De Schakel 01-12-2021

Page 1

DE SCHAKEL 5 Nettie brengt met serious games, teams samen

7 SLIMme wijk Malvalaan betrekt bewoners bij plannen

9

1 december 2021

48

WWW.WEEKBLADDESCHAKEL.NL

17

De materiële volkskunst van Waalres Erfgoed

Verlies voor DVS en Waalre, hockey en MTB-tocht

19 Kerstboomactie De Pimpernel en de Voedselbank

Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Cultuurbijdrage voor kinderen In 2020 en 2021 is het een

mogelijkheden zijn voor hun kin-

tijdje niet mogelijk geweest om op locatie lessen te volgen door het Coronavirus. Dat kan nu wel weer! Er is in 2021 geld beschikbaar gesteld door

Ook is het in sommige gevallen mogelijk om bijvoorbeeld een mu-

gemeente Waalre om kinderen van 0 tot en met 17 jaar,

ziekinstrument te lenen.

waarvan de ouders een laag

Hoe kan ik mijn kind

inkomen hebben, de mogelijkheid te bieden mee te doen

aanmelden?

aan culturele activiteiten.

Ouders met een laag inkomen kunnen hun kind aanmelden via

Gemeente Waalre vindt het be-

een CMD-consulent van de gemeente Waalre (Centrum voor Maatschappelijke Deelname), een

langrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om in de vrije tijd

docent van school of Stichting Leergeld Valkenswaard en om-

plezier te halen uit bijvoorbeeld minimuminkomen is daarom geld

streken. Op de pagina www.waal-

niet voor alle kinderen vanzelf-

beschikbaar gesteld. Zij kunnen contact opnemen met een tus-

re.nl/cultuur-sportbijdrage leest u meer over de aanmelding.

sprekend. Voor ouders met een

senpersoon om te bekijken of er

muziek, dans, toneel, schilderen of musicallessen. Helaas is dit

Cultuurbijdrage voor kinderen

Online vragenuurtje Regionale Energiest

deren om lid te worden van een vereniging of om middelen (zoals een balletpakje) aan te schaffen.

Zie pagina 2, 3 en 4 Online vragenuurtje Gemeenteraadnieuws Regionale Energiestrategie

Heb je vragen over de Regi-

voor inwon

onale Energiestrategie (RES)? Bezoek de online-vragenuur-

derdag 22 melden ka omre.nl/nie De energie

tjes georganiseerd door de Metropoolregio Eindhoven.

In 2020 en 2021 is het een tijdje niet mogelijk geweest

mogelijkheden zijn voor hun kinderen om lid te worden van een

om op locatie lessen te volgen door het Coronavirus. Dat kan nu wel weer! Er is in 2021 geld beschikbaar gesteld door

vereniging of om middelen (zoals een balletpakje) aan te schaffen. Ook is het in sommige gevallen

minimuminkomen is daarom geld beschikbaar gesteld. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon om te bekijken of er

gen van volgend jaar. Maar ook

hoe

kandidatenlijst

als die lijsten gevuld zijn, is er

in

komt en welke andere mogelijkheden er zijn om je steentje bij te

nog genoeg te doen in en rond de fracties. Ben je geïnteresseerd

het Huis van Waalre een politieke markt. Dit was ook de afslui-

dragen. We zijn benieuwd of men elkaar heeft weten te vinden!

in politiek? Kijk dan eens rond op www.waalre.nl/politiekactief. Daar

we

het een gezellige drukte. De gein-

op

een

eerstvolgende online bijeenkomst

best duurza opwekken wordt een Regionale

meer over

onze geme duurzaamh

achter komen of ze actief zouden

Facebook

@Gemeent

open voor mensen die op de één

met één of meerdere partijen of

of andere manier willen meedoen. Op dit moment zijn de partijbe-

met de griffie van de gemeenteraad van Waalre (griffie@waalre.

Twitter

@waalrege

sturen druk bezig met het sa-

nl). We helpen je graag om te kij-

Instagram

@gemeente

menstellen van kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezin-

ken hoe jij mee kunt doen in onze politieke gemeenschap.

LinkedIn

Gemeente

WWW.WAALRE.NL/GEMEENTERAAD

• toegang tot vergaderdata, -stukken en –verslagen • informatie over spreekrecht • hoe kunt u invloed uitoefenen op het beleid? • contactadressen van fracties en raadsleden

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de

Azalealaan 18

kunt een afspraak maken via tel.:

volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvan-

- het kappen van een boom ten behoeve van de aanleg van een extra inrit (zaaknummer 196008), ingekomen

deze te bekijken. U kunt nog geen deze aanvraag, maar slechts reager

gen:

Oud en Nieuw is voor veel mensen hét moment om goede voornemens te maken. ‘We gaan afvallen, sporten, gezonder leven, liever zijn voor elkaar en anderen, op zoek naar een andere baan, zes weken met vakantie’, je kan het zo gek niet bedenken of er over nagedacht. de wordt Regi- wel voor inwoners vindt plaats op donop 29 juni 2021.

bezwaren is mogelijk nadat het colle aanvraag heeft genomen. Dit besluit

Lissevenlaan 7

Oude Kerkstraat 28

- het verplaatsen van een inrit (zaaknummer 194914), ingekomen op 24 juni 2021. Parklaan 2 - het uitvoeren van grondwerkzaamheden (zaaknummer 195059), ingekomen op 25 juni 2021.

- het renoveren van het dak en plaatsen van een dakkapel, zonnepanelen en warmtepomp en het gasloos maken van een woonhuis (zaaknummer 196272), ingekomen op 30 juni 2021. De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUN KEN Burgemeester en wethouders van W dat de volgende aanvraag voor een vergunning is ingetrokken:

derdag 22 juli om 20.00 uur. Aan-

Bezoek de online-vragenuur- melden kan via www.energieregiHeeft u goede voornemens? tjes georganiseerd door de Me- omre.nl/nieuws. En wilt u De dieenergietransitie delen metgaat de leons alletropoolregio Eindhoven. maalSchakel? aan: inwoners, ondernemers zers van De Om uw De energietransitie is volop gaan- en overheden. Daarom onderzoe-

voornemen wereldkundig te

de. Dat kan vragen oproepen. Wat ken wij samen waar en hoe we het misschien juist wel duurzame elektriciteit kunnen betekent de “komst van maken een zoek- ofbest opwekken in Nederland. Per regio gebied’’ in mijn gemeente? Wordt te anderen inspireren? De rede omgeving wel betrokken bij de wordt een strategie opgesteld: de dactie is op zoek naar deze uitvoering van de plannen? Voor Regionale Energie Strategie. Lees de energietransitie deze en andere vragen worden de meer over voornemens en het verhaal in georganiseerd. De onze gemeente op www.waalre.nl/ nieuwevragenuurtjes plek en nu erachter. Laat het ons weten: eerstvolgende online bijeenkomst duurzaamheid/energietransitie.

Aanbieding geldig t/m 7 december 2021 en zolang de voorraad strekt.

Nordmann den

11.99

ken wij sam

Volg ons ook via:

van alle politieke partijen. Heb je vragen? Leg dan gerust contact

vroegen de partijbeWAALRE - Job van Hout woont in Waalre, werkt er Waalre graagwenst en is lid prettige raties teresseerden verhuur ik mountainbikes, zit hij op zijn U een sturen het hemd van het lijf over van de brandweerkorpsen Aalst en Waalre. Zes jaarzomer! lang dreef hij met kleding en alles erbij.issues, Waalre ziet het jaar. er naar uit dat hij weer deschakel@ wat ze vinden van lokale gen van volgend Maar ook je op een kandidatenlijst als diemoet lijstenverkassen. gevuld zijn, is“Dit er zijn fietsenzaak annex smidse Cycle Passion op de Molenstraat in is eenhoe prachtig dorp met mooie pand wordt dasmediacentrum.nl Politieke Markt Waalre komt en welke andere mogelijk- nog genoeg te doen in en rond Waalre-dorp. In januari 2019 moest hij zijn pand uit om plaats te bossen en goed begaanbare crossgesloopt, er komen twee villa’s te Onlangs organiseerden we in heden er zijn om je steentje bij te de fracties. Ben je geïnteresseerd maken voor wooncentrum Het Andere Wonen. Daarop hij op routes. MijnWeklanten komen staan. heel in Waalre het Huisging van Waalre een politiedragen. zijn benieuwd of men uit in politiek? Kijk Ik danwil eens rond graag op ke markt. Dit was ook de afsluivia: ook een keer op. Een zzp’er elkaar heeft Danny weten te vinden! www.waalre.nl/politiekactief. Daar zoek naar een nieuw onderkomen. heel het land. van Poppel blijven wonen en werken, er Volg wo-ons ook houdt ting van de cursus Politiek Actief, vind je ook de contactgegevens komt vanuit Monaco speciaal naar nen fijne mensen en ik heb een erbij is geen oplossing, dan houd waaraan zeventwintig inwoners Doe jij mee in de politiek? van alle politieke partijen. Heb je door Wilma Stofmeel over de hele wereld en De hield er en mijn voor onderhoud.” grote klantenkring. Mijn droomwens is meededen. cursisten enke- zaak Facebook ik niets over. @Gemeente waalre De politieke partijen staan altijd vragen? Leg dan gerust contact Ik heb geen le andere geinteresseerden of meerdere wensen, partijen of een loods is bijzondere een Tiny house, met daarnaast vrienden aan over. Sommigen zijn maak- open voor mensen die op de één met één ten tijdens de politieke markt of andere manier willen meedoen. met de griffie van de gemeenteTwitter @waalregemeente Technische opleiding voor mij(griffi genoeg. een loods waarin ik mijn werkDat viel niet mee, de panden in ook hier geweest. Ikmet ontmoette kennis de partijbesturen van Op dit moment zijn de partijbe- raad van Waalre e@waalre.Maar dat kan @gemeentewaalre de zeven Waalrese die politiekeVan par- Hout sturen volgde druk bezig de metopleiding het sa- nl). Weniet helpen je graagik omaangemerkt te kijzolang staInstagram als plaats en smidse heb. Toch maak Waalre die in aanmerking zou- alleen maar aardige mensen Deze inwoners konden er zo menstellen van kandidatenlijsten ken hoe jij mee kunt doen in onze den komen waren erg duur in de me graag wildentijen. helpen. Zelfs in mts fijnmechanische techniek, detailhandel. Dat klopt niet want ik me geen zorgen, ik ben een opachter komen of ze actief zouden voor de gemeenteraadsverkiezin- politieke gemeenschap. LinkedIn Gemeente Waalre verhuur. Hij wilde ook niet naar Rusland zijn de mensen gastvrij.” later de hbo-opleiding technische ik heb een werkplaats, ik verkoop timistisch mens.” Meer informatie bedrijfskunde. Mountainbiken niets. Ik krijg alleen meer omzet over Job van Hout en zijn werk: Aalst verhuizen omdat daar al WWW.WAALRE.NL/GEMEENTERAAD • toegang tot vergaderdata, -stukken en • informatie spreekrecht was zijn hobby. Hij–verslagen nam deel aan over door veel uren te maken, maar dat ww.cyclepassion.nl een fietsenmaker zit en die wilde • hoe kunt u invloed uitoefenen op het beleid? • contactadressen van fracties en raadsleden ‘Hij maakt zijn competities en werd Nederlands hij niet beconcurreren. Maar Job van Hout is niet voor een gat te eigen onderdelen en kampioen MTB 24-uurs evenement. Toen een fietsreparatie vangen, hij zoekt zijn eigen weg. spaken’ duur uitviel besloot hij voortaan Gezaagd, diverse maten tussen de zelf zijn fiets te repareren. Hij was Crowdfunding 130-150cm. Excl. mand. monteur fietscross Zijn klanten wilden hem niet Weer thuis ging hij op zoek en naar Burgemeester wethouders maken bij bekend dat zij deevenemenAzalealaan 18 kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om 19.95 volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met het kappen van een boom ten behoeve van de aanleg deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op kwijt, er waren er die zelfs crowd- een onderkomen en kwam dank- ten door heel Europa. Hij maakt reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvanvan een extra inrit (zaaknummer 196008), ingekomen Gdeze aanvraag, maar slechts reageren. Het indienen van RATIS en funding aanboden, maar daar wil- zij een tip, in eeneen pand in Aalst zelf onderdelen in zijn smidse gen: op 29 juni 2021. bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de de Van Hout niets van weten. “Ik terecht. “Tweewielerhuis Frans- spaakt de wielen, dat komt niet genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd. INGaanvraag EPAKheeft T! Lissevenlaan 7 in Oude geen Kerkstraat 28 vaak meer voor. “Ik kan kon mijn hele handel bij een boer sen in Aalst is gespecialiseerd - het verplaatsen van een inrit (zaaknummer 194914), - het renoveren van het dak en plaatsen van een dak- AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING INGETROKik niets in Eersel onderbrengen. Daarna fietsen en e-bikes, Azzuri Wieler- duur pand betalen omdatkapel, ingekomen op 24 juni 2021. zonnepanelen en warmtepomp en het gasloos KEN verkoop, maar alleen repareer en een woonhuis (zaaknummer 196272), inge- Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend besloot ik om eerst vakantie te ne- sport in Waalre is gespecialiseerd Parklaan 2 maken van - hetspecialisme uitvoeren van grondwerkzaamheden (zaaknummer op 30 juni 2021. dat de volgende aanvraag voor een reguliere omgevingsverhuur. Behalve dat de komen panden men, daar had ik al die jaren geen in sportfietsen. Mijn 195059), ingekomen op 25 juni 2021. De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U vergunning is ingetrokken: tijd voor. Het werd een wereldreis is reparatie en onderhoud aan in Waalre erg duur zijn heb ik ook en in 2,5 maand vloog ik de we- mountainbikes en gravelbikes, er hoge kosten zoals de verzekering reld rond. Dankzij crowdsour- is geen sprake van concurrentie. en de beveiliging van mijn pand. cing kon ik goedkoop reizen en Ik heb geen ruchtbaarheid gege- Die heb ik moeten aanbrengen, logeerde en werkte bij locals. Zo ven aan de nieuwe werkplaats, de met een lijntje naar de politie. Er beleef je meer het echte leven in klanten vinden me toch wel en ik staan hier dure fietsen die moeValkenswaard Nieuwe Waalreseweg 199 | Elke zondag open een land. Ik kreeg een netwerk heb het razend druk. Naast repa- ten verzekerd zijn.” Twee jaar

Bekendmakingen

maal aan: en overhed

vind je ook de contactgegevens

Doe jij mee in de politiek? De politieke partijen staan altijd

Heb je vragen over onale Energiestrategie (RES)?

willen worden voor een politieke

Aan de tafels van alle Waalrese partijen, AWB, VVD, D66, CDA, ZW14, GroenLinks en PvdA, was

je

deze en andere vragen worden de vragenuurtjes georganiseerd. De

WAALRE - Over 30 dagen is het Oudjaar en gaan we om 00.00 uur het nieuwe jaar in. Wat 2022 gaat brengen, niemand die het weet. Bekendmakingen

waaraan zeventwintig inwoners meededen. De cursisten en enke-

Job van Hout zoekt eigen weg den vergadert de gemeenteraad niet. De eerste vergadering na de zomer, een oordeelsvormende bijeenkomst, is op 7 september aanstaande. De gemeenteraad van

uitvoering van de plannen? Voor

ting van de cursus Politiek Actief,

meer over de aanmelding.

Nieuwe spaken in een wiel zetten is geen probleem voor Job. (Foto: Connie Sinteur).

partij en zo ja welke partij dan het best bij ze past.

ZW14, GroenLinks en PvdA, was het een gezellige drukte. De geinsturen het hemd van het lijf over wat ze vinden van lokale issues,

Politieke Markt Waalre Onlangs organiseerden

Leergeld Valkenswaard en omstreken. Op de pagina www.waalre.nl/cultuur-sportbijdrage leest u

Gemeenteraadnieuws

gebied’’ in mijn gemeente? Wordt de omgeving wel betrokken bij de

teresseerden vroegen de partijbe-

zomer!

Hoe kan ik mijn kind

een CMD-consulent van de gemeente Waalre (Centrum voor Maatschappelijke Deelname), een docent van school of Stichting

Aan de tafels van alle Waalrese partijen, AWB, VVD, D66, CDA,

Voornemens?

de. De gemeenteraad van Waalre wenst U een prettige

de zeven Waalrese politieke partijen. Deze inwoners konden er zo

Gemeente Waalre vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om in de vrije tijd

ZOMERSTOP In de komende twee maan-

deelsvormende bijeenkomst, is op 7 september aanstaan-

kennis met de partijbesturen van

aanmelden? Ouders met een laag inkomen kunnen hun kind aanmelden via

De energietransitie is volop gaande. Dat kan vragen oproepen. Wat betekent de “komst van een zoek-

dering na de zomer, een oor-

le andere geinteresseerden maakten tijdens de politieke markt

inkomen hebben, de mogelijkheid te bieden mee te doen aan culturele activiteiten.

plezier te halen uit bijvoorbeeld muziek, dans, toneel, schilderen of musicallessen. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Voor ouders met een

partij en zo ja welke partij dan het best bij ze past.

den vergadert de gemeenteraad niet. De eerste verga-

mogelijk om bijvoorbeeld een muziekinstrument te lenen.

gemeente Waalre om kinderen van 0 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders een laag

willen worden voor een politieke

ZOMERSTOP In de komende twee maan-


Gemeentenieuws EEN EEN PUBLICATIE PUBLICATIE VAN VAN DE DE GEMEENTE GEMEENTE WAALRE WAALRE

Traverse Zuid weer open op 3 december De werkzaamheden aan Traverse Zuid zijn as vrijdag, 3 december, klaar. Vorige week en deze week heeft Brouwers groenaannemers bomen, beukenhagen en ander groen aangeplant. Daarmee zijn alle werkzaamheden afgerond. We zijn trots op het resultaat! En we bedanken alle bewoners aan de Traverse Zuid voor hun geduld en medewerking.

Duurzaam door Waalre De herinrichting van de Traverse Zuid is het eerste project van Duurzaam door Waalre dat is afgerond. Met ‘Duurzaam door Waalre’ wil de gemeente een duurzaam gezonde leefomgeving voor de inwoners maken. Dat betekent het verminderen van het aantal auto’s door het dorp, het verlagen van de snelheid, het weren van sluipverkeer en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving door gescheiden riolering en regenwater berging onder de weg aan te brengen.

De donkere dagen zijn gearriveerd…wees extra alert!

NL-Alert testbericht op maandag 6 december. Ontvang jij ‘m ook? NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over acute noodsituaties. Op maandag 6 december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel Nederland. Hierdoor herken je een NL-Alert bij een echte noodsituatie. NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt. Denk aan een grote brand of een rookwolk met giftige stoffen. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, volg het advies op en informeer anderen.

meer

ties te organiseren. Ook wel bekend als het Donkere Dagen Offensief. Wees zelf ook extra alert tijdens de donkere dagen. Lees hier enkele tips. Zelf alert zijn Ben alert op verdachte situaties en kijk kritisch naar de beveiliging van jouw eigen woning. • Sluit alle ramen en deuren als je weg gaat • Sluit de deur altijd af als je de woning verlaat • Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deuren en ramen zitten • Zorg voor goed hang- en sluitwerk • Zorg voor goede verlichting in

en rondom het huis. Installeer eventueel een bewegingsmelder • Zorg dat jouw huis een bewoonde indruk maakt • Leg kostbare spullen niet in het zicht • Bewaar autosleutels in een blik om het op afstand uitlezen van de sleutel te voorkomen; door een sleutel op afstand uit te lezen kunnen inbrekers de auto zonder schade en zonder alarm openen • Maak afspraken met buren om een oogje in het zeil te houden • Zet afvalcontainers of ladders niet in het zicht • Vermeld niet op jouw voicemail of social media dat je weg bent Ongewone situaties in jouw woonomgeving? Meld dit bij de

politie via 0900 8844 of indien het een (dreigend) noodgeval betreft via het alarmnummer 112. WhatsApp buurtpreventie Buurtinformatie is vaak essentieel bij het voorkomen van criminaliteit. Sluit daarom aan bij de buurtwhatsapp-groep in jouw buurt en alarmeer indien nodig de buurtgenoten. Kijk op www. waalre.nl/buurtwhatsapp om te kijken of er al een buurtwhatsappgroep actief is en meld je aan. Heb je nog vragen over BuurtWhatsApp of wil je een bestaande WhatsAppgroep melden bij de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer 040-2282500 of per email via veilig@waalre.nl.

Goed voor Mekaar Waalre is dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp Heb je hulp nodig of wil je hulp bieden? Goed voor Mekaar Waalre is dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp in Waalre. Er zijn diverse vrijwilligers die graag iets voor een ander willen betekenen.

• Steunpunt Mantelzorg • Waalre in Beweging • Wandelen in de Wijk

en bemiddeling via ons online platform

En natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor informatie over andere vormen van informele hulp in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding, maaltijdvoorzieningen of hulp bij het invullen van formulieren, bij geldzaken, achterstanden en schulden.

• begeleid vervoer, boodschappen en kleine klusjes in en om het huis • bezoek- en belmaatjes

Wil je helpen? Wil jij iets doen voor andere mensen in Waalre? Wil je helpen, iets

Bij Goed voor Mekaar Waalre ben je aan het juiste adres voor: • informatie over vrijwilligerswerk

voor een ander betekenen zoals koken, boodschappen doen of een luisterend oor bieden? Meld je aan via de website www.goedvoormekaarwaalre.nl of neem telefonisch contact op. Contact Goed voor Mekaar Waalre is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 25 76 24 22 (maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur). Aarzel niet om je hulpvraag kenbaar te maken. Per situatie bekijken we hoe we je -ondanks de coronamaatregelen- toch zo goed mogelijk kunnen helpen.

NL-Alert testbericht Het testbericht ziet er op maandag 6 december zo uit: NLAlert 06-12-2021 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www. nl-alert.nl/english Check je mobiel NL-Alerts ontvang je op je mobiele telefoon. Daarvoor moet je mobiel opgeladen zijn én aanstaan. Ook zie je NL-Alert steeds

digitale

doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal bericht. Let wel op, het NL-Alert testbericht kan luid binnenkomen wanneer

In de donkere maanden, tussen oktober en april, is er elk jaar sprake van een piek van woninginbraken, auto-inbraken, overvallen op bedrijven en woningen, maar ook straatroven. Reden voor de politie en wijkagenten om onder andere intensiever te surveilleren en (preventie)ac-

op

reclameschermen en digitale reisinformatieschermen in het openbaar vervoer. Ontvang je een NL-Alert op je mobiel, dan hoor je een hard en

je je oordopjes of een koptelefoon gebruikt. Twee keer per jaar Elk jaar op de eerste maandag in juni en december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht. Indien de eerste maandag van de maand op een feestdag valt, wordt het testbericht de eerstvolgende maandag verstuurd. Zo weet je hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Ook meet de overheid na afloop van de testberichten het bereik van NL-Alert. Het eerste testbericht van 2022 verzendt de overheid op maandag 13 juni 2022. Meer weten? Kijk op nl-alert.nl.

Koop lokaal! Corona raakt ons allemaal. Ook de horeca en de winkeliers. De gemeente vindt het belangrijk de lokale bedrijven te steunen. Ook jij kunt hen een beetje

helpen: koop lokaal! Door de lokale ondernemers te steunen kunnen we allemaal blijven genieten van de fijne winkels en horeca in de gemeente Waalre.


Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Gemeenteraadnieuws AANKOMENDE VERGADERINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Dinsdag 7 december Raadsinformatieavond Dinsdag 14 december Oordeels- en besluitvorming Dinsdag 21 december Raadsinformatieavond De raad vergadert vanwege de coronamaatregelen op dit moment op 1,5 meter in de raadzaal of via het programma Teams. Inwoners kunnen niet fysiek aanwezig zijn maar wel live meekijken via waalre.raadsinformatie.nl. De vergaderingen starten om 19.30 uur. Hebt u, vooraf of tijdens de vergadering vragen over de onderwerpen van de raadsinformatieavond of wilt u via Teams aan deze vergadering deelnemen? Neem dan contact op met griffie@ waalre.nl, dan doen wij ons best ze in de vergadering te behandelen. Voor de onderwerpen die oordeelsvormend op de agenda staan, geldt spreekrecht. Neem ook hiervoor contact op met de griffie, via griffie@waalre.nl of 040 228500, voor de mogelijkheden binnen de coronamaatregelen. Besluiten gemeenteraad 30 november 2021 U kunt de vergadering naluisteren via waalre.raadsinformatie.nl. De gemeenteraad nam tijdens deze vergadering de volgende besluiten: Voorstel actualisatie 2022 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Waalre neemt deel aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). De afspraken tussen de 21 deelnemende gemeenten staan in een gemeenschappelijke regeling. Enkele, vooral technische, aanpassingen werden gedaan. Besluit: Aangenomen, zonder stemming. Voorstel 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) In de lokale APV is lokale regelgeving vastgelegd. Hierin werden een aantal zaken gewijzigd en/of

nieuw opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld onder meer om regelgeving rond drugsgebruik, lachgas, gevaarlijke honden en het oplaten van ballonnen. Besluit: Aangenomen, zonder stemming. Voorstel definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgeving Dit voorstel stelt kaders voor de verdere uitwerking van de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat en omgeving en verleent daarvoor krediet. Amendement: amendement ‘Michiel de Ruyterstraat’ ingediend door de fracties AWB en GL Besluit amendement: verworpen met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen Besluit collegevoorstel: Aangenomen, met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Motie: ‘Brederode’ ingediend door de fracties VVD, GL en CDA Besluit motie: De stemmen staken bij deze motie met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Dit betekent dat de motie tijdens de volgende besluitvormende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht. Voorstel met één jaar verlengen van de aan de heer J.T. van Burgsteden, de heer M.I. Pieters en mevrouw L.M. Sjouw verleende ontheffing van ingezetenschap Besluit: Aangenomen, zonder stemming. Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzen Een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ is een motie die niet met een ander agendapunt verbonden is. D66 dient deze motie in. Het voorstel is om een deel van het van het Rijk ontvangen budget voor de handhaving op de QR-code in te zetten voor het ondersteunen en waarderen van uitvoering hiervan door bedrijven, instellingen en verenigingen. Besluit: De stemmen staken met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen. De motie wordt daarom tijdens de volgende besluitvormende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

Raadsinformatieavond 7 december Op dinsdag 7 december is er een raadsinformatieavond. De gemeenteraad krijgt deze avond onder meer informatie over het kunst- en cultuurbeleid. Deze vergadering wordt in Teams gehouden. Wilt u in Teams deelnemen aan deze vergadering? Neem dan contact op met de griffie via 040 2282500 of griffie@waalre.nl voor de mogelijkheden. U kunt ook uw vragen hier naartoe sturen. Dit kan ook nog tijdens de vergadering. Wij doen dan ons best ze in de vergadering in te brengen. Nadat een motie van D66 door de raad was aangenomen, organiseerde het college een burgerparticipatietraject over het kunsten cultuurbeleid in Waalre. Onder leiding van Kunstloc werden sleutelfiguren geinterviewd. Onder het inwonerspanel werd een enquete gehouden en er werd een online Kunstcafé georganiseerd. Tijdens deze avond worden de uitkomsten gepresenteerd. De mogelijke keuzes voor de raad worden in beeld gebracht. Kunstloc geeft een vertaling van de wensen naar capaciteit en middelen. U vindt de agenda en de eventuele stukken op de website van de gemeenteraad. Via de link vergaderingen vindt u onder komende de agenda en stukken van de bijeenkomst op 7 december.

Op het moment van schrijven, wisten wij nog niet welke nieuwe maatregelen het kabinet zou gaan nemen. Het kan daarom voorkomen dat er dingen iets anders gaan dan hier is vermeld. De meest actuele informatie over vergaderingen vindt u altijd via de vergaderagenda onder de link Vergaderingen op www.waalre.nl/gemeenteraad. Duidelijk is wel dat waalre. raadsinformatie.nl voorlopig de enige manier is om veilig en binnen de Coronamaatregelen vergaderingen online te volgen.

WWW.WAALRE.NL/GEMEENTERAAD • toegang tot vergaderdata, -stukken en –verslagen • informatie over spreekrecht • hoe kunt u invloed uitoefenen op het beleid? • contactadressen van fracties en raadsleden

Geheimhouden persoonsgegevens aanvragen Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

kun je de gemeente om geheimhouding vragen. Geheimhouding aanvragen kan vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan. Je kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie jouw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven. Geheimhouding aanvragen

De gemeente Waalre houdt dus jouw persoonsgegevens bij in de BRP. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen en justitie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is wettelijk verplicht. Geheimhouding voor verplichte derden Je kunt wel verzoeken om geheimhouding van jouw gegevens als het gaat om gegevensverstrekking aan verplichte derden. Verplichte derden zijn bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding wil uitbrengen. Onder strenge voorwaarden kunnen zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren) ook persoonsgegevens opvragen. Als je niet wilt dat verplichte derden jouw persoonsgegevens krijgen,

Je kunt de geheimhouding van jouw persoonsgegevens schriftelijk aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier op https://www. waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/geheimhouding-persoonsgegevens.html. Stuur het ondertekende verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs per mail naar burgerzaken@waalre.nl of per post naar: Gemeente Waalre t.a.v. team Burgerzaken Postbus 10.000 5580 GA Waalre Als je verzoek verwerkt is, ontvang je hiervan een bevestiging per post. Regel je dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via www.waalre.nl. Meer informatie Vragen? Ga naar www.rijksoverheid.nl of neem contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Waalre via telefoonnummer: 040-2282500 of burgerzaken@waalre.nl.

DIY tips: Tochtbestrijding Naden en kieren in huis zorgen vaak voor onnodig energieverbruik en koude lucht in jouw woning. Gelukkig is er een hele eenvoudige en duurzame oplossing: alle naden en kieren in het huis dichtmaken. Dit kan bijvoorbeeld met kit of tochtstrips. Het resul-

taat: een warmer huis, minder energieverspilling en je helpt het klimaat een stapje verder. Kijk voor meer informatie over tochtbestrijding: https://www.waalre.nl/duurzaamheid/tochtbestrijding.html


Gemeentenieuws EEN PUBLICATIE VAN DE GEMEENTE WAALRE

Bekendmakingen

26 november 2021

AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure hebben ontvangen: Agterste meer (Waalre A 6267) - het bouwen van een appartementencomplex (zaaknummer 235749), ingekomen op 18 november 2021.

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Akkerstraat 24 - het aanleggen van een inrit aan de Klaprooslaan (zaaknummer 236169), ingekomen op 21 november 2021.

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.

De aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag, maar slechts reageren. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur: Algemeen .

Onderwijs

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Ontvang thuis maximaal 4 personen per dag. Ga per dag maximaal 1 keer op bezoek. Doe vooraf een zelftest. Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.

Loonderweg 11 - het tijdelijk plaatsen van een woonunit (zaaknummer 226054), verzenddatum besluit 18 november 2021. Arembergstraat 14a - het vestigen van buitenschoolse opvang (zaaknummer 204027), verzenddatum besluit 18 november 2021.

Werk thuis. Kan dat niet? Houd op werk altijd 1,5 meter afstand.

Hoge Duinlaan 16 - het bouwen van een woonhuis en een zwembad (zaaknummer 198947), verzenddatum besluit 22 november 2021.

Evenementen, kunst en cultuur, dierenparken en pretparken

• Evenementen. • Kunst en cultuur. • Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

• Openbaar vervoer en stations.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5). Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties. • Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.

Dicht om 17.00 uur.

Horeca

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels: Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Mondkapje bij verplaatsing. Afhalen en laten bezorgen wel mogelijk na 17.00 uur.

Sport

Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog.

Afstand

Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen.

.

Luchten

Zorg voor voldoende frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur. Geen publiek bij sport.

Meer informatie: rijksoverheid.nl/corona of bel 0800-1351

Volg ons ook via:

De gemeente publiceert haar bekendmakingen elektronisch op www.overheid.nl. De bekendmakingen in de Schakel zijn een extra service naast deze elektronische bekendmakingen.

GEMEENTE WAALRE Postbus 10.000 5580 GA Waalre (040) 2282500 gemeente@waalre.nl www.waalre.nl @Waalregemeente facebook.com/GemeenteWaalre

• Horeca.

Mondkapje verplicht:

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

OMGEVINGSVERGUNNING GEWEIGERD Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, na beslissing op bezwaar, hebben herroepen en de omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Waalre, 1 december 2021.

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, en voortgezet onderwijs: • Zo snel mogelijk 2 keer per week zelftesten. • Mondkapje op de gang. Kinderen tot 12 jaar blijven thuis bij verkoudheidsklachten.

70-plus: beperk contact met kinderen t/m 12 jaar.

Beethovenlaan 19 - het plaatsen van een dakkapel (zaaknummer 226203), verzenddatum besluit 22 november 2021.

Akkerstraat 24 - het verplaatsen van een inrit aan de Klaprooslaan (zaaknummer 187958), verzenddatum besluit 17 november 2021. De beschikking en de bijbehorende stukken liggen bij de balie van Team Vergunningen in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u daartegen binnen 6 weken een gemotiveerd en ondertekend beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Dit kunt u tevens digitaal indienen via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht, hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van verzending van dit besluit. In het geval u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Coronatoegangsbewijs:

BEZOEKADRES Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre COLLEGE VAN B&W EN RAAD Koningin Julianalaan 19 5582 JV Waalre Voor een afspraak neemt u contact op met het bestuurssecretariaat, (040) 2282500.

Facebook

@Gemeente waalre

Instagram

@gemeentewaalre

Twitter

@waalregemeente

LinkedIn

Gemeente Waalre

OPENINGSTIJDEN De gemeente werkt alleen op afspraak. Openingstijden loket Burgerzaken Ma t/m vrij van 8.30 - 12.30 uur Do van 8.30 - 19.30 uur

CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME (040) 2282500 cmd@waalre.nl www.waalre.nl/cmd

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur Vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

KLACHT OF MELDING Voor het doen van een melding of het indienen van een klacht ga naar www.waalre.nl.

GEMEENTENIEUWS Het gemeentenieuws vindt u ook op www.waalre.nl. De gemeentelijke pagina’s staan onder redactie van Team Communicatie.


5

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 1 december 2021

Serious games ontwikkelaar brengt teams samen AALST - Geen saaie teambuilding opdrachten tijdens een meeting maar samen met je collega’s een spel spelen. En dan ook nog aan teambuilding doen. Bij Nettie Wester kan het. Deze serious games ontwikkelaar gaat bedrijven langs om de communicatie van teams te verbeteren door middel van samen een spel spelen. door Noortje de Vries Nettie Wester heeft door de jaren heen een hoop verschillende dingen gedaan. Ze heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de TU, werd programmeur, analist, heeft meerdere jaren in Amerika gewerkt en nog veel meer. Uiteindelijk zocht ze toch nog een uitdaging en besloot ze iets heel nieuws te gaan doen: serious games ontwikkelaar worden. “Ik maak spellen voor bedrijven waar ze afdelingen beter met elkaar samen willen laten werken”, vertelt Nettie Wester. “Ik geef voornamelijk trainingen op gedrag. Ik help het team zelfstandiger te worden en samen te laten werken. En dat doe ik door middel van een zelf ontwikkeld spel.” Stof om over na te denken Het concept van serious games is niet heel nieuw. In academische omgeving worden ze gebruikt om onderzoek te doen en bij de defensie als oefening. Toch zijn er

Colofo n Weekblad de Schakel

Uitgever: DAS Mediacentrum Bezoekadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Ma t/m vrij: 08.00-17.00 uur T 0493-473578 www.weekbladdeschakel.nl Correspondentieadres: Stationsstraat 103 | 5751 HD Deurne Media-adviseur: Marianne van Gelder T 0493-473578 | M 06-82097740 E deschakelwaalre@dasmediacentrum.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 12.00 uur. Redactie: Pien Buwalda (Hoofdredacteur) M 06-57017064 E deschakel@dasmediacentrum.nl Maarten Driessen (Peelbelang) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Jordy van de Brug (‘t Contact) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl

Nettie Wester maakt serious games voor bedrijven. (Foto: Noortje de Vries) nog niet heel veel bedrijven die het kennen. Het is namelijk best moeilijk uit te leggen waarom het spel zoveel meer impact heeft. Nettie probeert het toch: “Als je een teambuilding opdracht op kantoor moet doen, dan denken mensen vaak aan zo’n ‘val in elkaars armen’ opdracht. Dat geeft je op korte termijn inzicht om in elkaar te vertrouwen. Maar serious games gaat dieper. Als je tijdens zo’n game met z’n allen een

avontuur aangaat, gebeuren er heel veel dingen. Deze bespreek je achteraf en dat geeft je meer om over na te denken.” Teambuilding Een van de spellen die Nettie Wester heeft ontwikkeld heeft als doel om met je team beter samen te kunnen werken en te communiceren. Met je team, meestal tussen de 7 en 16 collega’s, stap je fictief het vliegtuig in naar Afrika

Vergadering adviesraad leerlingenvervoer

Meer informatie over Nettie en haar serious games kan je vinden op www.game-case.nl/

Nieuwe directeur Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen

WAALRE - De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre komt op voor de gezamenlijke belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. De derde vergadering van dit nieuwe schooljaar is online op woensdag 1 december om 19.45 uur. De vergadering is via Teams bij te wonen. De Adviesraad nodigt speciaal ouders waarvan hun kind dit jaar voor het eerst met de Taxibus naar school, om de vergadering bij te wonen. Zo kunnen zij kennismaken met de leden van de Adviesraad en het werk dat de raad doet. Aanmelden Wil je de vergadering online bij-

wonen op 1 december? Of wil je inspreken tijdens de vergadering? Dan vragen wij je om dit door te geven via een mail naar: allvwaalre@gmail.com. Je ontvangt dan een link voor de vergadering met Teams. Ook voor vragen en opmerkingen over het leerlingenvervoer is dit mailadres tegebruiken.

Nieuw konijnenras gespot

Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl Martin de Bruijne (Middenstandsbelangen) T 0493-352602 | M 06-29536173 E redactie@middenstandsbelangen.nl Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende woensdag aanleveren vóór maandag 08.00 uur. Weekblad de Schakel Oplage: 8.700 exemplaren Verschijnt op woensdag in Waalre en Aalst. Bezorgklachten: Via onze website www.weekbladdeschakel.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht. Deze krant is aangesloten bij:

om een school te bouwen. Deze is door een storm vernietigd en je moet met je team deze weer opbouwen. Dat is alleen niet zo makkelijk als het lijkt want je moet rekening houden met de dorpsraad, je moet zelf het eten en de bouwmaterialen voor de school buiten de dorpsgrenzen halen waarbij je als team moeten uitkijken dat je niet ‘ontvoerd’ wordt. “Het doel van het spel is om als groep samen te kunnen werken”,

legt Wester uit. “Ik heb een keer meegemaakt toen we halverwege een evaluatie deden, we vroegen of dat iedereen tevreden was met haar/zijn taak en iedereen stemde in. Achteraf toen het spel was afgelopen kwam er iemand naar voren die zei dat ze eigenlijk de taak die ze had gekregen helemaal niet leuk vond. Waarop iemand anders zei dat ze die taak juist heel leuk had gevonden. Dat kwam bij haar zo binnen dat ze bijna in tranen zat en zei dat dit haar altijd overkomt en dat ze altijd werk pakt waarvan ze denkt dat niemand het leuk vindt, maar dit uiteindelijk helemaal niet zo blijkt te zijn. Dat iemand het heel graag wilde doen. Er komen dan dingen naar boven waar het team heel veel van kan leren. Zo kan het team beter leren communiceren, problemen oplossen.” “Maar het is niet alleen goed voor het team, de leidinggevende kan er ook veel van leren”, vertelt Wester. “Voor leidinggevenden is het ook goed want die kunnen meedoen op enige afstand en zo zien hoe hun team te werk gaat. Daardoor kunnen ze goed inzien of dat het team wel of niet veel sturing nodig heeft maar ze kunnen ook kijken naar een kwaliteit die ze missen in het team en daar hun vacature op aanpassen.”

‘Gespot in het bos in Aalst tijdens een wandeling, een nieuw konijnenras; het Hulkkonijn. Onze hond, een echte konijnenjager, vond dit nieuwe ras maar niets’, schreef Monique van der Veer bij haar foto.

Jaqueline van Poeteren is benoemd als de nieuwe directeur-bestuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen. WAALRE - Jacqueline van Poeteren is per 1 februari 2022 de nieuwe directeur-bestuurder van Cordaad Welzijn/Welzijn de Kempen. Ze volgt daarmee Robert Tops op die per 1 december vertrekt. In de tussentijd neemt het managementteam alle bestuurlijke taken waar, met Angelique Vervoort als tijdelijke directeur-bestuurder. “Ik heb er ontzettend veel zin in”, vertelt Jacqueline, “om samen met de vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners en inwoners van negen prachtige gemeenten aan de slag te gaan met de opgaven die er zijn. Zoals het borgen van de organisatieontwikkelingen, de profilering en verdere professionalisering in een organisatie die staat als een huis.” Jacqueline van

Poeteren is van origine orthopedagoog en bedrijfskundige en is goed bekend met de wereld van welzijn en het sociaal domein. Na ruim 15 jaar als leidinggevende in een grote brede welzijnsorganisatie maakte ze de overstap naar de lokale overheid. Hier heeft Jacqueline verschillende rollen vervuld met de focus op zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Per 1 februari start ze bij Stichting Cordaad Welzijn, waar Welzijn de Kempen, Brede School Veldhoven en Cordaad Welzijn onder vallen.


Den Hof 106, Waalre, Tel.: 040-2217008 www.middelinkbytrudy.nl

Wijlaars Beregeningsmaterialen

Voor al uw materialen op het gebied van beregening, riool en hemelwaterafvoer. Van Dijklaan 33 Tel: 06-25425657 Email: shop@wijlaars.com Maandag t/m vrijdag 8:00-17:00 uur Zaterdag 8:00-13:00 uur

Voor een vakkundige oogmeting ! Willibrorduslaan 52 A, Waalre Tel: 040-2220494

M A NTA NO. NL

SPORTCENTRUM COACH

‘met of zonder afspraak’ Burgemeester Uijenstraat 15 • Waalre • 040-2213141 www.kimzhaarstudio.nl

UN''LOCK'' YOUR FITNESS

IN BEWEGING BLIJVEN IS JUIST NU "NOG" BELANGRIJKER DAN OOIT TEVOREN!

Op zoek naar leuke spullen/cadeautjes ? Of wil je iets verkopen.

Kom gewoon langs bij ONZE KRAAM Einhovenseweg 61 a Aalst Waalre aalstwaalre@onzekraam.nl 06-40611956

KATIA

HAAK- EN BREIGARENS

10% - 40% KORTING

Burgemeester Uijenstraat 13 Waalre

Tel 040-2215623

UITERAARD ONDER HET TOEZIEND OOG VAN PROFESSIONELE BEGELEIDING! BIJ ONS TE ALLEN TIJDE AANWEZIG OM JOU TE HELPEN. ONZE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN ZIJN: MAANDAG T/M VRIJDAG: 07:00 - 17:00 UUR ZATERDAG EN ZONDAG: 08:30 - 17:00 UUR WIJ BIEDEN MEER DAN 45 UUR AAN GROEPSLESSEN, ZOWEL INDOOR ALS OUTDOOR.

WWW.SPORTCENTRUMCOACH.NL


7

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 1 december 2021

Nieuw opvangtarief doorgeven REGIO - Komende weken bepalen kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en gastouders hun uurtarieven voor 2022. Belastingdienst Toeslagen herinnert ouders met kinderopvangtoeslag eraan te checken of hun uurtarief is aangepast en dit meteen door te geven via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoeveel toeslag een ouder maandelijks ontvangt, hangt onder andere af van het salaris en wat de opvangkosten zijn. Als er iets verandert, heeft dat ook invloed op de hoogte van de toeslag. Belastingdienst Toeslagen ontvangt dit soort veranderingen niet automatisch van de kinderopvangorganisatie. Daarom is het belangrijk om veranderingen altijd meteen door te geven. De Belastingdienst raadt aan om de app

Kinderopvangtoeslag te downloaden. Via deze app zijn veranderingen eenvoudig door te geven. Wie liever geen app gebruikt kan de wijziging ook doorgeven via onderstaande website. Wie meerdere kinderen heeft moet voor elk kind en elke opvang de veranderingen doorgeven. En wie benieuwd is naar het bedrag van de toeslag in de nieuwe situatie, kan een proefberekening maken: www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag

SLIMme wijk Malvalaan WAALRE - Het project SLIMme Wijk Malvalaan is een samenwerking van Wooninc, Zorg in Oktober, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de gemeente Waalre. De SLIMme Wijk heeft de ambitie om een ‘Sociale, Leefbare, Innovatieve en Mensgerichte wijk’ te ontwikkelen. Elkaar ontmoeten speelt daarin een belangrijke rol. Zo werd in september een braderie georganiseerd waar bewoners en omwonenden konden meedenken en meepraten over de SLIMme Wijk. Bewonersgaven aan dat ze elkaar graag willen ontmoeten voor de gezelligheid, betrokkenheid en leefbaarheid van de wijk. Dat kan in een daarvoor bestemde ruimte, zoals een buurtkamer, of op straat. Het ontwerp van de omgeving kan weer leiden tot spontane ontmoetingen. De vraag rijst hoe de omgeving er dan uit moet komen te zien.

‘Elkaar ontmoeten speelt daarin een belangrijke rol’

Het is belangrijk dat ouders iedere wijziging meteen doorgeven zodat de kindertoeslag direct aangepast kan worden.

Jongen vermist en gevonden WAALRE - De inwoners van Waalre werden zaterdagochtend opgeschrikt door het geluid van een politiehelikopter. Al snel werd duidelijk dat het ging om de vermissing van een jongen. De politie meldde later dat de jongen in goede gezondheid was gevonden. De hulpdiensten verzamelden bij het Huis van Waalre waar de zoekactie startte. Aan deze actie deden onder meer leden van het Veteranen Search Team mee. Dit team helpt de politie en andere overheidsdiensten bij bijvoorbeeld vermissingen. VST bestaat voor 90% uit (actief dienende) veteranen en de rest zijn vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten. Het gaat om in totaal tweeduizend getrainde vrijwilligers. Zij komen alleen in actie op verzoek van de politie. Naast de ervaring en training opgedaan in (missie gerelateerde) veldtrainingen ontwikkelt de Stichting haar vrijwilligers door middel van training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe trainers en interne kennisbronnen. De financiële middelen komen hoofdzakelijk uit sponsoring en donaties.

In het onderzoek van de TU/e naar de ontwikkeling van de wijk, is ook een aantal workshops gehouden met bewoners, leden van de cliëntenraad, en medewerkers van woningcorporatie Wooninc., zorgorganisatie Oktober en de ge-

Zet de CV-ketel op 50 WAALRE - Door een huis op een lage temperatuur te verwarmen, daalt het energieverbruik en dat scheelt in de kosten. De gemeente is een actie gestart om de cv-ketels op 50 graden te zetten. De meeste cv-ketels hebben een fabrieksinstelling van 80 graden. Door deze naar 50 graden te zetten, bespaar je op gas én het is net zo comfortabel. Met een test van veertien dagen die is ontwikkeld door Milieu Centraal kan iedere bewoner ontdekken wat het verlagen van de keteltemperatuur kan betekenen. Om een huis met die lage temperatuur goed warm te krijgen, moeten er 2 dingen in orde zijn: het huis moet goed genoeg geïsoleerd zijn. Het tweede punt is dat de verwarming (het af-

Enkele mogelijkheden voor de looppaden met als uitgangspunt dat de bewoners elkaar makkelijk ontmoeten voor een praatje. meente Waalre. Tijdens de workshops is geprobeerd te ontdekken wat van belang is om elkaar spontaan te ontmoeten. Daaruit kwam naar voren dat looproutes die alledaagse plekken met elkaar verbinden, zoals van de woning naar de supermarkt, een belangrijke rol spelen. Wanneer je deze looproutes zo ontwerpt dat buurtbewoners elkaar kruisen, is de kans op spontane ontmoeting groter. In gesprek met bewoners zijn afbeelden getoond van verschillende looproutes. Uit die gesprekken is een aantal behoeften en wensen opgehaald voor het ontwerp. Zo kwam naar voren dat het looppad ruimte moet bieden om elkaar te passeren én

om even stil te kunnen staan voor een spontaan praatje. Bewoners hebben ook behoefte aan variatie in de samenstelling van bankjes langs de route. Een los bankje, twee bankjes recht tegenover elkaar, of juist bankjes in een hoek van 90 graden. Door variatie aan te brengen, kunnen bewoners zelf kiezen waar ze gebruik van maken. Deze behoeften worden zoveel mogelijk meegenomen door Wooninc. en Oktober in het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Meer weten? Vragen kunt u mailen naar: malvalaan@tue.nl. Of kijk op de website: www.slimmewijkwaalre.nl

Eerbetoon beiaards aan Amalia’s verjaardag

giftesysteem) voldoende warmte moet kunnen afgeven. Vloer- of wandverwarming zijn hiervoor gemaakt, maar ook bestaande radiatoren of convectoren kunnen geschikt zijn of geschikt worden gemaakt. Meer informatie is te vinden op: www.waalre.nl/duurzaamheid/ cv-ketel-op-50.html www.milieucentraal.nl/energiebesparen/aardgasvrij-wonen/50gradentest/

Rode kaviaar of wat anders?

‘Rode kaviaar op boomstam....of eitjes van insect? De volgende dag waren ze al weg’, schreef Chantal Willems bij deze foto. Weet u het? Stuur uw antwoord naar: deschakel@dasmediacentrum.nl.

Nan Los achter de beiaard van de Oude Willibrordus Kerk. (Foto: Theo van Sambeek). WAALRE - Ter gelegenheid van prinses Amalia’s 18e verjaardag op 7 december, heeft componist Bob Zimmerman een beiaardcompositie geschreven. In Waalre speelt Nan Los het stuk op 7 december om ongeveer 12.30 uur op de beiaard van de Oude Willibrordus Kerk. Er is een afwisselend programma; om 12.15 uur klinken voor de Tweede Advent twee stukken, vervolgens het Wilhelmus en een verjaardagsmedley met aansluitend Prinsesje verjaardag, in 1919 geschreven door Annie Frank voor de eerste verjaardag van Juliana, Amalia’s overgrootmoeder. De muziek van het concert heeft een Haags tintje. Mozart concerteerde in de Hofstad in1765 en Beethoven in 1781. Van hen wordt een menuet gespeeld. Voordat Mozart met de trekschuit

van Delft over de Vliet naar Den Haag reisde, maakte hij een wandeling door Delft. Het is goed mogelijk dat hij tijdgenoot Johannes Berghuis, Delfts beiaardier, op de schitterende Hemony beiaard van de Nieuwe kerk heeft horen spelen. Met muziek van hem wordt het concert afgesloten. Een sonate van tijdgenoot Louis Gautier en een Haags musicus staat ook op het programma. Verder is er muziek van Gerard Hengeveld, Huub van der Lubbe, Lou Reed en The Alamo.


s Wie i ? M TO

Fulltime, parttime of bijbaan, kom werken bij TOM!

Wij zijn op zoek naar collega’s! Volop vacatures bij TOM

Manager Content Operations

Compliance Officer

Commercieel Medewerk(st)er Inkoop

Heb jij ervaring als leidinggevende en krijg jij een boost van het optimaliseren van de juiste content? Wil jij ervoor zorgen dat alles perfect door jouw team op onze webshop wordt gepromoot? Lees dan snel verder!

Als compliance officer ben je ervoor verantwoordelijk dat het assortiment van de TOM-Group voldoet aan alle vastgestelde wettelijke eisen en onze richtlijnen op het gebied van ethiek, kwaliteit en milieu. Heb jij ervaring als compliance officer en zoek je een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder!

Heb jij een echte handelsgeest, weet je van aanpakken? Ben jij minimaal 24 uur tot 40 uur beschikbaar, met als voorkeursdagen maandag, donderdag en vrijdag? Lees dan snel verder!

• Je bent het aanspreekpunt voor de organisatie en je werkt nauw samen met collega’s van andere afdelingen zoals Inkoop, Legal, Finance, Marketing.

• Je bent medeverantwoordelijk voor de concurrerende prijsstelling van ons assortiment, door de prijzen van de leveranciers te controleren en de prijzen in de markt te analyseren.

• Jij bent de schakel tussen de marketing manager, contentspecialisten en teamleider van het content team. • Je grootste uitdaging is het verbeteren van het gehele content proces. • Verder ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de contentplanning, de voortgang en productiviteit van de afdeling en het optimaliseren van de contentstroom.

Performance Marketeer - SEA Specialist

• het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat periodieke aangiftes correct en tijdig worden ingediend

Junior Business Developer

• Je ondersteunt de inkoopafdeling, zodat het inkoopproces zo efficiënt mogelijk verloopt.

• Je houdt de voorraadstanden van de artikelen nauwlettend in de gaten zodat we niet uitverkocht raken.

Allround Magazijn Medewerker (ft/pt)

Klinken Google Shopping, ROAS, CPC, CTR, jou bekend in de oren en ga je altijd voor het meest optimale resultaat? Heb jij al kennis en ervaring in het draaien van online performance campagnes? Dan zoeken wij jou!

Altijd al bij één van de snelst groeiende e-commerce ondernemingen van Nederland willen werken? Ben jij ondernemend en vind je het leuk om onze business unit naar een hoger niveau te tillen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

• Je bent medeverantwoordelijk voor de resultaten van al onze betaalde kanalen.

• Je bent medeverantwoordelijk voor het genereren en integreren van new business.

• Je bent dagelijks bezig met het genereren, optimaliseren en analyseren van Google en Bing campagnes.

• Je staat veel in contact met accountmanagers van bestaande en potentiële verkooppartners.

• Met een leuk, enthousiast en jong team zorg je ervoor dat alle pakketjes op de goede manier en op tijd naar de juiste klanten worden verstuurd.

• Daarnaast ben je bezig om processen te verbeteren tussen externe partijen en je eigen business unit én binnen je eigen business unit.

Parttime Schoonmaker

• Je draagt verantwoordelijkheid over de gestelde KPI’s en je raakt niet in de stress van hoge budgetten en een grote hoeveelheid aan accounts.

Content Medewerker Weet jij door een heldere, pakkende productomschrijving en sublieme productfoto’s onze klanten enthousiast te maken over onze producten? Dan zoeken we jou! • Als content medewerker help jij onze klanten kiezen uit ruim 2 miljoen producten. Dat doe je door de informatie van onze leveranciers te vertalen naar een heldere productomschrijving. • Je schrijft een foutloze, lekker leesbare tekst, voegt inspirerende afbeeldingen toe en checkt of alle gegevens zijn ingevuld en kloppen. • Je hebt oog voor detail.

Back-end Developer PHP/Laravel Ben jij gek van programmeren en wil je werken bij één van de snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou! • Je werkt samen in een gedreven en gezellig team van back-end en front-end developers, aan het door ons zelfontwikkelde e-commerceplatform voor onze webshops. • Je bespreekt samen met de product owner nieuwe functionaliteiten en wensen van stakeholders, welke je weet door te vertalen naar concrete technische oplossingen. • Je hebt oog voor detail en krijgt energie van nieuwe dingen bouwen.

Door de groei van onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar allround magazijnmedewerkers die ons team komen versterken. Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werk je secuur en alert? Dan zoeken we jou!

Omdat ons nieuwste en grootste warehouse bijna in gebruik kan worden genomen zoeken wij ter versterking van ons team nog een schoonmaker. Krijg jij er energie van om alles spic en span achter te laten? Lees snel verder! • Je verantwoordelijkheid ligt bij de schoonmaak van kantoren, kantines, parkeerplaats, entree en sanitaire voorzieningen. • Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het poetsen van de bureaus en het legen van de prullenbakken. Daarnaast stofzuig je de verschillende ruimtes, dweil je indien nodig en reinig je tenslotte de sanitaire voorzieningen. • Je bent tijdens kantooruren en op zaterdagen beschikbaar tussen de 16 en 26 uur. We denken graag flexibel mee in de werktijden die jou het beste uitkomen!

Alle vacatures vind je op werkenbijtom.com

Zoek je een mooi cadeau voor de feestdagen? Hét grote Cadeauboek van TOM staat bomvol met cadeau-inspiratie voor jong en oud. Van (elektrische) fietsen tot woonaccessoires en van puzzels tot boeken: met 26 verschillende productcategorieën vind je zeker wat je zoekt. Scan dus de QR-code en bekijk ons verrassende assortiment. Bestel je iets in onze shops? Dan krijg je het fysieke cadeauboek met je bestelling thuisgestuurd!

Bekijk Hét Gr nu online ote Cad e van TOM auboek


9

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 1 december 2021

‘Materiële volkskunst’

L e ze rs s chrijven

WAALRE - Waalres Erfgoed houdt zich ook bezig met ‘materiële volkskunst’ en laat twee voorbeelden zien die herkenbaar zijn voor de bewoners van het dorp. Een van de vrijwilligers van het Waalres Erfgoed vertelt: “Mijn opa en oma sliepen in een bedstee met een strozak als matras. Mijn oma nam op een avond een voetenstoof mee naar bed tegen koude voeten. Mijn opa was een onrustige slaper en die nacht heeft hij in zijn slaap de voetenstoof omgestoten, met zijn voeten. Een gloeiend kooltje is uit de voetenstoof gevallen op de strozak en de strozak vatte vlam. Gelukkig konden zij op tijd de bedstee uitkomen maar van de strozak is niet veel overgebleven.” Voetenstoof Een voetenstoof bestaat uit een houten kistje, dat aan één kant open is, met gaten aan de bovenkant. In de stoof werd een test (kom of schotel) van aardewerk of metaal geplaatst waarin gloeiende kooltjes waren gelegd. De voeten werden op de stoof geplaatst zodat die warm werden. Door een deken of kledingstuk over de benen en stoof te doen werd de warmte vastgehouden en ook de onderbenen verwarmd. Een voetenstoof werd ook weleens meegenomen naar

Melden misstanden buitengebied WAALRE - Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook de recreatiedrukte. Om misstanden aan te pakken is er goed toezicht nodig. Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving in het Brabantse buitengebied. SSiB is een Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven deelnemen. Door de inzet van groene boa’s op het gebied van toezicht, handhaving en opsporing wordt de kwaliteit van het buitengebied bewaakt en verbeterd. Hierbij is de hulp van burgers nodig. Heb je een melding van spoed? Bel dan altijd de politie via 112 of 0900-8844. Is je melding niet acuut? Bel dan 0900-9965432 of ga naar meldingleefomgeving.samenmelding.nl en klik in de blauwe balk op ‘melding doen’.

In deze rubriek stelt de redactie ruimte beschikbaar voor meningen over en reacties op ­algemene en/of actuele zaken. Publicatie geschiedt geheel voor eigen verantwoording van de inzender. Door plaatsing spreekt de redactie geen voor- of afkeur uit. De redactie behoudt zich verder het recht voor om zonder opgaaf van redenen een ingezonden brief in te korten of niet te plaatsen. Inzendingen dienen voorzien te zijn van naam en adres.

Ook de Waalrese PvdA-fractie schrijft over de algemene beschouwing begroting. Met als kern vol inzetten op klimaat, armoedebeleid en wonen.

Links de voetenstoof en rechts het beeldje van de Heilige Antonius zoals die hieronder beschreven worden. de bedstede. Beeldje Heilige Antonius Het gemeentehuis van Waalre brandde in de nacht van 17 op 18 juli 2012 bijna volledig af na brandstichting. Om de ruïne werd een hekwerk geplaatst om de mensen op een afstand te houden. Ben Hiddinga van IVN Valkenswaard-Waalre heeft het beeldje van de Heilige Antonius van Padua gevonden bij het hekwerk tijdens het verwijderen van de houtopslag bij het Blokven. Het beeldje is gemaakt van gegoten hars met als vulmiddel fijn zand. Antonius wordt afgebeeld in bruine franciscaner pij met lelie (maagdelijkheid) en een boek

waarop het Christuskind zit. De Heilige Antonius leefde van 1195 tot 1231 en werd de patroonheilige van de Franciscanen in Brabant. Hij is de patroonheilige voor verloren zaken, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. Er is een bekend spreekwoord over Antonius: ‘Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn ... vind’. De persoon die het beeldje bij het hekwerk heeft neergezet heeft vast en zeker op voorspraak van de Heilige Antonius gebeden voor het vinden van de brandstichters: “Antonius, beste vrind, maak dat men de daders vindt.”

‘Trammelant in Spanje’ te zien in Theater De Hofnar VALKENSWAARD - Vanaf deze week is de familiefilm ‘De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje’ ook te zien in Theater De Hofnar in Valkenswaard. Deze film behaalde de status Gouden Film met 100.000 bezoekers. Trammelant in Spanje is een vrolijke en avontuurlijke film boordevol humor. Als de boeven Mammie en Stan uit de gevangenis komen, besluiten ze wraak te nemen op Sinterklaas. Want hij heeft er tenslotte voor gezorgd dat ze daar terecht zijn gekomen. Ze reizen af naar Spanje om er-

voor te zorgen dat Sinterklaas niet naar Nederland kan komen. Wanneer de Pieten merken dat alle deuren van het kasteel op slot zitten en de telefoonlijnen zijn doorgesneden breekt paniek uit, nu kunnen ze niet meer naar Nederland. De kaartverkoopbalie is doordeweeks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur en is bereikbaar via telefoonnummer: 040-2074010. Mailen kan ook naar:kaartverkoop@hofnar. nl. Meer informatie, de actuele filmtijden en het bestellen van kaarten ga naar de website: www.hofnar.nl

Op bezoek bij Sinterklaas

Sinterklaas woont nog tot en met 5 december in Den Hof, in het voormalig pand van Feet Fieuw. Kinderen kunnen hem daar iedere dag bezoeken tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Er is een meerjarig sluitende begroting waarin door het college keuzes zijn gemaakt. Keuzes die vooralsnog geen ruimte laten voor nieuw beleid, maar in ieder geval waarborgen dat de grote projecten uitgevoerd kunnen worden, ons voorzieningenniveau op een hoog peil blijft en kwetsbaren in onze gemeente goed beschermd worden. Om de begroting sluitend te krijgen vraagt het college de OZB licht te verhogen. Op dit punt vindt de PvdA dat we goed moeten kijken naar de lasten voor de inwoners. Het moet geen automatisme zijn om de OZB te verhogen. Als het noodzakelijk is, dan is een verhoging voor ons wel bespreekbaar. We hebben goede voorzieningen en dat willen we zo houden. Maar dat is niet gratis. PvdA staat voor solidariteit in een duurzame samenleving en vindt dan ook dat niet op het sociaal domein en evenmin op de voorzieningen voor onze inwoners bezuinigd kan worden. We willen ook dat een aantal grote projecten zoals de Eindhovenseweg (N69), dorpshart Aalst en Waalre, winkelcentrum De Voldijn, ‘t Hazzo door gaan. Ook dat kost geld. We begrijpen ook dat, om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, nu voor 2023 een stijging van de OZB van 12% is opgenomen. We willen hier ons nu nog niet op vastleggen. Het is onzeker hoe de financiële situatie er straks uit komt te zien. Als volgend jaar blijkt dat het allemaal meevalt, dan is verhoging niet nodig en dan moeten we het niet doen. Welvaart We leven in een welvarend dorp met goede voorzieningen voor de jeugd, voor kwetsbare inwoners, maar ook voor onze verenigingen. Wij willen dat die voorzieningen overeind blijven en dat er meer betaalbare woningen komen, de verkeersproblematiek wordt opgelost en dat er vaart wordt gemaakt met de duurzaamheidsagenda. Dat vraagt om een lichte stijging van de OZB (gemiddeld 1 euro per maand voor een gemiddelde woning). Bezuinigingen op het sociaal domein, bijvoorbeeld armoedebeleid en jeugdzorg, zijn voor ons niet bespreekbaar. Dat geldt ook voor milieu en groen. Het amendement voor een Jeugdhonk heeft de PvdA als speerpunt in het jeugdbeleid graag mede ingediend. Duurzaamheid staat weliswaar hoog op de agenda, maar toch mist de ambitie om nu echt door te pakken. Het klimaatprobleem is zo groot dat forse maatregelen nodig zijn. Maar niet zonder draagvlak bij de inwoners. Daar moet stevig aan gewerkt wor-

den. We moeten nu echt stappen zetten anders zadelen we de generaties die na ons komen met een hele hoop ellende op. We hebben dan ook de motie differentiatie rioolheffing mede ingediend om meer inwoners te stimuleren om regenwater af te koppelen. Ook heeft de PvdA het amendement vraagafhankelijk openbaar vervoer in Waalre mede ingediend voor verbetering van fijnmazig en vraagafhankelijk vervoer als aanvulling op het reguliere OV-net. Haast is ook geboden met het terugbrengen van de hoeveelheid restafval middels een systeem van hoogfrequent gescheiden inzamelen. Inwonersvriendelijk met een hoog serviceniveau. Voorkom dat waardevolle stoffen de verbrandingsoven in gaan. De PvdA zou graag een doorkijk krijgen hoe we tot 30 kg restafval kunnen komen. De PvdA maakt zich zorgen over de groter wordende kloof tussen arm en rijk. De gemeente moet actiever ondersteuning bieden aan die inwoners die het (even) niet zelf redden. Ook verwachten we een actievere rol bij het aanbieden van regelingen die er voor hen zijn. Inwoners met een laag inkomen maken te vaak geen gebruik van die regelingen zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, en Stichting Leergeld met de Jeugdfondsen. Daarom heeft de PvdA motie armoedebeleid graag mede ingediend om een beter beeld te krijgen voor gericht beleid. De PvdA wil preventief inzetten op het voorkomen van schulden en helpen om schulden echt en zo snel mogelijk aan te pakken. De PvdA maakt zich ook grote zorgen over de mogelijkheid voor jongeren om hier te blijven wonen als ze dat willen. De motie Woonnotitie Wonen in 2030 willen we dan ook mede indienen. Met grote creativiteit zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden voor meer betaalbare woningen en naar bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting. De PvdA vindt dat bij woningbouwontwikkeling, zoals Buitengebied Aalst in samenspraak met omwonenden een visie tot stand moet komen, die recht doet aan het gebied en aan de wensen van de inwoners. Raadsbreed De PvdA pleitte na de bestuurscrisis voor een zakencollege met een raadsbreed akkoord. Dat kwam er ook en heeft gezorgd voor een stabiel bestuur. De PvdA is daar een voorstander van en heeft daar vertrouwen in en hoopt dat deze lijn zich voortzet. Fractie PvdA Waalre


Sinterklaas aanbieding Runder Zijlendebiefstuk heel €14.95 €12.95 per kg

‘Wij staan altijd voor u klaar.’ Anouk van Nunen van DELA

The Angus Burger 10 x 150 gram €18.95 €16.95 per doos Scampi 16/20 gepeld 800 gr €17.95 €15.95 per zak Iberico varkenshaas €21.95 €18.95 per kg Iedere woensdag gehaktdag! Rundergehakt €6.95 €5.95 per kg

De Vest 6 5555XL Valkenswaard

www.swinnenmeatstore.com tel: 0495 542 005 email: info@swinnenmeatstore.com

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie naar dela.nl/waalre of bel 040 200 12 99 voor een persoonlijk gesprek.

Zorgkwekerij

KERSTBOMEN

Sint- en kerstcadeautjes beuken / liguster voor hagen winterviolen / vaste tuinplanten Open: di. t/m za. 10.00 - 17.00 uur Achtereindsestraat 1-b, Aalst (040) 22 22 305, planterijdepimpernel.nl

wk48


11 Oktober viert de Dag van de Vrijwilliger

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 1 december 2021

Pakjeshuis Radio JND REGIO - Radio JND houdt voor het zesde achtereenvolgende jaar het ‘Radio JND Pakjeshuis’. Het grote verschil met andere jaren is dat de actie de afgelopen maanden al in gang is gezet. Een ander groot verschil is dat de diskjockeys van het radiostation de actie afsluiten met een 100 uur durende radiomarathon van woensdag 8 december 14.00 uur tot en met zondag 12 december 18.00 uur vanuit de eigen studio’s in Best. Helaas is het door de coronamaatregelen ook dit jaar niet mogelijk om net als voorafgaande jaren vanaf de Markt in Eindhoven uit te zenden. Radio JND werkt dit jaar samen als mediapartner met Stichting Het Pakjeshuis, die zich inzet voor kinderen in minder bedeelde gezinnen. In de vorige edities lag het accent nog op het inzamelen van geld en speelgoed voor pakjesavond, maar dit jaar wil het Radio JND samen met Stichting Het Pakjeshuis ervoor zorgen dat kinderen tijdens de decembermaand een cadeautje kunnen krijgen. Met een speelgoedimporteur is een mooie samenwerking opgezet. Tijdens de marathonuitzending kan iedereen een plaat aanvragen in ruil voor een donatie. Ook is er een veiling op RadioJND.nl waar verschillende items per op bod worden geveild. Meer info: www. radiojnd.nl/pakjeshuis

Brand in sterrenrestaurant WAALRE - In sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre woedde zaterdagochtend een brand in het afzuigsysteem en op het dak. De brand ontstond rond half elf in de keuken nadat een vlam in de pan sloeg. Op dat moment waren zo’n twaalf tot vijftien mensen binnen die bezig waren met de voorbereidingen voor de gasten die ‘s avonds zouden komen. Het personeel was snel buiten na het uitbreken van de brand en iedereen bleef ongedeerd. In de gearriveerde ambulance werd wel een personeelslid gecontroleerd die waarschijnlijk rook had ingeademd. In het pand verbleven ook twee honden die door de brandweer gered zijn. Zij zijn nagekeken door medewerkers van de dierenambulance. De brandweer was met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertank aanwezig om de brand te blussen. Rond kwart voor twaalf was de brand onder controle. De Treeswijkhoeve van chefkok Dick Middelweerd behaalde zijn eerste MIchelinster in 2006 en in 2013 kwam daar de tweede ster bij.

WAALRE - Dinsdag 7 december is het de Dag van van de Vrijwilliger. Bij Oktober werken veel professionele zorgverleners, maar er zijn ook veel vrijwilligers actief. Daarom zet de organisatie drie vrijwilligers in de spotloght. Drie generaties die allemaal op een andere manier met een andere achtergrond, zich inzetten voor bewoners. Sofie Delansay is een 17-jarige scholiere. Sinds het begin van dit jaar zet zij zich in als vrijwilliger op Oktober-locatie ‘t Hofhuys in Bergeijk. Ze besloot zich aan te melden toen ze een oproep van Oktober zag in de krant. Sofie: “Ik wilde al langer iets nuttigs doen, toen ik de oproep zag dacht ik ‘nu ga ik echt aan de slag’. Ik werd met open armen ontvangen bij Oktober. Alle hulp is welkom. Elke zaterdag besteed ik 2 uurtjes op ‘t Hofhuys. Ik maak een praatje met bewoners, begeleid iemand op een wandelingetje of doe een spelletje. Het is makkelijk te combineren in een druk leven, het is zulk dankbaar werk en zelf levert het me ook wat op: inzicht en vooral plezier. Ik denk dat het goed is voor jongeren om met ouderen om te gaan. Je kunt van elkaar leren. Ik kan heerlijk kletsen met de bewoners en ze vinden het ook leuk om verhalen van mij te horen. Ik kan het echt iedereen aanraden. Wat zijn nou 2 uurtjes? Ikzelf ben best druk want ik zit in

Maria Schoon is als 12,5 jaar vrijwilligster en zegt dat ze er mee doorgaat zo lang ze het kan. mijn vwo-eindexamenjaar, maar ik heb er echt lol in, dus ik ga er nog wel even voor.”

‘Er staan mensen op de wachtlijst om begeleid te kunnen wandelen’ Iedereen kan dit Reyhan Marasli (44) werkt al meer dan vier jaar als vrijwilliger bij Oktober in Bergeijk. Hij is nog steeds net zo enthousiast als in het begin: “Een keer per week ga ik met een of meerdere bewoners wandelen. Soms word ik al opgewacht in de hal, dan staan ze

al met hun jas aan. Er wordt echt naar dit moment uitgekeken. Na afloop drinken we gezellig koffie. Als het slecht weer is doen we een spelletje of we kletsen een beetje. Deze paar uurtjes per week zijn zo goed besteed. Weet je dat er mensen op de wachtlijst staan om begeleid te kunnen wandelen? Dat is toch jammer, iedereen kan dit en het levert je zoveel waardering op. Ik hoop dat ik met mijn verhaal andere mensen over de streep kan trekken om ook als vrijwilliger te gaan werken en wat tijd te besteden aan de zorg.” Veel plezier met elkaar Maria Schoon (81) werkt al 12,5 jaar als vrijwilligster op locatie

Floriaan. Ze vertelt: “Ik ben er vanzelf ingerold, ik ging 12,5 jaar geleden met een vriendin mee op bezoek, toen raakte ik aan de praat en heb mezelf meteen aangemeld. Als het kan, werk ik meerdere dagen per week, woensdag is mijn vaste dag. Ik start om 18.00 uur na de avondmaaltijd en help het personeel met het verzorgen van een kopje koffie/thee voor de bewoners. Daarna blijf ik nog even kletsen, een spelletje doen of tv kijken en begeleid mensen tot aan hun kamer. Het wordt dan al gauw 21.00 uur voor ik thuis ben. Ik doe het erg graag, soms wel 5 keer per week, ook op zondag. Mijn man vindt het prima, hij zegt ook: ‘die mensen hebben al zo weinig, ga er lekker heen.’ Ik kan het werk echt iedereen aanraden, al moet het je wel liggen. Als je het met tegenzin doet, werkt het niet. Bewoners kennen mij, ze vinden het prettig om een bekend gezicht te zien. We maken veel plezier met elkaar. Zo lang ik het leuk vind en het kan behappen, ga ik er fijn mee door.” Ook aan de slag Interesse in het vrijwilligerswerk? Neem contact op met Marloes of Annet, coördinatoren vrijwilligers. Zij zijn bereikbaar via tel.nr. Tel, 088-245 7795 of stuur een mail naar: coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl

Jan Verhoeven stopt als bestuurder REGIO - Tot zijn spijt legt Jan Verhoeven om gezondheidsredenen zijn functie als lid van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap De Dommel op 1 december neer. Jan Verhoeven is dan bijna zeven jaar lid van het dagelijks bestuur van het waterschap geweest. Jan Verhoeven: “Ik vind het heel jammer dat ik mijn werk bij Waterschap De Dommel niet kan voortzetten. Ik dank iedereen voor de prettige en constructieve samenwerking. Met gepaste trots kijk ik terug op de mooie resultaten die we, samen met onze partners, in het Dommelgebied hebben bereikt. Het belang van de waterthema’s neemt nog steeds toe. Ik wens het waterschap en zijn partners veel succes met het waarmaken van de ambities.” Jan

Verhoeven bracht bij zijn start bij De Dommel in 2015 veel bestuurlijke ervaring mee. Hij was onder meer wethouder in de gemeenten Bergeijk, Valkenswaard en Oirschot. Ook was Verhoeven lid van Provinciale Staten van NoordBrabant en lid van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de VVD. Watergraaf Erik de Ridder betreurt het dat Jan Verhoeven moet stoppen.

Jan Verhoeven moet helaas stoppen met zijn werk als bestuurder bij Waterschap De Dommel.

Okkie is dol op aandacht

Okkie zoekt een ruim huis met binnenverblijf. (Foto: Dierenbescherming)

Konijn Okkie is ongeveer 5 maanden oud en kwam als zwervertje binnen bij het opvangcentrum. Hij is gek op aandacht en loopt gezellig achter je aan. Aaien vindt hij ook erg fijn, maar hij moet eerst zijn energie kwijt, en energie heeft hij veel! Hij is gek op spelen, rennen en klimmen, en klimt ook graag bij jou op schoot. Geef deze knul een beetje uitdaging, bijvoorbeeld door brokjes te verstoppen, en hij vermaakt zich prima. Soms heeft hij zo hard gespeeld dat hij even moet gaan liggen, en dan flopt hij zo naast je neer, of tegen je

aan zelfs. Okkie is op zoek naar een ruim huis waar hij veel aandacht en ruimte krijgt. Omdat hij geen wintervacht heeft wil hij wel graag een binnenverblijf deze winter. Maar zo’n leukerd in je kamer is toch ook heel gezellig? Of lekker even op de bank knuffelen met Okkie, waar hij dan bijna bij in slaap valt. Informatie Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor kennismaken, stuur een mail naar: konijnenteam.eindhoven@dierenbescherming.nl


Sinterklaasje bonne bonne bonne!

Aan de slag als productiemedewerker?

Wie of wat zit verstopt in dit rebusrijmpje? Doe mee en win Valkenswaard Kadobonnen t.w.v. €50,00!

ab-werkt.nl/eindhoven Ben jij één van de gelukkige winnaars?

Sint heeft een koudje, en haalt een asperien En nu hij hier toch is, wat vitamientjes bovendien Maar wat een geluk heeft de Sint, want hier zijn alle kadootjes bij elkaar! Parfum, snoep- en speelgoed (en shampoo voor Sint’s haar) Zo hoeft Sint maar één keer te shoppen met zijn trouwe witte ros Vandaag ging Sint he-le-maal los bij: ???

Raad jij welke bekende Valkenswaardse winkel of bekend restaurant of café we bedoelen in dit rebusrijmpje? Doe mee en win Valkenswaard Kadobonnen t.w.v. € 50,00! Iedere week trekken we maar liefst 3 winnaars. Een wedstrijdformulier haal je op bij één van de deelnemende winkels in Valkenswaard. Kijk op www.valkenswaardcentrum.nl

AB Werkt is dé werkspecialist in Zuid-Nederland. Ervaren of onervaren, parttime of fulltime: wij zoeken de baan die bij jou past. Scan de QR code voor meer informatie en contact.

• • • • • • • •

Zipp 73 Eterna Another Woman Barbara Lebek Betty Barclay Gerry Weber Frank Lyman Roberto Sarto

• • • • • • • •

Just White Zerres Batida B-Three Bloomings Dolce-Vita Frank Walder Gardeur

• • • • •

Gil Bret Rabe Rosner Happyrainydays DekkersLedermode • Gollehaug

Passage Valkenstaete 2 • 5554 AH Valkenswaard • Tel.: 0031 (0)40-2092250

Bezoek ons matrasatelier en ervaar het ambacht! Als comfortabel slapen voor u het allerbelangrijkste is, dan is er eigenlijk maar één logische keus: een persoonlijk matras dat voor u op maat is gemaakt.

Samen het beste matras ontwerpen. www.MATRASATELIER.nl Ekkersrijt 7423 SON 040 - 29 123 25

In onze showroom heeft u uitgebreid de tijd om de verschillende mogelijkheden te ervaren. Onze adviseur neemt uw voorkeuren, lighouding en eventuele lichamelijke klachten met u door tijdens een persoonlijk gesprek.


Profita presents:

HOW TO LIVE COMFORTABLY?

Call in a professional!

Corona update: Profita meets guidelines by the RIVM; check our website www.profita.nl on current information regarding our visiting hours

Reassure yourself of the best home furnishings advice. Your personal guide in our store gives you expert advice selecting the right products, colours and materials. Profita’s expert has extensive knowledge on collections and brands; just relax and make easy selections. Let us help you find your style and create your perfect home. Rather visiting us on appointment? We do appreciate that. https://www.profita.nl/advies

your HOME

Maandag t/m zaterdag geopend Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

RELAXFAUTEUILS LEDER OF STOF / MAATWERK / STA-OP-STOELEN Actie Varier Peel™ en Kokon™

DECORATOR

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl

Vacature Verkoopadviseur https://www.profita.nl/vacatures.html Maakt u liever een afspraak? Dat stellen wij op prijs. https://www.profita.nl/advies

GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

Deze ar ad leverba a r r o o v it U

In small, medium en large

Gratis voetenbank

Corona Update: Kijk voor actuele informatie over onze winkel mogelijkheden op www.profita.nl

Nieuw: geheel uitklapbare voetensteun MEER DAN 100 MODELLEN IN ONZE SHOWROOM Maandag t/m zaterdag geopend Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

RELAXFAUTEUILS in leder of stof maatwerk

uw WONINGINRICHTER Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922 www.profita.nl


FILMS DEZE ZOMER Agenda december

VILLA

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER VILLA EXPERTCARE WAALRE

Als lokale verbinder helpen wij graag mee met het bereiken van jouw doelen! Raijmakers Someren is een dynamisch bedrijf bestaande uit een aanneTel. 077 - 308 28 57 mingsbedrijf van grond- en sloopwerkzaamheden, een transportbedrijf, een bouwmaterialenhandel en twee betoncentrales. Wij zijn voornamelijk werkzaam in de regio’s Zuid-Oost Brabant en Noord-Limburg. Binnen ons bedrijf zijn wij op korte termijn op zoek naar :

Voor al uw grond- en Ervaren minigraver machinist sloopwerkzaamheden! &

transportbedrijf

De werkzaamheden bestaan uit het vervoeren van diversen containers

De Lokale Verbinder

www.dasmediacentrum.nl

& De werkzaamheden bestaan uit het rijden van zand, grind en grond voor onze locaties in Someren, Asten en Helden Tel. 077 - 308 28 57

In Villa ExpertCare wonen en logeren ernstig en chronisch zieke kinderen. Om deze prachtige villa op de Markt schoon te houden voor deze kinderen zoeken wij hulp in de huishouding. Ben jij 10 uur per week in de ochtend beschikbaar? Mail ons of bezoek de website voor meer info.

Villa ExpertCare De Markt 6, Waalre 040-235 47 70 infowaalre@expertcare.nl www.expertcare.nl

villa.expert.care

&

betoncentrale in Asten Containers huren?

De werkzaamheden bestaan uit het leveren van betonmortel vanuit wij betalen het verschil terug! onze Elders locatie ingoedkoper, Asten aan particulieren en aannemers Wij bieden :

Functie eisen :

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Esther Raijmakers, onder nummer 0493-490152. Per email naar esther@raijmakers. nl of schriftelijk naar Raijmakers Someren BV, Postbus 44, 5710 AA Someren Tel. 077 - 308 28 57

Sloopauto’s gevraagd, hoge prijs, direct opgehaald. P. de Beer 0402435700.

Wo 1 dec – Zo 5 dec

Vanaf ma 26 juli De Grote Sinterklaasfilm (12+) Land Trammelant in Spanje (AL) Film | € 8,50 | pas € 7,Familiefilm | € 7,-

......................................................... Zo 12 dec, 11.00 & 14.00 u Vanaf ma 26 juli Jokie en Jet, Quo Vadis, reizen is eenAida? feestje(12+) (2+) Film | € 8,50 | pas € 7,De Efteling-musical Jeugdtheater | € 18,......................................................... Vanaf wo 28 juli Ma 27 dec – Do 30 dec The Mauritanian (16+) Sing 2 (6+) Film | € 8,50 | pas| €€ 7,7,Kinderfilm / animatie ......................................................... Di 28 dec, 11.00 u Vanaf wo 29 juli Ik ga grootmoeder De Slagbrengen Om De (2+) Schelde (16+) koekjes Film | €Karsmakers 8,50 | pas € 7,Noortje Jeugdtheater | Gratis ......................................................... Vanaf do–30 Di 28 dec Do juli 30 dec TINA (AL) De Drekkies (AL) Film | € 8,50 | pas| €€ 7,7,Kinderfilm / animatie ......................................................... Wo 29 dec, 11.00 u Vanaf ma augustus De ‘Net na2Kerst’ Show (2+) Meskina (AL) De Ballonnenfee Film | € 8,50| €| 6,50 pas € 7,Jeugdtheater

www.hofnar.nl


€2596

€649


Elke zondag open van 10-17 uur

Valkenswaard Nieuwe Waalreseweg 199 | Elke zondag open! Amaryllis wax velvet Witte bloem. 11.99 p.st.

Echte bomen

6. 99

Eucalyptus Decoratief en geurend. Per bos.

3.49

nu verkrijgbaa Amaryllis Of Hippeastrum in pot. Diverse kleuren. Excl. sierpot. 3.79

Nobilis bos 2.99

1.99 2.99 Helleborus Of kerstroos, is winterhard. In 17cm-pot. Excl. sierpot. 9.99

Nordmann den Gezaagd, diverse maten tussen de 130-150cm. Excl. mand. 19.95

7.99

GRATIS INGEPAKT!

Grote Kerstster 4-6 bloemschermen, in 12cm-pot. Excl. sierpot. 3.99

11.99

Picea Conica Kan binnen en buiten. Excl. manden. 100cm hoog. 16.99 60cm hoog. 8.99

Nordmann den

2.

49

5.99

11.

99

Aanbiedingen geldig t/m 7 december 2021 en zolang de voorraad strekt.

r!


17

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 1 december 2021

Sp o r t u i t d e re g i o

DVS verliest thuis van Woenselse Boys WAALRE - Ondanks de nieuwe coronaregels, kon de wedstrijd van DVS tegen Woenselse Boys gewoon doorgaan. Wat deze nieuwe regels gaan betekenen voor het verloop van de competitie 2021-2022 is voor iedereen nog onduidelijk. Zeker gezien het feit dat er in het amateurvoetbal doordeweeks niet meer na 17.00 uur mag worden getraind. Net als vorige week moest de wedstrijd wel weer zonder publiek worden afgewerkt. door Ton Jakobs In de 3e minuut was de eerste kans voor de thuisploeg. Het schot van Remo van Beuningen kon met een uiterste inspanning worden geblokt. Na een kwartier voetballen meldden de gasten uit Eindhoven zich voor de eerste keer dreigend voor de goal maar doelman Job Linsen kon met zijn voeten de bal tegenhouden. Het spel golfde op en neer maar geen van beide ploegen kon een overhand krijgen. Toch was het in de 22e minuut de thuisploeg die op voorsprong kwam. Op het middenveld kreeg Remo van Beuningen de bal, speelde door naar Roel de Greef die Jasper Jakobs aan het werk zette. Keeper Sidney van Woensdregt schatte de bal echter

DVS bleef na het laatste fluitsignaal met lege handen en puntloos achter. (Foto: Jan Senders) foutief in en Jasper Jakobs kon de bal in het lege doel schuiven. Kort daarna opnieuw een gevaarlijk moment voor de goal van de gasten. Het schot van Dries Kreijns was helaas niet hard genoeg. In de 34e minuut moest Job Linsen handelend optreden bij een schot van Tommy Knigge. Kort daarna

Uitslagen DVS Hockey WAALRE Er wordt nog steeds gehockeyd ook al gaat het rap richting het einde van het jaar. Zaterdag gooide de eerste sneeuw van dit jaar roet in het eten. Door sneeuw op de velden werden alle thuiswedstrijden tot 13.30 uur afgelast. De wedstrijden van 13.30 uur en later konden wel gewoon gespeeld worden. Uitslagen zaterdag Hopbel MC1 – MC2: 6-0; Heeze MD3 – MD1: 0-8; MA1 – Eindhoven MA4: 5-1. Uitslagen zondag Shot D1 – D1: 0-4; HOD DJ2 – DJ1: 0-2; Geldrop H4 – H2: 3-3.

Veldhockey is een balsport, die in de buitenlucht op een kunstgrasveld wordt gespeeld. Hockey is een teamsport, waarbij twee teams een wedstrijd tegen elkaar spelen. M.H.V. DVS biedt clubcompetities aan voor junioren (op zaterdag) en senioren (op zondag). Een wedstrijd wordt gespeeld tussen 2 teams van 11 spelers. Veldhockey wordt gespeeld in de periodes september t/m december (=najaarscompetitie) en maart tot en met juni (voorjaarscompetitie).

‘ALS het licht uitgaat’

‘ALS het licht uit gaat’ is een MTB-tocht in het donker voor het goede doel tegen de spierziekte. ALS. Waalrenaar Ad Siereveld deed half oktober mee aan de 5e editie. (Foto: Connie Sinteur).

was DVS dicht bij de 2-0 echter wist Jasper Jakobs deze kans niet te verzilveren. Vlak voor de rust was er een goede kans voor de gasten maar het bleef 1-0. Tweede helft De eerste kans was, net als in de eerste helft, voor de thuisploeg.

Aan de rechterkant van het veld kreeg Jasper Jakobs de bal echter ging zijn harde schot net naast. Hierna namen de gasten het heft in handen. In de 64e minuut leidde dit tot de gelijkmaker. Vanaf de linkerkant van het veld werd de bal achter de defensie gelegd en bereikte Tommy Knigge die Job

Linsen compleet kansloos liet: 1-1. Niet veel later was er weer een grote kans voor Woenselse Boys maar was Job Linsen in een één op één duel Erdi Atakan de baas. Niet veel later kwam de thuisploeg dan toch op achterstand. In het centrum werd de bal knullig verspeeld en kwam de ingevallen Furkan Kekil in balbezit aan de linkerkant van het strafschopgebied. Zijn schot liet de keeper kansloos: 1-2. DVS probeerde met veel energie het tij te keren maar de aanvallen waren vaak met te weinig overleg en de verdediging van de gasten stond als een huis. In het laatste gedeelte van de wedstrijd was DVS nog één keer dicht bij de gelijkmaker. Op 20 meter van de goal werd er een overtreding gemaakt op Dries Kreijns. Jasper Jakobs ging achter de bal staan maar zijn geplaatste schot spatte op de kruising uiteen. Net voor tijd hadden de gasten uit Woensel de kans om de wedstrijd definitief op slot te gooien maar Furkan Kekil kon de tweede van de middag niet inschieten. Kort daarna floot de goed leidende scheidsrechter Hans van den Wildenberg voor het einde van de wedstrijd en bleef DVS. wederom met lege handen. Zondag 5 december speelt DVS uit tegen Acht uit Eindhoven.

Kansloze nederlaag Waalre WAALRE - Kansloos, zonder kansen. Zo kan de uitwedstrijd van Waalre bij de onbedreigde koploper in de 4e klasse E het best gekarakteriseerd worden. Waalre slaagde er in 90 minuten niet in om één serieuze kans af te dwingen. Het was Bergeijk dat van begin tot het einde domineerde. De kampioenskandidaat speelde hierbij ook zeker geen vlekkeloze wedstrijd maar won wel verdiend met 2-0. door Toon van Dijsseldonk Op bezoek bij koploper Bergeijk had Waalre haar strijdplan aangepast. Door gebrek aan aanvallers werd overgeschakeld op een systeem met twee spitsen. Spitsen die in de wedstrijd overigens nauwelijks bereikt werden. Waalre werd meteen in de verdediging gedrukt maar omdat de Bergeijkse voorwaartsen niet scherp aan de wedstrijd begonnen werden zowat alle aanvallen afgeslagen. Maar dan begon het euvel dat Waalre al heel het seizoen parten speelt. In balbezit wordt de ploeg nerveus en wordt de opbouw onzorgvuldig en slordig. Dit leidt meer dan eens scherpe tegenaanvallen in. Zo waren de eerste kansen van Bergeijk ook een gevolg van balverlies rond de middenlijn. De eerste kans van Jens Cuypers kwam niet voorbij doelman Bastiaan Bremer. In de 24e minuut kon Lars Luijten uit een rebound de 1-0 inschieten. Enkele minuten later was Waalre verrassend dicht-

Waalre slaagde er in 90 minuten niet in om één serieuze kans af te dwingen. (Foto: Toon van Dijsseldonk) bij de gelijkmaker toen een kansloos lijkend schot van Bart Cox via doelman Bauhaus en de lat weer terug het veld in stuitte. Dit was in een fase van de wedstrijd waarbij Waalre verder zowat opgesloten werd maar de thuisploeg toch weinig rendement uithaalde. Ruststand 1-0. Betere helft Na rust startte Waalre wat beter en trachtte het onder de druk van Bergeijk uit te komen. Ook nu kwam het meeste gevaar van de thuisploeg uit omschakelmomenten waarbij doelman Bastiaan Bremer een moeilijk te overwinnen obstakel bleek. De koploper kreeg na circa 20 minuten de controle weer volledig terug over de wedstrijd waarbij Waalre opnieuw op-

gesloten werd. Dit leidde in de 70e minuut tot een kans van Jari Kok en enkele minuten later tot een vrije kopkans van Lars Luijten. In de slotfase werd Waalre soms wat dreigender maar zonder Bergeijk in de problemen te brengen. De thuisploeg kwam tenslotte op een verdiende vervolgtreffer. In de 81e minuut reageerde invaller Jorn Willems alert op een lage vrije trap ingebracht door Stijn Cuypers 2-0. Acceptabel Een kansloze, maar acceptabele nederlaag voor Waalre dat nu weer toe is aan punten. Ditmaal moet het puntloze record in thuiswedstrijd verbroken door tegen de Raven uit Luyksgestel. Zoals het er nu uitziet gaat de wedstrijd van zondag nog door.


DECEMBER KNALLERS

TOT 90O,-

KORTING Sparta R5TE 500 wh van 2.199,- voor 1.599,-

Flyer GoTour 2 van 3.199,- voor 2.399,-

Model 2022 Achterwiel

Achterwiel motor

Bosch middenmotor 500 WH accu

Giant Prime SL van 3.299,- voor 2.499,-

Sparta R5TE 500wh van 2.199,- voor 1.299,Alleen herenmodel

Yamaha middenmotor 500 WH accu

WIJ HEBBEN OOK ATB- EN RACEFIETSEN OP VOORRAAD! VERDER NOG 1000 FIETSEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!!

Alleen herenmodel - Achterwiel motor Model 2021


19

WEEKBLAD DE SCHAKEL | Woensdag 1 december 2021

Kerstboomactie De Pimpernel WAALRE - Kerstmis is het feest van licht en mensen. Voor de meeste mensen hoort daar een echte kerstboom bij. Toch zijn er ook in ons dorp mensen die hun geld harder nodig hebben voor andere zaken, zoals voedsel en kleding. Anneke de Geus van zorgkwekerij De Pimpernel: “Ik wil graag dat anderen ook de gezelligheid van een boom in hun huis hebben. Daarom kunnen onze klanten een kerstboom doneren aan de Voedselbank Aalst-Waalre. Als onze klanten meedoen kunnen de mensen die de Voedselbank nu nodig hebben, kerstfeest vieren mét een echte boom. Een boom voor jezelf én een boom voor een ander.”

‘Ik wil graag dat anderen ook de gezelligheid van een boom in hun huis hebben’ Planterij De Pimpernel heeft met de Voedselbank afgesproken dat mensen die gebruikmaken van de Voedselbank, een gratis boom kunnen afhalen bij de zorgkwekerij. De Voedselbank verstrekt daarvoor een tegoedbon aan haar klanten. Je kiest bij De Pimpernel een kerstboom uit, in de prijscategorie van 9,50 euro tot 25 euro.

Heilige Willibrorduskerk Aanspreekbare pastor: Diaken B.T.W.G.M. Leijtens Pastorie Waalre: Markt 23, Waalre. Tel. 040-2212732. Mailadres: info@willibrorduswaalre.nl Eucharistievieringen: zondag 11.00 uur; dinsdag en donderdag om 12.00 uur.

De kerstbomenactie van de Pimpernel samen met de Voedselbank is weer gestart. Je betaalt de boom en meldt aan de verkoper dat deze bestemd is voor de Voedselbank. De medewerkers van De Pimpernel labelen de kerstboom en zorgen ervoor, in samenwerking met de Voedselbank, dat deze op de juiste plek terecht komt. Derde jaar De Pimpernel organiseert deze donatie-actie voor het derde jaar.

‘In 2020 leverde de actie dertig bomen op’ Het levert telkens voldoende bo-

men op om de gebruikers van de Voedselbank van een boom te voorzien. Soms doneren onze klanten liever geld; de opbrengst wordt voor de volle honderd procent overgedragen aan Voedselbank Aalst-Waalre. Dertig bomen De kerstbomenactie van 2020 heeft zo’n dertig kerstbomen opgeleverd. Daarnaast doneerden de klanten ook nog eens 675 euro. Dat bedrag heeft De Pimpernel overgedragen aan de Voedselbank. Meer informatie over de actie en over het werk van de Pimpernel is te vinden op de volgende website:

WAALRE - De coronamaatregelen zorgen opnieuw voor veel afgelastingen in onze gemeente en regio. Zo gaat Pepernotenconcert in Het Huis van Waalre opnieuw niet door dit jaar. Net als in 2020 gooien de maatregelen roet in het eten.

Agnus Dei-kerk concert In de Agnus Dei-kerk zou normaal gesproken op vrijdag 10 december een concert door Rob van Heck en Feico Halbertsma gegeven worden. De concertbezoekers waren klaar voor muziek van Ludwig van Beethoven (Sonate opus 5) en van Robbert Schumann (Fantasiestücke opus 73). Op het programma stonden ook delen uit Goyescas en Spaanse Dans nr. 5 van Enrique Granados. Het

concert wordt waarschijnlijk voorjaar 2022 ingehaald. Naast evenementen in Waalre gaat in de regio

Eucharistische aanbidding; maandag tot en met vrijdag om 18.00 uur. OLV Presentatiekerk Aanspreekbare pastor: Diaken B.T.W.G.M. Leijtens

Protestantse gemeente Agnus Dei Koningin Julianalaan 12 Waalre. Dominee Ferdinand Borger. Hij is bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag. Open Kerk: Vrijdag van 10.00-11.30 uur. Ontmoeting en gesprek: Vrijdag van 11.30-12.00 uur. Kerkdienst: Elke zondag om 10.00 uur is er een fysieke kerkdienst en de mogelijkheid de onlineviering thuis te volgen. Voorganger zondag 5 december: Ds. W. Dekker uit Veldhoven www.adkerk.nl/agenda

Pastorie Aalst: Eindhovenseweg 63, Aalst-Waalre. Tel.: 040- 2212285. Mailadres: info@willibrord-aalst.nl Eucharistievieringen: Zaterdag om 17:00 uur; zondag om 09:30 uur; woensdag en vrijdag om 19:00 uur Eucharistische aanbidding: Woensdag 19:30- 20:00 uur. Heilige Mis: zaterdag om 17.00 uur

Trinity Church Eindhoven Church of England, De Pracht 1 in Aalst. Engelstalige vieringen: elke zondag 10.30 uur. Kindernevendiensten voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook in het Nederlands mogelijk. Chaplain: Francis Noordanus, Assistant-Chaplain: Barbara Noordanus, tel.: 040-2450601. Lay-Minister: Jan Waterschoot, tel.: 040-2015040.

www.planterijdepimpernel.nl

Veel evenementen afgeblazen om nieuwe coronamaatregelen

Normaal gesproken was het lekker muziek maken geweest voor Sinterklaas en zijn gevolg aankomende vrijdag, maar net als in 2020 maakte de organisatie bekend het Pepernotenconcert af te blazen. In 2020 werd het concert nog online gehouden. Of dat dit jaar ook zal gebeuren is nog maar de vraag.

Kerk beri cht en

ook veel niet door. Bijvoorbeeld, A Christmas Carol in Veldhoven. In Theater De Schalm zou vrijdag 17 december het beroemde kerstverhaal worden opgevoerd. Als de maatregelen het toelaten wordt de voorstelling naar een later tijdstip verschoven.

Wegwijzer Dienst huisartsen De huisartsen uit Waalre nemen deel aan de dienstenstructuur van SHOKO in het Maxima MC in Veldhoven. Bij spoedeisende medische klachten op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 08.00 uur en het gehele weekend telefonisch bereikbaar onder: Tel.nr.: 040 – 2660505 Dienst tandartsen De dienstdoende tandarts is, uitsluitend voor spoedgevallen, te bereiken via het centrale telefoonnummer: 0900-2041177. Thuiszorg Verpleeg Collectief biedt alle vormen van zorg/verpleging: dagdelen vanaf 4 uur aaneengesloten; nachten; 24-uurszorg. Burgemeester Mollaan 28, 5582 CK in Waalre, tel.nr. (dag en nacht): 040-2215271. www.verpleegcollectief.nl

Het Pepernotenconcert in Het huis van Waalre in 2019 was een groot succes. Helaas ook dit jaar geen concert.

Dynamo Jeugdwerk Waalre Dynamo Jeugdwerk biedt in Het Klooster en in De Pracht diverse activiteiten aan voor de jeugd. Meer info via de Facebookpagina: www.facebook.com/DynamoJeugdwerkWaalre Goed voor Mekaar Waalre Dé plek voor vrijwilligerswerk en informele hulp, zoals begeleid vervoer, hulp bij boodschappen en kleine klusjes, mantelzorg en bezoek- en belmaatjes.

Telefonisch bereikbaar via: 0625762422 (ma. t/m vr.dag van 09.30-12.00 uur). Meer informatie: www.goedvoormekaarwaalre.nl

St. Wél! Welzijn de Kempen De welzijnsorganisatie die met vrijwilligers en professionals doet waar ze sterk in is; mensen ondersteunen die hulp nodig hebben. Van begeleiden naar erbij horen en weer meedoen. Eikenburg 2, 5521 HZ Eersel, Te bereiken via telefoonnummer: 0497-514746. www.welzijndekempen.nl

Bij overlijden Van der Stappen Uitvaartverzorging Vossenlaan 18 in Waalre, Te bereiken via telefoonnummer: 040-2212550, Website: www.vdstappen.nl

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, Emopad 56 in Geldrop, Te bereiken via telefoonnummer: 040-7808000, Website: www.hansraaijmakers.nl

Rian van Leest Uitvaartverzorging Rouwcentrum ‘t Dennehuys, Heistraat 62 in Waalre, Te bereiken via telefoonnummer: 040-2121071, Mailadres: info@rvlu.nl


Specialist in Relaxfauteuils en Sta-op stoelen Familie bedrijf waar service voorop staat

150 stoelen uit voorraad met extra voordeel Parkeren voor de deur

Stel zelf je relaxfauteuil samen op DITZIT.NL Geen kortingen

maar direct de beste prijs

DitZit heeft nog een paar productie plekken in Januari

Of kies 1 van de 150 stoelen

uit onze voorraad

Gealux Genua

Advies € 2059

DitZit prijs

€ 1799

De Toekomst 1005

Advies € 3348

DitZit prijs

€ 2846

Gealux 110

Advies € 3512

DitZit prijs

€ 2799

Gealux 6026

Advies € 3500

DitZit prijs

€ 2699

Dorpsstraat 15 Riethoven WWW.DITZIT.NL

040-2013103

Gealux 8002

Advies € 3446

DitZit prijs

€ 2699

info@ditzit.nl