Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

36e Jaargang - 13 april 2022 Nummer

Boekel Venhorst 40 JOEPIEDAGEN 2022 23 t/m 26 augustus De Joepiedagen is een jaarlijks terugkerend evenement dat bedoeld is voor alle basisschool-kinderen van groep 1 t/m groep 8 wonend in Boekel en Venhorst. Deze dagen vinden plaats in de vijfde week van de zomervakantie. Elk jaar wordt er vanuit een thema gewerkt met als rode draad een verhaal wat aansluit bij de kinderen. De Joepiedagen bevinden zich elk jaar in de trimbossen bij de ingang aan de Mezenlaan. Omdat de leeftijden nogal uiteen lopen worden tijdens deze dagen twee groepen gevormd: de junioren en de senioren. De junioren zijn kinderen die in groep 1, 2 en 3 zitten. Voor deze kinderen is er drie dagen plezier. De locatie voor deze groep bevindt zich vooraan in de bossen. De kinderen gaan tijdens deze dagen aan de slag met hutten bouwen, samen timmeren en de hut aankleden, sport en spelactiviteiten. Op de 3e dag, vrijdagochtend,

wordt er gewerkt aan een zeepkist. De senioren zijn kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten. Voor deze kinderen is er vier dagen plezier. De locatie voor deze groep bevindt zich een stukje verder het bos in op de grote open plek. Ook de senioren gaan samen met hun groep een eigen hut in elkaar timmeren van pallets, planken, stof, touw, verf enz. De overige dagen wordt hier ook veel aandacht besteed aan sport en spelactiviteiten. Op donderdagavond is er voor de groepen 6 t/m 8 een verrassend avondprogramma. Vrijdag gaan alle kinderen een stoere, snelle zeepkist bouwen. In de middag gaan ze naar huis waar ze om 17.00 weer verzamelen bij de blokhut van de Scouting. Daar wordt een gezamenlijke zeepkistenrace gehouden waar iedere welkom is. Ben je geinteresseerd geraakt? Schrijf je dan in vanaf 1 april tot en met 1 mei via onze website www.joepiedagen.nl Het zullen ongetwijfeld weer leuke en gezellige dagen worden! Hou ook onze socials in de gaten. We zijn te vinden op Facebook (kindervakantieweek.joepieboekel) en Instagram (joepiedagenboekel).

Raad 2022-2026 Afgelopen week werd op de voorpagina van dit weekblad de raad 2022-2026 aan u voorgesteld. Hierin is echter dhr. Joop v.Lanen als 5e raadslid van de DOP vergeten te vermelden. Onze excuses hiervoor naar zowel dhr.v.Lanen als naar de DOP. Bij deze nogmaals de voltallige raad genoemd: Harm de Bruin, Robin Gruijters, Marius Tielemans, Gea v.Mensvoort namens CDA Boekel-Venhorst, Matt Kanters, Gerty Janssen, Bregje v.d.Kolk, Hans Bos en Joop v.Lanen namens DOP, Bart v.d. Hoogen, Sharon de Bruin, Jeanne v.Eert en Henri Willems namens Gemeenschapsbelang en Frans Dijks en Ferenc Coolen namens VVD.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand)

Wij wensen u fijne en zonnige Paasdagen!

Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Voor Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam. v.Eert, Burgt 4 - Electro World Wim v.d.Broek, Runstraat 13 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - PeelrandWonen, Rutger van Herpenstraat 35 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof, St. Josephplein 20 (HartslagNu code) - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Dhr. T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B,

Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, In verband met de huidige Corona maa-

tregelen vanuit het RIVM is de vrije inloop momenteel gesloten. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.d.Horst-Vollenberg T 06-13755025; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S. v.Asselt/Mw H.v.d.Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail. com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492-322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl Donderdag 14 april (Witte Donderdag): 19.00u Misdienaar: senior-acoliet Zang: mannenkoor Sint Agatha Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag), Kruisweg: 15.00u Misdienaars: senior-acolieten Zang: seniorenkoor De Blijde Herfstklanken Zaterdag 16 april (Paaszaterdag) Paaswake: 21.00u Misdienaars: senior-acolieten Zang: mannenkoor Sint Agatha Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen (1e Paasdag): 10.30u Misdienaars: kinderen Bamé Zang: mannenkoor Sint Agatha Maandag 18 april Octaaf van pasen (2e Paasdag): 10.30u Misdienaars: senior-acoliet Zang: seniorenkoor de Blijde Herfstklanken ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 17 april Hoogfeest van Pasen (1e Paasdag): 09.00u Zang: parochieel Gemengd Koor; Theodorus Emonds (vwg. sterfdag), dochter Ine en zwagers Toon en Harrie, voor fam.v.Hoof en fam.Emonds; Arnold en echtgenote Anneke Kerkhof (vwg. jaarlijkse herdenking; Rien kanters, Fien Kanters (vwg. verjaardag) en voor Jan en zoon John Kanters SACRAMENT van het HUWELIJK ontvangen: Uden: Mike v.Berkum en Nicole Akkenbroek OVERLEDEN: Uden: Harrie Sanders Odiliapeel: Frans Rooijackers Volkel: Marietje de Wit

Info-inschrijfavond communie en vormsel seizoen 2023 Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei zullen we twee identieke informatieavonden verzorgen m.b.t. het nieuwe voorbereidingsjaar. Beide starten om 19.00 uur en duren tot uiterlijk 20.00 uur. Locatie; parochie centrum, Kerkstraat 25 te Uden. Parkeren kan achter het parochiecentrum en op het kerkplein. Tijdens deze avond nemen wij u mee in hoe wij binnen de St. Petrusparochie de voorbereiding op de eerste heilige communie en het heilig vormsel hebben geïntegreerd binnen het Familiepastoraat. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 25 september 09.30 uur. Verdere informatie wordt u gegeven tijdens de infoavond. We heten u van harte welkom. Namens team Petrus 2.0 Pastoor John van de Laar en Ingrid v.Meer Tel: 06-12867084

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A. Rebel, tel: 0653753367, e-mail: predikant@pgdeurne.nl Scribaat e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl Bezoek ook onze website: www.pkngemertboekel.nl Zondag 10 april: Ds. Ada Rebel Witte donderdag 14 april 2022: Ds. Wim Hordijk Goede Vrijdag 15 april 2022: Ds. Wim Hordijk Stille Zaterdag 16 april 2022: Ds. Wim Hordijk Paaszondag 17 april 2022: Ds. Wim Hordijk Ook is er een paaskinderviering in de serre achter de kerk, 10:00 welkom! U bent van harte welkom in de kerkdienst op zondag mét koffie na afloop. De vieringen worden ook online uitgezonden. Voor de inlogcode van de online dienst en/of de wekelijkse nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkngemertboekel.nl

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 19 april a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d. Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, KleinRondeel, Wijk de Run (ingang Heesterbosch), Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Bij verzamelpunt Coop Boekel kunt u papier plaatsen vanaf maandagavond 22.00 uur. Niet eerder!! Hierop is strenge controle en mogelijke sancties. Container Waterval Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Locatie Zanddelweg: Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.00-12.00 uur terecht op locatie Zanddelweg Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Slagwerkconcert Venhorst. Op maandag 18 april (Tweede Paasdag) is er een uitwisselingsconcert in MFC De Horst in Venhorst. De deelnemende slagwerkgroepen zijn: de jeugdslagwerkgroep van Echo der Peel uit Venhorst, de opstapslagwerkgroep van EMM uit Boekel, de jeugdslagwerkgroep van EMM uit Boekel en de opstapslagwerkgroep van harmonie Wilhelmina uit Den Dungen. De jeugdige muzikanten staan garant voor een uitgebreid scala aan muziek zoals te zien is aan enkele titels van de muziekwerken: Higher Love, Magic, Bongo to Bongo en Carnival Festival. Het concert begint om 10.30 uur. De zaal is open om 10.00 uur.


Algemeen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

AED/Reanimatie Basiscursus en Vervolg/herhalingscursus In het nieuwe seizoen verzorgen wij weer een AED & Reanimatie Basiscursus en de daarbij behorende vervolglessen. Deze cursus is toegankelijk voor alle belangstellenden, met of zonder EHBO-diploma, wel of geen lid van een vereniging. De kosten voor deze cursus bedragen € 25,=. Inwoners van de gemeente Boekel krijgen, i.v.m. een subsidieregeling, een korting van € 10,=. Dit geldt ook voor alle sport- of buurtverenigingen en bedrijven. Ook kunnen we, indien gewenst, een workshop verzorgen inzake kennismaking met AED en reanimatie (prijs op aanvraag). Heeft u interesse, stuur dan een e-mail naar voorzitter@ehbo-boekelvenhorst.nl. De AED en reanimatiecursus wordt verzorgd door onze instructeurs mw. Rieky Fabrie-Bongers, mw. Miranda v.d.Wouw en dhr. André Hoevenaars. Data herhalingscursus: Op 21 april en 28 april is er een herhalingscursus (reanimatie baby, kind en volwassenen en benadering, beademing, kantelmethode enz.). Tijd van 19.30 tot 21.30 uur in Boszicht. Data basiscursus: Op 30 april is er van 08.30 uur tot 12.30 uur een Basiscursus (reanimatie volwassenen en benadering, beademing, kantelmethode enz.)

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 3 april 2022

JUNO Dochter van Tessa Wassenberg en Erik Verbruggen Zusje van Izaak Berthoutstraat 24, 2640 Mortsel, België

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Ook in mei en juni zullen bij voldoende deelname cursussen gegeven worden. Hierover volgt zsm informatie. Interesse? Meld u aan via voorzitter@ehboboekelvenhorst.nl. Graag tot ziens.

Wat kun je zelf doen om financiële problemen te voorkomen? 1. Wacht niet af! Vraag zo snel mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling als je een rekening nu

niet kunt betalen. 2. Houd overzicht over je geldzaken, juist nu. Had je nog geen huishoudbudget gemaakt, doe dat dan zo snel mogelijk en probeer je uitgaven en inkomsten in balans te houden of te krijgen. 3. Vraag hulp als je er zelf niet uitkomt. Zo snel mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen. 4. Neem contact op met SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel en Venhorst als je persoonlijke hulp van een Maatje wilt.


Algemeen Deelkastjes Boekel/Venhorst Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe deelkastjes, zoals te zien is op bijgaande foto. Onze vrijwilligers zijn er druk mee bezig. Erg fijn dat zij daar zoveel tijd in willen steken. Voor de mensen die nog niet weten wat een deelkastje is, nog even een korte uitleg: Het is een kastje dat straks op 12 verschillende adressen, verspreid over Boekel en Venhorst, komt te staan en als doel heeft voedselverspilling tegen te gaan en samen producten te delen. Het gaat om etenswaren en verzorgingsproducten. Ook voor mensen met een kleine portemonnee zal dit zeer welkom zijn. Iedereen kan er producten in zetten die men over heeft of gewoon wil schenken en iedereen mag er producten uit nemen om te gebruiken. Als de nieuwe kastjes klaar zijn publiceren

we de adressen waar ze geplaatst worden. Op dit moment staan er al kastjes op Arendstraat 8, Bergstraat 10, Prof. v.d. Veldenstraat 7 en een voorlopig kastje op Wielewaallaan 25. We wilden voor de kastjes degelijke materialen gebruiken omdat ze natuurlijk buiten onderhevig aan weer, wind en zon zijn. Dan lopen de kosten snel op, dus wij zijn dan ook heel blij dat verschillende sponsoren bereid waren te investeren in dit project: Peelhoven Vakantiehuizen, Zonneweide Statenweg van Houtum, Schutboom Bouwmaterialen, van Boxtel BV Softwarebedrijf, Veranda en Tuinkamer van Creij, v.Delst Glas en Schilderwerken en Raaijmakers Installatietechniek. Ook mogen we met enige regelmaat producten ophalen bij Supercoop en Aldi zodat we onze kastjes gevuld kunnen houden. Wij hopen dat veel mensen uit Boekel en Venhorst dit initiatief willen steunen en dat we samen ervoor zorgen dat de kastjes

steeds aangevuld worden. En verder…. - Pak er uit wat je kunt gebruiken - Geef wat je kunt missen - Je mag ook alleen geven of alleen pakken - Altijd goed - Natuurlijk geen alcohol of rookwaren Jeanne Steijn, Projectgroep Deelkastjes Boekel/Venhorst

DOP en GVB gaan onderhandelen voor de coalitie Op advies van de informateur Mart Smits gaan wij, DOP, met GVB onderhandelen voor de coalitie. Wij zijn de gesprekken ingegaan zonder voorwaarden. Alle opties lagen op tafel voor de DOP. Na een goed gesprek met Mart Smits, kon de DOP concluderen dat op dit moment GVB de meest voor de hand liggende partner is. Vrijdag 8 april hebben we het eerste gesprek gehad met GVB. We hebben onze beide visies op tafel gelegd en zien veel overeenkomsten. Dat geeft ons vertrouwen voor de verdere uitwerking van het coalitie programma. Over de voortgang van de onderhandelingen ullen wij u op de hoogte houden in dit weekblad. Fractie DOP Matt Kanters, Gerty Jansen, Bregje v.d.Kolk, Hans Bos en Joop v. Lanen


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur

AFVALINZAMELING Voor meer informatie: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Goede vrijdag 15 april, 2de paasdag maandag 18 april en koningsdag 27 april is het gemeentehuis gesloten VROLIJKE PAASDAGEN en FIJNE KONINGSDAG!

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0492 - 32 68 00 voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 85 40 00: info afvalinzameling 0492 - 32 68 00: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 681 28 21: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 06-04-2022 Verloren: - crossfiets Btwin, merk: rood /oranje - Samsung telefoon, kleur: zwart - autosleutel, merk: Seat met afstandsbediening Gevonden: - Fiets zwart Cortina Transporter - Rabo bankpas van Grunsven - Lips sleutel nummer 43849 - mapje van Combifoto met inhoud - kentekenplaat VFJ-64-K - damesfiets, merk: Union All Round, kleur: blauw/bruin - zonnebril, merk: Polaroid, kleur: bruin Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte

doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

ENERGIETOESLAG MINIMA Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten eenmalig € 800 te geven aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. De energietoeslag voert de gemeente Meierijstad voor ons uit. Wat betekent dit voor de minima in Boekel U ontvangt al een uitkering Ontvangt u een uitkering van de gemeente. U hoeft dan zelf niets te doen. Wij sturen u een beschikking en u ontvangt uiterlijk vóór 1 mei 2022 € 800 energietoeslag op de bij de gemeente Meierijstad bekende bankrekening.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima Ontvangt u geen uitkering van de gemeente maar behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij de gemeente Meierijstad indienen. Het formulier om deze aanvraag in te dienen vindt u vanaf 1 mei 2022 op de website van gemeente Meierijstad. Houdt u deze gemeentesite dus goed in de gaten.

PUBLICATIE VERORDENING KLANKBORDGESPREKKEN BURGEMEESTER EN RAAD GEMEENTE BOEKEL 2021 Op 28 maart 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Boekel de Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2021 vastgesteld. Deze is op 7 april 2022 gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl en is te lezen op de website lokaleregelgeving.overheid.nl. Indien u niet in de gelegenheid bent om de verordening digitaal in te zien en u wilt deze graag inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326800.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-

vergunning hebben ontvangen: Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het afwijken van maximale nok- en goothoogte Locatie: Eksterlaan 2, Boekel Datum ontvangst: 4 april 2022 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een champignonkwekerij Locatie: Mutshoek 8, Boekel Datum: 7 april 2022 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,

INFORMATIEAVOND OP 19 APRIL Het kan zijn dat u meer informatie wenst over de ontwikkeling van de Zuidwand. Daarom organiseert de gemeente, samen met Van Wanrooij als ontwikkelaar van de Zuidwand, een informatieavond op dinsdag 19 april. De avond zal plaatsvinden in Nia Domo, waar u vanaf 19.15 uur welkom bent. De start is om 19.30 uur. Deze avond krijgt u informatie over de procedure van de vergunningen, de tijdelijke inrichting van het centrum en de geplande nieuwbouw. Tijdens deze avond heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen bij één van de specialisten van de gemeente of bij Van Wanrooij. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van bedrijfshallen Locatie: Schutboom 5, Boekel Verzenddatum: 5 april 2022 Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het afwijken van de maximale bouwhoogte Locatie: Ringbaan 7, Venhorst Verzenddatum: 7 april 2022 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waarte-


gen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING BESTEMMINGSPLAN “RUNSTRAAT 7/7A, BOEKEL” Besluit De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 28 maart 2022 besloten om het bestemmingsplan “Runstraat 7/7A, Boekel” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan. Omschrijving bestemmingsplan De voormalige locaties Runstraat 7 en 7a te Boekel vormen in dit plan het plangebied. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vijftal vrijstaande woningen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt; de bestaande schuur op de voormalige locatie Runstraat 7a blijft voorlopig gehandhaafd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Kostenverhaal Gezien het feit dat er met initiatiefnemers een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 14 april 2022 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.PHBOEKrunstraat7VA01). Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 7 april 2022.

WET GELUIDHINDER – BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN Burgemeester en wethouder van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voor drie van de de geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan “Runstraat 7/7a, Boekel”, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van deze woningen, een hogere grenswaarde vaststelt dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. Bovenstaand besluit met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 14 april 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. U kunt op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen deze periode bezwaar aantekenen. Uw bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 7 april 2022 Burgemeester en wethouders van Boekel.

ENQUÊTE NIEUW MOBILITEITSPLAN GEMEENTE BOEKEL Het komende jaar gaat de gemeente Boekel aan de slag met een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan helpt de gemeente Boekel om de verkeersplannen voor de toe-

komst vorm te geven en de gemeente voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de parkeerdruk, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere en schonere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen. Vervolgens maakt de gemeente Boekel een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken. Zo vormt het mobiliteitsplan onder andere het startpunt voor uw toekomstige mobiliteit. Denk ook met ons mee! Wij vinden het belangrijk om uw wensen en ideeën over de mobiliteit in de gemeente Boekel te horen. Daarom nodigen we u van harte uit om de online enquête in te vullen. Hierin vragen wij u over uw ervaring en mening rondom mobiliteit en verkeer in de gemeente Boekel. Bijvoorbeeld over routes die u vaak aflegt of over verkeersknelpunten in de gemeente. De enquête is in te vullen tot en met zondag 24 april 2022. Heeft u moeite met het invullen van de online enquête? Dan kunt u contact opnemen met bureau Kragten via maptionnaire@kragten.nl of bel 088 33 66 260 en helpen wij u graag verder. De enquête is t/m zondag 24 april 2022 in te vullen via de volgende link: https://new.maptionnaire.com/q/8ph9t32k hd87. De enquête bevat kaartvragen. Die zijn het beste leesbaar op een tablet of computer/laptop. Meer informatie over het Mobiliteitsplan staat op de projectpagina van de gemeente: www.boekel.nl/mobiliteit. Hoe verder? Met de resultaten van de enquête zal de gemeente Boekel het nieuwe mobiliteitsplan opstellen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u aan het einde van de enquête uw e-mailadres achterlaten. De resultaten van de enquête en het eindelijke mobiliteitsplan zullen dan worden gedeeld met u. Meer informatie Wil je meer weten over het Mobiliteitsplan? Neem gerust contact op met de gemeente Boekel via telefoonnummer (0492) 326800. Of stuur een e-mail naar

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 29 maart 2022 is o.a. aan de orde geweest: VERHOGEN EXPLOITATIEBIJDRAGE PEELLANDSCHAPSPARK VOSKUILENHEUVEL Het college gaat de overeenkomst tussen Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel en de gemeente Boekel voor het beheer en onderhoud van het Peellandschapspark de Voskuilenheuvel in Venhorst met 6 jaar verlengen. INVULLING BESTEK IBN 2022 Er zijn ten opzichte van 2021 enkele wijzigingen voor het groenbestek in 2022 met een budgetverhoging tot gevolg. De invulling van deze wijzigingen zijn in dit voorstel toegelicht.


Algemeen Spaar bij Coop Rob Kanters voor Gardena tuingereedschap Coop lanceert als eerste retailer de nieuwe EcoLine van Gardena. Klanten van Coop Venhorst sparen vanaf maandag 18 april voor duurzaam tuingereedschap van topkwaliteit. En dat is handig, want de lente is in volle gang! Gardena is wereldwijd bekend om haar tuingereedschap. Dit jaar komt het merk met een nieuwe lijn: de EcoLine. Alle producten in deze lijn zijn superhandig in gebruik, gemaakt van gerecycled materiaal en hebben een moderne uitstraling. Bovendien zijn ze tijdelijk extra voordelig, als je gebruik-

JEUGD HOBBY CLUB Hobbyclub bedankt u! Begin dit jaar is de Hobbyclub gekozen door de Supercoop Boekel als goed doel voor de statiegeld actie. De Supercoop heeft de actie voortijdig aangepast om de opbrengst van deze statiegeld actie beschikbaar te kunnen stellen voor de vluchtelingen uit Oekraïne.

maakt van de spaarcampagne van Coop. Er is keuze uit acht verschillende spaarproducten, van tuinhulpjes tot sproeisystemen. Kortingen lopen op tot 54 procent! Tip: in de eerste week van de nieuwe spaarcampagne - van maandag 18 april t/m zondag 24 april - ontvangen klanten bij elke 15 euro aan boodschappen een gratis zakje zaden (bloemenmix of kruiden). Voor deze actie geldt op is op. Over de spaaractie De spaaractie start op maandag 18 april en loopt tot en met zondag 29 mei. Bij elke 10 euro* aan boodschappen ontvangen klanten een spaarzegel. De tuinhulpjes zijn - met een bijbetaling -, zolang de voorraad strekt tot en met zondag 5 juni verkrijgbaar met een volle spaarkaart van 10 zegels. Kijk voor meer informatie op coop.nl/gardena. *Exclusief wettelijk niet toegestane artikelen.

Mede door de aanstaande formulewissel van Coop naar Plus heeft de Supercoop een extra bijdrage gedaan voor de reeds ingeleverde flessen en aan de Jeugd Hobbyclub Boekel-Venhorst een bedrag toegekend van maar liefst € 803,70! We zijn hier heel erg blij mee, zo kunnen we weer nieuwe materialen aanschaffen voor het komende seizoen. We willen daarom iedereen die ons met deze statiegeld actie gesteund heeft en uiteraard ook de Supercoop van harte bedanken! Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

Attentie Buurtpreventie Hondenpoep gevaarlijk voor koeien Hondenbezitters die met hun hond wandelen in het buitengebied, worden uitdrukkelijk verzocht om hun hond(en) uit de weilanden te houden. Hondenpoep kan namelijk besmet zijn met Neospora. Dit is een parasiet die in honden en koeien leeft. De overdracht van de parasiet loopt in een cirkel: van hond naar koe en van koe naar hond. Honden hebben de besmetting eerder opgelopen in een weiland of door het eten van rauw vlees. In de hond plant de parasiet zich voort door eitjes te produceren. Deze eitjes komen met de ontlasting weer naar buiten. Wanneer de hond poept in een weiland waarvan het gras gebruikt wordt als voer voor de koeien kunnen de eitjes de koe besmetten. Deze besmetting heeft bij het vee vaak grote gevolgen zoals: - doodgeboren of verminkte kalveren - vruchtbaarheidsproblemen - verminderde melkgift Van de kalfjes die nog wel levend geboren worden, is tachtig procent ook weer besmet. En eenmaal besmet is levenslang besmet. Want medicijnen of vaccins tegen Neospora zijn er (nog) niet. Honden die loslopen in de buurt van koeien kunnen eenvoudig besmet worden met de parasiet door bijvoorbeeld contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van de koeien. Een Neosporabesmetting bij je hond merk je in de meeste gevallen niet. Er zijn echter wel gevallen bekend van verlammingsverschijnselen en zelfs sterfte bij jonge pups. Maatregelen Voorkom dat uw hond besmet wordt. En zorg dat uw hond op zijn beurt geen koeien kan besmetten. Laat uw hond daarom niet loslopen in weilanden. En wanneer hij daar wel zijn behoefte doet, ruim dit dan op. Meer info: info@buurtpreventieboekel.nl


Algemeen Nieuwe Boekelnaren: Hazem en Ramia Zaza

Nederland komen. Via Beiroet en Istanbul vlogen zij naar Amsterdam. De reiskosten werden grotendeels vergoed, maar er werd ook een eigen bijdrage gevraagd. Piet van den Broek

SLOEPIE JEUGDDISCO

Syrië Hazem en Ramia Zaza en hun gezin wonen sinds augustus 2017 aan de Pinksterbloem in Boekel. Het gezin bestaat uit Hazem (43), Ramia (38), de zonen Maen (20), Ha-san (16), Moamen (12) en dochter Maissa (10). Hazem en Ramia komen uit Artouz, een stad met 45.000 inwoners ten zuidwesten van Damascus in Syrie. Hazem had werk op het vliegveld van Damascus. Hij was verantwoordelijk voor het vervoer van het cabinepersoneel van en naar het vliegveld. Van oorsprong is Hazem automonteur. In 2011 brak in Syrie de opstand uit omdat men ontevreden was met het beleid van president Bashar-al-Assad. De opstand ontaardde in een burgeroorlog, die steeds heftiger werd en waaraan steeds meer buitenlandse krachten gingen meedoen. In 2013 braken ook in Artouz gevechten uit en werd de stad gebombardeerd. Rondom hun huis waren er gevechten tussen het Vrije Syrische Leger en de troepen van Assad. De gevechten waren zo hevig dat Hazem niet terug kon keren naar huis van zijn werk. Het was zo gevaarlijk dat zijn gezin een week lang binnen moest blijven. President Bashar-al-Assad ging steeds meer mannen oproepen voor het leger, zo ook Hazem. In 2015 kreeg Hazem een nieuwe oproep, die hij niet zonder gevaar kon negeren. Hij is toen gevlucht. Hij vroeg op zijn werk vakantieverlof en vluchtte via Libanon naar Turkije. Vervolgens ging de reis via Griekenland, Macedonië naar Belgrado in Servië. In Servië kon hij tegen forse betaling vervoer naar Nederland krijgen. Op 18 augustus 2015 arriveerde hij in Amsterdam en vroeg bij de vreemdelingenpolitie asiel aan. Hij verbleef in diverse AZC’s totdat er in 2016 huisvesting in Boekel kwam. Hij woonde met drie andere

mannen in één woning in de Churchillstraat. Daarna heeft hij bij de IND gezinshereniging aangevraagd. Een langdurig traject. Alleen al het aanvragen van visa vraagt het nodige. Ramia moest met haar kinderen daarvoor eerst van Artouz naar de ambassade in Beiroet reizen om de formaliteiten in te vullen. Korte tijd daarna konden zij de visa ophalen. Na één jaar en acht maanden mocht het gezin in 2017 naar

Venhorst Creatief Ook dit jaar was het weer een succesvolle tentoonstelling. Het publiek was enthousiast en lovend over de diversiteit van de werkstukken. Wij, als comité, hebben dit weekend ervaren als een plek waar niet alleen de tentoonstelling centraal stond, maar waar ook onderling contacten werden gelegd. Technieken en adviezen werden besproken en leidde tot een nog groter enthousiasme.

VENHORST

Kom gezellig naar ons toe……. De leiding heeft er weer ontzettend zin in mfc de Horst te Venhorst, vrijdag 15 april, 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie De volgende Sloepieavonden zijn 22 april, 13 mei en 3 juni. Noteer deze in jullie agenda. Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

Houd dit enthousiasme vast, dan zien we jullie graag volgend jaar terug als deelnemer of als bezoeker van Venhorst Creatief. De tekeningen van de leerlingen van groep 8 zijn natuurlijk weer naar de leerlingen zelf gegaan. Zij hebben dit jaar tekeningen gemaakt met ideeën over wat Corona voor hen heeft betekend. Wij danken iedereen die aan deze tentoonstelling heeft deelgenomen, ervan heeft genoten of er anderzijds bij betrokken was en zien iedereen graag volgend jaar weer terug. Comité Venhorst Creatief


Algemeen

‘Lekker bezig…’ De ‘hernieuwde’ openstelling van het Repair Café Boekel op 15 maart was een succes. De mensen weten ons te vinden met hun reparaties. Van de 12 aangeboden reparaties betrof het merendeel een elektrisch of elektronisch probleem. De rest was van mechanische aard. Hierdoor liep de wachttijd bij de twee elektromonteurs snel op. Gelukkig konden wij twee nieuwe vrijwilligers begroeten die ook op dit gebied verre van ‘groen’ zijn. Zodoende zijn er, in totaal, 7 succesvolle reparaties uitgevoerd of adviezen verstrekt. 5 maal moesten wij helaas aan de klant melden dat het apparaat niet meer te herstellen is. Onze kleding herstelgroep kan echter nog wat werk gebruiken de volgende keer. Mocht u nog wat zomerkleding in conditie willen brengen of winterkleding hersteld en wel willen bewaren voor koudere tijden dan staan zij klaar voor al dit herstelwerk. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met deze deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Uw kleine vergoeding van € 5,- komt ten goede van de aanschaf van soms specifiek gereedschap en reparatiematerialen. De eerstvolgende openstelling van Repair Café Boekel is op dinsdag 19 april van 13.30 tot 16.00 uur in het St-Jangebouw aan het St.-Janplein 20. Vrijwilligers Repair Café Boekel

Jaa, daar zijn we weer, Beach Soccer Event op de Copacabana van Boekel Dit keer met maar liefst 3 dagen in het weekend van 16, 17 & 18 juni. De inschrijvingen zijn geopend en we gaan dan ook voor een mooi programma. Dit jaar is ook

de vrijdag meegenomen in de voorlopige planning om het weekend te openen. Op deze avond worden de openingswedstrijden gespeeld door de jeugd, welke poule & hoelaat komen we tijdig op terug. De avond wordt vervolgd met een feest avond met een Super artiest!! Op zaterdag overdag voetballen de jeugd vanaf 10 jaar en onze profs. ’s Avonds wordt er een feestje gebouwd in onze Beach tent, speciaal voor de artiesten rollen wij de loper uit. Op zondag voetballen onze recreanten en zijn de profs ook weer van de partij en sluiten we dit weekend gezamenlijk af met een prijsuitreiking. Wil jij je inschrijven met je team, kijk dan op www.devliegenmeppers.nl

geven maar roept wel dat een andere bestuurscultuur nodig is. De VVD is niet gerust op de uitkomst van deze onderhandelingen. Nu al zien wij de oude bestuurscultuur onder aanvoering van de oude garde van DOP en GVB terugkeren. Met de keuzes die de nieuwe coalitie nu maakt, door te kiezen voor 2 wethouders, wordt er onvoldoende rekening gehouden met Boekel als zelfstandige gemeente in een dynamische- en veeleisende regio. Daarmee leggen we als gemeente Boekel onze in de laatste 4 jaar zorgvuldig opgebouwde reputatie te grabbel. Dat vinden wij bijzonder zorgelijk. De VVD zal de komende jaren vanuit de oppositie haar werk doen en samen met onze achterban en inwoners bouwen aan een nieuwe toekomst. Jullie inbreng is daarbij onmisbaar. Samen staan wij sterk. VVD-fractie; Ferenc Koolen en Frans Dijcks

Boekel-Venhorst

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst! Voor de VVD zijn de verkiezingen succesvol verlopen met als resultaat zetelwinst. Mart Smits (oud-wethouder Veghel) is door DOP als informateur aangesteld voor de vorming van een nieuwe coalitie. Na een eerste gezamenlijke sessie hebben Martijn Buijsse en Frans Dijcks op basis van een 15-tal vragen een openhartig gesprek gevoerd met de informateur. Hierbij hebben wij ons bereid verklaard deel te willen nemen aan een breed gedragen coalitie met Martijn Buijsse als kandidaat wethouder. Onze motivatie hiervoor; Martijn heeft een brede ervaring en zijn rol en positie binnen de regio, de provincie maar ook landelijk zijn essentieel voor het behoud van onze zelfstandigheid in de regio. Een sterke vertegenwoordiger van onze belangen met kennis van zaken is dan onontbeerlijk. Ook zijn aanpak bij een aantal zware dossiers zoals op de Elzen en op het gebied van duurzaamheid hebben wij als extra onderbouwing genoemd. Ondanks dat alle 4 de partijen op voorhand aangaven dat er geen onbespreekbare punten waren en elke combinatie tot de mogelijkheden behoorde, bleek dat DOP en GVB de harde eis van 2 fulltime wethouders hadden gesteld. Hierdoor werd elke optie tot de vorming van een breed gedragen coalitie uitgesloten. Tot op de dag van vandaag is onbekend wie de DOP als kandidaat wethouder voordraagt. DOP weigert openheid van zaken te

Koor Alegria had geslaagd concert met orkest Ode Wat hadden we er zin in om weer op de planken te mogen staan om uit volle borst te kunnen zingen. Ruim twee jaar waren we door al die corona beperkingen eigenlijk een stil koor geworden. Een voordeel: nu hadden we tussendoor ruimschoots de tijd gehad om goed de puntjes op de i te zetten. Samen met orkest Ode was het zaterdagavond een muzikale happening in Het Anker in Beek en Donk. Voor de pauze zongen we enthousiast onder de bezielende leiding van dirigent Piet v.d. Sanden 12 liederen. De dirigent had voor een mix van muziekstijlen gekozen. Vierstemmig zongen we swingende liedjes zoals Yes, Sir that’s my baby, Hallejujah en Happy Feet. Licht klassiek waren de nummers Va pensiero en Brahma Divin. Terwijl Walking in the air en You raise me up weer als mooie luisterliedjes te horen waren. De reacties uit de zaal waren lovend, vooral de variatie werd gewaardeerd. Na de pauze gaf het orkest Ode een mooi harmonieus concert. Als afsluiting zongen we samen met Ode Tears in Heaven en Hello Dolly. Na afloop bespraken beide dirigenten dat dit concert voor herhaling vatbaar was. Zie voor meer info: www.kooralegria.nl


De Wit / Van Gerwen Z O N W E R I N G E N & R O L L U I K E N V. O . F.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

s

ratie

voor

al

epa uw r

an & en v k a ken ch m ctris de rollui e l e an het esta ring. uw b n zonwe e

Ook

• rolluiken • zonneschermen • markiezen • jaloezieën • vouwgordijnen • screens • lamellen zonweringen • serre serre • plissédaken • garagegordijnen • horren deuren •


Algemeen

Terug in de tijd! Vol verwachting vertrokken de kinderen van groep 5 en 6 naar Eindhoven, naar het pre Historisch Dorp. Al eerder hebben ze het tijdens de ‘Blink’ lessen gehad over het leven in de pre historie. In dit openluchtmuseum beleefden ze het verleden door zelf op ontdekkingstocht te gaan. Onderweg waren er historische bewoners van de pre historie tot de late middeleeuwen. Ze luisterden naar spannende verhalen, leerden om oude ambachten te doen, want het pre Historisch Dorp staat in het teken van zelf dingen doen. Tijdens de taalles schreven de kinderen uit groep 6a een ansichtkaart, zogenaamd vanuit het pre Historisch Dorp. Hieronder enkele kaarten waarop u kunt lezen hoe ze de pre historie hebben beleefd.

Hallo oma, Wij zijn naar het pre historisch dorp in Eindhoven geweest. Daar hebben we lang voor moeten rijden, maar het was erg leuk! We kregen daar een kaart voor dingen doen. Je moest daarbij moeilijke zinnen maken. We hadden er 5 goed, ik had er 3 van gemaakt. En we zijn in een boot geweest waarbij je aan een touw moest trekken. Er was ook een smidse die een zwaard maakte, hij deed het ijzer eerst in het vuur en daarna maakte hij de vorm in het zwaard. We mochten ook brood bakken. Het was heel leerzaam en leuk. Groetjes, Sake. Hoi papa, Gisteren zijn wij met onze klas naar het pre historisch dorp geweest. Toen hebben we gevaren op een vlot en

hebben we vonken mogen maken met een vuursteen en we konden ook handboogschieten. Er stond een lange rij. Vervolgens mochten we graan vijzelen en we gingen broodjes bakken van zelfgemaakt deeg. Het was erg leuk. Het brooddeeg was gemaakt van graan en water. Dat was het uitje, ik heb er veel van geleerd. Groetjes, Lieke.

PROGRAMMA BOEKEL In Boekel begint de dag om 09.30 uur met opstellen voor de versierde optocht op het St. Agathaplein. Om 10:00 uur vindt de officiële opening plaats door burgemeester Caroline van den Elsen, daarna vertrekt de versierde optocht voorafgegaan door harmonie E.M.M. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool mogen mooi verkleed of met een versierde fiets of kar meedoen in de optocht en zo proberen nog een prijsje te winnen. De route voor de optocht is als volgt: St. Agathaplein, Rotonde, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Burgtstraat, Witgele Kruispad, Bernhardstraat, Kerkstraat, Mr. van Hooffstraat, St. Agathaplein, Einde optocht. Vanaf 11.00 uur zijn er allerlei leuke activiteiten op het St. Agathaplein. Circus Tadaa uit IJselstein geeft een

workshop in het leren van allerlei circus kunsten zoals bal lopen, jongleren, diabolo’s, gekke fietsjes, clownerie, koorddansen, acrobatiek. Zorg dat je erbij bent, om te oefenen als een echte circus artiest. Gasthoeve “de Zijp” verzorgd een geweldige knutsel en reuzen bellenblaas workshop. Er kunnen allerlei leuke spelletjes gespeeld worden zoals touwtje springen, stoep krijten. Ook kunnen kinderen tot 12 jaar spulletjes verkopen op de Vrije markt. Je kunt je aanmelden vanaf 11.00 uur op het St. Agathaplein. Bij slechte weersomstandigheden komt de optocht te vervallen. Overige activiteiten vinden vanaf 11.00 uur plaats in van Nia Domo. 14:00 uur Einde viering Koningsdag PROGRAMMA VENHORST In Venhorst begint de dag om 10.45 uur met de voorbereidingen voor de Versierde optocht. Verzamelen bij Plein 31 De officiële opening vindt plaats om 11.15 uur door burgemeester Caroline van den Elsen samen met alle kinderen, ouders en belangstellenden. Fanfare “Echo der Peel” speelt het Wilhelmus 11.30 uur Start versierde optocht voor alle kinderen van de basisschool. De route is als volgt: Plein 31, Meidoornstraat, Telefoonstraat, Ringbaan, St. Josephplein. Einde optocht. 12.00 uur Terugkomst van de versierde optocht 12.15 uur Prijsuitreiking versierde optocht door de Burgemeester Volgende week wordt het complete middag programma bekend gemaakt. Laat je verrassen!!!! We wensen iedereen een zonnige en gezellige Koningsdag Comité Boekel-Venhorst Berichten worden gemeld op onze facebook pagina “Koningsdag Boekel en Venhorst”.

Deelname aan de activiteiten op Koningsdag in Boekel en Venhorst zijn geheel onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders of hun begeleiders.

ASPERGES

(ook geschild)

Fam. Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922, M 06-22529408 (volg de borden) Iedere dag open v.a. 09.00 uur.


Sportberichten V.V. Boekel Sport 1 geeft niet thuis in Groesbeek Voor de tweede maal in 3 weken is v.v. Boekel Sport 1 er niet in geslaagd om 3 punten mee te nemen vanuit Groesbeek. Groesbeekse Boys 1 was vandaag met 4-1 te sterk voor de mannen van trainer Marc v.d.Ven. Al na 8 minuten lag de bal achter doelman Michiel Merks. Op alle fronten werd Boekel Sport afgetroefd. Tot overmaat van ramp werd het na ruim 20 minuten ook 2-0 voor de geel zwarten van Groesbeek. Boekel Sport kon er vandaag weinig tegenover stellen, echter was het Guus Goossens die een grote kans op 2-1 niet benutte. Een diepe bal op Tim Schuijers werd door keeper Verriet niet helemaal goed verwerkt en hij stompte de bal in de voeten van Goossens. Met een lob probeerde hij de doelman te verschalken maar een verdediger van Groesbeekse Boys kon uiteindelijk het te slappe lobje van de doellijn halen. Ook Tim Schuijers zelf kreeg nog een grote kans, maar door een verkeerde aanname ging ook die aansluitingstreffer niet door. Geheel in het beeld van deze wedstrijd werd het nog voor rust 3-0. Na rust een dubbele wissel aan Boekel Sport zijde, Sander Jonkers en Guus Goossens bleven in het kleedlokaal achter en voor hen kwamen Jari Claasse en Teun v.d.Elzen in het veld. Jari liet wederom zien een waardevolle invaller te zijn na 60 minuten spelen. Op snelheid passeerde hij zijn verdediger en gaf een prima assist op Tim Schuijers die de 3-1 tegen de touwen werkte . Enigszins hoop op een positief resultaat werd echter 8 minuten later aan flarden ‘getikt’ door Rens Hubers. Na een corner en een klutsbal kreeg hij de bal voor zijn

voeten en bepaalde daarmee de eindstand: 4-1. Een afgetekende en terechte nederlaag vandaag tegen een beter Groesbeekse Boys. Aanstaande maandag is het aan de mannen van trainer Marc v.d.Ven om hierop een positief antwoord te geven. SV United is op maandag 18 april te gast op Sportpark De Donk. Hopelijk mogen we dan weer veel Boekelse mensen langs de lijn verwelkomen!

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 10 april Venhorst 1 - Heeswijk 1 1-2 Venhorst 2 - Mariahout 3 2-1 Juliana Mill 3 - Venhorst 3 1-1 DSV 6 - Venhorst 4 3-1 VCO 3 - Venhorst 5 2-0 Venhorst VR1 - Gemert VR2 14 - 3 Programma 18 april Vianen Vooruit 1 - Venhorst 1 14:30 u Fc de Rakt 2 - Venhorst 3 12:00 u Venhorst 4 - Sv de Braak 6 12:00 u Handel 4 - Venhorst 5 12:00 u Venhorst VR1 - Nijnsel VR1 11:30 u Venhorst 1 - Heeswijk 1, 1-2 In het begin van deze competitie scoorde Venhorst al na 1 minuut in Heeswijk, 0-1: schitterende goal van Joris v.d.Hoven. Helaas stond er na 90 minuten 2-1 op het scorebord. Vandaag, met weer een typisch Venhorsts zonnetje op De Voskuilen, duurde het tot de 2e minuut alvorens Venhorst op voorsprong kwam. Een prima aanval waarbij Senna v.Creij de bal voorgaf, die vervolgens met het hoofd klaargelegd werd door Sam v.Lieshout, waarna Luuk v.d.

Boogaard onhoudbaar binnen schoot. Hatsekidee, een mooi begin! Er ontspon zich geen goede, maar wel een aantrekkelijke wedstrijd, met weliswaar weinig kansen, maar flink wat strijd. In de 16e minuut kwam Heeswijk op 1-1, toen in een rommelige situatie voor het Venhorstse doel de bal over de doellijn getrapt werd. De beste kans in de eerste helft was toch weer voor Venhorst. Weer Sam v.Lieshout bereikte de mee naar voren gekomen Luuk v.d.Boogaard, die de bal beheerst voor het doel schoof. Mark v.Sleeuwen kwam een teenlengte tekort om de 2-1 op het bord te zetten. Tijd voor de thee, in dit geval ranja! Venhorst probeerde hierna weer tot een snel doelpunt te komen, maar de inzet van Rens v.Sleeuwen trof geen doel. Heeswijk was goed bij de les en de Venhorstse doelman Justin Rullens voorkwam met een knappe redding een tegentreffer. Verdere mogelijkheden bleven uit, al werden de corners van Heeswijk steeds gevaarlijker en kwam Venhorst steeds minder voor het Heeswijkse doel. Met verse jeugdkrachten Finn v.d.Horst en Job Vogels als invallers probeerde trainer Michael v.Doren de bakens te verzetten. Met steeds meer strijd in plaats van voetbal was dat voor hen niet gemakkelijk. In de 84e minuut redde Justin Rullens weer door een harde knal op doel af te weren, maar in de rebound kopte Heeswijks redder in de nood Wouter v.Dijke alsnog de 1-2 binnen. Natuurlijk gaf Venhorst niet op en zette alles op alles om minimaal 1 puntje in huis te halen, maar helaas lukte dat niet meer. Volgende week maandag, 2e Pinksterdag, kan Venhorst uit tegen Vianen Vooruit weer voor de punten gaan! Komt dat zien.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 8 april 2022 1. Dames Bouw-Staadegaard 65,83% 2. Dames Aalbregt-Vogels 60,00% 3. Dames Biemans-v.d.Elzen 55,42% 4. Dames v.Dinteren-Witlox 55,00% 5. Heren v.Houtum-Otten 52,92% 6. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 50,42% Iedere vrijdagmiddag bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Habo ’95 rukt met 2 overwinningen op naar 3e plaats Afgelopen week stonden er wederom 2 wedstrijden op het programma. De eerste was op woensdag een inhaalwedstrijd, thuis tegen Vios uit Heythuysen. De tweede op zaterdag, ditmaal naar het Drentse EmmerCompascuum tegen middenmoter DOS. Tegen nummer-2 Vios had Habo een kleine maand geleden nog gespeeld en ging het met een 29-24 nederlaag weer huiswaarts. In Boekel startte de wedstrijd gelijkopgaand. Daar waar Habo deze meestal doeltreffend wist te benutten, stuitte Vios in veel gevallen op een sterk keepende Jack Smits. Habo pakte de gewenste start met een 5-1 voorsprong. Vios kwam terug tot 9-6 en bij rust was de voorsprong teruggelopen tot 13-11. Vios paste verschillende offensieve mandekkingen toe maar Habo scoorde doelpunt op doelpunt. Habo liep uit naar 28-16, het restant van de tweede helft zou Habo de teugels iets laten vieren en kon Vios de stand nog iets draaglijker maken naar een 31-21 eindstand. Na de goede wedstrijd van woensdag ging Habo zaterdag de partij tegen het nog onbekende DOS met veel vertrouwen tegemoet. Na een gelijkopgaande openingsfase liep Habo mede door een aantal fraaie doelpunten van Siem v.d.Berg van 2-2 uit naar 3-7. De rust werd bereikt bij een 10-14

tussenstand. De tweede helft was het zaak vooral zo door te gaan en geen domme tijdstraffen te pakken. Habo breidde de voorsprong uit naar 5 à 6 doelpunten. Vervolgens dacht Bart v.d.Elzen, wat Job afgelopen woensdag deed kan ik ook, door ook 3 doelpunten op rij te scoren vanuit de linkerhoek en hiermee de wedstrijd te beslissen. Ruud Verwijst bekroonde zijn goede keeperswerk met een doelpoging vanuit zijn eigen doelgebied op de binnenkant van de paal van de tegenstander. De bal ketste terug het veld in, precies in de handen van Bart, die met dit buitenkansje wederom wel raad wist. Mooie assist Ruud! Wederom een ruime overwinning met 10 punten verschil, 22-32 eindstand. Komende weekend geen handbal, maar paaseieren zoeken. De week hierop speelt het op 23 april thuis tegen wederom DOS. Publiek is uiteraard weer van harte welkom!

Talent BMX Team Talent BMX Team bij Topcompetitie in Erp Zondag 10 april vond op De Bolle Akker in Erp een BMX Topcompetitiewedstrijd plaats. Deze competitie bestaat uit zes wedstrijden die verder nog verreden worden in Tiel, Baarn, Raalte, Zwanenburg en Barendrecht. De wedstrijd in Erp gold mede als kwalificatiewedstrijd voor het Nederlandse-, het Europese- en het Wereld-

MAANDAG 18 APRIL

BOEKEL SPORT 1 SV UNITED 1

AANVANG 14.30 UUR

kampioenschap. Zaterdag was het trainingsdag en op zondag was er voor aanvang van de wedstrijd ook nog een trainingsmogelijkheid waarna om 11 uur de wedstrijden zouden beginnen. Op zondag was het team aanwezig met vijf crossers. Sam Meijer (Boys 11 jaar) en Pieter v.Lankveld (Amateur 17-24 jaar, Finn (Boys 15 jaar) en Jur v.Brussel (Boys 12 jaar) en Sven Pennings (Boys 13 jaar). Allen reden zich via de drie kwalificerende manches probleemloos naar de kwartfinale. Sam, Jur en Sven wisten deze kwartfinale in winst om te zetten. Pieter liet hierin een tweede plaats noteren. Finn had weer eens de pech dat hij in de kwartfinale in de eerste bocht in het gedrang kwam en dit niet meer kon corrigeren. Hij kwam dus jammer genoeg een plaatsje tekort om door te stoten naar de halve finale. De vier overgebleven rijders reden in de halve finale bijzonder sterk met overwinningen voor Jur en Sven en tweede plaatsen voor Sam en Pieter. Dus toch vier crossers naar de grote finale. Sam Meijer en Jur v.Brussel behaalden hierin een hele mooie tweede plek en Pieter moest tevreden zijn met de achtste plaats. De beste in zijn klasse in deze Topcompetitiewedstrijd van zondag was ongetwijfeld Sven Pennings. Hij wist namelijk in drie manches, de kwart- en halve finale en de grote finale als eerste over de streep te komen en liet dus geen enkel punt liggen. Fantastisch resultaat van hem !!!! De eerstvolgende wedstrijden zijn Europese wedstrijden die komend weekend georganiseerd worden in Zolder (België). Ook hieraan zullen diverse teamleden deelnemen.

KOM BIJ ONS KAARTEN Uitslagen 4 april 2022 RIKKEN 1. Jan v.d.Elzen 2. Gerrit Ophey 3. Jo v.d.Braak 4. Piet v.d.Braak 5. Theo v.d.Elzen 6. Ton v.d.Heijden Poedelprijs: Annie v.Duren JOKEREN 1. Leen Emonds 2. Ria Althuizen Poedelprijs: Riekie Colen

140 pnt. 81 pnt. 74 pnt. 71 pnt. 44 pnt. 35 pnt. 87 -pnt. 102 pnt. 61 pnt. 58 -pnt.


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (20 beurten) Cor Vereijken - Bert Thoonen 79-90 Piet Wijers - Sjef Donkers 58-99 Ruud Willems - Bert v.d.Heijden 79-41 Cor Vereijken - Jaap Heesen 71-43 Cor Sanders - Piet v.Hoof 31-36 Bert v.d.Mortel - Rien Koolen 40-38 Adrie v.d.Laar - Theo Daandels 29-45 Libre B (20 beurten) Piet Koonings - Jo v.d.Aa 33-57 Henk Schepers - Arie v.d.Kimmenade 45-23 Frans v.Oort - Martien v.d.Elzen 38-39 Rien Smits - Harrie v.Duren 33-52 Henny Arts - Martien v.Doren 25-29 Antoon v.Asseldonk - Harrie Coppens 26-30 Bart v.d.Bosch - Wim v.d.Broek 28-32 Antoon v.Asseldonk - Bart v.d.Bosch 29-21 Frans v.Oort - Martien v.Doren 30-32 Libre C (20 beurten) Ton v.Zutphen - Bert Klokgieter 44-22 Ton v.Zutphen - Willie v.d.Wetering 29-7 Wim Kroos - Jan v.Kessel 21-14 Jan v.Asseldonk - Frits v.d.Bosch 8-25 Leo v.Sleeuwen - Gerrit Hagelaar 22-35 Harrie v.d.Nieuwenhof - Thom in 't Groen 14-13 Arnold Verstegen - Jos v.Haare 19-33 Tonnie v.Sleeuwen - Wim v.Hees 14-21 Gerrit Hagelaar - Arnold Verstegen 22-29 Frits v.d.Bosch - Jos v.Haare 24-19 Willie v.d.Wetering - Jos v.Haare 14-21 Bandstoten A (20 beurten) Sjef Donkers - Martien v.Haandel 43-23 Albert v.Duijnhoven - Martien v.d.Elzen 18-21 Frans v.Oort - Albert v.Moorsel 23-25 Theo Daandels - Bert v.d.Mortel 15-43 Ruud Willems - Harrie v.Houtum 35-18 Henk Schepers - Adrie v.d.Laar 22-20 Piet Koonings - Jaap Heesen 12-27 Gerard Zomers - Henri v.d.Heuvel 51-38 Ruud Willems - Bert v.d.Mortel 30-34 Theo Daandels - Jaap Heesen 11-21 Bandstoten B (20 beurten) Arnold Verstegen - Wim v.Hees 10-11 Frits v.d.Bosch - Peter v.Duijnhoven 11-8 Arnold Verstegen - Harrie v.Duren 19-22 Henny Arts - Martien v.Doren 23-8 Jan v.Kessel - Wim Kroos 10-7 Corry v.d.Laar - Maas - Wim v.Hees 17-19 Antoon v.Asseldonk - Bart v.d.Bosch 27-13

Henny Arts - Frits v.d.Bosch 12-10 Leo v.Sleeuwen - Martien v.Doren 11-16 Corry v.d.Laar - Maas - Jos v.Haare 14-7 Harrie v.Duren - Gerrit Hagelaar 20-10 Wim Kroos - Wim v.Hees 21-12 Jan v.Kessel - Mari v.d.Heijden 9-12 Driebanden (25 beurten) Noud v.Kessel - Sjef Donkers 13-20 Jaap Heesen - Frans v.Boxtel 8-14 Piet v.Hoof - Sjef Donkers 9-19 Jaap Heesen - Cor Vereijken 12-16 Regio Biljarten Raamhoeve - Boekel 1 73-49 Boekel 2 - Keldonk 76-91

Hockeyclub Boekel Dames 1 VHV Sjinborn 1 - HCBoekel Op zondag 10 april stond voor HCBoekel Dames 1 de uitwedstrijd in het verre Valkenburg (Sjinborn) op de agenda. Aangezien helaas de week ervoor Marelke geblesseerd is geraakt zaten we met een krappe selectie. Gelukkig was daar Emmie v.d.Elzen, die vol goede moed vanuit het mooie Maastricht aansloot. Appie had hierdoor de opstelling volledig omgegooid en ons het vertrouwen gegeven om het op deze manier aan te pakken. Het startsignaal klonk en met mooie passes en goed balbezit wisten we al in het eerste kwart te scoren. Via een voorzet van Nicole v.Sleeuwen wist Sanne Reijbroek (Puck) met een mooie backhand de 0-1 te maken. Na een korte pauze na het eerste kwart gingen we vol energie weer verder met de wedstrijd, en die energie werd beloond. Er werden heel wat strafcorners versierd en uit de rebound van een van deze corners wist Sanne ook de 0-2 te scoren. Slechts 5 minuten later wist Elvere Rijkers de bal rechts voor

vrij te spelen voor een prachtige voorzet die Sanne (ja alweer!!!) met haar backhand de goal in wist te tikken. Met een 0-3 voorsprong gingen we dus de rust in. In de rust vielen termen als rust bewaren en balbezit maar ook vooral lekker zo door gaan! Dus dat deden we. Strafcorner na strafcorner werden verdiend maar niet gescoord. Uiteindelijk wist Bo Boeijen een mooie variant te scoren in de verre hoek, 0-4. Met deze stand gingen we het laatste kwart in. Sanne wist zichzelf wederom mooi vrij te spelen en Nicole stond al klaar om de 0-5 te gaan scoren vanaf kop cirkel. Een hattrick was voor Sanne nog niet genoeg en door te doen alsof ze de bal naar Nicole ging spelen maakte ze zichzelf vrij om de 0-5 te scoren. Emmie bedankt!! We hopen je snel weer in ons team te mogen hebben. Volgende week spelen we niet in verband met Pasen, de week daarna, op 24 april spelen we thuis om 12:45 uur tegen DVS, zien we u langs de lijn? Vriendjes en vriendinnetjes hockey Nog een paar weken en dan is de zomerstop helaas alweer in zicht. Wij hopen dat alle leden van HC Boekel een leuk seizoen gehad hebben. Op 23 mei 2022 geven we een extra leuke training aan de jeugdleden. We gaan dan veel spelletjes en partijtjes spelen. Op deze avond mogen onze jeugdleden ook een vriendje/vriendinnetje meenemen die (nog) niet op hockey zit, maar die het misschien wel leuk vindt om één keer mee te doen! Kom gezellig samen hockeyen en laat je vrienden en vriendinnen ervaren hoe leuk dit spelletje is! Vraag je vriendje, buurkindje, nichtje of klasgenootje om mee te gaan hockeyen, extra hockeysticks zijn op de club. Wie weet vinden deze fanatiekelingen het wel zo leuk, dat ze volgend seizoen ook gezellig mee komen doen! De Jeugdcommissie


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel-Venhorst Uitslagen maandag 4 april ZAAL A MVS Grootkeuken - 't Menneke/OOvB 2-5 Tijmedia - John Donkers Champignons 3-1 Tielemans Groente - Snackpoint LC 8-2 Verhaaf B.V. - Populair Boekel 3-1 Polska Team - v. Rijbroek Sp.&M 1-6 ZAAL B Janssen Auto's - Elreka 7-1 Invorm Interieur - v.d.Aa Klus 7-2 Fysiotherapie Boekel - De Schutboom 5-2 Midi Centrum Stender - Café Gij & Ik 5-0 v.d.Boog./v.Sleeuwen - Stuc Force 5-2 Programma 18 april: In verband met Pasen is er geen programma

KORFBALVERENIGING

JES Drie kampioenen voor JES/Klick in de zaalcompetitie Zowel JES/Klick dames 1, JES C1 als JES Midweek 1 hebben de zaalcompetitie afgesloten met een kampioenschap. JES/Klick 1 (Coop Venhorst/Siebers Woon-

stoffen) wist met nog drie wedstrijden te gaan het kampioenschap al binnen te slepen door een 6-20 overwinning op de nummer twee van de ranglijst, DES uit Vierlingsbeek. JES C1 (RegioBank Boekel) won de laatste wedstrijd van de competitie van concurrent Be Quick C2 met 5-1 en werd daarmee overtuigend kampioen. De midweek (Vogels Autobedrijf) won met ruime cijfers, 14-3, van Nijnsel/Flamingo’s. Ook zij konden na deze winst niet meer ingehaald worden door de andere ploegen en pakten hiermee het kampioenschap. Gefeliciteerd dames en op naar de tweede helft van de veldcompetitie! Uitslag 10 april Roka 1 - JES/Klick’15 1 7-18 Programma 23 april TOG F1 - Klick’15/JES F1 Overlangel, 10.15 u Programma 24 april SVOC’01/United 2 - Klick’15/JES 2 Oirlo, 11.00 u SVOC’01/United 1 - Klick’15/JES 1 Oirlo, 13.00 u

Wieler Toer Club Boekel Rondom de IJzeren Man Het was deze zondagochtend minder koud dan het in eerste instantie leek. Het zonnetje scheen al flink en dat had veel leden doen besluiten toch maar eens op de fiets te stappen deze ochtend. 20 leden kozen ervoor met de A-groep mee te fietsen. Deze groep fietste via Zijtaart, St. Oedenrode richting St. Michielsgestel om zo via Esch in Vught bij de IJzeren Man uit te komen. Zoals de titel van de tocht al doet vermoeden fietsen we ook elk jaar trouw om deze grote plas heen. Nadeel is wel dat het op zondagochtend hier wemelt van de wandelaars, hardlopers en andere fietsers zodat het uitkijken geblazen is. Snel verlie-

ten we Vught om via het Bossche Broek na 63 km bij onze pauzeplaats in Den Dungen uit te komen. Hier bij boer Goossens verliep de bediening minder snel waardoor de meesten van ons de helm alweer opgezet hadden om verder te gaan, terwijl een ander deel de koffie nog moest krijgen. Uiteindelijk konden we toch via het Maaskantje op weg gaan naar Middelrode om vervolgens via Heeswijk-Dinther in Mariaheide uit te komen. We hadden de wind heerlijk in de rug dus het ging in een rap tempo via Mariaheide richting Erp. Vanaf het Goor zagen we de Boekelse kerktoren alweer blinken in de zon en wisten dat we enkele minuten later weer mooi op tijd op het St. Agathaplein zouden eindigen. Op 2e Paasdag fietst de A- én de A+ groep de Vessemtocht, de B-groep de Meierijtocht en de C groep de Herpentocht. F. Onqie

Uitslag 7 april 2022 A-lijn 1. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 63,54% 2. Dames v.d.Linden-Verbakel 63,54% 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 56,77% 4. Dames v.Dinteren-v.Geffen 53,65% 5. Heren J. en Th.v.d.Ven 53,13% B-lijn 1. Dames Kremers-v.Lieshout 63,54% 2. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 53,13% 3. Mw.Vijge-Hr.Schots 52,60% 4. Mw. de Winter-Hr. Kuipers 52,60% 5. Dames Swarts-Biemans 51,88% 6. Mw. Coolen-Hr.v.Boxmeer 50,63% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 06-12753883.Allerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531. --------------------------——------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. —-------------------------------------------------------WIJ VERHUREN vertikuteermachine, kloofmachine, motorzeis, heggenscharen, spitfrees, schoffelfrees, dompelpomp, palenhamer enz. Bel voor afspraak, 06-2344 6218. Willy van de Valk.

VERHUUR en verkoop van decoratie materiaal. www.rendersdecoratie.nl en tweedehandse spullen te koop. Geef ze weer kans bij u. Tel 0628947467. -----------------------------------------------------— SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------— GEBRUIKTE MOTORMAAIERS met 12 maanden garantie. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218.

Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp 06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

fruit van biologische teelt

sap, appels, peren en andere producten zolang de voorraad strekt uit de automaat - dagelijks 9 – 18 uur open www.hoevedeheivelden.nl Heivelden 4 (voorheen Het Goor 4) 06-10258916

Voor alle KRAANWERKZAAMHEDEN

Th. van de Haterd

Van der Horst 06-53487892

+31(0)6 223 743 27

Al meer dan 50 jaar sterk in isolatiewerk vdhorstservice.nl

Boekel info@eoibisolatie.nl | www.eoibisolatie.nl

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Houten speelgoed en meer!

• • • •

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

uur uur uur uur

Tel: 0654655076 D’n Houten Tol vind je in De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Allerhande

Nagelsalon • Schoonheidssalon Massagesalon Kerkstraat 16D (achter Kruidvat), Boekel

www.studioelvi.nl.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

PROBLEMEN MET JE NAGELS? Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Versterken zwakke nagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

KNUSSE SALON voor DAMES, HEREN en KINDEREN * wassen * knippen * kleuren * föhnen * watergolven KNIPPEN dames, heren en kinderen v.a. 12 jaar € 14,50 Op afspraak van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 (tijdelijk tot 17.00) Rutger van Herpenstraat 37 Boekel (naast Peelrand Wonen) Voor afspraken en vragen bel 0651718152 U kunt pinnen in de salon!!


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

DIERENPENSION

De

Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Zijp 13a

PVC materiaal

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF •

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

EI, EI, EI, EN WE ZIJN ZO BLIJ!

JOS SOMERS

MAAKT MIJN MAAIER EN DAT VIEREN WIJ!

KOOP BIJ UW MAN DIE HET REPAREREN KAN!!!

Zandhoek 2D Boekel | 0492-322300 | jossomertuinmachines.nl

Erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

voor bedrijf en particulier MaZa Elektrotechniek vof Martijn vd Sanden 06-284 478 11 Marc vd Zanden 06-239 572 52 info@maza.nu

www.maza.nu


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.