Advertisement
The user logo

BORÖ

Kalix & Motala, Sweden

https://www.boroe.com

Vi är en industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där man tillverkar ackumulatortankar och varmvattenberedare för värmeinlagring samt specialtankar. Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra samt bearbetning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av Trinettekök sker i Motala. Koncernen har stora maskinella, personella och logistiska resurser som stärker BORÖS framtida konkurrenskraft på OEM-marknaden och även i VVS-grossistled. Sedan 2023 ingår Borö i Seafire-koncernen

Publications

TIP100 L, Kyltank


October 11, 2022

Trinette ETN650


October 10, 2022

Passbit


October 10, 2022

Trinette ETN1264


October 10, 2022

Trinette EMK1260


October 10, 2022

Trinette ETN1084


October 10, 2022

Trinette ETN1250


October 10, 2022

Trinette EMK1240


October 10, 2022

Trinette ETN651


October 10, 2022

Trinette ETN1083


October 10, 2022

Trinette ETN1054


October 10, 2022

Trinette EMK1040


October 10, 2022

Trinette ETN1064


October 10, 2022

Trinette EMK1060


October 10, 2022

Trinette ETN662


October 10, 2022

Trinette ETN1284


October 10, 2022

Kylskåp


October 10, 2022

Trinette EC1200


October 10, 2022

Trinette ETN1283


October 10, 2022

Vägghängda överskåp


October 10, 2022

Trinette ETN1050


October 10, 2022

Överskåp EC600


October 10, 2022

Trinette ETN1254


October 10, 2022

Överskåp EC1000


October 10, 2022

Fastighetstankar


July 5, 2022

TIV-300L


March 30, 2022

TIV-500L


March 30, 2022

TIDA-500L


March 17, 2022

TIA Kyltankar


March 17, 2022

TIDA-300L


March 17, 2022

TIP-750L


March 17, 2022

TIDA-200L


March 17, 2022

TIP-500L


March 17, 2022

TIP-1000L


March 17, 2022

TIP-35L, -100L, -120L


March 17, 2022

Bottenmatta


March 24, 2020

Skyddsrygg


March 24, 2020

Rostfri Bricka


March 24, 2020

Hema instruktion


June 20, 2018