Page 1

Nöje Vik tisdags- Fritid Snart öpp- Ekonomi Eco kvällen till en nar Hässlehus driving sparar föreläsning bibliotek igen dina pengar

Kultur Extra härlig filmhöst på Röda Kvarn

såklart borås HÖST 2010

Klart Borås har fått nytt utseende och nytt namn

Trädgårdsarbete stärker individen både psykiskt och fysiskt. Charlotte Pemer trädgårdskonsulent


Se framtidens modetalanger Show up fashion award avgörs på lördag Show up fashion award avgörs den 2 oktober. Under dagen pågår en modemässa då bland annat de tävlande bidragen visas innan galakvällen börjar och vinnaren utses. Magnus Forthmeiier är jurymedlem och har jobbat med mode i många år, bland annat som designer för Salming, MQ och Puma. Idag driver han designföretaget Rotor. Hur ser ett bra tävlingsbidrag ut? – Det ska finnas en grundläggande idé bakom bidraget. Det ska inte bara vara ett snyggt plagg utan det ska fin-

nas något mer än bara yta. Idén kan vara enkel som att göra den perfekta byxan men kollektionstänket ska finnas där. Vad är tävlingen bra för? – Det är väldigt bra att konkretisera sina idéer. Det är en sak att ha en idé i huvudet och något helt annat att fästa den på papper. Kan tävlingen ge Borås något? – Absolut! I dag är det inte så självklart att Borås är en textilstad i och med att fabrikerna lagt ner. Genom den här tävlingen har vi möjlighet att lyfta fram nya talanger och befästa vår ställning som mode- och designstad.

Magnus Forthmeiier; formgivare, företagare, Boråsprofil – och jurymedlem.

Och de nominerade är … Anna Nilsson Ditte Gudmundson Fanny Öqvist Westerberg Ingela Karlsson Jörn Wonneberger

»

2

Jenny Grettve Johanna Welinder Josefin Larsson Linda Larssen Maria Söderberg Matilda Sandström

Therse Fredman Vivianne Kontros Alejandra Vargas Amanda Mattsson Cal Andelius Emelie Grahn Sjölund

Erika Tallfors Frida Jonsson Gustav Falgen Joachim Möndell Josefin Mellander Katarina Nordquist

»

SÄBO Distansgatan 7 i Borås har utsetts till 2010 års äldreboende av Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF.

Katarina Zablocki Lena Antvall Lina Dekhla Lisa Johansson Malin Astor Maria Lashari

Sandra Olsson Sofia Blusi Alexandra Ockedahl Pernilla Brattfalk Frida Tiger

Tre glada kommunalråd planterar ett äppelträd utanför den nya simarenan Alideberg. Så markerar Borås Stad varje år någon särskilt lovvärd i den kommunala verksamheten. Borås simarena får årets äppelträd för att den färdigställts till låga kostnader utan att kompromissa med kvalitéten.

Morgan Hjalmarsson (FP) Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S).

Till hjälp på vägen från missbruk

Galakväll för föreningslivet

Socialmedicinsk enhet har bytt namn till Yxhammarmottagningen. Mottagningen är specialiserad på missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel. Målgrupp är dem som bor, arbetar eller studerar i Borås och är över 20 år. Du bör vara motiverad att ta itu med ditt missbruk. Anhöriga och vuxna barn kan få råd och stöd. Det går att söka själv, även anonymt, eller bli remitterad från primärvård, socialtjänsten eller företag. Adressen är Yxhammarsgatan 8-10 och telefonnumret är 033-35 82 18.

I november förra året genomfördes den första galan i Borås där föreningslivet med dess ledare stod i centrum. En dag med galakväll för att uppmärksamma och synliggöra värdet av ideellt arbete och enorma insatser som görs på ideell basis. Borås Stad har ett stort och rikt föreningsliv som möjliggörs av tusentals timmar ideellt arbete som kommer ungdomar och äldre i olika verksamheter till del. Det är de ideellt arbetande ledarna somarrangörsgruppen vill uppmärksamma under festliga

Redaktör: Charlotte Ohlsson 033-35 70 68 eller charlotte.olsson@boras.se

Ansvarig utgivare: Annica Berg Omslagsbild: fotograf Bodil Bergqvist

Reservera lördagen den 20 november former. Två till fyra kuvertavgifter – beroende på föreningens medlemsantal – subventioneras. Förutom galakväll kommer det att bjudas på en eftermiddag med föreläsningar och seminarier under tema ”Goda förebilder” och ”Ledarskap”. Mer information finns på: boras.se/foreningsgalan Tryckeri: Responstryck ISSN: 1102-0148


Ledare

»

Tillsammans för en ljusare framtid

såklartborås är en tidning från Borås Stad till alla hushåll i Borås.

N Hur etisk är din fika? Styrgruppen för Fairtrade City uppmuntrar arbetsplatser som serverar Fairtrade-märkta produkter med ett diplom. Vad har ni för fika på ditt jobb? Ett enkelt sätt att göra något för att andra i världen skall få det bättre är genom att påverka din arbetsplats. Erbjuder arbetsplatsen Fairtrademärkta produkter (som till exempel kaffe, te, socker, drickchoklad, juice,

glass, choklad med mera) så hör av er! Eller finns din arbetsplats redan med på vår lista, www.boras.se/fairtrade? Om inte, kan du gå in och fylla i den blankett som finns där så får vi kunskap om vilka ytterligare arbetsplatser som hjälper till att bidra och som kommer med på listan och därmed får diplom av oss.

Toppresultat för Borås webbplats Borås Stads nya webbplats är en tillgänglighetssuccé. Sedan den lanserades i slutet av mars har tillgängligheten ökat markant. Validerat.se mäter regelbundet de kommunala webbplatserna i Sverige och ger ett värde på sajtens tillgänglighet, vilket kan vara hur den fungerar i olika webbläsare och i talsyntes till exempel. Borås Stads webb har fått en raketstart och ligger nu

på 98 procents tillgänglighet. – Vi har byggt om webbplatsen från grunden, för att undvika de fel som fanns tidigare, förklarar Anders Kihl, webbutvecklare på Borås Stad. Tidigare låg Borås Stads värde strax under 75 procent. Ett aktuellt genomsnitt för alla landets 290 kommuner är 79 procents tillgänglighet.

N

GUIDE

SENIOR

Allt du vill veta om äldrefrågor Nu finns ett 020-nummer att ringa för dem som har frågor som rör äldre oavsett om det gäller en själv, en anhörig eller en vän. Det är distriktssköterska Maria Nilséus som svarar på frågor som kan röra allt från hälsa till hjälpmedel och sociala frågor. Maria Nilséus arbetar inom projekt Stimulansmedel där kommunen tar en första kontakt med hemmaboende seniorer. Det är gratis att ringa numret och telefontiden är mellan åtta och tio varje vardag. Övrig tid finns möjligheten att lämna meddelande för att bli uppringd vid ett senare tillfälle. Telefonnumret är 020-35 02 10.

är detta skrivs befinner sig valrörelsen i sitt slutskede, och när detta läses vet vi hur det har gått. I en sådan situation är det vanskligt att spå en möjlig framtid. Därför vänder jag mig med tacksamhet bakåt i tiden. Borås har under de senaste åren genomgått en betydande förändring. För 15 år sedan var stämningen låg, textilindustrins kris var nära i tiden och vårt regemente hade nyligen avvecklats. Det var lätt att känna motgången och mycket handlade om att övertyga andra om att de (läs: statsmakterna) borde lösa problemen – en statlig myndighet till Borås kanske? Så blev det inte, istället hände något som i efterhand kan upplevas som en strategi. Många boråsare började fundera på vad de kunde göra för stadens utveckling. Det är lätt att peka på donationerna som gav oss Åhaga, men minst lika betydelsefulla är de insatser som utförts ideellt av ledare i olika föreningar. Som ytterligare ett exempel sattes lokalt utvecklingsarbete igång i flera av Borås tätortsområden. Det som skedde då, för 10-15 år sedan, kan närmast beskrivas som en förändring i inställning – boråsarna tog stadens utveckling i egna händer. Vi gjorde något tillsammans. Den inställningen måste vi hålla fast vid. Det sägs att ingen flyttar för jobbet, utan jobben flyttar dit rätt människor finns. Om alla trivs i vår stad så kommer jobben – och jobb skapar jobb. För att nå dit måste vår stad vara attraktiv att leva i. Borås och vårt närområde har goda framtidsförutsättningar. I en rapport jag läste i somras förväntades vår arbetsmarknadsregion växa med knappt en procent årligen under de kommande 20-25 åren. Det är den största ökningen utanför storstäderna. Orsaken är att industrikrisen kom tidigt här och därför har vårt näringsliv ett försprång och är redan i hög grad tjänstebaserat. Vi har flera tillväxtbranscher och branscher som lockar unga. Boråsarnas vilja att utveckla sin stad är därför inte bara kul utan är också viktig för framtiden. Vi vill att många skall uttala Borås – så klart! Ulrik Nilsson (M) Kommunstyrelsens ordförande i Borås stad

3


arbete

Gröna vägen ger chansen till ett nytt arbetsliv Det ska fungera lite grand som en plantskola för människor som varit sjukskrivna, till exempel av stress, och nu ska ut i arbetslivet igen. I stället för vanlig arbetsträning får deltagarna chansen att arbeta sig in på marknaden igen genom odling, Gröna vägen. Ett arbete som förhoppningsvis väcker kropp och själ så att entusiasmen blir synlig för potentiella arbetsgivare. Att ta de få stegen rakt in i örtagården, kliva på plattor av en skivad trästam omgivna av täckbark, och så slå sig ner där helt omgiven av sinnlig grönska. En smultrontuva gömmer sig under jätteverbenan och stöter du till timjanskullen slår örtdoften emot dig samtidigt som du kan kika genom växtligheten och se att temyntan tagit sig. För vem som helst som vill vila eller läka är det här en miljö att njuta i. Speciellt bra kan den vara för dem som vill hitta tillbaka till arbetslivet efter en längre tids sjukdom. Det är därför örtagården har anlagts intill växthuset i Parkstaden. – Vi ville hitta ett trädgårdsprojekt för utbrända som var på väg in i arbetslivet igen, säger Peter Rydén, Lokalförsörjningskontoret, skogvaktare och projektledare för Gröna vägen, som projektet heter. Det talas ofta om naturens läkande kraft och en trädgårds terapeutiska verkan. I det här fallet ska arbetet vara en mjukstart på ett nytt arbetsliv efter en längre tids bortavaro. Genom daglig verksamhet där trädgårdsarbete, samtal och promenader ingår har Gröna vägen hittills tagit emot 20 deltagare sedan starten tidigt i våras. Förutom den ljuvliga örtagården och växthuset i Parkstaden så har en gammaldags kålträdgård anlagts i Rya åsar. Nu är det för skörd både i örtagården och i grönsakslanden i Rya åsar. För att projektet ska fungera arbetar kompetent personal med deltagarna. Trädgårdskonsulent Charlotte Pemer står för odlingskunnandet och Katrin Carlsson hjälper deltagarna med själ och psyke och hälsoutvecklare Anette Folke står där emellan. – Trädgårdsarbete är så perfekt eftersom det kan anpassas efter individen. Någon tycker om

4

att ta i och gräva medan andra behöver ta det lugnare. Alla får plats här, säger Charlotte Pemer. Under det här första året har det varit en hel del anläggningsarbete men nu har själva odlandet tagit över allt mer. – När örtagården anlagts har vi försökt att tänka på att få med så många sinnen som möjligt, säger Charlotte Pemer. Och nog har det lyckats. Färgerna både sprakar och är nyansrika. Olika former och dofter möts samtidigt som det finns platser att gå undan för den som behöver vila en stund. Katrin Carlsson som har arbetat inom psykiatrin tidigare står för samtalen som ska stärka självkänslan hos deltagarna. Förutom ett rum i växthuset pratar hon med deltagarna i naturen och på odlingsplatserna. Även i Rya åsar finns det möjlighet för återhämtning för deltagarna. Under vår och sommar har det anlagts en gammaldags kålträdgård med köksväxter som passar vårt nordiska klimat. Får projektet fortsätta ska odlingsområdet växa och allt mer mark tas i bruk. – Vi anlägger en hälsoträdgård där deltagarna får vara aktiva. Målet är att de ska komma ut ur projektet med bättre självförtroende, bättre fysik och att de mår bättre psykiskt, säger Charlotte Pemer. – Det här är inte vård, utan verksamhet som ska stärka individen, säger Peter Rydén. Katrin Carlsson tillägger att deltagarna har en begränsad tid hos dem. Maximalt sex månader får de stanna. – Vi tar emot långtidssjukskrivna som har gått från sjukskrivning till att finnas till arbetsmarknadens förfogande. Ofta med någon form av psykisk ohälsa. Idén men arbetet är att de ska kunna utöka sin arbetstid, säger Katrin Carlsson. Det är också så arbetet är upplagt på Gröna vägen. Den som kommer in i projeket kanske bara kan arbeta några timmar varje dag. Efter en tid kan han eller hon arbeta allt längre. Allt för att vara bättre rustade när de kommer ut på den öppna arbetsmarknaden.


Bild: bodil bergqvist

Gröna vägen

»

Det finns flera sätt att komma till Gröna vägen – Kedjan, Arbetsförmedlingen, Socialpsykiatrin, Socialkontoret – men flera av dem sker genom projektet Lotsen som drivs av Borås Samordningsförbund.

» Verksamheten finansieras till 75 procent av kommunala medel genom Arbetsmarknadsinsatser, AMI, och knappt 25 procent från Borås samordningsförbund.

» Borås Samordningsförbund har funnits i

fyra år och ser till att insatser inom rehabilitering samordnas. Syftet med förbundet är att bryta människors beroende av offentliga medel. Pengarna står Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan/ Länsarbetsnämnden för.

Katrin Carlsson och Charlotte Pemer arbetar med odlingen som grund för att få deltagarna i Gröna vägen att må bättre psykiskt och fysiskt. Förhoppningen är att så många som möjligt ska komma ut i arbetslivet igen.

5


politik

Din del av Borås

Tio kommundelar blir tre stadsdelar i den nya organisationen

N V

Ö

Borås Stad står inför en stor organisationsförändring. Enligt ett förslag som Kommunstyrelsen tog beslut om i slutet av maj ska tio kommundelsnämnder förvandlas till tre stadsdelsnämnder. Men förändringen stannar inte där. En ny arbetslivsnämnd tar hand om ekonomiskt bistånd, Konsumentnämnden blir en del av Miljönämnden. Övriga nämnder fortsätter ungefär som innan men ofta med utökad eller förändrad verksamhet. Det är en tvärpolitisk arbetsgrupp som arbetat fram förlaget till ny organisation för Borås Stad – efter andra försöket.

– Jag vill poängtera att samtalen förts i en positiv och trevlig anda med en gemensam vilja att hitta lösningar för medborgarnas bästa, säger gruppens ordförande Björn Bergqvist (M). Han går till och med så långt som att säga att de har haft det mysigt tillsammans. Övriga deltagare hummar instämPreliminär tidplan för ny nämndorganisation mande. En av de stora Beslut i Kommunstyrelsen 18 oktober pucklarna att Beslut i Kommunfullmäktige 18 november komma över har Ny organisation i full kraft 1 januari 2011 varit frågan om kommundelarnas

vara eller inte vara. Tillsammans har arbetsgruppen kommit fram till att de tio kommundelarna blir tre stadsdelar – norr, väster och öster – med samma gränser som Socialkontorets distriktskontor har nu. Alla delar är som en klyfta av Borås där det finns både stad och landsbygd. – Med större stadsdelsnämnderna koncentrerar vi resurser och samlar kompetens, säger ordförande Bergvist. Utgångspunkten är att kommunens resurser ska delas mer rättvist mellan invånarna. Organisationsförslaget är ett resultat av ett målmedvetet arbete för att komma förbi de politiska låsningar som funnits tidigare. Nyckeln till lösningen var att byta arbetsgrupp och arbeta parti­politiskt snarare än i politiska block. Förändringen var framgångsrik och gav snabbt resultat – arbetsgruppen tillsattes i slutet av mars och kunde lämna sitt förslag till ny organisation redan den 11 maj. – Förslaget till ny nämndorganisation är vi helt enig om, säger Roland Andersson (S) En nyhet i förslaget är att Kommunstyrelsen blir ännu tydligare i sin ledningsroll och att en del av nämnderna får förändrade arbetsuppgifter. Gatunämnden lämnar till exempel ifrån sig VA-verksamheten och trafikfrågor, Konsumentnämnden slås samman med Miljönämnden och all fastighetsförvaltning samlas hos Lokalförsörjningsnämnden. – Vi har valt en organisation som vi tror på. Med rätt ledarskap tror vi att organisationen kan lyckas och fungera väl, säger Björn Bergqvist. Förslaget innebär färre nämndpolitiker, av dagens 233 ordinarie ledamöter blir det 176 kvar.

Nya rättigheter för finsktalande Borås Stad ingår sedan 1 maj 2010 i det som kallas förvaltningsområdet för finska. Det innebär vissa rättigheter för den finskspråkiga befolkningen i kommunen. Rättigheterna grundar sig i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De viktigaste punkterna är: • Barnomsorg. Barn ska erbjudas förskoleverksamhet helt eller delvis på finska om vårdnadshavaren begär det. • Äldreomsorg. Den som begär det ska erbjudas hela eller delar av sin

6

omvårdnad av finskspråkig personal. • Myndighetskontakter. Finskspråkiga har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen är då skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Myndighetsbeslut har den enskilde rätt att få skriftligt i finsk översättning. Även i övrigt ska kommunen verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs. För att det ska fungera får den finsktalande boka tid i förväg och

använda sig av de speciella telefontider som gäller för samtal på finska. En projektledare för finskt förvaltningsområde tillsätts under hösten och i tjänsten ingår att undersöka vilka behov som finns och vilka tillgångar som finns redan i dag. I hemtjänstoch barnomsorgspersonalen finns till exempel flera finsktalande vilket är en stor dold resurs idag. Självklart ska kommunen också ge den finskspråkiga minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.


ekonomi Fakta Eco driving • Den kommunanställd som kör mer än 100 mil per år i tjänsten ska genomgå utbildningen. • Genomsnittsbesparingen av bränsle är 13 procent för dem med utbildningen i bagaget. Några bilförare har kunnat minska sin bränsleförbrukning med en femtedel. • Hittills har 400 anställda i Borås Stad fått möjligheten att bli mer ekonomiska bilförare.

Janne Pehrson från Aministrativa kontoret får en eco driving-lektion av Kaj Hermansson, trafiksäkerhetssamordnare på Gatukontoret.

Magiska trix sparar pengar och miljö Utbildning i eco driving ger mer ekonomisk bilkörning Janne Pehrson, kompetenssamordnare på Administrativa kontoret, har just satt sig bakom ratten. Bredvid honom i framsätet sitter Kaj Hermansson, trafiksäkerhetssamordnare på Gatukontoret. Nu ska det verkligen bli åka av. Eller snarare en alldeles speciell typ av åka, eco driving, sparsamt körande på svenska. Kaj Hermansson har tidigare haft trafikskola och är en av de första körskolelärarna i Sverige som började undervisa i sparsamt körande. När Kommunfullmäktige beslutade att alla som kör mer än 100 mil i tjänsten skulle genomgå en kurs i eco driving visade sig hans

bakgrund bli guld värd för kommunen. I stället för att köpa in utbildningstjänsten dyrt kan Kaj Hermansson ändra sina arbetsupp-gifter så att han kan lära sina kollegor att spara miljö och pengar när de sitter bakom ratten. Många moderna bilar låtar föraren se bränsleförbrukningen och då är det lätt att se vad som fungerar och vad som faktiskt drar allt för mycket bränsle. Det går till exempel att köra på betydligt högre växel än de flesta lärt sig. Ett annat magiska trix att lära sig är att få bilen att rulla utan att den drar något bränsle alls. Vid relativt höga varv i nedförsbacke går

bränsleåtgången ned till noll. När varvtalet går ner för mycket så möter man bara med gasen eftersom bilen då börjar dra bensin i varje fall. – Säkerheten kommer alltid först men den behöver inte bli lidande om du planerar ditt körande, säger Kaj Hermansson. Här är Kaj Hermanssons bästa råd för ett bränslesnålt körande: 1. Hoppa över växlar 2. Använd så hög växel som möjligt 3. Nyttja motorbroms 4. Lyft blicken och planera körningen 5. Undvik stopp

Storsatsning på jämställd service Borås Stad ingår i projektet Hållbar jämställdhet i Sjuhärad. Det innebär att kommunerna på ett än mer medvetet sätt ska leverera jämställd service till alla invånare. Målet med projektet är konkreta verksamhetsförbättringar så att resurser, bemötande och service utformas så att det svarar upp mot mäns och kvinnors villkor och behov. – Jämställdhet är en livsfråga, arbetslivsfråga och en samhällsfråga. Det här projektet är inte mot något av könen utan ska ge alla invånarna jämställd kommunal service, säger Carola Samuelsson, projektledare och samordnare för projektet. Kommunerna ska i fortsättningen få in jämställdhetsfrågor så väl i allt beslutfattande

som i det vardagliga arbetet för medborgarna. Arbetet går ut på att invånarna ska få könsneutral service. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som driver projektet i Sverige med pengar från regeringen. Själva grunden och initiativet kommer från CEMR* som är EU:s motsvarighet till SKL. Två miljoner har kronor har projektet i Sjuhärad fått för att ”jämställdhetsintegrera kommunernas medborgarservice”. I Sverige är det ett 50-tal kommuner som arbetar med hållbar jämställdhet i organiserad form. Det är unikt att arbeta över kommungränserna som Hållbar jämställdhet i Sjuhärad gör, där förutom Borås även Bollebygd,

Vårgårda, Tranemo och Mark ingår. – Det här med hållbar jämställdhet kan vara något så litet som vem förskolepersonalen ringer när barnet blir sjukt till hur betygen i klass åtta fördelar sig eller hur en lekplats är utformad, säger Carola Samuelsson. Det praktiska arbete som arbetsgruppen utför ska sprida sig som ringar i vattnet i den kommunala organisationen och är ett steg på vägen mot jämställd kommunal service. – För att arbetet ska bli hållbart på sikt måste det komma in i budgetprocessen. Jag kan tänka mig att jämställdheten presenteras med nyckeltal och statistik till exempel, säger Carola Samuelsson. * CEMR = The Council of European Municipalities and Regions

7


kultur

»

En enda man

Kristallkronor, svart sammetsdraperi och stolar klädda i mörkröd plysch i klassisk biografmiljö. Ett biobesök på Röda Kvarn ger en upplevelse utöver själva filmen. Så kryp in i filmmörkret med Kulturkontorets filmgrupp.

Miraklet i Lourdes

Det är en passionsdriven verksamhet, Röda Kvarn. Biografen som visar kvalitetsfilm till ett mycket rimligt pris, drivs i kommunal regi. Och Kulturkontorets filmgrupp älskar film. Det är uppenbart efter bara några minuter i deras sällskap. – Vi är otroligt stolta över att kunna visa kvalitetsfilm för boråsarna. Det känns väldigt bra att göra det och inte behöva vara vinstdrivande, säger Mats T Olsson, en av tre medlemmar i filmgruppen och webbredaktör på Kulturkontoret. Röda Kvarns utbud tävlar inte med de kommersiella biograferna utan är ett komplement till deras utbud. Men vad är då skillnaden på kommersiell film och det ni vill visa – kvalitetsfilm? – Kvalitetsfilm är inte gjord för att tjäna pengar i första hand utan därför att någon har något viktigt att berätta, säger Mats T Olsson. Tanken är att visa ett brett spektrum av filmer som en kommersiell biograf helt enkelt inte har råd med. Filmen på Röda Kvarn är internationell och sträcker sig över hela världen. Det finns också andra utgångspunkter än

Filmhöst

8

Planet 51

Mary & Max

Röda Kvarn – en rent geografiska som att ha en bredd i genre och att få in genusperspektivet i utbudet. – Tillsammans täcker vi in olika genrer, intressen och åldrar. Det gör att vi känner till en stor del av utbudet, säger Christian Haglund, medlem i filmgruppen och kulturutvecklare för ungdom. Förutom det ordinarie programmet med ungefär 18 filmer per halvår visar också Röda Kvarn matinéfilmer för barn. – Det är viktigt att inte glömma barnen idag. Visst finns det är stort utbud av till exempel tecknad film på tv men kvaliteten är väldigt varierad. Vi väljer ut guldkornen åt barnen, säger Ami Lööf, kultursekreterare och filmgruppsmedlem. Skolbioverksamheten ger lärarna

i Borås skolor möjligheten att välja mellan tio olika filmer per termin att visa för eleverna. Skolbion är en del av undervisningen och diskussionen kan fortsätta i klassrummet. För den som vill fortsätta diskussionen runt filmerna de sett i det ordinarie utbudet eller vill ha mer filmkänsla i höstmörkret så arrangerar Röda Kvarn olika kringaktiviteter. I höst står till exempel studieförbundet Sensus för ett öppet samtal under vinjetten ”Tala film. Tala liv” efter visningen av filmen London river. – Du behöver inte vara cineast för att vara med i det samtalet. En moderator leder samtalet runt olika nyckelfrågor i filmen. Det är ett skönt sätt att dela intryck med andra, säger Christian Haglund. – Alla ska kunna vara med på de samtalen oavsett bakgrund, säger Mats T Olsson. Tidigare har de också ordnat filmquiz och planerar att fortsätta med det. Gärna runt olika filmteman som efter visningen av Looking for Eric – filmen där fotbolls-


Fish tank

Nowhere boy

salong fylld av känslor spelaren Eric Cantona på många sätt har en central roll – följdes till exempel av en sportfilm-frågesport. Filmgruppen arbetar också med minifestivaler som ett komplement till det ordinarie utbudet. I dem kan de ta ut svängarna ordentligt och de har haft musikal- så väl som skräckfilms­ festivaler. – Vi har breddat vår repertoar över tid. Nu hittar vi kvalitet i de flesta genrer och tänker oss in i olika målgrupper, säger Ami Lööf. För ett par år sedan gjorde de en satsning på ny finsk film med hjälp av pengar från Kutur­fonden för Sverige och Finland. Pengarna Programmet i korthet 3–5 okt Miraklet i Lourdes 10–12 okt Sebbe 17–19 okt Mary and Max 24–26 okt Agora 31 okt–2 nov Fish Tank

tog slut men satsningen fortsatte. Den blev så uppskattad att det visas ny finsk film, med svensk text, under tre torsdagar per termin. Det är filmgruppen som väljer filmerna i programmet. De försöker se så mycket film som möjligt, hänger med i filmfestivalerna och läser många recensioner. De tre har inte sett alla filmer men de brukar ha sett ungefär hälften av filmerna innan de bestämmer sig, för att vara lite grand på den säkra sidan. Men det är inte så att filmgruppen helt förlorat sig i visioner och höga ideal när de bestämmer programmet, de har också fingret i jorden. – Ungefär hälften av de filmer som vi bestämt oss för, har vi i efterhand också fått

7–9 nov Vägen 14–16 nov A Serious Man 21–23 nov London River + Sensus 28–30 nov En enda man 5–7 dec Miss Kicki 12–14 dec Nowhere Boy

förslag på från allmänheten, säger Christian Haglund. Nu är biografens 35 millimetersprojektor ska kompletteras med ett digitalt filmvisningssystem kan Röda kvarns utbud växa. Förutom att få tillgång till några små bolags filmer i digitalformat, så betyder det också att de tekniska förutsättningarna för att livesändningar av evenemang, sport och opera finns. Framför allt kommer Röda Kvarn att kunna visa film som producerats av boråsare som till exempel gymnasieskolornas elever. – Digitaliseringen kommer att utveckla biografen som en mötesplats ännu mer på sikt, säger Mats T Olsson.

Finsk film x 3 (Torsdagar 18:30) 7 okt Filosofen från Havukka-aho (Havukka-ahon ajattelija) 4 nov Under Polstjärnan (Täällä Pohjantähden alla) 2 dec Förhöret (Kuulustelu)

» Filmvisningar söndag till tisdag kl 19, söndag även kl 16.00, om inte annat anges. Biljettpriset är 50 kronor. Matinépris 30 kronor. För matinéprogrammet och mer information: boras.se/rodakvarn

9


kultur Succén med Tisdagar på Kulturhuset fortsätter. Marie-Louise Weise, producent för arrangemanget, säger att trycket på biljetterna ökar. – Anledningen är enkel. Vi har toppengäster och en bredd på programmet. Att man dessutom har möjlighet att komma nära sin favoritförfattare eller artist skapar en uppskattad intimitet, säger hon. Årets tema är ansvar och samvete så även det inte följs slaviskt så är det utgångspunkten när programmet läggs. Möt två av höstens föreläsare: Inger Edfeldt och Sven Lindqvist.

Där våra sämsta sidor

Bild: karin norberg

I över tjugo år har Inger Edelfeldt utforskat mänsklighetens skuggsida. I romaner, novellsamlingar, seriealbum och bildkonst har hon grävt sig allt djupare ner i de vrår vi helst väljer att inte låtsas om. – Skam och giftig ilska, sadistiskt förakt, självdestruktivitet, övergivenhetssmärta, hopplöshet. Jag intresserar mig för det vi tränger bort, därför att jag är intresserad av att vara hel, att se hela människan. Det är det vi tränger bort som skapar skuggsidan, säger Inger Edelfeldt. Till Borås kommer hon med en ny roman i bagaget. Samtal med djävulen kretsar till stor del om dessa våra värsta känslor. Det är en kort och mycket laddad roman om ett dramatiskt möte mellan två män som inte setts på 40 år där existentiella frågor ställs på sin spets. Bokens huvudpersoner har vuxit upp i samma stränga frikyrkoförsamling, vilket påverkat deras liv. – Jag har alltid skrämts av hur Alltid på en tisdag. Alltid 19.00 människor blir när

de formas av en auktoritär uppfostran och en strikt uppdelning i godhet och synd. Resultatet är att man tränger bort en massa naturliga känslor. Syftet med boken är emellertid inte att framföra någon religionskritik. – Jag vill gärna säga att jag inte är ute efter att kritisera någon speciell frikyrka – det finns varma, kärleksfulla församlingar och iskallt auktoritära eller sekteristiska sådana. Det jag är intresserad av är att ifrågasätta uppdelningen i godhet och ondska, svart och vitt, och den dualismen finns överallt, inte bara i frikyrkan. Sedan finns där en annan tematik också, auktoritetstron som vi uppfostras till. Allt sådant som gör oss till förkrympta och kanske farliga. Under senare år har Inger Edelfeldt arbetat mycket med dessa frågor genom Zen-coaching – ett förhållningssätt som utgår från acceptans, mind-fullness och icke-våldskommunikation. – Zen-coaching innebär ett befriande förhållningssätt, trots det lite fåniga namnet. Det ingår en syn på skam, ilska och andra besvärliga saker som var ny men samtidigt kändes naturlig för mig. Saker som jag haft på känn föll på plats. I dag är Inger Edelfeldt utbildad Zen-coach och arbetar med det vid sidan av sitt författarskap. Hon har också nyligen gett ut Hur jag lärde mig att älska mina värsta känslor, en bok om Zen och det mänsk-

Lustfullt samtal om ansvar och moral Sven Lindqvist, författare och journalist, leder ett samtal om vårt eventuella ansvar för historiska brott. Han har skrivit många uppmärksammade böcker som till exempel Utrota var enda jävel och Antirasister: människor och argument i kampen mot rasismen.

Du är vanligtvis ganska sparsmakad med att göra offentliga framträden, vad får dig att komma till Borås? – Jag har varit och talat i Borås åtskilliga gånger, och det har alltid varit spännande och roligt, även om jag har blivit satt på det hala något fruktansvärt ibland. Mycket av ditt författarskap har kretsat kring folkmordet som fenomen, varför? – Så kan det nog se ut om man ser på mitt författarskap bakifrån, men de första 25 åren skrev jag främst om andra saker. Däremot har jag på gamla dar återvänt till en upplevelse från min tidiga ungdom, när jag

10

1947 åkte tåg genom ett sönderbombat Tyskland. Den synen gjorde ett helt outplånligt intryck. I folkmordet ställs moralen på sin spets. Så vad är moral? – Att försöka handla rätt. För att utveckla resonemanget så måste man skilja mellan två typer av situationer. Det vore ju fruktansvärt tråkigt med en värld där alla tyckte likadant, tyckte om samma sorts mat exempelvis, då vore det ju som om vi alla var klonade. Men sedan finns det vissa typer av värderingar som alla bör omfattas av; att inte döda, inte skada och att inte förnedra. Det är sådana värderingar som utgör en människas moral. Vilka är dina förväntningar inför besöket i Borås? Att det ska utvecklas till ett samtal. När jag är ute och pratar är det ofta med anledning av en ny bok, och då är det givetvis väldigt intressant att få möta mina läsare och höra deras upplevelser och tankar kring det jag skrivit. Speciellt eftersom responsen från press och media ofta skiljer sig betydligt ifrån vad vanliga människor tycker.


Bild: anna sigge

fritid

bor liga psyket. Boken rör sig i gränslandet mellan självbiografi, roman och fackbok. – Det handlar om att se vilken positiv längtan som ligger bakom våra värsta känslor. Inte genom peppning och ”positivitetsträning”, det handlar snarare om djupseende. Bakom väldigt många obehagliga känslor ligger egentligen en förvrängd längtan efter något positivt, till exempel närhet och gemenskap. Zen-coachingen har även kommit att påverka Inger Edelfeldt som bildkonstnär. Hon säger att hennes målande har utvecklats i en friare riktning, vilket hjälper henne att slappna av. – Den typ av bilder jag gör nu ligger närmare meditation och tömmer skallen på ett skönt sätt. Ofta behöver jag vila från ord.

»

Bild: Ulla Montan

Biljetter hämtas fredagen innan aktuell tisdagskväll på Stadsbiblioteket. Fri entré. I soffan med Inger Edfeldt. 9 november Möt Sven Lindqvist. Har vi kollektivt ansvar för historiska brott. 12 oktober

Nystart

på Hässlehus bibliotek I mitten av april brann Hässlehus bibliotek och fritidsgården vägg i vägg fick omfattande brandskador. För bibliotekarien Sanja Letic och hennes kollegor innebar det en omvälvande tid och ett stort arbete med att bygga upp biblioteket från grunden. Målet var redan från början att öppna biblioteket så snart som möjligt. Under hösten blir det verklighet. Skadorna blev omfattande. Förutom att lokalerna behövde en totalsanering så var bibliotekets själva kärna förstörd. Av de 19 000 media – böcker, dvd och cd – som biblioteket förfogade över blev 14 000 totalförstörda. – Det kändes i hjärtat när jag såg saneringsarbetarna lassa av brända böcker i en kontainer, säger Sanja Letic. De media som klarat sig fanns i närmagasinet innanför bibliotekskontoret. Inlåst där fanns alla dvd, cd-skivor och all litteratur på andra språk än svenska. En del av den litteratur som försvunnit är oersättlig eftersom den inte går att få tag på igen. Å andra sidan lämnar det utrymme för nyinköp av litteratur som finns på marknaden i dag. Nu är det full fart framåt som gäller. Biblioteket öppnar under redan under hösten. – Vi hade en väldigt bra verksamhet som vi vill ha igen. Många låntagare har ringt och beklagat det som hänt och vill att vi ska öppna så snart som möjligt. Biblioteket betyder mycket för dem som bor här. Efter att ha arbetat på andra bibliotek under saneringen började bibliotekarierna att arbeta på halvtid för att planera inför öppnandet. Inköp av nya böcker och detektivarbete för att hitta titlar som inte längre finns i tryck började. – Det är ett stort arbete att hitta de böcker vi vill ha igen, speciellt när det gäller fakta- och barnböcker. Vi vänder oss till antikvariat för att hitta en hel del av dem. Böcker om Borås är också ett område där det är svårt att hitta äldre titlar. Vi hoppas få låna extraexemplar av andra bibliotek. Nu är det inte lång tid kvar innan låntagarna kan komma tillbaka till Hässlehus bibliotek. – Det är så skönt att äntligen kunna tänka på verksamheten igen. Jag längtar efter att öppna biblioteket!

11


omsorg

Hjälper både offer och gärningsmän Efter en anonym trappuppgång så känns det lugnt, skönt och ombonat inne på Stödcentrum för unga. Läget är bra mitt i stan men inget av kommersen märks här inne. Färgsättningen går i blått och det finns kuddar, pappersnäsdukar och levande ljus utplacerade. I väntrummet finns stoppade möbler och i personalens arbetsrum finns förutom skrivbord också mötesbord med fåtöljer och en godisskål. Det finns så mycket annat som kan kännas jobbigt för den som varit med om ett brott, miljön ska inte bidra till obehaget. – Det var så godisskålen kom till, säger kurator AnnaLena Ljungblom, Stödcentrum för unga brottsoffer. Nu är det en viktig uppgift för den som är godisinköpsansvarig tillägger hon med glimten i ögat. Centrum för unga vilar på tre ben. Nummer ett är hjälpen man ger till dem som blivit utsatta för brott. Förutom samtal kan Centrum för unga brottsoffer guida brottsoffret igenom rättsprocessen och hjälpa till med andra praktiska problem. Till exempel är det få som vet

»

Välkommen att ta en känslosten som utgångspunkt i ett samtal.

»

Brott begågna i centrala Borås märks ut med nålar på en karta.

12

hur man tar emot eller betalar skadestånd men problemen kan också gälla vardagslivet. – Den som blivit utsatt för ett brott kan stå inför en omvälvande kris. Det kan ställa till det, känslomässigt så väl som praktiskt. Det kan vara svårt att gå till skola/ åka buss/gå på stan, speciellt om gärningsmannen också kan finnas där. Men de unga har inte samma möjlighet som vuxna att vara sjukskrivna. De är ofta i ett skede i livet då det gäller att prestera för det fortsatta livet, säger Anna-Lena Ljungblom. – De kanske pluggar hela tiden utan att förstå någonting. Att inte kunna ta in någonting kan vara svårt att förstå, säger kurator Monika Linnros, som också är samordnare för Stödcentrum för unga brottsoffer. När brottsoffret möter kuratorn börjar det ofta med ett samtal men någon kan tycka om att måla sina känslor, en annan kan behöva hjälp att förstå sina egna tanka och kan välja en känslosten – sten med en känsla skriven på – och prata runt det. För andra kan det kännas bra att skriva ner sin berättelse. – Att skriva kan vara en stor hjälp för minnet. För sina egna tankar men det kan också vara bra under polisförhör och rättegången, säger Anna-Karin Ljungbom. – För den som blivit våldtagen upprepade gånger kan det vara bra att få släppa tankarna på det men ändå ha boken kvar för att läsa som vuxen, säger Monika Linnros. Det är framför allt brottsoffren som tillbringar tid i lokalerna på Torggatan även om gärningsmännen kan komma dit. Vid medling, det andra benet i Stödcentrums verksamhet, möts brottsoffer och gärningsman för ett samtal som ska hjälpa båda att komma vidare. – Medlingen ska verka brottsförebyggande. Jag eller en fältsekreterare sitter med under mötet. Det bygger på att båda vill träffas och att gärningsmannen har erkänt sitt brott, säger Beatrice Hedvall, kurator som är samordnare för medling och ungdomstjänst. Medlingen kan hjälpa gärningsmannen att inse vad brottet ställt till med för andra och honom eller henne själv. För offret ger det möjlighet att se gärningsmannen under trygga förhållanden. Medling sker inte vid våld i nära relationer och vid sexualbrott.


Bild: anna sigge

Centrala lokaler med olika trappuppgångar för olika delar av verksamheterna. Alla ska känna sig trygga, menar Beatrice Hedvall, till vänster, och Anna-Karin Ljungbom.

– Meningen med medling är att påbörja en process att lägga händelsen bakom sig. Mötet måste vara väl förberett och alla inblandade ska veta vad som ska hända. Inga nyheter ska tas upp. Det ska inte vara en diskussion om skuld, säger Beatrice Hedvall. – Först får brottsoffret berätta utan att bli avbruten, sedan är det gärningsmannens tur och därefter kan den eller de familjemedlemmar som är med säga sitt, säger Monika Linnros. – För brottsoffret kan det här vara ett bra tillfälle att få uttala frågan ”varför just jag?”, säger Anna-Lena Ljungblom. Det tredje benet Stödcentrum för unga står på är ungdomstjänst. Det kan liknas vid frivården för vuxna brottsoffer, det vill säga ett straff som inte innebär tid i fängelse. I ungdomstjänsten ingår oavlönat arbete där det finns vuxna som kan visa hur samhället fungerar. Parallellt får den unga studiebesök hos polisen, räddningstjänst och andra samhällsinstitutioner och samtal med en kurator. Samtalen med Beatrice eller en annan fältsekreterare sker inte i Stödcentrum för ungas lokaler, trappuppgången är en annan. Den som kommer till centret ska kunna känna sig säker här.

– Det är en bra och rimlig påföljd för den som är ung, säger Beatrice Hedvall. Om den unga sköter sin ungdomstjänst finns mycket att lära och gör han eller hon det inte så kan ett annat straff bli aktuellt. Av 48 ärenden under förra året fungerade de allra flesta. Det var ingen självklarhet att ta hand om unga brottsoffer när verksamheten startade. Borås Stad var bland de första i landet med specialiserad verksamhet för unga. Stödcentrum för unga har funnits sedan 2001.

»

Stödcentrum för unga • Stöd för unga brottsoffer tar emot brottsoffer mellan 13 och 20 år. De får hjälp att bearbeta händelsen och ges stöd i en eventuell rättslig process. • Medling låter gärningsmän och offer träffas tillsammans med en opartisk medlare. Gärningsmannen måste vilja visa att han eller hon ångrar sig. Brottet måste vara polisanmält och gärningsmannen 12–21 år. • Dömda ungdomsbrottlingar mellan 15 och 20 år ges ungdomstjänst. Det ingår oavlönat arbete, studiebesök och samtal.

13


lättläst

Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar i tidningen.

Kommundelar blir stadsdelar i ny organisation Kommunen ska organisera om sina verksamheter. Hittills har tio olika kommundelar skött om skola, barnomsorg och äldreomsorg. Nu ska det istället bli tre stadsdelar. Förut har servicen kunnat vara litet olika i de olika kommundelarna. Nu ska det bli mer rättvist för invånarna. Sidan 6 Gratis råd om äldres liv

Unga som råkat ut för brott får hjälp av Stödcentrum De som blivit utsatta för ett brott får ofta svårt med sina känslor efteråt. Ungdomar som utsatts för ett brott kan få hjälp vid Stödcentrum för unga brottsoffer. Där får man både praktisk hjälp med till exempel rättegången och hjälp att förstå sina egna tankar och känslor. Även de som själva har begått ett brott kan få hjälp vid stödcentrumet. Sidan 12-13

Service till boråsarna ska bli mer jämställd Borås Stads service ska bli mer jämställd. Det betyder att den ska passa lika bra både för män och för kvinnor. Borås Stad arbetar med jämställdhet tillsammans med andra kommuner Sidan 3 i Sjuhärad. Två miljoner kronor i bidrag från staten Gröna vägen är en mjuk start har de fått för att göra servicen mer i arbetslivet jämställd. Att arbeta i en trädgård har visat sig Sidan 7 vara bra för dem som till exempel varit Populära tisdagskvällar sjukskrivna länge på Kulturhuset och sedan ska ut i arbetslivet igen. Tisdagskvällar på Kulturhuset är Därför har kommunen startat populära. Gröna vägen. Då kommer en känd författare Där har 20 personer varit med eller artist och arbetat i en trädgård på Rya åsar och pratar om något tema. som en mjuk start på ett nytt arbetsliv. Årets tema är ”ansvar och samvete”. Sidan 4-5 Biljetterna till tisdagskvällarna är gratis men det är svårt att få biljett för det är många som vill ha. Sidan 10 Har du frågor om äldrevård eller annat som rör äldre? Nu finns ett telefonnummer där en sjuksköterska svarar mellan kl 8 och 10 varje vardag. Telefonnumret är 020-35 02 10. Det är gratis att ringa numret.

14

Nya rättigheter för dem som pratar finska De boråsare som talar finska har nu rätt att få en del barnomsorg och äldreomsorg av personal som kan finska. De har också rätt att tala finska när de tar kontakt med kommunen. En ny lag säger vad de har rätt till, men Borås Stad har själv bestämt att lagen ska gälla här. Sidan 6 Se bra film på Röda Kvarn Röda Kvarn är en biograf som drivs av kommunen. Här visas bra filmer från hela världen, filmer som oftast inte visas på de vanliga biograferna. På kommunens kulturkontor finns tre personer som väljer ut de filmer som visas. De ser till att det finns filmer för alla intressen och alla åldrar. Sidan 8-9 Snart öppnar Hässlehus bibliotek igen I höst öppnar Hässlehus bibliotek igen. Biblioteket förstördes i en brand i april. Nu har de anställda i biblioteket jobbat med att köpa alla böcker de vill ha. En del böcker har varit svåra att hitta. Det gäller särskilt faktaböcker och barnböcker. Sidan 11 Mode-tävling på Åhaga Den 2 oktober är det en mässa om mode på Åhaga. Samtidigt är det en tävling mellan unga skapare av mode. Tävlingen ska ge nya talangeren chans och stärka Borås som mode-stad. Sidan 2


korsord Vad tyckte du mest om att läsa i det här numret av Såklart Borås?

Skicka in din lösning och svar på frågan till Såklart Borås 501 80 Borås senast 31 oktober så har du chans att vinna biljetter till Röda Kvarn.

Namn Gatuadress Postadress STRÖMMANDE VÅTT

VIRRVARRET

MODERN OPERETT

ÄTS SÄLLAN MED

LÄGENHET I PARIS

DOMDERADE

STOR KATT

LÄGGS I REDE

SMAL STÅNG

TROR EN DEL PÅ VILL MÅNGA UNGA STARTA

MUSIKSTIL

KILLING

LEDER BEN I RADEN

RUBIDIUM

KNOPPAS

TENERIFFAVULKAN RADIUM

SNABBHET

SKAPAR LÄTT GRYT- GALEN- BITSK DRIFT LAPPAR SKAP

TÄNJBART

FILMGRETA FÖGA JUSTA

PAVA GRYBEGUBBE FÅGELFARM

BIBELKUNNIG

DIADEMET

SKAPADE ‘AIR‛

BLI VARSE

PÅ PALM

ALICE MED SWEDANES

NÄS

TOKIGT PAPRIKAN

LYFTER UNDER

ORANGUTANG

UTSATT FÖR TRYCK

BALT

KUNDE FOLK BLI FÖRR

ETT SLAGS TÖCKEN SMALT RÖR PÅ LABB

DRAG I STRASBOURG

ÖVERRUMPLADES

ÄR NOG JOBBIG GRABB

ÄR HEMLIGA HANDLINGAR

SKALL TUNN VÄV

MODERN TEKNIK

LÄNGD I KINA ENCYKLOPEDI

TRÄD NÄRA VATTEN

HALLOUMI

DET HÅLLS VID HÖGTID

FOTBOLLSLAG I MADRID

INTRÄFFA STOD ÖVER

STÖRA FÖRTYDLIGAD

GREKERS HUVUDSTAD

POJKE

FYRA KANT I KANT

PRATA ADELSSOM EN MAN BABY ÖDLA VÄL I GÖTET STOR DRAKE

SKICKATS OFTA I MENING

ARVSMASSEMOLEKYL

PÅ VÄG ATT LÄMNA

LÖSER FETT

BÖRJAN © 2010 OCH Ulf SLUTET Thorén

PÅSTÅR

DEPARTEMENT LYXÅK

TALLVÄXT OCH Ö

RAMMELBULJONG

BORDAT BARNLEK

GLÖDANDE

------

SPRITDRYCK RÄKNE- KANOTIST ORD ELDSVÅDA

TAVLORNA

------

FINNS I BREV GYNNSAMT

SPELDEL

DE FÖRKNIPPAS MED ÖLAND

15


såbraborås

?

Vad tycker du är det bästa med Borås

Joline Bender Olsén – Tycker om lekplatser. Många gungor. (Och att) mata fåglarna vid Ramnasjön.

Erik Johansson, Centrum – Vädret! Det är lagom bra.

Emelie Persson, Tullen – Jag kommer inte här ifrån från början men jag fastnade för att det finns så mycket grönområden och parker.

Jonas Persson, Tullen – Sedan jag fick barn så ser jag alla parker på ett annat sätt. Naturen är väldigt fin där vi bor och det är skönt att utnyttja som föräldraledig. Att det finns många lekplatser och att de gjordes iordning förra sommaren är också något som jag märkt som förälder.

Isabel Lidberg, Hestra – Det är nära till det mesta som badhus, ishall och affärer.

Anne Mogren, Villastan – Borås har en perfekt storlek så att det är nära till allt. Så är det en trevlig gemenskap som gör att det känns trevligt här. Det finns bra kaféer och allt ser trevligt och välordnat ut. Det känns tryggt att bo här.

Yasar Talay, Brämhult – Borås är en liten och kompakt stad där det är nära till allt och där det också är nära att åka till en större stad som Göteborg. Daniel Widell med Love – Jag är bara på genomresa men att hitta en lekplats mitt i stan! Det är bra! Men jag vet inte om det är det bästa eftersom jag just kommit hit.

Filippa Jansson, Centrum – Jag har bara bott här i två år och jag tycker att det är väldigt fint. Det syns att kommunen lägger pengar på till exempel blommor i parken. Det är stor skillnad på andra städer.

Profile for Borås Stad

Såklart Borås  

Borås Stads hushållsmagasin som delas ut till samtliga hushåll fyra gånger per år.

Såklart Borås  

Borås Stads hushållsmagasin som delas ut till samtliga hushåll fyra gånger per år.

Profile for borasstad
Advertisement