De Schakel 11-08-2021

Page 7

7

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 11 augustus 2021

Barry en Ellis Smulders willen handje helpen WAALRE - Veel horecabedrijven kampen, nu de pandemie beetje bij beetje wordt teruggedrongen, met een serieus personeelstekort. Barry Smulders van Brasserie ‘t Stationskoffiehuis in Waalre krijgen het rooster net rond. “Het blijft een heel gepuzzel.” Een fictieve advertentie op Facebook, Instagram of TikTok: ‘Gezocht een gemotiveerde leerling voor onze bediening of keuken. Betrokken begeleiding van geschoolde leermeester gegarandeerd’. Het zou zo maar een post van Brasserie ‘t Stationskoffiehuis, tegenover het gemeentehuis in Waalre, kunnen zijn. Want Barry en Ellis Smulders hebben al ruim twee jaar geen stagiair mogen verwelkomen. Tegelijkertijd moeten ze met lede ogen aanzien dat het werven van vaste krachten ook de nodige kruim vraagt. Barry Smulders is zoals Waalre hem kent: een gastheer met een vriendelijke glimlach. Altijd bereid tot een geanimeerd gesprek. Maar als het over het personeelstekort in de horeca gaat, dan moet hij echt bijzetten om positief te blijven. “Het is gewoon lastig”, zegt hij. “Maar we geven niet op. Want hoe je het wendt of keert, de horeca is de mooiste branche om in te werken.” Horecageslacht Echtpaar Smulders weet er alles van. Barry en Ellis hebben allebei ruime ervaring in de branche. Ellis komt zelfs uit een horecageslacht. Haar opa en oma waren jarenlang de uitbaters van caférestaurant de Zwaan op het Wilhelminaplein in Eindhoven. Vader en moeder van Ellis namen die zaak over, waar Ellis ook geboren is. Het etablissement is het huidige Proeflokaal de Gaper. Later is Ellis aan de andere kant van de straat, Broodje Smits begonnen met haar broer en ouders. Barry’s curriculum vitae vermeldt onder meer een studie aan de hotelschool en banen bij Golden Tulip, in vastgoed en bij Grolsch. Overigens zit zijn broer Coen ook in de horeca. Zo exploiteerde hij eerder De Gaper en is hij tegenwoordig betrokken bij onder meer Meester Keeman in Waalre-Dorp. Nu zwaaien Barry en Ellis samen

Dommelstraat onder grote belangstelling het startschot gegeven voor de campagne. Doel is zowel studenten als bedrijven – die nog geen studenten in huis hebben – te helpen. De studenten van de een bbl-opleiding (vier dagen werken, één dag per week naar school) in de horeca krijgen onder meer gratis boeken. De horecaetablissementen die studenten nu nog geen werkervaringsplek kunnen bieden, kunnen een gratis cursus leermeester krijgen. Daardoor kunnen ze in de toekomst studenten wel een plekje bieden. De campagne moet al volgende maand in Zuidoost-Brabant extra handen aan het dienblad en in de keuken opleveren.

Barry en Elles Smulders overleggen over de aankleding van hun buitenterrein. (Foto: Bert Jansen) sinds 2013 de scepter over de sfeervolle Waalrese horecazaak. “Horeca is ons leven”, zegt Smulders. “We halen veel plezier uit ons werk. Niets is zo leuk als mensen een fijn moment te bezorgen.”

‘Van het personeel is iedereen gebleven of terug op ‘het nest’’ Het negatieve imago van lange dagen, lagere salarissen en werken op feestdagen speelt de horeca al geruime tijd parten. Ook voor corona was er een personeelstekort in de branche. Corona heeft niet echt geholpen. Bij sommige collega’s van horecaechtpaar Smulders zijn personeelsleden naar andere branches overgestapt. “Gelukkig niet bij ons”, benadrukt Smulders. Iedereen is gebleven en/of terug op het ‘nest’. Dat zegt wat. Gelukkig hebben wij in de acht jaar dat we nu bezig zijn in dit mooie pand aan de Willibrorduslaan weinig verloop. Zowel vaste medewerkers als oproepkrachten werken hier al zes tot acht jaar.” Barry en Ellis doen ook zijn best om de medewerkers bij de zaak te betrekken. “Het personeel is belangrijk. We

Regenboog boven snelweg

proberen het voor iedereen leuk en interessant te maken. We betalen een eerlijk salaris”, zegt Barry. ‘We vragen niet het onderste uit de kan van medewerkers, maar vragen wel inzet en betrokkenheid. Niets gaat vanzelf, ook bij ons niet.” Kritiek De horecaondernemer herkent de kritiek op de arbeidsvoorwaarden wel. “De salarisschalen in onze collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) beginnen pas bij medewerkers van 18 jaar, omdat ze dan enige ervaring hebben”, vertelt hij. “Dus word je bij werkstudenten en jeugdige invalkrachten teruggeworpen op het minimumloon. Maar dat is echt te laag. Ik betaal ze meer dan in de cao staat.” En de lange werkdagen dan? “Tien uur werken per dag is een uitzondering.” Barry en Ellis hebben zeven vaste krachten en pakweg twintig oproep- en invalkrachten. “Het maken van een rooster is een uitdaging. Ik ben er al gauw anderhalf uur mee bezig”, vertelt Smulders. “Veel jeugd, die we in de bediening, keuken en afwas inzetten, is veeleisend. Maar voor vaste medewerkers moet je ook je best blijven doen. Meegaan met de tijd, zeg maar.”

HorecaLeeft! Vanwege het personeelstekort steunt Barry Smulders de campagne HorecaLeeft! van Summa Horeca. De mbo-instelling heeft vorige maand in de Eindhovense

“Het zou mooi zijn als dit bij ons zorgt voor één of meerdere leerlingen in de bediening of in de keuken”, zegt Smulders. Vanuit zijn betrokkenheid met het vak heeft hij ruimte voor vier studenten: twee in de keuken en twee in de bediening. Bij Brasserie ‘t Stationskoffiehuis hebben drie medewerkers de leermeestercursus met succes afgelegd. “Maar laten we wel reëel zijn: het zijn studenten, geen werknemers. Ze komen om te leren. En wij helpen ze graag uit te groeien tot volwaardige medewerkers voor de toekomst.”

Barry en Elles in 2018 in het Stationskoffiehuis bij hun 5-jarig jubileum in de zaak. (Foto: Theo van Sambeek)

Werk Achtereinds Laag vordert gestaag REGIO - Brabants Landschap is in mei begonnen met de herinrichting van het Achtereinds Laag. De werkzaamheden vorderen gestaag en liggen op schema.

Bart mailde deze foto naar de redactie: ‘de foto is gemaakt tijdens het carspotten bij de snelweg bij het MMC’.

De horecaondernemer ziet het personeelstekort niet alleen in de horeca, maar bijvoorbeeld ook in de agrarische sector, de zorg en de logistiek. En Smulders vraagt zich af of dit niet door de overheid al dan niet in combinatie met de betrokken branches aangepakt zou moeten worden.

‘Een of meerdere leerlingen in de bediening of keuken zou mooi zijn’

Voor de veiligheid van wandelaars is het gebied afgesloten met hekken. Om toch een kijkje te kunnen nemen op het werkterrein, organiseert Brabants Landschap op zondag 26 september een excursie. Boswachters van Brabants Landschap staan de bezoekers deze dag te woord. Ze vertellen over de toekomstige natuurwaarden en het beheer van het natuurgebied. Ook zijn de projectleider en het bouwteam

aanwezig om te vertellen over de werkzaamheden. Vorig jaar organiseerde de natuurbeheerder ook al een unieke excursie, die goed bezocht werd. Bezoekers konden toen over de bodem van het uitgebaggerde Greveschutven lopen. Ligging Het Achtereinds Laag is het open gebied tussen de visvijvers van Valkenhorst en Aalst, vlakbij de A2. Als onderdeel van het project ‘Natuurherstel Greveschutven en omgeving’ wordt het ingericht tot een gevarieerd en kleinschalig natuurgebied. Hiermee vormt het een buffer voor het aangrenzende Natura

2000-gebied van Valkenhorst. Uitzicht Om zo min mogelijk vrachtverkeer door Aalst te laten rijden, is een tijdelijke aansluiting op de A2 gemaakt. De vrachtwagens vervoeren grond die vrijkomt bij het afgraven van de voedselrijke bovenlaag en het maken van poelen. Voor wandelaars wordt een wandelpad aangelegd en er komt een uitzichtheuvel. Meer informatie over het Achtereinds Laag is te vinden op: www.brabantslandschap.nl/ greveschutven


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.