Page 1

Nr. 2

Oktober

ÆgteskabsDialog www.aegteskabsdialog.dk

2012


et` på en så tæt og intim måde, så intet menneske vist fatter dybden i det – det samme kendskab giver Jesus udtryk for, er gældende mellem os og ham. Og et andet sted i vores bibel bliver ægteskabet sammenlignet med forholdet mellem Kristus og kirken, mellem Hyrden og fårene. Gud ønsker fællesskab mellem sig selv og os. Gud ønsker kendskab, fællesskab og intimitet mellem ægtefæller, mellem dig og din ægtefælle. Hvorfor ?? Fordi Han kender os og ved at ”det er godt”, ja at det er ”det bedste” for hver af os, at være kendt af og kende ”den gode hyrde.” I det kendskab og fællesskab er der liv, for det er livgivende. Husk derfor den daglige dialog med din hyrde og din ægtefælle. Mia og Ole Wiberg

Fællesskab Vi har lige haft besøg af nogle gode venner, et andet ægtepar vi har kendt gennem mange år. Vi har haft en dejlig aften sammen med god mad og god tid til at tale med hinanden. Noget af det, der gør en sådan aften til ”en god aften”, er det fællesskab vi kan have med hinanden, et fællesskab hvor der er frihed til at dele tanker og følelser – dele liv med hinanden. Du og Jeg er et blad for alle der har Allerede ved skabelsen blev det hurtigt klart, at det ikke var godt for mennesket at deltaget på en dialogweekend. være alene. Om alt hvad Gud havde skabt Vi ønsker at bringe information om står der at ”det var godt” men om menneægteskabsdialogs arbejde og at opsket står der, at Gud sagde: ”Det er ikke muntre og give inspiration til at styrgodt at mennesket er alene.” Når man er alene, er der jo ikke nogen at dele glæder, kes og vokse sammen som ægtepar. udfordringer, eller bekymringer med og Gud så allerede ved skabelsen, at lige net- Går du med nogle tanker eller har du læst/hørt noget som andre ægtepar op det har vi mennesker brug for. Lad os derfor hver især huske at sige Ham tak for kunne få glæde af at læse om i Du og Jeg, hører vi gerne fra dig. vores ægtefælle ! I Joh 10 14-15 siger Jesus: Jeg kender mine får og mine får kender mig, ligesom Redaktion: Nina og Jonas Kjærsgaard Faderen kender mig og jeg kender FadeKorrektur: Erna og Jens Nielsen ren. V talte forleden om disse vers og blev igen opmærksom på det fællesskab og den intimitet de udstråler. Fællesskabet og kendskabet mellen Faderen og Sønnen der er 2


Bestyrelsen var samlet i forbindelse med Deeper weekenden i Virksund, søndag d.23.9.2012. Jens Jørgen indledte vores møde med at læse én af salmerne fra Bibelen, hvorefter vi havde en kort bede – og delerunde, inden vi tog fat på dagsordenen. Bestyrelsen deltog efterfølgende i festaftenen på ”Virksund Kursuscenter”, sammen med repræsentanter fra Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. En rigtig dejlig aften, hvor vi endnu engang følte ”suset” af at være sammen med andre, der også har valgt at prioritere ægteskabet og arbejdet indenfor ”ÆD”. Aftenen/weekenden vil blive yderligere omtalt andetsteds i bladet. Der har været afholdt en del arrangementer i året 2012, som alle vidner om, at ÆD i Danmark blomstrer grundet en frivillig arbejdsindsats og Guds indvirken i tanker og beslutninger, som efterfølgende bliver omsat i handling. I marts måned blev der afholdt dialogweekend på ”Virksund Kursuscenter”, hvor ikke mindre end 14 par deltog. Dejligt! Fredag d.11. maj 2012 var der medarbejderaften efterfulgt af inspirationsdag og generalforsamling om lørdagen. På inspirationsdagen var der bl. a. 2 oplæg, som begge var opbyggende og tankevækkende og med fokus på ægteskabet. Kendetegnene for disse 3 samlinger var dels glæden ved at mødes med ”ligestillede” og dels en velsignet atmosfære, med plads til og anerkendelse af forskelligheder. Så dejligt at opleve og være en del af. I juni måned var Jens og Erna til styremøde i Finland, sammen med Kirsten og Kurt.

Seneste arrangement er lige blevet afholdt i september måned, nemlig Deeper weekend i Virksund. Alt sammen vidner det om en stor lyst til at arbejde for en god sag. Af kommende arrangementer kan vi nævne medarbejderaften d. 24.5. 2013 samt inspirationsdag med efterfølgende generalforsamling d. 25.5.2013. Sted og program følger senere, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Sluttelig vil vi fra bestyrelsen opfordre jer til at vedligeholde dialogen, være med til at opfordre ægtepar til at tage på ægteskabs – dialogweekend, samt at endnu flere bliver medlem af ÆD. Følg gerne med på medlemssiderne på www.aegteskabsdialog.dk Tak for jeres forbøn. Kærlige hilsner og ønsket om Guds velsignelse fra bestyrelsen: Erna og Jens – Mona og Jens Jørgen – Mirjam og Jan

3


Der er nok mange af os, som engang imellem tænker, hvorfor bor vi dog i Danmark? Her er ret fugtigt, mørkt og masser af regn i september. Jeg har lige fundet en rigtig god grund til at glæde sig over det. - Vi er så heldige at bo i et land, hvor der er mulighed for at komme med på ÆgteskabsDialog weekend. Det er med dyb glæde, at Berith og jeg er kommet hjem fra Virksund, hvor vi har været på Deeperweekend. Vi fik her en saltvandsindsprøjtning til vores arbejde med taleskrivningen, som vi lige er begyndt på. Nu skal I høre, hvad vi oplevede på denne Deeper. Vi ankom lidt spændte fredag aften, for vi vidste jo godt at hele weekenden skulle foregå på engelsk. Kunne vi nu forstå det? Ville der ikke være meget svært at udtrykke sig og sådan. 4


Berith og jeg kendte jo heldigvis de andre danske par og var på den måde på hjemmebane. Efter aftensmaden skulle vi i gang med kurset, som skulle gøre os klar til at blive præsentationspar. Vi var ialt 14 ægtepar fra Norge, Sverige, Finland og Island. Det blev hurtigt trygt at være der. Opstillingen var, som på de almindelige weekender og præsentationsparrene fra FinBerith og Carsten Ostersen land og Island var gode til at gøre det naturligt - med sprogbarrierene - at få nogle gode og behagelige delerunder. Der blev tid til at genopfriske dialogerne og jeg erfarede endnu engang, at det er lettere for mig, at få sat nogle ord på mine følelser, når jeg satte kuglepennen på blokken og skrev løs i 10 minutter. Vi oplevede også endnu engang det “store” fællesskab, som vi er en del af, og vi blev meget taknemmelige for forbøn og postkort fra mange, som havde os i tankerne. Vi mærkede den opbakning og erfarede, at vi er lagt i Guds hænder. Vi er hans redskaber, og som en af finnerne sagde: “Gud nok en dygtig håndværker og derfor sørger han også for at slibe klingen.” Søndag aften var I allesammen forhåbentlig inviteret til Virksund. Her skulle vi give de udenlandske gæster en god aften med musikalsk indslag af Peter, Lena og Jan. Vi takker for underholdning som fik selv de største norske frøer til at flygte.... (underholdende indslag fra en vild nordmand) Efter 3 dage på båndpudseren måtte vi tage afsked med hinanden. Nu må I så allesammen huske at opmuntre nogle til at komme afsted på ÆgteskabsDialog weekend, så vi har nogle par som vi kan præsentere for. Tak allesammen - tak for muligheden og tak for opgaven. 5


Jonas og Nina Kjærsgaard

Uddrag af tale 11 sæt 2 fra dialogweekend.

Nina: Efter vi havde været på dialogweekend drømte jeg om, at arbejde mere med vores ægteskab. Vi havde berørt mange emner som jeg havde behov for at vi gik i dybden med. Jeg drømte om at ændre min adfærd fordi jeg kunne se, at Jonas blev såret, frustreret og til tider vred på mig. Jeg havde ofte givet ham skylden, men nu erkendte jeg, at det var noget som jeg skulle arbejde med. Jeg drømte også om, at vi kunne tage os mere tid til hinanden, lytte til hinanden, og fx prioritere vores forhold ved at tage hjemmefra og være alene sammen en hel weekend. Nogle af de ændringer der blev gjort var, at vi valgte, trods smerten, at tage hul på de svære emner og få snakket noget igennem som vi tidligere havde haft svært ved at tale om, fordi vi tidligere ikke kunne sætte ord på og anerkende hinandens følelser. Der findes 5 redskaber, der som en samlet pakke, kan hjælpe os til at prioritere vores forhold højt. De 5 redskaber er: Kommunikation(herunder dialog), sex, bøn, fællesskab med andre par med samme værdier og re-evaluering. Det første redskab til at holde ægteskabet højt prioriteret er kommunikation; at gå i dybden med at dele tanker og følelser 6

mere åbent. Der er 3 måder hvorpå vi kan opnå dette: det er gennem dialog, opmærksom lytning og aktiv kommunikation på alle områder i vort ægteskab. Det andet redskab er opmærksomhed på vores seksuelle forhold, der skal være til gensidig glæde og fornøjelse. Det kan kræve megen kommunikation at komme dertil. Det tredje redskab er bøn, som par. Statistikken viser, at par som beder sammen også forbliver sammen. Bøn er at kommunikere med, lytte til og svare Gud, som par. Det fjerde redskab er at være sammen med andre par som ønsker at arbejde med de sammen værdier. Det femte redskab er gentagende reevaluering. Når vi træffer daglige beslutninger om at elske, bliver vi begge tændt på en livsstil, som involverer periodisk og regelmæssig evaluering af, hvordan vi lever som par, og hvad vi bør gøre for at prioritere vort forhold højt. Jonas: Efter vi var på weekend fik jeg et ændret syn på Nina, fordi jeg lærte en masse nyt om hende. Det var spændende at komme hjem og snakke meget mere med hende, men jeg oplevede at vi skulle arbejde aktivt på at holde de mange gode hensigter levende fordi vi allerede mandag morgen efter weekenden, fandt os selv placeret i vore velkendte rutiner med mad, børn, arbejde, fritid, pligter osv. Nina har aktivt været med til at fastholde os i det vi lærte på weekenden og jeg er glad for, at vi er enige om at minde hinanden om, at vort parforhold er dyrebart og at ’hver dag’ ikke er for sjældent når det drejer sig om at vi skal prioritere vort forhold.


Vi hedder Helle og Bruno Kristoffersen, vi er henholdsvis 49 og 51 år, vi bor i Thyregod ved Give og har tilsammen 6 børn i alderen 17-28 år. Vores ægteskab er dog ikke så gammelt, kun 8 år. Vi har begge brudte ægteskaber bag os, med alle de erfaringer det giver. I tiden efter Brunos separation, kæmpede han meget med Gud, og en fast bøn til ham var, om Gud ikke ville finde en kristen pige, som havde brug for en som ham, gerne en med et par børn, som han kunne være noget for. Pinselørdag 2003, var vi til samme 40 års fødselsdag hos en veninde. Da Bruno stod i gårdspladsen, kørte en lille bil ind ad porten, og en stemme i ham, sagde: ”Der er hun”! Vi kom til at sidde sammen til festen og snakken gik. Lørdagen efter fyldte Helle 40 år, og Bruno fik den idé at ringe og ønske Helle tillykke, der fik Bruno vist Helle helt ud af koncepterne. Pinselørdag året efter blev vi gift, i sin tale kom præsten ind på at Helles to drenge og Brunos 4 piger, nu kunne betragte hinanden som søskende, og det har de holdt fast i lige siden. Belært af de brudte ægteskaber vi havde bag os, var vores første løfte til hinanden, at vi altid skulle tale om de ting der rørte sig i vores liv, så der ikke opstod hemmeligheder og misforståelser.

Helle havde i flere år deltaget i en pigegruppe i Fredericia og en af disse piger inviterede os med til ægteskabs dialog weekend, men der gik dog to år inden vi tog os sammen til at melde os til. Gennem ÆD har vi fundet et rigtig godt redskab, til at holde hinanden fast på vores løfte. Vi har også fundet nogle pragtfulde venner, som vi er kommet rigtig tæt ind på livet af. Vi kalder dem vores ”betroede venner”. For det er jo netop det cirkelarbejdet giver os; et rum hvor vi i fortrolighed kan dele vores tanker og følelser med andre kristne. Når vi har påtaget os, sammen med Lisbeth og Henning og med hjælp fra resten af cirklen, at være værstkabspar på weekenderne, er det altså ud fra tanken om, at vi rigtig gerne vil gøre vores til at andre også får chancen for at få den gave vi har fået i ægteskabs dialog.

Der er mange opgaver som skal løftes i Ægteskabsdialog. For øjeblikket mangler vi par til at stå for PR, annoncering og promotion. Har I andre evner, som I kan se, at vi i ægteskabsdialog kunne have glæde af, hører vi gerne fra jer. Bestyrelsen. 7


Netop som Danmark endelig oplevede temperaturer af sommerlig art, pakkede vi vores kufferter og begav os sammen med Erna og Jens tværs gennem landet i en varm bil. Målet for vores tur var Turku i Finland, hvor årets styremøde i Ægteskabsdialogs nordiske samarbejde skulle afholdes. Hvert af de nordiske lande (Island, Finland, Sverige, Norge og Danmark) er repræsenteret med 2 par. Tilsammen udgør landene den Europæiske Region, også kaldet ER. Dette årlige møde har til formål at udveksle ideer, inspirere til det fortsatte arbejde og finde fælles fodslag omkring emner som fx økonomi og den overordnede planlægning af weekenderne. Vi blev mødt af en fantastisk gæstfrihed og en smittende entusiasme omkring arbejdet i Ægteskabsdialog hos alle de øvrige deltagende par ved mødet. Dette års fokus lå bl.a. på at udveksle erfaringer og ideer omkring PR, brug af sociale medier og opfølgningsarbejde. Opmuntringen, der ligger i at høre, hvad der virker hos

8

andre og i sammen at få gode idéer, er fantastisk. Inden mødet havde vi modtaget de øvrige landes årsrapporter, og som nye i dette arbejde var det særligt opmuntrende at læse, hvor mange der har været på Dialogweekend gennem de sidste 30 år. Og ikke mindst, hvor etableret arbejdet er i Finland og Island. Her har man trods forholdsvis lille indbyggertal og store afstande formået at holde antallet af weekender og deltagere stabilt gennem adskillige år. Det var da også nogle glade deltager fra disse lande, da de kunne fejre henholdsvis 25 og 30 års jubilæum. Alt i alt var det en stor oplevelse for os at deltage i dette møde og ikke mindst at møde denne gruppe af hjertevarme ægtepar, der lægger deres hjerteblod i Ægteskabsdialog. Tanken om, at der rent faktisk er et tæt samarbejde mellem de nordiske lande i Ægteskabsdialog, kan godt virke lidt fjernt og svært at forholde sig til. Efter turen til Finland er vi på ingen måde i tvivl om, at dette fællesskab har grundlæggende betydning for, at Ægteskabsdialog kan eksistere i Danmark. Vi havde ganske vist ramt det eneste varme sommervejr på vores rejse nordpå i sommers, men det var den varme omsorg fra de øvrige deltagere som efterfølgende står klarest for os. Og den taknemmelighed vi følte over at være en del af MEfamilien. Kirsten og Kurt Daugaard Karlsen


På hvilken måde kan jeg indsætte mere ømhed i vores forhold? Hvad fortalte dit kropssprog mig i dag? Hvordan kommunikerer vi vores kærlighed til andre medlemmer af vores familie? Det bedste, du nogensinde fortalte mig var ........ Hvordan håndterer jeg småsten og kampesten på vores vej? Hvor ville vi være uden vores cirkelfællesskab? I kan finde flere dialogspørgsmål på Facebook Worldwide Marriage Encounter, hvor der (næsten) dagligt er nye dialogspørgsmål. På hjemmesiden er der også dialogspørgsmål—gå ind på medlemssiden, (brugernavn: dialog, kode 1010)

Inspirationsdag og generalforsamling lør. d. 25. maj 2013 kl. 10-16.30 Sæt kryds i kalenderen Mere info i næste ”Du og Jeg” www.aegteskabsdialog.dk Worldwide Marriage Encounter www.ilme.org

Hvis du ønsker at give en gave til Ægteskabsdialog i Danmark, kan det gøres på giro 01 7720777. 9


Skabelsen Gud sagde til æslet: Du skal kaldes et æsel. Du skal vrinske dagen lang og blive kaldt dum. Du skal blive 20 år gammel. -æslet svarer: Det lyder ikke som et godt liv. Kan vi ikke sige at jeg skal blive 5 år? Gud accepterede. Så skabte Gud hunden. Gud sagde: -Du skal kaldes en hund, leve som et underkastet dyr, leve af rester ved middagsbordet og passe på huset. Du blir 35 år gammel. -Hunden svarer: Kan vi ikke sige at jeg skal blive 15 år? Gud accepterede. Så skabte Gud papegøjen. Gud sagde: -Du skal kaldes papegøje. Du skal sidde i et hjørne af stuen og gentage alt det folk siger, til stor irritation for alle. Du skal blive 75 år. -Papegøjen: Kan vi ikke nøjes med at jeg bliver 50 år? -Gud accepterede. Så skabte Gud manden... Gud sagde: Du skal være et menneske, manden, du skal leve det gode liv. Du skal være klog og intelligent, og du styrer og bestemmer over denne verden. Du skal leve i 20 år. -Manden: Det lyder som et rigtig godt liv, men kan det ikke vare lidt længre? (Det er her manden bruger sin intelligens for første gang). Kan jeg ikke få de 15 år som æslet ikke ville ha, de 20 år som hunden afslog og de 25 år som papegøjen ikke havde lyst til? -Gud accepterede. Derfor lever manden et dejlig liv indtil han er 20. Så blir han gift. De næste 15 år vrinsker han dagen lang, og blir kaldt dum. Så får han barn, lever af rester fra bordet, og passer på huset de næste 20 år. De sidste 25 år sidder han i hjørnet af stuen og gentager alt hvad folk siger, til stor irritation for alle... ;) http://thewonderofmarriage.com/.

10


Nyttige informationer: Salme 139, 1-18 Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast. Siger jeg: »Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig«, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.

Bestyrelse: Erna & Jens Nielsen tlf. 9815 6299 jens@filipskolen.dk ernanielsen@email.dk Mona & Jens Jørgen Holm tlf. 7550 2953 monaogjens@stofanet.dk Miriam og Jan Nielsen tlf. 41224976 / 50919561 Jan.ivan.nielsen@gmail.com Redaktørpar – Du & Jeg Nina & Jonas Kjærsgaard, Tlf.: 9811 4810 nina@toppenaf.dk Deadline for stof til næste blad. 8. februar 2013 Hjemmeside: www.aegteskabsdialog.dk Forsidefoto: Ægteskabsdialogs glade musikanter spiller op til dans. Foto: Kari Ålander, Finland

11


Kommende weekender: Danmark: 2012: 26.- 28. okt. Fredericia Sømandshjem 2013: 15.- 17. marts Virksund Kursuscenter 25.- 27. okt. Fredericia Sømandshjem Norge: 2012: 23.- 25.nov. KRIK Hemsedal 2013: 18.- 20.jan. Kristiansand, Rica Dyreparken Sverige: 2012: 26.–28. okt. Smålandsgården, Örserum 2013: 15.–17. marts Åh stiftsgård, Ljungskile Husk Dialogweekenderne med PR, forbøn og x-breve. Danske x-breve kan sendes til: Ruth og Paul Erik Hummelmose Thygesminde Alle 154 7000 Fredericia tlf.: 7592 1422 ruthpaulerik@gmail.com

Andre x-breve kan sendes til: Norge:

Anne Karine Bekkedal og Rolf-Haakon Paulsen Søndre Allé 14, N-3122 Tønsberg

Sverige:

Berit og Hans Laurell Kattfotsveg 9, 459 32 Ljungskile

Island:

Eygló Alexandersdóttir & Ragnar Hauksson Gónhóli 14, 260 Reykjanesbæ

Du og Jeg  

Medlemsblad for ÆgteskabsDialog i Danmark

Du og Jeg  

Medlemsblad for ÆgteskabsDialog i Danmark

Advertisement