transport management • Recht • Transport technologie

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.8.2. LOGISTIEK EN TECHNISCHE VERVOERSKUNDE VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een verwante vooropleiding mbo, niveau 4. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 149

â&#x20AC;˘ Voor de programmaâ&#x20AC;&#x2122;s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.

Kwalitatieve eisen Logistiek en Technische Vervoerskunde reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

Kwalitatieve eisen Logistiek en Technische Vervoerskunde andere routes: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn:

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop. Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

d. Compensatie Binnen het curriculum is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.

Havo- instroom 2010 Cursuscode

STP

Naam

MBO- instroom 2010 Cursuscode

STP

Naam

Ltvstp11

4

Startproject

Ltvstp11

4

Startproject

Ltvbec25

3

Bedrijfseconomie 1

Ltvbec25

3

Bedrijfseconomie 1

Ismwlo10

2

Basislogistiek

Ltvdis30

3

Fysieke distributie

Ismwlo11

2

Basislogistiek

Ltvslc15m

3

Studieloopbaancoaching

Ltvslc10

3

studieloopbaancoaching

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 10 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 9 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. VWO- instroom 2010 Cursuscode

STP

Naam

Ltvstp11

4

Startproject

Ltvbec25

3

Bedrijfseconomie 1

Ismwlo10

2

Basislogistiek

Ismwlo11

2

Basislogistiek

Ltvslc15v

3

studieloopbaancoaching

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 10 studiepunten behalen


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 150

zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

f. Stage / afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen. k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen. l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 151

LTV VT 2010-2011 - Propedeuse: 4 jarig traject – cohort 2010 (Havo-instroom)

Praktijkgericht

Integrale- leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Startproject Ltvstp11 O

30

4

Productiebesturing Ltvprj22 O

30

5

Modaliteiten Ltvprj37 O

30

4

Voorraad-beheer Ltvprj47 O

30

4

15

3

Oriëntatiestage Ismstg10 O Kennisgericht

Conceptueleleerlijn

VaardighedenLeerlijn

Basis Logistiek Ilewlo10 ST

26,7

2

Basis Logistiek Ilewlo11 ST

20

2

Transport-techniek 2 Ltvtrt20 ST

20

2

Transportrecht Ltvrec10 ST

20

2

20

2

Operationele- technieken 1 Ileopt10 ST

20

2

Databases Isminf30v ST

20

2

2

Business English 1 Ileeng10 ST

20

2

40

2

Modaliteiten-inzicht Ilemod10 ST

20

2

Informatica 2 Visual Basic Ltvinf27 O

Transport-techniek 1 Ltvtrt10 ST

26,7

2

Operationele- technieken 2 Ileopt11 O

20

2

Bedrijfseconomie 1 Ltvbec25 ST

26,7

3

Informatica 1 toepassingen Isminf10v DT

20

Duits1 Ltvdui16 ST

2

20

Communicatie 1 Logcom10 O Totaal

12 Ervaringsreflectie leerlijn

Studentgestuurd Totaal

14

10

15

Studieloopbaan Ltvslc10 O

40

3

Keuzeruimte O

40

6 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 152

LTV VT 2010-2011 - Propedeuse: 3 jarig MBO-instroom traject â&#x20AC;&#x201C; cohort 2010 (verwant MBO-instroom) Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Startproject Ltvstp11 O

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Transport-techniek 2 Ltvtrt20 ST

Vaardigheden Leerlijn

cu

ects

Kwartaal 2

30

4

Productiebesturing Ltvprj22 O

20

2

Bedrijfseconomie 1 Ltvbec25 ST

Basis wiskunde Ltvwis19 ST

20

1

Duits1 Ltvdui16 ST

20

2

Informatica 1 toepassingen Isminf10v DT

20

2

cu

ects

Kwartaal 3

30

5

Integrale logistiek Ltvprj86 O

26,7

3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

30

4

Informatisering Ltvprj82 O

30

4

Bedrijfs-economie 2 Ltvbec26 ST

20

3

Transportrecht Ltvrec10 ST

20

2

20

2

Operationele technieken 2 Ileopt11 O

20

2

Informatica 2 Visual Basic Ltvinf27 O

20

2

Operationele technieken 1 Ileopt10 ST

Kwantitatieve vaardigheden Ismwis10v ST

20

2

Fysieke distributie Ltvdis30 ST

20

3

Douane Ltvdou75 ST

20

2

Engels 1 Ileeng10 ST

20

2

Engels 2 Ltveng20 O

20

2

40

2

Communicatie 1 Logcom10 O Totaal

11 Ervarings-reďŹ&#x201A;ectie leerlijn

Student-gestuurd Totaal

12

14

14

Studieloopbaan Ltvslc15M O

40

3

Keuzeruimte O

40

6 60

Aan het einde van kwartaal 3 is er een internationale excursie

Wanneer de student in het bezit is van een MBO verwante opleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het propedeuse programma moet de student dan ook onderstaande modulen volgen.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 153

Modulen te behalen naast LTV VT 2010-2011 - Propedeuse: 3 jarig MBO-instroom traject â&#x20AC;&#x201C; cohort 2010 (verwant MBO-instroom)

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Basis Logistiek Ilewlo10 ST

26,7

2

Basis Logistiek Ilewlo11 ST

20

2

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Databases Isminf30v ST

20

2

Vaardigheden Leerlijn Totaal

2

2

2

Ervarings-reďŹ&#x201A;ectie leerlijn Studentgestuurd Totaal

6


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 154

LTV VT 2010-2011 – Propedeuse: 3 jarig VWO-instroom traject – cohort 2010 (VWO-instroom)

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Vaardigheden Leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Startproject Ltvstp11 O

30

4

Productiebesturing Ltvprj22 O

30

5

Integrale logistiek Ltvprj86 O

30

4

Informatisering Ltvprj82 O

30

4

Out of the box Ltvoob25 O

20

2

Marktgericht functioneren Ilemaf10 ST

20

2

Transportrecht Ltvrec10 ST

20

2

Fysieke distributie Ltvdis30 ST

20

3

Basis Logistiek Ilewlo10 ST

26,7

2

Basis Logistiek Ilewlo11 ST

20

2

Transport-techniek 1 Ltvtrt10 ST

26,7

2

Bedrijfseconomie 1 Ltvbec25 ST

26,7

3

Modaliteiten-inzicht Ilemod10 ST

20

2

Transport-techniek 2 Ltvtrt20 ST

20

2

Duits1 Ltvdui16 ST

20

2

Engels 2 ltveng20 O

20

2

Transport Economie Ltvtec20 ST

20

2

Communicatie 1 Logcom10 O Totaal

14 Ervarings-reflectie leerlijn

Studentgestuurd Totaal Aan het einde van kwartaal 3 is er een internationale excursie

20

2 14

Douane Ltvdou75 ST

Communicatie 2 Logcom20 O

2

20

13

2 10

Studieloopbaan Ltvslc15V O

40

3

Keuzeruimte O

40

6 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 155

Wanneer de student in het bezit is van een VWO vooropleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het propedeuse programma moet de student dan ook onderstaande modulen volgen.

Modulen te behalen naast LTV VT 2010-2011 – Propedeuse: 3 jarig VWO-instroom traject – cohort 2010 (VWO-instroom) Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Vaardigheden Leerlijn Totaal

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

Ects

Kwartaal 4

cu

ects

Simulatie Ltvsim20 O

20

2

Bedrijfs-economie 2 Ltvbec26 ST

20

3

Databases Isminf30v ST

20

2

Transport-techniek Ltvtrt36 ST

20

3

Engels 3 Ltveng30 ST

20

2

Duits 2 Ltvdui25 ST

20

3 5

3

7

Ervarings-reflectie leerlijn Studentgestuurd Totaal

15


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 156

LTV VT 2010-2011 - Tweede jaar: 4 jarig traject – cohort 2009 (Havo-instroom) Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Inkoop Ltvprj38 O

30

4

Techniek en Kosten Ltvprj13 O

30

4

Integrale logistiek Ltvprj86 O

30

4

Informatisering Ltvprj82 O

30

4

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Business English 2 Ltveng20 O

20

2

Out of the Box Ltvoob25 ST

20

2

Bedrijfseconomie 2 Ltvbec26 ST

20

3

Douane Ltvdou75 ST

20

2

40

3

Marktgericht functioneren Ilemaf10 ST

20

2

Transport-kunde Ltvtrk40 ST

20

2

Transport-techniek Ltvtrt36 ST

20

3

40

2

Statistiek Ltvsta35 ST

Vaardigheden Leerlijn

Fysieke distributie Ltvdis30 ST

20

3

Simulatie Ltvsim20 O

20

2

Handelsrecht Ilerec20 ST

20

2

Transport Economie Ltvtec20 ST

20

2

Duits 2 Ltvdui25 ST

20

3

Business English 3 Ltveng30 ST

20

2

Communicatie 2 Logcom20 O Totaal

11 Ervarings-reflectie leerlijn

Studentgestuurd Totaal Aan het einde van kwartaal 3 is er een internationale excursie. In het tweede jaar is het mogelijk om één project in te ruilen voor een praktijkopdracht.

14

13

13

Studieloopbaan Ltvslc20 O

30

3

Keuzeruimte O

40

6 60


10 onderwijs en examenregeling

hogeschoolgids 2010-2011

pagina 157

LTV VT 2010-2011 - Derde jaar: 4 jarig traject – cohort 2008 (Havo-instroom) Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

cu

ects

Kwartaal 2

Stage Ltvstg30 O

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

Cu

ects

15

24

Traffic management Ltvtra66 O

30

4

Customer Service Ltvcus66 O

30

4

40

4

Human Resource Management Ltvhrm40 ST

20

2

2

Management vaardigheden Logman30 O

20

3

2

Serious gaming Fresh Express Logscm80 O

30

2

Logistiek in de bouw of logistiek in de zorg Logpip40* O

Kennisgericht

Management en Organisatie Conceptuele leerlijn Ltvmeo30 ST

20

3

Logistiek en Informatica Ismlin30 O

20

3

Internationaal zakendoen Logint40 O

20

2

ERP/WMS Logerp42 ST

20

2

Onderzoeksvaardigheden Logond20 O

Vaardigheden leerlijn

Serious gaming Airline Ltvgam40 O Totaal

3 Ervarings-reflectie leerlijn

Totaal *Dit project kan vervuld worden als PI-project of als een externe opdracht.

27 Studieloopbaan Ltvslc30 O

20

30

12

15 15

3 60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 158

LTV VT 2010-2011 – Vierde jaar: 4 jarig traject – cohort 2007. (Havo-instroom) (Eenmalig programma).

Praktijkgericht

Kennisgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Tendering Ltvtro81 O

15

3

Serious Gaming Airline Ltvgam40 O

15

2

The Fresh Connection LTVTFC80 O Internationaal zakendoen Logint40 O

20

Totaal

2

Human Resource Management Ltvhrm40 ST

Totaal

5

20

2

5 Studieloopbaan Ltvslc40 Minor

40

8

Kwartaal 4

cu

Afstuderen Ltvafs40 O

Actualiteit Logact40 O

Minor

40

ects

24

53,4

9

Ervarings-reflectie leerlijn Studentgestuurd

30

Kwartaal 3

4

28 30

3

7 60


10 onderwijs en examenregeling

hogeschoolgids 2010-2011

pagina 159

LTV VT 2010-2011 – Tweede jaar: 3 jarig MBO-instroom traject – cohort 2009 (verwant MBO-instroom)

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Inkoop Ltvprj38 O

30

4

Techniek en Kosten Ltvprj13 O

30

4

Traffic management Ltvtra66 O

30

4

Customer Service Ltvcus66 O

30

4

40

4

20

2

Logistiek in de bouw of logistiek in de zorg Logpip40* O

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Vaardigheden leerlijn

Engels 3 Ltveng30 ST

20

Management en organisatie Ltvmeo30 ST

20

Transport Economie Ltvtec20 ST

20

2

Marktgericht functioneren Ilemaf10 ST

20

2

Human Resource Management Ltvhrm40 ST

20

3

Internationaal zakendoen Logint40 O

20

2

ERP/WMS Logerp42 ST

20

2

20

3

Handelsrecht Ilerec20 ST

20

2

3

Onderzoeks-vaardigheden Ltvond20 O

2

Management vaardigheden Logman30 O

20

3

2

Serious gaming Fresh Express Logscm80 O

30

2

2

Out of the box Ltvoob25 O

20

3

Simulatie Ltvsim30 O Logistiek en Informatica Ismlin30 O

2

Duits 2 Ltvdui25 ST

20

Serious gaming Airline Ltvgam40 O Totaal

11 Ervarings-reflectie leerlijn

15 Studieloopbaan Ltvslc25M O

20

30

14

17 30

3

Studentgestuurd Totaal *Dit project kan vervuld worden als PI-project of als een externe opdracht. In het tweede jaar is het mogelijk om één project in te ruilen voor een praktijkopdracht.

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 160

Wanneer de student in het bezit is van een MBO verwante opleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het tweede jaars programma moet de student dan ook onderstaande modulen volgen.

Modulen te behalen naast LTV VT 2010-2011 – Tweede jaar: 3 jarig MBO-instroom traject – cohort 2009 (verwant MBO-instroom) Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

cu

ects

Statistiek Ltvsta35M ST Vaardigheden Leerlijn Totaal

Kwartaal 2

cu

ects

40

3

Communicatie Logcom20 O 3

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

40

2 3

Ervarings-reflectie leerlijn Studentgestuurd Totaal

5


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 161

LTV VT 2010-2011 - Tweede jaar: 3 jarig VWO-instroom traject – cohort 2009 (VWO-instroom) Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

cu

ects

Kwartaal 2

Stage Ltvstg30 O

cu 15

ects

Kwartaal 3

24

Traffic management Ltvtra66 O

cu 30

ects

Kwartaal 4

cu

ects

4

Customer Service Ltvcus66 O

30

4

40

4

Human Resource Management Ltvhrm40 ST

20

2

ERP/WMS Logerp42 O

20

2

2

Management vaardigheden Logman20 O

20

3

2

Serious gaming Fresh Express Logscm80 O

30

2

Logistiek in de bouw of logistiek in de zorg Logpip40* O

Kennisgericht

Management en organisatie Conceptuele leerlijn Ltvmeo30 ST

20

3

Logistiek en Informatica Ismlin30 O

20

3

Internationaal zakendoen Logint40 O

Onderzoeks-vaardigheden Ltvond20 O

Vaardigheden leerlijn

Serious gaming Airline Ltvgam40 O Totaal

3 Ervarings-reflectie leerlijn

Student-gestuurd Totaal *Dit project kan vervuld worden als PI-project of als een externe opdracht.

27 Studieloopbaan Ltvslc30 O

20

20

30

2

10

17 15

3

60


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 162

Wanneer de student in het bezit is van een VWO vooropleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het tweede jaars programma moet de student dan ook onderstaande modulen volgen.

Modulen te behalen naast LTV VT 2010-2011 - Tweede jaar: 3 jarig VWO-instroom traject â&#x20AC;&#x201C; cohort 2009 (VWO-instroom)

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

Ects

Inkoop Ltvoin20 O

6,7

2

Techniek & Kosten Ltvote20 O

6,7

2

Handelsrecht Ilerec20 ST

20

2

Transportkunde Ltvtrk40 ST

20

2

Modaliteiten Ltvomo20 O

6,7

2

Voorraadbeheer Ltvovo20 O

6,7

2

Statistiek Ltvsta35 ST

40

3

4

2

Vaardigheden leerlijn Totaal

4

5

Ervarings-reďŹ&#x201A;ectie leerlijn Studentgestuurd Totaal

15


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 163

LTV VT 2010-2011 - Derde jaar: 3 jarig VWO-instroom traject - cohort 2008 (VWO-instroom)

Praktijkgericht

Kennisgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Tendering Ltvtro81 O

15

3

Serious Gaming Airline Ltvgam40 O

15

2

The Fresh Connection LTVTFC80 O Internationaal zakendoen Logint40 O

20

Totaal

2

Human Resource Management Ltvhrm40 ST

30

5

20

2

5

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

Afstuderen Ltvafs40 O

15

24

Actualiteit Logact40 O

53,4

4

9

28

Studieloopbaan Ltvslc40 O

Ervarings-reďŹ&#x201A;ectie leerlijn Student-gestuurd

Kwartaal 3

Minor

40

8

Minor

40

30

3

7

Totaal

60

Wanneer de student in het bezit is van een VWO vooropleiding, dan is het mogelijk de opleiding in drie jaar te doen. Naast het derde jaars programma moet de student dan ook onderstaande modulen volgen.

Modulen te behalen naast LTV VT 2010-2011 - Derde jaar: 3 jarig VWO-instroom traject - cohort 2008 (VWO-instroom)

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kennisgericht

Conceptuele leerlijn

Totaal

Kwartaal 1

cu

ects

Kwartaal 2

cu

ects

Modaliteiten Ltvomo20 O

6,7

2

Voorraadbeheer Ltvovo20 O

6,7

2

2

Kwartaal 3

cu

ects

Kwartaal 4

cu

ects

2

Ervarings-reďŹ&#x201A;ectie leerlijn Studentgestuurd Totaal

4


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 164

Conversietabel Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. Modulecode

Wijziging

Actie door student nodig?

Te behalen door

2010-2011 Propedeuse Havo ltvprj36

project wordt ltvprj37. Eén studiepunt minder.

ltvprj37 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvprj46

project wordt ltvprj47. Eén studiepunt minder.

ltvprj47 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

Overige vakken

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja

Propedeuse MBO verwant ltvprj85

project wordt ltvprj86. Eén studiepunt minder.

ltvprj86 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvprj81

project wordt ltvprj82. Eén studiepunt minder.

ltvprj82 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

logwis10

wordt de module ismwis10v

ismwis10v volgen

Ja

Overige vakken

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja

Propedeuse VWO ltvprj85

project wordt ltvprj86. Eén studiepunt minder.

ltvprj86 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvprj81

project wordt ltvprj82. Eén studiepunt minder.

ltvprj82 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ileeng10

module vervalt voor de VWO instroom

ltveng30 volgen

Ja

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja

Ja

Overige vakken

Tweede Jaar Havo ltvprj35

project wordt ltvprj38. Eén studiepunt minder.

ltvprj38 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

ltvprj12

project wordt ltvprj13. Eén studiepunt minder.

ltvprj13 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvprj85

project wordt ltvprj86. Eén studiepunt minder.

ltvprj86 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvprj81

project wordt ltvprj82. Eén studiepunt minder.

ltvprj82 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

Overige vakken

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 165

Tweede Jaar MBO ltvsim20

zit niet meer in het MBO-instroom programma. Bestaat nog wel in het Havoinstroom programma

ltvsim20 volgen bij de Havo groep of ltvsim30 volgen en de voorraadbeheersingsopdracht niet uitvoeren

Ja

ltvprj35

project wordt ltvprj38. Eén studiepunt minder.

ltvprj38 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvprj12

project wordt ltvprj13. Eén studiepunt minder.

ltvprj13 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects vragen afspreken met de docent.

Ja

ltvtra65

project wordt ltvtra66. Eén studiepunt minder.

ltvtra66 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects afspreken met de docent.

Ja

ltvcus65

project wordt ltvtcus66. Eén studiepunt minder.

ltvcus66 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects afspreken met de docent.

Ja

ltvinf38

module vervalt

ltvinf30v volgen en vragen aan de docent naar een voorraadbeheersingsopdracht. Deze voorraadbeheersingsopdracht van 1 ects zit verwerkt in ltvsim30

Ja

Overige vakken

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja

ltvtra66 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects afspreken met de docent.

Ja

Tweede jaar Vwo ltvtra65

project wordt ltvtra66. Eén studiepunt minder.

ltvcus65

project wordt ltvtcus66. Eén studiepunt minder.

ltvcus66 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects afspreken met de docent.

Ja

Ltvtrd30

module is vervallen

tentamen wordt nog één keer aangeboden

Ja

Overige vakken

inhoudelijke wijzigingen

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen

Ja

ltvtra65

project wordt ltvtra66. Eén studiepunt minder.

ltvtra66 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects afspreken met de docent.

Ja

ltvcus65

project wordt ltvtcus66. Eén studiepunt minder.

ltvcus66 volgen en aanvullende opdracht van 1 ects afspreken met de docent.

Ja

Ltvtrd30

module is vervallen

tentamen wordt nog één keer aangeboden

Ja

Overige vakken

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja

Derde jaar Havo

Vierde jaar Havo, derde jaar MBO / VWO Ltvtro80

project wordt ltvtro81. Twee studiepunten minder.

ltvtro81 volgen en aanvullende opdracht van 2 ects afspreken met de docent.

Ja

Ltvgam80

project wordt ltvgam40. Twee studiepunten minder.

ltvgam40 volgen en aanvullende opdracht van 2 ects afspreken met de docent.

Ja

Overige vakken

Inhoudelijke wijzigingen en mogelijke verplaatsingen m.b.t. onderwijsperiode

Opzoeken wat de inhoudelijke wijzigingen zijn geweest in de actuele modulehandleidingen en wat de verplaatsingen zijn

Ja


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 166

10.8.3. LOGISTIEK EN TECHNISCHE

• het binnen een onderneming geformuleerde beleid te vertalen naar operationele plannen

Vernieuwen van producten en processen De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert in staat te zijn om: • bij te dragen aan processen van vernieuwing van producten en diensten met behulp van de innovatiecyclus • interne vernieuwingsprocessen van producten en diensten te optimaliseren door een multidisciplinaire benadering

VERVOERSKUNDE DEELTIJD

Deze opleiding staat opgenomen onder de brede deeltijdopleidingen Facility Management (FM), Logistiek en Economie (LE), Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV), Technische Bedrijfskunde (TB) in artikel 10.10. ARTIKEL 10.9

Technische Bedrijfskunde 10.9.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De opleiding Technische Bedrijfskunde volgt de landelijk afgesproken beroepsprofielen met de daaruit volgende competenties. Deze passen in het domein Bachelor of Engineering. De volgende opleidingscompetenties vormen de basis van de opleiding: Formuleren en ontwikkelen van beleid De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert in staat te zijn om: • bij te dragen aan het ontwikkelen en formuleren van beleid, waarbij alle relevante aspecten worden beschouwd met als resultaat een gedragen plan Uitvoeren van beleid De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert in staat te zijn om zelfstandig en in teamverband:

• deze operationele plannen uit te voeren en te evalueren, waarbij problemen onderkend worden, diagnoses gesteld worden en correcties doorgevoerd worden, met als resultaat het bereiken van de operationele doelen en een beheerst proces. Ondernemen De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert in staat te zijn om: • marktontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar kansen voor de organisatie • kansen te kiezen op basis van visie en analyse van risico’s. Hij/zij weet hierbij mensen te overtuigen van zijn keuze en de juiste randvoorwaarden te realiseren om deze kansen uit te bouwen en te realiseren. Vernieuwen van organisaties De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert in staat te zijn om: • een diagnose te stellen van de oorzaken van strategische en structurele problemen en kansen in een organisatie • hierbij een plan van aanpak op te stellen voor een vernieuwingstraject waarmee de problemen creatief en gestructureerd kunnen worden opgelost • een vernieuwingstraject projectmatig uit (te laten)voeren met speciale aandacht voor draagvlak ontwikkeling

b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de opleiding zijn er geen aparte afstudeerrichtingen 10.9.2. TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE VOLTIJD

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Tot de verkorte route worden toegelaten studenten met een verwante vooropleiding mbo, niveau 4. b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

c. Conversietabel Achterstanden opgelopen in het afgelopen jaar kunnen in het nieuwe studiejaar op de volgende wijze worden ingehaald. Tabel: zie verderop.

• TBECOM01 (2 stp), Communicatie 1 • TBEPRJ02 (4 stp), Project logistiek • TBEMPR15 (3 stp), Materiaal en productie 2 Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 8 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

d. Compensatie Binnen het curriculum is geen compensatie mogelijk. e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids. Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen. Kwalitatieve eisen Technische Bedrijfskunde reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: • TBEBEC01 (2 stp), Bedrijfseconomie 1

Kwalitatieve eisen Technische Bedrijfskunde andere routes: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement studieadvies en afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Volg je de mto-stroom dan wordt TBEMPR15 vervangen door TBEORK20: • TBEBEC01 (2 stp), Bedrijfseconomie 1 • TBECOM01 (2 stp), Communicatie 1 • TBEPRJ02 (4 stp), Project logistiek • TBEORK20 (3 stp), Organisatiekunde Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 8 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing. Volg je de VWO-stroom dan wordt TBEMPR15 vervangen door TBEORK20: • TBEBEC01 (2 stp), Bedrijfseconomie 1 • TBECOM01 (2 stp), Communicatie 1 • TBEPRJ02 (4 stp), Project logistiek • TBEORK20 (3 stp), Organisatiekunde Van deze aangewezen onderwijseenheden

pagina 167

moet de student tenminste 8 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

f. Stage / afstudeerstage Voor zover er stage mogelijk is binnen de opleiding, wordt dit aangegeven in het studieprogramma van de betreffende opleiding. Voor de stagevoorwaarden, verplichtingen en eisen waaraan een student moet voldoen voordat men aan de stage kan beginnen wordt verwezen naar artikel 10.1.3-lid l. g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd worden er geen eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding gesteld. h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator stage, coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituutsdirectie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is. i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten) Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen. k. Inrichting van praktische oefeningen In het leerplan worden geen bijzondere eisen gesteld aan praktische oefeningen. l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats. • Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het

pagina 168


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 169

Technische Bedrijfskunde HAVO instroom propedeuse Technische Bedrijfskunde 2010-2011 1e jaar start 2010 HAVO stroom

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Project Organisatie analyse TBEPRJ01 4 ECTS

Project Logistiek TBEPRJ02 4 ECTS

Project Productontwerp TBEPRJ03 4 ECTS

Project Business plan TBEPRJ04 4 ECTS

Oriëntatiestage ISMSTG10 3 ECTS Conceptuele leerlijn

Kennisgericht

Logistiek TBELOG10 3 ECTS

Organisatiekunde TBEORK20 3 ECTS

Marketing TBEMRK10 3 ECTS

Materiaal en productie1 TBEMPR10 2 ECTS

Methodisch ontwerpen TBEMOW11 2 ECTS

Materiaal en productie2 TBEMPR15 3 ECTS

Toegepaste . mechanica TBETME20 2 ECTS

Bedrijfseconomie 1 TBEBEC01 2 ECTS

Onderzoeksvaardigheden TBEOZV10 2 ECTS

Bedrijfseconomie 2 TBEBEC02 2 ECTS

Schematechnieken TBEWBS11 2 ECTS

Engels TBEENG15 2 ECTS

Communicatie 1 TBECOM01 1 ECT

Optimaliseren TBEOPT20 2 ECTS

Vaardigheden leerlijn

Communicatie 1 TBECOM01 1 ECTS

Studentgestuurd Keuze

2 ECTS Studieloopbaancoaching 1e jaar TBESLC10 3 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

4 ECTS

27 ECTS

30 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 170

Technische Bedrijfskunde MTO instroom Technische Bedrijfskunde 2010-2011 1e jaar start 2010 MTO stroom Propedeuse

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn Kennisgericht

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Project Organisatie analyse TBEPRJ01 4 ECTS

Project Logistiek TBEPRJ02 4 ECTS

Project Duurzaam Ondernemen TBEPRJ07 5 ECTS

Project Business plan TBEPRJ04 4 ECTS

Logistiek TBELOG10 3 ECTS

Inkoopmanagement TBEIKM30 3 ECTS

Operations Management TBEOPM30 4 ECTS

Marketing TBEMRK10 3 ECTS

Organisatiekunde TBEORK20 3 ECTS

Projectmatig werken TBEPRM30 2 ECTS

Bedrijfseconomie 1 TBEBEC01 2 ECTS

Methodisch ontwerpen TBEMOW11 2 ECTS

Bedrijfseconomie 2 TBEBEC02 2 ECTS

Wiskunde Bijspijker TBEWIS00 2 ECTS

Onderzoeksvaardigheden TBEOZV10 2 ECTS

Databases ISMINF30v 2 ECTS Optimaliseren TBEOPT20 2 ECTS

Communicatie 1 TBECOM01 2 ECTS

Vaardigheden leerlijn

Engels TBEENG15 2 ECTS Studentgestuurd Keuze

2 ECTS Studieloopbaancoaching 1e jaar TBESLC10 3 ECTS

Ervarings-reďŹ&#x201A;ectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

2 ECTS

28 ECTS

29 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 171

Technische Bedrijfskunde VWO instroom Technische Bedrijfskunde 2010-2011 1e jaar start 2010 VWO stroom Propedeuse

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Project Organisatie analyse TBEPRJ01 4 ECTS

Project Logistiek TBEPRJ02 4 ECTS

Project Productontwerp TBEPRJ03 4 ECTS

Project Business plan TBEPRJ04 4 ECTS

Oriëntatiestage ISMSTG10 3 ECTS Organisatiekunde TBEORK20 3 ECTS

Operations Management TBEOPM30 4 ECTS

Marketing TBEMRK10 3 ECTS

Materiaal en productie1 TBEMPR10 2 ECTS

Methodisch ontwerpen TBEMOW11 2 ECTS

Materiaal en productie2 TBEMPR15 3 ECTS

Toegepaste . mechanica TBETME20 2 ECTS

Bedrijfseconomie 1 TBEBEC01 2 ECTS

Bedrijfseconomie2 TBEBEC02 2 ECTS

Schematechnieken TBEWBS11 2 ECTS

Onderzoeksvaardigheden TBEOZV10 2 ECTS

Logistiek

TBELOG10 3 ECTS

Conceptuele leerlijn Kennisgericht

Vaardigheden leerlijn

Databases ISMINF30v 2 ECTS

Communicatie 1 TBECOM01 1 ECT

Communicatie 1 TBECOM01 1 ECT

Studentgestuurd Keuze

2 ECTS Studieloopbaancoaching 1e jaar TBESLC10 3 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

2 ECTS

28 ECTS

28 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 172

Wanneer de student in het bezit is van een VWO vooropleiding, dan is het mogelijk de opleidng in drie jaar te doen. Naast de propedeuse programma moet de student dan ook onderstaande cursussen volgen. Kwartaal 1 Energiesystemen TBEENS30 2 ECTS

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

IndustriĂŤle meet- en regeltechniek TBEIMR30 4 ECTS Projectmatig werken TBEPRM30 2 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

2 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 173

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 2e jaar start 2009 HAVO stroom

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn Kennisgericht

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Project Kwaliteitszorg TBEPRJ05 4 ECTS

Project Offshoring TBEPRJ06 4 ECTS

Project Duurzaam ondernemen TBEPRJ07 5 ECTS

Project Procesbeheersing TBEPRJ08 5 ECTS

Energiesystemen TBEENS30 2 ECTS

Fysieke distributie TBEFDI30 3 ECTS

Operations Management TBEOPM30 4 ECTS

Projectmatig werken TBEPRM31 2 ECTS

Industriële meet- en regeltechniek TBEIMR30 4 ECTS

Industriële automatisering TBEIAU31 2 ECTS

Onderhoudsmanagement TBEOHM30 2 ECTS Bedrijfseconomie met Excel TBEBEC31 3 ECTS Inkoop-management TBEIKM30 3 ECTS

Vaardigheden leerlijn

Databases ISMINF30V 2 ECTS

Algemene economie TBEECO15 2 ECTS

Communicatie 2 Engels TBECOM03 2 ECTS

Communicatie 2 Nederlands TBECOM04 2 ECTS

Studentgestuurd Keuze

4 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

2 ECTS Studieloopbaancoaching 2e jaar TBESLC20 3 ECTS

30 ECTS

27 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 174

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 3e jaar start 2008 HAVO stroom

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Stage TBESTG30 12 ECTS

Stage TBESTG30 12 ECTS

Kwartaal 3

Kwartaal 4 Projectmanagement TBEPRJ50 4 ECTS

Project data-analyse TBEDAN10 3 ECTS Ondernemen TBECAL10 3 ECTS Verdiepings-vak TBEVRD01 2 ECTS

Conceptuele leerlijn Recht ISMCRT10 2 ECTS

Kennisgericht

Bestuurlijke informatiesystemen TBEBIS70 3 ECTS

Financieel Management TBEFIN70 3 ECTS

Analysetechnieken TBEATN70 2 ECTS

Actuele ontwikkelingen TBEACT10 3 ECTS

Industriële marketing TBEINM70 3 ECTS

Management TBEMAN70 2 ECTS Bedrijfspsychologie TBEBPS70 3 ECTS

Studentgestuurd Keuze Studieloopbaancoaching 3e jaar TBESLC30 3 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

28 ECTS

29 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 175

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 2e jaar start 2009 MTO stroom Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3 Project management TBEPRJ50 4 ECTS

Project Kwaliteitszorg TBEPRJ05 4 ECTS

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Kwartaal 4

Bedrijfsproject TBEPRJ35 5 ECTS

Bedrijfsproject TBEPRJ35 5 ECTS

Project data-analyse TBEDAN10 3 ECTS Ondernemen TBECAL10 3 ECTS

Fysieke distributie TBEFDI30 3 ECTS

Recht ISMCRT10 2 ECTS Onderhouds-management TBEOHM30 2 ECTS

Conceptuele leerlijn

Bedrijfseconomie met Excel TBEBEC31 3 ECTS

Analyse-technieken TBEATN70 2 ECTS

Actuele ontwikkelingen TBEACT10 3 ECTS

Bestuurlijke informatie-systemen TBEBIS70 3 ECTS

Financieel management TBEFIN70 3 ECTS

Industriële marketing TBEINM70 3 ECTS

Management TBEMAN70 2 EC TS

Verdiepingsvak TBEVRD01 2 ECTS

Kennisgericht

Bedrijfspsychologie TBEBPS70 3 ECTS Algemene economie TBEECO15 2 ECTS

Communicatie 2 Nederlands TBECOM04 2 ECTS Vaardigheden leerlijn

Communicatie 2 TBECOM03 2 ECTS

Engels

Studentgestuurd Keuze

3 ECTS Studieloopbaancoaching 2e jaar TBESLC18 3 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

33 ECTS

30 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 176

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 3e jaar start 2008 MTO stroom Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Ondernemen TBECAL10 3 ECTS Praktijkgericht

Kennisgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 4 Afstuderen TBEAFS40 24 ECTS

Project data-analyse TBEDAN10 3 ECTS Bedrijfspsychologie TBEBPS70 3 ECTS

Industriële marketing TBEINM70 3 ECTS

Verdiepingsvak TBEVRD02 4 ECTS

Management TBEMAN70 2 EC TS

Studentgestuurd Keuze

2 ECTS Minor 15 ECTS Studieloopbaancoaching 3e jaar MTO TBESLC40 3 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

31 ECTS

28 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 177

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 2e jaar start 2009 VWO stroom

Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn

Kennisgericht

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Project Kwaliteitszorg TBEPRJ05 4 ECTS

Project Offshoring TBEPRJ06 4 ECTS

Onderhoudsmanagement TBEOHM30 2 ECTS

Fysieke distributie TBEFDI30 3 ECTS

Recht ISMCRT10 2 ECTS

Kwartaal 3

Kwartaal 4 Stage TBESTG30 24 ECTS Industriële automatisering TBEIAU31 2 ECTS

Bestuurlijke informatiesystemen TBEBIS70 3 ECTS Bedrijfseconomie met Excel TBEBEC31 3 ECTS

Inkoopmanagement TBEIKM30 3 ECTS

Algemene economie TBEECO15 2 ECTS

Verdiepingsvak TBEVRD01 2 ECTS

Communicatie 2 Engels TBECOM03 2 ECTS Vaardigheden leerlijn

Communicatie 2 Nederlands TBECOM04 2 ECTS

Studentgestuurd Keuze

3 ECTS Studieloopbaancoaching 2e jaar VWO TBESLC25 3 ECTS

Ervarings-reflectieleerlijn Totaal (Excl. SLC)

30 ECTS

34 ECTS

Financieel Management TBEFIN70 3 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 178

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 3e jaar start 2008 VWO stroom

Praktijkgericht

Kennisgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Ondernemen TBECAL10 1 ECT

Ondernemen TBECAL10 2 ECTS

Bedrijfs-psychologie TBEBPS70 3 ECTS

Kwartaal 3

Kwartaal 4 Projectmanagement TBEPRJ50 4 ECTS

Project data-analyse TBEDAN10 3 ECTS

Project Duurzaam ondernemen TBEPRJ07 5 ECTS

Project Procesbeheersing TBEPRJ08 5 ECTS

Industriële marketing TBEINM70 3 ECTS

Analysetechnieken TBEATN70 2 ECTS

Actuele ontwikkelingen TBEACT10 3 ECTS

Management TBEMAN70 2 EC TS

Vaardig-heden leerlijn Studentgestuurd Keuze

Minor 15 ECTS Studieloopbaancoaching 3e jaar VWO TBESLC35 3 ECTS

Ervarings-reflectie-leerlijn Totaal (Excl. SLC)

Minor 15 ECTS

29 ECTS

33 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 179

Technische Bedrijfskunde 2010-2011 4e jaar start 2007 VWO stroom Kwartaal 1 Praktijkgericht

Integrale leerlijn

Conceptuele leerlijn Kennisgericht

Kwartaal 2 Afstuderen TBEAFS40 24 ECTS Verdiepingsvak TBEVRD02 4 ECTS

Vaardigheden leerlijn Studentgestuurd

Ervarings-reďŹ&#x201A;ectieleerlijn

Studieloopbaancoaching 4e jaar VWO TBESLC45 2 ECTS

Keuze Totaal (Excl. SLC)

30 ECTS

Kwartaal 3

Kwartaal 4


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 180

Conversietabel Technische Bedrijfskunde voltijd 2009-2010 naar curriculum 2010-2011 Achterstanden opgelopen in afgelopen studiejaar 2009-2010 zijn op volgende wijze in te halen: Indien nodig beslist de Onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma.

Modulecode

Naam

ECTS

Modulecode

Naam

ECTS

tbePRM30

Projectmatig werken

2

tbePRM31

Projectmatig werken

2

tbePRJ40

Projectmanagement

3

tbePRJ50

Projectmanagement

4

ismORK10v

Organisatiekunde

3

tbeORK20

Organisatiekunde

3


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 181

10.9.3. TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE DEELTIJD

een eigen uitvoeringsregeling. Zie hieronder de punten a en b voor respectievelijk het programma voor de propedeuse en het programma voor de hoofdfase van de verschillende deeltijdopleidingen.

Conform het reglement Studieadvies en Afwijzing worden hieronder de kwalitatieve criteria genoemd waaraan de student moet voldoen ten einde een afwijzing na het eerste jaar te voorkomen.

a. Propedeuse programma: • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop.

Kwantitatieve eis Studiepunten verkregen door werkervaring tellen hierbij niet mee.

b. Hoofdfase programma • Voor de inhoud van de programma’s wordt verwezen naar de tabellen verderop. • Voor de programma’s van de minoren wordt verwezen naar de website van de Hogeschool.

Kwalitatieve eisen deeltijd reguliere route: De aangewezen onderwijseenheden als bedoeld in het reglement Studieadvies en Afwijzing, artikel 1.4.2.2, zijn: Instroom in september Project Businessplan, ISMBSP10, 5 stp Bedrijfscommunicatie, ISMBDC10B, 2 stp

Deze opleiding staat opgenomen onder de brede deeltijdopleidingen Facility Management (FM), Logistiek en Economie (LE), Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV), Technische Bedrijfskunde (TB) in artikel 10.10. ARTIKEL 10.10

Brede deeltijdopleidingen FM, LE, LTV en TB 10.10.1. ALGEMEEN

a. Kenmerken en eindcompetenties van de opleiding De kenmerken en eindtermen van de brede deeltijdopleidingen van het instituut bouw en bedrijfskunde staan vermeld bij de betreffende opleidingen in dit hoofdstuk. b. Inhoud van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding Binnen de brede deeltijdopleidingen zijn er geen aparte afstudeerrichtingen

c. Conversietabel Indien nodig beslist de onderwijsmanager in voorkomende gevallen over een vervangend studieprogramma. d. Compensatie Binnen de curricula van de Brede deeltijdopleidingen is geen compensatie mogelijk.

10.10.2. BREDE DEELTIJDOPLEIDINGEN FM, LE, LTV, TB

De brede deeltijdopleidingen worden gevormd door de opleidingen Facility Management (FM), Logistiek en Economie (LE), Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV) en Technische Bedrijfskunde (TB). Deze brede deeltijdopleidingen kennen een groot gemeenschappelijk deel in zowel de propedeutische fase als in de hoofdfase. Deze brede deeltijdopleidingen kennen elk

e. Bindend studieadvies Iedere student moet voldoen aan de kwantitatieve- en de kwalitatieve eis. Voor de volledige regeling bindend studieadvies wordt verwezen naar de bijlage reglement Studieadvies en Afwijzing in deze Hogeschoolgids.

Opleidingsspecifieke cursus uit onderwijsperiode 1 deze is voor: Facility Management: ISMDFO11 Dienstenmarketing Logistiek en Economie: ISMSCM11 Supply Chain Management Logistiek en Technische Vervoerskunde: ISMSCM11 Supply Chain Management Technische Bedrijfskunde: ISMOMA11 Operations Management Voor de studenten die starten in februari: Inkoop en Sourcing, ISMISO10, 5 stp Bedrijfscommunicatie, ISMBDC10B, 2 stp


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 182

Opleidingsspecifieke cursus uit onderwijsperiode 3 deze is voor: Facility Management: ISMVRE11 Vastgoed en Real Estate Logistiek en Economie: ISMBOB11 Voorraadbeheer Logistiek en Technische Vervoerskunde: ISMBOB11 Voorraadbeheer Technische Bedrijfskunde: ISMKOS11 Kosten

directie bepaalt binnen welke randvoorwaarden dit mogelijk is.

• Het onderwerp van de afstudeeropdracht wordt bepaald in samenspraak met de opleiding en, indien van toepassing, het bedrijf waar de afstudeeropdracht plaatsvindt. • Vanuit de opleiding is er begeleiding bij het verwerven van de afstudeerplaats en het formuleren van de afstudeeropdracht. • Tijdens het uitvoeren van de afstudeeropdracht is er begeleiding vanuit de opleiding en, indien van toepassing, vanuit het bedrijf. • De afstudeeropdracht wordt afgesloten met een scriptie / afstudeerrapport dat wordt gepresenteerd en verdedigd voor een afstudeercommissie die bestaat uit 3 leden: afstudeerdocent van de opleiding, tweede docent van de opleiding en een extern deskundige. • Het afstuderen kan niet in delen worden behaald.

i. Externe deskundigen Bij het afnemen van tentamens en examens kunnen door een opleiding externe deskundigen worden betrokken die niet als examinator zijn benoemd. In de cursuswijzer van betreffende onderdeel wordt vermeld hoe het oordeel van de extern deskundige wordt meegewogen in de totstandkoming van het eindoordeel.

Van deze aangewezen onderwijseenheden moet de student tenminste 7 studiepunten behalen zoals schematisch is weergegeven in artikel 1.4.2.2 van het reglement Studieadvies en Afwijzing.

j. Beschrijving van de afzonderlijke cursussen (inhoud, doel, materiaal, kosten). Detailgegevens van de cursus zijn via Osiris Student te raadplegen.

f. Stage Stage is bij de deeltijdopleidingen niet van toepassing.

k. Inrichting van praktische oefeningen Bij aanvang van de opleiding moet de student werken in een beroepsrelevante omgeving.

g. Eisen gesteld aan te verrichten werkzaamheden tijdens de opleiding Tijdens de opleiding voert de student opdrachten uit in zijn werkomgeving. De werkomgeving moet hiervoor adequaat zijn.

l. Scriptie, afstudeeropdracht en afsluitend examen • De plaats van de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen staat vermeld in het curriculumschema tesamen met het te behalen aantal studiepunten. • Om aan de scriptie / afstudeeropdracht / afsluitend examen te mogen starten wordt verwezen naar artikel 10.1.3 lid L • De opleiding stelt voorwaarden aan een afstudeerplaats. De student is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van een afstudeerplaats.

h. Internationale aspecten Voor het behalen van studiepunten via activiteiten in het buitenland dient de student hiervoor individuele afspraken te maken met de coördinator afstuderen dan wel met de onderwijsmanager van de betreffende opleiding. De Instituuts-


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 183

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2011 1e jaar Facility Management

O1

O2

O3

O4

Project 1 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 2 Ontwikkeling Strategie Huisvestingsmanagement ISMOSH10 5 ECTS

Cursus 1 Vastgoed real estate ISMVRE11 3 ECTS

Cursus 2 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS

Start september 2010 1e jaar Facility Management

O1

O2

O3

O4

Project 1 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 2 Facilitair coรถrdinatiepunt ISMFCO10 5 ECTS

Project 3 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 4 Ontwikkeling Strategie Huisvestingsmanagement ISMOSH10 5 ECTS

Cursus 1 Dienstenmarketing voor facilitaire organisaties ISMDFO11 3 ECTS

Cursus 2 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 3 Vastgoed real estate ISMVRE11 3 ECTS

Cursus 4 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 184

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2010 1e en 2e jaar Facility Management

O1

O2

O3

O4

Project 3 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 4 Facilitair coรถrdinatiepunt ISMFCO10 5 ECTS

Cursus 3 Dienstenmarketing voor facilitaire organisaties ISMDFO11 3 ECTS

Cursus 4 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 5 Business Continuity Managment ISMBCM10 3 ECTS

Cursus 6 Beslissingscalculaties Facility Management ISMBFD10 3 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Project 5 Kostenreductie en kwaliteitsverbeteringplan ISMKRK10 10 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5FM 8 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2011 1e jaar LOGISTIEK EN ECONOMIE

O1

O2

O3

O4

Project 1 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 2 Ontwikkeling Logistieke Service Concepten ISMOLS10 5 ECTS

Cursus 1 Voorraadbeheer ISMVOB11 3 ECTS

Cursus 2 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 185

Schooljaar 2010-2011

Start september 2010 1e jaar Logistiek en Economie

O1

O2

O3

O4

Project 1 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 2 Verbeteren Prestaties Logistieke Processen ISMVPL10 5 ECTS

Project 3 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 4 Ontwikkeling Logistieke Service Concepten ISMOLS10 5 ECTS

Cursus 1 Supply Chain Management ISMSCM11 3 ECTS

Cursus 2 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 3 Voorraadbeheer ISMVOB11 3 ECTS

Cursus 4 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS

Start februari 2010 1e en 2e jaar Logistiek en Economie

O1

O2

Project 3 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 4 Verbeteren Prestaties Logistieke Processen ISMVPL10 5 ECTS

Cursus 3 Supply Chain Management ISMSCM11 3 ECTS

Cursus 4 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 5 Strategie en Organisatie ISMSEO10 3 ECTS

Cursus 6 Fysieke Distributie: Warehousing ISMFDW10 3 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

O3

O4 Project 5 Integratie Schakels in de Keten ISMIVS10 10 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5 8 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 186

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2011 1e jaar Logistiek en Technische Vervoerskunde

O1

O2

O3

O4

Project 1 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 2 Ontwikkeling Logistieke Service Concepten ISMOLS10 5 ECTS

Cursus 1 Voorraadbeheer ISMVOB11 3 ECTS

Cursus 2 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS

Start september 2010 1e jaar Logistiek en Technische Vervoerskunde

O1

O2

O3

O4

Project 1 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 2 Verbeteren Prestaties Transport Processen ISMVPT10 5 ECTS

Project 3 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 4 Ontwikkeling Logistieke Service Concepten ISMOLS10 5 ECTS

Cursus 1 Supply Chain Management ISMSCM11 3 ECTS

Cursus 2 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 3 Voorraadbeheer ISMVOB11 3 ECTS

Cursus 4 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 187

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2010 1e en 2e jaar LOGISTIEK EN technische Vervoerskunde

O1

O2

O3

O4

Project 3 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 4 Verbeteren Prestaties Transport Processen ISMVPT10 5 ECTS

Cursus 3 Supply Chain Management ISMSCM11 3 ECTS

Cursus 4 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 5 Strategie en Organisatie ISMSEO10 3 ECTS

Cursus 6 Transport ISMTRP10 3 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Project 5 Integratie Schakels in de Keten ISMIVS10 10 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5 8 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2011 1e jaar Technische Bedrijfskunde

O1

O2

O3

O4

Project 1 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 2 Capaciteitsplanning ISMCAP10 5 ECTS

Cursus 1 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 2 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 188

Schooljaar 2010-2011

Start september 2010 1e jaar Technische Bedrijfskunde

O1

O2

O3

O4

Project 1 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 2 Herinrichting ISMHIN10 5 ECTS

Project 3 Inkoop en Sourcing ISMISO10 5 ECTS

Project 4 Capaciteitsplanning ISMCAP10 5 ECTS

Cursus 1 Operations Management ISMOMA11 3 ECTS

Cursus 2 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 3 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 4 Human Resources Management ISMHRM11 3 ECTS

Schriftelijke bedrijfscommunicatie ISMBDC10B 2 ECTS

Mondelinge bedrijfscommunicatie ISMMBCDK 2 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Loopbaan 1 ISMLPB1 2 ECTS Bedrijfsopdracht 1 ISMBOD1 4 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 2 ISMBOD2 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS

Start februari 2010 1e en 2e jaar Technische Bedrijfskunde

O1

O2

Project 3 Businessplan ISMBSP10 5 ECTS

Project 4 Herinrichting ISMHIN10 5 ECTS

Cursus 3 Operations Management ISMOMA11 3 ECTS

Cursus 4 Financieel Management ISMFIM11 3 ECTS

Cursus 5 Strategie en Organisatie ISMSEO10 3 ECTS

Cursus 6 Marketing ISMMKT10 3 ECTS

Keuze 1 2 ECTS

Keuze 2 2 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Loopbaan 2 ISMLPB2 2 ECTS Bedrijfsopdracht 3 ISMBOD3 4 ECTS

O3

O4 Project 5 Productvernieuwing ISMPVN10 10 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS Bedrijfsopdracht 4 ISMBOD4 4 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5 8 ECTS


10 onderwijs en examenregeling

hogeschoolgids 2010-2011

pagina 189

Schooljaar 2010-2011

Start september 2009 2e jaar Facility Management

O1

O2

O3

Project 5 Vernieuwing proces en product ISMVPP10 10 ECTS

O4

Project 6 Kostenreductie- en kwaliteitsverbeteringplan ISMKRK10 10 ECTS

Cursus 5 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 6 Strategisch Facility Management ISMSFM10 3 ECTS

Cursus 7 Business Continuity Management ISMBCM10 3 ECTS

Cursus 8 Beslissingscalculaties voor facilitaire dienstverleners ISMBFD10 3 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5FM 8 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2009 2e en 3e jaar Facility Management schooljaar 2010-2011

O1

O2

O3

O4

Project 6 Vernieuwing proces en product ISMVPP10 10 ECTS Cursus 7 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 8 Strategisch Facility Management ISMSFM10 3 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Minoren: 18 ECTS

Keuze 7 2 ECTS

Keuze 8 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Regie of studieloopbaan ISMSTL30B 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Leren in het bedrijf ISMLIB30 6 ECTS

Het derde jaar Facility Management voor studenten die zijn ingestroomd in september 2008 en februari 2008 is opgenomen na de leerplannen Technische Bedrijfskunde


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

Schooljaar 2010-2011

pagina 190

Start september 2009 2e jaar Logistiek en Economie

O1

O2

O3

O4 Project 6 Integratie Schakels in de Keten ISMIVS10 10 ECTS

Project 5 Complexe Logistieke Processen ISMCPL10 10 ECTS Cursus 5 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 6 Productielogistiek ISMPDL10 3 ECTS

Cursus 7 Strategie en Organisatie ISMSEO10 3 ECTS

Cursus 8 Fysieke Distributie: Warehousing ISMFDW10 3 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5 8 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2009 2e en 3e jaar Logistiek en Economie

O1

O2

O3

O4

Project 6 Complexe Logistieke Processen ISMCPL10 10 ECTS Cursus 7 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 8 Productielogistiek ISMPDL10 3 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Minoren: 18 ECTS

Keuze 7 2 ECTS

Keuze 8 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Regie of studieloopbaan ISMSTL30B 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Leren in het bedrijf ISMLIB30 6 ECTS

Het derde jaar Logistiek en Economie voor studenten die zijn ingestroomd in september 2008 en februari 2008 is opgenomen na de leerplannen Technische Bedrijfskunde


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

Schooljaar 2010-2011

pagina 191

Start september 2009 2e jaar Logistiek en Technische Vervoerskunde

O1

O2

O3

O4

Project 5 Complexe Processen Transport ISMCPT10 10 ECTS

Project 6 Integratie Schakels in de Keten ISMIVS10 10 ECTS

Cursus 5 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 6 Productielogistiek ISMPDL10 3 ECTS

Cursus 7 Strategie en Organisatie ISMSEO10 3 ECTS

Cursus 8 Transport ISMTRP10 3 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5 8 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2009 2e en 3e jaar Logistiek en Technische Vervoerskunde

O1

O2

O3

O4

Project 6 Complexe Processen Transport ISMCPT10 10 ECTS Cursus 7 Kosten ISMKOS11 3 ECTS

Cursus 8 Productielogistiek ISMPDL10 3 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Minoren: 18 ECTS

Keuze 7 2 ECTS

Keuze 8 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Regie of studieloopbaan ISMSTL30B 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Leren in het bedrijf ISMLIB30 6 ECTS

Het derde jaar Logistiek en Technische Vervoerskunde voor studenten die zijn ingestroomd in september 2008 en februari 2008 is opgenomen na de leerplannen Technische Bedrijfskunde


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

Schooljaar 2010-2011

pagina 192

Start september 2009 2e jaar Technische Bedrijfskunde

O1

O2

Project 5 Exportplan ISMEXP10 5 ECTS

Project 6 Offshoring ISMOFF10 5 ECTS

O3

O4

Cursus 5 Onderzoek ISMOND10 3 ECTS

Cursus 6 Operations en Logistieke ISMOEL10 3 ECTS

Cursus 7 Strategie en Organisatie ISMSEO10 3 ECTS

Cursus 8 Marketing ISMMKT10 3 ECTS

Keuze 3 2 ECTS

Keuze 4 2 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

Project 7 Productvernieuwing ISMPVN10 10 ECTS

Loopbaan 3 ISMLPB3 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 5 ISMBOD5 8 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2009 2e en 3e jaar Technische Bedrijfskunde

O1

O2

Project 6 Exportplan ISMEXP10 5 ECTS

Project 7 Offshoring ISMOFF10 5 ECTS

Cursus 7 Onderzoek ISMOND10 3 ECTS

Cursus 8 Operations en Logistieke ISMOEL10 3 ECTS

Keuze 5 2 ECTS

Keuze 6 2 ECTS

O3

O4

Minoren: 18 ECTS

Keuze 7 2 ECTS

Keuze 8 2 ECTS

Loopbaan 4 ISMLPB4 2 ECTS

Regie of studieloopbaan ISMSTL30B 2 ECTS

Bedrijfsopdracht 6 ISMBOD6 8 ECTS

Leren in het bedrijf ISMLIB30 6 ECTS


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

Schooljaar 2010-2011

pagina 193

Start september 2008

3e jaar Facility Management, Logistiek en Economie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Technische Bedrijfskunde Schooljaar 2010-2011 O1

O2

O3

LAATSTE PROJECT of afstuderen ISMLPA30 18 ECTS Keuze 7 2 ECTS

O4 Minoren: 18 ECTS

Keuze 8 2 ECTS

Keuze 9 2 ECTS

Keuze 10 2 ECTS

Regie of studieloopbaan ISMSTL30B 2 ECTS

Regie of studieloopbaan ISMSTL31B 2 ECTS

Leren in het bedrijf ISMLIB30 6 ECTS

Leren in het bedrijf ISMLIB40 6 ECTS

Schooljaar 2010-2011

Start februari 2008

3e jaar Facility Management, Logistiek en Economie, Logistiek en Technische Vervoerskunde en Technische Bedrijfskunde Schooljaar 2010-2011 O1

O2 LAATSTE PROJECT of afstuderen ISMLPA30 18 ECTS

Keuze 9 2 ECTS

Keuze 10 2 ECTS Regie of studieloopbaan ISMSTL31B 2 ECTS Leren in het bedrijf ISMLIB40 6 ECTS

O3

O4


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 194

11 Reglement voor afnemen van tentamens en examens Tijdens het afnemen van tentamens en examens gelden speciale regels. Deze zijn opgesteld om een ordentelijk verloop te garanderen. Het reglement van orde voor het afnemen van schriftelijke toetsen is: ARTIKEL 11.1

Inschrijving 1. Om aan een tentamen deel te mogen nemen is in sommige gevallen inschrijving vooraf vereist. De sluitingsdatum staat op het toetsrooster vermeld. 2. Een student die zich niet heeft ingeschreven voor een tentamen waarbij inschrijving wel verplicht is, mag niet deelnemen aan dat tentamen. De surveillant kan de student verzoeken het tentamenlokaal na een half uur te verlaten.

2. Studenten die aan een schriftelijk tentamen deelnemen, dienen hun legitimatie-document ter controle door de surveillanten zichtbaar op de hoek van de tafel te leggen. 3. Het enige legitimatiedocument dat wordt geaccepteerd is een geldige collegekaart, rijbewijs, paspoort, OV jaarkaart, legitimatiebewijs of een verklaring van de coördinator studentenzaken/ hoofd bedrijfsbureau. 4. Surveillanten dienen de studenten te laten tekenen op de presentielijst. 5. Indien de student zich niet kan legitimeren, wordt de student uitgesloten van deelname aan het tentamen.

2. Het tentamenlokaal mag pas worden verlaten een half uur na aanvang van het tentamen. 3. Laatkomers hebben niet het recht de verloren tijd na afloop van het tentamen in te halen. 4. Het tentamenlokaal verlaten en weer terugkomen tijdens het tentamen is niet toegestaan. 5. Tot een kwartier voor het einde is het toegestaan het tentamenlokaal definitief te verlaten, mits het gemaakte werk is ingeleverd. 6. Tien minuten voor het einde van het tentamen geeft de surveillant aan wat de resterende tijd is vóór het inleveren van het gemaakte tentamen.

ARTIKEL 11.3

Binnenkomen en verlaten van het tentamenlokaal

7. De surveillant geeft op de presentielijst aan dat het werk is ingeleverd.

1. Laatkomers worden toegelaten tot een half uur na het aangekondigde tijdstip van de start van het tentamen.

8. Bij het definitief verlaten van het tentamenlokaal levert de student zonodig ook de opgave(n) in.

ARTIKEL 11.2

Legitimatie 1. Studenten moeten zich kunnen legitimeren bij deelname aan een tentamen.


hogeschoolgids 2010-2011

10 onderwijs en examenregeling

pagina 195

ARTIKEL 11.4

ARTIKEL 11.5

ARTIKEL 11.7

Fraude (zoals bedoeld in artikel 9.5 van de hogeschoolgids IBB)

Studeren met een beperking

Toiletbezoek

1. Aan studenten die studeren met een beperking wordt door de Examencommissie IBB de gelegenheid geboden de tentamens zo nodig op een aan hun beperking aangepaste wijze af te leggen. Dit ter beoordeling aan de Examencommissie IBB.

Toiletbezoek door studenten is niet toegestaan bij tentamens die 60 minuten of korter duren. Bij tentamens die langer duren is toiletbezoek in uitzonderlijke gevallen toegestaan, waarbij zo mogelijk, de surveillant de student naar de toiletruimte begeleidt.

2. De surveillant is niet bevoegd op eigen gezag een aanpassing te doen. Aanpassing door de surveillant vindt slechts plaats op basis van een schriftelijke aanwijzing door de Examencommissie IBB.

ARTIKEL 11.8

1. In het geval dat de surveillant fraude constateert, is deze bevoegd de kandidaat de verdere deelname aan de toets te verbieden en de toets en het tentamenpapier in te nemen en eventuele bewijsstukken van de gepleegde fraude in te nemen. 2. In het geval dat de surveillant niet zelf de examinator is, rapporteert hij de geconstateerde fraude schriftelijk aan de examinator op het daarvoor bestemde formulier (procesverbaal). Dit formulier zit standaard in de toetsenveloppe. 3. De examinator meldt de geconstateerde fraude bij de Examencommissie IBB.

Consumpties Het is tijdens het tentamen toegestaan zelf meegebrachte drink en (kleine) etenswaren te consumeren.

ARTIKEL 11.6

Procesverbaal 1. De surveillanten dienen het bijgevoegde procesverbaal te ondertekenen en belangrijke bevindingen (fraude etc.) op dit formulier te vermelden.

ARTIKEL 11.9

Stilte Tijdens het tentamen wordt stilte in acht genomen en worden activiteiten waardoor andere studenten afgeleid zouden kunnen worden, achterwege gelaten. Bij ordeverstoring volgt verwijdering en uitsluiting van verdere deelname aan het tentamen.


hogeschoolgids 2010-2011

ARTIKEL 11.10

Naslagwerken, rekenmachines, computers of andere hulpmiddelen

1. Het is niet toegestaan tijdens een tentamen een mobiele telefoon en/of andere hulpmiddelen te gebruiken met behulp waarvan informatie kan worden opgezocht, tenzij uitdrukkelijk toegestaan. De toegestane hulpmiddelen staan vermeld op het tentamen en tentamenenveloppe. 2. Naslagwerken, rekenmachines, computers of andere hulpmiddelen mogen bij tentamens alleen gebruikt worden, indien dit vooraf uitdrukkelijk bekend is gemaakt. Studenten geven surveillanten desgevraagd inzage in de/het naslagwerk (en), rekenmachines, computers of andere hulpmiddelen. ARTIKEL 11.11

Materialen

Gedurende het tentamen mogen (uitgezonderd schrijfmateriaal en hetgeen onder 11.10 is vermeld) alleen door de surveillant verstrekte materialen worden gebruikt: opgaven, antwoordstroken, kladpapier (geen eigen kladpapier e.d.).

10 onderwijs en examenregeling

pagina 196


hogeschoolgids 2010-2011

12 studie-informatie

pagina 0197

12 studie-informatie

ARTIKEL 12.1

Roosters Jaarlijks stelt het College van Bestuur het hogeschooljaarrooster vast. Dit rooster wordt na vaststellen gepubliceerd in het Hogeschoolblad. Het hogeschooljaarrooster wordt opgenomen in de onderwijs- en examenregeling, aangevuld met de onderwijsactiviteiten, die specifiek voor de opleiding worden georganiseerd. Het rooster omvat vier kwartalen van 10 weken, eventueel 9, plus enkele weken voor introductie en afronding. Binnen een kwartaal wordt in principe de leerstof van een onderwijseenheid aangeboden, verwerkt en getoetst. De Instituutsdirectie kan op onderwijskundige gronden beslissen tot verlenging van de periode waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden, verwerkt en getoetst, tot maximaal één collegejaar. Lesroosters, tentamenroosters en herkansingsroosters worden uiterlijk twee weken tevoren (vakanties niet meegerekend) bekend gemaakt via monitoren/mededelingenborden of op een

andere wijze die de gemakkelijke toegankelijkheid voor studenten waarborgt. Roosterwijzigingen worden aangekondigd via monitoren/mededelingenborden. Bij de opstelling van de roosters wordt rekening gehouden met de verplichtingen van studentleden van de Centrale Medezeggenschapsraad en de Instituut Medezeggenschapsraad.

ARTIKEL 12.2

Medezeggenschap 1. Medezeggenschapsraden a. De hogeschool heeft een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). De CMR is de Medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 10.17 van de Wet. b. Binnen de hogeschool bestaan deelraden zoals genoemd in artikel 10.25 van de Wet Deze deelraden zijn de Instituutmedezeggenschapsraden. c. De samenstelling van de CMR en van de deel-

raden is geregeld in de medezeggenschapsreglementen van de hogeschool, zie de bundel “Statuten en Reglementen”.

2. Bevoegdheden en taken Taken en bevoegdheden van de CMR en de deelraden zijn geregeld in de medezeggenschapsreglementen van de hogeschool, zie de bundel “Statuten en Reglementen”. 3. Informatie Studenten die informatie willen over de Medezeggenschap kunnen zich wenden tot de ambtelijk secretaris van de Centrale Medezeggenschapsraad. E-mailadres: cmr@hro.nl Informatie over de raden is te vinden in de onderwijs- en examenregeling en op de website van de hogeschool. De raden brengen over zeer veel zaken advies uit. De Centrale Medezeggenschapsraad heeft bovendien bij bijvoorbeeld: • de Hogeschoolgids, • het systeem van kwaliteitszorg, • delen van de onderwijs- en examenregeling, instemmingsrecht, dat wil zeggen kan eventueel


hogeschoolgids 2010-2011

een besluit tegenhouden. In een aantal gevallen heeft de Instituutmedezeggenschapsraad instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het Strategisch Instituutplan. 4. Opleidingscommissies Voor elke opleiding of groep van opleidingen bestaat er een “Opleidingscommissie”, met de volgende taken: • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling van de opleiding voordat het College van Bestuur deze vaststelt; • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling; • beoordelen van de evaluatiegegevens en adviseren over kwaliteitsbevorderende maatregelen. • gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Instituutsdirectie en aan de Instituutmedezeggenschapsraad. Samenstelling, bevoegdheden en taken van de opleidingscommissies zijn vastgelegd in het “Reglement Opleidingscommissies”, zie de bundel “Statuten en Reglementen”

12 studie-informatie

pagina 0198


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

pagina 199

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

De Hogeschool Rotterdam brengt aan alle propedeusestudenten tweemaal advies uit: eenmaal aan het einde van het eerste jaar van inschrijving en -indien van toepassing- eenmaal aan het einde van het tweede jaar van inschrijving. Dit reglement bestaat daarom uit twee delen: een voor het eerste jaar en een voor het tweede jaar

1. Het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase 1.1 Studieadvies Aan iedere student wordt, conform artikel 7.8b van de WHW, aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse, deeltijdse of duale variant van een bacheloropleiding, schriftelijk advies uitgebracht over de voortzetting van zijn/haar studie binnen of buiten deze bacheloropleiding. Het eerste jaar van inschrijving loopt van het moment van inschrijven (1 september of later) tot aan het einde van het studiejaar, 31 augustus daarop volgend.

1.2 Afwijzing Voor een student die de propedeutische fase nog niet heeft voltooid en die, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden (zie artikel 1.4.3), niet geschikt geacht wordt voor de bacheloropleiding, wordt aan een dergelijk advies een afwijzing verbonden indien de student niet voldoet aan de normen. Dit geldt zowel voor studenten die een voltijdse als een duale of een deeltijdse variant van een bacheloropleiding volgen. 1.3 Voorwaarden Aan het studieadvies wordt alleen dan een afwijzing verbonden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden. 1.3.1 Iedere student wordt bij aanvang van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale of deeltijdse variant van een bacheloropleiding op de hoogte gesteld van de criteria en de procedure ten aanzien van het studieadvies en de mogelijkheid tot

afwijzing alsmede van de mogelijkheid tegen de afwijzing in beroep te gaan bij het College van Beroep. Het Reglement “Studieadvies en Afwijzing” is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling. De volledige tekst ervan staat op de internetsite van de hogeschool. 1.3.2 Er is een bewakingssysteem voor de studievoortgang in het eerste jaar van de propedeuse, mede om het inzicht van de student in zijn studievoortgang vanaf het begin van de studie te garanderen. 1.3.3 Er vindt individuele studiebegeleiding plaats, hetgeen o.a. inhoudt vroegtijdige terugkoppeling bij sterk achterblijvende studieprestaties. De studiebegeleiding kent tenminste drie formele momenten: • na afloop van kwartaal I wordt met de student een gesprek gevoerd over de studieresultaten van die periode;


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

pagina 200

• na afloop van kwartaal 2 en indien nodig ook na afloop van kwartaal 3 wordt opnieuw een gesprek gevoerd over de tot dan behaalde studieresultaten. Als de studieprestaties sterk achterblijven wordt door de studieloopbaancoach aan de student een officiële waarschuwing gegeven. Deze waarschuwing wordt aan de student toegezonden of de student tekent de waarschuwing voor gezien. • bij deze waarschuwing wordt een termijn genoemd waarbinnen de studieresultaten zodanig moeten zijn verbeterd dat geen afwijzing behoeft te worden gegeven. • voorafgaande aan de officiële mededeling aan het einde van het studiejaar dat de student niet aan de norm heeft voldaan en dus een afwijzing krijgt, stelt de Instituutsdirectie de student in de gelegenheid te worden gehoord. (WHW artikel 7.8b.4)

1.4 Criteria 1.4.1 Kwantitatieve criteria 1.4.1.1 Aan het studieadvies wordt een afwijzing verbonden indien de voltijdstudent aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding van de hogeschool niet tenminste 37 studiepunten voor onderdelen van het propedeuseprogramma van de opleiding heeft behaald. Voor een student in een duale of deeltijdse variant van een bacheloropleiding geldt deze norm ook, voor zover het onderwijsprogramma van het eerste leerjaar 60 studiepunten beslaat.

studiepunten, dat in het eerste leerjaar van de propedeuse kan worden behaald.

De conclusies van de gevoerde gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betreffende student. 1.3.4 De propedeutische fase wordt zodanig ingericht dat er sprake is van het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de bacheloropleiding met de mogelijkheid van verwijzing en/of selectie aan het einde van die fase (WHW, art. 7.8, lid 3)

1.4.1.2 Als het onderwijsprogramma van het eerste leerjaar van de duale of deeltijdse variant minder dan 60 studiepunten omvat, bedraagt de norm 60% van het aantal studiepunten dat geprogrammeerd is voor het eerste leerjaar. Het precieze aantal studiepunten dat de propedeuse omvat en de toegepaste norm staan vermeld in de onderwijs- en examenregeling. 1.4.1.3 Studenten die behoren tot de reguliere tussentijdse instroom in februari, krijgen na een half jaar studie een afwijzing indien zij 17 studiepunten of minder hebben behaald. Voor studenten die in februari instromen in een deeltijdse of duale route is de norm 30% van het aantal

1.4.1.4 Studiepunten behaald door vrijstellingen tellen alleen mee als de studieprestatie op grond waarvan de vrijstelling wordt verleend, in hetzelfde collegejaar is verricht als het collegejaar waarover het advies wordt uitgebracht. Voor de verdere uitwerking van de bepalingen met betrekking tot vrijstellingen: zie artikel 1.4.3.2 1.4.1.5 studiepunten behaald in een andere bacheloropleiding via een tweede inschrijving tellen alleen mee als de Instituutsdirectie van de bacheloropleiding waarvoor het advies wordt uitgebracht tevoren heeft vastgesteld, dat die studiepunten voor de eigen bacheloropleiding van belang zijn. 1.4.1.6 Studiepunten, die worden verkregen door middel van compensatie tellen pas mee als is voldaan aan alle verplichtingen, die nodig zijn voor compensatie. 1.4.1.7 Als een student in de loop van het collegejaar omzwaait naar de propedeuse van een bacheloropleiding van de hogeschool, worden met deze student aanvullende afspraken gemaakt omtrent de kwantitatieve verplichtingen, waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

pagina 201

krijgen. Deze bepaling geldt zowel voor studenten afkomstig van de Hogeschool Rotterdam als voor studenten afkomstig van een ándere hogeschool. Het is mogelijk, dat door deze afspraken de betreffende student meer dan 37 studiepunten in een collegejaar moet behalen om geen afwijzing te krijgen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betreffende student.

studiepunten en ten minste 6 studiepunten. Ze zijn voor een deel procesmatig van karakter, bij voorbeeld een stage, en hebben bij voorkeur een omvang van enkele studiepunten.

1.4.2.3 De studiepunten die behaald worden via de aangewezen onderwijseenheden tellen mee voor de kwantitatieve norm (zie 1.4.1).

1.4.2.2 In de onderwijs- en examenregeling staat expliciet vermeld welke de aangewezen onderwijseenheden zijn, wat de studielast is en hoeveel studiepunten door de student tenminste behaald moeten zijn om geen afwijzing te krijgen. Hiervoor geldt de volgende systematiek:

1.4.2.4 Een student die aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 45 studiepunten of meer heeft behaald krijgt geen afwijzing aan het einde van het eerste jaar, ook al is niet voldaan aan de kwalitatieve normen. Voor duale en deeltijdse bacheloropleidingen, waarvan het eerste jaar minder dan 60 studiepunten omvat is de norm 75% van het aantal studiepunten dat het onderwijsprogramma van het eerste leerjaar beslaat. In de onderwijs- en examenregeling staat hoeveel studiepunten deze norm is.

1.4.1.8 Als een student in de loop van het collegejaar inschrijft voor de propedeuse van een hogeschoolbacheloropleiding, en deze student is tot het moment van inschrijving niet ingeschreven geweest bij het hoger onderwijs, (kortom: een student die later stárt, niet een omzwaaier) worden met deze student individuele afspraken gemaakt omtrent de kwantitatieve verplichtingen, waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te krijgen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 1.4.2 Kwalitatieve criteria 1.4.2.1 De Instituutsdirectie wijst voor elke bacheloropleiding in zijn Instituut onderwijseenheden in het propedeuseprogramma aan die bij uitstek belangrijk zijn voor de selectie voor studie en beroep. Deze aanwijzing moet desgevraagd gemotiveerd kunnen worden op objectieve gronden. De aangewezen onderwijseenheden hebben een gezamenlijke studielast van ten hoogste 14

Als de gezamenlijke studielast van de aangewezen onderwijseenheden ... studiepunten is > moet de student tenminste ... studiepunten behalen: 14 ¬ 10 studiepunten 13 ¬ 9 studiepunten 12 ¬ 8 studiepunten 11 ¬ 8 studiepunten 10 ¬ 7 studiepunten 9 ¬ 6 studiepunten 8 ¬ 6 studiepunten 7 ¬ 5 studiepunten 6 ¬ 4 studiepunten Als gevolg van deze kwalitatieve normen kunnen zich situaties voordoen waarbij een student weliswaar 37 studiepunten of meer heeft behaald, maar toch een afwijzing krijgt, omdat een onvoldoende aantal studiepunten van de aangewezen onderwijseenheden is behaald.

1.4.2.5 Als een student in de loop van het collegejaar omzwaait naar de propedeuse van een hogeschool bacheloropleiding, worden met deze student door of namens de Instituutsdirectie aanvullende afspraken gemaakt omtrent de kwalitatieve normen, waaraan de student moet voldoen om niet in aanmerking te komen voor een afwijzing. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 1.4.2.6 Als een student in de loop van het collegejaar inschrijft voor de propedeuse van een hogeschool bacheloropleiding, en deze student is tot


hogeschoolgids 2010-2011

het moment van inschrijving niet ingeschreven geweest bij het hoger onderwijs, worden met deze student door of namens de Instituutsdirectie individuele afspraken gemaakt omtrent de kwalitatieve normen waaraan de student moet voldoen om geen afwijzing te krijgen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 1.4.3 Afwijking van de criteria 1.4.3.1 Van de in artikel 1.4.1 en 1.4.2 genoemde criteria kan worden afgeweken indien persoonlijke omstandigheden van de student zoals bedoeld in de Hogeschoolgids, Artikel 3.2 lid 1, hiertoe aanleiding geven. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: • de persoonlijke omstandigheden van de student worden alleen meegewogen als de student deze tijdig zelf heeft gemeld; hierbij adviseert de studentendecaan; • als de student door de persoonlijke omstandigheden slechts een deel van het jaar heeft kunnen studeren wordt zo mogelijk toch een advies -met een eventueel daaraan verbonden afwijzing- uitgebracht, gebaseerd op dat deel van het jaar dat de student wel heeft kunnen studeren. De criteria worden naar rato aangepast; • als de Instituutsdirectie van oordeel is dat er geen goed gemotiveerd advies uitgebracht kan worden omdat de beoordelingsperiode te kort is, wordt de advisering uitgesteld tot het

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

einde van het tweede jaar van inschrijving in de propedeutische fase. Zie hoofdstuk 2. 1.4.3.2 Studenten die vrijstellingen hebben krijgen een curriculum aangeboden dat bestaat uit de nog niet behaalde onderwijseenheden van de propedeuse aangevuld met onderwijseenheden uit de postpropedeutische fase tot een totaal van 60 studiepunten. Op dit pakket van 60 studiepunten zijn de kwalitatieve en kwantitatieve normen van 1.4.1. en 1.4.2 van toepassing. Indien het onderwijsprogramma voor het eerste jaar minder dan 60 studiepunten omvat, worden de kwantitatieve normen van 37 respectievelijk 45 studiepunten, naar rechtevenredigheid omgerekend, met dien verstande dat tenminste 60% van het aantal studiepunten van het eerste leerjaar moet worden behaald om geen afwijzing te krijgen. De aangepaste normen staan vermeld in de onderwijs- en examenregeling. Een student die de propedeuse heeft behaald kan niet meer worden afgewezen voor de desbetreffende bacheloropleiding (zie ook 2.4.3 hierna). 1.4.3.3 Studenten die de studie afbreken voor 1 februari in het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase kunnen het studiejaar erna terug komen, omdat zij geen afwijzing hebben gehad (zie § 1.6). Deze studenten moeten in het tweede jaar van inschrijving voldoen aan de criteria van hoofdstuk 2.

pagina 202

1.5 Studie beëindigen 1.5.1 Studenten die voor 1 februari de wens te kennen geven dat zij de studie wensen te beëindigen (en als gevolg daarvan formeel met ingang van 1 maart worden uitgeschreven als student) krijgen geen afwijzing. 1.5.2 Studenten die na 1 februari de studie wensen te beëindigen (en als gevolg daarvan formeel met ingang van 1 april of later worden uitgeschreven als student) krijgen wel een studieadvies met, indien daartoe aanleiding is, daaraan gekoppeld een afwijzing. 1.6 Studieonderbreking Studenten die hun studie willen onderbreken maken voorafgaande aan de onderbreking afspraken met de Instituutsdirectie onder welke voorwaarden de studie hervat wordt na de onderbreking. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betreffende student.

2. Het tweede jaar van inschrijving in de propedeutische fase. 2.1 Studieadvies Aan iedere student wordt aan het einde van diens tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse, deeltijdse of


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

pagina 203

duale variant van een bacheloropleiding, advies uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten deze bacheloropleiding.

2.3.2 Er is een bewakingssysteem voor de studievoortgang in het tweede jaar van de propedeuse, mede om het inzicht van de student in zijn/haar studievoortgang te garanderen.

• voorafgaande aan de officiële mededeling aan het einde van het studiejaar dat de student niet aan de norm heeft voldaan en dus een afwijzing krijgt, stelt de Instituutsdirectie de student in de gelegenheid te worden gehoord (WHW artikel 7.8b.4).

2.2 Afwijzing Voor een student die na twee jaren van inschrijving de propedeutische fase nog niet heeft voltooid wordt -met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden (zie artikel 1.4.3.1)- aan een dergelijk advies een afwijzing verbonden. Dit geldt zowel voor studenten die een voltijdse als een duale of een deeltijdse variant van een bacheloropleiding volgen. 2.3 Voorwaarden Aan het studieadvies wordt alleen dan een afwijzing verbonden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: 2.3.1 Iedere student wordt bij aanvang van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale of deeltijdse variant van een bacheloropleiding op de hoogte gesteld van de criteria en de procedure ten aanzien van het studieadvies en de mogelijkheid tot afwijzing alsmede van de mogelijkheid tegen de afwijzing in beroep te gaan bij het College van Beroep. Het reglement “Studie-advies en Afwijzing” is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling. De volledige tekst van het reglement staat op de internetsite van de hogeschool.

2.3.3 Er vindt individuele studiebegeleiding plaats, hetgeen o.a. inhoudt vroegtijdige terugkoppeling bij sterk achterblijvende studieprestaties. De studiebegeleiding kent tenminste drie formele momenten: • na afloop van kwartaal I wordt met de student een gesprek gevoerd over de studieresultaten van die periode; • na afloop van kwartaal 2 en indien nodig ook na afloop van kwartaal 3 wordt opnieuw een gesprek gevoerd over de tot dan behaalde studieresultaten. Als de studieprestaties sterk achterblijven wordt door de studieloopbaancoach aan de student een officiële waarschuwing gegeven. Deze waarschuwing wordt aan de student toegezonden of de student tekent de waarschuwing voor gezien; • bij deze waarschuwing wordt een termijn genoemd waarbinnen de studieresultaten zodanig moeten zijn verbeterd dat geen afwijzing behoeft te worden gegeven;

De conclusies van de gevoerde gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betreffende student. 2.4 Criteria 2.4.1 Studenten die aan het einde van het tweede jaar van inschrijving in de propedeuse van een bacheloropleiding het propedeutisch getuigschrift nog niet hebben behaald, krijgen een afwijzing, tenzij zij door bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in de Hogeschoolgids in het eerste jaar van inschrijving minder dan 23 studiepunten (vrijstellingen inbegrepen) van het propedeuseprogramma hebben behaald maar geen afwijzing hebben gekregen. 2.4.2 Met studenten, die, door welke oorzaak dan ook, bij het begin van het tweede jaar van inschrijving een studieachterstand hebben van meer dan 37 studiepunten, dan wel die behoren tot de reguliere instroom in februari, worden aparte afspraken gemaakt (naar analogie van 1.4) over de eisen aan welke moet worden voldaan, wil de


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

pagina 204

student aan het einde van het tweede jaar van inschrijving geen afwijzing krijgen. De afspraken kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve normen bevatten. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het dossier van de betrokken student.

afwijzing is gegeven. De Instituutsdirectie beslist voor 1 september op het verzoek, zodat de student bij een positieve beslissing de studie in september kan hervatten. Start iemand met een opleiding waarvoor eerder een BSA is afgegeven dan wordt dit, voor wat betreft de BSA-regeling, beschouwd als zijnde opnieuw het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase.

de Instituutsdirectie besluiten om het definitieve studieadvies in te trekken.

3.1.2 Afwijzing bij gemeenschappelijke propedeuse In geval van een gemeenschappelijke propedeuse geldt de afwijzing op grond van het kwantitatieve criterium voor alle bacheloropleidingen die dat propedeutisch examen gemeen hebben. In de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding staat beschreven welke bacheloropleidingen het betreft. In de onderwijsen examenregeling staat ook beschreven voor welke bacheloropleidingen de afwijzing geldt als de afwijzing uitsluitend op kwalitatieve criteria is gebaseerd. 3.2 Procedure studieadvies en afwijzing 3.2.1 Algemeen Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het studiejaar schriftelijk medegedeeld aan de student. Voorafgaande aan deze mededeling stelt de Instituutsdirectie de student in de gelegenheid te worden gehoord (WHW artikel 7.8b.4)

3.3.2 Aanvullingen bij afwijzing In het geval van een afwijzing bevat het bericht aan de student, naast het in 3.3.1 genoemde, in ieder geval: • in het geval waarin de afwijzing tot stand komt op grond van kwalitatieve criteria: een beargumenteerde onderbouwing van de afwijzing; • de mededeling dat de student zich niet meer aan de Hogeschool Rotterdam voor diezelfde bacheloropleiding (en, in het geval van een gemeenschappelijke propedeuse, voor alle bacheloropleidingen die dat propedeutisch examen gemeen hebben) als student of als extraneus kan inschrijven. • zo mogelijk een advies voor een andere bacheloropleiding binnen of buiten de hogeschool. • de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

3.2.2 Procedure bij afwijzing Er wordt een definitief studieadvies afgegeven. Indien de student alsnog studiepunten haalt kan

3.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden • Het afgeven van een studieadvies vindt plaats op Instituut/bacheloropleidingsniveau.

2.4.3 Een student die de propedeuse heeft behaald kan niet meer worden afgewezen voor de desbetreffende bacheloropleiding.

3. Werkwijze en consequenties 3.1 Consequenties afwijzing 3.1.1 Bindend karakter van de afwijzing De afwijzing is bindend, dat wil zeggen dat de student aan wie een afwijzing is gegeven zich niet meer aan de Hogeschool Rotterdam voor diezelfde bacheloropleiding als student of als extraneus kan inschrijven, noch voor de voltijdse, noch voor de deeltijdse, noch voor de duale variant. De student kan een verzoek richten aan de Instituutsdirectie om opnieuw toegelaten te worden. In dit verzoek dient aannemelijk gemaakt te worden dat de student de bacheloropleiding met vrucht zal kunnen volgen (artikel 7.8b. vijfde lid van de WHW). Dit verzoek kan worden ingediend na 1 juni van het studiejaar dat volgt op de datum waarop de

3.3 Inhoud en vorm studieadvies en afwijzing 3.1.1 Het advies bevat: • Het eigenlijke studieadvies, waaraan al dan niet een afwijzing wordt verbonden; • Het aantal behaalde studiepunten.


hogeschoolgids 2010-2011

• Het afgeven van een afwijzing valt onder verantwoordelijkheid van de Instituutsdirectie; • Bij het opstellen van het advies wordt in ieder geval betrokken het oordeel van de examencommissie en/of de studieloopbaancoach. • Bij afwijzing wordt de studentendecaan daarvan tijdig op de hoogte gesteld door de Instituutsdirectie. 3.5 Hardheidsclausule In onvoorziene gevallen en in gevallen waarin toepassing van dit reglement leidt tot duidelijke onrechtvaardigheden, beslist de Instituutsdirectie. De Instituutsdirectie stelt het College van Bestuur in kennis van deze gevallen. 3.6 Beroep De student die een afwijzing heeft gekregen, kan daartegen beroep aantekenen bij het College van Beroep, conform het bepaalde hierover in de Hogeschoolgids. 3.7 Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2003 en is van laatstelijk aangepast per 1 september 2007. 3.8 Evaluatie Periodiek vindt evaluatie en zonodig aanpassing plaats van het Reglement Studieadvies en Afwijzing.

bijlage Reglement Studieadvies en Afwijzing

pagina 205


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage Reglement Examencommissies en Examinatoren

pagina 206

bijlage Reglement Examencommissies en Examinatoren

ARTIKEL 1

Begripsbepalingen

College van Bestuur Het College van Bestuur (CvB) van de Hogeschool Rotterdam, belast is met het bestuur van de hogeschool op grond van de Wet en de statuten van de Stichting Hogeschool Rotterdam. Examen Het geheel van de tentamens, die behoren tot een opleiding of de propedeutische fase ervan, waarvoor de examinandus de bijbehorende studiepunten behaalt, hetzij door met goed gevolg afgelegde tentamens, hetzij via compensatie of vrijstelling. Examencommissie De commissie, als bedoeld in artikel 7.12 lid 2 van de Wet, stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

Examinator De functionaris als bedoeld in artikel 7.12c lid 1 van de Wet, belast met het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. Hogeschool Hogeschool Rotterdam Instituut Een organisatieonderdeel van de hogeschool dat een of meer opleidingen verzorgt. Instituutsdirectie Het orgaan dat leiding geeft aan een Instituut. Hoofd studentzaken De functionaris die binnen een Instituut of opleiding in het bijzonder is belast met de organisatie van studentzaken, waaronder begrepen de studievoortgang. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van wel-

omschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, dat als zodanig geregistreerd is in het CROHO (Centraal register opleidingen hoger onderwijs) en een eigen ISAT-code heeft. Een opleiding kan zijn een bacheloropleiding, een voortgezette opleiding, een masteropleiding, of een HBO-opleiding oude stijl (v贸贸r de Bachelor-Masterstructuur) in afbouw.

Studentendecaan De functionaris, in dienst van de Hogeschool Rotterdam, die belast is met de taak van persoonlijke begeleiding van studenten. Studentenstatuut Het geheel van binnen de hogeschool vastgelegde regels, zoals beschreven in artikel 7.59 van de Wet. Tentamen Het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Aan elke cursus van een opleiding is een tentamen verbonden.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Examencommissies en Examinatoren

pagina 207

Wet (WHW) Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

examencommissies ten aanzien van deze propedeusestudenten de bevoegdheden van de examencommissie uit te oefenen. Gemandateerd wordt: a. ofwel één van de examencommissies van de betrokken opleidingen; b. ofwel een bijzondere, door de betrokken examencommissies in te stellen, propedeusecommissie. Het mandaat is voor alle betrokken opleidingen gelijk.

3. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het College van Bestuur de leden van de desbetreffende examencommissie.

ARTIKEL 2

Examencommissies 1. Voor elke door de hogeschool aangeboden opleiding of groepen van opleidingen is er een examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 2. Voor de voltijds, deeltijds en duaal ingerichte vorm van één opleiding fungeert dezelfde examencommissie. 3. Het College van Bestuur bepaalt of, en zo ja, voor welke groep van opleidingen een gezamenlijke examencommissie wordt ingesteld, zulks op voorstel van de Instituutsdirectie. In een dergelijk geval behoren de betreffende opleidingen tot hetzelfde Instituut. 4. In geval opleidingen een gemeenschappelijke propedeuse hebben, wordt voor de studenten die hebben ingeschreven voor het eerste jaar van deze propedeuse een speciale commissie gemandateerd, om namens de betrokken

5. Het College van Bestuur en de Instituutsdirectie kunnen aan de Voorzitter van de examencommissie richtlijnen geven van organisatorische aard.

ARTIKEL 3

Samenstelling en voorzitterschap Examencommissie 1. Het College van Bestuur bepaalt, op voorstel van de desbetreffende Instituutsdirectie, het aantal leden van de examencommissies en benoemt de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. 2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd.

4. Benoeming geschiedt voor een periode van één cursusjaar; herbenoeming is steeds mogelijk. Tussentijds ontslag uit de examencommissie geschiedt slechts door bedanken óf het verliezen van de hoedanigheid op basis waarvan de benoeming heeft plaats gevonden. Het College van Bestuur benoemt de Voorzitter van de examencommissie. De Instituutsdirectie onder wie de opleiding ressorteert kan geen lid zijn van de examencommissie, noch tot voorzitter daarvan worden benoemd. Dezelfde beperkingen gelden ten aanzien van Onderwijsmanagers voor zover zij geen taken in de onderwijsuitvoering hebben, en medewerkers van het Bedrijfsbureau. Wel kan de Instituutsdirectie als adviseur met spreekrecht de vergaderingen bijwonen. De examencommissie kan besluiten dat haar vergadering geheel of gedeeltelijk besloten is. 5. Indien er bij de desbetreffende opleiding of bij het desbetreffende Instituut een functionaris is aangewezen als hoofd studentzaken, dan is deze – indien hij niet als lid reeds deel uitmaakt van de examencommissie - qualitate qua als adviseur verbonden aan de desbetreffende examencommissie en woont de vergaderingen bij, met spreekrecht.


hogeschoolgids 2010-2011

In geval bijzondere persoonlijke omstandigheden met betrekking tot een student aan de orde zijn brengt de studentendecaan, gevraagd of ongevraagd, advies uit aan de commissie. 6. De werkzaamheden van de examencommissie worden geregeld in een huishoudelijk reglement, waarin bepaald kan worden dat er een dagelijks bestuur is en dat leden van de commissie – respectievelijk ambtelijk aan de commissie toegevoegde medewerkers - met bijzondere taken worden belast, zoals het voeren van het secretariaat. Het huishoudelijk reglement voorziet in regelingen ten aanzien van convoceren, vergaderfrequentie, quorum, regels t.a.v. het stemmen, en verslaglegging. Dit huishoudelijk reglement wordt door het College van Bestuur vastgesteld. 7. De Voorzitter vertegenwoordigt de commissie extern.

ARTIKEL 4

Examinatoren 1. De examencommissie wijst de examinatoren aan, met dien verstande dat op grond van dit reglement alle leden van het personeel die met het verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid zijn belast geacht worden te zijn aangewezen als exa-

bijlage Reglement Examencommissies en Examinatoren

minator, tenzij de examencommissie anders beslist. De examencommissie kan als examinator deskundigen van buiten de hogeschool aanwijzen. Voor de strekking van dit artikel worden onder “leden van het personeel” ook diegene begrepen die de functie van personeelslid uitoefenen op basis van detachering of inhuur (personeel - niet - in - loondienst). 2. De aanwijzing als examinator, voor wat betreft leden van het personeel, vervalt met onmiddellijke ingang zodra betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel dat belast is met de verzorging van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid. De aanwijzing als examinator van deskundigen van buiten de hogeschool geldt voor een periode van één cursusjaar en kan steeds verlengd worden.

pagina 208

c.

d.

e. f. g.

ARTIKEL 5

Taken en bevoegdheden Examencommissie 1. De examencommissie heeft de navolgende taken en bevoegdheden: a. op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (WHW 7.12 lid 2) b. de uitreiking van getuigschriften ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd

h. i.

j.

(WHW 7.11lid 2)Degene die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig door het instellingsbestuur vast te stellen regels de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan (WHW 7.11 lid 3) ; de uitreiking van verklaringen als bedoeld in de Wet in artikel 7.11.lid 5 (overzicht van met goed gevolg afgelegde tentamens); beslissingen ten aanzien van compensaties in geval niet ieder tentamen met goed gevolg behoeft te worden afgelegd (WHW 7.12 lid 3); de aanwijzing van examinatoren (WHW 7.12c lid 1); het vragen van inlichtingen aan examinatoren (WHW 7.12c lid 2); het stellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en met betrekking tot de in dit verband te nemen maatregelen (inclusief maatregelen in geval van fraude) (WHW 7.12b lid 2 en 3 ) (Hogeschoolgids artikel 9.5); het borgen van kwaliteit van de tentamens en examens (WHW 7.12b lid 1a) het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 WHW, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen; het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van één of meerdere tentamens (WHW 7.12b lid 1d.) (Hogeschoolgids artikel 9.7).


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Examencommissies en Examinatoren

2. Aan de examencommissies in die hoedanigheid worden geen andere taken en/of bevoegdheden opgedragen c.q. toegekend dan de bovenvermelde.

ARTIKEL 7

3. De graadverlening door het Instellingsbestuur als bedoeld in artikel 7.10a WHW, wordt hierbij gemandateerd aan de voorzitter van de Examencommissie. ARTIKEL 6

Taken en bevoegdheden Examinator 1. de examinator heeft de navolgende taken en bevoegdheden: a. het afnemen van tentamens (WHW 7.12c lid 1); b. bij een schriftelijk tentamen, de opgaven tenminste één week voor het tentamen, of zoveel eerder als de examencommissie bepaalt, aan de examencommissie ter beschikking stellen; c. het verstrekken van inlichtingen aan de examencommissie (WHW 7.12c lid 2); d. het uitreiken van een bewijsstuk ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg; is afgelegd (WHW 7.11.1, (Hogeschoolgids artikel 9.3.onder c). 2. Aan de examinator in die hoedanigheid worden geen andere taken en/of bevoegdheden opgedragen c.q. toegekend dan de bovenvermelde.

Beroep 1. Tegen de beslissingen van examencommissies en examinatoren staat beroep open bij het College van Beroep voor de Examens van de hogeschool; de regeling in deze, mede op grond van de Wet, is opgenomen in de bijlage Reglement College van Beroep. 2. In geval het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator geschiedt toezending van het beroepschrift door het College van Beroep voor de Examens, op grond van artikel 7.61 lid 4 van de Wet, aan de desbetreffende examencommissie. 3. Tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens is beroep mogelijk bij het College van beroep voor het hoger onderwijs (hogeschoolgids art. 5.2 lid 5).

ARTIKEL 8

Slotbepalingen; overgangsrecht Dit reglement treedt in werking op 1 september 2010; op die datum vervallen dán bestaande hogeschoolbrede reglementen met betrekking tot examencommissies en examinatoren.

pagina 209


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam

pagina 210

bijlage Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam

Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerk(st)ers en studenten in de Hogeschool Rotterdam en omtrent de wijze waarop de Hogeschool Rotterdam omgaat met het registeren, verzamelen en monitoren van tot een persoon herleidbare data omtrent e-mail- en Internetgebruik. Doelstelling hiervan is een goede balans te vinden tussen een verantwoord gebruik van Internet en e-mail en bescherming van de privacy van werknemers en studenten op de werkplek c.q. op de studieplek.

student, extraneus of cursist is ingeschreven aan de hogeschool.

is, is het aan het beheer van het netwerk toegestaan om persoonlijke data van gebruikers tijdelijk ontoegankelijk te maken.

ARTIKEL 2

Algemene uitgangspunten 1. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn zullen niet worden geregistreerd, verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken. 2. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

ARTIKEL 3

Algemene bepalingen t.a.v. studenten 1. Ieder die als studerende staat ingeschreven bij de Hogeschool Rotterdam heeft toegang tot het computernetwerk. De voor het gebruik noodzakelijke gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres worden door HR Services verstrekt.

ARTIKEL 1

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek.

2. De eerste keer dat de student gebruik maakt van het computernetwerk zal dat worden beschouwd als de totstandkoming van een overeenkomst tussen Hogeschool Rotterdam en student m.b.t. het computergebruik, waarbij de student instemt met de in dit protocol verwoorde regels en afspraken.

Werkingssfeer Deze regeling geldt voor een ieder die voor de Hogeschool Rotterdam werkzaam is dan wel als

4. Indien zulks uit een oogpunt van noodzakelijk te verrichten werkzaamheden onvermijdelijk

3. Het recht om gebruik te maken van het computernetwerk vervalt zodra iemand niet meer


hogeschoolgids 2010-2011

ingeschreven staat bij de Hogeschool Rotterdam. 4. Het computernetwerk kan door studenten worden gebruikt op daartoe ingerichte werkplekken. 5. Het is niet toegestaan te eten en/of te drinken nabij computers. 6. Studenten dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

ARTIKEL 4

E-mailgebruik 1. Werknemers en studenten zijn gerechtigd het emailsysteem kortstondig voor niet-zakelijk (persoonlijk) verkeer te gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of voor anderen. 2. Het recht van de werknemer en de student om persoonlijke mailberichten te ontvangen en versturen is gebonden aan de voorwaarde dat het niet is toegestaan dreigende, intimiderende, seksueel getinte, pesterige, treiterende dan wel racistische of discriminerende berichten te versturen dan wel berichten te versturen die een gewelddadig of beledigend karakter hebben.

bijlage Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam

3. De Hogeschool Rotterdam zal niet de inhoud van zowel persoonlijke als zakelijke mailberichten lezen. Gegevens omtrent het aantal mails, de mailadressen en andere data hieromtrent worden wel geregistreerd, voor zover zulks vereist is i.v.m. wettelijke of contractuele verplichtingen vanuit het optreden als provider (Telecommunicatiewet). Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis (steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaats vinden. Hiervan wordt melding gemaakt bij de functionaris bescherming persoonsgegevens. 4. De normale gedragsregels, zoals die gelden voor schriftelijke correspondentie (zoals correct taalgebruik) zijn ook van toepassing op e-mail en andere toepassingen (zoals nieuwsgroepen).

pagina 211

en/of controleren, tenzij zulks voortvloeit uit verplichtingen als provider op grond van de Telecommunicatiewet. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis (steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaats vinden. Hiervan wordt melding gemaakt bij de functionaris bescherming persoonsgegevens. 3. De Hogeschool Rotterdam behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Met name sites met een pornograďŹ sche, racistische, discriminerende of een op entertainment gerichte inhoud zullen worden geweerd. 4. De Hogeschool Rotterdam kan het recht op gebruik van (een deel van) Internet toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Zonder dat recht is gebruik van (een deel van) Internet niet toegestaan.

ARTIKEL 5

Internetgebruik 1. Werknemers en studenten zijn gerechtigd kortstondig het Internetsysteem voor nietzakelijk resp. niet-onderwijsgebonden (persoonlijk) verkeer te gebruiken, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of anderen.

5. Het raadplegen van nieuwsgroepen en sites die gericht zijn op discriminatie, racisme, pornograďŹ e, beledigingen en extreme uitingen die aanstootgevend kunnen zijn dan wel die oproepen tot geweld, zijn verboden.

ARTIKEL 6

2. De Hogeschool Rotterdam zal geen persoonsgegevens over Internetgebruik, zoals tijdsbesteding en bezochte sites, registeren

Gedragsregels 1. De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaar-


hogeschoolgids 2010-2011

a.

b.

c.

d.

e.

f.

heid, en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale aandacht op tenminste de volgende punten: gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven; de geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met behulp van zijn/haar gebruikersnaam worden uitgevoerd; het downloaden of kopiëren van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de verantwoordelijke of de beheerder. Deze toestemming wordt alleen verleend als wordt voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden betaald. Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand voor gebruik; er mag niet gehandeld worden in strijd met auteursrechtelijke voorschriften; vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming buiten de organisatie worden verstuurd; het is niet toegestaan op enige wijze lessen of anderszins ingeroosterde activiteiten te beperken of te hinderen. Tijdens deze lessen en activiteiten is in de betreffende ruimte vrij practicum niet mogelijk; de gebruiker wordt aanbevolen zelf zorg te dragen voor het maken van een eigen veiligheidskopie; de Hogeschool Rotterdam is niet aansprakelijk voor verlies van data of voor de schade,

bijlage Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam

die de gebruiker lijdt in geval van (tijdelijke) onbereikbaarheid van de bestandsopslag of voor schade, welke de gebruiker mogelijk lijdt als gevolg van het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het computernetwerk; g. het is niet toegestaan zonder toestemming andere computers en/of netwerken binnen te dringen (ook wel “hacken” genoemd). Dit geldt voor systemen binnen en buiten de hogeschool; h. de Hogeschool Rotterdam is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuiste adviezen die haar medewerkers aan de gebruikers geven, dan wel verkeerde interpretaties door de gebruiker van de gegeven adviezen, noch voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade; i. de Hogeschool Rotterdam is niet aansprakelijk/niet verantwoordelijk voor verlies van data veroorzaakt door technische storingen bij de hogeschool, dan wel andere interne of externe storing indien dit is veroorzaakt door overmacht. De hogeschool raadt gebruikers aan een backup exemplaar van alle bestanden te bewaren. De gebruiker vrijwaart de hogeschool van elke aansprakelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door informatie en activiteiten die de gebruiker op het computernetwerk en/of het Internet plaatst en/of ontplooit. De gebruiker wordt expliciet gewezen op het feit dat overtredingen van buitenlandse wetten en regels (met name die van de USA) met het Internet en e-mail

pagina 212

gebruik, kunnen leiden tot ernstige strafrechtelijke gevolgen bij bezoek aan landen waar deze wetten en regels van toepassing zijn. 2. Het is niet toegestaan inkomende privé-berichten te genereren door deel te nemen aan niet zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op E-zines, nieuwsbrieven en dergelijke; onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de buitenwereld, dienen aan de ICT-manager gemeld te worden. 3. Het is in het bijzonder niet toegestaan om op Internet: a. sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten, dan wel die oproepen tot geweld; b. materiaal te bekijken of te downloaden dat pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend is dan wel oproept tot geweld; c. films en muziek te downloaden en/of op te slaan; d. spelletjes te downloaden of uit te voeren, te winkelen, te gokken, deel te nemen aan kansspelen en/of chat-/babbelboxen te bezoeken, tenzij zulks past in het kader van zakelijke- of onderwijsactiviteiten (zoals b.v. ELO); e. zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het Internet; f. opzettelijk informatie - waartoe men via Internet toegang heeft verkregen - zonder


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam

toestemming te veranderen of te vernietigen; g. indien ongevraagd informatie van deze aard wordt aangeboden, dient dat aan de ICT-managers gemeld te worden.

d. buiten de voorgeschreven wijze om gebruik te maken van het netwerk; e. eigen software te gebruiken (in verband met het gevaar van virussen); f. gebruik te maken van het netwerk zonder op de gebruikelijke manier in te loggen; g. zonder toestemming van de rechtmatige gebruiker mail te verzenden, waarin in de header iemand anders zijn verzend of replyadres wordt vermeld.

4. Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail: a. berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door te sturen ongeacht of de ontvanger deze wilde ontvangen; b. iemand elektronisch lastig te vallen zoals het in hoge frequentie en/of grote omvang berichten versturen in de vorm van bijvoorbeeld bulkmail, junkmail, mailbombing, of welke vorm dan ook. 5. Het is niet toegestaan: a. softwareprogramma’s/scripts/commando’s te gebruiken, of anderszins activiteiten te ondernemen, welke de beschikbaarstelling van het netwerk aan andere gebruikers op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden; b. processen/programma’s op de systemen van de Hogeschool Rotterdam te laten lopen als er geen directe verbinding met het systeem is; c. processen/programma’s op de systemen van de Hogeschool Rotterdam te installeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Hogeschool Rotterdam;

6. De Hogeschool Rotterdam is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het computernetwerk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud en de veiligheid van de systemen.

ARTIKEL 7

Controle 1. Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik overeenkomstig deze regeling, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Hiernaast wordt toegezien op de technische integriteit en beschikbaarheid van de infrastructuur en diensten. Het toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van het gebruik van Internet en e-mail verkeer (tijdsbesteding, sites die bezocht worden). Daartoe

pagina 213

kunnen anonieme lijsten van bezochte Internetsites en van verstuurde e-mails worden uitgedraaid. 2. Binnenkomend Internet- en e-mailverkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat een e-mailbericht een virus bevat, dan kan dat automatisch tegengehouden worden en dan worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht. Indien desondanks een email wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger onverwijld contact op te nemen met het hoofd technisch beheer. 3. Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de organisatie en systeemstoringen), dan kunnen gegevens van (de) betrokken gebruiker(s) worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is. 4. Indien en voor zover noodzakelijk kunnen derden ingeschakeld worden bij de werkzaamheden t.a.v. onderzoek en controle.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam

pagina 214

5. Een beheerder kan tijdens werkzaamheden (kopieerslagen, backup, restore, reparaties) data zien m.b.t. een gebruiker. De beheerder gaat hiermee op passende wijze prudent om.

ARTIKEL 9

ken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats.

Rechten van werknemers en studenten Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de navolgende rechten:

ARTIKEL 8

Sancties Bij handelen in strijd met deze regeling, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van Internet en e-mail, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. Voor personeel gaat het eventueel om disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaatsing, schorsing en beĂŤindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor studenten zijn maatregelen denkbaar als ontzegging van de toegang tot het netwerk of tot Internet, tijdelijk of permanent, of andere maatregelen zoals schorsing op grond van overtreding van de huis- en orderegels als bedoeld in de WHW en in de Hogeschoolgids. Het is het beheer toegestaan om verboden, aanstootgevend materiaal, bij wijze van voorlopige maatregel, direct te blokkeren. In geval van dreigende storing door gebrek aan opslagcapaciteit is het aan het beheer toegestaan om verboden materiaal (zoals ook amusementsdata, computerspelletjes, ďŹ lm, muziek, pornograďŹ e e.d.) zonder toestemming van de gebruiker te verwijderen.

1. Inzagerecht: betrokkenen hebben het recht de over hem of haar aanwezige data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen vier weken ingewilligd. 2. Kopierecht: betrokkenen hebben het recht van de over hem of haar aanwezige data een kopie te ontvangen binnen vier weken. 3. Correctierecht: betrokkenen hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de aanwezige data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen vier weken beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd. 4. Verwijderingsrecht: betrokkenen hebben het recht om de over de hem of haar aanwezige data, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met dit protocol of een wettelijk voorschrift te laten verwijderen en te laten vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen vier we-

ARTIKEL 10

Slotbepaling 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 3. Geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de terzake bevoegde instantie. 4. Schade aan de Hogeschool Rotterdam of derden veroorzaakt kan op de desbetreffende gebruiker verhaald worden.

ARTIKEL 11

Inwerkingtreding en citeertitel Dit protocol is vastgesteld door het College van Bestuur op 18 juni 2002, en treedt in werking met ingang van 1 september 2002. Dit reglement treedt in de plaats van eerdere voorschriften en aanwijzingen en kan worden aangehaald als Protocol computernetwerk, e-mail- en Internetgebruik personeel en studenten Hogeschool Rotterdam.


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage Reglement Klachtenprocedure

pagina 215

bijlage Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesterij, treiterij, agressie en geweld ARTIKEL 1

Begripsbepalingen in dit besluit wordt verstaan onder: Agressie of geweld Voorvallen waarbij een personeelslid of student psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid of het volgen van de studie.

Begeleidingsfunctionaris Degene die door of namens het bevoegd gezag is aangewezen om de beschuldigde op diens verzoek te begeleiden conform artikel 4b. Beschuldigde Het personeelslid of de student van de hogeschool die beschuldigd wordt van discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie/geweld, treiteren of pesten in de arbeids- of studieomgeving.

Discriminatie Het maken van onderscheid tussen personeelsleden of studenten op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of anderszins, als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet. Hoofdlocaties van de hogeschool Museumpark, Kralingse Zoom, Academieplein, Wijnhaven/Blaak. (seksuele) Intimidatie Ongewenste (seksuele) toenadering, ongewenste verzoeken om (seksuele) gunsten of ander ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (van seksuele aard). Klachtencommissie De door het bevoegd gezag benoemde commissie, die is belast met het adviseren aan het bevoegd gezag ten aanzien van ingediende klachten over discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie/geweld, treiteren of pesten.

Klager Het personeelslid of de student van de hogeschool die zich in de arbeids- of studieomgeving geconfronteerd acht met discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie/geweld, treiteren of pesten en zich als direct belanghebbende met een klacht daarover tot de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie wendt. Partijen De voor de klachtencommissie tegenover elkaar staande klager en beschuldigde. Pesten Iemand kwellen in de arbeids- of studieomgeving.

Treiteren Iemand op gemene wijze bij herhaling plagen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid of het volgen van de studie.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon Degene die door of namens het bevoegd gezag is aangewezen om de in artikel 4a. genoemde taken te vervullen.

ARTIKEL 4A

ARTIKEL 2

Toepassingsgebied Dit besluit is van toepassing op een ieder die werkzaam is dan wel studeert binnen het gezagsbereik van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Het toepassingsgebied is tot de genoemde personen beperkt. Ten aanzien van personen die geen dienstverband met de hogeschool hebben, maar daarvoor wel werkzaamheden verrichten, wordt de regeling zoveel mogelijk naar analogie toegepast.

ARTIKEL 3

Toegang tot vertrouwenspersoon en begeleidingsfunctionaris 1. Een ieder die zich met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie/geweld, treiteren of pesten geconfronteerd acht kan zich wenden tot een vertrouwenspersoon, dan wel een klacht indienen bij de klachtencommissie. De klacht kan tot uiterlijk drie jaar na de confrontatie worden ingediend. 2. Een ieder die beschuldigd wordt van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie/geweld, treiteren of pesten kan zich wenden tot een begeleidingsfunctionaris.

Vertrouwenspersoon (regeling wordt aangepast aan den huidige artikel in de reglementenbundel) 1. Per hoofdlocatie van de hogeschool worden door de het College van Bestuur twee vertrouwenspersonen voor studenten aangewezen: één vrouw en één man. De Pabo te Dordrecht valt onder de hoofdlocatie Museumpark. Het RDM terrein valt onder het Academieplein. Voor het personeel van de Hogeschool Rotterdam worden op voordracht van P&O door het College van Bestuur twee vertrouwenspersonen aangewezen: één vrouw en één man. 2. De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van de klager en met diens instemming; voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is de toestemming van de klager vereist. 3. De vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid. 4. De vertrouwenspersoon heeft in ieder geval de volgende taken: a. het fungeren als aanspreekpunt voor diegenen die zich met discriminatie, (seksuele)

pagina 216

b. c. d.

e.

intimidatie, agressie en/of geweld, treiteren of pesten geconfronteerd achten; het opvangen en verlenen van nazorg aan betrokkenen; het adviseren van klager over verder te nemen stappen; het op verzoek van klager ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing; het, op verzoek van de persoon zelf, begeleiden van personen die overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

5. De vertrouwenspersoon kan zich desgewenst tegenover een klager beroepen op verschoning. 6. Indien het College van Bestuur het recht op verschoning erkent, wijst het College van Bestuur een andere vertrouwenspersoon aan. 7. Elk van de vertrouwenspersonen en de medewerker van het ondersteunend apparaat die hun werkzaamheden coördineert heeft slechts inzage in het eigen archief. Gegevens worden na vijf jaar of na beëindiging van de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon vernietigd. Naar aanleiding van een verzoek daartoe van het College van Bestuur wordt een (geanonimiseerde) rapportage van de behandelde gedurende een bepaalde periode opgesteld.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Klachtenprocedure

pagina 217

ARTIKEL 4B

e. het, op verzoek van de beschuldigde zelf, begeleiden van beschuldigden die overwegen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

ARTIKEL 4C

Begeleidingsfunctionaris 1. Voor studenten en personeel van de Hogeschool Rotterdam worden op voordracht van P&O door het College van Bestuur minimaal twee begeleidingsfunctionarissen aangewezen, waarvan minimaal één vrouw en één man. 2. De begeleidingsfunctionaris handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van de beschuldigde en met diens instemming; voor alle stappen die de begeleidingsfunctionaris onderneemt is de toestemming van de beschuldigde vereist. De beklaagde kan vrijelijk kiezen uit de begeleidingsfunctionarissen. 3. De begeleidingsfunctionaris waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid. 4. De begeleidingsfunctionaris heeft in ieder geval de volgende taken: a. het fungeren als aanspreekpunt voor diegenen die van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld, treiteren of pesten beschuldigd worden; b. het opvangen en verlenen van nazorg aan betrokkenen; c. het adviseren van de beschuldigde over verder te nemen stappen; d. het op verzoek van beschuldigde ondernemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing;

5. De begeleidingsfunctionaris kan zich desgewenst tegenover een beschuldigde beroepen op verschoning. 6. Indien het College van Bestuur het recht op verschoning erkent, wijst het College van Bestuur een andere begeleidingsfunctionaris aan. 7. Indien de begeleidingsfunctionaris van oordeel is dat de zaak gecompliceerd is voor begeleiding door hem/haar, kan verwijzing naar een advocaat volgen. Van geval tot geval wordt bezien wie de kosten daarvan draagt. 8. Elk van de begeleidingsfunctionarissen en de medewerker van het ondersteunend apparaat die hun werkzaamheden coördineert heeft slechts inzage in het eigen archief. Gegevens worden na vijf jaar of na beëindiging van de werkzaamheden van de begeleidingsfunctionaris vernietigd. Naar aanleiding van een verzoek daartoe van het College van Bestuur wordt een (geanonimiseerde) rapportage van de behandelde gedurende een bepaalde periode opgesteld.

Onverenigbaarheid De functies van vertrouwenspersoon en van begeleidingsfunctionaris zijn onverenigbaar.

ARTIKEL 5

Klachtencommissie 1. Het bevoegd gezag stelt een klachtencommissie discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie/geweld, treiteren of pesten in, bestaande uit drie leden. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 2. Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd. 3. Aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden alsmede beëindiging van die aanwijzing geschiedt door het College van Bestuur. De CMR wordt uitgenodigd een voordracht voor één der leden en één der plaatsvervangende leden te doen. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de klachtencommissie vindt plaats voor de periode van drie jaar. 4. Tenminste één commissielid en haar plaatsvervanger zijn vrouw, tenminste één commissielid en zijn plaatsvervanger zijn man. Er wordt naar gestreefd tenminste één commissielid en plaatsvervanger studente is. Vertrouwenspersonen en begeleidings-


hogeschoolgids 2010-2011

functionarissen worden niet tot leden van de klachtencommissie benoemd. Tenminste één commissielid is benoembaar als rechter bij de arrondissementsrechtbank conform art. 48 Wet op de Rechterlijke Organisatie. 5. Een lid van de klachtencommissie wordt gewraakt als deze direct of indirect betrokken is of is geweest bij de discriminatie, de (seksuele) intimidatie of de agressie en het geweld, treiteren of pesten waarover de klacht is ingediend. 6. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende deskundigheid op psychosociaal en juridisch gebied en op het gebied van de organisatie van de hogeschool, bij de leden van de klachtencommissie. Eén lid zal in ieder geval worden belast met het aandachtsgebied (seksuele) intimidatie en één ander lid met het aandachtsgebied discriminatie.

ARTIKEL 6

Taak en bevoegdheid van de klachtencommissie De klachtencommissie is belast met het onderzoek van een bij haar ingediende klacht. De commissie doet een uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. Zij rapporteert en adviseert over eventueel te nemen maatregelen aan het bevoegd gezag. De commissie rapporteert ook in gevallen van niet-ontvankelijkheid en/of gegrondheid.

bijlage Reglement Klachtenprocedure

ARTIKEL 7

Eisen aan het klaagschrift 1. Een klacht wordt schriftelijk, met naam en toenaam ondertekend door de klager, ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie en bevat: a. de omschrijving van de confrontatie met discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld, treiteren of pesten; b. de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagden; c. De beschrijving van de door klager ondernomen stappen. 2. Stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen worden aan de commissie overlegd.

ARTIKEL 8

Werkwijze van de commissie 1. Per klacht komt de commissie bijeen. 2. De klachtencommissie beslist binnen twee weken nadat de klacht is binnengekomen of de klacht ontvankelijk is en doet daaromtrent mededeling aan de klager. Indien de termijn van twee weken overschreden wordt ontvangt de klager daaromtrent bericht. 3. Indien de klacht ontvankelijk is en in behandeling wordt genomen, zendt de commissie een afschrift van de klacht en alle aan haar

pagina 218

overlegde stukken aan de beschuldigde. 4. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard worden klager en beschuldigde buiten elkaars aanwezigheid gehoord. De hoorzitting is niet openbaar. Van het horen wordt een samenvattend verslag gemaakt. Een verslag wordt niet vastgesteld dan nadat betrokkene voor zo mogelijk akkoord, maar in elk geval voor gezien heeft getekend. 5. Beide partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman of raadsvrouw. 6. De klachtencommissie kan getuigen en andere betrokkenen horen die inlichtingen kunnen verschaffen omtrent de omstandigheden waaronder de discriminatie, de (seksuele) intimidatie, de agressie, het geweld, treiteren of pesten, hebben plaats gevonden. 7. De vertrouwenspersonen en begeleidingsfunctionarissen kunnen zich, indien zij als getuigen worden gehoord, beroepen op een verschoningsrecht terzake van informatie die hen vertrouwelijk is medegedeeld. 8. Vergaderingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar.


hogeschoolgids 2010-2011

ARTIKEL 9

Rapportage en advies 1. De klachtencommissie brengt binnen zes weken na het ontvankelijk verklaren van de klacht een schriftelijke rapportage uit aan het bevoegd gezag. Voor de klachtencommissie tot rapportage aan het bevoegd gezag overgaat, stelt zij de klager en de beschuldigde in de gelegenheid hun zienswijze omtrent het uit te brengen rapport mondeling dan wel schriftelijk binnen twee weken aan de klachtencommissie kenbaar te maken. Het verslag van het horen maakt deel uit van de rapportage, tenzij de commissie hiervan om gewichtige redenen afziet. Van die reden wordt mededeling gedaan. Daarbij kan zij het bevoegd gezag een advies geven omtrent een eventueel te treffen maatregel of op te leggen sanctie. Een afschrift van de rapportage en van het advies wordt gezonden aan de klager, de beschuldigde, de vertrouwenspersoon en de begeleidingsfunctionaris. In de eindrapportage moet de commissie uitdrukkelijk vermelden, wat zij (en op basis van welke argumenten) met de zienswijze van enerzijds klager en anderzijds beschuldigde heeft gedaan. De stukken van de klachtencommissie zijn niet openbaar. 2. Indien het rapport en het advies niet binnen

bijlage Reglement Klachtenprocedure

de gestelde termijn aan het bevoegd gezag kan worden uitgebracht, stelt de commissie de klager en de beschuldigde daarvan in kennis. Zij noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen het rapport en het advies wel te verwachten zijn. 3. Het advies van de commissie kan zowel van preventieve als van corrigerende aard zijn, dan wel een combinatie van beide. Ook kunnen maatregelen geadviseerd worden om alsnog tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden (onderling vergelijk). De klachtencommissie kan het College van Bestuur adviseren tot het opleggen van de volgende maatregelen: a. Tegen studenten: • waarschuwing; • gehele of gedeeltelijke ontzegging van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de hogeschool conform de termijn, genoemd in deze hogeschoolgids; b. Tegen personeelsleden: • de disciplinaire maatregelen als opgenomen in de CAO-HBO.

ARTIKEL 10

Beslissing Binnen tien werkdagen na ontvangst van het advies neemt het bevoegd gezag een beslissing op

pagina 219

dat advies en stelt de betrokken partijen en de commissie daarvan in kennis. Indien de beslissing van het advies afwijkt, geeft het bevoegd gezag bij de beslissing aan, waarom van het advies is afgeweken. De procedure van de CAO-HBO (art. 5-2) (voornemen tot besluit, verweermogelijkheid, besluit en beroep) is op overeenkomstige wijze van toepassing op personeel en studenten.

ARTIKEL 11

Termijnen Voor alle in dit besluit genoemde termijnen geldt dat zij zijn opgeschort gedurende de perioden die volgens het Hogeschool Rotterdam –studentenjaarrooster zijn aangemerkt als vakantieperioden.

ARTIKEL 12

Bescherming van vertrouwenspersonen, begeleidingsfunctionarissen en leden van de klachtencommissie Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat vertrouwenspersonen, begeleidingsfunctionarissen en leden van de klachtencommissie niet in hun positie met betrekking tot de hogeschool worden benadeeld vanwege hun functie als vertrouwenspersoon, begeleidingsfunctionaris of lid van de klachtencommissie.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Klachtenprocedure

pagina 220

ARTIKEL 13

2. Indien uit het overleg, bedoeld in het eerste lid, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige student van de instelling, doet het instellingsbestuur onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, en stelt het instellingsbestuur de vertrouwensinspecteur daarvan onverwijld in kennis. Voordat het instellingsbestuur overgaat tot het doen van aangifte, stelt het de ouders van de betrokken student, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van de instelling met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte. 3. Indien een personeelslid bekend is geworden dat een ten behoeve van de instelling met taken belaste persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in het eerste lid jegens een minderjarige student van de instelling, stelt het personeelslid het instellingsbestuur daarvan onverwijld in kennis.

(Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld, Treiteren of Pesten”. Deze procedure vervangt de vóór die datum vigerende regelingen.

Faciliteiten Het bevoegd gezag biedt de vertrouwenspersonen, de begeleidingsfunctionarissen en (de leden van) de klachtencommissie de faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen taken.

ARTIKEL 14

Zorgvuldigheid Alle betrokkenen zullen uiterste zorg besteden aan de vertrouwelijkheid van de gegevens die hen ter kennis komen. Vermelding van namen en personen in de rapportage of anderszins geschiedt slechts als dit naar de mening van de commissie noodzakelijk is. ARTIKEL 15

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven 1. Indien het instellingsbestuur op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van zijn instelling met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige student van de instelling, treedt het bevoegd gezag onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht.

ARTIKEL 16

Citeertitel en inwerkingtreding Deze procedure treedt in werking met ingang van 1 september 2010 en kan worden aangehaald als “Klachtenprocedure Discriminatie,

Brieven aan de klachtencommissie kunnen worden gericht aan het volgende adres: HOGESCHOOL ROTTERDAM t.a.v. de secretaris van de klachtencommissie ongewenst gedrag Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Als secretaris van de klachtencommissie fungeert op dit moment: Mevr. mr. J.H. Trimpe.


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens

pagina 221

bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens

ARTIKEL 1

College van Beroep voor de Examens Op meerdere plaatsen in deze hogeschoolgids wordt verwezen naar het College van Beroep voor de Examens. In het algemeen moet een beroep op het College van Beroep gezien worden als laatste middel: pas als alle andere pogingen om tot de oplossing van een geschil te komen niet zijn gelukt wordt in beroep gegaan. Meestal kunnen conflicten of klachten sneller opgelost worden met hulp van de studentendecaan of de studieloopbaancoach. Als dat niet lukt is het raadzaam voordat het officiële beroepschrift wordt verzonden, contact op te nemen met de decaan of het hoofd studentenzaken van de opleiding. Hier kan de student informatie krijgen over de vorm die het beroepschrift moet hebben, welke andere stukken met het beroepschrift meegezonden moeten worden en de termijn waarbinnen het beroep gedaan moet worden. De uitspraken van het College van Beroep zijn bindend voor het bevoegd gezag en de student. Hoger beroep binnen de hogeschool is niet mo-

gelijk. Wel is beroep mogelijk bij het College van Beroep in Den Haag. 1. De wettelijke taken van het College van Beroep voor de Examens Er is binnen de hogeschool een College van Beroep voor de Examens ten behoeve van studenten, extraneï en andere belanghebbenden (art. 7.60 Wet). Dit college heeft de bevoegdheden die in de Wet worden toegekend aan het College van Beroep voor de Examens. Het College van Beroep kan besluiten Kamers in te stellen (art. 7.60 Wet). Dit is bij de hogeschool gebeurd. Er zijn twee Kamers ingesteld. 2. Samenstelling van het College van Beroep voor de Examens Het College van Beroep heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, leden en eventueel plaatsvervangende leden, die allen benoemd worden door het College van Bestuur. De voorzitter is niet in dienst van de Hogeschool Rotterdam. Er is een inspanningsverplichting voor het College van Bestuur om

per Kamer één der leden en, voor zover van toepassing, één der plaatsvervangende leden te benoemen vanuit de studenten van de Hogeschool Rotterdam. De Centrale Medezeggenschapsraad wordt telkens uitgenodigd, voor de in dit lid bedoelde studentleden en eventuele plaatsvervangende studentleden een voordracht tot benoeming te doen. 3. Vereisten met betrekking tot de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank, bedoeld in artikel 48, eerste lid van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

ARTIKEL 2

Bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens 1. Het College van Beroep oordeelt bij uitsluiting over het beroep ingesteld door studenten of extraneï tegen:


hogeschoolgids 2010-2011

a. beslissingen als bedoeld in de artikelen 7.8b, derde en vijfde lid, en 7.9, eerste lid van de WHW (dit betreft beslissingen tot afwijzing op basis van een bindend studieadvies). b. beslissingen inzake vaststelling van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in de artikelen 7.9a WHW alsmede beslissingen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend examen, bedoeld in artikel 7.9d van de WHW, c. beslissingen inzake de omvang van de vrijstelling, bedoeld in artikel 7.31a, derde lid van de WHW, d. beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond van het bepaalde bij of krachtens titel 2 van hoofdstuk 7 van de WHW, met het oog op de toelating tot examens, e. beslissingen, genomen op grond van het aanvullend onderzoek, bedoeld in de artikelen 7.25, vierde lid, en 7.28, vierde lid van de WHW, f. beslissingen van examencommissies en examinatoren, g. beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29, eerste lid WHW, en h. beslissingen, genomen op grond van de artikelen 7.30a en 7.30b WHW met het oog op de toelating tot de in dat artikel bedoelde opleidingen. 2. Met een beslissing wordt een weigering om te beslissen gelijk gesteld. Indien een beslissing niet binnen de daarvoor krachtens de

bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens

wet gestelde termijn of, bij het ontbreken van een dergelijke termijn, niet binnen redelijke tijd is genomen, wordt dit gelijkgesteld met een weigering om te beslissen. Een redelijke termijn is maximaal 3 weken.

pagina 222

minatoren van de instelling verstrekken aan het College van Beroep de gegevens die dit college voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt.

ARTIKEL 5

3. Het beroep kan worden ingesteld door de belanghebbende, student, aanstaande student of extraneus.

ARTIKEL 3

Gronden van Beroep Het beroep als bedoeld in artikel 2 kan worden ingesteld ter zake dat: a. de beslissing in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift; b. het desbetreffende orgaan bij het nemen van de beslissing van zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven; c. het desbetreffende orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen; d. de beslissing in strijd is met enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.

ARTIKEL 4

Inlichtingenplicht De organen en personeelsleden alsmede de exa-

Instelling van het beroep Degene die het beroep instelt (de appellant), is gehouden aan de procedures zoals die in het procedurereglement voor de rechtsgang bij het College van Beroep zijn voorzien. Het volledige reglement van orde van het College van Beroep is te verkrijgen bij de secretaris en de decanen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest gebruikelijke procedure. 1. De termijn Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn wordt verlengd met de duur van de studentenvakanties zoals aangegeven in het vastgestelde hogeschooljaarrooster. De termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing. Bij verzending van het beroepschrift per post dient dit voor het einde van de termijn per post bezorgd te zijn bij het Bureau Klachten en Geschillen. Als het beroepschrift niet tijdig wordt ingediend, wordt het niet behandeld, tenzij appellant kan aantonen dat de overschrijding van de termijn het gevolg is van overmacht.


hogeschoolgids 2010-2011

2. Het beroepschrift Het beroepschrift moet aan een aantal eisen voldoen: a. het dient te zijn ondertekend; b. het dient ten minste naam, adres, woonplaats en studentnummer te bevatten; c. het beroepschrift moet zijn gedateerd; d. er dient aangegeven te zijn tegen welke beslissing van welk orgaan of personeelslid beroep wordt ingesteld en op welke grond. Bij het beroepschrift moet het schriftelijk besluit van het orgaan, waar de student het niet mee eens is, bijgevoegd worden. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als het orgaan weigert te beslissen of als het beroep een handeling betreft. De appellant moet duidelijk aangeven wat zijn bezwaar is, waarom hij vindt dat het besluit niet in stand moet blijven en welk eis hij stelt. Dit kan in eenvoudige taal. Het verdient aanbeveling hierbij hulp te vragen van de decaan of een andere deskundige. Het beroepschrift dient duidelijk leesbaar (bij voorkeur getypt) te worden gericht aan het College van Beroep en te worden ingediend bij het Bureau Klachten en Geschillen. Een beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij het Bureau Klachten en Geschillen. 3. De ontvankelijkheid De ontvankelijkheid van de indiener van het beroepschrift hangt af van de vraag of deze de wettelijke termijn in acht heeft genomen,

bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens

eventuele procedurele verzuimen heeft hersteld en van de vraag of de indiener door de bestreden beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen. 4. De fase van de minnelijke schikking De Voorzitter van het College van Beroep verzoekt aan partijen een minnelijke schikking te beproeven. Het betreffende orgaan heeft hiervoor een termijn van drie weken. Als een schikking niet mogelijk is gebleken stuurt het orgaan tegen wiens besluit de student in beroep is gegaan (de verweerder) een verweerschrift. Voor het indienen van het verweerschrift kan het orgaan enig respijt vragen. De voorzitter van het College van Beroep beslist op dit verzoek. Daarna kan nog meer wisseling van stukken plaats vinden. Partijen worden geïnformeerd door de secretaris. 5. De zitting Indien de minnelijke schikking geen resultaat heeft opgeleverd, wordt het beroep van appellant door het College van Beroep behandeld. Doorgaans worden partijen voor een zitting uitgenodigd. Van datum en tijdstip van de zitting worden partijen tijdig op de hoogte gesteld. Partijen kunnen zich te allen tijde laten bijstaan door een raadsman of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Zij kunnen ook getuigen en deskundigen meenemen.

pagina 223

De voorzitter kan op verzoek van één der partijen besluiten de zitting of een gedeelte ervan achter gesloten deuren te houden. De namen van deze getuigen en deskundigen dienen vier dagen voor aanvang van de zitting van het College van Beroep te worden opgegeven aan de secretaris. Indien getuigen zullen optreden voor de ene partij dan wordt de andere partij daar binnen twee schoolwerkdagen van in kennis gesteld en dan is deze partij alsnog gerechtigd ook getuigen in te brengen. Voorts is het mogelijk dat appellant een conclusie van repliek indient, waarop verweerder weer kan reageren met een conclusie van dupliek. Alle stukken liggen drie dagen voor aanvang van de zitting van het College van Beroep voor belangstellenden ter inzage bij de secretaris, tenzij het stukken van zeer persoonlijke aard betreffen (te bepalen door de voorzitter). Het College kan ook zelf getuigen of deskundigen oproepen. Ter zitting krijgen partijen de gelegenheid de standpunten nogmaals toe te lichten. Tenslotte kunnen partijen de inhoud van het beroepschrift, het verweerschrift, de conclusie van repliek of dupliek alsmede de gronden


hogeschoolgids 2010-2011

waarop deze berusten tot aan de sluiting van de zitting wijzigen, tenzij daardoor de wederpartij onredelijk zou worden benadeeld. Het College van Beroep kan verwante zaken samenvoegen of niet samenhangende zaken splitsen.

bijlage Reglement College van Beroep voor de Examens

c. het beroep is niet-ontvankelijk: dit betekent eveneens dat het beroep wordt afgewezen. Het College van Beroep komt aan een inhoudelijke beoordeling niet toe.

ARTIKEL 6

6. De uitspraak Het College beraadslaagt en beslist in de raadkamer en wel binnen 10 weken na ontvangst van het beroepschrift. Een verlenging van de termijn wordt door de voorzitter van het College van Beroep naar partijen toe gemotiveerd. Dit gedeelte van de zitting is niet openbaar. De schriftelijke uitspraak volgt doorgaans op een termijn van twee รก drie weken. Deze termijn kan worden verlengd. De uitspraak wordt gegrond op de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht.

De Spoedprocedure In spoedeisende gevallen kan appellant in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak aan de voorzitter van het college een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek moet schriftelijk en beargumenteerd worden ingediend. De voorzitter beslist, nadat hij het betrokken orgaan of de betrokken examinator heeft gehoord, althans heeft opgeroepen. Na beoordeling van het verzoek doet de voorzitter van het College van Beroep zo spoedig mogelijk schriftelijk uitspraak.

De uitspraak van het College kan als volgt luiden: a. het beroep is geheel of gedeeltelijk gegrond: het desbetreffende besluit wordt geheel of gedeeltelijk vernietigd. Het College kan de verweerder opdragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van het College. Soms wordt hiervoor een termijn gesteld in de uitspraak; b. het beroep is ongegrond: de bestreden beslissing blijft in stand;

ARTIKEL 7

Slotbepaling Dit reglement treedt in werking op 1 september 2010; op die datum vervallen dan bestaande hogeschoolbrede reglementen met betrekking tot het College van Beroep voor de Examens en kan aangehaald worden als Reglement College van Beroep voor de Examens.

pagina 224


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage Reglement Geschillenadviescommissie (Publiek domein)

pagina 225

bijlage Reglement Geschillenadviescommissie (Publiek domein)

ARTIKEL 1

Geschillenadviescommissie 1. Er is binnen de hogeschool een geschillenadviescommissie ten behoeve van studenten, extraneĂŻ en andere belanghebbenden (art. 7.63a lid 1 WHW).De leden van de Geschillenadviescommissie zijn functioneel onafhankelijk. 2. De Geschillenadviescommissie brengt aan het instellingsbestuur advies uit over bezwaren met betrekking tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen dan die, bedoeld in artikel 7.61. 3 Indiening van het geschil: a. een geschil wordt schriftelijk ingediend bij het Bureau Klachten en Geschillen; b. indiening geschiedt binnen een termijn van zes weken nadat het besluit waarbij het geschil wordt ingediend kenbaar is gemaakt; c. het geschrift waarmee het geschil wordt ingediend is ondertekend en gedateerd en

bevat naam, adres en woonplaats van de indiener, geeft een volledig en nauwkeurige beschrijving van het geschil en de daarbij relevante omstandigheden en is bij voorkeur voorzien van (kopieĂŤn van) schriftelijke stukken, die het geschil onderbouwen en/of toelichten. De indiener dient in zijn geschrift de gronden voor zijn geschil duidelijk en gemotiveerd aan te geven; d. de indiener ontvangt een ontvangstbevestiging. 4. De Geschillenadviescommissie gaat na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. 5. Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de Geschillenadviescommissie desgevraagd bepalen dat de Geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het instellingsbestuur. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar of sprake is van onverwijlde spoed en brengt de betrokkene en het instel-

lingsbestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het instellingsbestuur neemt dan, wat de openbare instellingen betreft in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar door de faciliteit een beslissing 6. De Geschillenadviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 7. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 8. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, tweede lid Algemene wet bestuursrecht.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage Reglement Geschillenadviescommissie (Publiek domein)

9. Van het horen van een belanghebbende kan worden afgezien indien: a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is, b. het bezwaar kennelijk ongegrond is, c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, d. de belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord,of e. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad.

13. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

10. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. 11. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht aan het College van Bestuur en bevat een verslag van het horen. 12. Het bevoegd gezag (College van Bestuur) neemt zo spoedig mogelijk, maar binnen tien weken een beslissing, nadat het advies van de Geschillenadviescommissie ontvangen is. Het besluit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt, het advies wordt bijgevoegd.

14. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2010 en kan aangehaald worden als Reglement Geschillenadviescommissie.

pagina 226


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage reglement Klachten (Publiek domein)

pagina 227

reglement Klachten (Publiek domein)

Op verzoek van de gezamenlijke examencommissies is recentelijk door het College van Bestuur onderstaand Reglement vastgesteld en voor iedereen van toepassing verklaard.

ARTIKEL 1

1. De klacht wordt schriftelijk ingediend via een brief of het klachtenformulier bij het Bureau Klachten en Geschillen. 2. Het Bureau Klachten en Geschillen stuurt een ontvangstbevestiging en zendt de klacht door naar het daartoe bevoegde orgaan.

ARTIKEL 3

1. De behandelaar stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien: a. de klacht kennelijk ongegrond is; b. de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of c. de klager niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord.

ging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht van toepassing is.

ARTIKEL 5

De behandelaar stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele consequenties die het daaraan verbindt. De behandelaar zendt een afschift hiervan aan het Bureau Klachten en Geschillen.

ARTIKEL 6 ARTIKEL 2

De klacht wordt in beginsel behandeld door de Instituuts- of Dienstendirectie. Het College van Bestuur kan besluiten de klacht zelf in behandeling te nemen.

ARTIKEL 4

1. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift afgehandeld 2. De behandelaar kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verda-

Blijkt dat de behandelaar de klacht niet tot genoegen van de student afhandelt kan de student of groep van studenten zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan de klacht zowel inhoudelijk als procedureel toetsen. De student kan bij de decaan hulp en advies vragen bij het indienen van de


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage reglement Klachten (Publiek domein)

klacht. De decaan zal evenwel niet in de procedure optreden als raadsman voor de student.

ARTIKEL 8

ARTIKEL 7

1. De behandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging; a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend en is behandeld, b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, c. waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden, d. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld. 2. De behandelaar is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld. Het Bureau Klachten en Geschillen ontvangt hiervan een afschrift. Mocht klager het niet eens zijn met de zienswijze van de behandelaar kan men zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur.

Slotbepaling Dit reglement treedt in werking op 1 september 2010 en kan aangehaald worden als Reglement Klachten.

pagina 228


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage reglement inzake de behandeling van klachten en geschillen

pagina 229

reglement inzake de behandeling van klachten en geschillen in het kader van private activiteiten van de Hogeschool Rotterdam I. Klachten en geschillen ARTIKEL 1

Indiening klacht of geschil 1. Een klacht of geschil wordt schriftelijk ingediend bij het Bureau Klachten en Geschillen van de Hogeschool Rotterdam. 2. Indiening geschiedt binnen een redelijke termijn. 3. Het geschrift waarmee de klacht of geschil wordt ingediend is ondertekend en gedateerd en bevat naam, adres en woonplaats van de indiener, geeft een volledige en nauwkeurige beschrijving van de klacht en de daarbij relevante omstandigheden en is bij voorkeur voorzien van (kopieën van) schriftelijke stukken die de klacht of geschil onderbouwen en/ of toelichten. De indiender geeft tevens aan welke maatregelen of voorzieningen naar zijn mening gerealiseerd zouden moeten worden om de klacht of geschil te verhelpen. 4. De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging.

ARTIKEL 2

Behandeling klacht of geschil 1. De behandelaar behandelt de klacht of geschil. Deze maakt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar welke bevindingen er zijn ten aanzien van de klacht of geschil en tot welke conclusies een en ander leidt. Afhandeling vindt in principe plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht of geschil. De officiële vakantieperiodes bij de hogeschool werken opschortend ten aanzien van deze termijn. Indien de behandelaar de afhandeling van de klacht of geschil niet binnen de gestelde termijn van vier weken kan realiseren dan wordt zulks, onder aangeven van de redenen hiervoor, schriftelijk bericht aan de indiener, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de klacht of geschil naar verwachting wel afgehandeld zal kunnen worden. 2. De behandelaar kan de indiener van de klacht of geschil om nadere informatie vragen of horen, indien deze informatie of dit horen naar de verwachting van de behandelaar zal bijdragen tot een beter inzicht in hetgeen aan de orde is.

3. Ten aanzien van de besluitvorming naar aanleiding van de klacht of geschil is er geen mogelijkheid om binnen de Hogeschool Rotterdam bezwaar of beroep aan te tekenen, tenzij het geschil gaat over een beslissing in het kader van de EVC-procedure. Wel kan een indiener eventuele onvrede over de afhandeling van de klacht of geschil kenbaar maken en voorleggen aan het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, met het verzoek een en ander te heroverwegen. 4. Afschriften van uitspraken worden toegezonden aan het Bureau Klachten en Geschillen. Naast het hierboven gestelde kent de EVC-procedure nog de volgende bezwaar- en beroepsprocedure .

II. Bezwaren (EVC) ARTIKEL 3

Indiening bezwaar 1. Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij de directeur van de dienst Communicatie &


hogeschoolgids 2010-2011

2.

3.

4.

5.

Externe Betrekkingen van de Hogeschool Rotterdam. Indiening geschiedt binnen een termijn van zes weken nadat de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt kenbaar is gemaakt. Ook tegen het uitblijven van een beslissing binnen de daarvoor gestelde termijn kan bezwaar aangetekend worden. Het geschrift waarmee het bezwaar wordt ingediend is ondertekend en gedateerd en bevat naam, adres en woonplaats van de indiener, geeft een volledige en nauwkeurige beschrijving van het bezwaar en de daarbij relevante omstandigheden en is bij voorkeur voorzien van (kopieën van) schriftelijke stukken, waaronder de bestreden beslissing, die het bezwaar onderbouwen en/of toelichten. De indiener dient in zijn bezwaarschrift de gronden voor zijn bezwaar duidelijk en gemotiveerd aan te geven. De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging.

bijlage reglement inzake de behandeling van klachten en geschillen

2.

3.

4.

5.

handhaven van de bestreden beslissing. Afhandeling vindt in principe plaats binnen zes weken na ontvangst van het bezwaar. De officiële vakantieperiodes bij de hogeschool werken opschortend ten aanzien van deze termijn. Indien de directeur de afhandeling van het bezwaar niet binnen de gestelde termijn van zes weken kan realiseren dan wordt zulks, onder aangeven van de redenen hiervoor, schriftelijk bericht aan de indiener, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn het bezwaar naar verwachting wel afgehandeld zal kunnen worden. De directeur Communicatie & Externe Betrekkingen kan de indiener van het bezwaar om nadere informatie vragen of horen, indien deze informatie of dit horen naar de verwachting van de directeur zal bijdragen tot een beter inzicht in hetgeen aan de orde is. Het besluit op bezwaar van de directeur is vatbaar voor beroep volgens de bepalingen van afdeling III van dit reglement. Afschriften van uitspraken worden toegezonden aan het Bureau Klachten en Geschillen.

ARTIKEL 4

Indiening bezwaar 1. De directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen behandelt het bezwaar. Deze directeur maakt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar welke bevindingen er zijn ten aanzien van bezwaar en tot welke conclusies een en ander leidt in termen van het al dan niet (al dan niet gewijzigd)

III. Beroepen (EVC) ARTIKEL 5

Commissie van Beroep EVC 1. Ter behandeling van in het kader van dit reglement ingediende beroepen inzake EVC is er een Commissie van Beroep EVC. De Com-

pagina 230

missie is bevoegd te oordelen inzake beroepen die ingediend worden tegen besluiten op bezwaar van de directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen in het kader van een EVC-traject. Met een besluit wordt een weigering om te beslissen gelijk gesteld, indien een besluit op bezwaar niet binnen een redelijke termijn kenbaar wordt gemaakt. 2. De Commissie bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. Er zijn drie plaatsvervangend leden, waaronder een plaatsvervangend voorzitter. 3. Leden en plaatsvervangend leden worden door het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam benoemd.

ARTIKEL 6

Indiening van het beroep 1. Een beroep wordt schriftelijk ingediend bij het Bureau Klachten en Geschillen van de Hogeschool Rotterdam. 2. Indiening geschiedt binnen een termijn van zes weken nadat het besluit op bezwaar waartegen beroep wordt ingesteld kenbaar is gemaakt. Ook tegen het uitblijven van een besluit op bezwaar binnen de daarvoor gestelde termijn kan beroep aangetekend worden. 3. Het geschrift waarmee het beroep wordt ingediend is ondertekend en gedateerd en bevat naam, adres en woonplaats van de


hogeschoolgids 2010-2011

indiener, geeft een volledige en nauwkeurige beschrijving van het beroep en de daarbij relevante omstandigheden en is bij voorkeur voorzien van (kopieën van) schriftelijke stukken, waaronder het bestreden besluit op bezwaar, die het beroep onderbouwen en / of toelichten. De indiener dient in zijn beroepschrift de gronden voor zijn beroep duidelijk en gemotiveerd aan te geven. 4. De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging.

bijlage reglement inzake de behandeling van klachten en geschillen

4.

5.

ARTIKEL 7

Behandeling beroep 1. Het beroep wordt door de Commissie van Beroep EVC in behandeling genomen indien aan alle eisen t.a.v. het beroep voldaan is. 2. Indien niet aan alle eisen voldaan is geeft de Commissie van Beroep EVC, voor zover mogelijk, aan indiener de gelegenheid om gebreken alsnog te herstellen. Indien niet aan alle eisen voldaan is en herstel niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij termijnoverschrijding of bij het ontbreken van een belang bij het beroep) kan de Commissie besluiten het beroep niet ontvankelijk te verklaren. 3. Het beroep, in behandeling genomen, wordt door de Commissie van Beroep EVC voorgelegd aan de directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen met het verzoek een schriftelijk verweer in te dienen bij de Commissie. De Commissie stelt hierbij

6.

7.

een termijn van, in de regel, twee weken. De officiële vakantieperiodes bij de hogeschool werken opschortend ten aanzien van deze termijn. Indien partijen in deze fase alsnog tot een schikking in der minne komen wordt zulks schriftelijk bericht aan de Commissie, die vervolgens de behandeling van het beroep beëindigt. Na ontvangst van het verweerschrift nodigt de Commissie, in de regel, de indiener en de directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen uit om gehoord te worden; de Commissie kan van dit horen afzien indien de Commissie de overtuiging heeft dat dit horen geen bijdrage kan leveren m.b.t. het voor het doen van een uitspraak benodigde inzicht in hetgeen aan de orde is. De organen en personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam verstrekken de Commissie de gegevens die deze Commissie nodig oordeelt voor de uitvoering van de taak. Op basis van de stukken en van hetgeen ter zitting naar voren is gebracht doet de Commissie een uitspraak. Deze uitspraak volgt zo spoedig mogelijk na de zitting. Afhandeling van het beroep vindt in principe plaats binnen tien weken na ontvangst daarvan. De officiële vakantieperiodes bij de hogeschool werken opschortend ten aanzien van deze termijn. Indien de Commissie de afhandeling van het beroep niet binnen de gestelde termijn van tien weken kan realise-

pagina 231

ren dan wordt zulks, onder aangeven van de redenen hiervoor, schriftelijk bericht aan de indiener, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn het beroep naar verwachting wel afgehandeld zal kunnen worden. 8. De Commissie heeft de bevoegdheid het bestreden besluit op bezwaar van de directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen geheel of gedeeltelijk te vernietigen en te bepalen dat deze directeur een nieuw besluit moet nemen, daarbij in acht nemend hetgeen door de Commissie wordt opgemerkt. De Commissie heeft niet de bevoegdheid zelf in de zaak te voorzien. 9. De uitspraak van de Commissie wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de indiener en aan de directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen; de uitspraak wordt getekend door voorzitter en secretaris van de Commissie. 10. De uitspraken van de Commissie zijn bindend en binnen de hogeschool niet voor beroep vatbaar. 11. De stukken van het geding zijn niet openbaar; wel zijn alle stukken beschikbaar voor de Commissie, de indiener en de directeur van de dienst Communicatie & Externe Betrekkingen. De (eventuele) hoorzitting is niet openbaar; dit geldt ook voor de uitspraak. 12. Afschriften van uitspraken worden toegezonden aan het Bureau Klachten en Geschillen.


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage huishoudelijk reglement examencommissie

pagina 232

huishoudelijk reglement examencommissie

Op verzoek van de gezamenlijke examencommissies is recentelijk door het College van Bestuur onderstaand Reglement vastgesteld en voor iedereen van toepassing verklaard.

ARTIKEL 1

Vergaderingen van de Examencommissie 1. De voorzitter van de Examencommissie is bevoegd de Examencommissie bijeen te roepen zo dikwijls deze zulks in het belang van de voortgang van de werkzaamheden van de commissie noodzakelijk oordeelt, of indien twee leden van de commissie daartoe, schriftelijk en onder opgave der te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is verzoeker/zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De Examencommissie vergadert tenminste zes maal per jaar.

2. De oproeping tot vergadering geschiedt, behoudens het in het vorige lid bepaalde, door of namens de voorzitter op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen. 3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Examencommissie; bij diens afwezigheid bepaalt de voorzitter wie namens hem/haar de vergadering zal leiden. Indien zulks niet geschied is, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Door de door de voorzitter aangewezen persoon worden notulen van het ter vergadering verhandelde opgemaakt. In de volgende vergadering worden de notulen ter goedkeuring aan de Examencommissie overgelegd en ten bewijze daarvan door de voorzitter ondertekend.

4. De vergaderingen van de Examencommissie zijn besloten. 5. Een lid van de Examencommissie kan zich ter vergadering niet door een ander laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht. 6. De zaken die in de Examencommissie aan de orde zijn, zijn aan geheimhouding onderhevig. De resultaten worden slechts door of namens de voorzitter bekend gemaakt.

ARTIKEL 2

Besluitvorming Examencommissie 1. De behandelaar behandelt de klacht of geschil. Deze maakt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar welke bevindingen er zijn ten aanzien van de klacht of geschil en tot welke conclusies een en ander leidt. Afhandeling vindt in principe plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht of geschil. De ofďŹ ciĂŤle vakantieperiodes bij de hogeschool werken opschortend ten aanzien van deze termijn.


hogeschoolgids 2010-2011

bijlage huishoudelijk reglement examencommissie

Indien de behandelaar de afhandeling van de klacht of geschil niet binnen de gestelde termijn van vier weken kan realiseren dan wordt zulks, onder aangeven van de redenen hiervoor, schriftelijk bericht aan de indiener, waarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de klacht of geschil naar verwachting wel afgehandeld zal kunnen worden. 2. De behandelaar kan de indiener van de klacht of geschil om nadere informatie vragen of horen, indien deze informatie of dit horen naar de verwachting van de behandelaar zal bijdragen tot een beter inzicht in hetgeen aan de orde is. 3. Ten aanzien van de besluitvorming naar aanleiding van de klacht of geschil is er geen mogelijkheid om binnen de Hogeschool Rotterdam bezwaar of beroep aan te tekenen, tenzij het geschil gaat over een beslissing in het kader van de EVC-procedure. Wel kan een indiener eventuele onvrede over de afhandeling van de klacht of geschil kenbaar maken en voorleggen aan het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, met het verzoek een en ander te heroverwegen. 4. Afschriften van uitspraken worden toegezonden aan het Bureau Klachten en Geschillen.

ARTIKEL 3

Naast het hierboven gestelde kent de EVC-procedure nog de volgende bezwaar- en beroepsprocedure .

Organisatie 1. De Examencommissie kan besluiten tot instelling van een Dagelijks Bestuur. De voorzitter van de Examencommissie is ook voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Indien een Dagelijks bestuur in het leven wordt geroepen, heeft dit DB als taak het bijstaan van de voorzitter bij de behartiging van de dagelijkse gang van zaken. 2. De Examencommissie kan besluiten leden van de commissie - respectievelijk ambtelijk aan de commissie toegevoegde medewerk(st) ers - met bepaalde taken te belasten. Dergelijke besluitenbehoeven steeds de goedkeuring van de voorzitter.

pagina 233


hogeschoolgids 2010-2011

:m9 :DI

bijlage actuele alfanumerieke resultaten met numerieke equivalent

pagina 234

bijlage actuele alfanumerieke resultaten met numerieke equivalent

Naast resultaten in cijfers (0 t/m 10, met één decimaal of als geheel getal) zijn, sinds het collegejaar 2007/2008, op de HR de volgende alfanumerieke resultaten in gebruik:

Beoordeling

Omschrijving

Omschrijving (Engels)

A

Beoordeling (Engels) A

Zeer goed

Pass with merit

Numerieke equivalent 9

B

B

Ruim voldoende

Good pass

7

C

C

Bijna voldoende

Near pass

5

D

D

Zeer onvoldoende

Bad fail

3

E

E

Onbeoordeelbaar

Cannot be assessed

1

U

U

Uitstekend

Pass with distinction

10

ZG

ZG

Zeer goed

Pass with merit

9

G

G

Goed

Very good pass

8

RV

RV

Ruim voldoende

Good pass

7

V

V

Voldoende

Pass

6

T

T

Bijna voldoende

Near pass

5

O

O

Onvoldoende

Fail

4

ZS

ZS

Zeer slecht

Very poor

1

VLD

VLD

Voldaan

Fulfilled

6

P

P

Voldoende

Pass

5,5

F

F

Onvoldoende

Fail

3,5

VRY

VRY

Vrijstelling

Exemption

5,5

DP

DP

Depot ects

Reserve credit

5,5

ND

ND

Niet deelgenomen

Subject/examination not taken

-

FRAUDE

FRAUDE

Fraude

Violation scholastic / ethical standards

-

OC

OC

overgenomen cijfer

Transferred grade

-

Hogeschoolgids Instituut Bouw & Bedrijfskunde  

Bekijk hier de Hogeschoolgids van het instituut 2010-2011