netweek τεύχος 437

Page 42

7-SQUARE

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ

42

Η λέξη «ανέφικτο» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου! Κάθε μήνα, πρόσωπα της επικαιρότητας αποκρίνονται σε 7 «προκλήσεις» που τους δίνει το netweek, με κύριο άξονα την τεχνολογία και όχι μόνο… Σ’ αυτό το τεύχος, με αφορμή τη σημαντική διάκριση της νεοφυούς ProboTEK στον διαγωνισμό #GreeceVSVirus και την άμεση χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρότασής της, καλεσμένος μας είναι ο Γιώργος Δελαπόρτας, CΕO της εταιρείας. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ

Επάνω του και τον φάγαμε τον ιό;

Και μετά τον COVID, τι;

Δεν θα έλεγα ακριβώς ότι τον «φάγαμε» γιατί, δυστυχώς, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς… Αυτό που διδαχθήκαμε είναι να είμαστε ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και να δουλεύουμε σε πολύπλοκα συνεργατικά μοντέλα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε στο Μαραθώνιο Καινοτομίας «Η επόμενη μέρα μετά Ιό, #GreeceVSVirus» ως μέλος του Internet of Things οικοσυστήματος που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Uni Systems, και να διακριθούμε με τη λύση «Medi-Drone» ως μια από τις 20 εταιρείες της τελικής φάσης σ’ ένα διαγωνισμό όπου συμμετείχαν περισσότερες από 270. Η πρόταση μας βασίστηκε στο κυριότερο πρόβλημα που αναδείχθηκε κατά την αντιμετώπιση του ιού, στον περιορισμό της εξάπλωσης. Η διαχείριση του COVID-19 έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα για πολύ μικρότερους χρόνους αντίδρασης κατά τη μεταφορά βιολογικού υλικού και φαρμάκων. Θεωρούμε ότι η λύση μας καλύπτει το μεγάλο κενό στη μεταφορά υγειονομικού-βιολογικού υλικού σε περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και απομακρυσμένα ορεινά σημεία. Συνδυάζει αυτόνομα ρομποτικά drones, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση και σειρά άλλων τεχνολογιών. Ο συνδυασμός και η ενσωμάτωση τόσο διαφορετικών τεχνολογιών που οδήγησαν στην τελική λύση, υποστηρίζεται ένθερμα από τη Uni Systems. Η συμμετοχή μας στο ΙοΤ οικοσύστημά της, μας βοήθησε να απαντήσουμε σ’ αυτές τις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε τη λύση που διασφαλίζει την ορθή διαχείριση και μεταφορά, υπό δύσκολες συνθήκες.

Η φιλοσοφία και ο στόχος μας ως εταιρεία είναι πάντοτε, οι λύσεις που προσφέρουμε να αποτελούν τη βάση εφαρμογών. Χτίζουμε τα θεμέλια ώστε να μπορούμε, με την υφιστάμενη υποδομή, να υποστηρίζουμε διαφορετικές ανάγκες και να αξιοποιούμε πολύ γρήγορα και εύκολα τους υπάρχοντες πόρους, προκειμένου να ενσωματώσουμε ή/και να αναπτύξουμε μια νέα λύση. Η ίδια κουλτούρα διέπει όλα μας τα έργα όπως, για παράδειγμα, αυτό που ξεκινάει σύντομα, των First Responders (RESPOND-A) - (Αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης, σε κρίσεις και καταστροφές).

netweeK • ΣΕΠ Τ ΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Και φωτιές σβήνετε, έμαθα… Βεβαίως και σβήνουμε φωτιές ή, για να το πούμε πιο σωστά, έχουμε τη δυνατότητα να τις προλάβουμε και να τις σβήσουμε μέσω της πλατφόρμας AiRFLOW (Autonomous & Intelligent Robotic FLight for Orchestrated Work) και του έργου «Fire Guardian», Πρόκειται για μια καινοτόμο λύση, η οποία περιλαμβάνει επιθεωρήσεις στο πεδίο, εντοπισμό εστιών και πυρόσβεση με αυτόνομα ρομποτικά drones. Η λογική της ενοποιημένης πλατφόρμας (κοινή βάση - πολλαπλές λύσεις), ακολουθεί όλες τις προσπάθειες και τα έργα μας. Το πρότυπο σύστημά μας αξιοποιεί πολλαπλά μικρού τύπου αυτόνομα drones ή UAV με ανάπτυγμα πτέρυγας, τα λεγόμενα drones εντοπισμού, και ειδικού τύπου drones πυρόσβεσης. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας έχουμε τρία σημαντικά οφέλη, με θετικό αντίκτυπο για την οικονομία, την κοινωνία, τα δημο-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.