3e jaargang nr 31, 7 februari '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 7 februari 2018

Boekel Venhorst 31 Nummer

Pronkzitting 2018 voor elk wat wils

Nog maar enkele dagen en carnaval 2018 gaat van start. Om al in de stemming te komen bracht CV de Knöllekes 5 maal een Pronkzitting op de planken. 5 Avonden gevuld met zang, dans en cabaret. En dit alles weer onder de bezielende presentatie door Max en Bart en muzikale begeleiding van Rawwazzi Nadat Prins Randy d’n 1e, Persoonlijk Adjudant Wout, Adjudant Johan en Raad van Elf hun plaatsen hadden ingenomen achter de Raadstafel beten de Minitrappertjes het spits af. Als mooie Single La-

dies dansten zij de sterren van de hemel op de maten van Byonce’s hit. Na dit grootse optreden bleven we nog even in de danssfeer door de Knollentrappertjes. Deze dansgroep van de Knöllekes danste vol overtuiging op Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Het vele oefenen werpt echt vruchten af, zo vol overtuiging werd er gedanst. Tijdens de Pronkzittingen staan ze elke avond 2 keer op de planken, de Hofzangers. Dit eerste optreden was het om niemand minder dan Diny Welten toe te zingen. Deze Boekelse dame werd in de schijnwerpers gezet voor het vele vrijwilligersactiviteiten die zij al jaren vervuld. De 24 rozen komen haar dan ook zeer verdiend toe. Net als de Mini- en Knollentrappertjes staat de Dansgarde ook haar mannetje. Als een geoliede machine voltrok zich een groots dansgebeuren op de bühne. Voor het eerst op het podium, Sharon de Bruin alias Sonja Serpetientje. Zij vroeg en kreeg aandacht voor het vele werk wat de toneelmeesters elke keer weer verrichten tijdens de zittingsavonden en repetities. Want ze staan dan wel zelf niet voor de schijnwerpers, zij zorgen er wel voor dat het podium voor de artiesten telkens weer tip-top in orde is. Dit jaar betraden Ad en Henri ook weer het podium, dit keer in de gedaantes van Kees en Klaas. De vele gebeurtenissen die zij als Sinterklaas meemaken kan wel eens reden zijn om verder te gaan als chauffeur bij een pakketdienst. Ze stonden deze avond al eerder op de planken, de 3 dansgroepen. Nu traden ze

In verband met carnaval kopy en advertenties voor volgende week inleveren tot uiterlijk vrijdag 9 februari, 17.00 uur.

APK nu € 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

gezamenlijk op tijdens de showdans. De 35 dansers gingen een spectaculair piratenavontuur vol muziek en dans aan. Voor het derde jaar stonden ze dit jaar in de buutton, de politicus en de kastelein. Of het dit jaar voor de laatste keer was? Wie weet staan ze volgende jaar toch weer in op de bühne, Ton en Joep, maar dan waarschijnlijk onder een andere naam. Zoals we gewend zijn namen de Hofzangers ook dit jaar weer diverse Boekelse aangelegenheden onder de loep. Van seniorenwoning naar detailhandel aan het plein, van criminaliteit tot klankbordgroep voor de kerk, spitsvondig werd een en ander op de korrel genomen. Het podium werd daarna vrijgemaakt voor de kletsendekoppen Dennis, Rob, Wichard, Mranda en Marieke. Ook zij verzorgden een half uurtje slappe klets, wat zich grotendeels afspeelde in de poppenkast. En ook de Goeie Road deed deze avond een duit in het lachzakje over De Mouthoeve en kerk. Het podium werd nadien vrijgemaakt voor Vur®ekkes die de avond muzikaal afsloot. Maar voordat het zover was brachten Prins Randy en Persoonlijk Adjudant Wout een, speciaal door BV de Donkies voor hen geschreven, lied ten gehore. Het swingende optreden van Vur®ekkes daarna zorgden voor een spetterende afsluiting van de Pronkzitting. Deze avonden kunnen gezien worden als grootse voorbode van een hopelijk geweldig carnaval 2018. Wij wensen u daarom dan ook veel plezier.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl

Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Welzorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-0400097. Open: ma t/m vr 9.0017.30 uur en za 10.00-17.00 uur. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 10 februari: 15.00 u Zorgcentrum St. Petrus: m.m.v. dameskoor St. Agatha. Drika v.Lankveld- Klaassen (vwg. jgt). 19.30 u (St.Agathakerk): Carnavalsviering. m.m.v. koor Imémato en hofkapel Rawazzie. Jan de Rijck; Jan v.Sleeuwen; Toontje v.Venrooij en Maria v.Venrooij-v.Lankveld; Harrie v.d.Rijt, Willemien v.d. Rijt-v.d.Vorle en Antoinette v.Dorenv.d.Rijt; Jan Gijsbers; Wout en Annie Swiers; levende en overleden leden van CV de Knöllekes; levende en overleden leden van CV de Vliegemeppers; levende en overleden leden van Stichting Boerenbruiloft. Zondag 11 februari: 10.30 u (Sint Agathakerk) m.m.v. mannenkoor Sint Agatha; Albert Verbakel (nms. de KBO); Harrie Habraken en Annie Habraken-v.Bakel. Woensdag 14 februari, Aswoensdag: 19.00 u (Sint Agathakerk) Overleden ouders Piet Willems en echtgenote Tonnie Willems-v.d.Boogaard (vwg. sterfdag); Toon v.Lankveld (vwg. trouwdag) en overleden familie.

19.30 uur zal Mgr. de Korte in het Parochiecentrum in Uden een lezing geven met als titel “de toekomst van de kerk”. Eerder gaf hij deze lezing al op andere plekken in het bisdom, zoals in Nijmegen. Iedereen is van harte welkom.

Vastenaktiemaaltijd op donderdag 15 maart. Ook dit jaar willen we, in het kader van de Vastenaktie, ten bate van het werk van de op 6 januari tot priester gewijde Patrick Uwusu in Ghana, een Vastenaktiemaaltijd houden. Voor een redelijk bedrag kunt u genieten van een eenvoudige maaltijd, maar vooral ook van gezelligheid en een korte uitleg over de activiteiten van Patrick. En u dient er natuurlijk een heel goed doel mee! De kosten bedragen € 11,= p.p. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor de Vastenaktie. Betalen voor aanvang van de maaltijd. Donderdag 15 maart 18.00 uur in Zorgcentrum Sint Petrus te Boekel Aanmelden kunt schriftelijk, telefonisch of per email bij Dhr Joep Trienekens, Kerkstraat 22, 5427BC Boekel. Tel: 0492-322439, email: j.trienekens1@chello.nl

Zaterdag 10 februari, Carnavalsviering: 18.00 u m.m.v. dweilorkest Ok Moi; Voor alle leden en overleden leden van CV ”De Peeltuuters” en voor Majorie v.d.Ven en Manita v.Lieshout namens Dweilorkest ” Ok Moi.”

Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel heeft op 15 februari een achterban bijeenkomst. Deze is op 20.00 uur in de Horst in Venhorst. De agendapunten van de raadsvergaderingen van 19 en 22 februari zullen besproken worden. U bent van harte welkom.

STICHTING LEEFBAAR VENHORST Stichting Leefbaar Venhorst is opgericht op 27 april 2009. De stichting werd aanvankelijk opgericht naar aanleiding van het in stand houden (terugkrijgen) van een dorpswinkel. De afgelopen jaren zijn de activiteiten echter uitgebreid. Desondanks zullen nog niet alle Venhorstenaren ons kennen. Daar willen we de ko-

AANBIEDINGEN van donderdag 8 februari t/m woensdag 14 februari

ABRIKOZENVLAAI VERSE

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

MET SLAGROOM

FRUITSCHELPJES

PER STUK

PANDABROOD MUESLYBOLLEN

10.00 50 € 1. 95 € 1.

6 halen = 5 BETALEN

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Maandag en dinsdag met de carnaval zijn wij gesloten. Woensdag bakken wij ze weer bruin.

OVERLEDEN: Uden: Zr. Henrilena Lezing door onze bisschop Mgr. de Korte. Op maandagavond 19 februari, om

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten mende periode verandering in brengen door meer naar buiten te treden en er voor te zorgen dat dorpsgenoten ons weten te vinden. De eerste uitbreiding van de activiteiten richtte zich op beeldkwaliteit en groeninrichting in Venhorst. In dit kader is door een groep vrijwilligers het onderhoud van het kerkhof opgepakt en is de parochietuin opnieuw ingericht. Ondertussen draait ook de Winkel nog altijd op volle toeren! Later werd de verbetering van de leefbaarheid in algemene zin het hoofddoel. De afgelopen jaren hebben we ons o.a. bezig gehouden met het European Rural Parliament, De Pionier (dagactiviteiten voor ouderen in het Mennenhof), het Kei-project samen met de school en verenigingen, de nieuwe tennisclub, is er aan volkstuinen gedacht, is er een klussen- en vervoersdienst opgericht, proberen we iets te doen aan het gebrek aan openbaar vervoer en praten we soms met ontwikkelaars over de woningbouw in Venhorst. Ook is er in november en december van vorig jaar in samenwerking met gemeente Boekel een enquête verspreid in Venhorst, die door veel mensen is ingevuld. De onderzoeksresultaten bieden ons weer nieuwe inzichten over de leefbaarheid in Venhorst in algemene zin. Leefbaar Venhorst verbetert de leefbaarheid in Venhorst door het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. Het gaat hierbij niet om ondersteuning in financiële zin. Wel proberen wij dorpsgenoten zo veel mogelijk verder te helpen bij het uitwerken van hun idee.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 31 januari 2018

JOP Zoon van Patrick v.Helvoirt & Michèlle v.d.Hoogen Broertje van Minte Sleutelbloem 50, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Dat kan bijvoorbeeld door ons als spil in te schakelen tussen de gemeente en bewoners zelf of door met ons te brainstormen in één van onze vergaderingen. Contact opnemen met ons kan via leef-

baarvenhorst@gmail.com. Daarnaast zijn we sinds kort te vinden op facebook (http://fb.me/StLVenhorst) en is de website www.bezoekvenhorst.nl een bezoekje waard!

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven na het overlijden van

Mia Reijbroek

Een speciaal woord van dank aan kapelaan Schaepman en diaken Henk van Thiel en Ouderenkoor Blijde Herfstklanken. Harrie v.Berlo Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wit-Gele Kruispad 23, 5427 AX Boekel


Berichten Venhorst Creatief Dit jaar zal Venhorst Creatief, voor de 42e keer een tentoonstelling houden. In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 april is iedereen welkom om de werkstukken van verschillende aard te komen bekijken. Daarom doen we een oproep aan alle mensen uit Venhorst om weer alles uit de kast te halen zodat je werkstuk op tijd

af is. Geef je op en neem deel! Vergeet niet, dat er erg veel mensen zijn die het leuk vinden om ideeën op te doen of om werkstukken van anderen te mogen bewonderen. In verband met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling verzoeken wij u zich op te geven vóór vrijdag 2 maart bij: Marian Hoogeveen tel: 0492-351514 of Christien v.d.Horst tel: 0492-351325. Comité Venhorst Creatief

Nieuwe service voor patiënten

Sinds kort kunt u gebruik maken van nieuwe services op de website van de praktijk.

In de beveiligde patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Receptservice Vraag recepten direct uit uw medicatielijst aan en ontvang indien nodig herinneringen voor uw medicatie.

Webagenda Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt.

eConsult Stel uw medische vragen direct aan uw arts via een beveiligde omgeving. U ontvangt bericht zodra uw consult beantwoord is. Na uw aanmelding op de website koppelen wij na een controle uw account aan ons informatie systeem.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 13 februari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Nog een aantal weken te gaan en dan staan de voorstellingen van Toneelclub Boekel weer op de agenda! Vanaf mei zijn wij alweer volop aan het oefenen op ons nieuwe blijspel ‘Edelweiss’. Het verhaal speelt zich af in berghotel Edelweiss in de Oostenrijkse Alpen. In het hotel verzamelt zich een bont gezelschap aan hotelgasten: een wandelclub onder leiding van een energieke gids, een wereldvreemde vogelaar met smetvrees, een mysterieus heerschap en een toneelschrijver. De gasten en het hotelpersoneel hebben het druk met elkaar en met alle gebeurtenissen om hen heen. De klusjesman gaat van zijn stokje na een klap op zijn hoofd, een wandelaar raakt compleet van de kaart, eigendommen verdwijnen en wat is er mis met de kabelbaan? Kom het zien op een van onze voorstellingen op 25 februari en 2 en 3 maart om 20.00 uur of op woensdag 28 februari om 14.00 uur. Locatie: Nia Domo Boekel. Zoals u van ons gewend bent is de entree weer gratis! Graag zien we u op een van onze voorstellingen! Maar eerst gaan we allemaal genieten van unne skone carnaval!!! Vriendelijke toneelgroet, Toneelclub Boekel

Evenementenkalender 14 en 15 april: Venhorst Creatief


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 VERGADERING RAADSCOMMISSIE Locatie: raadzaal van het gemeentehuis Aanvangstijdstip: 20.00 uur Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Grondgebiedzaken op dinsdag 6 februari 2018. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Horen indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan Donkstraat 5 Boekel 5. Horen indieners bezwaarschriften en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bezwaren tegen vestiging voorkeursrecht op het plangebied Centrum Boekel 6. Raadsvoorstel inzake kadernota van ODBN 7. Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag reconstructie Vlonder zuid deel 2 8. Raadsvoorstel inzake Visie doorgroeigebied Glastuinbouw 2016 9. Bespreken Notitie Huize Padua 10. Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016 11. Raadsvoorstel inzake centrumvisie herontwikkeling zuidwand 12. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 13. Vaststelling advieslijst vergadering 7 december 2017 14. Rondvraag Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken op woensdag 7 februari 2018. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Financiële verordening 2017 (ex artikel 212 Gemeentewet) 5. Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- & Rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 van de gemeente Boekel 6. Mededelingen, ingekomen stukken en

7.

8.

memo’s Vaststelling advieslijst vergadering 4 december 2017 Rondvraag

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bewonerszaken op woensdag 7 februari 2018. Deze commissie vindt aansluitend plaats aan de vergadering van de commissie Algemene Zaken. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel 5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018 6. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 7. Vaststelling advieslijst vergadering 6 december 2017 8. Rondvraag Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten. Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad De gemeenteraad werkt digitaal. Alle agenda’s van raads- en commissievergaderingen met bijbehorende stukken worden hiervoor in een speciale vergaderapplicatie (app) geplaatst. Deze app is ook voor u beschikbaar. Hoe komt u bij deze vergaderapp Dat kan op twee manieren: 1. ga op een PC naar www.ibabs.eu en


Gemeente Boekel

2.

log daar in. Dat doet u door rechtsboven op deze site te klikken op ‘iBabs login’. gebruikt u een tablet of smartphone: download dan de iBabs-pro app in de AppStore of de iBabs app in de Playstore. Na installatie opent u de app en klikt u eveneens rechtsboven op de site op ‘iBabs login’

Voor de functie van:

Na het inloggen verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven: login met iBabs account. U vult daar de volgende gegevens in: Site (bovenste veld): boekel Emailadres: burger Wachtwoord: burger

Wat kunt u vinden in de app? • de openbare vergaderstukken van de

Onafhankelijk burgerlid Hoorcommissie Jeugdhulp is de gemeente Boekel op zoek naar een vrijwilliger.

In 2015 zijn taken van de Jeugdhulp en Jeugdzorg naar de gemeente overgeheveld. De Hoorcommissie waarvan het onafhankelijk burgerlid deel uit maakt, adviseert het College van B&W inzake door inwoners ingediende bezwaarschriften. Voornaamste doel van de hoorcommissie is het in gesprek komen met inwoners. Daarnaast voert de Hoorcommissie een juridische toets op het bestreden besluit uit en tot slot adviseert de commissie het College van B&W ten aanzien van het bestreden besluit.

Als onafhankelijk burgerlid Jeugdhulp: • bent u in staat u onafhankelijk op te stellen in de zin dat u “boven partijen kan staan”; • heeft u het vermogen om (partijen) te (ver)binden, vanuit een constructieve en kritische instelling; • beschikt u over een HBO- danwel WO denkniveau; • heeft u affiniteit met jeugdhulp/jeugdzorg danwel met het Sociale Domein; • bent u niet werkzaam in de jeugdhulp/jeugdzorg, heeft u op persoonlijk vlak geen belangen in de jeugdzorg/jeugdhulp aan kinderen en heeft u een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente; • bent u in staat om onderscheid te maken tussen belangen en in staat om deze belangen op een zorgvuldige manier te bewaken en in samenhang te wegen; • bent u naast volstrekt integer ook sociaal en communicatief vaardig; • kunt u zich van toepassing zijnde wet- en regelgeving eigen maken en actuele ontwikkelingen in de zorg volgen.

Wat bieden wij u: • U wordt ingewerkt door een ander onafhankelijk burgerlid van de Hoorcommissie Wmo/Participatiewet; • U krijgt toegang tot een digitaal juridisch kennisportaal Grip op Jeugd met daarin alle van belang zijnde wet- en regelgeving, jurisprudentie en documenten. Ook kunt u hierbij gebruik maken van een juridische helpdesk; • U wordt gefaciliteerd in een tijdige aanlevering van stukken door een administratief medewerker; • U wordt gefaciliteerd in kennisoverdracht en van toepassing zijnde beleids- en juridische documenten door de Beleidsmedewerker Jeugdhulp; • U ontvangt een onkostenvergoeding ad € 50,- per bezwaarschrift (3-5 x per jaar). Waar kunt u terecht voor informatie over de functie? Belangstellenden kunnen meer informatie verkrijgen via: Janneke van den Bergh, Beleidsmedewerker Jeugdzorg via 0492-326800.

U kunt uw interesse voor deze vrijwillige functie tot uiterlijk 24 februari 2018 kenbaar maken via info@boekel.nl, met daarbij de vermelding ‘Kandidaat Onafhankelijk burgerlid Jeugdhulp’ t.a.v. Janneke van den Bergh.

raads- en commissievergaderingen • de mededelingen van het college van B&W aan de gemeenteraad (onder de knop ‘overzichten’) • de ingediende schriftelijke vragen van raadsleden en de antwoorden daarop van het college van B&W (onder de knop ‘overzichten’) • met de zoekfunctie kunt u openbare vergaderstukken vinden vanaf december 2013 Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Boekel maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.


3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Bureau verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel Plaats: Boekel Datum: Maandag 5 februari 2018 De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Boekel maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de

gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Bureau verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel Plaats: Boekel Datum: Maandag 5 februari 2018 De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: - J. Offermeijer, 22-08-1979, Irenestraat 50 Datum voornemen: 30-01-2018

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 30-01-2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - S. Gausi voor het hebben van een kansspelautomaat in Eethuis Cafetaria Trefpunt (verzenddatum 1 februari 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 6 februari 2018 De burgemeester van Boekel.

CAMPAGNEVOERING BIJ VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD OP 21 MAART 2018 Aanplakborden voor politieke partijen, de “reguliere houten publicatieborden”. Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden, de zgn. reguliere houten publicatieborden. Deze borden zullen vanaf week 6 van 2018 op de volgende locaties in de gemeente worden geplaatst:


1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

Gemeente Boekel

Hoek de Raadstraat - Kennedystraat Tegenover de Bosberg. Huisnr. 94 Hoek Kievitlaan - Patrijslaan Hoek Donkstraat - Grootveld nabij dierenwei Hoek De Vlonder - Julianastraat nabij de brandweerkazerne Hoek Irenestraat - van der Horststraat Hoek Kluisstraat - Dan. De Brouwerstraat (Huize Padua) Hoek Statenweg - Sint Josephplein (Venhorst) Hoek Zanddelweg - de Biezen nabij dierenwei (Venhorst)

Via de affiches kunnen politieke partijen aan de kiezers kenbaar maken wat hun inzet is voor de aankomende verkiezing. Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te brengen op deze borden.

Regels voor plakken ER wordt NIET gehandhaafd op plakacties van de partijen op deze borden. Is uw poster overplakt, dan kunt U opnieuw een poster aanbrengen.

• Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis. • Gebruikmaken van een goede kwaliteit behangplaksel. Geen andere hechtmiddelen te gebruiken; zoals andersoortige lijm of punaises/ spijkers in verband met mogelijke beschadiging van de borden. • Plakken mag alleen op de voorkant van de borden, niet op de achterkant. • Geen affiches aanbrengen die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden.

Tevens zijn er regels opgesteld voor het ophangen van verkiezingsposters aan de lantaarnpalen. Deze regels zijn verkrijgbaar bij Team Verkiezingen op het gemeentehuis. De politieke partijen die in de gemeente Boekel geregistreerd zijn, hebben deze informatie inmiddels ontvangen. EEN LEVENDIG CENTRUM: NU EN IN DE TOEKOMST In 2010 heeft de gemeente de visie op het centrum vastgesteld. Kern van die visie is dat Boekel kiest voor een boodschappendorp met clustering van winkels rondom het plein. Op basis daarvan zijn meerdere projecten uitgevoerd en afgerond. De projecten met de grootste impact zijn echter nog niet opgepakt. Het betreft de versterking van de zuidelijke winkelwand, het verplaatsen van winkels en de ontwikkeling hoek Buskensstraat met dagwinkels. Het blijkt dat de markt deze projecten niet

zelfstandig oppakt. De reden daarvan is eenvoudig. Het zijn grote projecten waarbij meerdere eigenaren zijn betrokken en er moet geld bij. Daarom heeft de gemeente een verkenning uitgevoerd of het wensbeeld uit de visie te realiseren is met een actieve opstelling. Uitkomst is dat de bundeling en de herplaatsing mogelijk is maar alleen met een forse financiële bijdrage en het toevoegen van parkeren op het plein.

Het plan Het college kiest voor het plan van projectontwikkelaar Van Wanrooij. Idee daarbij is dat de gehele zuidwand, vanaf de DA aan de rotonde tot en met de voormalige bank bij de Buskensstraat, wordt gesloopt. Op dezelfde plek komt op de begane grond een aaneengesloten wand met winkels. Zoals gezegd kiezen we dan vooral voor de dagelijkse boodschappen. Daar bovenop komen 3 lagen appartementen, vergelijkbaar met het bouwblok bij de voormalige bibliotheek. In totaal zijn zo’n 60 appartementen voorzien (een uitbreiding van 35) variërend van luxe koop tot en met sociale huur. Deze krijgen allen een eigen parkeerplek aan de achterkant van het gebouw. Om voldoende ruimte te maken en het plein betere wanden te geven zal de gevel enkele meters naar voren komen.

De winkels Grote trekker wordt een grote supermarkt nabij de rotonde, bij voorkeur een verplaatsing van de Aldi uit de Kerkstraat. Idee is dat deze supermarkt, samen met de bestaande Supercoop, zorgt voor veel “beweging”. De winkels die daar tussenin liggen kunnen daarvan profiteren en zo versterken deze elkaar. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat ons winkelbestand op orde blijft. Tussen die supermarkten moet er plek zijn voor de bestaande winkelformules zoals Hema en Zeeman en willen we ook het Kruidvat naar het centrum halen. Los van die landelijke formules komt er ook plaats voor lokale ondernemers in het boodschappensegment. We denken daarbij aan een vershoek met groenteboer, bakker en een slager. Met de meeste partijen is hierover al gesproken. Zij zien dit plan zitten maar stellen voorwaarden voor parkeren en huurprijzen.

Parkeren Die extra winkelmeters zorgen voor meer aanloop. Een groot pluspunt van ons centrum is de nabijheid van parkeren. Dat wil-

len we graag zo houden. Dus moeten we ook meer parkeerplaatsen realiseren. Nu zijn er op het plein in totaal zo’n 100 parkeerplaatsen. Dat aantal moet naar 150 om ervoor te zorgen dat de beoogde winkels ook naar het centrum komen.

Het plein Sinds 2006 hebben we een autovrij (verlaagd) plein. Nu loopt een proef met parkeren tijdens de vrijdag- en zaterdagspits. Dat loopt goed. Bezoekers en ondernemers zijn tevreden. Door de week nog steeds ons autovrije plein, tijdens de weekenden parkeren. Iets dergelijks willen we ook in de toekomst. Zeker is dat er parkeerplekken bij moeten komen. Dat mag echter niet ten koste gaan van een gezellig plein. Ook willen we dat de weekmarkt, de kermis, het winters schaatsen en andere evenementen kunnen blijven op het plein. Dat is een opgave. In de loop van de komende jaren gaan we dat idee verder vorm geven.

De financiën Zoals eerder gezegd, er moet geld bij. De opbrengsten uit verkoop van appartementen en verhuur van winkelruimten is onvoldoende om de aankoop en bouwkosten te dekken. Met Van Wanrooij hebben we een jaar gewerkt aan planoptimalisatie maar dan rolt er nog altijd een tekort uit van zo’n 4 miljoen Euro. Dat is heel veel geld. Maar niets doen zal tot een verdere verschraling van ons winkelaanbod en centrum leiden. Voor ons reden om deze handschoen op te pakken. We zien dat Boekel het goed doet. Mensen willen wonen in onze nieuwbouwwijken, scholen zijn goed bezet en we hebben een heel actief verenigingsleven. Daar hoort ook een levendig en bruisend centrum bij.

De planning U zult snappen dat dit niet morgen klaar is. Als de raad akkoord gaat met het plan op hoofdlijnen en met de beschikbaarstelling van het geld kunnen we verder werken aan de voorbereiding. Meest spannende daarin is de aankoop van alle huidige panden in de zuidwand. Met zo’n 70% van de eigenaren hebben we al een principe overeenkomst. Alle andere eigenaren kennen onze plannen en zijn meer of minder enthousiast. De aankoop is echter wel noodzakelijk voor het vervolg. Het plan wordt in minstens twee fasen uitgevoerd. Daardoor kunnen we functies tij-

INLOOPAVOND Op 8 februari a.s. is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond in Nia Domo. Daar kunt u kennisnemen van de conceptplannen. Deze zijn zeker nog niet definitief. Eind 2018 hopen we de definitieve plannen te kunnen presenteren.


delijk verhuizen en slopen en nieuwbouw neerzetten. De fasering is afhankelijk van de voortgang van de verwerving. Op hoofdlijnen denken we aan de volgende planning: • 2018 Verwerving en verdere planuitwerking • 2019 Verwerving en bestemmingsplan • 2020 Bouwrijp maken eerste fase en start bouw • 2021 Afronding fase 1 en start fase 2 • 2022 Einde 2022 gereed nieuwe zuidwand (bij voorspoedig verloop)

Besluitvorming: Op 6 februari zal de commissie Grondgebiedzaken een oordeel vormen over de plannen. Op 19 februari zal de raad besluiten over het plan, het benodigde krediet en de samenwerking met Van Wanrooij. ONTVANGST VOORNEMEN TEN BEHOEVE VAN EEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (MER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.27, lid 3 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 29 december 2017 heeft Bravar B.V. middels een rapport medegedeeld dat zij voornemens is de bestaande varkenshouderij aan Elzen 6a te Boekel uit te breiden. Omdat het hier gaat om het realiseren van nieuwe stallen, het slopen van verouderde stallen en het uitbreiden van de huidige stallen met in totaal meer dan 900 zeugen, is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) verplicht voordat er een besluit wordt genomen op de aanvraag om het veranderen en in werking hebben volgens artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit en voor het fysieke milieu zichtbaar te maken.

Wij stellen het bureau GMV van de GGD Hart voor Brabant, het Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant in de gelegenheid om een advies uit te brengen over het voornemen.

Het indienen van het voornemen is de eerste stap in de MER-procedure. In het voornemen geeft de initiatiefnemer in grote lijnen aan wat zijn voornemens zijn. Naar aanleiding van het voornemen, de ingekomen reacties en adviezen zullen wij een advies opstellen die door de initiatiefnemer bij het opstellen van de MER in acht moet worden genomen. Vanaf 6 februari 2018 tot en met 20 maart 2018 ligt het rapport met het voornemen

ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft over het rapport, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen. Opmerkingen over het voornemen kunnen schriftelijk of mondeling binnen zes weken na de dag van ter inzage legging door een ieder worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat in deze fase slechts opmerkingen kunnen worden gemaakt over het door het bevoegd gezag te maken advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van de informatie ten behoeve van een MER. Het

MER zal te zijner tijd met het (ontwerp) besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Boekel, 6 februari 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 8.42 van de Wet milieu-


Gemeente Boekel

beheer en artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften op te stellen met betrekking tot geluid aan V.O.F. van Eerdt-Vesters voor de inrichting op het adres Burgt 4 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummer 120.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 7 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-

ken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 6 februari 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “RUIMTE-VOORRUIMTEWONING VOLKELSEWEG” De gemeenteraad van Boekel heeft in zijn vergadering van 14 december 2017 besloten om het bestemmingsplan ‘Ruimtevoor-Ruimtewoning Volkelseweg’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het in procedure gebrachte ontwerpplan. De wijziging betreft het verplaatsen van het bestemmingsvlak “Wonen” naar het oosten zodanig dat de voorgevelrooilijn van de nieuw op te richten woning gelijk komt met de achtergevelrooilijn van de naastgelegen woning Volkelseweg 22.

Omschrijving bestemmingsplan Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het planologisch bestemmen van een Ruimte voor Ruimte woning op een perceel grond aan de Volkelseweg te Boekel.

Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 8 februari 2018 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raad-

pleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBGvolkelseweg-VG01).

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door diegenen, die zich tijdig met zienswijzen tot de gemeenteraad hebben gewend, door belanghebbenden die aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om (tijdig) zienswijzen in te brengen en door diegenen, die bezwaar hebben tegen de door de raad aangebrachte wijziging.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Boekel, 6 februari 2018.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woning en bedrijfsruimte

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 23 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

OVEREENKOMST MEE ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 2018-2019 Het College heeft voor het jaar 2018 en 2019 een overeenkomst afgesloten met MEE Noordoost Brabant voor onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

RAADSVOORSTEL DELEGATIEBESLUIT HERZIENINGEN OMGEVINGSPLAN 2016 Het college gaat de gemeenteraad een delegatiebesluit voorleggen om bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken via het Omgevingsplan 2016, waarbij de bevoegdheid van de gemeenteraad bij het college wordt neergelegd.

KADERNOTA ODBN 2019 De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten de VTH-taken op het gebied van milieu uit. In kadernota 2019 zijn de ambities en ontwikkelingen van de ODBN die in 2019 worden verwacht of noodzakelijk zijn opgenomen. De ODBN moet eerst de financiële basis op orde krijgen. De genoemde ontwikkelingen uit de kadernota moeten kritisch worden bekeken. Wat kan worden uitgesteld moet worden uitgesteld. Zo ook de beoogde verhuizing naar 1 locatie. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN CDA/VVD INZAKE ECODORP Door de fracties VVD en CDA zijn schriftelijke vragen gesteld inzake Ecodorp. Het college heeft daarop gereageerd.


De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burge-

el

Activiteit: bouwen van een bouwwerk, Inrichting veranderen (Milieu), handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden Onderwerp: het nieuw bouwen van een vleesvarkensstal Locatie: Langstraat 15a, Venhorst Type: Integraal

ek Bo

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

lu b

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het nieuw bouwen van een woning met bijgebouw Locatie: Kerkpad ongenummerd, Venhorst Datum ontvangst: 30 januari 2018

meester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwe-

Ju do -c

Locatie: Rosoliemolen ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 26 januari 2018

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

zig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 6 februari 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Algemeen Bovenstaande brief werd op 16 november jl. op het gemeentehuis aangeboden. Jurre v.d.Broek was duidelijk in zijn verzoek. Want hij vond dat er veel te hard gereden wordt op de doorgaande weg van Boekel naar Venhorst/rotonde Middenpeelweg. Niet alleen Jurre vindt dit. Ook tijdens de enquete die vorig jaar gehouden werd door de buurtpreventie stond hard rijden in onze gemeente in de top 3. Samen met de beleidsmedewerker verkeer werd gekeken naar een manier om automobilisten en motorbestuurders bewust te maken van hun snelheid. En daarom worden in Boekel weer snelheidsmetingen verricht. Hiervoor worden matrixkasten geplaatst. Hierop kunt u direct uw

snelheid zien. Maar wat bovenal belangrijk is dat de diverse resultaten worden opgeslagen en op een later tijdstip kunnen worden uitgelezen. Zodat op een later tijdstip eventueel verkeersremmende maatregelen kunnen worden genomen. Afgelopen donderdag werd de aftrap genomen van de metingen op de Statenweg. Speciale gast hierbij was Jurre. Groot was zijn verbazing maar vooral het enthousiasme toen hij met een heuse laser aan de slag mocht, onder toeziend oog en een beetje hulp van Vincent Smits en Remy Gruyters van de politie en wethouder Ted v.d.Loo. Verschillende auto’s werden getraceerd, de maximale gemeten snelheid was 64 kilometer. De snelheidsmetingen zullen de komende 10 weken op 10 verschillende plekken plaatsvinden.

Boostweek 2 komt eraan met als thema ‘Eerlijkheid’. Direct na de carnavalsvakantie gaan we in onderwijs en opvang, uiteraard weer samen met de verenigingen van start. De ‘Eerlijkheid’ boostweken bestaan uit twee delen: 1e week: eerlijkheid over je eigen gevoel en de emoties die je hebt. 2e week: eerlijkheid jegens iemand anders. Vorige keer hebben we uit de feedback van ouders gemerkt dat het goed is en gewaardeerd wordt dat we met zijn allen aandacht hebben voor deze thema’s. We gaan er samen voor om ook van deze tweede Boostweek een succes te maken. Werkgroep Respect.Boekel

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Respect.Boekel: Boostweek 2 ‘Eerlijkheid’ van 19 februari t/m 2 maart Hallo allemaal, Na een succesvolle en inspirerende Boostweek ‘Respect’ in oktober, zijn we terug!

AED herhalingscursus voor iedereen uit Gemeente Boekel Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Een herhalingscursus duurt ongeveer 2 uur. Indien u het afgelopen jaar niet in de gelegenheid was om bij uw sport- c.q. buurt vereniging of bedrijf een herhalingscursus te volgen dan is er de mogelijkheid om deze AED herhalingscursus te volgen bij onze EHBO-vereniging. Deze mogelijkheid bieden wij aan alle inwoners van Boekel en Venhorst op dinsdag 20 februari, aanvang 19.30 uur. De AED/Reanimatie cursus wordt verzorgd door onze instructeurs, dhr. André Hoevenaars en mevr. Rieky FabrieBongers. in Boszicht, Bernhardstraat, Boekel. Kosten € 10,= per persoon. Graag even aanmelden bij secretariaat: ehbolidwina@gmail.com / 06-52547428 Oefenavond, lezing Voor de EHBO leden is er 19 februari een oefenavond lezing van Frans Palmer Het onderwerp is epilepsie. Locatie Boszicht, aanvang 19.30 uur.


Algemeen 10e editie Peelpop op 24 februari Elke jaar op de 2e zaterdag na de carnaval staat bij veel muziekliefhebbers uit deze regio Peelpop genoteerd. Wat in 2009 begon in manege de Rietvenne aan de Scheidingsweg in Boekel met 1 podium en 4 bands is nu uitgegroeid tot een muziekfestival bekend in de gehele regio. In manege Rutger van Herpen aan de Statenweg in Boekel herrijst nu jaarlijks een heus festivalterrein met 2 podiums dat plaats biedt aan 8 bands uit binnen en buitenland. Er is een swingarea en een rockarea zodat het publiek kan kiezen uit muziek van de popscene of het stevigere rockscene. Peelpop onderscheidt zich als tributefestival, d.w.z. bands die grootheden uit de gehele muziekwereld imiteren. Zaterdag 24 februari 2018 staat de 10e editie voor de deur en de organisatie is alweer in volle voorbereiding om er ook nu een mooi feest van te maken met de allerbeste tributebands. De organisatie heeft weer een mooi programma voor een groots muziekfeest. Red Hot Chilinators Ze spelen hits uit de beste periode van Red Hot Chili Peppers met een sound die nauwelijks van het orginele te onderscheiden is. Hun energieke en funky performance zorgt gegarandeerd voor een

Motorheads

vette opener van Peelpop om 18 uur. Callahan Clearwater Revival Met Callahan Clearwater Revival ga je terug naar de tijd van de onvervalste Roots en Swamp Rock. Klassiekers als Fortunate Son, Suzie Q, Born On The Bayou, Bad Moon Rising, Hey Tonight en Down On The Corner maken allemaal onderdeel uit van de eindeloos lange lijst met hits van Creedence Clearwater Revival. Songs for the Deaf Het uit Belgie afkomstige Songs for the Deaf weet op een verbluffende en energieke manier Queens of the Stone Age te benaderen. Rivals Rivals brengt als tribute de echte Kensington beleving naar je toe. Met hits als All for nothing, Home again, Streets, War, Riddles en Heading up High speelt Rivals alle bekende nummers van Kensington. Ook het laatste Kensingtonalbum 'Control' ontbreekt niet in de set van Rivals. Motorheads Drie muzikanten van de Band Zonder Banaan, te weten Erik, Dicky en Leroy hebben een lang gekoesterde wens van hun in vervulling zien gaan, namelijk het repetoir spelen van een van de beste, zo niet de beste rockband, Motorhead. Tina Turner Tribute De Tina Turner Tributeband is een voortvloeisel van de band Hotlegs onder lei-

ding van zangeres Hildegard Kooy. Zij weet, omgeven door een geweldige band, als geen ander met haar geweldige stem de vele grote hits van Tina Turner te brengen wat zal resulteren in een grootse show. Wat ze in 2012 ook al presteerde. The Guns 'n Roses Experience In 2013 stonden Guns ‘n Roses Experience op Peelpop en verraste vriend en vijand met hun show bijna identiek als de echte. Toen we ze benaderden om nog een keer de overtocht te maken van Engeland naar Boekel hoefde ze daar niet lang over na te denken. Er was plek in hun overvolle agenda en komen ons weer trakteren op een dik uur Guns ‘n Roses. Supertrap Supertrap is dé Nederlandse Supertramp tribute. Supertrap is in 2013 opgericht en bestaat uit 8 ervaren en gepassioneerde muzikanten die al heel wat jaren meedraaien en één gemeenschappelijke passie hebben: Supertramp. Een eerbetoon aan de band die er in is geslaagd om de perfecte combinatie te maken tussen symfonische rock en popmuziek. Red Hot Chilinators zal om 18.00 uur starten en de laatste muzikale klanken gebracht door Supertrap klinken tot 01.00 uur. De voorverkoop is in volle gang en de kaarten kosten € 20,-. Aan de dagkassa kosten ze € 25,-. Voorverkoopadressen, online kaarten en alle belangrijke info vindt je op www.peelpop.nl.

Supertrap

veRAntWooRDing

oktober, november en december 2017 Aantal-

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

1 2 3 4 5 6 7

Datum advertentie

oktober oktober oktober november november november december

Adres

Burgtstraat 20 Bernhardstraat 12 Beatrixlaan 12 Irenestraat 15e Burgtstraat 28 Boekweit 10 Churchillstraat 24b

Aantal reacties

8 n.v.t. 17 10 9 23 n.v.t.

Aantal punten

60 n.v.t 40 61 61 42 n.v.t

Reden

Urgentie

Statushouder


Algemeen

Venhorst in Topconditie! Beste inwoner uit Venhorst, graag nodigen wij u uit om samen met onze kandidaten uit Venhorst, Tim Rooijackers, Peet-Jan v.d.Elzen en Coen v.d.Horst, van gedachten te wisselen over wat u voor de komende jaren belangrijk vindt voor Venhorst. Wat vindt u bijvoorbeeld van het beleid voor uw vereniging of wat verwacht u van woningbouw en andere voorzieningen in Venhorst? Laat het ons weten! Daarnaast bespreken we enkele belangrijke zaken die op de agenda van de raad staan, zoals het Centrumplan Boekel en het Omgevingsplan. Wat is uw mening daarover? Wij komen hiervoor naar u toe in uw eigen kern. Op donderdag 15 februari vanaf 20:00 uur bent u van harte welkom op onze achterbanbijeenkomst in de Horst. Hopelijk tot dan! Boekel stuurt aan op vernieuwend centrum Na een jarenlange zoektocht naar mogelijkheden om het centrum van Boekel een vernieuwd aangezicht te geven, lijkt nu schot te komen in dit vernieuwingsproces. Komende week zal de Commissie Grondgebiedzaken zich buigen over een nieuw initiatief daartoe om daarmee de dreigende winkelleegstand op het St. Agathaplein te voorkomen. Nu het economisch tij meezit, is dit het goede moment om te investeren in het centrum van Boekel. Een bruisend centrum zorgt ervoor dat wonen in Boekel aantrekkelijk blijft, óók voor de volgende generatie. Betrek inwoners en ondernemers bij de plannen Voor het CDA is het enorm belangrijk dat

inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de plannen. Alleen op die manier wordt dit project een succes! Goede initiatieven vanuit deze groep moeten meegenomen worden in het centrumplan. Parkeren mag geen knelpunt zijn Naast betrokkenheid van inwoners en ondernemers maakt het CDA zich sterk voor veilige en voldoende parkeermogelijkheden voor auto en fiets. Wanneer daaraan niet wordt voldaan, is de kans groot dat men elders zijn boodschappen gaat doen. En dat zou een gemiste kans zijn! Wat ons betreft behoort parkeren op het plein tot de mogelijkheden, mits alle activiteiten op het plein, zoals discoskaten, schaatsen, Boecult, de markt etc., door kunnen blijven gaan!

BV “Arendnest” nodigt U uit Carnaval staat weer voor de deur. Het is een jarenlange traditie dat buurtvereniging “Arendnest” op dinsdagmiddag haar eigen carnavalsfeestje viert. Dit is een bijzonder evenement en daarom vindt onze buurt het leuk om dit feestje ook met anderen te vieren. Andere straten, buurtverenigingen, carnavalsverenigingen, vriendengroepen etc. Buurtvereniging “Arendnest” nodigt u daarom allen uit op dinsdag 13 februari a.s. bij Boekels Ven om samen met ons de laatste carnavalsavond in te luiden. Deze feestmiddag is in het verre verleden ontstaan. Oorspronkelijk borrelden de wagenbouwers van onze buurt na bij Boekels Ven. Dit gebeurde met de gehele buurt en meestal met de specifiek uitgebeelde personen van de thema-wagen. Dit gaf tevens de gelegenheid aan oude-

ren uit de buurt, die moeilijk ter been waren, om ook carnaval te vieren. Het is een middag voor jong en oud. De traditie van het bouwen van een carnavalswagen is inmiddels verloren gegaan, maar de feestmiddag is blijven bestaan. Hierbij kunnen de traditionele erwtensoep en broodjes knakworst niet ontbreken. Iedereen is van harte welkom om met ons carnaval te komen vieren op 13 februari vanaf 15.00 uur bij Boekels Ven.

Gilde St. Agatha Boekel Nieuwe Deken is Ron Dobbelaar Zondag 4 april vierde gilde Sint Agatha haar teerdag. `s Middags zou de Nieuwe Deken worden opgehaald om hem te begeleiden naar het gildehuis. Maar helaas……. Nieuwe Deken Ron Dobbelaar lag met griep onder de dekens. Op maandag 19 februari, vanaf 20.00 uur, is er in het gildehuis aan de Waterval een receptie voor hem. Eenieder die hem wil feliciteren is dan van harte welkom. Gilde Sint Agatha wenst hem een spoedig herstel!

’t Boekeltje De hele maand februari; 3 halen = 2 betalen. Alleen voor kinderboeken!! Dat is dus €1,00 voor 3 boeken! bij ’t Boekeltje te Huize Padua (Activiteitencentrum Oude Laan 4), geopend op maandag en donderdag van 13.45 tot 15.30 uur.

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 31 januari RIKKEN 1. Jan Emonds 2. Wim v.d.Broek 3. Tiny Welten JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Leen Emonds 3. Willy v.Mierlo

92 pnt. 61 pnt. 52 pnt. 153 pnt. 30 pnt. 29 pnt.Algemeen

Ruimte om zelf te ontwerpen. Het is donderdag, iets voor half elf. De kinderen lopen naar buiten voor de kleine pauze. Jako komt naar mij; ‘mag ik de sleutel van de stenen buitenberging, ik wil daar een grote schop uit halen’. Ik geef aan dat dit natuurlijk mag. Hij rent naar binnen en even later zie ik hem met de grote sleutel richting de buitenberging gaan. Ook Diem komt naar mij. ‘Mag ik de sleutel van het andere opberghok ook want ik wil nog meer scheppen pakken’. Ook hij snelt naar binnen. Alle scheppen worden naar buiten gehaald en binnen een paar minuten is iedereen druk in de weer. Hier lijkt een plan achter te zitten. Na een dik kwartier komt een kind van groep 3/4 met de bel naar buiten. De kleine pauze is afgelopen. De scheppen blijven liggen in de zandbak en krijgen even rust. Maar niet voor lang: om twaalf uur stormen de kinderen weer naar buiten. De bovenbouwers snellen naar buiten. Meteen

zijn ze weer druk aan het werk in de zandbak. Ik ga mijn boterhammen pakken. Kopje thee erbij en even pauze houden. Binnen een minuut of vijf komt een surveillerende moeder de koffiekamer in. ‘Heeft er iemand een fototoestel of smartphone? Het is geweldig hoe alle kinderen aan het werk zijn, dit is een mooie foto waard’. Ik loop naar buiten. Het is inderdaad prachtig. Tientallen kinderen bedenken en maken een prachtig gangenstelsel in de zandbak. Ook kinderen van groep 5 / 6 werken inmiddels mee. Vanuit een grote band kunnen ze het gangenstelsel betreden en ondergronds verschillende routes kiezen door tunnels, veilig en verstevigd door tonnen. Er is een goede samenwerking. Hier lijken wel tunnelbouwers in de dop aan het werk. Peer en Gian vertellen: ‘Er waren een paar

kinderen die bedachten het plan om een ondergrondse tunnel te maken. Uiteindelijk besloten veel kinderen om mee te doen met de tunnel. Toen we een poosje bezig waren werd de tunnel wel mooi. Iedereen was trots. Ook de leraren vonden het mooi. En het was nog niet eens klaar. Als eerste legden we een band op het zand en van daaruit groeven we naar beneden. We groeven twee kanten op zodat je twee uitgangen hebt.’ Samen met de moeder op het plein en een andere collega geniet ik van het schouwspel. Wanneer ik mijn blikveld verplaats naar het achterste gedeelte van de speelplaats zie ik kinderen spelen met takken. Ze worden als wandelstok gebruikt. Ik denk terug aan andere mooie momenten: Kinderen die de takken gebruiken om een hut te bouwen. De takken die dienen voor het bouwen van een gymcircuit. De boomstammen die gebruikt worden als picknicktafel... Wat ben ik blij met onze speelplaatswerkgroep die op de speelplaats ruimte creëert voor het zelf ontwerpen door kinderen. Na-tuurlijke materialen waarbij de kinderen zelf bepalen wat voor functie de materialen krijgen. En het werk aan de tunnel….dat gaat ondertussen gewoon door. Sjaak van Moorsel, Team Uilenspiegel

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 10 FEBRUARI

PEELTUUTERBURGERS 4 stuks voor

€ 500

500 GR. GEHAKT H.O.H. + 4 SPEKLAPPEN samen voor

795

GEPANEERDE SCHNITSELS 4 stuks voor

695

BROODJE GEMAK 3 stuks voor

600

HAMBURGERS 4 stuks voor

€ 500

BROODJE BEENHAM 300 GR. VLEES, 4 PISTOLETS + SAUS samen voor

795

RUNDERLAPPEN 4 stuks voor

€ 500

ERWTENSOEP UIT EIGEN KEUKEN 2 liter voor

895

KIPSATÉ GEGAARD

KIPFILET NATUREL

MET GRATIS SATÉSAUS

OF GEMARINEERD

4 stuks voor

600

MEXICAANSE VLEESROLLEN 2 stuks voor

395

Maandag 12 februari t/m zaterdag 17 februari zijn wij de GEHELE WEEK GESLOTEN

4 halve voor

600

GEGRILDE KUIKENBOUTEN 4 stuks voor

500

FILETLAPJES a la minute 8 stuks voor

4 GEHAKTBALLEN + 4 SAUCIJZEN samen voor

795

SHOARMA-PAKKET 500 GR. VLEES, 4 BROODJES EN SAUS samen voor

695

400 GRAM

BABI PANGANG OF KIP IN CHINESE SAUS MET 600 GRAM

BAMI OF NASI samen voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

500

keurslager

895


Algemeen stukken van verschillende aard te komen bekijken. Daarom doen we een oproep aan alle mensen uit Venhorst om weer alles uit de kast te halen zodat je werkstuk op tijd af is. Geef je op en neem deel! Vergeet niet, dat er erg veel mensen zijn die het leuk vinden om ideeën op te doen of om werkstukken van anderen te mogen bewonderen. In verband met de voorbereidingen voor Carnavalsfeestje in de Feestkelder ! Ook dit jaar gaan we een supergezellig carnavalsfeest bouwen samen met de Boekelse en Venhorstse jeugd. Vrijdag 9 februari trappen we af samen met Jeugdprins Mick, Jeugdvorstin Isabeau, Jeugdprins Niels, jeugdprinses Jade, jeugdvorst Stan en de hele jeugdraad. Jongens en meiden uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom van 19.30-21.30 uur. Zondag 11 februari doen we dit feestje nog een keer over tijdens de “optocht after party” van 19.30-21.30 uur. Gezellig met zijn allen carnavallen. De entree is € 1.00, garderobe is gratis.

KBO prijskaarten

90 67 66 64 53 47 34 33 -124

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

122 74 69 38 -98

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

Venhorst Creatief Dit jaar zal Venhorst Creatief, voor de 42e keer een tentoonstelling houden. In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 april is iedereen welkom om de werk-

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel

Op 4 februari j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Ger Raijmakers Met het heengaan is onze club een trouw en zeer betrokken lid ontvallen. In de jaren dat Ger lid was van onze vereniging heeft hij diverse functies binnen onze club vervult. Ger was jeugdleider, lid van het jeugdbestuur en coördinator van de A & B junioren. Ook verzorgde Ger de aanmeldingen van nieuwe jeugdleden. In 2017 is Ger gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies. Bestuur voetbalvereniging Boekel Sport

voor SENIOREN Uitslagen 29 januari 2018 RIKKEN 1. Maria Bissels 2. Johanna v.d.Elzen 3. Bertus v.Duijnhoven 4. Jan v.d.Elzen 5. An v.Asseldonk 6. Jan Tielemans 7. Annie v.Duren 8. Annie Jacobs Poedelprijs Annie Verwegen JOKEREN 1. Jo Willems 2. Bets v.Kessel 3. Dora Dapperens 4. Ria v.Stiphout Poedelprijs Ria Strijbosch

deze tentoonstelling verzoeken wij u zich op te geven vóór vrijdag 2 maart bij: Marian Hoogeveen, tel: 0492-351514 / Christien v.d.Horst, tel: 0492-351325. Comité Venhorst Creatief

Namens de collega’s van GER RAIJMAKERS

willen we de familie veel sterkte toewensen.

Ger heeft in al die jaren die hij bij Peka Kroef heeft gewerkt veel gezelligheid in de groep gebracht en was altijd in voor een praatje en een luisterend oor. Tijdens zijn ziekte kwam Ger iedere week bij ons op de zaak aan, om gezelligheid van zijn collega’s te ontvangen. We zullen je missen. Collega’s Peka Kroef


Algemeen Boekelse Lokale Omroep Kring De jeugd van Boekel weet wat zij wil maar…… ook wat zij niet wil! Stel…. Je bent tussen de 15 en 40 jaar (of ouder) en je wéét dat er een televisiezender in Boekel is waar je naar kijkt tijdens de reguliere uitzendingen of anders op het YouTube kanaal van BLOK.T.V. Als jij niet wil dat BLOK T.V. over enkele jaren (of misschien wel eerder) niet meer tot programma’s maken in

staat is omdat er geen nieuwe medewerkers zijn om de programma’s tot stand te laten komen, en er dan ook géén uitzendingen meer zijn, reageer dan nu om dat te voorkomen. Wat 33 jaar geleden begon als Calimero, opgezet door enthousiaste Boekelaren die werkelijk alles deden om de uitzendingen in de lucht te krijgen, en vooral te houden, mag niet verloren gaan!! Bekijk op het YouTube kanaal van BLOK T.V. hoe medewerkers van toen soms halsbrekende capriolen uithaalden om Calimero als televisiezender in de lucht te krijgen.

Ger

Geliefd - Sociaal – Bescheiden - Gepassioneerd - Inspirerend

G.E.R.

Voor altijd onze nummer één… Zo genietend van zijn gezin – zijn werk het voetballen bij Boekel Sport Nog maar 59 jaar

Met mooie herinneringen in ons hart hebben wij, op een heel indrukwekkende manier, thuis afscheid genomen van Ger, mijn lieve man en onze geweldig trotse pap

Ger Raijmakers Hennie Nick en Lonneke Stef Sjefke c

Wij nodigen u uit om samen met ons het leven van Ger, op een persoonlijke manier, te herdenken op zaterdag 10 februari om 11.00 uur in de St. Agathakerk te Boekel.

Aansluitend zullen wij Ger begeleiden naar de begraafplaats aan de Raadstraat te Boekel. Ger is thuis… Wilhelminastraat 29 5427 CC Boekel

Calimero werd BLOK T.V. (Boekelse Lokale Omroep Kring) en je houdt het als lokale televisie zender nooit 33 jaar vol als de uitzendingen niet zouden voldoen aan dat wat de Boekelse bevolking van een lokale omroep mag verwachten, namelijk informatieve en educatieve programma’s. Hoe leuk zou het zijn als jij een verslag zou maken, met interviews van sommige spelers van je voetbalclub, tennisclub, en van welke sportieve vereniging je ook lid bent. Je brengt je vereniging onder de aandacht van je leeftijdgenoten, die daardoor nieuwsgierig worden naar een lidmaatschap van de vereniging waar jij lid van bent, en mogelijk óók daardoor geïnteresseerd raken in het presenteren van een programma bij BLOK T.V. Dat hoeft dan niet altijd over sport te gaan, er zijn legio mogelijkheden om van andere evenementen en gebeurtenissen die jij belangrijk vindt, een verslag te maken. Als je belt of mailt toon je belangstelling voor een erfgoed dat in Boekel niet verloren mag gaan. Laat dat erfgoed (BLOK T.V.) dat je ouders of je opa en oma zijn begonnen niet teloor gaan. Wat je ook wil gaan doen bij de televisie, alles is in overleg mogelijk. Presenteren, opnemen met de camera, het monteren van de programma’s, er zijn écht ervaren medewerkers bij BLOK T.V die je dat allemaal willen leren. Het is aan jou om die knoop door te hakken, vanaf 15 jaar tot aan 80 jaar is iedereen welkom bij BLOK T.V. Stuur een mailtje aan redactie@bloktv.nl of bel naar 06-46636142. We zullen je met plezier welkom heten bij BLOK T.V.

KBO Bridge Boszicht 2 februari 2018 1 J.Witlox-M.v.Dinteren 62,00% 2 N.v.d.Burgt-M.Coolen 61,00% 3/4 J.v.d.Elzen-M.v.d.Nieuwenhof 58,33% 3/4 M.Otten-T.v.d.Rijt 58,33% 5/6 A.Biemans-A.v.d.Elzen 52,50% 5/6 B.Meulenmeesters-C.v.Houtum 52,50% 7 H.v.Houtum-L.Otten 50,50% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.


BOEKEL

1959

PRONKZIT


TING 2018

BOEKEL

1959Algemeen Centrumvisie krijgt vastere vorm Vorige week dinsdag werden de plannen voor de zuidkant van het St. Agathaplein gepresenteerd op het gemeentehuis. Zo’n 10 jaar geleden werd gestart met de centrumvisie door de gemeente, bewoners op en rondom het plein en ondernemersvereniging. Vanuit deze centrumvisie kwam naar voren dat Boekel sterk moet worden als boodschappendorp. Derhalve is het van belang om zoveel mogelijk winkels te klusteren aan het plein, waardoor zij elkaar kunnen versterken. Om dit tot een totaalproject te realiseren is veel geld en draagkracht nodig. Gezien de economie de afgelopen jaren was het zo goed als onmogelijk voor de ondernemers en de bewoners aan het plein om dit grootse plan goed op te pakken. Vanuit de gemeente werd gezocht naar een alternatief en deze werd gevonden bij het Geffense bouwbedrijf en projectontwikkelaar Van Wanrooij. Zij hebben een plan ontworpen waarvoor het plein rigoreus op de schop moet. In het plan is ruimte gecreëerd voor een eigentijdse winkelstraat met een 60tal appartementen.

Grote trekker zal een tweede supermarkt moeten worden. Gedacht wordt hierbij aan de Aldi, die dan zal verhuizen van de Kerkstraat naar het plein. Ook een vershoek bestaande uit een bakker, slager en groenteboer staan op het verlanglijstje. Hema, Zeeman en Kruidvat en andere algemene detailhandel kunnen voor verdere invulling zorgen. Op dit moment vinden er al diverse onderhandelingen plaats. Het totale plan kent wel een kostenplaatje. Voor de aankoop van de panden, door de gemeente, wordt een bedrag van 8,13 miljoen gerekend, bijkomende kosten zijn geraamd op 0,82 miljoen. Van

Wanrooij koopt daarna de grond voor 4,85 miljoen. Rest een tekort van 4,10 miljoen. Op 22 februari zal de gemeenteraad een besluit nemen over het totale plan, het benodigde krediet en de samenwerking met Van Wanrooij. Als de goedkeuring er is zal in 2020 begonnen worden met het bouwrijp maken van de eerste fase. Eind 2022 zal, als alles voorspoedig verloopt, de nieuwe zuidwand gereed zijn. Nadien zal er nog gekeken worden op welke manier meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Morgen, donderdag 8 februari, is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in Nia Domo.

Gevelimpressie Centrumplan

Vishandel Henk Bos

AANBIEDINGEN DEZE WEEK: Onze aanbiedingVAN voor deze week:

Hollandse maatjesharing per stuk €

2,00 3 stuks € 5,50 4e gratis!!!

Gezinszak kibbeling

naturel of gekruid

7,50

+ bakje saus naar keuze Gratis!! Pracht gestoomde

makreel 2,50

Vishandel Henk Bos iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur op het st. agathaplein in Boekel, donderdag van 14.00 tot 18.00 uur op het Gerardusplein in Gemert en zaterdag van 10.00 tot 16.30 op het Pastoor Poelplein in Gemert. VISHANDEL HENK BOS Waarborg voor kwaliteit en het omrijden waard!Algemeen CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Carnavalsprogramma 2018 In samenwerking met gemeenschapshuis De Horst organiseren De Peeltuuters de carnaval in Venhorst, wij hopen dat u de komende dagen veel plezier zult beleven. Carnavalszaterdag. Zaterdagavond is er een carnavalsviering, aanvang 18.00 uur. Deze mis wordt opgeluisterd door fanfare Echo der Peel. Na de viering volgt een carnavalsbal in De Slenk, wat doorgaat tot in de late uurtjes. Met muziek van duo The Band. Tijdens deze avond zijn er weer fantastische prijzen voor de best verklede groep, duo en individueel. Carnavalszondag. Op zondag is het carnavalsmatinee waarbij de kinderen zich prima zullen vermaken met muziek en allerlei spelen, samen met de discotheek. Voor de kinderen vanaf groep 3 zijn er ``De Venhorstse Spiele`` en voor de jongere kinderen is er ook voldoende vermaak.

Aanvang matinee 15.30 uur, dit loopt verder door in een carnavalsbal voor jong en oud. Carnavalsmaandag. Buurtversiering. ’s Ochtends wordt door Prins Dave, Prinses Nancy, Vorst Guus en de Kei van Venhorst, Grard v.d. Rijt bekeken welke buurt de prijs van de buurtversiering verdient. Optocht. Carnavalsmaandag is de dag van de optocht, aanvang 14.00 uur, opstellen kan vanaf 13.00 uur. Vriendelijk verzoeken wij aan omwonenden, waar de optocht doorheen loopt, om de auto’s zoveel mogelijk van de straten te houden. Dit om het opstellen en de doorgang van de optocht soepel te laten verlopen. De route staat in de carnavalsgids. Onze dank voor uw medewerking. Bekendmaking uitslag. In De Horst wordt rond de klok van 18.00 uur de uitslag van de optocht en de andere prijzen bekend gemaakt. Carnavalsbal. Na de optocht vangt het carnavalsbal aan

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

in De Horst, het bal zal nog lang doorgaan. De dj verzorgt de muziek. Carnavalsdinsdag. Vanaf 15.00 organiseren de oud prinsen een gezellige middag, nl Grijs en niet wijs. Hierbij gaan we het eerste Venhorstse kampioenschap frikandellen eten houden, wie gaat er met de wisselbeker vandoor. Jeugdbal. Aanvang 18.00 uur, hier kan de jeugd zich nog een keer lekker uitleven op de carnavalsmuziek en gaan we frikandellen happen, wie eet het snelste een frikandel op en wint de prijs (tot 16 jaar). Daarna nemen we afscheid van Jeugdprins Niels, Jeugdprinses Jade, Jeugdvorst Stan en de gehele jeugdraad. Aansluitend is het afsluitingsbal, gaan we nog een keertje knallen en nemen we afscheid van Prins Dave en Prinses Nancy. Er is de gehele dag een diskjockey aanwezig. Ga je met deze dagen lekker carnaval vieren, lekker lui op de bank, op vakantie of gewoon je werkzaamheden voortzetten, dan wensen wij jullie allemaal veel plezier. Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf.


Algemeen BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Pronkzitting 2018 We kijken terug op 5 zeer geslaagde Pronkzittingavonden waarbij de laatste 3 avonden volledig uitverkocht waren! Schitterende dansacts door de minitrappertjes, knollentrappertjes en dansgarde. Ca-baret van de bovenste plank door Sonja Serpentientje die vertelde over het leven als toneelmeesteres. Kees en Klaas die de verlanglijstjes van bekend Boekel voorlazen en het publiek meenamen in zo’n 400-500 jaar werkervaring en op onnavolgbare wijze hun meegemaakte verhalen aan het publiek voorschotelden. Smeuïge verhalen met een donkerbruin randje over bekende Boekelnaren werden door de Politicus en de Kastelein verteld. De Kletsende Koppen voerde een schitterende poppenkast op met d’n umgebouwde Sjan Klaassen in de hoofdrol. De Goei Road nam het publiek mee op een dagje shoppen bij de Mout-hoeve. Dat het een internationale trekpleister is blijkt wel uit de vele nationaliteiten die we voorbij hebben zien komen. De Hofzangers hadden naast de 24 rozen uiteraard weer geweldige nummers over het wel en wee in Boekel sinds de vorige carnaval met als knallende afsluiter een staande ovatie aan de pianoman. Vurrekes sloot dit jaar de carnaval af met muzikale medley waardoor de toch al goede stemming in het publiek nog meer gevoed werd. Een muziekspektakel van Nederlandse, Duitse en Engelse levensliederen. Hierna nam Sander Bekkers alias de Pianoman de muzikale begeleiding over en werd er tot laat

doorgefeest in Nia Domo. Wat woar ut skon! Op naar een net zo skonne carnaval 2018! Wij willen alle artiesten in ieder geval hartelijk danken voor hun bijdrage en plezier wat ze op het podium uitstraalden. En natuurlijk ook een dikke duim omhoog voor het publiek wat op deze avonden mooi meedeed en de artiesten naar deze prestaties toe klapte en joelde. Tot volgend jaar, tot de pronkzittingen 2019. 24 rozen: De 24 rozen zijn dit jaar voor Diny Welten. Na een schitterende lofzang door de Hofzangers kreeg Diny Welten de rozen overhandigd. Wat heeft ze zoal gedaan: lid van de ouderraad van Mariagaarde, werkgroep Communie en Vormsel, 9 jaar bestuurslid KVO, 25 jaar geleden de Avondwake groep mee opgestart en jaren meegedraaid, als afgevaardigde van de Avondwakegroep neemt zij deel in de parochievergadering, aantal jaren ouderenadviseur, lid van het Platform voor Gehandi-capten dat onlangs is opgeheven, bestuurslid Agathagilde, o.a. kledingcommissie, vanuit de parochie medeorganisator van de Lourdesreis, onlangs in oktober, het nieuwe vaandel geborduurd, ze is reservekoster, met Kerstmis en Pasen “koffie-met iets-lekkers-cateraar” voor de bloemsiergroep van de kerk, regelen van toezicht in de tijd dat de kerststal bewonderd kan worden, Rondbrengen Weekblad Boekel Venhorst in de nieuwe wijk Berghoeve en het bezoeken van mensen die alleen zijn. Kortom, zoveel zaken waardoor de 24 rozen meer dan op de juiste plek terecht komen. Diny dank voor jouw inzet en geniet van de waardering en de mooie bos rozen!

CARNAVALSPROGRAMMA Vrijdag 9 februari Nadat de sleutels door de burgemeester aan de verschillende hoogheden zijn overhandigd, wordt er een feestje in café Salut gemaakt door de verschillende carnavalsverenigingen, zoals De Vliegen-meppers en De Knöllekes. Zin om aan te sluiten, kom dan naar café Salut en doe gezellig mee. Bij Nia Domo is er een Frikandellenfist in de Pleinzaal. Dit wordt ook een gezellige carnavalsavond voor de 18+ jeugd. Zaterdag 10 februari We beginnen ’s middags in Nia Domo met de finale van de Stuif-Es-In. Op deze dag zie je welke topartiesten de jury heeft uitgekozen tijdens de voorselectie. De deelnemers strijden om de felbegeerde bekers. En tussen de optredens door kun je lekker dansen en hossen! Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom. Let op: binnen is binnen! Carnavalszaterdagavond vier je natuurlijk bij Nia Domo en de Knöllekes. Na het succes van vorig jaar: wederom Tilt, de Topcoverband die elke feestzaal en kermis plat speelt. Dat wordt knallen van de eerste tot de laatste minuut! Leeftijd 18+. Zondag 11 februari Na de optocht staat de discotheek klaar om de eerste feestvierders welkom te heten. Direct na de prijsuitreiking van de jeugd kunnen we los. De geweldige coverband Broadway gaat het feest verzorgen in de aanloop naar de prijsuitreiking voor de volwassenen. Na de prijzen allemaal zijn uitgedeeld kan het écht helemaal los. Broadway staat garant voor een superfeest en daarna sluiten we nog af met de DJ. Leeftijd 18+. Maandag 12 februari De carnavalsmaandag gezellig beginnen? Ga dan mee Fruhshoppen met Rawazzie. In 't Stuupke maakt Rawazzie het gezellig en Henk ontvangt je met open armen, pullen en worst. Kom ook mee fruhshoppen! Vanaf 11.00 uur ben je van harte welkom. Op deze carnavalsmiddag kun je in Nia Domo lekker hossen en dansen op je favoriete muziek. Er zijn optredens van Stuif es in, van de dansgarde en van de knollentrappertjes. Kortom: het wordt dolgezellig! Alle kinderen die tussen 14 en 15 uur komen krijgen een lot. Met dit lot maak je kans op leuke prijzen. Om 18.00u hebben we de grandioze afsluiting van de Knöllekes jeugd. En meteen daarna neemt Sander Bekkers het over! Het muzikale wonder Sander "speult alles". We hebben


Algemeen tijdens de pronkzitting van De Hofzangers kunnen horen hoe hij Boekel aan het swingen krijgt. En natuurlijk was de Pianoman ook als afsluiter aanwezig tijdens de pronkzitting. Dit was iedere avond een garantie voor succes. Dat wordt feest met Sander! Kortom, Boekel weet dat het dak er af gaat. Leeftijd 18+. Dinsdag 13 februari: Kom je nog een keer dansen op de muziek van de DJ? En win meteen grootse prijzen! Want tussen de Discoblokjes hebben we een spetterende kinderbingo. Gratis deelname en met hele vette prijzen. Wat denk je van: een uur bowlen, een Nerf, Lego creator, Ninjago of een Supersoaker. En als mega hoofdprijs: een

hoverboard!!! Jij komt toch ook? De kindermiddag is in het lunchcafe en begint om 14.00 uur. Om 15 uur starten we met de eerste bingoronde. Jij komt toch ook? Deelname voor alle kinderen tot 15 jaar. Om 19:00 uur start het Boekels Stamppotbuffet bij Nia Domo. Kaartjes hiervoor zijn beschikbaar bij Nia Domo en is voor iedereen toegankelijk! Na de kindermiddag start de Hollandse avond van het “nog-inne-dan-bal” onder muzikale begeleiding van DJ Guus. Rond de klok van 22:11 wordt het carnaval afgesloten op het Agathaplein met een nieuwe activiteit: De Knolverbran-ding. Hiervoor is iedereen uitgenodigd om

samen met de Knöllekes het carnaval 2018 af te sluiten. AGENDA C.S. de Knöllekes: Vrijdag 9 februari: Sleuteloverdracht, Frikandellenfist in Nia Domo, Sleutelfist in café Salut Zaterdag 10 februari: Finale Stuif es in, Knöllekesbal met Tilt! Zondag 11 februari: Optocht, prijsuitreiking en daarna optochtbalbal met Broadway Maandag 12 februari: Fruhshoppen, Klein Knöllekesbal en de Knolfuif met de Pianoman Sander Bekkers Dinsdag 13 februari: Kindermiddag, kinderbingo, DJ Guus, “Nog-inne-dan-bal met Dj Guus

te huuR

De Kastanjes 28, 5427 TW Boekel Huurprijs € 503,44 p.m.

EIGEnSCHaPPEn Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: Slaapkamer 1: Doucheruimte: Bergruimte: Zolder: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen:

zondag 11 februari 2018 eind maart 2018 € 0,91 p.m. Bovenwoning C 21,59 m2 6,16 m2 11,42 m2 3,96 m2 4,30 m2 26,73 m2 (met vlizo trap) 1 á 2 personen 1 persoon met inkomen tot €22.400, 2 personen met inkomen tot €30.400

Randveld 6, 5427 JT Boekel Huurprijs € 710,68 p.m.

EIGEnSCHaPPEn Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Doucheruimte: Bergruimte: Zolder: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen:

zondag 11 februari 2018 medio april 2018 € 0,91 p.m. Eengezinswoning a 23,63 m2 9,01 m2 12,50 m2 10,11 m2 4,22 m2 5,18 m2 6,80 m2 (met vaste trap) 1 tot 3 personen 1 persoon: tussen €22.400 en €36.798, 2-3 personen: tussen €30.400 en €36.798

Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REaCTIEBOn

naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ......................................................................................................... Plaats: .......................................................................................................

Geboortedatum: .............................................................................................. Inschrijfnummer: ......................................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... O De Kastanjes 28, Boekel - huurprijs € 503,44 p.m. / O Randveld 6, Boekel - huurprijs € 710,68 p.m.


W. JACOBS

Dakdekkersbedrijf

Word jij onze nieuwe collega?

Dakdekkersbedrijf W. Jacobs is dĂŠ specialist op het gebied van kunststof ECB dakbedekking en wij zijn op zoek naar versterking:

Fulltime Dakdekker

als Dakdekker werk je samen met je collega’s aan nieuwe daken, renovatie projecten en voer je onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uit. Je werkt aan uiteenlopende projecten, van kleine dakkapellen tot grote bedrijfshallen en van dakgoten tot mooie vijvers. Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit.

Wat verwachten wij van jou? Ervaring is niet vereist want alles kun je leren. Wel zoeken wij iemand met de juiste werkhouding en passie voor het vak. Je bent gemotiveerd, leergierig en iemand die het werk ziet. Het belangrijkste: je bent enthousiast en het visitekaartje van ons bedrijf.

Wat kun je van ons verwachten Je komt terecht in een klein en hecht team waar hard gewerkt wordt met op zijn tijd wat flauwe humor. Ons personeel is heel begaan met het bedrijf. alle fijne kneepjes van het vak leer je van onze vakmannen. Verder natuurlijk een mooi salaris en goede secundaire voorwaarden.

Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je motivatie en CV binnen 2 weken naar: info@jacobs-ocplan.nl t.a.v. Dhr. W. Jacobs. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan even telefonisch contact met ons op. Dakdekkersbedrijf W. Jacobs Kraaiendonk 4 - 5428 nZ Venhorst - 0492-351953


Sport

VC Unitas / ‘t Menneke

el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Matige wedstrijd Heren-1 Op zaterdag 3 februari speelde VC Unitas/’t Menneke Heren-1 thuis tegen VC Volt. De eerdere ontmoeting in het begin van het seizoen werd gewonnen door Unitas met 0-4 met ruime setstanden en ook nu rekende het team op een duidelijke overwinning. De voorbereiding voor deze wedstrijd was echter niet optimaal. Ziekte en diverse andere redenen maakten dat de Unitas-selectie in de voorbije weken onvoldoende trainingsarbeid had verzet. En dat bleek al meteen in de eerste set; De Mennekes hadden moeite om in het spel

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Diploma-uitreiking Er waren afgelopen vrijdag een heleboel blije en trotse judoka’s van Judoclub Boe-

te komen, de blokzetting was niet goed en het algehele spel onverzorgd. Aan het einde kwamen de heren gelukkig wat beter op gang en men sleepte de setwinst alsnog uit het vuur met 25-22. Het eindniveau van de eerste set nam men mee naar de volgende en nu ging het wat eenvoudiger; 25-16. In de derde set kreeg Unitas meer moeite met de service pass waardoor veel punten bleven liggen, ook omdat teveel ballen blind in het Volt-blok werden geramd. Gelukkig wist de tegenstander niet te profiteren en met een zwakke service Unitas aan de nodige punten te helpen: 25-18. Uiteraard was de thuisploeg van plan om ook het laatste wedstrijdpunt te pakken maar met het spelniveau van de eerste drie sets was het nog maar de vraag of Volt dat toe zou staan. De Boekelse heren

hielpen de gasten aardig op weg door het rommelige eigen spel. Een teveel aan persoonlijke fouten leverde veel punten op voor de ploeg uit Cuijk/Beers/Grave en Unitas wist op geen enkel moment het ranglijstverschil uit te stralen. Dat maakte dat de laatste set met 19-25 verloren ging en er dus ‘maar’ vier wedstrijdpunten bijgeschreven werden waar het er toch echt vijf hadden moeten zijn. De heren staan daarmee op een gedeelde tweede plaats op de ranglijst, samen met Bladel. Op 17 februari volgt de zeer lastige uitwedstrijd tegen Bedovo in Beek en Donk, het team op de 4e stek. Dat wordt dus een heel belangrijke wedstrijd voor de Boekelse heren waarin men veel beter zal moeten presteren dan afgelopen zaterdag. Laten we hopen dat carnaval de heren goed doet…

kel te zien in Sporthal de Burcht. Er werd namelijk bekend gemaakt dat alle judoka’s die twee weken geleden hun examen hebben gedaan, geslaagd waren! Voor een aantal judoka's was het hun eerste examen wat natuurlijk heel spannend is. Alle judoka's kregen van hun trainers Fred en

Niels, een hogere slip met oorkonde of een hogere band met diploma. Judoka's van harte gefeliciteerd en natuurlijk ook hun trainers! Voor info over onze club: kijk op www.judoclubboekel.nl Voor meer foto’s: kijk op onze facebookpagina


Sport Rutger van Herpenruiters Brabantse kampioenschappen dressuur indoor. Afgelopen 2 weekenden waren de Brabantse kampioenschappen dressuur in Schijndel voor de paarden en pony’s. Hier zijn mooie resultaten behaald door de afgevaardigde ruiters. In de klasse L1 een 14e plaats voor Sabrine Vermeulen met Iowa. In de klasse L2 heeft Mellanie Robben met Imperious Black R in de 1e proef een 3e plaats behaald en in de 2e proef een 8e plaats; eindresultaat een mooie 8e plaats. In de klasse M1 heeft Sylvie Ver-beek met Gerona een 13e plaats be-haald. In de klasse AB-B heeft Jilles Tim-mers met Winnie een 18e plaats be-haald. En in de klasse DE-M1 behaalde Sharon v.d.Velden met Sil een 12e plaats. In het weekend van 17-18 februari is het springen voor de pony’s, 24-25 februari springen voor de paarden en 4 maart zijn de teamkampioenschappen. En deze Brabantse kampioenschappen worden allemaal verreden in Schijndel.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. Lido C1 - Meisjes C2 10-21 Meisjes C1 - Groene Ster C1 12-35 Dames 1 - Margraten 1 23-31 Bouwcenter 2 - Dames 3 20-32 Heren 1 - Swift 1 27-21 Lido D1 - Habo'95 D1 13-12 Heren 2 - White Demons 2 19-35 Achilles '95 DA1 - Dames A2 20-14 HVM B1 - Meisjes B1 12-15 EMM A1 - Dames A1 13-18 Achilles '95 1 - Dames 2 24-21 EMM B1 - Jongens B1 24-18 Habo ’95 de sterkste in derby tegen Swift Helmond Na de thuisnederlaag thuis tegen Witte Ster vorige week stond er afgelopen zaterdag weer een thuiswedstrijd op het programma voor de heren van Habo. Ditmaal kwam streekgenoot Swift Helmond op bezoek in sporthal de Burcht. Een tegenstander waarvan spelers van beide

teams elkaar goed kennen, o.a. oud Habo-keeper Patrick Prijs die afgelopen zomer van Habo weer teruggekeerd is naar Swift. Daarnaast heeft ook de Habocoach een verleden bij Swift Helmond, deze wilde dus ook maar al te graag de punten in Boekel houden. De eerder gespeelde uitwedstrijd in Helmond was door Habo met 29-31 gewonnen. Voor de ranglijst was dit een belangrijk duel. Habo staat op plek nummer-9, met 4 punten voorsprong boven nummer 10 Swift Helmond. Zij staan (nog) veilig maar voelen de hete adem van met name Heerle in hun nek. De belangen waren dus groot in deze derby. Habo zou met een overwinning (normaal gesproken) zeker moeten zijn van weer een jaar Tweede Divisie. In de uitwedstrijd had Habo veel moeite met de Helmondse linkeropbouwer. Deze liet toen zien over een erg goed afstandsschot te beschikken, waar de verdediging van Habo maar geen vat op wist te krijgen. Deze wedstrijd werd de dekking daar dan ook op aangepast. In de openingsfase wist Swift Helmond het eerste doelpunt van de wedstrijd te scoren. Daarna was het Habo wat de wedstrijd in handen nam. Het had veel dreiging, alleen lieten de eindpass of het schot op doel de spelers van Habo nog wel eens in de steek. Keeper Patrick Prijs had natuurlijk ook voorkennis over de favoriete hoeken van de Habo-spelers. Ondanks dit gebrek in de aanval wist het wel een kleine voorsprong te pakken. Deze was vooral te danken aan de sterke dekking met de daarachter goed keepende Ruud Verwijst. Ruud wist vooral de Helmondse hoekspelers het leven zuur te maken met enkele knappe reddingen. De gehele 1e helft zou dit spelbeeld zo blijven en op een gegeven moment gingen de doelpunten ook steeds gemakkelijker vallen. Uiteindelijk gingen beide teams rusten met een 12-7 tussenstand in het voordeel van Habo. In de 2e helft was het Swift Helmond wat als beste uit de kleedkamers kwam. De dekking bij Habo stond even niet zo scherp als in de gehele 1e helft en zo kreeg het in kort tijdbestek meteen 3 doelpunten om de oren. Zelf wist Habo ook eenmaal te scoren, maar de voorsprong bedroeg dus nog maar 3 doelpunten (13-10). Verder liet Habo het ook niet meer komen. In de 2e helft zou het aanvallend nog niet top lopen, maar wist het nu wel makkelijker haar doelpunten te scoren. O.a. Twan Schwanen, Mar-

tijn Rombouts, Koen Vink en Dirk Tielemans waren belangrijk met verschillende doelpunten. Tien minuten voor tijd was het echter Swift Helmond nog met een laatste slotoffensief wist te komen, weer kwam het op een verschil van 3 doelpunten, maar ook ditmaal liet Habo zich niet van de wijs brengen en zou in de slotfase uiteindelijk toch weer uitlopen naar een 27-21 eindstand. Door deze overwinning doet Habo goede zaken op de ranglijst. Het stijgt hierdoor zelfs naar plek nummer-8. Aangezien Heerle dit weekend hun wedstrijd wel wist te winnen, is het Swift Helmond nu tot op 1 punt genaderd en worden het voor hen dus nog 2 spannende maanden om lijfsbehoud te realiseren. Komend weekend is het vanwege de carnaval geen competitie. Na de carnaval gaat voor Habo de competitie verder met een uitwedstrijd bij nummer-5 Oliveo uit Pijnacker. Eens kijken of er dan voor Habo nog meer in het vat zit, Habo staat maar 3 punten onder hen, in de eerder gespeelde thuiswedstrijd speelde het in de slotfase jammerlijk gelijk. Hopelijk kan het de vorm van deze wedstrijd dus doortrekken!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 3 en 4 februari Vios (O) D2 - JES D1 JES E1 - KVS’17 E1 Klimop (A) E2 - JES E2 JES F1 - ONA F2 De Horst 1 - JES 1 Tovido 2 - JES 2 Arcades 2 - JES 3 Programma 17 februari JES B1 - Spoordonkse Girls B1 De Burcht Boekel, JES C1 - Flamingo’s (M) C1 De Burcht Boekel, De Korfrakkers E2 - JES E1 Ter Aa Erp, MKV E1 - JES E2 Molenbroek Gemert, Programma 18 februari JES 1 - Klick’15/Miko’76 1 De Burcht Boekel, JES 2 - NDZW 2 De Burcht Boekel, JES 3 - Swift (V) 4 De Burcht Boekel,

01-4 13-1 06-3 17-9 16-10 11-13 13-7

13.45 u 12.45 u 09.15 u 10.00 u

12.55 u 11.30 u 10.15 u


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Prinses Irene 1 – Venhorst 1 Voor Venhorst begon de competitie na de winterstop met een uitwedstrijd tegen Prinses Irene, dat op de 3e plaats bivakkeert. Met een nagenoeg complete groep de hoogste tijd voor de mannen van Joost Janssen om punten te gaan pakken om te proberen van de onderste plaats weg te komen. Aan de eerste voorwaarde - scherp beginnen - voldeed het team en al in de 5e minuut lag de bal in het Nistelrodense doel. Helaas werd het doelpunt wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Venhorst ging echter onverdroten verder met goed en fel spel en na een half uur wist Luuk v.d.Boogaard op een acrobatische manier de 0-1, via de rug van de keeper, op het scorebord te krijgen. Venhorst bleef de beter voetballende ploeg en Prinses Irene had enkele keren een overtreding nodig om de Venhorstse aanvallen te onderbreken. In de 37e minuut brak Rob v.Dooren alleen door en hij werd onderuit gehaald door een Irene-verdediger. De scheidsrechter bestrafte die actie met rood en Venhorst probeerde voor de rust er nog een doelpunt bij te maken. Dat duurde tot de 45e minuut, toen Teun v.d.Putten een vrije trap richting de penalty stip stuurde, waar weer Luuk v.d.Boogaard uiteindelijk zijn voet tegen de bal zette en de 0-2 binnen schoot. Tijd voor warme thee. De Venhorstse supporters hoopten op een snel 3e doelpunt, waardoor de strijd beslist zou zijn, maar dat zat er net niet in. In de 46e minuut al was het weer Rob v.Dooren die op het Nistelrodense doel afstormde, maar zijn actie resulteerde niet in de bevrijdende treffer. Ondanks de man-meer speelde Venhorst minder goed en schiep zich in de 2e helft minder kansen dan in de eerste. Prinses Irene gaf niet op en een kwartier voor tijd viel niet geheel onverwacht de aansluitingstreffer, 1-2. Voordat Venhorst weer bij de les was stond het 2 minuten later zelfs 2-2. Na een 2e gele kaart moest Prinses Irene met 9 man verder en zette Venhorst nog eens alles op alles om de 3 punten toch mee naar huis te nemen. Helaas lukte dat niet meer en zo eindigde de wedstrijd in een voor Venhorst teleurstellend gelijkspel, 2-2. De concur-

renten van Venhorst onderin wonnen wel, maar gezien het vertoonde spel en de teamspirit kunnen we vol vertrouwen de komende wedstrijden tegemoet zien. Met dezelfde inzet gaan we -na een weekje carnavallen- op 18 februari thuis tegen WSC voor de 3 punten. We hopen dat heel Venhorst dan ook weer het team komt steunen.

20942864; Geert v.d.Linden, Laagveld 16, 06 47598059; Gerard Trienekens, Aan de Loop 24l, 06 20408342; Hans v.Uden, La Compagnie, 06 51745480. Aanmelding is ook mogelijk via driebandenboekel@gmail.com. U krijgt dan een bevestiging en een betalingsaanwijzing. Bij aanmelding per mail krijgt u de lotingen toegezonden.

Boekelse 3bandenkampioenschap

ZAALVOETBALVERENIGING

Ook dit jaar worden de wedstrijden gespeeld in zaal Salut, Julianastraat 7 te Boekel. Onze eerste wedstrijddag is op zondag 4 maart, en de finales zijn op zaterdagavond 10 maart. Inschrijven is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Boekel. Ook dit jaar word gespeeld in 3 klassen, en uw eerdere resultaten bepalen in welke klasse u uit gaat komen. Van zondag tot woensdag spelen we de poulewedstrijden, aanvang is om 19.00 uur. Indien u een van die avonden niet beschikbaar bent, kunt u dat bij uw opgave vermelden. Mocht u na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, stel dan de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk op de hoogte. Na de poulewedstrijden begint op donderdagavond de knock-out fase, om zo op zaterdagavond te eindigen met de finales. Zorg er voor dat u 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig bent. Verder moet u na het spelen van uw wedstrijd, de volgende partij tellen of schrijven. De laatste dag van aanmelding is zondag 25 februari. De loting van de poule-indeling wordt op dinsdag 27 februari gepubliceerd bij Salut. U kunt het deelnameformulier samen met het inschrijfgeld € 7,50 in een gesloten envelop inleveren bij: Antoon v.d. Elzen, Peelstraat 12, 06 28562242; Rien de Mol, de Zonnedauw 3, 06

W.A.C. Boekel Uitslagen 29 januari: Torpedo TUB - Invorm Interieurbouw 1-7 Heuveltraining/v.Hoff - v.d.Aa Klusbedrijf gestaakt Porte de Prov. - v.d.Boog./v. Sleeuwen 2-1 De Schutboom - Midic. Stender 1-7 v.Haandel Metaal - Café Gij & Ik 10-0 Donkers/Claasse - Café LC/OOvB 2-3 MVS Grootkeuken - Stuc Force 1-7 Elreka Hekwerken - TK ’t Stuupke 2-3 Snackpoint LC - Quick Hedge 2-4 Planotec E-Diensten - Mahobo 1-22 Programma 19 februari: Zaal A Porte de Provence - Donkers/Claasse 18.45 u Quick Hedge - Invorm Interieur 19.30 u De Schutboom - v.Haandel Metaal 20.15 u Heuveltraining/v.Hoff - Mahobo 21.00 u TK ’t Stuupke - v.d. Aa Klus 21.45 u Zaal B Elreka Hek - Torpedo TUB 18.45 u Midi Stender - Café LC/OOvB 19.30 u Snackpoint LC - Planotec E-Diensten 20.15 u MVS Grootkeuken - Café Gij & Ik21.00 u v.d.Boog./v.Sleeuwen - Stuc Force 21.45 u

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel

--------------------------------------------Aanmeldingscoupon------------------------------------------Naam……………………………………………….........................................……………………………………………. Adres……………………………………………….........................................……………………………………………. Woonplaats……………………………………………….........................................…………………………………... Telefoon 06……………………………………………….........................................…………………………………. Ik kan niet op……………………………………………….........................................………………………………….


Sport Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) G. Zomers - J. v. Zon 200-72 H. v.d. Heuvel - P. v. Hoof 29-30 Chr. Coolen - L. Otten 23-49 F. v. Boxtel - C. Sanders 37-20 R. Berens - M. Timmers 44-34 H. v. Houtum - B. v.d. Heijden 29-39 P. Koonings - H. v. Houtum 24-15 Th. v. Alphen - A. v. Duijnhoven 34-36 P. Koonings - H. v.d. Zanden 42-32 Sj. Donkers - F. v. Boxtel 53-25 Libre B (20 beurten) M. v.d. Heijden - M. v. Haandel 39-24 B. v.d. Bosch - G. Verwegen 23-32 J. Coolen - A. Verstegen 49-25 L. v. Sleeuwen - H. Coppens 20-28 H.v.d. Berg - H. Arts 13-67 P. v. Doren - A. v. Moorsel 28-34 J. Kusters - H. v. Duren 19-37 P. v. Duren - A. v.d. Kimmenade 21-43 J. Donkers - M. v. Schijndel 34-13 A. v. Asseldonk - J. v.d. Aa 20-33 A. v. Moorsel - P. v. Duren 17-21 P. v. Doren - M. v. Schijndel 21-29 Libre C (20 beurten) M. de Rijck - W. v. Hees 12-27 H. v.d. Nieuwenhof - H. v. Melis 15-6 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Berlo 6-26 P. Raijmakers - W. Kroos 25-21 A. v.d. Burgt - H. v. Vorst 12-10 T. v. Sleeuwen - J. v. Haare 20-31 F. v.d. Bosch - J. v. Asseldonk 23-19 J. Manders - J. v. Osch 24-16 W. v. Hees - A. v.d. Burgt 27-15 Bandstoten A (20 beurten) P. Koonings - H. v. Houtum 26-23 A. v. Moorsel - H. v.d. Heuvel 16-39 J. Kusters - P. v. Hoof 14-11 J. v. Zon - R. Berens 66-29 F. v. Boxtel - H. v.d. Zanden 38-22 C. Sanders - A. v. Duijnhoven 25-44 J. Coolen - G. Verwegen 28-11 Sj. Donkers - M.Timmers 47-23 H. Schepers - G. v. Exel 18-54 J. v. Zon - G. Zomers 53-64 Bandstoten B (20 beurten) H. v.d. Nieuwenhof - M. v.d. Heijden 12-21 W. Kroos - A. v.d. Kamp 12-7 J. v. Osch - W. v. Hees 12-11 J. Manders - T. v.d. Heijden 13-9 P. Raijmakers - J. v. Haare 18-16 M. v. Haandel - P. v. Rijbroek 18-4 A. v.d. Burgt - Cl. Aldenhuijsen 11-11 F. v.d. Bosch - H. Arts 13-21

Harrie v.d. Berg - B. v.d. Bosch 15-11 24-21 P. v. Duren - J. v. Berlo Cl. Aldenhuijsen - T. v.d. Heijden 8-14 8-19 P. v. Duren - F. v.d. Bosch J. Manders - W. Kroos 8-9 H. v.d. Nieuwenhof - A. v.d. Kamp 7-8 Driebanden (20 beurten) J. Coolen - Sj. Donkers 3-14 J. Kusters - P. v. Duren 5-7 H.v.Es - N. v. Kessel 11-9 P. v. Hoof - N. v. Kessel 9-12 J. Kusters - J. Heesen 7-12 J. Donkers - J. Coolen 8-8 J. Coolen - H.v.Es 5-6 J. Coolen - Sj. Donkers 6-16 P. v. Duren - J. Heesen 12-12 P. v. Hoof - J. Heesen 7-4

Samen Sterk Libre A: Gerrit v.Reybroek - Corrie v.d.Laar 23-22 Adrie v.d.Laar - Martien v.d.Elzen 47-45 Jan Emonds - Theo v.Alphen 65-51 Gerrit v.Reybroek - Wessel v.d.Ven 32-42 Bert Klokgieter - Jaap Heesen 26-36 Cor Vereijken - Hans v.d.Ven 61-65 Wim v.d.Broek - Piet Wijers 29-44 Corrie v.d.Laar - Rien Koolen 22-29 Piet Wijers - Bert Klokgieter 33-18 Gerrit v.Reybroek - Jan Emonds 30-53 Libre B: Bert Thoonen - Toon Hoevenaars135-25 Jan v.Kessel - Jan v.Kilsdonk 17-21 Arnold v.Dijk - Bert Donkers 8-27 Andre v.Bergen - Jan Manders 28-22 Toon Hoevenaars - Frits Koolen 27-40 Driebanden: Cor Vereijken - Hans v.d.Ven 10-10 Adrie v.d.Laar - Jaap Heesen 8-9 Corrie v.d.Laar - Jan Emonds 5-10 Wessel v.d.Ven - Geert v.d.Linden 12-9 Bandstoten: Jaap Heesen - Jan Sleegers 43-15 Cor Vereijken - Jan v.Kessel 39-17 Adrie v.d.Laar - Piet v.d.Sanden 19-23 Frits Koolen - Gerrit v.Reybroek 31-19 Martien v.d.Elzen - Corrie v.d.Laar23-23 Rien Koolen - Andre v.Bergen 11-12 Jan v.Kessel - Jan Emonds 8-33 Andre v.Bergen - Jaap Heesen 9-32

Frits Koolen - Adrie v.d.Laar 18-21 28-23 Jaap Heesen - Rien Koolen 26-22 Rien Koolen - Cor Vereijken Gerrit v.Reybroek - Martien v.d.Elzen 19-22 Piet v.d.Sanden - Rien Koolen 18-25

A-lijn 1. Dms. Verbakel-Vijge 61,25% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 55,00% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 54,58% 4. Dames Raijmakers-Vissers 54,58% 5. Hr. en Mw.Aalbregt 53,75% B-lijn 1. Dames Ceelen-Delisse 70,31% 2. Hr. en Mw.Verlangen 58,75% 3. Hr. en Mw.v.Schadewijk 54,17% 4. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,17% C-lijn 1. Dames Otten-Bouw 69,90% 2. Dames v.Dalen-Gerrits 63,96% 3. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 62,86% 4. Dames v.Kempen-Rooijakkers60,00% 5. Dames v.Delst-de Graaf 51,98% Donderdag 8 februari beginnen we met de 4e competitie. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

V E S P O

BILJARTCLUB

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen Heren 1 - Gemert 2 16-22 Recreanten 1 - Avios 11-21 Heren 1 - Bakel 13-10 Vespo DS 1 - Aristos DS2 25-16 Programma 17 februari Acritas - Recreanten 2 Boekel, 19.00 u Recreante 1 - Someren Gemert, 19.00 u

Evenementenkalender 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein.


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl.

------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

TE HUUR HALF VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ in buitengebied van Boekel. Gestoffeerd en gemeubileerd. Medio april ‘18

Info: 06-23458110

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------

VAN DER

TE HUUR kantoor-/praktijkruimte, 90m2, voorzien van alle voorzieningen. Op rustige locatie met voldoende parkeerruimte. Inlichtingen 06-20737676.

WIJST LOK B.V.

nieuwbouw • verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERmaTERIaaL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLanKEn tel: 06-22887186 / 06-23064406

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw 0653774800

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt Onze winkel is nog geopend op en 10 en 11 februari. Daarna zijn wij gesloten. In het nieuwe seizoen zien wij u graag terug. BESTELLINGEN APPELSAP , KOECOMPOST en APPELS (zolang de voorraad strekt) Via winkel@hoevedeheivelden.nl of 06-10258916 www.hoevedeheivelden.nl

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggen-

scharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

maken in Boekel doe je bij the ReAD ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht. TOPCARE

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

n agels t u d io w axs alon

•acryl nagels •Gel nagels •manicure behandeling •Gellak •nail-art •Bruidsnagels •Cadeaubon •French pedicure (teennagels) •Energetix magneet-Sieraden •Harsen van alle lichaamsdelen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------TE KOOP GEVRAAGD oude of antieke bromfiets voor woon-werk in de zomer. Tel. 06-81127809. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Voor binnen en buiten

mEUBELS OP maaT & SFEER aCCESSOIRES

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

7, 8, 9 en 10 augustus Joepiedagen 2018 Hallo jongens en meisjes uit Boekel en Venhorst! Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op www.joepiedagen.nl en op www.facebook.com/kindervakantie-

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

week.joepieboekel Dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: http://www.joepiedagen.nl/ . Inschrijven kan vanaf 1 april g/m 1 mei. Let op inschrijven kan alleen nog via de website! Groetjes, Joepie werkgroep

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. 25% KORTING op een SERVICEBEURT voor uw fiets. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.