Page 1

Poznávací zájezd do Anglie říjen 2012 Vydání první

21.10. 2012

Den první a druhý

Canterbury

Dne 14.10. 2012 jsme ve večerních hodinách vyrazili na poznávací zájezd do Anglie.

Pak jsme přejeli Canterbury.

Cesta ubíhala celkem rychle, některým se podařilo v autobuse i usnout, a tak nás okolo desáté hodiny následujícího dopoledne přivítaly bílé doverské útesy.

Město je proslulé svou katedrálou.

do

městečka

Kromě katedrály jsme měli možnost si v klidu prohlédnout i městečko. Pohled na hrad Dover

Hrad Dover Hned po příjezdu do Anglie jsme navštívili hrad Dover. Byl založen ve 12. století králem Jindřichem II. a byl popisován jako „klíč do Anglie“, kvůli jeho obrannému významu v celé historii Anglie. Jedná se o největší anglický hrad.

Doverské útesy

Věděli jste, že … bílá barva útesů je dána jejich křídovým složením a svojí zářivě bílou barvou byly známy již v době antiky, kdy vznikl původní název Británie - Albion (od latinského alba - bílý). Jsou součástí křídové tabule North Downs, která vytváří podloží celého jihovýchodního pobřeží Anglie. Útesy se rozkládají v okolí města Dover mezi městy Folkestone na západě a Deal na východě. Podle odborníků útesy vznikly zhruba před 70 miliony lety a každý rok se zvětšovaly o 1 milimetr, ale i to stačilo aby dnes vyrostly i do 500 metrové výšky. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ B%C3%ADl%C3%A9_%C3%BAtesy_v_cDoveru

Page 1

Kromě hradu zde stojí i velmi starý maják, který postavili Římané. Věděli jste, že … 26. května 1940 byl signál k zahájení operace Dynamo přijat v Doveru. Viceadmirál Ramsay řídil nebezpečnou misi, která usilovala o evakuaci 40 000 vojáků. Napadeni vojáci byli v obklíčení Němci, a přesto byla akce velmi úspěšná. Winston Churchill oznámil poslanecké sněmovně, že bylo zachráněno 338 000 vojáků. Ramsay pokračoval v operacích z Doveru rozšířením tunelů kvůli stavbě nemocnice a velícího střediska.

Katedrála v Canterbury

K večeru jsme přejeli do Londýna, do části Croydon, kde jsme se ubytovali v hostitelských rodinách.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dover_(hrad)

Continued on Page 2


Poznávací zájezd do Anglie říjen 2012 Vydání první

21.10. 2012

Den třetí

Science museum

Další den, tj. 16.10. 2012, jsme vyrazili na prohlídku části Londýna, které se říká City of Westminster

Odpoledne jsme londýnským doubledeckerem přejeli z Picadilly Circus do Science museum, které ze všeho nejvíc připomíná naše Technické muzeum.

Viděli jsme Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing street, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Leicester Square.

London Eye

Londýnské oko Londýnské oko bylo postaveno jako největší vyhlídkové kolo k oslavě nového tisíciletí. Původně mělo stát na tomto místě jen jeden rok, ale stalo se vyhledávanou turistickou atrakcí, a tak stojí na svém místě dodnes.

Houses of parliament a Big Ben

Věděli jste, že … Spiknutí střelného prachu z roku 1605 byl neúspěšný pokus skupiny anglických katolických šlechticů o atentát na krále Jakuba I. Cílem spiknutí bylo usmrcení krále, jeho rodiny a většiny protestantské aristokracie tím, že chtěli vyhodit do povětří Westminsterský palác 5. listopadu 1605. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Spiknut%C3%AD_st%C5%99eln%C3%A9ho_prachu

Věděli jste, že … Kolo nese 32 klimatizovaných kabinek pro cestující, uchycených na vnějším kruhu kola. Rychlost pohybu kabin je 0,26 m/s (asi 0,9 km/hod) takže jedna otáčka trvá asi 30 minut. Kolo běžně nezastavuje pro nástup cestujících, protože pohyb je natolik pomalý, že cestující jsou schopni pohodlně vystoupit a nastoupit. Výjimkou je samozřejmě zastavení pohybu pro nástup invalidních nebo starších cestujících. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDnsk%C3%A9_oko

Science Museum

Věděli jste, že … Muzeum bylo založeno roku 1857 Bennetem Woodcroftem ze sbírek Royal Society of Arts a zbylých exponátů z Great Exhibition. Původně bylo částí South Kensington Museum ale roku 1858 se osamostatnilo a bylo pojmenováno Museum of Patents a později roku 1863 Patent Office Museum. Toto muzeum obsahovalo sbírky, jejíž hlavní exponáty jsou nyní součástí Science Museum. Roku 1863 byly sbírky Science Collections vyčleněny do nově zřízeného Science Museum. Patent Office Museum bylo začleněno do Science Museum roku 1909. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Science_Museum_(Lond%C3%BDn)

Page 2

Continued on Page 3


Poznávací zájezd do Anglie říjen 2012 Vydání první

21.10. 2012

Den čtvrtý

St. John´s college

17.10. jsme jeli na celodenní výlet do městečka Cambridge.

Tuto kolej jsme si prohlédli i uvnitř.

Prohlédli jsme si proslulé koleje, jako je například King´s college nebo Trinity college.

Pohled z parku

Cambridge

Matematický most

Na tomto blogu najdete spoustu zajímavostí o městečku.

My jsme na pramičce nejeli, jen jsme se prošli podél řeky a překrásným parkem.

V komplexu Trinity College údajně Isaac Newton přišel na svůj zákon gravitace a údajně se tam stále pěstuje potomstvo stromu, pod kterým Newton tehdy seděl. Věděli jste, že … tato kolej je tradičně považována za nejaristokratičtější cambridgeskou kolej. Je častým cílem pro studium členů královské rodiny (Eduard VII., Jiří VI., princ Charles). Mezi jejími absolventy je 31 nositelů Nobelovy ceny, pět oceněných Fieldsovou medailí, jeden byl oceněn Abelovou cenou a dva Templetonovou cenou. Jejich studenty bylo mnoho významných osobností (mimo jiné šest britských premiérů) z nichž asi nejznámějšími jsou Isaac Newton a Ludwig Wittgenstein. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/St_John's_College_(Cambridge)

Page 3

St. John´s college

Věděli jste, že … Plný formální název zní "The Master, Fellows and Scholars of the College of St John the Evangelist in the University of Cambridge". Kolej byla založena v roce 1511, zakládající listinou z 9. dubna. Zřídit ji nechala Margaret Beaufort, babička krále Jindřicha VIII. z rodu Tudorovců. Mezi absolventy školy patří devět nositelů Nobelovy ceny, šest ministerských předsedů, tři arcibiskupové, dva princi a jeden svatý (Richard Gwyn (mučedník)). Mezi cíle školy patří podpora vzdělání, náboženství, vzdělávání a výzkum. St John's College je proslulá svým hudebním sborem, účastí svých studentů na široké škále mezi-univerzitních sportovních soutěží a svým květnovým plesem. V roce 2011 škola oslavila své pětisté výročí.

Continued on Page 4


Poznávací zájezd do Anglie říjen 2012 Vydání první

21.10. 2012

Den pátý

Hrad Windsor

18.10. jsme jeli na celodenní výlet do městečka Windsor.

Na hradě nás asi nejvíc zaujal obrovský domeček pro panenky. Ten se ale nesmí fotit.

Prohlédli jsme si Eton College a hrad Windsor.

Pohled do nádvoří

Eton college Nejprve jsme si prohlédli kolej Eton college. Student v předepsaném obleku

Zbyla i chvíle na prohlídku městečka a nákup suvenýrů.

Věděli jste, že … Eton College (Etonská kolej) je nejslavnější soukromá chlapecká škola kolejního typu (internátní) v Británii. Chlapci zde studují od 13 do 18 let. Školu tvoří 25 „houses“, každá má svého „housemastera“ a výuku zajišťuje 130 pedagogů. Tuto školu v roce 1440 založil Jindřich VI. Původně pro 70 chudých studentů, kterým tak zdarma zajistil kvalitní vzdělání, a díky tomu mohli následně pokračovat ve svých studiích na King´s College v Cambridgi - tu založil také Jindřich VI. roku 1441. Nyní zde studují děti z nejbohatších rodin. Roční školné činí 26.000 liber. Zdroj: http://www.anglie-info.estranky.cz/clanky/eton.html

Pohled z nádvoří

Věděli jste, že … Windsor Castle, v anglickém Windsoru v hrabství Berkshire je druhý největší obývaný hrad na světě (hned po Pražském hradě) a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob Viléma I. Dobyvatele. jednu pětinu celkové plochy hradu. Společně s Buckinghamským palácem v Londýně a Holyrood Palace v Edinburghu je jednou z oficiálních rezidencí britské monarchie. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Windsor_(hrad)

Page 4

Continued on Page 5


Poznávací zájezd do Anglie říjen 2012 Vydání první

21.10. 2012

Den šestý

HMS Belfast

Náš poslední den v Anglii … To by bylo, abychom neokusili deštivého anglického počasí. Tento den jsme si opět prohlíželi Londýn. Začali jsme v části Greenwich, odkud jsme nadzemkou přejeli do City of London. Od Bank of England jsme došli ke katedrále svatého Pavla, přes Millenium Bridge podél Temže k lodi HMS Belfast.

Obrovská loď, která bojovala za druhé světové války. Na lodi je moc pěkná expozice věnovaná každodennímu životu námořníků.

Tower bridge

Tower bridge Přes Tower bridge jsme prošli k Toweru, odkud jsme pak jeli lodí do Greenwich, prošli ke Královské observatoři, vyfotili si nultý poledník. Do autobusu jsme nastupovali mírně mokří a dost unavení. V sobotu okolo jedenácté jsme dorazili do Prahy. Millenium bridge

Věděli jste, že … most Millenium Bridge byl otevřen 10. června 2000, ale neočekávané boční chvění zapříčinilo jeho uzavření již 12. června. Kmity byly způsobeny velkým počtem chodců používajících most. Most se nachází na rušné trase a počasí bylo velmi příznivé. Původní malé kmity mostu vedly chodce k tomu aby přizpůsobili svou chůzi jejich frekvenci, což ještě zvyšovalo sílu otřesů. Tento jev vedl k tomu, že most dostal přezdívku klátivý most. Zdroj: http://

Věděli jste, že … Tower Bridge je zvedací most v Londýně nad řekou Temží. Vedle něj stojí Tower, podle níž se jmenuje. Někdy se nesprávně označuje jako Londýnský most (London Bridge), což je ale ve skutečnosti hned další most proti proudu řeky. Během Letních olympijských her v roce 2012 dostal most ozdobu v podobě připevněných olympijských kruhů, symbolu olympijských her. Během následující paralympiády pak byly kruhy vyměněny za tři barevné srpky, symbol paralympijských her.

Loď HMS Belfast

Věděli jste, že … HMS Belfast je lehký křižník podtřídy Edinburgh třídy Town britského válečného námořnictva – Royal Navy. Byl nejtěžším britským lehkým křižníkem, který se zapojil do bojů druhé světové války. Loď byla spuštěna na vodu 17. března 1938 (na den sv. Patrika) a do služby vstoupila 5. srpna 1939. Krátce po zahájení války byla poškozena minou, která poškodila její trup a zranila několik členů posádky. Tato nehoda vyřadila křižník z provozu na tři roky. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/HMS_Belfast_(C35)

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tower_Bridge

cs.wikipedia.org/wiki/Millennium_Bridge

Page 5

Více fotek zde.


Poznávací zájezd Anglie 2012  
Poznávací zájezd Anglie 2012  

Zájezd za poznáním života v Anglii.

Advertisement