Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

38e Jaargang - 20 december 2023 Nummer

17

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4600 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.00 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook op www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.

Het volgende weekblad verschijnt Het volgende weekblad verschijnt op op 10 januari 10 januari 2024 2024


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Bovenstehuis 24 achterom, Fam.v.Sleeuwen - Burgt 4, Fam.v.Eert - Burgtstraat 34, Zorgpark Sint Petrus, - De Bosberg 12, Fam.Hoevenaars - De Vlonder Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Donkstraat 27, Fam.Tielemans - Gemertseweg 9a, Tuinmarkthallen, - Goudsbloem 6, Fam.v.Logten - Irenestraat 4, Fam.Fabrie - Lage Schoense 20, Fam.v.Duijnhoven - Rosoliemolen 2a, Familie Bouman/Nootkracht, - Runstraat 13, Electro World Wim v.d.Broek - Rutger van Herpenstraat 35, PeelrandWonen - St. Agathaplein 2, Gemeentehuis - St. Agathaplein 10, rechts van ingang Plus - Vosdeel 5, v,Asseldonk Champignons - Wielewaallaan 1, Architektenburo v.d.Broek Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - Bernhardstraat 11, Sporthal de Burcht - Bernhardstraat 72 entree hal, Boszicht - Bernhardstraat 74, Jeu de Boulevereniging - Kennedystraat 17b, BoekelFit / Fysio Boekel - Kerkstraat 4 en De Vlonder 58, vanBoxtel - St. Janplein 2, Fysiopraktijk Wolbert - Spechtlaan 19, Tandartsenpraktijk Boekel - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Grote Baan 6, Fam. Bloemen - Ringbaan 26, Fam v.Dooren - St. Josephplein 15, Fam.v.Duijnhoven - St. Josephplein 20, Mennehof (HartslagNu code) - De Heikneuter, Sportpark Voskuilen - Statenweg 35, Fam. v.Doorn Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: maaandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B,

Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 Logopediepraktijk MyBodyVox voor Stem- KeelAdem- Zang- Slik- & Spanningsklachten: 06-14066866, contact@mybodyvox.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, dagbestedingdonkzicht@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244586 (24 uur per dag bereikbaar), volkelboekel@pantein.nl Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Kennedystraat 2a. Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op

het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Geheugenhuis Boekel: inloopochtend, iedere eerste vrijdag van de maand, 10.00-12.00 uur in de Bibliotheek, St. Agathaplein 6. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: mw.Knight 0492-323070; mw. v.d.Oord 0492-322394; dhr.v.Zutven 06-43455117; mw.v.d.Horst-06-13755025. Regisseur Armoedebestrijding | Gemeente Boekel: Stephan Tromp, tel. 06-15551086, stephan.tromp@boekel.nl, www.boekel.nl Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma t/m vrij 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S.v.Asselt/Mw H.v.d. Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 06-38701878 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m vrij 09.00-18.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaar: ma t/m do 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur (reparatieverzoeken ma t/m do 08.00-09.00 uur). Bezoek uitsluitend op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492-322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep. Zondag 24 december, Kerstavond: 10.30 u Géén H. Mis!!! 20.00 u Kerstmis. Misdienaars: Kinderen Bamé en vader Mesac. Zang: koor Imémato. Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; overleden familie van Antonius v.d.Burgt en Maria Petronella v.Lankveld; Jan Somers en Toos Somers-Selten; Thijs Beekmans; Mariëlla v.Doren-v.Deijne; Jan en Annie Tielemans-Jonkers en zoon Heintje; Jan en Bertha Emonds-v.d.Vorle en kleindochter Marloes; overleden fam.v.d.LindenCoolen; Adrianus en Hanneke v.HoeijZanders en zoon Ben; fam.SchepersBrouwers en kinderen Rieky en Piet, fam.Bijvelds-v.Mierlo en kinderen Pieter, Cor en Karel, Tonny Bijvelds- Janssen en Rob; Toon Constant en kleindochter Dorien, fam.Constant, fam. v.d.Ven en fam.Wolters; Jo v.Lankveldv.d.Tillaart; Jan en Sjaantje v.Dorenv.d.Leemputten; Wilhelmien v.d.Elzen (vwg. verjaardag). Maandag 25 december, Hoogfeest Geboorte van Jezus: 1e Kerstdag. 10.30 u Misdienaars: Irisa Heinrich en senioracoliet. Zang: mannenkoor Sint Agatha. Marietje v.Boerdonk; Dina in ’t Groen-v.d.Veeken en overleden fam.in ’t Groen; Theodorus Kessels en Maria Kessels-Crijns, zoon Piet en dochter Carine; Piet, Peter en Kaja Smits; Nellie v.Sleeuwen-Leenders. Dinsdag 26 december, 2e Kerstdag: 10.30 u Misdienaar: senioracoliet. Zang: seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Harrie en Bertha Verhoeven; Marinus en Mien v.d.Ven en dochters Annie, Mia en Helga; Jeanne Sanders- Timmers (vwg. verjaardag); Bertus en Drieka Tielemans; Ellie Kroeze-Martens, ouders Kroeze en kinderen Martien, Krijn, Bertus en Lenie. 12.00 u Kindjewiegen in de Sint Agathakerk bij de kerststal binnen!!!! Het Kerstverhaal wordt vertelt voor de kleintjes door Sigrid Verbeek en er worden Kerstliedjes gezongen.

Zondag 31 december, Feest: H. Familie Jezus, Maria en Jozef 10.30 u Misdienaar: senioracoliet. Zang: samenzang. Lenie Verbakel-v.Dommelen; Wilhelmien v.d.Elzen-Kanters (vwg. maandgedachtenis); Nolda v.d.Elzenv.Dommelen; Johan Tielemans, Martina Tielemans-Bouw en overleden familieleden; Jozef en Toos v.Cuijck en Adri v.Alphen; Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk en Netje v.Boerdonk-v.Rooij. Maandag 1 januari 2024, Hoogfeest: H. moeder Gods Maria 10.30 u Misdienaar: senioracoliet. Zang: samenzang. Antoon v.d.Burgt, Anna v.d.Burgt-Tielemans, Piet de zoon en Nico de schoonzoon. Zondag 7 januari, Openbaring des Heren (Driekoningen). 10.30 u Misdienaars: kinderen Bamé. Zang: seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Karel Bijvelds; Marietje v.Boerdonk. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0612695131 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 24 december, Kerstavond Kerstmis: 18.00 u Viering van Woord en Communie, m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Jan en Bertha de MolAlthuizen; Pastoor v.Velthoven; Dien Janssen-Selten (vwg. sterfdag), Bert Janssen, André Bijvelds en zoon Wiljan, Albert v.Roosmalen en Jeroen Janssen; Frans en Corrie Rovers, Peter en Danique Rovers, Driek en Dina v.d.Elzen; Wim en Riek v.d.Wetering-Smits en zoon Tinus. Maandag 25 december, Hoogfeest: Geboorte van Jezus, 1e Kerstdag: 09.00 u H.Mis met samenzang. Hanneke Kanters (vwg. haar verjaardag), haar man Toon en overleden familieleden; Piet Peters en zoon Frans; Rien Kanters, zijn ouders Jan en Fien en broer John. Eerstvolgende viering zondag 21 januari 09.00 uur. MISINTENTIES KUNNEN ALTIJD TOT VOOR DE BETREFFENDE VIERING WORDEN AANGELEVERD (IN DE SACRISTIE). DEZE WORDEN DAN NOG AFGELEZEN!!!

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan 31 te Elsendorp. website: www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur. U bent van harte welkom in de kerkdienst met koffie na afloop. De vieringen zijn ook online live of terug te beluisteren op kerkdienstgemist.nl. Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen dan kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde M: 06-53890634 of scribaat@pkn-gemertboekel.nl Zondag 24 december: 4e Adventszondag. ’s Morgens geen dienst. Kerstavonddienst om 19.00 uur (met chocomel na afloop) Voorganger: ds.Margriet Gosker Maandag 25 december: 1e Kerstdag. Kerstgezinsviering met als thema: welkom in de stal! Dienst verzorgd door de gezinsdienstcommissie. Zondag 31 december: Oudejaarsdag ’s Morgens geen dienst. Oudejaarsmiddagdienst om 16:00 uur (met koffie en oliebollen na afloop) Voorganger: ds. Pim Verschoor.

KBO Boekel KOM BIJ ONS De KBO kan terugkijken op een geslaagde kerstviering op donderdag 14 december. Ruim 150 leden schoven aan, nadat meer dan 100 mensen de eucharistieviering in de parochiekerk, o.l.v. pastor John vande Laar, bijwoonden. Zowel tijdens de mis als tijdens de viering in Boszicht verzorgde het seniorenkoor de Blijde Herfstklanken o.l.v. Henk van Thiel de gezangen. In Boszicht werden de traditionele kerstliederen flink meegezongen. De kerstbrunch bestond uit 4 gangen: koffie met kerstbrood, daarna de pastei met champignonragout , de belegde broodjes met een fruitspies na. Met een drankje en knabbeltjes toe. Na afloop werd er door velen gezegd dat het een gezellige, lekkere en sfeervolle kerstviering was.


Als het leven niet meer gaat zoals je hoopt, als veel je wordt ontnomen. Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt, als het leven niet meer jouw leven is. Dan komt de tijd dat het einde goed is.

Hij gaf ons een leven lang liefde, zorgzaamheid en geborgenheid. Wij zijn intens verdrietig dat we hem moeten laten gaan, maar ook dankbaar voor alle mooie momenten die we met hem mochten delen. Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap, trotse opa en oudopa

Koos Hoogeveen * Wanroij, 12 juni 1938

† Venhorst, 15 december 2023

echtgenoot van

Mariet Hoogeveen-Josephs Theo en Marian Tim en Gabriela, Luna Niels en Mirna Mark Denise

Angela en Bart Rob Michelle Bas en Bibi

Ringbaan 23, 5428 GP Venhorst De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 21 december om 10.30 uur in de St. Jozefkerk, St. Josephplein 18 te Venhorst, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats Venhorst.

Zaterdag 16 december bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van onze oud-voorzitter en erelid van onze vereniging

Hein van den Elzen Al 65 jaar is Hein lid van onze vereniging. In deze periode heeft Hein diverse functies bekleed binnen de club. In zijn actieve voetbalcarrière speelde Hein enkele jaren in het eerste elftal. In 1973 startte Hein zijn bestuursperiode als voorzitter van de jeugdafdeling. Vanaf 1986 was Hein gedurende een periode van maar liefst 20 jaar vervolgens voorzitter van Boekel Sport. Hein was een integer en zeer betrouwbaar bestuurder. Bij het afscheid als voorzitter in 2006 is Hein benoemd tot erelid van onze vereniging. Na deze periode bleef Hein zich inzetten voor de vereniging als scheidsrechter. Ook maakte Hein wekelijks de wedstrijdverslagen van het eerste elftal waardoor hij nagenoeg bij alle wedstrijden van het eerste elftal aanwezig was. Als Hein op het sportpark aanwezig was kon iedereen Hein herkennen aan zijn geel-zwart gebreide sjaal. Wij zijn met z’n allen diep geschokt en verliezen in Hein een persoon die met hart en ziel betrokken was bij Boekel Sport. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies. Bestuur en leden voetbalvereniging Boekel Sport

Lieve pap, schoonvader en opa, wat zijn wij trots op jou! Tot het laatste moment was je samen met ons mam positief en heb je ons gedragen en kracht gegeven.

Piet Wijers • Boekel, 1 november 1944

† Boekel, 9 december 2023 echtgenoot van

Annie Wijers – Kanters vader, schoonvader en opa van

Voor een liefdevol verzorgd afscheid. Eén vertrouwd gezicht, alle tijd en aandacht voor een afscheid dat bij je past.

Hanneke en Edwin Stan en Fleur Annekee en Jeff Fenne en Vince Lotte en Roel Juul Lianne en Erik Jop Marit Lonne en Stan Macho D De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden. Dank u wel voor alle blijken van steun en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van Piet. Helfrichstraat 7, 5427 SB Boekel

06 - 49 650 659 (dag en nacht) www.mariskavanvliet.nl


Algemeen BOND VAN OUDEREN OPHALEN OUD PAPIER (route 1) Op de dinsdagen 02 jan, 30 jan, 27 feb, 26 mrt, 23 apr, 21 mei, 18 jun, 16 jul, 13 aug, 10 sep, 08 okt, 05 nov, 03 dec wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Molenstraat en Volkelseweg tot restaurant Asteria. OPHALEN OUD PAPIER (route 2) Op de dinsdagen 09 jan, 06 feb, 05 mrt, 02 apr, 30 apr, 28 mei, 25 jun, 23 jul, 20 aug, 17 sep, 15 okt, 12 nov, 10 dec wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg, Helfrichstraat en Huize Padua (Daniel de Brouwerstraat, Bezuidenhout, Putakker, de Logt, Kluisstraat, Heiderik) en kern Venhorst.

OPHALEN OUD PAPIER (route 3) Op de dinsdagen 16 jan, 13 feb, 12 mrt, 09 apr, 07 mei, 04 jun, 02 jul, 30 jul, 27 aug, 24 sep, 22 okt, 19 nov, 17 dec wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat Bedrijventerrein, St.Janplein, Kerkstraat-Noord, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcentrum St Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. OPHALEN OUD PAPIER (route 4) Op de dinsdagen 23 jan, 20 feb, 19 mrt, 16 apr, 14 mei, 11 jun, 09 jul, 06 aug, 03 sep, 01 okt, 29 okt, 26 nov, 24 dec wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg.Schafratstraat, Prof.vd Veldenstraat, Burg.Ottowstraat, Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, Wijk de Run (Klein Rondeel-Heesterbosch),

‘Voor een afscheid met liefde en aandacht’

Molenstraat 32a, 5411 EG Zeeland info@vanlokvenuitvaartzorg.nl www.vanlokvenuitvaartzorg.nl

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar T. 0486 - 45 23 93

Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Locatie Waterval en Zanddeweg Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.0012.00 uur terecht op locatie Zanddelweg. Dank namens KBO-Boekel en KBO Venhorst Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

JEUGD HOBBY CLUB Leistenen actie van de Jeugdhobbyclub. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen over de leistenen. Volgens velen een typisch Boekels plaatje op een echte Boekelse leisteen. Er is nog een beperkt aantal te koop, de kosten bedragen € 25,= per stuk en kunnen besteld worden door een mailtje te sturen naar hobbyclub.boekel@gmail.com. Op is op! Namens al onze vrijwilligers wensen wij u fijne feestdagen en een goed en creatief 2024! Op woensdag 10 januari 2024 starten we weer met de hobbyclub activiteiten. Bestuur en vrijwilligers Jeugdhobbyclub


GEMEENTE BOEKEL

Gemeente Boekel

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur

Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2024! College van burgemeester en wethouders gemeente Boekel

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de ge-meente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0492 - 32 68 00 voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) Storing drukriolering: 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) Info afvalinzameling: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl De digitale afvalkalender is nu te vinden op gemeentelijke website: https://www.boekel.nl/inwoners-en-ondernemers/afval-en-milieu/afvalkalender (milieu / geur) overlast van bedrijven: 0492 - 32 68 00 www.milieuklachtencentrale.nl: 073 - 681 28 21 Calamiteiten openbare werken: 06 - 531 392 97

UITNODIGING NIEUWJAARSBIJEENKOMST 7 januari 2024 Graag nodigen we u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Boekel op zondag 7 januari 2024 van 13.00 tot 15.00 in Nia Domo te Boekel. We luiden graag met u het nieuwe jaar in. Samen heffen we het glas op weer een mooi jaar voor de gemeente Boekel en haar inwoners. Hopelijk tot ziens op 7 januari. College van burgemeester en wethouders gemeente Boekel

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS IN DECEMBER Het gemeentehuis is gesloten op: Eerste en Tweede Kerstdag Wij zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar. Van 27 t/m 29 december zijn wij geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur. Na de middag zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig 2024 Dinsdag 2 januari 2024 vanaf 10.30 uur zijn wij weer volledig bereikbaar.


Gemeente Boekel BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 5 december is o.a. aan de orde geweest: OPDRACHT VERKEERSSTUDIE OOST WEST VERBINDING N.a.v. de vastgestelde GVVP zal de oost-west verbinding onderzocht worden door verkeerskundig bureau Kragten bv, waarbij Goudappel de verkeersmodellen zal opstellen.

GEZAMENLIJKE AANBESTEDING PUBLIEKE LAADINFRASTRUCTUUR Er rijden steeds meer elektrische auto's. Dat is goed, het draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen. Om ervoor te zorgen dat deze ook gemakkelijk op kunnen laden gaan we verder met het aanleggen van laadpalen in de openbare ruimte.

BESLUIT OP BEZWAAR TEGEN BESLUIT INZAKE OMGEVINGSVERGUNNING MASTEN VOOR CAMERA EN LICHT ZANDHOEKSE LOOP 9 Het college heeft een bezwaar inzake een omgevingsvergunning ongegrond verklaard. Het besluit blijft in stand.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!

PACHTBELEID 2024 Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Pachtbeleid gemeente Boekel 2024, waarbij nieuwe pachtgronden worden gepubliceerd en nieuwe pachten wordt getoetst aan prijs, duurzaamheid en afstand tot het pachtperceel.

ONTWERP WIJZIGINGSVOORSTEL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is gewijzigd en noopt tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De wetswijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden worden daartoe versterkt. Het college heeft ingestemd met het ontwerp wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord, dient geen zienswijzen in en stelt de raad middel een memo op de hoogte.

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG 2024 Het College heeft de beleidsregels ‘Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2024’ vastgesteld. Deze beleidsregels gaan onder andere over de doelgroep die in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming van de kosten kinderopvang als er geen andere vergoeding is. Daarnaast staan er regels in wanneer een tegemoetkoming op grond van een Sociaal medische indicatie (SMI) mogelijk is. Gemeente Meierijstad geeft uitvoering aan deze beleidsregels voor de gemeente Boekel.

DIAMANTEN BRUIDSPAAR Op 26 november jl. vierden de heer en mevrouw Van Grinsven-van den Boogaard hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Caroline van den Elsen bracht het diamanten bruidspaar een bezoek om hen te feliciteren namens het college van burgemeester en wethouders.


GEMEENTE BOEKEL

Gemeente Boekel

PUBLICATIE VAN VOORGENOMEN PLANNEN De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Bergstraat 54, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 369 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Bergstraat 56, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 369 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Bergstraat 58, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 369 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Bergstraat 60, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 369 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik

geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan De Vlonder 58, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie I, nummer 3344 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Erpseweg 11a, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummer 2063 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Erpseweg 11c, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummer 2063 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het in gebruik geven van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Erpseweg 11d, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummer 2063 (ged.). Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is

de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor het in gebruik geven in aanmerking komt. De gemeente Boekel maakt hierbij het voornemen bekend tot het verkopen van een strook gemeentegrond, gelegen grenzend aan Laagveld 50, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 1543 (ged.) te verkopen. Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. Voor het bovenstaande geldt dat de criteria is dat er maar één grondeigenaar van de nabijgelegen woning de enige partij is, die in aanmerking komt voor dit object, aangezien het direct aansluit bij zijn eigendomsperceel. Mocht er desondanks een andere gegadigde bezwaren hebben tegen de voorgenomen plannen, dan dient deze gegadigde uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (uiterlijk 8 januari 2024) een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank OostBrabant. Indien u deze termijn ongebruikt laat verstrijken, vervalt uw recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen plannen als omschreven in deze publicatie. De gemeente is dan vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop/het in gebruik geven van de grond en het verhuren van deze panden. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).


Gemeente Boekel TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de nieuwjaarsprong door De Vlammers tijdens de jaarwisseling te Boekel. In verband hiermee wordt op 31 december 2023 van 13:00 uur tot 17:00 uur en op 01 januari 2024 van 00:00 uur tot 02:00 uur de Kennedystraat, vanaf het Sint Agathaplein tot en met Van der Horststraat, in Boekel afgesloten voor verkeer. Tevens geldt er een parkeerverbod op 31 december 2023 vanaf 12:00 uur tot en met 1 januari 2024 02:00 uur in de parkeervakken aan de Kennedystraat en op het parkeerterrein achter de Plus. Boekel, Burgemeester en wethouders van Boekel

VUURWERKVERBOD OMGEVING KENNEDYSTRAAT Tijdens de jaarwisseling 2023-2024 vindt waarschijnlijk de Nieuwjaarssprong van de Vlammers plaats. Om dit evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2023 het Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zone Boekel 20232024 vastgesteld. Dit houdt in dat het tussen 31 december 2023 23.30 uur en 1 januari 2024 01.00 uur verboden is om vuurwerk af te steken in de omgeving van het parcours. Het gaat om een gedeelte van de Kennedystraat, de parkeerplaatsen voor en achter de Plus en een gedeelte van het park bij De Raadstraat. Het besluit is bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl, waar u een plattegrond van het aangewezen gebied kunt vinden en wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit. Ook op de website www.boekel.nl kunt u de plattegrond vinden. Indien u niet in de gelegenheid bent om de besluiten digitaal in te zien en u wilt deze graag inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.

NIEUWE LOCATIE MINI MILIEUSTRAAT: ZANDHOEKSE LOOP TE BOEKEL Vanaf 6 januari 2024 kunt u uw grof afval brengen naar de nieuwe locatie aan de Zandhoekse Loop in Boekel (inrit tegenover Zandhoekse Loop 7). De huidige mini milieustraat aan de Vlonder 110 is daarmee vanaf januari 2024 gesloten. U kunt daar dan niet meer terecht. De nieuwe mini milieustraat biedt meer ruimte en is praktischer ingericht. De verwachting is dan ook dat de wachttijden op de mini milieustraat korter zijn en dat verkeersopstoppingen op de openbare weg nagenoeg verleden tijd zijn. Openingstijden: Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Adres: Inrit tegenover Zandhoekse Loop 9 te Boekel Meer informatie: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/milieustraten

LUIER- EN TEXTIEL INZAMELCONTAINERS: ZANDHOEKSE LOOP TE BOEKEL Vanaf 10 januari 2024 worden de inzamelcontainers voor textiel en luiers uit Boekel verplaatst naar de nieuwe locatie aan de Zandhoekse Loop in Boekel. De containers zijn alle dagen bereikbaar vanaf de openbare weg. Er is cameratoezicht aanwezig om afvaldumpingen tegen te gaan. De inzamelcontainers staan vanaf deze datum niet meer aan de Raadstraat, de Parkweg en de Waterval (sportpark) in Boekel. De containers in Venhorst blijven op de huidige locaties staan.


GEMEENTE BOEKEL

Gemeente Boekel

PUBLICATIE AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS BOEKEL 2024 EN WIJZIGINGSBESLUIT MANDAATREGELING 2020 Op 12 december 2023 hebben de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en een wijzigingsbesluit van de Mandaatregeling 2020 vastgesteld vanwege de inwerkingtreding van Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen. Deze zijn bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Indien u niet in de gelegenheid bent om de besluiten digitaal in te zien en u wilt deze graag inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERP EXPLOITATIEPLAN ‘BEDRIJVENTERREIN LAGE RAAM’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 12 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Lage Raam’ alsmede het ontwerp exploitatieplan ‘Bedrijventerrein Lage Raam’ in officiële procedure te brengen. Tevens is besloten dat bij het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Lage Raam’ vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan alsmede het ontwerp exploitatieplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Lage Raam’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKbtlageraam-ON01). Omschrijving bestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in

de realisatie van circa 6 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein gelegen nabij de Randweg.

via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Met een exploitatieplan worden grondexploitatiekosten verhaald op ontwikkelende partijen in het plangebied. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor gemeenten op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht wanneer onder andere het verhalen van dergelijke kosten niet is verzekerd.

Boekel, 19 december 2023

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening Het ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen: • overige zone - in verordening ruimte te verwijderen gemengd landelijk gebied; • overige zone - in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied.

Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 12 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom fase 2’ in officiële procedure te brengen. Tevens is besloten dat bij het bestemmingsplan ‘Schutboom fase 2’ vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom fase 2’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKschutboom2ON01).

Zienswijzen Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van de ontwerpplannen. U dient bij uw zienswijze duidelijk aan te geven tegen welk ontwerpplan uw zienswijze zich richt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.G.M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘SCHUTBOOM FASE 2’

Omschrijving bestemmingsplan Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 150 woningen (inclusief twee bestaande woningen), waarvan een deel Ruimte voor Ruimte woningen. De ontwikkeling sluit aan op de eerste fase


Gemeente Boekel van woningbouwplan Schutboom en vormt tevens de afronding van nieuwbouwwijk Schutboom. Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Grenswijzing Interim Omgevingsverordening Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen: • overige zone - in verordening ruimte te verwijderen gemengd landelijk gebied; • overige zone - in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied. Zienswijzen Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.G.M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 19 december 2023

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DE BIEZEN, VENHORST’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 12 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Biezen, Venhorst’ in officiële procedure te brengen. Tevens is besloten dat bij het bestemmingsplan ‘De Biezen, Venhorst’ vanwege het ontbreken van belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Biezen, Venhorst’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHVENdebiezen1ON01). Omschrijving bestemmingsplan Het bestemmingsplan betreft een eerste fase van woningbouwplan De Biezen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 45 woningen. Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Grenswijzing Interim Omgevingsverordening Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten

van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen: • overige zone - in verordening ruimte te verwijderen gemengd landelijk gebied; • overige zone - in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied. Zienswijzen Vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.G.M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 19 december 2023


GEMEENTE BOEKEL

Gemeente Boekel

GETEKENDE PRESTATIEAFSPRAKEN VOOR HET JAAR 2024 MET PEELRANDWONEN EN DE HUURDERSRAAD ONDER DE PANNEN Jaarlijks worden prestatieafspraken gemaakt tussen de Huurdersraad Onder de Pannen, de gemeente Boekel en PeelrandWonen om wonen onder goede omstandigheden voor de sociale doelgroep mogelijk te maken. De gemeente Boekel heeft op 13 december 2023 de prestatieafspraken voor 2024 samen met de Huurdersraad Onder de Pannen en PeelrandWonen ondertekend. Het komende jaar trekken partijen gezamenlijk op bij het realiseren van meer sociale huurwoningen, het investeren in

een duurzame woningvoorraad, het realiseren van wonen met zorg en het investeren in leefbaarheid. Door het Woonwensenonderzoek en de Woonvisie worden de ambities voor onder andere het realiseren van meer sociale huurwoningen in 2024 nog concreter. “De constructieve samenwerking tussen de gemeente, PeelrandWonen en de Huurdersraad heeft bijgedragen aan een goede set afspraken voor 2024”, aldus wethouder Ben Brands.

“We hebben samen hard gewerkt aan deze afspraken. Ook volgend jaar gaan we weer ons uiterste best doen voor de sociale huursector in de gemeente Boekel.”, aldus directeur-bestuurder Karin Priem van PeelrandWonen. “Door middel van deze afspraken worden de belangen van de huurders van PeelrandWonen gewaarborgd. Daar zijn wij blij mee.”, aldus voorzitter Ton Constant van Huurdersraad Onder de Pannen.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: - Sleutel met zwarte bovenkant - ING bankpas Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis worden afgegeven en gemeld. Dit kan ook telefonisch of via de website www.boekel.nl . Bij vermissing van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, kunt u aangifte doen op onze website www.boekel.nl met uw Digid.

REISDOCUMENTEN PIEK Heeft u een paspoort of identiteitskaart die binnenkort verloopt? Maak dan tijdig een afspraak via onze website www.boekel.nl/afspraak.

RIJBEWIJS ONLINE VERLENGEN In de gemeente Boekel is het mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis. In plaats van twee bezoeken is dan één bezoek aan het gemeentehuis voldoende. Alleen maar om het rijbewijs op te halen en dat kan zonder afspraak tijdens onze ope-

ningstijden. De gemeente Boekel kan u zo nog beter van dienst zijn. U kiest zelf een moment dat u uitkomt voor het invullen van de aanvraag. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen bij de gemeente. Een aanvraag bij de balie duurt langer (5 werkdagen).

Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij het uitbreiden van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.


Gemeente Boekel Iedereen doet mee en telt mee!

ONS welzijn E info@ons-welzijn.nl T 088 374 25 25 www.ons-welzijn.nl

Inspiratieworkshop “Groei in zelfvertrouwen”

Voor alle ouders/verzorgers van kinderen tot 18 jaar uit Boekel en Venhorst

INFORMATIE Datum: Locatie: Tijd:

Woensdagochtend 28 februari en 13 maart 2024 Dorpsteam Boekel, Kennedystraat 2A in Boekel (naast Nia Domo) 10:00 tot 11:30 uur

Aanmelden via mail: info@dorpsteamboekel.nl of telefoonnummer: 0492-328383 -> Heeft jouw kind een negatief zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen? -> Ervaar je dit ook bij jezelf? -> Wil jij weten wat jij daar als ouder in kan betekenen? Dan is deze workshop wat voor jou! Want…wist jij dat je als ouder een spiegel bent voor je kind? Durf je daarbij ook naar jezelf te kijken? Naast het delen van informatie gaan we ook aan de slag met lichaamsgerichte oefeningen en visualisaties. Daarnaast delen we informatie met jullie over zelfstandig worden, grenzen aangeven en een positief zelfbeeld. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshops. Het is van belang dat je er beide workshops bij kunt zijn.Algemeen De allerbeste wensen en tot gauw. Als eerste willen wij u vast hele fijne feestdagen toewensen en een voorspoedig 2024. Wij hopen u volgend jaar ook weer als

bezoeker in ons Repair Café. Samen op weg naar een duurzamer 2024. In verband met de feesdagen zijn wij op 2 januari gesloten. U bent weer van harte welkom vanaf woensdag 17 januari van 18.00 tot 20.00

SCOUTING BOEKEL Het scoutingseizoen is alweer enkele maanden bezig. De afgelopen maand hebben bij alle groepen, ofwel speltakken, de installaties plaatsgevonden. Ieder seizoen worden de nieuwe jeugdleden en nieuwe leiding van een speltak geïnstalleerd. De installatie bestaat bij alle groepen uit een scouting activiteit en een officieel gedeelte. Bij het officiële gedeelte draagt iedereen zijn scouting outfit, zegt de wet en belofte op die hoort bij de betreffende speltak en krijgt het speltak insigne opgespeld. Met de wet en belofte geven we aan dat we samen een gezellig opkomst hebben en afhankelijk van de leeftijd is er ook een stukje in opgenomen over eerlijkheid, waardering hebben voor de natuur en behulpzaam zijn. Bij de young scouts worden ieder jaar zelfs alle jeugdleden geïnstalleerd, omdat dit binnen Scouting Boekel een unieke groep is alleen voor kinderen uit uit groep 7. Naast de installaties hebben de oudere jeugdleden inmiddels ook een gezellig week-

in de aula van verenigingsgebouw St-Jan; St.-Janplein 20 in Boekel. Via Weekblad Boekel Venhorst, InBoekel en onze facebookpagina Repair Café Boekel, zullen wij maandelijks de data aangeven. Voor vragen en informatie kunt u ook terecht op repaircafeboekel@gmail.com. Kijk ook eens op www.repaircafe.org Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en zijn materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met deze deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Uw kleine vergoeding van 5 euro komt ten goede van de aanschaf van soms specifiek gereedschap en reparatiematerialen. U bent dan, weer, van harte welkom. Vrijwilligers Repair Café Boekel

end gehad. Het is dan een gezellige bedoeling in de blokhut. Op zaterdag draaien de bevers (jongens en meisjes uit groep 1 t/m 3) en welpen (jongens en meisjes uit groep 4 t/m 6), terwijl dan ook onze oudere jeugdleden in en om de blokhut zijn voor hun weekend. De gidsen (meiden van 11 t/m 14 jaar) en de explorers (jongens en

Kerstweekend Verkenners

Levende Kerststal Venhorst In de schaapskooi van Peellandschapspark Voskuilenheuvel verblijven op dinsdag 26 december een "Jozef, Maria en kindje Jezus". Herders begeleiden de bezoekers van de ingang aan de Schepersdijk naar de schaapskooi. Het pad is pittoresk verlicht met brandende kaarsjes. U kunt genieten van sfeervolle muziek, een drankje en diverse optredens. Ook verkopen we nog wat vleermuizenkasten en Voskuilenfakkels. Met een vrijwillige bijdrage van de bezoekers en subsidie van de gemeente Boekel hopen we de onkosten te bestrijden. Helaas is bij ons alleen contant betalen mogelijk.

meiden 14 t/m 17 jaar) sliepen in hetzelfde weekend in de blokhut en hebben naast eigen activiteiten ook een aantal activiteiten samen gedaan. En afgelopen weekend hadden de verkenners (jongens van 11 t/m 14 jaar) hun jaarlijkse kerstweekend, waarbij ze met een zakmes een mooie creatie van suikerbieten hebben gemaakt.


DRU YOGA BIJ DE INNERLIJKE WERELD IN BOEKEL

Assertiviteitstraining Vrijwel iedereen kent de uitdrukking: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Wij weten dat de verbetering vooral in jezelf mag beginnen, zodat je innerlijk wereld verbetert. Hierdoor zet je voor jezelf iets in gang en gaan de mensen en de wereld om je heen, mee in die beweging. Zie het als een steen die je in het water gooit en kringen geeft.

Kom genieten van een heerlijke Dru Yoga les bij Studio De Innerlijke Wereld in Boekel. Dru Yoga brengt je direct in de stilte van je hart. Docente Jeamène van Sinten heeft ruim 23 jaar ervaring. Het thema op dinsdag 9 januari van 9.00 tot 10.30 uur is Adem. De adem verbindt je met je innerlijke zelf en dat is een verrijking in je leven. Jeamène brengt je in het hier-en-nu en je zorgen lossen op. Deze les is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Voorlopig iedere tweede dinsdag van de maand. Kosten zijn 15 euro per les (1 keer per maand).

Voor wie: Er zijn cursussen voor volwassenen, jongeren en kinderen (vanaf 8 jaar).

Meer info: j.vansinten@hotmail.com of 06 27 39 82 89. Aanmelden kan via: https://itsall-aboutbymaud.nl/extra-bijeenkomsten/

Hoe: We geven inzicht in jezelf middels stukjes theorie, bewustwordingsoefeningen in de praktijk, vragen en/ of korte discussies. Dit gebeurt in kleine groepjes van maximaal acht mensen, waardoor we een veilige omgeving kunnen creëren. Voor ons betekent dit dat er geen goed of fout is en dat iedereen mag zijn zoals hij/ zij is. Onze ervaring is dat een kleine groep eerder een vertrouwensband heeft waardoor het contact onderling ook makkelijker verloopt. De cursus wordt door ons op maat geschreven en waar nodig aangepast aan de groep. Wanneer: Om het jaar goed te beginnen starten we in januari met een cursusreeks voor volwassenen. Deze zal plaatsvinden op zes maandagavonden van 19.30-21.30 uur, te weten: • 22 januari; • 29 januari; • 19 februari; • 4 maart; • 18 maart; • 8 april. Waar: In Boekel, bij Holistisch Centrum Jota, Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel. Kosten: De totale cursus kost 280 euro; contante betaling is mogelijk. Cursisten krijgen het lesmateriaal, koffie/ thee en een versnapering. Wil je volgend jaar ook goed beginnen? Stuur voor 8 januari 2024 een mail om aan te melden naar joze@holistischcentrumjota.nl of hanneke@holistischcentrumjota.nl.

De DOP wenst alle inwoners fijne feestdagen en een goed 2024!


Algemeen

POLITIEKE PEELRANDBREUK IN GEMEENTERAAD VAN BOEKEL ZICHTBAAR Met een meest bijzondere raadsvergadering werd in Boekel het politieke jaar afgesloten. Een aantal “gevoelige” voorstellen moesten worden besloten, ditmaal in De Horst te Venhorst, omdat de raadszaal deze maand een verbouwing ondergaat. Vanaf het nieuwe jaar kan elke burger thuis de raadsvergadering “live” meemaken. Jammer dat dit deze keer nog niet kon, want dan had iedereen getuige kunnen zijn van o.a. het “circus” rondom de bouw van 2 beoogde RvR-kavels in de Molenwijk. Het was warempel DOP-wethouder Ted van der Loo, die dit initiatief in 2018 promootte bij de toenmalige initiatiefnemer. Het toenmalige college van coalitie DOP/GBV gaf het sein op groen met een voldragen principeakkoord. In de loop van de jaren werd dit plan verder uitgewerkt en met vallen en opstaan steeds aangepast aan nieuwe regelgeving en ingebrachte zienswijzen. VEEL ONNODIGE VRAGEN. Nu na 5 jaar wilde de nieuwe DOP-wethouder, deze klus volgens de geldende spelregels tot een goed einde brengen. De wijze waarop het volwaardig doorlopen bouwplan, zo voor uur-U, door de coalitiepartijen DOP en GBV werd weggestemd, vindt het CDA een blamage voor gemeente Boekel. De motivering dat (voortaan) bij nieuwbouw in het buitengebied, op voorhand gekozen wordt voor behoud van groen en maagdelijke grond vinden wij niet reëel en plaatst onneembare blokkades voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Wat rest is teleurstelling en gerede twijfel over een betrouwbare lokale overheid, en ditmaal niet veroorzaakt door ambtelijke molens, maar door de politieke scoringsdrift van “twee-handen-op-een-buik-partijen”. AANGEPASSING NIEUWE GEURREGELS MIST EVENWICHT TUSSEN NUT EN NOODZAAK. Het CDA onderschrijft de doelstelling ten volste, dat we in gemeente Boekel voor alle inwoners streven naar een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Dat dit niet op alle plekken in Boekel geborgd is, weten we. We kennen allemaal de situatie op o.a. de Elzen en daar is afgelopen jaren, samen met burgers en ondernemers volop aan gewerkt. Inmiddels geldt ook nieuwe provinciale en landelijke regelgeving omtrent

staleisen en emissiebeperkingen om de kwaliteit van lucht en water te verbeteren. Die regels gelden dus ook voor al onze agrarische ondernemers in gemeente Boekel. Dat proces zal zeker worden voortgezet. DE NIEUWE GEURVISIE EN GEURVERORDENING die ons werden voorgelegd, bleken feitelijk geen baanbrekende vernieuwingen. De indeling van de geurgebieden en de regels t.a.v. geur-voorgrond en -achtergrondbelasting zijn verder verfijnd, maar zijn geen baanbekende aanpassingen, zoals DOP/GBV ons graag doen geloven. Het roept bij burgers tevens heel veel vragen op. Aan alles proef je dat het college moest

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Het einde van 2023 is in zicht. We willen alle inwoners van Boekel dan ook hartelijk danken voor hun aanwezigheid tijdens de verschillende activiteiten van C.S. de Knollekes tijdens de afgelopen carnaval. Maar ook voor het stemmen op ons tijdens de ClubKasCampagne van de Rabobank. Bedankt voor jullie gezelligheid tijdens de Hollandse Avond medio november en voor het kopen van een kerstboom begin december. Hartelijk dank en leuk om deze waardering van jullie te krijgen. De Knöllekes kijken in ieder geval met heel veel tevredenheid op 2023 terug. Wij wensen iedereen een geweldige kerstperiode en een fantastisch 2024 toe! We beginnen 2024 met een grote knal op 06-01-2024 met het Prinsenbal: Tijd om afscheid te nemen van de jeugdraad van de Knollekes met hun Jeugdprinses Juul en Jeugdvorst Jort. Daarna worden de nieuwe jeugdprins(es), jeugdvorst(in) en jeugdraad bekend gemaakt en wordt het eerste feestje door de jeugd ingezet. Daarna nemen we afscheid van Prins Tim d’n Urste, Persoonlijk Adjudant Niek en de prinsessen Nicole en Marelke. Vanaf hier alvast dank voor het ontzettende skonne jaar wat we samen gehad hebben. En dan is het moment daar, dat de nieuwe hoogheden bekend worden gemaakt. Zorg dat je er bij bent! Weten jullie al wie het wordt? Zo niet, wellicht tijdens de kerst even goed nadenken over de volgende tips: 1. Wederom ervaren rotten 2. Stevig in het zadel 3. Ze houden van uiteten gaan 4. Hij is niet d’n Urste

balanceren tussen het ontbreken van de nut en noodzaak van aanpassing huidige regels en de vurige wens en ambitie van deze twee coalitiepartijen, om desondanks, toch de norm aan te passen. Er moest rekening gehouden worden met belangen op andere beleidsterreinen zoals woningbouw, economie en infra. Deze juridische ombouw met de daarbij horende dure ambtelijke inzet was volgens het CDA dan ook niet nodig geweest. Punten als mestbewerking, stilzitters en 50% regeling zijn niet uitgewerkt. Het CDA vindt dit een gemist kans want daardoor is dit raadsvoorstel niet volledig. Fractie CDA Boekel-Venhorst

5. Hij staat graag op ’t veld 6. Het veld zorgt voor geld 7. De gevoelige snaar is weit te zuuken 8. Varkensstaartje 9. Ze hakken er flink op los 10. Drie in/bij vier 11. Ze gaan voor jong en oud 12. Hij spreekt meerdere talen

20-01-2024 Kaartverkoop Pronkzittingen: Start van de kaartverkoop voor de pronkzittingen bij Nia Domo. De speeldata zijn 25, 26 en 27 januari en 2 en 3 februari. Daarnaast gaan we in de middag naar St-Petrus om de mensen aldaar een gezellige middag te bezorgen. 21-01-2024 Prinsenreceptie: Tijd om de felicitaties aan de nieuwe prinselijke hoogheden over te brengen, dus zowel voor de jeugdprins(es), jeugdvorst(in) als de jeugdraad als voor de Prins & Adjudant. Place to be is uiteraard Nia Domo.


Verse champignons te koop! Voor de feestdagen houden wij weer onze jaarlijkse binnenverkoop met o.a. verse (kastanje)/gevulde champignons, diverse soorten paddenstoelen, eieren en appels!

zaterdag 23 december van 8:00 – 15:00 zondag 24 december van 9:00 – 14:00

Bestellen is ook mogelijk door te bellen of appen naar één van onderstaande nummers:

LET OP: GEVULDE CHAMPIGNONS ALLEEN OP BESTELLING, EN ALLEEN AF TE HALEN OP ZONDAG!!! - 06- 38031375 - 06- 37376601

Mutshoek 2A Boekel


Algemeen

DOP kiest voor het buitengebied en naleven regels De gemeenteraad heeft afgelopen week een plan weggestemd om in het buitengebied twee nieuwe woningen te bouwen (plan Molenwijk). De DOP wil het buitengebied behouden. Daar passen twee nieuwe woningen op onbebouwde grond niet bij. De DOP is een groot voorstander van woningbouw, net als iedere andere partij. Daarom worden in de gemeente Boekel, in de woonkernen en aan de rand van de woonkernen, honderden woningen gebouwd. Voor het buitengebied denken wij daar anders over. Ons buitengebied is kwetsbaar. Wij krijgen veel signalen, zowel van burgers en agrariërs, dat men zich zorgen maakt over de toename van nieuwe woningen in het buitengebied. Het buitengebied is een plek om te verblijven, te recreëren en van te genieten. Daarbij past het niet om zomaar een particulier belang te dienen. De DOP streeft gemeenschappelijke belangen na.

Daar komt bij dat de gemeenteraad regels heeft opgesteld voor nieuwe woningen in het buitengebied. Waar zijn woningen denkbaar? En waar wil je vooral het open karakter van het buitengebied behouden? Deze regels zijn lange tijd niet nageleefd. Het plan op de Molenwijk is daar een voorbeeld van. Reden voor de DOP om de rug recht te houden, vóór het belang van onze gemeenschap. Iedere initiatiefnemer weet dat de gemeenteraad hierover oordeelt, zeker als er al veel signalen uitgegaan zijn dat verschillende fracties erg kritisch zijn op de ontwikkelingen. Sommige partijen zijn het niet met ons eens. Dat mag. Zij vinden dat we zo geen betrouwbare overheid zijn, omdat het (vorige) college van burgemeester en wethouders hiermee wel akkoord was. Wij vinden dat een betrouwbare overheid begint bij het naleven van de eigen regels. Dat is de enige manier om vertrouwen te winnen en te behouden. De DOP staat pal voor het bouwen van woningen, maar niet in het buitengebied. Er wordt niets op slot gezet, maar we zijn en blijven kritisch. We zijn blij dat we daar veel steun voor krijgen. Heb je hier vragen over? Mail naar info@dopboekel.nl! Fractie DOP: Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje v.d.Kolk, Hans Bos en Coen Knuvers

Op 23 december a.s. zijn wij

40 jaar getrouwd. Dit vieren we vieren we in huiselijke kring.

Peter en Nellie Haegens Meidoornstraat 20, 5428 GK Venhorst Dankbaar voor vriendschap en steun van veel lieve mensen, willen wij u allen voor 2024 het allerbeste toe wensen!

Attentie Buurtpreventie Dinsdagavond 12 december was de laatste vergadering van het jaar met Buurtpreventie Boekel. Onze gastspreker was de natuurinspecteur van Samen Sterk in Brabant (SSiB). SSiB verzorgt toezicht en handhaving in ons buitengebied. De natuurinspecteurs van SSiB zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Zij zien erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden op bij overtredingen. Daarbij gaat het vooral om: - Afvaldumping: Dumpen, lozen, verbranden en vernielen van huis- en bedrijfsafval, asbest en drugsresten. - Stroperij: Stropen van wild, vogels en vissen, vernielen of plukken van (beschermde) planten, aantasten van natuur en dierenwelzijn. - Wildcrossen: Crossen met motoren en quads in bosen natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden. Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied? * Heeft u een melding van spoed: Bel 0900-996 54 32 * Is uw melding niet acuut: Maak dan een melding via dit formulier: https://meldingleefomgeving.samenmelding.nl/Meldi ng/Doen Meer informatie over SSiB via: www.ssibbrabant.nl


Fijne feestdagen en een gezond 2024 toegewenst! Al onze sportende leden en patiënten bedankt voor het vertrouwen in 2023.

Ook in 2024 kunt u bij Fysiotherapie Boekel terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, leefstijl en fitness!

www.fysioboekel.nl info@fysioboekel.nl 0492‐323156


Algemeen

Nieuwjaarsconcert zondag 14 januari Op zondag 14 januari 2024 vindt het Nieuwjaarsconcert plaats in de Pleinzaal van Nia Domo. Let op, het concert vangt 1 uur eerder aan dan gebruikelijk. Het concert begint om 10:30 uur met optredens van: Harmonie EMM, Opleidingsorkest Enjoy, Jeugdslagwerkgroep BATS en de grote slagwerkgroep EMM. Iedereen is van harte welkom. Secr. Harmonie EMM

Boekel-Venhorst De gesel van de coalitie Onze gemeente is altijd een creatieve gemeenschap geweest. Een gemeenschap waarin mensen samen oplossingen bedenken en deze ook samen uitvoeren. Onze gemeente kende vrijheid en ruimte om te ontwikkelen, ruimte om te bouwen naar eigen inzicht en samen te genieten van al dat moois dat daardoor is ontstaan. Maar langzaam wordt duidelijk dat het beleid van de coalitie (DOP en GVB) gericht is op het opleggen van meer regels en het beperken van de inwoners. Het bouwen van een huis wordt gebonden

aan een visie die Vitaal Buitengebied Boekel heet. Een visie die in het verleden is vastgesteld en achterhaald is. Overigens geldt deze visie alleen voor de kern Boekel en niet voor Venhorst. Begrippen als open zichtlijnen en een open waardevol landschap en vooral maagdelijke grond zijn dan de begrippen waardoor woningen niet meer gebouwd mogen worden en afspraken die het college gemaakt heeft van tafel geveegd worden. Het college danst nu naar de pijpen van een wel zeer activistische coalitie. Onder de noemer van lokale politiek wordt steeds duidelijker dat het een landelijke lijn is van linkse politiek die hier gevolgd wordt. Is dit wat Boekel wil? Zo is in de raadsvergadering van 14 december de geurverordening vastgesteld en worden agrariërs nog verder beperkt in hun mogelijkheden. Ook nu blijkt dat de normen voor geur en stank aangescherpt worden. Althans dat is op papier zo en geldt alleen wanneer er een nieuwe ontwikkeling (uitbreiding) plaatsvindt. Maar met deze aanscherping wordt het ook steeds moeilijker om te bouwen. Een goed voorbeeld is de nieuwbouw wijk de Burgt. Door het aanscherpen van de regels is de woningbouw hier in gevaar. Wordt het Bovenstehuis in de ogen van de coalitie omgebouwd van een woon-werk landschap naar een woonlandschap, althans in woord, de praktijk is anders. En blijft de Elzen zitten met een papieren tijger maar blijft de echte oplossing ver weg. Met taalkundig gegoochel wordt een beperking van stankoverlast geeist. De werkelijkheid is dat al deze maatregelen ervoor zorgen dat er geen ontwikkelingen meer plaatsvinden en bestaande situaties blijven zoals ze zijn.

Onze gemeente is groot geworden door doeners. Laten wij hopen dat deze doeners dit kunnen blijven doen. VVD-fractie: Frans Dijcks en Ferenc Koolen

Uitslag 14 december 2023 A-lijn 1. Dames Ceelen-Delisse 60,42% 2. Hr. en Mevr.v.d.Bosch 60,00% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 57,50% 4. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 55,83% 5. Dames v.Dinteren-Witlox 52,08% 6. Mw.Vijge-Hr.Schots 50,00% B-lijn 1. Dames v.d.Elzen-Putter 57,92% 1. Hr. v. Boxmeer-Reijnen 57,92% 3. Dames Rooijakkers-Swarts 56,67% 4. Dames Bissels-v.d.Vossenberg 56,25% 4. Hr. en Mw.Klomp 56,25% 6. Mw.Raijmakers-Hr.Vogels 55,42% 6. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 55,42% 8. Mw. de Winter - Hr.Kuipers 52,08% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, 06 12753883

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2024Algemeen

Cursus Klik & Tik - dé computer- en internetcursus voor beginners Je kunt via de computer en op internet steeds meer regelen. Dat is handig. Maar ook lastig als je hier geen of weinig ervaring mee hebt. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert al jaren de gratis cursus Klik & Tik. Voor iedereen die wil leren omgaan met computer, internet en sociale media. Klik & Tik is een oefenprogramma dat via filmpjes stap voor stap uitlegt hoe de computer en internet werken. Je leert hoe je een e-mail stuurt, formulieren invult, iets opzoekt of koopt op internet. Ook leer je hoe Skype, Facebook en WhatsApp werken. In een kleine groep, gezellig samen met anderen, leer je computeren. Je oefent in

sisten in Bibliotheek Boekel (Nia Domo) en in Bibliotheek Bakel (Parochiehuis) op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur. Aanmelden voor de gratis cursus kan via mail contact@bibliotheekdlb.nl of telefonisch via 0492 – 323245. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een eigen laptop/tablet met minimaal Windows 10 en een koptelefoon.

je eigen tempo, je krijgt uitleg en wordt begeleid door twee ervaren begeleiders. De lessen helpen je op weg en je kunt daarna ook thuis oefenen. De cursus is bedoeld voor iedereen en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Op dit moment is er plek voor nieuwe cur-

Familie Opstellingen Zaterdag 30 december Middag work-shop: Familie Opstellingen Een Opstelling maakt een probleem, patroon of een systeem inzichtelijk dat je in de weg staat. Dat wat inzichtelijk is gemaakt komt daarna ook in beweging en werkelijke veranderingen komen tot stand. Familie Opstellingen kunnen precies datgene bloot leggen waar het bij jou om draait. Trauma’s, overtuigingen of belemmerende gedachten die van generatie op generatie worden overgedragen kunnen tijdens een Opstelling eindelijk gezien en begrepen worden. Je leert de waarheid kennen van jouw familie systeem en deze waarheid werkt altijd helend. Of het nu je eigen Opstelling is of die van een ander, het bijwonen van een Opstelling geeft je inzicht en zet dingen in beweging. Je vraag hoeft helemaal niet te gaan over je familie, ook andere systemen kunnen een rol spelen en vragen kunnen gaan over alles waar je in vast lijkt te lopen. bv relaties, zakelijk, persoonlijk, ouder-kind, conflicten, lichamelijke problemen etc etc. Je kunt zelf een vraag indienen of alleen als representant of toeschouwer deelnemen. Ervaring van deelnemer: ‘Een bijzondere en liefdevolle avond die werd begeleid door Dimphy die dit perfect deed en alle tijd nam voor de deelnemers. Het was mijn 1e ervaring met familieopstelling en was representant. Ik vond het bijna iets magisch hebben hoe dit werkt ook al is het niet uit te leggen. Voor herhaling vatbaar’ De volgende Opstellingen middagen zijn op 3 februari, 2 maart en 6 april van 13.00 tot 17.30u Deelname aan de workshop kost 35 euro, deelname met een eigen opstelling 80 euro. Info en aanmelden 0492 321 562 www.yishi.nl of info@yishi.nl , Bezuidenhout 10, Boekel. Zie voor het hele aanbod van lessen en workshops www.yisihi.nlAlgemeen De gezelligste Kerstmarkt in de omgeving Jouw mooiste Donderdag 7 december was de jaarlijks werden diverse sfeer- en kerstartikelen herinneringen kerstmarkt op Huize Padua. Vele (ruim 1500) bezoekers vonden op deze donderdag de weg naar onze gezellige Kerstmarkt op Huize Padua. Het weer zat ons mee, geen wind, fijn open weer, de ideale omstandigheden. In ruim 40 kramen

aangeboden door bewoners, medewerkers en particulieren. Er waren diverse winterse versnaperingen verkrijgbaar. De erwtensoep van ‘Soep te Go’ vond gretig aftrek. Clown Ronnie Ballonnie wist de vele kinderen te vermaken en muzikale opluistering werd verzorgd door, Love4music uit Veghel, Huiskoor Krek zoals ’t Gûh en gelegenheidskoor Joyfull uit Handel. We danken de vele vrijwilligers, medewerkers, standhouders, koren en bezoekers voor wederom een fantastische Kerstmarkt. Noteer alvast in je agenda; Kerstmarkt Huize Padua 2024 wordt gehouden op donderdag 12 december.

Alzheimer Nederland weet als geen ander hoe waardevol herinneringen zijn. Stel je voor dat je elk jaar, tussen alle slingers en kerstversiering, een kerstbal tegen komt met de herinneringen van vorig jaar. Persoonlijk door jou en je dierbaren opgeschreven, op kleine opgerolde papiertjes. Samen lees je ze door en beleef je iedere Kerst je mooiste herinneringen opnieuw. De mooie glazen kerstbal (diameter 8cm) zit in een doosje samen met 10 kleine kaartjes en ringetjes. Stop je herinneringen in de kerstbal, sluit deze af met het kurkje en hang de bal met jaartal in de kerstboom. Een waardevol cadeau voor jezelf of een ander, kerstbal kost € 7,95 waarvan € 3,50 gaat naar dementieonderzoek. De Herinnerringen Kerstbal is te verkrijgen bij Carla v.Dulmen, Zanddelweg 15 Venhorst, telnr. 351922

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2024

Bij deze wensen wij iedereen fijne feestdagen toe en een liefdevol en gezellig 2024!! CV De Peeltuuters


Sportberichten Judoclub Boekel Regiotoernooi Berlicum 10-12-2023 Zondagochtend 10 december was het 3e regiotoernooi van dit seizoen wat tevens het laatste toernooi was van 2023. 14 judoka’s van Judoclub Boekel waren afgereisd naar Berlicum om daar hun judo-skills te meten met judoka’s uit de regio. Iedereen heeft erg zijn/haar best gedaan en er waren mooie partijtjes te zien. De volgende resultaten zijn behaald: 1e plaats: Daley Snijders, Mees Tielemans, Noah van Deurzen en Steef vd Elsen 2e plaats: Finn Verbakel, Diyen Drenthen,

Kwiek wenst iedereen hele fijne feestdagen en een sportief 2024! Afgelopen september was het zover: de lancering van Kwiek, Boekel in beweging! Wat hebben we een mooie openingsweek gehad tijdens de nationale sportweek! De afgelopen maanden zijn we, met vele samenwerkingspartners, enthousiast bezig geweest met onze doelstelling: “Alle inwoners van de gemeente Boekel in beweging krijgen en een actieve levensstijl bevorderen.” Heeft u bijvoorbeeld al eens meegedaan tijdens het gratis "Kwiek-uurtje" op zondag-

Gijs de Sadeleer en Mijke van Hooijdonk. 3e plaats: Jim Janssen, Finn van Deurzen, Dylan Jonkers, Lot de Sadeleer, Jop Rutte en Winston Snijders. Alle judoka's en hun trainer/coaches van harte gefeliciteerd! Er staan nog een paar trainingen op het programma tot aan de kerstvakantie. Daarna gaan we genieten van de kerstvakantie en gaan in het nieuwe jaar weer met veel plezier de mat op voor het 2e deel van het seizoen 2023-2024. We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! Meer foto’s zijn te zien op onze facebookpagina en meer info over onze vereniging is te vinden op www.judoclubboekel.nl en op onze facebookpagina.

ochtend? Een geweldig initiatief van alle gezamenlijke sportaanbieders uit de gemeente Boekel, waardoor iedereen op zondagochtend van 09.30-10.30 uur een gratis uurtje kan sporten en tevens kennis kan maken met de verschillende sportaanbieders? Of hebben uw kinderen meegedaan met de "Kwiek sport- en spelactiviteiten” op maandag- of donderdagmiddag? Kwiek sportloket Gemeente Boekel Wanneer je op zoek bent naar een passende sport- of beweegactiviteit is het lastig om een goede keuze te maken uit alle mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente Boekel. Vandaar dat de medewerkers van Kwiek, Boekel in beweging je graag helpen een juiste keuze te maken. Wij hebben een

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 11 december: v.Rijbroek Sp&M - Invorm Interieur Polska Team - La Compagnie Tielemans Groente II - Tijmedia Janssen Auto's - Populair Boekel v.d.Boog./v.Sleeuwen - Tom's Ho./'t Menneke

1-1 0-6 3-6 2-1

1-5 De Schutboom - Stuc Force gestaakt Tielemans Groente - Brans Recl.&Belet. 3-11 Elreka - Fysiotherapie Boekel 2-5 Verhaaf B.V. - Mahobo 2-3 Programma 8 januari: ZAAL A De Schutboom - v.d.Boog./v.Sleeuwen 18:45 u Tielemans Groente II - Tom's Ho./'t Menneke 19:30 u Elreka - Stuc Force 20:15 u Verhaaf B.V. - Populair Boekel 21:00 u ZAAL B Janssen Auto's - Brans Recl.&Belet. 18:45 u Mahobo - Invorm Interieurbouw 19:30 u Tielemans Groente - Polska Team 20:15 u Midi Centrum Stender - Tijmedia 21:00 u v.Rijbroek Sp&M - La Compagnie 21:45 u

compleet overzicht van alle partijen die zich bezighouden met het aanbieden van sport en bewegen in onze gemeente. Wil je graag individueel sporten of in teamverband, binnen of buiten? Tijdens een gesprek kijken we, naar aanleiding van je wensen, samen naar welk beweegaanbod het beste bij je past. Ook als u een vernieuwend idee heeft op het gebied van sport- en bewegen kijken we graag mee naar de mogelijkheden om het te initiëren. Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een sportief maar bovenal gezond 2024!! Wij verwelkomen u in 2024 graag bij één van de vele sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente. Voor meer informatie over onze activiteiten zie onze website www.kwiek.nl


Sport Corry v.d.Laar - Antoon v.Asseldonk17-24 Bert Klokgieter - Harrie Coppens 29-24 Henk Schepers - Ton v.Zutphen 42-32 Albert v.Moorsel - Jo v.d.Aa 32-31 Wim v.Lankvelt - Henny Arts 44-20 Jan Huvenaars - Martien v.d.Elzen 22-23 Harrie v.Houtum - Martien v.Haandel3336 Rien Smits - Mari v.d.Heijden 44-26 Harrie Verbakel - Bart Verhofstad 32-32 Rien Kremers - Bart v.d.Bosch 24-20 Piet Koonings - Wim v.d.Broek 18-42 Arie v.d.Kimmenade - Martien v.Doren 27-38 Bart v.d. Bosch - Harrie v.Duren 31-34 Libre C (20 beurten) Pieter v.Doren - Harrie v.d.Nieuwenhof 25-18 Piet v.d.Sanden - Simon Stadegaard 9-29 Wim Kroos - Willie v.d.Wetering 12-16 Pieter v.Doren - Jan v.d.Crommenacker 13-18 Thom in 't Groen - Daan Cornelissen22-28 Tonnie v.Sleeuwen - Leo v.Sleeuwen 26-29 Harrie v.d.Nieuwenhof - Henk v.Vorst 15-23 Bandstoten B (20 beurten) Piet Koonings - Wim Kroos 20-8 Martien v.Haandel - Mari v.d.Heijden 20-22 Martien v.Doren - Piet Koonings 9-35 Jos v.Haare - Gerrit Hagelaar 17-13 Jan v.d.Commenacker - Wim Kroos 8-10 Henny Arts - Antoon v.Asseldonk 22-14 Ant. v.Asseldonk - Harrie v.d.Nieuwenhof 15-16 Driebanden (25 beurten) Peter v.Duijnhoven - Ton v.Zutphen 3-8 Harrie v.Houtum - Noud v.Kessel 8-1 Jaap Heesen - Piet Koonings 18-4 Jos v.Haare - Rien Kremers 14-11 Henk v.Es - Cor Vereijken 11-15 Gerard v.d.Bosch - Frans v.Boxtel 7-6 Regio Boekel 1 - Uden 2 81-78 Uden 1 - Boekel 2 77-76

vinden, met fantastische prijzen en een gezellige avond in het vooruitzicht, iedereen is welkom! Allereerst fijne Feestdagen en tot volgend jaar! Habo ’95 overtuigend voorbij WHC-Hercules 2: 31-21 (13-11) Afgelopen weekend stond de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft op het programma. Ditmaal een thuiswedstrijd tegen de nummer-3 WHC-Hercules 2 uit Den Haag. Het was WHC-Hercules 2 als beste uit de startblokken kwam en een 0-2 voorsprong wist te pakken. Doelpunten van Koen Vink en Bart v.d. Elzen brachten hier snel verandering in zo stond het lang op 33. Habo kreeg een 2-minutenstraf voor Martijn Rombouts, ondanks de ondertalsituatie wist het 2x te scoren en sloeg het een eerste gaatje naar 6-3. Vorige week in Ede wist Habo begin 2e helft meteen de genadeklap uit te delen aan Reehorst. Dit goede voorbeeld nam Habo ook deze wedstrijd weer over. De dekking begin 2e helft stond als een huis en er was bijna geen doorkomen aan voor WHC-Hercules 2. Terwijl Habo in de aanval helemaal op stoom kwam. Door doelpunten van Luuk v.d.Berg, Dirk Tielemans, Kevin v.d. Berg en Stan v.Bree liep Habo uit naar een 2212 voorsprong. De enige goal die Habo om de oren kreeg kwam uit de tegenaanval na een gemiste break-out. Het restant van de 2e helft was de echte druk eraf en kregen alle spelers nog volop speeltijd. De opgebouwde marge van 10 goals zou niet meer in gevaar komen en zo zou Habo de wedstrijd volwassen uitspelen naar een 31-21 eindstand. Topscorer van deze wedstrijd was Luuk v.d.Berg met 8 doelpunten. In het nieuwe jaar speelt het de eerstvolgende wedstrijd op 13 januari thuis tegen nummer-2 Dynamico 2 uit Oss, meteen alvast een mooi affiche om te noteren voor iedereen die Habo een warm hart toedraagt. Verder zal eerst op vrijdag 5 januari de jaarlijkse ‘Grote Habo Bingo’ plaats-

KBO Bridge Boszicht Uitslag 15 december 2023 1. Dames v.Dinteren-Witlox 63,02% 2. Heren v.Houtum-Otten 59,90% 3. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 58,85% 4. Dames v.d.Linden-Verbakel 55,21% 5. Hr. en Mw.Swarts 51,56% 6. Dames v.d.Burgt-Vogels 50,52% Iedere vrijdag bridgen in Boszicht voor KBO-leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kunt u bellen naar Jeanne Witlox 06-12753883, Maria v.d.Nieuwenhof 06-47394608, Leon Otten 06551944640

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

11 t/m 15 december 2023 Libre A (20 beurten) Henri v.d.Heuvel - Rien Koolen 42-33 Theo Daandels - Piet v.Hoof 35-42 Rien Koolen - Bert v.d.Heijden 41-82 Adrie v.d.Laar - Jaap Heesen 48-30 Arie v.Lankveld - Sjef Donkers 51-64 Bert v.d.Mortel - Jo v.Zon 48-66 Leon Otten - Gerard Zomers 55-92 Cor Sanders - Jan Vesters 57-59 Bert Thoonen - Ruud Willems 219-78 Libre B (20 beurten) Bart v.d.Bosch - Mari v.d Heijden 34-24 Piet Koonings - Martien v.d.Elzen 24-36

s

ratie

De Wit / Van Gerwen Ook voor al & aken van epa uw r

Z O N W E R I N G E N & R O L L U I K E N V. O . F.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitvangerwen.nl

ken ch m ctris de rollui e l e an het esta ring. uw b n zonwe e

• rolluiken • zonneschermen • markiezen • jaloezieën • vouwgordijnen • screens • lamellen zonweringen • serre daken • serre gordijnen • plissé garage • horren deuren


U (0492) 261184

5427 AV Boekel

Julianastraat 55

O

vanhaandelautomotive.nl

T

Een vertrouwde naam voor auto-onderhoud & occassions

Onderhoud Reparatie & APK Verkoop en Advies

A

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-15.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531. -----------------------------------------------------— Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

DE WINTER KOMT ER AAN!! Tuinmachines in de schuur of.... voor onderhoud moet je bij de dealer zijn. Husqvarna, GTM, Etesia, Masport, Hayter, Solo .... Maar ook voor andere merken staan wij klaar. Voor Aspen de laagste prijs in de regio. Alleen op woensdag middag gesloten. Zondag rustdag.

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Zandhoek 2D Boekel | 0492-322300 | jossomertuinmachines.nl AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------——-----------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel.

06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. Containerverhuur | Transport | Grondwerken | Sloopwerken Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin

Jan Versteden 0622043500 www.verstedenvenhorst.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Bouwservice van Dooren kunststof en aluminium kozijnen

ERKEND INSTALLATEUR TEAM

Bert van Dooren hhvandooren@gmail.com 0031 652 717 771

Allerhande.indd 1

07-11-2023 13:35

ZORGBOERDERIJ HORSESHOE IS OP ZOEK NAAR JOU! Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor diverse ondersteunende dagelijkse bezigheden van onze cliënten, bv.; • Eten koken • Spelletjes spelen • Een praatje maken • Chauffeur Spreekt jou dit aan en wil jij het verschil maken in de dagen van onze cliënten, neem dan vrijblijvend contact op via onze mail info@zorgboerderijhorseshoe.nl

Rijopleiding

JOHN VESTERS Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of juist je oude sport weer oppakken? Zin om het hele jaar in beweging te blijven? Kom dan nu één seizoen lang GRATIS badmintonnen! Je bent vrijblijvend en van harte welkom om mee te komen spelen. Gratis tot eind juni 2024. Rackets te leen! Woensdagochtend: 09:00 – 10:30 Donderdagavond: Jeugd: 18:30 – 19:45 Volwassenen: 19:45– 22:00 Contact: info@bcveertje.nl Website: www.bcveertje.nl Locatie: Sporthal de Burcht in Boekel

elektrotechniek b.v. Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. —-------------------------------------------------------GRATIS AFHALEN Skibox met sleutel. Tel. 06-51392046. -----------------------------------------------------—

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 06-57237528 of kijk op

www.muziekleserp.nl -----------------------------------------------------—

Massage Feelsgood

Veldsink - De Bruin Velmolenweg 87 | 5401 HL Uden 0413 - 33 09 99 | uden@veldsink.nl vertrouwd, verzekerd, Veldsink. Monique Tielemans

Sportmassage - Klassieke massage Shiatsu - Stoelmassage Bedrijfsmassage - Pahkopmassage Gemertseweg 12c - 5427 ET Boekel 06-15591740 - www.massagefeelsgood.nl

S C H O O N H E I D S C E N T R U M

Schepersdijk 7, 5428 NS Venhorst, Tel. 0492 - 323278

Ontspanning voor lichaam en geest Linda van den Berg Berkhoek 8, Boekel Tel: 06-82539363 www.voiceofyourheart.nl

Carus praktijk voor verloskunde, echoscopie èn kraamzorg in Boekel Alle benodigde geboortezorg onder 1 dak! adres

Statenweg 17, 5427 HB Boekel (postadres) Haageijk 10, 5421 KW Gemert telefoon 06 - 2388 5733 e-mail info@verloskundigenpraktijkcarus.nl website www.verloskundigenpraktijkcarus.nl Carus Kraamzorg telefoon 06 - 2193 4100 e-mail info@caruskraamzorg.nl website www.caruskraamzorg.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Willeke van den Nieuwenhuizen

Bel voor een afspraak:

06 43256193

Lia Tielemans-Vermeer

Kerkpad 39 5428 GB VenhorstIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.