Szakmakínáló 2021-2022

Page 1


Tisztelt Olvasóink! Kedves Diákok, Szülők, Pedagógusok! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten fontosnak tartja a pályaorientáció, pályaválasztás kérdését. Azon dolgozunk, hogy a tanulók a saját pályaválasztási döntésükhöz hiteles információkat kapjanak önmagukról, személyiségjellemzőikről és a munkaerő-piaci környezetről. Különböző rendezvényekkel segítünk abban, hogy a pályák világáról megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a diákok, ezáltal megalapozva a sikeres szakképzési életútjukat. Mindezek megvalósítása érdekében tájékoztatókat tartunk osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken és pályaválasztási rendezvényeken. Kiemelten kezeljük, hogy a tanulók valós tapasztalatokat szerezzenek a munka világának megismerése során, ezért gyár- és üzemlátogatási lehetőséget biztosítunk a számukra. Folyamatosan informáljuk az iskolákat ezekről a lehetőségekről és az általunk, vagy partnereink által szervezett pályaválasztással kapcsolatos rendezvényekről. Célunk az, hogy a fiatalok szakmaismeretét és önismeretét komoly, játékos formában bővítsük. Folyamatosan változó világunkban igyekszünk felkészíteni őket arra is, hogy rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a szüntelenül változó körülményekhez, és adott esetben úgy tudjanak váltani, hogy azzal a külső és a belső világuk összhangba kerüljön. Hisszük azt, hogy a gondos körültekintéssel megválasztott pálya biztos alapot nyújt a jövőre is. Egy szakmát elsajátítani sok féle úton lehet. Van, aki családi hagyományokon keresztül ismer meg különböző mesterségeket, van, akit a kíváncsisága, az érdeklődése hajt, és persze akad olyan is, aki azért választ egy-egy szakmát, mert jobb nem jutott az eszébe. Minden esetben szükséges azonban a tanulás. Manapság erre könnyen elérhető eszközök is a segítségünkre vannak, hiszen bizonyos szakmai ismeretek, fogások, eljárások az internet segítségével is könnyen elsajátíthatók. Ahhoz azonban, hogy valaki megismerhesse egy szakma minden elemét, szükséges a szervezett keretek közötti tanulás, azaz iskolába kell járni, mesteremberektől kell tanulni. Fontos tudni azt is, hogy a jól képzett szakemberekre mindig szükség van, és egyáltalán nem túlzás az a gyakran emlegetett szlogen: „Egy jó szakma felér egy diplomával”. Jó böngészést, tájékozódást kívánunk, forgassák sikerrel Szakmakínálónkat!


A MAGYARORSZÁGI SZAKKÉPZÉS RENDSZERE Attól függően, hogy az a szakma, melyet választunk mennyi idő alatt sajátítható el, a magyarországi iskolarendszer is több lehetséges választást kínál számunkra. Tanulhatunk szakmát középfokú képzésben, így lehetünk például asztalosok, eladók, szakácsok, ápolók vagy akár informatikusok is. Az is lehet, hogy olyan szakmát szeretnénk megtanulni, amelyhez felsőfokú végzettség, azaz diploma szükséges, mint például a tanár, orvos, jogász, építészmérnök. Szerencsére az iskolarendszer lehetőséget ad arra, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő tanulási formát, így bizony felnőttként is újabb és újabb szakmát sajátíthatunk el. Általában, amikor szakképzésről beszélünk, akkor olyan szakmákra gondolunk, melyek a középfokú oktatásban tanulhatók. A szakképzés magyarországi rendszere 2020. őszétől átalakul, így az idei tanévben már a következő iskolatípusokba lehet jelentkezni: Szakképző iskola (3 éves képzés). Az első évfolyamon ágazati ismereteket adó képzés folyik, és ágazati alapvizsgával fejeződik be. A szakmai gyakorlati oktatás az iskola tanműhelyeiben zajlik. Az ezt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül, vállalati képzőhelyen. Valamennyi szakmai képzés ösztöndíjra jogosít. A sikeres szakmai vizsga után a tanulók további két év alatt felnőttoktatás keretében érettségire készülhetnek fel, emelt óraszámú közismereti tantárgyakat tanulva. Érettségi vizsgát négy tárgyból kell tenni, a szakmai végzettség alapján mentesülnek az ötödik tárgy vizsgája alól. Technikusképzés (5 éves képzés). Az első két évfolyamon ágazati ismereteket adó képzése folyik. A 11-13. évfolyamon lehetőség nyílik a duális képzésre, tehát az iskolai tanműhelyek helyett munkaszerződéssel cégeknél sajátíthatják el a szakmai gyakorlati ismereteket a diákok a képzés alatt jövedelemhez juthatnak, továbbá az ágazati ösztöndíjra is jogosultak. A 13. évfolyam végén négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak. Megkapják az érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül. Ahogy látható, mindkét iskolatípusban a képzés elején ágazati alapképzés folyik. Bár a képzési idő nem azonos, de a szakmai tartalom mindkét iskolatípus képzésében megegyezik ebben a szakaszban, ami átjárhatóságot biztosít a két iskolatípus között.

A képzés első szakaszát ágazati alapvizsga zárja, amely bizonyítja, hogy a tanuló megfelelően elsajátította a szakma alapjait, így tovább léphet a speciális szakmai tartalmak megismerésében. A szakképzésben résztvevő tanulók a tanulmányi eredményeiktől függő mértékű ösztöndíjat kapnak a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta. A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér legalább hatvan százaléka, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér összege. Ez 2020-ban a 96 600 és 161 000 forint közötti összeget jelent egységesen. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit és az ágazati készségtanács által az adott szakmára vonatkozó javaslatában meghatározott mértéket. A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként megilletik a duális képzőhelyen a tanuló által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni védőfelszerelés, cafeteria). Az egyéb juttatást a tanuló által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A szakképzés rendszerében a 2020/2021. tanévtől a következő ábrán összefoglalt képzési útvonalak állnak rendelkezésre. Erről az is leolvasható, hogy valamennyi iskolatípus és képzési szint kínál továbblépési lehetőséget, biztosítja a különböző tanulási lehetőségek elérését.

3


ÚJ ÁGAZATOK, SZAKMÁK JEGYZÉKE BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT ÁGAZAT A bányászat, mint szakma egyidős az emberiséggel. A mai összetett szaktudást, a modern gépi berendezések működtetését igényli. Ezen a területen dolgozók teremtik meg az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások alapjait is. A fémek előállítása és megmunkálása évezredek óta meghatározza az emberiség történelmének fejlődését. A modern kohászat ma és a jövőben is az ipar meghatározó területe. A folyékony fémek (vas, acél, alumínium, réz) előállítása és alakítása izgalmas kihívás a fiatalok részére. A fluidumbányászat századunk egyik legfontosabb ipari tevékenysége, hiszen a szénhidrogének és az édesvíz szerepe országok, régiók jövőjében vitathatatlan. A fluidumok, így a kőolaj alapó üzemanyagok a gépek fő mozgatói, a földgáz az elsődleges fűtóanyag, az édesvíz pedig folyamatosan a legfontosabb ásványi nyersanyaggá válik. Ahhoz, hogy a felszínre hozzuk több kilométer mélységből, speciális berendezésekre és szakképzett személyzetre van szükség. Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik szeretnek a szabadban dolgozni, műszaki érdeklődésük van, szeretik a nagy teljesítményű gépeket, és szivisen szereznek szerteágazó ismereteket több műszaki tudományterületen is. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Bányaipari technikus » Fluidumkitermelő technikus » Kohász és öntész technikus • Kohász • Öntész Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakközépiskolai képzésben » Fluidumkitermelő » Bányaművelő » Fémelőállító » Öntvénykészítő • Vas és acél • Könnyűfém

4

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ÁGAZAT A szakmaterület a fogtechnikus és az optikus ágazatokat foglalja magában. A fogtechnikusok minősített fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, fogműveket készítenek. Munkájuk célja, hogy pótolják a hiányzó természetes maradó fogakat, megoldják a funkcionális és esztétikai problémákat. A fogpótlások készítésénél szakmai gnathológiai, esztétikai, fonetikai, higiéniai, szociális szempontokat vesznek figyelembe. Munkájuk garanciavállalás mellett, rendkívül precizitást, forma- és színérzéket, kreativitást igényel. Duális képzés keretein belül, a gyakorlatban először manuálisan készítitek el a feladataikat, majd a digitális kompetenciákra építve CAD/CAM technikákat, 3D nyomtatást és egyéb digitális technikákat is alkalmazhatnak. Szaknyelven kommunikálnak. A technika és technológiai fejlődés rendkívül gyors, ez azonnali új ismeret elsajátítást és alkalmazást követel meg minden szakembertől. Az optikai terület szakemberei hozzá segítenek ahhoz, hogy szemorvos vagy optometrista vizsgálatai után az ügyfelek megfelelő szemüveget kaphassanak, mert a jó látás mindenki számára elengedhetetlen. Az optikus képzések során a fiatalok megismerkedhetnek a geometriai és fizikai optika alaptörvényeivel, emellett szemészeti és kereskedelmi ismeretekkel gazdagodnak, Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt tanműhelyekben, vállalati helyszíneken, és optikai szaküzletekben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a precizitás, felelősségtudat, és a vásárlókkal történő kommunikáció. Választható képzések érettségi után 3 éves képzéssel » Fogtechnikus Választható képzések érettségi után 2 éves képzéssel » Optikus technikus Választható képzések 3 éves szakközépiskolai képzésben » Optikai termékkészítő EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésénke támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon – kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál – sajátíthatják el a magas színtű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik, a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területén 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 16 éves korukban kell szakmát,


• Epidemiológiai szakápoló • Diabetológiai szakápoló • Alapellátási közösségi szakápoló » Klinikai laboratóriumi szakasszisztens • Mikrobiológiai szakasszisztens • Kémiai laboratóriumi szakasszisztens • Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens » Perioperatív szakasszisztens • Műtéti szakasszisztens • Aneszteziológiai szakasszisztens • Intervenciós szakasszisztens » Radiográfiai szakasszisztens • Nukleáris szakasszisztens • Sugárterápiás szakasszisztens • CT/MR szakasszisztens » Szövettani szakasszisztens • Citológiai szakasszisztens • Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens majd 17 éves korukban szakmairányt választani. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára. Választható képzések és szakmairnyok 5 éves technikumi képzésben » Egészségügyi asszisztens • Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus • Perioperatív asszisztens • Endoszkópos asszisztens • Gyógyszertári asszisztens • Kardiológiai és angiológiai asszisztens • Radiográfiai asszisztens • Fogászati asszisztens • Klinikai neurofiziológiai asszisztens » Egészségügyi laboráns • Klinikai laboratóriumi asszisztens • Szövettani asszisztens » Gyakorló ápoló • Felnőtt betegápoló • Csecsemő és gyermekápoló • Mentőápoló » Ortopédiai műszerész » Rehabilitációs terapeuta • Gyógymasszőr • Ergoterapeuta • Fizioterápiás asszisztens Választható képzések és szakmairányok 6 éves technikumi képzésben » Ápoló • Felnőtt intenzív szakápoló • Gyermek intenzív szakápoló • Nefrológiai szakápoló • Onkológiai szakápoló • Pszichiátriai szakápoló • Sürgősségi szakápoló • Légzőszervi szakápoló • Hospice szakápoló • Geriátriai szakápoló • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

ELEKTRONIKAI ÉS ELEKTROTECHNIKAI ÁGAZAT A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek kialakulása is megfigyelhető. A műszaki területen az érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került meghatározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonos. Az alapozó szakasz végén lehetőség nyílik a különböző szakirányok közötti választásra, ezzel biztosítva átjárhatóságot az egyes szakmaterületek között. A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok – szakképzettségtől függően – alkalmassá válnak vezérlési és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére. Olyan átfogó műszaki ismereteket szerezhetnek, amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati környezetben történő munkavégzésre. Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló technológiai környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok folytatására is. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Automatikai technikus • Gyártástechnika • Autóipar • Épületautomatizálás • Energetika és petrolkémia » Elektronikai technikus » Erősáramú elektrotechnikus » Ipari informatikai technikus » Közlekedésautomatikai technikus Választható képzések és szakirányok 3 éves szakközépiskolai képzésben » Elektronikai műszerész » Villanyszerelő • Épületvillamosság • Villamoshálózat • Villamos készülék és berendezés

5


ÉLELMISZERIPARI ÁGAZAT Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta felhasznált termékek. Számos élelmiszer fajta létezik, ezek fajtái és számuk folyamatosan nő. A sokszínű kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de meg kell őrizniük a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is. Magyarország híres az élelmiszeriparáról és hagyományos élelmiszereiről. Gondoljunk híres borainkra, a téli szalámira, édességeinkre stb. Nem is hinnénk, hogy, mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink megfelelő minőségű előállításához. Az élelmiszeripartól elvárjuk, hogy az élelmiszerek tartalmasak, egészségesek, finomak és egészségünkre biztonságosak legyenek. Az élelmiszerekkel szembeni elvárások rohamosan változnak és emelkednek. A fogyasztók igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett szakemberek tudják biztosítani. A minőségi élelmiszer-előállítók számára mindig biztosított a megbecsülés és a biztos munkahely. Élelmiszeripari szakmákat tanulók számára egy sokszínű, érdekes tudás nyílik meg. Választható képzések 5 éves technikumi képzésben » Bor- és pezsgőgyártó technikus » Erjedés- és üdítőital-ipari technikus » Élelmiszer-ellenőrzési technikus » Élelmiszeripari gépésztechnikus » Húsipari technikus » Sütő- és cukrászipari technikus » Tartósítóipari technikus » Tejipari technikus Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő » Édességkészítő » Élelmiszeripari gépkezelő » Hentes és húskészítmény készítő » Kistermelői élelmiszerelőállító » Pék » Pék-cukrász » Szőlész-borász » Tartósítóipari termékkészítő » Tejtermékkészítő ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT Az építőipar azon iparágak gyűjtőneve, amelyek az épített környezetet hozzák létre. Az építőipar az emberrel együtt fejlődött, felépítményei körülvesznek bennünket a mindennapokban. Az ágazat meghatározó súlyú az ország gazdaságában, sőt napjainkban szinte minden nemzetgazdaság meghatározó iparága. Duális képzés keretében a diákok a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, vállalati és külső építési helyszíneken, munkavégzés közben korszerű berendezések és eszközök segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismeretek. Azon tanulóknak ajánljuk az építőipar szakképesítéseit, akik szeretnek a szabadban dolgozni, alkotni, létrehozni akarnak és látni kívánják annak eredményét. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben: » Faipari technikus » Magasépítő technikus » Mélyépítő technikus • Vízügy • Közmű • Útépítő

6

» Hidegépítő és- fenntartó technikus » Útépítő, vasútépítő, és fenntartó technikus Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakközépiskolai képzésben: » Ács » Tetőfedő » Burkoló » Szerkezetépítő és szerelő » szigetelő » Bádogos » Festő, mázoló, tapétázó » Épületszobrász és műköves » Kőfaragó » Kőműves » Szárazépítő » Útépítő és útfenntartó ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT Az épületgépészet ágazat biztosítja az épület használói számára a komfortérzetet, ivóvizet, a keletkező szennyvíz elvezetését, a megfelelő hőmérsékletet, a megfelelő minőségű és paraméterű levegőt. Az épületgépészet jelentős részében az épületeken belüli csőhálózatokkal, azok szerelvényeivel és a hozzájuk kapcsolódó berendezésekkel foglalkozik. Az ágazat gyorsan reagál a környezetvédelmi és a modernizáció kihívásaira, az új technológiák alkalmazására. Duális képzés keretben a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, vállalati helyszíneken és külső építési helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. Az ágazat szakmái kiváló választás mindazoknak, akik érdeklődnek a gépészet iránt, és olyan szakmára vágynak, ahol alkotni és folyamatosan fejlődni szeretnének. Választható képzések 5 éves technikumi képzésben » Épületgépész technikus Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő » Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő » Víz- és csatornarendszer szerelő


GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magába. A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást. A képzés során a pénzügyi-számviteli, valamint a vállalkozási ügyvitel választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek e területek sajátosságaival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon a tanulóknak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy az oktatási intézményekben elsajátított elméleti ismeretanyagot, vállalatoknál, intézményeknél egészítsék ki az adott szakma gyakorlatiismereteivel. A tanulmányok során a tanulókban kialakul, illetve erősödik a precizitás, a rendszerszemlélet, valamint megismerik az üzleti kommunikáció alapjait, kapcsolatokat építhetnek ki akár jövőbeni munkahelyeikkel is. Választható képzések 5 éves technikumi képzésben » Pénzügyi-számviteli ügyintéző » Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző GÉPÉSZETI ÁGAZAT A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek kialakulása is megfigyelhető. A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részében közös műszaki alapozó oktatásban vesznek részt a tanulók. Ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között. A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajátítják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak és szükségesek. Az alapozás végén a tanulóknak lehetőségük nyílik a különböző szakirányok közötti választásra. Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz a magas szinten automatizált technológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is szívesen végzik, akik szeretnek alkotni, szerszámokat használni. Jó választás azoknak a fiataloknak is, akik nyitottak arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőfokú intézményben folytassák. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Gépésztechnikus • Ipar • Vegyipar • Vízgépészet » Gépgyártástechnológiai technikus » Légijármű-műszerész technikus » Légijármű-szerelő technikus » Vasútijármű-szerelő technikus Választható képzések szakképzőiskolai képzésben » CNC programozó » Építő-, szállító- és munkagépszerelő » Épület- és szerkezetlakatos » Finommechanikai műszerész » Gépi és CNC forgácsoló » Hegesztő » Ipari gépész

• Ipar • Vegyipar • Vízgépészet » Szerszám- és készülékgyártó HONVÉDELMI ÁGAZAT A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyarország biztonságáért és fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárokgenerációja nőhessen fel. A képzés során a honvéd kadét alapszakma választható szakirányainak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal, az autóipar és az informatika/infókommunikáció jelenével és jövőjével. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafegyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Fegyverműszerész technikus » Honvéd kadét • Automatikai technikus (autóipar) • Informatikai rendszer-, és alkalmazás-üzemeltető • Infokommunikációshálózat-építő és -üzemeltető technikus • Elektronikai technikus • Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem) • Logisztikai technikus • Honvédelmi igazgatási ügyintéző » Honvéd altiszt (ágazat megjelölésével) – előképzettséghez kötött » Fegyvergyártó szaktechnikus – előképzettséghez kötött » Fegyveroptikai szaktechnikus – előképzettséghez kötött INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában. Rendkívüli dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltetésétől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé. Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos alapot adnak.

7


Választható képzések 5 éves technikumi képzésben » Infokommunikációshálózat-építő és -üzemeltető technikus » Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus » Szoftverfejlesztő és- tesztelő » Távközlési technikus KERESKEDELEM ÁGAZAT A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredményeként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, azaz a fogyasztóhoz. A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált duális képzés, amelynek során a tanulók megismerik a pálya szépségeit, nehézségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerkednek új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek a munkafolyamatokat segítik. Előtérbe kerül a szakmai idegen nyelv elsajátítása. Ismereteket szereznek au áruforgalom lebonyolításáról, az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói tevékenységről, valamint a termelési és gazdálkodási folyamatokról. A képzés segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, a saját egyéni életpályájuk reális megtervezésében. Kialakul bennük a szakma iránti szeretet, a munkakörhöz szükséges magatartás és felelősségérzet. Választható képzések és szakmairányok 5 éves képzésben » Idegen nyelvű ipari- és kereskedelmi technikus • Gépjárműgyártás • Általános gyártás • Kereskedelmi logisztika » Kereskedő és webáruházi technikus Választható képzések 3 éves szakképzősikolai képzésben » Kereskedelmi értékesítő KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁGAZAT A természettudományi és műszaki ismeretekre épülő képzések elősegítik, hogy a jövőben egy egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább zöld világban éljünk. A képzésben a környezet- és természetvédelem, vízügy, hulladékgazdálkodás választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban,

8

vállalati helyszíneken és külső helyszíni mérések által, korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válással kialakul a környezettudatos szemlélet, és a felelősségérzet a minket körülvevő környezetért és a különböző természeti és épített környezeti értékek megőrzéséért. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Környezetvédelmi technikus • Természetvédelem • Hulladékhasznosító, -feldolgozó • Környezetvédelem • Igazgatás » Vízügyi technikus • Általános (településen kívüli) • Viziközmű • Szennyvízkezelő Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Hulladékfeldolgozó munkatárs » Vízügyi munkatárs KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek kialakulása is megfigyelhető. A műszaki területen érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került meghatározásra, ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között. A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozás végén a tanulónak lehetősége nyílik a különböző szakirányok közötti választásra. Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés és szállítmányozás különböző területein tudnak elhelyezkedni – úgymint hajózási terület, vasúti, légi és közúti fuvarozással összefüggő területek, szállítmányozás, logisztikai szervezés, komplex munkakörökben. A tanulók számára lehetőség van a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Hajózási technikus » Kocsivizsgáló technikus » Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus • Közlekedés (közút, vasút) • Légi • Hajózás • Jegyvizsgáló » Logisztikai technikus • Logisztika és szállítmányozás • Vasúti árufuvarozás Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésekben » Képesített hajós » Kishajóépítő és- karbantartó KREATÍV ÁGAZAT A kreatív terület azon szakképesítéseit foglalja össze, amelyekhez kreativitás, kézügyesség és fantázia szükséges. A kreatív ágazathoz tartozó képzések során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra, akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják szépségének teljes palettáját.


A képzés során a fiatalok megismerkednek a ruhaipar technikáival és a nyomdaipar rejtelmeivel. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt külső helyszínen, korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a kreatív gondolkodás. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Könnyűipari technikus • Bőrfeldolgozóipar • Cipőkészítő • Ortopédiai cipész • Ruhaipar • Textilipar » Nyomdaipari technikus • Nyomdaipari gépmester • Nyomdaipari előkészítő • Nyomtatványfeldolgozó Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Bőrtermékkészítő • Bőrdíszműves • Cipőkészítő • Ortopédiai cipész » Divatszabó • Női szabó • Férfiszabó » Asztalos » Kárpitos » Nyomdász • Nyomdaipari gépmester • Nyomdaipari előkészítő • Nyomtatványfeldolgozó » Textilgyártó • Fonó • Szövő • Kötő • Nemszőtt-termék gyártó KREATÍV: KULTÚRA ÉS MŰVÉSZET ÁGAZAT A kreatív kultúra és művészet terület szakembereit motiváltság, problémaérzékenység, fejlődőképesség és együttműködési készség jellemzi. A képzés során a fiatalok megismerkednek a fotó-, filmkészítés és színháztechnikával és a divat rejtelmeivel. Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a változatos képző és iparművészeti alkotómunka, aki szeretné a vizuális környezetünket formálni, szakmai feladatait egyedi módon megoldani, munkafeltételeit, megrendelői bázisát önállóan kialakítani, esetleg tanulmányait a művészeti felsőoktatásban folytatni. Népi kézművesként örömét leli a funkcionális és dísztárgyak reprodukálásában vagy újraalkotásában. A hang és a film szakterület esetében, aki művészi beállítottságú, érdeklik a modern technikai eszközök, szeretne változatos munkát végezni, képes csoportban egyéni felelősségvállalással dolgozni, és jó kommunikációs készséggel, kapcsolatépítő képességekkel bír. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Fotográfus • Művészeti fotográfus • Kreatív fotográfus » Grafikus » Divat-, jelmez- és díszlettervező

» Dekoratőr » Mozgókép- és animációkészítő » Színház- és rendezvénytechnikus • Színpadtechnikus • Porondtechnikus • Színpadi hangtechnikus • Színpadi világítástechnikus • Színpadi vizuáltechnikus » Hangtechnikus Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Kerámia- és porcelánkészítő • Gipszmodell-készítő • Porcelánfestő • Kerámia- és porcelántárgy készítő MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZAT A mezőgazdasági szakmában a technikai fejlődés következtében egyre nagyobb szerepet tölt be a gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi munka szépsége ötvöződik. Együtt található meg benne a legkorszerűbb gépesítés, digitalizáció és a hagyományos kézműves gazdálkodás. A mezőgazdasági termelés és szolgáltatások az élővilággal, az élőlényekkel való foglalatosságot jelentik – a természeti, biológiai meghatározottságaik miatt – sajátos feltételeket teremtenek, nagy kihívást jelentenek az innovációk (vagyis újítások és új eljárások) gyakorlati elterjesztése és elterjedése számára. A területhez tartozik a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság gépesítése, vadgazdálkodás és halászat, földmérés, valamint térinformatika, amelyek mind a termelés/termesztés mind a szolgáltatások sokszínűségét kínálják. A legszélesebb érdeklődésnek is megfelelnek. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Erdésztechnikus » Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus » Kertésztechnikus • Dísznövénytermesztő, virágkötő • Zöldségtermesztő • Gyümölcstermesztő • Gyógynövénytermesztő • Parképítő és fenntartó

9


» Mezőgazdasági gépésztechnikus » Mezőgazdasági technikus • Állattenyésztő • Növénytermesztő Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Erdész » Gazda • Állattenyésztő • Növénytermesztő • Lovász » Kertész » Mezőgazdasági gépész RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakképesítéseket foglalja magába. A közszolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) ismeretekre épülő képzések az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani. Az adott szakterület az érdeklődő, illetve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja. A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet választható szakirányoknak megfelelően a fiatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, valamint kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Közszolgálati technikus • Közigazgatási ügyintéző • Rendészeti technikus » Rendőrtiszt helyettes – előképzettséghez kötött • Bűnügyi • Közlekedési • Közrendvédelmi • Határrendészeti Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Rendészeti őr SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ÁGAZAT A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek kialakulása is megfigyelhető. A szakmaterület jellemzi a magas szintű automatizáltság, az itt végzet fiatalok megalapozott tudással rendelkeznek az Ipar 4.0 gyártási rendszereihez. A műszaki területen érintett szakmaterületek esetén, közös műszaki alapozás került meghatározásra, ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között. A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozás végén a tanulóknak lehetősége nyílik a különböző szakirányok közötti választásra. Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik érdeklődnek a gépjárművek iránt, szeretik a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni. Olyan szakmára vágynak, amellyel kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, jó perspektí-

10

vát és változatos feladatokat kínál. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására. Választható képzések és szakmairányok technikumi képzésben » Alternatív járműhajtási technikus » Gépjármű-mechatronikai technikus • Szerviz • Gyártás » Ipari szervíztechnikus » Járműipari karbantartó technikus » Mechatronikai technikus Választható képzések és szakmairányok 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Autógyártó » Fémszerkezetfelület-bevonó » Gépjármű-mechatronikus » Szerviz, gyártás • Gyártósori gépbeállító • Járműfényező • Járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonó • Karosszérialakatos • Mechatronikus karbantartó SPORT ÁGAZAT A sport ágazaton belül két képzés érhető el a diákok számára. Az egyik a fitness-wellness instruktor képzés, amely a szabadidősport szakember-igényét hivatott kielégíteni, a másik a sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező képzés, amely sportág-specifikusan a versenysport egyre növekvő szakember igényét igyekszik kielégíteni. A képzés során a diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, széles bázisú alaptudásra tesznek szert, amely kiválóan alkalmas akár a munkaerőpiacon való helytállásra, akár a sporttudomány területén felsőoktatás keretében történő továbbtanulásra. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt sportlétesítményekben, fitness termekben, korszerű eszközpark segítségével, valamint sportegyesületi keretek között sajátíthatják el a magas szintű gyakorlati és szakmódszertani ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a sportolás iránti elkötelezettség, felelősség más személyek iránt az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás iránti igény kialakítása terén. Választható képzések 5 éves technikumi képzésben » Fitness-wellness instruktor » Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszerveztő Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló sport ágazati képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik. SZÉPÉSZET ÁGAZAT Manapság a szépségiparnál csak az informatika fejlődik gyorsabban és dinamikusabban. A növekedés Magyarországon is jól érzékelhető. A tudomány gyors fejlődése a szépségiparban is szükségessé tette a magas technológiai tudást. Az ágazatban tudással megalapozott, személyre szabott, megtervezett, megbízható szolgáltatásra van szükség valamennyi területen, ezért a kozmetikus, a fodrász és a kéz- és lábápoló szakemberek technikusi képzés keretében a szakképzettség megszerzése mellett érettségi bizonyítványt is szereznek.


Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel a szépség, a divat, az új dimenziók megismerése. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Fodrász » Kéz- és lábápoló technikum » Kézápoló és műkörömépítő » Speciális lábápoló » Kozmetikus technikus SZOCIÁLIS ÁGAZAT Az ágazat a gyermekjólléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is -, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi, a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani. Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése a cél. A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői hálózatokat is -, javítóintézetekben, valamint a szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális elemeit. A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek. az emberi jogok és gyermeki jogok -, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és elfogadás – képviselésére. Választható képzések 5 éves technikumi képzésben » Kisgyermekgondozó, -nevelő » Szociális és gyermekvédelmi asszisztens » Szociális és rehabilitációs szakgondozó » Szociális és mentálhigiénés szakgondozó – előképzettséghez kötött Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Gyermek- és ifjúsági felügyelő » Szociális gondozó és ápoló TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, továbá érdeklődni a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít. Tanulmányok során a hagyományos magyar vendégszeretet fo-

galmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor az üzlet tevékenység alapjait is elsajátíthatják. A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak, emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is. A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb szakmákat sajátítják el. Választható képzések és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben » Cukrász szaktechnikus » Szakács szaktechnikus » Vendégtéri szaktechnikus » Turisztikai technikus » Turisztikai szervező » Idegenvezető Választható képzések 3 éves szakképzőiskolai képzésben » Cukrász » Panziós-fogadó » Pincér – vendégtéri szakember » Szakács VEGYIPARI ÁGAZAT A szakmaterület a vegyipari, gyógyszeripari, műanyagipari, gumiipari és papíripari területeket fogja össze. A főleg természettudományi ismeretekre épülő képzések biztosítják, hogy ezen iparágak legkorszerűbb szakmai ismereteit sajátítsák el a tanulók, ezáltal a magas hozzáadott értéket teremtő hazai vegyipar szakember utánpótlásai legyenek. A képzés során a vegyipar, gyógyszeripar, műanyagfeldolgozóipar, gumiipar, papír- és feldolgozóipar választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a területek sajátosságaival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon a tanulóknak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy az oktatási intézményekben elsajátított elméleti ismeretanyagot, az iparágat képviselő vállalatok jól felszerelt laboratóriumaiban, ipari méretű kísérleti üzemeiben, korszerű eszközpark segítségével kiegészítsék az adott szakma gyakorlati ismereteivel. A tanulmányok során a tanulókban kialakul, illetve erősödik a precizitás, a felelős, biztonságtudatos munkavégzés, illetve a környezettudatos szemlélet és a minőségbiztosítás iránti elkötelezettség. Választható képzések és szakmairányok 5 éves képzésben » Vegyész technikus • Általános laboráns • Termelési folyamatirányító » Műanyag-feldolgozó technikus » Gumiipari technikus » Papírgyártó és –feldolgozó, csomagolószergyártó technikus • Papírgyártó és -feldolgozó • Csomagolószergyártó Választható képzések és szakmairányok éves szakképzőiskolai képzésben » Gyógyszerkészítmény-gyártó » Műanyagfeldolgozó » Abroncsgyártó » Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószergyártó • Papírgyártó és -feldolgozó • Csomagolószergyártó » Vegyipari rendszerkezelő

11


BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT ÁGAZAT Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola 3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 14. 47/321-441

http://trefort.info/

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ÁGAZAT 3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8. 46/555-376

www.ferenczi.hu

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT 3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

46/555-376

www.ferenczi.hu

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

06 20 230 0215 https://jngszi-miskolc.hu/

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Ózdi SZC Bródy Imre Technikum

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10.

47/321-322

http://kossuthgimi.hu/

3600 Ózd Petőfi út 20.

T: 48/572067

http://www.brody-ozd.sulinet.hu

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

T:48/512-351

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

ELEKTRONIKAI ÉS ELEKTROTECHNIKAI ÁGAZAT 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 7.

46/505-290

www.blathy.hu

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

06 20 230 0215 https://jngszi-miskolc.hu/

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18. SzakképzőIskola és Gimnázium Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. Technikum és Szakképző Iskola Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

49/542-180

https://brassai.info/

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon Ózdi SZC Bródy Imre Technikum

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

48/311-422

https://irinyi-ref.hu/

3600 Ózd Petőfi út 20.

48/572-067

http://www.brody-ozd.sulinet.hu

Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola

3600 Ózd Bolyki főút 2. Telephely: 3600 Ózd Árpád vezér út 13. 3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/473-211 48/572-044 48/512-351

www.gasziozd.hu

ÉLELMISZERIPAR ÁGAZAT 3527 Miskolc Sajószigeti út 9/A

46/320-450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

3540, Mezőcsát, Kossuth u. 12.

49/552-065

http://www.csatigimi.hu

3416 Tard, Béke tér 3.

70/492-84-70

https://www.forrassuli.hu/

3533 Miskolc, Bolyai Farkas út 10

46/439-278

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.

48/430-035

http://serenyi.sulinet.hu/

3910 Tokaj, Tarcali u. 52.

47/552-005

http://mgtokaj.hu/

3900 Szerencs Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26. 3600 Ózd Bolyki főút 2. Telephely: 3600 Ózd Árpád vezér út 13 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

47/523-340

http://mggeorgikon.hu/

48/473-211 48/572-044 48/512-603

www.gasziozd.hu

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT 3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

46/530-432

http://kos-miskolc.hu/

3527 Miskolc Sajószigeti út 9/A

46/320450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Északi ASzC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Északi ASzC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Sz.Sz.C. Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

www.don-bosco.sulinet.hu

46/587-246

www.abasamuel-encs.hu/

Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Abakusz Szakközépsikola és Alapfokú Művészeti iskola

3800 Szikszó Kálvin tér 3.

70/623-28-40

Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola

3882 Abaújkér, Rákóczi utca 8.

47/332007

http://www.abaujkeriskola.hu/index.php

3752 Szendrő, Fő út 34.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

12


Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

3800 Szikszó, Szent Anna út 33.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3950 Sárospatak, Arany János utca 5.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.

48/310-034

http://www.deaksuli.hu

Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

3780 Edelény, Bányász út 27/A.

48/473-211 48/572-044 48/521-115, 48/521-116 48/342-017

www.gasziozd.hu

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola

3600 Ózd Bolyki főút 2. Telephely: 3600 Ózd Árpád vezér út 13 3770 Sajószentpéter Kálvin tér 2.

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET 3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

46/530-432

http://kos-miskolc.hu/

3527 Miskolc Sajószigeti út 9/A.

46/320450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

49/542-180

https://brassai.info/

Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola

www.pagszi.sulinet.hu , www.facebook.com/Pagszi https://www.facebook.com/EdelenyiNyitottAjtoBaptista

3900 Szerencs, Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

3950 Sárospatak, Arany János utca 5.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.

48/310-034

http://www.deaksuli.hu

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

FA ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. Szakképző Iskola Miskolci SZC Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 3529 Miskolc, Áfonyás u. 18.

46/530-432

http://kos-miskolc.hu/

46/562-200

www.martinjanos.hu

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon

3950 Sárospatak, Arany János utca 5.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

GÉPÉSZET ÁGAZAT 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10.

46/412-444

www.agysz-miskolc.hu

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3527 Miskolc Sajószigeti út 9/A

46/320450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

46/530-432

http://kos-miskolc.hu/

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3540, Mezőcsát, Kossuth u. 12.

49/552-065

http://www.csatigimi.hu

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola Sz.Sz.C. Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

49/542-180

https://brassai.info/

3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

46/587-246

www.abasamuel-encs.hu/

Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Szikszói Szakképző Iskola és Szakgimnázium

3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 22.

46/396 904

https://www.szikszosuli.hu/

Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Északi ASzC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

3752 Szendrő, Fő út 34.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3800 Szikszó, Szent Anna út 33.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

48/430-035

http://serenyi.sulinet.hu/

3910 Tokaj, Tarcali u. 52.

47/552-005

http://mgtokaj.hu/

3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 14.

47/321-441

http://trefort.info/

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

3950 Sárospatak, Arany János utca 5. 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth L. utca 26.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

47/523-340

http://mggeorgikon.hu/

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.

48/310-034

http://www.deaksuli.hu

Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola

3600 Ózd Bolyki főút 2. Telephely: 3600 Ózd Árpád vezér út 13

48/473-211 48/572-044

www.gasziozd.hu

13


Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola

3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/512-351

3770 Sajószentpéter Kálvin tér 2.

48/521-115, 116 www.pagszi.sulinet.hu , www.facebook.com/Pagszi

Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

3780 Edelény, Bányász út 27/A.

48/342-017

www.facebook.com/EdelenyiNyitottAjtoBaptista

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

HONVÉDELEM ÁGAZAT 3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10.

47/321-322

http://kossuthgimi.hu/

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum

GAZDÁLKODÁS ÉS MENDZSMENT ÁGAZAT 3532 Miskolc, Rácz Á. U. 54-56. 46/531-517

www.barossg-miskolc.sulinet.hu

Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium

3529 Miskolc, Jászi u.1.

46/563384

www.faymisk.eu

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Közgazdasági Technikum Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10. Technikum és Szakképző Iskola SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 3910, Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20.

49/500-033

http://www.szlgimi.hu

49/542-180

https://brassai.info/

47/352-026

www.tfg.hu

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

47/521-104

https://katolikuskeri.hu/

Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

48/311-422

https://irinyi-ref.hu/

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.

48/310-034

http://www.deaksuli.hu

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium

3600 Ózd, 48-as út 6.

48/479-153

www.szikszi-ozd.hu

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatiai Technikum

INFORMATIKAI ÉS TÁVKÖZLÉSI ÁGAZAT 3525 Miskolc, Palóczy út 3. 46/500-930

http://kkszki.hu/

Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium

3529 Miskolc, Jászi u. 1.

46/563384

www.faymisk.eu

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Dr. Ámbédkar Szakképző Iskola

3532 Miskolc, Tátra u. 2.

30/866-32-04

http://www.ambedkar.hu/

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

49/542-180

https://brassai.info/

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.

47/523-340

http://mggeorgikon.hu/

3910, Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20.

47/352-026

www.tfg.hu

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 12.

47/521-104

https://katolikuskeri.hu/

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum

3600 Ózd Petőfi út 20.

48/572-067

http://www.brody-ozd.sulinet.hu

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium

3600 Ózd, 48-as út 6.

48/479-153

www.szikszi-ozd.hu

Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon

3780 Edelény, Borsodi út 34.

48/525-028

www.sztjg.hu

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

48/311-422

https://irinyi-ref.hu/

KERESKEDELEM ÁGAZAT 3527 Miskolc Sajószigeti út 9./A

46/320-450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

3525 Miskolc, Hősök tere 1.

0646/530-340; www.szbi.hu/miskolc 0630/398-9827 46/347-881 www.berzeviczy-miskolc.hu

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3532 Miskolc, Herman O. u. 2.

46/508-252

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

06 20 230 0215 https://jngszi-miskolc.hu/

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3540, Mezőcsát, Kossuth u. 12.

49/552-065

http://www.csatigimi.hu

Sz.Sz.C. Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

46/587-246

www.abasamuel-encs.hu/

Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola 3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 14.

47/352611

www.kik-tokaj.hu

47/321-441

http://trefort.info/

Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

T.: 48/311-422

https://irinyi-ref.hu/

3600 Ózd Bolyki főút 2. Telephely: 3600 Ózd Árpád vezér út 13 3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

T: 48/473-211 48/572-044 T:48/512-351

www.gasziozd.hu

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

14

3533 Miskolc, Kabar u. 12.

www.mszc-szentpali.hu

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu


KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁGAZAT Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. 46/530-432 Szakképző Iskola SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 3910, Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20. 47/352026

http://kos-miskolc.hu/ www.tfg.hu

Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3780 Edelény, Borsodi út 34.

48/525-028

www.sztjg.hu

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.

47/523-340

http://mggeorgikon.hu/

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum

3532 Miskolc, Rácz Á. U. 54-56.

46/531-517

www.barossg-miskolc.sulinet.hu

Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium

3529 Miskolc, Jászi u. 1.

46/563384

www.faymisk.eu

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

49/500-033

http://www.szlgimi.hu

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10.

47/321-322

http://kossuthgimi.hu/

3950 Sárospatak, Arany János utca 5.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.

48/310-034

http://www.deaksuli.hu

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium

3600 Ózd, 48-as út 6.

48/479-153

www.szikszi-ozd.hu

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

3780 Edelény, Bányász út 27/A.

48/342-017

www.facebook.com/EdelenyiNyitottAjtoBaptista

KREATÍV ÁGAZAT 3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

46/530-432

http://kos-miskolc.hu/

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

3527 Miskolc Sajószigeti út 9/A

46/320-450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény Dr. Ámbédkar Szakképző Iskola

3532 Miskolc, Tátra u. 2.

30/866-32-04

http://www.ambedkar.hu/

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Balázs Győző Református Gimnázium

3531 Miskolc, Győri kapu 23

46/325-290

www.spic.hu

Sz.Sz.C. Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

46/587-246

www.abasamuel-encs.hu/

Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Abakusz Szakközépsikola és Alapfokú Művészeti iskola

3800 Szikszó Kálvin tér 3.

70/623-28-40

Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

3752 Szendrő, Fő út 34.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3800 Szikszó, Szent Anna út 33.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9.

48/310-034

http://www.deaksuli.hu

Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

3780 Edelény, Bányász út 27/A.

48/342-017

www.facebook.com/EdelenyiNyitottAjtoBaptista

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Északi ASzC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola Északi ASzC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18. 49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3533 Miskolc, Bolyai Farkas út 10

46/439-278

3910 Tokaj, Tarcali u. 52.

47/552-005

http://mgtokaj.hu/

3416 Tard, Béke tér 3.

70/492-84-70

https://www.forrassuli.hu/

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.

48/430-035

http://serenyi.sulinet.hu/

3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.

47/330-075

amszi.hu

3882 Abaújkér, Rákóczi utca 8.

47/332007

http://www.abaujkeriskola.hu/index.php

3752 Szendrő, Fő út 34.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

15


Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Rendvédelmi Technikum

3800 Szikszó, Szent Anna út 33.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.

47/523-340

http://mggeorgikon.hu/

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78, 46/412-060

https://www.mrszg.hu/

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. és Kollégium Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Közgazdasági Technikum SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20.

46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

49/500-033

http://www.szlgimi.hu

47/352-026

www.tfg.hu

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10.

47/321-322

http://kossuthgimi.hu/

3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/512-351

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

3780 Edelény, Bányász út 27/A.

48/342-017

facebook.com/EdelenyiNyitottAjtoBaptista

Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 31.

48/430-035

http://serenyi.sulinet.hu/

SPECIALIZÁL GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ÁGAZAT 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 46/412-444

www.agysz-miskolc.hu

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

49/505-280

https://szechenyi-mk.hu/

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

49/542-180

https://brassai.info/

3900 Szerencs Ondi út 8.

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Ózdi SZC Bródy Imre Technikum

3950 Sárospatak, Arany János utca 5.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

3600 Ózd Petőfi út 20.

48/572-067

http://www.brody-ozd.sulinet.hu

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/512-351

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

SPORT ÁGAZAT 3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. és Kollégium Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146. Közgazdasági Technikum SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 3910, Tokaj, Bajcsy-Zs. E. u. 18-20.

46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

49/500-033

http://www.szlgimi.hu

47/352-026

www.tfg.hu

Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

48/311-422

https://irinyi-ref.hu/

SZÉPÉSZET ÁGAZAT 3532 Miskolc, Rácz Á. U. 54-56.

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum

46/531-517

www.barossg-miskolc.sulinet.hu

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. és Kollégium Sz.Sz.C. Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskola 3900 Szerencs Ondi út 8.

46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

47/361-458

www.szerencsiszakkepzo.hu

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium Szikszói Szakképző Iskola és Szakgimnázium

3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/512-351

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 22.

46/396-904

https://www.szikszosuli.hu/

Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium

3882 Abaújkér, Rákóczi utca 8.

47/332-007

http://www.abaujkeriskola.hu/index.php

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 3529 Miskolc, Szigethy Mihály u. 8.

46/555-376

www.ferenczi.hu

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézményének Encs, Petőfi utcai telephelye MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

3525 Miskolc, Dayka G.u.4.

46/345-830

www.klevai.hu

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

46/360-125

www.szemere.miskolc.hu

3860 Encs, Petőfi u. 60.

46/530-340 30/398-98-27

www.szbi.hu/miskolc

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 25

20/230-02-15

https://jngszi-miskolc.hu/

Dr. Ámbédkar Szakképző Iskola

3532 Miskolc, Tátra u. 2.

30/866-32-04

http://www.ambedkar.hu/

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

49/500-033

http://www.szlgimi.hu

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum

16


Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

3540, Mezőcsát, Kossuth u. 12.

49/552-065

http://www.csatigimi.hu

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Sz.Sz.C. Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

49/542-180

https://brassai.info/

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.

47/352-611

www.kik-tokaj.hu

3860 Encs, Rákóczi Ferenc út 59.

46/587-246

www.abasamuel-encs.hu/

Szikszói Szakképző Iskola és Szakgimnázium

3800 Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 22.

46/396-904

https://www.szikszosuli.hu/

Abakusz Szakközépsikola és Alapfokú Művészeti iskola

3800 Szikszó Kálvin tér 3.

Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola

3752 Szendrő, Fő út 34.

06-70/623-28-40 http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/19638-abakuszszakkozepiskola-es-alapfoku-muveszeti-iskola 06 20 2760620 abigelsuli.hu

3800 Szikszó, Szent Anna út 33.

06 20 2760620 abigelsuli.hu

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10.

47/321-322

http://kossuthgimi.hu/

3770 Sajószentpéter Kálvin tér 2.

www.pagszi.sulinet.hu , www.facebook.com/Pagszi

Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Tagintézmény

3780 Edelény, Bányász út 27/A.

T: 48/521-115, 48/521-116 48/342-017

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11

48/512-603

www.don-bosco.sulinet.hu

TURIZMUS - VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 3525 Miskolc, Hősök tere 1. 46/347-881

www.berzeviczy-miskolc.hu

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium

3532 Miskolc, Herman O. u. 2.

46/508-252

www.mszc-szentpali.hu

3529 Miskolc, Jászi u. 1.

46/563-384

www.faymisk.eu

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci Tagintézménye Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, SzakképzőIskola és Gimnázium Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Északi ASzC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Wesley János Családi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

3527 Miskolc Sajószigeti út 9/A

46/320-450

http://www.kalyi-jag.hu/iskola/miskolc/

3533 Miskolc, Kabar u. 12.

www.szbi.hu/miskolc

3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

46/530-340; 30/398-98-27 49/505-280

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.

47/352-611

www.kik-tokaj.hu

3910 Tokaj, Tarcali u. 52.

47/552-005

http://mgtokaj.hu/

3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.

47/330-075

amszi.hu

3882 Abaújkér, Rákóczi utca 8.

47/332007

http://www.abaujkeriskola.hu/index.php

3752 Szendrő, Fő út 34.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3800 Szikszó, Szent Anna út 33.

20/276-06-20

abigelsuli.hu

3980 Sátoraljaújhely, Deák F. utca 10.

47/321-322

http://kossuthgimi.hu/

3980 Sátoraljaújhely, Fejes I. utca 14.

47/321-441

http://trefort.info/

Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola

3950 Sárospatak, Arany János utca 5.

47/311-807

http://vaymiklos-szki.hu/

3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos utca 26.

47/523-340

http://mggeorgikon.hu/

3600 Ózd Bolyki főút 2. Telephely: 3600 Ózd Árpád vezér út 13 3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/473-211 48/572-044 48/512-351

www.gasziozd.hu

VEGYIPARI ÁGAZAT 3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

46/530-432

http://kos-miskolc.hu/

3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.

49/542-180

https://brassai.info/

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

48/311-422

https://irinyi-ref.hu/

3700 Kazincbarcika, Irinyi János u. 1

48/512-351

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola Irinyi János Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

https://www.facebook.com/EdelenyiNyitottAjtoBaptista

https://szechenyi-mk.hu/

http://www.suranyi-szki.sulinet.hu

A kiadvány az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/03 számú pályázat támogatásával készült.


PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS Amennyiben pályaválasztással, szakképzéssel kapcsolatos kérdéseid vannak fordulj a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési kollégáihoz.

PÁLYAORIENTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAINK » tanácsadás » szülőiértekezletek » osztályfőnöki órák » egyéni tájékoztatások » céglátogatások, tanműhely látogatások » Szakmai Napok » Szakma Sztár Fesztivál Facebook oldal: BOKIK pályaorientáció

TANÁCSADÓI ELÉRHETŐSÉG Pohubi-Balog Nóra pályaorientációs tanácsadó +36-46 / 501-875 • balog.nora@bokik.hu

HASZNOS OLDALAK » www.bokik.hu » www.szakmavilag.hu » www.oktatas.hu » www.ikk.hu » www.nive.hu » www.eduline.hu » www.szakkepesites.hu » www.felvi.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.