Page 1

13 juli 2017 We e k Jaargang 62

28

W W W . H E TC O N TA C T. N L

3 Politie start onderzoek naar reeks branden in Ommel

3 Provincie akkoord met maatregelen veehouderij

11

11

Bakkenist Nick Maas uit Lierop pakt WK-punten

17 Bouwdorp Someren maandag van start met 560 kinderen

38e Omloop van de Heidehof trekt door Someren-Heide

Wij geven de HOOGSTE PRIJS voor uw OUD GOUD tegen contante betaling

Milhezerweg 27a Deurne www.goldiesjuwelen.nl

1 Webs1 paar 1 Webshop 1 Webshop 1 1 1 Webshop Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 11Webshop Webshop Webshop 2Winkels Wink Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! KIJK VOOR ALLE MERKSCHOENEN OP: 1 1 ALLE Webs KIJ KWebshop VOOR MER 2 Winkels 1 Webshop 1 1 1 1 Webshop Webshop Webshop KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 1 Webshop 111Webshop Webshop Webshop111Webshop 2 Winkels 1VA Webshop Webshop Webshop 2 Wink N M I E R L O S C Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 Webshop VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L Altijd dichtbij! Winkels Winkels 222Winkels Winkels Winkels 222Winkels 2 Winkels Altijd dichtbij! Altijd dic Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! A ST E N | BEEK EN DO NK Altijd dichtbij! Altijd di Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

1 Web 1 Webshop 2 Win 2 Winkels 1 Web 1 Webshop Altijd dichtbij! 2 Winkels 2 Win 2 Winkels M R LL O S C VA N M I E R L O S CAltijd H VA O EN Ndichtbij! E NI E. N 111Webshop Webshop Webshop 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

1 Webshop 2 Winkels

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

Altijd dichtbij! IK J Altijd K O R RKIJ CO HCEO ENN O P: K IK JK VO I J VO KOVO R A OLA RLLEAL M LELM E RE M KS EKS C R KS H NEO ENE N O E P: N O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN ENEN OP: EN OP: OP: AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V V AALLE A V NKIJ N A M M M IenR E IenR LEDonk O LR O S LO C S C H SVH C O H O EMN O EI-EBeek N ER LN EEN N .HN LO. EN LN ELN . N L Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

ASTE N | B E E K E N D O N K

Asten - Beek en Donk A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K TNS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek enen Donk en Donk DonkA SATSEA Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K

Asten Asten Asten - Beek - Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

A S T E N 1| Webshop BEEK EN DONK 11 1Webshop Webshop Webshop www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl Asten - Beek en Donk 2 Winkels VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L 2 2 2 Winkels Winkels Winkels VV AA V NN A MN M IE M IR EIR Lwww.vanmierloschoenen.nl EO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O P: O P:

K I J K VO O R A L L E M E R KS C H O E N E N O P:

Altijd dichtbij! K IK JK IK J Altijd K VO I J VO KOVO R O R A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS RKIJ EKS C R KS CO HCEO H NEO ENE N ENN O E P: N O P: O P:EN OP: KH VOOR ALLE MERKSCHOEN Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij!

Asten en Donk KP: KIJ K VOOR VOOR K VOOR ALLE ALLE MERKSCHOEN MERKSCHOEN MERKSCHOEN EN OP: EN OP: OP:S CVH AN ON S.ECN K IK JK IK JK VO I J VO KOVO R OR A OLA RLLEA LM L ELM E RE M KS REKS C RH KS CO HCEO H NEO ENE NENN O E P: N O KIJ P: OKIJ V A N M IenR E R LR O O EI-EBeek N EEN .HN LN ELN . N L KN VOOR ALLE MERKSCHOEN OP: V AALLE V NKIJ A M M IenDonk LEN EDonk O S LO C H SC O H EMN O ER LN N LO. EN Asten Asten Asten - Beek -I Beek -E Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

|

BEEK EN DONK

KI

V

A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

VV AA V NN A MN M I EM IR EIR LEO LRwww.vanmierloschoenen.nl O SLwww.vanmierloschoenen.nl O C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .ENN .N L. N LL www.vanmierloschoenen.nl

VV AA V NN A MN M IE M IR EIR LEO LRO S LO C SC H SH C OH O EN O EN EN EN .EN N .N L. N L L

VA N M I E R L O S C H O E N E N . N L

Altijd dichtbij! A SATSE A T NS ET N|E N|Bwww.vanmierloschoenen.nl EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K KIJK ALLE MERKSCHOENEN OP: Asten Asten Asten - Beek -VOOR Beek - Beek enen Donk en Donk Donk Asten - Beek en Donk

ASTE N | B E E K E N D O N K

KIJ K- Beek ALLE MER Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk (Foto: Hein van Bakel) KIJ K- Beek ALLE MERKSCHOEN EN Asten Asten Asten -VOOR Beek - Beek en en Donk en Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl VAwww.vanmierloschoenen.nl Nwww.vanmierloschoenen.nl Mwww.vanmierloschoenen.nl I EAsten R L O- Beek SCH O EOP: NEN.NL en Donk Asten - Beek en Donk

A SATSEATNSE TN|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKN K

Een vol terras bij De Soete inval op de avond van de officiële opening.

www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl A SATSEA TNS ET N|E N|B EB |EEKBE EK EENEKN DEO N DN ODKNOKNwww.vanmierloschoenen.nl K ASTE N | B E E K E N D O N K

ASTE N A S T E N | www.vanmierloschoenen.nl BEEK EN DONK

Asten - Beek Asten - Beek en Donk Natuurpoort Vennenhorst Altijd di www.vanmierlo Altijd dichtbij! www.vanmierloschoenen.nl officieel geopend Asten - Beek www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

www.plattevonder.nl programma zie pagina A ST E N | B E E K

EN DONK

Asten - Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl ASTE N

SOMEREN - Natuurpoort Vennenhorst is afgelopen donderdag geopend. In boscafé De Soete Inval, nabij het Keelven, kon na 13 jaar eindelijk de kurk uit de fles. Het juridisch getouwtrek tussen de gemeente Someren en de groep Smeijers/Hurkmans over de aanbesteding lijkt meteen vergeten en vergeven.

door Boyke Joosten “Ik nodigde een club sociaal-maatschappelijke ondernemers uit. Ik had nog geen concreet plan. Bij mij thuis aan de keukentafel onder het genot van bier en bitterballen heb ik ze allemaal laten roepen wat hier mogelijk zou zijn. Ik miste alleen horeca, daar heb ik geen affiniteit mee”, zegt Pieter Hurkmans, voorzitter van de stichting Natuurpoort Someren. Daarom kwam Hurkmans

bij Frank Smeijers uit. “We hebben elkaar een keer getroffen tijdens een commissievergadering van de gemeente. Het eerste gesprek met Frank voelde meteen goed. Hij is duidelijk en dat geldt ook voor mij. De accommodatie moet 365 dagen per jaar open zijn, dat was een harde wens”, zegt Hurkmans op het terras van zijn compagnon.

Stichting Natuurpoort Someren

Het boscafé is de commerciële tak

van het project. De eigenaar van De Soete Inval, Frank Smeijers, begeeft zich op bekend terrein. Hij is ook al eigenaar van De Hoijse Hoeve in Someren en Innesto in Asten. “Frank Smeijers had eigenlijk een beter plan dan ik, maar hij miste het sociaal-maatschappelijke gedeelte”, aldus Hurkmans. Hij bedacht zich geen moment toen in 2004 door de gemeente Someren een wedstrijd werd uitgeschreven om invulling te geven aan het gebied rondom het Keelven. “Ik zag de oproep van de gemeente voor het sociaal-maatschappelijke deel en dacht; ik heb een netwerk van vrijwilligers om me heen, daar kan ik wel iets mee.” Het netwerk bouwde Hurkmans on-

Janez Detd vervanger op Nirwana Tuinfeest LIEROP - De Belgische punkband Janez Detd vervangt De Likt op het Nirwana Tuinfeest. De Likt moest enkele weken eerder al afzeggen vanwege een nekblessure bij de zanger. Janez Detd zal op zaterdag 19 augustus tijdens de 42e editie van het Nirwana Tuinfeest de vrijgekomen plek overnemen.

Janez Detd komt met een speciaal ‘Punk Rock High School’-optreden naar Lierop. Ze zullen geen eigen materiaal spelen maar het publiek in de watten leggen met een ode aan de punkrock. Een ode met onder andere nummers van Green Day, The Offspring en The Ramones. Mocht deze laatste band je over de streep trekken om het festival te bezoeken dan is enige haast geboden. De organisatie meldt dat 80 procent van de kaarten al zijn verkocht. De verwachting is dat het Tuinfeest nog voor aanvang uitverkocht zal raken.

A S T E N ONTHOUT | B E E K E N ONS! DONK

VOOR AL UW HOUT, Asten - Beek en Donk www.vanmierlo PLAATMATERIAAL, www.vanmierloschoenen.nl GEVELBEKLEDING

der andere op door al meer dan 25 jaar betrokken te zijn bij het project Bouwdorp van het jeugdcomité Someren en ruim 10 jaar bij De Ruchte. Hij werd zelfs Zummerse Mens in 1998. Hij richtte de stichting Natuurpoort Someren op en werd zelf voorzitter.

Eindelijk akkoord

Na het maken van de plannen gooide de gemeente roet in het eten. “Mijn plan werd niet geselecteerd door de gemeente Someren. Ik had zeker 1100 sympathisanten. Onder anderen: wandelclubs, Joek, De Ruchte, het jeugdcomité, IVN, KBO, Hermode, ’t Jasper Sport, Onis en vele meer.” Alleen al voor die mensen wilde hij de strijdbijl niet zomaar begraven. Nu dertien jaar later is het begin eindelijk gerealiseerd. “30 mei hebben we akkoord gekregen van de gemeente. Die zijn grondeigenaar en moeten beslissen over de plannen. We hebben een bomencirkel aangelegd en ook de vlindertuin is al af. Nu zijn we bezig met het graven van extra vennen. Met steun van de gemeente mogen wij als stichting met het waterschap om tafel om die vennen te realiseren. Het zand dat we uitgraven gebruiken we dan weer om een speelberg voor kinderen van te maken.”

EN DEUREN! Ook op zaterdag open van 8.00-14.00 uur

Houthandel Looijmans

0493 - 492561

Kerkendijk 32

verkoop@onthoutons.nl

5712 EV Someren

www.onthoutons.nl

ZIE PAGINA 4-5-6

Verbindende factor

De stichting zal nog vaker als verbindende factor optreden. “We zijn in gesprek met de stichting Het Kempische Heidenschaap om eventueel een schapenstal te bouwen zodat de schapen overdag natuurlijk onderhoud kunnen doen. We hebben al een proef gedaan, het eerste schaap is over de dam”, zegt Hurkmans lachend. De Belgische punkband Janez Detd.

Lees verder op pagina 3

ADVERTEREN op deze pagina? Bel.: 06-20737257


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 2 • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.

Osteopathie Arthur Bukkems nu ook in Someren Op woensdag 5 juli heb ik naast mijn praktijk in Maastricht een praktijk geopend in Someren op de Witvrouwenbergweg 10, bij Fysio-Fit ten Bokum. Via deze weg stel ik mij graag aan u voor. Na opgegroeid te zijn in Lierop studeerde ik enkele jaren geleden af aan de grootste academie voor osteopathie in Europa: The International Academy of Osteopathy in Gent. Direct na mijn studie ben ik gaan werken bij Rugkliniek Westhovens in Gulpen, een autoriteit voor behandeling van nationale- en internationale topsporters. Gezien mijn achtergrond als eerstegraads-sportdocent en fanatiek sporter gaat mijn specialisatie uit naar klachten aan het bewegingsapparaat. Denk daarbij aan rug- en nekklachten, voor andere indicaties verwijs ik u graag naar mijn site.

• Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761.

Als u beperkt bent in uw beweeglijkheid dan heeft dit een flinke impact op uw leven. Daarom heb ik gekozen voor het motto “leven is bewegen”. Graag help ik u om weer optimaal te kunnen bewegen. Boek zelf uw afspraak online op www.osteopathie-bukkems.nl of bel: 06-41365053.

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). Daarmee voldoe ik aan de vereisten voor vergoeding vanuit uw aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekeraar.

*Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring. *Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788 * Foka Deurne juli acties: alle fotolijsten 20-50% korting! Kerkstraat 8 Deurne, 0493-353102

PARAMEDISCH PEDICURE Reuma - Diabeet Orthese techniek Gecer tificeerde spor tpedicure

• (Ver)bouwen?? Jan Meeuws bouwbedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte. Bel 06 46278485 of kijk op www.janmeeuwsbouw.nl

• Gezocht: schoonmaakster voor gezin in Asten. Netjes en betrouwbaar. 3 - 4 uur p.wk. dag en tijd in overleg. 06-29538732.

Voor een afspraak, bel 06-53505061

Telefonisch bestellen ASTEN

M. Slegers • Kerkstraat 17 • Someren

Tel. 06-51826116

Rolstoel toegankelijk

BUDGETFIETSEN

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

BARBECUEVLEES

Dorpsstraat 100 Mierlo TEL:0492-663694 www.budgetfietsen.nl

verkoop

onderhoud

Tweewielerwinkel v.h. jaar 2017

DE NR 1 TWEEWIELERWINKEL VAN BRABANT • U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop van een lijfrente en U wenst naast een hoge uitkering een goed advies? • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige levensverzekeringen

Mr. H.C.M.

Looijmans belastingkundige

Nieuwendijk 70 tel 0493-440115

5712 EN Someren fax 0493-440116

START

ZOMEROUTLET

Tijdens de bouwvakantie geopend

Voor al uw andere vlees, kijk op onze site

www.vandenboschvlees.nl

SLA JE SLAG EN SHOP

Badmode t/m cup J Maat 36 t/m 52

badpakken, corrigerende badpakken, monokini, bikini, tankini, badpakjurken, bovenstukjes, Mix & Match, strandmode

Zjana bodyfashion •

Lingerie Speciaalzaak

Dorpsstraat 45 - Bakel tegenover Aldi met gratis parkeren voor de deur.

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

- Verstoppingen - Rioolaanleg - Rioolinspectie- Minigraver - Combi zuig/spuitauto - 24 uurs service

tel. 06-46744174

maakt TIJD voor KWALITEIT

Compleet verzorgd vanaf € 10,70 p.p. Vanaf 10 personen gratis bezorging

Broodjes & wraps pakket vanaf € 7,50 p.p. Ter plaatse door ons bereid in partypannen

www.donkersfood.nl

Tel: 06-12589796

• Eenvoudig geld verdienen www.easymoney-pj.nl 06 10308508 * Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

SUMMER SALE INLINE-SKATES & SKEELERS

20% - 70% KORTING

* SALE WEBSHOP WWW.THIJSSENSPORT.NL

Een nieuw plafond in 1 dag!

PLAMECO bestaat dit jaar 35 jaar en wie jarig is trakteert. Tegen inlevering van deze tegoedbon ontvangt u bij aankoop van een plafond, tot 31 augustus 2017, gratis een:

GRATIS

RESTANTEN VAN ZOMERCOLLECTIE 2016 EN OUDER

MET RONDE PRIJZEN!

Bakelsebrug 8a 5761 PM Bakel 0492-552685 info@vandijkrioolservice.nl www.vandijkrioolservice.nl

BARBECUE ALL-IN

NOG TOT EN MET ZATERDAG 15 JULI AS

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

WHD BLUETOOTH LUIDSPREKER

PLAFONDSHOW

(t.w.v. e 339,- inclusief montage)*

Geniet van uw favoriete muziek, volledig onzichtbaar via bluetooth vanuit het plafond. De luidspreker wordt achter het plafond geplaatst. Bediening via uw tablet, smartphone of pc. Luister b.v. naar internetradio via uw smartphone of speel uw eigen playlist vanaf uw tablet.

terwijl de meubels blijven staan

• Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan.

PLAMECO-plafonds: mooie plafonds, die ook goed klinken! optimaal wooncomfort * Made in Germany. Alleen bij deelnemende PLAMECO-vakbedrijven. Vraag naar de voorwaarden.

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juli, van 11.00 tot 16.00 uur • Voor elke interieurstijl. • Verlichting naar wens. • Uit één geheel op maat gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Plafondbedrijf WeRa BV, Zandstraat 22, 5683 PL Best www.plamecobest.nl • Bezoek onze showroom of bel: 0499 - 399106

* Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

STEVENS

TELEVISIES

UW (O)LED-TV ADRES!

ZEN!! ACTIEPRIJ onze Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 3

Politie start onderzoek naar reeks bosbranden

Natuurpoort Vennenhorst officieel geopend Vervolg van de voorpagina “Als je een plan hebt moet je meteen nadenken over het beheer en onderhoud, dat is essentieel.” In het najaar zal ook de parkeerplaats officieel geopend worden. “Dan hoop ik ook een concreet plan te hebben om een poort te bouwen. Die moet een aanzuigende werking hebben zodat er nog meer mensen komen genieten van dit natuurgebied.” Hurkmans wil liever niet meer terugkijken op de periode rondom de aanbesteding en het juridisch getouwtrek. “Wij kijken nu liever vooruit”, zegt hij.

Niet officieel

De brandweer probeert de brand vanaf de A67 te blussen. 

(Foto: Bram van Oosterhout)

OMMEL - De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van een reeks bosbranden in Ommel. De brandweer moest zondag maar liefst vier keer uitrukken voor brandjes in hetzelfde gebied. Ook maandagavond, dinsdagmiddag en dinsdagavond was het raak. Vermoedelijk het werk van een brandstichter.

door Maarten Driessen ​ et gaat om het gebied tussen de H A67 en recreatiepark Prinsenmeer. “We vermoeden dat er sprake is van brandstichting, omdat er gelijktijdig op meerdere locaties branden zijn ontstaan. We doen daarom onderzoek en zijn extra alert. Ook medewerkers van het recreatiepark houden een oogje in het zeil”, zegt een politiewoordvoerder.

Zeven branden

De brandweer was nog op de weg terug toen ze zondag om 15.30 uur konden keren voor alweer de vierde brand. Ditmaal was in het bos naast Prinsenmeer een stuk van 600 vierkante meter in brand gevlogen. Campinggasten hadden bij aan-

komst al een gedeelte geblust door er zand op te gooien. Bij de eerste brand rond 11.30 uur ging het nog maar om een paar vierkante meter. Daarna was het om 13.00 uur, 15.00 uur en dus 15.30 uur opnieuw raak. En daar bleef het niet bij. Maandagavond rond 21.00 uur volgde wederom een melding. Ditmaal ging het om een kleine brand die snel onder controle was. Nummer zes in de reeks ontstond dinsdagmiddag rond 14.30 uur. De meeste recente (bij het ter perse gaan van deze krant) woedde dinsdagavond om 19.00 uur.

‘Van de gekke’

Prinsenmeer staat ook voor een raadsel. Hoewel er geen direct verband met het recreatiepark hoeft te zijn, worden alle opties open ge-

houden. “We weten niet of het iemand van binnen of van buiten de camping is. Maar het is van de gekke dat iemand dit doet. Ik kan hier geen aanleiding voor bedenken”, zegt Jos Mennen, directeur Beheer en Ontwikkeling van de overkoepelende Oostappen Groep. Volgens Mennen wordt er vastgehouden aan een protocol waarbij meerdere medewerkers zijn gebriefd. “Zo wordt het gebied per fiets en per quad gecontroleerd”, aldus Mennen. De politie sprak dinsdagavond met een man die ook maandagavond bij de brand werd gespot, maar volgens de woordvoerder wordt deze niet als verdachte aangemerkt.

Deurnsche Peel

Momenteel vindt er ook een onderzoek plaats naar de brand in natuurgebied de Deurnsche Peel. “Maar vooralsnog hebben we hier geen aanwijzingen dat het om brandstichting gaat”, zegt de politiewoordvoerder.

Er zijn 29 officiële natuurpoorten in Brabant. Deze zijn aangesloten bij de Stichting Brabantse Natuurpoorten. Een natuurpoort ligt altijd aan het begin van een natuurgebied met fiets- en wandelroutes. Er is altijd een horecagelegenheid, voldoende parkeerruimte en informatie over het natuurgebied. Hoewel de Vennenhorst aan al deze criteria voldoet, hebben ze niet het officiële stempel Brabantse Natuurpoort. Er staat ook niet de kenmerkende stalen sleutel bij de ingang van het gebied. “Het

is een groeimodel, wij zijn nog niet aangesloten bij die stichting omdat we 26.000 euro moeten betalen”, beweert Hurkmans. Dit wordt echter tegengesproken door Leny van den Eijnden, secretaris van de Stichting Brabantse Nartuurpoorten. “De sleutel kost 13.000 euro. Vrijblijvend kan een informatiebord worden aangeschaft van 5.600 euro en het lidmaatschap kost 700 euro per jaar”, aldus Van den Eijnden. Toch mag Vennenhorst zich natuurpoort noemen. “De naam op zich is niet beschermd, het logo en beeldmerk wel”, zegt Van den Eijnden. “We hebben sinds wij een stichting zijn ook geen concrete aanvraag uit Someren gehad”, zegt de secretaris. “We vinden het jammer dat ze niet meeliften op de marketingstrategie. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen in Someren maar ook bijvoorbeeld vanuit het brainport-gebied van de natuurlijke recreatiemogelijkheid gebruik gaan maken”, zegt wethouder Gonnie van Bussel, die nog even benadrukt dat de gemeente het project niet subsidieert. “Wij zijn als gemeente een faciliterende partij, we geven geen subsidie aan het project.”

Werkgroep Dialect Someren SOMEREN - De werkgroep Dialect Someren is nog steeds op zoek naar woorden en uitdrukkingen in het Somerens dialect.

1. Strietse. Wie weet de betekenis van dit woord? 2. Oew bóks buult. Wat wordt hiermee bedoeld? 3. Ik heb m’n zaang strak. De betekenis is wel duidelijk, maar wat is ’n zaang? 4. D’n diene is t’r inne mi veul ilt ónder de voewt. Wie weet wat deze uitdrukking zou kunnen betekenen? 5. Bilhammer. Wie kent dit woord? Oitsmijter van de màond: Hai maint dettie iets meier is as ne raechte vaerkesstart.

Liedjes en gedichten

De werkgroep die al ruim 10 jaar bezig is met het vastleggen van het Somerens dialect, is ook op zoek naar oude gedichten, liedjes uit Someren en omgeving, boekjes en krantenknipsels. Heeft U woorden of uitdrukkingen waarvan de betekenis niet duidelijk is, laat het weten, dan probeert de werkgroep die te achterhalen. Dat kan via e-mail redactie@ dialectsomeren.nl of per post: Karel Velings, Amer 49, 5711KH Someren. Kijk ook eens op onze website: www.dialectsomeren.nl.

Provincie akkoord met maatregelen veehouderij

‘We worden als wisselgeld gebruikt’ uitstoot in Zuid-Oost Brabant op het platteland is afgenomen”, aldus de voorzitter. Driessen is teleurgesteld in de politiek. “Er is een dialoog geweest maar daar wordt niets mee gedaan. De berekeningen binnen de agrarische bedrijven zijn niet gemaakt om ineens zes jaar naar voren te halen”, zegt ze.

REGIO - De Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag na een marathondebat ingestemd met een pakket aan maatregelen voor de veehouderijsector. In 2022 moeten verouderde veestallen voldoen aan strengere eisen om stank en de uitstoot van fijnstof en ammoniak te beperken. Dit was aanvankelijk 2028. Ook besloot PS tot een onmiddellijke bouwstop voor geitenstallen vanwege gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

door Willie Thijssen en Boyke Joosten

nieuwe acties aangekondigd en ook rechtszaken en schadeclaims zijn zeer waarschijnlijk. De verwachting is dat honderden bedrijven in Noord-Brabant zullen verdwijnen.

Boeren in de Peelregio zijn fel tegen het pakket aan maatregelen. Vanuit verschillende ZLTO-afdelingen werden afgelopen weken acties gehouden waarbij boeren de ‘Minst gunstige onderzoek’ sleutel van de stal symbolisch inOok de ZLTO-afdeling Someren leverden bij de burgemeester. Dit gaf acte de présence bij het protest gebeurde onder meer ook in Soafgelopen vrijdag voor het provinmeren. Afgelopen week werd ook ciehuis. “We hadden eigenlijk wel tijdens een bijeenkomst van VVD verwacht dat dit er uit zou komen. Brabant in Deurne De partijen hadden een protestactie geal aangekon‘De berekeningen binnen het houden. Daar werd digd. Maar we hebde agrarische bedrijven ben laten zien dat tevens duidelijk dat de ideeën van de het ons raakt”, zegt zijn niet gemaakt provinciale VVD bij Henriëtte Driessen, om ineens zes jaar dit thema lijnrecht voorzitter ZLTO Sonaar voren te halen’ tegenover de lokale meren. Toch duurde VVD-partijen staan. het debat wat om Vrijdagochtend trokken de boeren een uur ’s middags was begonnen, ook vanuit de Peelregio massaal zo’n twaalf uur. “Als ik kijk naar het naar het provinciehuis in Den Bosch debat werden er weinig antwoorden om te protesteren. Ze vrezen voor gegeven. We hebben als agrarische hun voortbestaan, omdat ze vanwesector al vele stappen genomen. Ze ge de nieuwe eisen grote investerinhebben het minst gunstige ondergen moeten doen die volgens hen zoek als graadmeter gepakt. Er zijn weinig winst voor het milieu opleveook onderzoeken zoals recentelijk ren. Boerenorganisaties hebben al van het RIVM die aantonen dat de

‘Als wisselgeld gebruikt’

“Als agrariërs hebben we laten zien dat we het beste voor hebben met de natuur. We doen ook veel aan natuurbeheer”, aldus Driessen, die zich afvraagt waar dat naartoe gaat. “We worden als wisselgeld gebruikt voor de aanleg van wegen en industrie. Wat is de winst voor de natuur vraag ik me dan hardop af.”

‘Historische fout’

Brabantse boeren protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch.

De coalitie in de provincie Noord-Brabant wordt gevormd door VVD, PvdA, D66 en SP. Zij stemden allen voor de plannen. De verdeeldheid binnen de politiek en de samenleving is groot. Oppositiepartij CDA Brabant noemt het besluit een historische fout. De Brabantse CDA-fractie stemde tegen en diende een motie van afkeuring in. Verschillende mileuorganisaties reageerden nadat de plannen waren aangenomen dan weer opgetogen. Zij zien het veelal als een eerste stap naar een verbetering van de leefomgeving.

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Bezoekadres: Kerkstraat 2a | 5711 GV Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie: Boyke Joosten (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Asten) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Willie Thijssen (hoofdredacteur) T 0493-352606 | M 06-46017681

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur.

Bezorgklachten: T 0493-473578 of E advertenties@hetcontact.nl

Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


‘T CONTACT | donderdag 13 juli 2017 | pagina 4

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP, honden af- en aanmelden en verloren of gevonden voorwerpen.

Gemeentehuis Someren Bezoekadres Wilhelminaplein 1 5711 EK Someren Postadres Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon (0493) 494888 Fax (0493) 494850 www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Zorg en Ondersteuning (WMO en Jeugd) Heeft u ondersteuning nodig bij zelfstandig wonen of meedoen in de samenleving. En kunt u dit niet zelf of in uw omgeving oplossen? Of heeft u vragen over zorg voor jeugd? Neem dan contact op met het team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Of u kunt het contactformulier invullen op de website www.someren.nl/wmo. Een consulent neemt dan contact met u op. Contact: Telefoon: (0493) 494888 Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Email: someren@peelgemeenten.nl

Participatiewet Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444. Voor schuldhulpverlening kunt u terecht bij de Onis en de Lev groep en de gemeente Someren. Contact: Telefoon: LEV-groep (0493) 441 400 Onis Welzijn (0493) 441 245 Gemeente Someren (0493) 494 888 Website LEV-groep: www.levgroep.nl Website Onis Welzijn: www.oniswelzijn.nl

HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS OP SCHEMA De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Vergunninghouders zijn asielzoekers die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. Met deze vergunning kunnen zij doorstromen van een asielzoekerscentrum naar een woning om zo aan hun nieuwe start in Nederland te beginnen en plaats te maken voor de nieuwe instroom van asielzoekers. Het aantal vergunninghouders dat aan een gemeente wordt toegewezen is afhankelijk van de landelijke instroom van de vluchtelingen en de grootte van de gemeente. Momenteel loopt de huisvesting van de vergunninghouders in Someren op schema. Huisvesting De huisvesting van vergunninghouders die door het Rijk aan de gemeente zijn toegewezen, wordt doorgaans geregeld door samenwerkingspartner woningcorporatie woCom. WoCom heeft in beeld welke woningen er vrijkomen en zorgt voor de spreiding van de vergunninghouders over de gemeente. Eind 2015, begin 2016 was er een grote piek in de instroom van vluchtelingen. Hierdoor was ook de noodzaak voor huisvesten van vergunninghouders extra groot. De gemeente heeft toen gekeken naar de extra mogelijkheden voor het huisvesten van vergunninghouders bovenop de jaarlijkse taakstelling. Hierbij kwamen diverse locaties in beeld zoals het pastoriegebouw, een woning aan de Boerenkamplaan 175 (gemeentelijk eigendom) en de voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in in Someren-Eind en het pastoriegebouw in Someren-Dorp. Doordat inmiddels de instroom en daarmee ook de noodzaak is afgenomen, zijn uiteindelijk niet alle locaties ingezet. Met de inzet van de panden aan de Boerenkamplaan en de voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in is er invulling gegeven aan de vraag voor extra huisvestingsplekken voor vergunningenhouders zonder extra druk te leggen op het reguliere aanbod van huurwoningen binnen de gemeente Someren. Taakstelling In 2016 zijn er in totaal 48 vergunninghouders gehuisvest. Voor de eerste helft van 2017 was de taakstelling vanuit het Rijk om 15 vergunninghouders te huisvesten. Deze personen hebben verspreid over Someren een woning toegewezen gekregen, waaronder 4 volwassenen op de Boerenkamplaan 175 en een gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) in de voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in. Voor de tweede helft van 2017 heeft het Rijk 11 vergunninghouders aan Someren toegewezen.

De verwachting is dat deze taakstelling voor het einde van dit jaar gerealiseerd is. Integratie Wanneer vergunninghouders naar Someren komen, zorgt Onis voor de begeleiding. Onis regelt basale zaken zoals een kennismaking met de buren en de inschrijving in basisregistraties, maar kijkt ook naar de mogelijkheden waarop de nieuwe bewoners ter bevordering van de integratie verbinding kunnen maken met de lokale gemeenschap. In Someren-Eind is hiervoor bijvoorbeeld contact gelegd met de dorpsraad en inmiddels zijn via dit contact enkele vergunninghouders samen met de werkgroep aan de slag om het plein voor De Einder te onderhouden. De vergunninghouders zijn blij dat zij iets kunnen terugdoen voor Someren-Eind en dat ze op deze manier in contact komen met Nederlandse mensen. Naast dit soort mooie initiatieven gaan de vergunninghouders ook naar school en nemen ze deel aan de Taalgroep van Onis. De taalgroep is een wekelijkse bijeenkomst waar vluchtelingen die nog maar net gehuisvest zijn, onderling over van alles en nog wat geïnformeerd worden maar ook actief Someren en Asten ontdekken. Vrijwilliger worden? Voor vergunninghouders die vanuit het asielzoekerscentrum naar een woning in Someren verhuizen, is alles nieuw. Zaken die in het asielzoekerscentrum wellicht nog centraal voor hen werden geregeld, moeten nu zelf georganiseerd worden. En hierbij is ondersteuning zeer welkom. Als vrijwilliger kun je veel steun bieden. Via het vluchtelingenwerk van Onis kun je bijvoorbeeld aan de slag als Taalmaatje of Wegwijsmaatje. Op de site van www.oniswelzijn.nl vind je meer informatie over de mogelijkheden. Of je kunt contact opnemen met vluchtelingenwerker Henk Verbruggen (h.verbruggen@ oniswelzijn.nl, tel. (0493) 441 251 of Lindy Smits (l.smits@oniswelzijn.nl, tel. (0493) 441 244).

SPECIAL “OP WEG NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGER SOMEREN” Deze week in ’t Contact op pagina 6 een special over de maatregelen die de gemeente samen met waterschap Aa en Maas en De Dommel al hebben uitgevoerd om de overlast na extreme regen- en hagelbuien zoveel mogelijk te beperken.

Donderdag 20 juli a.s.:

INTAKE DE NIEUWE WINKELSTRAAT Op 31 mei jongstleden heeft een inspirerende introductiebijeenkomst plaatsgevonden over kenmerken van een goed functionerend centrumgebied. Aanleiding van deze bijeenkomst was de intentie van de Ondernemers Verenging Someren, Rabobank Peelland-Zuid en de gemeente Someren om een Nieuw Winkelstraat-In-Actie-Traject op te starten. Meer informatie hierover kunt u lezen op: www. platformdenieuwewinkelstraat.nl.

Burgemeester of wethouder spreken? Indien u een kwestie wilt bespreken met de burgemeester of een van de wethouders dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestuurssecretariaat, tel. (0493) 494 888.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

Vervolgbijeenkomst Op donderdagavond 20 juli vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de vervolgstap plaats: de Intake! Tijdens deze intakebijeenkomst wordt er geïnventariseerd wat goed is en wat nog niet goed is. En wat de wensen en verwachtingen zijn voor het centrumgebied van Someren-Dorp. Ook wordt gekeken

naar de huidige kwaliteit van het centrumgebied en de kwaliteit van de samenwerking. Meepraten? Wilt u ook deel uitmaken van dit traject? Meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar dnws@ someren.nl.

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Someren is benieuwd naar uw ervaringen met de ondersteuning in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarom is er een korte enquête gestuurd aan de inwoners van Someren die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo.

Doet u mee? Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen zodat we een goed beeld kunnen krijgen van uw ervaringen. Zo kan de gemeente kijken wat goed gaat en wat beter kan.Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

DORPSONDERSTEUNERS

OVERZICHT ACTIVITEITEN

De dorpsondersteuners zijn er voor u! Heeft u een ondersteuningsvraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuner!

Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horecainrichting, voor de komende twee weken.

In elke kern is een of meerdere dorpsondersteuners actief: • Someren-Heide: Ennie van de Boer/06-40434350 dorpsondersteuning@someren-heide.nl • Lierop: Anita Hurkmans/06-53668150 dorpsondersteuner@lieropleeft.nl • Someren-Eind; Cindy Manders/06-19221188 dorpsondersteuner@someren-eind.nl • Someren-Dorp; Moniek Hoeve/06-29085003 m.hoeve@oniswelzijn.nl en Loes van der Weerden/06-24844536 l.vanderweerden@oniswelzijn.nl

www.vvv-someren.nl

● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 15 juli LP café Outdoor Hotel Centraal 17 t/m 19 juli Bouwdorp Jeugdcomité 17 t/m 21 juli Militaire oefening 20 juli Midzomeravond 22 juli Egelpop D’n Egelantier 27 juli Midzomeravond Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888. Meer informatie over evenementen is ook te vinden in de evenementenkalender op www.vvv-someren.nl.


‘T CONTACT | donderdag 13 juli 2017 | pagina 5

EXPOSITIE “WIJ UIT SOMEREN NOORD” Woensdag 5 juli jl. heeft wethouder Gonnie van Bussel in het gemeentehuis het eerste onderdeel van het kunstproject “Wij uit Someren Noord” geopend. Het eerste onderdeel bestaat uit een expositie van gefilmde en gefotografeerde beelden van inwoners uit Someren Noord en uitvergrote foto’s van delen van bestaande interieurs in de wijk. De expositie schildert een portret van de inwoners van Someren Noord. Het geeft een beeld van de mensen die in het gedeelte tussen de Kanaalstraat, het Wilhelminaplein en de Speelheuvelstraat van Someren Dorp wonen. Zo is er beeldhouwkunst, schilderkunst en keramiek te zien dat gemaakt is door de inwoners van de wijk en zijn er bijzondere verzamelingen te bewonderen. Ook worden er filmpjes vertoond waarin wijkbewoners vertellen hoe ze in Someren Noord terecht zijn gekomen en is er een actieve wijkbewoner geportretteerd door een lokale filmmaker uit Someren Noord. Kortom, het is een vrolijke boel, een kijkspektakel waarin u via een omweg kennismaakt met de mensen en de vele gezichten uit Someren Noord.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Het kunstproject “Wij uit Someren Noord” bestaat in totaal uit een drietal onderdelen. In september dit jaar volgt een kunstkijk-tuinen-wandelroute en wordt er in gemeenschapshuis De Weijers een fototentoonstelling gehouden met foto’s van vroeger en nu.

Omgevingsvergunningen/ Wet milieubeheer

De onderdelen samen laten de gezichten van Somerenaren én het gezicht van Someren-Noord zien aan elkaar en aan iedereen die er niet vandaan komt. De makers en samenstellers van het kunstproject zijn Ine van de Ven (beeldend kunstenaar / cultuur coördinator), Tinus Derks (beeldend kunstenaar), Marlon Tielemans (docent / kunstenaar), Angelique van de Ven (fotograaf) en Josien van Geffen (fotograaf).

De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

RONDLEIDINGEN OPGRAVING GROOTE HOEVEN IN SOMEREN Vanaf begin juni wordt er in het plangebied Groote Hoeven aan de Hooghoefweg in Someren een archeologisch onderzoek uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van woningbouw. Na twee maanden graven wordt langzaam duidelijk hoe de bewoning en het landschap in Groote Hoeven eruit zag. Overal in het gebied is prehistorische bewoning aangetroffen. Deze bewoning bestaat uit een uitgebreid en langdurig gebruikt nederzettingsareaal van boerderijen met bijgebouwen en bijbehorende akkers uit de Midden- en Late IJzertijd (circa 500 tot 12 voor Chr.). Er zijn reeds diverse grote woonstalboerderijen blootgelegd. Daarnaast zijn er ook sporen aangetroffen van verkavelingen uit de Middeleeuwen en uit de eerste ontginningsfase van het terrein (vermoedelijk 14e-15e eeuw). Vooral de sporen uit de Late IJzertijd vormen een aanvulling op het reeds bekende bewoningsbeeld van Someren omdat in Waterdael bewoning uit deze tijdsperiode vrijwel ontbrak. Dat ze echter wel aanwezig moesten zijn, bleek al uit de meer dan 250 begravingen in het grote urnenveld dat is gevonden in Waterdael en dat meer dan 1000 jaar in gebruik was.

Rondleidingen Om belangstellenden te laten ervaren hoe het er op de opgraving aan toe gaat en om de resultaten in ogenschouw te nemen, worden er rondleidingen gegeven op woensdagmiddag 19 en 26 juli en op 2 en 9 augustus. Aanvang is telkens 14.00 uur waarbij verzamelt wordt aan de Hooghoefweg. Hier kan men ook parkeren op de locatie zelf. Tijdens de rondleidingen kunnen diverse archeologische sporen, waaronder huisplattegronden en vondsten, in het veld worden bekeken en wordt er uitleg gegeven over hoe men in de ijzertijd leefde. Meer informatie Voor meer informatie (bijv. over rondleidingen of voor het meehelpen op de opgraving) kunt u terecht bij mevrouw R. Berkvens, e-mailadres: R.Berkvens@odzob.nl.

HONDENBELEID: LAAT UW MENING HOREN! Hoe denken inwoners van Someren over het huidige hondenbeleid? Dat gaat de gemeente onderzoeken door middel van een vragenlijst die u tot en met donderdag 20 juli online kunt invullen. In het huidige hondenbeleid is onder andere geregeld dat honden aangelijnd moeten zijn en dat eigenaren de uitwerpselen van hun hond(en) opruimen. Ook zijn er speciale hondenuitlaatplaatsen en gebieden die verboden zijn voor honden. Aan de hand van een vragenlijst kunnen hondenbezitters en niet-hondenbezitters hun mening hierover kenbaar maken.

Enquête hondenbeleid Met behulp van een enquête via www.someren.nl/hondenbeleid willen wij graag in beeld brengen hoe u het huidige beleid ervaart. De enquête is online tot en met donderdag 20 juli 2017. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

TIJDENS ZOMERVAKANTIE GEEN SPREEKUUR POLITIE GEMEENTEHUIS In de zomervakantieperiode is er geen spreekuur van de politie in het gemeentehuis van Someren. U kunt dan op afspraak terecht bij het politiebureau in Asten, Planker 20. Via telefoonnummer (0900) 8844 kunt u een afspraak maken.

Bekendmakingen ● Vastgesteld bestemmingsplan Winkelstraat ongenummerd Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 29 juni 2017 het bestemmingsplan “Winkelstraat ongenummerd” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02016019-VS01) heeft vastgesteld. Inhoud bestemmingsplan Het bestemmingsplan “Winkelstraat ongenummerd” voorziet in het realiseren van één Ruimte voor Ruimte- woning met bijbehorende gebouwen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het

Beroep aantekenen Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan; - iedere belanghebbende, voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

ontwerpbestemmingsplan. De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op de volgende ambtshalve correcties in de planregels: • De woning moet worden opgericht in de aangegeven rooilijn; • Afstand carport 1 meter achter voorgevel. Stukken ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 14 juli 2017 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 15 juli tot en met 25 augustus 2017. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02016019-VS01. De plannen zijn tevens te raadplegen via www.someren.nl.

In de periode van 30 juni t/m 6 juli 2017 zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Berkeindje ongen., oprichten van een woonboerderij (30-62017); - Donksedreef 1, plaatsen van 4 containers (5-7-2017); - Kerkendijk ongen., kappen van 276 bomen (4-7-2017); - Kuiper ongen., oprichten van een bedrijfshal (30-6-2017); - Loovebaan ongen., verplaatsen van een uitrit van Kerkendijk 30 naar Loovebaan (6-7-2017); - Vaartdijk 34, wijzigen van een inrichting (OBM) (6-7-2017); - Winkelstraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (6-7-2017).

• Verleende Omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 30 juni t/m 6 juli 2017 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): - Haspelstraat 30, uitbreiden van een woonhuis (30-6-2017); - Hoeksestraat 18, brandveilig gebruiken van een gebouw (4-7-2017); - Kolibri 6, oprichten van een woonhuis (3-7-2017); - Kuiper 11, oprichten van een bedrijfshal (6-7-2017); - Randweg 1b, oprichten van een opslaghal (5-7-2017); - Vaartje 64, oprichten van een opslagloods (4-7-2017). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

● Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 22 juni 2017 een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door Gebroeders Swinkels Vlierden Holding B.V., Hazeldonkseweg 11, 5756PA Vlierden. Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen bekend gemaakt om op 13 en 14 juli 2017 op de locatie Nieuwendijk 120 te Someren met behulp van een mobiele breker puin te breken. Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke voorwaarden opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.


‘T CONTACT | donderdag 13 juli 2017 | pagina 6


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 7

Showroom: Langstraat 3-11 5595 AA Leende 040 2065104

RTING SEIZOENSKO 25% - 50%*

www.celestetuinmeubelen.nl info@celestetuinmeubelen.nl

AKTIEWEKEN

Ma - Zat 10:00 - 17:00 uur Zondag 12:00 - 17:00 uur

* op Celeste Outdoor

TEAK

LOUNGE

RVS

LOUNGE TEAK

Like

NATUURSTEEN

Voor particulier en groothandel • Webshop: www.celestetuinmeubelen.nl • 7 dagen per week geopend • Foka Deurne juli acties: Lenovo i3 laptop, met Windows 10 en 1000GB: 449,- Kerkstraat 8 Deurne, 0493-353102, • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152.

• Haardhout o.a. eiken en berkenhout. Meer info 0493-319691 of 06-23720617.

• Glaswol en Pir isolatie (Dupanel). Aan spotprijzen bij de Isolatiehal tel. 0492-542002.

• De sleutelbus Voor al uw huissleutels. U kunt bellen. Tel. 06-13050127

• Container te huur. Voor puin, snoeihout, zand enz. à €60,-. Brengen en halen in regio Deurne 06-46256440.

2E PAASDAG OPEN DAG cement cement

stenen stenen

isolatie isolatie

dakpannen dakpannen

HoutHout- en en bouwmaterialenhandel bouwmaterialenhandel zand

cement

stenen

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl 22x167mm zwart. isolatie betonvloeren dakpannen Hans Berkers, 0493-380229 of 16 jaar garantie op verf afwerking 06-29315869.

Hout- en bouwmaterialenhandel 90 Fraser Zweeds rabat €47,

22x167mm zwart. p/m btwop verf afwerking 16 jaarincl. garantie 2

Nieuwendijk 84 5712 EN Someren84 Nieuwendijk T. 0493 491 419 5712 EN Someren www.amaas.nl

Kunststofkozijnen Stijlvolle 90 Serredaken

€47,

Binnen- en buitendeuren

Albo, Skantrea, Bruynzeel p/m incl. btw en Wehkamp op voorraad Vraag vrijblijvend een offerte aan

Douglas hout

T.Voorraad: 0493 491 Nieuwendijk 84 419 • Glasheldere golfplaten 5712 EN Someren www.amaas.nl SVK golfplaten T.• 0493 491 419 www.amaas.nl Op bestelling:

2

Tuinvisie producten Stijlvolle Kunststofkozijnen www.tuinvisie.nl Binnenen buitendeuren Serredaken Albo, Skantrea, Bruynzeel

• Dakramen/koepels • Dakpannen • Glasheldere golfplaten • Dakplaten •• SVK golfplaten Stalen sandwichpanelen

Voorraad:

Douglas hout en Wehkamp

op vrijblijvend voorraadeen offerte aan Vraag

Tuin visie producten Kunststofkozijnen www.tuinvisie.nl Serredaken

Op Open: bestelling: ma. t/m vr. 7. -18.

u. 00 zaterdag 7. 13. u. • Dakramen/koepels 00

00

Douglas hout

• Dakpannen op voorraad plaatmateriaal meranti tuinhout plinten architraven • Dakplaten Diverse akties op Tuinvisie Tuin visie producten Diverse aktiesngop sierbestrating/schutting sierbestrati • Stalen sandwichpanelen

bouwhout

www.tuinvisie.nl

Open:ma. ma.t/m t/mvr.vr.7.7.-18. -18. u.u. Open: 00 0000 - 13. zaterdag 7. zaterdag 7. - 13.00 u.u. 0000

bouwhout bouwhout

meranti meranti

00 00

plaatmateriaal plaatmateriaal

Ook voor ruwe en/of geschaafde eiken planken voor binnen en buiten Michelslaan 7, Someren-Heide | tel. 0493-496270 of 06-22561498

www.eikenvloerke.nl

vanFraser 12.00 Zweeds uur tot 17.00 rabat uur!

00

buiten parket buiten parket

betonvloeren betonvloeren

kunststof kozijnen houten kozijnen buiten deuren binnen deuren kunststof kozijnen kozijnenkozijnen buiten deuren binnen deuren binnen deuren kunststof kozijnen houten houten buiten deuren

plafond panelen houten vloeren kunststof buiten parket plafond panelen houten vloerenpanelen kunststof panelen plafond panelen houten vloeren kunststof panelen

zand zand

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

tuinhout tuinhout

plinten plinten

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356. • Te koop: tarwestro nieuwe oogst 2017. Tel. 06-53127979,

• Wespennest of mierenoverlast bel 0493-688006. • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

FLORAPLEIN 2 - ASTEN - TEL. 0493 693321

W W W. B E R K V E N S - W O N E N . N L

SUMMERSALE!

Ruim 200 showroommodellen, direct leverbaar met hoge kortingen

VAN €3374,VOOR

€2199,-

Hoekbank, elektrisch verstelbaar

Eettafel in noten 210x100

NU

2 matras e

architraven architraven

CROOYMANS

dakbedekkingen

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Gebruikte banden vanaf €25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto's. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto's Haspelweg 37 Deurne tel. 0493-351552.

VAN €945,VOOR

halve prijs!

VAN €1655,VOOR

VAN €880,VOOR

€395,-

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer ✬ 10 jaar verzekerde Polygum dakgarantie ✬ Gratis dakinspectie ✬ Vrijblijvende offerte Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 info@crooijmansdak.nl

VAN €2070,VOOR

Set 2 fauteuils

€1195,-

Tv meubel in eiken

€995,-

Fauteuil in stof blauw

€495,-

39 229063

VAN €2449,VOOR

VAN €939,VOOR

Fauteuil in leder groen

Meubelen

€650,-

Slaapkamers

Relaxfauteuil 3 motorig

€1695,-

nl

VAN €1296,VOOR

Set 6 stoelen in stof

Woningstoffering

€875,-


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 8

2017 TOUR DE FRANCE

1 - 23 JULI • 104e editie Grote namen bij uitvallers; Das Tourspel op z’n kop Na twee vlakke etappes trekt de Tour de France vandaag weer door de bergen. Het peloton rijdt donderdag en vrijdag door de Pyreneeën. Het eerste deel van de tour kent veel uitvallers. Renners die ook bij veel deelnemers aan het Das Tourspel op het lijstje staan, zoals Richie Porte, Peter Sagan, Mark Cavendish, Arnaud Démare, Robert Gesink, Alejandro Valverde, Geraint Thomas en Rafael Majka. In totaal hebben 370 wielerkenners zich ingeschreven voor het Das Tourspel. Zij dingen mee naar de hoofdprijs: een racefiets van het merk Cannondale, beschikbaar gesteld door fietsenzaak Jarno Bakker. 1.

Inge Claessens ...................................................................................... 1785

Tour de France acties bij Auto Sinnema.

2.

Susan Spierings ..................................................................................... 1750

Maak kennis met ons bedrijf. Wij zorgen ervoor dat uw auto in goede conditie blijft!

3.

Sophie van den Boomen...................................................................... 1741

4.

Marcel Versteegden .............................................................................. 1717

5.

Benita van der Reijken .......................................................................... 1687

6.

Gerard Raijmakers ................................................................................. 1682

7.

Ronnie van den Akker ........................................................................... 1656

8.

Frans Vestjens ......................................................................................... 1652

9.

Rene Manders ....................................................................................... 1650

10.

Adriaan Adriaans ................................................................................. 1635

De gele trui aanbieding; De nieuwste Kia Picanto 1.0 Comfort Pack. Voorzien van o.a; Airconditioning, klapsleutel met afstandsbediening, el.bed.ramen, metallic lak, in hoogte verstelbare stoel, el. verw. – en verstelbare spiegels, stuurwielbediening audio. Van €13.920,-

voor €12.750,-

rijklaar! Inclusief 7 jaar Kia garantie!

De etappe winnaar; De mobiliteitspas 24/24 Met onze Mobiliteitspas blijft u in binnen- en buitenland altijd mobiel. 7 dagen per week 24 uur per dag. Vraag naar onze voorwaarden.

Winnaar bolletjestrui; Suzuki Vitara 1.6 Exclusive navigatie trekhaak two tone uitvoering • Hatchback • 2015 • 46.345 km

€18.495,De tijdrit winnaar; Kia Venga 1.4 CVVT First Edition • MPV • 2015 • 38.650 km

€17.949,Is uw airconditioning in goede conditie?? Voor slechts €69,- krijgt uw autoairco een servicebeurt zodat u lekker fit blijft onder alle omstandigheden. Voor meer info; www.aircoservicesomeren.nl

Heuvel 15 • 5712 EH Someren • Tel. 0493-472223 www.autosinnema.nl • info@autosinnema.nl

Zie de website: tourspel.daspublishers.nl. Het Das Tourspel is van uitgeverij Das Publishers en fietsenzaak Jarno Bakker Bikes & Repair in Liessel. Zie de website: tourspel.daspublishers.nl. Das Publishers is de uitgever van Weekblad voor Deurne, Peelbelang, ‘t Contact en Weekblad voor Gemert-Bakel.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 9

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Totale opheffings/leegverkoop kortingen 50-100% (dus gratis). Kringloopwinkel 't Een & Ander. Alle meubels, antiek, kleingoed enz.. Lindestraat 38 Asten. Open: alleen 's-zaterdags 10.00-17.00 uur.

• Overlast van ratten, muizen, zilvervisjes etc. Bel 0493-688006

• Magazijn opruiming bv: Wisa inbouwreservoir + drukplaat nu €159,95. Toiletbril softclose/ quickrelease nu €34,-. Heel veel showroom opruiming. Kömhoff sanitair Schoolstraat 37 Meijel tel. 0774661540.

• Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne • Te koop: tarwestro nieuwe oogst 2017. Tel. 06-53127979,

• Per direct te huur: ruime vrijstaande woning aan Hazenpad 21 te Asten. Grote tuin, ruime garage. Zonnepanelen. Niet-roken. Huurprijs: €1295 per maand. Interesse? 06-12354579 (na 18.00 uur).

Strohuls 89 te Asten

Met oog voor detail

DAS

Moderne middenwoning met tuinberging

Koopprijs € 142.500,- k.k.* * Met 25% Koopgarantkorting.

Inhoud Perceel Bouwjaar Type Slaapkamers

e EXTRA servic Wij bieden u aan en kwaliteit : d van Medical Healthy ® op het gebie HÄLSING

Publishers

®

HÄLSING

®

Interesse of wilt u meer weten?

®

HÄLSING

DEURNE wint D’n Bogerd oi Peelland Kersttoerno

IJsbeeractie De Speuldries

el Deurne Wereldwink jaar bestaat veertig

LADVOORDEU

nu 8 ja

17

Geldig donderdag,

3 x 500 gram

zaterdag

eigen keuken

€9.80

poten

Gegrilde kippen 5 stuks

€6.50

BAARS, KEURSLAGER

VAN DEURNE 20, 5751 HE Stationsstraat Fax 0493-312638 Tel. 0493-312638, .keurslager.nl www.vanbaarsdeurne keurslager.nl info@vanbaarsdeurne.

ANTOINE

d aan Laat uw onderhou over een specialist

Wek

eli

jks

reg

PEELB Liessel ACS Werkplaats 5757AL Liessel 44 49 Tel : 0493-34 sel.nl www.acs-lies

5 halen 2 betalen www.jolinkids.nl Deurne Industrieweg

45,

3

Burgemeester

Hilko Mak tijdens

raak in de volle

zijn nieuwjaarstoesp

hal van het

(Foto:

gemeentehuis.

Nieuw geope pand Een Aarde nd

ester Hilko Mak

Nieuwja

Kerstw ens Beau in vervul ling

geten’

burgeme arstoespraak

we ‘2014 zullen

3

niet snel ver

tot normale te brengen weer terug kijk ook met een warm uitgede Ik proporties. op de gevolgen van de zijn toespraak in stond tijdensde de vliegtuigramp gevoel terug ke vliegramp voor Zo juli vergeten.’ breid stil bij Oekraïne: “Op 17 . Ondanks verschrikkelij ja snel zullen 1 javan gemeenschap de dat we niet , die ver van eenkomst op in de het oosten Neerkantse grote verdriet en jaar geweest nieuwjaarsbij keer zelf heel erg kwam de vliegtuigramp ‘2014 is een tijdens de bijeenkomst was dit het immensdaar heb gezien en toch ineens Wals uit DEURNE Hilko Mak jaar. De ons plaats vond, de twee overvallen van intens pijn die ik gehele familie momenten begon burgemeesterop het afgelopen onder meer in op heeft geslagen dichtbij. De gevoeld. Op de gemeenschap van hierbij omgekomen. . Mak ging benuari zijn terugblik die diepe wonden We door zo’n 150 Neerkant was scenario kun je gemeentehuis verdriet heeft kracht getoond. werd bezocht politiek, het hal van het en de vliegramp in Oekraïne zijn in zo’n kort ondanks In geen enkel . De bijeenkomst Neerkant vanuit de dit allemaal stellen dat in Walsberg gemeen gemeenschap vertegenwoordigers denken dat binnen onze gemeendie er zijn mogen gerust onon in de Neerkantse en de zorgen geDeurne, vooral tijdsbestek Het is bijna het verdriet er als mens en als juwe inwoners vanven en het bedrijfsleven. het juwegemeente schap kan gebeuren. overval bij geweest, westerker van zijn geworje hierop als dat verenigingsle door de brute aan de Milhezerweg. mogelijk om Mak gaf aan geburgemeester meenschap maar een n ke ben ik als liersechtpaargebeurtenissen hadden voor te bereiden.” jaar was nog den. Daar geconverschrikkelij deze gebeurtenisse Mak: “Het veiligheidsDeze twee d met op.”Naast ondanks dezehij met trots en voldoeop het veiligheids toen we werden overtrots oud impact week doe ik ook geconfronteerlukken een grote een gewapende beurtenissen en in het bijzonder is Deurne op 2014. “Dit verkeersonge Nog voordat fronteerd met gevoel in Deurne De burgemeester boerderij ning terugkijktwe als gemeenschap Bivakweg. diverse zware val aan de hadden verwerkt werbrand die een zo k in de Walsberg.” vooral omdat een e egrote ke gebeurtenisenW tijd verwoestte, we dit goed 28 maart opgeschrikt frustraties deze verschrikkelij een mum 9 van zijn emoties, Mak. den we op banen g in ng 5 a sen met al r memoreerde ht in goede hoogaa L en media-aandacleiden. Onder J C T. N 3 heel Nehebben kunnen O N TA op pagina de ogen van ons ge. H E TC Lees verder spanning met gericht is het W ons W W derland op rust te bewaren en alles lukt om de

u 8 jan

WEKEN!

BTW VRIJE

015 ari 2

2

OP GORDIJNEN

201

k We e g 1 gan

5

2 EL.NL

RTBAK

GEME

de

gem

een

te

Gem

ert

-Ba

kel

.WEEK WWW

stijn

erpleinfe

e Wint Best toe tot nu rijd GAC or edst Indo iekw atlet

in r Elzen ersta den t Sup such a van Laur land Deutsch

aan erhoud ond ist over uw Laat special een

8 jan ua

WWW.P

4

Sint Jorisgi lde bestaa t 555 jaar

Jaarg EELBEL

ri 20 15

We e k ang 9 3

ANGON

2

en keuring ud APK k onderho sel periodie ats Lies

LINE.NL

11

BTW

Veel sportie bij Jasper velingen cross

N! WEKEANG BEH r VRIJE profitee EN & DIJN

OP GOR

5 hal 2 bet en alen

t oms eenk

en en langs snel op gordijn 17 Kom korting loopt t/m 21% van . Actie & behang januari

2015.

.

www.jolin

IN

el

kpla AL Liess Wer ACS at 117, 575744 49 dstra 0493-34 el.nl Hoof Tel : .acs-liess www

5 Negen de Maneg editie evoetb al Asten

Deurne

extra

in het

tje gezet

zonne

rsbij eens

e

| 5751

XZ Deurn

48 het elslaan en uit Streuv Stijn mens niet minvohet te groepdie uit het hebdie usias dorp, lijnen cht, dan entho ffende omst beda het tsautos.nl Zie pagina betrewillen doennu. Korte Zie www.marksmi pagina jaarsbijeenk nd iets SMITS Opels e de MARK en was 2 der dorp. Ook uit JONGe De Rips nieuw 3 igde Alals iema ld ster bliktief . . . . . . . . . . .2001 APK GARAGE - teL. Keuze . . . . . 0493-342144 - LiesseLairco s de 74 ablauwmetallic, rige ze hier; en gebe Pearl, r van kond relat . . . . . . . . .2002 emee hoofdstraat Astra, 1.6i, 5-drs., Opel airco . . . . . . . este oord spreker,woorn tijden grijsmetallic, ben er mete burg ng die rking 5-drs., Edition, . . . . . . . . .2007 eme e 2015 grijsmetallic Opel Astra 1.6i, werde de januari rs bepe 10airco, isseli Edition, werd eld.” De Burg openingsw model, 5-drs., t/m . . . . . . . .2003 met raagd Aanbieding 2014 ishe “De vuurwerk ............ Opel Atra, nieuw de eerst jaarw 5-drs., Njoy, grijsmetallic. gereg op de pen is. GEMARINEERDE ente In hetntator in werd reen van . . . . . . . . . .1994 Publ rg, aan al afgev maar Opel Corsa 1.2-16V, ............ ES VERSE wit. . . . . . . . . , ewas, zes 5-drs., Swing, terug verlo de waar . . . . . . . . . .2004 preseKnijnenbu BIEFSTUKREEPJ de geme inDe talent Opel Corsa 1.2, burg . me altijd rg Markt token tegen ht H.O.H. Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . 65 WORST 5-drs., 10 Winkelcen . . .2003 st van eid voor rustig de perio ontbert “Ik heb Knijnenbu ........... Opel Corsa 1.2-16V, was ernac on voor Rips” en afges trum Midas 75 100 GRAM lijkh rs te nkom te Tel 0493-6928 Essentia, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . .2007 ; dat midd en de van t word den: om het gewo van De lde hij Opel Meriva 1.6i, Asten moge oude jaar in bijee airco, grijsblauwmetallic Na 81 erk weer . . . . .2001 Beheerders GRAM 1.6-16V Temptation, 500Meriva e Een en weth airco . . . . . . . jaars verte keer moch nageleefd Opel waarburg staat is hij baar. uurw omstreken. EN FONDUE KIJK OP WWW.VANGOCH.GILDESLAGER.NL . .2002 VOOR GOURMET Elegance, grijsblauwmetallic, Rips. Zeilberg en van Den Draai bereideze t or............ .” merk sierv gewoon Opel Zafira 1.6-16V, delijk dat ter. Dat ingswoord grijsmetallic de nieuwDe emeester n het nieuw Zeilberg, van. ....Goch Anita .2001 producElegance, airco, hers.nl goed Jan enPeel ............ .0493-312385 nSlagerij Opel Zafira 1.8-16V werd Eik in De Rips moch 2014 – DorspraadDen Draai het hoort uur er veel mooi open mees Deurne Tel.: 72blauwmetallic. Comfort, airco, Dehapjes van Zeilbergse ZEILBERG en vaak . . . . . . .2007 op van en same , MiraJan vond bij D’n van burg den zoals zijn zijn datreceptie Martinetplein zijn door Agrapublis ............ Opel Zafira 1.6-16V Zeilberg en januari een KC en d, grijsmetallic was In werd hoofd airco, ge Extel daga Cosmo, rend tenhet Agrarisch zondag 11 te die geschonken n . . . . . . . . .1998 .das e terug dag d Opel Zafira 1.8-16V ............ van ezak enrij om colle te wens - Dins gehouden Jubile reste s opgeruim trots nieuwjaars blikt Zeilberg. ijven www Pearl, airco, grijmetallic in in zijn . . . . . . .1998 het boven verzorgen risch Zeilberg.Franka Vriens: “Het ............ Opel Vectra 1.8-16V Hij eenkomst Bedr t gemarkeer rs Anke Hoppop een veel voor ............ aan akel van r en nieuwjaar edde netje de DE RIPS wit . . . . . . . . . . . . . .2004 wil dak nieuwjaarsbijuur is Den Draai middag, die eren. Open Roël ers Bestuurslid ............ oude Opel Combo 1.7D, ert-B elkaa gen beste acht in grijsmetallic reop12.00 vrijblijvende het nieuwe ganis bij de hoogtepun verlaging Comfortline, airco, weth Ruiter, partn . Er was bijeenkomst Gem rs om gelukkig uur ngen Vanaf die aand iezin ster wordt een VW Polo 1.4-16V jaars uur, za. 8.00-18.00 open. De is vanuit ieveli gekregen oede drie en als dden nieuw moesVerkburgemee 2014 ussie is, de ma.-vr. 8.00-22.00 de de waar da ders en hun iedereen wone en, een georganiseerdgsverband Den Draai, Openingstijden: schu vermcarde nieuwe impulsgeserveerd, noem stipte Rips aanover erd en de Veel sportrcross De blik oppietendisc De Rips heeft een Beve en te Dorpsraad moet . voor enkomstluiten in samenwerkin hapjes gevo . Hij zen, in De SMITS noot daar n Zeilberg en toespraken g deedaal in MARK producten. en er worden terugzwarte dprij n niet IS, ebola aïne. werd bij Jaspe hand gstellingbij binn t aans nnen de gaan che r Agrarisch Het trainings Zeilbergse ingan helem de houte s - teL. 0493-342144 n APK GARAGE Oekr Er zijn geen aantal tafels strate kritis n. “Maa over nd. gemaakt van 74 a - LiesseL de ert-Bakel van de gron belane, want al directe bego Zeilberg. veld van allee rs jaagt groot een valle el de Eik al Ommels apte -op veld letterde hoofdstraat 17 in el.nl zich verniet ren KC Deeeniedereen van tafel advertenties zijn Vinken ekers druk dan gepla Gem elbeelden MH- meer dan rde hij e Slege even gekn maar er wordt cepti Hoewdat D’n zou (Achter tbak grote 13 jaar hebben voorgePeel aan vond bewa een zodat was gedie nog ngebied de van Aanleveren René bezo elkaar later emer r asten@t l citee Het afgelopen zijn met met Caravans) gruw neergezet, liet Om de ten vana den en na t met “Dat Door veranderingen In Dennen is In wat inkids.n es”, voorg lssfee kan lopen. levendig jaar reven sfeer bur” elefoonm het ot hij. tafel schillende bestuur en het beheer drom breng dijk. naar www.jol ramp land dusen selfi der. aadsver45, Deurne het buite kan tot dinsdag de rij.ches ook een nava apping gesch erden keer. we kblad niet kerstaken.nl En en genot 0493-67 te kijken op Industrieweg daan in het ren .wee terug eeuwfeest. Beiden hebben “Een 17 miljo m-Alexanenter gaan en”, besloandereRips passe issen spee overk pershol stondren, geours el in 0262 Kunst een flinwww naar een 14.00 uur van Den Draai. elf rling met een fantastisch r Remb maar g Wille de geme Van Zome hebbvoor eenover De gebeurtenen beDen Draai heeft te kijken doen Streu nog geheenkomstZome n en de kasten en van Onde stilgezeten. uit Deurne (l) gehad, de samen vooruit kansen en ideeën eid en de edde van Janse ing onde konin blik op we filmpje ten, igingen , waar zaal . Bij binn Avrotros. Jelle Marinus kan opknapbeurten overbodige spuljaar met voordeurne.nl omroep afsch ke elkaar Lever beste Jan van nieuw Liessel (r) en emen voor uit Bert terug ngen kort even vrouhet www.weekblad huld ester is het belive-uitzenJunior Dance leden Muamba e veren de revue ners zijn opgeruimd worden hapzien wat eenieder Zo kan volgensaan een tv-danswedstrijd de live-shows. De eerste maar de 23 grijk dorp van inwo DEURNE - Haron kiezi acht aan raads en en 15 mei alle Tussendoor geme tesecretar T mee aan de len geruimd. worden TO het trots n. door naar betekenen. paginaa auditie gedaan, mann die op ciële pagin als dansduo eenaand ardeerde Zie en belan meen Zie hebben apart ze als duo verder gaan. na de auditierondes de blijke NG stuur fris begonnen rs offi gegeserveerd.” ling en van jes als De nieuwjaarsbij uit De twee zijn februari. De jonge dansers uw t De KORTI oude drijv een nieuwe verde de live-shows nieuw jaar. open voor iedereen elingwas gewa moch de mogen naar Deurnenaar Davy Denkers ding is op 27 50/50bij de wethwerden.1 juli werd uit opnie wiss Rips dat ze door van komst staat ASTEN in 2003. jury gaf aan tijd werd onder leiding van zijn geboren wen talleerd 6.1 op van een raak uit De ge jaarhet filmpje jaar 2014- Kynolo Beide talenten In zes dagen Met succes. van jkse toesp ren. geïns van Peel eeld af met genvereniging jaar. Voorzit tief rusti nen dansact bedacht. een recepti (KC) de start d als voorbkingen. Relahet verto de jaarli van Zome een nieuwe ter Rob GRATIS Asten uit voor e. In 2014 Peel sluit Midas noemsamenwer Na tijd voor ster Jandering jaarsbijlocatie Verdonschot ntrum op 9 januari bestond 3 te openen Bij 881 a Winkelce emee Aan het hoopte vele het burg waar nieuw De Rips. 10 de honden elke het : “Maar pagin ontvangt Tel 0493-692 in Verdon eind van Markt ppen 2015 van sprak zijn op dewas in een van verenig jubileumr op dat is het jubileu de schot helaas ing vijftig mjaar 17 februari aan boodscha den hun verde je nog had dat begroe lange oprit er waar eld €5 Hij niet gelukt.de deuren t. elke met dinsdag het best Lees UW NIEUW ten • Bij van hikt tegen bezoek gereg e keer op zich elk en zegt Verdon spaarkaar t IE de mani u tot in de van NOG NOOIT beer en volle ” ers. Eentwee honen NoG omst derd spaarkaar is een één zegel. het formaa heeft LIESSELNooit volle € 9,95 schot. gaten houden word ttend LiesseL iNIN zegels eenk was de organisatie van hen twijfeld weerhoudt van een€ 2,95 - -schaar of GEWEEST ties GeWeest a t van • Vijftien klein hij samen metAchter zijn van mes, ”, van een inbreke inlevering Het hek. Maar en de recep een ontze een ijsLind ???? naar het • Tegeneen bijbetaling klimpo kwaliteits rs ongehondenhondenpensionzijn vrouw huis “De door R ES ks, door u een keuze. met schijn geen op de dorp ging over nendijk training op hun VOOR UW men. rgd oo Mon o een aarden vlieg tje liggen. bedrieg ontvangt e naar tussen sveld aan OPEL-SERV gemak waar www.ma kwaad, geno voorbereid -accessoirde actievoorw en t. ‘’Hij het Asten s Radi r, Een hond in het enkele onderd APK GARA ICE de DenKeuz rksmits en verzo die kleine , Hood - 20.00 doet en Liessel. Kijk voor 0.nl/mess Oude 08.30 - 20.00 zonnejaar e uit autos.nl en: Puuu word olate n, Texa hoofdst stuursli eel van een is steedszonne www.c100 Opel GEJONG schaftk 08.00 18.00 moet Astra, 1.6i, ert, Openingstijd MARK t/m donderdag 08.00 - 18.00 Het begon raat d Nanda Choc Joha dens s bij vaker 5-drs., Pearl, gezin, eet 74 ablauwmetallic, een verenig Opel Astra 12.00 Habraken Maandag SMITSs - LiesseL e Opel Ghem Circu naar Thoer. zegt be de 1.6i, 5-drs., een Vrijdag Johan lein 4 & Bas, airco - teL. beEdition, zo belang ing als Opel Atra, sveld 13 groepjevijftig jaar En dat Zaterdag C1000 . . . . . 0493-34214 zoek ‘n roll en van erhof. staat ert grijsmetallic, ...... nieuw model, Zondag Heusde Wilbertsp maakt Ommel Caravans) Laat . . . . .2001 Op airco . mensen geleden Sint Opel 4 worden rijk. ZowelKC De Peel ond 5-drs., Edition, Corsa 1.2-16V, .... uw BK BAKEL met ‘t Ridd stelling n en Deurne Vinken .nl agav van Gemmuairco, grijsmetallic. . . . . . . . . . .2002 er, Heer 5761 onder uit Asten, 5-drs., Njoy, en Rock ook Opel Corsa “Want opgevoed. hond als t voor (Achter shonde grijsmetallic. houd. . . nmaken tje en een Bunk 1.2, 5-drs., Zes s bij tentoon met - Vrijd tie . . . . . .2007 kran het baasje n. Zij speci Swing, ...... Opel Corsa telefoo De Ik, Dien honden het baasje café’ wit. . . . . . . . . . aan deur. eredi deze ERT kwame tentoons en 1.2-16V, ...... alist ...... en beslote stelling moet asten@ poep 70262 5-drs., Max, . .2003 ...... Opel Meriva doet nooit Gij& GEM de Wintvoor de over zes een over ...... leren op te en steedsn elkaar airco, grijsblauwmeta een a 7 van de band 0493-6 ...... 1.6i, Essentia, een café n om samen om de ruimen . . .1994 Opel Meriva met n voor en of het iets reid grijsblauwmeta llic. . . . twee gt Live tegen 1.6-16V ...... ten om in Asten. iteit op pagin over baasje fout, het . De hond 2015 tempete trainen zorge llic. . . . Temptation, .2004 Opel Zafira zegt Verdon ...... Kijk informatie Swin e acts versp ert iets airco, grijsblauwmeta gaat erom ...... 1.6-16V, e jaar water en een , kwalbedraagt verenig een club Daar werd in . . . .2003 Elegance, Opel Zafira ede verenig schot. tolereert een e grijsblauwmeta in Gem siteit llic . . . alle ramma. 1.8-16V zikal of niet”, . . . . . .2007 club in ing groeideop te richtenbesloElegance, het nieuw oken llic, Opel Zafira l. Met vriespunt Entrealle deeln . zalenmet diver jaar uitgegring in Met 228 airco, grijsmetallic airco . . . . aanmer 1.6-16V . prog gespr zo ...... nnen en ing. Die de eken leden t die KC Morte het Comfort, hard, . .2001 Opel Zafira afgelop d te worden king toe doet. airco, blauwmetallic. . . . . . . . . . oeid is dat 1.8-16V rs bego in De ren rond kan gerus houwers k ...... en vijftig avon kale belevdan zijn te bezoOptrealles wat Cosmo, . .2002 Opel Vectra . Kynolokwam om de Iedere tot een club pret eratu ...... airco, grijsmetallic geveer ...... 1.8-16V toesc en, muzie te maken 65 duike zondag . . . .2001 tussen gie staat een muzi euro ens en zalen uur. Pearl, airco, 120 honden die Opel Combo APK ...... min de vijver 300 bij Vijver temp ...... grijmetallic kleine 1.7D, wit komen er ...... voor rond 250 tot toe te wens een KC mensen en heeft met ...... . . . . . . keurin 5,00 e café’ is om 20.00 .2007 uiten VW Polo en Een jaarsdag en hun ...... ...... onon het niette 1.4-16V . ...... perio te worden (ras)hon relaties EL en Comfortline, Met iedere . . . g en . . . . . . . .1998 ging baasjes ang n, daarbhet strand mend diek Openingstij airco, grijsmetallic. . . . . . . . . . . den. Om wens nsoep werd jaar. zich MORT op Nieuw voor wissel...... op aanv grade onder het DE die den: ma.-vr. . op Kynolo tot de moest de w .1998 ...... De duik à 5 sneeu en de van r de beste erwte Slits (l) ...... houd 8.00-22.00 ACS Werkp . . . . .2004 gisch Raad van vereniwaren e frisse r rond 4 s uur, za. n wonn Gebied APK de start elkaa jes en 8.00-18.00 Beheer Hoofds de geldvoldoende GARA 117, laats Liessel ratuu knisperendijskou namen e drank s en Demi ginge de Laar) uur wenden hoofdstr traat GE van . Er volgens en daaromleden en voldoen Peter a te water baat , warm MARK 5757AL laagje n van een aat 74 Tel : Johan id te a - LiesseL is KC : 0493-3 SMITS Liessel kende Verdonschot De Peel worde enhe vuurkorven uik. Maude boerk r. (Foto - teL. 34 4 44 verenig www.a 0493-34214 oranj duike ne, Asten ing in de enige nu de gelegterras, Nieuwjaarsd cs-liess 49 4 de in een en de Toch erel.nl verkle IN lige verkleed op het heeft Someren. regio DeurNOOITiN T?? gezel zijn geschie deze ?? NOG Nooit NoG een rkenbaar meest ludiek gevesti GEWEESt boven denis gde LIESSELGeWees onhe voor de NIEUW H LiesseL Al jarenhet hoofd nog nooit club in W E gehad. VICE een dak beker accomm probee NIE

NOOITiN NOGNooit NoG ?? GEWEEST?? LIESSELGeWeest LiesseL

H

ET

ers op tv

Jonge dans

IEUW

N UW

A

komst Zeilberg 1

Nieuwjaarsbijeen

2

e jaar

het nieuw Proef 11

Industrieweg

Het

Mens

NIE U

merse

s Zùm

er Kuijp

en burgem

jaar

fris

nnen

bego

*

AD HET

Trudo

!!

T

haar

Samsung

KOM NOU

Re

KOM NOU

AD UW OPEL-SER HEUSDE R E S VOOR dag 10 N - De Heusden .nl n) s tsautos gaat overjanuari de premièrse toneelvegehandivan Deurse arksmi 144 e Opel .2001 Erik Wessels en, Marius reniging ..... raakt steeds e vanmet www.m ..... JONG t.e. L. ... 0493-342 - teL. het bezorg .2002 Onderlin doen Lairco n. (Foto: en stuk en ..... ndie bij de jden e uit zijn baan ..... Liessec, Levering - LiesseL g Kunstge Veltma ..... sociale dieper happe in 74 ablauwmetalli . . . .2007 airco Keuz Pearl, kwijtraakver- onder eester ère zijn boodsc ..... nesten aflegg not dienst. n,demaalti 5-drs., traat 1.6i, heeft grijsmetallic, grijsmetallic Rembou aan .2003 t. Hij zegt Opel er voorstel menseZijn zoeken door Astra, iensten hoofds ..... zater- . . . . d week foutieve ..... rs.Edition, capte en18enjanuari. niets 1.6i, 5-drs., HetEdition, airco, huisbe lingen geweten rhou ense gaat ..... 5-drs., verhaal en spand . . . . .1994 speelt en verzonn Opel Astrategen kinder Hart van sociale Alle voorstel op ..... model, onde zondag zijn Njoy, Somerw. Ook hem uiteinde grijsmetallic. . . . .over ..... drie vrouw i hand. de en nieuw . . . . .2004 uw uit 5-drs., ..... Opel Atra, 11 lingen opgaven ..... euro, voorHeuze n zij n. . . . .en allerleaantijdens tallic. 1.2-16V, wit. .ialist ungalobijjanuari, Laat dagjes en lijkOpel . . . .2003 Corsa parten. de Kruisb Swing,te doen hebbe info: ..... Pastoorbeginne n om gtzaterdag airco, grijsblauwme . . . . . . . richten Naspec okgheus 1.2, 5-drs., men kleinkindere deMax, 17 Corsaeen Arnoldst 20.00 Rode begeleidster premi- tallic. . . . tallic . . . . . . . . .2007 5-drs., premi ijen verzor in de alsden.nl. 1.2-16V,en raatmet eenuur inOpel januari rs’ lijst twee .2001 grijsblauwme Corsa jaarsbtot ..... zondag gemeen Opel mers 3 in Heusden ..... Kuijpevoor de airco, grijsblauwme 1.6i, Essentia, ze mee Zonnebloem airco . . .2002 schapsh Meriva de nieuwoepen tallic, door deelne ..... Temptation, .Opel Kaarten ..... uis 1.6-16V van deegt dan grijsblauwme ..... tijdensag, uitger inzet als draad is de zorg is ze als Zorg . .2001 kosten Openingstijd ..... Elegance, Opel Meriva en is ..... eiten 10 1.6-16V, airco, grijsmetallic c. . . . .A.s. verple ap. en: .2007 De rode nsten Sinds 2006 Openingstijden: ge haar vrijdag . . . . . maandag Elegance, Opel Zafira activit . . .zondag der Weerdpen maand - donderdag 08.30-21.00 maandag ens. ..... 1.8-16V 3 handic airco, blauwmetalli. . . . . geopend -uur, donderdag met verdie wande l, ng vanwe ken bij . . . . .1998 zijn rs-Van en, afgelo wij08.30 - 20.0008.30-20.00 rr, zaterdag Comfort, Opel Zafira medem ..... zoals ..... 1.6-16V cheidi uur,r,r uur, vrijdag 08.00-20.00 .1998 10.00(man op pagina airco, grijsmetallic. . . . . .20.00uur zieke liger betrok en. . . . . . . . .van 08.30 en Kuijpe Somer onders Cosmo, Opel Zafira Kruis, een rolstoe uur 21.00 uur, enaar verder ng ..... 1.8-16V een .2004 airco, grijmetallic ..... vrijwil Rode mers in - Marlegemeentekreeg de ..... Lees Pearl, Somer ..... Opel Zafira voor keuri Rijsemus ..... d Het ..... REN 1.8-16V de ..... ens. . rhou een Ze ..... staat van uur Asten | Burg. Ruttenplein deelne ..... SOME mst van Opel Vectra APK voor 2014. (70) woont is medem klaar 1.7D, wit 4 | T: 0493 8.00-18.00 onde airco, grijsmetallic len met 68 82 15 tonen uur, za. ) die n Kuijpers en en Opel Combo eenko erse Mens de zieke l Comfortline, diek Sa8.00-22.00 1.4-16V Somer rs. Liesse l of vrouw VW Poloperio ma.-vr. Zùmm liger voor Marlee eld in ng Someijden: plaats Liesse Soander. Wolfsv Trudo Kuijpe Openingst vrijwil Werk 5757AL 0493-342144 mt stichti er uit het ACS aan hetwd met 117, - teL.49 Met jaar benoeeen inwon straat a - LiesseL 34 44 getrou rlijk erse Mens. cheiding Ieder Hoofd raat:740493ssel.nl ering onders ren Natuu hoofdstTel als Zùmm waard acs-lie deze meren en van ng haar www. 0 uur,- 21.00 uur, 08.30-20.0 uur uitreik stichti 0 08.30 uur, vrijdag - 20.00 - donderdag wil de wij08.30 08.00-20.0 donderdag zaterdag -uur, den: maandag zijn maandag0 s Openingstij EN! zondag 08.30-21.0 10.00- Rijsemu | T: 0493 68 82 15 Openingstijden: A.s. 4 vrijdag d van BELL Ruttenplein Burg. | geopen r Asten 20.00uu van oep AsR filmgr r TAXI VERVOER 14 - De De Vonde AL UW GROEPS dag REN VOOR VERVOE OER woens RuchE. SOME undekring ZIEKEN ELVERV De SERVIC houdt in ROLSTO heemk meren GCAR ond k krijgt zien, .V. EN TOURIN ten-So i een filmav Het publie EN B en te zestig januarSomeren. Somer N SOMER STIENE te in films overtot de jaren DRIJF aan negen TAXIBE eeuw. de die terugg NG vorige nd in van de & BEHA n vertoo De eerste worde Ruchte. ingsopIJNEN en profiteer De de De films OP GORD Kom snel langs op gordijnen17 de Bevrijd volgen aal van korting t/m Rabozgaat over In de t op het van 21% Actie loopt film van 1965. a gerich lein in het & behang. minap tocht is de camer 2015. Wilhelnheid van met januari film op het s low s Beatrix de feest en, ter gelege -bunga prinse Nel Berker n Somer ijk van rg. de Beatrix n beelde ook huwel van AmsbeBoome in 1975 zijn ze gaat opent van de Claus n, nauit; later film Beatrix . , werke in Soen Huub paar De derde van 1970. lager prinses XZ Deurne ger keurs r.nl cht wd. van ment: en met zaterdaGkeursla van wonen gingen het bruids ‘verle| 5751 ingsto getrou eurslage laan 48 ns, ens, GeldiG tot Koppe een film het en vereni ch filmfrag echt de Bevrijd als themavier zijn Kopp een beeld er slager.nl over is ppens.k Streuvels as hoon s www.ko n straat. lager Stijn pens.keur tamt heeftst’. In filmen uitgeover Een historis tuursc . Tot slot gelede eentonig Thom• nwww.kop Thoma • Slieven ger r.nl keurs veel n ers,eurslage rren, De optoch onder aan de Somerte vange merenvijftien jaar hoe eeneen afwisSomere Someren toekom rs, keursla huifka ouwers, de Soger.nl Louw okop Louwe el den en ers van in De zo’n nproject: ert in uwers.k ers.keursla rd met glimp , die op 10 verMarc Marcel beken wordt Voor • www.lo de inwon gepaa veel toesch Keelve ied verand De avond • www.louw om een Asten en Asten g hap. 20.00 uur. g heeft aan pauze d, een s Beatrix een aantal rukt tam bosgeb de toegan landsc alow openin om r is de op Voor de film, -bung van prinse wie weer selend begint film getoonMijl 1975 aren. vijfde Meern 3 euro. nog natuur Peel bij tober van de Beatrix meren Ruchtevan De Vonde betale t. De De de volgen twinFilm nstraa II van richt een korte leden niet-leden sie van pauze die kt is Jan af in 1977. van de Slieve impres. Na de eerste, gratis, zing prins en gemaa geeft over speelt zichde verhui satie van Zeven films. De euBroek, delt e organi n duurt poel, twee den van en Speelh gezes behan ntelijk tig minute uwde Jozef de gemeeten Roode door minap het vernie de Laan het WilhelDit gaat at naar velstra ehuis aan ri 1981. meent 14 februa lein op

s met

r al

Voo ale het lokuws nie r: ga naa

Blackberry

Samsung

Blackberry

K=100

urs

GE MARK APK GARA

SMITS

A.s. zond geopend ag zijn wij

odatie rt de verenig tot dusver te er een zonder realiseren,ing een structeuoude schaftksucces. Nu maar rs in terecht eet waar staat kunnen de in.

Lees verder

op pagina

!!

ingt

ert Sw

Gem

Live

en Habrak

ische

Histor

films

van 10.00 Zon 20.00 Zonduur ag dag geopend van geop 12.00 end tot 18.00 uur

en

ov

mer er So

wij ag zijn 0A.s. zond van 10.0 end geopend ag geop 0 uur 0uur Zond 20.0

ag Zond d 18.0 0 tot pen

12.0 geo van

S K SMIT GE MAR APK GARA

BESTEL TAXI 11 49 31

BTW

kIppenbout gegrIlde

S gratI

Iedere 5

LEN?

VRIJE

WEKEN!

Iedere 5 de gegrIl

3

kIppenbout gradetI S GeldiG tot

ies • Boekproduct g • Verspreidin en • Verpakking

19-11-13 14:04

Dolblij zijn wij met de geboorte van VAN onze zoonHET ERD

VERZEK

BESTE ADV

aan 48

| 5751

3-Luiks;

10,5 x 10,5

Jongen.indd

05-10-15 14:06

1

Matz

Hoera!

05-10-15

14:06

Onze dochter

ROSA

1 juli 2015. is geboren op

ROSA

0 gram. Gewicht 350 uur. 0 Tijdstip 12.0

bewonden? Wil je haar komen belletje! Geef even een AA in Deurne. m 12 3456 Adres: Straatnaa 5678 Mama: 06-12345678 Papa: 06-1234

14-07-15 14:34

Geboortekaartje - uiltje.indd

1-2

Geboortekaartje

- uiltje.indd

3-4

SOMERE

XZ Deurne

Gerry Kanters Makelaardij

Wil je mij komen bewonderen? Vraag dat maar eventjes aan mijn papa en mama! 06-12345678 06-12345678

3-Luiks; 10,5 x 10,5 Jongen.indd 2

N B.V .

WEKEN!

& BEHAN

Stijn Streuvelsl

Toewijzing: Toewijzing vindt plaats via loting. Loting vindt plaats op 24 juli om 10.00 uur door Notaris van Kaam of een plaatsvervanger van dit notariskantoor.

IES

Matz

Trotse ouders: Ruud en Eva Janssen 31 08 2015 16.12 UUR 3198 GRAM

Twee paar oogjes kijken ons aan. Wij weten het zeker.. wonderen bestaan.

T TAXI GROEPS ZIEKENV VERVOER ROLSTOEERVOER L LVE LVERVOE EN TOURING RVOER R CAR SERVICE .

STIENEN

Kom G snel van 21% langs en profiteer korting & behang. op gordijnen Actie januari loopt t/m 2015. 17

en met

l

Folder drieluik.indd 1

Deze woning wordt door woCom in samenwerking met gemeente Asten verkocht aan een Astense Starter. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd: • U bent u een starter; d.w.z. u heeft minimaal 3 jaar geen eigen koopof huurwoning. • U bent op 1 september 2017 niet ouder dan 30 jaar. Interesse: Voldoet u aan deze criteria en heeft u belangstelling voor deze woning? Dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uiterlijk op 21 juli 2017 een mail met uw persoonlijke gegevens (inclusief uw geboortedatum) te sturen naar info@gerrykantersmakelaardij.nl

AL UW

BTW VRIJ

OP GORD E IJNEN

zaterdaG Thomas Thom . Koppen as Someren Someren Koppe s, keurslag • www.koppe • www.ko ns, keursl .koppens.ke er ns.keurslag Marcel ppens.ke urslager Marce er.nl urslager.ager er.nl Louwer l Louw Asten Asten s, keurslag • www.louwe nl • www.lou ers, keursl .louwers.ke rs.keurslage er wers.keu urslagerr.nl r.nl rslager.nager

Beroep t 120B Stationsstraa rne 5751 HJ Deu Postbus 123 ts 1234 AA Plaa 400 352 T 0493 408 F 0493 352 nl eas. E info@ev as.nl I www.eve

T TAXI BES 49 31 TELLEN? 11 - BELL EN!

VOOR

TAXIBED T RIJF

Stationsstraat 103 • 5751 HD Deurne T: 0493 - 352 600 • F: 0493 - 352 601 www.daspublishers.nl • info@daspublishers.nl

man

en Marle n Kuijper

iPad

HTC

ce Leveri Direct Servi ng ond er Rem bo

Marlee

DAS

Uw

C=100 M=100 Y=100 C=74 K=100 M=39 Y=0 K=0

N

HTC

iPad

iPod

iPhone

iPod

st?!

gemi doel

Direct Rep Servic air e

Juw bis?lere Nieu nieuw nd KC De Pe e loca tie op el heeft het oo g pair Y=100 M=100 K=0 C=100 Y=0 M=39 C=74

Geme

jaa ieuw ente

geme van de

ke n

Druk iPhone

d n beken name Eerste na Tuinfeest Nirwa

rt-Bak

?

Nieuwe aanlevertijd!

len 5 ha en tal 2 be

el nog

45, Deurne

1.

2.

11

5

3

kids.nl

Nieuws

NOU!! KOM E S VOOR UW OPEL-SERVICE

DR

05-10-15 13:54

ternaam Naam Ach

www.s laapcen trum.nl

teksten • Commerciële ortages • Bedrijfsrep

13

11

8

e eent rs: gemies der Beventralisat dece Wethou voor klaar

ELANG

& BEHANG

48 | 5751 XZ

uit

ndag maa la ende Kom Sportga e 25st

langs en profiteer Kom snel op gordijnen van 21% korting t/m 17 Actie loopt & behang. januari 2015.

Stijn Streuvelslaan

uws

nie

aal

ion

5 3

en APK keuring periodiek onderhoud

Hoofdstraat 117,

Hein van Bakel)

ari

Jaar

VOOR BLAD

vrijdag en

Verse worst uit

• Marketing

RNE.NL

Gouden jubilarissen fanfare Wilhelmina

VZD_Visitekaartje .indd 2

comfortabele nachtrust.

2

We e k 112

Jaargang WWW.WEEKB

KDO Deurne bestaat 75 jaar

• T +31(1)23 45 67 891

prijs worden aangeboden.

2015 8 januari

13

9

4

Straatnaam 123 • 1234 AA Plaats

alles met ontwikkeld en opgebouwd, De boxsprings worden zorgvuldig en stoffen materialen. De basismaterialen gebruik van hoogwaardige Zo blijft de constante kwaliteit komen van Europese fabrikanten. boxspring toch voor een interessante gewaarborgd en kan de Hälsing

®

3

naam@voergroepzuid.nl

het gebied Hälsing voor degelijkheid op Sinds de vorige eeuw staat van matrassen en bedbodems. hoogwaardige boxspring Hälsing heeft haar eigen kwalitatief ervaring deze boxspring ligt jarenlange ontwikkeld. Aan de basis van en de begrippen als ‘comfort‘ en vakmanschap. Hierbij worden niet uit het oog verloren. ‘natuurlijke materialen‘ zeker

HÄLSING

WEEKBLAD VOOR

Naam Achternaam Beroep

Halsing ervan uit kunt gaan dat de Dit alles zorgt ervoor dat u voor een aan uw eisen en kan zorgen boxspring jarenlang voldoet

ca. 290 m3 ca. 95 m2 2008 tussenwoning 2

Deze woning werd in 2008 gebouwd en is goed geïsoleerd. De woning is voorzien van een moderne hoekkeuken en luxe sanitair. Vanuit de woonkamer heeft u via een schuifpui toegang tot de patiotuin waar u ook de berging vindt. De woning is gelegen in een rustige woonomgeving op circa 10 wandelminuten van het centrum van Asten.

HÄLSING

erk SensationXL • Al uw drukw isstijlen • Ontwerp hu werk • Familiedruk advertenties • Opmaak van Rebalance

Wij verzorgen niet alleen het drukken, maar ook ontwerp en opmaak behoren tot de mogelijkheden.

Deze woning is te koop met Koopgarant. U ontvangt maximaal 25% korting op de marktwaarde en woCom koopt de woning in de toekomst van u terug wanneer u dat wilt!

Opmaak- en ontwerpstudio

14-07-15

14:35

Ostaderplantsoen 10, 5721 VX Asten tel. 0493-380951 info@gerrykantersmakelaardij.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 10

Moostdijk 5, Neerkant Moostdijk 5, Neerkant

Tel: (077) 4662426 Tel: (077) 4662426

www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl www.garagewilms.nl Audi Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro

2009 Audi A4 Avant 1.8 TFSi automaat Sportline LM Velgen, zwart met. 2013 Audi A3 Q51.4 3.0TFSi TDiAmbition, Sline,Sportback, panoramadak, automaat, Quattro 2009 Audi A3 2.0 FSi zwart,grijs lm-velgen model 2006 Audi S-line met., NAV,grijsmet. LM velgen 2010 Audi Q5 3.0 TDi Sline, panoramadak, automaat, grijsmet. Quattro 2009 Audi A3 TT 3.2i,+FSi automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 2.0 Ambition, zwart, lm-velgen model 2006 BMW 318D M. Pakket, LMgrijsmet., velgen, Navigatie, zwart met. 2010 BMW 316Ti Exe compact, lm velgen 2002 Audi TT 3.2i,Exe automaat, DSG, zwartmet., lm velgen 2003 BMW 316Ti compact, grijsmet., lm velgen 2002 Merdeces A160, grijs met., 5-drs. 2011 BMW 325i EXE,AUTOMAAT, lm-velgen, zwartmet. 2005 BMW 316Ti ExeTitanium, compact, grijsmet., lm velgen 2002 BMWFiesta 325i1.6I, EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Ford grijs met. 2011 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Chevrolet Matiz 0.8I pure,5-drs., grijsmet. 2007 BMW 325i EXE, lm-velgen, zwartmet. 2005 Ford Fiësta 1.6 TDCi Titanium, 5-deurs, lm velgen, grijsmet. 2009 Mercedes GLC 220D Coupé AMG, grijsmet. 2017 Chevrolet Matiz2.0i 0.8ITekna pure, grijsmet. 2007 Nissan Qashqai pack,5-deurs, panorama blauw/grijsmet. 2008 Ford Fiësta 1.61.3i, TDCi Titanium, lm dak, velgen, grijsmet. 2009 Mitsubishi Colt grijsmet., LM velgen 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 2.0i Tekna pack, panorama dak, blauw/grijsmet. 2008 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Nissan Qashqai 2.0i Tekna 4WD leer, panoramadak, LM velgen, zwart met. 2008 Peugeot 107 1.0 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Mitsubishi Spacestar 1.3 GL, groenmet. 1999 Opel Astra 1.7 DTL, Essentia, 5-drs., zilvermet. 2004 Peugeot 107 1.0 12V XS, 5-deurs, grijsmet. 2009 Nissan Micra 1.3I, 5-drs., airco, LM velgen, grijs met. 2007 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Opel Astra 1.71.6DTL, Essentia, 5-drs., zilvergrijsmet. zilvermet. 2004 Peugeot 207 16V Ecc-lm velgen, 2006 Seat Altea 1.6 Stylance, blauw met., LM velgen 2008 Peugeot 207 1.6 16V Ecc-lm velgen, zilvergrijsmet. 2006 Renault Megane RXEEcc-lm 1.6 16V, automaat, groenmet. 1999 Peugeot 2071.6i 1.6Reference, 16V velgen, zilvergrijsmet. 2006 Seat Altea grijsmet. 2005 Suzuki Swift 1.2 Comfort, LM velgen,groenmet. zilvergrijsmet. 2011 Renault Megane RXE 1.65-drs., 16V, automaat, 1999 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., 2011 Suzuki SX4 1600 Shogun, 5-drs., grijs met. navigatie, wit 2008 Renault Twingo, grijsmet. 2000 Seat Altea 1.6i Reference, grijsmet. 2005 Toyota Aygo 1.0TDI, VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 Scoda Fabia 1.2 5-drs., grijs met., LM Velgen 2012 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 Seat 1.6i Sport Reference, grijsmet.grijsmet. nieuw model 2005 Seat Altea Ibiza 1.6i Up, 5-deurs, 2008 Toyota Landcruiser 90 30D VAN, grijsmet. 2002 Kia Vanga 1.4, plus pack, 5-drs, grijsgrijsmet. met., NAV, LM velgen 2012 VW 2.0i, groenmet. 2000 Seat Ibiza 1.6i Sport Up, 5-deurs, 2008 SmartBora Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaatnieuw model 2004 Toyota Aygo 1.0, VVTi Comfort, 5-drs., grijs met.lm velgen 2011 VW Bora 2.0i, groenmet. 2000 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., 2007 Smart Fortwo Coupé, blauw/zwart, automaat 2004 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort, 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Golf 1.6i Optive 4, 5-drs. grijs met. AUTOMAAT 2008 VW Golf 1.6 FSi, Optive, 5-deurs, zwartmet., lm velgen 2007 VW Golf 6Plus 1.6i Trend, 5-deurs, 2009 Toyota Aygo 1.0 VVTi Comfort,zilvergrijsmet. 5-drs., navigatie, wit 2011 VW Jetta Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW 1.4 TSi, Comfortline, grijs met. 2010 VW Golf 6Plus 1.6i Trend, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2009 VW Golf 1.6, zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Golf 1.2 TSi1.6, Tour LM velgen, 5-drs., grijs met. 2010 VW Golf Plus zilvergrijsmet. 2008 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 1.4i Comfortline, 5-deurs, grijsmet. 2009 VW Golf Jetta1.2 2.0TSi FSi comfortline, lm-velgen, 2008 VW Comfortline + NAV, 5-drs.,blauwmet. LM velgen, zwart met. 2013 VW Golf 1.6, grijsmet., 5-drs. 2006 VW Jetta 2.01.6 FSiFSi, comfortline, lm-velgen, 2008 VW Polo Touran zwartmet.,5-drs., Athene 2004 VW 1.2 TDi, Comfortline, zwart blauwmet. met. 2010 VW Jetta 2.0 FSiFSi, comfortline, lm-velgen, blauwmet. 2008 Touran zwartmet., Athene 2004 VW Polo 1.4 Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 VW Polo Polo1.0 1.61.6 16V Comfortline, grijsmet. 2009 VW I,16V Comfortline, 5-drs.,5-drs,, zwart met., LM velgen 2014 VW Polo 1.4 16V Optive, 5-deurs, zilvergrijsmet. 2007 Polo 1.6 16V Comfortline, grijsmet. 2009 VW Touran FSi, zwartmet., Athene 2004 VW Polo 16V, zwart met., LM5-drs,, velgen, ECC 2006 Polo1.4 1.41.6 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran 1.6 FSi, zwartmet., Athene 2004 Polo 1.41.2 16V Optive, zilvergrijsmet. 2006 VW Touran TSi, Comfortline, Navigatie, grijs met. 2012 Ook nog div. goedkope auto’s met APK opinruil voorraad Ook nog div. auto’s Ook nog div. goedkope auto’s met voorraad met APK APK op op voorraad

OSTEOPATHIE in Deurne

OPRUIMING! HOGE KORTINGEN N E L L E D O M M O O R W O SH MEUBELEN! Kom naar onze winkel en profiteer!! Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 u. zaterdag 9.00-16.00 u. vrijdag koopavond tot 21.00 u.

Nieuwendijk 60 - Someren-Eind Tel: 0493-491254

w w w. va n d e n e i j n d e. n l

Meubelen, slapen, vloeren, raamdecoratie, rolluiken, zonneschermen, screens, verandadaken en horren.

Osteopathie is een manuele geneeswijze voor allerlei klachten zoals chronische rug- nekklachten, hoofdpijn, buikklachten, bekkenklachten, vermoeidheidsklachten, huilbaby’s, baby’s met voorkeurhouding etc. etc.

Dat wordt genieten deze zomer!

In de osteopathie wordt gezocht naar de oorzaak van(lid klachten. PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN nvo/NRO)

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE De F.osteopaat V.D. onderzoekt VEN (lid nvo/NRO) en behandelt De praktijk is gevestigd in “dealtijd Hoeksteen”, met zijn handen. Osteopathie wordt De St. praktijk is gevestigd “de Hoeksteen”, Jozefstraat 30, in Deurnein (tegenover dezorgverzekeraars kerk). door bijna alle (gedeeltelijk)(tegenover vergoed. TELEFOON: 06-30 17 43 (behandeling volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid(LID nvo/NRO) PRAKTIJK VOOR F. V.D. VEN NVO/NRO) PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE F. V.D. VEN (lid nvo/NRO) volgens afspraak) TELEFOON: 06-30 17OSTEOPATHIE 43 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl De praktijk is gevestigd in “de Hoeksteen”, De St. praktijk is is gevestigd in “deHoeksteen”, Hoeksteen”, De praktijk “de Jozefstraat 30,gevestigd in Deurnein (tegenover de kerk). erste afspraak binnen 7(behandeling dagen mogelijk! TELEFOON: 06-30 17 43 volgens afspraak) de kerk). St. Jozefstraat 30,40in Deurne (tegenover St. Jozefstraat 30, in Deurne (tegenover de kerk).

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! www.osteopathiedeurne.nl TELEFOON: 06-30 17 43 volgens volgens afspraak) afspraak) TELEFOON: 06-30 174043(behandeling 40 (behandeling www.osteopathiedeurne.nl

www.daspasdrukwerk.nl

Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk! Eerste afspraak binnen 7 dagen mogelijk!

www.osteopathiedeurne.nl www.osteopathiedeurne.nl

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Te huur bedrijfsruimte 495 m2 € 19,50 pm2 pjr in Asten.Tel. 0493-560320,

• T.k. gevraagd landbouwmachines o.a ploegen, frees, schudders, hark, maaier, kipper, mesttank, weibloter, mestverspreider, schijfeg, tractor enz. en vee/paardetrailer 06-19076959.

• Roofvogeldemonstratie Asten, Waardjesweg 15. Woensdag en zaterdag van 14.00.16.00 uur, anders op afspraak. Tel. 06-13880834.

• Caravan stalling Wehl Goedkoop & overdekt u caravan stallen 0651515295 www.caravanstallingwehl.nl

• Verbeco gespecialiseerd in garagedeuren met elektrische aandrijving. Ommelsveld 11 Asten tel. 0493-697731. www.verbeco.nl

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5721 BM Asten. 06-47152324.

• Wij verzorgen uw waterput. Pompen, sproeiers, slangen, pvc, toebehoren enz. op voorraad. Crooijmans Deurne 0655506538.

Prijs

Model:

Km-stand Bouwj.

Citroen C4 GR Picasso7P

179.628 06-’10

€ 8.450,-

Ford Fiesta 1.6i 16V Aut.

84.044 01-’07

€ 5.250,-

153.929 11-’05

€ 3.950,-

autobedrijf

Ford Focus 1.4i 16V Opel Agila 1.0i

• Lierop € 9.950,-

2.791 02-’14

Hogeweg 29 Lierop • 0492 331432

Opel Astra Station Aut.

51.223 09-’15 € 18.450,-

Opel Corsa E 1.0 Turbo

84.932 04-’15 € 10.950,-

Opel Corsa 1.2i 16V 5D

71.954 11-’05

€ 3.450,-

113.916 06-’06

€ 4.950,-

w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

autobedrijf

Opel Meriva 1.4i 16V Opel Vivaro 2.0CDTI

• Lierop

57.936 10-’12 € 10.250,-

Opel 16V T e lZafira . 0 4 91.8i 2 33 1432

264.400 • ww w . k n o o p06-’03 s - l i e r o p€. n1.450,l

Opel Zafira Tourer 1.4T

145.340 08-’13 € 13.950,-

au t o b1.3i e dGLS rijf Suzuki Swift

166.580 01-’06

€ 4.950,-

• Lierop

Kijk voor meer informatie en foto’s op onze website! H o g e wHogeweg e g 2 9 L i 29, e r o5715 p • 0 4 9Lierop 2 331432 PT w w w. k n o o p s - l i e r o p . n l

Tel.: 0492 - 33 14 32 • www.knoops-lierop.nl

• 16 juli vlooienmarkt rondom sporthal Hoeveland Mr. Slootsweg 3 Waalre gratis entree 9-16 uur 06-20299824.

• Beveiliging voor uw woning of bedrijf bel de Sleutelbus.nl 06-13050127 b.g.g. 06-13535297.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609

• Van alles al geprobeerd? En nog geen resultaat? Informeer eens wat wij voor u kunnen betekenen 0610930235 www.hypnosepraktijkphilips.nl

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. •Rolluiken Screens maar ook voor Knikarmschermen Uitvalschermen Ritzscreens Markiezen Garagedeuren Binnenzonweringen ook voor inbouw van motoren en reparatie www.MADUzonweringen.nl Tel 0641 836911 • Foka Deurne juli acties: thuis PC voor 475,- Kerkstraat 8 Deurne, 0493-35353102

• Ruime woning te koop te huur Haydnstraat 45 Deurne 06-23422502

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop • Blauwe bessen, aardbeien, kersen, appels en peren, nieuwe aardappels, heerlijke groenten, honing, ambachtelijk bereide jam en chutneys en diverse streekproducten. Boerderijwinkel Sint Jans Hoeve Bakelseweg 54 Tel: 0493-311516 www.sint-janshoeve.nl. Geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur; op donderdag van 9-12 en zaterdag van 9-16 uur.

85 gram

Frikandel extra 40 stuks

Diepvriesspecialist

Super stunt

Ruim 30% korting

Dikke- of dunne

Frites

2 ,5 kilogram Diepvriesspecialist

€ 11,89

8,39

€ 3,09

2,29

Hamburger Bistrokwaliteit 12 stuks

Diepvriesspecialist

Ook voor BBQ

Kip- of varkensvlees

BBQ saté 27 stuks

Diepvriesspecialist € 4,99

€ 9,99

3,99

6,99

Waterijs

Bernhardstraat 15 Bakel www.beversslapen.nl

Spacerunner, cool twins of rainbow fruits 8, 10 of 12 stuks

www.dak-werken.nl

Houtakker 2 Oldert 1A 57615761 DDPA Bakel Bakel T 0492-599099 F 0492-599302 M 06-53122216

Roomijsrol 1000 ml.

2,

29

Pannen & platte daken (EPDM)

Nieuwbouw & Renovatie

Aardbeien of vanille

Dedert Normaal 1,19 / 1,29

2 voor 00

2,

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004 Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist

zolang de voorraad strekt. Van woensdag 12 juli t/m dinsdag 1 augustus 2017. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Van Gils

GRATIS spaarkaart artikel

GRATIS tegen inlevering van 12 spaarpunten


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 11

Spo rt

WK-punten voor Maas; pech voor Van Hal

Zomerclassic voor de Zonnebloem ASTEN - Een eerbetoon is het nog steeds, maar nu onder een nieuwe naam. De Thieu Hoefnagels Memorial van TWC Asten heet vanaf nu de THM Zomerclassic. Komende zondag staat wederom in het teken van de oprichter van de club. De opbrengst gaat naar de Zonnebloem.

Het is de zesde editie van de fietstocht waar zowel mountainbikers als wegfietsers en recreanten welkom zijn. Ook niet-leden van TWC mogen mee. Voor de wegfietsers worden routes van 60 en 100 kilometer uitgezet. De familietocht trekt over

zo’n 45 kilometer. Mountainbikers kunnen kiezen uit afstanden van 30 en 45 kilometer, voornamelijk uitgezet over bestaande atb-routes. Alle tochten zijn ook op GPS beschikbaar, te downloaden via www. twc-asten.nl. Inschrijven kan zondag tussen 8.00 uur en 11.00 uur bij café/zaal Jan van Hoek aan de Markt in Asten. Inschrijfgeld bedraagt 3 euro per persoon. TWC Asten schenkt de volledige opbrengst aan de Zonnebloem Asten, die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.

38e Omloop van de Heidehof SOMEREN-HEIDE - Afgelopen zondag werd de 38e editie van de Omloop van de Heidehof gereden in Someren-Heide. Met een gemiddelde van bijna 43 kilometer per uur ging de overwinning naar Ferdi van Katwijk bij de amateurs. In de categorie Masters waar de renners minimaal 40 jaar zijn, pakte de Belg Ronny Denier de overwinning.

Heini Koornberg, de winnaar van vorig jaar, deed vanaf de eerste ronde een verwoede poging om weg te komen. Het peloton liet 25 kilometer lang het gat niet verder oplopen dan 20 seconden. Nadat hij was teruggepakt wisten uiteindelijk drie renners alsnog weg te komen zo’n 20 kilometer van de meet: Jelle de

Poorter, Kamiel Vleeming en Ferdi van Katwijk. De laatstgenoemde uit Wanroij wist de sprint te winnen. Bij de masters wisten twee Belgen te ontsnappen uit een kopgroep van vier. Het was uiteindelijk Ronny Denier die betere sprintbenen had dan Vital Pauwels. Leewah Woo pakte de derde plek.

De combinatie Silvio Senz en Nick Maas in actie tijdens de GP van Lommel. de beide combinaties. “We lagen in de eerste ronde 21e, toen we nog een combinatie inhaalden ging de motor wederom kapot”, zegt een balende Van Hal. Ook Maas en zijn Senz/Maas rijdt lang rond op die rijder maakten van alles mee in die felbegeerde 12e plek. “In de laatste eerste manche, maar dat bleek niet ronde zijn we nog ingehaald door voor niets. “We eindigden uiteineen ander team”, zegt Maas. In de delijk op een 18e plek, die goed is herkansing die in het WK ‘The last voor 3 WK-punten”, zegt Maas teChance’ genoemd wordt, weet de vreden. Het motorblok van Van Hal combinatie zich nog niet te plaatsen werd tussen de twee manches in met voor de hoofdrace op zondag. “In de man en macht voor de tweede keer laatste minuten gaat een combinadit weekend vervangen. “De motie onder onze zesde tijd door met tor liep weer totdat we aan de start vier honderdste waardoor we op de eerst even de motor moesten uitzetreservelijst komen. ten. Daarna startte Gelukkig kregen we deze niet meer en ‘Het weekend waar op zondag te horen konden we niet meewe zoveel van hadden doen aan de tweede dat er een team niet zou starten en mochmanche”, zegt Van verwacht eindigt dus ten we toch meeHal teleurgesteld. echt met een domper’ doen”, zegt Maas. Maas startte nog wel Dat wist de combinain de tweede mantie Goeyvaerts/Van Hal makkelijker che. “De baan werd nog zwaarder te bereiken. “Na een matige start waardoor mijn rijder het moeilijker haalden we veel combinaties in de kreeg. We werden uiteindelijk 21e, eerste twee bochten in”, aldus Van wat net geen punten betekende”, Hal die uiteindelijk een verdienstezegt Maas. “Het weekend waar we lijke 7e plek weet binnen te slepen. zoveel van hadden verwacht eindigt “We waren super tevreden en haddus echt met een domper”, blikt Van den heel veel zin in de wedstrijd op Hal nog even terug. Volgende week zondag”, zegt Van Hal. in Duitsland staat de volgende GP te wachten voor beide bakkenisten en De Grand Prix hun rijders. Deze wordt verreden in De eerste manche begon aardig voor Strassbessenbacht.

​ IEROP/LOMMEL – Het zou een loodzware Grand Prix worden in het BelL gische Lommel voor de Lieropse zijspanbakkenisten Nick Maas en Hantje Van Hal. De zandbaan van Lommel is namelijk een van de zwaarste van het WK-seizoen.

door Boyke Joosten Met een gloednieuwe motor begon de combinatie Van Hal en zijn Belgische rijder Stanneke Goeyvaerts aan het raceweekend. “Ik weet dat mijn rijder goed is in het zware zand. Hij had het er al weken over dat hij in Lommel wilde knallen”, zegt Van Hal. In tegenstelling tot Van Hal/ Goeyvaerts is de combinatie van die andere Lieroppenaar Maas met zijn Duitse rijder Silvio Senz minder enthousiast over het zware circuit. “We wisten eigenlijk dat het een moeilijk weekend ging worden op deze zware baan. Dat is mijn rijder niet gewend”, vertelt Maas.

Training/kwalificatie

Na vier ronden vrije training hield de nieuwe motor van Goeyvaerts/ Van Hal er al mee op. Er werd meteen een nieuw blok in de motor gezet. “We haalden een 17e tijd in de training. Het was nog erg wennen aan de nieuwe motor”, zegt Van Hal. In de kwalificatierace is het vechten om de eerste twaalf plaatsen die direct recht geven op een ticket voor de race op zondag. De combinatie

Ruim honderd deelnemers 53e Toer dur Lierup

De finish van de 38e Omloop van de Heidehof.

Premiekeuring haflingers SOMEREN - De Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger organiseert een centrale premiekeuring voor haflingers. Deze keuring vindt plaats in manege Het Keelven in Someren op zaterdag 15 juli vanaf 9.00 uur. De manage is te vinden aan de Kuilven 6.

Brabants kampioen hoogspringen

​ IEROP – De 53e Toer dur Lierup L trok meer dan honderd deelnemers vorige week van woensdag tot en met vrijdag. De organisatie korte het evenement met een dag in, in vergelijking met voorgaande jaren. Dat lijkt een positief effect te hebben op het deelnemersaantal.

Op de foto de sprint tussen Jan van Lieshout en Sebas Meeuws in de slotetappe.  (Foto: Hein van Bakel)

Onder fantastische weersomstandigheden werd de 53e editie van de Toer dur Lierup verreden. De organisatie in handen van TSC Solo kan terugkijken op een geslaagd evenement met de volgende winnaars in het eindklassement: 0-4 jaar loopfiets/skelter: Jens Martens, 0-4 jaar op de fiets: Tuur Leenen. Vanaf de 5 jaar is er een aparte winnaar bij zowel de meisjes als de jongens: Keet van de Zanden, Luuk Maas. 6 jaar: Milou Claessens, Sebas Meeuws (f). 7 jaar: Janske Bossong, Fer van Leeuwen. 8 jaar: Sylvie Kusters, Keano Hurkmans. 9 jaar: Eefke Bollen, Jelle Hurkmans. 10 jaar: Mirte verstappen, Jelte Beijers. 11 jaar: Karlijn van de Laar, Maarten Vermeulen.

SOMEREN/UDEN - Afgelopen zondag is Julia van Dijk (14) uit Someren Brabants kampioen hoogspringen geworden in Uden. Het jeugdlid van atletiekvereniging ’t Jasper Sport wist daarmee haar persoonlijk record te verbreken en sprong 1,63 meter. Daarnaast werd ze derde bij het verspringen (4,71 meter) en werd ze vierde op de 80 meter sprint (11,12 seconden). Op de foto Julia van Dijk (m) tijdens de podiumceremonie van het hoogspringen.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 12 team te versterken, OmOm onsons team te versterken, zijn wij op zoek naar: zijn wij op zoek naar: • Broodbakker voor 38 uur of leerling • Broodbakker vanaf Broodbakker voor 38 uur 24 of uur • Banketbakker voor 38 uur leerling broodbakker vanaf of 24leerling • Banketbakker vanaf 24 uur uur Banketbakker voor 38stuur uur een of mail Bij interesse of vragen naar info@bakkerijbroekmans.nl leerling banketbakker vanaf 24 Of kijk op www.bakkerijbroekmans.nl. uur

Wij zijn per direkt op zoek naar een

SUMMER SALE KINDERKLEDING

20% - 70%

Automonteur

Wij zijn een universeel autobedrijf dus kom je bij ons veel verschillende automerken tegen. Zie je hier een uitdaging in, neem dan contact met ons op!

KORTING

Allroundmedewerker dierenverzorging en horeca Zelfstandige horecamedewerker

* SALE WEBSHOP WWW.THIJSSENSPORT.NL

• Te koop: tarwestro nieuwe oogst 2017. Tel. 06-53127979, • Dia's inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Vacature Vacature

Wij zijn op zoek naar:

(16uur) (m/v) Oproepbasis

Vloeieindsedreef 6, 5753 SM Deurne Tel.nr. 0493-313091

BTW vrije

Ben jij op zoek naar een leuke baan in een bijzondere Het Paviljoen vanjeKlein Ricamet is een kleineen werkomgeving waar kuntCosta werken mensen dieren? Lees dan vooral verder! horecagelegenheid waar wij werken met passie

voor kwaliteit en service. Wij zijn op zoek naar een

Bedrijf enthousiaste collega die ons team Klein Costa Rica Tropische Vlindertuin is éénkomt van de leukste uitjes vanErvaring Zuidoostgewenst. Brabant.Minimaal In de overdekte versterken. 18 jaar.tuin van ongeveer 880m2 leven verschillende Affiniteit met planten en dieren isdiersoorten een pré. zoals vlinders, schildpadden en vogels. De bezoekers kunnen genieten van de tropische omgeving en alle Ben je Met geinteresseerd? dieren die daarin leven. veel passie draagt het team zorg voor de dieren enmotivatie de tropische tuin.naar We bieden een Stuur je en CV prettige en informele werksfeer waarbij klantgerichtheid info@kleincostarica.nl centraal staat. Functieomschrijving Een allroundmedewerker dierenverzorging en horeca verkoopt entree bewijzen en horeca artikelen, draagt zorg voor de dieren, informeert bezoekers, (geeft eventueel voederpresentaties en rondleidingen) en helpt mee aan het onderhoud van de tropische tuin. Deze bijzondere en afwisselende combinatie aan taken zorgt ervoor dat je kunt werken met mensen en dieren.

fietsdagen t/m 23 juli

Functie-eisen: • Teamplayer met MBO werk- en denkniveau • Klantvriendelijk, zelfstandige werker en teamplayer • Minimaal 18 jaar • Beschikbaar om ook in het weekeinde te werken • Affiniteit met dieren gewenst • Ervaring in de horeca gewenst

Op alle fietsen uit onze voorraad betaalt u geen BTW

Ben jij de gemotiveerde kandidaat die we zoeken voor deze functie? Stuur dan een mail met motivatie en CV naar info@kleincostarica.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact op. Heb je vragen over deze vacature? Bel dan naar 06-27249591. Klein Costa Rica Tropische Vlindertuin Ploegstraat 68a | 5712RL Someren info@kleincostarica.nl

(voorwaarden in de winkel)

VEEL FIETSEN, VEEL SERVICE! Papenhoef 21 T: 0499-425360 5737 BS Lieshout www.triafietsen.nl

SUMMER SALE O’NEILL ZOMERJURKEN

Taxibedrijf van den Berg Specialist in ziekenvervoer Deurne – Asten – Someren e.o.

20% - 50%

www.taxivandenberg.nl | 0493-311 020

info@taxivandenberg.nl | Liesselseweg 186, Deurne | Boerenkamplaan 21, Someren

KORTING

* SALE WEBSHOP WWW.THIJSSENSPORT.NL

Alles op het gebied van verlichting Voor al uw verlichting binnen en buiten Ook voor montage en onderhoud

rioolontstopping en rioolinspectie rioolontstoppingen

VACATURE MEDEWERKER BEDIENING (M/V)

en rioolinspectie

Half Elfje 16, 5711 ES Someren, tel. (0493) 49 45 39

Wij zijn op zoek naar een ervaren, flexibele en vooral enthousiaste gastheer/gastvrouw in het golfrestaurant ‘Volentieri’. Kom jij ons ‘Woold-team’ versterken? Golfbaan het Woold is 5 jaar op rij door de Nederlandse golfers verkozen tot de meest klantvriendelijke en gastvrije golfbaan van Nederland !

Kanaalstraat 101c, 5711 EG Someren, tel. (0493) 49 45 39 www.rioolsomeren.nl

Stationsstraat 58, 5751 HG Deurne www.mennenverlichting.nl • Foka Deurne juli acties: 10 inch Android tablet, van 179,voor 139,- Kerkstraat 8 Deurne 0493-353102.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Wespennest of mierenoverlast bel 0493-688006. • Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761.

Ken jij of ben jij een enthousiaste en ervaren restaurant medewerker met een enorme drive om gasten in de watten te leggen en dit succes te continueren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Gezocht: Stressbestendig | Servicegericht | Kwaliteitsbewust | Gastvrij | Verantwoordelijkheidsgevoel | Passie voor het vak Wij bieden een functie in een inspirerende werkomgeving, waar gastvrijheid en service hoog in het vaandel staan. Geen dag is hetzelfde op het Woold!

MEDEWERKER BEDIENING (M/V) - Horeca/restaurant ervaring - Beschikbaar op week- en weekenddagen - Uren in overleg Hoe kun je reageren? Stuur een email met daarbij je CV en pasfoto naar info@golfbaanhetwoold.nl. www.golfbaanhetwoold.nl

• Foka Deurne juli acties: alle tassen (laptop, camera, rugzakken, tablet, smartphone) 20-50% korting! Kerkstraat 8 Deurne, 0493-353102, • Foka Deurne juli acties: alle verrekijkers 20-40% korting! Kerkstraat 8 Deurne, 0493-353102

M. DEN DEKKER GAZON Renovatie van uw oude gazon of voor aanleg nieuw gazon.

Bel voor meer info naar: M. Den Dekker Someren Tel. 0495-663303 - gsm 06-20028632 Ook voor het lossnijden van uw oude grasmat.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 13

Willemse Projects Willemse Projects in Liessel bouwt op basis van sandwichpanelen, complete kantoren, scheidingswanden, clean rooms, machineruimtes en koelcellen op industriële locaties.

Wegens groei zijn we per direct op zoek naar:

Montage medewerkers buitendienst en een leerling • Het betreft een full time functie • Je bent in bezit van rijbewijs B • Je bent in bezit van VCA of bereid dit te halen • Je kunt zowel zelfstandig als in groepsverband werken • Vertrekpunt is Liessel Voor meer info, kijk ook eens op: www.unisol.nl

Va c a tu res Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime collega

Monteur zonwering Werkzaamheden : Monteren en plaatsen van rolluiken, zonwering en overkappingen Geen 9 tot 5 mentaliteit Gemotiveerd Flexibele klantgerichte instelling Solliciteer via de mail: info@vandeneijnde.nl

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan via Willemse Projects: Jos Willemse 06 - 21 22 85 27 of joswillemse@hotmail.com

NIEUWENDIJK 60 - SOMEREN WWW.VANDENEIJNDE.NL

Maatkeukens - Badmeubels Ben van Rooy

www.facebook.com/DASVacatures www.twitter.com/DASVacatures

Nordson in Deurne ontwikkelt en maakt geavanceerde systemen voor de product lijnen Dispensing, Bonding en Soldering en verkoopt deze wereldwijd. Om de verdere groei van de onderneming te bevorderen zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime medewerker die onze productieafdeling komt versterken als:

Assemblagemedewerker (m/v) Als assemblagemedewerker ben je verantwoordelijk voor het assembleren van verschillende machines en opties. Je assembleert aan de hand van diverse voorschriften. Jouw profiel: • Je beschikt over een MBO niveau 3 technisch diploma of je bent een ervaren VMBO medewerker; • Je hebt ervaring met (fijn)mechanica assemblage en/of elektrische montage; • Je bent een harde werker, een aanpakker met een no-nonsense mentaliteit; • Je kunt zelfstandig, nauwkeurig en gedisciplineerd werken; • Je hebt een goede kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook de Engelse taal; • Veiligheid van jezelf en je collega’s heeft continue je aandacht; • Kennis van Lean manufacturing is een pré. Wij bieden Wij bieden een uitdagende en afwisselende werkomgeving binnen een dynamische en klantgerichte organisatie met een gezonde toekomst. Je salaris zal in overeenstemming zijn met je leeftijd, opleiding en ervaring, volgens de CAO Metaal & Techniek. De functie betreft uiteindelijk een vast dienstverband. Daar Nordson continue wil verbeteren, krijgt iedereen de ruimte om zijn creativiteit, en vakmanschap te gebruiken. Naar nieuwe ideeën wordt geluisterd! Heb jij interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie met CV naar: desiree.curfs@nordson.com Website: www.nordson.com Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Zoekt per direct: Medewerker meubelmaker - interieurbouwer Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde collega, voor het maken en plaatsen van maatkeukens, badmeubels en interieur. Je bent fulltime inzetbaar en in het bezit van een rijbewijs. Salaris conform CAO, ervaring en leeftijd. Bij een wederzijdse klik vooruitzicht op een vast contract. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ben of Mia van Rooy. Vorstermansplein 28-30 5725 AM Asten - Heusden Tel. 0493-697697 info@maatkeukensbenvanrooy.nl

productie en engineering AARTS | METAAL – modern, dynamisch metaalbedrijf in Asten Wij zoeken:

OPERATOR CNC KANTBANK Wij zoeken:

CONSTRUCTIEBANKWERKER Ben jij degene die wil werken bij een levendig bedrijf met meer dan 15.000 producten, waarbij wekelijks 2000 orderregels worden afgehandeld?

Wij kijken bij Aarts | Metaal reikhalzend uit naar ervaren of beginnende vakmensen die warm lopen voor plaatwerk en lichte constructies in staal, RVS, aluminium en machinebouw. Ben jij de operator CNC kantbank of de constructiebankwerker die wij zoeken?

Forinn B.V.

Door optimalisatie van onze distributie zijn wij in Asten per direct op zoek naar:

Magazijn medewerkers (m/v) voor 39 uur.

Over de functie: • Je draagt zorg voor de in- en uitgaande goederenstroom, waarbij een optimale service aan onze klanten centraal staat. • Je zorgt voor het inruimen van binnen gekomen goederen. • Je zorgt voor het verzamelen van orders. • Je zorgt voor het verzendklaar maken van orders. • Je zorgt voor het assembleren van rail- en roedegarnituren. Herken jij je in dit profiel? • Je bent enthousiast en wil graag voor langere tijd aan het werk. • Je hebt creativiteit en doorzettings- en inlevingsvermogen in de wensen van de klant. • Je bent een aanpakker en steekt graag de handen uit de mouwen. • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. • Je woont op redelijke reisafstand van ons magazijn in Asten. Wat jij van ons kunt verwachten: Een afwisselende en veelzijdige fulltime baan bij een sterk bedrijf dat midden tussen de consumenten en leveranciers staat. Je kunt rekenen op een marktconform (C.A.O.) salaris en prima arbeidsomstandigheden. Bij Forinn zijn er ook bijscholingsmogelijkheden en kun je cursussen volgen, indien je dit ambieert. Een gezellig team aan collega’s is bovendien altijd behulpzaam en bereid je op weg te helpen. Wie zijn wij? Forinn is een technische B2B groothandel met 8 vestigingen verspreid door het land, die uitsluitend levert aan de project- en woninginrichter. De hoofdvestiging en tevens standplaats voor deze functie is gevestigd in Asten (NB). Het assortiment van Forinn bestaat uit meer dan 15.000 artikelen. Hiermee bieden wij onze klanten een breed en diep assortiment in vloeren, vloertechniek en raamtechniek. Forinn investeert in ontwikkeling en is een trendsetter met vernieuwende initiatieven. Onze klanten kunnen 24 uur per dag 7 dagen in de week bestellen. Op werkdagen leveren wij onze voorraad producten de volgende dag. Met meer dan 50 man aan personeel werken wij hard, maar zijn wij altijd collegiaal en is er een prettige, informele werksfeer. Kijk voor meer informatie op www.forinn.nl Enthousiast? Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je klaar om aan de slag te gaan? Stuur ons dan binnen 8 dagen een korte brief of e-mail met je CV naar Forinn B.V. T.a.v. Leo van Eijk, Postbus 36, 5720 AA Asten of per mail naar l.vaneijk@forinn.nl. Inhoudelijke vragen kun je telefonisch stellen op telefoonnummer: 0493-67 11 78. Acquisitie t.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je al enkele jaren ervaring als vakman en ben je een teamspeler, zelfstandig, gemotiveerd en flexibel? Of heb je nog geen praktijkervaring en ben je BBL-er, schoolverlater of iemand die het kanten graag wil leren? Geen probleem, solliciteer gerust want met deze eigenschappen pas je gegarandeerd perfect binnen ons team! Bij Aarts | Metaal voel je je al snel op je plek. Geïnteresseerd? Bel ons meteen! Hier onze gegevens, we zien je reactie graag tegemoet: René Aarts, Aarts Metaal, Bonksel 3, 5721 TP Asten, T 0493 - 49 20 34, e-mail: werken@aartsmetaal.nl.

vacatures


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 14

Kies voor kwaliteit in kennis en ervaring! Vanaf 1 juli is

Marloes van den Berg

Last van adertjes in uw gelaat? Laat ze veilig verwijderen met direct resultaat! Geschikt voor zowel vrouwen

in vaste dienst.

als mannen.

U kunt bij haar terecht voor diverse behandelingen:

Last van ouderdomsvlekken en/of pigmentvlekken? Dankzij onze huidverjongende behandelingen gevenwij uw huid weer een frisse uistraling.

• Gezichtsbehandelingen • Acne behandelingen • Shiatsu massage gezicht • Ontspanningsmassage etc.

Genoeg van steeds terugkerende ontharingsbehandelingen? Al na 1 behandeling 6 weken lang harenvrij en glad, dankzij het Ellipse-systeem!

Meerdere behandelingen zijn mogelijk met de Ellipse MultiFlex

MultifFlex

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of kom langs voor een intake gesprek!

Nieuwendijk 31 5712 EJ Someren-Eind Tel. 0493-471040 Website: www.beautique.nl E-mail. info@beautique.nl

BODY Beauty Beauty, huidverzorging, adviezen www.activebeauty.nl

Dé nieuwe blog van Bio MediCo

Activebeauty.nl is het initiatief van Yvonne van de Kerkhof van Bio MediCo. Na vele jaren praktijkervaring ontwikkelde zij ‘Nalany huidverzorging’ en is auteur van diverse boeken en vakopleidingen. Op www.activebeauty.nl deelt zij iedere week nieuwe artikelen over beauty, huidverzorging, trends, ontwikkelingen, innerlijke schoonheid en creativiteit met bloemen.

www.activebeauty.nl

Winactie!

Ga naar www.activebeauty.nl geniet van de leuke artikeltjes, plaats een reactie en maak kans op een Nalany huidverzorgings-set.

www.nalany.nl

www.biomedico.nl

Ontdek de haarkleur van deze zomer

Blorange is de new black Of je nu een lichte of donkere huidskleur hebt, met koele of warme ondertonen, wel of geen sproetjes; de nieuwe trend van deze zomer staat iedereen. Is het de hoogste tijd voor een nieuwe haarkleur? Ga dan voor ‘blorange’. Blorange – het zal je niet verbazen – is een prachtige zachte mix tussen blond en oranje. De kleur is niet zomaar te koop in een potje, je moet er echt even voor naar de kapper. Dan kun je de boel rigoureus aanpakken en ervoor kiezen om je hele haar blorange te laten kleuren. Vind je dat net iets té wild? Dan kun je uiteraard ook gaan voor subtiele highlights of een dip dye-variant.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 15

SPRAY-TANNING In 10 minuten een mooi gebruinde huid Maak kennis met de Whitetobrown Mousse! Deze fluweel zachte mousse geeft een medium gouden tan. De hydraterende mix van Aloë Vera en vitamine E zorgt voor een fris en duurzaam resultaat. Nu inclusief tanning handschoen

€ 32,95

Spray-tanbehandeling normaal voor € 30,- nu tijdelijk € 20,-

Nagel & Parfum Studio Astrid

Kouterstraat 2222 - 5711 PD Someren. Tel. 06-30377137 Kouterstraat - Someren. Tel. 06-30377137

BODY Beauty • Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Auto met APK vanaf €400,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• (Ver)bouwen?? Jan Meeuws bouwbedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte. Bel 06 46278485 of kijk op www.janmeeuwsbouw.nl

• Foka Deurne juli acties: 10 inch Android tablet, van 179,voor 139,- Kerkstraat 8 Deurne 0493-353102.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne

• Voor winterpreiplanten, aardbeienplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom. Tel. 077-3983552. • Nieuwe aardappelen te koop. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden 0493-697830.

• Totale opheffings/leegverkoop kortingen 50-100% (dus gratis). Kringloopwinkel 't Een & Ander. Alle meubels, antiek, kleingoed enz.. Lindestraat 38 Asten. Open: alleen 's-zaterdags 10.00-17.00 uur. • Te koop: tarwestro nieuwe oogst 2017. Tel. 06-53127979,

Dinsdag t/m do 10.00-18.00 Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag van 10.00-17.00. Zondag 12.00-17.00

*Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788 • Gezocht: schoonmaakster voor gezin in Asten. Netjes en betrouwbaar. 3 - 4 uur p.wk. dag en tijd in overleg. 06-29538732.

• Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761. • 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 16

CabrioThemaTour

- ruwbouw/nieuwbouw - aanbouw/verbouw - renovatie - regiewerken

‘Verrassende plekjes in De Peel’ dinsdag 18 en 25 juli dinsdag 1, 8, 15 en 22 augustus

Uw specialist in ruwbouw maar het complete pakket, inclusief afbouw, behoort ook tot de mogelijkheden. Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het gebruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking.

O

o.l.v. een deskundige VVV-Gids ontdekt u verrassende plekjes in de peel per cabriobus. bij Lux et Terra en Betsie’s Hof wordt gestopt voor heerlijke versnaperingen.

Bel ons voor een afspraak.

Bouwbedrijf Hollanders

foto’s: RJ van Es Foto- en Videoproducties

15 juli 18.00 - 21.00 uur 16 juli 13.00 - 21.00 uur 17 juli 13.00 - 21.00 uur

Kerkendijk 102 5712 EW Someren-Heide 0493-47 28 53 06-215 00 126 www.hollanders-bouwbedrijf.nl

Aanvang 13.00 uur bij Museum Klok & Peel kosten € 17,50 p.p. inclusief consumpQes Aanmelden via: VVV Asten, Burg. Wijnenstraat 1, tel: 0493-692999 De CabrioThemaTour is uit te breiden met een bezoek aan het Museum Klok & Peel incl. een lunch voor een meerprijs van € 14,30 p.p.

Attracties: mallemolen (1874), luchtschommel (1924), kop van jut (1936),een zweefmolen, vissen, grabbelton, ballengooien, touwtje trekken, blikgooien, rad van avontuur, waarzegster, woonwagens en ponyrijden. Verder zijn er oliebollen en pannenkoeken en is er een snoep- en ijskraam.

Boerenbondsmuseum Gemert

Pandelaar 106, 5421 NJ Gemert (0492) 36 64 44, info@boerenbondsmuseum.nl www.boerenbondsmuseum.nl

FEESTJE?? Vanaf €19,- p.p. compleet verzorgd feest. (Vraag naar de voorwaarden) Partycentrum Hellendoorn, Tel. 06-55140501

www.hetcontact.nl / www.peelbelangonline.nl

Rijschool Way 2 Drive Ik ben Mandy Strijbosch, dochter van Petra en André Strijbosch en kom duidelijk uit een ondernemend gezin. Ook ik heb altijd al voor mezelf willen beginnen en in 2014 wist ik het zeker: ik ging mijn eigen rijschool opstarten! Nu, 2,5 jaar later, heb ik geen moment spijt van mijn keuze en draait rijschool Way 2 Drive op volle toeren! Ik zorg ervoor dat iedere leerling elke week rijdt en bewaak ik de continuïteit. Persoonlijke aandacht vind ik erg belangrijk en de sfeer in de auto is ontspannen. Ik ben duidelijk naar de leerlingen toe over hun vorderingen en zorg ervoor dat ze echt zelfstandig kunnen rijden als ze op examen gaan. Een rijbewijs haal je voor je leven en met deze goede basis gaan mijn leerlingen gegarandeerd veilig op weg! Gelukkig wordt deze aanpak zeer gewaardeerd met als resultaat dat ik af en toe ‘nee’ moet zeggen tegen nieuwe leerlingen. Dit is jammer maar een must, omdat ik mijn leerlingen ten alle tijden de persoonlijke aandacht en kwaliteit wil kunnen bieden Rijschool Way 2 Drive voor staat.

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee

• Bent u eigenaar van een Opel dan bent u bij ons welkom voor elke reparatie, storing of onderhoudsbeurt. Uw Opel-specialist: Garage Mark Smits. Gespecialiseerd in jonge, gebruikte Opels. Hoofdstraat 74A, Liessel Tel. 0493-342144.

SUMMER SALE NIKE EN ADIDAS VOETBALSCHOENEN

20% - 70%

8 JULI T/M 27 AUGUSTUS

KORTING

* SALE WEBSHOP WWW.THIJSSENSPORT.NL

Héél de zomer de leukste dingen te beleven in Kasteel Helmond

HUP, NAAR ZOMERKASTEEL HELMOND! M U S E U M H E L M O N D. N L

Rijschool Way 2 Drive 06-55348346 • info@rijschoolway2drive.nl • www.rijschoolway2drive.nl

DAS pas business


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 17

16

Carat-Concert

Eve n e m e n t e n

Bouwdorp Someren op nieuwe locatie

Seniorenorkest Groot Someren treedt zondag op tijdens het Carat-concert op het Carat-paviljoen in stadswandelpark De Warande in Helmond. De concertmiddag is van 12.00 tot 15.00 uur. Het seniorenorkest speelt om 14.00 uur. Toegang gratis. Verder spelen deze middag Ode Laarbeek en Gerard van Kol.

Miniconcert A Capella Op maandag 17 juli geeft mannenkoor A Capella een miniconcert op het terras van de Ontmoeting in Lierop ter voorbereiding op hun show in oktober 2018. Dit miniconcert begint om 20.30 uur.

Het mysterie van Van Eijkeren

OKG de hort op met wagenspel HEUSDEN - Toneelvereniging Onderling Kunstgenot (OKG) Heusden start komende zondag met een reeks voorstellingen van het wagenspel Het mysterie van Van Eijkeren. Deze reeks wordt volgende week zaterdag afgesloten.

Het verhaal gaat over drie jongeren die via Bureau Halt een taakstraf moeten uitvoeren in het oude, vervallen wassenbeelden museum van de heer Van Eijkeren. De enige aanwezige in het museum is de conciërge, Harold. De jongeren is niet verteld dat Van Eijkeren enkele jaren daarvoor in datzelfde museum is vermoord. Er wordt gezegd dat de wassenbeelden tot leven kunnen komen, en dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van Van Eijkeren. Eenmaal aan het werk vindt er opnieuw een moord plaats, en staan inspecteur ‘Weetutal’ en zijn assistent direct op de stoep om de zaak op te lossen. Maar dat onderzoek Kinderen tijdens bouwdorp vorig jaar. 

Rode Kruis Someren krijgt in de Goede Doelen Week Someren: 2.205,80 euro. Ziekentridiuüm Someren ontvangt 3.541,53. Voor Alzheimer Nederland ligt 2.185,73

Nieuw terrein, nieuwe kansen

“Dit jaar wordt Bouwdorp voor het eerst gehouden op de nieuwe locatie bij De Donck. Dat heeft best wat extra aandacht gevraagd in de voorbereiding”, aldus Wendy den

euro klaar. De Brandwondenstichting kan 1.280,13 euro bijschrijven. Het Diabetesfonds heeft 1.587,04 euro ontvangen. Epilepsiefonds mag 1.193,67 euro bijschrijven. Fonds Gehandicaptensport krijgt 1.099,33 euro. De Hartstichting ontvangt 2.788,16 euro. Het Nationaal Fonds Kinderhulp krijgt 1.708,86 euro. KWF Kankerbestrijding ontvangt 3.821,45 euro. Het Longfonds ontvangt 1.758,99 euro. De Nierstichting krijgt 1.673,53 euro. Het Reumafonds mag 1.860,59 euro bijschrijven. Prinses Beatrix Spierfonds krijgt 1.327,12 euro. Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten zal

Dekker, Bouwdorp-coördinator van het Jeugdcomité. “We hebben flink moeten passen en meten om alle hutjes weer een plekje te geven op het terrein, ook de tent en de spellen moesten er natuurlijk allemaal bij passen. Het terrein is wat kleiner dan we op de Witvrouwenbergweg ter beschikking hadden. Alle werkgroepen hebben hard gewerkt om het plan op de nieuwe locatie aan te passen. En het is gelukt! We gaan maandag als vanouds van start om er weer een mooi evenement van te maken.”

Onderzoek burgerpanel SOMEREN - Waar inwoners binnen de bebouwde kom glasvezel gratis aangesloten kregen, kost het voor dorpsgenoten in het buitengebied met 1.815 euro per woning dus wel een flinke duit. ‘t Contact peilt daarom deze week de mening van het burgerpanel Someren. Is het terecht dat het buitengebied wel moet betalen, of zou de gemeente bij moeten springen? En wat gaan inwoners doen, wel of niet aansluiten? Morgen (vrijdag) verstuurt Toponderzoek een vragenlijst aan de leden van het burgerpanel. Ook meepraten? Meld je dan vandaag nog aan via www.tipsomeren.nl, en ga morgen meteen aan de slag!

- Advertorial -

Inschrijven Cryo-dagen

Kelly’s Schoonheid en Pedicure SOMEREN - Kelly’s Schoonheid en Pedicure van Kelly Sonnemans is een sfeervolle professionele salon aan de Ravenshof in Someren. De salon bestaat vier jaar en was voorheen gevestigd in Liessel. In november is de salon naar Someren verhuisd. Kelly’s is gespecialiseerd in huidverbetering, anti-aging, permanente make-up en medisch pedicure. Ook kunt u er terecht voor manicure, massages, lichaamsbehandelingen, visagie, harsen en epileren. Nieuw is cryotherapie.

Wilt u definitief vetcellen verwijderen? Dan kunt u bij Kelly’s terecht voor cryotherapie. Kelly werkt met de Cryo21, dit is de nieuwste apparatuur op het gebied van cryotherapie. Hiermee kunnen probleemzones in een aantal behandelingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Denk aan het storende vetrandje over uw broekrand, vetrollen op de rug, kwabjes op de heupen, slap buikje, zadeltassen, lovehandles, onderkin en kwabjes onder de armen. Tijdens de 30 minuten durende behandeling wordt de huid gekoeld naar ca. 4 graden Celsius, waardoor de vetcellen kristalliseren en afgevoerd worden door het lichaam. Het resultaat: 1 tot 4 cm minder omvang in slechts 1 behandeling. Direct waarneembaar, veilig, pijnloos en blijvend resultaat! De vetcellen die weg zijn komen nooit meer te-

De voorstelling vindt komende zondag om 14.30 uur plaats op het Rijtven in Deurne en om 18.00 uur op camping De Peel in Heusden. Maandag trekt het wagenspel eerst naar De Lisse in Asten (19.00 uur) en daarna naar De Guitige Geit in Heusden (20.30 uur). Ook volgende week woensdag treedt OKG op. Eerst in de straat Hooidries in Heusden (19.00 uur) en vervolgens bij de familie Lammers aan de Vlosbergweg in Heusden (20.30 uur). Volgende week zaterdag wordt de reeks afgesloten met twee voorstellingen. De eerste om 19.00 uur in straat De Vlinkert in Heusden en daarna bij de familie Geboers aan de Ospelerweg, ook in Heusden (20.30 uur).

- Advertorial -

Zilveren jubileum Jan Peters Elektro SOMEREN-EIND – Het zilveren jubileum wordt deze week een feit voor familiebedrijf Jan Peters Elektro vof. Aanstaande zaterdag is het precies 25 jaar geleden dat Jan Peters (62) samen met zijn vrouw Soos Peters (57) het bedrijf startte.

“Als je niets hoeft te doen dan te werken, dan hou je het wel vol”, zegt mede-eigenaar Jan Peters op de vraag hoe dit familiebedrijf al 25 jaar overeind blijft. Naast zijn vrouw is ook zijn zoon Jan Peters jr. (28) sinds 2014 mede-eigenaar geworden. “Mijn zoon heet ook Jan dus alles kan hetzelfde blijven”, zegt hij. “Onze Jan zal het uiteindelijk samen met zijn vriendin Hilde (23) gaan runnen”, vult Soos Peters hem aan. Het elektrobedrijf heeft weinig last gehad van de crisis. De onder-

nemers danken dat aan hun brede aanpak. Het bedrijf maakt installaties in woonhuizen, utiliteit, in de agrarische sector, de grote industrie en plaats daarnaast ook nog zonnepanelen. “We zijn dus heel divers”, zegt Jan, die zelf ook nog regelmatig de weg op gaat. “Vooral de kleine storingen doe ik zelf om mijn personeel te ontlasten.” Want Jan heeft twee mensen vast in dienst. Over de toekomst is hij duidelijk. “Als de gezondheid het toelaat blijf ik onze Jan nog jaren ondersteunen. Ik wil dit bedrijf zo goed mogelijk aan hem overdragen.” Het bedrijf is gehuisvest aan Havenoord 1 in Someren-Eind en is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Ook online is het bedrijf te vinden via www.janpeters-elektro.nl.

LASERBEHANDELING

rug. Kijk voor meer informatie op de website.

KALKNAGELS

Cryo-dagen

Te mooi om waar te zijn? Kom het zelf ervaren tijdens de Cryo-dagen. Tijdens deze dagen is er een Cryo-therapeute in de salon aanwezig waar u voor slechts 50 euro (ipv de reguliere 100 euro) een proefbehandeling kunt ondergaan, ook u zult versteld staan van het directe resultaat! Een complete kuur van 6 behandelingen bedraagt 600 euro. Als u na de proefbehandeling een kuur inpland dan krijgt u de proefbehandeling gratis. Tevens krijgt u op deze dagen nog een extra behandeling cadeau als u de kuur meteen betaald. Dat komt dus neer op 8 behandelingen voor slechts 75 euro per behandeling. U kunt zich nog inschrijven voor de Cryo-dagen op 17,

De cast van OKG.

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL WWW.DERMALINK.NL

afgebroken en wordt er afgesloten met een bezoek van de brandweer.

Succesvolle Goede Doelen Week Someren SOMEREN - De Goede Doelen Week Someren 2017 heeft een totaal bedrag van 29.398,28 euro opgebracht. De totale opbrengst is opgehaald in Someren, Someren-Eind en Someren-Heide. Het grootste bedrag gaat naar KWF Kankerbestrijding. In Lierop werd enkele weken eerder al een goededoelenweek gehouden. Daar werd toen 9.000 euro opgehaald.

Speeldatums

(Foto: Frans Klaus)

SOMEREN – Het Jeugdcomité Someren verwacht dit jaar 560 kinderen en 300 vrijwilligers tijdens Bouwdorp. Van 17 tot en met 20 juli zal er weer flink gebouwd worden. Dit gebeurt voor het eerst niet meer aan de Witvrouwenbergweg maar nabij blokhut de Donckelaar in Someren. Traditioneel is de kijkavond op de afsluitende woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

De hutjes maken allemaal kans op de felbegeerde Gouden Spijker. De prijs voor het bouwwerk dat door de vrijwillige jury als beste wordt beoordeeld op: originaliteit, afwerking, passen binnen het thema en de samenwerking binnen het groepje. Het thema dit jaar is circus. Op donderdag worden de creaties weer

stagneert al snel wanneer er alweer wordt gemoord. Wie is hier verantwoordelijk voor, en hoe redden de jongeren zich uit hun penibele situatie?

LASERBEHANDELING SPATADEREN

polikliniek voor dermatologie en flebologie

Kelly Sonnemans. 19 of 20 juli. Inschrijven kan telefonisch, vol=vol. Kelly’s schoonheid en pedicure Ravenshof 45 5712 LD Someren 06-51091543

Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw spataderen of huidaandoening? Zoekt u een specialist voor de behandeling Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste van uw spataderen of huidaandoening? Onze deskundige dermatologen volgen de ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het meeste ervaring in Nederland op het gebied van  gebied van laserbehandeling bij spataderen. laserbehandeling bij spataderen. dr. RPM Ceulen dermatoloog initiatiefnemer CHK DR.D.J DER KINDEREN Initiatiefnemer Dermalink Blokzijlpark 30 AB Stationsstraat Amersfoort 1 5701(Vathorst) MK Helmond 0492-792939 033-433 46 00

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 18

Fam i l i e b e ri ch t e n Hoera, onze zoon en broertje is geboren!

SUMMER SALE O’NEILL SLIPPERS

In liefde losgelaten onze zorgzame en altijd belangstellende papa en opa

KORTING

Christ van Houts

20% - 50%

Rens

07-07-2017

* SALE WEBSHOP

Trotse ouders en grote broer Toon, Anne May en Stan van Houts

• Voor winterpreiplanten, aardbeienplanten, groenteplanten, fruitbomen en klein fruit naar Thijs Huijs Langstraat 64 Horst-Hegelsom. Tel. 077-3983552.

Rens

07-07-2017 Zoon van Toon en Anne May van Houts-van Eijk. Broertje van Stan

• Wespennest of mierenoverlast bel 0493-688006.

Kleinkind van Jan en Ricky van Eijk en Theo en Mieke van Houts.

• Wespennest of mierenoverlast bel 0493-688006.

Wij trouwen op 22 juli 2017!

XCarla

van Heugten

Maas

13.00 uur Gemeentehuis Someren 15.30 - 17.30 uur Receptie Kerkendijk 156 Someren-Heide

k

LET’S PARTY!

Deze 30-jarige tweeLingg is een kei in acteren maar laat deze kliko nooit de mollars beheren!

Maarten 30 jaar Gefeliciteerd Ria en Bart Deze kalende casanova heeft al vele dames versleten, maar nu wordt hij toch echt op de os gesmeten!

Gefeliciteerd

Dirk ! Ut Dûpke.

Jeroen de “Barbier” zet de deur op een kier. Voor een leuke vriendin, is hij wel in. Maar nu toch echt de klos, want 15 juli is hij de OS !! Veel liefs P, M, A, B, D & B De nieuwe burgemeester van Someren,

Henry Tinnemans is jarig, op 13 juli wordt hij weer een jaar ouder!! Hij heeft zijn nieuwe bedrijfswagen al geregeld, en nu de rest nog ! Volgens de facebook uitslag is hij de directeur van Someren. Dus dat zal een skon fistje worden a.s. zaterdag! Wij feliciteren de jarige job en wensen hem een gouden toekomst met zijn nieuwe “ job ” !! Zijn zatte vrienden uit Someren e.o. !!!!!!!!

* Helmond, 22 september 1929

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Geboren kleinkind

BART

“Het leven samen was mooi, heel mooi…”

SUMMER SALE HOCKEYSTICKS EN -SCHOENEN

20% - 70% KORTING

* SALE WEBSHOP

echtgenoot van

Greet Lammers † Rionne en Engelbert Dion en Grethe Filip en Kirstin Frans-Christiaan en Lonne

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

† Mierlo-Hout, 10 juli 2017

Twan en Carmen Inse Jelte Peter en Anke Joëlle en Stijn Chris Sylvia en Jan Martijn Jessica Patrick

Ons pap is weer even waar hij zo graag was, thuis in zijn vertrouwde omgeving “Houtsrust”. U bent daar van harte welkom donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 15 juli om 11.00 uur in de H. Maria Presentatiekerk, Wilhelminastraat 3 te Asten. Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.30 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. De crematie zal later deze dag in stilte plaatsvinden.

WWW.THIJSSENSPORT.NL

Paula 30 jaar! Liefs, Nicole, Ilse en Wendy

Hiep, hiep hoera Jorie!

Grijs haartje hier, rimpeltje daar... och het mag, je bent nu

30 jaar!

X je vriendinnen

DE PRAKTIJK VAN DR. DEIMANN IS GESLOTEN

Bedroefd om haar heengaan, doch beseffend dat het een voorrecht was haar zo lang in ons midden te mogen hebben, berichten wij u het overlijden van ons mam, schoonmoeder en oma

Truus Verhees-Heijblom echtgenote van

Jan Verhees † Gesterkt door het H. Sacrament der zieken is zij in de leeftijd van 79 jaar, in alle rust van ons heengegaan. Ans en Tiny Danny Wesley en Sandra Peter en Marjo †, Carla Johnny en Margot Stefan en Ilse Frank

Correspondentieadres: Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging t.a.v. Familie van Houts Acaciaweg 26 5711 CM Someren

HOERA!

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden Wie kan voelen wat je hebt doorstaan

Dahlia Werkgroep Groei en Bloei verkoopt elke zaterdag dahlia’s van 10.00 tot 11.00 uur bij Natuurtheater De Donck Lieropsedijk/ Donksedreef

Mariëtte en Adrie Daphne Mayra en Remy Lois Veldhoven, 9 juli 2017 Vaartdijk 17 5712 ER Someren-Eind Ons mam is overgebracht naar Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. U bent van harte welkom om afscheid van haar te nemen op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur. Op vrijdag 14 juli om 11.00 uur zal er een afscheidsviering zijn in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum. Samenkomst in de ontvangstruimte waar vanaf 10.30 uur gelegenheid is om schriftelijk te condoleren. Wij zullen ons mam later deze dag als gezin gaan begeleiden naar haar laatste rustplaats, bij ons pap, op het parochiekerkhof te Someren-Eind.

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en de vele kaartjes die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van

Cindy Toonen-van Deursen Het was een geweldige steun voor ons. Marco Levy, Quinty en Loïs Fam. Van Deursen Fam. Toonen

Döner Kebab Kebab Safé Safé Döner De beste Turkse specialiteiten, De beste Turkse specialiteiten, lamsvlees lamsvlees of of kalfsvlees kalfsvlees uit uit Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland.

Someren: Iederevrijdag dinsdag en Someren: Iedere enen Someren: Iedere dinsdag vrijdag van 12.00 tottot21.00 21.00 uuruurop op zondagvan van12.00 11.30tot 21.00uur vrijdag het Wilhelminaplein. ophet hetWilhelminaplein. Wilhelminaplein. Asten: Iedere zaterdag en Asten: Iedere zaterdag Asten: Iedere zaterdag van 12.00 12.00 tot 20.00 20.00 uur op opuur dinsdag van 11.30 tot 20.00 van tot uur het Koningsplein. ophet hetKoningsplein. Koningsplein.

Sinds 1953

NIET NIET GOED, GOED, GELD GELD TERUG TERUG Voor bestellingen Voor bestellingen en en reserveringen reserveringen 06-30931681 06-30931681

Maandag 24 juli t/m vrijdag 4 augustus. VOOR SPOED: DR. RAAIJMAKERS KERKEPAD 6A, LIEROP TEL.: 0492-33 18 56

SCHEIDEN DOE JE SAMEN * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank * Effectiever en goedkoper dan een advocaat * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs Astrid Larue Tel. 06 539 72 748 larue@scheidingshuys.nl www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

Het ScheidingsHuys

Uitvaartcentrum Someren Asten Acaciaweg 26 5711 CM Someren

TE HUUR Garagebox Plan Noord Someren Tel. 06-55800982

T 0493 - 49 34 15 T 0493 - 69 16 10 E info@meeuwsverspeek.nl I www.meeuwsverspeek.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Sandra Slegers-de Groot

Asten-Someren | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 19

Nous voici enfin réuni Pour des tendresses à l’infini

Wij zijn hier allemaal samen Geraakt door de zachte streling van de eeuwigheid Vivre ensemble est notre désir Samen leven is ons verlangen Quatre murs, un lit pour dormir Vier muren, één bed om in te slapen Et un seul toit pour tous nos coeurs Een onderdak voor al onze harten La maison de Theo porte bonheur Het huis van Theo brengt geluk Bedroefd, maar dankbaar dat hij rust heeft gevonden, laten wij u weten dat is overleden, mijn lieve man, onze vader en opa

Theo Compiet Theodorus Petrus Augustinus * Rotterdam, 18 januari 1946

† Asten, 4 juli 2017

echtgenoot van

Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt lijden, kan men dankbaar zijn, als God het komt bevrijden. Na een liefdevolle verzorging in Woonzorgcentrum Sonnehove is, na een welbesteed leven, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, rustig en vredig op 91-jarige leeftijd van ons heengegaan ons moeder, schoonmoeder en oma

An Welten-van der Heijden echtgenote van

Eurosjopper Festival bedankt alle medewerkers sponsoren bands bezoekers die de 15e editie tot een groot succes maakten!

Piet Welten †

Marianne van Goch Marianne Compiet-van Goch Mika D

Jan en Thea Martien en Willemien Toon en José en al haar klein- en achterkleinkinderen

Wolf en Karolien Axel, Laurens Jeroen en Audrey Katlijn en Erik Wouter, Bas

9 juli 2017 Correspondentieadres: Nieuwstraat 41 5712 LH Someren

Bergdijk 11 5721 WH Asten De dienst waarin wij Theo hebben herdacht heeft plaatsgevonden op maandag 10 juli in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend is hij in stilte gecremeerd.

De afscheidsdienst werd gehouden op donderdag 13 juli in de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten. Aansluitend hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats, op het parochiekerkhof bij ons vader.

• Totale opheffings/leegverkoop kortingen 50-100% (dus gratis). Kringloopwinkel 't Een & Ander. Alle meubels, antiek, kleingoed enz.. Lindestraat 38 Asten. Open: alleen 's-zaterdags 10.00-17.00 uur.

Ria van de Ven-van Lissum Uw aanwezigheid op de dag van de Dienst en alle andere blijken van deelneming heeft mij diep getroffen en is voor mij tot grote steun geweest.

ideaal om insiroop te vriezen. en vlaai. Tevensen wijn, sap, jam, dessertsaus, licorette ('t Smokkelaartje) en vlaai. en envlaai. vlaai. lekker op ijs, pannenkoeken en vlaai. lekker op ijs, pannenkoeken ideaal om in te vriezen. lekker op ijs, pannenkoeken en licorette ('t Smokkelaartje) lekker op ijs, pannenkoeken ideaal om in tetevriezen. vriezen. ideaal om in en vlaai. ideaal om inte vriezen.

ideaal en om in te vriezen. en vlaai. envlaai. vlaai. lekker opom ijs, ideaal inpannenkoeken te vriezen. ideaal om in te vriezen. ideaalom om in tevriezen. vriezen. ideaal in te en vlaai. ideaal om in te vriezen.

Zelf plukken kan ook! Zelf plukken kan ook! Elke dag op de Bever Zelf plukken kan ook!te Zelf plukken kan ook! Elke dag op de Bever te Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) Elke dag op de de Bever te Elke dag op Bever te Zelf kan ook! Zelfplukken plukken kan ook! ACHEL (België) Elke dag op de Bever te Van 9.00 tot 18.00 uur Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) ACHEL (België) Elke dag opop de Bever te Elke dag de Bever te Van 9.00 tot 18.00 uur Zelf plukken kan ook! ACHEL (België) Zelf plukken kan ook! Tegenover Café de Bever. Elke dagtot op de Bever te Van 9.00 18.00 uur Zelf plukken kan ook! Van 9.00 tot 18.00 uur ACHEL (België) ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Elke dag de Bever te Van 9.00op tot 18.00 uur Elke dag op de Bever te Zelf plukken kan ook! Tegenover Café de Bever. Elke9.00 dag tot op de Bever te ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Van 18.00 uur ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Van 9.00 tot 18.00 uur Elke dag op de Bever te ACHEL (België) OOK VERKOOP AAN HUIS.: ACHEL (België) Tegenover Café de Bever. Van 9.00 tot 18.00 uur OOK VERKOOP AAN HUIS.: Van 9.00 tot 18.00 uur Tegenover Café de Bever. ACHEL (België) Van 9.00 18.00 uur OOK VERKOOP AAN HUIS.: BERGBOSWEG 17, Van 9.00 tot tot 18.00 uur OOK VERKOOP AAN HUIS.: Tegenover Café deBever. Bever. OOK VERKOOP AAN HUIS.: BERGBOSWEG 17, Tegenover Café de Van 9.00 tot 18.00 uur BERGBOSWEG 17, Tegenover Café de Bever. BUDEL OOK VERKOOP AAN HUIS.: Tegenover Café de Bever. BERGBOSWEG 17, BERGBOSWEG 17, BUDEL Tegenover Café de Bever. OOK VERKOOP AAN BUDEL BERGBOSWEG 17,HUIS.: BUDEL BUDELAAN OOK VERKOOP HUIS.: OOK VERKOOP HUIS.: BUDELAAN OOK VERKOOP AAN HUIS.: OOK BERGBOSWEG VERKOOP AAN17, HUIS.: BERGBOSWEG 17, BERGBOSWEG OOK VERKOOP AAN 17, HUIS.: BUDEL BERGBOSWEG 17, BERGBOSWEG 17, BUDEL BUDEL BERGBOSWEG BUDEL 17, BUDEL BUDEL

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl Citroen C5 ........................................................................ 2001 Fiat Panda ....................................................................... 2011 Ford LTD 6,6 automaat ......................................................... 1973 Ford courier 1,8 d rolstoel vervoer .......................................... 1998 Hyundai I10 ...................................................................... 2010 Mercedes 600 SEL V12 autmaat .............................................. 1993 Opel Zafira A 1,6 ................................................................ 1999 Seat Alhambra .................................................................. 1999

A.U.B. A.U.B.zelf zelfeen eenemmer emmer A.U.B. zelf meebrengen ! A.U.B. zelfeen eenemmer emmer meebrengen! A.U.B. zelf een emmer meebrengen ! meebrengen! A.U.B. zelf een emmer Tel. (0495) 49 29 Tel. (0495) 49 36 meebrengen 36 ! 29 A.U.B. zelf emmer A.U.B. zelfeen een Tel. (0495) 4936 36 29 Tel. (0495) 49 29 meebrengen !emmer www.go.to/bessen.nl Tel. (0495) 49 36 29 A.U.B. zelf een emmer A.U.B. zelf een emmer meebrengen ! www.go.to/bessen.nl meebrengen! A.U.B. zelf een emmer Tel. (0495) 49 36 29 meebrengen !3629 meebrengen! A.U.B. zelf een49 emmer Tel. (0495) 49 Tel. (0495) 36 meebrengen ! 29 Tel. (0495) 49 36 29 Tel. (0495) 49 36 29 meebrengen ! www.go.to/bessen.nl Tel. (0495) 49 36 29 www.go.to/bessen.nl Tel. (0495) 49 36 29

VOOR KOOPJES NAAR EP: JEUKEN ASTEN !!! Diepvrieskisten leegverkoop ��������������nu v�a�179,-Diepvrieskast A+ (energie zuinig) �����������������129,-Diepvrieskast 160 ltr A+(5 laden)�������������������279,-Diepvrieskast Liebherr nofrost nu ����������������475,-Koelkast ETNA A+ 102 ltr stunt����������������������149,-Koel/vrieskasten (205 ltr) nog 2 stuks ����������239,-Wasautomaten 1400T nu vanaf ���������������������279,-Wasdrogers tot 40% korting vanaf ����������������179,-Inbouw vaatwasser integreerbaar �����������������449,-Inbouw koelkast 136 ltr� A++ (stunt) ��������������299,-Inbouw kookplaat inductie (stunt) ����������������279,-Inbouw oven 64 ltr RVS (4 progr) ������������������259,-Vaatwassers vrijstaand (5 progr)�������������������179,-Combi magnetron met turbo nu ��������������������109,-LED TV Samsung 80cm full HD ���������������������259,-Stofzuigers eco-clean 1400 watt����������������������69,-Airco (mobiel) 8000 BTU nu vanaf ����������������269,-Ventilatoren voor verkoeling vanaf �����������������12,--

EP: Jeuken Pr. Bernhardstraat 17 - Asten - Tel. 0493-693388 Winkel open: Dinsd. t/m donderd. 13.30-18.00 uur Vrijdag 13.30-18.00 uur Zaterd. 11.00-17.00 uur Maandag hele dag gesloten.

www.gsodeurne.nl

• Nieuwe aardappelen te koop. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden 0493-697830.

EERSTE ZELFPLUK TE KOOP VANAF DONDERDAG 13 JULI

VANAF 12 JULIBOSBESSEN TE KOOP AMERIKAANSE AMERIKAANSE BOSBESSEN AMERIKAANSE AMERIKAANSE BOSBESSEN BOSBESSEN

Jeker 13 - 5751 TT Deurne - 0493 380 287 - info@gsodeurne.nl

• Overlast van ratten, muizen, zilvervisjes etc. Bel 0493-688006

Kees Kersten

VANAF 12 JULI TE KOOP AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF 12 JULI TE KOOP KOOP VANAF TE Tevens wijn,12 sap,JULI jam, dessertsaus, siroop Tevens wijn, sap, jam, dessertsaus, siroop AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF 12 JULI TE KOOP VANAF 12 JULI TE KOOP AMERIKAANSE BOSBESSEN en licorette ('t Smokkelaartje) AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF 12 JULI TE KOOP Tevensen wijn, sap,jam, jam, dessertsaus,siroop siroop Tevens wijn, dessertsaus, licorette ('t Smokkelaartje) Tevens wijn, sap, jam, dessertsaus, siroop Tevenswijn, wijn,12 sap,JULI jam,dessertsaus, dessertsaus, siroop AMERIKAANSE BOSBESSEN Tevens sap, jam, siroop AMERIKAANSE BOSBESSEN VANAF TE KOOP lekker op ijs, ijs, pannenkoeken pannenkoeken en licorette ('t enlicorette licorette ('tSmokkelaartje) Smokkelaartje) lekker op AMERIKAANSE BOSBESSEN en ('t Smokkelaartje) OPEN VANAF 14 JULI Tevens wijn, sap, jam, dessertsaus, siroop Tevens wijn, sap, jam, dessertsaus, siroop Tevensen wijn, jam, dessertsaus, siroop licorette ('t en licorette ('tSmokkelaartje) Smokkelaartje) envlaai. vlaai. en Tevens wijn, sap, jam, dessertsaus, siroop lekker op ijs, pannenkoeken AMERIKAANSE BOSBESSEN lekker op ijs, pannenkoeken lekker opijs, ijs,pannenkoeken pannenkoeken en ('t en licorette ('tSmokkelaartje) Smokkelaartje) lekker op enlicorette licorette ('t Smokkelaartje) lekker op ijs, pannenkoeken om in te vriezen. OPEN VANAF 14ideaal JULI

GOOS SATELLIET ONTVANGST DEURNE

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

Ik dank iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en kaarten die ik mocht ontvangen na het overlijden van mijn geliefde

Juli 2017

GSO deurne visite.pdf 1 24-12-2015 14:14:48

Suzuki Swift...................................................................... 2006 Suzuki Wagon R ................................................................. 2007 Tractor Massey harris .......................................................... 1950

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring. • Officiële pasfoto's bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne • Per direct te huur: ruime vrijstaande woning aan Hazenpad 21 te Asten. Grote tuin, ruime garage. Zonnepanelen. Niet-roken. Huurprijs: €1295 per maand. Interesse? 06-12354579 (na 18.00 uur). • Magazijn opruiming bv: Wisa inbouwreservoir + drukplaat nu €159,95. Toiletbril softclose/ quickrelease nu €34,-. Heel veel showroom opruiming. Kömhoff sanitair Schoolstraat 37 Meijel tel. 0774661540. • Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezieën. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willie’s Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl • Foka Deurne juli acties: alle koptelefoons & oordopjes 20-50% korting! Kerkstraat 8 Deurne, 0493-353102.

• Te koop: tarwestro nieuwe oogst 2017. Tel. 06-53127979,

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Taxivervoer • Touringcarvervoer • Pakketdiensten • Garagebedrijf • Autohandel

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395. • Foka Deurne juli acties: 10 inch Android tablet, van 179,voor 139,- Kerkstraat 8 Deurne 0493-353102. • Bestrating voor o.a. uw inrit, terras, buitenterrein, grondwerk en bestratingsmaterialen. Voor bedrijven en particulieren. Scherpe prijs. Asten 06-53559761.

www.hebbentours.nl Snoertsebaan 22 | 0493-342.342 | info@hebbentours.nl

DE KRINGILDENDAG IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ BIJDRAGEN VAN ONZE HOOFDSPONSORS: Rabobank Peelland Zuid Prins Bernhard Cultuurfonds Mr. Paul de Gruyter Stichting Gemeente Someren Van Kaam Notarissen Tegelhandel Loomans SV Someren ONZE SPONSORS: Boomrooierij van der Zanden Gasterij Krabbendam Omnicol N.V. TAK Van den Bosch geluid Cultureel Centrum De Ruchte Plukon Manege Het Keelven V.M.Q. Plinten B.V. Goud- en zilveratelier Andriessen Slagerij Tomassen Jumbo Welten Bakkerij van de Mortel Taxibedrijf Stienen Van den Tillaar Gevelmontage Martens Houtvezel

En onze zilverschenkers: Rijschool A Twaalf Paul Beliën Kleermakerij Hamont Van den Berk Tuinmachines Haerkens Quickprint Essential Schoonmaakbedrijf Familie Bergh Familie van Doorn Familie Joosten Familie Kuijpers Familie van der Linden Familie van Otterdijk Familie Vossen Fysiotherapie Paul van der Weerden Tegelhandel van Heugten Café Jan van Hoek Aannemersbedrijf Hurkmans Drink- eetcafé ‘t Jagershuis W.G.C. Looijmans Gevelreiniging Marco Gas BV A. Meeuws tabaks- en gemakswinkel Meeuws – Verspeek Uitvaartverzorging

J. Meeuws B.V. J.P. Meevis Tuinmachines Grieks Restaurant Mythos Peellandbeheer Makelaardij Plokker Pallets Someren N. Riitano Tegelwerken See You Memorial Jewelry Pizzeria Sphinx Bakkerij Tommie Nederweert Tegelwerken P. Slaats BV Toon Tinnemans Onderhoud Valmont Nederland BV V.D.E. Beton W. van Veggel Tegel – en natuursteen Autobedrijf Verstappen W. Vestjens Hoofdman Gilde Maarheeze Bloemisterij Vlemmix Paul Winkelmolen Timmerwerken Wijnen Confectie Willy Hoebergen

Het Sint Jorisgilde dankt allen, die deze dat tot een succes gemaakt hebben.


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 20

Leefbaar Asten kiest voor Janine Spoor ASTEN - Leefbaar Asten gaat met Janine Spoor aan het roer de gemeenteraadsverkiezingen in. De partij maakte vrijdagavond de opvolger van huidig wethouder Jac Huijsmans bekend. Spoor wil zich hardmaken voor samenwerking tussen inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en de gemeente. “Dan kan er iets heel moois ontstaan.”

door Maarten Driessen Spoor (45) groeide op in Asten en woont sinds 2001 weer in haar geboortedorp. In 1991 verhuisde ze naar Maastricht om rechten te studeren. Later werkte ze voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Bosch en Breda, en voor de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam en Helmond. Ook werkte ze als manager jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg. Momenteel is Spoor werkzaam als coördinator sociaal domein in Son en Breugel.

Zwaarste portefeuille

Een cv dat prima past bij een wethouder Sociaal domein, de positie die ze ambieert. “Ik denk dat het inmiddels in ieder gemeente de zwaarste portefeuille is. Maar ik zie het als een uitdaging”, zegt Spoor.

In Asten lijkt dat in ieder geval te kloppen. Huidig wethouder Huijsmans moet alle zeilen bijzetten om de zorg binnen de budgetten te houden. Tot dusver is hij daar nog niet in geslaagd. Dus, gaat Spoor dat wel lukken? “Dat durf ik nu nog niet te zeggen”, antwoordt ze tactisch. “Maar Jac en ik zitten qua visie op één lijn. Hij heeft me ook persoonlijk benaderd om te vragen of ik hem wilde opvolgen.” Spoor kent het Astense zorgbeleid. In haar periode bij Bureau Jeugdzorg was ze betrokken bij de transitie van onder meer de jeugdzorg. Sinds 2015 zijn gemeenten, en niet het Rijk daar verantwoordelijk voor. Bureau Jeugdzorg, en dus ook Spoor, werkte mee aan die overheveling in onder meer de Peelgemeenten.

Stijl achterover

Spoor was nog geen lid van Leefbaar Asten, maar dacht in het verleden met de partij mee over diverse zorgonderwerpen. “Mede daarom dacht Jac aan mij. Maar ik vloog stijl achterover toen hij belde. Ik heb er een maand over moeten denken, en toen besloten om ervoor te gaan.” Onder leiding van Spoor gaat Leefbaar Asten zich op de speerpunten zorg en welzijn, actief burgerschap, duurzaamheid, jon-

Jeugdtriathlon Someren

geren en regionale samenwerking richten.

Goede uitslag

Maar wat als de verkiezingen voor Leefbaar slecht uitpakken? Als de partij wordt gepasseerd bij de coalitievorming? “Ik weet nog niet of ik dan raadslid wil worden. Het moet dan qua tijd te combineren zijn met mijn baan. Maar voorlopig gaan we uit van het positieve, van een goede uitslag.”

www.rkfranciscus.nl Lambertuskerk Someren Donderdag 19.00: H Mis en vrijdag géén H. Mis. Zondag 9.30 uur: H Mis; voorganger Pastoor Scheepers; Intenties: Cees en Anna v Rijsewijk-Sonnemans; Mien Willems-vd Moosdijk; Truus Vossen; Theo Maas vw verjaardag. 12.30 Doop Bella Raijmakers 13.15; Doop Floris Vorst 14.00; Doop Jim Malschaert. Dinsdag Sonnehove 19.00 uur. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00: H. Mis. Intenties: Hein Lammers; Annie Hendriks-van Bommel. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 18.00: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Voorganger pater Zwirs; Intenties: Petronella, Henrika en Henricus Borsboom; Hubertus Michiels, Albertina Michiels-Kraak en overleden familieleden. H. Naam Jezus Lierop Zondag 10.00: H Mis; Koor: A Capella; Intenties: Pastoor Martien van Asten; Overl ouders Meulendijks en zn Thomas en Toon; Drika van de Ven; Ouders Kuijpers-van Velthoven en Martien; Harrie van de Broek en kleindochter Camille vw trouwdag; Ouders Bekx-vd Eijnden en zuster Antonine vw verjaardag. Woensdag 19.00: H Mis in Henricushof; Someren-Heide Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Jozef-Pauluskoor; Voorganger Pater Frans Voss; Intenties: Mnd gedachtenis Gerard Jeuken, Wim Kanters vw sterfdag, Karel van Bommel en overleden zus en broers, Jacob en Mien Jaspers-Maas, Nellie en Angeline de schoondochters Namens de parochie voor Anny Hendriks-van Bommel.

De steekpartij vond rond middernacht plaats. De politie kreeg een melding over een man die in een plas bloed achter de woning lag. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in

HORIZONTAAL: gepeperd; 6 buitenvrouw; 12 akelige; 14 plaats; 16 selderij; 18 zangnoot; 19 boerenbezit; 21 in casu; 22 traagloper; 23 jargon; 26 hoefdier; 29 Ierland; 30 omvangrijk; 32 kleur; 33 vervoersmaatschappij; 34 emeritus; 36 twijg; 37 selenium; 38 uitroep; 39 vezelplant; 41 romp; 43 compagnon; 44 zich kleden; 45 dierengeluid; 47 vergrootglas; 49 plaats in Noord-Holland; 52 waterstand; 54 de dato; 55 mannelijk dier; 57 daar; 58 milliliter; 59 gebied; 61 neergaan; 63 prachtig; 65 overeenkomstig; 67 overblijven; 69 Bijbeldeel; 70 titel; 71 akkerland; 73 Frans lidwoord; 74 godsdienst; 75 echtgenoot; 77 wijd; 79 oprecht; 80 genegen. VERTICAAL: 2 modern; 3 burcht; 4 zangstuk; 5 neon; 7 voorzetsel; 8 rustoord; 9 jurist; 10 persoonlijk vnw.; 11 alsmede; 13 lidwoord; 15 wrang; 17 vrede; 19 ijver; 20 azijn; 22 rivier in Italië; 24 krypton; 25 ofschoon; 27 zilver; 28 vogelproduct; 31 onverlaat; 35 deel van een jaar; 37 peilstift; 39 rond; 40 sluis; 41 Europese trein; 42 vistuig; 46 heidevogel; 48 aristocraat; 50 deel van Azië; 51 arglistig; 53 veer; 55 bevlieging; 56 zuivelproduct; 58 vrouwelijk dier; 60 natrium; 61 zangnoot; 62 numero; 64 Ouderraad; 66 regelmaat; 68 schraal; 72 thans; 75 persoonlijk vnw.; 76 voegwoord; 77 zangnoot; 78 zangnoot.

Enny Koster uit Someren Proficiat!! Winwoord: HOOFDAFMETING

Tilburg. De twee verdachten, een Poolse man van 29 jaar en een Poolse vrouw van 49 jaar, zitten vast voor verder onderzoek. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.

Welk winwoord komt er in het balkje? 1 11 16

2

3

4

6

12 17

23

13 18

19

24

33

34

35

39

46 53

21

22

27

28 32

36

37

38

41

42 45

48

49

54

55

60

56

61

65

71

75

58 63

64

68

72

73

76

74

77

79

51

57

67

70

50

62

66

69

10 15

44 47

59

9

31

40

43

8

14

26

30

7

20

25

29

52

5

78

80

© Persbelangen P0248

10

69

42

76

43

32

16

62

8

41

34

55

40

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur:

advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van Kaatje Jans verloot.

Floreffestraat 8 Someren Tel. 0493 - 490268

In fo e n d i enst en

Kerkb e ri ch t e n Franciscusparochie Asten|Someren

ASTEN - Bij een steekpartij bij een woning aan de Burgemeester Wijnenstraat in Asten is zaterdagnacht een 32-jarige Pool zwaargewond geraakt. Er zijn twee verdachten aangehouden.

K r u i s wo o rd puzzel

Winnaar van vorige week:

De Jeugdtriathlon werd afgelopen zondag voor de 8ste keer gehouden in Someren. Een deelnemer krijgt een spons aangereikt.  (Foto: Hein van Bakel)

Man raakt zwaargewond bij steekpartij

H.Maria Presentatiekerk Asten zaterdag 18.30: Eucharistieviering mmv Jozefkoor. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. Zondag 11.00: Eucharistieviering mmv Mariakoor. Intenties: Miet Sillekens- Loomans; Will en Toos Peeters; Overl fam Leenen- Knapen; Til Werts- Lurvink; Gonny v Berlo-v Kessel; Riek Gerrits-Strik vw verj. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering. Kapel Missiezusters. Donderdag 17.00: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Diny Koolen. H. Antonius van Padua Heusden Zaterdag 18.30: woord- en communiedienst; Intenties: het welzijn van onze parochianen. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30: rozenhoedje; 18.00: H. Mis op de 15e zondag door het jaar: overl. ouders v Lierop-Verbaarschot, Jo v Overbeek-v Dijk. Zondag 9.30: H. Mis op de 15e zondag door het jaar mmv het Gem. Koor St. Cecilia uit Ommel: Miet Berkers, Marinus Louwers en Anna v Lierop de echtgenote, Leen Haazen-Rijkers en de dochters Lidy en Jet, Frans Verrijt. Maandag 8.00: H. Mis: voor het welzijn vd jonge mensen. Dinsdag 8.00: H. Mis: voor het welzijn vd gezinnen en de alleenstaanden; 19.00-20.00: Aanbidding vh Allerheiligste Sacrament. Woensdag 8.00: H. Mis: voor de zielenrust vd overledenen. Donderdag 8.00: H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v Maria v Ommel. Vrijdag 8.00: H. Mis op het Hoogfeest vd wijding vd kerk in Ommel in 1963: voor vrede in de wereld en in de gezinnen, voor het welzijn vd parochie, voor alle overl. pastoors die in Ommel werkzaam zijn geweest.

Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 10.00 uur: dienst in Someren, Speelheuvelplein. Voorganger is ds Van Andel, predikant in Valkenswaard.

Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nachten weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Mediq Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-13.00 uur en van 13.30-17.30 uur. Mediq Evers, Wilhelminaplein 6, tel 491123 geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.0017.30 uur. Benu apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Politie Someren

Wilhelminaplein 1 Someren. Openingstijden bureau: maandag t/m vrijdag 11.00-12.00 uur. Indien gesloten: Afdelingsbureau Asten, Planker 20; geopend: Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-16.00 uur, zondag: gesloten. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Digitaal contact: politiesomeren.nl.

Buurtbemiddeling

Voor geluidsoverlast en problemen met de buren: Buurtbemiddeling DAS: 06-27856865 of someren@bemiddeling.nu.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg

na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 09008998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Buurtzorg

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Lev-groep

De Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken en werkt wijkgericht met vrijwilligers. Laan ten Roode 71c, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-598989.

Stichting Land van Horne

Stichting Land van Horne biedt thuiszorg in Someren vanuit woonzorgcentrum Eegelshoeve. Voor meer informatie: op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur, tel. 0900 333 55 55 of www.landvanhorne.nl. Ook voor acute zorgvragen.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk Veterinair Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Die-

renambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Savant Zorg

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 0402549999. Bloedafname in Someren t.b.v. huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en specialisten: Wijkgebouw Someren: maandag t/m vrijdag 8.00-10.15 uur Huisartsen Postelpark Someren: maandag 8.00-8.30 uur Henricushof Lierop: dinsdag en vrijdag 8.15-8.45 uur De Einder Someren Eind: woensdag en vrijdag 9.15-9.45 uur De Bunt Someren Heide: dinsdag 9.15-9.45 uur

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 21

Wij feliciteren alle winnaars! Storm Martens

De Sprong

Hub van Doornecollege-basis

Mandy van der Kammen

Hub van Doornecollege-kader

Rens Pieterse Alfrinkcollege

Aniek Nouwen

Maryam Jameel

Peellandcollege - Havo

Peellandcollege - Vwo

Proficiat

Pieter-Jan Kivits

IVO-Deurne feliciteert de winnaars van de Hub van Doorneprijzen 2017 en de techniekprijs

Mike Kerkhof

In 2001 is door de familie Van Doorne een fonds opgericht dat het mogelijk maakt om elk jaar een prijs uit te reiken aan leerlingen die - naast goede schoolprestaties - een bijzondere prestatie hebben geleverd; de Hub van Doorneprijs. De van oorsprong Vmbo-prijs wordt sinds enkele jaren op alle vier deelscholen van IVO-Deurne uitgereikt. De prijs is van oorsprong een techniekprijs. De winnaar van de techniekprijs krijgt een speciale bronzen penning met de beeltenis van Hub van Doorne erop en de naam erin gegraveerd, als blijvend aandenken. Op de foto hiernaast de winnaar van de techniekprijs Mike Kerkhof.

Hub van Doornecollege - Techniekprijs

Genomineerd waren: Pieter-Jan Kivits, Lucio Lau en Tryphena Wallé (De Sprong), Britt Boerenkamp, Livvy van den Eijnden, Wesley Goossens, Mandy van der Kammen, Storm Martens en Iris Munsters (Hub van Doornecollege), Marijke Beijers, Rens Pieterse en Selena Wijdh (Alfrinkcollege) Maryam Jameel, Indy Joosten & Sander Kamps, Maxime Lamper, Sophie Mennen & Fleur Overklift, Aniek Nouwen en Lars Vane (Peellandcollege) Mike Kerkhof en Harm Manders (techniekprijs). Van harte proficiat met jullie nominatie.

We zijn trots op onze leerlingen! Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne met vier deelscholen: De Sprong, Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege, Peellandcollege

www.daspublishers.nl - www.hetcontact.nl - www.peelbelangonline.nl

OGAART

TUINMEUBELEN

T U I N M EUB EL EN

VERNIEUWDE SHOWROOM €439,95 €329,95

€134,95

€99,95

TUINKUSSENS

€19,95

€7,95

PARASOLS

Meer dan 10.000 tuinkussens op voorraad Kom ideeën opdoen in onze sfeervolle showroom

€69,-

€499,- €349,-

Ke r k e n d i j k 9 2 a - 5 7 1 2 E W S o m e r e n - H e i d e - T 0 4 9 3 - 4 9 6 9 7 0 - w w w . b o g a a r t t u i n m e u b e l e n . n l


‘T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 13 juli 2017 | pagina 22

Contact wk28  

Contact wk28

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you