Page 1

8 november 2018 We e k Jaargang 96

45

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

3 Ommel Knows goed van start

5 Verwenevent went nooit

15 Mooiste voortuinen van Asten en Someren

17 Nieuwe cd Jos Wigman

19 Das vrouwen stopt ermee Alle tandartsbehandelingen en het tandtechnische laboratorium onder één dak! Uw klinisch tandtechnicus: Bart Hermans

Implantaten Klikgebit Klaar terwijl Kunstgebit u wacht! Reparaties Vertrouwd & Vakkundig

GEKRUID GEHAKT ELKE 2E 500 GRAM HALVE PRIJS GEGRILDE BEENHAM 150 GRAM VOOR € 3.25

Thomas Koppens, GELDIG VAN DONDERDAGkeurslager Someren www.koppens.keurslager.nl 8 NOV T/M• WOENSDAG 14 NOV.

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren Asten •• www.koppens.keurslager.nl www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Het Burgemeester Ploegmakerspark in Asten krijgt een uitgebreide opknapbeurt. (Foto: Hein van Bakel)

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

Begrotingsbehandeling 2019

Berusting over Astens huishoudboekje ASTEN – Weinig vuurwerk dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Asten. Normaliter dé kans voor partijen om nieuwe wensen kenbaar te maken, maar als er geen centen (over) zijn, heeft heel veel willen ook geen zin. Wel goed nieuws voor het Burgemeester Ploegmakers in hartje Asten, dat eindelijk zijn uitgebreide opknapbeurt krijgt.

door Maarten Driessen Eigenlijk kwam de begrotingsbehandeling dit keer net wat te vroeg, omdat enkele nieuwe ontwikkelingen nog in de stukken verwerkt moeten worden. Bijvoorbeeld de toekenning van ruim 1,3 miljoen euro uit de landelijke ‘stroppenpot’, bedoeld om de financiële gaten binnen de zorg te vullen. Die onverwachte opsteker werd pas vorige week donderdag bekend. Daarnaast presenteerde de rekenkamercommissie dinsdag de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar datzelfde sociaal domein. De gemeente riep die commissie in het leven om zicht en grip op lokale zorgkosten te krijgen. De gevolgen van dat onderzoek voor de begroting zijn nu nog niet bekend (meer hierover op pagina 4). De begroting is volgend jaar nog

sluitend, maar daarna loopt het tekort op tot bijna één miljoen in 2022. De gemeente werkt daarom drie mogelijke scenario’s uit, uiteenlopend van positief tot negatief. In dat laatste scenario, waarin het financieel dus niet voor de wind gaat, komen hoe dan ook nieuwe bezuinigingen ter sprake. De uitwerking van de verschillende scenario’s volgt echter later pas, dus ook daarover kon dinsdag nog niet inhoudelijk worden gesproken. Ondanks dat gaven alle partijen toch een beschouwing op de huidige stand van zaken. Leefbaar Asten mocht aftrappen, en boekte dinsdag ook resultaat. De partij stoort zich namelijk al langer aan het in verval geraakte Burgemeester Ploegmakerspark, en trok daarover eerder al aan de bel. Nu schaarden alle partijen zich achter een plan voor een ste-

Brand los!

ASTEN - Een bijzondere tiende editie van Pecha Kucha Peelland afgelopen zaterdag in Asten. Dit keer werden de vertellingen namelijk op drie locaties gehouden: het protestantse kerkje In de Gloria, een garage én de brandweerkazerne. Daar kwamen diverse sprekers aan bod, die uiteenlopende onderwerpen aansneden. Dat gebeurde op de vertrouwde Japanse wijze, kort, bondig en aan de hand van twintig afbeeldingen. (Foto: Hein van Bakel)

vige opknapbeurt, dat volgend jaar moet worden opgesteld. “Het park vervult op dit moment niet meer de functie die we het zo graag toedichten. Men moet er veilig kunnen verblijven en recreëren en dat is op dit moment niet mogelijk. Om allerlei redenen wordt het park gemeden”, aldus fractievoorzitter Math Vankan. Daarom kreeg het college van B en W de opdracht een plan op te stellen, dat onder meer het in kaart brengen van de toestand van de huidige bomen en groot onderhoud van de bestaande verharding moet bevatten. Daarnaast wordt bekeken hoe de biodiversiteit en het recreatief gebruik te stimuleren. Ook de openbare verlichting komt verder aan bod.

Alcoholmisbruik

Het CDA en D66/Hart voor Asten dienden daarnaast een voorstel in om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan. De partijen claimen dat het alcoholmisbruik – campagnes en maatregelen ten spijt – alleen maar is toegenomen. Iets dat wethouder Janine Spoor (sociaal domein) overigens tegenspreekt, omdat uit onderzoek juist een afname zou blijken. Hoe dan ook verzocht en CDA en D66 het college om samen met betrokkenen zoals ouders, GGD, politie, onderwijs, verenigingen en verslavingszorg een plan van aanpak op te stellen. Dat voorstel kreeg ruime steun, alleen Algemeen Belang stemde tegen. “We gaan nu net doen alsof we het hier op de agenda zetten, maar dat is niet zo. Er loopt al van alles op dit gebied”, zei raadslid Frank van de Kerkhof, die namens het Varendonck College zitting neemt in een werkgroep waarin de betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Die werkgroep komt nu al periodiek bijeen. “De motie is sympathiek, maar levert het iets op wat er anders niet zou zijn? Het antwoord is nee.” En hoewel Leefbaar Asten het voorstel steunde, gaf de partij in een stemverklaring aan de constatering van Van de Kerkhof te onderschrijven. Een motie vooral voor de bühne dus, zo lijkt de gedachte.

Armoedebestrijding

De PGA uitte in haar beschouwing voornamelijk zorgen over het sociaal domein. De progressieven zien de beoogde bezuinigingen op de

jeugdhulp in de komende jaren niet zitten, en willen de inkomensgrens voor bepaalde minimaregelingen – gericht op gepensioneerden en kinderen jonger dan 18 jaar - ophogen van 110 naar 120 procent van het sociaal minimum. “We geloven in een preventieve aanpak en zien armoedebestrijding als een belangrijk middel om problemen rondom ontwikkeling en gezondheid te voorkomen”, verklaarde fractievoorzitter Ingrid Welten. Een voorstel daartoe kreeg echter onvoldoende steun vanuit de raad. De VVD deed nogmaals een oproep de plannen voor een rotonde aan de Heesakkerweg uit te stellen. “Deze rotonde voegt wat betreft verkeersveiligheid weinig toe. En het bespaarde geld kunnen we nu en in de toekomst goed gebruiken”, aldus fractievoorzitter Ton van Egmond, die tevens vragen stelde over het Astense bomenbeleid. Want hoge bomen vangen naast wind ook veel zon, en dat is slecht voor de opbrengst van zonnepanelen. “We krijgen hierover regelmatig vragen vanuit verschillende wijken. Hoge bomen vangen het zonlicht af, waardoor het niet rendabel is om in zonnepanelen te investeren. Wellicht is dat iets om naar te kijken.” Maar de belangrijkste taak voor Asten lijkt dus het op peil houden van het huishoudboekje. Hoe dat te doen volgt later nog, maar Algemeen Belang deed alvast een voorzet. Fractievoorzitter Frans van Helmond: “Wat ons betreft wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar de kosten voor Onis, Mee en de Lev-groep, die samen meer dan een miljoen euro bedragen. Nieuwe bezuinigingen zijn ons inziens onontkoombaar, maar hierbij willen we de verenigingen buiten schot laten. Zij hebben immers de laatste jaren al flink hun steentje bijgedragen.”

KERST INN

START EINDEJAARSACTIE met grandioze prijzen!

Bestel je Actie loopt van 15 nov t/m 21 dec 2018 boodschappen op plus.nl

OP=OP

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 18.00

Erik Gorissen / Burg. Ruttenplein 4 // 5721 DX Asten // T: 0493-688215

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen • ‘s-Hertogenbosch • Breda • Udenhout • Eindhoven

Kerstborrel & Kerstpakket in 1 vrijdag 21 december

Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op:

Voor meer info zie pagina 11

www.kozion.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 2

OSTEOPATHIE in Deurne Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens (tegenover de kerk). St. 30, in Deurne St. Jozefstraat Jozefstraat 30, in40Deurne (tegenover deafspraak) kerk). Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 40 (behandeling volgens afspraak) (behandeling volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17 43 40 www.osteopathiedeurne.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

FEESTJE??

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken

Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden. Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking. Bel ons voor een afspraak.

Bouwbedrijf Hollanders

Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 0493-47 28 53 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl

Altijd gericht op de kortste weg naar het doel. Maak een afspraak voor een raak gesprek. Boekhouding/administratie | Aangifte alle belastingen | Loonadministratie Fiscaal en Juridisch advies | Bedrijfsoverdracht en Bedrijfsstructurering

A Wilhelminastraat 4 5721 KJ Asten T

0493 68 90 62

M info@tilo.nl W tilo.nl

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

• Gezocht: hardwerkende jongeman voor het mee plaatsen van hekwerk. tel. 06-48651609.

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

Mr. H.C.M.

Nieuwbouw & Renovatie Voegen en reinigen Uithakken en impregneren

• Gezocht: Leerling Timmerman voor in teamverband plaatsen van tuinhuisjes/chalets voor info bel 06 14366158 of mail janneke-dielissen@hotmail.com • Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www. verbeco.nl

Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl

NA EEN HEERLIJKE ZOMER IS HOTEL CENTRAAL KLAAR VOOR DE HERFST

KAUWENBERG KAUWENBERG

Lid Org. Tandprothetici Lid Ned. Org. Lid Ned. Ned. Lid Org. Ned.Tandprothetici Org. Tandprothetici Tandprothetici

F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus F.C.T. Kauwenberg tandprotheticus

Peter tandprotheticus LidSchoemaker Ned. Org. Lid Ned. Org. Tandprothetici Tandprothetici Lid Ned. Ned. Org. Lid Org. Tandprothetici Tandprothetici

Vo o r : Vo o r :

- Voor: Al uw gebitsprotheses Voor: - Al uw gebitsprotheses Voor: - Voor: “Klik-prothese” - -“Klik-prothese” Al uw gebitsprotheses van uw gebitsprothese -- Al Algebitsprotheses uw gebitsprotheses Reparaties van uwworden gebitsprothese Al --uw uw-Reparaties gebitsprotheses (kan op gewacht na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) “Klik-prothese” -- “Klik-prothese” - -Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars “Klik-prothese” “Klik-prothese” - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars -- Reparaties van uw e van uw -- Reparaties Reparaties vangebitsprothese uw gebitsprothese gebitsprothese e Sint Reparaties van uw gebitsprothese 1 Jozefstraat 1, 5721 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM GM Asten Asten (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) (kan op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 (kan- op gewacht worden na afspraak) Tel: 0493-697443 declaratie bij zorgverzekeraars - Rechtstreekse Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars

ee 1e Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten 1 Sint Jozefstraat 1, 5721 Asten 38,1,5721 GL Asten 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721 GMGM Asten e

38,1,5721 1Julianastraat Sint Jozefstraat 5721GL GMAsten Asten Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: 0493-697443 Tel: Tel:0493-697443 0493-697443

Vo o r : Vo o r : - Algemene tandheelkunde - Algemene tandheelkunde - Implantologie - Implantologie - Esthetische oplossingen - Esthetische oplossingen - Bleken - Bleken - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars - Rechtstreekse declaratie bij diverse zorgverzekeraars

Een prachtige herfstdag afsluiten met een SNEUKELTAFEL in de serre met je vrienden of familie. Vanaf € 17,50 per persoon KERSTDINCH

OP 1E EN 2E KERSTDAG VAN 13.30 TOT 17.30 UUR

Wijn- en Cocktailkaart voor de liefhebbers. Probeer de HIGH WINE. FEESTEN in alle soorten en maten! Met gratis overnachting en champagne ontbijt voor 10 personen

5712 EN Someren fax 0493-440116

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Een voortreffelijke nieuwe LUNCH— EN DINERKAART bekijk de kaart op www.hotelcentraal.nl

Escaperoom € 15,00 Escaperoom menu € 19,50 graag even reserveren!

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

• Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006.

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

HERFSTAKTIE! ECCO-AANBIEDING

Insc ni patië OP hrijv DE Ge ELE E CO e C OL L E Cnt Insc hrijv eEn nH van van niCeuw euw e patië ntTe eI En n is is mogelij k mogelij k

15-20% KORTING

e 1 1e Sint Sint Jozefstraat Jozefstraat 1, 1, 5721 5721 GM GM Asten Asten Tel. 0493-697443, Tel. 0493-697443, Voor: Voor: info@tandartsenpraktijkd Email: epolders.nl Email: info@tandartsenpraktijkd epolders.nl Algemene tandheelkunde Voor: Algemene tandheelkunde DONDERDAG 8 NOVEMBER Voor:- GELDIG - Implantologie Implantologie T/M ZATERDAG 17 NOVEMBER -- Algemene tandheelkunde Algemene tandheelkunde

-- Esthetische Esthetische oplossingen oplossingen Implantologie Vele bekende merken o.a. Ecco - Ara - Rieker - Mephisto Implantologie --Braend Bleken - Verhulst - Tamaris - Rhode - Romika - Remonte- enz. Bleken Esthetische oplossingen Esthetische oplossingen -- Rechtstreekse declaratie Rechtstreekse declaratie bij bij diverse diverse zorgverzekeraars zorgverzekeraars Bleken Bleken -- Rechtstreekse declaratie bij zorgverzekeraars Officieel Ecco, Rieker, Rechtstreekse declaratie bij diverse diverse zorgverzekeraars Inschrijven van nieuwe patiënten Ara en Mephisto-dealer voor Deurne e.o.

----

Van Best Schoenen

Inschrijven van nieuwe patiënten is is Stationsstraat 3, Deurne, 0493-320712 Inschrijven van nieuwe mogelijk www.vanbestschoenen.nl Inschrijven van mogelijk nieuwe patiënten patiënten isis

mogelijk mogelijk

1ee Sint Jozefstraat 1, 5721 GM

1 Sint Jozefstraat 1, 5721 GM Asten Asten


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8november 2018 | pagina 3

Groep 8 heel even de baas in Someren

Fietspad Meijelseweg nog niet verlicht HEUSDEN – Eigenlijk moest het nieuwe fietspad aan de Meijelseweg in Heusden al bij de ingebruikname zijn verlicht. Maar door personele problemen bij netbeheerder Enexis is het nu ’s avonds nog steeds donker. Begin december moet daar verandering in komen.

door Maarten Driessen Het langgewenste fietspad werd afgelopen juni officieel geopend. Vreugde bij veel Heusdenaren, en zeker bij ouders wiens kinderen nu veilig van en naar school kunnen. Want schoolgaande jeugd belandde in het verleden nogal eens in gevaarlijke verkeerssituaties. Een belangrijke wens van omwonenden: het nieuwe fietspad moet ook worden verlicht. En hoewel dat beleidsmatig geen verplichting is, koos de gemeente Asten er toch voor die wens de honoreren. De bedoeling was dat de lampen al bij de ingebruikname zouden branden. Maar nu, ruim vier maanden later, is het ’s avonds nog steeds donker.

De kinderraad is in volle gang. (Foto: Hein van Bakel) SOMEREN – Basisschoolleerlingen van de Mariaschool uit Someren waren afgelopen dinsdag heel even de baas over de volwassenen in de raadszaal in Someren. In de kinderraad luisterde menig volwassene, onder wie burgemeester Blok naar de goede ideeën van de toekomst uit de gemeente Someren.

door Jordy van de Brug De raad werd georganiseerd door schoolbestuur Prodas. In Someren werd de leerlingen van de Mariaschool gevraagd om na te denken over de kansen die zij zien om het wonen, werken en winkelen in het centrum van Someren te versterken. Na een paar flinke slokken cola stapten verschillende leerlingen in groepjes naar voren om hun ideeën toe te lichten. Vrijwel elk thema kwam aan bod. Zelfs de huurprijzen werden besproken door een ambitieus groepje. “Huur omlaag, minder winkelleegstand. Simpel.” De dialoog, die werd geleid door Dee van Ekeris van het Rabobank Dialoog Expertisecentrum, draaide uit op een sterk staaltje toekomstvisie van de jeugd. Zo gaf een leerling aan: “Er moeten meer rookvrije gebieden komen. Roken is slecht en wij willen

99 99 5. 5.99 7.99 7.99 7.99 7.99

Leucothoe Leucothoe Leucothoe Leucothoe axillaris.

Leucothoe Leucothoe axillaris. ORCHIDEEËNSHOW Diverse soorten. ORCHIDEEËNSHOW Diverse soorten. Leucothoe axillaris. ORCHIDEEËNSHOW Diverse ZATERDAG 17 EN ZONDAG Ø 17 cm.soorten. Per stuk ZATERDAG 17 EN EN ZONDAG ZONDAG ORCHIDEEËNSHOW Ø 17 cm.soorten. Per stuk Diverse ZATERDAG 17 Ø 17 cm. Per stuk 18 NOV 11-17U 18 NOV 11-17U ZATERDAG 17 EN ZONDAG Ø 17 cm. Per stuk 18 NOV 11-17U 18 NOV 11-17U Leucothoe axillaris.

GroenRijk GroenRijk Geldrop Geldrop ••• Zwembadweg Zwembadweg 6 6 GroenRijk Geldrop Zwembadweg 6 • zondag •open van 040-2856490 GroenRijk Geldrop Zwembadweg 6 • zondag open van 11-17u 11-17u 040-2856490 • zondag open van 11-17u 040-2856490 040-2856490 • zondag open van 11-17u

ONTHOUT ONS! VOOR AL UW HOUT, PLAATMATERIAAL, 7.99 GEVELBEKLEDING EN DEUREN!

5.99

Leucothoe

op zaterdag open van 8.00-14.00 uur Ook ORCHIDEEËNSHOW Diverse soorten. Leucothoe axillaris.

ZATERDAG 17 EN ZONDAG Ø 17 cm. Per stuk 18 NOV 11-17U

GroenRijk Geldrop • Zwembadweg 6 040-2856490 • zondag open van 11-17u Houthandel Looijmans

0493 - 492561

Kerkendijk 32

verkoop@onthoutons.nl

5712 EV Someren

www.onthoutons.nl

daar niet mee in aanraking komen, waar dan ook.” De volwassenen aan tafel schreven driftig mee. Wie weet zat het gouden idee er wel tussen. Menig groep 8-leerling was van mening dat er meer gezelligheid moet komen binnen het centrum van Someren. “Vooral met de feestdagen. Het voelt soms zo kaal en kil. Met meer gezelligheid en sfeer haal je misschien ook meer toeristen binnen.” Ook het thema sport in het centrum werd aangehaald door de Mariaschool. Hoeveel sportmogelijkheden zijn er nou eigenlijk binnen het centrumgebied. “Kinderen hebben weinig te doen in het centrum. Als ik met mijn moeder mee moet om te winkelen, ga ik liever even naar een pannaveldje om lekker te voetballen.” De leerlingen waren goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Enkele maanden voor de dialoog stonden zij nog in de Zeeman in de Postelstraat, en zagen met eigen ogen hoe moeilijk het is om te ondernemen als er minder mensen je winkel binnen komen. Ook gingen zij de straat op om voorbijgangers te vragen wat er beter kon in Someren, maar ook wat er wel goed was. Beleidsmedewerker van Prodas, Tessa van Zadelhoff keek haar ogen uit tijdens de kinderraad. “De kinderen hebben zich zo goed verdiept in bepaalde thema’s. Verbazingwekkend. Ze zijn zo lekker realistisch. En geloof me, dat heb je als volwassene echt eens nodig. Kijk alleen al naar het idee over rolstoelhellingen. Vaak wordt er in de gemeenteraad veel gediscussieerd over bestemmingsplannen, begrotingen, en nu vooral het zonneparkenbeleid. Dan lijkt het of dit soort kleine aanpassingen, aan bijvoorbeeld een stoep vergeten worden. De kinderen openen vandaag misschien heel wat ogen.

ouders gaan liever naar Asten om te winkelen. Die hebben wel een duidelijk winkelgebied.” Gelukkig voor de burgemeester kwamen ook de leuke dingen aan bod. Veel jeugd geniet hier van de Kennedymars en de kermissen. Ook die in de omliggende dorpen. “De Kennedymars moet altijd blijven bestaan. Dan zie je hoe gezellig het in Someren kan zijn. Dat willen we vaker zien.” Kermissen zijn gewoon altijd leuk”, vullen veel leerlingen aan. Na de, soms moeilijke, vragen van de volwassenen sloot Van Ekeris de dialoog af met een groot compliment. “Wat een ideeën, en wat goed gedaan.” Leerlingen van de Mariaschool, Robin en Maureen vonden het leuk om mee te maken. “Maar wel heel spannend. Al heb ik niet zo moeite om te spreken in het openbaar, zegt Robin. Dit was toch anders als in de klas.” Bij het verlaten van de raadszaal in Someren werd nog een mooie foto gemaakt als aandenken. Van Zadelhoff: “We kunnen tevreden terugkijken op deze dialoog. Het is voor herhaling vatbaar. Wellicht in andere gemeentes, zoals Asten. Een volgend vraagstuk ligt er al. De stankoverlast van varkensboeren, en hoe dat te verhelpen.”

Veiligheid

Reden daarvoor zijn personeelsproblemen bij netbeheerder Enexis. Die kan niet aan voldoende gekwalificeerde krachten komen, en daarom is de aanleg uitgesteld. “Dat is jammer, want de omwonenden hielden er rekening mee dat het in juni klaar zou zijn”, zegt een gemeentewoordvoerder. Ondanks de vertraging is er niet voor een tussenoplossing gekozen. “Beleidsmatig had het ook zonder verlichting gekund. Er is absoluut geen sprake van dat de veiligheid nu in het geding is.” Enexis gaat vanaf 19 november van start. De aanleg duurt pakweg drie weken, en zo gaat het licht begin december alsnog schijnen.

Verwaarloosde dieren aangetroffen in Ommel OMMEL – De dierenpolitie heeft vorige week in Ommel tientallen verwaarloosde dieren aangetroffen. Een 32-jarige man uit Lieshout is verdachte in de zaak.

De dierenpolitie ging na een tip aan de slag en vond onder meer sierduiven, kippen, uilen, eenden en katten. En ook een verwaarloosde bok, huismus en een haan werden in beslag genomen. Alle dieren zijn door een dierenarts nagekeken en er wordt opvang geregeld. Sommige

van hen zijn er volgens de politie zo slecht aan toe, dat nog niet zeker is of ze het overleven. Tegen de verdachte Lieshoutenaar is proces-verbaal opgemaakt. De 32-jarige man is in het verleden al vaker in verband gebracht met het verwaarlozen van dieren.

De aangetroffen katten.

Ommel Knows goed van start OMMEL – Hoewel de uitslag nog volgt, is Ommel Knows afgelopen weekend goed van start gegaan.

Na de eerste editie in 2016 bogen ruim tweehonderd deelnemers zich

zaterdag opnieuw over de eigen dorpsquiz. “Alles is zeker naar wens verlopen”, blikt medeorganisator Marly Hulshof terug. “We hebben weer een hele leuke quizavond gehad. We kregen na af-

loop veel enthousiaste reacties.” Tijdens een feestavond volgende week zaterdag wordt de uitslag bekendgemaakt. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis De Kluis in Ommel.

Kennedymars

Na het horen van alle presentaties mochten de volwassenen aan tafel vragen stellen over de plannen van de toekomstige visionairs. Het thema veiligheid werd goed op ingegaan. Burgemeester Blok was benieuwd waar de kinderen het onveilig vonden. Zo kwam de Postelstraat meerdere keren voorbij. “De haaientanden in het midden van het centrumgebied, die werken niet. Iedereen rijdt daar altijd heel hard door.” Ook het fietspad richting het Varendonck College in Someren kan veiliger volgens de kinderen van groep 8. “Soms krijg je voorrang, maar dat moet altijd zijn. Als wij daar later naar school gaan, willen we wel veilig kunnen fietsen”, aldus een van de jonge raadsleden. Een pijnlijk punt werd aangesneden door een andere groep. “Onze

Deelnemers tijdens de ‘geheime opdracht’ in Café de Pelgrim in Ommel. (Foto: Hein van Bakel)

Colofon Peelbelang

Uitgeverij Deurne Asten Someren B.V. Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.peelbelangonline.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@peelbelangonline.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in ’t Contact.

Redactie: Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681 Jolein van der Ven (Geldrop-Mierlo) T 0493-352602 | M 06-29536173

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@peelbelangonline.nl

Peelbelang Oplage: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel. Oplage ‘t Contact: 8.400. Verschijnt op ­donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 4

nieuwspagina

actuele informatie vindt u ook op www.asten.nl

Informatie gemeente Gemeentehuis Asten Bezoekadres: Koningsplein 3, Asten Postadres: Postbus 290, 5720 AG Asten Tel: (0493) 671 212, gemeente@asten.nl, www.asten.nl Ook voor meldingen openbare ruimte. Of gebruik daarvoor de BuitenBeterApp. Twitter: @gemeente_asten, Facebook: Gemeente-Asten

Straatnamen gezocht Vanaf de eerste helft van 2019 starten de voorbereidende werkzaamheden voor het plan Loverbosch fase 2. Hiervoor zijn we op zoek naar een serie straatnamen. Het gaat om de straten zoals te zien op het kaartje. Hoeveel namen we precies nodig hebben wordt nog bekeken.

Van belang is dat de straatnamen bij elkaar passen. Dit mogen namen zijn die aansluiten op het plan Loverbosch fase 1 maar het mogen ook juist hele andere namen zijn die passend zijn voor deze wijk op deze plek.

Richtlijnen voor de naam Om ervoor te zorgen dat u bruikbare namen aandraagt vragen wij u rekening te houden met de volgende punten:

huurwoningen en projectmatige woningen, waaronder vooral 2-onder-1-kapwoningen en rijenwoningen, gebouwd. Mocht u hierin interesse hebben dan kun u voor huurwoningen terecht bij Woningcorporatie Bergopwaarts via www.bergopwaarts.nl. Voor koopwoningen kunt u contact opnemen met de firma van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling; www.vanwanrooij.nl/astenloverbosch.

Gemeentewinkel (paspoorten, rijbewijzen etc.) Alleen op afspraak (telefonisch of via website) Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Woensdag: 16.00 – 19.00 uur Openingstijden Gemeentehuis Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-17.00 uur Woensdag: 8.30 – 19.00 uur, vrijdag: 8.30 – 12.30 uur Sportcomplex De Schop Lienderweg 66, 5721 CN Asten adminschop@asten.nl, www.asten.nl/deschop Volg De Schop ook op facebook en Twitter. Sociaal Team Asten Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten Tel: (0493) 671 234 Website: sociaalteam-asten.nl Facebook: @sociaalteam-asten.nl Openingstijden Asten: Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 - 12.00 uur Bij het Hart van Heuze: Vrijdag 10.30 - 11.30 uur

PMD zakken op meerdere plaatsen beschikbaar Zakken voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons) zijn sinds kort ook verkrijgbaar bij de servicebalie van de Albert Heijn in de Midas. Daarnaast vindt u ze ook op de bekende locaties zoals bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis en de dorpshuizen Hart van Heuze en De Kluis in Ommel.

- Geen gebruik van persoonsnamen waarvan de persoon nog in leven is - Gemakkelijk te schrijven en uit te spreken namen - Graag passend bij de wijk / bij elkaar - Graag meerdere namen Woningen Naar verwachting start de bouw van de woningen begin september 2019. In eerste instantie worden er alleen (sociale)

Suggesties Weet u een aantal passende namen voor deze wijk? Stuur deze dan met uw motivatie, voor 30 november 2018 door naar m.vossen@asten.nl. En wie weet dragen meerdere straten dadelijk een door u verzonnen naam.

8 ton aan zorggeld blijkt elders besteed

College Asten oogst lof én kritiek weliswaar 1,9 miljoen aan, maar mag met ruim 1,3 miljoen zeker niet klagen. En dat doet het dan ook niet. Want elders kregen elf andere gemeenten allemaal nul op het rekest. Of de bijdrage viel stukken lager uit dan gein de reactie terugkomt. Maar wat hoopt, zoals in Oisterwijk. Die ging betreft die acht ton staat ook Spoor voor ruim acht ton, maar mag slechts nog voor een raadsel: “Waar zijn die 73.000 euro bijschrijven. aan besteed? Dat wil ik ook weten.” De voorganger van Spoor, voormaIn afwachting van de reactie van het lig wethouder Jac Huijsmans, kreeg college uitten diverse partijen al stedinsdagavond de credits voor deze opsteker. Javige kritiek. “Niet het socirenlang ageeraal domein is de Huijsmans 'Voor ons rijst de vraag: hoe het zorgenkindtegen de ‘onheeft dit kunnen gebeuren?' je, wij besteden eerlijke’ vergeld voor het deelsystematiek sociaal domein van zorggelden aan andere zaken. Daar maken we vanuit het Rijk. De unieke aanpak ons zorgen over”, zei Ton van Egvan medicijnverstrekking in Asten maakt dat de gemeente aan de anmond (VVD). En ook de PGA kraakte enkele hardere kant minder geld krijgt voor de zorg. de noten. “Voor ons rijst de vraag: Het inmiddels bekende verhaal. En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dit iets dat eerder door onderzoeksbuis buitengewoon serieus. Want uiteindelijk gaat het om de vraag of de reau Cebeon onomstotelijk werd raad de juiste informatie heeft gevastgesteld. “De nooit aflatende lobby en inspankregen om de juiste keuzes te kunnen maken”, aldus Ingrid Welten. ningen van Huijsmans en zijn team Wethouder Spoor verwacht tijdens ambtenaren lijken hun vruchten te de aankomende commissievergadehebben afgeworpen. Een groot comringen later deze maand meer duipliment is hier zeker op zijn plaats”, zo eerde raadslid Math Vankan zijn delijkheid te kunnen scheppen. partijgenoot binnen Leefbaar AsVruchten afgeworpen ten. De eenmalige bijdrage wordt ingepland om toekomstige tekorten Maar er was dus ook goed nieuws: binnen het sociaal domein op te vande eenmalige bijdrage uit de landelijke ‘stroppenpot’. Asten vroeg gen.

ASTEN – De gemeente Asten krijgt ruim 1,3 miljoen euro uit de landelijke ‘stroppenpotten’ voor tekorten in de zorg, zo maakte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorige week bekend. Een welkome opsteker, al moet Asten rode cijfers in de komende jaren vooral ook zien te voorkomen. Een dinsdag gepresenteerd rapport van de rekenkamercommissie moet daarbij gaan helpen.

door Maarten Driessen De rekenkamercommissie werd eerder op verzoek van de gemeenteraad Asten ingesteld. Enkele ambtenaren kregen samen met onderzoekers van bureau Cebeon de opdracht om te kijken hoe Asten zicht en grip op de tekorten in het sociaal domein kan krijgen. Afgelopen dinsdag presenteerde de commissie de resultaten aan het college en de raad. De opmerkelijkste conclusie uit het rapport: Asten begrootte dit jaar acht ton minder voor het sociaal domein dan dat het Rijk voor deze taken heeft uitgekeerd. Dat wil zeggen dat dit bedrag voor andere zaken dan de zorg is gebruikt. Vreemd, zeker omdat Asten steevast stelt dat de rijksbijdrage voor zorgtaken onvoldoende is.

Zorgenkindje

Het college van B en W kon dinsdag nog niet inhoudelijk reageren op de resultaten, en komt op een later moment met een reactie. Zo is ook nog niet duidelijk of in voorgaande jaren hetzelfde is gebeurd. Wel gaf wethouder Janine Spoor (sociaal domein) aan nuancering te willen aanbrengen, die straks


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 5

Verwenweekend went nooit

Zittingsavonden De Klot ASTEN - De Astense carnavalsstichting De Klot heeft traditiegetrouw op 11 november de eerste Zittingsavond. De andere avonden zijn gepland op vrijdag 16 en zaterdag 17 november en op vrijdag 23 en zaterdag 24 november. Komende zaterdag 10 november wordt speciaal voor senioren een zittingsmiddag georganiseerd.

Prins Jorn I presenteert met zijn Raad van Elf een divers programma met louter lokale acts. In willekeurige volgorde treden tijdens de Zittingsavonden op: Bev, d'Aauw Prinsen van De Klot, Kôs Koijer, Lekker & Lekker, Bo & Ko en dansgroep Up Side Down. Ook tonprater Dirk Kouwenberg treedt op. De muziek wordt verzorgd door d'Asteiner Bloaskapel. Alle zittingsavonden zijn in gemeenschapshuis De Klepel aan de Kerkstraat in Asten. Aanvang telkens 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur.

Zittingsmiddag

Zaterdag 10 november is de Zittingsmiddag voor senioren. Aanvang 13.30 uur in gemeenschapshuis De Klepel in Asten. De zaal gaat om 12.30 uur open. In willekeurige volgorde treden op: d'Aauw Prinsen van De Klot, Kôs Koijer, Lekker & Lekker, Bo & Ko en dansgroep Up Side Down. Ook tonprater Dirk Kouwenberg treedt op. De muziek wordt verzorgd door d'Asteiner Bloaskapel. De middag is voor iedereen boven 65 jaar. Een kaartje kost voor leden 5 euro, voor niet-leden 7 euro.

Boete en gebiedsverbod voor man die Ritchie sloeg OMMEL - Stichting Verwenevent hield afgelopen weekend voor de dertiende keer het Verwenevent bij vakantiepark Prinsenmeer. 155 gezinnen met een of meerdere kinderen met een verstandelijke beperking kregen weer een bijzonder programma aangeboden waarbij

weer verschillende verrassingen opdoken. Zo vermaakte PSV-mascotte Phoxy de kinderen op de openingsavond. Theo van Mullekom, voorzitter van het Verwenevent, is dik tevreden over het verloop van het weekend. "Het was buitengewoon.” Hij schat dat in totaal 730 mensen

naar Prinsenmeer zijn gekomen voor het Verwenevent. “We hebben weer fantastische medewerking gekregen van Prinsenmeer en van diverse bedrijven uit heel Nederland die ons gesponsord hebben met vis, vlees en broodmaaltijden.” (Foto: Jan Dijstelbloem; jadijfoto)

Groot feest tijdens finale playbackwedstrijd Kansplus

Linda van de Eijnde en Harold Maas met hun vertolking van 'Jij bent nog mooier dan mooi'. (Foto: Hein van Bakel)

Op muziek van onder andere de Rolling Stones, Willeke Alberti, Lisa Lois, André Hazes, Kinderen voor Kinderen en André van Duin werd geplaybackt. Om 12.00 uur werden de deelnemers door oldtimerclub O.T.V. opgehaald, om in oldtimers via een tocht door Lierop, Asten, Heusden en Someren naar de zaal gebracht te worden. Rond 13.00 uur kwamen zij bij Hotel Centraal aan. Daar kregen de finalisten een feestelijke ontvangst door de bezoekers, en liepen zij over de rode loper naar binnen. Om 13.30 uur begonnen de optredens van de deelnemers. In de pauze reikte prins Niels I van de Meerpoel de beker 'Geef nooit op' Wisseltrofee uit aan Jan-Willem van de Schouw. Na de playbackshow werd de winnaar bekend gemaakt. Dat waren dit jaar maar liefst twee acts. Het duo Linda van de Eijnde en Harold Maas won met het nummer 'Jij bent nog mooier dan mooi' van Jaman en Tamara Tol. En ook Sheila Voorbraak wist de eerste plaats te veroveren met het nummer 'Hallelujah' van Lisa Lois. Zij ontvingen samen de Henk Hoeben Wisseltrofee.

Informatieavond nieuw evenement Karvanstal

11/11-bal De Plekkers

SOMEREN-EIND - Op dinsdag 13 november houdt Stichting Karvanstal een informatieavond in Someren-Eind over het nieuwe evenement wat plaats gaat vinden op 16 en 17 maart 2019.

ASTEN - Carnavalsvereniging De Plekkers houdt komende zaterdag 10 november het 11/11-bal. Aanvang 20.30 uur in de residentie Het Wapen van Asten aan de Burgemeester Wijnenstraat in Asten. De toegang is gratis.

SOMEREN - Het was weer swingen geblazen in Hotel Centraal in Someren. Twaalf individuele playbackers of groepen gingen zaterdag 3 november de strijd aan met elkaar tijdens de finale van de playbackwedstrijd van Kansplus Asten-Someren-Deurne.

Tijdens de avond zal de stichting door middel van een presentatie uitleg geven over het evenement, en wat het voor het dorp en de vereni-

gingen kan betekenen. De avond zal worden gehouden in OJC Komokus en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Ritchie (l) samen met Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst (m) en zijn beste vriend Kjell (r). SOMEREN - De 45-jarige man uit Eindhoven die begin augustus in het Philips Stadion de verstandelijk beperkte Feyenoord-fan Ritchie sloeg, is vorige week vrijdag veroordeeld tot een geldboete van 750 euro, een gebiedsverbod en een schadevergoeding van ruim 500 euro.

De 35-jarige Ritchie zat tussen het PSV-publiek in het stadion tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus. De PSV-aanhanger viel hem aan omdat hij juichte toen Feyenoord de strafschoppenreeks won. De Eindhovenaar, die al drie keer eerder een stadionverbod had gekregen, was vrijdag niet bij de straf-

zaak tegen hem aanwezig. Bij de politie heeft hij verklaard dat hij in de veronderstelling was dat het slachtoffer met hem wilde vechten. Pas nadat hij de klap had uitgedeeld ontdekte hij dat het ging om een gehandicapte man en niet om een vechtlustige hooligan. De mishandeling wekte veel beroering en kreeg veel aandacht in de media.

Griezelen tijdens Halloweentocht

Amuze huldigt jubilarissen

De Halloweentocht ging door enge gangetjes. (Foto: Hein van Bakel) SOMEREN-EIND - Het was vorige week vrijdag weer griezelen geblazen tijdens de jaarlijkse Halloweentocht in Someren-Eind. Veel kinderen waren op de tocht, georganiseerd door de scouting, afgekomen.

ASTEN – Gemengd Koor Amuze uit Asten zette vorige week twee leden in het zonnetje. Tijdens de jaarlijkse Cecillia-avond werden de jubilarissen Jan Verdonk en Tinie van Duppen gehuldigd. Verdonk is intussen al veertig jaar lid en was een aantal jaren actief als voorzitter van Amuze. Van Duppen ontving de bloemen voor haar 12,5 jaar bij het koor.

De enge tocht begon om 19.00 uur bij de blokhut van de scouting in Someren-Eind. V oor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 werd er een tocht georganiseerd, waarbij ze op een ludieke manier kennismaakten met het thema 'Halloween'.

Voor de groepen 6 tot en met 8, en de kinderen van het voortgezet onderwijs werd het een spannende Halloweentocht vol verrassingen. Na afloop werd er afgesloten met wat lekkers, en wat drinken rondom het kampvuur op het scoutingterrein aan de Vlasstraat.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 6

Begroting 2019 Duurzaam investeren in onze gemeente

Begroting 2019

Het gaat goed in Asten.

Een korte les in gemeentelijke financiën. Gemeenten zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van geld uit Den Haag. Dat werkt met het ‘trap op, trap af’-principe. Geeft het Rijk veel geld uit, dan krijgen gemeenten meer geld en andersom. Deze regering geef minder geld uit. Dat heeft dus gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente Asten. We moeten opnieuw kritisch kijken, waar wij ons geld aan uitgeven. Maar we zitten niet stil. In de begroting 2019 zijn afspraken gemaakt over waaraan wij ons geld het komend jaar uitgeven. Wat mag u verwachten?

Algemeen Belang is positief over de sluitende begroting voor 2019. Die begroting zal helaas de basis moeten zijn voor verdere bezuinigingen, omdat het Rijk te weinig geld beschikbaar stelt. Het geplande onderzoek ‘Scenarioontwikkeling’ is een goed begin. Daarbij moeten we nadrukkelijk kijken naar de kosten van Onis, MEE en LEV (samen ruim een miljoen euro).

Hoewel Asten financieel gezond is, worden we gedwongen om duidelijke keuzes te maken, prioriteiten te stellen en de belangrijkste zaken als eerste uit te voeren en hierbij past een goede communicatie met onze inwoners.

• Veilige verkeerssituatie: Het CDA pleit altijd voor verkeersveiligheid. En met resultaat. In 2019 en 2020 staat het volgende te gebeuren: herinrichting van de Beatrixlaan (veilig voor nieuwe school), betere parkeervoorziening rondom het museum en sportpark ’t Root, herinrichting van de Prins Bernhardstraat, verbreden en verbeteren van het fietspad aan de Dijkstraat, een rotonde op de kruising Dijkstraat Burgemeester Wijnenstraat en veilige fietspaden in Ommel (Oostappensedijk, Kranenvenweg – Marialaan). • Geen natte voeten meer: Het rioolstelsel in de Wilhelminastraat en de Heesakkerweg wordt aangepakt. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast in het centrum van Asten en op de Hazeldonk af. Een jaar later gebeurt hetzelfde met de Voorste Heusden en de Patrijsweg. Ook het gebied rondom het Evenemententerrein wordt opnieuw ingericht, waarbij de opvang van regenwater een plek krijgt naast veilige fiets- en wandelpaden, recreatie en natuur. Maatregelen om de wateroverlast te verminderen maken onderdeel uit van plannen rondom duurzaamheid. Die plannen zijn breder, want we zijn ook bezig met zonnepanelenprojecten en energiezuinige straatverlichting. • Investeren in onze jeugd en het verenigingsleven: Er komen concrete plannen voor nieuwe basisscholen aan de Beatrixlaan en in Loverbosch. Als alles volgens schema verloopt, dan staan er nieuwe scholen in 2020. In 2023 moet ook de renovatie van de Voordeldonkschool klaar zijn. De politiek neemt daarnaast in mei 2019 een besluit over de komst van een nieuw gemeenschapshuis. Naast deze ontwikkelingen starten we ook met de dialoog over ons toekomstige buitengebied (omdat meer agrariërs stoppen) en investeren we meer geld in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit alles doen we met inwoners, want ook de gemeentelijke plannen voor meer burgerparticipatie en inspraak van inwoners krijgen meer vorm. Samen staan wij voor een duurzaam en vitaal Asten. Fractie CDA Asten-Heusden-Ommel John Bankers Jos Leenders Susanne de Groot, Daniel van Schijndel Geert van den Eijnde, Rico ter Voert Soekena Sabbar

www.cda-asten.nl

Den Haag zal (via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gestopt moeten worden bij het over de schutting gooien van taken, zonder geld beschikbaar te stellen. Dat is een van de belangrijkste veroorzakers voor de tekorten. Een aantal wensen uit het Coalitieakkoord is verwerkt in de begroting. We moeten deze deels nogmaals tegen het licht houden. Wij denken met name aan ‘Klimaatbestendig en energieneutraal’, ‘Toezicht en Handhaving’, ‘Veiligheid’ en het ‘Regionaal Operationeel Kader Milieu’. We denken, dat door bureaucratie zaken op elkaar gestapeld worden. We vragen wel extra aandacht voor de aanpak van (drugs) overlast. Het Sociaal Domein laat een flinke kostenstijging zien: de personeelskosten, de uitvoeringskosten en de uitgaven voor de jeugd. De samenwerking bij de Peelgemeenten dient juist financiële vruchten af te werpen. Nieuwe bezuinigingen zijn onontkoombaar, maar onze verenigingen moeten buiten schot blijven. Gelukkig op de valreep goed nieuws. We krijgen een bijdrage van het Fonds tekortgemeenten. Deze bijdrage kan onze problemen enigszins verzachten. We zijn blij dat de lastendruk alleen toeneemt op basis van de inflatie. Astense burgers hebben recht op redelijke en realistische lasten. De invoering van de nieuwe Omgevingswet kost ons veel geld, dus zullen we kritisch moeten kijken waar we de kosten kunnen drukken. Asten bouwt er momenteel op los. Sommige projecten zijn gestart (Loverbosch) en andere zijn in een vergevorderd stadium. We dienen de Astenaren het perspectief te geven, dat ze in Asten kunnen blijven wonen. Betaalbare huizen voor jongeren blijft een speerpunt. Woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars moeten hiermee aan de slag. Een hoger budget m.b.t. de starterslening heeft dan ook enkel zin, als zij meedoen. Een belangrijk project dat goed is afgerond, is het Florapark. We zullen over een mogelijk vervolg moeten nadenken. Onze inzet is samenwerken aan het buitengebied. Het dient leefbaar te blijven. In de transformatie moeten we samen optrekken; boer en burger. De uitvoering van onze Toekomstagenda moet geen oeverloos overleggen in praatgroepjes worden. Vooraf zullen we de verwachtingen managen. We hebben helaas niet overal een budget voor. Algemeen Belang kan instemmen met de begroting en beseft dat we de komende jaren nog flinke hindernissen moeten nemen. Fractie Algemeen Belang Frans van Helmond, Mary-Nell van de Ven-Schriks, Lilian Vossen, Frank Hurkmans, Paul Bakens, Pieter Slegers, Frank van de Kerkhof, Jaap van Lieshout, Jos Jacobs

www.algemeenbelangasten.nl

De begroting 2019 is sluitend, maar vanaf 2020 zien we een oplopend tekort ontstaan. Het gaat goed met de BV Nederland, maar lokaal verblijven we nog steeds in financieel zwaar weer en voorlopig blijft het onbestendig. De grote financiële tekorten in het sociaal domein en de invoering van de nieuwe omgevingswet spelen hierin een grote rol. Dit betekent dat we opnieuw moeten bezuinigen om weer te komen tot een financieel gezonde begroting waarin weer ruimte komt voor nieuw beleid. Het rapport van de Rekenkamer waarin onderzocht is hoe we meer grip kunnen krijgen op de tekorten in het sociaal domein is gepresenteerd aan de raad. De conclusies en de aanbevelingen bieden zeker perspectief om dit in de toekomst te verbeteren. Daarnaast ontvangt Asten uit het Fonds tekortgemeenten sociaal domein een bedrag van 1.3 miljoen euro. Een deel van dit bedrag is het tekort van 550.000 euro dat we hebben in het sociaal domein. Het lijkt er nu wel op dat de nooit aflatende lobby en inspanningen van onze voormalig wethouder Jac Huijsmans en zijn team richting Den Haag m.b.t. de (onterechte) kortingen door een zorgvuldig medicatievoorschrijfbeleid, zijn vruchten gaat afwerpen. Hopelijk gaat dit leiden tot een een structurele herverdeling van de middelen en leidt dit ‘Astens model’ tot navolging in heel Nederland en tot behoorlijke besparingen zoals is berekend. Beide onderwerpen gaan de begroting en de meerjaren begroting beïnvloeden. Onze fractie houdt er rekening mee dat op een later tijdstip de begroting wordt bijgesteld. Onze fractie heeft in de beschouwing aandacht gevraagd voor diverse onderwerpen zoals duurzaamheid, veiligheid en innovatie burgerparticipatie en de gemeenschappelijk regelingen waarin Asten samenwerkt met ander gemeenten. Het gaat goed in Asten. Er wordt veel gerealiseerd voor en vaak ook samen met onze burgers. Het dorp ontwikkelt zich verder in positieve zin. Leefbaar Asten heeft een amendement ingediend over het Burg. Ploegmakerspark. Het park wordt om diverse redenen gemeden door onze inwoners, het wordt als onveilig ervaren. Wij vinden dat het park opnieuw moet worden teruggegeven aan de Astenaren. Door dit amendement hebben wij het college de opdracht gegeven om een plan uit te werken om te komen tot een opwaardering van het park. Wij hebben aan alle partijen in de raad gevraagd om dit amendement te ondersteunen. Wij vinden dat de werkzaamheden van stichting SAS (Samen Asten Schoon) veel respect verdiend en in de toekomst nadrukkelijk betrokken moeten worden als oren en ogen van onze gemeenschap. Fractie Leefbaar Asten Ellen Berkers-Coolen, Ivonne Berkers, Embert Berkers Maarten van den Boomen, Antoon Driessen, Math Vankan

www.leefbaarasten.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 7

PGA toont sociaal gezicht

Samen denken, durven en doen

Een potje

De Progressieve Groepering Asten (PGA) vindt dat de gemeente Asten de éénmalige uitkering van ruim 1,3 miljoen euro uit het zogenaamde ‘Fonds Tekortgemeenten 2018’ moet besteden aan de zorgtaken, met name aan jeugdzorg en mantelzorgondersteuning.

D66-HvA stelt zich op als een positief-kritische partij. Er is veel om positief over te zijn, enkele facetten zijn nog in beweging en over een aantal aspecten zijn wij kritisch. Wij juichen de beoogde cultuuromslag richting een meer ‘burger gedreven’ aanpak van harte toe. We hebben op dat vlak nog een weg te gaan maar wij zien nu al wezenlijke verschillen.

Vorig jaar sprak de VVD over een topbegroting. Een klein tekort in de meerjarenbegroting 2021. Maakt dit college er een potje van? Van ‘Asten in Evenwicht’ naar ‘Samen op weg naar een duurzaam Asten!’ lijkt een heleboel gaten in de weg te hebben. De meerjarenbegroting loopt op tot een tekort van bijna 1 miljoen euro in 2022. Een zorgelijke ontwikkeling!

Een begroting geeft weer waar een college in algemeenheid voor kiest. Wij kunnen duidelijk lezen welke prioriteiten het college belangrijk vindt in de uitvoering van onze gezamenlijke visie Asten 2030. De inzet op een betere infrastructuur - en daaraan gekoppeld klimaatbestendig Asten - is hoog te noemen.

Zorgelijker is de ontwikkeling in het sociale domein. Maar... niet het sociale domein is het zorgenkindje. Wij begroten niet wat wij krijgen van het ‘Rijk’ voor het sociale domein. Wij besteden geld aan andere zaken. Laat duidelijk zijn dat de VVD wil weten waar het geld aan wordt besteed. Wij maken er geen potje van!

D66-Hart voor Asten heeft als uitgangspunt dat de zorgbehoevende Astenaar nooit de dupe mag zijn van te krappe begrotingen of een tekort van ontvangsten van het Rijk. Belangrijk daarbij zijn vrijwilligers en mantelzorgers. D66Hart voor Asten blijft aandringen op meer erkenning en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

De VVD maakt zich zorgen over de oplopende kosten van de gemeenschappelijke regelingen. De uitvoerings- en programmakosten Peelgemeenten. Wie houdt de hand op de knip?

Verantwoord begroten De PGA maakt zich al langer ernstige zorgen over de structurele tekorten in het sociale werkveld. Ook zijn wij enorm getriggerd door de opvatting van de rekenkamercommissie ‘Grip op het sociaal domein’ dat Asten op dat terrein veel te weinig heeft begroot. Uit de gemeentelijke boekhouding ontstond het beeld dat er voor het sociaal domein een structureel tekort was. Asten heeft echter € 800 ton minder begroot binnen het sociaal domein, dan dat hiervoor beschikbaar is gesteld via het gemeentefonds. De PGA vraagt zich af ‘hoe dit heeft kunnen gebeuren’ en wil een antwoord. Want uiteindelijk gaat het om de vraag of de raad de juiste informatie heeft gekregen om de juiste keuzen te kunnen maken. Zolang daarover geen uitsluitsel is, kijkt de PGA met de nodige reserves naar de begroting 2019. Geen bezuinigingen in de zorg De PGA is het niet eens met een bezuiniging van € 150.000 op jeugdzorg en met een bezuiniging op de mantelzorgondersteuning die in 2021 oploopt tot 25%. De PGA vindt dat de gemeente de stijgende kosten in de jeugdzorg, de mantelzorgondersteuning en de cliëntondersteuning WMO te gemakzuchtig afwentelt op ‘de eigen kracht van de inwoners en hun sociaal netwerk’. Wij erkennen dat kosten stijgen, onder andere omdat jongeren- en gezinscoaches vanwege een te hoge werkdruk door meer administratie, gedwongen worden door te verwijzen naar duurdere zorginstellingen. Maar de PGA vindt dat je dan juist die werkdruk moet verlichten in plaats van bot te bezuinigen. Wij zijn van mening dat je problemen kunt voorkomen door de armoedebestrijding royaler toe te passen en de uitvoeringskosten daarvan binnen de perken te houden. Wonen Het aantal woningen dat we kunnen bouwen is beperkt. Het is daarom belangrijk om de doorstroming in de woningmarkt te stimuleren. Wij zien kansen in een betere afstemming van woningbouw op de noden van de inwoners. Dit betekent dat we als gemeente goed moeten inventariseren aan welk type woningen er behoefte is. Nu en in de toekomst. Wensen En dan zijn er natuurlijk nog wensen, zoals: speelgelegenheid handhaven waar scholen verdwijnen; méér oog hebben voor verduurzaming; en meer bij- en vlindervriendelijke beplanting ter wille van de biodiversiteit. Fractie PGA Ingrid Welten-Wamsteker Sandu Niessen Annemie Urlings Rolf Kremers Marcel van Oosterhout

www.pga-asten.nl

• Gezondheid is voor ons een centraal thema. Voor oud maar zeker ook voor jong. De projecten alcohol- en drugspreventie vinden wij gezien recente gebeurtenissen onvoldoende. • De transitie van het buitengebied is in volle gang. De visies zijn duidelijk en het lijkt erop dat de regierol meer en meer bij gemeentes komt te liggen. De kansen die zich met name in ruimtelijke zin voordoen, moeten we meer gebruiken om luchtkwaliteit maar ook natuur en landschapskwaliteit te verbeteren. • Op het gebied van energieneutraal en duurzaamheid is Asten naar onze mening te afwachtend, te bescheiden. Het is goed dat zaken vanuit de landelijke overheid worden aangestuurd. Het regionale energieplan moet er volgend jaar liggen en de ontwikkeling van zonneparken moet inmiddels via een ladder van duurzaamheid. • Het groengebied Evenemententerrein is een goed initiatief waar verschillende maatschappelijke opgaven samen komen. Fiets- en wandelstructuren, waterberging, toename biodiversiteit, ruimte voor grote evenementen. Elementen die wij ook graag versterkt willen zien in het Burgemeester Ploegmakerspark. • Een belangrijk onderwerp, zowel maatschappelijk als financieel, is het Strategisch Huisvestings Plan. In de begroting wordt nu nog steeds vastgehouden aan een totale investering van € 8.5 miljoen voor de nieuwe scholen, terwijl wij allemaal weten dat die véél hoger gaat worden.

De lokale lastendruk neemt toe met 4,4%. Uw rekening beste burger, bedraagt slechts 643,50 euro. De OZB gaat zelfs extra omhoog door de indexering en de stijging van de waarde door de gestegen huizenprijzen. Het college vindt dit gewoon, maar bij wie is salaris/pensioen met 4,4% gestegen? Hebt u een potje? De VVD Asten ziet opmerkelijke verschillen met de regio gemeenten. Met name in de bedrijfsvoering. Apparaatskosten in Asten bedragen € 618,- euro per inwoner. In Someren € 412,- en in Gemert/Bakel € 346,- euro per inwoner. Het verschil? Wat doen wij verkeerd? De VVD heeft eerder voorgesteld de geplande rotonde Heesakkerweg uit te stellen. Het geld kunnen we nu en in de toekomst beter gebruiken. Fietspaden maken Asten aantrekkelijk. Ook het fietspad langs de Dijkstraat wordt meegenomen. VVD Asten is blij met het doorzetten van de startersregeling. Wij zijn voor sneller ontwikkelen van het Loverbosch. Het Sociaal Domein VVD Asten onderschrijft het uitgangspunt. We blijven binnen het totale budget van het sociale domein, waarbij niet verder wordt bezuinigd op verenigingen. Toch een (stroppen)potje Gelukkig is het Rijk ons tegemoet gekomen met ruim 1,3 miljoen uit de stroppenpot voor het sociaal domein. Maar laten we met beide benen op de grond blijven staan. Het klinkt als een meevaller, maar…..

Wij zien op een aantal punten: duurzaamheid, vrijwilligerswerk, jongeren, vitale kernen, transitie buitengebied een dis-balans tussen aan de ene kant de ambitie en taken en aan de andere kant het geld wat men daarvoor over heeft. Ambities op papier zijn gratis. Het gaat erom hoe deze zich vertalen naar concrete plannen.

Het geld was al uitgegeven. Nog sterker! Het gevraagde bedrag was 1,9 miljoen. Dus meevaller of tegenvaller? De realist in ons zegt: Mooi, dat geld, maar het is een eenmalige stroppenpot, dus wij moeten het sociaal domein onder controle krijgen op basis van een reële begroting. Gered door een potje? Een rijkspotje.

Fractie D66-Hart voor Asten Tiny van den Eijnden, raadslid Remco Wever, raadslid Gijs de Jong, commissielid

De VVD fractie Ton van Egmond Ilse van Oosterhout-Swinkels Jan Bazuin

www.d66-hartvoorasten.nl

www.someren-asten.vvd.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 8 • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

Vac a t u re s Gevraagd: Sorteerders m/v Wij zoeken sorteerders m/v voor onze boomkwekerij in de periode november t/m januari. Werktijden in overleg. Voor info: Boomkwekerij Engelen Tel. 06-29996700 info@boomkwekerijengelen.nl

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

Vacature Asten

Huiskamermedewerker

m/v

Wil jij het roer omgooien en in de zorg gaan werken? Heb je geen

IP Parking is de meest succesvolle parkeerprofessional op de Nederlandse markt. Vanuit onze vestigingen geven wij wereldwijd invulling aan alle facetten die met parkeren te maken hebben. Dat doen we met behulp van state-of-the-art hardware en hoogwaardige in eigen huis ontwikkelde software. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Deurne.

CAD-Engineer 40u per week Als CAD-Engineer ga jij meer doen dan alleen maar tekeningen maken. Je maakt deel uit van ons Project Team en jij bent dé persoon bij vragen over technische ontwerpen. Je tekent o.a. het complete elektrotechnische ontwerp en je visualiseert de elektrische- en blokschema’s van onze parkeerapparatuur. Wat bieden we jou? • Een fulltime job in een leuk team van enthousiaste collega’s • Opleidingen en interne trainingen • Conform CAO Metaal & Techniek 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen Je ontvangt uiteraard een mooi salaris voor je werk!

zorgopleiding, maar wel de juiste houding? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat houdt de baan in? • Je werkt tussen de 12 en 20 uur per week, in overleg te bepalen • Je zorgt ervoor dat bewoners met dementie een fijne dag hebben • Jij geeft de bewoners individuele aandacht, maakt contact, ontdekt waar ze van houden, waar ze op reageren en hoe je ze in beweging krijgt • Je serveert maaltijden en verricht huishoudelijke taken; hierbij betrek je de bewoners zoveel als mogelijk Dit is Amaliazorg Amaliazorg is een kleine zorgorganisatie met vijf woonzorgcentra in de dorpen Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk. We zijn gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor ouderen met dementie. Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner uniek is en afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften.

Wanneer kun je reageren? Je hebt een MBO werk- en denkniveau en woont in de directe omgeving. Een zorgopleiding is niet nodig, maar mag natuurlijk wel. Wij vinden het belangrijker dat jij liefdevol om kunt gaan met ouderen met dementie. Tact, geduld en inlevingsvermogen kenmerken jou. Solliciteren en meer weten? De volledige vacaturetekst kun je vinden op www.amaliazorg.nl/vacatures. Daar kun je ook direct solliciteren. Heb je nog een vraag? Dan kun je bellen met teamleiders Mariska Slegers of Tine van der Zanden (0493 328 444) of met recruiter Anke van Kol (0499 365 972). Amaliazorg Hof van Bluyssen Wilhelminastraat 29, Asten www.amaliazorg.nl

Wanna join our winning team? Wil je meer weten of reageren, bezoek onze website: https://www.ipparking.nl/werken-bij

Van Houts zonnewering en rolluiktechniek is een innovatief bedrijf dat u sinds 2005 voorziet van buitenzonwering, rolluiken, binnenzonwering, Velux® dakramen, outdoor living, terrasoverkappingen, carports, horsystemen en home motion besturingen. Service, kwaliteit en innovatie staan voorop!

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar:

Zonnige monteurs of monteurs in opleiding Functie profiel

Wij zoeken zonnige zelfstandig werkende monteurs of mensen die graag opgeleid willen worden tot deze afwisselende functie. Werk je graag buiten maar ook binnen? Ben je representatief, denk je in oplossingen en werk je service gericht? Dan zoeken wij jou!

Office manager, ready to organise #eagerpeople Word jij het aanspreekpunt van React? Ben jij een frisse wind met warme persoonlijkheid die onze werkdagen in goede banen leidt? Een alerte denker en snelle doener? En staan de puntjes bij jou altijd op de i? Kijk dan voor de vacature office manager op onze website readyforreact.nl.

Ons aanbod

Wij bieden je uitstekende arbeidsvoorwaarden, wij werken volgens CAO klein metaal. Bij van Houts zonnewering en rolluiktechniek kennen wij een goede werksfeer en leuke collega’s in een jong team. Bij wederzijdse voldoende inwerkperiode is er kans op een vaste baan.

Interesse?

Mocht je meer willen weten over van Houts zonnewering en rolluiktechniek, kijk dan op onze website www.vanhoutszonwering.nl Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Angelle van Houts tel. 0493-47 30 03 Wanneer je interesse hebt in deze functie stuur dan je motivatie en CV binnen 14 dagen naar: info@vanhoutszonwering.nl

Cipres 11a

readyforreact.nl

5711 DZ Someren

W W W. V A N H O U T S Z O N W E R I N G . N L

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 9 Inkoop

Vac a t u re s

en

verkoop

AUTO’S

MEDEWERKER HUISHOUDING

T.B.V. ZORGCENTRUM WITVEN (WEEKEND EN VAKANTIEBAAN) Wij zijn op zoek naar jou! Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van schoonmaak- en huishoudelijke werkzaamheden. De arbeidsduur bedraagt tussen de 2 en 10 uur gemiddeld per week. De werkdagen zijn op zaterdag, zondag en op feestdagen. De werktijden liggen tussen 07.30 - 14.00 uur. Tevens ben je bereid om in de vakanties meer uren te werken. Lees verder >> www.landvanhorne.nl of bel voor meer informatie naar Lies Fermont, teamleider huishouding, T. 06 29 00 73 25. Solliciteren Past de functie helemaal bij jou? Solliciteer dan direct via onze website. Reageren op deze vacature doe je via ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl

Wij zijn opzoek naar medewerkers voor in onze sprinkhanen kwekerij in Someren-eind.

Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

Wij zijn opzoek naar meerdere scholieren van 15-18 jaar oud met verantwoordelijkheidsgevoel. We hebben werk voor 6-20 uur per week. De uren kunnen gewerkt worden in de middag, avond en/of in het weekend. Werkzaamheden zijn het poetsen van kweekmaterialen en het verpakken van sprinkhanen. Er zijn doorgroei mogelijkheden binnen ons bedrijf.

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Chevrolet Spark 1.0 16V LS Fiat Panda 0.9 TwinAir Easy AIRCO Kia Rio 1.4 Seven Mercedes-Benz B-klasse 200 Mini Mini 1.6 One AIRCO Opel Astra Sports Tourer 1.4 Cosmo Peugeot 207 SW 1.4 VTi Access Peugeot Expert 229 2.0 HDI L2H1 DC Dubbel cab Renault Twingo AIRCO Volkswagen Golf 1.2 TSI Comfortline BlueMotion Volkswagen Jetta 2.0 TSI Highline Volvo S80 2.4 Comfort

Wat wij bieden: • Flexibele werktijden • Klein team • Uniek bedrijf

Leembaan 45, Deurne

Onze personeelsadministratie wordt uitbesteed aan Please Payroll. Bij interesse graag contact opnemen via email: info@sprinkhanenwinkel.com Met vriendelijke groet, Twan Martens, Sprinkhanenwinkel

• Gezocht: hardwerkende jongeman voor het mee plaatsen van hekwerk. tel. 06-48651609.

MISSCHIEN

HET KAN OOK

Ben jij wel de vrachtautomonteur die bij ons precies vindt waar je naar op zoek bent.

zijn dat je liever in de bouw werkt

Waarom zou je bij ons willen werken? - Klein team met werknemers uit de directe omgeving - Zeer grote mate van zelfstandigheid - Diverse automerken, alle werkzaamheden - Veel variatie in werk, geen dag is hetzelfde - Flexibel in dagindeling

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466 • Officiele pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

Je bent bij ons op het goede adres als je op zoek bent naar:

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

- Klein team met werknemers uit de directe omgeving - Opleiding in de praktijk - Projecten in de omgeving - Mooie werktijden - Full-time baan met prima salaris

• Herbalife Nutrition bel/app 06-10291721 Bianca Teuwsen. Nu ook veganproducten.

Dus wat let je om eens te informeren?

En ook hierbij geldt: niet geschoten is altijd mis...

ROYACKERS GARAGE MILHEEZE BV

ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV

Hof 2 - 5763 BL Milheeze - garage@royackers.nl - 0492-341218

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

Dat je graag buiten bent en mee kelders wilt maken. Wij hebben de auto’s van ons transportbedrijf en de betoncentrale in onderhoud. Daarnaast werken we ook aan vrachtwagens van derden.

2010 2013 2013 2011 2006 2005 2012 2011 2011 2008 2013 2011 2001

Hof 2 - 5763 BL Milheeze - beton@royackers.nl - 0492-343030

OPSLAGRUIMTE NODIG? verwarmde en beveiligde opslag units al vanaf 1 m2 tel. 06 46 74 41 74 www.miniopslagdeurne.nl

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8. Sint & Piet bestellen? Scouting bellen! 06-48773161/0613531287 of sinterklaas@ scoutingsomereneind.nl

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 21 juni 2018 | pagina 2

Wij zoeken versterking M/V Heb jij groene vingers en vind je het leuk om met planten te werken? Dan pas jij in ons team. Je houd je samen met collega’s bezig met het sorteren, schoonmaken en etiketteren van onze vaste planten. Daarnaast zorgen jullie samen voor de opkweek en verzorging. Door onze automatisering kun je veel werkzaamheden staand uitvoeren. Ervaring is geen vereiste maar interesse voor planten heeft wel de voorkeur. Wat bieden wij: • Een fulltime baan van 40 uur per week, met een vaste aanstelling op termijn • Mogelijkheden om binnen het bedrijf door te groeien naar een hoger niveau • Vaste werktijden Wat kun je van ons verwachten: • Een team van enthousiaste mensen met liefde voor planten. • Een prettige werkomgeving en een goede sfeer • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao open teelten Interesse? Neem dan contact op met Jos Swinkels via 06-51551809 of stuur een mail naar jos@josswinkels.nl Tevens zijn wij op zoek naar vakantie/zaterdaghulpen vanaf 15 jaar. Ervaring is geen vereiste, interesse en motivatie wel. Vaste plantenkwekerij Jos Swinkels VOF Chijnsgoed 10 6029RR Sterksel Voor meer informatie over het bedrijf kijk op www.josswinkels.nl

• Oerendhard Normaal tribute Vriendenkorting va 10 personen en bier voor weggooi prijzen. 2-feb. 2019 www.dendraai.nl

DAS PAS DRUKWERK Mijn bedrijf sfol de r is m oo i gedrukt!

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? il Ik w pie r a p bri e f t e lle n be s

a rtje te g en Mij n visite k a ri js g ed ru kt ee n sch erpe p

I k k a n er vo or a l m ij n d ru k w er k te re cht

il Ik w p a p f bri e t e be s

Wij zijn op zoek naar een

DAS

Publishers

DAS DAS DAS Productiemedewerker

DASPASDRUKWERK.NL

DASPASDRUKWERK.NL

Publishers

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Publishers

DASPASDRUKWERK.NL Productiemedewerker

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

(fulltime) Publishers

DASPASDRUKWERK.NL (parttime of oproepbasis) Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Petfood Factory BV is een producent van vleesvoedingen voor honden en katten en wij zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste productiemedewerkers.

Ga jij samen met ons de uitdaging aan om de voeding van de toekomst voor de hond en kat te vervaardigen. Dan willen we jou graag ontmoeten! - Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

- Uw drukwerk binnen waarin je jezelf - Uw drukwerk binnen en voeg een - Uw CV drukwerk Stuur je e-mail kort voorstelt toe,binnen naar: enkele minuten geregeld enkele minuten geregeld enkele minuten geregeld info@petfoodfactory.nl of bel naar Bennenbroek (06-54294896). - bepaal zelf uw levertijd - bepaal zelfMarc uw levertijd - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs - tegen een scherpe prijs - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

Petfood Factory BV www.daspasdrukwerk.nl - Ampèrestraat 2 B - 5753 ST Deurne www.daspasdrukwerk.nl www.daspasdrukwerk.nl

Mijn visite ka ee n sche rpe prartje te ge n ijs gedru

DASPASDRUKWERK.NL

Ik ka n er vo or al m ijn druk we rk te re

DASPASDRUKWERK.NL

DAS

Publishers

Mi bedrijf s is mooi ge

DAS

Publishers

DASPA Bestel want D


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 10 • Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken 06-23720617

cement

stenen

isolatie

kunststof panelen

| pagina 2

Nu in onze showroom

DAS

DAS DAS DASPASDRUKWERK.NL DASDASPASDRUKWERK.NL Publishers

Hemelberg 60, 5721 CP Asten T (0493) 694 851 06 10451851

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

• TOON TINNEMANS Publishers onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. Publishers Publishers

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed! • Auto met APK vanaf 450,-. DASPASDRUKWERK.NL

Dealer van:

• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl

• Trendhout www.trendhout.nl • Dekker Hout (Elephant)

DAS

Publishers

www.dekkerhout.nl

DAS

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

DASPASDRUKWERK.NL

DASop voorraad DAS DASPASDRUKWERK.NL

D DAS

Pub

DASPASDRUKWERK.NL

Publishers

Publishers

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

DASPASDRUKWERK.NL

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

www.twanvanhout.nl

bed is ijn m M bedrijf sfol is m ooi ged

binnen deuren

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - bepaal zelf uw levertijd - tegen een scherpe prijs

pa p bri e f t e lle be s

Publishers

DASPASDRUKWERK.NL Publishers

Tevens te koop gevraagd kleine Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, auto’s en sloopauto’s. want DAS pas goed! DAS pas goed! Tel. 0492-381631/want 06-20778602

I ri ibl b w k I ie

Douglas hout

buiten deuren

€98,-

Elders €275,-. Bij ons slechts €175,- per zone / plaatsing

k a n e r voo r al m ij n d ru k w e rk te re cht

e e n sch e

plafond panelen

ACTIE:

Nu de eerste one / plaatsing

ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

ij n v

M EN Someren ru kt 5712 h e rpe p ri js g ed sc n e e T. 0493 491 419 isit e k a a rtje te g e n www.amaas.nlMij n v rpe p ri js g ed ru kt

buiten parket

e M et deze nie uwnie k cry po lipoly se te ch bli jft het vet we g!

• Astens Bedrijf I i e ral uwStucadoors p voor stucadoor en a p f n tel. bel Roland b riji en st esierpleisterwerken ilvan le Heuvel, l w den M k I pie r bed ri jf sfboled er06-30609008 www.asbasten.nl a p f bri e t e lle n is m oo i g ed ru kt•!T.K. gebruikte bouwmaterialen, be s vloerplanken, deuren, ramen,

houten vloeren

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

Nieuwe generatie kunststof kozijnen Ideaal voor: ZZP,ers, zelfbouwers en particulieren Loop eens binnen I k kuainformeren. n e r vo o r a l en laat m ij n d ru k w e rk t e re cht Ik

houten kozijnen

DAS PAS DRUKWERK DAS PAS DRUKWERK a rtje te g e n Nieuwendijk M ij n k w il is it e k a 84 bed ri jf sf ol d er is m oo i g ed ru kt!

dakpannen

Hout- en bouwmaterialenhandel

WEEKBLAD VOOR DEURNE | donderdag 21 juni 2018 | pagina 2

lanken? an dat zónder peciaal dieet!

betonvloeren

kunststof kozijnen

WEEKBLAD VOOR DEURNE |

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor2018 donderdag 21 juni Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

zand

- Uw drukwerk binnen - Uw drukwerk binnen - Uw drukwerk binnen Nieuw: wandgeregeld en gevelbekleding en sierbestrating. enkele minuten geregeld enkele minuten enkele minuten geregeld - Uw drukwerk binnen - Uw drukwerk binnen - Uwlevertijd drukwerk binnen - Uw drukwerk - bepaal zelf uw levertijd - bepaal zelf uw - bepaal zelf uwbinnen levertijd 00 Open: t/m vr.minuten 7.00-18.geregeld u. enkele-minuten enkele minuten geregeld enkele enkele geregeld tegen geregeld een scherpe prijs - tegen eenma. scherpe prijs - tegen eenminuten scherpe prijs - bepaal zelf uw levertijd - bepaal zelf uw levertijd - bepaal zelf uw- levertijd - bepaal zelf uw levertijd zaterdag 7.00 13.00 u. www.daspasdrukwerk.nl - tegen www.daspasdrukwerk.nl www.daspasdrukwerk.nl een scherpe prijs - tegen een scherpewww.daspasdrukwerk.nl prijs - tegen een scherpe prijs - tegen een scherpe prijs

www.daspasdrukwerk.nl

bouwhout www.daspasdrukwerk.nl

plaatmateriaal meranti tuinhout plinten architraven www.daspasdrukwerk.nl www.daspasdrukwerk.nl

Ik ka n er vo or al DASPASDRUKWERK.NL DASPASDRUKWERK.NL m ijn d ru kw erk te re cht Ik kaBestel drukwerk bij DAS Publishers, n er voor al uw DASPASDRUKWERK.NL DASPASDRUKWERK.NL m ijn druk w erk te re

Tel. 077 - 308 28 57 Mijn vi sit ek aa ee n sche rpe pr rtj e te ge n ijs ged ru kt Mijn visit ek aa Bestel uw drukwerk n DAS Publishers, ee n sche rpe pr rtj e te gebij ijs ged ru kt

want DAS pas goed!

Bestel uw drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed!

- Uw drukwerk binnen enkele minuten geregeld - Uw drukwerk binnen - bepaal zelf uw levertijd enkele minuten geregeld - tegen een scherpe prijs - bepaal zelf uw levertijd www.daspasdrukwerk.nl - tegen een scherpe prijs

Bouwplannen?

WijDAS leveren graag al uw bouwmaterialen! Publishers

DAS

Publishers

www.daspasdrukwerk.nl

DAS

Publishers

cht want DAS pasuw goed! Bestel drukwerk bij DAS Publishers, want DAS pas goed! - Uw drukwerk binnen

DAS

enkele minuten geregeld - Uw drukwerk binnen - bepaal zelf uw levertijd enkele minuten geregeld - tegenERVAAR een scherpeDE prijsKRACHT - bepaal zelf uw levertijd www.daspasdrukwerk.nl VAN EN AMBACHT - tegenKLEUR een scherpe prijs

Publishers

GEMEENTE SOMEREN GEMEENTE ASTEN GEMEENTE SOMEREN GEMEENTE ASTEN

25%g

ortin Zie kZie ig actie geld Beton van uw betonspecialist! 0 -2 18 pagina t/m 1-12.. ZIE PAGINA .. T/M .. pagina .. PAGINA .. T/M .. Wij leveren op uw ZIE opgegeven adres! Nu

Dagactiviteiten en -behandeling

Publ

Publishers

DA Be DASPAS wa Bestel u want DA

Mb is bed rij is m oo i

Hoogwaardige lak & muurverf www.daspasdrukwerk.nl

STOPPERSSTOPPERS VP VP

Tel. 077 - 308 28 57

DA DAS

GEMEENTE DE GEMEENTE DEUR

Al 45jQQr vièt Qolres vootte Al 45jQQr vièt Qolres voottett.

GRATIS VTWONEN MAGAZINE BIJ AANSCHAF VAN EEN ONE BY HISTOR PRODUCT

Gemeentenieu Gemeentenieuws Zie pagina . Zie pagina ..

Aktiemodel Vetego B11

Handmatig: in stof vanaf€ 945,leder vanaf€ 995,­ Aktiemodel VetegoinB11 Verder ruim 300 modellen relaxfauteuils

A

Handmatig: in stof vanaf€ 945,- in leder vanaf€ 995,­

3 motorig

Verder ruim 300 modellen relaxfauteuils

verder ruim

www.deurn www.deurne.n n

nie Al 45 vo Al jQQr 45jQQrvièt vièt Qolres Qolres voott

I.v.m. vakantie Is onze winkel tot m I.v.m. vakantie Is onze winkel tot maandag 1 Telefonsch zijn wij In d Telefonsch zijn wij In deze period

Nu:

actuele inf actuele informat Vele relaxfauteuils met sta- op hulp extra scherp g Gemeente Deurne Gemeente Deurne

Nu: Vele relaxfauteuils met sta- op hulp extra scherp geprijsd en

Zorgen voor eenFACEBOOK & TWITTER + WEBSITES STOPPERS STOPPERS FACEBOOK & TWITTER + WEBSITES zinvolle, fijne dag! van gerven DEURNE ‘T CONTACT & PEELBELANG OP DEURNE ‘T CONTACT & PEELBELANG OPVU 20180905_HistorONE_VTwonen_actie_2018_A4_ARTWORK.indd 1

schildersbedrijf & verfspeciaalzaak

04-10-18 10:34

Verf, behang en wandbekleding

Hoog Geldrop 49 - Geldrop Tel. 040-2862577

Onze 2000m2 showroom vindt u aan de Bo Onze 2000m2 showroom vindt u aan de Boersestraat Di-Wo-Do 10:00 - 17:30, Vr 10:00 - 21 Di-Wo-Do 10:00 - 17:30, Vr 10:00 - 21:00, Za 10

Volg ons op Volg ons Volg ons op Volg onsop op Facebook en Twitter! enenTwitter! Facebook en Twitter!Facebook Facebook Twitter!

Woont u thuis en wilt u weten welke mogelijkheden er voor u (of uw naaste) zijn binnen dagbesteding en/of dagbehandeling bij Ananz? Maak kennis met het grote aanbod voor individuele en groepsactiviteiten binnen en buiten. Wij denken graag met u mee.

Meer informatie leest u op www.ananz.nl of bel met onze cliëntadviseurs: 040 286 48 18

www.ananz.nl

www.facebook.com/hetcontact www.facebook.com/weekbladvoordeurne www.facebook.com/weekbladvoordeurnewww.facebook.com/hetcontact www.twitter.com/hetcontact www.twitter.com/hetcontact www.twitter.com/weekbladdeurne www.twitter.com/weekbladdeurne

www.facebook.com/peelbelang www.facebook.com/peelbelang Aktiemodel Vetego B11 Aktiemodel Vetego B11 www.twitter.com/peelbelang_wvd www.twitter.com/peelbelang_wvd in stof vanaf€ 945,in ledervanaf€ vanaf€ 995,­ Handmatig:Handmatig: in stof vanaf€ 945,in leder 995,­ Verder 300 modellen relaxfauteuils Verder ruim 300ruim modellen relaxfauteuils

www.weekbladvoordeurne.nl / www.daspublishers.nl www.weekbladvoordeurne.nl / www.daspublishers.nl

P


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 11 ‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 januari 2018 | pagina ??

Smakelijk eten

Roergebakken varkenshaas

streekproducten restaurant

Aanbieding voor afhalen

Kerstborrel & Kerstpakket in 1 Voor lunch adviseren wij ons Boscafé de Soete Inval (Bosrandweg 6 Someren, parkeerplaats Keelven) En voor diner Ristorante Innesto (Reeweg 6 Asten, tov manege Heijligers)

Laat uw medewerkers zelf hun kerstpakket samenstellen 14 november zijn wij in ons “kerstshoppingcentre” weer geopend

vergezeld met drankjes & lekker eten de open keuken! vanuit www.hoijsehoeve.nl vanaf 12.00 uur.

Hoijserstraat 20 | Someren | T 0492 331475

Kerstbuffet 25 dec. & 26 dec.

Weekmenu (voor 2 personen)

◆ Tomatensoep ◆ Babi Pangang ◆ Kipfilet in tienkruidensaus ◆ Foe Yongvarkenshaas Hai Roergebakken ◆ Saté (2 stokjes) met groenten en cashewnoten ◆ Mini Loempia’s (6 stuks) Bereidingstijd 15 minuten ◆ Kroepoek 4 personen ◆ Grote nasi of grote bami

Bestaat uit:

Bereiding Soep, sushi, gebakken

se, en fruit hierin de Verhit de olie s, inCh een wok ine hapje sjalotjes ca. 1 e, minuut. Voeg , plakken varntonesede chen ka Indistoe kenshaas roerbak deze se ese en Japan in ca. 4 minuetnam ten Vi rondom goudbruin.

€17,00

exclusieve gerechten en ijs

Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

€18,50 p.p.

Schep de paprika en minimaïs door het vlees en roerbak deze ca. 5 minuten mee.

Ingrediënten ◆ Babi Pangang

€9,25 p.p.

500 g varkenshaas (in dunne plakken) ◆ Koe Loe Kai 2 eetlepels olie in tienkruidensaus ◆ Kipfilet snufje peper (versgemalen) ◆ Foe Yong Hai snufje zout ◆ Saté (2 stokjes) 200 gr peultjes ◆ Mini Loempia’s (8 stuks) 150 gr cashewnoten ◆ Gebakken (4 stuks) 2 rode paprika’s (in ananas reepjes) ◆ Kroepoek 150 gr minimaïs (in de lengte gehalveerd) 2 sjalotjes (fijngesnipperd) ◆ Grote nasi of grote bami

11 jr toe en roerbak deze ca. t/mpeultjes Voeg4 de 3 minuten mee. Breng de roerbakschotel op smaak met zout en peper.

Reserveer nu VOL=VOL Verdeel de varkenshaas met groenten over

4 borden en garneer deze met cashewnoten. Voor catering & afhaallijst zie: Lekker met Pandan rijst. www.meigardennederweert.com Bron: Vlees.nl

€20,50

Vrijdag 21 december

* Prijs is inclusief BTW. exclusief de waarde van het kerstpakket. Deze is door u zelf te bepalen.

van 18.30 uur tot 21.30 uur SHOPS:

Food & Nonfood ~ Decoratie ~ Bijoux & Parfums ~ Auto Accessoires Tuin & Dier artikelen ~ Wellness arrangementen ~ Chocoladewerken Etc.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag.

Burgers & à la Carte

Bekijk onze nieuwe lunchkaart, menukaart en sneukelkaart. Kijken – Ruiken – Proeven - ervaar de “Pure beleving”

Kerstborrel & Kerstpakket in 1 Kerstdiner “In d’n Herberg”

Reserveer nu via www.plattevonder.nl

Op 1ste en 2de kerstdag (voor het menu kijk op onze site) 2de kerstdag kan men ook à la Carte dineren.

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag.

Laat uw medewerkers zelf hun kerstpakket samenstellen Mosselavond, zat. 1 december 2018 ntre” ngce oppi stsh “ker ons in Reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen

De Platte Vonder B.V. Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

Burgers & à la Carte

********************

Bekijk onze nieuwe lunchkaart, menukaart en sneukelkaart.

met drankjes & lekker eten gezeld verRory Gallagher tribute band open keuken! deExpress: vanuit Bullfrog Taste

Kijken – Ruiken – Proeven - ervaar de “Pure beleving”

Kerstdiner “In d’n Herberg” streekproducten restaurant (voor het menu kijk op onze site) Op 1ste en 2de kerstdag 2de kerstdag kan men ook à la Carte dineren.

Zaterdag 17 november 2018

Vrijdag 21 december

********************

Mosselavond, zat. 1 december 2018 Reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061 www.indenherberg.nl Voor lunch adviseren wij ons Boscafé de Soete Inval (Bosrandweg 6 Someren, parkeerplaats Keelven) En voor diner Ristorante Innesto (Reeweg 6 Asten, tov manege Heijligers)

14 november zijn wij weer geopend vanaf 12.00 uur. Hoijserstraat 20 | Someren | T 0492 331475

www.hoijsehoeve.nl

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061 www.indenherberg.nl * Prijs is inclusief BTW. exclusief de waarde van het kerstpakket. Deze is door u zelf te bepalen.

Wij zijn wegens kleine Rory Gallagher tribute band bouwkundige aanpassingen Bullfrog Express: deze week (5 t/m Taste 13 november) Zaterdag 17 november 2018 gesloten.

van 18.30 uur tot 21.30 uur SHOPS:

Food & Nonfood ~ Decoratie ~ Bijoux & Parfums ~ Auto Accessoires Tuin & Dier artikelen ~ Wellness arrangementen ~ Chocoladewerken Etc. Aanbieding voor afhalen Weekmenu (voor 2 personen)

◆ Tomatensoep ◆ Babi Pangang ◆ Kipfilet in tienkruidensaus ◆ Foe Yong Hai ◆ Saté (2 stokjes) De Platte Vonder B.V. Nieuwendijk 10 ◆ Mini Loempia’s (6 stuks) ◆ Kroepoek ◆ Grote nasi of grote bami

s bij een van de Ga dan eens lang ze pagina! restaurants op de

Kerstbuffet 25 dec. & 26 dec.

Bestaat uit: Soep, sushi, gebakken inese, www.plattevonder.nl 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl hapjes, Ch Indische, kantonese, Vietnamese en Japanse €17,00 exclusieve gerechten en ijs

Reserveer nu via www.plattevonder.nl

Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

Geen zin om zelf te koken?

Ga eens langs bij een van de restaurants op deze pagina!

Wij zijn wegens kleine bouwkundige aanpassingen deze week (5 t/m 13 november) gesloten.

◆ Babi Pangang ◆ Koe Loe Kai ◆ Kipfilet in tienkruidensaus ◆ Foe Yong Hai ◆ Saté (2 stokjes) ◆ Mini Loempia’s (8 stuks) ◆ Gebakken ananas (4 stuks) ◆ Kroepoek ◆ Grote nasi of grote bami

€18,50 p.p.

4 t/m 11 jr €9,25 p.p.

Reserveer nu VOL=VOL

€20,50

Voor catering & afhaallijst zie: www.meigardennederweert.com


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 12

Rondje langs de velden

Sp ort

REGIO – Speelronde zeven is gespeeld. Een aardige speelronde voor de vaandelteams. Zo wisten alle ploegen in de vierde klasse E te winnen. Alleen de vrouwen van Someren/NWC maakte een uitglijder na een 0-2 voorsprong.

SV Someren klimt gestaag

ST Someren/NWC

SOMEREN - De ploeg van Dominik Vergoossen pakte afgelopen zondag zijn derde overwinning op rij en steeg naar de vierde plaats op de ranglijst. De Somerenaren versloegen op het eigen sportpark EFC uit Eersel met 2-1.

De toeschouwers kregen tegen EFC een vermakelijke wedstrijd voorgeschoteld, waarin met veel inzet gestreden werd. In de 40ste minuut brak Koen de Louw de ban en maakte de 1-0. In de tweede helft ging SV Someren op zoek naar meer, maar kreeg het bijna de deksel op de neus. Doelman Maarten Werts moest enkele keren een redding verrichten. Uiteindelijk was het toch de ploeg van Vergoossen die de goal maakte. Mike Verdonschot kopte de 2-0 achter de EFC-goalie. SV Someren dacht dat ze er al waren, maar nog gen twee minuten later lag de bal er aan de overkant in. Een strafschop zorgde voor de 2-1. Verder kwam de tegenstander niet en SV Someren behaalde daarmee zijn derde overwinning op rij. Door de winst zijn de Somerenaren gestegen naar de vierde plaats in de tweede klasse F. Aankomende zondag is er geen competitievoetbal. Zondag 18 november hervat SV Someren de competitie en gaat de ploeg van Vergoossen op bezoek bij de nummer laatst Bladella uit Bladel.

De ploeg van Ivo Veltrop kon afgelopen zondag een 0-2 voorsprong niet vasthouden. In Maarssen werd met 3-2 verloren. Kim Bankers en Lotte van Mourik, die alweer haar achtste goal van het seizoen maakte, zette Someren/NWC in de eerste helft op de comfortabele voorsprong. Echter in de tweede helft was het spelbeeld compleet anders. De ploeg van Veltrop leek totaal niet meer op het team dat de afgelopen weken afrekende met menig tegenstander. Maarssen strafte dat keihard af en scoorde drie keer. De dames blijven door de nederlaag wel op de tweede plaats staan in de Hoofdklasse. Aankomende zondag neemt Someren/NWC het op tegen middenmoter Nooit Gedacht. De wedstrijd op sportpark De Potacker begint om 12.00 uur.

Ondo

SV Someren pakte zondag de derde overwinning op rij. (Foto: Jan van den Broek)

Noah Vreeswijk finisht net buiten top tien ROSMALEN - De Somerense veldrijder Noah Vreeswijk heeft tijdens het Europees kampioenschap veldrijden voor junioren net geen top-10 plek weten te behalen. In Rosmalen passeerde hij als elfde de finish.

De junioren begonnen om 09.15 uur aan hun Europees kampioenschap. Voor de start was het voor Noah onder meer uitkijken naar de Belg Witse Meeussen, die eerder dit seizoen de wereldbekermanche in het Zwitserse Bern wist te winnen, en landgenoot Pim Ronhaar. De 17-jarige Belgische crosser dook ook als eerste het veld in met vlak achter hem Ronhaar. Noah startte op de tweede rij achter zijn grote concurrenten. Helaas voor de Somerenaar was de start niet waar hij op gehoopt had.

"Mijn ketting viel naar het binnenblad. Die hoorde op het buitenblad te zitten. Ik verloor daardoor super veel plaatsen." Door de pech in de eerste meters komt Noah slechts als 27ste het 'veld' in. "Vanaf dat moment weet je dat het heel lastig wordt. Het werd een inhaalrace. Ik moest echt vanaf het eerste moment er goed bij zitten had ik een top-5 willen rijden", zegt Noah. De modderspecialist weet zich nog terug te knokken naar de elfde plaats maar meer zit er dan niet in.

Noah: "Ik ben niet tevreden. Er had veel meer in gezeten. Ik rij nu zestien man voorbij, dat had ik vooraan ook kunnen doen." De winst bij de junioren gaat naar de 17-jarige Nederlander Pim Ronhaar. Noah kan terugkijken op een leerzaam, en ook mooi EK. "Er waren enorm veel fans, ook voor mij. Dat is fantastisch om mee te maken. De steun die ik heb ervaren in de wedstrijd was enorm. Ook buiten de wedstrijden om krijg ik al jaren veel steun van mijn moeder, en van mijn opa Gerrit en oma Carla. Zij zijn altijd overal bij. Dat doet mij goed, en daar wil ik ze graag voor bedanken."

Yara Kastelijn zesde op EK ROSMALEN/NEERKANT - Yara Kastelijn uit Neerkant is zondag zesde geworden op het EK veldrijden in Rosmalen. Ze reed mee in de categorie beloften vrouwen.

De Europese titel ging naar de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. Het podium was overigens volledig oranje. Inge van der Heijden werd tweede op 22 seconden en Fleur Nagengast werd op 49 seconde derde. Kastelijn finishte op 1 minuut en 28 seconden van de winnares. De Neerkantse wist van te voren dat het lastig zou zijn om in Rosmalen te winnen: "Ik ben tevreden met een zesde plaats. Ik moest starten van rij nummer drie en de start was smal en

kort. Mijn start was niet slecht, maar ook niet super goed. Toen ik voorin kwam, waren de eersten al weg. Lang reed ik voor plaats vier tot zes, maar ik ben technisch gewoon nog niet goed genoeg en verloor op deze stukken terrein. Ik weet waar mijn verbeterpunten liggen." Ze is blij dat ze een constante wedstrijd heeft kunnen rijden en kijkt met name uit naar de kampioenschappen die in januari plaatsvinden. "Daar liggen pas echt mijn hoofddoelen."

Monsterscore voor handballers Someren SOMEREN - De handballers van Someren hebben afgelopen zondag opnieuw weten te winnen. Tegen het Helmondse Swift hielden de heren zich niet in: 31-11. Ook de dames konden weer twee punten bijschrijven.

De heren begonnen op een rustig tempo aan de wedstrijd. Het ging een kwartier gelijk op, daarna was het gauw gebeurd met de tegenstander. In het restant van de eerste helft werd de voorsprong uitgebreid naar een comfortabele marge van 8 doelpunten bij rust. De ruststand was 15-7. In het tweede bedrijf wist tegenstander Swift nog slechts vier keer te scoren. De Somerense defensieve muur stond als een huis. Zelf scoorde de handballers nog zestien keer. Einduitslag: 31-11. Door de overwinning blijft Handbal Someren de ranglijst fier aanvoeren. Volgende week reist het team van coach Frits Aspers af naar Deurne voor de wedstrijd tegen De Sprint. De tegenstander staat derde met twee punten achterstand op Handbal Someren. Om 12.00 uur wordt de eerste bal gegooid in Deurne.

Dames

Het team van coach Eric-Jan Hermans speelde zondag opnieuw een

spannende wedstrijd. Er werd gewonnen, maar het was weer spannend tot het einde. In sporthal De Postel werd Apollo uit Son en Breugel met 26-18 opzijgezet. De eerste goal voor het damesteam van Someren was een bijzondere. Jenny Linders scoorde de 1-0. De speelster was een jaar afwezig door een kruisbandblessure, en maakte zondag haar eerste minuten sinds de blessure. In het eerste bedrijf liepen de dames uit naar 13-5, maar de focus werd verloren en dat betekende 'slechts' een 15-9 ruststand. De tegenstander kwam in de tweede helft sterk terug tot 20-16. Het was dat de keepsters van Someren hun mannetje stonden in de goal, anders was de score anders uitgevallen. Uiteindelijk was het de kwaliteit van de damesploeg die de wedstrijd in hun voordeel besliste: 26-18. De ploeg van Hermans blijft koploper in eerste klasse Zuid-Oost. Volgende week wacht middenmoter Elshout. De wedstrijd in Elshout begint om 14.25 uur.

Kastelijn tekende onlangs een tweejarig contract bij de Belgische ploeg Steylaerts 777. Ze rijdt er onder begeleiding van meervoudig wereldkampioen Bart Wellens. Daarmee richt ze zich weer volledig op het veldrijden. Komend weekend staat Kastelijn aan de start in het Belgische Niel.

Het team uit Heusden pakte alweer zijn vijfde overwinning op rij. In Weert werd met 1-5 gewonnen van FC Oda. Inmiddels staat de doelpuntenteller op 33 goals uit zeven wedstrijden. FC Oda bood in de eerste helft nog flink tegenstand. Alleen Joost Berkers trof doel, en de tegenstander kreeg kansen om 1-1 te maken. Ondo kwam zeer sterk uit de kleedkamer. In de tweede helft wist de ploeg van Mark Lommen binnen tien minuten drie keer te scoren. Thijs Haasen, Bart Loomans en opnieuw Joost Berkers troffen doel. In de slotfase bepaalde Maik Idzes de eindstand op 1-5. De ploeg uit Heusden blijft door de overwinning trotse koploper in de vierde klasse E. Aankomende zondag is er geen speelronde. Zondag 18 november hervat Ondo de competitie thuis tegen Neerkandia uit Neerkant. De tegenstander bezet de zesde plaats. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

SV Lierop

Ook SV Lierop blijft uitstekend presteren in de vierde klasse. Afgelopen zondag won de ploeg van Roy Manders op sportpark De Renkant met 2-1 van DESM uit Weert. De tegenstander nam in Lierop nog brutaal de leiding, maar vlak voor rust wist Rob van der Sluijs orde op zaken te stellen. In de tweede helft had DESM weinig meer in te brengen. SV Lierop creëerde kans op kans, maar wist slechts een keer te scoren. Ralf van de Laar schoot de bal hoog in het dak van het doel. SV Lierop blijft door de overwinning mee doen om de bovenste plekken en staat derde op slechts een punt van Ondo en RKSVO. Zondag 18 november

speelt de ploeg van Manders een uitwedstrijd tegen middenmoter RKMSV uit Meijel. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

SSE

De mannen van William van Moorsel konden eindelijk weer eens juichen. Na twee nederlagen op rij werd op sportpark De Heikampen met 4-1 gewonnen van hekkensluiter Sterksel. SSE kwam geen enkele keer in de problemen. Jacky Janssen scoorde voor rust twee keer. In de tweede helft bepaalden de broers Merijn en Erwin Altena de eindstand op 4-1. Door de overwinning klimt de ploeg uit Someren-Eind weer naar de vijfde plaats in de vierde klasse. 18 november wacht de zware uitwedstrijd tegen concurrent FC Cranendonck uit Soerendonk. De tegenstander staat vierde en heeft twee punten meer dan SSE. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Olympia Boys

Een degradatiekraker pur sang. Olympia Boys nam het zondag op tegen mede-laagvlieger ASV’33 uit Aarle-Rixtel. In een wedstrijd, die vaak niet om aan te zien was, trok de ASV’33 aan het langste eind: 1-0. In Aarle-Rixtel waren de kansen schaars voor het team van Dennis Wouterse. Helaas voor de ploeg uit Ommel maakte de tegenstander een paar minuten voor tijd de beslissende 1-0. Olympia Boys blijft door de nederlaag laatste in de vierde klasse F. Over twee weken wacht de mannen van Wouterse een loodzware opgave. Koploper Stiphout Vooruit komt dan langs op sportpark Ommel. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

SVSH

Het gaat de laatste weken iets stroever bij de ploeg van Niels Roijakkers. Opnieuw werd er niet gewonnen door de ploeg uit Someren-Heide. Inmiddels wacht de formatie alweer drie duels op een overwinning. In Hulsel was SVSH dominant, maar kwam in de tweede helft wel 1-0 achter. Bram Verhees redde zijn team uiteindelijk door met een geplaatst schot de gelijkmaker aan te tekenen: 1-1. Dit was tevens de einduitslag. Door het gelijkspel verliest SVSH langzaam de aansluiting met de top. Al staat het team van Roijakkers nog netjes op de vierde plaats in de vijfde klasse. Zondag 18 november komt DVS uit Waalre op bezoek. De tegenstander staat in de middenmoot met twee punten minder dan SVSH. De wedstrijd op sportpark De Plagge begint om 14.30 uur.

Uilentocht Marma trimmers LIESSEL - Wielertourclub De Marmatrimmers houdt zaterdag 10 november voor de tweede keer een avondtoertocht voor mountainbikers. Het parcours is uitgezet in de bossen rondom Liessel.

De zogeheten Uilentocht is een met pijlen aangegeven route over 25 of 40 kilometer, die gefietst wordt in het donker. Deelnemers kunnen starten tussen 18.45 en 19.15 uur bij café De Marmabar aan de Hoofdstraat in Liessel. Halverwege is er een pauzeplaats en na afloop een gratis consumptie. Een fietshelm en goede verlichting zijn verplicht.

De vrouwen wisten in Maarssen de 0-2 voorsprong niet vast te houden.

Voor tweeluik tegen Zwitserland

Aniek Nouwen in Oranje-selectie DEURNE - Aniek Nouwen is geselecteerd voor Oranje. Ze vervangt Stefanie van der Gragt. De Deurnese verdedigster maakt voor de eerste keer deel uit van de selectie van de Oranje-dames, dat de komende week twee keer speelt tegen Zwitserland. De winnaar plaatst zich voor het WK.

Bondscoach Sarina Wiegman kan tijdens de komende interlandperiode niet beschikken over Stefanie van der Gragt. Afgelopen dagen is gebleken dat de play-offwedstrijden tegen Zwitserland nog net te vroeg komen voor de verdedigster, die kampt met een bovenbeenblessure. Van der Gragt wordt vervangen door Aniek Nouwen. De verdedigster van PSV maakt

voor de eerste keer deel uit van de selectie. Daarmee maakt ze kans om samen in een team te spelen met grote namen als Sherida Spitse, Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden. Nouwen was geruime tijd een vaste waarde voor het Oranjeteam onder 20 jaar. Ook bij PSV toont ze elke week haar klasse.

Oranje start morgen, vrijdag 9 november met een thuisduel in de Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later, op dinsdag 13 november, staat de return van het tweeluik op het programma. Deze wedstrijd begint om 19.00 uur in het Lipo Park in het Zwitserse Schaffhausen. De winnaar van deze play-offwedstrijden plaatst zich voor het wereldkampioenschap in Frankrijk. Het WK 2019 is de achtste editie van een mondiale eindronde in het vrouwenvoetbal. Het toernooi vindt plaats van 7 juni tot en met 7 juli 2019. In totaal nemen 24 landen deel.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 13

0141284

SLAGERIJ 180x119.66BOUWMANS De kop is er weer af

ONZE AANDACHTSPUNTEN VAN DEZE WEEK! Donderdag t/m zaterdag, 8 t/m 10 november • Soepvlees, het is weer tijd voor soep • Rundersucade, het lekkerste stoofvlees • Worstbroodjes, de enige echte!! • Deutsche bratschinken, mals broodbeleg van onze slagers

Dinsdag t/m donderdag,

kilo 7.98 100 gram 0.99 10 stuks 7.99 100 gram 1.09

13 t/m 15 november

• Schouderkarbonade, lapjes en aan stuk • Hamlapjes, mals en smakelijk varkenslapje • Specialiteit : Biefstuk milano:

een biefje gevuld met tapenade en gemarineerd, superlekker

kilo 6.99 100 gram 0.59 100 gram 1.89

Let op: Gourmet, barbecue, partypan, fondue, buffet, wok, steengrill, braai, we hebben het allemaal! Let op: vers vlees, vleeswaren uit eigen keuken, kant&klaar, online verkoop en nog veel meer, kijk op: www.slagerijbouwmans.nl

www.facebook.com/slagerijbouwmansdeurne Zeilbergsestraat 50 • Deurne • T: 0493-312636 I: www.slagerijbouwmans.nl • E: slagerijbouwmans@planet.nl


Someren Kermis In deMet bouwvak zijn wij open van maandag vrijdag (week 40) zijn wijt/m gesloten van van 17.30 ma. 298.30 sept. -t/m vrij. uur. 3 okt.

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 14

MA. 10.30 - 17.30 UUR Iedere zaterdag open DI T/M VR. 8.30 - 17.30 UUR vanZAT. 8.30 15.30 8.30t/m - 15.30 UURuur

Belleweg 11, Someren Telefoon: 0493 440788

PROFESSIONELE PROFESSIONELE VERF LATEXVERF 1 liter KWALITEIT & BETAALBAAR Elders  74,95 30 BijJAAR ons ERVARING  39,95

Voor particulier en onze openingstijden neem contact op via www.hetverfhuis.com

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 0653926499.

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

• Krasdokter.nl, lakbeschadiging of kras? Snel-Goedkoop-Vakkundig 06-53883509. • Wespen of mierenoverlast Bel: 0493-688006.

Vervult wensen voor Groot Somerense mensen

Hulp nodig met SCHildeRen, BeHAngen of HoutRot RepARAtie?

28 t/m 30 DECEMBER

ik sta voor u klaar! Bel me op 06 10711289.

Wilhelminaplein Someren

SCHildeRSBedRiJf RoBeRt mAndeRS

m. 06 10711289 t. 0493 692500

KRuiSKenSweg 54 5721Kd ASten

e. info@RoBeRtmAndeRS.nl i. www.RoBeRtmAndeRS.nl

43 UUR NON STOP

Muziek en activiteiten voor jong en oud! Lever jouw wens in via info@glazenkooi.nl

WEGENS ENORM SUCCES VERLENGD

ALLE T OPME RKEN VLOER KLEDE N

5 0 % KORTI N G

GROOTSTE COLLECTIE KLEDEN VAN ZUID-NEDERLAND

± 1.000 KLEDEN OP VOORRAAD DIRECT LEVERBAAR

DONDERDAG 8 NOVEMBER VRIJDAG 9 NOVEMBER ZATERDAG 10 NOVEMBER

Haageijk 11 • Gemert T. 0492 820 041

10.00 - 18.00 uur

Openingstijden: donderdag 8 november 10.00 - 18.00 uur vrijdag 9 november 10.00 - 18.00 uur zaterdag 10 november 10.00 - 17.00 uur

10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

E. truudswoonwinkel@live.nl • I. www.truudswoonwinkel.nl

Like ons op


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 15

Teun van Otterdijk op weg naar Taipei

‘Ik wil wereldkampioen worden’

Dirk van de Velde kampioen tafeltennis DEURNE - In de sporthal van het Willibrord Gymnasium in Deurne werd afgelopen zondag het open Deurnese en Astense Tafeltenniskampioenschap gehouden. De organisatie was in handen van ATTV Asten en TTC Deurne. Aan de wedstrijden namen ruim zestig spelers deel, variërend in leeftijd van 14 tot 80 jaar. Dirk van de Velde van TTC Deurne won de kampioenstitel.

De wedstrijden begonnen 's morgens om 10.00 uur en er werd gespeeld tot 's middags 17.00 uur. Na de poulewedstrijden met minimaal zes spelers per poule werden de finales gespeeld. In de A-poule ging de strijd om de kampioenstitel tussen Dirk van de Velde en Joris Dekker, beiden spelers van TTC Deurne. Van de Velde won mede door zijn ijzersterke backhand de eerste set met 11-6. Dekker herpakte zich met aanvallend spel in de tweede set en won deze met 119. De derde en beslissende set was weer voor Van de Velde, die met winst in deze set gedecideerd te titel binnen haalde. De B-poule eindigde in een driekampfinale, deze werd gewonnen door Gregorz Rekas van TTV Bergeijk. Tweede werd Bastiaan Nab van TTV Stiphout en de derde plaats was voor Lars Raijmakers. De driekampfinale in de C poule werd verrassend gewonnen door de zeer jonge Eef Dekker uit Stiphout. Zij versloeg de ervaren Ton Paardekoper van tafeltennisclub Een en Twintig en Lars van Duinen uit

Roermond met mooi en gevarieerd aanvalsspel. De driekampfinale in de Recreantenpoule werd gewonnen door Ruud Koppens van TTC Deurne. Hij versloeg Niels Kanters uit Mierlo en Stan Martens van ATTV Asten en prolongeerde daarmee zijn titel. 's Middags werden de dubbelwedstrijden gespeeld. In de A-poule ging de beker naar het duo Dirk van de Velde en Geert Tops. Zij rekenden in de spannende finale in vier sets af met John Zeegers en Frank Smedts, allen van TTC Deurne. In de B-poule versloegen Eef Dekker en Joris Dekker in drie sets Gregorz Rekas en Jeroen van Waal van TTV Bergeijk. De finale in de C-poule werd gewonnen door het duo Huib Adriaans en Paul Zijdenbos van TTC Deurne, die Juul Verbeeten en Jeroen van der Heijden van ATTC Aarle-Rixtel versloegen. De finale in de recreantenpoule werd gewonnen door het duo Gerdi van de Boomen en Tessa van den Boogaard van ATTC. Zij wonnen van Inge Leenen en Pieter de Boer van ATTV Asten.

Teun van Otterdijk samen met zijn partner Helene Hu in actie tijdens een training. SOMEREN – Taekwondo, een vechtsport waar iedereen wel eens van heeft gehoord. Poomsae doet waarschijnlijk bij weinig mensen een belletje rinkelen. Somerenaar Teun van Otterdijk (16) kent het wel. Sterker nog, hij vertrekt volgende week donderdag naar het Wereldkampioenschap Poomsae in het Taiwanese Taipei.

door Jordy van de Brug Poomsae is de Koreaanse naam voor stijlvorm. Het is een schijngevecht tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders. In poomsae's worden alle basisbewegingen van taekwondo gebruikt. Er worden een aantal verdedigings- en aanvalstechnieken in een vaste volgorde achter elkaar uitgevoerd. Teun is inmiddels al twee jaar op rij Nederlands kampioen in deze discipline en beoefent de sport nu al ongeveer acht jaar. Niet alleen individueel, maar ook in de categorie paren pakte hij afgelopen oktober de Nederlandse titel. Samen met Helene Hu was de Somerenaar ongenaakbaar. In Nederland zijn er ongeveer 12.000 mensen die deze vorm van taekwondo beoefenen. Het volgende doel voor Teun is nu wereldkampioen worden, maar het jonge talent beseft maar al te goed dat de tegenstand in het buitenland iets zwaarder is. “In de Aziatische landen is er enorm veel talent. Die groeien op met ‘vechtsporten’. Hier in Nederland zijn de faciliteiten niet altijd even optimaal. Veel mensen die poomsae of taekwondo beoefenen doen dat hobbygericht. Daardoor kom je soms niet verder in je ontwikkeling.” Teun heeft de ‘taekwondo-genen’ niet van een vreemde. Moeder van Teun, Anja van Otterdijk is al jaren een fervent beoefenaar. “Samen gingen we naar de club in Someren. Ik heb daar enorm veel geleerd, maar ik kon niks meer bijleren, dus ik moest door”, zegt Teun. In Oss vervolgt het jonge talent zijn trainingen bij Taekwondo Tapia. Eerst drie keer in de week en inmiddels, zo vlak voor het WK, vier keer in de week. Voor de net 16-jarige inwoner uit Someren een zware opgave. Al weet hij waarvoor hij

het doet. “Oss is niet om de hoek. En zelf rijden mag ik uiteraard niet, dus ik ben heel afhankelijk van mijn ouders. Zij steunen mij in alles. Hoeveel kilometers extra het ook kost, en waar de wedstrijden en kampioenschappen ook zijn. Zij zijn er altijd. Uiteindelijk is het zwaar, maar wel waard.” Ook het Varendonck College houdt rekening met het intensieve programma van Teun. “Ik heb een speciaal lesrooster en tot nu toe loop ik mooi op schema.”

Site

Vanwege de afstanden naar allerlei internationale wedstrijden is het kostenplaatje de afgelopen jaren dus iets groter geworden voor de familie van Otterdijk. Vader Wim besloot daarom enkele tijd geleden een site op te zetten voor zijn zoon: heldenvanteun. nl. “Wij willen Teun steunen op weg naar de internationale top. De Nederlandse taekwondo bond vergoed alleen de deelnames aan een EK of WK. Alle andere kosten zijn voor rekening van de ouders. Denk hierbij aan vervoerskosten naar de training of wedstrijd, inschrijfgeld voor deelname aan toernooien en wedstrijden, en hotelkosten en vliegtickets naar buitenlandse wedstrijden, ook voor ons, aangezien Teun nog minderjarig is. Daarom kun je op de site sponsor worden van Teun. En dan wordt diegene een van de helden van Teun’s Taekwondo Sponsorteam”, zegt vader Wim van Otterdijk. De 16-jarige Somerenaar ziet ineens veel om hem heen gebeuren, maar vrij nuchter. “Ik heb ineens een eigen siten en ik kom op bijzondere plekken door mijn sport. Normaal gesproken kom ik niet zo snel in Lille of Rhodos, en zeker niet in Tapei.

HEUSDEN – Dubbel prijs voor harmonie St. Antonius afgelopen weekend. De Heusdense vereniging boekte resultaat zowel op het Streekfestival in Bodegraven als op de Brabantse kampioenschappen majorette in Waalwijk.

Trimbeka ten gehore. De jury bleek enthousiast, en gaf de stukken respectievelijk 83 en 81,25 punten. In concourstermen een dikke eerste prijs.

Brabants kampioen

Zaterdag trokken de leden van het A-orkest van de harmonie in alle vroegte naar Bodegraven, om eenmaal daar deel te nemen aan het Streekfestival. Het orkest bracht de werken Gullivers’ Travels en

Tegelijkertijd was een andere tak van de harmonie, de majorettes, aanwezig op de Brabantse kampioenschappen in Waalwijk. Het ensemble, bestaande uit Pien van den Heuvel, Lieke Koolen en Ilse Verhaegh, voerde daar hun show Pina Colada op. Goed voor 76,4 punten, en daarmee ook goed voor de eerste prijs. Het team onder leiding van Simone Vervoordeldonk mag zich nu opmaken voor het NK, dat in januari volgend jaar plaatsvindt in Almere.

Dirk van de Velde met zijn kampioensfoto's.

Mooiste voortuinen van Asten en Someren

Bewegingen

Topweekend voor harmonie St. Antonius

De Brabants kampioenen.

Maar het hoort erbij als je verder wilt groeien. Al kijk ik niet echt uit naar de vliegreis naar Taiwan. Die duurt wel een tijdje.” Gelukkig voor Teun zit de gehele Nederlandse delegatie in het vliegtuig, waaronder bondscoach Mieke Tapia en zijn partner Helene Hu. Samen met Helene wil hij ook wereldkampioen worden. Teun: “Dat is de ultieme uitdaging, om in deze discipline kampioen te worden moet je van goeden huize komen. Alles moet super strak en synchroon uitgevoerd worden. Bovendien moet je tijdens de uitvoering goed kijken of de ander nog wel in dezelfde beweging zit.” De bewegingen in poomsae zijn niet te onderschatten. Er is enorm veel spierkracht, uithoudingsvermogen en evenwicht voor nodig om een goede poomsae beoefenaar te worden. Teun: “In de zomer van 2017 zijn we in Zuid-Korea op stage geweest bij ‘de Johan Cruijff’ onder de meesters: Master Lee. Het was de zwaarste tijd en training die ik ooit heb gehad. We werden afgemat tot we echt niet meer konden. Hij leerde mij dat er veel draait om instelling. Je moet doorzetten wanneer je echt niet meer kan.” In Tapei zal de talentvolle Somerenaar weer genoeg bijleren. “Al moet ik er wel van genieten. Het is een hele ervaring. Het liefst kom ik als wereldkampioen terug, maar de concurrentie is moordend.” Het wereldkampioenschap poomsae wordt van 15 november tot 18 november gehouden in de hoofdstad van Taiwan, Taipei.

ASTEN/SOMEREN – Groei & Bloei heeft bekendgemaakt welke voortuinen binnen de gemeenten Asten en Someren de mooiste zijn. Vorige week donderdag ontvingen de tuineigenaren hun prijs.

De lokale afdeling van Groei & Bloei hield alweer voor de 45e keer de voortuinenwedstrijd. Dit jaar namen 65 deelnemers uit Asten en Someren deel. Drukke tijden dus voor de drie keurmeesters, die afgelopen zomer iedere tuin drie keer beoordeelden. Dit aan de hand van de criteria aanleg, onderhoud en algemene indruk. Tijdens de prijsuitreiking in dienstencentrum De Beiaard in Asten werden alle deelnemende tuinen in beeld gebracht, voorzien van commentaar van de keurmeesters. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën grote voortuin, middelgrote voortuin, kleine voortuin, de creativiteitsprijs en de groenprijs.

milie B. Hagelaar uit Asten voor, die 150,5 punten behaalde. De top drie werd verder ingevuld door de familie Claessens uit Someren, met een totaal van 144,5 punten. Tot slot won B. Damen uit Asten in de categorie kleine tuinen. 146 punten bleken voldoende om de nummers twee en drie voor te blijven. Dat zijn respectievelijk A. van Helmond uit Asten (145 punten) en L. Bloemers uit Asten (144 punten).

Creatief

De creativiteitsprijs ging dit jaar naar de familie Welten uit Asten. De keurmeesters oordeelden dat deze familie creatief is omgegaan met hun beperkte ruimte. Plus, ze zijn duurzaam bezig door klein snoeiafval te composteren en ze hebben hun minicomposthoop op een bijzondere, natuurlijke manier in hun geveltuin verwerkt. En dan was er nog de groenprijs 2018, die in handen van imkersvereniging ’t Wilgenroosje belandde. Dit vanwege hun drachtplantentuin aan de Broekkant in Budel.

De winnaars

De mooiste grote voortuin bleek die van R. Hoefnagels uit Ommel, met een totaal van 149,5 punten. Tweede werd M. Gielen uit Someren-Eind met 148,5 punten, als derde eindigde de familie Raijmakers uit Heusden met 148 punten. In de categorie middelgrote tuinen ging de Somerense familie Kollee met de eerste prijs aan de haal. Met een score van 151,5 punten bleef de fa-

De winnaars van de voortuinenwedstrijd. (Foto: Siris)


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 16

Al 45 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

Lekker zitten?... ... Welkom bij Teun Arts.

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 17:30, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00 tel.: 0485 - 45 29 86 www.teunarts.nl Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts.

info@teunarts.nl


8 november 2018 We e k pagina 17

45

WWW.PEELBELANGONLINE.NL

Nieuwe cd Jos Wigman: Van Zwijgers en Praters

‘Snuif, leef en sterf’ ASTEN - Jos Wigman heeft een nieuwe cd uit: Van Zwijgers en Praters. Ernst Jansz tekende voor de productie, mix en mastering. En niemand minder dan actrice Monic Hendrickx speelt de hoofdrol in de bijzondere clip van een van de nummers van de nieuwe cd: Naar Huis. Jos Wigman en Ernst Jansz over het album dat zware thema’s zeker niet schuwt.

door Willie Thijssen Dat Jos Wigman bij Ernst Jansz aanklopte om het album te produceren is niet vreemd. De twee werken vaker samen en kennen elkaar al vanaf begin jaren tachtig. Jansz: “We hebben elkaar destijds leren kennen bij de dansexpressiegroep. In Deurne. Die bestaat overigens nog altijd. We gaan één keer per jaar met zijn allen op kamp. Is altijd hartstikke leuk.” Ernst Jansz heeft als muzikant zijn sporen verdiend in onder meer CCC Inc en Doe Maar. Met beide bands staat hij nog regelmatig op het podium. Ook solo heeft hij verschillende platen gemaakt, zoals eerder dit jaar nog het album Neerkant, het dorp waar hij al tientallen jaren woont. Als producer werkte hij met mensen als Boudewijn de Groot en Bram Vermeulen. Jos Wigman is in Asten met name bekend van zijn schilderschool De Peelse School waar hij jarenlang schildercursussen verzorgde. De schilderschool is vorig jaar overgenomen door zijn dochter Sarah en Susanne Relou. Zo kon hij zich volledig richten op zijn muziek. Enerzijds met de band Brak Water

en anderzijds met zijn soloproject. “De nieuwe cd Van Zwijgers en Praters is echt iets heel anders dan Brak Water. De liedjes op mijn nieuwe cd zijn honderd procent mijn eigen idee”, vertelt Wigman. Van Zwijgers en Praters bevat zes luisterliedjes waarin teksten van Jos Wigman door hemzelf worden gezongen, ondersteund door de Luna Jansz, de dochter van Ernst. “Mijn dochter Sarah heeft in het verleden meegewerkt aan de hoesjes van albums van Ernst Jansz. Het is mooi dat Luna nu een aandeel heeft op mijn cd.”

Balans

Door de duozang krijgen de songs een extra dimensie. De stem van Wigman is laag en die van Luna juist hoog. Dat werkt soms ook vervreemdend vanwege de zware thema’s die in de teksten van Wigman worden belicht zoals verlies, ouderdom en de dood. Wigman: “De dood is altijd een belangrijk thema geweest in mijn werk. Dat was al zo in mijn films en ook in mijn vroegere schilderwerken en theaterproducties. Misschien heb ik het nodig. Om mezelf in balans te houden.” Pareltjes

op de nieuwe cd zijn Spiegellijn, Naar Huis en de titeltrack Zwijgers en Praters. “In Zwijgers en Praters zing ik: Snuif, leef en sterf. Dat is waar het in essentie om draait in het leven. Snuif het leven op met alle ellende en alle mooie dingen”, aldus Wigman.

Speerpunt

Net als Wigman is ook Ernst Jansz super tevreden over het eindresultaat. Jansz: “Het is echt een album van Jos geworden. Ik wilde geen stempel drukken. Het is zijn album en niet van de producer. De artiest is altijd belangrijker dan de producent. Als de plaat te voorgekauwd is, wordt het eindproduct minder geloofwaardig.” De meeste takes zijn in één keer opgenomen. Jansz: “De teksten en de stem zijn het speerpunt. Jos is een echte dichter. Zo heb ik hem ook willen neerzetten. Daaromheen doen de muzikanten hun ding om het geheel muzikaal in te vullen.” Behalve Ernst Jansz en Luna Jansz, werkten Mik Lammers, Jan Henkdriks (eveneens ex-Doe Maar), Richard Wallenburg, Moniek Lansdorp en René Ziedses des Plantes mee aan het album. De opnames in de Trypoul Studio in Neerkant duurden drie dagen. Jansz is naar eigen zeggen nog wel weken bezig geweest met de mastering van het

De Meerpoel gaat voor vernieuwing

De Raad van Elf met de eerste Prins, Vorst en Narren in 1965. Staand v.l.n.r.: Huub v.d. Boomen, Gerrit v.d. Laar, Tiny van Doorn, Frans Meeuwis, Piet van Lieshout, Hendrik Verstappen, Bert van Bree, Piet Schmitz. Zittend v.l.n.r.: Jan Wijnen, Vorst Pierre Corstjens, Prins Willy 1 (Manders), Jan v.d. Boomen, Wim v.d. Boomen. Op de voorgrond de Narren: Jan Hendriks en Vincent van Brussel. SOMEREN – In het jaar 1964 wordt carnavalsvereniging De Meerpoel opgericht. Dat betekent feest in 2018. De vereniging bestaat namelijk 5 keer 11 jaar. En dat moet gevierd worden, hier en daar met oude tradities, maar vooral met vernieuwende ideeën.

door Jordy van de Brug Het is 1 juli 1964 als het eerste bestuur wordt gevormd door voorzitter Piet Vermeulen, vice-voorzitter Marini Wijlaars, secretarissen Pierre Corstjens en Jan van Gaal, penningmeester Jan Bakker en lid Willy Manders. Een jaar later wordt door De Meerpoel hun eerste prins gekozen. Prins Willie I. Vele jaren met aloude tradities volgen. Tot de laatste tien jaar er jongere mensen aan het roer komen, en er een cultuuromslag plaatsvindt. Door wat teruglopende ledenaantallen, waar vrijwel elke vereniging last van heeft binnen de gemeente Someren, gaat het huidige bestuur om tafel. Huidig voorzitter van De Meerpoel, Ruud Meeuws en pr-man Grard Wijnen zijn twee van die bestuursleden. Meeuws: “De laatste tien jaar is er een omslag aan de gang. Allereerst mag en kan iedereen prins worden bij ons. Ook zijn we gaan kijken naar tradities die net iets anders kunnen worden ingevuld. We laten bijvoorbeeld de kerkdienst volledig in zijn waarde, maar besloten vorig jaar om het in een ander jasje te steken. Ook het logo is iets aangepast.

Vooral qua kleurstelling. Zo zijn we al een tijd bezig met vernieuwen.” De Meerpoel telt inmiddels 175 leden die allemaal wel hun sporen hebben verdiend. Over het voortbestaan van carnaval of de vereniging maken de twee mannen zich dan ook absoluut niet druk. “Carnaval zal altijd blijven bestaan, in wat voor vorm dan ook. Wij als vereniging moeten blijven zorgen voor een eigen identiteit. We zijn de grootste en oudste in Someren, maar dat wil niet per se wat zeggen”, zegt Wijnen.

Wereldrecord

Meeuws en Wijnen zijn samen met het bestuur, en de speciaal opgerichte jubileumcommissie, al flink wat maanden bezig om het jubileumjaar nog specialer te maken. Zo zal er zaterdag 10 november tijdens het Prinsenbal een heus optreden zijn van zangeres Ria Valk. Uiteraard zal zij debekende carnavalsklassiekers ten gehore brengen. Het Prinsenbal en het Jeugdprinsenbal is slechts het begin van een mooi jubileumjaar voor de vereniging. Als het carnaval aankomend jaar in volle gang is wil De Meerpoel een pittig we-

reldrecord proberen te verbreken. Wijnen: “We hebben een aanvraag ingediend bij het Guinness Book of World Records en die aanvraag is geaccepteerd.” Het plan: Met 11 personen een tocht van dertien kilometer in de polonaise af leggen. “En niet zomaar een polonaise. Het is een stap zetten en je been in de lucht tikken. Een verschrikkelijk moeilijke uitdaging, maar super mooi als het zou lukken”, vult Meeuws aan. De bedoeling is dat de groep op de dag van de carnavalsoptocht in Someren de laatste minuten kan aansluiten. “We zullen elke stap moeten filmen, anders wordt het record niet erkend, maar als het lukt om het record te breken, en bij de optocht aan te sluiten. Ja die gedachte maakt ons al feestelijk en blij. Al is het een uurtje of zes polonaise lopen”, zeggen beide bestuursleden. Ook brengt De Meerpoel een speciale soep op de markt. De kleur geel komt daar uiteraard in voor. De gele paprika kerrie soep zal veel geserveerd worden komende tijd. En dan is er natuurlijk nog Het Meerminneke. Het beeld moet meer in zicht van de Somerenaren komen vindt het bestuur van de carnavalsvereniging. Meeuws: “De viering van het 55-jarig jubileum in 2019 is een mooi moment om een vaste plek in de buitenlucht te zoeken.”

Prins

Het zal een eer zijn. In het jubileumjaar van De Meerpoel prins worden. De bestuursleden hebben al gekozen, maar willen er nog niks over kwijt. Wel geeft De Meerpoel jaarlijks vijf tips weg. Wijnen: “Ruud en ik zijn allebei prins geweest. Het is altijd een spannend moment. Vooral als mensen je doorhebben. De juiste naam heb ik dit jaar nog niet gehoord.” Inmiddels zijn de vijf tips over de prins van dit jaar verstrekt: Gin Terpstra, met prinselijke handboeien vastgeketend aan het spoor, Hier vind je geen Victorie Boogiewoogie, Hij is zo klaar, en de laatste: zij moet eerst puzzelen. “Een leuk raadsel dus”, zegt voorzitter Meeuws. Voor het eerst in haar periode als burgermeester zal burgermeester Blok de scepter overdragen aan de nieuwe Prins. De bekendmaking van de 55e Prins van De Meerpoel vindt zaterdag plaats rond 21.30 uur. De toegang is gratis. “Wij hebben er enorm veel zin in. Het wordt even druk en hectisch, maar geeft juist meer energie. Vooral in ons jubileumjaar”, aldus beide heren.

Ernst Jansz en Jos Wigman. album. “Ik ben niet snel tevreden. Zo’n album masteren kost mij altijd veel energie. Je moet heel alert zijn en alles uit de kast halen. Het moet perfect zijn. Uiteindelijk moet je de liedjes als een bootje naar de mensen toebrengen.”

Monic Hendrickx

Voor het nummer Naar Huis is een heuse clip gemaakt waarin actrice Monic Hendrickx close in beeld haar emoties toont. De intieme opnames zijn gemaakt door haar man Ralph Vermeesch. Wigman heeft in het verleden eerder met haar samengewerkt. In 1995 ging de film 'Twijfel tussen waarheid en Tijd' in premiè-

re op het Rotterdams Filmfestival en was onder meer te zien in Utrecht tijdens het Nederlandse Filmfestival. Monic Hendrickx speelde in die film haar eerste hoofdrol. De muziek in de film kwam onder meer van Ernst Jansz. Wie de clip en de muziek van het album wil beluisteren kan terecht op www.vanzwijgersenpraters.nl. Het album is onder meer te koop bij Letters & Zo in Asten en is ook via Spotify te beluisteren. Wigman wil naar aanleiding van de cd een kleine tour organiseren. “Dat is eigenlijk wat ik het liefste doe: optreden. Ik ben nu 66 jaar. Mijn tijd is nog niet om”, aldus Wigman.

Aftrap carnavalsseizoen in de Hei SOMEREN-HEIDE - Carnavalsvereniging de Keijepaol trapt op zondag 11 november hun seizoen af met een spectaculair buitenfeest.

Het is de elfde van de elfde, precies om 11.11 uur. Dat is de tijd dat in Someren-Heide het nieuwe carnavalsseizoen op grandioze en spectaculaire wijze wordt geopend. Nog voor de opening is er de mogelijkheid om een goede bodem te leggen in de vorm van spek en eieren. Dit alles kan al om 10.00 uur worden genuttigd. Daarna zullen er diverse blaaskapellen uit de regio langskomen om op het kerkplein muziek te maken. Onder

Symposium over eenzaamheid WALSBERG - In Nederland heeft 33 procent van de bevolking regelmatig last van gevoelens van eenzaamheid. Henk Driessen uit Deurne heeft zich jarenlang eenzaam gevoeld. Daarom houdt hij een symposium over eenzaamheid. Het symposium vindt donderdag 15 november om 14.00 uur plaats in het Gerardushuis, Parkstraat 2 in Walsberg.

Dagvoorzitter tijdens het symposium is Ingrid Bloemers van Zorg in Deurne. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen. De toegang en de eerste kop koffie zijn gratis. Voor informatie: Henk Driessen, e-mail HFCDriessen66@gmail.com.

een enorm grote parasol en met een podiumwagen is het feest. De vereniging heeft ook voor andere acts gezorgd, waaronder R.A.T.S en Rave van Fortuin. Ook aan de kinderen is gedacht. Er zal een springkussen staan en er zijn snoepkaarten verkrijgbaar. De entree is volledig gratis, verkleden mag, maar dit is niet noodzakelijk belangrijker is dat je warm gekleed bent. Het programma duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Mooie schoenen

Prinsbernhardstraat 9 Asten www.mellow-asten.nl

ALLE JACKS 15% KORTING

STATIONSSTRAAT 9 DEURNE • WWW.PIETERSDORTU.NL


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 18

Word ook aflossingsblij en bezoek onze Aflossingsblij Weken. Een aflossingsvrije hypotheek van de Rabobank heeft geen vaste einddatum. Het openstaande hypotheekbedrag hoeft niet op een bepaalde datum terugbetaald te worden. Weten wat dit voor uw (Rabobank) hypotheek betekent? Kom langs voor een kosteloos oriĂŤntatiegesprek. Kijk op www.rabobank.nl/peellandzuid voor de locaties en tijden.

Kom maar op met de toekomst

e z n o k Bezoe gsblij n i s s o l f A Weken


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 19

De Einder krijgt nieuwe binnenkant

Afscheidsavond Das Vrouwen

SOMEREN-EIND - Momenteel wordt gemeenschapshuis De Einder aan de binnenkant voorzien van een nieuwe uitstraling. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een schenking van Ona.

Na ruim 4,5 jaar gebruik kwamen steeds meer gebruikers met het verzoek om de grote multifunctionele zaal, en foyer meer sfeervol te maken. Inmiddels hebben vrijwilligers de wanden, en het plafond van het podium donker geschilderd, waarmee de focus meer komt te liggen op wat er op podium gebeurt. Andere werkzaamheden, die niet door vrijwilligers konden worden uitgevoerd, zijn gedaan door profes-

sionals. Daarom werd door het bestuur van de Einder een bijdrage in de kosten gevraagd aan Ona. Door een schenking van de organisatie werd het mogelijk bepaalde aanpassingen uit te voeren. Binnenkort worden ook de wanden in een bijpassende kleur geverfd. Ook in de foyer worden nog enkele aanpassingen doorgevoerd die een sfeervollere ruimte moeten gaan opleveren.

Lampionnenoptocht in Someren-Heide SOMEREN-HEIDE - Traditioneel wordt er op 11 november ieder jaar Sint Maarten gevierd. Jong Nederland Someren-Heide viert het feest met een lampionnenoptocht met zelf gemaakte lampionnen.

Om 18.00 uur wordt gestart bij De Klepper, het clubgebouw van Jong Nederland Someren-Heide. De optocht trekt door de straten van Someren-Heide. Het mooie van deze activiteit is dat menig inwoner de

tuin versiert met lampionnen en pompoenen. Na afloop van de tocht, waaraan iedere inwoner van Someren-Heide mag deelnemen, staat in De Klepper koffie, thee en ranja klaar.

Vrouw gewond bij ongeval

Deelnemers aan een eerdere workshop georganiseerd door Das Vrouwen in het kader van internationale vrouwendag in 2016. (Archieffoto: Hein van Bakel)

LIEROP - Bij een eenzijdig ongeval in de Kromvenweg in Lierop is woensdagochtend een 31-jarige vrouw gewond geraakt.

Om nog onbekende redenen klapte de Lieropse rond 6.45 uur met haar auto tegen een boom. De hulpdien-

sten rukten daarop uit. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Tijdens de Kunstweek opening van expositie HUID bij Galerie Bonnard in Nuenen Een expositie met 5 kunstenaars. Schilderijen van Pieter Pander, Jantien de Boer, Mitzy Renooy en Rineke Engwerda. Beelden van Mieke Heitling. Huid als titel van een expositie. Niet alleen de huid van mensen of dieren wordt hiermee bedoeld, ook de huid van een beeld of schilderrij. Op de schilderijen worden mensen, landschappen, dieren en allerlei andere onderwerpen weergegeven. De huid van het werk bepaalt in belangrijke mate wat je ziet. Schilderijen van enkele cm’s tot werken van enkele meters, veel kleur of weinig kleur. Alles is te zien in het werk van de vijf kunstenaars die Galerie Bonnard bij elkaar heeft gebracht. Uit Friesland is dat Pieter Pander, de kunstenaar wordt over de hele wereld gezien als een ‘Meester van de huidige kunstenaars-generatie’. De jongere kunstschilders Jantien de Boer, Rineke Engwerda en Mitzy Renooy zien hem als een voorbeeld, maar doen inmiddels niet voor de meester onder. Hun werk is te zien in collecties door heel Europa en oa in het Drents museum. Beeldhouwster Mieke Heitling uit Drenthe hakt haar beelden uit hout. Daarnaast zijn er een aantal prachtige bronzen beelden van deze kunstenares te zien. Haar fascinatie voor mensen en het materiaal komt maximaal tot uiting door haar werkwijze. Op ontroerende wijze geeft zij haar beelden een huid mee die past bij de voorstelling. Echt zien is een voorwaarde om te ervaren wat het verschil us tussen een bronzen beeld van 15 cm hoog en een houten beeld van ruim 1m70. Mitzy Renooy uit Soest wordt inmiddels gezien als een belangrijke verGalerie Bonnard Berg 9 5671 CA Nuenen www.galeriebonnard.com

HEUSDEN - De stichting Das Vrouwen houdt donderdag 15 november voor het laatst een bijeenkomst voor vrouwen in Asten, Someren en Deurne. Daarna houdt Das Vrouwen op te bestaan. De laatste activiteit is een avond met verschillende workshops in Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 in Heusden. Deelnemers kunnen vanaf 19.00 uur intekenen voor de workshops, voor wie wil is er de mogelijkheid om zowel voor als na de pauze een workshop te volgen. De entree is gratis.

Das Vrouwen is in januari 2009 opgericht en voortgekomen uit netwerken als Vrouwen Kontact Groep Deurne, Vrouwenoverleg Asten en Vrouwennetwerk Someren. Organisaties die zich volgens voorzitter Lisette Derkx net als Das Vrouwen richtten op emancipatie. De redenen voor de verschillende organisaties om samen te gaan, waren volgens de voorzitter destijds dezelfde als waarom haar organisatie er nu mee stopt. "Het wordt steeds lastiger om nieuwe bestuursleden te vinden. We krijgen geen subsidies meer, wat het moeilijk maakt om activiteiten te financieren. Je weet van tevoren nooit of je de financiën rond kunt krijgen." Na rijp beraad hebben de huidige bestuursleden Lisette Derkx, Yvonne van Orsouw, Susanne de Groot en Fija Bakker besloten per 1 januari 2019 te stoppen. Er wordt nog één

laatste activiteit georganiseerd. Dat Das Vrouwen er nu mee stopt wil volgens Lisette Derkx niet zeggen dat emancipatie geen actueel onderwerp meer is. "Denk bijvoorbeeld aan gelijke beloning voor mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen. Er zijn gelukkig nog andere organisaties die daar oog voor hebben en die bijvoorbeeld aandacht besteden aan verkiezingen, zoals Vrouwen Centraal, KVO, Zij Actief of Vrouwen van Nu." Naast de jaarlijkse viering van Vrouwendag op 8 maart nam Das Vrouwen ook vaak een culturele activiteit in het najaar voor haar rekening. Gemiddeld werden de activiteiten van Das Vrouwen bezocht door zo'n tachtig tot honderd vrouwen.

Programma workshops

Donderdag 15 november staat de laatste activiteit gepland. Op het

programma staan zes workshops. De workshop Geef kleur aan je Leven wordt gegeven aan de hand van een presentatie over kleur en stijl. Eet je goed of Niet is een interactieve workshop over de invloed van voeding op gezondheid, hormonen en gewicht. Verder staat er een workshop op het programma voor het maken van een moodboard en een workshop mindfulness. In de workshop Presenteer Jezelf krijgen deelnemers advies aan de hand van theatertechnieken hoe ze met overtuiging hun boodschap kunnen brengen. In de creatieve workshop Blind Tekenen wordt er getekend zonder naar het papier te kijken. Deelnemers worden gestimuleerd de controle los te laten over wat ze aan het maken zijn en zichzelf te verrassen met het resultaat. Om 19.00 uur gaat de zaal open en begint de inschrijving voor de workshops, zowel voor als na de pauze. Na een korte inleiding om 19.30 uur met een terugblik op tien jaar Das Vrouwen begint om 19.45 uur de eerste workshopronde. Om 22.00 uur worden de workshops afgesloten en is er nog gelegenheid om na te praten aan de bar.

K r u i s wo o rd p u z zPuzzelservice el / Persbelangen / P0453 Puzzelservice / Persbelangen / P0453

Jantien de Boer Dreamcatcher 100 x 150 cm tolker van het nieuwe Modern Realisme, werkend vanuit vlakken is zij net als Jantien de Boer gefascineerd door de effecten van licht. De schilderijen van de Groningse Jantien de Boer combineren water en licht. De Hengelose Rineke Engwerda heeft een grote inspiratiebron gevonden in de interactie met de virtuele wereld en ‘het echte bestaan’. Van Hyper realistisch tot Manga achtige strips en computer symbolen weet zij op het doek te combineren tot wonderlijke vertellingen. De expositie is te zien vanaf donderdag 7 November, de opening vindt plaats op zondag 11 november vanaf 14.00 met live muziek. De expositie duurt t/m 9 december 2018. Galerie Bonnard is geopend op donderdag, zaterdag en zondag van 1118 uur en op vrijdag van 11-20 uur.

Galerie Bonnard

Berg 9 5671 CA Nuenen De volledige collectie is vanaf donderdagavond 7 november te zien op www.galeriebonnard.com Jantien de Boer Openingstijden: Donderdag t/m zondag van 11-18 u vrijdag van 11-20 uur

HORIZONTAAL: 1 regelaar, 6 bijwoord, 11 extra gewerkt uur, 12 overeenkomend, 13 stutten, 14 desoxyribo nucleic acid, 15 Spaanse edelman, 16 bemanning, 19 digitale gegevens, 21 gesloten, 24 uitroep van vreugde, 26 connectie, 28 leem, 29 dag, 31 overschrijving, 33 elektrocardiogram, 34 voederbak, 36 hoffeest, 38 schuim, 40 vloek, 42 periode, 45 vergrootglas, 47 gebogen haak, 49 ijzer, 50 airconditioning, 52 bezieling, 54 gemalen graan, 55 spie, 57 vochtig, 59 werkwijze, 60 aristocraat, 61 godsdienst, 62 geen enkel pesoon, 63 erfenis. VERTICAAL: 1 beroepsgroep, 2 haarband, 3 metaal, 4 deel van de dag, 5 wettig, 6 zulk, 7 vervoermiddel, 8 roofvogel, 9 lorgnet, 10 gemeend, 17 janboel, 18 eeltachtige uitwas, 20 tiental, 22 persoonlijk voornaamwoord, 23 oppervlaktemaat, 25 inborst, 27 kist, 30 plant, 32 uitheemse vrucht, 35 ordelijk, 37 levenstocht, 38 veer, 39 tijdsduur, 41 gek, 43 onbekende, 44 dienstrang, 46 personal computer, 48 rijschool, 51 zangspel, 53 voetpunt, 56 paradijs, 58 vrouwtjesdier.

Winnaar vorige week

P. v.d. Vorst uit Someren Proficiat!! Winwoord: ONTWIKKELING

Welk winwoord balkje? 3 4 5 komt 6er in 7 het 8 9

1

2

1

2

3 11

4

5

6

11

12 12

16

17

18

16 24

17

18

24 29

25 25

29

38

39

38 45

39

45 50

46 46

50

59 59

19

20

19

20

30

51

26 26

35 35

40 40

51 55

56

55

56

31

41 41

47 47

15

27 27

31

10

48

52 52

57

21

22

23

21

22 28

23

32

28

32

36 36

48

53 53

37 37

42 42

57 60

49 49

58

33 33

43

44

43

44

54 54

58

60

61 61

62

10

9

13

30

34 34

8

13 15

14 14

7

63

62

63

© Persbelangen P0453 © Persbelangen P0453 18 18

50 50

58 58

10 10

17 17

38 38

55 55

22 22

29 29

31 31

60 60

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur: advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

3 3


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 20

Infraroodfoto’s van een betonvloer

SLIM ENERGIE BESPAREN

Voor TONZON Koud en klam

Na TONZON Warm en droog

MET TONZON VLOERISOLATIE Vloerisolatie met TONZON Thermoskussens en Bodemfolie legt de basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Uw stookseizoen wordt korter zodat uw cv-ketel langer meegaat en minder hard hoeft te branden. Dit verlengt de levensduur van uw cv-ketel. TONZON slimme isolatie-oplossingen voor klimaateffectief verduurzamen, stopt warmtelekken, verlaagt energiekosten en is direct voelbaar in het comfort.

Bovenstaande infraroodfoto’s laten een duidelijk effect zien. Zonder isolatie is het koud en klam onderin de woning. Met TONZON Vloerisolatie dringt de warmte eindelijk door tot in de vloer. Lees de vele spontane reacties op www.tonzon.nl/facebook

BODEMFOLIE

Een stevige bodemfolie op de bodem van de kruipruimte voorkomt dat er vocht uit de bodem de woning binnendringt. De lagere luchtvochtigheid geven schimmels en huisstofmijten nauwelijks nog een kans. Bodemfolie vormt samen met Thermoskussens de basis voor een gezondere, comfortabeler en energiezuinige woning. Ook een must voor nieuwe woningen boven een vochtige kruipruimte.

HEEL BETAALBAAR

THERMOSKUSSENS

De onderkant van een vloer straalt veel warmte uit naar de kruipruimte (bodem en fundering). Dat is bij vloeren met vloerverwarming extreem het geval. Zelfs wanneer de vloer is geïsoleerd met purschuim, wol of EPS (piepschuim). Thermoskussens aan de onderkant van de vloer in de kruipruimte blokkeren het warmteverlies door straling. Het opvouwbare materiaal kan makkelijk, zonder overlast onder de vloer worden aangebracht. Zelfs bij nieuwe woningen voorkomen Thermoskussens warmteverlies en leveren daardoor meer comfort en een besparing op het energieverbruik.

Heeft u een woning van 50 m2 dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor ongeveer € 1.900,-. Deze adviesrichtprijs is inclusief materiaal, montage, btw en een woninggebonden TONZON certificaat.

Pas op voor namaak Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Anderen proberen te profiteren van het succes dat TONZON in 38 jaar heeft opgebouwd. Daarom geeft TONZON een woninggebonden garantie- en echtheidscertificaat af. De volgende eigenaar van uw woning weet dan al bij de aankoop dat de kruipruimte in orde is. Er zijn originele TONZON producten verwerkt door een gespecialiseerd ambachtsman of bedrijf. TONZON folie wordt gemaakt volgens een speciaal recept dat in de praktijk een zeer lange levensduur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Geen enkele andere folie kan laten zien dat het na 32 jaar in de praktijk nog evengoed functioneert als toen het nieuw was. Een betrouwbare verkoper kan u dit certificaat laten zien. Vraag hierom en voorkom teleurstelling door het gebruik van dubieus aangebrachte goedkopere namaak. Ga voor gegarandeerde kwaliteit.

OPTIMALISEER UW CV-SYSTEEM VERLENG DUER LEVENSDU VAN UW CV-KETEL N MET TONZO

Nog meer gas kunt u besparen met het TONZON cv-optimaliseringspakket waardoor de warmte beter op zijn plek komt. Dit pakket bestaat uit een radiatorfolie die onzichtbaar zijn werk doet, een speciale bandagefolie die het warmteverlies van geïsoleerde cv-buizen beperkt en een ketelfolie die de warmte in de ketel houdt. Waarom zou u uw zolder/berging/garage onnodig opwarmen?

TONZON.NL

TONZON BV Postbus 1375 7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min) KvK 06044102


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 21

Hard werken in de mooie natuur

- Advertorial -

B&B Hoeve Nijssen wint Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2018 ASTEN – Op dinsdag 30 oktober is in Dordrecht voor de zeventiende maal de Nederlandse Bed & Breakfastprijs uitgereikt. Tien jaar na haar start ontving Bed & Breakfast Hoeve Nijssen uit Asten deze prestigieuze titel. Eigenaresse Miranda Nijssen ziet het als een enorme waardering voor haar werk.

B&B Hoeve Nijssen is gevestigd aan de Dijkstraat in Asten. De gastenkamers zijn gevestigd in het authentieke woongedeelte van de tweehonderd jaar oude langgevelboerderij. De kamers zijn comfortabel en smaakvol ingericht met oog voor detail. Gastvrouw Miranda Nijssen serveert het gevarieerde en verse ontbijt in de ontbijtruimte, of bij mooi weer in de mooi aangelegde tuin met diverse zitjes en omheinde dierenweide.

De vrijwilligers kunnen terugkijken op een geslaagde dag. SOMEREN/ASTEN - Onder mooie weersomstandigheden hebben afgelopen zaterdag een twintigtal vrijwilligers deelgenomen aan de natuurwerkdag van IVN Asten-Someren.

De dag werd georganiseerd door de IVN in samenwerking met de gemeente Someren en Waterschap Aa en Maas. Er werd flink gewerkt. Langs de Kleine Aa werden houtsin-

De Nederlandse Bed & Breakfastprijs wordt jaarlijks toegekend door Stichting de Pronkkamer. De Pronkkamer kijkt hierbij naar karakteristieke panden en naar een persoonlijke en gastvrije benadering door eigenaren die vanuit pure passie een B&B zijn begonnen. Dit is voor Miranda Nijssen zeker het geval en ze is dan ook trots op de uitgereikte prijs. Ook de komende jaren zullen gasten uit de hele wereld met Brabantse gastvrijheid worden ontvangen.

gels uitgedund waardoor het beekdal weer een opener karakter kreeg en jonge aanwas ruimte om opnieuw te groeien.

Open Bedrijvendag Laarbeek LAARBEEK – Zestien lokale bedrijven in de gemeente Laarbeek stellen zaterdag 17 november van 10.00 tot 14.00 uur hun deuren open om zich te presenteren aan de inwoners in de regio. Diverse branches en ondernemingen doen mee aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek.

Er is genoeg te zien en te beleven voor iedereen, die nieuwsgierig is naar wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt achter de gesloten deuren van bedrijven in de omgeving. Veel deelnemers verzorgen een rondleiding binnen hun bedrijfspand of organiseren aan hun onderneming gerelateerde activiteiten voor volwassenen en kinderen. De Open Bedrijvendag is daarnaast interessant voor iedereen die op zoek is naar een leuke stageplaats of een boeiende baan. De Open Bedrijvendag Laarbeek is een initiatief van Stichting Parkmanagement Laarbeek. Het idee erachter is simpel: ondernemers laten

zien wat ze in huis hebben. Het gaat volgens de organisatie met name om de beleving. Op een beurs kan een ondernemer zijn bedrijf promoten achter een tafeltje. Tijdens de bedrijvendag kunnen ondernemers hun productieprocessen en werkzaamheden laten zien en eventuele potentiële werknemers ontmoeten. Maar daar gaat het niet alleen om. De Open Bedrijvendag is vooral bedoeld om de regio kennis te laten maken met de bedrijven in Laarbeek. Veel bedrijven zijn onbekend bij inwoners in de omgeving. 'Onbekend maakt onbemind’ is de achterliggende gedachte van Parkmanagement Laarbeek.

Deelnemers

Aan de eerste Open Bedrijvendag Laarbeek nemen de volgende bedrijven deel: Kusters Goumans, Swinkels Family Brewers, Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken, Artex, Formula Air, Leenders RVS Industrie, Autobedrijf Saro, Hoffmann Groep, Van Uden – Bekx Transport, Ton Projectstoffering, My Micro Group, H&S Besturingstechniek, Ebm-papst Benelux, Nossin, Staadegaard en Brandweer Zuidoost-Brabant. De genoemde ondernemingen zijn aan de buitenkant van hun bedrijfspand te herkennen als deelnemer. Bij de deelnemers zijn plattegronden beschikbaar met een overzicht van de bedrijven die bezocht kunnen worden en waar deze in Laarbeek gevestigd zijn.

Hoeve Nijssen aan de Dijkstraat in Asten.

Drugsafval gevonden in Lierop LIEROP - Aan het Eindje in Lierop is woensdagochtend een partij drugsafval gevonden.

Volgens de politie betrof het vijf grote en drie kleine vaten met drugsafval, waarvan enkele exemplaren

zijn gaan lekken. Na afloop van het onderzoek werden de vaten geruimd.

Roba Advies onder de vlag van Arvalis breidt uit in Deurne

Volledig adviespakket voor agrarische ondernemer agrarische ondernemers, ze stoppen met de landof tuinbouw en leggen de focus op iets anders. Maar doordat het aanbod hetzelfde blijft, geeft dat weer mogelijkheden voor schaalvergroting bij andere bedrijven. Dan moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan de aan- of verkoop van productierechten. Vraagstukken voor agrarische ondernemers die willen ontwikkelen worden dus steeds complexer. Mede door de uitgebreide wet- en regelgeving.

DEURNE – Vanaf een nieuwe locatie aan de Heuvelstraat 12 in Deurne breidt Roba Advies, dochterbedrijf van Arvalis, de dienstverlening uit. Met een totaalpakket aan advies voor de agrarisch ondernemer wordt er vanaf nu ook ingestoken op makelaardij, handel in productierechten, projectontwikkeling en advisering bij bedrijfsontwikkeling. Zowel voor de ondernemer die zoekt naar andere mogelijkheden voor zijn agrarische bedrijf als de boer of tuinder die voor schaalvergroting kiest. door Kristie Raaijmakers Er is een transitie gaande in het buitengebied. De land- en tuinbouw wordt omgevormd. Agrarische ondernemers zoeken nieuwe verdienmodellen en de oplossing zit hem niet altijd in meer dieren of groter land. Juist ketenvorming, een nauwe samenwerking met de retailer, kan volgens Michiel Geraedts, algemeen manager van Arvalis, een oplossing bieden. Evenals het zoeken van andere verdienmodellen zoals horeca, recreatie, zorgboerderij of duurzame energie. Vraagstukken voor agrarische ondernemers hebben met steeds meer verschillende aspecten te maken. En de adviseurs hebben een brede kennis nodig om een totaaladvies te kunnen bieden. Daarom hebben Roba Advies en Arvalis enige tijd geleden besloten om de handen ineen te slaan. Iwan Gijsbers, commercieel projectleider van Arvalis, licht toe: “Voorheen hadden we met Roba Advies onze focus voornamelijk liggen op de intensieve veehouderij met advies op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. We moesten steeds vaker externe partijen inschakelen om met oplossingen te komen voor de vraagstukken waar boeren of tuinders mee bij ons kwamen. Toen ik door Arvalis benaderd werd voor een overname heb ik toegezegd en inmiddels is

Iwan Gijsbers en Michiel Geraedts. Roba Advies volledig dochterbedrijf van Arvalis.” Dit van oorsprong Limburgse bedrijf met vestigingen in Nuth, Roermond en Venlo is gespecialiseerd in een breed pakket aan advies en individuele belangenbehartiging voor agrarische ondernemers. Door deze samenwerking kan ook Roba Advies daarom vanaf nu een totaalpakket bieden van A tot Z. Advies dat dus verder gaat dan de agrarische administratie of vergunningen. Extra kennisspecialisten “Een agrarisch bedrijf dat wil ontwikkelen krijgt met vele zaken te maken; van makelaardij voor aankoop of verkoop van gronden, productierechten, mestadministratie tot projecten om het verdienmodel om

te bouwen. Om al die aspecten mee te kunnen nemen in het advies, moeten wij dus veel kennis in huis hebben”, vertelt Gijsbers. Geraedts vervolgt: “Vanuit ons nieuwe pand in Deurne breiden we niet alleen ons gebied uit met de Peelregio, maar ook onze dienstverlening. We voegen drie belangrijke onderdelen toe aan de reeds bekende diensten van Roba Advies. Nu wordt er met name ingezet op: makelaardij, projectontwikkeling en een breed pakket van advisering, van duurzame energie tot ruimtelijke ontwikkeling en juridisch advies. Met extra kennisspecialisten -we gaan van 5 fte naar 10 ftebrengen we de kennis hier naar De Peel.” Bemiddeling is ook een belangrijke taak van het bedrijf. Geraedts legt uit: “Er zijn steeds minder

Bruggen slaan Met korte lijnen richting zowel de agrarisch ondernemer als de overheid bekleden Roba Advies en Arvalis steeds vaker de functie als bruggenbouwer. “Er ontstaan elke keer opnieuw ideeën waar nog geen beleid voor bestaat. Dan wordt er al snel gezegd dat iets niet in een bestemmingsplan past. Maar doordat wij in heel Limburg en een groot gedeelte van Brabant actief zijn en korte lijnen hebben met overheidsinstanties, kunnen we beter meedenken in oplossingen”, aldus Gijsbers. “Inmiddels zijn we ook al meerdere malen benaderd door overheden met de vraag wat we in de praktijk tegenkomen. Zo dienen we ook als adviseur voor de overheidsinstanties. Uiteraard opereren we honderd procent onafhankelijk. Maar juist doordat we korte lijnen hebben met beide kanten, kunnen we problemen snel vertalen en beter meedenken in oplossingen.” Voor meer informatie zie www.arvalis.nl.


STOPPERS VP

'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 22

1500m

2

Keukeninspiratie met de nieuwste collecties

GEMEENTE SOMEREN

GEMEENTE ASTEN

• Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12;woe 13-16; do 18-20.30;za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

Eigen risico vergoed tot

€ 250

• 11 november Vlooienmarkt Sporthal Eckart Airbornelaan 1a Eindhoven Entree 2 euro 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824 • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Geopend zondag 11 nov van 11.00 - 16.00 u INCLUS IEF

ONZE 5 KERNWA ARDEN  Veilig Betaling 8 dagen NA levering/montage  Zeker 5 jaar volledige

groot formaat

 Kwaliteit Keukencentrum

garantie, gratis nastelbeurt na 4 ½ jaar

Berkers heeft al 14 jaar het Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche

 Duidelijk Direct een

 Betrouwbaar Vertrouwd

eerlijke nettoprijs en een mooie 3D-presentatie op

adres, al meer dan 40 jaar een begrip in de Peelregio

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Gezocht: hardwerkende jongeman voor het mee plaatsen van hekwerk. tel. 06-48651609.

• T.k. snorscooter 25 km zonder schade Keepway Hurricane wit mooi en compleet, starten en lopen 235,00. Hanglegkast H2.10-B90-D60 6 legplanken + sleutel. Bureau grenen 5 lades 15,00 0493-311919.

• Stalen balken, kokers strip, hoekprofielen enz. voor u direct op maat gezaagd (ook op zaterdagmorgen).Spuiten van al uw staalwerk in grote spuitcabine, 15x10m. Staalconstructies voor woningbouw/bedrijfshallen. Ook transport mogelijk met open oplegger 10 meter en maximaal 6 ton. Van Gerwen Metaal BV creatief in staal Boerenkamplaan 94 Someren, tel. 0493-491736

Zie pagina ..

ZIE PAGINA .. T/M ..

Tandartsvergoedingen 2018

Han

Al 45jQQr

STOPPERS TWITTER + W BespaarFACEBOOK veel geld&op DEURNE uw tandartskosten ‘T CONTACT & PEE Het einde van het jaar nadert weer. Zijn er nog behandelingen die u graag wilt laten uitvoeren? Houd dan rekening met het volgende:

Volg ons op Facebook en Twitter! Tandartsverzekering

Volg ons Facebook en

Heeft u nog een tegoed open staan bij uw aanvullende tandartsverzekering? Maak dan nog voor dit jaar een afspraak om zo volledig mogelijk uw verzekering te benuttigen.

Prothetiek www.facebook.com/weekbladvoordeurne Heeft u een prothese en wilt u deze graag laten opvullen of vervangen? Let er dan op dat het eigen www.twitter.com/weekbladdeurne

www.facebook.com/hetconta www.twitter.com/hetcontac

risico vanaf 1 januari 2019 weer opnieuw start.

www.facebook.com/peelbelan Aktiemodel Vetego www.twitter.com/peelbelang_w Handmatig: in stof vanaf€ 945,Stationsstraat 51 deurne @centrum-mondzorg.nl T 0493 - 315 332

Verder ruim 300 modellen r www.centrum-mondzorg.nl

www.weekbladvoordeurne.nl / www.daspublishers.nl

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl / www.daspublishers.nl

I.v.m.

info@keukencentrumberkers.nl • Florijn 10 a, Deurne • Tel. 0493 312570

Nu: Vele relaxfauteuils GRATIS STOPPER HARTSTICHTING

www.keukencentrumberkers.nl

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop.

TOTALE LEEG VERKOOP

50% - 70%

KORTING OP ALLES

Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

Onze 20 Di-W

Badkamermeubels - Tafels - Keukens - Wandmeubelen - Zakelijke inrichtingen

Sprekende combinaties van massief hout, staal en decoratief plaatmateriaal

Wilhelminaplein 8 5711 EK Someren

Sport for you

Stoere maatwerk interieurs Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop.

a

Industriestraat 8, 5804 CK Venray

t

06-28946715

w

www.houtenvorm.nl

f

facebook.com/houtenvorm

e

info@houtenvorm.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 23

Boerenkamplaan 96 5712 AH Someren-Eind E mail: info@greijmans.nl Tel: 0493 49 29 62 www.greijmans.nl

Staalwerk voor woningbouw en bedrijfsgebouwen Zowel voor nieuwbouw als renovatie Hekwerken en frames

Zaterdag 17 november 10.00 - 14.00 uur • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Te koop openhaard/kachelhout van appelbomen. Tel. 0493492407

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

* Jeugdcomite Someren verhuurt Sint- en Pietkleding. Bel Angela Pape 06-15192622 ( na 18.00 uur)

• Oerendhard Normaal tribute. Vriendenkort. va 10 personen 10,- pp. En bier voor weggooi prijzen. 2-feb.2019 www dendraai.nl • Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

AUTOBEDRIJF

SARO

www.openbedrijvendaglaarbeek.nl

al meer dan 30 jaar een waarborg voor kwaliteit

• (Chronische) klachten? Voetreflexmassage werkt ondersteundend en wordt (gedeeltelijk) vergoed door de aanvullende zorgverzekering. 't Zonnehuis Asten VoetreflexPlus en Pedicure www.zonnehuisasten.nl

OPEN DAG

8 1

R E B M E V ur u O 0 N 16.0 0 0 . 11


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 24

container stuntverkoop OFFICIEEL DEALER VAN ONDER ANDERE

MASSIEVE TEAK TAFEL DIKKE POOT

50% KORTING 180 CM van 499,240 CM van 599,300 CM van 899,-

TEAK

249.299.499.-

MASSIEF EIKEN BLAD VANAF

3 DELIGE SALON SET

99.-

RUIME COLLECTIE RELAXFAUTEUILS OP MAAT GOEDKOOPSTE COLLECTIE

BOXSPRINGS

TEGEN

DE BESTE KWALITEIT

NU OP MASSA VOORRAAD! STOEL CRAZY

STOEL BAROSSA

65.-

69.-

349.-

FAUTEUIL RENÉ

STOEL MIRACLE

199.-

89.-

MEER DAN 500 MANDEN

GRATIS DESKUNDIG ADVIES EN OFFERTE

URBAN SOFA

25% KORTING

SHOWMODELLEN

Meubels en Tuinmeubelen INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910 IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. WWW.WIEGERSXL.NL

EIGEN BEZORG DIENST


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 25

Even shoppen of aan het sparen voor een nieuwe telefoon?

Neem een krantenwijk! BEZORGERS GEVRAAGD voor in de binnen- en buitengebieden van Lierop, Heusden en Ommel. Meld je aan via bezorgerhetcontact@daspublishers.nl bezorgerpeelbelang@daspublishers.nl of via de site. Hét weekblad voor Someren

Hét weekblad voor Someren

BEZORGERS GEZOCHT Heb jij interesse?! Bel dan naar (0493) 473 578 Voor iedereen vanaf 13 jaar een gezonde bijverdienste!


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 26 • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• Herbalife Nutrition bel/app 06-10291721 Bianca Teuwsen. Nu ook veganproducten.

Zie pagina ..

• Oerendhard Normaal tribute Vriendenkorting va 10 personen en bier voor weggooi prijzen. 2-feb. 2019 www.dendraai.nl

ZIE PAGINA .. T/M .. • Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

Bestel onze proefbox

Sint & Piet bestellen? Scouting bellen! 06-48773161/0613531287 of sinterklaas@ scoutingsomereneind.nl

Han

Al 45jQQr

voor maar € 14,95 en krijg drie verschillende maaltijden naar keuze thuisbezorgd.

STOPPERS FACEBOOK & TWITTER + W DEURNE

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu € 9,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

Verse maaltijden voor thuis Stel zelf uw gerechten samen via uw persoonlijke menukaart

‘T CONTACT & PEE

Uw contactpersoon in uw regio: Mirjam van Duijnhoven Wekelijks wisselend assortiment 0499-820 420 Persoonlijk bij u thuisbezorgd mirjam@etenmetgemak.nl www.etenmetgemak.nl/mirjam door Mirjam van Duijnhoven

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

Volg ons op Facebook en Twitter!

• Officiele pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

Volg ons Facebook en

M. DEN DEKKER GAZON

www.facebook.com/hetconta www.facebook.com/weekbladvoordeurne • Gezocht: hardwerkende jongeRenovatie van uw oude gazon www.twitter.com/hetcontac man voor het mee plaatsen van www.twitter.com/weekbladdeurne hekwerk. tel. 06-48651609. of voor aanleg nieuw gazon.

www.facebook.com/peelbelan

Bel voor meer info naar:

Aktiemodel Vetego

• Gezocht: Leerling Timmerwww.twitter.com/peelbelang_w M. Den Dekker Someren man voor in teamverband plaatHandmatig: in stof vanaf€ 945,sen van tuinhuisjes/chalets voor Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632 info bel 06 14366158 of mail Verder ruim 300 modellen r Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat. janneke-dielissen@hotmail.com www.weekbladvoordeurne.nl / www.daspublishers.nl

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl / www.daspublishers.nl • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Wasmachine of TV defect? www.jehabe.nl. Jehabe Service-specialist tel. 0493-693367

I.v.m.

DE ROLLUIKEN SPECIALIST Rolluiken

Zaterd

B

ERLIC IJ VOLV

10

Prins Bernhardstraat 44 Asten 0493-695243, www.hetspektakel.nl

Close to Core

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden(covers levens overhoop. van sixties tot nu)

Aanvang uur; toegang gratis Kijk wat u kunt doen op 21.30 www.hartstichting.nl/doe-mee

er

emb v o N 1 +1

N E V E O R P R E SFE dag n o Z / ag

Café ’t Spektakel

www.pietvanmierlo.com www.pietvanmierlo.com

228941

Nu: Vele relaxfauteuils 10 november live: GRATIS STOPPER Zaterdag HARTSTICHTING Roldeuren Rolluiken Zonneschermen Zonneschermen Screens pvc-lamellen Div. horren * Zeer actieprijzen aantrekkelijke Elke*dag schoppen hart- en goede service prijzen vaatziekten honderden Bel ons: levens overhoop. 0493-342318 0493-842522 Kijk 06-22509919 wat u kunt doen op Hoofdstraat 89 Liessel www.hartstichting.nl/doe-mee

N LEE I G N I T H

NDE

Onze 20 Di-W

Voor de 11e keer organiseert VOL dit evenement met groot succes! Tijdens deze dagen kunt u onder het genot van een heerlijk hapje en een drankje genieten van de enorme collectie verlichting. Bezoek beide winkels met een showroom van ruim 1000m2 en profiteer tijdens dit weekend van de vele acties!

Kom samen met ons genieten van de catering en de nieuwe collectie!

AFTRAP

OPRUIMING i.v.m. verhuizing naar nieuw pand

Catering e Brasseri Gezellig

L

eu

ke

KORTING

att ent ie

bij aankoop vana

P= O ,0 0 1 f€

OP

Maandag: gesloten | Dinsdag: lichtadvies/montage Woensdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 uur Zaterdag: 10.00-17.00 uur | Zondag: 11.00-16.00 uur

VERLICHTING

NB: dinsdag en avonduren op afspraak

20% op voorraad 10% op bestellingen Langstraat 3 (volg de bewegwijzering Langstraat) HAL14b • LEENDE TEL/FAX: 040-2060359

WWW.VOLVERLICHTING.NL


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 27

2018

Eve n e m e n t e n

MBER 2018

OVE 23-24-25 N

Uitgaan Kunstgras Metal festival bij OJC Comeet

OJC Comeet organiseert op 10 november 2018 voor de derde keer het Kunstgras Metal Festival. Dit is een indoor festival gevuld met zes tributes van bekende metal en hardrock bands. Het evenement vindt plaats bij OJC Comeet Someren aan de Witvrouwenbergweg 20 in Someren. Het festival begint om 16.00 uur. Entreekaarten kosten tien euro en zijn verkrijgbaar bij Fun8 in Someren of via www.ojccomeet.nl.

VRIJDAGAVOND

Familievoorstelling ‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’

Meneer Monster ‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ is zondag 11 november in de Ruchte in Someren te zien. De boomhut van 13 verdiepingen is in Nederland een van de meest verkochte kinderboeken in tijden. Voor komend seizoen zet Meneer Monster zijn tanden in dit totaal losgeslagen verhaal. Ze hebben deze bestseller omgetoverd tot een net zo waanzinnige theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische theatertovenarij. Een echte Meneer Monster productie voor zowel jong als oud. De voorstelling van 11 november begint om 14.00 uur en kost 12,50 euro. De show is voor 5+.

Eric Vloeimans en Juan Pablo Dobal met ‘Viento Zonda’ I Muziek

Zaterdag 10 november staan er twee unieke muzikanten in De Ruchte. Improviserend trompettist Eric Vloeimans en pianist Juan Pablo Dobal nemen u een avond lang mee op de warme wind uit het Zuiden, die in Argentinië de zwoele vooravond inluidt: de Viento Zonda. Het optreden begint om 20.30 uur. Entree: 19,00 euro, inclusief pauzedrankje en garderobe.

Datum: 23 november 2018

De Mannen van Naam treden vrijdag op in Asten. in gemeenschapshuis De Klepel in Asten. Op de agenda staan een evaluatie van de verkiezingscampagne, off grid-wonen/ZLTO, een terugblik op de begrotingsbeschouwingen en de commissievergaderingen in november. De bijeenkomst begint maandag om 20.00 uur.

Lezingen Lezing ‘De Levende Tuin’

Groei & Bloei Asten-Someren houdt komende dinsdag de lezing ‘De Levende Tuin’, verzorgd door Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. Hij vertelt over zijn ‘groene boodschap’, met daarin onder meer een duurzame en groene oplossing voor wateropvang op piekmomenten, het tegengaan van hittestress en het afvangen van fijnstof. Daarbij heeft Roozen ook aandacht voor de leefmogelijkheden

Overig Expositie ‘Feeling Blue’

In de bibliotheek aan de Molenstraat 12 in Someren is vanaf 5 november tot 31 december de expositie ‘Feeling Blue’ te zien. Een expositie die aandacht vraagt voor depressieve gevoelens onder jongeren. Kunstenares Netty Vereijken heeft een puzzel gemaakt van vele glasstukjes die uiteindelijk zijn versmolten in vier glasobjecten. De expositie is onderdeel van de ‘Van Zùmmere en nie Baang’ week.

Close to Core live in ’t Spektakel

Close to Core speelt zaterdag live in café ’t Spektakel in Asten. Een nieuw opgerichte, zeskoppige band uit Helmond, van wie enkele leden hun roots hebben liggen in de jaren 60. Ze brengen muziek van de sixties tot nummers van nu. Zoals werk van Bowie, The Rolling Stones, Snow Patrol, Herman Brood en De Dijk. Het optreden begint zaterdag om 21.30 uur, de toegang is gratis.

Mannen van Naam bij In de Gloria

De Mannen van Naam treden vrijdag op bij In de Gloria. In het voormalige protestantse kerkje in Asten brengen zij hun show Man Man Man. De groep bestaat uit Ton Smulders, Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven. Drie boezemvrienden vol liedjes en verhalen. En als ze beginnen, is de schaterlach nooit ver weg, al vloeien de tranen niet alleen van het lachen. De liedjes over alledaagse onderwerpen zijn ontroerend, en soms pijnlijk herkenbaar. Het optreden begint vrijdag om 20.15 uur, de entree bedraagt 12,50 euro. Tickets kunnen vooraf worden besteld via indegloria.nl.

Politiek Openbare bijeenkomst Wij zijn Someren/VVD

Achterbanvergadering PGA

Politieke partij PGA houdt komende maandag een achterbanvergadering

Samen leven met psychische klachten

Bibliotheek Someren organiseert in samenwerking met Onis Welzijn, en met steun van Seniorcompas, een lezing over samen leven met psychische klachten. Auteur Ingrid Schoen geeft een interactieve lezing over dit onderwerp. Schoen gaat in de lezing in op onderwerpen als: de invloed van psychische klachten op relaties, de omgang met hulpverlening, zorgen om en voor kinderen, zingeving, werk & mantelzorg. De lezing zal op donderdag 15 november worden gegeven in de bibliotheek in Someren aan de Molenstraat 12. Kaarten kosten vier euro en zijn te bestellen via www.bibliotheekhelmond peel.nl/activiteiten.

Lezing ‘Vluchtelingenwerk’

Vrouwen van Nu Someren-Dorp organiseert samen met Onis Welzijn volgende week donderdag 15 november een lezing met als onderwerp: vluchtelingenwerk. Tijdens de lezing zullen twee mensen aan het woord komen die zelf vluchteling zijn. Onis vluchtelingenwerk begeleidt mensen die als asielzoeker Nederland zijn binnengekomen, vanaf het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen en komen wonen in Asten of Someren. Alle leden van Vrouwen van Nu zijn van harte welkom. Niet-leden betalen 7,50 euro, inclusief koffie of thee. De avond begint om 20.00 uur in de huiskamer van De Ruchte.

20.00 uur € 15,€ 19,-

Verzamelkring de Peel houdt zondag een verzamelbeurs van 9.30 tot 12.00 uur bij 't Trefpunt, Heuvelstraat 8 in Deurne. De entree is 1 euro en gratis voor kinderen tot 16 jaar. Er zijn verzamel- en ruilobjecten zoals postzegels, ansichtkaarten, cadeaukaarten, bidprentjes, jokers, pennen, markclips en winkelwagenmuntjes.

De kerngroep dendrologie van Groei & Bloei Asten-Someren gaat aankomende donderdag in op het onderwerp ‘eetbare planten’. Tijdens een themabijeenkomst in Museum Klok & Peel in Asten vertellen deskundigen Huub van den Boomen en Chris van der Wurff hierover. Niet de welbekende groenten uit de moestuin worden besproken, maar de vruchten die struiken en bomen voortbrengen. Ook wordt aandacht besteed aan zaken die bezoekers zelf meebrengen, zoals takken, vruchten of ideeën over de verwerking daarvan. De bijeenkomst begint om 20.00 uur, niet-leden betalen 2 euro entree.

ZATERDAGAVOND Datum: 24 november 2018

DJ IZZY, LANTERFANTJE, DARKRAVER B2B OUTSIDERS, THE PITCHER & SLIM SHORE FT. MC DV8, DE RAVE ENCLAVE Aanvang: (18+) VVK: Deurverkoop:

20.00 uur € 18,€ 22,-

Openbare verkoop Rode Kruis

Het Rode Kruis Asten houdt zondag een openbare verkoop in woonzorgcentrum De Lisse, waar producten worden verkocht die in de handwerkgroepen van het Rode Kruis zijn gemaakt. Ook worden er zelfgemaakte kaarten aangeboden. Bezoekers kunnen tevens een bestelling opgeven, bijvoorbeeld voor een tafelkleed op maat en kleur, gehaakte tasjes en geborduurde handdoeken, plaids en sokken. Het Rode Kruis houdt die dag tevens een loterij. De openbare verkoop duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Themaochtend Seniorcompas

Seniorcompas Asten-Someren houdt maandag een themaochtend in dienstencentrum De Beiaard in Asten. Het programma bestaat dit keer uit twee delen. Zo wordt gestart met een informatief deel over online winkelen, verzorgd door Peer Custers. Naast algemene informatie gaat hij ook in op de veiligheid bij en het betalen van online aankopen. Na de pauze is het tijd voor de Seniorcompas kennisquiz, met prijzen voor de beste drie quizzers. Deelnemers kunnen zich voorbereiden door het jubileumboekje van het twintigjarig bestaan vorig jaar te bestuderen. De themaochtend duurt van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Herfstwandeling door Dennendijkse bossen

IVN Asten-Someren houdt zondag een herfstwandeling door de Dennendijkse bossen in Asten. Deelnemers worden begeleid door enkele ervaren gidsen, die over de natuur in het gebied vertellen. En zeker nu, in de herfst, zorgt die natuur voor mooie, kleurrijke plaatjes. De wandeling gaat om 13.30 uur van start aan het einde van de Venbergweg in Asten. Deelname is gratis.

ZONDAG Datum: 25 november 2018

DJ IZZY, TRIBUTE TO THE CATS BAND Aanvang: (18+) VVK: Deurverkoop:

15.00 uur € 21,€ 23,-

GET YOUR TICKETS @PLOEGEFIST.NL

PLOEGEFIST

23-24-25 NOVEMBER

2018

Wij zijn Someren/VVD houdt op maandagavond 12 november weer een openbare bijeenkomst in Hotel Centraal in Someren. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

voor insecten en kleine dieren en het hergebruik van materiaal en planten. De lezing vindt plaats in Museum Klok & Peel in Asten en begint om 20.00 uur. Entree voor niet-leden bedraagt 5 euro.

Aanvang: (18+) VVK: Deurverkoop:

Verzamelbeurs

Themabijeenkomst ‘eetbare planten’

Eric Vloeimans en Juan Pablo Dobal staan zaterdag in De Ruchte. (Foto: Merlijn Doomernik)

CRANIAX & MC DEAN, THE DIRTY DADIES


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 28

Fam i l i e b e ri ch t e n Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van onze zoon en broertje

Hein

25 oktober 2018 Bart, Lotje en Guus Welten Wolfsveld 76 5712 HH Someren

Gerard

van harte gefeliciteerd met je 40-jarig Jubileum bij Houthandel Looijmans.

Je kaartvrienden Frans, Joan, René, Piet, Toon

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent als je mensen ziet, maar ze niet meer echt herkent. Als je toch blijft strijden om bij ons te leven, dan hopen wij dat je nu eindelijk rust wordt gegeven. Na een liefdevolle verzorging in Woonzorgcentrum Sonnehove is, na een welbesteed leven, rustig en vredig van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Boudewijn Pape

• Astens Stucadoors Bedrijf voor al uw stucadoor en sierpleisterwerken bel Roland van den Heuvel, tel. 06-30609008 www.asbasten.nl • Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

OPNIEUW EEN WONDER Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van ons derde kleinkind

Lorèn

1 november 2018 Zoon van Jeroen van den Hurk en Daphne Sens en Broertje van Romée Langenakker 109 5731 KB Mierlo De gelukkige oma en opa Tonny en Pieter van den Hurk-Hurkmans

• Ben Spierings en Beautiful noise Band Neal diamond tribute 8 Dec. www dendraai.nl Al 75% verkocht wees er op tijd bij. • Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Molenakkers 15 Asten. Huur voor opslag of bedrijf. Unit 16x3.65m. Met roldeur op afgesloten terrein. Info Ton van Geffen Holding BV. Unit-verhuur 0621572929. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

RICK LOMANS EN ELS VINKEN Harmonielaan 22 5712 BX Someren-Eind • Dierenhotel Molenzicht Vlierden. Tevens paardenboxen, hondenrennen, kattenrennen, slaaphokken, werpkisten, voedersets. www.molenzichtvlierden.nl 0493-313821.

• Mooie vakantiebungalow Wifi. Met huurfietsen - elec.fietsen. Prima voor langer verblijf. Geniet vakantie 2019. www.twentehuisjes.nl inf.0541-626578/0639609666 familie.meinders@yahoo.com

Bianca Gerritsen Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar. Bianca Pape-Gerritsen Ferry en Angela Daphne Wessel Simone

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Gezocht: hardwerkende jongeman voor het mee plaatsen van hekwerk. tel. 06-48651609.

2 november 2018

echtgenoot van

• 11 november Vlooienmarkt Sporthal Eckart Airbornelaan 1a Eindhoven Entree 2 euro 9-16 uur Kraamhuur 06-20299824

• Te koop gevraagd: LP's en singeltjes 06 51 590 465 • T.k. snorscooter 25 km zonder schade Keepway Hurricane wit mooi en compleet, starten en lopen 235,00. Hanglegkast H2.10-B90-D60 6 legplanken + sleutel. Bureau grenen 5 lades 15,00 0493-311919.

Nancy en Marco Baloe 1 november 2018 Woonzorgcentrum Sonnehove, afdeling “De Oetert” Correspondentieadres: Het Eegtje 14 5712 JG Someren De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 6 november in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Later deze dag hebben wij Boudewijn als gezin begeleid naar het crematorium. Wij danken u voor het getoonde medeleven en uw aanwezigheid bij het afscheid. Een speciaal woord van dank richten wij aan het verzorgend personeel van zorgafdeling “De Oetert”.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor uw belangstelling en meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Harrie van Dooren Uw aanwezigheid, een oprechte handdruk, lieve woorden, kaartje of bloemen hebben wij als een grote troost ervaren en heeft ons goed gedaan. Speciaal woord van dank aan het personeel van de Zorgboog en dokter V. Straaten en Dhooge voor hun zorg en begeleiding. Jo van Dooren-Janssen Kinderen en kleinkinderen

uitvaartverzorging

Afgelopen donderdag bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-voorzitter is overleden.

Boudewijn Pape

We willen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen met dit verlies.

Voor een persoonlijk afscheid

Tel. 0495-632848 www.arlene-uitvaart.nl

Bestuur en leden Turnvereniging Someren cos

• Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12;woe 13-16; do 18-20.30;za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

Harrie en Door Aarts-Martens 50 jaar

Gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk! Liefs van Rudi en Monique, Johnny en Nicole, Sara & Danny, Lian, Dirk

Directie en collega’s van Slagerij Tomassen

bedankt voor de feestavond voor mijn 25-jarig jubileum

Angela Wij willen directie en personeel van Wijnen Bouwgroep Someren bedanken voor de geweldige cadeaus, het diner en het feest t.g.v. ons 40-jarig dienstjubileum.

• Stalen balken, kokers strip, hoekprofielen enz. voor u direct op maat gezaagd (ook op zaterdagmorgen).Spuiten van al uw staalwerk in grote spuitcabine, 15x10m. Staalconstructies voor woningbouw/bedrijfshallen. Ook transport mogelijk met open oplegger 10 meter en maximaal 6 ton. Van Gerwen Metaal BV creatief in staal Boerenkamplaan 94 Someren, tel. 0493-491736

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

Opslagruimte huren

Het was geweldig!

voor goederen, voorraad, inboedel etc.

Pieter, Thea en kinderen van Otterdijk John, Anja en kinderen Bernards

Verwarmd en bewaakt. www.boxs-it.nl Tel. 0493-381718

Marly van Eckendonk

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 29

Eenzaam?

Doe er iets aan Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969

rioolontstopping

en rioolinspectie rioolontstoppingen en rioolinspectie

✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225

Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l • Molenakkers 15 Asten. Huur voor opslag of bedrijf. Unit 16x3.65m. Met roldeur op afgesloten terrein. Info Ton van Geffen Holding BV. Unit-verhuur 0621572929.

Kent u een bijzondere Zùmmerse Mens Kent u iemand in uw omgeving die in aanmerking komt voor de titel van Zùmmerse Mens? Zo iemand die altijd klaar staat voor iedereen. Iemand die het heel gewoon vindt om zich als vrijwilliger in te zetten voor de medemens. Zo iemand die dat doet zonder hiermee op de voorgrond te treden.

Ja? Draag hem of haar dan voor als Zùmmerse Mens 2018.

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

APK Airco service Alarm SCM erkend Banden / Velgen / Accu’s Onderhoud en reparatie van alle merken Ruitservice / Ruitreparaties Storingen Belleweg 2A, 5711 DH Someren, Tel. (0493) 47 03 04 j.boerekamps@kpnplanet.nl

Voordragen kan tot 1 december 2018 via

Wilt u “Sint en Piet” met 20 jaar ervaring bij uw bedrijf, vereniging of familie? Reserveer via www.SintenPietPeelland.nl of bel 06 2008 2024. De opbrengst van 2018 gaat naar: “Kans+”.

PARAMEDISCH PEDICURE Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

zummersemens@somerennatuurlijk.nl of aan Stichting SomereN natuurlijk, p/a Deken Brantsstraat 12, 5711 AH Someren (op enveloppe Zùmmerse Mens 2018). Geef in uw voordracht aan: - de naam en adres van degene die voor de eretitel voorgedragen wordt; - de reden waarom hij of zij in aanmerking komt als Zùmmerse Mens 2018; - naam en adres van degene die deze persoon voordraagt. Ook kunt u het voordrachtformulier daarvoor gebruiken dat u vindt op www.somerennatuurlijk.nl/zummerse-mens/

Meer informatie? Voor meer informatie kijk op www.somerennatuurlijk.nl

Voor een afspraak, bel 06-53505061

BEDANKT!

Rolstoel toegankelijk

Namens vocal group Heart&Soul

Poetszorg.nl

UNIEKE RUILBEURS

zaterdag 8 december 2018

20:00 uur op het Wilhelminaplein in Someren.

Aan al onze sponsors, vrijwilligers en ook ons enthousiaste publiek

06 14 82 72 00 Elastische kousen, steunkousen José Maas Fellenbeemd 78 Someren (0493) 49 34 50

Mede dankzij jullie konden wij schitteren op het toneel.

5 x 11 JUBILEUM PRINSENBAL CV DE MEERPOEL Wie wordt de nieuwe Regent van CV De Meerpoel?

Zaterdag 10 november 2018

Een initiatief van Dreuge Quukskes Soppers.

e

Onthulling van de 55 Prins en de nieuwe Jeugdprins(es) CARNAVALSVERENIGING

De Meerpoel

Locatie Zalencentrum Centraal Someren Aanvang 20:00 uur - gratis entree Jeugdprinsenbal 19:15 uur

presenteert: de nieuwe jeugdprins(es), adjudant(e) en de Raad van 11 van ’t Meerpoeleke, tijdens het

Jeugdprinsenbal Zaterdag 10 november 2018 vanaf 19.11 uur. Entree is gratis. We nemen afscheid van Prinses Mijntje en Adjudant Stan en zullen vervolgens de nieuwe hoogheden presenteren. Dus zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Kom dan naar het jeugdprinsenbal in Hotel Centraal!

Aansluitend is de onthulling van de 55e Regent!

Met optredens van:

Ria Valk

TNT en Prinselijke hofkapel De Meerpoel Prinsenraoie

Maak kans op 2 kaartjes voor de zàonikaovend incl. 22 consumptiebonnen.

Ook dit jaar kunt u weer meedoen aan het traditionele Prinsenraoie. Denkt u te weten wie de nieuwe Prins wordt? Stuur dan een email naar: prinsenraoie@cvdemeerpoel.nl. Tips Prinseraoie: 1. Gin Terpstra 2. Met prinselijke handboeien vastgeketend aan het spoor 3. Hier vind je geen Victorie Boogiewoogie 4. Zulle we het vanaf de zulle maar samendoen? 5. Waarom zijn de mannetjes altijd de mindere Zie voor meer info: www.cvdemeerpoel.nl

ZORG DAT JE ERBIJ BENT !!!

Kleur/zwart-wit:

Zwart-wit

UW BOEKHOUDING, ONZE ZORG Wat kunnen wij u bieden voor uw onderneming: • Startersbegeleiding • Verzorgen van uw boekhouding/administratie • Loonadministratie • Aangifte voor alle belastingen • Fiscaal advies en herstructurering • Samenstellen jaarstukken

Tegelvloeren;

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek (ook in de avonduren).

Tegelvloeren

Leggen van vloertegels met vloerverwarming A Postelstraat 22, 5711 EN Someren Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen T 0493-473717 Leggen van vloertegels met vloerverwarming M info@taksomeren.nl Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

Badkamer en w.c. renovatie; Tegels W www.taksomeren.nl C Henry Tinnemans en Claire Witlox

Met of zonder sloopwerk, keuze. metselwerk Zeer nieuwegrote muurtjes Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels Met of zonder sloopwerk, Tegelvloeren,

Badkamer en w.c. renovatie Alleen leveren. metselwerk nieuwe Badkamer enmuurtjes wc renovatie Leveren Vakkundig en zetten van alle tegels aanbrengen.

Wegens vakantie gesloten

Gratis gebruik gereedschap. -van 12 houtstructuur t/m 2 -1 • Meer dan 100van soorten24 keramische • Tegels in alle formaten, kleuren en prijsklassen!

Elke dag open vanaf 10.00 uur, zaterdag vanaf 9.00 uur, uur, Elke dag open vanaf 10.00 • HET adres voor uw droombadkamer vrijdag koopavond tot 20.00 “Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur,uur, • GROOT VT-WONEN huis in showroom vrijdag koopavond tot 20.00 uur, woensdag gehele dag gesloten. te bezichtingen gewenst!” • Slopen van bad en inloopdouche maken

woensdagmiddag gesloten!

TEGELWERKEN P. SLAATS NEERKANT B.V. Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl Wegens vakantie gesloten van 20 juli t/m 13 augustus Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten!

www.slaats-tegelwerken.nl

187608

M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 30

Bijzondere Allerzielen viering in Lierop

Tentoonstelling Hoe leit dit kindeke

LIEROP - De parochie Heilige Franciscus heeft afgelopen zondag in de Koepelkerk in Lierop met een stijlvolle eucharistieviering Allerzielen herdacht.

DEURNE - Pastoor Paul Janssen opent zondag 11 november in het heemhuis van heemkundekring HN Ouwerling de tentoonstelling: Hoe leit dit kindeke. Er zijn kerstgroepen te zien uit de hele wereld. Het heemhuis aan Stationsstraat 73 in Deurne is open van 14.00 tot 17.00 uur, de expositie wordt om 14.00 uur geopend.

In het gebed werden op zondag 4 november alle overledenen in het afgelopen jaar persoonlijk herdacht met het ontsteken van een bijzondere kaars. Tijdens de wisselende- en vaste gezangen van het mannenkoor A Capella werden ook de dierbare overledenen herdacht die in de afgelopen 863 jaar in Lierop zijn gestorven. Na de eucharistieviering werd door Ben van Bussel, van stichting Lierop 825, de bijzondere herdenkingskaars overgebracht naar de lantaarn. De kaars op de kerkhofmuur, die zeven dagen brandt, wordt ook gezien als een soort zegenbede over de georganiseerde activiteiten in het afgelopen jaar’, zegt Michiel van Bussel van het stichtingsbestuur.

De oorsprong van het fenomeen 'kerststallen' ligt bij de heilige Franciscus van Assisi (1182-1126). Om het kerstverhaal uit te leggen aan de ongeletterde middeleeuwse bevolking van het dorp Greccio maakte hij gebruik van de toen populaire mystiekspelen. Dit idee werd door de franciscaner monniken verspreid in heel Europa. Vanaf de zestiende eeuw werd het gespeelde kerstverhaal gemeengoed. In de negentiende eeuw begonnen gegoede burgers rond Kerstmis hun huis te versieren met een kleine kerststal.

Op de kerkhofmuur aan de Van Dongenstraat plaatste het Stichtingsbestuur de noveenkaars weer terug en werd hij ontstoken.

Kerststallenverzameling

De bijzondere herdenkingskaars is overgebracht en ontstoken in de lantaarn. (Foto: Harrie van der Sanden)

Kerkb e ri ch t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Common Voice Intenties: Elly Bukkems- Douven; Frans Mennen en overl ouders; Marinus Koppens vw sterfd; Huub Engels en overl familieleden; Cor v Bussel vw verj; Christ v d Zand vw verj–echtgenoot van Anneke vd Zand-Verdonschot; Leo van Kessel; Sjaak Vaes vw sterfd; Arian Verleisdonk; Jo Berkers vw verj. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters Intentie: Cor van der Pol vw sterfd. donderdag Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 10 november 18.30 uur eucharistieviering mmv het kerkkoor. Intentie: Bert en Drieka van Heugten Koolen. Sjef en Miet Berkvens van Loon en dochter Marie-Jose. Henricus van de Heuvel en Wilhelmina Rovers en overleden familie. Na de viering is er koffie in het zaaltje. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 10 november: 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur 32e zondag door het jaar: familie Gorissen–Janssen, kinderen en schoonzonen. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 uur 32e zondag door het jaar met zang v.h. Jozef Pauluskoor uit Someren-Heide: Jan Loverbos v.w. zijn verj., Antoon en Truus Verdonschot– Stienen v.w. de verj. v. moeder, Jan Knoops, Jan Joosten en Nelly Joosten–Raijmakers, Bert en Mina Berkers en de zonen Wim en Jan, Antonia en Piet Bruijsters–v. Rooy en Piet de schoonzoon, familie Andries en Ida Kuijpers. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden; 19.00-20.00 uur: Aanbidding v.h. Allerheiligste Sacrament. Woensdag 08.30 uur H. Mis: voor de zielenrust v.d. overledenen. Donderdag: 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel, Cathari-

na v. Dijk–v. Kuik v.w haar sterfdag. Vrijdag 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen. Lambertus Someren Zondag 9.30 uur: H. Mis St. Lambertus Dameskerkkoor Wim en Alda vd Boomen-Boerekamp; Jacqueline Raijmakers-Berkvens; Maria v Vlerken-Steeghs; overleden ouders Slegers-Verberne kinderen en kleinkinderen en Janus Welten; overleden familie vd Boomen-Verhees vw sterfdag moeder en Toos; leden en overleden leden St. Lambertus Dameskerkkoor; overleden ouders Jacobs-Kerkers en overleden ouders Wijnen-Hurkmans; Tiny v Eijk-Hompes vw verjaardag. 13.00 uur Doop Max Poniatowska. Sonnehove Someren Maandag 18.30 uur H. Mis Eegelshoeve Someren Zaterdag 19:00 H. Mis. Intentie: Johan Lammers H. Naam Jezus Lierop Zondag 11 november: H.Mis in Koepelkerk mmv par kerkkoor. Intenties, overleden ouders Meulendijks en zn Thomas en Toon, familie Cuppen-Knoops vw verjaardag vader. Frans en Jet Hendrikx en Riny Verstappen. Familie Bekx-van den Eijnden en Antonine. Woensdag 14 november: 19.00 uur mis in Henricushof. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 10 november om 18.00 uur: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties: Hubertus Michiels, Albertina Michiels-Kraak en overleden familieleden; To Theelen-Caris; Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 11 november: Heilige mis 10.15 uur

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 11 november: Dienst in Someren Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Van Iperen, predikant te Asten en Someren.

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

SPATADERSPECIALISTEN IN HELMOND SPATADEREN polikliniek voor dermatologieLASERBEHANDELING en flebologie Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen? Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste

ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in Zoekt u een specialist voorde de behandeling uw spataderen of huidaandoening? praktijk. Wij hebben de meeste ervaring van in Nederland op het Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en gebied van laserbehandeling* bij spataderen. Sommige spataderbehandelingen worden wanneer de medische indicatie ontbreekt.

dr. RPM Ceulen dermatoloog

DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 Stationsstraat 1 AB passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de Amersfoort MK Helmond niet vergoed meeste ervaring in Nederland op het gebied van  5701(Vathorst) 0492-792939 Dit is ingegaan per 1-1-2018. laserbehandeling bij spataderen. 033-433 46 00  

ALTIJD VERGOED DOOR NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING UW HUISARTS * Geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen

Cees en Regina Senders uit Brouwhuis stellen een deel van hun enorme verzameling kerstgroepen ten toon in het heemhuis in Deurne. De basis voor deze hobby ligt in 2009, toen Cees Senders een tekening vond van een kerstdorp uit 1900. Zijn hobby was houtbewer-

Bevergat in kade Astense Aa gedicht NEERKANT - Medewerkers van het waterschap Aa en Maas hebben in de Astense Aa een gat ontdekt dat gegraven is door een bever. Het gat zat in de kade van de beek ter hoogte van de kruising Vuurlinie met de Scheper Jannebaan in Neerkant. Om gevaarlijke situaties, zoals een kadedoorbraak, te voorkomen heeft het waterschap het gat met spoed gedicht.

Om deze maatregel te kunnen nemen heeft het waterschap toestemming gevraagd van de Omgevingsdienst Noord-Brabant. De bever is namelijk een beschermde diersoort, het is niet toegestaan zomaar dammen en holen van bevers te verwijderen. "Bevers laten zich moeilijk zien en wij hebben er in dit geval ook geen gezien", aldus een woordvoerder van het waterschap. "Maar aan de sporen rondom het gat was duidelijk te zien dat het door een bever gemaakt is." In de omgeving tonen sporen aan dat de bever meerdere gaten gegraven heeft, ook in en onder het pad dat het waterschap gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden langs de Astense Aa. Die leveren op dit

moment geen gevaar op. Daarom hoeft het waterschap daar niet in te grijpen. Medewerkers van Aa en Maas zullen de beveractiviteiten nauwlettend in de gaten houden. Ze inspecteren dagelijks de plekken waar de bever actief is.

Beverprotocol

Het verwijderen van dammen en holen van bevers mag alleen na een zorgvuldige afweging van de risico's en mogelijke maatregelen, en nadat de Omgevingsdienst Noord-Brabant een machtiging heeft afgegeven. Deze handelwijze hebben de Brabantse waterschappen in overleg met diverse partijen, waaronder natuurbeheerders en de provincie Noord-Brabant, vastgelegd in het beverprotocol Noord-Brabant.

king en hij begon de gebouwen van de tekening na te maken. Nadien ging hij op zoek naar een kerstgroep die er bij paste. Dit was het begin van zijn verzameling. In 2003 werd het echtpaar Senders lid van de landelijke vereniging Vrienden van de Kerstgroep, waarna het verzamelen pas goed begon. Ze bezitten kerstgroepen uit de hele wereld van klein tot groot. Aan de hand van oude figuurzaagtekeningen maakt Cees zelf nog steeds kerstgroepen. De hobby van zijn vrouw is borduren. Zij borduurde een aantal kerstgroepen die ook te bewonderen zijn.

Openingstijden

Tijdens de expositie Hoe leit dit Kindeke is onder meer ook een stal te zien, die gemaakt is door iemand uit Deurne met vermoedelijk beeldjes uit Oostenrijk. De tentoonstelling in het heemhuis is te bezichtigen van 11 november tot en met 13 januari tijdens openingstijden: elke tweede en vierde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur en iedere dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Cursussen Reset in het Levensatelier

Wie behoefte heeft aan een reset van zijn of haar leven kan terecht in Het Levensatelier in Asten. Terwijl je ligt, stemt Emilie je af op je essentie, in stilte en zonder je aan te raken. Zodat je lijf en leven zich meer kloppend met je essentie kunnen gaan vormen. Vergelijk het met het stemmen van een muziekinstrument. Een reset kan geschikt zijn als je het gevoel hebt dat er meer in jou of het leven zit, je bent klaar voor het volgende maar weet niet hoe of wat, je hebt last van onrust, burnout, depressie, rouw, je krijgt niet helder wat je werkelijk wilt of welke keuze je moet maken. Voor verdere informatie of aanmelden neem contact op via info@hetlevensatelier.nl. Het Levensatelier is gevestigd aan de Burgemeester Wijnenstraat 9 in Asten.

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst: de centrale huisartsenpost bij het Elkerliek in Helmond: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Alphega apotheek Floralaan 28 in Asten, tel. 0493-694343. Op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de apotheek in het Elkerliek in Helmond aan de Wesselmanlaan 25, tel. 0492-595983.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of asten@bemiddeling.nu.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl.

Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Bloedafname

Het Elkerliek ziekenhuis heeft een bloedafnamelocatie in medisch centrum Campanula aan de Floralaan 30, ingang Lienderweg in Asten. Op werkdagen van 8.00 tot 11.00 uur. Trombosedienst op werkdagen van 8.00 tot 10.00 u.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl<mailto:info@oniswelzijn. nl.

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Asten: 0493-693889. Zie ook levgroep.nl. De crisisdienst van Levgroep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 040-2549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk De Eenhoorn, Ommelsveld 25 Asten, tel. 0493689715. Dierenartsenpraktijk Asten, Dijkstraat 1 Asten, tel. 0493-691330. Ook voor spoed.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Acteon Thuiszorg

Huishoudelijke ondersteuning in het kader van de WMO. In 24 gemeenten waaronder de Peelgemeenten. Tel. 040-2487740 of zie www. acteonthuiszorg.nl.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www. poetszorg.nl, tel: 0642677878.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 31

gd

n erle v s cce mber! u s ens ove Weg /m 17 n t

Ervaar hoe u scherp en comfortabel kunt kijken!

OOG MEETW

€50,- KORTING op een complete enkelvoudige bril

€100,- KORTING op een complete multifocale bril

PROFITEER NU VAN

Markt 10, 5721 GE ASTEN, telefoon (0493) 69 61 33, www.bril88.nl

Geldig t/m 17 november 2018. Niet geldig in combinatie met andere acties, vraag naar de voorwaarden.

EKEN

15% KORTING EN GRATIS EEN OOSTENRIJKS

DONSEN DEKBED BIJ AANSCHAF VAN EEN HÄLSING BOXSPRING

Hälsing 7000

v.a. 1595.-

1355www.slaapcentrum.nl Zet- en drukfouten voorbehouden. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel

S t e l z e l f u w b o x s p r i n g s a m e n o p w w w. s l a a p c e n t r u m . n l Helmond 0492 - 52 08 80 • Roermond 0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 8 november 2018 | pagina 32

Peelbelang 08-11-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken

Peelbelang 08-11-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Asten en omstreken