Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

36e Jaargang -4 mei 2022 Nummer

Boekel Venhorst 43 Na twee jaar werd Koningsdag weer volop en enthousiast gevierd Na twee jaar kon op 26 april jl. weer op de oude vertrouwde manier een Lintjesregen plaatsvinden. Het in het zonnetje zetten van een mensen in Nederland die zich de afgelopen jaren op buitengewone wijze ingezet hadden voor ons land en/of medemens. Een lintje, het overkomt je maar een keer in je leven. Net zoals zoveel dingen in je leven. Voor onze burgemeester, Caroline van den Elzen was het ook de eerste keer. Zij mocht namelijk voor het eerst in haar loopbaan als burgemeester van onze gemeente drie inwoners een boodschap van Koning WillemAlexander overbrengen. Het had hem namelijk behaagd de heren Hendrik van Schijndel en Jan Meulemeester en mevrouw Bep Ceelen te benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau. Hiervoor waren de drie gedecoreerden samen met familie en vrienden uitgenodigd in Nia Domo. De burgemeester nam alle tijd voor hen en sprak hen lovend toe, want ere wie ere toekomt. Onder toeziend oog van partner of familielid speldde zij daarna de bijbehorende Koninklijke Onderscheiding op en overhandigde de oorkonde en bloemen. Nadat als laatste Hendrik van Schijndel de versierselen had ontvangen bracht ‘zijn’ Kapel M4 een aubade aan de feestelingen. Hierna werd met het bekende Oranjebitter een felicitatie uitgebracht aan de koning.

De volgende dag, Koningsdag. En ook na twee jaar konden we deze dag weer vieren. Onder een stralende zon stroomde het St. Agathaplein langzaamaan vol met kinderen en hun ouders. Startklaar met hun versierde fiets om deel te nemen aan de optocht en wie weet om een prijs in ontvangst te nemen voor hun prachtig versierde fietsen. Voordat ze konden starten met de optocht was het woord aan de voorzitter van het Oranjecomite, dhr. van de Broek, gevolgd door de burgemeester. Ook het openen van de Koningsdag was de eerste in

een rij van hopelijk nog vele jaren. In haar toespraak sprak ze de kinderen toe over het feest wat gevierd zou worden. Na haar startsein werd de de Koning toegefloten met de oranje toeters (hij heeft het vast en zeker gehoord), het volkslied gezongen en werd de nationale driekleur door de burgemeester gehezen. Nadat EMM nog enkele nummers speelde, was het dan toch de beurt aan de kinderen om een rondje rond de kerk te fietsen. Teruggekomen op het plein konden de kinderen zich vermaken bij circus Tadaa waar ze allerlei circuskunsten konden leren. Bij de kraam van Gasthoeve de Zijp werd volop geknutseld en de onverwachte bijdrage van Joepie kindervakantiedagen werd ook goed bezocht. Net als de vrije markt waar tegen kleine bedragen diverse spulletjes van eigenaar wisselden. Elders in dit weekblad vindt u een fotocollage van deze feestdag in zowel Boekel als Venhorst.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor Hendrik van Schijndel, Bep Ceelen en Jan Meulemeesters.

Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Voor Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam. v.Eert, Burgt 4 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Dhr. T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B,

Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en

mantelzorg, In verband met de huidige Corona maatregelen vanuit het RIVM is de vrije inloop momenteel gesloten. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d.OordHeesakkers T 322394; mw.v.d.Horst-Vollenberg tel. 0613755025; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S. v.Asselt/Mw H.v.d.Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail. com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak.


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 8 mei, 4e Zondag van Pasen: 10.30 u Misdienaar Irisa Heinrich. Zang: mannenkoor Sint Agatha. Adri Verbruggen-Smits (vwg. moederdag); Greet Biemans-Wassenberg; Adrianus en Hanneke v.Hoeij-Zanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Ben, 5 mei); Antoon en Jana v.Hout (vwg. sterfdag oom Antoon 10 mei); Martien en Toos Peters; Jan v.Eijk; Annie Tielemans-Jonkers en Heintje Tielemans (vwg. sterfdag Annie); Wilhelmien v.d. Elzen-Kanters; Sjan Schepers- Kerkhof (vwg. moederdag); Miet v.Sleeuwen (vwg. verjaardag), Johannes v.Sleeuwen en overleden familie; uit dankbaarheid voor ‘n 50 jarig huwelijk en overleden fam.v.d.Aa en fam.v.d. Berg. Woensdag 11 mei: 14.00 u H. Mis in Handel, bedevaart van de gezamenlijke KBO verenigingen van de parochie Sint Petrus. Zang: seniorenkoor de Blijde Herfstklanken. Intentie: Toon Constant, Boekel 19.00 u Sint Agathakerk. Overleden ouders v.d.Ven-Dapperens; Adrianus en Hanneke v.Hoey-Zanders en zoon Ben (vwg.sterfdag Hanneke 10 mei); Anna v.d.Burgt-Tielemans, Antoon v.d.Burgt en zoon Piet; Bertha v.Eerdt (vwg. haar sterfdag); Dennis Donkers. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering op zondag 15 mei, 09.00 uuur.

INFO-INSCHRIJFAVOND COMMUNIE en VORMSEL seizoen 2023 Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei zullen we twee identieke informatieavonden

verzorgen m.b.t. het nieuwe voorbereidingsjaar. Beide starten om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 20.00 uur. Locatie; parochie centrum, Kerkstraat 25 te Uden. Parkeren kan achter het parochiecentrum en op het kerkplein. Tijdens deze avond nemen wij u mee in hoe wij binnen de st Petrus parochie de voorbereiding op de eerste heilige communie en het heilig vormsel hebben geïntegreerd binnen het Familiepastoraat. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 25 september 09.30 uur. Verdere informatie wordt u gegeven tijdens de infoavond. We heten u van harte welkom. Namens team Petrus 2.0 Pastoor John van de Laar en Ingrid v Meer Tel: 06-12867084

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A. Rebel, tel: 06-53753367, e-mail: predikant@pgdeurne.nl. Scribaat e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl Bezoek ook onze website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 8 mei, 10.00 u: Ds. Pim Verschoor Zondag 15 mei, Liturgiecommissie met Maarten Boter, 10.00 u: Mediatieve dienst Zondag 22 mei, 10.00 u: Ds. Marco Luijk (classispredikant) U bent van harte welkom in de kerkdienst op zondag mét koffie na afloop. De vieringen kunnen ook online en live beluisterd worden. Voor de inlogcode van

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

de online dienst en/of de wekelijkse nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkn-gemertboekel.nl

Geheugenhuis Boekel Inloopochtend Geheugenhuis Boekel Op vrijdag 6 mei is er weer een inloopochtend van Geheugenhuis Boekel in de bibliotheek. De inloopochtend is een informeel samenzijn voor iedereen die te maken heeft met dementie en geheugenproblemen. Mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers, familie en professionals. Het is een fijne plek om te praten met lotgenoten, ervaringen te delen, vragen te stellen aan (ervarings-)deskundigen, kennis op te doen, voor een luisterend oor of om even tot rust te komen. Uiteraard worden de actuele coronamaatregelen in acht genomen. De inloopochtenden vinden plaats op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Boekel. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen. De koffie en thee staan klaar. Geheugenhuis Boekel wil een kennis- en ontmoetingsfunctie bieden voor inwoners van de gemeente Boekel op het gebied van dementie, de werking van de hersenen en (niet aangeboren) hersenletsel.


Op zaterdag 30 april hebben we afscheid moeten nemen van

Martien van Dommelen

Martien van Dommelen

Voor ons: “TIENTJE”

die in de leeftijd van 70 jaar door een noodlottig ongeval is overleden. Martien zal in onze herinnering blijven als een man van weinig woorden, maar met een enorme werklust. Zijn spe‐ cialisme was de kettingzaag waarmee hij vakkundig het groen in ons park voldoende ruimte gaf. We zullen zijn fonkelende oogjes en zijn gulle lach missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en wij wensen hen veel sterkte toe met dit plotselinge verlies. Medewerkers, ereleden en bestuur van Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Tientje was ruim 25 jaar lid van onze vereniging, S.V. De Korrel. Hij was een trouw lid waar we altijd op konden rekenen. Ook bij de schietverenigingen in de verre omtrek was hij een geliefd persoon. Hij was trots op de vele bekers en medailles die hij gewonnen had. We zullen je gaan missen. Bedankt voor de vele mooie schietjaren. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. Bestuur en leden van S.V. De Korrel

Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid, behulpzaamheid en liefde, is van ons heengegaan mijn lieve man, ons pap en trotse opa

Jan van Berlo * Erp, 11 oktober 1939

† Elsendorp, 29 april 2022

echtgenoot van

Mia van Berlo – van Bakel Mia Williejan en Sandra Denise en Joost Lotte Gérard en Anja Janne Giese Willem Astrid en Bas Don en Madzia Dana en Appy Kim Beatrixlaan 31 5427 AP Boekel De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 5 mei om 10.30 uur in de St. Agathakerk, Kerkstraat 39 te Boekel, aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats aan de Raadstraat.


Algemeen Binnenkort 12 deelkastjes in Boekel en Venhorst Het gaat als een speer met de deelkastjes. De timmermannen Toon en Grard hebben hard gewerkt om nieuwe adressen in Boekel en Venhorst van een deelkastje te voorzien. Deze zijn door de nieuwe eigenaren creatief afgerond en (bijna) klaar voor gebruik. Een deelkastje is een kastje dat op verschillende adressen in Boekel en Venhorst aan de straat staat en als doel heeft (voedsel)verspilling tegen te gaan en om samen producten te delen. Iedereen kent het wel: een volle voorraadkast, boodschappenpakketten, gekregen of verkeerd gekocht product. Sommige producten gebruik je nooit en verdwijnen in de kliko of achterin de kast.

Dus kijk je kastjes eens na en zet etenswaren of verzorgingsproducten die je niet gebruikt, over hebt, of gewoon wil schenken in een deelkastje. Ook mag iedereen er gewoon producten uithalen of ruilen. Voorlopig komen er geen nieuwe deelkastjes. Er staan er binnenkort 12, waarvan 8 in Boekel en 4 in Venhorst. Overzicht van de deelkastjes: Boekel: Franse Pad 5, Bergstraat 10, Prof.v.d.Veldenstraat 7, Wielewaallaan 25, Arend-straat 8, Veenmos 36 en Zanddelweg 15 in Venhorst. Binnenkort ook te vinden in Boekel bij: Schutboom 16 en De Vlonder 37 (kringloopwinkel). In Venhorst bij Kerkpad 34, Zonnedauw 22 en Peelkensweg 3a. Laten we samen zorgen dat deze kastjes goed gaan lopen. Deel een deelkastje in jouw buurt.

DANKBETUIGING Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame (schoon)moeder en oma

Volg ons op Face book voor mooie verhalen en foto’s https://www.facebook.com/deelkastjeboekelvenhorst Meer info bel/mail of app: Jeanne: c.steyn7@chello.nl 0611395766; Helma vermeerhelma@gmail.com 0636534038 Geef wat je kunt missen, pak of ruil wat je nodig hebt.

Wilhelmien van den Elzen-Kanters Uw aanwezigheid bij de begrafenis, prachtige bloemen, lieve kaarten en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot grote steun bij het verwerken van dit verlies. Jan, kinderen en kleinkinderen

Voor een liefdevol verzorgd afscheid. Eén vertrouwd gezicht, alle tijd en aandacht voor een afscheid dat bij je past.

06 - 49 650 659 (dag en nacht) www.mariskavanvliet.nl

Vogelwerkgroep Boekel/Venhorst Publiekswandeling Perekker voor vroege vogels Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst or-ganiseert een gratis publiekswandeling op 8 mei op de Perekker. De wandeling duurt ± 2 uur. Ervaren vogelliefhebbers begeleiden de wandeling en attenderen u op vogels en hun geluiden en wat nog meer is te zien op het gebied van natuur. In de vroege ochtend hoor je veel verschillende vogelgeluiden. De andere geluiden zijn dan minimaal waardoor de vogels een groter bereik hebben. Een verrekijker is wenselijk, maar niet nodig. Aanvang 7.00 uur, bij ingang de Perekker aan de Mezenlaan in Boekel In park de Perekker is de peelrandbreuk en de wijst verschijnselen te zien. Diverse soorten vogels zoals o.a. putters, sijsjes en mezen komen hiervoor. In het bosgebied zijn onder meer spechten, boomklevers, boomkruipers, buizerds waar te nemen. U bent van harte welkom bij deze wandeling. Voor meer info kunt U mailen naar vogelwerkgroepbv@gmail.com Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl.

Meldingen openbare ruimte Heeft u een melding openbare ruimte (denk aan kapotte of verzakte stoeptegels, openbare verlichting die defect is, overhangende begroeiing etc.), dan kunt u die indienen op 2 manieren: - telefonisch op: 0492 – 326800 - via de website: www.boekel.nl via melding openbare ruimte (https://www.boekel.nl/inwoners-enondernemers/meldingen/) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 85 40 00: info afvalinzameling 0492 - 32 68 00: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 681 28 21: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AFVALINZAMELING Voor meer informatie: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl

gesloten BEVRIJDINGSDAG donderdag 5 mei 2022 is het gemeentehuis gesloten

MELDING GBES – ZIJP 1K, BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen Voor: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem Locatie: Zijp 1k, 5427 HK Boekel Datum ontvangen: 11 maart 2022 Tegen meldingen op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: Centrum vol muziek @ Café ’t Menneke voor het op grond van artikel 2:25 van de APV voor het organiseren van een muziekevenement/festival van horecabedrijf ’t Menneke @ Kerkstraat 26 te Boekel (verzenddatum 22 april 2022)

Dinsdag 10 mei 2022 is het gemeentehuis gesloten en uitsluitend telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: werk of werkzaamheden verrichten Onderwerp: het aanleggen van twee padelbanen Locatie: Waterval 3, Boekel Datum ontvangst: 20 april 2022 Activiteit: werk of werkzaamheden verrichten Onderwerp: het verplaatsen van de fietsenstalling

Locatie: Waterval 3, Boekel Datum ontvangst: 20 april 2022

de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het vervangen van het afsluiterschema van de gasleiding Locatie: Erpseweg M370, Boekel Verzenddatum: 25 april 2022

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij

Activiteit: werk of werkzaamheden verrichten Onderwerp: het vervangen van het afsluiterschema van de gasleiding Locatie: Erpseweg M370, Boekel Verzenddatum: 25 april 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een bedrijfswoning Locatie: Zandhoek 1e, Boekel Verzenddatum: 26 april 2022

GEMEENTE BOEKEL

Uitnodiging Na 4 jaar met veel enthousiasme en inzet wethouder van de gemeente Boekel te zijn geweest, nemen

Marius Tielemans (wethouder Ruimte, Infra en Sport) en

Martijn Buijsse (wethouder Economie, Buitengebied & Milieu) afscheid als wethouder van onze gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een informele afscheidsbijeenkomst op woensdag 11 mei vanaf 16.00 uur in de Koepelzaal van Nia Domo, St. Agathaplein 6 te Boekel. Wij hopen u deze dag te kunnen ontmoeten.

Burgemeester en wethouders van Boekel, de secretaris,

J.G. Marcic

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een bedrijfsgebouw Locatie: Zandhoekse Loop 3, Boekel Verzenddatum: 26 april 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een bedrijfswoning Locatie: Rosoliemolen 15, Boekel Verzenddatum: 26 april 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een bedrijfsgebouw Locatie: Rosoliemolen 15a, Boekel Verzenddatum: 26 april 2022 Vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

de burgemeester,

C.J.M. van den Elsen

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van het woonhuis Locatie: Ringbaan 7, Venhorst Verzenddatum: 20 april 2022

Mocht u een attentie overwegen, de wethouders stellen een donatie voor Stichting D’n Eik in Boekel zeer op prijs. U mag het bedrag overmaken op IBAN NL 77 BNGH 0285 0012 64 ten name van de Gemeente Boekel onder vermelding van “afscheid Marius en Martijn”.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een bijgebouw


Locatie: Daniël de Brouwerstraat 16, Boekel Verzenddatum: 25 april 2022 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningen-rechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 19 april jl. is o.a. aan de orde geweest: OPRICHTEN VAN EEN LOKAAL ENERGIELOKET (DIGITAAL EN KCC) DOOR HET REGIONAAL ENERGIELOKET Ook gemeente Boekel heeft vanaf heden een eigen website met alle informatie rondom verduurzaming voor alle doelgroepen, inclusief een klantenservice (backoffice) voor particulieren. Dit energieloket opereert naast en - waar nodig - in samenwerking met BoekelEnergie.

Berichten

Meet bij de bibliotheek gratis uw bloeddruk De Hartstichting en Bibliotheek De Lage Beemden supporten uw hart tijdens de Mei Meet Maand. Tijdens de Mei Meet Maand van de Hartstichting kunnen mensen onder begeleiding van een medewerker van de Hartstichting zelf hun bloeddruk komen meten bij de bibliotheken in Boekel en Gemert. Dit kan op donderdag en vrijdag van 11.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur. Met uitzondering van donderdag 5 mei en donderdag 26 mei. Het meten is gratis. Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct of beroerte. Vanaf je 40e stijgt het risico op een hoge bloeddruk. Voel je je gezond, ook dan kan je een hoge bloeddruk hebben. Daarom roept de Hartstichting mensen op om vanaf je 40ste elk jaar je bloeddruk te meten. Ook als die nu goed is. Als het nodig is, kun je zelf met leefstijl tijdig maatregelen nemen om de bloeddruk weer op een gezond niveau te brengen. Bibliotheek De Lage Beemden ondersteunt deze oproep van de Hartstichting.

Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge bloeddruk, en daarmee een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk rondloopt. Van hen weet 40% niet dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Meten is daarom is belangrijk en tijdens de Mei Meet Maand voor iedereen gratis toegankelijk! De gemeten bloeddruk is persoonlijk en wordt met niemand gedeeld. Mensen krijgen ook concrete tips en adviezen over wat zij zelf kunnen doen om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden.

AMATEURTONEELVERENIGING

Open Doek Amateurtoneelvereniging Open Doek uit Venhorst, is per september op zoek naar een regisseur! In maart 2023 willen wij graag een klucht op de planken zetten, daarom zijn wij op zoek naar een vlotte, gezellige regisseur die samen met ons een mooi stuk wil

neerzetten. We repeteren elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Ben jij degene die we zoeken en heb je zin om bij een gezellige club te komen regisseren? Neem contact met ons op! Stuur een mail naar wil.van.den.broek@hotmail.com. We horen graag van je!

KOM BIJ ONS KAARTEN Uitslagen 25 april 2022 RIKKEN 1. Gerrit Ophey 159 pnt. 2. Johanna v.d.Elzen 99 pnt. 3. Jan v.d.Elzen 72 pnt. 4. Betsie Vogels 46 pnt. 5. Harrie Donkers 31 pnt. 6. Theo v.d.Elzen 18 pnt. Poedelprijs: Wim Delisse 76 -pnt. JOKEREN 1. Anneke v.d.Cruyssen 79 pnt. 2. Tonny v.Exel 66 pnt. Poedelprijs: Sjaan v.d.Cruysen 104 -pnt.


Algemeen Lieneke, Astrid, Sandra en HelemaalGroen

Ze ergeren zich kapot aan zwerfafval en zijn fanatieke rapers in hun geliefde Boekel, Lieneke Smits (54), Astrid Kraayvanger (50) en Sandra Adam (49). Lieneke raapt in het buitengebied, de zussen Astrid en Sandra lopen binnen de kom, de hond gaat vaak mee en wordt al opruimend uitgelaten. Ze plaatsen alledrie berichten over zwerfafval op Facebook. Alle actieve Boekelse rapers krijgen van hen een groot compliment! Ze gebruiken de HelemaalGroen app niet allemaal. Lieneke doet dit altijd, het is leuk om te zien waar ze geweest is en handig te weten waar anderen liepen. De vrouwen vinden nauwelijks nog flesjes, statiegeld werkt dus. Alledrie zijn ze héél tevreden over de medewerkers van de gemeente. Afval dat groot en te zwaar is wordt direct opgehaald. De gemeente nodigt haar (aangemelde) zwerfvuilrapers een keer per jaar uit voor een bijeenkomst. 'SchonBezig' gaf hen materialen (www.schonbezig.nl). Allemaal krijgen ze een tevreden gevoel als het schoon is. Wie er eenmaal oog voor heeft kan niet meer stoppen met rapen. Wens van deze actieve vrouwen: gooi niks op de grond en sluit je zakken en dozen zo goed mogelijk op dagen dat de vuilniswagen komt. Bouwvakkers roepen ze op ervoor te zorgen dat er niet zoveel schadelijk materiaal in het rond vliegt. HelemaalGroen stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te ruimen en maakt hun inzet zichtbaar op een kaart (zie app.helemaalgroen.nl). Activeer de app wanneer je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde route wordt als een groen lijntje zichtbaar op de kaart. Na een maand verkleurt het lijntje oranje en twee maanden later is het bruin. Na opnieuw lopen van

dezelfde route kleurt die weer groen. Door de huidige -9100- deelnemers wordt de kaart van Nederland steeds groener. Het werkt stimulerend om je eigen route te kunnen zien, en ook die van deelnemers uit de eigen omgeving en de rest van het land (www.helemaalgroen.nl). In 2021 zijn ruim 220.000 geregistreerde kilometers ontdaan van zwerfvuil in Nederland. Het leuke aan het initiatief is dat iedereen mee kan doen; jong, oud, lopend of in een scootmobiel. Boekel telt 73 HelemaalGroen deelnemers. Doe jij ook mee? Zwerfvuil maken is geen kunst, zwerfvuil opruimen is dat wel.

Ruim baan voor nieuw talent De komende maanden zal in de groepen 6 en 7 van de basisscholen weer aandacht zijn voor deze bijzondere vorm van taaluiting. Gedichten schrijven is meer dan een versje maken of een mooi rijmpje in elkaar zetten. Een mooi gedicht kenmerkt zich juist vaak door de eenvoud van creatieve woordcombinaties. Wie zich straks jeugd-dichter van zijn/haar basisschool mag noemen en wie straks op de AvdP onze jeugddichter 2022 wordt, blijft nu nog even ongewis. Eerst aan de slag. De komende maanden kunnen de jeugddichters hun poëzietalent botvieren op jeugdthema “Kleur”. Ga maar aan de slag. Zet komende weken, maanden jouw creatieve dichterlijke gedachten over de gekozen thema’s maar op papier. Mooie poëzie vraagt soms ook tijd. Deze zullen dan op 4 november 2022 gepresenteerd worden in een avondvullend programma Je kunt je gedicht digitaal inleveren bij avondvandepoezie@gmail.com of traditioneel op papier bij de bibliotheek in Boekel t.a.v. Ingrid Weusten. Vrijdag 4 november Avond van de Poëzie 2022!!!

BOND Zet deze datum in jouw agenda, want dan is de jaarlijkse Avond van de Poëzie in Nia Domo. Dat poëzie van alle rangen en standen is, wisten we natuurlijk wel. Gelukkig heeft 2 jaren Corona-stand, onze dichters er niet van weerhouden om hun wereld en beleving in poëzie-verzen te presenteren. We kunnen met grote voldoening terugzien op een mooie versie 2021. Dus dit smaakt voor 2022 weer naar meer. Poëzie is meer dan een gedicht Afgelopen jaren hebben al vele verrassende lokale talenten van zich laten horen. Poëzie is echt van iedereen en iedereen kan het. Dit maakt onze Avond van de Poëzie ook zo bijzonder. In eigen woorden een beeld schetsen aan die ander, kan op vele manieren en expressies. Poëzie blijkt steeds weer, een kleurrijke vorm van communiceren te zijn. waarbij de schrijver en lezer elkaar vinden in het gespiegelde thema. Graag nodigen wij u uit om de uitdaging aan te gaan, uw beleving van het thema 2022 “MIJN STRAAT”, in fraaie woordspelingen weer te geven en dit op de Avond van Poëzie met ons te delen..

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 10 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Locatie Zanddelweg: Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.00-12.00 uur terecht op locatie Zanddelweg Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951Algemeen Attentie Buurtpreventie Leer drugscriminaliteit herkennen en breng een bezoekje aan de Bijtende Bende. Hier ga je zelf op zoek naar signalen van drugscriminaliteit en leer je het herkennen. Kom zaterdag 14 mei tussen 11.00 en 15.00 uur naar het St. Agathaplein om kennis te maken met de Bijtende Bende! Ook buurtpreventie zal die ochtend aanwezig zijn. De Bijtende Bende is een initiatief van de politie, gemeente, Meld Misdaad Anoniem, provincie Noord-Brabant en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

De overheid wint zonder hulp van inwoners niet de strijd tegen ondermijning. Ieder van ons komt dagelijks in aanraking met signalen. Door op te letten en signalen door te geven kan belangrijke informatie worden achterhaald. Gebruik je gezond verstand en wees alert. Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is dit waarschijnlijk ook zo. Melden kan bij de politie via www.politie.nl of bel met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem online via www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar je volledig anoniem informatie kunt geven. Terugmelding over wat er met je melding is gedaan is dan echter niet mogelijk. Hou daarom het nieuws goed in de gaten. Drugscriminaliteit en de gevolgen hiervan zijn bijna dagelijks terug te vinden in het nieuws. Denk aan artikelen over hennepkwekerijen in woonwijken en drugslabs in het buitengebied. Het is geen ver-van-mijnbed-show. Het gebeurt hier en nu, ook in onze gemeente. Criminelen willen zo veel mogelijk geld en macht vergaren met onder meer hennepteelt, drugsproductie, fraude en witwassen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van legale

MOEDERDAG BBQ PAKKET voor 4 personen (4 stuks vlees per persoon) 2x garnalenspies 2x runderbrochette 4x varkenssaté 2x gemar. kipspies 2x Italiaanse spies 2x hamburger 2x barbecueworst 2x gemar. speklap compleet voor de prijs van

€ 29,95

voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Denk bijvoorbeeld aan een elektricien die de elektriciteit voor een hennepkwekerij aanlegt of een scheikundige die de chemische processen rondom XTC kent. Zonder hulp van de bovenwereld geen succesvolle onderwereld. In de drugsindustrie in Brabant gaat veel geld om, waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s per jaar. Wat ons ook raakt, zijn de dumpingen van het afval dat overblijft na het maken van drugs. In 2019 werden er in Brabant 90 drugsdumpingen gevonden. Los van de schadelijke effecten hiervan op het milieu kost het opruimen veel geld dat betaald wordt door ons allemaal, de belastingbetaler. Meer informatie: info@buurtpreventieboekel.nl

VERRAS JE MOEDER MET EEN ONTBIJTJE OP BED Vleeswarentrio: 100 gr. Casselerrib, 100 gr. Boterhamworst + stukje paté

samen voor

€ 5,95

MOEDERDAGSALADE (toastsalade) bakje 150 gram

€ 2,95

LIEVE MAMA SALADE (rauwkostsalade) bakje 150 gram

€ 2,95

MOEDERDAG-BURGERS 4 stuks

€ 6,95

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56 info@keurslagervanexel.nl www.vanexel.keurslager.nl


Koningsdag 2022


Sportberichten Vrijwilliger van het jaar en twee ereleden benoemd op vrijwilligersavond Op de vrijwilligersavond werd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt en twee ereleden benoemd. Verder zijn acht leden in het zonnetje gezet voor het 25- dan wel 50jarige lidmaatschap. Vrijwilliger van het jaar Erik Tielemans werd als vrijwilliger van het jaar aangewezen. Erik is al jarenlang leider en trainer in de jeugd, vlagger én scheidsrechter bij zowel de jeugd als de senioren en lid van de technische commissie. Hij is zowel doordeweeks als in het weekend in de weer als leider en trainer van het tweede elftal en als vrijwilliger actief bij bijna ieder bouwproject bij Boekel Sport. Al met al dus een zeer terechte uitverkiezing! Ereleden Er werden twee ereleden benoemd voor hun tomeloze inzet voor de club: Leo v.Haandel: Al jaren is Leo actief als vrijwilliger voor de club. Vijftien jaar lang was hij jeugdleider van het team waarin zijn zoon speelde. Daarna trainde hij het dameselftal en was en is een zeer trouwe supporter van de club. In totaal was hij zo’n 25 jaar leider bij Boekel Sport. Ook nu nog verricht hij allerlei hand- en spandiensten. Hij verzorgt het schilderwerk van deuren, kozijnen etc. Hij is lid van de maandag-/vrijdagploeg en haalt de mede-vrijwilligers die minder mobiel zijn, met de auto op. Dit doet hij ook voor leden van de stamtafel waar hij ook deel vanuit maakt. Zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de

club wordt zeer gewaardeerd. Jan v.d.Elzen: Al 57 jaar is Jan zeer betrokken bij Boekel Sport. Als actief voetballer speelde Jan in diverse jeugd- en seniorenelftallen, tot hij een beenbreuk opliep. Niemand mocht er aankomen, hij kon het zelf wel recht zetten. Helaas betekende dit einde carrière. Al 50 jaar lang week in week uit verzorgt Jan de jeugdtrainingen en wanneer het moet twee teams tegelijk. Zijn voetbaltechnische kennis gecombineerd met zijn humor zorgt voor veel spelplezier bij onze jeugd. Jan heeft de gave om van de jeugd op een leuke manier toppers te maken. Overzicht 25- en 50-jarige lidmaatschappen 25 jaar lid: Rik Lange; Tom Vos; Rik Tiebosch; Joris Polman; Lydia v.d.Ven; Mark Jacobs; Tim Schuijers 50 jaar lid: Joop v.d.Rijt

Wieler Toer Club Boekel Vorige week heeft u wellicht vergeefs gezocht naar het verslag van de Bruchemtocht. Dat klopt want uw verslaggever was in een bocht met losliggend grind niet geheel vrijwillig van de fiets gestapt en moest voor controle en schoonmaak naar het ziekenhuis. Gelukkig is alles weer redelijk in orde en vandaag zondag 1 mei weer aanwezig voor de Reichswald-route. De route van (volgens het boekje) 105 kilometer bleek bij thuiskomst slechts 95 te zijn. De voorrijders hadden ergens een bin-

nenweg gevonden om toch om kwart over twaalf terug te zijn. We hadden vandaag ruim 20 deelnemers. Het weer was fris maar droog en voor de verandering eens een keer niet teveel wind uit het noorden. Voor een rit naar het noord-oosten dus gunstig, een beetje schuin voor op de heenweg en meer in de rug op de terugweg. Via Gennip en Ven Zelderheide de Duitse grens over kom je al snel in een bosrijk gebied met licht glooiende wegen en goede fietspaden. Na enkele kilometers draaiden we linksaf bij het bordje “Kranenburg 10 km.” voor een mooi bospad van zo’n 5 kilometer door het Reichswald. Tot mijn verbazing stond aan de andere kant van bos een bordje “Kranenburg 9,7 km”. Nu zouden we toch niet helemaal naar Kranenburg rijden maar over rustige landbouwwegen binnendoor naar Groesbeek voor onze koffiepauze. Via Linden, Beers en Mill kwamen we dus zonder problemen, met de wind in de rug om kwart over twaalf weer in Boekel. Volgende week zondag 8 mei (vertrek om 08.00 uur) rijdt de-A groep de Welschapsroute. De B-groep vertrekt om 08.00 uur naar de Oisterwijkse vennen P. da leur

Uitslag 28 april 2022 A-lijn 1. Dames v.Dinteren-v.Geffen 58,33% 2. Dames Biemans-v.d.Elzen 57.08% 3. Dames v.d.Linden-Verbakel 55,42% 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 54,58% 5. Heren J. en Th.v.d.Ven 54,17% 6. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,75% 7. Dames v.d.Heijden-Vijge 51,25% 8. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 50,42% B-lijn 1. Mw. de Winter-Hr.Kuipers 58,33% 2. Dames Ceelen-Delisse 57,50% 3. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 56,67% 4. Hr. en Mw.Meulepas 55,83% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox 06 12753883.


“De Mouthoeve” Erpseweg 2 5427 PG Boekel

Zondag 8 mei Moederdag extra open 10.00 tot 14.00 uur Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur Bestel makkelijk en snel via onze website www.intensbloemen.nl Klik op Bezorgen of afhalen in onze winkel Of mail naar info@intensbloemen.nl


Sport jaar weer het traditionele buurtvoetbaltoernooi houden en wel op zondag 12 juni. Opgeven kan tot 2 juni bij Peter v.Deursen, 0620840723. Deelnemers moeten op 12 juni minimaal 14 jaar zijn.

Uitslagen 1 mei Venhorst 1 - Volkel 1 1-1 ASV'33 3 - Venhorst 2 3-3 Venhorst 3 - EGS'20 4 1-2 Menos 2 - Venhorst 4 1-3 Odiliapeel 3 - Venhorst 5 3-0 Programma 7 mei Veteranen Boekel Sport - Venhorst Programma 8 mei Volharding 1 - Venhorst 1 14.30 u Eli 2 - Venhorst 2 11.00 u Volkel 4 - Venhorst 3 10.00 u MVC 3 - Venhorst 4 12.00 u Venhorst VR1 - Erp VR1 10.30 u Programma 12 mei Venhorst 1 - Real Lunet 1 19.15 u RKSV Venhorst 1 – RKSV Volkel 1, 1-1 Ruim een half jaar geleden verloor Venhorst in Volkel door een doelpunt in de laatste minuut met 2-1. Vandaag wilde Venhorst dat even recht zetten en nog belangrijker weer eens drie punten bij kunnen schrijven. Na 5 minuten een goede kopbal van Sam v.Lieshout op het Volkelse doel, maar de keeper is op zijn post. Even later een mooie solo van Finn v.d.Horst, die afgeeft aan Sam, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. In de 27e minuut wordt Luuk v.d Boogaard neergehaald: penalty. Luuk neemt hem zelf en zet Venhorst op een 1-0 voorsprong. Een paar Volkelse corners worden door de Venhorstse verdediging weggewerkt en doelman Justin Rullens treedt nog een paar keer goed op. In de tweede helft begint Volkel sterk en schiet rakelings voorlangs. Met verder aanvallen over en weer schiet Jaap tien minuten na rust over. Met corners en vrije trappen voor Venhorst en voor Volkel, maar geen goals lijken we richting een 1-0 eindstand te gaan. De laatste minuten neemt de spanning toe en krijgt Volkel nog een vrije trap te nemen. Hierna blijft de bal op de Venhorstse helft hangen en Volkel zet nog eens aan. Met de klok op de 90e minuut scoort Volkel alsnog, 1-1. Nog 5 wedstrijden te gaan in de overvolle meimaand en nog eentje in juni, en dus nog 18 punten om voor te vechten! Volgende week op bezoek bij koploper Volharding, waar thuis met 2-1 van verloren werd. Komt dat zien, altijd spannend tegen Volharding. Buurtvoetbaltoernooi Na twee jaar zonder (corona) willen we dit

Boekel Sport 1 – Handel 1 Vanwege De nacht van Boekel, werd de derby tegen Handel verplaatst naar 30 april. In de 12e minuut kreeg Jan v.d.Acker via Tim Schuijers een droomkans. De bal verdween jammer genoeg hoog over. Een mooi schot van Rens v.d.Wijst in de 20e minuut was een prooi voor keeper Tim v.d.Loo. In de 29e minuut tikte Michiel Merks met de vingertoppen een gevaarlijke inzet tot corner. Deze mag niet genomen worden, omdat er sprake was van buitenspel. In de 34e minuut is er door goed doorzetten van Guus Goossens, een kansje voor Yanick Groenendaal. Deze bal be-

VC Unitas / ‘t Menneke

Ongeslagen status voor Meiden B! De meiden B waren vorige week al kampioen, maar namen afgelopen zaterdag duidelijk geen gas terug in de laatste wedstrijd van het seizoen. In Oss werd Ovoco MB1 met 0-4 en zeer afgetekende setstanden verslagen. 13-25, 3-25, 11-25 en 19-25. Een waardige en zeer terechte kampioen! Strakke 4-0 winst voor Heren 1 tegen Breda Op zaterdag 23 april bezoek voor heren 1 vanuit Breda in de Boekelse Burcht. Heren 2 van de De Burgst Breda staat lager geklasseerd dan de Mennekes, maar er zijn ook afwezigen waardoor de gemiddelde lengte in de ploeg wat verminderd. Middenman Roy had een klusongeluk diezelfde middag en coach Casper bleek zich die middag te gaan meten met de Sagrada Familia. Benieuwd wie er langer was… Gelukkig

landde echter in het zijnet. Gelukkig had scheidsrechter Tom Hameleers het aardig onder controle. Het begin van de tweede helft speelde zich af op de Boekelse helft. Maar Boekel Sport hield knap stand en kreeg in de 59e minuut een grote mogelijkheid om de score te openen. Guus Goossens deed alles goed. Maar het laatste woord was aan Tim v.d.Loo. Een zeker lijkend doelpunt wist hij met zijn voeten tot corner te verwerken. Beide trainers wisselden naar hartenlust, maar doelpunten waren niet het gewenste gevolg. In de 87e minuut kwamen, na een corner, diverse Boekelse spelers teenlengte te kort om het beslissende tikje te geven. In de voorlaatste minuut kreeg Handel nog een vrije trap te nemen, net buiten het strafschopgebied. En met een 0-0 stand op het bord is dat toch linke soep. Maar genoemde stand was na het laatste fluitsignaal ook de eindstand. Gezien het vertoonde spel een terechte puntendeling. Gezien de echte kansen, twee puntjes te weinig voor Boekel Sport. Op zondag 8 mei is iedereen weer welkom in Velp. Daar trapt Boekel Sport om 14.30 uur af tegen EGS ‘20.

wel een aanvulling vanuit de flexibele schil. Jos begon hierbij als coach op de bank om toch wat sturing te kunnen geven nu Cas er niet is. Het verloop van de wedstrijd was eenzijdig. Lang verhaal kort: Unitas speelde solide als collectief en een aantal spelers haalden een zeer goed niveau. Spelverdeler Marijn speelde de juiste man op het juiste moment aan en Luc heeft nagenoeg 100% gescoord. Doordat de foutenlast bij de tegenstander heel hoog was, denderde het team vanaf het eerste tot het laatste punt door naar een strakke 4-0 overwinning (2517, 25-15, 25-16, 25-18) en tot in het linkerrijtje van de ranglijst.


SPECIALIST IN: VERANDA - OVERKAPPING - TUINKAMER

RUIME KEUZE IN: GLAZEN SCHUIFDEUREN STEELLOOK SCHUIFDEUREN

Wilt u meer informatie of advies kijk dan op WWW.VERANDAENTUINKAMER.NL of maak geheel vrijblijvend een afspraak: contact@verandaentuinkamer.nl / 0492-351388


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag Boulen voor het goede doel. 1 Corrie v.Dalen; 2 Leen Emonds; 3 Jet Berens; 4 Cor Vereijken; 5 Alexander v.Asperen; 6 Lenie Wassenberg; 7 Toos Huijbregts; 8 Frans de Bruin; 9 Frans Melis; 10 Henk v.Haandel; 11 Jan Bongers; 12 Tiny v.d.Elzen; 13 Pieta v.d.Velden; 14 Annie Slits; 15 Francien v.Helvoirt; 16 Piet v.d.Linden; 17 Hans Bos; 18 Bertus v.Duijnhoven; 19 Jannie Bevers; 20 Jos Fabrie; 21 Jan Kroos; 22 Trees v.Grinsven; 23 Harrie v.Doren; 24 Jan Vogels; 25 Rieky Fabrie; 26 Betsie Vogels; 27 Huub Bevers; 28 Riek Hurkmans; 29 Piet v.d. Braak; 30 Petra v.d.Elzen; 31 Huub

v.Helvoirt; 32 Lenie Schepers; 33 Jo v.d. Braak; 34 Thea v.d.Wijst; 35 Henk v.Vorst; 36 Cor v.d.Heuvel; 37 Lenie Cootjans; 38 Sjaak Janssen; 39 Martien v.d.Elzen; 40 Tonnie van Logten m; 41 Wilhelmien v.d. Linden; 42 Maria Coolen; 43 Petra v.d. Laar; 44 Johanna v.d.Elzen; 45 Toon v.Lieshout; 46 Mien v.d.Zanden; 47 Frans v.Schijndel; 48 Jan v.Haandel; 49 Harrie Coppens; 50 Frida Verbakel; 51 Piet v.d.Wijst; 52 Maria v.d.Tillaart; 53 Jeanne v.Zeeland; 54 Mientje Coppens; 55 Marianne Willems; 56 Dinie Houtman; 57 Bettie v.Zoggel; 58 Tonny Thomas; 59 Jannie Bongers; 60 Jan Sleegers; 61 Loes v.Duijnhoven; 62 Karin v.d.Ven; 63 Sjaan v.d.Cruijsen; 64 Ria v.d.Ven; 65 Jan Emonds; 66 Annie v.Zutven; 67 Tonnie

v.Logten vr; 68 Nellie v.d.Boogaard; 69 Jan Joosten; 70 Maria School; 71 Bea Pashouwers; 72 Frans v.d.Laar; 73 Piet v.d.Sande; 74 Arnie v.Duijnhoven; 75 Cor v.d.Zanden; 76 Gerard v.d.Ven; 77 Martien Hoevenaars; 78 Joke Rijbroek; 79 Bernadette v.d.Linden; 80 Ruud Willems; 81 Ad v.Dijk; 82 Bennie v.Dalen; 83 Monique Verhagen; 84 Tiny v.d.Tillaart; 85 Marjolijn Vereijken.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre B (20 beurten) Martien v.Haandel - Mari v.d.Heijden 25-36 Harrie Coppens - Mari v.d.Heijden 18-21 Wim v.d.Broek - Pieter v.Doren 27-18 Albert v.Moorsel - Martien v.Haandel 21-39 Corry v.d.Laar - Harrie v.Houtum 37-33 Corry v.d.Laar - Martien v.Haandel 33-25

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 23 en 24 april TOG F1 - Klick’15/JES F1 VMS’21 E2 - JES/Klick’15 E1 SVOC’01/United 2 - Klick’15/JES 2 SVOC’01/United 1 - Klick’15/JES 1

16-9 7-7 7-10 6-8

KBO Bridge Boszicht Uitslag Feestdrive 1. Hr. en Mw.Swarts 65,50% 2. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 64,58% 3. Hrn. v.Houtum-Otten 60,83% 4. Dames. Gijsbers-Smeets 54,00% 5. Dames Bouw-Staadegaard 53,00% 6. Dames v.Dinteren-Witlox 51,67% Iedere vrijdag bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------—----------------------—---Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Tel: 0612666516

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------TE KOOP gevraagd 3 m3 droogkachelhout. Tel. 0492-323666.

GEBRUIKTE MOTORMAAIERS met 12 maanden garantie. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——-----------------------WIJ VERHUREN vertikuteermachine, kloofmachine, motorzeis, heggenscharen, spitfrees, schoffelfrees, dompelpomp, palenhamer enz. Bel voor afspraak, 06-2344 6218. Willy van de Valk. --------------------------——------------------------

Aan de leden van Vrouwen Actief. Noteer alvast in je agenda: Dag fietstocht, woensdag 8 juni. Avondfietstocht, donderdag 30 juni Hoe laat we vertrekken en verdere informatie komt t.z.t. in het Weekblad BoekelVenhorst.

ASPERGES

(ook geschild)

Fam. Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922, M 06-22529408 (volg de borden) Iedere dag open v.a. 09.00 uur.

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol

Houten speelgoed en meer!

• • • •

10 jaar de Boekelse Verleiding

Voor alle KRAANWERKZAAMHEDEN

vdhorstservice.nl

uur uur uur uur

D’n Houten Tol vind je in De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Van der Horst 06-53487892

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

Tel: 0654655076

GRATIS

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

De 10e kan het gebeuren. Bij ons GAAT het gebeuren. Elke 10e van de maand

€ 1,00 per bolletje


Allerhande Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp 06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Nagelsalon • Schoonheidssalon Massagesalon Kerkstraat 16D (achter Kruidvat), Boekel

www.studioelvi.nl.

PROBLEMEN MET JE NAGELS? Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Versterken zwakke nagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

KNUSSE SALON voor DAMES, HEREN en KINDEREN * wassen * knippen * kleuren * föhnen * watergolven KNIPPEN dames, heren en kinderen v.a. 12 jaar € 14,50 Op afspraak van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 (tijdelijk tot 17.00) Rutger van Herpenstraat 37 Boekel (naast Peelrand Wonen) Voor afspraken en vragen bel 0651718152 U kunt pinnen in de salon!!


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

CARWASH 26 maart 15:00 uur St. Agathaplein Boekel. Opbrengsten gaan naar het goede doel!

John Rambach

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------VERHUUR ijskar. Verhuur wijnkar. Kom kijken of zie onze site. En we hebben nog meer huur- en koopartikelen. www.rendersdecoratie.nl, tel. 06-28947467 -----------------------------------------------------TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Th. van de Haterd +31(0)6 223 743 27

Al meer dan 50 jaar sterk in isolatiewerk Boekel info@eoibisolatie.nl | www.eoibisolatie.nl


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------—------—-------------------------GEBRUIKTE MOTORMAAIERS MET 12 MAANDEN GARANTIE. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------—---------

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

DE BLADEREN ZIJN VAN DE BOMEN DE WIND IS GUUR EN KOUD MAAR GELUKKIG WEET IK DEZE WINTER WIE MIJN TUINMACHINES ONDERHOUD KOOP BIJ UW MAN DIE HET REPAREREN KAN!!!

Zandhoek 2D Boekel | 0492-322300 | jossomertuinmachines.nl

Erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

voor bedrijf en particulier MaZa Elektrotechniek vof Martijn vd Sanden 06-284 478 11 Marc vd Zanden 06-239 572 52 info@maza.nu

www.maza.nu


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.