Page 1

2011 2010

www.bestis.ro

MAPĂ DE PREZENTARE BEST IAȘI


Iași

Cuprins

CUPRINS BEST BEST Iași Evenimente anterioare Agenda 2010-2011 ENGAGE! - Festival Tehnic Jobshop® - Eveniment național de carieră Festudis. Proiectul caritabil “1 Iunie” Cursul de vară academic Recrutări Parteneri anuali BEST Iași Contact

2 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi

3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11


Iași

BEST BEST (Board of European Students of Technology) este organizaţia non-profit la nivel european, care are ca scop dezvoltarea studenților și pregătirea lor pentru o carieră reușită. Valorile care ne unifică la nivel internațional sunt: § Flexibilitatea – noi avem capacitatea de a ne schimba și de a ne adapta la mediul în continuă schimbare; § Prietenia – noi construim relații în care oamenii se ajută, se susțin și au grijă unul de celălalt; § Evoluția – noi muncim pentru a crește în mod continuu standardele în tot ceea ce facem; § Distracția – tot ce facem, facem cu deosebită plăcere; § Învățarea – noi ne dezvoltăm și obținem abilități prin experiența acumulată. Acțiunile prin care urmărim să ne atingem scopul sunt relevate de oportunitățile și evenimentele pe care le organizăm: § organizația BEST – dezvoltăm studenții prin implicarea lor în organizație; § cursurile BEST – aducem o valoare semnificativă educației complementare oferite de universități; § BEST Career Support – facem legătura studenților cu viitorii lor angajatori care le oferă oportunități de practică, lucrare de diplomă, angajare; § Implicarea BEST în Educație – creștem în rândul studenților nivelul de cunoaștere al importanței pe care o are educația tehnică și preluăm ideile și părerile acestora cu privire la probleme de educație pentru a le transmite mai departe la instituțiile europene decizionale pentru a lua măsuri spre îmbunătățirea educației tehnice universitare; § Competițiile Tehnice BEST – dezvoltăm creativitatea și competitivitatea studenților, oferindu-le un mediu propice rezolvării unor probleme provocatoare; § Evenimentele de relaxare BEST – contribuim la comunicarea dintre studenții care fac parte din țări și culturi diferite prin evenimente pentru destindere.

Grupurile țintă sunt categoriile de oameni și organizații care prezintă un interes deosebit pentru noi și asociația noastră: Ÿ Studenții de la universitățile tehnice din Europa; Ÿ Universitățile Tehnice din Europa; Ÿ Companiile locale și europene; Ÿ Organizațiile de tineret partenere.

În prezent BEST înseamnă: 89 Grupuri locale în 30 de ţãri europene peste 2000 de membri

3 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

BEST Iași

BEST Iaşi a luat naștere în anul 2000 şi în prezent numãrã peste 40 de membri implicați activ în toate evenimentele noastre. De la început și până în prezent BEST Iași împărtășește și susține misiunea, valorile și obiectivele BEST Internațional. În fiecare an încercãm sã venim în întâmpinarea nevoilor studenţilor, ale Universităţii Tehnice şi ale partenerilor noştri, prin programe cât mai utile şi provocatoare, încercând sã acoperim, prin proiectele noastre, o parte din nevoile lor. Experienţa de 10 ani de creştere continuã, de dezvoltare a programelor noastre şi de colaborare cu cei care au ales sã ne fie alãturi ne-a arãtat importanţa voluntariatului și a încrederii în parteneri! Pentru continuarea creșterii standardelor în tot ceea ce facem și, în special, pentru a satisface cât mai multe dintre nevoile grupurilor noastre țintă, în anul universitar 2010 2011 ne-am stabilit următoarele priorități: 1) Dezvoltarea personală şi profesională a membrilor organizaţiei prin participarea la training-uri si acumularea de cat mai multă experienţă organizaţională: Ü organizarea pe plan local a trainshop-urilor; Ü trimiterea membrilor la evenimente naționale și internaționale BEST (conferinte, WorkShop-uri, traininguri, etc.); Ü informarea și încurajarea membrilor să participe la evenimente/traininguri organizate de TiA, DJT și alte organizații/instituții. 2)

Îmbunătăţirea colaborării cu companiile prin: Ü evoluția oportunităților noastre prin obținerea și implementarea feedback-ului de la companiile colaboratoare; Ü creearea unei oferte pliate pe nevoile companiilor. 3) Ü Ü

Consolidarea relației cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași prin: Promovarea UTI pe plan local, naţional, internaţional in anul universitar 2010-2011; Menținerea vizibilității BEST în faţa universităţii în anul universitar 2010-2011.

4 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

Evenimente anterioare

EVENIMENTE EXTERNE: 10 Evenimente naţionale de carieră JobShop® 8 Cursuri academice de vară 1 Simpozion educațional 2 Cursuri de vară nonacademice 5 Competiții tehnice 4 BEST PC Party 4 Festivaluri Tehnice ENGAGE! 1 Competiție tehnică națională 1 Competiție tehnică internațională

EVENIMENTE INTERNE: 1 Conferinţă internaţională IT-beNERD^3 1 Conferință internațională a Comitetului Educațional BEST 2 Festivaluri de Umor în cadrul Festivalului Studenţesc FEstudIS 3 Schimburi culturale cu: BEST Paris BEST Madrid BEST Grenoble și BEST Sofia

5 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

ENGAGE!

Agenda 2010-2011

ENGAGE!- festival tehnic, 20-27 noiembrie 2010 Evenimentul îşi propune dezvoltarea creativității și ingeniozității studenţilor Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” prin implicarea în competiţii variate din domeniul tehnic. Cuprinde 4 secţiuni: Digital Art; Show & Tell; Team Design; Case Study. Digital Art – în cadrul aceste secțiuni oferim studenților oportunitatea de a pune în practică cunoștințele tehnice prin organizarea unei competiții de grafică digitală. Show & Tell – oferă şansa studenţilor de a-şi face cunoscute proiectele realizate în cadrul universităţii sau complementare studiilor.De asemenea și companiile pot participa cu un proiect inovator pe care l-au dezvoltat sau îl dezvoltă în prezent, inspirând astfel stundenții. Publicul va fi format din cadre universitare, studenţi și reprezentanţi ai companiilor din domeniu. Team Design – grupaţi în echipe, studenţii işi vor pune la încercare ingeniozitatea şi cunoştinţele inginereşti pentru a construi, din materiale neconvenţionale, un mecanism care să îndeplinească anumite condiții, într-un interval limitat de timp. Case Study – grupaţi în echipe, studenţii participanţi vor rezolva o problemă tehnică sau managerială, găsind cea mai convenabilă soluţie din punct de vedere al timpului şi al resurselor (umane, materiale, financiare etc). Echipele câştigătoare din cadrul secţiunilor Team Design şi Case Study vor participa la competiţia naţionala RoBEC (Ro BEST Engineering Competition). Care se va desfășura anul acesta în Chişinău, având ca participanţi finaliştii din centrele universitare din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. Câştigătorii competiţiei naţionale RoBEC vor participa la competiţia internaţională EBEC 2011 (European BEST Engineering Competition) care va avea loc în Istanbul.

6 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

JobShop®

JobShop

Agenda 2010-2011

JobShop® - eveniment naţional de carieră, aprilie 2011 JobShop® este un eveniment naţional de carieră care se desfãşoarã în primăvara fiecărui an în următoarele centre universitare din ţarã: Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. Panã în prezent, în România au avut loc in total 66 ediţii JobShop®. În anul 2010, evenimentul a reunit 70 de companii şi 15.000 de studenţi. Ediţiile JobShop® s-au bucurat de un succes adevărat datoritã ofertei diversificate de locuri de muncă propuse de cãtre companiile participante, numãrului mare de studenţi interesaţi ce au fost receptivi la propunerile firmelor şi numeroaselor activitãţi desfãşurate în cadrul evenimentului. Scop JobShop® 2010: A sprijinit studenţii şi absolvenţii în formarea, dezvoltarea şi pregãtirea acestora pentru o viitoare carierã. Target JobShop® 2010: Evenimentul s-a adresat, în special, studenţilor şi absolvenţilor de la Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” Iaşi dar şi celorlalţi studenţi din mediul universitar ieşean. La cea de-a XI-a ediţie JobShop® din Iași în anul 2011 ne-am propus sã creştem numãrul de oportunitãţi oferite studenţilor, prin încurajarea companiilor de a participa cu cât mai multe locuri de muncă, locuri de practicã, proiecte de diplomã şi burse oferite acestora. Prin acest eveniment urmărim să oferim studenţilor oportunităţile necesare dezvoltării personale pentru a se adapta la cerinţele de pe piaţa muncii actuale, şansa de a se afirma în cadrul marilor companii participante prin programe de internship și bursă dar şi găsirea unui loc de muncă.

JobShop® cuprinde activităţi precum: þ Ziua de standuri – unde reprezentanţii companiilor intră în contact direct cu studenţii şi absolvenţii participanți, pentru a-i cunoaște și pentru a le prezenta oferta de locuri de muncă, burse, internship-uri, proiecte; þ Training-uri tehnice/ Training-uri non-tehnice/ de soft-skills/ Workshop-uri/ Team design-uri/ Case study-uri/Prezentari de companie/Vizite la companii; þ BEST Academic and Companies Forum (BACo) este masa rotundã la care participă reprezentanții Universității, ai companiilor și ai studenților, un simpozion pe teme educaţionale care are scopul de a îmbunãtãţi la nivel local procesul educațional tehnic și comunicarea dintre cele 3 părţi implicate. BACo 2010 a urmărit continuarea discuţiilor din anii anteriori care au pus accentul pe colaborarea dintre universitate şi companii în vederea dezvoltării profesionale şi personale ale studenţilor. În viitor se urmăreşte implemenetarea ideilor de soluţionare a lipsurilor existente şi a colaborării deficitare dintre părţile implicate prin publicarea raportului BACo și prin trimiterea lui reprezentanților Ministerului Educației.

7 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

Festudis

Agenda 2010-2011

FEstudIS Proiect în cadrul celui mai mare Festival Studentesc din Iași - “Festudis”, mai 2011 FEstudIS este cel mai mare Festival Studentesc Ieșean, evenimentul reuneşte majoritatea asociaţiilor studenţeşti din oraşul Iaşi, fiind organizat de Casa de Cultură a Studenților în colaborare cu acestea. BEST Iaşi se implică anual în FestudIS cu un proiect, în colaborare cu alte ONGuri, contribuind astfel la răspândirea ideii de voluntariat în rândul studenţilor. De asemenea, suntem un grup activ în parada FestudIS, un proiect de amploare cu mare vizibilitate, desfăşurat anual la debutul festivalului.

Proiectul caritabil “1 Iunie” Deja o tradiţie, proiectul “1 Iunie” reprezintă pentru BEST Iaşi ocazia de a se implica activ în comunitate. În fiecare an adunăm jucării, strângem bani, cumpărăm alimente și jucării şi mergem la una din casele de copii din judeţ sau o unitate școlară din mediul rural, unde învață copii social-vulnerabili. Prin intermediul BEST Iaşi compania dvs. îşi poate aduce aportul la dezvoltarea comunităţii şi sprijinirea acestor copii. Vizita la casa de copii durează o zi şi implică activităţi recreative pentru aceştia: jocuri şi cântece în limba română și în limba engleză.

8

BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

Agenda 2010-2011

Curs academic. Recrutări

Curs de vară academic BEST, iulie 2011 BEST Iaşi organizează la sfârşitul fiecărui an universitar un curs internaţional de vară ce abordează o anumită temă din domeniul tehnic. Anul trecut, cursul a abordat o temă din domeniul Constructiilor Civile și al Arhitecturii, mai exact Reabilitarea Construcțiilor și a fost susținut de 4 cadre didactice din Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iași. La curs au participat 25 de studenţi din universităţile tehnice europene afiliate reţelei BEST şi 5 studenţi ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. În plus, faţă de cunoştinţele tehnice pe care le dobândesc studenţii participanţi, acest curs facilitează schimbul de experienţă şi cel cultural, cunoaşterea oamenilor cu pasiuni şi cunoştinţe tehnice asemănătoare, îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a limbii engleze şi petrecerea a 2 săptămâni de educație nonformală. Activităţile academice prevăzute în timpul cursului au inclus: vizite la centre de cercetare și șantiere de construcții, participare la studii de caz pe tema Reabilitarea Construcțiilor, participarea la cursuri, participarea la sesiuni de discuţii ţinute de reprezentanţi ai companiilor colaboratoare în cadrul evenimentului. De asemenea, studenţii au beneficiat de activităţi social-culturale, pentru a cunoaşte cultura română.

Recrutări, octombrie 2011 La fiecare început de an universitar , BEST Iași, recrutează noi membri în organizaţie, în acelaşi timp promovând în rândul studenţilor conceptul de voluntariat. Anul trecut, evenimentul a fost promovat prin 5000 stickere, 2000 fluturaşi şi 300 afişe format A2, având vizibilitate mare pentru studenţii UTI. În urma unei prezentări a activităţii BEST Iaşi, 92 de studenţi s-au înscris la interviuri pentru a se alătura grupului nostru. După prezentarea la interviu, studenţii au participat la un training de comunicare şi o activitate de lucru în echipă – Team Design. În final, 58 de studenţi au fost selectaţi pentru a deveni membri BEST. Rezultate: 120 de studenţi la Prezentarea BEST Iaşi, 92 de aplicanţi, 58 de noi membri BEST Iaşi.

9 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


Iași

Parteneri

Parteneri anuali BEST Iași

expert

NETwork www.expertnetwork.ro

Parteneri anuali media BEST Iași

10 BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi


CONTACT

Președinte BEST Iași

Reponsabil Media

DANIEL BRUNESCU Daniel.Brunescu@BEST.eu.org +40 768 767 623

BOGDAN COCHIOR Bogdan.Cochior@BEST.eu.org +40 744 808 637

BEST Iași Campus Tudor Vladimirescu, cămin T11

iasi@BEST.eu.org www.BEST.eu.org/iasi

Agenda BEST Iasi 2010/2011  

Evenimentele organizate de BEST Iasi in anul universitar 2010/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you