a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Dämpningssystem

Trinette Artikelnr Lucka 071 96 933 Artikelnr Låda 091 77 803 2 st till varje lucka

Överskåp EC Artikelnr Lucka 070 85 783 2 st till varje lucka

Dämpningssystem

Med dämpningssystemet stänger Trinetterna alltid mjukt och tyst – och det spelar ingen roll med vilken kraft du stänger eller vikten på luckan eller lådan. Funktionen är integrerad i gångjärnen och utdragssystemen. Tänk även på de skåp du har runt Trinetten så du får lika dämpningssystem på alla skåp och lådor för ett bra helhetsintryck och ett bekvämt användande. Dämpning går att montera på alla våra Trinetter och överskåp i trä.

Trinette BORÖ Pannan AB • Bangårdsvägen 1• 952 31 Kalix • Växel +46 (0)923-166 80 • info@boroe.com • www.boroe.com

Profile for BORÖ

Dämpning till luckor och lådor  

Dämpning till luckor och lådor  

Profile for boroe
Advertisement