Page 26

vi i villa fikse inne Dyrk blomster og urter nær et stort vindu som gir plantene rikelig med dagslys.

Lag en plantehylle Av Anna og Anders Jeppsson$" 

# " !

# !

GJØR DET SELV! Sag de fire benene A i ca. 30 graders vinkel i toppen og rund dem nederst.

1

3

Legg begge "stigene" på gulvet med toppen mot hverandre, pass på at de ligger rett, og monter dem sammen med gangjern.

letrinnet. Prøv deg fram ved å dra benene til rett avstand og legg i hyllen og marker listenes plassering på hylletrinnets underside.

2

4

6 7

Dette gjør du:

Borre 2 cm dype hull for rundstaven D i benene A. Montere og lim de to "stigene" med A og D. Skru i skruer gjennom benene A i rundstavene D.

26 viivilla Mars 2013

Sag med godt mål bordene B til hylleplater. Hvert hylleplan består av to bord.

5

Skru og lim fast hylleplanlistene C i passe avstand på det underste hyl-

Legg i øvrige hylletrinn på samme måte.

Legg i alle hylletrinnene, marker hvor de skal sages av og sag.

MATERIALER: Høvlet virke 34x45mm, á. 8,2 meter 4 stk. á 2050mm (A) Ytterpanelbord 22x95 mm, ca. 9 meter (B) Ytterpanelbord 22x45 mm, ca. 2 meter 10 stk. á 190mm (C) Rundstav Ø á 25 mm, ca. 2,5 meter 10 stk. á 250mm (D) Gangjern 2 stk. Skruer og lim

Vi i Villa 02/2013  

Sett farge på badet