Middenstandsbelangen Geldrop 14-05-2020

Page 10

MIDDENSTANDSBELANGEN / DE MIERLOSE KRANT | donderdag 14 mei 2020 | pagina 10

- 14 mei -

Terugblik 14 mei is de 134ste dag van het jaar (135ste in een schrikkeljaar). Hierna volgen nog 231 dagen tot het einde van het jaar. De zon komt vandaag om 5.46 uur op. Om 21.26 uur gaat hij weer onder. Ook gebeurde er genoeg op 14 mei. Een paar historische feiten op een rij: 1796: De eerste vaccinaties voor de pokken worden gegeven aan verschillende mensen. De Engelse arts Edward Jenner ontwikkelt in zijn jaren als arts en wetenschapper het allereerste vaccin tegen de pokken, tot dan toe een zeer dodelijke ziekte. In de 18e eeuw waren de pokken één van de meest gevreesde ziektes. De ziekte doodde 10 procent van de bevolking. In de steden, waar verspreiding nog eenvoudiger ging, zelfs tot 20 procent. Het is een oude ziekte, het is bekend dat velen eraan gestorven zijn. Zelfs de littekens op de huid van een van de farao-mummies worden aan de pokken toegeschreven. Jenner wordt na zijn ontdekking zeer gewaardeerd als arts. Verschillende universiteiten geven hem eretitels, hij krijgt geschenken van allerlei groten der aarde en standbeelden worden overal in de wereld opgericht. In Nederland zijn enkele straten vernoemd naar de Engelse arts. 1909: Voor een meidag is het in 1909 bijzonder koud. Met 0,1 graden op de thermometer is het beslist geen lente. In het oorlogsjaar 1943 is het juist weer bijzonder warm. De temperatuur tikt de 30,5 graden aan. 1940: Op 14 mei 1940 verandert Rotterdam voorgoed. Nederland is op dat moment al vijf dagen in oorlog, maar capituleert niet. Tot 14 mei, Rotterdam wordt gebombardeerd. Het bombardement, dat vroeg in de middag plaatsvindt, duurt slechts een kwartier, maar de vernietigende uitwerking, mede door de brand die ontstaat, is gigantisch. Meer dan 24.000 woningen worden in de as gelegd. Ongeveer 800

Geboren op 14

mei: 1944: Georg e Lucas, een Am erika schrijver. Lucas is vooral bekend ans filmregisseur, filmproducen t en als maker en be Wars-films en va denk n Lucas de films va zijn filmmaatschappij Lucasfilm er van de elf Star n Ltd. Verder bede vriend Steven Sp Indiana Jones, die hij samen m nkt et ie Episode IV: A N lberg maakt. Voordat hij Star W zijn ew Hope (1977) ar geworden door maakt, is hij al rij s: he k tweede film als t succes van American Graffiti, regisseur. zijn 2017: Feyenoord wordt op 14 mei 2017 Lu ca s ric ht ook ILM op, eindelijk weer eens landskampioen. De dat zich bezi special effects en club heeft lang moeten wachten, de computeranimat ghoudt met ie. laatste titel dateert alweer van 1999. Ook Pixar (bek end van onder an Dirk Kuijt is in het kampioensduel tegen dere The Incred Finding Nemo en ible Toy Story) is ee Heracles de grote man. De Katwijker scoort n onderdeel van s, fil m, voordat Luca Lucaseen hattrick. Het team van trainer Giovanni s het verkoopt. Geo als een bijzonder van Bronckhorst wint uiteindelijk met 3-1. De rijk man: zijn ve rge Lucas wordt gezien rmogen wordt dollar geschat. Rotterdamse fans kunnen hun geluk niet op op 3,9 miljard en vieren enkele dagen later groot feest 1984: Mark Zucker op de Coolsingel. Dirk Kuijt zal uitgrammeur, onde berg, een Amerikaanse compu eindelijk besluiten dat de wedstrijd rn terprobekend als opric emer en multimiljardair, maar tegen Heracles zijn laatste profvooral hter van Facebo meen directeur ok wedstrijd ooit is. (CEO) van dit po . Sinds 2004 is hij algehet internet. O pulaire sociale ne p 15 tw december 2010 het Amerikaanse wordt Zuckerbe erk op 2017: Eveneens in 2017: tijdschrift Time rg door Ye ve ar rk ‘. oz In en no to vember 2016 st Emmanuel Macron wordt aat de toen 32-ja t ‘Person of the op nummer 6 va rige Mark Zuck beëdigd als 8ste president n de Forbes-lijst erberg van rijkste Amer vermogen van 44 van de Vijfde Republiek in ikanen met een ,6 miljard dollar gr ne ootste sociale ne tt Frankrijk. Op 23 april 2017 wordt twerk ter werel o. Facebook is inmiddels het d. hij de winnaar van de eerste ronde van 1996: Martin Gar de Franse presidentsverkiezingen, met producent. Mar rix, een Nederlandse diskjock ey en muziektin Garrix, echt 24 procent van de stemmen. Op 7 mei tekent in 2012 ee e naam Martijn G n erard Garritsen, pl at en neemt hij het in de tweede (en finale) ronde co ntract bij Spinni 2013 internatio n’ Re nale op tegen Marine Le Pen van het Front NatioAls dj heeft hij in bekendheid met de single ‘Ani cords en verwerft in mals‘. middels op vers nal. Hij wint de verkiezing met 66,1 procent chillende grote opgetreden. In fe 20 st ivals 16 , 20 17 en 2018 van de stemmen. Bij zijn aantreden is hij 39 in de top 100 dj lijst van DJ Mag staat hij op nummer 1 jaar oud en daarmee de jongste Franse presiazine. dent ooit. mensen vinden de dood en 80.000 Rotterdammers zijn dakloos. Als de Duitsers nog diezelfde middag dreigen om op dezelfde manier ook Utrecht plat te gooien, is dit reden voor de Nederlandse opperbevelhebber Winkelman tot capitulatie. In Rotterdam is vrijwel het gehele centrum een smeulende puinhoop. Tegelijk met de bezetting begint ook het puinruimen.

Vorig jaar in de krant Er komen enkele speeltoestellen en een picknickplek bij de nieuwe fietsbrug bij Landgoed Gulbergen, over het Eindhovens Kanaal. Ook wordt de nieuwe recreatieve verbinding toegevoegd aan het fietsroutenetwerk. De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft de hiervoor benodigde 26.000 euro beschikbaar gesteld. Over het Eindhovens Kanaal is een nieuwe brug voor fietsers en wandelaars aangelegd. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf nu bij Landgoed Gulbergen het Eindhovens Kanaal oversteken.

▲ Tijdens de ledenvergadering van de Mierlose Volleybalvereniging DKJO heeft het bestuur vrijwilliger Rob Baan in het zonnetje gezet vanwege tien jaar vrijwilligerswerkzaamheden. De afgelopen jaren was Rob de drijvende kracht achter de schermen qua ontwikkeling van de jeugdafdeling. Het peloton renners dat meedoet aan Tour d’Asperges maakt een tocht van zo’n honderd kilometer door het Brabantse en Belgische land. Het is geen wedstrijd, maar een toertocht waarvan de opbrengst naar de Stichting Stofwisselkracht gaat. De opbrengst is 35 duizend euro.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.