Strefa Dobrych Cen 3kw2024_a

Page 1


GresyszkliwionerektyfikowaneBellezzaNorinwoodzefektemdrewnawformacie20x120 sądostępnew2pięknychodcieniach-beigeicaramel. Płytkiposiadają12twarzyz każdegokoloru.Formatdługiejdeskiiszczegółowoodwzorowanyrysunekdrewnasprawia, żedoskonalenadająsięnapodłogijakotrwałaiodpornanaintensywneużytkowanie alternatywadlaparkietu.Sprawdząsięrównieżnaposadzceiścianachłazienekwmodnych aranżacjachwstyluscandiiorganicznym,aciemnyodcieńbrownbędzieidealnydownętrz wstylumodernclassicczyart.deco. AntypoślizgowośćR10.

190,00 zł/m2

169,00 129,00 zł/m2

140,00 105,00 zł/m2

BellezzaMadalinGold60x120rekt.poler (SAF-226616)
BellezzaMadalinGold60x60rekt.poler (SAF-239717)
BellezzaMadalinGold120x120rekt.poler (SAF-239718)
260,00

179,00 135,00 zł/m2

179,00 135,00 zł/m2

BellezzaMarblesgrey60x120rekt.Mat (SAF-226617)
BellezzaAriagrey80x80rekt.Poler (SAF-226619)

BellezzaJomotechzestaw3w1

BellezzaJOMOTECH-samodzielnyelementdomuszli naściennejzespłuczkąpodtynkowąSLKplusze spłukiwaniemdwudzielnymlubfunkcjąSTOP/START. Wysokośćmontażowa1120mm.

biały

BellezzaExclusive2.1przyciskiszklane

szkłobiałepołysk, ramkabiała

728,50 661,50 zł/szt (SAF-194415)

ZestawSTELAŻ + PRZYCISK (SAF-177515)

(SAF-177516)

1001,50 883,00zł/kpl

(SAF-177521)

biały(SAF-197963)

1001,50 890,00 zł/kpl

1123,00 991,00 zł/kpl

(SAF-177523) chrom czarnymat

1123,00 991,00 zł/kpl

1123,00 987,00 zł/kpl chrompołysk(SAF-210656)

123,00 987,00 zł/kpl czarnymat(SAF-210657)

BellezzaJomotechstelażWC+wsporniki 936,50 823,00 zł/kpl

szkłoczarnematowe, ramkaczarnymat

851,50 794,00 zł/szt (SAF-194416)

pakietEXCLUSIVE40WALLodpływliniowyprzyścienny,maskownicadwustronnastalnierdzewna lubdowypełnieniapłytką**

650mm:

750mm: 850mm:

648,00 570,00 zł/kpl (SAF-177593)

681,00 600,00 zł/kpl (SAF-177596)

762,00 670,00 zł/kpl (SAF-177599)

WszystkiestelażeRavakSmartSpecjalprodukowanesąw Polsceiposiadają10letniągwarancjęnazawory,ramę izbiornikzpodwójnąizolacjąantyroszeniową.Minimalna wysokośćmontażustelażato89cmumożliwiającamontaż podokienny.Stelażdajemożliwośćoszczędzaniawody do60%,ultracichenapełnianiezbiornikaponiżej<22dB. Przyciskizostałyzabezpieczonepowłokąochronną zjonamisrebraSanitized,coograniczarozwójbakterii idrobnoustrojóww99%.

150x26,4 1558,16 1059,00 zł/szt

150x39,6 106,2x50 137,2x50 1687,56 1099,00 zł/szt 1541,19 999,00 zł/szt

1887,31 1269,00 zł/szt

TrafficWhite WhiteMatt BlackMatt Bronze
TrafficWhite WhiteMatt BlackMatt Bronze

5736,00 2868,00zł/szt

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.