Page 1

De Peel onder vuur

door: Gerard Geboers

3 Someren aan de slag met eigen boek

7 t/m 10

Jozef van der Heijden, onderwijzer en leider van de LO, afdeling Someren (Foto: RHCe)

Geleidelijk aan krijgt het leven onder de bezetter structuur. De bevolking moet ook wel leven met de situatie waarin de nazi’s de dienst uitmaken, het leger heeft immers gecapituleerd. En zolang de Duitsers zich coulant op blijven stellen, gaat dat ook wel. Maar de weerstand zit onderhuids ... daar sluimeren de heftigste emoties, daar heerst wanhoop, daar vechten woede en frustratie om voorrang. Samen vormen die een vruchtbare voedingsbodem voor verzetsacties.

Carnaval in beeld

Op de werken van de Heidemij in Someren verschijnen dan al spoedig vreemde, jonge kerels. Hun ploegbaas Piet van de Manakker helpt deze knapen aan een kosthuis in samenwerking met zijn neven Karel en Sjef van de Kerkhof. Als zonen van een kruidenier komen de laatsten op gezette tijden met hun winkelwaar bij de klanten aan huis. Dat biedt hen de mogelijkheid om de studenten, of waar ze voor doorgaan, aan onderdak te helpen. Het valt niet op. De Heidemij brengt in de vroege jaren veertig in Someren-Eind in ’t Ven (Starkriet) gronden in cultuur. Decennialang zijn op de drassige gronden in het Aadal wilgen geteeld, maar de hoogtijdagen van deze zogenoemde wissenteelt zijn voorbij. De bodem wordt nu geschikt gemaakt voor landbouw. Misschien is dit wel het eerste Heidemij-project waarop onderduikers worden ingezet. Echt hard werken hoeven zij niet, hun baan is slechts een dekmantel.

Molentje zoals in oorlogsjaren overal gebruikt werd. (fotocollectie RHCe)

In Someren en Someren-Eind bestaat sinds enkele jaren een vereniging ter verstrekking van melk aan schoolkinderen als in oktober 1941 de ‘Nederlandse Landstand’ met een afdeling ‘Winterhulp’ wordt opgericht. De bestuurders van de twee al langer bestaande verenigingen vermoeden direct al, dat het Rijk deze taak aan zich wil trekken. De Someren-Eindse vereniging deelt daarom haar voorraden uit en verzoekt vervolgens om opheffing. Ze motiveert haar besluit met ‘onvoldoende belangstelling’ en ‘gebrek aan medewerking’. De schriftelijke toestemming om tot liquidatie over te gaan wordt haar toegestuurd. De Somerense vereniging reageert wat minder alert. Maar als vervolgens enkele hoge ambtenaren van ‘Winterhulp’ uit Den Haag op bezoek komen, weet ze die heel bekwaam om de tuin te leiden. Zo blijft ook deze Somerense vereniging vrij van Duitse invloeden. Vele organisaties en verenigingen gaan over tot een slapend bestaan. Of ze heffen zichzelf op om zich niet voor het karretje van de Duitsers te laten spannen. Meer dan eens moet Jozef van der Heijden zijn trukendoos opentrekken. Zo ook als twee agenten bij hem

Onderduikers in ’t Ven. (Fotocollectie RHCe)

We e k Jaargang 64

Veel boeren beschikken na verloop van tijd over een eigen molentje, waarmee ze vaak in het holst van de nacht graan malen of olieslaan, want de Duitsers mogen dat niet merken.

11

SSE bestaat 50 jaar

7 maart 2019

10

W W W . H E TC O N TA C T. N L

15

De Peel onder vuur: Leven in een bezet land

Pastoor Jan Geboers, Jozef vd Heijden en Karel vd Kerkhof, leden van LO-afd Someren krijgen in 1984 het verzetsherdenkingskruis. (Foto: De Vonder)

Toch maalt de tienjarige Piet Wijnen, die aan de dan nog doodlopende Ospelerweg in Heusden woont, ook overdag. Hij leidt de afvoer van zijn lawaaiige molen door een met water gevulde melkbus om het geluid te dempen, terwijl zijn moeder met een breiwerk in de hand voor het raam op de uitkijk zit. Zij overziet de weg tot aan de Gezandebaan. Als er iemand komt, heeft ze tijd genoeg om Piet te waarschuwen. Als de Duitsers weer eens paarden dreigen mee te nemen, verschuilt de jonge Piet zich met soms wel acht of tien paarden van boeren uit de buurt in een laagte in de dan nog niet ontgonnen Peel. Hij verblijft daar vaak uren achtereen. Pas als alles weer veilig is, komt zijn vader hem ophalen.

22 Nieuw gemengd koor in Someren

W EU

NIEUW

NOGNooit NOOITiNIN NoG LIESSELGeWeest GEWEEST?? LiesseL ??

KOM NOU!! E S VOOR UW OPEL-SERVICE

DR

A

In november ontslaan de Duitsers de Joodse professoren van de Leidse universiteit, waarop een studentenstaking uitbreekt. Mogelijk begint daarmee het onderduiken al.

niet bij de molen gemalen worden, maar een gehaaid iemand als Tijs Jaspers uit Geldrop weet raad. Hij verkoopt bouwpakketten van kleine molentjes. Uren zit ik bij hem, als hij zijn apparaten bij ons op het motortje van de wasmachine aansluit en uitprobeert. In een mum van tijd kan mijn vader graan malen, olieslaan, aardappelmeel maken en strooppersen.

T HE

Jozef van der Heijden, net als zijn vader onderwijzer in Someren-Eind en later ook nog leider van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, afdeling Someren (LO), blikt in 1981 terug op die begintijd: In vijf dagen tijd wordt ons land onder de voet gelopen en is de capitulatie een feit. Vele Nederlanders kunnen dit niet verkroppen en al op 15 mei verschijnt het eerste illegale blad “Geuzenbericht”.

de gelden van Verscholen tussen de nog resde R.K.-StaatsDe Tweede Wereldoorlog woedde in terende wilgen partij en de de periode 1940-1944 ook in de Peel. bouwen zij een OranjevereniNu, 75 jaar later, staan we stil bij onze schuilhut. Karel ging komen opbevrijding. Een jaar lang blikken van de Kerkhof eisen. En steeds we in deze rubriek terug op de zal daarin de vollaat hij de heren gebeurtenissen toen. gende jaren heel weer met lege hanVan algemene verhalen tot veel nachten doorden vertrekken. persoonlijke anekdotes, die brengen. De Duitsers Jozef weer: Door al deze zich afspeelden in Asten, willen hem vanwege omstandigheden wordt de Someren, Deurne en zijn ondergrondse activiambitie voor de Duitsers niet omgeving. teiten oppakken, maar hij gunstig beïnvloed. In heel Soweet uit hun handen te blijmeren worden zij als ven. Honderden nachten brengt bezetters beschouwd, hij door op schuilplekken als deze. maar van de soldaten die Jozef van der Heijden schrijft verder: in de omgeving van SomeOmdat ze ontevreden zijn over de verren-Eind de schijnwerpers dediging van het land vormen gewezen bedienen, ondervindt men Nederlandse militairen in de zomer van volstrekt geen last. Zij sla1940 het Legioen van Oud-Frontstrijders gen er maar amper in een (LOF). In februari 1941 richten andere geallieerde bommenwerper oud-militairen een Ordedienst (OD) op. in hun zoeklichten te vanZij willen, als de overweldiger eenmaal gen, terwijl het silhouet van teruggeslagen is, de orde handhaven een Duitse jager zich daartotdat de regering de zaken weer onder in juist opmerkelijk vaak controle heeft. In juni 1941 fuseren de aftekent. beide groepen. Ook organiseren zich De Duitsers, die in het arvanaf juni 1940 allerlei kleine verzetsbeidskamp in Somerengroepen. Veel nuttigs kunnen die echter Eind verblijven, nodiniet uitrichten. gen de lokale bevolking uit om op beDe eerste grote razzia op Joden vindt taaldag op hun kosten in het naburial op 22 en 23 februari 1941 in Amsterge café een glaasje te komen drinken. dam plaats. De CPN (de verboden comAlles moet op, want als zij naar Engemunistische partij) roept op tot een proland moeten, valt hun geld toch maar teststaking op 25 februari. Met succes, in zee. De Someren-Eind goedgezinAmsterdam protesteert luid tegen de de troep wordt vervangen door een Jodenvervolging. Deze Februaristaking nieuwe ploeg, die minder sympathiek wordt echter met harde hand neergeslategenover de lokale bevolking staat. gen. Vanwege het inzetten van zoveel In Heusden tekent Jan van Eijk zijn hergeweld zoeken veel in de ogen van de inneringen aan de begintijd van de oorlog Duitsers verdachte personen een veiliop. Hij schrijft: Het normale leven keert ge schuilplaats. Dit verschijnsel heet al weer terug, maar na een jaar begint men gauw: ‘onderduiken’. ook in Heusden de gevolgen van de Duitse bezetting te merken. Het persoonsbewijs wordt ingevoerd, iedereen boven 15 jaar moet zich kunnen legitimeren. Een distributiesysteem wordt ingevoerd, levensmiddelen gaan op de bon. De boeren krijgen veel last van controleurs. Al wat geproduceerd wordt, moet worden opgegeven, er blijft niet veel over voor eigen gebruik.

10

NI

LEVEN IN EEN BEZET LAND

De Peel onder vuur

www.marksmitsautos.nl Keuze uit JONGe Opels

APK GARAGE MARK SMITS

hoofdstraat 74 ablauwmetallic, - LiesseLairco - teL. Opel Astra, 1.6i, 5-drs., Pearl, . . . . . 0493-342144 . . . . . . . . . . .2001 Opel Astra 1.6i, 5-drs., Edition, grijsmetallic, airco . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Opel Atra, nieuw model, 5-drs., Edition, airco, grijsmetallic . . . . . . . . .2007

Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Njoy, grijsmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 Van 1940 tot en met 1945 In die jaren is roken, alleen houdt het Rijksbureau nog onder mannen, populair. Opel Corsa 1.2, 5-drs., Swing, wit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1994 voor Voedselvoorziening Dit schrijft Jan van Eijk: Tabak in Oorlogstijd (VVO) toeis schaars en komt op de bon. Opel Corsa 1.2-16V, 5-drs., Max, airco, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . .2004 zicht. Dit bureau stemt de Men gaat die zelf verbouwen, Opel Meriva 1.6i, Essentia, grijsblauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2003 behoefte van de bezetter dit is de zogenaamde eigenzowel af met die van de teelt. In de herfst worden de Opel Meriva 1.6-16V Temptation, airco, grijsblauwmetallic . . . . . . . . .2007 Nederlandse overhebladeren geoogst, aangesnoerd Opel Zafira 1.6-16V, Elegance, grijsblauwmetallic, airco . . . . . . . . . . . .2001 den, als met die van de en te drogen gehangen in open landbouwbevolking en schuren. Voor pijptabak snijdt Opel Zafira 1.8-16V Elegance, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2002 Karel van de Kerkhof de consumenten. In de men de bladeren zelf kort, voor in 2009. loop der jaren wordt shag wordt die in zakken achterOpel Zafira 1.6-16V Comfort, airco, blauwmetallic. . . . . . . . . . . . . . . . .2001 echter steeds meer op de fiets naar Steijl gebracht Opel Zafira 1.8-16V Cosmo, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007 voedsel naar Duitsland geom daar te fermenteren. Rotransporteerd, terwijl in Neken doet die eigenteelt goed, Opel Vectra 1.8-16V Pearl, airco, grijmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 derland tekorten ontstaan. maar lekker is toch anders. Opel Combo 1.7D, wit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1998 Landbouwers hebben in Te moeten leven in een bezet die tijd vaak te maken VW Polo 1.4-16V Comfortline, airco, grijsmetallic . . . . . . . . . . . . . . . . .2004 land is onaangenaam, maar met VVO-controleurs, die de jaren 1940 tot en met 1942K I J K VO OKRI JAKL LVO E M O KE R I JRK AKS LVO LCEH O K M O R I JEEK A RNKS LVO ELN ECO K H M OR IO P: JEK A R EN LKS VO LEEC N O M H KR O O IEJP: A R E KLKS NVO LEEC NM O K HO IR O EJP: K R EAN KS L VO E LC E NO H R O E AR N LKS LEO EN CR M H OA O EP: R N EC NHEO O E NC EH NOOEP: K IM JO KEP: VO LELKS E8.00-18.00 M RP: KS N E N O P: nogal verschillen in klantOpeningstijden: ma.-vr. 8.00-22.00 uur, za. uur K I K J K I K J K VO I J VO K O VO K R O I K J R A O K I L K J A R L K VO I L E J A L VO K M L E O K L VO M E R I O K J R K E R M A I O KS K J R L K VO A E R I KS L J C R L E VO K A L H KS O C K M L E VO O H L R I O K C M J E E O K R I H A R O N K J E M E KS L O K VO A R I E N L J E E N KS L VO E K E A C R L N O K N H M KS L E O VO C E R L I O K O P: J N H M O E C K R A I R E O P: K J E H M O N L KS K VO A R I E L O P: J E N L KS E VO K A C R E N L O E M N L E H KS VO K C N R L O E O I M E H K J C P: N R O A R E K O O I E M H K J L KS N P: A R O E K VO L O I E E L KS N J E P: A C R VO E K N L E M O L E K H KS N C N VO L O I R O E M O K H E J C P: N O K R E I R O A E M O K H J N KS P: K R L VO E O I A R O E L J N KS P: L VO K C R E N A E L O N H KS C M L E VO N O R O E L H M E C P: N O R E A O R H E N M P: L O KS E A R O R LE N E LP: E KS E A N L C R EH N M L E H KS N O C LE M O EH P: N O C R O E M P: KS N O R O E KS E P: N C R N KS N C O H EM C P: N E O H N P: E O O E N P: E N EN N O P: N O P: V A N M I V E A R N L O M S V I C E A R N LR O M O E V A C E R N H N LO O O .O V N IKS S E A N LC R N E H LEEN M O O .P: E IO V SN EN C A R H E NL N O O M ESP: N IN A E CLR N H E LN O M O N SE NC LREH LNOI. ES E NR N CLLH EON OS.EC NNH LEONE. N E LN.NL zijn niet eens de slechtste. I K J K I K J K VO I J VO K O VO R O A LE A R LH LIS EN A LE M L EE LEH M EN R E M KS R EE C R H KS C O H C O H NEO E N E N E NL N O E P: N O P: O.V V.EIA N M vriendelijkheid. Maar de VV AA V NN A MN M IVE M IV A R EIA V N R LEN O A M LRO N M S LV INederlanders, O C S E M V A IC H R E S A V N IH R LC O EN A M O LH R O E N M V O IS LN O EE M V A O C ISN E R E A V N C H ISN E R LE N A H M C O O N L.E RN M H O V N O E IN S .LE M V N A O E LIO C S .R EA N V LC E H ISR LE N A N M E H LC O O LRN M .E H O O E IV S LN N E .M N O E O C IV A SN LR E.N C H A E IV N SN LR EN H E C N A O O M LRN H O .E N O M V ES LN IN .N O V A E O M C SN ILN .R A E C V N H SN ILR LN H A E C O M LO LN R N H .E O M EIO N S LN .E N O M EIA N O C S LR E .N EIC H LS R LE N EH C O LLR N O S E N LIN .R N O C S ELI.R C H S E N LO H N C O ELO H O .EO N N .O EC N .EH N LN EH LN .EN .N LN LN V V A V N A M N M I.EH E M E LN E LR S LN C S H SLN C O O E O EN EL.dichtbij! N E .E N .N L. N Ldichtbij! L Altijd Veel die zich boer, die trots roept, dat Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! de zware crisisjaren nog goed Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! zijn geslachte varken “zeAltijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! ASTE N | A BS ET EE KNE N| A DBSO ETN EE K N K E |NAB D SE TOEN K NKE|NABS DE TOEN K NKE |N ABDSEO TEE N KN KE N | AD B ST O E EENN KK EA |NS B EO EN KK TDE N |E NB EDEO KNEKN D O N K Asten -N Beek Asten en -TO Asten Beek Donk en -KO Asten Beek Donk en -OD Asten Beek Donk en - Beek Asten Donk en - Asten Beek Donken - Beek Donk Donk herinneren, in die Asten -en Beek en Donk ker wel 95 kilo weegt!” SATSEA TNS ET N|E N|A BS EA B |verdienen T ES EE KA B T ENS EK ET E NE |KA N D|B ESO A N D ETB |S N EE O A ED TK N K B N E S EO EK T E N KN E |E NE A K N K|N B D SA EE TO B |N D SEA E N TO K N B D S EKN E T K E N O|EK NN E A K N|B N S K DA EE TO B |S N D EA E T N K N O BE S DKN E T K E N OE |N KN EK N A |B N D KS EEA O B |T N D ESE A K O T B N D EK S E N EK EO T N EN K|E N EK AN N D K |B SE AT O EN D B S |EEN A EN K D B S E K ENT O N EK EA K |EENSE N K |B K D EA B |O E N DS EN B EDK E N K EO EN K EN KE N D K D N O N A TN SE T N E T N |E N |B B |E EO EN KBEN EK EKE N EKKN DEK O N DN ODKNOKN K KIJ K-ABeek VOOR K-en KIJ VOOR ALLE K KIJ VOOR K ALLE MERKSCHOEN KIJ K ALLE KIJ VOOR ALLE K KIJ VOOR ALLE K VOOR EN MERKSCHOEN OP: EN ALLE MERKSCHOEN OP: EN MERKSCHOEN OP: EN OP: EN www.vanmierloschoenen.nl OP: EN OP: EN OP: Asten Asten Asten -KIJ Asten Beek -Asten Beek Asten en Asten Beek Donk -en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en - en Asten Beek -Donk en Asten Beek -Donk Asten Beek Donk en - en Asten Beek -VOOR Donk Asten en Beek -Donk Asten Beek Donk en - MERKSCHOEN en Beek Asten -Donk en Beek Asten -Donk Beek Asten Donk en -MERKSCHOEN en Asten Beek -Donk en Asten Beek Donk - Asten Beek Donk en -MERKSCHOEN en Beek -www.vanmierloschoenen.nl Donk Beek en -Donk Beek Donk en Donk Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl KIJ K VOOR ALLE MERKSCHOEN EN OP: Asten Asten Asten -ALLE Beek -en Beek -en Beek en en Donk en Donk Donk jaren de kost op Duitse bouwtegen een controleur, die hoofdstraat 74 a LiesseL teL. 0493-342144 www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl projecten. Zij hebben werk – ze hem in de mond legt dat leggen bijvoorbeeld wegen en het niet meer dan 75 kilo vliegvelden aan – waardoor zijK I J K VO O RK IAJ KL LVO E M OK ERIRJA KS KLVO LCEHO M O KR EI JN RA KKS ELVO N LE CO H O M K P: O RIEJER A K N KS LE VO LN E CH O M OK O RP: EIER JAN K KS LELVO N E CH M OK OP: E R IEJRK N AKS LEVO LN CEK H O M P: E EA R NVO KS LELN EO CH O M P: E RLN KS N EKS NE OEP: geweest kan zijn, snapt IO JR K RO AE L EE C MHO EORP: CN HO N E N O P: K IK JK IK JK VO I J VO Khet OVO R K OIR A K JObeter K ILA R K JLK VO LIEA JLVO K M L EO LK VO M ER O IR K E JM R A KS K O IRK JL EA KS R K VO LIC RLJEA H KS VO K LCO M L E O H K VO LCR O E M IO EK H JN R R A K EO IM O KS K JEN LRA R K VO E N ILKS EJLN E C RA VO K N LO H KS E O M L E CK VO P: N O LH R O M IE C K P: JEO R A H K O IE N M KS K JE P: LR O A R K E VO N LIEKS JL E N E C R A E VO K LN H KS O N M L E C O E VO LK O R H O M P: N E O C IEK O R R JA H P: O E M N O K IKS E LR K O JA R E P: E N LK VO KS ILE N C R JA ELN VO K H KS N M L E C O E K LO VO H M P: E N R O C IIK EO JRV H P: E M R K N A IO KS EK JR O LEK N P: A E VO R IKS LE N JC R LN EVO K N A L H KS N C O M L EM O H L P: N O C M E E H P: A N O E M E O LA A R E N LR E E N KS LEE A C R N LL N H O KS M L E C E LE O P: N H O M E CN E R P: H O M N KS E R P: N KS E C R N N H KS C N O E O H C N O ES O N P: O O E N P: E N E N N O E P: N O O P: V A N M E A R L O S V IJR C E H N O M O S V IO E A E R N N .M M O N E V IH LN E A R EH N N LO O M O E N SIEP: V N E C LEN A R EH N N LEO O M .E N SV IN C LEAEH RN NLOM O .V E NS IN ERH N LO O . IN ES LC H N OS .EN NE. N LE N . N L hebben dan in de jaK IVO JR K VO O R A LE LC EE M E RP: KS C H N E O P: K IO K K IKS JP: VO K VO O R O A R LO A LH L EEL LO E M R EC KS R KS C H C.EO H O N E NN N O P: O P: ALECN M EN RE LO CNLHEO ook niet helemaal hoe Als 10-jarige was Piet VV AA V NN A M N M IV E M IV A R Edertig. IA R LV N EO LN A R M O S LN M V IO C SE M V IA C H S R E A V N IH C O R LEN A M O H LE RN M O N O S E L V IE M O C N S V A E IR E C H N S A E V N IR LH E C N O N A .EM O LR N H O N .E N M O S V L N ILN O E .E M O C S V A IN LN R EC H A S V N ILN R L EE H C O N A M O N LR .EH O N E M O S N L .IV N O E N E M O C LSI.V A N R E N C L H SIA V N N R LEE H C LO O N A N LM R .EH O EN O N S M N L.V IN O EN O C L SE M .V A IN EN C H LR S EA V N IN EH R C LO EN A M N O .EL H O R E N M N O .S ILN O E N LE M O .C S IN E N R LEC H S IN ER LLEH C O N O .E LRIH N O E O N .S LIN N O L EO C S . IN LE C H N L E H OO N .E H O EN N .N O EN LC .N EN LH N ELH N .EN .N LE. N LE N L.EN V A N M E R LS S C H O E L.dichtbij! V A V A N M M E R EO LC R L O S S C O O EN N .N N L L Altijd ren Nadenken waarvoor Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! het systeem werkt. Wijnen al volop betrokken Altijd dichtbij! al die projecten nodig zijn, ach… Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! bij illegale activiteiten. A S TAltijd E Altijd N Altijd | BAESETKE N E Ndichtbij! |D ABOSE N TEEK KNE N | AD BSO ETEN EKN KE N | AD BSE O TEN EKN KE N | D B AE O SE TNK EKNE N| A DBSOETN EEK K N E |N D N K KE A SB TEO EEN | NB D E EOKN EKN D O N K Asten -O Beek Asten en -N Donk Beek Asten en -B Beek Asten Donk en -N Beek Asten Donk en - Beek Donk Asten en- Asten Beek Donk en -Asten Beek Donk-en Donk Beek en Donk Met het voortduren van dat doet overheid BegrijDe foto is uit 2013. A SATde SEA TNS ET N |E N|BAES B |A ETEK SB EE A TN EK ES EEN T N EK|EN N A E|BO N D SE AN B T |O ES D EK A K N TB N O ES K EK EN T N EN N D |BESA O EN D T B |E SN EO EA K T D B N K EN S EO EK ET N K EN EKN K A N |D BE SE N D T B |ESN EE O A K TD B N E KS N EE O K ET N N |EEKN K N D |B AEE N D B A |E TN E O SK ED B A E T KNE O S K EK E|K EK N A N D|E SO A D ETB |N S E O EA E D T K K N B N E S E OEK E T K N N K N B D ES EO D EN N ES O KB ET KN EK E N E K D D N OEK N S|N E|N |O BN EB EKN DEKO A A T E N EE |K EKB EOD EK EN N ODKNOKN K A SEDonk T|EKEK-NAen EBeek N A SALLE T EAOVOOR A B N SNEKEen Ten |KIJ ES-en K A BAsten SALLE EETNNK EMERKSCHOEN TEN |EBBeek A K N D B SDonk O EE|NAEMERKSCHOEN TEKBeek N |VOOR ETN EDonk K A N KDB D SKNOP: ENen O TDonk N |en EE|EODonk E N K A N B D K SKEOP: O Twww.vanmierloschoenen.nl N END|ENA N KN K BMERKSCHOEN O Ewww.vanmierloschoenen.nl N |EN B KOP: EO ENNK DEEOP: O NKND K O KIJ K-toch, KIJ Ken KIJ ALLE KD-wel. KIJ VOOR ALLE MERKSCHOEN K KIJ VOOR K|EMERKSCHOEN KIJ ALLE K MERKSCHOEN VOOR VOOR OP: ALLE EN ALLE MERKSCHOEN EN MERKSCHOEN EN SD TEOP: EEN NKD | EN BK EEN EOP: N NDKOP: ONK Asten Asten Asten Beek -VOOR Asten Beek -Asten Beek Asten en - Donk Beek en Asten -VOOR Donk Beek Asten - Donk Beek Asten en en Beek Asten -Donk en Beek Asten Donk - Beek Asten en Asten -Donk en Beek Asten -Donk Beek Asten Donk en -| en Beek -Donk Asten en Beek -Donk Asten Beek Donk Asten -E Asten Beek Donk Asten Beek Donk -N Beek Donk en -N en -E Donk en Beek -Asten Donk Beek Donk Donk www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl KIJ K ALLE EN Asten Asten -en -en Beek -en Beek en Donk www.vanmierloschoenen.nl de oorlog worden veel pelijk die houding. www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl boeren vindingrijk in het ontduiken van de regels. Veel varkens leven in die tijd Bronnen: onder stro- of mutserdmijten, opvallend - Jozef van der Heijden - De Landelijke veel koeien staan droog. Organisatie van Onderduikers - Jan van Eijk - de oorlogsjaren 1940-1945 Jan van Eijk weer: Omdat levensmidde- Interview met Piet en Lena Wijnen len schaars worden, gaan stadsmensen A S T E NA S |T EBA NESET|KE A N BESENTE| EK DA N BO ESET NE| EKD N A BEO ESN TE|NEKK D AB NEO SEN TEN |EK D NB KK DBO EE|N ENKB KDEEOENN KEO AK SEOTENN E| N KD NNDKO N K de boer op. Er zijn steeds meer aardapAsten Asten - Beek Asten - Beek Asten en- Donk Beek Asten en - Beek Donk Asten en - Beek Donk Asten en- Asten Beek Donk en- Beek Donk en Donk en Donk - Beek en Donk pelen en dergelijke nodig. Door dit alles Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer worden de mensen steeds slimmer. De informatie over de Peel-verdediging. www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl opbrengsten per hectare dalen op papier en men plant en zaait allemaal wel iets Volgende week: Brigadecommandant stiekem. ‘Zwarte’ tarwe kan echter weer Jan Blaauw vertelt.

NIEUWE

COLLECTIE

1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop

1 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop 1Webshop Webshop Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! APK GARAGE MARK SMITS 2 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels Winkels 2 Winkels 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop Webshop VA N1 VA M I1 VA EWebshop M R VA LIWebshop EWebshop O M RN S1 VA IWebshop LC EWebshop M O R H N1 SVA ILWebshop O EM C O R EH N VA SILWebshop NE1 O CM O R E1 H EN SWebshop IN LWebshop N EO C M O.N REH N ESILN N EO C LOR .EH EIN SLEN N O C O LR.EEH N N O CL.EH O L1 .ENO N LE.EN NLE. N VA M LSN O SENN CN H N N L. N L 111 Webshop Webshop Webshop 11 Webshop Webshop 1 Webshop 1N Webshop 1 Webshop 1N 1 1 Webshop 1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 1 Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 1 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop Webshop 2 Winkels 1 Webshop 222Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels 2 Winkels 2 2 Winkels Winkels Winkels 2 2 2 Winkels Winkels Winkels Altijd Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij! 2 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels 2Winkels Winkels

Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 1 Webshop 111Webshop Webshop 1 Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1Webshop 11Webshop Webshop 1 Webshop 11 1Webshop Webshop 1 Webshop 11 Webshop Webshop Webshop 1 1 1Webshop Webshop Webshop 1 Webshop 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 2 Winkels 222Winkels Winkels 2 Winkels 22Winkels Winkels 2Winkels 22Winkels Winkels 2Winkels 22Winkels Winkels 2Winkels 22Winkels Winkels 2 Winkels 22Winkels Winkels 2Winkels 22Winkels Winkels Winkels 2 2 2Winkels Winkels Winkels

Asten Asten -E Beek Asten Beek Asten -E Asten Beek -O Asten Beek Asten Donk -C Beek Donk -CO Donk -N en VA NVA M INVA EM RN LIVA O M RSN IVA L-CEO M H Ren SN IO LVA CO M EDonk RHen SN ILVA ECO EBeek M R EDonk HN Sen N N LI-O C.EO M N EEH RN Sen N IN LLO EAsten .O EN R EH N SN LELO .Beek HSN LO CBeek .EN H EDonk NN LO.H EN EDonk N N L .Donk ENNLE. N VA M Ien REEN Len Sen C O NL. N L www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl www.vanmierloschoenen.nl

Altijd Altijd Altijd dichtbij! Altijd Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! Altijd dichtbij! dichtbij! dichtbij! dichtbij! Altijd dichtbij!

www.plattevonder.nl programma zie pagina

Tim van Dongen (l) met de hoofdrolspelers Geert Linders (m) en Bodine van der Lubbe (r).

Tim van Dongen maakt debuut als regisseur

‘Ik haal enorm veel voldoening uit dit project’ SOMEREN – Zomaar een doordeweekse dag. Toenmalig pabo-student Tim van Dongen mist vijf jaar geleden zijn bus naar school. Hij besluit op deze regenachtige dag dan maar in de buurtbus richting Deurne te stappen. Helemaal alleen luistert hij muziek van ‘Bon Iver’. Zijn voorstelling ‘Gebroken Geluk’ is geboren.

door Jordy van de Brug Inmiddels vijf jaar verder heeft Van Dongen het hele scenario af. Elke scène beleefde hij al meerdere malen in zijn hoofd. Het is nu echt af. Om de cirkel rond te maken, stapt hij vorige week opnieuw in de buurtbus naar Deurne. “Het is gek om weer in deze bus te zitten. Hier is het allemaal begonnen. Alleen kijkend naar de regen die op het raam tikte en luisterend naar de meest prachtige muziek. Muziek die mij een verhaal vertelde”, zegt de debuterend regisseur. In zijn voorstelling wordt niet gesproken. De muziek moet het verhaal

Een scene uit de voorstelling.

vertellen. Van Dongen: “Het is bewegingstheater. Dan denken mensen al gauw aan abstracte dans, maar bij Gebroken Geluk is het meer toneelspel. Voor het publiek is er veel ruimte om zijn eigen invulling te geven. Al zit er natuurlijk wel een lijn in het verhaal.” Het theaterstuk vertelt het verhaal van een jonge vrouw die diep in een drank- en drugsverslaving zit. Zelfs aangehouden worden door de politie, en het verplicht volgen van een rehabilitatieprogramma in een kliniek kunnen haar niet weerhouden om telkens weer naar geluk en zaligheid te zoeken door het gebruik van verdovende middelen. Door gro-

ervaren. Ik kwam er vrij laat achter dat het om depressiviteit ging. Na verloop van tijd moet je in de spiegel kijken en er iets aan doen. Al is dat natuurlijk niet gemakkelijk.” Van Dongen hoopt dat hij met ‘Gebroken Geluk’ ook mensen op een bepaalde manier raakt en bereikt. “Over alcohol wordt de laatste tijd al veel gesproken, maar er wordt niet veel over bijvoorbeeld depressiviteit of schizofrenie gepraat. Ik hoop dat bezoekers na de voorstelling het gesprek met elkaar aan durven gaan, want het theaterstuk kan confronterend zijn.” De voorstelling staat inmiddels flink Visie in de steigers. Op 31 januari, 1 en 2 Van Dongen haalt veel voldoening februari 2020 gaat het stuk in preuit zijn regisseurswerk. Al kan het soms druk zijn als je een 40-urige mière. Dat klinkt nog ver weg, maar werkweek erop hebt zitten. “De laatVan Dongen is al hard bezig om het toneelstuk daadwerkelijk in het theste weken hebben we enorm veel werk verzet. De website maken, auater te krijgen. “Het is een nieuw concept. In grote dities houden, de rolverdeling, de 'Ik vraag veel van mijn spelers' steden zie je wel vaker bewegingscrowdfundingstheater, maar hier campagne opzetnog niet. Het is uniek. Daarom hebten en noem maar op. Ik heb er wel een bepaalde visie op losgelaten.” ben we al een voorproefje gegeven Van Dongen zijn visie uit zich in in de vorm van een pilot. Je wilt toch verschillende zaken. Zo koos hij de zien of het aanslaat. Het was mooi muziek zeer zorgvuldig. Het beeld om te zien dat het verhaal duidein zijn hoofd moet terugkomen in de lijk was voor het publiek. Dat is een scène. Al mag de acteur, als hij of zij groot compliment. Nu moeten we de geen goed gevoel heeft bij de mugeldzaken nog rond krijgen, want ik doe in principe de gehele productie ziek, wisselen van plaat. Ook koos in eigen beheer.” Omdat dit te laten de debuterend regisseur ervoor om slagen is Van Dongen op 1 maart de waanbeelden ‘depressie, verslaeen crowdfundingsactie gestart. Op ving, reflectie, illusie en schizofrenie de site www.gebrokengeluk.com is uit te laten beelden door acteurs. alles te lezen over de actie die tot 6 Van Dongen: “Het geeft personifiapril duurt. Deze funding loopt via de catie aan de aandoening. Ik heb de website voordekunst.nl en donateurs spelers gecast op de zwaarte van de krijgen voor een kleine donatie al rol. Want het is niet niks om dit te kaartjes voor een van de voorstellinspelen. Alles zit hem in de beweging en mimiek van de acteur. gen. De nieuwe regisseur is er klaar voor en hoopt dat hij de financiering rond krijgt. In de buurtbus waar het Ervaring allemaal begon maakt hij in zijn ogen De regisseur ziet in zijn omgeving de cirkel rond. Tijdens het uitstappen genoeg mensen die wel eens prozegt hij: “Ik ben blij dat ik vijf jaar blemen hebben. “Zelf heb ik ook geleden in deze bus gestapt ben.” wel eens een vorm van depressiviteit te toevalligheid óf misschien wel lotsbestemming komt deze vrouw een man tegen, die haar zo veel liefde gunt en geeft dat ze talloze pogingen doet om haar verslaving te overwinnen, zodat ze samen een toekomst op kunnen bouwen. De twee lijken het ultieme geluk gevonden te hebben, maar steeds weer vindt de vrouw, misschien onbedoeld, haar weg terug naar het bekende verleden, dat ondertussen heeft gezorgd voor de nodige psychische problemen. Steeds weer ‘breekt’ haar geluk.

Kerkstraat 5, Deurne T. 0493 35 22 10 info@advocatenkantoorlemmens.nl www.advocatenkantoorlemmens.nl

MINUTE BEEF STEAKS 3 STUKS VOOR E 7,95 GEGRILD ZEEUWSSPEK 100 GRAM E 1,78 Geldig van donderdag 7 maart Thomas Koppens, keurslager Someren • www.koppens.keurslager.nl t/m woensdag 13 maart

Thomas keurslager MarcelKoppens, Louwers, keurslager Someren www.koppens.keurslager.nl Asten •• www.louwers.keurslager.nl

Marcel Louwers, keurslager Asten • www.louwers.keurslager.nl

BEZORGERS GEZOCHT Voor het bezorgen van ’t Contact op donderdag in Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop. Voor meer info: Tel. 0493-473578

Hét weekblad voor Someren Hét weekblad voor Someren


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 2

Tegelvloeren;

• U wilt uw ontslaguitkering of een tot uitkering komende lijfrentepolis aanwenden voor aankoop

Tegelvloeren

van een lijfrente en U wenst naast een hoge advies? Leggen van vloertegels met uitkering een goed vloerverwarming • U wenst een hypotheek tegen scherpe rente, een arbeidsongeschiktheids- of ziektekosten verzekering? Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

Leggen van vloertegels met vloerverwarming • U zoekt voor uw bedrijf / OR ondersteuning bij herziening van de pensioenregeling? Zo ja, wendt U zich dan tot de specialist op het gebied van pensioen-, lijfrente- en overige Stofvrij inslijpen, klaar in 3 dagen

Badkamer en w.c. renovatie; Tegels Mr. H.C.M. Looijmans belastingkundige levensverzekeringen

Met of zonder sloopwerk, Nieuwendijk 70 5712 EN Someren tel 0493-440115 fax 0493-440116 Zeer grote keuze. metselwerk nieuwe muurtjes Alle prijsklassen. Leveren en zetten van alle tegels Met of zonder sloopwerk,

Badkamer en w.c. renovatie Alleen leveren.bus metselwerk nieuwe muurtjes Te huur: Leveren Vakkundig en zetten van alle tegels aanbrengen.

STEVENS

TELEVISIES Wegens Met vakantie of zondergesloten chauffeur. UW (O)LED-TV Gratis gebruik gereedschap. Omgeving Someren. van -van 12 t/m 2 -1 Elke dag24 open vanaf 10.00 uur, ADRES! Voor particulier en

TEGELWERKEN P. SLAATS NEERKANT B.V. • UW BAD NAAR INLOOPDOUCHE, SNEL EN VOORDELIG! • Eigen voordelige import: “FILGIO SELECTION • Bijna 1000 soorten en kleuren tegels in showroom te bezichtigen • Vrijblijvende offerte op maat. • Tegels in elke prijsklasse, elk formaat en alle kleuren • ERKENT EN TROTSE VTWONEN DEALER, MAAK KENNIS MET ONZE TEGELSTYLISTE

Tegelwerken P. Slaats Dorpsstraat 35 Tel: (077) 466 32 52 5758 AN Neerkant info@slaats-tegelwerken.nl Elke dag open vanaf 10.00 uur, zat. vanaf 9.00 uur. Vr. koopavond tot 20.00 uur. Wo gesloten!

www.slaats-tegelwerken.nl

LAATSTE 3 DAGEN ECCO Restanten

NU 50% TOT 70% KORTING De nieuwe collectie is binnen.

Van Best Schoenen Officieel Ecco, Rieker, Ara en Mephisto-dealer voor Deurne e.o.

Stationsstraat 3, Deurne, 0493-320712

www.vanbestschoenen.nl

ZEN!! ACTIEPRIJ onze

187608

zaterdag vanaf 9.00 uur, uur, Elke dag open vanaf 10.00 bedrijven. vrijdag koopavond tot 20.00 “Prettige feestdagen zaterdag vanaf 9.00 uur,uur, vrijdag koopavond tot 20.00 uur, woensdag gehele dag gesloten. Tel. 06-51195776 gewenst!” woensdagmiddag gesloten!

Kijk op internetsite!

De Televisie Specialist

met een verrassend lage prijs! LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Vloeieindsedreef 6 - Deurne - Tel. 0493-313091 / 06-53537725 www.autobedrijftabor.nl Audi A6 automaat ................................................ 1999 Fiat Dolo cargo 1,9D ............................................ 2001 Ford LTD 6,6 automaat ........................................ 1973 Jeep Grand Cherokee 5,7 automaat .................. 2005 Mercedes 600 SEL V12 automaat ....................... 1993 Opel Astra G station ............................................ 2003 Renault Scenic LPG G3....................................... 2000 Renault Megane cabrio ....................................... 1999 Tractor Massey Harris ......................................... 1950

Diverse laaggeprijsde auto’s met APK-keuring. • Rommelmarkt Mèrthal Horst 10 maart 9.30- 15.30 uur Gasthuisstraat 30, 5961 GA A73 afrit 11 www.carbootsalehorst.nl

• Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

Grootschoterweg 105 BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16

www.stevensbudelschoot.nl

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

• Vlooienmarkt Deurne, voor het goede doel en voor steun aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Opruiming: Op zaterdag 2 maart en zaterdag 9 maart geldt voor alle kleding, kledingaccessoires en vloerkleden: de halve prijs. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302 Vanwege ruimtegebrek en een veranderende markt kunnen wij geen grote meubels, slaapkamers, kasten en tuinmeubilair meer aannemen. Dat geldt ook voor VHS-banden. Zie ook: www.vlooienmarktdeurne.nl

APK Airco service Alarm SCM erkend Banden / Velgen / Accu’s Onderhoud en reparatie van alle merken Ruitservice / Ruitreparaties Storingen Belleweg 2A, 5711 DH Someren, Tel. (0493) 47 03 04 j.boerekamps@kpnplanet.nl

Geachte Hengelsportvrienden, Het bestuur van HSV de Peel nodigt u uit tot het bijwonen van haar 45ste algemene ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 11 maart a.s. in ,,De Kastanje” aan de Hoofdstraat in Liessel. Aanvang 20.00 uur. De vergadering bevat onderstaande agendapunten: 1. Opening door de voorzitter dhr. Hans van den Akker. 2. Notulen van de 44ste algemene ledenvergadering 2017 door dhr. Mike van Moorsel. 3. Jaarverslag 2018 door dhr. Hans van den Akker. 4. Financieel verslag 2018 door dhr. Hans Verstegen. 5. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Hans van den Akker (is herkiesbaar); Bennie Bots (herkiesbaar); Klaas Trienekens (is herkiesbaar). Volgens de statuten moet het bestuur uit 9 personen bestaan, we zijn dus zoekende naar 2 bestuursleden. Pauze met loterij. 6. Wedstrijden 2018 - door Bennie Bots 7. De Brink - Door Frido Kanters 8. De Clarinet, Peellandvijver en Heiakkervijver door dhr. Klaas Trienekens. 9. Het Deurnes Kanaal en Helenavaart door dhr. Hans Verstegen. 10. Verslag Karpercommissie door dhr. Bart van der Putten. 11. Mededelingen door dhr. Hans van den Akker. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Namens het bestuur van HSV de Peel. • Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

Professionele vakverven

Schilderwerken

Tel. 077 - 308 28 57

Belleweg 11, Someren Tel 0493-440 788

* Professionele verf * Kwaliteit & Betaalbaar * Ook voor particulier Info: www.hetverfhuis.com Openingstijden: Ma 10.30-17.30 Di t/m Vr 8.30-17.30 Za 8.30-15.30

Voor al uw grond- en sloopwerkzaamheden!

Tel. 077 - 308 28 57

Containers huren?

Elders goedkoper, wij betalen het verschil terug!

Tel. 077 - 308 28 57


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 3

Eerste wedstrijd bij MAC Lierop een feit LIEROP - Het heeft een bijzonder lange tijd geduurd, maar aankomende zondag 10 maart wordt er eindelijk weer gecrost op het crosscircuit in Lierop.

Na ruim twee jaar van stilte gaat de club weer van start en staat er de eerste wedstrijd om de Dutch Sidecar en Quad Masters op het programma op circuit de Herselse Bossen. Na een lange tijd van afwezigheid komen ter voorbereiding de nodige werkzaamheden op het programma om het circuit klaar te maken voor de wedstrijden. Zo werd er verplicht een lus van 300 meter uit het circuit gehaald om de overlast te verminderen.

Wedstrijd

Nederland is sterk vertegenwoordigd in de wereld van de zijspancross en al deze combinaties zullen

in Lierop een eerste krachtmeting hebben. Voor tweevoudig wereldkampioen Etienne Bax is het een soort van thuiswedstrijd. Bax blijft actief met Kaspars Stupelis en heeft deze winter verschillende punten professioneler aangepakt. Bax hoopt hiermee nog sterker aan de start te komen en gaat voor titelprolongatie. "In de komende periode blijven we hard trainen op de motor zodat we goed voorbereid aan de start kunnen verschijnen in Lierop", aldus Bax Omdat Lierop dichtbij de Belgische grens ligt, zullen ook verschillende Belgische combinaties aan de start komen in deze eerste wedstrijd van het seizoen. Bij de quads is Mike van Grinsven de titelverdediger. Na jaren van tegenslag wist van Grinsven vorig seizoen zijn vierde ONK titel te pakken. Van Grinsven heeft een goede winter achter de rug waarin hij actief was in het Franse zand-

kampioenschap. Hierin stond hij regelmatig op het podium en deed hij vooraan mee. Joe Maessen is al jaren de grote concurrent van Mike van Grinsven en uiteraard zijn het dit jaar nieuwe ronden, nieuwe kansen voor Maessen.

Lokale rijders

Ook lokale rijders komen in Lierop aan de start waaronder Team Han van Hal uit Lierop met Tom van de Lagemaat, maar ook Haske Hurkmans met Joep van Leuken. Het programma voor de wedstrijden van zondag 10 maart ziet er als volgt uit: 08.30 uur starten de trainingen. Om 11.00 uur de officiële wedstrijden met de klasse NK Quads, NK Zijspannen, ONK Quads Masters en de ONK Sidecars Masters. Meer informatie over de wedstrijden van Motorsport vereniging MAC Lierop: www.maclierop.nl.

Someren aan de slag met eigen boek

- Advertorial -

Provinciale statenverkiezingen: voor de Peel naar Den Bosch

Testbeeld Rutte of..? De carnaval ligt achter ons. De komende twee weken verandert uw televisie, tablet of telefoon langzaam in een testbeeld vol politieke partijen. Daar ben ik overigens mede schuldig aan. Maar er is één duidelijk verschil tussen mijn boodschap en degenen die straks vaak langskomen. Ik ga het met u niet hebben over het kabinet Rutte of over de Haagse politiek. Want hoe hard ze in Den Haag ook roepen: het gaat allereerst over de provincie en wat Den Bosch de komende vier jaar met onze Peelregio van plan is.

ondergesneeuwd. Of het nu ging over mobiliteit, economie of woningbeleid. Laat u daarom de komende weken niet afleiden door het Haagse testbeeld. Stem voor de belangen van onze Peelregio. Kies regionaal en laat mij u vier jaar vertegenwoordigen in Den Bosch.

De laatste vier jaar is het met de betrokkenheid vanuit Den Bosch met de Peel droevig gesteld. De belangen van onze gemeenten worden te vaak

Hartelijke groet,

Wilt u meer weten? Check mijn website: www.johnbankers.nl of volg mij op Facebook: @voordepeelnaardenbosch. Hier vindt u meer teksten, radiospots en video’s over mijn plannen voor de Peel.

John Bankers CDA, kandidaat nummer 7

- Advertorial -

Het Verfhuis staat voor kwaliteit SOMEREN – De bevlogenheid straalt ervan af. Rik en Nicole van Heugten laten klanten al jaren kennis maken met de beste verf en de nieuwste verftrends. De broer en zus doen dit inmiddels al 12,5 jaar binnen het familiebedrijf van hun vader en willen nog vele jaren door.

Initiatiefneemster Gerry Sieben. SOMEREN - Inwoners van Someren en alle omliggende kerkdorpen kunnen vanaf nu een bijdrage leveren aan het boek ‘Samen voor Someren’. De initiatiefnemers van het boek willen een ode brengen aan de gewone Somerenaar. Iedereen kan meeschrijven via een speciale website of schrijfsessies in de bibliotheek.

Het boek is een idee van Somerenaar Gerry Sieben en het is vervolgens omarmd door het platform Samen voor Someren. Deze werkgroep wil een beweging op gang brengen van Somerenaren die samen aan de slag gaan om het leven in Someren en haar kerkdorpen nog mooier te maken. Iedere dag draagt ieder op zijn eigen manier een steentje bij aan Someren. Wat iemand doet is voor diegene vaak de gewoonste zaak van de wereld, maar voor een ander juist heel bijzonder en inspirerend. De initiatiefnemers van het boek ‘Samen voor Someren’ willen deze verhalen vastleggen en tijdens het verzamelen gesprekken op gang brengen.

Inkijkje

Iedereen kan een bijdrage leveren aan het boek over zichzelf of over een ander. Het is dus een unie-

Vuilniszakken met drugsafval gevonden LIEROP - Op een zijweg van de Stipdonk in Lierop zijn zondagavond meerdere vuilniszakken en resten gevonden.

Er werden door de politie ongeveer vijftien vuilniszakken gevonden. De zakken zaten vol drugsafval. De politie doet volop onderzoek naar de herkomst van het afval.

ke kans om je buurvrouw, voetbaltrainer of zangmaatje in het zonnetje te zetten door iets over hem of haar op te schrijven. Het is de bedoeling dat de ingezonden verhalen een bijzonder kijkje gaan geven in de Somerense gemeenschap. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het inzenden van verhalen. Zo dient een persoon op dit moment woonachtig te zijn in Someren, SomerenHeide, Someren-Eind of Lierop.

Inzendingen kunnen gedaan worden via de website www.samenvoorsomeren.nl. Op het digitale platform is een speciale sectie voor het boek ingericht waar mensen hun verhaal kunnen schrijven. Daarnaast komen er speciale schrijfsessies bij de bibliotheek in Someren waar de verhalen eveneens verzameld worden. De eerste schrijfsessie zal zijn op vrijdag 15 maart van 16.00 uur tot 19.30 uur. Het laatste nieuws over het project zal worden geplaatst op de Facebook-pagina van Samen voor Someren. Deze pagina is te bereiken via www.facebook.com/samenvoorsomeren2019.

In 1978 begint vader Cor van Heugten het familiebedrijf. Het Verfhuis wordt 12,5 jaar geleden overgenomen door zijn kinderen. De trotse vader leert zijn kinderen het vak en kijkt inmiddels rustig toe vanaf de zijlijn. Al gaat hij nog wel eens mee met zoon Rik naar een schilderklus. Het Verfhuis onderscheidt zich al jaren van de concurrentie door bijzonder goede verf te verkopen en in te springen op trends. “Elk blik verf wat hier in de winkel staat is getest. Mijn vader heeft een opleiding verf maken en testen gedaan, vandaar. Ook verkopen we geen merk verf, maar een zelf samengestelde die van zeer goede kwaliteit is en niet onder doet ten opzichte van professionele verven zoals Sigma of Sikkens”, zegt Nicole van Heugten. Een trend die dit jaar veelal terugkomt is de betonlook. Een look waar Het Verfhuis meteen mee aan de slag ging. Nicole: “We waren op een beurs en ik zag een wand geschilderd in die stijl, ik was meteen verkocht. Het is een prachtige strakke look. Niet een stuk is hetzelfde. Toen hebben we besloten om deze look meteen in de winkel te plaatsen, zodat mensen hem konden bewonderen en wellicht meteen aanschaffen.”

Als extra service maakte Nicole en Rik nog enkele filmpjes op Facebook om te laten zien hoe je de verf aanbrengt. “Al kunnen we die natuurlijk ook zelf komen aanbrengen”, lacht Nicole. Service is het sleutelwoord bij Het Verfhuis. Zo kan een particulier in de winkel direct via een tablet de producten online bestellen. “Onze webshop is uitermate handig. Wij zijn namelijk geen detailhandel, maar zo kunnen particulieren toch bij ons bestellen.”

Belonen

Vanwege het 12,5 jarig bestaan heeft Het Verfhuis een actie bedacht. Er is vanaf februari dit jaar de mogelijkheid om ‘Topklant’ te worden. Dit houdt in dat het bedrijf een klant gaat belonen als hij nieuwe klanten richting Het Verfhuis stuurt. “We willen graag iets terugdoen voor onze klanten. Met deze actie kun je voor veel kortingen sparen”, zegt eigenaresse Nicole. De ‘Topklant’ formulieren zijn af te halen bij Het Verfhuis aan de Belleweg 11 in Someren. Wie zelf een kijkje wil komen nemen in de winkel is ook van harte welkom. Nicole: “Wij geven altijd vrijblijvend en gratis advies en prijs-kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.”

Festival de Pandoer komt er weer aan HEUSDEN - Inmiddels een begrip in de regio: Festival de Pandoer. Dit jaar met een geheel vernieuwd concept. Een concept dat met de tijd mee gaat.

De afgelopen dertig jaar heeft de Pandoer zich ontpopt tot de uitgaansgelegenheid voor bedrijfsfeesten, uitjes voor vrienden en familieaangelegenheden. De laatste jaren kwamen de gasten zelfs van ver buiten de regio en dat zette de eigenaars van De Pandoer, Jeroen en Erik van Oosterhout aan het denken. Enerzijds trots dat mensen van zo ver De Pandoer weten te vinden en te waarderen maar ook erg jammer dat de gasten uit de directe omgeving het huidige concept niet meer kennen. Vandaar deze unieke kans om de

omgeving kennis te laten maken met het vernieuwde concept Festival de Pandoer. Het festival heeft zijn glans nog lang niet verloren na 30 jaar. Sterker nog, het concept blijft met de tijd mee gaan. Dus naast onbeperkt eten, drinken en entertainment, staat zaterdagavond 23 maart ook bol van de leuke extra’s in de vorm van foodtrucks, escape room, silent disco, proeverijen en nog veel meer.

Kaarten

Het nieuwe concept is al te beleven vanaf 35 euro per persoon. Met deze eenmalige prijs willen de eigenaren iedereen weer kennis laten maken met het etablissement. Kaarten zijn te bestellen via de site van de Pandoer: www.pandoer.nl of bel: 0493-691918. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur.

De familie bij elkaar. Vlnr. Nicole van Heugten, Cor van Heugten en Rik van Heugten. (Foto: Marius van Deursen)

Colofon ‘t Contact

Uitgever: DAS Publishers! Adres: Witvrouwenbergweg 12 | 5711 CN Someren Ma t/m vrij: 8.30-12.30 & 13.30-17.00 uur T 0493-473578. www.hetcontact.nl John van Veggel | Manager Uitgeverij T 0493-352605; M 06-29536178 E john@daspublishers.nl

Advertentie-acquisitie: Tamar Palmen T 0493-473578 | M 06-20737257 E advertenties@hetcontact.nl Advertenties voor plaatsing op de eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 14.00 uur. Alle advertenties worden ook geplaatst in het Peelbelang.

Redactie: Jordy van de Brug (Someren) T 0493-352609 | M 06-13762619 E redactie@hetcontact.nl Maarten Driessen (Hoofdredacteur) T 0493-352608 | M 06-13763686 E redactie@peelbelangonline.nl Bram Vannisselroij (Weekblad voor Deurne) T 0493-352606 | M 06-46017681 E redactie@weekbladvoordeurne.nl

Berichten voor plaatsing op de ­eerstvolgende donderdag aanleveren vóór dinsdag 08.00 uur. Weekblad ‘t Contact Oplage 8.400. Verschijnt op donderdag in Someren, Lierop, Someren-Eind en Someren-Heide Oplage Peelbelang: 7.300. Verschijnt op donderdag in Asten, Heusden en Ommel.

Bezorgklachten: Via onze website www.hetcontact.nl of T 0493-473578 of E bezorgerhetcontact@daspublishers.nl Wij behouden ons ten aanzien van de inhoud van onze artikelen zowel het auteursrecht voor conform art. 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het Databankrecht.


‘T | donderdag 7| maart 20197| maart pagina2019 4 | pagina 4 'T CONTACT CONTACT/PEELBELANG donderdag

Online regelen Via www.someren.nl kunt u 24 uur per dag verschillende producten volledig digitaal afhandelen. Voor sommige producten dient u zich hierbij te identificeren met uw persoonlijke DigiD. U kunt o.a. terecht voor verhuizing, uittreksels BRP en verloren of gevonden voorwerpen.

Inloopavond donderdag 7 maart

WERKZAAMHEDEN HEESAKKERWEG (ASTEN) EN PROVINCIALEWEG (SOMEREN)

Gemeentehuis Someren Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren Postadres: Postbus 290, 5710 AG Someren Tel. (0493) 494 888, Fax (0493) 494 850, www.someren.nl/gemeente@someren.nl

Openingstijden loketten Maandag tot en met vrijdag (alleen op afspraak): 9.00–12.00 uur. Voor een bezoek aan de loketten dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.someren.nl of telefonisch via (0493) 494 888.

Avondopenstelling Publiekszaken Maandag (alleen op afspraak): 17.00-20.00 uur Tijdens deze avondopenstelling is het loket Publiekszaken open en kunt u op afspraak terecht voor o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit het BRP, aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag en aangifte van verhuizing.

Openingstijden gemeentehuis en telefonische bereikbaarheid Maandag tot en met donderdag: 8.30 – 17.00 uur. Vrijdag: 8.30 – 12.30 uur. Gedurende deze tijden is de deur van het gemeentehuis geopend en is de gemeente telefonisch bereikbaar. Het team Zorg en Ondersteuning (Wmo en Jeugd) is telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor de openingstijden van de loketten zie hierboven. Bij een bezoek aan het gemeentehuis dient u zich altijd eerst te melden bij de receptie. Indien hier om gevraagd wordt, dient u zich te kunnen legitimeren.

Team Zorg en Ondersteuning Heeft u een vraag of probleem op het gebied van zorg en welzijn, werk en inkomen of jeugd en gezin? Dan kunt u terecht bij Team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren. ZO Someren Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of hulp bij opvoeden van uw kind. Of voor schuldhulpverlening of een bijdrage voor welzijnsactiviteiten of PC-regeling. Wij gaan samen met u op zoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Someren, van jong tot oud. Voor meer informatie kijk op www.someren.nl/zosomeren of bel (0493) 494 888.

Bijstandsuitkering Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, dan kunt u dit digitaal doen bij het UWV via www.werk.nl Senzer zal vervolgens uw aanvraag beoordelen en u ondersteunen bij het vinden van werk. Heeft u een vraag over werk en/of inkomen? Of voor aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen dan bent u welkom bij Senzer, hét werkbedrijf voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Kijk voor meer informatie op www.senzer.nl of kom langs op het kantoor aan de Churchilllaan 109 in Helmond, tel. (0492) 582 444.

Milieustraat Adres: Holberg 2 in Someren, tel: (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen op de milieustraat. De milieustraat is bedoeld voor afval afkomstig uit huishoudens in Someren en Asten, dus geen bedrijfsafval. Wat

Wanneer

Inleverstation: Blik, papier/karton, drankenkartons, glas plastic verpakkingen

Maandag 13.00 uur Gratis doorlopend tot en zonder zaterdag 17.00 uur milieupas

Glas, vlakglas, drankenkartons, plastic verpakkingen, wit schoon tempex, papier/karton, frietvet, (oud) ijzer/ metalen/ blikjes, kringloopgoederen, klein chemisch afval, textiel en schoenen, elektrische apparaten, luiers, harde kunststoffen, kadavers van kleine huisdieren, asbest (max 35 m²)*, afgewerkte motorolie (tot 10 liter), autobanden zonder velg (max 5 stuks), gasflessen

Maandag t/m vrijdag van 13.00 -17.00 uur;

Groenafval en overig (grof) huishoudelijk afval: Per voetganger/fietser € 3,Personenauto/busje (max 2 m³) € 8,Bouw – en sloopafval 0-1 m³ € 8,1-2 m³ € 16,-

Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur;

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Hoe

Gratis met vertoon van de milieupas

Tegen betaling met pin met vertoon van de milieupas

* Als u asbest wilt aanbieden dan dient u dit van tevoren telefonisch te melden bij de milieustraat, tel. (0493) 470 025. U kunt alleen met pin betalen.

DORPSONDERSTEUNERS De dorpsondersteuners zijn er voor u! Heeft u een ondersteuningsvraag en weet u niet precies waar u moet beginnen met zoeken? Vraag het de dorpsondersteuner! Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief: • Lierop: Anita Hurkmans (dorpsondersteuner@lieropleeft.nl / 06-53668150) • Someren-Eind; Cindy Manders (dorpsondersteuner@someren-eind.nl/ 0619221188) • Someren-Dorp; Moniek Hoeve (m.hoeve@oniswelzijn.nl/ 06-29085003) en Loes van der Weerden (l.vanderweerden@oniswelzijn.nl/ 06-24844536) • Someren-Heide: Judith Bleekman (dorpsondersteuning@someren-heide. nl)/ 06 40434350) Voorbeeld waarvoor u bij een dorpsondersteuner terecht kunt: Een dorpsondersteuner helpt bij het vinden van een passend maatje voor bijvoorbeeld iemand met dementie. Een maatje kan helpen bij de was, boodschappen of ziekenhuisbezoek, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning

www.instagram.com/gemeente_someren

Werkzaamheden en fasering Van maandag 11 maart tot juli 2019 worden er diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Heesakkerweg in Asten en de Provincialeweg in Someren. Dit is gecombineerd in één project. Het project omvat de volgende werkzaamheden (zie afbeelding): 1) De asfaltverharding en betonverharding van de Heesakkerweg op het gedeelte tussen de N279 en de Wolfsberg krijgt een nieuwe asfaltlaag. De rotonde aan de Wolfsberg blijft in de richting Heusden en de richting Asten centrum toegankelijk. 2) De huidige asfaltverharding van de Heesakkerweg op het gedeelte tussen de Wilhelminastraat en de Beatrixlaan wordt vervangen. De rotonde aan de Wilhelminastraat blijft in de richting Asten centrum en de richting naar het bedrijventerrein toegankelijk. 3) Het kruispunt Beatrixlaan – Heesakkerweg wordt omgevormd naar een rotonde. Eerder is aangegeven dat we nagaan of de aansluiting van de noordelijke parallelweg van de Heesakkerweg (even zijde) op de Beatrixlaan kan komen te vervallen. Besloten is om deze te behouden. 4) De betonverharding van de Heesakkerweg in Asten vanaf de Beatrixlaan tot en met de brug over het kanaal, en de Provincialeweg in Someren, vanaf de brug over het kanaal tot aan de rotonde Witvrouwenbergweg wordt van een asfaltverharding voorzien. De rotonde Witvrouwenbergweg blijft vooralsnog ongewijzigd. De rotonde blijft in de richting Someren centrum en de richting Kanaaldijk/N266 toegankelijk. 5) De betonverharding van de Provincialeweg in Someren tussen de rotondes Witvrouwenbergweg en Ter Hofstadlaan wordt van een nieuwe asfaltverharding voorzien. Beiden rotondes blijven toegankelijk. 6) De noordelijke parallelweg van de Heesakkerweg in Asten, tussen het Varendonckcollege en de Veldweg wordt fietsvriendelijk gemaakt. Na de werkzaamheden blijft de weg gewoon toegankelijk voor doorgaand verkeer. Planning • Op maandag 11 maart wordt er gestart met de

• •

eerste werkzaamheden. In de eerste fase van het werk wordt de rotonde op de kruising Heesakkerweg – Beatrixlaan gerealiseerd. Hierbij wordt de kruising afgesloten voor afslaand verkeer en is het alleen mogelijk om via een tijdelijk aangelegde weg op de Heesakkerweg rechtdoor te rijden. Deze werkzaamheden duren t/m begin mei. Vanaf maandag 29 april wordt de betonverharding van de Provincialeweg tussen de Ter Hofstadlaan en Witvrouwenbergweg voorzien van nieuw asfalt. Deze werkzaamheden duren volgens planning t/m 10 mei. Hierbij wordt de weg afgesloten voor al het motorisch verkeer en wordt een omleiding ingesteld. Vanaf maandag 13 mei wordt de betonnen rijbaan aangepakt tussen de Witvrouwenbergweg en de dan nieuwe rotonde Heesakkerweg-Beatrixlaan. Deze werkzaamheden duren volgens planning t/m 31 mei. Hierbij wordt de weg afgesloten voor al het motorisch verkeer en wordt een omleiding ingesteld. Volgens de planning is het totale project afgerond op 21 juni 2019. Van 29 april t/m 31 mei rijdt tijdens de werkzaamheden de bus een andere route. Niet alle haltes worden dan aangedaan. Meer informatie hierover volgt later via de gemeentepagina en website.

Inloopavond 7 maart Donderdag 7 maart 2019 organiseert de aannemer een inloopavond. Tijdens deze inloopavond bent u van hart welkom om verdere informatie te krijgen over de werkzaamheden en de planning en fasering en de bijbehorende verkeersmaatregelen. De avond vindt plaats bij het Varendonck College, Beatrixlaan 25 in Asten. U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnen lopen. Informatie Op www.someren.nl staat informatie over de fasering/ planning en verkeersmaatregelen. En daarnaast de actuele planning. Heeft u vragen over de werkzaamheden op Somerens grondgebied neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Someren, tel. (0493) 494 888.

Heeft u vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

BEL BSOB OF KOM NAAR DE INLOOPAVOND IN HET GEMEENTEHUIS Vorige week heeft u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) uw aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen ontvangen. Het aanslagbiljet ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Heeft u een vraag over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel dan of kom langs bij de inloopavond. Veranderingen aanslagbiljet Het uiterlijk van het aanslagbiljet is veranderd. De grootste verandering is het verdwijnen van de acceptgiro. We merkten dat hier steeds minder behoefte aan is. Wilt u het bedrag van het aanslagbiljet zelf overmaken? Dan kunt u dat doen via onlinebankieren of met een overschrijvingsformulier van uw bank. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Een machtigingsformulier voor automatische incasso zit bij het aanslagbiljet. Bellen of binnenlopen Als u vragen heeft over uw aanslagbiljet of WOZ-waarde, dan kunt u bellen met BSOB via (088) 551 0000 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. U kunt ook binnenlopen met uw vraag. BSOB organiseert een inloopspreekuur op maandag 11 maart van 16.00 tot 20.00 uur in

OVERZICHT ACTIVITEITEN

het gemeentehuis. Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Wilt u meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket. Over BSOB Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Overzicht van evenementen, collectes en meldingen voor het optreden van een band in een horeca-inrichting, voor de komende twee weken.

16 maart 16 en 17 maart

Kar van stal bij Komokus Zuid Nederlands kampioenschap voor carnavalswagens

● Evenementen Dit overzicht is gebaseerd op vergunningaanvragen voor een evenement. Aan de vermelding in dit overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 9+10 maart NK Motorcross Zijspan en Quads, Kerkenhuis 15 t/m 17 maart St. Patricksday, Wilhelminaplein

● Collectes 17 t/m 23 maart Collecte Reuma Nederland Informatie Meer informatie over locaties en de tijden kunt u vinden via www.someren.nl/evenementen of u kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 5 ‘T CONTACT | donderdag 7 maart 2019 | pagina 5

GASTLES ‘ZWERFAFVAL MOOI NIET!’ OP BASISSCHOOL DE RANONKEL Op donderdag 28 februari 2019 zijn 24 leerlingen van groep 5/6 van basisschool De Ranonkel aan de slag gegaan met zwerfafval. De les begon met een interactieve les “Zwerfafval mooi niet!”. Plastic soep Zelf gooien ze ook weleens iets op straat geven ze toe. Maar na de gastles zwerfafval gaan ze dat beslist niet meer doen. Plastic soep, enorme bergen afval in zee, zo groot als 35 keer Nederland, die langzaam verpulveren maar nooit helemaal verdwijnen! Wat te doen tegen zwerfafval De leerlingen blijven echter geen toehoorders. Na het interactieve theoretische gedeelte gingen de leerlingen van groep 5/6 zelf op schoolplein en rondom de school zwerfafval rapen. Samen raapten ze 969 stuks zwerfafval op. Na de gastles zijn ze zich ervan bewust dat ze zelf niets meer op straat moeten gooien, ze zullen in de toekomst het afval in de afvalbak gooien of mee terug naar huis nemen. Tekenwedstrijd Tevens is er een tekenwedstrijd uitgezet op school voor het project Zwembad de Diepsteeckel met het thema “zwerfafval”. De deelnemende groep maakt een tekening met als basis zwerfafval voorkomen. Van het winnende ontwerp wordt dan ook een sticker voor een echte afvalbak gemaakt. De afvalbakken staan op het terrein van zwembad de Diepsteeckel. Iedere school kan mee doen Alle scholen in gemeente Someren kunnen mee doen met de gastlessen zwerfafval. Deze worden geheel gratis aangeboden

door de gemeente en verzorgd door De Bries uit Eindhoven. Leerlingen gaan na een interactieve presentatie en de grote zwerfafval quiz, zelf bedenken hoe je zwerfafval tegen kan gaan. Daarna gaan ze zelf op onderzoek uit in de buurt en verzamelen ze zwerfafval. Interesse in of vragen over de gastlessen? Neem contact op met De Bries via teamschoon@debries.eu of gemeente Someren.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG, KOM IN ACTIE! Gemeente Someren doet ook dit jaar weer mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart en faciliteert iedereen die deze dag in actie komt. Zo wordt er gezorgd voor de nodige opschoonmaterialen (zoals o.a. handschoenen, hesjes, afvalgrijpers, afvalzakhouders en afvalzakken) en iets lekkers voor bij de koffie.

Reserveer 23 maart in de agenda en bedenk met wie jij in actie gaat komen om de buurt een stuk schoner te krijgen!

De nieuwe ambulancepost in Asten (Ommelseweg 69A) is eind 2018 in gebruik genomen. De verhuizing van deze post naar Asten ¡s onderdeel van het plan Spreiding en beschikbaarheid. Dit plan is door de GGD opgesteld en de uitwerking van het plan moet leiden tot: • het verhogen van de capaciteit (aantal medewerkers en ambulances) • optimalisatie van de spreiding van locaties • betere, dubbele dekking voor ons verzorgingsgebied. Zorgen over het behalen van normen De gemeenteraad van Someren heeft in het verleden steeds gewezen op het niet halen van de opkomstnormen, vooral in het buitengebied van de gemeente Someren. Door deze maatregel kan beter worden voldaan aan de wettelijke norm om in 95% van de spoedgevallen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Ook is de ambulancezorg zo beter voorbereid op de stijgende zorgvraag in de toekomst.

Zaterdag 23 maart a.s.:

Kom in actie samen met buren, bedrijven, scholen, sportclubs en verenigingen en maak de buurt/omgeving schoon! Hoe meer mensen zich inzetten en samen de handen uit de mouwen steken, hoe groter het effect!

NIEUWE AMBULANCEPOST IN ASTEN

Het is ook nog eens ontzettend gezellig en fijn om samen aan de slag te gaan. Informatie/aanmelden Voor meer informatie of aanmelden kun je mailen naar gemeente@someren.nl of telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

Wethouder Theo Maas:” Ik ben blij met de opening van de nieuwe ambulancepost in Asten. De nabijheid van deze post voor Someren vergroot de kans op verkorting van de aanrijdtijden en daarmee verbetering van de spoedeisende ambulancezorg voor onze inwoners. Ik blijf de resultaten hiervan nauwgezet volgen en zal, als dat nodig is, voor verdere verbetering aandacht blijven vragen”.

WONING GESLOTEN SIJLKENSSTRAAT In een woning aan de Sijlkensstraat in Someren heeft de politie op 4 januari 2019 een hennepkwekerij aangetroffen. De burgemeester heeft op basis van de Opiumwet en het daarop gebaseerde Damoclesbeleid besloten de woning op dit adres te sluiten. De sluiting vond plaats op 1 maart 2019. De woning wordt voor een periode van maximaal drie maanden gesloten. Volgens het Damoclesbeleid heeft de burgemeester de bevoegdheid, woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten. De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

EXPOSITIE BOSSCHE SCHOOL EN ARCHITECT JAN DE JONG IN GEMEENTEHUIS

THEMA BOOMFEESTDAGEN: “IEDER KIND EEN BOOM”

Van 18 maart tot 1 juli 2019 kunt u in het gemeentehuis een expositie bekijken over de Bossche school en architect Jan de Jong. De exposite wordt geopend op maandag 18 maart a.s. om 15.30 uur door wethouder Louis Swinkels in het gemeentehuis. Op 9 april wordt er een lezing gehouden over de Bossche school en op 13 april en 10 mei is er een rondleiding voor geïnterneerden. Naast informatiepanelen over architect Jan de Jong en Bossche school zijn er ook foto’s te zien van bijzondere kunsttoepassingen. Beeldhouwer Niels Steenbergen heeft bijzondere ornamenten in het gemeentehuis gerealiseerd, bij de raadszaal zijn de stenen die de “Kardinale Deugden” voorstellen te zien.

Someren viert dit jaar boomfeestdag op woensdag 13 en maandag 18 maart. Ongeveer 175 kinderen, van verschillende scholen, planten inlandse eiken en bosplantsoen aan op twee locaties: - op woensdag 13 maart in het bos aan de Panweg (Boxenberg) parkeerplaats aan de Kerkendijk in Someren Heide - op maandag 18 maart in het bos nabij Huize Witven aan de Beuvenlaan. Wethouder Swinkels is hier om 9.00 uur aanwezig om de eerste boom een plaats te geven.

Someren had eind jaren zeventig dringend behoefte aan een groot gemeentekantoor en Jan de Jong kreeg de opdracht het bestaande raadhuis uit te breiden. Hij liet weinig van de bestaande bouw heel, een groot gedeelte werd gesloopt en wat er overbleef werd ontdaan van alle neorenaissance trekken. De nieuwbouw werd niet saai en eentonig, maar door de hand van de meester van het plastisch getal werd het een gebouw waarin grote en kleine volumes een harmonieus samenspel aangaan. Jan de Jong verwierf de opdracht nadat een commissie, mede gevormd door raadsleden, hun voorkeur uitsprak voor deze architectuur. Hij had aangetoond dat hij zich stevig had verdiept in de geschiedenis van het dorp Someren. Hij beschreef dat het dorpshart ontstaan was als een Frankische Plaetse, een driehoekige structuur waar straten samenkwamen en die enkele nederzettingen verbond. Al groeiende verloor Someren deze heldere structuur. Jan de Jong won het vertrouwen van Someren en het nieuwe gemeentehuis werd een feit. Plastisch getal Het plastisch getal is in de architectuur een speciale verhouding waarmee een hele reeks van met elkaar verbonden verhoudingen samenhangt. Deze verhoudingenleer is ontwikkeld door priester en architect Dom Hans van der Laan en verder doorontwikkeld door zijn leerling Jan de Jong. Het gemeentehuis Someren is gebouwd volgens dit principe. Dat is ook duidelijk te zien in het interieur dat in zijn maten verhoudingen precies klopt met het plastisch getal. Hans van der Laan en Jan de Jong zijn beide exponenten van de zogenaamde Bossche school.

De organisatie is in handen van de afdeling Beheer en Uitvoering van de gemeente Someren in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland. De scholengidsen van het IVN Asten/Someren assisteren hierbij. De landelijke stichting Nationale boomfeestdag heeft dit jaar als thema “Ieder kind een boom’’. In de vitrines staan enkele voorwerpen en op het scherm voor de raadzaal is een film te zien over het huis waar de Jong gewoond heeft met zijn gezin, nu nog bewoond door zijn weduwe. De film wordt tijdens de expositie doorlopend vertoond. Aanmelden opening, lezing en rondleiding Op dinsdag 9 april is er een lezing over de Bossche school en Jan de Jong in de raadszaal van het gemeentehuis door architect Paul Bouw. Op zaterdag 13 april en op vrijdag 10 mei, beide keren aanvang 10.30 uur Is er een rondleiding voor geïnteresseerden in het gemeentehuis in Someren door oud-medewerker Jos Verhoeven. Alle activiteiten, ook de opening op maandag 18 maart om 15.30 uur, zijn vrij toegankelijk. Wel graag van te voren aanmelden via i.vandeven@someren.nl

20 maart 2019:

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAP Op woensdag 20 maart 2019 kun je als je 18 jaar of ouder bent stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas of waterschap De Dommel, afhankelijk van het waterschap waar je toe behoort. Met jouw stem bepaal je mee wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie als het waterschap. Zo heb je invloed op de keuzes die zij ook in jouw woon- en leefomgeving maken. Kies voor Brabant! Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die de provincie NoordBrabant in uw omgeving maakt.

We mogen weer stemmen! De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zorgen voor schoon, voldoende en gezond water in sloten en beken. Waterschap Aa en Maas zorgt bovendien voor veilige dijken langs de Maas. De waterschappen maken ook het afvalwater van inwoners en bedrijven schoon. Daarnaast hebben zij aandacht voor actuele vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering. En hoe de waterschappen dat doen, daar heb jij invloed op!

Als je gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan heb je ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Zo telt jouw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 2019 op een kandidaat van de partij die je het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Breng daarom je stem uit voor de partij die het beste jouw waterbelangen behartigt.

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vind je op: www.brabant.nl/verkiezingen. Ook vind je daar de Stemwijzer online. Met deze stemhulp kun je jouw politieke voorkeur bepalen.

Wat er te kiezen valt, over welke onderwerpen het gaat én welke partijen meedoen, vind je op www.aaenmaas.nl/verkiezingen of www.dommel.nl/verkiezingen. Ook vind je daar de Stemhulp MijnStem om je te helpen bij jouw keuze.

www.someren.nl

Programma Datum School Aanvang Wo. 13 maart Jozefschool 9.00 uur Ma. 18 maart T’ Rendal 9.00 uur Ma. 18 maart Diamant 9.00 uur Ma. 18 maart Brigantijn 10.30 uur Ma. 18 maart Leerrijk 10.30 uur Ma. 18 maart Ranonkel 12.30 uur Ma. 18 maart Mariaschool 12.30 uur

Plantplaats Panweg Beuvenlaan Beuvenlaan Beuvenlaan Beuvenlaan Beuvenlaan Beuvenlaan

Boomsoort bosplantsoen bosplantsoen bosplantsoen bosplantsoen bosplantsoen bosplantsoen bosplantsoen

Het programma is onder voorbehoud, afhankelijk van het weer.

RIJVAARDIGHEIDSRIT VOOR 55 PLUSSERS Op maandag 18 maart 2019 organiseert VVN afdeling Someren een opfriscursus voor automobilisten die al langer hun rijbewijs hebben. Uw rijgedrag en uw verkeerskennis wordt onder de loep gehouden. De cursus is geen examen, maar een test voor uzelf om erachter te komen hoe u rijdt en hoe goed u op de hoogte bent van de huidige verkeersregels. Inhoud cursus De cursus bestaat uit vier onderdelen: - U gaat met een ervaren rijinstructeur, die hiervoor speciaal is opgeleid, met uw auto een eindje rijden. Na afloop wordt de rit besproken. U krijgt een ritverslag met persoonlijke adviezen en een bijbehorend naslagboekje. - Uw kennis van de verkeerstheorie wordt opgefrist. Veel voorkomende verkeersproblemen en nieuwe verkeersregels worden onder de aandacht gebracht. - Een fysiotherapeut kijkt met u naar het bewegen in de auto, zoals het over de schouder kijken en het in- en uitstappen. - U kunt uw ogen en gehoor laten testen. Het aantal deelnemers is beperkt, meld u dus zo spoedig mogelijk aan. Voor wie: Datum: Waar:

55 plussers met rijbewijs uit de gemeente Someren Maandag 18 maart 2019, van 8.30 tot 12.00 uur Gemeenschapshuis De Weijers, Ter Hofstadlaan 77 in Someren Kosten: € 15,Aanmelden: U kunt u aanmelden tot woensdag 13 maart 2019 via e-mail vvn.someren.cursus@gmail.com


‘T | donderdag 7| maart 20197| maart pagina2019 6 | pagina 6 'T CONTACT CONTACT/PEELBELANG donderdag

Commissievergaderingen Binnenkort, op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart aanstaande, vergaderen de commissies ter voorbereiding op de raadsvergadering. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Op woensdag 13 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en vaststelling van de agenda. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 6 februari 2019 en behandelen stand van zaken actielijst. 3. Regionale samenwerking. 4. Presentatie over proces van de warmtevisie door Enexis. 5. Vaststellen Uitgangspuntennotitie bijbehorende bouwwerken en dakkapellen bij woningen binnen de bebouwde kom. 6. Vaststellen uitvoeringsvariant Rehabilitatie Nieuwendijk. 7. Presentatie over stand van zaken ontwikkelingen Heihorsten. 8. Ingekomen stukken/mededelingen: a. Informatie over Berap vierde kwartaal 2018. 9. Rondvraag. Op donderdag 14 maart om 20.00 uur vergadert de commissie Burger en Bestuur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening en vaststelling van de agenda. 2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 februari 2019 en behandelen stand van zaken actielijst. 3. Intergemeentelijke samenwerking. 4. Informatie over kaderbrief 2020 Senzer inclusief presentatie. 5. Instemmen met aanpassen van de verslaglegging Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 6. Ingekomen stukken/mededelingen: a. Informatie over Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving gemeente Someren 2019; b. Informatie over kadernota 2020 GR Peelgemeenten; c. Informatie over onderzoek naar inbesteden integrale jeugdgezondheidszorg 0-18; d. Informatie over kadernota GGD 2020; e. Informatie over Berap vierde kwartaal 2018. 7. Rondvraag.

SPREEKRECHT TIJDENS COMMISSIEVERGADERINGEN Wat houdt het spreekrecht in? Inwoners en leden van groepen en organisaties die in Someren actief zijn, hebben het recht in een commissievergadering het woord te voeren. Uw bijdrage bevat informatie waarover de raads- of burgerleden mogelijk nog niet beschikken. Zo stelt u hen in staat een weloverwogen besluit te kunnen nemen. U kunt alleen spreekrecht krijgen over onderwerpen die op de agenda staan. De totale spreektijd bedraagt maximaal 30 minuten per commissievergadering. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. Indien er meer dan 6 sprekers zijn, wordt de beschikbare tijd evenredig verdeeld. Hoe kunt u van dit spreekrecht gebruik maken? Door een e-mail te sturen naar de griffier (j.laurensjanse@ someren.nl) of haar dit telefonisch te melden, tel. (0493) 494 888. U geeft door bij welk agendapunt u gebruik wilt maken van het spreekrecht. Eventueel kunt u voor aanvang van de vergadering nog melden dat u gebruik wilt maken van het spreekrecht, maar de voorkeur gaat uit naar de mail.

Bekendmakingen ● Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren/besluit hogere waarde Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 24 januari

2019 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017011-VS01) heeft vastgesteld. In samenhang met het bestemmingsplan is door het college van burgemeester en wethouders op 18 december 2018 voor dertien woningen op basis van artikel 45 en 55 een beschikking hogere waarde Wet geluidhinder genomen. Inhoud bestemmingsplan Plangebied Het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Someren" is een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen aan de oostzijde van de kern Someren. Het gebied wordt globaal begrensd door de Witvrouwenbergweg/Randweg/Ambachten en de KanaaldijkNoord. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de onderstaande plannen: 1. Beheersverordening gemeente Someren 2. Bestemmingsplan Buitengebied 1976 3. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Broekstraat 9 Het vastgestelde bestemmingsplan bevat een actueel kader voor bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het plangebied. Het gebied is hoofdzakelijk bestemd voor bedrijfsactiviteiten maar er zijn ook enkele burgerwoningen in het gebied aanwezig. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling door de gemeenteraad verschillende aanpassingen doorgevoerd, mede op basis van de ontvangen zienswijzen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit behorende zienswijzenverslag/overzicht van ambtshalve aanpassingen. Belangrijke aanpassingen • Het perceel Randweg 1/1a is verwijderd uit het plangebied. • Begrippen tuincentrum en bouwmarkt zijn toegevoegd aan de begrippenlijst. • In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het perceel Broekstraat 12, waarmee de bestemmingen "Agrarisch" en "Agrarisch-Bedrijf" kunnen worden omgezet naar de bestemming "Bedrijf". Inhoud beschikking hogere waarden Wet geluidhinder Bij de actualisatie van het bestemmingsplan is ook de grens van het gezoneerd industrieterrein en de bijbehorende geluidzone gewijzigd. Eerder is geconstateerd dat binnen de geluidszone niet eerder een hogere waarden is vastgesteld voor de aanwezige bedrijfswoningen aan de Brouwer en aan de Ambachten. Bij besluit van 18 december 2018 is alsnog voor de bedrijfswoningen op de percelen Brouwer 7,9, 10, 11, 12, 14a en Ambachten 6, 7, 8, 9 en 10 een hogere waarde van 55 dB(A) vastgesteld en voor de woningen op de percelen Kanaaldijk-Noord 15 en 17 is de eerder vastgestelde hogere waarde verhoogd naar 58 dB(A). Tegen de gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegde ontwerpbeschikking hogere waarden zijn geen zienswijzen ingediend. Stukken ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan en de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder liggen met de bijbehorende stukken vanaf 8 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 9 maart tot en met 19 april 2019. U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847. BP02017011-VS01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend. Beroep aantekenen Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit/ beschikking hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: - een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad of een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend; - een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad / college van burgermeester en wethou-

ders tegen het ontwerpbestemmingsplan / ontwerpbeschikking hogere waarden wet Geluidhinder. - Tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

• Ingediende aanvragen omgevingsvergunning In de periode van 22 t/m 27 februari 2019 zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Donksedreef 8, oprichten van een berging (27-2-2019); - Esdoornstraat ongen., plaatsen van een tijdelijke woonunit (22-2-2019); - Hollandseweg 16, veranderen van een inrichting (26-22019); - Julianapark 3, veranderen en uitbreiden van het woonhuis (25-02-2019); - Kerkstraat 30, veranderen van de gevel en het plaatsen van gevelreclame op een winkelpand (22-02-2019); - Nieuwendijk 136, verbouwen van een woonhuis voor het huisvesten van arbeidsmigranten (25-02-2019); - Ploegstraat 53a, plaatsen van tijdelijke woonunits voor het huisvesten van arbeidsmigranten (26-02-2019); - Steemertseweg 12, oprichten van een bedrijfspand (27-022019).

• Verleende omgevingsvergunningen Reguliere procedure In de periode van 22 t/m 27 februari 2019 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes): - Brugstraat 25, verbouwen van een woonhuis (27-2-2019); - Ploegstraat 57, legaliseren van een fietsenhok (26-02-2019); - Sluisstraat 29, uitbreiden van een woonhuis (27-2-2019). Tegen besluiten om vergunningen te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

Volg de gemeente via twitter @gemsomeren

Gerard Claassen kandidaat voor Water Natuurlijk LIEROP - De waterschapsverkiezingen komen er weer aan. Op woensdag 20 maart 2019 kan er tegelijk met de provinciale verkiezingen worden gestemd. De kandidatenlijst voor Water Natuurlijk Aa en Maas is inmiddels vastgesteld. Gerard Claassen uit Lierop, staat op plaats zes.

Claassen is geen onbekende in het waterschap. Maar liefst 38 jaar maakte hij deel uit van het waterschap. Hij kent het gehele werkgebied en de taken. Claassen begon als rivierwerker in de buitendienst en eindigde als technisch medewerker op de afdeling ontwerp en realisatie. Vanuit zijn sociale betrokkenheid was hij18 jaar lid van de ondernemingsraad en daardoor goed op de hoogte van de bestuurlijke zaken van het waterschap. Naast zijn werkzaamheden is de Lieroppenaar ook geïnteresseerd en betrokken bij de politiek, de natuur en het landschap. Zo was hij 15 jaar voorzitter van de Jeugdnatuurwacht Vught, medeoprichter en voorzitter van Natuurpark de Kwebben en van de Werkgroep Natuurlijk Vught. Claassen heeft grote interesse in de politiek en was 11 jaar raadslid en twee jaar burgerlid van de Commissie Ruimte in de gemeente Vught. Na zijn terugkeer in Lierop was hij 10 jaar bestuurslid van IVN Asten -Someren. Op dit moment is hij bij het IVN coördinator van de Werkgroep Natuur en Landschap.

Raadslid

Gerard Claassen staat op een zesde plek tijdens de aankomende waterschapsverkiezingen.

Ook in Someren raakte Claassen bij de politiek betrokken. Hij was vier jaar burgerraadslid bij de Commissie Ruimte voor de Lieropse lijst in de gemeente Someren. Op dit moment is hij als raadslid bezig aan zijn tweede termijn

in de gemeenteraad voor de partij 'Wij Zijn Someren /VVD'. Hij is namens deze fractie lid van de Commissie Ruimte. Vanwege zijn betrokkenheid bij water, natuur en landschap is Claassen gevraagd zich kandidaat te stellen voor Water Natuurlijk. De komende jaren wil de Lieroppenaar zich inzetten voor de landschappelijke inpassing van de waterlopen en voor de verbetering van de waterkwaliteit.

Ook wil hij de recreatieve waarde van water en natuur voor de inwoners bevorderen. De inwoners betalen immers het grootste aandeel van de waterschapslasten en daarvoor mogen ze wat terug verwachten. Als bestuurslid wil hij de kennis over het waterschap vergroten en de kosten van het waterschap binnen de perken houden. Bij de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit wil het raadslid vast-

houden aan het principe dat de vervuiler betaalt. Zijn betrokkenheid bij natuur en water is voor Claassen de belangrijkste drijfveer om zich als bestuurder in te zetten bij waterschap Aa en Maas. Ook voor de volgende generaties wil hij zich samen met alle inwoners inspannen voor voldoende, veilig, schoon, gezond en betaalbaar water in de toekomst. De waterschapsverkiezingen zijn woensdag 20 maart.

275.000 euro beschikbaar voor verenigingsleven

Rabobank Clubkascampagne weer van start REGIO - Vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen opgelet: de Rabobank Clubkascampagne is weer begonnen.

Met de Clubkascampagne stelt Rabobank Peelland Zuid een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. In 2019 is dit wederom een bedrag van 275.000 euro. Van donderdag 1 maart tot en met zaterdag 31 maart kunnen clubs inschrijven via www.clubkascampagne.nl/

peellandzuid/inschrijven. Hier staan ook de veelgestelde vragen en voorwaarden die van toepassing zijn bij deelname. Na inschrijving wordt de aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt de club een bevestiging per mail. Van 4 tot en met 30 april stemmen de leden van Rabobank Peelland Zuid op de clubs die zij een warm hart toedragen. Door te stemmen kan ieder lid van de bank een aandeel hebben in de versterking van het lokale verenigingsleven en van

de samenleving in de Peelregio. Dan gaat het om de gemeenten Deurne, Asten en Someren en Griendtsveen en Mierlo. Elke stem is geld waard en zo beslissen de leden van de bank welk bedrag een club ontvangt. Vervolgens worden in de maanden mei en/of juni de bijbehorende cheques overhandigd aan de verenigingen tijdens een feestelijke roadshow door de dorpen. Vorig jaar hebben in totaal 477 clubs deelgenomen en is 275.000 euro verdeeld over deze verenigingen en stichtingen.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 7

Kei van de Hei

Carnavalsfeest in Asten en Someren

SOMEREN-HEIDE - Dinsdagavond is Thieu Verhees verkozen tot Kei van de Hei. Verhees zet zich in Someren-Heide al jaren in voor toneelvereniging De Heidespelers en is lid van Vocalgroep Heart and Soul. Bij carnavalsvereniging de Keijepaol is hij al 10 jaar reservelid en toneelmeester tijdens de Bonte Avonden en Kolderavond. Ook is Verhees actief bij SVSH, Dakos, Agrarische Dagen, de Heise Bierfesten, Jong Nederland, gemeenschapshuis De Bunt en de Shop. Buiten Someren-Heide is hij lid van mannenkoor De Nachtegaal in Someren.

l e mm O n i Vurgloeie

lsing carnava avond al g On Demand’. g a jd ri V t. u ben usic mel volledig rgloeie mi M rius van werd in Om et het evenement ‘Vu rtjes door. (Foto: Ma st e fe ls va a late uu et carn n start m OMMEL - H e r’Ommelpotters va uur en ging tot in de d g 0 in .3 0 ig 2 n re om ve kel begon Het spekta ) Deursen

Optocht in Someren

SOMEREN – vraag of De Het werd nog even spannend. Meerpoelopt Va wind af en trok de bon ocht kon doorgaan. Gel nwege harde windsto te stoet door ‘Alleinlouper ten was he ukkig voor he s’ t de felbegee vanwege de speciale de straten van Someren t toegestroomde publ maar de iek nam de rde beker. (F trofee. Wim . Er waren dit ja oto: Frans K van de Moo laus) sdijk werd de ar bijzonder veel eerste winna ar van

Optocht in Lierop

LIEROP - De carnavals opt wers. Het toegestroom ocht in Lierop had het weer mee. Geen reg de en tocht. De optocht beston publiek genoot zaterdagmiddag van een leu en veel toeschoud veel gelach langs de kan in Lierop vooral uit veel eenlingen en groepe ke en kleurrijke opn. langs de weg. Buurtsch t. Prins Jan IV beleefde een mooie dag, net Deze zorgden voor ap Felicitéstraat en ach als de toeschouwers ter la bin, wai goan dansen d dur d’n optocht hin. (Foland wist de optocht te winnen met: Sim sa to: Frans Klaus)

t e i n e g l aa z e ll Vo k s e l a v a n r a C s van Topper

gavond rland Asten zaterda eniging Jong Nede ssel, Mariel van Horssen, er kv zie Mu tte ze del en Leo van Bu vijfde jaar op rij ASTEN - Voor het spetterend carnavalsfeest. Astenar Kivits, plus Erik van den Akker uit Bu san lle n hte rië ee ac et Ma br m s en in er Topp ijbosch stevig Martens, Hans Str voorKlepel in Asten. De Toon Feijen, Petra n groot meezingfeest van in De et flinke meezingers. Alles kwam arm ee wa r, er er uu ov ee ns tw n lge va rvo a ve maakten er we m t s de e’. Een dj nam he kest een program men met het A-or is m’n feestneus' tot ‘Sweet Carolin ren er een aantal effecten tijden n in wa ar da k d wa Oo . lee ien de ek s duur er aang bij, van ‘M tot in de late uurtje zaal nog feestelijk na de avond nog spectaculair maakte, Ook was de ) show die het extra het geval was. (Foto: Frans Klaus de afgelopen jaren


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 8

Carnavalsfeest in

s r e w u o b n e g a w e s d n i E n e t s A n i w u e i n p o n e winn

ag bben maand eren-Eind he als de mooiste. m So t ui ak eeld g De Pl werd beoord alsverenigin individuen s van carnav eatie ‘De Malle Dieven’ wagens, groepen en er w ou b en cr ) van wag ASTEN - De Asten gewonnen. Hun eurrijke taferelen. Tal rt. (Foto: Hein van Bakel in aa or kl ek vo ng om aa er n de optocht ed de a’s wer zorgde w De optocht bij, waarbij diverse them or vo en kwam

Een heet Reundje Klot

ASTEN - Van heinde en ver kwam men zonda gmiddag weer naar Asten om zich onder te dompelen in het feestgedruis. Het was op de markt in Asten wederom een catwalk waar iedereen zijn creatie liet zien. Het thema dit jaar liet zich snel raden na het zien van de creaties: Reund je Klot is hot!. ‘Meisjes van de Nacht’ ging er uitein delijk met de hoofdprijs vandoor. Op de foto zien we deelnemers die het heet worden erg letterl ijk namen. (Foto: Frans Klaus)

n e r e m o S in t h c a r d r e v lo e Sleut eren SOMEREN- Carnaval in Som van ieel offic d von aga vrijd ging ter ees gem bur gaf start. Toen haar Dilia Blok de sleutel van aan gemeente Someren over De . gen igin ren lsve ava de carn traRuchte stroomde vol voor de ls Zoa ditionele sleuteloverdracht. ege gebruikelijk gaf ook het coll . weg van B en W een optreden men Op de foto: De prinsen kwa ning ope de om en sam al ma alle to: (Fo en. vier te l ava van het carn Marius van Deursen)

Beddenrace zorgt voor blije gezichten

SOMEREN-HEIDE – Bij Grand café ’t Hei’s Huuks 15.00 uur kon jong en oud zich melden voor een ke was het maandag racen geblazen. Rond te vergeten. (Foto: Frans beddenrace. Het werd Klaus) een race om niet snel

Kij k vo or me er fot o’s op on ze we bs ite s

Krattenpolka brengt veel mensen op de been

rijen stonden de toeschoumen op de poging. In lange eko afg om los en war n nse me l Vee cafetaria Queen Plaza, klaar wals' SOMEREN tussen café D'n Egelantier en liedje 'Kratten het op e me ste wers, en meteen deelnemers, dan d han t tijleeg kratje bier in de t 540 kratten werden gebruik te gaan. Iedereen met een ltaat mocht er zijn. Maar liefs Klaus) resu Het s. gen Jon re Zwa van de Frans een absoluut record. (Foto: dens de poging en dat was


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 9

Asten en Someren Carnavalscantus s r e k k e l P e D j i b

rs. Zaterdag werd de ereniging De Plekke Het Wapen in Asten. lsv va rna ca bij st fee er een groot de banken in ASTEN - Het was we tus gehouden. De mensen stonden op prins was aanwezig om gezellig an de lsc k va Oo rna s. ca rtje kse uu e jaarlij gedanst tot in de lat Er werd gezongen en ns Klaus) Fra to: (Fo mee te doen.

Top of een Flop gegarandeerd su cces

SOMEREN – H In een bomvo et was alweer de tiende ed iti lle senen ging na residentie traden er zond e van het evenement dat ga ag ar ‘De Mamm ra van Boney M. a’s en de Papp avond 12 acts op. De ee nt staat voor succes. rs hand kreeg. Bi Waarbij een zeer uitbundige a’s’. Zij traden op met ee te prijs bij de volwasnm j de jeugd won Bo van Bakel) ‘De Happy Onebby Farrell met zijn capriole edley van oude hits n s’. Zij persiflee rde dj Maurice de lachers op zijn Lang. (Foto: H ein

Peelvrujters beleven mooi carnaval

het de afgelopen dagen het helemaal los. Prins Gert I had HEUSDEN – Ook in Heusden ging carnavalsvereniging De van n hede . Op de foto: De hoog Bakel) even voor het zeggen in Heusden van ing van het carnaval. (Foto: Hein Peelvrujters tijdens de officiële open

Wereldrecord in ha nden van De Meerpoel

SOMEREN - Som ging De Meerpoeeren is een wereldrecord rijker. Het werd geen l ruim 17,5 kilometer in een sp Maandag 'liepen' elf man van ca ge ec stand. Toch werd makkelijke tocht voor de elf he iale polonaise op atletiekbaa rnavalsverenin wereldrecord ge er doorgezet. Het mondde ui ren. Regen en wind bemoeilij 't Jasper Sport. t kte pa richting Someren kt en na het verlaten van de in een heroïsche tocht. In 32 ro de lange afat ndjes werd het . le Da tie ar kb slo aa te n n kree de gen de elf man een toepasselijk zichtbaar vermoeide heren aa g de groep een groot applaus n bij de optocht. 'Guinness' biertje Na afloop kre. (Foto: Siris/Eric Driessen)

s n e d j i t e t k u r Enorme d Tik’ m aandag

met café De samenwerking in de er se ni 300 menga w Voetjes or ag. Maar liefst eniging De Kaau evenement. De Tik ‘m aand opdrachten uitgevoerd er sv al av rn Ca zarre nieuw LIEROPent werden er bi jaar een geheel van de Lieropse Ontmoeting dit ag mee. Vanaf het eerste momCarna Cantus met livemuziek verse artiesten nd a di sen deden maa d werden met een Super Meg t zich voort in het café, met Danny Maltha. es welke afgewisselVroeg in de avond zette het fe rs en aan de draaitafel Party dj ze . Koepelbloazers ht, Zanger Bas, De Koepelbloa lig ar St o Du s al zo Bakel) (Foto: Hein van

Optocht in Someren-Eind

SOMEREN-EIND mooiste optocht binTraditioneel gezien mag Someren publiekstrekker m nen de gemeente Someren. Ook -Eind zich ieder jaar verheugen op de et buurtschap De Plak als winnaar. dit jaar was de optocht weer een mooie (Foto: Stefan Vlem mix)


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 10

r ee w s a Asten w d n a l t o l K voor even

n i t s ee f s l a v a Carn n e r e m o S n e n Aste Klunen op het Wilhelminaplein

r over gezag wee ngst. meentelijk a e tv g n jn o zi in g a ch midd bolis eg zondag sleutel sym lijke overbert Vos dro van De Klot nam de komen. Na de feeste Klaus) u H r e st e e I e ans afg ost rgem ASTEN - Bu avalsprinsen. Prins Jo jaarlijkse evenement val beginnen. (Foto: Fr t aan de carnouwers waren op he erd en kon het carna vi Veel toesch erd er volop feestge w g in ig d han

SOMEREN – De ee Veel 'kluners' ginge rste editie van de Zummerse Klu ntocht is zondagm een kroegentocht n de strijd aan met elkaar door m iddel van verschil iddag goed verlopen. in de sfeer van de lende spellen. He spellen, bijvoorbe Elfstedentocht. Bij t we eld nemende kroegen een zenuwspiraal, een sneeuwba elke kroeg was er een diversiteit rd aa lle en ngevecht, of skila kraampjes rondom tocht der tochten, tten lopen. De de n het plein werden met natuurlijk de elom ge do opt tot de steden qua aankleding wa start en finish in de van dere het bekende anden de deelnemers zich in een tent, wat Leeuwarden voorstelde de . bruggetje van Ba rtlehiem. (Foto: FraElfstedentocht Friesland, met onde Ook r anns Klaus)

n e t s A n i l a v a Jeugdcarn

o ’s meer fot r o o v k j i K websites op onze

Theeconcert Flodderbône

In de Kerkstraat k goed carnaval. us) oo gd jeu de e rd pel vie Frans Kla nschapshuis de Kle consorten. (Foto: ASTEN – In gemeegroot feest met prinses Marieke en n was het weer ee

SOMEREN – O ok dit jaar was theeconcert bij De Meerpoel. Eeer weer op de laatste dag va n het carnaval klok van Arnem n traditie dat ie ee ui de naar alle uithoe den’. Een ander belangrijk elem r jaar begint met het zingen n traditioneel van het lied ‘de ken van de aard en t zij n de ve rz langrijke person e. on en uit de show, Ook werden tijdens het concer nen verhalen over tournees kenbaar maken zaken, of politiek t e-mails voorge (Foto: Marius va over dit unieke gebeuren. Het e wereld, die hun genoegen lezen van beof concert werd we n Deursen) er bezocht door ongenoegen jong en oud.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 11

Sp ort

SSE viert 50-jarig jubileum in stijl

Een foto uit de oude doos. SOMEREN-EIND – Voetbalvereniging SSE bestaat aankomende zondag precies 50 jaar. De voetbalclub uit Someren-Eind is al generaties lang een begrip in het dorp. Voorzitter Ron Martens en secretaris Louis van Otterdijk spreken over ‘hun’ dorpsclub.

door Jordy van de Brug We gaan terug naar 10 maart 1969. Een kleine ‘bouwkeet’ en een voetbalveld. Op dat kleine veld, met veldwachter en al, debuteert de vereniging in het bekende paars-wit.

In 1933 wordt er wel al gevoetbald in het dorp, maar onder de naam SEVV. Deze vereniging is geen lang leven beschoren. Net na de oorlog fuseert SEVV met Wilhelmina. Uit deze fusie ontstaat SV Someren. Een tijd lang is er geen amateurvoetbal

te bewonderen in Someren-Eind. Wel wordt er volop recreatief gevoetbald door de buurtschappen van Someren-Eind. Enkele organisatoren van dit recreatievoetbal steken uiteindelijk de koppen bij elkaar met de bedoeling om een voetbalvereniging op te richten. Na het overwinnen van diversen problemen is het 10 maart dan eindelijk zover. SSE is geboren. De clubkleuren worden gekozen. Vanaf dan gaat SSE

NWC speelt zondag inhaalwedstrijd tegen MVC’19 ASTEN - Nu de carnavalsdagen weer achter de rug zijn, kan het nog ongeslagen NWC zich op gaan maken voor de competitiehervatting. Zondag haalt de ploeg van Roel Nabuurs in tegen MVC’19 in Maasbree.

De uitgangspositie van koploper NWC is de afgelopen weken almaar gunstiger geworden. Een week voor

carnaval speelden de Astenaren zelf gelijk bij Helmondia (1-1), wat het maximale resultaat bleek. Achtervolger Liessel leed een nederlaag bij Blerick, waardoor de voorsprong van NWC op Liessel zeventien punten is geworden. Met nog negen duels te spelen koerst NWC recht op het kampioenschap af. Toch hebben de oranjehemden in het jaar 2019 nog

SV Someren wil aansluiting behouden SOMEREN - SV Someren ging na een goede serie in de laatste competitiewedstrijd met 3-0 onderuit tegen EFC. De blauwwitten verloren niet alleen de wedstrijd, maar ook de koppositie voor de tweede periodetitel. Komende zondag moet Someren de draad weer oppakken tegen middenmoter Braakhuizen.

Beide verenigingen vieren dit jaar in mei hun jubileum. SV Someren bestaat 75 jaar en Braakhuizen viert haar 70-jarig jubileum. Een goed competitieresultaat kan de jubileumactiviteiten in Geldrop en in Someren zeker nog wat extra cachet te geven. De roodzwarten uit Geldrop waren de laatste weken in een vrije val geraakt en dicht bij de gevarenzone gekomen, maar afgelopen zondag werd er met 1-0 gewonnen van Wilhelmina’08 uit Weert en daardoor staat Braakhuizen weer op een keurige plek in de middenmoot. De Geldropse trainer Jeroen van der Schoot tekende onlangs bij voor een zesde seizoen bij Braakhuizen. Hij beschikt over een sterk collectief

met uitstekende aanvallers als Anthony de Haan en aanvoerder Mike de Meij.

Meedraaien in top

Thuis had de ploeg van Dominik Vergoossen het, ondanks de 4-2 winst, niet gemakkelijk tegen de ploeg uit Geldrop. Na een prima eerste helft met twee uitstekende doelpunten kwamen de Geldroppenaren na rust terug tot 2-2. In de slotfase wist de thuisclub de overwinning alsnog naar zich toe te trekken. Om de kans op een nacompetitieplek zo hoog mogelijk te houden, moet SV Someren punten pakken in Geldrop. De wedstrijd op sportpark De Kievit staat onder leiding van scheidsrechter Mol en begint om 14.30 uur.

niet echt kunnen imponeren. Tegen Blerick, Ysselsteyn en Baarlo werd weliswaar gewonnen, maar dat kwam niet tot stand dankzij flitsend veldspel. Vanwege het grote kwaliteitsverschil hoeft NWC dat ook niet altijd op de mat te leggen, al zal dat toch het grootste aandachtspunt zijn voor coach Nabuurs en zijn staf. Na een weekje zonder voetbal zal NWC fris en fruitig voor de dag komen tegen MVC’19, dat in slechte vorm verkeert.

ook door het leven als ‘de paarswitten’. Het verhaal van de clubkleuren kent echter geen romantisch verhaal. “Er was simpelweg niks anders voorhanden. Paars-wit was toen de meest logische keuze. De omliggende verenigingen hadden bijvoorbeeld roodwit, blauw-wit en ga zo maar door. In de loop der jaren is paars-wit wel echt onze kleur geworden”, zegt voorzitter Ron Martens. In de beginjaren speelt SSE zijn wedstrijden op ’t Kampke aan de Kampstraat. De kleine ‘bouwkeet’ doet meteen dienst als kantine, clubhuis, materiaalhok en ga zo maar door. Secretaris Van Otterdijk: “Dat waren gouden tijden.” “Het was harstikke gezellig in de kleine kantine. Ik weet nog dat we alleen maar koud stromend water hadden, maar dat maakte niks uit”, lacht Martens. In 1977 krijgt SSE de beschikking over het huidige sportpark ‘De Heikampen’ aan de Bennenbroekstraat. Martens: “De gemeente heeft ons toen geholpen aan deze prachtige accommodatie. Inmiddels is alles in eigen beheer. Van kleedkamers tot kantine. En we hebben zelfs een kunstgrasveld.”

het 1-6 voor de tegenstander. In de laatste minuten schoot onze topspeler van toen Teun Verhees even uit zijn slof. Vlak voor tijd schoot hij de 6-6 binnen, onwerkelijk.” Vreugde en verdriet liggen vaak dicht bij elkaar. Zo ook hier. Het dieptepunt beleeft de verenging in het jaar 2007. Binnen mum van tijd verliest de dorpsclub drie belangrijke leden, waaronder Teun Verhees. Hij verongelukt en de club is in diepe rouw. “Ik krijg nog rillingen over mijn lijf als ik eraan denk. Een paar uur voor het ongeluk stond ik nog met hem te praten en dan ineens, ja dat is niet te bevatten”, zegt Van Otterdijk. “Een verschrikkelijk jaar. We moesten van de KNVB dat weekend gewoon voetballen. De jongens zaten stuk en liepen maar wat achter de bal aan. Het maakte niemand wat uit. Ik zie ook nog zo de ouders van Teun langs de kant staan tijdens die wedstrijd. Dat gaat nu nog door merg en been, zo verdrietig”, vult Martens aan. Als eerbetoon aan Verhees wordt tot heden ten dage nummer elf niet meer gedragen.

Dorpsclub

In het weekend van 22, 23 en 24 maart viert de club zijn 50-jarig bestaan. Vrijdag 22 maart is de receptie en een feestavond voor de leden met de medewerking van de Big Fun Band uit Someren-Eind en dj Kin. Zaterdag 23 maart de jeugddag en in de avond een optreden van bekende coverband Baby Blue. Kaarten hiervoor zijn te verkrijgen in de kantine van SSE, De Geneugten, Restaria Perwillie en Sportpunt. Zondag 24 maart is er een speciale SSE voetbalwedstrijd. Ter afsluiting is er op zondag een spectaculaire dienstenveiling. Martens en Van Otterdijk zien de toekomst rooskleurig tegemoet. “We voetballen goed mee in de vierde klasse E en strijden mee om de periodetitel. Er is nog altijd aanwas vanuit het dorp en de leden die er zijn blijven graag hangen bij ons. We zijn een echt mooie club. Iedereen helpt elkaar.” “Om nog maar te zwijgen over onze vrijwilligers. Die leggen echt hun hart en ziel in de vereniging”, zegt Martens.

SSE heeft op dit moment ongeveer 350 leden, vier seniorenelftallen en veel jeugd. Voor een dorpsclub is dat nog altijd bijzonder. Al zit de club wel in een krimp. Martens: “Toch hebben niet te klagen. Het is ook de tijdsgeest. Er is elk weekend wel wat te doen voor de jeugd. Ook senioren sluiten later aan. Vroeger stopte je op een bepaalde leeftijd met werken en deed je iets voor de vereniging. Tegenwoordig werkt iedereen langer door. Maar we zijn tevreden met het ledenaantal wat we hebben.” Veel leden komen en gaan bij SSE, waaronder ook ex-dames international Renée Slegers. Een absoluut hoogtepunt voor beide heren in al die jaren SSE. “Die heeft hier maar toch mooi gevoetbald.” Ook een bepaalde wedstrijd is de voorzitter en secretaris voor altijd bijgebleven. Een wedstrijd met dubbele lading bleek later. Van Otterdijk: “Een aantal jaar geleden speelde wij thuis tegen SV Laren. Vijf minuten voor tijd stond

Jubileum

Tegenstander

De formatie uit Maasbree was in de beginfase van het seizoen nog een concurrent van NWC, maar inmiddels zijn de roodwitten afgezakt naar plaats negen. Opmerkelijk is dat sinds het moment dat MVC’19 op bezoek kwam bij NWC, op 4 november vorig jaar, men een vrije val heeft gemaakt in het klassement. Tijdens dat treffen was NWC een stuk effectiever dan de Limburgse gasten en won de huidige lijstaanvoerder met 3-0. MVC’19 boekte op 28 oktober voor het laatst een zege, maar was in het bekertoernooi de afgelopen tijd wél succesvol. Echter kwam er ruim een maand geleden in en tegen Schijndel een einde aan het bekeravontuur (1-0). Ondanks de matige vorm sleepte het team van trainer Erik van Rooij wel een felbevochten puntje uit het vuur in de derby tegen buurman Helden, enkele weken geleden. Blijft NWC ook na zondag ongeslagen, of zorgt MVC’19 voor een stunt. Zondagmiddag na negentig minuten weten we meer, als het duel op sportpark De Driesprong is gespeeld. Arbiter van dienst is de heer Kolenberg, de aftrap is om 14.30 uur.

't Kampke

Kringkampioenschappen politiehondenvereniging 'De Trouwe Rakkers' LIEROP - Politiehondenvereniging 'De Trouwe Rakkers' organiseert zondag 10 maart de kringkampioenschappen voor politiehonden.

Vanaf 09.00 uur zullen de deelnemers een compleet programma van vooroefeningen, zoals zoeken, springen

en volgen afwerken. Rond 13.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Twaalf jonge honden nemen deel aan het kampioenschap. De honden zijn in opleiding tot politiehond. De kringkampioenschappen vinden plaats in de bossen aan de Oienbraak in Lierop. Iedereen is van harte welkom.

Teun van Otterdijk blijft in vorm TONGEREN - De jonge Somerenaar heeft opnieuw medailles aan zijn palmares kunnen toevoegen. In Tongeren won hij tweemaal zilver.

In oktober wist SV Someren met 4-2 te winnen van Braakhuizen. (Foto: Gerard Verdonschot)

In de Belgische plaats kon de poomsae-specialist opnieuw goed mee in de Open Challenge Cup. Zowel individueel en als paar pakte Teun een zilveren medaille. Het betekende voor de Somerenaar alweer zijn zoveelste eremetaal in enkele weken.

Een van de oefeningen die wordt uitgevoerd tijdens het kampioenschap.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 12

Vac a t u re s

Werken in de zorg Jezelf zijn , jezelf blijven

Wij groeien door! Groei jij met ons mee? Thwan van Gennip teelt en verkoopt kwalitatief hoogwaardige aardbeien-, asperge-, frambozen- en bramenplanten en teelt aardbeien en frambozen vanuit Lierop (NB) en omgeving voor de nationale en internationale markt. Als toonaangevend leverancier van aspergeplanten, zachtfruitplanten en zachtfruit, zijn wij door groei, ontwikkeling en professionalisering op zoek naar een:

Financieel Controller XL

Informatiemarkt di 12-3

Bij interesse kun je t/m 24 maart schriftelijk solliciteren bij Bas van Loon door je CV en motivatie te mailen naar: bas@agricoach.nl. Ook kun je hem mailen bij vragen. Meer informatie is te vinden op onze website. Een assessment kan deel uitmaken van het sollicitatietraject. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij staan te springen om nieuwe collega's! De nieuwbouw van het Zorgplein Land van Horne biedt kansen om met een nieuw team aan de slag te gaan bij Martinus in Weert of St. Joseph in Nederweert. Spring jij binnenkort met ons mee? Kom 12 maart tussen 19.00 – 21.00 uur naar de informatiemarkt, speciaal voor zorgprofessionals met minimaal een niveau 2 diploma. Meer info: www.werkenbij.landvanhorne.nl

Thwan van Gennip: Samen naar groeiend succes!

Locatie: Zorgcentrum St. Joseph, Brugske 16 in Nederweert

(met leidinggevende competenties voor aansturing van kantoor)

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324 • Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862. • De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356. • T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869. • Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222. • Kookplaat, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Wigoed Service Asten.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

T.k. gevraagd land en tuinbouwmachines o.a. ploegen, frees, spitmachines, schudder, hark, mesttank, kieper, bloter, tractor enz. 06-19076959 • Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten • Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

WIJ ZOEKEN

ONDERHOUDSMONTEUR WAT KUN JE VOOR ONS BETEKENEN Je kerntaak is ervoor te zorgen dat onze installaties en huisvesting optimaal functioneren. Dat betekent dat je in deze functie te maken hebt met het verhelpen én (pro-actief) voorkomen van storingen. Maar ook met het onderhouden, repareren en verbeteren van machines en installaties. Je werkt daarvoor nauw samen met collega’s en met eventuele ingeschakelde bedrijven. HOE KOM JE HET BESTE TOT JE RECHT IN DEZE FUNCTIE Voor deze functie zoeken we een enthousiaste, flexibele samenwerker die ordelijk werkt. Om optimaal te kunnen functioneren, heb je zowel elektronische als mechanische kennis nodig, met een afgeronde MBO-opleiding als basis. Het zou erg prettig zijn als je ervaring hebt met pneumatische systemen, werktuigbouwkunde en onderhoud in een productieomgeving. Je kunt met je kennis en ervaring relevante (storings)analyses maken en die vertalen naar concrete oplossingen. Je communiceert goed in het Nederlands, en minimaal redelijk in Engels en Duits. En je bent bereid om eventueel in twee ploegen te werken.

WIE IS JETSTONE

INTERESSE?

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630.

Jetstone is een toonaangevende producent van werkbladen in natuursteen, composiet en keramiek. De inzet en kennis van onze 250 medewerkers (in 4 landen) zorgt ervoor dat we klanten kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit kunnen bieden. Werken bij Jetstone betekent werken in een gezond en dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s. Er hangt een fijne informele werksfeer waarin samenwerken, open communiceren en een no-nonsense houding centraal staan. Interne opleidingen en doorgroeien behoren daarbij zeker tot de mogelijkheden. En naast goede arbeidsvoorwaarden, vinden we het vooral ook belangrijk om regelmatig sociale activiteiten te organiseren die bijdragen aan het teamgevoel.

Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Reageer dan via onze website of stuur een e-mail met je cv en een korte motivatie naar Marian van Bree [hoofd HRM]: hrm@jetstone.nl. Heb je nog vragen? Dat kan natuurlijk. Neem daarvoor even telefonisch contact op met Han Verberne [hoofd Operations]: 0493-352050.

Gezandebaan 29A, 5725 TM Asten-Heusden, +31 493560520 www.jetstone.nl

Jetstone | Florijn 9 | 5751 PC Deurne | Nederland | 0493-352050

www.brasseriehetturfke.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 13

Vac a t u re s

VACATURE: ALLROUND HOVENIER Hoveniersbedrijf Jos van Bommel houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met een compleet pakket voor tuinontwerp, tuinaanleg en onderhoud. We werken regionaal voor particulieren en bedrijven. Meer informatie over ons vind je op onze website www.josvanbommel.nl Jouw taken

Wij vragen

Leiding geven in klein teamverband Aanleg van beregeningsinstallaties Allround particulier groenonderhoud Handmatige onderhoudswerkzaamheden Machinale onderhoudswerkzaamheden Aanleg van complete tuinen

Bij voorkeur een afgeronde hoveniersopleiding Je hebt aantoonbare relevante werkervaring als hovenier Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs BE Je bent netjes, hebt een representatieve uitstraling en hebt goede communicatieve vaardigheden Je bent gemotiveerd en serieus met je vak bezig Bij voorkeur leeftijd 30 jaar of ouder

Wij bieden: We bieden je een uitdagende baan in een open, professionele en plezierige cultuur waarin we samen werk maken. Gezondheid, continuïteit en veiligheid staan voorop. Naast een prettige werkomgeving kun je rekenen op:

de Zorgboog groeit Groei met ons mee …als verzorgende IG binnen onze nieuwe locatie voor kleinschalig wonen in Brandevoort, waar we vanaf 1 april 2019 de deuren openen. Of als verzorgende (IG) / verpleegkundige in de wijk in Someren, Geldrop en Mierlo.

Kijk voor deze en andere vacatures op

www.werkenbijdezorgboog.nl en solliciteer direct. Een open sollicitatie achterlaten kan natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.

Marktconform salaris volgens CAO VHG Ontwikkelmogelijkheden Soort dienstverband: Voltijd (36-38u) Reageren kan via de mail (info@josvanbommel.nl) of via tel: 06 51 31 84 88 (Jos van Bommel) - 06 23 49 48 19 (Bart van Bommel)

• Kom en ontdek de Kracht van de ADEM! Vrijdagavond 15 en 22 maart in de Yurt in Lierop. Ook privéssessies. Voor meer rust, betere slaap, meer vitaliteit en levensvreugde. Welkom. Patricia van Kessel PatriciaBreath@hotmail.com 06-15133321

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Groente- en aardbeienplanten, pootaardappelen Weer geopend vanaf woensdag 6 maart. Jan Vinken Beuzen 6 Deurne Telnr. 06-46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl

de Werkboog T 0492 348 402 | dewerkboog@zorgboog.nl www.werkenbijdezorgboog.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 14

PAASBRUNCH 1e Paasdag 11:00 - 14:00 uur “Grill Kitchen”

Soep, Pastei & Amusebars

********************

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag.

Koud vis en vlees Eiland

Burgers & à la Carte Nieuw receptuur en menukaart, Bourgondisch en op houtskool.

Luxe broodbuffet met diverse belegsoorten

Kijken – Ruiken – Proeven - ervaar de “Pure beleving”

Gewoon net even anders:

Live Cooking warme vis en vleesgerechten door de koks a la minute bereid in het koksdomein

High Tea Moderne style, Pannenavond, Amuse diner, Verwen Me-Nu ********************

Uitgebreid Dessertbuffet

Voor meer info kijk op onze website en reserveer snel.

Koffie/ thee/ melkdranken

Postel 27, 5711 ET Someren, 0493-492061 www.indenherberg.nl

25,95 * * Gasten tot en met 12 jaar € 2.15 per levensjaar.

Reserveer nu via www.plattevonder.nl Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

Aanbieding voor afhalen

Geen zin om zelf te koken? Ga dan eens langs bij een van de restaurants op deze pagina!

Smakelijk eten!

Weekmenu (voor 2 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Tomatensoep Babi Pangang Kipfilet in balisaus Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (6 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami

€17,50

Maandmenu (voor 2 à 3 personen) ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Babi Pangang Koe Loe Kai Kipfilet in balisaus Foe Yong Hai Saté (2 stokjes) Mini Loempia’s (8 stuks) Gebakken ananas (4 stuks) Kroepoek Grote nasi of grote bami

Elke zaterdag, zondag en feestdagen, lopend buffet van 17.00 tot 22.00 uur. he, Keuze uit Chinese, Indisc Kantonese, Viëtnamese en Japanse gerechten. Inclusief soep, sushi en ijs.

€15,00 p.p. 4 t/m 11 jr €7,50 p.p.

Exclusief dranken

RING CATE 20 personen vanaf op locatie bezorgen.

€21,00

Voor catering & afhaallijst zie: www.meigardennederweert.com

Winterkriebels Buiten is het koud en guur.. binnen brand de open haard. Kom heerlijk genieten van ons vernieuwde interieur en nieuwe menukaart met o.a. veel grillgerechten uit de houtskooloven grill. En onze winteraanbiedingen; - Woensdag Haantjes-dag... Vers gegrild half haantje van de rotisserie-grill met verse frieten en appelmoes € 10,- Donderdag Iedere 2de pannenkoek gratis* - Vrijdag Burgers & Ribs... Alle hamburgers en spare-ribs met verse friet en coleslaw

€ 10,* (de goedkoopste pannenkoek)

De Hoijse hoeve… natuurlijk genieten

www.hoijsehoeve.nl Hoijserstraat 20, Someren • T 0492-331475

Gezandebaan 29A, 5725 TM Asten-Heusden, +31 493560520

www.brasseriehetturfke.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 15

De Peel onder vuur

Vandaag aflevering

LEVEN IN EEN BEZET LAND door: Gerard Geboers

Jozef van der Heijden, onderwijzer en leider van de LO, afdeling Someren (Foto: RHCe)

Geleidelijk aan krijgt het leven onder de bezetter structuur. De bevolking moet ook wel leven met de situatie waarin de nazi’s de dienst uitmaken, het leger heeft immers gecapituleerd. En zolang de Duitsers zich coulant op blijven stellen, gaat dat ook wel. Maar de weerstand zit onderhuids ... daar sluimeren de heftigste emoties, daar heerst wanhoop, daar vechten woede en frustratie om voorrang. Samen vormen die een vruchtbare voedingsbodem voor verzetsacties. Jozef van der Heijden, net als zijn vader onderwijzer in Someren-Eind en later ook nog leider van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, afdeling Someren (LO), blikt in 1981 terug op die begintijd: In vijf dagen tijd wordt ons land onder de voet gelopen en is de capitulatie een feit. Vele Nederlanders kunnen dit niet verkroppen en al op 15 mei verschijnt het eerste illegale blad “Geuzenbericht”. In november ontslaan de Duitsers de Joodse professoren van de Leidse universiteit, waarop een studentenstaking uitbreekt. Mogelijk begint daarmee het onderduiken al. Op de werken van de Heidemij in Someren verschijnen dan al spoedig vreemde, jonge kerels. Hun ploegbaas Piet van de Manakker helpt deze knapen aan een kosthuis in samenwerking met zijn neven Karel en Sjef van de Kerkhof. Als zonen van een kruidenier komen de laatsten op gezette tijden met hun winkelwaar bij de klanten aan huis. Dat biedt hen de mogelijkheid om de studenten, of waar ze voor doorgaan, aan onderdak te helpen. Het valt niet op. De Heidemij brengt in de vroege jaren veertig in Someren-Eind in ’t Ven (Starkriet) gronden in cultuur. Decennialang zijn op de drassige gronden in het Aadal wilgen geteeld, maar de hoogtijdagen van deze zogenoemde wissenteelt zijn voorbij. De bodem wordt nu geschikt gemaakt voor landbouw. Misschien is dit wel het eerste Heidemij-project waarop onderduikers worden ingezet. Echt hard werken hoeven zij niet, hun baan is slechts een dekmantel.

Onderduikers in ’t Ven. (Fotocollectie RHCe)

De Peel onder vuur

de gelden van Verscholen tussen de nog resde R.K.-StaatsDe Tweede Wereldoorlog woedde in terende wilgen partij en de de periode 1940-1944 ook in de Peel. bouwen zij een OranjevereniNu, 75 jaar later, staan we stil bij onze schuilhut. Karel ging komen opbevrijding. Een jaar lang blikken van de Kerkhof eisen. En steeds we in deze rubriek terug op de zal daarin de vollaat hij de heren gebeurtenissen toen. gende jaren heel weer met lege hanVan algemene verhalen tot veel nachten doorden vertrekken. persoonlijke anekdotes, die brengen. De Duitsers Jozef weer: Door al deze zich afspeelden in Asten, willen hem vanwege omstandigheden wordt de Someren, Deurne en zijn ondergrondse activiambitie voor de Duitsers niet omgeving. teiten oppakken, maar hij gunstig beïnvloed. In heel Soweet uit hun handen te blijmeren worden zij als ven. Honderden nachten brengt bezetters beschouwd, hij door op schuilplekken als deze. maar van de soldaten die Jozef van der Heijden schrijft verder: in de omgeving van SomeOmdat ze ontevreden zijn over de verren-Eind de schijnwerpers dediging van het land vormen gewezen bedienen, ondervindt men Nederlandse militairen in de zomer van volstrekt geen last. Zij sla1940 het Legioen van Oud-Frontstrijders gen er maar amper in een (LOF). In februari 1941 richten andere geallieerde bommenwerper oud-militairen een Ordedienst (OD) op. in hun zoeklichten te vanZij willen, als de overweldiger eenmaal gen, terwijl het silhouet van teruggeslagen is, de orde handhaven een Duitse jager zich daartotdat de regering de zaken weer onder in juist opmerkelijk vaak controle heeft. In juni 1941 fuseren de aftekent. beide groepen. Ook organiseren zich De Duitsers, die in het arvanaf juni 1940 allerlei kleine verzetsbeidskamp in Somerengroepen. Veel nuttigs kunnen die echter Eind verblijven, nodiniet uitrichten. gen de lokale bevolking uit om op beDe eerste grote razzia op Joden vindt taaldag op hun kosten in het naburial op 22 en 23 februari 1941 in Amsterge café een glaasje te komen drinken. dam plaats. De CPN (de verboden comAlles moet op, want als zij naar Engemunistische partij) roept op tot een proland moeten, valt hun geld toch maar teststaking op 25 februari. Met succes, in zee. De Someren-Eind goedgezinAmsterdam protesteert luid tegen de de troep wordt vervangen door een Jodenvervolging. Deze Februaristaking nieuwe ploeg, die minder sympathiek wordt echter met harde hand neergeslategenover de lokale bevolking staat. gen. Vanwege het inzetten van zoveel In Heusden tekent Jan van Eijk zijn hergeweld zoeken veel in de ogen van de inneringen aan de begintijd van de oorlog Duitsers verdachte personen een veiliop. Hij schrijft: Het normale leven keert ge schuilplaats. Dit verschijnsel heet al weer terug, maar na een jaar begint men gauw: ‘onderduiken’. ook in Heusden de gevolgen van de Duitse bezetting te merken. Het persoonsbewijs wordt ingevoerd, iedereen boven 15 jaar moet zich kunnen legitimeren. Een distributiesysteem wordt ingevoerd, levensmiddelen gaan op de bon. De boeren krijgen veel last van controleurs. Al wat geproduceerd wordt, moet worden opgegeven, er blijft niet veel over voor eigen gebruik.

Molentje zoals in oorlogsjaren overal gebruikt werd. (fotocollectie RHCe)

In Someren en Someren-Eind bestaat sinds enkele jaren een vereniging ter verstrekking van melk aan schoolkinderen als in oktober 1941 de ‘Nederlandse Landstand’ met een afdeling ‘Winterhulp’ wordt opgericht. De bestuurders van de twee al langer bestaande verenigingen vermoeden direct al, dat het Rijk deze taak aan zich wil trekken. De Someren-Eindse vereniging deelt daarom haar voorraden uit en verzoekt vervolgens om opheffing. Ze motiveert haar besluit met ‘onvoldoende belangstelling’ en ‘gebrek aan medewerking’. De schriftelijke toestemming om tot liquidatie over te gaan wordt haar toegestuurd. De Somerense vereniging reageert wat minder alert. Maar als vervolgens enkele hoge ambtenaren van ‘Winterhulp’ uit Den Haag op bezoek komen, weet ze die heel bekwaam om de tuin te leiden. Zo blijft ook deze Somerense vereniging vrij van Duitse invloeden. Vele organisaties en verenigingen gaan over tot een slapend bestaan. Of ze heffen zichzelf op om zich niet voor het karretje van de Duitsers te laten spannen. Meer dan eens moet Jozef van der Heijden zijn trukendoos opentrekken. Zo ook als twee agenten bij hem

10

niet bij de molen gemalen worden, maar een gehaaid iemand als Tijs Jaspers uit Geldrop weet raad. Hij verkoopt bouwpakketten van kleine molentjes. Uren zit ik bij hem, als hij zijn apparaten bij ons op het motortje van de wasmachine aansluit en uitprobeert. In een mum van tijd kan mijn vader graan malen, olieslaan, aardappelmeel maken en strooppersen. Veel boeren beschikken na verloop van tijd over een eigen molentje, waarmee ze vaak in het holst van de nacht graan malen of olieslaan, want de Duitsers mogen dat niet merken.

Pastoor Jan Geboers, Jozef vd Heijden en Karel vd Kerkhof, leden van LO-afd Someren krijgen in 1984 het verzetsherdenkingskruis. (Foto: De Vonder)

Toch maalt de tienjarige Piet Wijnen, die aan de dan nog doodlopende Ospelerweg in Heusden woont, ook overdag. Hij leidt de afvoer van zijn lawaaiige molen door een met water gevulde melkbus om het geluid te dempen, terwijl zijn moeder met een breiwerk in de hand voor het raam op de uitkijk zit. Zij overziet de weg tot aan de Gezandebaan. Als er iemand komt, heeft ze tijd genoeg om Piet te waarschuwen. Als de Duitsers weer eens paarden dreigen mee te nemen, verschuilt de jonge Piet zich met soms wel acht of tien paarden van boeren uit de buurt in een laagte in de dan nog niet ontgonnen Peel. Hij verblijft daar vaak uren achtereen. Pas als alles weer veilig is, komt zijn vader hem ophalen.

Van 1940 tot en met 1945 houdt het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd (VVO) toezicht. Dit bureau stemt de behoefte van de bezetter zowel af met die van de Nederlandse overheden, als met die van de landbouwbevolking en Karel van de Kerkhof de consumenten. In de in 2009. loop der jaren wordt echter steeds meer voedsel naar Duitsland getransporteerd, terwijl in Nederland tekorten ontstaan. Landbouwers hebben in die tijd vaak te maken met VVO-controleurs, die nogal verschillen in klantvriendelijkheid. Maar de boer, die trots roept, dat zijn geslachte varken “zeker wel 95 kilo weegt!” tegen een controleur, die hem in de mond legt dat het niet meer dan 75 kilo geweest kan zijn, snapt ook niet helemaal hoe Als 10-jarige was Piet het systeem werkt. Wijnen al volop betrokken bij illegale activiteiten.

In die jaren is roken, alleen nog onder mannen, populair. Dit schrijft Jan van Eijk: Tabak is schaars en komt op de bon. Men gaat die zelf verbouwen, dit is de zogenaamde eigenteelt. In de herfst worden de bladeren geoogst, aangesnoerd en te drogen gehangen in open schuren. Voor pijptabak snijdt men de bladeren zelf kort, voor shag wordt die in zakken achterop de fiets naar Steijl gebracht om daar te fermenteren. Roken doet die eigenteelt goed, maar lekker is toch anders. Te moeten leven in een bezet land is onaangenaam, maar de jaren 1940 tot en met 1942 zijn niet eens de slechtste. Veel Nederlanders, die zich de zware crisisjaren nog goed herinneren, verdienen in die jaren de kost op Duitse bouwprojecten. Zij hebben werk – ze leggen bijvoorbeeld wegen en vliegvelden aan – waardoor zij het beter hebben dan in de jaren dertig. Nadenken waarvoor al die projecten nodig zijn, ach… dat doet de overheid wel. Begrijpelijk toch, die houding.

Met het voortduren van De foto is uit 2013. de oorlog worden veel boeren vindingrijk in het ontduiken van de regels. Veel varkens leven in die tijd Bronnen: onder stro- of mutserdmijten, opvallend - Jozef van der Heijden - De Landelijke veel koeien staan droog. Organisatie van Onderduikers - Jan van Eijk - de oorlogsjaren 1940-1945 Jan van Eijk weer: Omdat levensmidde- Interview met Piet en Lena Wijnen len schaars worden, gaan stadsmensen de boer op. Er zijn steeds meer aardappelen en dergelijke nodig. Door dit alles Zie www.oorlog-depeel.nl voor meer worden de mensen steeds slimmer. De informatie over de Peel-verdediging. opbrengsten per hectare dalen op papier en men plant en zaait allemaal wel iets Volgende week: Brigadecommandant stiekem. ‘Zwarte’ tarwe kan echter weer Jan Blaauw vertelt.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 16

Al onze bami- en nasi snacks op schaal 4 stuks - Diepvriesspecialist Normaal vanaf 2,59

25% korting

nt tunt stu stunt s

De Kaaskoning

Veggie, classic of Old Amsterdam

Vlammetjes of kaasstengels Gemengde groentemix

Bakkerij ‘t Stoepje

balkan, europees, broccoli, gemengd 1 kilogram - Diepvriesspecialist

54-72 stuks - Topking Normaal vanaf 19,99

Normaal vanaf 2,29

4,00

3 zakken voor

korting

4,99

15,99

Hamburger bistrokwaliteit

12 stuks - Diepvriesspecialist

Gebakken lekkerbekjes 4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

Normaal 5,69

4,79 4,49

Belgische frieten of Pom’steak 1 kilogram - Lutosa Normaal vanaf 2,

59

1,

99

Frites of curry saus

450 ml - Oliehoorn

varendonck.nl

Normaal 1,99

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051 Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407 Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004 www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 maart t/m dinsdag 19 maart 2019. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

AANMELDEN?

DAT KAN 11 EN 12 MAART! MAANDAG 11 MAART 2019 18.30 - 21.00 uur Beatrixlaan 25, Asten 18.30 - 21.00 uur Kanaalstraat 14, Someren DINSDAG 12 MAART 2019 16.00 - 17.30 uur en 18.30 - 21.00 uur Beatrixlaan 25, Asten 16.00 - 17.30 uur en 18.30 - 21.00 uur Kanaalstraat 14, Someren

VARENDONCK. GEWOON EEN GOEDE SCHOOL!

GRATIS tegen inlevering van 10 DVS punten of 100 Piggypunten


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 17

Werken bij de Zorgboog:

Ontmoetingsmomenten & Open dag In de Week van Zorg en Welzijn staat bij de Zorgboog werken in de zorg centraal! Bezoek één van onze ontmoetingsmomenten; maak kennis met de zorg en laat je verrassen. Denk aan een leuke baan als gastvrijheids- of schoonmaakmedewerker, het volgen van een zorgopleiding of vrijwilligerswerk. Werk je al in de zorg, kom de veelzijdigheid van de Zorgboog ontdekken en vind de baan die bij jou past!

Ontmoetingsmoment

Ontmoetingsmoment & Open dag

Woensdag 13 maart 18:30 - 20:30 uur De Nieuwenhof, Visser 4-6, Deurne

Zaterdag 16 maart 10:00 - 14:00 uur Keyserinnedael, Kanaaldijk noordoost 70, Helmond

Ontmoetingsmoment

Maak op zaterdag kennis met onze collega’s uit de zorg en schoonmaak of laat je informeren over vrijwilligerswerk. Ontdek onze locatie Keyserinnedael en stel al je vragen

Donderdag 14 maart 18:30 - 20:30 uur Ruijschenbergh, Julianastraat 2, Gemert

over werken in de zorg.

Bekijk de openstaande vacatures alvast op www.werkenbijdezorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl T 0492-348401

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 10 maart alle vestigingen geopend

Tijdelijk bij aankoop van een keuken

KitchenAid cadeau* * Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 18

CROOYMANS

dakbedekkingen

nieuwbouw - renovatie

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne ✬ Voor al uw dakwerken 0493daken - 31 18 10 - Fax 31 21 39 ✬Telefoon Bitumeuze info@crooijmansdak.nl ✬ Zinkwerken en goten ✬ Lichtkoepels ✬ Erkend Polygum dealer • Te huur in Asten 50-plus Julianastraat 27c. ✬ 10 jaar verzekerde Polygum appartement dakgarantie Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het ✬ Gratis dakinspectie zuiden, extra buitenberging, eigen ✬ Vrijblijvende offerte parkeerplaats, geen servicekos-

.

.. Een nieuw seizoen

L A V I FESTNDOER

ten. Info: 0493-695606

Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne Liesselseweg 215, 5753 PN Deurne • Digitale foto’s afdrukken op Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 39 Telefoon 0493 - 31 18 10 - Fax 31 21 Kodak 39 papier, direct klaar, Tot A4 info@crooijmansdak.nl formaat. Foka Deurne, 229063

DE PA

Kerkstraat 8.

Inkoop

en

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

verkoop

Tel. 06-53585527 www.hebbenautos.nl Hebben auto’s in Deurne Leembaan 45 Geopend elke zaterdag van 10 tot 17 uur rest op afspraak Keuze uit 30 auto’s

2010 2013 2010 2011 1996 2011 2008 2012 2009 2007 2011 2011 2013 2013

Leembaan 45, Deurne

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152. • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

LIJK ook: R U U T A el show, N h c r o o g Ma a , r aa ! r tekenLeijgraaf iverse dj's d 7 & O k arik atuu IN S A C GP Belfeld muziek,5951 VETTE live

• 10 maart vlooienmarkt sporthal de Tempel Henegouwelaan 2 Eindhoven. Entree 2 euro 9-16 uur. Kraamhuur 06-20299824. • Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617 • Feestje op maat? www.partyplanner.nl

L / T 0493

geachte mevr. v. Heugten • Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine bijgaand verzoeken wij auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

Nieuwbouw & Renovatie Voegen en reinigen Uithakken en impregneren Someren Tel. 06 53 21 23 57 E-mail r.martens99@chello.nl

Beste Mensen,

ROMMELMARKT 17 mrt. Reuver 24 mrt. Kronenberg Standplaats € 12,00 06-14930112 www.lirom.nl

overdekte ROMMELMARKT zondag 24 mrt.

EE

ONS maken met is n n e k VOORDELIG oor jong en oud! Kom SUPER v concept, E w u ie n n E gAV iliefeesten of ee m fa , n e st e e sf jf dri vond uit voor be nks. Een geweldige a perkt food & dri e b n o t e m d n vo te gekke stapa ks Nieuw!: foodtruc , h t o VANAF NU o b o om, phot S& ESCAPE ro EN BUBBEL S R E T S E O , en proeverij co! silent dis

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

AUTO’S

Audi A3 Cabriolet 1.2 TFSI Attraction Pro Line Chevrolet Spark 1.0 16V LS Ford Fiesta 1.4 Titanium Hyundai I10 1.2 i-Drive Cool AIRCO Mazda 323 1.5i LX AUTOMAAT Mercedes-Benz 190-serie 2.0 D Nissan Note 1.6 Acenta AIRCO Opel Astra Cosmo 5 deurs Peugeot 206 1.4 Génération 5 deurs Peugeot 207 CC 1.6 VTi Féline AUTOMAAT Peugeot 207 SW 1.4 VTi Access Skoda Fabia 1.2 Go IN NIEUWSTAAT Volkswagen Eos 2.0-16v FSI Volkswagen Polo 1.2-12V BlueMotion Comfortline

019

23 MA ART 2

O: ALL IN!

OR 35 EUR NMALIG VO

PANDOER.N

Tel-nr. +31(0)6-14930112 KvK Venlo 52015300 n gem BTW 18 / heusde 9190898.23.497.B.02 6

asten

U vriendelijk onderstaande advertentie te willen plaatsen Belfeld 28 febr. 2019 Plaatsing: Deurne – Contact – Peelbelang Uitgave 7 en 14 maart • Vaatwasser, wasautomaat, • Hoogwerker te huur. Rubriek: evenementen droogautomaat, kookplaat, Werkhoogte 14 meter. koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. 1 kolom 30 Bots Witgoed Service Asten.

Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

Plaatsing: Deurne-Contact-Peelbelang Uitgave 21 maart

Rubriek: evenementen Gezond 08.30-15.30 uur en milieu. Wij staan voor schoon en veilig water voor mens, dier, natuur D’N UMSWING Groen Schorfvenweg 3 Waterbeleid is van invloed op het groen in uw woonomgeving, daarom verdient het KRONENBERG 1 kolom 55 onze aandacht. Wij vinden een landschappelijke inpassing van water belangrijk. (naast de N277) 06-14930112 Genieten wwwlirom.nl Het recreatief gebruik van water en natuur vergroten is een speerpunt voor ons, want iedereen moet kunnen genieten van water en natuur. Uw nota zien wij met vertrouwen tegemoet aan onderstaand adres of per mail Klimaatbestendig Klant-nr. voorkomen 18107 Wij geloven in droogte beperken en wateroverlast door klimaatbestendig waterbeheer. Wij willen zorgen voor wateropslag in gebieden Vlooienmarkten Lirom Leijgraaf 7 waar het kan. 5951 GP Belfeld Gezamenlijk mvgr. We staan voor het principe dat “de vervuiler betaald” én voor een betaalbaar en CCJ Brulot-Heijmans haalbaar waterbeleid. Willen we bovenstaande doelen bereiken dienen alle betrokken partijen binnen het gebied zich samen in te zetten!

Stem daarom: Lijst 2, Water Natuurlijk, Gerard Claassen nr. 6.

WIJ ZIJN SOMEREN wenst Gerard Claassen veel Succes

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 19

Onis organiseert 'Sociaal café'

Eve n e m e n t e n

2019 Uitgaan

SOMEREN/ASTEN - Onis Welzijn organiseert dinsdag 12 maart weer hun 'Sociaal café'. Het thema van deze keer: contact met lotgenoten en deskundigheid door eigen ervaringen. In De Einder in Someren-Eind is iedereen vanaf 16.00 uur van harte welkom.

Angela Groothuizen in De Ruchte

‘Ik gaa met je lueke binge’ staat er op de strippenkaart die Angela Groothuizen 15 jaar geleden op Moederdag kreeg van haar dochters. Nu Angela dit jaar zestig wordt en haar dochters groot zijn is het hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen. Na een pauze van twee seizoenen komt Angela met een meeslepend nieuw theaterprogramma, samen met haar muzikale kompaan Nico Brandsen. In ‘Lueke binge’ bepaalt Angela haar positie in deze steeds sneller draaiende wereld. De rasverteller grijpt je bij de kladden met een mooi verhaal en beeldschone liedjes. Zaterdag 9 maart speelt Angela Groothuizen een try-out van dit nieuwe theaterconcert in De Ruchte in Someren. De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 17,50 euro.

Film I,Tonya te zien in Someren

Kunstschaatsster Tonya Harding is een natuurtalent en niets lijkt haar selectie voor de Olympische Spelen in de weg te staan. Maar Tonya komt niet bepaald uit een rijke familie en haar vulgaire outfits en gedrag zijn een doorn in het oog van de keurige schaatswereld. Omringd door idioten, met goede en slechte bedoelingen, beraamt Tonya een plan om wraak te nemen op haar grootste concurrente: de engelachtige Nancy Kerrigan. Een van de grootste Amerikaanse schandalen is plotseling in de maak. Het waargebeurde I, Tonya is een hilarisch en aandoenlijk portret van een buitenbeentje met een groot talent. Margot Robbie schittert als de verguisde Tonya Harding terwijl Allison Janney als Tonya’s moeder een filmpersonage voor de eeuwigheid neerzet. De film laat een uniek evenwicht tussen humor, geweld en ontroering zien. De film begint om 20.00 uur. Een ticket kost 5 euro.

Politiek Openbare bijeenkomst Wij Zijn Someren/VVD

Wij Zijn Someren/VVD houdt op maandagavond 11 maart weer een openbare bijeenkomst in Hotel Centraal. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Ook niet-leden zijn weer van harte welkom deze avond.

Lezingen Natuurfotograaf Jan van Bommel geeft lezing

Natuurfotograaf Jan van Bommel geeft op vrijdag 8 maart een instructieve lezing ‘Hoe maak ik mooie natuurfoto’s?’ voor amateurfotografen bij IVN Asten-Someren. De lezing vindt

Het sociaal café is bedoeld voor alle vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn in Someren en Asten en voor bewoners die een initiatief willen starten of zijn gestart. Tijdens de middag kan men open met elkaar in gesprek. Ook is er de mogelijkheid om aan aanwezige deskundigen vrijwillig en professioneel vragen te stellen over diverse onderwerpen.

De zeepkist

Er staat wederom een zeepkist klaar. Op de zeepkist kun je binnen een minuut iets vertellen over een mooi (burger)initiatief binnen wonen, zorg en welzijn. Dat kan spontaan, maar liever ontvangen wij uw aanmelding als je hier gebruik van wilt maken via i.hurkens@oniswelzijn.nl. De middag in De Einder duurt van 16.00 uur tot 17.30 uur. De entree in het 'café' is gratis.

Zakenni euws De Mariapeel. plaats in verenigingsgebouw de Stulp aan de Ostaderstraat 30 in Asten. In deze lezing zal Van Bommel ingaan op de verschillende elementen die je kijk op je omgeving een meerwaarde kunnen geven bij het maken van foto’s. De lezing begint om 20.00 uur en de entree is gratis.

Lezing graafschap Loon bij De Vonder

Volgende week dinsdag om 20.00 uur organiseert De Vonder in de filmzaal van het Museum Klok & Peel een lezing over de geschiedenis van het graafschap Loon. Aan de hand van talrijke bronnen en vermakelijke anekdotes reist spreker Jan Vaes af naar het Lim¬burgse verleden. Vaes is doctor in de oudheidkunde en kunstge¬schiedenis en auteur van het boek ‘De Graven van Loon’. Leden van heemkundekring De Vonder hebben gratis toegang, andere belangstellenden betalen drie euro.

Overig Vogelmarkt Zang en Kleur

Vogelvereniging Zang en Kleur uit Asten houdt komende zondag een vogelmarkt in dienstencentrum De Beiaard. Tijdens de markt wordt een ruime sortering vogels aangeboden zoals kanaries, tropische vogels en parkieten. Ook zijn er voer en vogelbenodigdheden te koop. De vogelmarkt duurt van 9.00 uur tot 11.30 uur. Entree bedraagt 1 euro, kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen.

Dames en tienerkledingbeurs in Someren-Eind

In gemeenschapshuis De Einder vindt er op zondag 17 maart een tweedehands kledingbeurs plaats. De kleding kan tegen een zelf te bepalen prijs aangeboden worden.

Deze wordt dan door de organisatie verkocht. Het inschrijfformulier kan op vrijdag 8 maart (18.30-19.30) of zaterdag 9 maart (13.00-14.00) worden opgehaald in De Einder. De beurs zelf is 17 maart van 10.30 uur tot 13.00 uur.

Vlooienmarkt Zij Actief Ommel

Zij Actief Ommel houdt zondag een vlooienmarkt in gemeenschapshuis De Kluis. De markt is van 10.30 uur tot 13.30 uur geopend. De entree bedraagt 1 euro, kinderen mogen gratis naar binnen. Publiekswandeling IVN Asten-Someren in Mariapeel De Peel: woeste gronden, water, bos en vooral veel unieke natuur. In de Mariapeel is hard gewerkt aan de natuur om het oorspronkelijke hoogveenlandschap te herstellen. Zondag 10 maart is er een speciale wandeling van IVN Asten-Someren. Op deze middag kunt u met een gids dit gebied verkennen tijdens een doorloopwandeling waarbij op enkele plekken toelichting gegeven wordt op de natuur en de cultuurhistorie. De wandeling start om 13.30 uur bij het biologisch station van Staatsbosbeheer in Helenaveen, Koolweg 36a. De tocht duurt ongeveer twee uur. Laarzen of ander waterdicht schoeisel is vereist.

Expositie Anita Hoebergen

In Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel is van zaterdag 2 maart tot en met zondag 26 mei een lente-expositie te zien met werk van onder meer: schildersgroep Art en So van Anita Hoebergen uit Ommel en Tiny Koppens uit Deurne (textiel/materialen/ recycling). Sint Jozef is gelegen aan Kapelkesweg 1 in Meijel. De expositie is open: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, weekends van 13.30 tot 17.00 uur.

Kinderen helpen met schoonmaken Strabrechtse Heide HEEZE - Het begint een goede traditie te worden in de lente: het schoonmaken van de hei door kinderen uit Heeze-Leende. Op zondag 10 maart kunnen kinderen weer de handen uit de mouwen steken. Ze gaan dan boompjes uittrekken op de Strabrechtse heide.

Kinderen vanaf zeven jaar kunnen meedoen. Aanmelden kan bij Weena Oskamp-Rantong tel. 06 5470 5501 of via mail ivnhl-kinderactiviteiten@outlook.com.

Ook worden er interviews afgenomen met iemand van 'Stichting Door en Voor' en van het 'Zelfhulpnetwerk'. Twee stichtingen die zich inzetten binnen dit thema.

Ze verzamelen om 09.50 uur bij de picknicktafel aan het eind van de Strabrechtse Dijk, de weg vanaf het Strabrechtplein naar de heide. Omdat daar een beperkte parkeerruim-

te is, kun je ook de auto parkeren op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer (Natuurpoort de Plaetse). Vanaf die parkeerplaats is het vijftien minuten lopen naar de picknicktafel. Als je op de fiets komt dan volg je vanaf knooppunt twaalf (Strabrecht) de weg naar de hei richting knooppunt 88. Het werken op de hei is van 10.00 tot 12.30 uur.

Nieuwe directeur Senzer

De 54-jarige Marion van Limpt uit Rosmalen wordt de nieuwe algemeen directeur van Senzer. Zij volgt de huidige directeur René Walenberg op, die donderdag 6 juni met pensioen gaat. Van Limpt is directeur-bestuurder bij Vixia in Sittard, waar zij momenteel samen met gemeenten het nieuwe regionale participatiebedrijf voorbereidt. Daarvoor was zij algemeen directeur bij Baanbrekers, een van de eerste gefuseerde werkbedrijven in Nederland en werkte ze onder andere als manager bij Weener Groep Den Bosch. Ze is opgeleid in de educatieve arbeid en Sociaal Agogisch Onderwijs en vervult diverse bestuurlijke nevenfuncties. Onder anderen in het landelijke Locus Netwerk, Cedris en Divosa.

Marion van Limpt.

Nieuwe activiteit bibliotheek Someren SOMEREN - De bibliotheek in Someren organiseert op woensdagochtend 13 maart een nieuwe activiteit: Boekjes en Babbels.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hun heel veel

plezier. Tijdens 'Boekjes en Babbels' staat steeds een thema centraal. Op 13 maart is het thema spraakontwikkeling en wordt er samengewerkt met logopediepraktijk Eilers uit Someren. De logopediste geeft in de ochtend ook informatie. 'Boekjes en Babbels' wordt op woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur gehouden in de bibliotheek in Someren.

Verdachte schietpartij overleden HELMOND/DEURNE – Twee verdachten van een schietpartij, die zich in de nacht van woensdag 27 en donderdag 28 februari voordeed in de Zeppelinstraat in Helmond, zijn in Deurne opgepakt. Een van de twee sprong tijdens de vlucht voor de politie uit de rijdende auto. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De verdachten vluchtten na de schietpartij weg in een auto. Agenten zagen de auto even later rijden in Rijpelberg. Na een stopteken van de agenten gingen ze er vandoor. Op de Energiestraat in Deurne sprong een inzittende uit de rijdende auto, de bestuurder reed door. De 32-jarige man uit Helmond raakte gewond aan zijn hoofd en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed later aan zijn verwondingen. De auto werd even later leeg teruggevonden in de Zeilbergsestraat. De

bestuurder was spoorloos. De politie zocht enige tijd naar de man in de omgeving van de Zeilbergstraat en de Energiestraat maar kon hem niet meer vinden. Later die dag werd de 25-jarige man uit Montfort alsnog opgepakt in Helmond. De bewoner van het huis aan de Zeppelinstraat raakte bij de schietpartij gewond aan zijn benen. Een vrouw en een kind die in de woning waren bleven ongedeerd. De politie vermoed dat het om een ruzie ging, het slachtoffer en de verdachten kenden elkaar.

Aan de slag met verkeersveiligheid DEURNE - In de week van 11 maart wordt op alle scholen van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid. De ANWB verzorgt die week een interactief verkeersprogramma voor leerlingen van De Sprong, het Hub van Doornecollege, het Alfrinkcollege en het Peellandcollege.

Kinderen kunnen met IVN Heeze-Leende mee de hei op.

Leerlingen uit klas 1 krijgen een workshop Ik & het verkeer, waarbij leerlingen op een prikkelende wijze door middel van vragen en stellingen duidelijk wordt gemaakt hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. Ethische verkeersdilemma’s, ondersteund door persoonlijke verhalen, lopen als een rode draad door de workshop. Voor de tweedejaars is de ANWB Verkeersbus een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf workshops. Door middel van onder meer een uitdagende kennisquiz, een dobbelspel en een scootersimulator reflecteren de leerlingen op hun eigen gedrag in het verkeer.

Voor de leerlingen van het derde leerjaar is er een workshop Virtual Reality. Met behulp van een laptop, VR-bril en controller kruipen de leerlingen in de huid van verschillende voertuigbestuurders. Daaraan komen diverse kennis- en discussievragen te pas. Het door de ANWB speciaal voor jongeren ontwikkelde verkeerseducatieprogramma heeft als doel jongeren inzicht te geven in het eigen verkeersgedrag. Mobiele telefoongebruik op de fiets, het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de dode hoek zijn onderwerpen die aan bod komen.


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 20

Fam i l i e b e ri ch t e n Onze held en nummer 1

Het gebouw vertoonde scheuren en brokkelde af, tot het niet meer stond. Verdrietig en dankbaar nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze lieve pap en opa

blaast vrijdag 8 maart 70 kaarsjes uit!!!

Laf joe...

Gerard Berkers * 21-05-1941

X je 4 trotsen

Opa Harrie & Opa Jac

De liefste opa's van de wereld worden 8 maart allebei 70 jaar...

Gefeliciteerd! Kus Fenne en Bram

Fie 90! …wat heeft ze nou níet gedaan…

† 27-02-2019 echtgenoot van

Trees Berkers-van de Water Trees Margo en Franc Annemijn, Jilling

Zùmmere bedankt! Mi die Daag wós ‘t ein grouwt fist mi Prins Lukas I, Prinses Karin, Jeugdprins Stef en Adjudante Guusje. DRIEWERF ALAAAAF! In het bijzonder danken wij ’t Jasper Sport voor de medewerking aan het wereldrecord polonaise. Meerminnen en Meermannen, horeca, scholen, bedrijven, vrienden, buurt, families… ’t waar goe, heil goe! CV De Meerpoel

Weggooien? Mooi niet Woensdag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur Repair Café bij NWC, Beatrixlaan 42 in Asten. Voor kleine reparaties door handige vrijwilligers en een gezellige ontmoeting met anderen. Ook computerreparaties en naaiwerk. Kijk ook op www.oniswelzijn.nl

Ter Hofstadlaan 261 5711 VG Someren De crematiedienst heeft plaatsgevonden op maandag 4 maart in de aula van Crematorium Heeze.

Weten dat het komen gaat En toch nog schrikken… Bedroefd omdat wij hem voortaan moeten missen, maar heel dankbaar voor de vele mooie herinneringen die ons altijd zullen bijblijven, delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man, ons pap en opa

Sjef Bakermans echtgenoot van

Bea Bakermans - Pijnenburg

Bea John en Marij Anita en William Maartje, Veerle en Rik 1 maart 2019 Familie Bakermans, Zorgboerderij Woodsplace Rooijseweg 29, 5738 RD Mariahout

Wij danken u voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Sjef ons pap en opa.

Het leven is tijdelijk, de dood is onvermijdelijk, maar herinneringen blijven.

Martinus Petrus Meeuws Martien

Toos Meeuws-Voermans Peter en Rosemarie Mark Walstraat 24, 5712 MN Someren De afscheidsdienst en crematie hebben plaatsgevonden op donderdag 7 maart 2019.

Stichting Date duurzame man-vrouw relaties sinds 1969 ✓ Veilig en betrouwbaar en áltijd in de buurt ✓ Persoonlijke begeleiding en voorstellen ✓ Onbeperkte kennismakingen en hoge slagingskansen ✓ Ik kom bij u in de buurt

Jos Vellekoop, tel. 040-8431091 of b.g.g. 0800-022 0225 Aangesloten AVR/Singleskeurmerk/Geschillencommissie

w w w. s t i c h t i n g d a t e . n l

Susanne Friesen *Asten 12 juni 1978

†Asten 2 maart 2019

Papa van: Rens, Tijn, Giel Zoon van: Minus en José Broer van: Thijs, Helma Familie Friesen Familie de Corte

Sjef is in zijn ouderlijk huis, Bergweg 7 te Asten, waar u afscheid van hem kunt nemen op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. In plaats van bloemen liever een donatie voor de hersenstichting waartoe gelegenheid is bij de condoleance.

Sjef, de pivo avonden zullen nooit meer hetzelfde zijn zonder jou. Wij wensen Susanne, Rens, Tijn, Giel en familie heel veel sterkte. Anja, Heino, Bart, Ragna, Harm, Prema, Fer, Bertine, Jan-Willem, Christel, Koen, Mark, Wilke, Ralf, Marinda.

Overlijdensberichten uit de regio 0493 - 352 600 0493 - 473 578

advertenties@ weekbladvoordeurne.nl advertenties@ hetcontact.nl advertenties@ peelbelangonline.nl

www.overlijdensnieuws.nl • Biologisch vlees, puur, ambachtelijk met de smaak van vroeger! Varkens, rund, kip, lamsvlees, vele soorten vleeswaren o.a. uit eigen rokerij. Biologische aardappelen, uien, appels, eieren, boerenkaas, geitenkaas. Geopend: vrijdag en zaterdags 10.00 tot 17.00 uur. Webwinkel en ook bezorging. Sumiran Biologische Boerderij Broekstraat 3 5725 TL Asten-Heusden 0493-440630 www.sumiran.nl • Biologisch vers brood, ambachtelijk bereid in eigen biologische bakkerij op de boerderij. 100% Speltbrood, volkoren en desem broden, stokbroden, glutenvrij brood, roggebrood, broodjes en koekjes. Elke vrijdag en zaterdag vers gebakken, Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur Sumiran biologische boerderij, Broekstraat 3, 5725 TL Asten-Heusden, 0493-440630. • Container en/of grondverzet. Raijmakers-Leenen levert het. Tel. 0493-490152. • Overlast ongedierte?? Bel 0493-688006.

Sjef is 81 jaar geworden

* Someren, 9 mei 1938 † Bakel, 1 maart 2019

Een fijner leven komt een stap dichterbij.

partner van

Wij nemen afscheid van Sjef op vrijdag 8 maart 2019 om 12.30 uur in zaal de Pandoer, Vorstermansplein 24 te Asten- Heusden. Later op de dag begeleiden we Sjef in besloten kring naar het crematorium.

Marieke en Peter Josev

We hebben afscheid van ons pap genomen op woensdag 6 maart in het Crematorium Heeze.

Repair Café Asten & Someren

Sjef de Corte

Correspondentieadres: Familie de Corte Groenewoud 10, 5721 JK Asten

Maarten en Elizabeta Malwyn, Melinda

Proficiat (O)ma Ine, Willemien, Era en familie

Je bent niet meer in mijn leven, maar wel voor altijd in mijn hart. Die zekerheid is mij gegeven, het verzacht mijn intense smart.

Woorden zullen nooit in staat zijn om alle gevoelens uit te drukken zoals ze bedoeld zijn. Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons was en deed in de fijne jaren die we met haar mochten beleven, berichten wij u het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam, schoonmoeder en oma

Maria van den Tillaar-Donkers echtgenote van

Peter van den Tillaar in de leeftijd van 65 jaar. Wij allen zullen haar liefde en zorg verschrikkelijk missen. Peter van den Tillaar Henk Ron en Monique Bram Wouter Teun Barry en Nadie Levi Liz Luka

• Video, Hi8 en DV bandjes overzetten op DVD, Foka Deurne 0493-353102.

• Rommelmarkt Mèrthal Horst 10 maart 9.30- 15.30 uur Gasthuisstraat 30, 5961 GA A73 afrit 11 www.carbootsalehorst.nl • Dia’s inscannen, zeer goede kwaliteit, eigen beheer, scherpe prijzen. Ook grote aantallen. Foka Deurne, Kerkstraat 8, 0493-353102.

• Vlooienmarkt Deurne, voor het goede doel en voor steun aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Verkoop elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Opruiming: Op zaterdag 2 maart en zaterdag 9 maart geldt voor alle kleding, kledingaccessoires en vloerkleden: de halve prijs. Aanleveren van goederen op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, Brouwhuisweg 36 in Vlierden, 0493-320302 Vanwege ruimtegebrek en een veranderende markt kunnen wij geen grote meubels, slaapkamers, kasten en tuinmeubilair meer aannemen. Dat geldt ook voor VHS-banden. Zie ook: www.vlooienmarktdeurne.nl

Geldrop, 27 februari 2019 Smulderslaan 13, 5712 GJ Someren-Heide De afscheidsdienst en crematie hebben plaatsgevonden op dinsdag 5 maart 2019.

In ons verdriet om het heengaan van ons pap, schoonvader en lieve opa

Tjeu van den Boogaert mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Someren, maart 2019

Döne

Döner Kebab Safé De beste Turkse specialiteiten, Someren: lamsvlees of kalfsvlees

uit Nieuw-Zeeland. Iedere vrijdag en zondag van 11.30-21.00 uur en Someren: Iedere dinsdag Wilhelminaplein vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur op

De bes lam u

het Wilhelminaplein. Asten: Let op!

Asten: Iedere zaterdag Iedere zaterdag en donderdag van 12.00 tot 20.00 uur op vanhet11.30-20.00 Koningsplein.uur

Koningsplein NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen Voor bestellingen en 06-30931681 reserveringen 06-30931681


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 21

Stichting Land van Horne

uitvaartbegeleiding

DAG  OPEN zaterdag 16 maart

van den Boom Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen en de wasserij in Weert tonen zich op zaterdag 16 maart aan het publiek. Kom óók een kijkje nemen!

Asten-Someren || 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl Asten-Heusden www.uitvaartvandenboom.nl • Gratis Offerte schilderwerk, 06-20552192, 35 jaar ervaring.

• 8mm spoelen overzetten op dvd, Bel Foka Deurne 0493-353102. • Cats Aglow tribute to the Cats. Profiteer nu van de earlybirds. 13 april Scc Den Draai.

Het thema van de open dag is: maak kennis met kunde. Medewerkers en vrijwilligers van deze locaties laten u graag zien hoe zij iedere dag klaar staan voor onze cliënten. Een uitgestippelde route leidt u langs diverse ruimtes en informatiestands, waardoor u ervaart wat er allemaal op deze locaties gebeurt.

• 10 maart vlooienmarkt sporthal de Tempel Henegouwelaan 2 Eindhoven. Entree 2 euro 9-16 uur. Kraamhuur 06-20299824. • Haard/kachelhout gezaagd en gekloofd o.a eik en berk voor de winter 2018/2019. Ook hout in zakken. 06-23720617

Marly van Eckendonk

Sandra Slegers

Koningsplein 24 - Asten - 0493-381554

www.uitvaartamore.nl

• Digitale foto’s afdrukken op Kodak papier, direct klaar, Tot A4 formaat. Foka Deurne, Kerkstraat 8.

Woonzorgcentrum St. Charles

• Voor al uw schilderwerk binnen en buiten. Inlichtingen: 0492-331720 of 06-53265973. F. Moors Lierop • Stultiens Decoraties. Glas, spiegels en beletteringen. Boerenkamplaan 116, 5712 AH Someren. Fax/tel. 0493-496512.

• Hoogwerker te huur. Werkhoogte 14 meter. Past door een poort. www.driessenverhuur.nl Someren 06-51439395.

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

St. Charles verrast Het klooster St. Charles in Heythuysen stamt uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Nu staat er een woonzorgcentrum dat bestaat uit 79 huurappartementen. Een enthousiast team van medewerkers biedt hier thuiszorg. Daarnaast beschikt St. Charles over verschillende voorzieningen waaronder de sfeervolle gasterij Karibu. Er is veel te zien en te beleven.

• T.K. gebruikte bouwmaterialen, vloerplanken, deuren, ramen, ijzeren balken enz. Verberne Meijelseweg 37, Beringe. Tel. 077-3078609.

• Te huur in Asten 50-plus appartement Julianastraat 27c. Huurperiode voor langere termijn, alles begane grond, tuin op het zuiden, extra buitenberging, eigen parkeerplaats, geen servicekosten. Info: 0493-695606

• Containers nodig voor bouwen sloopafval? Bel Raijmakers Transport BV Someren 0493-490152.

• Auto met APK vanaf 450,-. Tevens te koop gevraagd kleine auto’s en sloopauto’s. Tel. 0492-381631/ 06-20778602 www.twanvanhout.nl

• Bij Restaurant de Brabander 3 gangen senioren-menu 10,80. Wel reserveren, tel. 0495-663466

• Vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten.

• Babyborden te huur, Stultiens Decoraties Someren. 0493-496512.

• Onderhoud en plantadvies voor kleine tuinen en bedrijfsgroen Piet van de Laar, tel. 06-41824620

• Computerhulp, computerles of computercursus nodig? www.wegwijsopdecomputer.nl Hans Berkers, 0493-380229 of 06-29315869.

• De Mobiele Fietsspecialist Geert, uw adres voor Verkoop/Reparatie van nieuwe en gebruikte fietsen! Bel 06-13666356.

• Een frietwagen op uw feest? Voor meer informatie en reserveringen: www.frietexpress.nl of bel 0493-693222.

• TOON TINNEMANS onderhouds- en reparatiewerkzaamheden rond uw huis en bedrijf. Tel. 0493-494862.

• Waterschade? plafonds,muren als NIEUW. Gratis offerte voor verzekering! Het Verfhuis 440788

• Officiële pasfoto’s bij u thuis gemaakt, voor paspoort, ID of rijbewijs; 0493-353102, Foka Deurne.

• Gebakken klinkers, oude en nieuwe. www.vanwoeziksierbestrating.nl Tel. 077-4662579 Meijel.

• Ovens, vaatwasser, wasautomaat, droogautomaat, kookplaat, koelkast, inbouwapparatuur defect? Bel 0493-695606 voor herstel. Bots Witgoed Service Asten

• Eet- en frietaardappelen te koop bij J. Leenders, Bosweg 3 Asten-Heusden. 0493-697830. Openingstijden maandag, vrijdag en zaterdag vanaf 8.30 uur.

• Mooie vakantiebungalows, wifi, huurfietsen, elec. fietsen. Geniet vakantie in Denekamp. www.twentehuisjes.nl familie.meinders@yahoo.com 0541-626578/ 06-39609666.

• www.massagepraktijk atteveld.nl voor diverse professionele sport- en ontspanningsmassages. Meteoorstraat 32, 5751 BM Asten. 06-47152324

• Kom en ontdek de Kracht van de ADEM! Vrijdagavond 15 en 22 maart in de Yurt in Lierop. Ook privéssessies. Voor meer rust, betere slaap, meer vitaliteit en levensvreugde. Welkom. Patricia van Kessel PatriciaBreath@hotmail.com 06-15133321 • Feestje op maat? www.partyplanner.nl

• Rolluiken, luifels, vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jaloezien. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en hangen. Willies Stoffering, Braaksestraat 10, Helmond. Tel. 0492-535901. www.williesstoffering.nl

• Groente- en aardbeienplanten, pootaardappelen Weer geopend vanaf woensdag 6 maart. Jan Vinken Beuzen 6 Deurne Telnr. 06-46579334 Di. en do. gesloten. www.plantenverkoopdeurne.nl • Gebruikte banden vanaf 25,00 incl. montage en balanceren. Te koop gevraagd loop- en sloopauto’s. Direct geld en RDW vrijwaring. Thomassen Auto’s Haspelweg 37 Deurne tel. 06-53926499.

•Kringloop EEN AARDE Asten. Curiosa, boeken, meubels, kleding en nog veel meer. Goed en goedkoop, kom kijken: ma 9-12; woe 13-16; do 18. -20.30; za 9-12. Molenakkers 11 Asten. Breng u spullen i.g.st, ook oud ijzer. Liever laten ophalen? Bel 06-41655003 www.eenaarde.nl

Woonruimte te huur gevraagd Omgeving Asten

R.Berkvens, Tel. 0493 696680

Wasserij in Weert Hypermoderne wasserij De wasserij bestaat inmiddels 10 jaar en dat is aanleiding om de deuren te openen voor het publiek. De wasserij biedt een wasservice en een strijkservice aan voor cliënten van de zorgcentra van Stichting Land van Horne en voor bewoners van aangrenzende aanleunwoningen. Kom kijken en laat u verrassen door de geautomatiseerde apparaten en het gehele wasproces. Tijdens de open dag is er ook informatie over werken, opleidingen en vrijwilligerswerk bij Stichting Land van Horne. • •

St. Charles aan de Op de Bos 2 in Heythuysen opent de deuren tussen 14.00 en 16.30 uur . De wasserij aan de Moesdijk 18 in Weert opent de deuren tussen 10.00 en 14.00 uur.

Er is beperkte parkeergelegenheid, kom bij voorkeur op de fiets, te voet of openbaar vervoer.

Nieuwe uitdaging?

Kijk op www.werkenbij.landvanhorne.nl of bel HRM via T 088 987 88 88.

Vakantie 'toppers' voor div. functies en locaties Verzorgende IG Thuiszorg

Medew. Huishouding Thuiszorg

����l� ���� , ����l� �������

 Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert | 0900 333 55 55


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 22

Nieuw gemengd koor in Someren

Het dameskerkkoor. SOMEREN - Het dameskerkkoor van de Lambertusparochie in Someren wordt een gemengd koor. Per 13 maart komen er verschillende heren bij om het koor te versterken.

Tien oud-zangers van het onlangs opgeheven koor Bonum Tenete en een zanger van de Nagalm gaan de uitdaging aan in het nieuwe koor. Ook hebben zich enkele nieuwe dames aangemeld. "Wij, de leden van het dameskerkkoor en hun dirigent zijn hierover zeer enthousiast en vinden het in een tijd waarin veel koren worden opgeheven opmerkelijk dat een en ander nu mogelijk is." Ook pastoor Scheepers, die samen met de voorzitter en de dirigent van het

dameskerkkoor aanwezig was op de laatste jaarvergadering van mannenkerkkoor Bonum Tenete, heeft enthousiast gereageerd. Het nieuwe koor, wat nog een nieuwe naam zal krijgen, streeft ernaar op paaszaterdag voor de eerste keer de Paaswakeviering te verzorgen in de Lambertuskerk.

Repetities

Het koor zingt een of twee keer per maand een viering op zondag en de vieringen op kerkelijke hoogfeesten zoals, kerstmis en pasen. De repetities vinden plaats op de woensdagavonden van 20.00 uur tot 21.45 uur in de zangzaal van De Ruchte. Het koor heeft altijd nog plek voor extra leden.

Veertig dagen zonder alcohol ASTEN/SOMEREN - Gisteren is de campagne 'IkPas' weer van start gegaan. Veertig dagen lang zetten verschillende mensen het alcoholgebruik op pauze.

IkPas is een jaarlijks terugkerende actie, die wordt georganiseerd door Stichting Positieve Leefstijl met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeenten Asten en Someren

vinden deze campagne belangrijk om onder de aandacht te brengen van hun inwoners. Dit gebeurt via posters en flyers die bij huisartsen, apotheken, bibliotheken, gemeente- en gemeenschapshuizen zijn verspreid. De campagne loopt gelijktijdig met de traditionele vastenperiode in deze regio. Deelnemen en inschrijven voor de 40-dagen periode kan vanaf nu via www.ikpas.nl/ inschrijven.

Kerkb e ri ch t e n R.K. Franciscusparochie Asten-Someren Lambertus Someren Zondag 09.30 uur H. Mis voorganger pastoor Rombauts Seniorenkoor de Nagalm overleden ouders en familieleden vd Kruijs-v Doren; Sjef en Mien vd Tillaar-Kanters en Henk de zoon; Annie vd Boomen-v Poppel vw sterfdag; Sjoerd Lemmen vw sterfdag en verjaardag; Familie v Asten-v Vroonhoven. Eegelshoeve Someren Zaterdag 19.00 H. Mis. Intentie: Ton v Enckevort vw jaargetijde; overleden ouders v Doorn Ted de dochter en Jan de zoon. Sonnehove Someren Maandag 18.30 uur H. Mis H. Naam Jezus Lierop Zondag 10 maart 10.00 uur H.Mis in Koepelkerk, mmv par. Kerkkoor. Intenties: Zr Luciana vd Einden vw sterfdag Jan Cuppen-Knoops, Ciska, Annie en Martien vw verjaardag moeder, Ouders Kuypers v Velthoven en Martien, Ouders van Vroonhoven-van Asten, Frans v Lieshout vw sterfdag: Woensdag 13 maart mis in Henricushof, intentie voor Huub en Tiny Knaapen. O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind Zaterdag 9 maart om 18.00 uur: H. mis in de Einder, ingang Lambertusstraat. Intenties: To Theelen-Caris. Kapel Sluis XIII Someren-Eind Zondag 10 maart: Communieviering 10.15 uur. H. Maria Presentatiekerk Asten Zondag 11.00: Eucharistieviering Presentatie Communicanten mmv 4-Tune (na afloop koffie en thee voor iedereen)Intenties: Mien Aarts- Munsters; Jan Koolen; Thieu Eijsbouts vw sterfdag; Leo v Kessel; Martien v Bussel vw verj; Miet Kerkers- Vlemmix en dochter Wilhelmien; Huub Engels en overleden familieleden; Elly Bukkems- Douven; Jan Gorissen; Overleden ouders Verhees- Joosten; Arjan Verleisdonk; Anna Michiels- Schweren;Pater Frans Grul o.p.; Matheus Sanders

en Petronella Foolen. 12.30: Doop Mas van Horrik 13.15: Doop Nodin Welten. Dinsdag 9.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Donderdag 18.30: Eucharistieviering Kapel Missiezusters. Intentie: Tot welzijn van de gehele Franciscusparochie en kerk. H. Antonius van Paduakerk Heusden Zaterdag 9 maart: 18.30 uur: Eucharistieviering mmv kerkkoor. Intenties: Maria, Petronella van Bussel. Na de viering is er koffie in het zaaltje. O.L. Vrouw Praesentatie Ommel Zaterdag 17.30 uur rozenhoedje; 18.00 uur H. Mis op de 1e zondag v.d. Veertigdagentijd: Jac en Ann v. Duijnhoven-Timmermans b.g.v. haar sterfdag, Jan en Mieke v. Lieshout-v. Rijt, Toon Derks, An Manders-v. Dinther. Zondag 09.00 uur rozenhoedje; 09.30 H. Mis op de 1e zondag v.d. Veertigdagentijd met zang v.h. Jozef-Pauluskoor uit Someren-Heide: Jan en Koos v.d. Mortel-Berkers v.w. de sterfdag v. Jan, Jos en Maria v.d. Boogeart-Hermans, Piet Slegers en familie, Sjef en Fien Vogels-Sleegers en dochter Tonny en kleinzoon Rick, Nella v.d. Einden-Schepers namens het Gemengd koor Sint Cecilia, Martien Fransen en zoon Harrie b.g.v. hun verj. Maandag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. jonge mensen. Dinsdag 08.30 uur H. Mis: voor het welzijn v.d. gezinnen en de alleenstaanden; Leo v. Kessel v.w. zijn sterfdag. Woensdag 08.30 H. Mis op de verj. v.d. pauskeuze v. paus Franciscus: voor de zielenrust v.d. overledenen, Harrie v. Kuik v.w. zijn geboortedag, Piet v.d.Sande v.w. zijn sterfdag. Donderdag 08.30 uur H. Mis: voor de intenties uit het intentieboek v. Maria v. Ommel; Vrijdag: 08.30 uur H. Mis: voor vrede in de wereld en in de gezinnen. Protestantse kerk Asten | Someren Zondag 10 maart. Dienst in Someren, Speelheuvelplein. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds Van Iperen, predikant te Asten en Someren.

Puzzelservice K r u i s wo o rd puzzel Puzzelservice // Persbelangen Persbelangen // P0554 P0554 Puzzelservice / Persbelangen / P0554

HORIZONTAAL: 1 vernis, 7 premie, 13 slingerplant, 14 bijwoord, 15 koningsstaf, 17 meester, 19 schutsluis, 20 plaats in Gelderland, 21 keukengerei, 22 rosbief, 23 Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening, 25 borstuitsteeksel, 27 kampeerartikel, 28 onbedorven, 30 duinvallei, 31 groep dieren, 32 wijze, 34 zonder gezelschap, 35 elasticiteit, 36 pluspunt, 37 belettering, 42 tweetal, 47 puntig steekwerktuig, 48 langs, 50 wraakgodin, 51 ten tijde dat, 52 wellustig, 54 aanstellerij, 55 elektrisch geladen deeltje, 56 schuilplaats, 57 atmosfeeroverdruk, 59 voorzetsel, 60 kattenras, 62 jas, 64 terra, 65 wazig, 66 heling, 67 uitgekeerd bedrag. VERTICAAL: 1 uitlading, 2 geval, 3 deel van de mond, 4 zuil, 5 insider, 6 klaar, 7 heiligdom, 8 mondeling, 9 gedurende korte tijd, 10 vluchtige stof, 11 binnenkomst, 12 een heildronk uitbrengen, 16 grondstof voor chocolade, 18 traject, 24 oorspronkelijk, 26 spie, 27 tuit van een kan, 29 discussie, 31 spleet, 33 eik, 34 woonboot, 37 betrekking hebbend op lichtstralen, 38 aanwinst, 39 knecht, 40 kippenhok, 41 uitroep, 43 jonge hond, 44 beschermeling, 45 beschuldiger, 46 stage, 48 vulstof, 49 indiaan, 52 giftigheid, 53 zwaar en sterk, 56 zoogdier, 58 smeer, 61 Javaanse prins, 63 varkensjong.

3 winwoord 4 5 6 komt 7er in 8 het 9 balkje? 10 11 Welk

1 1 1

2 2 2 13

15 15 15 19

16 16 16

3 3

24 24 24

28 28 32 32 32

39 39 39

40 40 40

20 20 20 29 29 29 35 35 35

47 47 51

51 51 55

55 55 60 60 60

66 66 66

6 6

7 7 14

8 8

9 9

10 10

61 61 61

64 64 64

56 56 56

17 17 21 25 25 25 33 33 33

52 52 52

30 30 30

48 48 48

26 26 26

41 41 41

21 21

36 36 36 49 49 49 57 57 57 62

34 34 34 42 42 42 53 53 53

22 22 22

27 27 27

31 31 31

43 43 43

50 50 50

44 44 44

54 54 54

58 58 58

18 18 18

45 45 45

46 46 46

59 59 59

63 63 63

62 62 65

12 12 12

11 11

14 14 17

23 23 28

38 38 38

5 5

13 13

19 19 23

37 37 37 47

4 4

65 65 67 67 67

© Persbelangen P0554 © Persbelangen P0554 © Persbelangen P0554 62 62 62

37 37 37

28 28 28

15 15 15

67 67 67

18 18 18

48 48 48

64 64 64

7 7 7

11 11 11

Uw oplossing moet bij ons binnen zijn vóór dinsdag 12.00 uur:

9 9 9

29 29 29

advertenties@hetcontact.nl advertenties@peelbelangonline.nl Onder de goede inzendingen wordt wekelijks een cadeaubon van €10,- verloot.

Winnaar vorige week

C. Houwen uit Asten Proficiat!! Winwoord: GENEESMIDDEL

Persprijs voor Theo van Mullekom ASTEN - Persclub Peelland heeft donderdag 28 februari de Persprijs 2018 uitgereikt aan de bijna tachtigjarige Theo van Mullekom uit MierloHout. Behalve politicus, kleine ondernemer en (zingende) kapper is Van Mullekom sinds 2005 initiatiefnemer van het jaarlijkse Verwenweekend op Prinsenmeer.

Ouders, broertjes en zusjes en verzorgers, maar vooral kinderen met een beperking zelf, uit heel Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg worden tijdens het Verwenevenement een weekend in de watten gelegd op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel. Van Mullekom staat bekend als een eigenzinnige, prominente Helmonder op politiek gebied, maar ook als sociaal en kunstzinnig. In de loop van zijn twintigjarige politieke carrière heeft hij vele onderwerpen aangesneden. Regelmatig ook zaken die na aanvankelijke scepsis veel later alsnog aan bod kwamen. Altijd stond

zijn betrokkenheid bij de man en vrouw in de straat voorop in zijn visie op de politiek, zoals hij zelf medio 2018 in zijn afscheidsbrief schreef. Tevens werd hij bekend als Zingende Kapper, die zich met nummers als Groetjes uit Helmond, Mijn Mariakerk en Maastricht de parel van het Zuiden, in de kijker wist te spelen. Zijn gezondheid noopte hem een punt achter zijn publieke optredens te zetten. Met de uitreiking van de Persprijs eert Persclub Peelland personen of instellingen, die de regio Peelland op een positieve manier hebben uitgedragen.

Theo van Mullekom en zijn echtgenote met de oorkonde. (Foto: Harrie van der Sanden)

In fo e n di enst en Huisartsen

Bij spoedgevallen, avond-, nacht- en weekenddienst de centrale huisartsenpost: tel. 0900-8861. Spoedpost huisartsen Geldrop: alleen bereikbaar buiten praktijkuren van de eigen huisarts: ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen. Telefoon eveneens: 0900-8861.

Apotheken

Benu Apotheek Someren, Postelpark 11, tel 495954 geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Apotheek Kerkstraat, Kerkstraat 6B, tel. 440836: geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Buiten deze openingstijden voor spoedgevallen: de dienstapotheek in het Elkerliekziekenhuis in Helmond, tel. 0492-432906.

Tandartsen

In het weekend vanaf vrijdag 12.00 uur is de tandartsenkring Deurne/ Asten/Someren/Bakel bereikbaar, alleen voor zéér dringende gevallen die niet kunnen wachten tot na het weekend. Tel. 06-22094316.

Zorgboog

Voor hulp bij persoonlijke verzorging en/of verpleging. Of voor zorg na behandeling in het ziekenhuis. Of voor een adviesgesprek of specialistische verpleegkundige hulp: neem contact op met het kruiswerk van de Zorgboog. In kleine wijkteams wordt hulp en ondersteuning geboden, afgestemd op de zorgvraag. Tel. 0900-8998636 of zorgboog.nl. Ook voor informatie over zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Politie

Bureau Helmond is geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00-21.00 uur, op zaterdag en zondag 9.00-18.00 uur. Aangifte doen kan ook online via www.politie.nl. Alarmnummer: 112. Geen spoed: 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

GGD Brabant-Zuidoost

Aanvraag ambulancezorg voor noodgevallen: 112. Voor aanvraag vervoer: 040-2332135.

Buurtzorg

Buurtzorg biedt verzorging en verpleging thuis. 24-uur bereikbaar voor zorgvragen. Tel. 06-12745040 of buurtzorgnederland.com

Maatschappelijk Werk - Lev–groep

Lev-groep is er voor iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werk, echtscheiding en geldzaken. Laan ten Roode 71C, tel. 0493-441400. De crisisdienst van Lev-groep is tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar via tel. 0492-508989. Savant Zorg Voor persoonlijke verzorging, verpleging, activerende begeleiding, ondersteunende begeleiding, verpleeghuiszorg, verblijf, huishoudelijke verzorging en maaltijdservice. Ook voor acute zorg 24 uur per dag, zeven dagen per week: tel. 0492572000, op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Voor nieuwe aanmeldingen: CIZ Veldhoven, tel. 0402549999.

Dierenartsen

Dierenartsenpraktijk

Veterinair

Centrum Someren, Slievenstraat 16, tel. 441044. Vlas Veterinair (paarden) 06-12042307.

Poetszorg, poetsen met een praatje

Voor huishoudelijke ondersteuning in de regio Peelland. Zie www.poetszorg.nl, tel: 0642677878.

Dierenambulance

Opvang zwerfdieren: Dierenbescherming Zuidoost-Brabant. De dierenambulance rijdt voor huisdieren, kleine landbouwdieren en voor in het wild levende dieren die in nood zijn. De meldkamer dierenhulp is bereikbaar via 0900-1120000. Dierenambulances rijden niet voor dode dieren. Melding daarvan kan bij de gemeente of in het weekend bij de politie.

Vogelasiel

Voor opvang vogels: Stichting Vogelasiel Someren eo, Philipsbosweg 7 in Lierop. Tel. 06-29799316 of vogelasiel-someren.nl.

Thuiszorg, Samen verder

Voor verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en/of begeleiding, tel 0492-476001. Zie ook www.thuiszorgsamenverder.nl. Voor spoedhulp, bijvoorbeeld na ontslag ziekenhuis: 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06 49438319.

Onis Welzijn

Onis Welzijn voor vragen over welzijn, (mantel)zorg, meedoen, wonen of inkomen in Asten en Someren. Tel. 0493-441234, e-mail info@oniswelzijn.nl


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 23

Wij hebben een uitgebreid assortiment kant en klaar maaltijden voor u op voorraad

Runderlende (Entrecote) 100 gram

1

Vlugklaar: Blinde vinken

Gepaneerde schnitzels

99

500 gram

4

Halskarbonade Stuk of Lapjes of gemarineerd

95

Boerenham 100 gram 2.19 Pepercervelaat

Hachee

500 gram

INFO DAG

6

4

Vleeswaren:

Kant & klaar:

4 HALEN 3 BETALEN

500 gram

45

25

1.65 100 gram 1.19 100 gram 1.29 100 gram

Uiengehakt Borrelworst

AKTIES GELDIG VAN DONDERDAG 7 MAART T/M WOENSDAG 13 MAART

Met oog voor detail

1

T R 4M

ur

0

16.0

0u 0 . 0 -2

• Uitgeverij • Weekbladen • Reclamedrukwerk • Ontwerp huisstijlen • Familiedrukwerk • Opmaak van advertenties • Marketing • Commerciële teksten • Bedrijfsreportages • Boekproducties • Verspreiding • Verpakkingen

www.daspublishers.nl 0493 - 352 600


'T CONTACT/PEELBELANG | donderdag 7 maart 2019 | pagina 24

Profile for Das Publishers!

Het Contact 07-03-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken

Het Contact 07-03-2019  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Someren en omstreken