Najaarsaanbieding 2022 Boom uitgevers Amsterdam

Page 6

Een must‑read voor iedereen die minder wil slikken

Remke van Staveren

Minder slikken Véél minder

In Nederland gebruiken miljoenen mensen anti­depressiva, anti­psychotica, slaapmiddelen, stemmings­stabilisatoren of ADHD‑medicatie. We slikken te veel en te lang. Dat kan schadelijk zijn. Maar wat als je wilt afbouwen?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.