Page 1

Nr. 1

marts

ÆgteskabsDialog www.aegteskabsdialog.dk

2013


også præstere en god arbejdsindsats for hinanden i ægteskabet og kommunikation, konfliktløsning, sex og samliv kan være sat i systemer. Men hvis vi kun oplever vores ægteskaber som en livsstil, så bliver det op ad bakke og ikke alle ægteskaber – heller ikke kristne – holder i længden. Derfor må vi sætte alt hvad vi kan, ind på at elske vores ægtefælle. Min ægtefælle må være min første kærlighed. OG SÅ DOG! For så er Jesus jo ikke Ulla og Samuel Hvidberg, Storvorde. længere min første kærlighed. Dilemmaet løses ved at se på hvilken slags kærlighed ”Men jeg har det i mod dig at du har Åb. 2,4 tager udgangspunkt i. Det er svigtet din første kærlighed” Joh. Åb. nemlig agape kærlighed. Jesus har elsket k.2 v.4. Ordene er sagt til Menigheden i Efesos. I os med en kærlighed der var så hengivende, at han ville dø på korset for os og v. 2 og 3, får menigheden nogle rigtig flotte og rosende ord for deres arbejdsind- vores synd. Og han bliver ved med at elske os, selv om vi stadig synder. Lige sats i menigheden. Men noget var galt. Det hele var blevet rutine og tingene var sådan må vi elske hinanden i vores ægteskaber. Med en agape kærlighed der altid sat i systemer. Det er ikke det Jesus bebrejder dem. Men han bebrejder dem, at søger det bedste for den anden. Så tror vi Han ikke længere er deres første kærlig- på, at vi i vores ægteskaber kan opleve en hed. Livet med Jesus var så at sige blevet relation der er både dyb, intim, tryg og en livsstil. Det var og er ikke nok for Je- hvad vi ellers kan drømme om. sus. Han vil ikke være menighedens livsstil. Nej, han vil være menighedens første Du og Jeg er et blad for alle der har deltaget på en dialogweekend. kærlighed. Han vil have relation med dem. En kærlighedsrelation hvor brud Vi ønsker at bringe information om (menigheden) og brudgom (Jesus) giver hinanden og modtager kærlighed af og til ægteskabsdialogs arbejde og at opmunhinanden. Jesus, han vil være din og min tre og give inspiration til at styrkes og vokse sammen som ægtepar. første kærlighed. Ikke som en ungdommelig forelskelse eller umoden kærlighed. Men menigheden, du og jeg, er dem Redaktion: Nina og Jonas Kjærsgaard han tænker på – hele tiden. Og han vil være centrum i vores liv. Det/den som det Hvis du ønsker at give en gave til hele drejer sig om når alt kommer til alt. Vi vil bruge billedet til at lave en hurtig parallel til vore ægteskaber. Her kan vi 2

Ægteskabsdialog i Danmark, kan det gøres på giro 01 7720777.


Bestyrelsen var samlet først i det nye år, hvor vi havde delerunde med forventninger til ÆD og vores ægteskab – i det nye år. Der forinden havde vi andagt og bøn sammen, hvor arbejdet og medarbejdere indenfor ÆD blev lagt i Guds hænder. Efter en vellykket dialogweekend i oktober måned på Fredericia Sømandshjem, skulle der have været afholdt opfølgningsdag efterfølgende. Denne måtte desværre aflyses, da en del par var forhindret i at deltage, af forskellige årsager. Disse vil få tilbuddet om at deltage ved den næste opfølgningsdag. Næste dialogweekend afholdes på Virksund Kursuscenter 15. – 17/3 2013. Da bestyrelsen var samlet d. 12/1 2013, var der 4 tilmeldte par til denne weekend. (der er pt 8 tilmeldte par., red.)Lad os sammen være i forbøn for, at weekenden må blive gennemført med tilstrækkeligt antal ægtepar. Tiden nærmer sig for inspirationsdag med efterfølgende generalforsamling d. 25/5 2013. Pris pr. deltagende par for forplejning er 200 kr. Tilmelding til Mona og Jens Jørgen senest d. 11/5 2013. Andetsteds i bladet vil det fremgå hvor dagen vil blive afholdt, samt dagsprogram. Håber at rigtig mange af jer vil afsætte denne dag til at være sammen med andre i arbejdet indenfor ÆD. Bente og Ingolf har sagt ja til, over tid, at overtage ansvaret for ”Cirkel arbejdet” efter Erna og Jens. Hermed skal lyde både et stort tak til Erna og Jens for deres tid i denne opgave og et stort tak til Bente og Ingolf for deres villighed til at overtage opgaven. Bente og Ingolf vil præsentere sig selv, andetsteds i bladet. Det nordiske samarbejde afholder

”Styremøde” i Norge 12 – 14/7 2013, hvor Erna og Jens og Mirjam og Jan repræsenterer DK. Bestyrelsen vil her gerne benytte anledningen til at rose Nina og Jonas for et meget flot blad, til glæde for mange. Bestyrelsen vil atter en gang opfordre jer til at vedligeholde dialogen, være med til at opfordre ægtepar til at tage på ægteskabs-dialogweekend, samt at endnu flere bliver medlem af ÆD. Følg gerne med på medlemssiderne på www.aegteskabsdialog.dk Sluttelig vil vi fra bestyrelsen gerne ønske jer alle et godt og velsignet nytår. Erna og Jens Mona og Jens Jørgen Mirjam og Jan.

I dette nummer af ’Du og jeg’ har vi fået en nordjysk cirkel til at skrive andagten, fortælle om deres cirkel og fortælle om et ægteskab igennem 25 år. Tak for jeres villighed og gode ord. 3


Tanker om vores cirkel. Vores cirkel er en brik i det store spil. Vores cirkel består af øjeblikke i livet øjeblikke af liv ikke vægtløse øjeblikke ikke gennemsigtige øjeblikke øjeblikke, som sætter aftryk de bliver ikke bare væk i vrimlen af …….. andre øjeblikke. I cirklen mødes vi i fest og farver i overskud og kontrol med et smil på læben og glæde og håb i øjnene. I cirklen mødes vi i svedigt tøj med blege ansigter med trætte og bekymrede øjne med spændte muskler med håbløse tanker, der kører i ring med et sind, der er forkrampet og staccatoagtigt med personlige historier, der beretter om mislykkede forsøg. I cirklen mødes vi i uenighed, men med respekt. Et cirkelfællesskab kræver mod mod til ærlighed mod til at vise sårbarhed mod til at vise det, som ikke er perfekt, det, der er grimt. I vores cirkel sker ingen store, billige mirakler. Vores cirkel sætter aftryk – puster lidt varme tænder et lille håb løsner lidt. Vores cirkel skaber forsigtigt liv. Pulsen genfindes. 4

Vi er 3 par i vores cirkel. Vi har mødtes til cirkelaften ca. hver 4. uge gennem de sidste ca. 16 år. Da vi startede i sin tid, kendte vi ikke hinanden, men nu har vi så været ”medvandrere” i hinandens liv i rigtig lang tid. Vore livssituationer har ændret sig meget i årene, der er gået, og dermed også de daglige udfordringer. Vi har hver især tre børn. Vores kirkelige ståsted er egentlig nok meget forskellige, og vi kunne ganske sikkert finde rigtig meget, som vi ville være meget uenige om, men det har vi aldrig beskæftiget os med. Derimod er der hele vejen igennem en grundtone af stor respekt for hver vore liv og valg. Cirklen er noget helt specielt. Den er væsensforskellig fra de andre fora, som vi ellers befinder os i – bibelkreds, studiegrupper, kirkelige organisationer, interessegrupper osv., og vi er hele tiden bevidste om, at konceptet ikke ”glider”. Vi mødes altid fredag aften kl. 20 – så er der ingen, der skal tidligt op næste dag, og vi har en fridag at se frem til. Vi har aldrig børn eller andre med. Vi forsøger at skabe ro omkring os selv og gøre det hyggeligt. Når vi starter, står der altid noget godt at drikke og måske lidt chips, frugt eller lign. på sofabordet. Et lys er tændt og spreder hygge og varme. Vi sætter os rundt om bordet, så vi sidder parvis sammen. Aftenens værtspar sørger for, at der bliver startet til tiden – ofte indleder værtsparret med at læse et digt, læse et bibelstykke,


læse en kort historie, spille et stykke mu- kan udarte sig forskelligt (selv om struksik eller lign., og beder en bøn for afteturen er helt den samme). Hver cirkelnen og for os selv og vore børn. medlem kan ikke give lige meget hver gang. Det er helt ok. Når vi træder ind i Vi bruger den struktur på aftenen, som cirklen, kommer vi fra hver vores dag Ægteskabsdialog har stukket ud, og vi bruger deres materiale. Vi er enige om, at med en hel masse i rygsækken. det er meget vigtigt at holde ret stramt fast ved strukturen. Det er en god måde at vise hinanden respekt – god tid og ro til den enkelte til at fortælle, ingen kommentarer fra de andre, før vi har været runden rundt. Vi har vist kun brudt strukturen 2 gange i de 16 år, og det har været i helt specielle situationer, hvor vi har haft brug for at snakke sammen om noget helt særligt. Dog har vi et par gange været på en kort weekendtur sammen, hvor vi har nydt naturen og hinandens selskab. Et par gange om året holder vi en almindelig hyggeaften, hvor vi spiser noget lækkert mad sammen. En almindelig cirkelaften slutter med, at vi drikker kaffe og spiser noget lækkert. Selve cirkelrunderne lader vi ikke trække ud, så vi bliver alt for trætte – maks. 2 timer. Materialet fra Ægteskabsdialog synes vi i store træk har været meget givende. Faktisk har vi brugt noget af materialet to gange. Der er stor forskel på vore svar på spørgsmålene, da vi svarede på dem første gang, og så flere år senere. Det skyldes for det første nok, at vi har ændret os, vore livssituationer har ændret sig, men ikke mindst også at vi er blevet mere fortrolige med hinanden. Tilliden og trygheden er vokset. I mange af spørgsmålene arbejder vi nok nu på et lidt andet niveau end i starten. Vi har ikke så mange filtre, som sorterer de grimme ting fra. Vi er også bevidste om, at aftnerne godt

Det kan måske godt lyde lidt tungt og alvorligt – og det er det bestemt også ind i mellem, men vi er gode til også at bruge humor i cirklen. Humor kan udrette noget og hjælpe os, som intet andet hjælpemiddel er i stand til. Vi har nok udviklet helt vores egen humor og vore egne jokes, som i bund og grund handler om meget alvorlige og væsentlige problemstillinger, men som nok kan tage brodden lidt af problemet og fortælle os, at måske er det alligevel ikke så forfærdeligt, og vi er ikke de eneste, der døjer, livet går videre, og vi prøver igen…….. Vi sætter meget stor pris på vores cirkel. Cirklen har helt sikkert gjort en forskel i vores liv. Vi er ikke så gode til fast at få skrevet til hinanden parvis, men cirkelarbejdet holder os alligevel til ilden, og parforholdet får ikke bare lov til at sejle. En lille kursændring kan som bekendt i den sidste ende give en stor forskel. Så vi er enige om, at vi er et andet sted i dag, end vi ville have været, hvis ikke vi havde haft cirklen. Hanne og Henrik Gaardbo Nielsen.

5


De første år i vort ægteskab inden børnene kom, var præget af god tid sammen og fælles aktiviteter. En spændende tid, som nygift. Der var meget nyt at lære og vænne sig til. Dog kom der hurtigt ”kameler at sluge”, fordi vi jo hver især havde forskelligheder og vaner, som først blev synlige efter et stykke tid.

over for Oluf ned på papir. Samtidig kunne det være både hårdt og befriende at læse det, som Oluf skrev, og bagefter kunne jeg tænke: Nå, det var derfor han reagerede sådan og sådan….

Der er næppe en enkelt faktor, der har holdt os sammen, som vi lovede Gud og hinanden. Alle lover, at de vil elske og Vore forskellige reaktioner kom for alvor ære og leve med hinanden i medgang og til udtryk, da børnene var små, og hvor vi modgang. Alle formanes vi til at tilgive, på visse tidspunkter nåede ud til grænhvis den ene har noget at bebrejde den sen af vores formåen. Jeg husker, at jeg anden. Mange er også genstand for forgræd, og Oluf blev sur og indelukket og bøn og medleven fra venner og familie smækkede med dørene! fortæller Solog er med i et kristent fællesskab. Men veig. Oluf supplerer: De første år var på Gud har i sin nåde ladet os blive sammange måder et arbejdsfællesskab, i men. Til vor sølvbryllupsandagt blev der kærlighed og forståelse for den fælles prædiket over teksten fra 1. Johs. 4, 19: opgave. ”Vi elsker, fordi han elskede os først”. For os betyder det, at hvis Gud ikke havFørst efter dialogweekenden lærte vi de elsket os, havde vi heller ikke kunnet noget om, hvordan vi kommunikerer elsket hinanden gennem godt 25 år. med hinanden, og hvordan vi får sagt/ Hans kærlighed til os har udmøntet sig i skrevet om det, som er svært. Det blev et så mange ting, hvoraf vi kort vil nævne: vendepunkt for os – efter weekenden begyndte vi at få bearbejdet nogle af de • Gode venner, der fik os sendt af svære problemer og ikke mindst: at tursted på weekend i ’96. de udtrykke vore følelser. • Frimodighed til at åbne os for Jeg lærte, at jeg måtte fortælle Oluf, hinanden på weekenden og i efhvad jeg følte og at han ikke selv kunne terfølgende dialoger. gætte sig til det. Jeg lærte, at jeg var Mulighed for at blive en del af en nødt til at sætte ord på det, som sårede • cirkel. mig/gjorde mig glad, og det blev en stor hjælp. Vi ved ikke, hvor vi ville have været i dag Det hjalp mig at skrive, og på den måde med vort liv og ægteskab uden dette. var det lettere for mig at få mine følelser 6


Men vi er overbeviste om, at det har haft Solveig fortæller: Jeg lærte noget om, at det, som for mig så ud som en logisk og overmåde stor betydning for os. oplagt løsning, slet ikke var en mulighed for Oluf. Jeg troede, at han kunne De sidste års omvæltninger med sygdom/jobskifte har været de sværeste år i ”bearbejdes” og ændre mening; men jeg vort ægteskab. Da vi begge mødte mod- måtte sande, at han på det punkt ikke gang måtte vi holde hinanden ”oven van- gav sig! Det har taget nogle måneder at de”, og jeg synes, vi har været gode til at finde en mellemvej, som vi begge kan leve med i en periode, og det har været hjælpe og støtte hinanden. Hertil komen svær proces for os begge. mer, at vi har fået god hjælp i vores cirDet er fortsat spændende at være gift kel, fortæller Solveig. Vi har igennem alle årene jævnligt taget med hinanden. Men ingen skal fortælle på små ferier alene, og det har hjulpet os os, at vi efter 25 års ægteskab kender til at holde sammen og få tid og ro til at hinanden ind og ud! snakke tingene igennem. Sidste sommer efter vort sølvbryllup hav- Solveig og Oluf Kristensen de vi en uge sammen alene og holdt dialog en aften. Ingen af os vidste på forhånd, at der var sprængstof i det valgte emne. Vi blev begge forskrækkede over ægtefællens reaktion, og måtte konstatere, at vi efter 25 års ægteskab stadig kunne se meget forskelligt på tingene! Med andre ord er dialog ikke omkostningsfrit; det kan være endog meget vanskeligt og kaste forholdet ud i en krise.

En dag for alle par der har været på dialogweekend. Her følger vi op på det vi hørte om på weekenden, introduceres til cirkelarbejde og til delerunder samt informeres om ægteskabsdialogs arbejde. Kom og vær med. Søndag d. 21. april kl . 13-17 Kristrup kirkes sognegård Ørneborgvej 5 8960 Randers SØ. Medbring en frokostret el.lign til en fælles buffet Tilmelding til Nina og Jonas Kjærsgaard - 9811 4810, nina@toppenaf.dk

7


Vi er nu alle startet på et nyt år med nye muligheder og udfordringer. For os – Bente og Ingolf Mørch -byder det nye år på en ny opgave, idet vi har overtaget arbejdet som ansvarshavende for efterarbejdet i Ægteskabsdialog fra Erna og Jens Nielsen. De har gjort en stor indsats på dette område, og vi vil nu arbejde videre med det, så Erna og Jens fremover får mere tid til bestyrelsesarbejde m.m.

inspiration, glæde og berigelse for os på mange områder siden. Dermed tilslutter vi os også den skare, der har et tydeligt ”før/efter” denne weekend.

Vi synes at arbejdet for at berige og forbedre ægteskabet, er noget af det vigtigste arbejde der findes. Ægteskabet og familien er det solide fundament et samfund bygges på og holdes sammen af, så vi vil rigtig gerne gøre en indsats på denne front.

Derfor glæder vi os også over de mange Cirkler, der er rundt omkring i landet, og håber vi får lov at oprette endnu flere.

Efterfølgende kom vi selv med i en cirkel, hvilket er et fantastisk forum og samvær at være i -meget anderledes i forhold til de andre sammenhænge vi har været eller er med i.

Kærlig hilsen Bente og Ingolf Mørch ansvarspar for cirkler

En kort præsentation af os selv fortæller, at vi har været gift i 30 år og har 3 voksne sønner, én svigerdatter og et barnebarn. Vi bor i Herning og arbejder som henholdsvis børnesygeplejerske og kirketjener. Vi tog på Ægteskabs Dialog weekend for ca. 3½ år siden, og det har været til stor

Det er aldrig for sent at komme med i en cirkel. Kontakt Bente og Ingolf Mørch og hør om mulighederne og hvordan det gribes an. 96 26 46 14 / 60 67 99 86 / 30 49 96 26 E-mail: bente@moerch.org / ingolf@moerch.org

8


Lørdag d. 25. maj Bethesda, Østerbro 6, Stjær, 8464 Galten 10.00:Velkomst, kaffe og rundstykker andagt v/ Erna og Jens 10.30: Oplæg v /Erna og Jens: "The building blocks of a reltionship" (Parforholdets byggeklodser) 10.45: Oplæg v/Nina og Jonas: Hvordan håndtere konflikter… 12.00: Middag 13.00: Oprydning/opvask 13.30: Oplæg v/ Nina og Jonas: ’Kærlighed til og fra Gud – kærlighed mellem mennesker’ 14.50: Evt. nødvendig info 15.00: Kaffe/ 15.30: Generalforsamling 16.30: Afslutning Tilmelding senest 11. maj til Mona og Jens Jørgen på mail monaogjens@stofanet.dk eller 75502953. Pris for dagen 200 kr. pr. par. Betales i løbet af dagen. Dagsorden for generalforsamling: Valg af dirigent Årsberetning fra bestyrelsen Fremlæggelse af revideret regnskab Fastlæggelse af kontingentstørrelse. Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. år. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Drøftelse af PR-arbejdet Evt. På generalforsamlingen vil der blive mulighed for at give en gave til ÆgteskabsDialog. Gaven indsamles forbindelsen med afslutningen. 9


Uddrag af talen:’Guds vilje med ægteskabet’, fra Dialogweekenden. Af Nina og Jonas Kjærsgaard Livsstilen “gift - men enlig” fører til ensomhed og skuffelse. Vores dybeste længsel som mand og hustru er at leve i et kærligt forhold, hvor vi som ægtefolk kan arbejde med os selv, så vi lærer at være som i Guds plan. Guds vilje med ægteskabet er enhed og vejen til enhed er at leve intimt og ansvarligt sammen. Ægte lykke er et resultat af den enhed,

10


som kommer af at leve intimt og ansvarligt. Mit ægteskab er som en rejse, og på den rejse er der valg som jeg må træffe igen og igen. Når jeg lader mig påvirke af samfundets tankegang åbner jeg op for strid, fordi jeg tænker egoistisk, kræver min ret og overser hvad min ægtefælle gør for mig. Selvom jeg så gerne vil, fejler jeg igen og igen. Jeg har svært ved at leve efter ’Guds plan’, fordi min natur siger mig, at jeg først og fremmest skal tænke på mig selv. Men når jeg derimod lever intimt og ansvarligt, er jeg mere opmærksom på os, end på mig. Sand lykke opnås af den enhed der kommer imellem os, når vi lever ansvarligt og intimt. Definitioner på ”intim” og ”ansvarlig”. Intim, som vi definerer det, betyder at være villig til at elske og villig til at blive elsket. Intimitet er en aktiv holdning til fortrolighed, tillid og nærvær. Jeg vælger at være åben for min ægtefælle og jeg er alt andet end lukket, hård og uvillig. Ansvarlig, som vi definerer det, betyder at gennemføre beslutningen om at elske i vort daglige liv. Jeg overvejer hvad konsekvensen af mine handlinger er, og fravælger de egoistiske ting, der ofte ligger lige til højrebenet. Når jeg beslutter mig for at handle ansvarligt og vælge kærligheden, så oplever vi glæde i vort ægteskab. Helt lavpraktisk kan oversigten: ’Verdens plan - Guds plan’ bruges til personlig refleksion. Hvordan reagerer jeg overfor min ægtefælle? Hvor kan og vil jeg forandre mig? Dialog kan være et redskab til at sættte fokus på emnet og give anledning til samtale og refleksion.

Nyttige informationer: Bestyrelse: Erna & Jens Nielsen tlf. 9815 6299 jens@filipskolen.dk ernanielsen@email.dk Mona & Jens Jørgen Holm tlf. 7550 2953 monaogjens@stofanet.dk Miriam og Jan Nielsen tlf. 41224976 / 50919561 Jan.ivan.nielsen@gmail.com Redaktørpar – Du & Jeg Nina & Jonas Kjærsgaard, Tlf.: 9811 4810 nina@toppenaf.dk Deadline for stof til næste blad. 4. oktober 2013 Worldwide Marriage Encounter www.ilme.org www.aegteskabsdialog.dk Forsidefoto: Kari Ålander Usigt fra Virksund Kursuscenter hvor vi afholder forårets dialogweekend

11


Kommende weekender: Danmark: 2013: 15.- 17. marts Virksund Kursuscenter 25.- 27. oktober Fredericia Sømandshjem Norge: 2013: 11.-13. oktober Kristiansand, Rica Dyreparken Sverige: 2013: 15.–17. marts Åh stiftsgård, Ljungskile 25.–27. oktober Örensbaden, Örserum

Husk Dialogweekenderne med PR, forbøn og x-breve. Danske x-breve kan sendes til: Ruth og Paul Erik Hummelmose Thygesminde Alle 154 7000 Fredericia tlf.: 7592 1422 ruthpaulerik@gmail.com

Andre x-breve kan sendes til: Norge:

Anne Karine Bekkedal og Rolf-Haakon Paulsen Søndre Allé 14, N-3122 Tønsberg

Sverige:

Berit og Hans Laurell Kattfotsveg 9, 459 32 Ljungskile

Island:

Eygló Alexandersdóttir & Ragnar Hauksson Gónhóli 14, 260 Reykjanesbæ

Du og Jeg  

Blad for Ægteskabsdialog

Advertisement