Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

36e Jaargang - 9 maart 2022 Nummer

Boekel Venhorst 35 Vogelwerkgroep Boekel/Venhorst Aanleg takkenril bosje nabij Plan Burgt 1a Tussen ‘Plan Burgt 1a’ en woonwijk De Donk ligt een klein bosje. Aan de rand van dit bosje hebben enkele leden van de Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst van stichting D’n Eik onlangs een takkenril aangelegd. Dit hebben de vrijwilligers gedaan in overleg met de gemeente Boekel. Een takkenril bestaat uit twee rijen paaltjes waartussen snoeihout wordt gestapeld. Waarom en takkenril? Een takkenril biedt voor vogels en zoogdieren goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Ook amfibieën kunnen er een plek vinden om te overwinteren. Daarnaast vinden paddenstoelen, varens en andere plantensoorten er een uitstekend onderkomen. Zelfs enkele vlindersoorten zetten hun eitjes af op dood hout. Kortom: een takkenril werkt positief op verschillende facetten van ‘biodiversiteit’. Een takkenril schermt ook een bepaald gebied(je) af. In dit geval het aanwezige bosje. Aan de andere kant van het bosje, langs ‘De Gemeint’, is op aangeven van de Vogel-

werkgroep afgelopen jaar een struweelrand aangelegd. Deze struweelrand, met veel bessen dragende struiken, geeft op termijn ook een mooie nest-, voedsel- en schuilgelegenheid voor o.a. vogels. In de nabije toekomst wil de gemeente, samen met de Vogelwerkgroep, meer stukjes grond in en rondom het bosje aanplanten. Hierdoor creëren we een mooi stukje natuur tussen twee woonwijken in. Dit is zeer belangrijk voor veel vogels en andere dieren. We hopen dat iedereen deze natuurwaarden in en om het bosje respecteert. Alleen dan kan er iets moois ontstaan! Heeft u nog vragen? Neem zo nodig contact op met de Vogelwerkgroep (VWG), middels het volgende mailadres: vogelwerkgroepbv@gmail.com. Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst

het voor u nog niet veilig voelt stuur dan een ander met jouw reparatie. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met deze deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Uw kleine vergoeding van 5 euro komt ten goede van de aanschaf van soms specifiek gereedschap en reparatiematerialen. De eerstvolgende openstelling van Repair Café Boekel is op dinsdag 15 maart 022 van 13.30 tot 16.00 uur in het StJangebouw aan het St.-Janplein 20.

VRIJDAG 25 MAART 2022

‘Nog 2 weken voor Boekelse Kwis 2022! De tijd vliegt. Links en rechts begint het al te kriebelen! Toch!? Samen met de ingeschreven teams gaan we “kwissen” op de nieuwe datum 25 maart! Gezellig meedoen is belangrijker dan winnen! En gelukkig ook dit keer nog een zeer belangrijke tip! Hij is kien op botox en bubbels en heeft absoluut geen pleinvrees.

Vrijwilligers Repair Café Boekel

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur.

En nu voor goed…’ Het Repair Café Boekel bleek in de afgelopen periode aan een behoefte te voldoen en wij zijn dan ook blij dat we op 15 maart weer OPEN gaan. Met een beetje gezond verstand moet het, volgens ons, nu mogelijk zijn om zonder beperkingen open te gaan. Een beetje ruimte houden en bij klachten thuis blijven. Als

Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Voor Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam. v.Eert, Burgt 4 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Dhr. T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B,

Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en

mantelzorg, In verband met de huidige Corona maatregelen vanuit het RIVM is de vrije inloop momenteel gesloten. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S. v.Asselt/Mw H.v.d.Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail. com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak.


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 13 maart, 2e Zondag van de Vasten. Gildemis gilde St. Agatha 10.30 u Misdienaar Gildebroeders. Zang: Seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Greet Biemans-Wassenberg; overleden leden van het gilde Sint Agatha; Drieka en Bertus Tielemans-Verbruggen; Piet Kessels (vwg. verjaardag 6 maart). Woensdag 16 maart: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie; Anna v.d.Burgt-Tielemans, Antoon v.d.Burgt en zoon Piet; Lou v.Rooy (vwg. sterfdag). Donderdag 17 maart: 19.00 u Sint Jozefviering KBO Boekel. Zang: seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering zondag 20 maart 09.00 uur. Viering van de patroonheilige Sint Jozef m.m.v. het Gilde Sint Agatha

OVERLEDEN: Volkel: Wim .d.Rijt Zeeland: Gerard Bongers KOFFIEDRINKEN. Vanaf a.s. zondag 13 maart is er weer de gelegenheid om na de viering van 10.30u koffie/thee te drinken in het Luciazaaltje. VASTENACTIE. De Nederlandse bisdommen vragen de parochies om te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking schrijft: ‘Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift’.

Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen. In Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële hulp. Katholieke organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organisaties betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne. Elke zondag van de vastentijd zullen er achter in alle kerken van onze parochie bussen/ mandjes staan om uw giften in te deponeren. Ook kunt u via de bank een doneren: Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A. Rebel, tel: 0653753367, e-mail: predikant@pgdeurne.nl Scribaat e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl Bezoek ook onze website: www.pkngemertboekel.nl Zondag 13 maart: Ds. Pim Verschoor Zondag 20 maart: Ds. Jos de Heer Zondag 27 maart: Ds. Geurt Baerends De vieringen worden ook online uitgezonden. Voor de inlogcode van de online dienst en/of de wekelijkse nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkngemertboekel.nl

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

“Hoe komen we deze maand door?” Die verzuchting is aan tafel op gezette tijden in menig huishouding te horen. Het leven is duur in Nederland. Met een minimum inkomen of uitkering is het een opgave om de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar er zijn meer zaken die een rol spelen bij schulden. Het aantal mensen met schulden neemt toe. De huidige feiten op een rij: • Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld. • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst. • Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen. • In 2021 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening bij een NVVK-lid. • Hun gemiddelde schuld is € 42.900,- bij gemiddeld 14 schuldeisers. Gevolg van schulden Stress. Dat is wat een schuldenlast veroorzaakt die je niet kunt overzien. Wie onder hoge druk staat blokkeert en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Gebrek aan bandbreedte noemen we dat. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in een la. Maar de schuld groeit verder. De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. So-ciaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, het speelt zich af achter talloze voordeuren. Maatje in Boekel en Venhorst is SchuldHulpmaatje met speciaal opgeleide maatjes gestart om te helpen. Die hulp is gratis en aanmelden kan via mail: schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com of bel: 06 30337505.


Algemeen Attentie Buurtpreventie Rij MONO MONO staat letterlijk voor één of alleen. In het verkeer staat het voor met één ding bezig zijn: als je rijdt houd je je aandacht op het verkeer, zonder afleiding van appjes of social media posts. Houd je ogen dus op de weg en niet op je scherm. dit is bedoeld voor alle weggebruikers, dus naast o.a. de auto of vrachtwagen, ook voor de fietser en voetganger. Voor meer informatie: info@buurtpreventieboekel.nl en https://wijrijdenmono.nl

we nieuwe bewindvoerders in ons gemeentelijk bestuur gaan kiezen. Wat gaat het worden? Agrarisch groen inleveren om groen te bouwen? Of groene ruimte voor bouw inleveren voor agrarisch ondernemen? Boekel leefbaar houden door te investeren in ondernemingen of door te investeren in burgerinitiatieven, clubs en verenigingen. In een verkiezingsdebat op 9 maart, georganiseerd door BlokTv met de 4 lokale lijsttrekkers, hopen we de verschillen in onze politieke partijen bloot te leggen. Aanvang 20.00 uur. Mocht je een vraag voor de

Boekelse Lokale Omroep Kring BlokLive Special 9 en 16 maart Na de carnaval, waarin prinsen en vorsten een luchtig bewind voeren, worden we teruggeworpen naar een serieuzer dagelijks leven. We staan aan de vooravond waarin

Wij willen iedereen bedanken voor de oprechte belangstelling, kaarten en bloemen na het overlijden van mijn vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Mien van Lankveld-Timmers Een speciaal dankwoord willen we richten aan de verzorging en begeleiding van afdeling de Bellefleur, vrijwilligers en het welzijnsteam van Sint Petrus. Ook het team van de thuiszorg, de dagbeleving van ouderenlandgoed Grootenhout en taxi van Helvoort. DANK JE WEL. En wat fijn dat ons vader en moeder zo’n goeie buurtjes hebben van het pleintje. Jullie zijn ons zo dierbaar. Samen met onze familie gaan we verder. Moeder we gaan je missen, maar het is goed zo. Piet van Lankveld, kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen Burgtstraat 22, 5427 AJ Boekel

lijsttrekkers hebben, stuur hem op naar redactie@bloktv.nl 16 maart zenden we vanaf 21:00 uur live de verkiezingsuitslagen uit. Behalve de uitslagen blikken we met de politiek leiders vooruit op mogelijke coalities en halen we reacties op van de partijen. De live uitzendingen zijn voor de glasvezel abonnees van Trined op Kanaal 507 en van Vaibr op Kanaal 735 te bekijken. De overige kijkers kunnen BLOKTV via internet bekijken (via de mobiel, tablet of PC) op www.bloktv.nl/live.


Algemeen

Beste leden. Datum: Donderdag 17 maart, aanvang 18.00 uur in Nia Domo. Voor wie: alle leden. Eigen bijdrage: 5,Opgeven en betalen tot 10 maart bij Francien in de bus o.v.v. naam. Een gezellige kookavond, waarbij we zelf ook mogen meedoen. We starten met een soepje, Daarna maken we diverse hapjes, die we ook op een eigen feestje zouden kunnen serveren. Als afsluiting krijgen we een toetje. Wij wensen jullie een smakelijke avond. Gelieve van te voren niet te eten. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief

HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel Wist u dat…….. • Wij in het najaar van 2021 met de statiegeldactie bij de Coop hebben meegedaan. • Wij iedereen hartelijk bedanken voor het doneren van uw lege flessen. • In 1883 de St. Janschool gebouwd werd. • In die tijd de school maar twee onderwijzers en een handwerklerares had. • Tot 1887 er onderwijs werd gegeven aan twee klassen jongens en twee klassen meisjes.

• In 1887 werden de meisjes klassen overgenomen door de Zusters van Liefde. • In 1921 de school met twee lokalen werd uitgebreid in 1951 met een 7de lokaal. • In de jaren 1960- 1980 er aan de achterzijde uitbreidingen met een plat dak is aangebouwd. • In 1994 de St. Janschool opgeheven werd als school. • De Sint Janschool toen een verenigingsgebouw werd. • Heemkundekring Sint Achten op Boeckel op 18 januari 2022, al 25 jaar in het Sint Jan gebouw zit. • Heemkundekring Sint Achten op Boeckel dit jaar ook 40 jaar bestaat. • Wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. • Dat er een kleine tentoonstelling is over huisvlijt in de hal van de heemkamer. • Dat Heemkundekring Sint Achten op Boeckel ook te volgen is op Facebook. • Wij elke dinsdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur weer geopend zijn. • U bent altijd welkom in de heemkamer, de koffie staat klaar. • Graag tot ziens. Met vriendelijke groeten, Heemkundekring Boekel

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 15 maart wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein,

Kerkstraat-Noord, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcenrum St Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Bij verzamelpunt Coop Boekel kunt u papier plaatsen vanaf maandagavond 22.00 uur. Niet eerder!! Hierop is strenge controle en mogelijke sancties. Container Waterval Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Locatie Zanddelweg: Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.00-12.00 uur terecht op locatie Zanddelweg Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

PuzzelWedstrijd Op vrijdag 1april wordt er een puzzel wedstijd georganiseerd in Venhorst. Wie maakt een puzzel van duizend stukjes het snelst, dat is de vraag. Maak een team met 4 personen en geef je op. Het inschrijfgeld bedraagt € 30, nadien mag je de puzzel mee naar huis nemen. Inschrijven hiervoor kan tot 20 maart. Dus geef je teamnaam door aan info@dehorstvenhorst.nl. en doe mee. Inlooptijd is vanaf 18.30 uur en het begint om 19.00 uur. We hopen jullie te zien.

Onlangs bereikte ons het bericht over het overlijden van ons oud-lid:

Peter van Eenbergen Peter is in het verleden zeer betrokken geweest bij onze vereniging. Hij is enkele jaren lid van het bestuur geweest. Daarnaast heeft hij enige tijd zorg gedragen voor de materialen van onze vereniging en was actief in de opvangploeg. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies.

Bestuur en leden voetbalvereniging Boekel Sport


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur

AFVALINZAMELING per 1 januari 2022 Voor meer informatie: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl

Om inzicht te geven waar ik mij op dit moment mee bezighoud, heb ik hier een aantal activiteiten beschreven. Groepswerk, zichtbaar zijn in de wijken, motorische screening onder jongeren, werkgroep sport, Basement voor jongeren, doorbreken van taboes op het gebied van alcohol en drugs, 1 op 1 weerbaarheidstraining door te boksen en activiteiten voor ouderen of voorlichtingen.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl.

Meldingen openbare ruimte Heeft u een melding openbare ruimte (denk aan kapotte of verzakte stoeptegels, openbare verlichting die defect is, overhangende begroeiing etc.), dan kunt u die indienen op 2 manieren: - telefonisch op: 0492 – 326800 - via de website: www.boekel.nl via melding openbare ruimte (https://www.boekel.nl/inwoners-enondernemers/meldingen/) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 85 40 00: info afvalinzameling 0492 - 32 68 00: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 681 28 21: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

het probleem ontstaat, verergert of wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. Ik zal mij gaan richten op 3 pijlers voor de doelgroep 0 t/m 100: - positieve gezondheid - opbouwwerk (in de wijk) en - jongerenwerk

PREVENTIEMEDEWERKER GEMEENTE BOEKEL Even voorstellen… Mijn naam is Hidde van der Linden en ik ben preventiemedewerker binnen de gemeente Boekel. Als medewerker van ONS Welzijn werk ik vanuit het Dorpsteam Boekel. Preventie is een steeds belangrijker begrip binnen onze samenleving en zo ook bij de gemeente Boekel. Het doel van preventiewerk is voorkomen dat er problemen ontstaan. Preventie is het doelbewust inzetten van initiatieven die anticiperen op risicofactoren. Er wordt gehandeld om te voorkomen dat

De doelen die hierbij van belang zijn: Dat er wordt gewerkt aan een samenleving waar mensen (jong en oud) het normaal vinden om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Signalen worden door de inwoners gezamenlijk opgepakt vanuit community building en in acties uitgezet voor de omgeving. Inwoners kunnen op een laagdrempelige manier voor allerlei vragen terecht bij de preventiewerker die vervolgens de vragen kan uitzetten binnen het netwerk van de jeugdige/volwassenen of ouderen en/of professionele hulp. Mocht je een signaal hebben, leuke ideeën hebben of iets willen betekenen voor de gemeenschap? Spreek mij dan vooral aan, zodat we er samen naar kunnen kijken. Mocht je mij niet tegenkomen dan kan je contact opnemen op het onderstaande emailadres of telefoonnummer. E-mailadres: hidde.vanderlinden@ons-welzijn.nl Tel: 06-10411021

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het plaatsen van zonnepanelen Locatie: Volkelseweg 2, Boekel Verzenddatum: 28 februari 2022

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het plaatsen van zonnepanelen Locatie: Volkelseweg 2, Boekel Verzenddatum: 28 februari 2022

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw Locatie: Rosoliemolen 13 en 13a, Boekel Verzenddatum: 25 februari 2022 Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw Locatie: Rosoliemolen 13 en 13a, Boekel Verzenddatum: 25 februari 2022

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woning Locatie: De Aa 2, Boekel Verzenddatum: 1 maart 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: de uitbreiding van de bedrijfsruimte Locatie: De Vlonder 35, Boekel Verzenddatum: 1 maart 2022

Activiteit: werk of werkzaamheden uitvoeren Onderwerp: het aanleggen van een hemelwaterbassin Locatie: Neerbroek 23, Boekel Verzenddatum: 28 februari 2022

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: de uitbreiding van de bedrijfsruimte Locatie: De Vlonder 35, Boekel Verzenddatum: 1 maart 2022

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het aanleggen van een hemelwaterbassin Locatie: Neerbroek 23, Boekel Verzenddatum: 28 februari 2022

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Ge-

BEKENDMAKING - Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam en geboortedatum TS Kucharczyk, 30-12-1989 M Bednarz, 10-02-1982 MF Szczepaniak, 26-03-1983 Z Basak, 07-07-1985 LT Bilewicz, 22-10-1992

Uitschrijving per datum 02-03-2022 02-03-2022 02-03-2022 02-03-2022 02-03-2022

Datum voornemen 02-03-2022 02-03-2022 02-03-2022 02-03-2022 02-03-2022

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 2 maart 2022 Burgemeester en wethouders van Boekel

meente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een woonhuis Locatie: Ringbaan 3, Venhorst Verzenddatum: 25 februari 2022 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het oprichten van een B&B Locatie: Gagelstraat 4a, Venhorst Datum ontvangst: 23 februari 2022


Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een glastuinbouwkas Locatie: Grote Baan 6, Venhorst Datum ontvangst: 24 februari 2022 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het nieuwbouwen van een loods met kantoor Locatie: Grote Baan 6, Venhorst Datum ontvangst: 24 februari 2022 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te

verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het realiseren van een overkapping, berging en opslag Locatie: De Vlonder 32, Boekel Datum: 28 februari 2022 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: - R.K.S.V. Venhorst om op 13 maart 2022 de sluitingstijd en schenktijd te verlengen op de locatie Heikneuter 2 te Venhorst. De ontheffing is op genoemde datum afgegeven tot 01.00 uur.

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 3 maart 2022 De burgemeester van Boekel.


Algemeen Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 4 tot en met 9 april 2022 Deze maand zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de collecteweek. De collectanten worden benaderd, de bussen worden uitgedeeld. De 4500 brieven worden in de envelop gestoken, die door de collectanten worden verspreid en opgehaald. Het is ook goed om te bemerken dat zo hechte groep vrijwilligers elk jaar weer de activiteiten oppakt. Het is voor een goed doel, dat is een stimulans voor ons om in te zetten. Hoe geslaagd de goede doelen wordt is afhankelijk van de donaties. We rekenen op u!!!! U doet toch ook weer mee!!!

Ik loop een rondje met de collectebus Hendrik van Schijndel pakt deze week de collectebus met de sticker Alzheimer. Als ervaringsdeskundige is hij al jarenlang nauw betrokken met deze stichting. Naast het collecteren heeft Hendrik bij gemeentelijke, regionale en nationale organisaties zijn ervaringen kunnen delen. Zijn vrouw kreeg op 50 jarige leeftijd die ziekte. Ze stierf 14 jaar later aan de gevolgen. Alzheimer kenmerkt zich met veel emoties, zoals angst, onbegrip, boosheid, onzekerheid en verdriet. Hendrik heeft al die fases meegemaakt. ”Dementie begint als een dief in de nacht en er is niemand, die dat kan doorgronden of voorspellen. De eerste jaren zijn van ontkenning, ruzie en onbegrip, pas na aanvaarding en aanpassing kan naar de toekomst gekeken worden.“ Hendrik vindt tijdige herkenning essentieel en vooral

periodieke psychologische onderzoeken. “Feit is dat 20% van ons te maken krijgt met dementie. Vanaf je 80e jaar is dat 4560%. Trek op tijd aan de bel om het leven waardevol te houden zonder misverstanden. Een groot aantal krijgt algauw te ma-ken met onbegrip en verwijten. Vaak weten we het te laat. Zelf doe ik regelmatig een test.“ Wil je net als strijdbare Hendrik Stichting Alzheimer helpen om deze nare hersenziekte te onderdrukken, geef dan een donatie tijdens de goede doelen week.

KORFBALVERENIGING

JES Coop Rob Kanters Venhorst start als hoofdsponsor van KV JES Venhorst! Als supermarkt in een klein dorp zijn we 100% afhankelijk van de bereidheid van de inwoners om ons heen om de boodschappen bij ons te komen doen. Dat geldt ook voor de verenigingen in zo’n dorp. Ook zij zijn afhankelijk van vrijwilligers binnen de club om de vereniging in stand te houden. We zijn trots op de verenigingen in onze omgeving! En we zijn trots en dankbaar dat we bestaansrecht hebben opgebouwd als supermarkt in Venhorst. De positieve ontwikkeling van onze supermarkt geeft ons het vertrouwen om nu hoofdsponsor te worden van korfbalvereniging JES en zo deze vereniging te ondersteunen. Sponsoren kost uiteraard geld en wij hebben helaas ook geen geldboompje staan. Dat moeten we dus ergens vandaan halen. We hebben gekozen om te stoppen met het verspreiden van de papieren Coop folder binnen de bebouwde kom van Venhorst (Elsendorp en Landhorst blijft de papieren

Coop folder ontvangen). Maar niet getreurd, er zijn nog steeds genoeg mogelijkheden om aan de Coop folder te komen: 1. Neem deze mee in het folderrek in de winkel. Vanaf woensdag ligt hier de Coop folder voor de week erna. 2. De Coop folder is digitaal te bekijken op www.coop.nl/pagina/digitale_folder. 3. Ontvang deze wekelijks (samen met minimaal 5 andere folders naar keuze) in uw brievenbus door u aan te melden op www.kiesjefolders.nl. Dit is dus ook een mooie mogelijkheid voor bewoners in het buitengebied om wekelijks een papieren Coop folder te ontvangen. Wij zijn erg blij te kunnen mededelen dat Coop Rob Kanters Venhorst per direct start als hoofdsponsor van korfbalvereniging JES Venhorst! Sinds september 2020 is Coop Rob Kanters gestart in Venhorst en we zijn erg blij dat bewoners weer in hun eigen dorp boodschappen kunnen doen. We vinden het superfijn dat Coop Rob Kanters Venhorst onze nieuwe hoofdsponsor is. Dit laat zien dat Venhorst een leefbaar en betrokken dorp is. Kiesjefolders.nl Het aanmelden op www.kiesjefolders.nl is eenvoudig en binnen enkele minuten gedaan. Om klanten met de aanmelding te helpen staan wij vanuit korfbalvereniging JES voor u klaar in Coop Rob Kanters op: Zaterdag 12 maart van 15.00-17.00 uur Woensdag 16 maart van 15.30-17.30 uur Zaterdag 19 maart van 10.00-12.30 uur Gratis appeltaart Klanten die zich hebben ingeschreven bij kiesjefolders.nl ontvangen bij het eerste folderpakket een welkomstbrief. Laat deze zien in de winkel en ontvang een heerlijke verse appeltaart. Daarnaast sponsort Coop Rob Kanters per inschrijving €1,25 aan onze vereniging, wat wij als club heel erg mooi vinden!


Boekel blijft goed, wordt beter! Het gaat goed met Boekel, Venhorst en Huize Padua. Er is flink geïnvesteerd in onze dorpen. De randweg en de woningbouwprojecten De Donk en De Run zijn opgeleverd. Nieuwe woningbouwprojecten zoals de Burgt en de Voskuilen zijn gestart. We staan er als gemeente goed voor, maar de wereld om ons heen staat niet stil. Er wacht ons een toekomst met grote uitdagingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en onze toekomstige energievoorzieningen. Voor de verkiezingen presenteren wij met trots ons verkiezingsprogramma dat bestaat uit 5 speerpunten.

Volg ons via

VVD Boekel Venhorst

Van links naar rechts: Tom Tielemans, Dirk van Sleeuwen, Theo Rovers, Frans Dijcks, Mar琀jn Buijsse, Roy van Goor, Nicole Dijcks, Emile Hartevelt, Max Bouman, Ferenc Koolen Ontbrekend op foto: Sharon Tielemans, Filip Demuyt


Politiek

Onze lijsttrekker, Jeanne van Eert is 54 jaar, geboren in Veghel, getrouwd met René en woont sinds 1991 in Venhorst. Samen hebben zij drie, inmiddels volwassen kinderen. Jeanne is een bekend gezicht geworden in Venhorst en Boekel! Dit heeft ze vooral te danken aan haar maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en de niet aflatende drang om onrechtvaardigheid te bestrijden. Aangezien ze al sinds 1984 werkzaam is in de zorg zijn het sinds jaar en dag vooral zaken die spelen rondom de zorg en leefomgeving die haar bezighouden. De Pionier, Zorgwerkgroep van Leefbaar Venhorst, het overlegorgaan Padua Rondom en de ledenraad van de Rabobank, bij alle instanties is Jeanne actief. In 2009 besloot Jeanne ook politiek actief te worden omdat haar motto is dat als je iets wil veranderen je niet aan de zijlijn kunt blijven staan maar zelf je verantwoordelijkheid moet nemen. Ze belandde al snel in het hart van de politiek, de gemeenteraad,

en is sinds 2010 onafgebroken gemeenteraadszetel namens Gemeenschapsbelang. Wat maakt voor haar onze gemeente speciaal? Qua karakter de gemoedelijke mentaliteit en de saamhorigheid. Het is een fijne plaats om op te groeien én om oud te worden. We kennen gelukkig nog veel mooie plekjes maar het allermooiste vind ik toch het dorpsplein van Venhorst met z’n historische gebouwen en natuurlijk ‘de Kei’. Wat kunnen onze burgers van haar partij, Gemeenschapsbelang, verwachten? We zetten vooral in op Behoud van een gezonde zelfstandige gemeente, Welbevinden, Verkeersveiligheid en bereikbaarheid, Bouwen en wonen en Duurzaam en toekomstbestendig! Deze speerpunten lichten wij toe in ons verkiezingsprogramma. Wij bedrijven politiek met oog voor de lange termijn en directe daadkracht waar nodig. Daarnaast beseffen wij heel goed dat we alleen zelfstandig kunnen blijven als we daar waar maar enigszins mogelijk samenwerken met de andere partijen en met respect met elkaar blijven omgaan. Gemeenschapsbelang is een partij waar de burger echt iets aan heeft! Gemeenschapsbelang wil dat ieders stem gehoord wordt. Dat burgers, vrijwilligers,

verenigingen, organisaties, ondernemers, maatschappelijke geledingen en belangenverenigingen zich uitgenodigd voelen om van zich te laten horen. Samen kunnen zijn een zelfbewuste gemeente zijn die zelfstandig kan blijven. Doe mee, laat uw stem niet verloren gaan. Stem Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel!Politiek

Betaalbaar wonen voor iedereen Dankzij de inzet van #TeamCDA is de woningbouw in onze gemeente flink versneld. In 2020 waren we zelfs koploper nieuwbouw van Noord-Brabant en derde van héél Nederland. Daar zijn we trots op! Maar nog steeds is er een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Jongeren en starters vissen achter het net en wonen noodgedwongen langer thuis dan ze zouden willen. Maar ook veel senioren zitten vast in hun eigen huis. Als ze hun hypotheek hebben afgelost, waarom zouden ze dan verhuizen naar iets wat hogere woonlasten oplevert? Inwoners zitten klem. Actie #hierbouwtCDA Daarom moeten we de vaart erin houden

Oekraïne: wat kunnen we doen? Iedereen ziet de ontwikkelingen in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. Boekel wil graag wat doen. Je ziet fantastische initiatieven in onze gemeente. Inzamelingen bij Tielemans Groentekwekerij, Carlo van Hout die naar Oekraïne gaat om spullen te brengen en gevluchte mensen op te halen en veel donaties aan Giro 555. Boekel is fantastisch bezig. We willen als politiek ook graag wat doen.

met het bouwen van nieuwe woningen. Zodat iedereen weer kan rekenen op een betaalbare woonplek. Met onze bouwactie afgelopen zaterdag laten we zien op welke plekken in de gemeente we willen bouwen:

Hopelijk kunnen we in Boekel ook vluchtelingen opvangen en kunnen we snel aan de slag om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. In onze regio moeten we met spoed 1000 gevluchte mensen uit Oekraïne opvangen. We hopen dat we in Boekel ons steentje kunnen bijdragen. De Zuidwand staat bijvoorbeeld voor een deel leeg. Zolang de sloop nog niet kan starten, zou het mooi zijn dat we daar mensen tijdelijk kunnen huisvesten. We hebben vragen gesteld aan de wethouders. Heb jij een goed idee? Stuur dan een berichtje naar info@dopboekel.nl We wensen iedereen die te lijden heeft onder deze oorlog heel veel sterkte. Fractie DOP: Matt Kanters Gerty Jansen, Joop van Lanen

bovenop de huidige bouwplannen op De Burgt en De Voskuilen willen we de schop in de grond op onder andere de Schutboom en de Biezen. #TeamCDA wil daarbij extra aandacht voor: • Onze jongeren, zodat zij in onze gemeente kunnen blijven wonen; • Onze gezinnen, met ruim opgezette speelruimte voor kinderen; • Onze senioren, zodat zij in onze gemeente gelukkig en met passende zorg oud kunnen worden. Bouwen aan de gemeente Boekel van morgen! In onze gemeente gebeurt het!

Politiek Café voor alle inwoners van gemeente Boekel Over het buitengebied van gemeente Boekel en overige agrarische aandachtsvelden. Maandag 14 maart, Nia Domo. Aanvang 20.00 uur Deelnemende partijen: CDA Boekel-Venhorst, DOP Boekel, Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel en VVD


KANDIDATENLIJST kel! e o B k j i l r u u t a N

#2

Gerty Jansen

Natuurlijk Samen!

Lijsttrekker #1

Matt Kanters #3

Natuurlijk Lokaal!

Bregje van der Kolk Natuurlijk Ontwikkelen!

#6

#7

#8

#9

Marieke Timmermans

Henk van der Aa

Eva Röben

Niek Pepers

#15 Willeke Reijnen

#24 Will Verkuijlen

#16 Sjoerd Vogels

#25 Annette van Soest

#17 Willemien van den Broek

#26 Toon Bullens

www.dopboekel.nl

#18 Job Megens

#27 Thea Berkenbosch

#10 Gusta van de Ven

#19 Annie Smits

#28 Jan Oerlemans

#11 Rob Leenders

#20 Ton van Hoof

#29 Henny van Boxtel

DOP Boekel, Venhorst en Huize Padua


& SPEERPUNTEN 2022-2026

#4

Hans Bos

Natuurlijk Investeren!

Top 10 speerpunten: #5

Joop van Lanen

1.

Transparantie en overleg met de omgeving. Geen burgers achteraf verrassen.

2.

Meer groen: we gaan naar 5 bomen per inwoner in álle kernen.

3.

We openen een sociaal loket in de gemeente: Veghel is te ver.

4.

De Zuidwand is voor onze lokale winkeliers. De gemeente moet de regie terugpakken.

5.

Woningbouw naar de wensen en behoeften van inwoners, geen tweede Voskuilen.

6.

Via goede wegen en trottoirs zijn 昀etsers en voetgangers altijd zichtbaar voor autoverkeer.

7.

Het Sint Agathaplein en Sint Josephplein worden groen aangekleed met uitlopers richting de wijken.

8.

Buitengebied voor de toekomst: geen ontwikkelingen die ons jaren later bakken met geld kosten, zoals de Elzen en het Bovenstehuis.

9.

Kwaliteit van bestuur moet beter.

Natuurlijk Betrokken!

#12

#13

Jeanneke Franssen

#21

Sjaak van Moorsel

#22

Dimphy van Alphen

#30

Coen Knuvers

#31

Marcel Kanters

Peter Thijssen

06-57284261

#14 Farshid Kamyab Rad

#23 Lea van der Heijden

#32 Antoinette Heunks

10. De jeugdraad krijgt een actievere rol.


Algemeen JEUGD HOBBY CLUB

SLOEPIE

JEUGDDISCO

Stem voor de Jeugd Hobbyclub ! We zijn na een lange periode weer van start gegaan met onze knutselactiviteiten voor de kinderen van Boekel en Venhorst. Zoals wellicht bekend zijn wij gehuisvest in het Sint Jangebouw, voorheen de Sint Jan school. De Rabobank heeft een actie opgezet om verenigingsgebouwen te helpen met verduurzamen. De Stichting Vrienden van het Sint Jangebouw, zij beheren ons gebouw, mag meedoen met deze actie van de Rabobank. Alle leden van de Rabobank mogen stemmen, zij kunnen dit doen via de telebankieren App of website. De club met de meeste stemmen krijgt van de Rabobank maar liefst 50 % korting op de gehele kosten van de zonnepanelen installatie! We zouden het dus heel fijn vinden als u op dit project gaat stemmen! Bij voorbaat dank, Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst

VENHORST

Kom gezellig naar ons toe……. De leiding heeft er weer ontzettend zin in Plaats: mfc De Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 11 maart Uur: 18.30-20.30 Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

KBO Bridge Boszicht UItslag 4 maart 2022 1. Dames v.Dinteren-Witlox 2. Dames v.Berlo-v.Dooren 3. Dames Smeets-Vos

62,50% 55,00% 52,50%

Iedere vrijdag middag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d. Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.

A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 61,81% 2. Mw.de Koning-Hr.v.Berlo 55,83% 2. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 55,83% 4. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,17% 5. Dames v.d.Heijden-Onclin 53,33% B-lijn 1. Dames v.d.Burgt-Koster 65,28% 2. Dames Biemans-P. v.d.Elzen 52,78% 3. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,08% 3. Dames v.d.Boom-Schots 52,08% 5. Dames Kremers-v.Lieshout 50,69% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 06-12753883.

DONDERDAG 10 MAART

BOEKEL SPORT 1 EXCELLENT 1

AANVANG 20.00 UUR


Algemeen

Project Bloemenakker 2022 Op basis van de positieve resultaten van de bloemakkers afgelopen jaren wil de Vrijwillige Weidevogelbescherming, in samenwerking met de Vogelwerkgroep en stichting D’n Eik, in 2022 een vervolg geven aan het project Bloemenakker. Met de vrijwillige aanleg van bloemenakkers willen we de biodiversiteit bevorderen. Bloemenakkers zijn immers zeer aantrekkelijk voor insecten (incl. bijen en hommels), vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren. Daarnaast kunnen ook kuikens van weidevogels, patrijzen en andere vogelsoorten voedsel en bescherming vinden in de bloemenakkers. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met De Groene Heerlijckheid uit Gemert en wordt ondersteund door de gemeente Boekel. Naast agrariërs kunnen ook particulieren en bedrijven in de gemeente Boekel meedoen aan dit project. Heeft u een stukje grond beschikbaar? Dan kunt u daarop een bloemenakker aanleggen en daarmee de biodiversiteit bevorderen! U kunt meedoen als u minimaal 100 m2 grond beschikbaar heeft, bijvoorbeeld een overhoek in uw perceel of rondom het erf of nabij gebouwen. Het zaadmengsel bestaat uit zaad van diverse bloemen, gemengd met granen. U

krijgt het zaaizaad gratis aangeleverd. We verwachten wel dat u de grond zelf bewerkt en het bloemenmengsel zelf inzaait. Bij deelname krijgt u hierover praktische informatie. Het is de bedoeling dat de bloemenakkers t/m de winterperiode intact blijven, zodat met name vogels hier profijt van hebben. Met de inzet van bloemenakkers kunt u op betrekkelijke eenvoudige wijze een bijdrage leveren aan een toename van de biodiversiteit. Dit is voor nu en de toekomst van groot belang. Heeft u interesse? Dan kunt u, uiterlijk 15 maart, een mail sturen naar bloemenakkerbv@gmail.com. Vermeld uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, locatie waar de bloemenakker wordt aangelegd en de grootte (m2) van de bloemenakker. Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel/Venhorst, Vogelwerkgroep Boekel, Stichting D’n Eik.

CARNAVALSVERENIGING

DE VLIEGENMEPPERS Beste mensen wat was het een verlossing dat we groen licht hadden gekregen om carnaval te gaan vieren zoals we gewend zijn. Op donderdagavond eerst een live blok uitzending over het programma van alle verenigingen. Daarna naar Boekel sport waar het dak eraf ging. Op vrijdag naar een leuke en drukke carnavalsmis, nog bedankt daarvoor Diaken Henk van Thiel. De sleuteloverdracht werd gehouden in het gemeentehuis en daar stond het ook gezellig vol. Nog bedankt voor de drankjes B&W. En na de sleuteloverdracht naar La Compagnie met zijn allen. De Vliegenmeppers, de Knollekes, de Peeltuuters, Kapel M4 en Rawazzi, Stichting Boerenbruiloft, vrienden en

kennissen. Het was een supervet feest. We gaan niet alles per dagdeel in dit krantje zetten maar we kunnen wel vertellen dat we dit jaar een echte drukke en gezellige carnaval hebben gehad. We willen iedereen bedanken die een bezoekje heeft gebracht aan de Vliegenmeppers. Ons Vorstenpaar Frank en Marieke hebben er ook enorm van genoten en hebben al gezegd dat ze super veel zin hebben om in november eindelijk de tweede helft mee te maken. Als jullie foto’s willen zien ga dan naar onze site www.devliegenmeppers.nl .

SCOUTING BOEKEL Zet de bloemetjes buiten in de potgrond van Scouting Boekel! Op zaterdag 19 maart houden we weer onze jaarlijkse potgrondactie. We bezorgen de potgrond alleen op bestelling, de potgrond kan besteld worden via onze website (www.scoutingboekel.nl) of via de potgrondtelefoon (telefonisch of whatsapp, 06 1213 7439). De potgrond wordt dan naar keuze op vrijdagavond 18 maart of zaterdag 19 maart bij je thuis bezorgd. In een zak zit 50 liter Legro potgrond van goede kwaliteit. De potgrond kost € 5,50 voor één zak en € 15,50 voor drie zakken.

Wij zijn op korte termijn zoek naar een

ZATERDAG HULP (winkel)

Interesse of meer weten? Mail naar: info@bakkerijmerks.nl Of bel: 0492-322173

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel

Met je bijdrage steun je de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel. De opbrengst zal onder andere worden gebruikt voor extra activiteiten tijdens het huidige jubileumseizoen en de aanschaf van nieuwe spelmaterialen, tenten, pionierhout en touw. Info: www.scoutingboekel.nl of Teun van de Hei, 06 1346 2228.Sportberichten v.v. Boekel Sport in extremis naar 3-punter v.v. Boekel Sport is de hervatting van de competitie met een hele belangrijke overwinning gestart. Boekel Sport en EGS’20 maakte er een spannende pot van, die helaas niet altijd het gewenste mooie voetbal opleverde. Op een prima bespeelbaar hoofdveld was het v.v. Boekel Sport wat het spel probeerde te maken, EGS’20 beet van zich af en speelde erg aanvallend en probeerde zo de opbouw van Boekel Sport te ontregelen. Tot echte grote kansen leidde dit niet tot de 20e minuut. Met een snel genomen vrije trap stuurde Jesse v.Moorsel Tim Schuijers diep, echter was het doelman Lars Paters die goed oplette en de diepe bal net voor de voeten van Tim kon onderscheppen. 4 minuten later was het wederom Jesse die Tim wegstuurde maar het, normaal scherpe vizier van Tim, stond dat nog niet. Resultaat was een bal die hoog over ging. In de tweede helft een beter v.v. Boekel Sport dat vol voor de overwinning ging en EGS’20 dat zich moest beperken tot verdedigen. Maar tot grote kansen kwam het tot de 70e minuut niet echt totdat na een geweldige actie van Tim Schuijers over de achterlijn de bal panklaar werd gelegd op de instormende Jan v.d.Acker die helaas de bal van een meter of 6 over het lege doel pegelde. Trainer Marc v.d.Ven wisselde een aantal keer en bracht verse krachten het veld in. De wedstrijd leek op een bloedeloze 0-0 af te stevenen, wat voor Boekel Sport duur puntverlies zou betekenen. Centrale verdediger Merijn v.Haandel werd voorin geposteerd om daar gevaar te gaan stichten. In minuut 93 werd dit beloond. Teun v.d.Elzen opende de bal naar de rech-

terkant, vanaf daar werd deze in de 16 meter gepompt en was het Merijn v.Haandel die in 2 instanties de bal bij Rens v.d.Wijst bracht, die twijfelde niet en schoot met zijn linker de hele belangrijke 3 punten voor v.v. Boekel Sport binnen: 1-0, Sportpark De Donk ontplofte! Komende donderdag alweer wacht de volgende topper in deze spannende 3e klasse D: Excellent uit Oploo komt dan op bezoek voor de inhaalwedstrijd. Aanvang 20:00 uur op Sportpark De Donk waar supporters uiteraard weer van harte welkom zijn.

Wieler Toer Club Boekel Start wegseizoen WTC Boekel. Het was weer ouderwets druk op het plein afgelopen zondag. Er gingen om 9.00 uur 3 groepen van start om hun 1e rit van het seizoen te gaan fietsen. Het was nog erg fris, iedereen zat goed ingepakt. De Agroep ging richting Herpen. Ze reden via het Goor naar Mariaheide, waar de eerste lekke band voor Gerard was, Nistelrode, Oss, Berghem, Herpen. Met een koud windje op kop kwamen we bij de Kriekenput. Het was heerlijk om even binnen te zitten en te genieten van de koffie. Ook moest er natuurlijk flink bij gekletst worden, want we hadden elkaar al een hele tijd niet gezien. Toen we weer van start gingen, zagen we de C-groep ook nog bij de Kriekenput. Na de pauze reden we richting Keent, mooi gebied over de dijken. Dwars door Herpen, Velp, wat een heel mooi dorpje is. Na de dijken reden we door het platte land, waar we de wind ook weer iets gunstiger kregen. In Grave reden we richting Mill, Odiliapeel

en zo weer naar Boekel. Maar voor we thuis waren reden zowel Gerard als Marius over een steen met als gevolg weer een lekke band. Gelukkig waren we om 12 uur allemaal weer thuis en konden we nog genieten van een hele mooie zonnige zondag. Volgende week rijdt de A-groep de Molentocht, de B-groep rijdt het Bossche bolletje tocht en de C -groep rijdt de Smakttocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

VC Unitas / ‘t Menneke

Stroeve start, maar goede wedstrijd voor Heren 1 in Tilburg Op zaterdag 5 maart speelde Unitas Heren 1/ 't Menneke in Tilburg tegen Gepidea H2, de nummer 2 van de ranglijst. Zo net na de carnaval was de hoop dat de Tilburgse studenten nog aan het herstellen waren van het feesten, maar niets was minder waar. De eerste set werden de Mennekes met 25-8 volledig weggeserveerd. Een pittige toespraak van aanvoerder Roel zette de heren weer op scherp. De pass kwam veel beter aan en de aanval werd vaak slim geplaatst, vooral Jeroen en Luc wisten de gaatjes goed te vinden, waardoor Gepidae niet in het spel kon komen. De tweede set werd gewonnen met 17-25. De derde set ging zeer gelijk op, en beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. De set viel net met 25-23 naar Tilburgse kant. In de vierde set bleef het spelbeeld gelijk en de Mennekes bleven slimme ballen spelen en er werd sterk verdedigd en hard gewekt. Hierdoor viel het voordeel nu wel de goede kant op en met 24-26 was een vijfde set noodzakelijk om de wedstrijd te beslissen. Gepidae begon de set meteen met een aantal goede services, waardoor er snel een gat van 5 punten werd geslagen. Daarna ging het gelijk op, waardoor Unitas het gat niet meer wist te dichten. Een wissel bij 14-10 zorgde er nog voor technische problemen bij te tellers maar ook deze onderbreking mocht niet meer baten en de set ging met 15-10 naar Gepidae. Net verloren, maar na een stroeve start toch een hele verdienstelijke pot volleybal! De volgende wedstrijd is weer thuis in de Burcht op 19 maart om 18:00 uur tegen koploper Atak.Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (20 beurten) Cor Vereijken - Theo Daandels 80-44 Sjef Donkers - Rini Kerkhof 62-54 Harrie v.d.Zanden - Bert v.d.Mortel 32-40 Theo Daandels - Rien Koolen 45-24 Bert v.d.Heijden - Henri v.d.Heuvel 73-81 Bert v.d.Mortel - Adrie v.d. Laar 99-35 Jaap Heesen - Piet v.Hoof 36-34 Cor Sanders - Piet v.Hoof 41-36 Libre B (20 beurten) Pieter v.Doren - Arie v.d.Kimmenade 23-48 Jan v.d.Aa - Henk Schepers 25-41 Martien v.Doren - Harrie v.Houtum 38-30 Pieter v.Doren - Martien v.d.Elzen 17-32 Harrie Coppens - Mari v.d.Heijden 29-21 Martien v.Doren - Martien v.Haandel 20-28 Wim v.d.Broek - Harrie v.Houtum 31-53 Jo v.d.Aa - Frans v.Oort 35-32 Jan v.d.Aa - Corry v.d.Laar 57-25 Antoon v.Asseldonk - Piet Koonings 14-37 Henk Schepers - Albert v.Moorsel 26-25 Bart v.d.Bosch - Arie v.d.Kimmenade12-41 Henny Arts - Harrie v.Duren 45-25 Libre C (20 beurten) Henk v.Vorst - Jan v.Asseldonk 12-14 Jos v.Haare - Jan v.Kessel 33-7 Tonnie v.Sleeuwen - Ton v.Zutphen 36-38 Leo v.Sleeuwen - Arnold v.Dijk 19-12 Jos v.Haare - Thom in 't Groen 37-22 Jan v.Asseldonk - Wim Kroos 11-44 Frits v.d.Bosch - Bert Klokgieter 26-22 Willie v.d.Wetering - Ton v.Zutphen 19-21 Henk v.Vorst - Tonnie v.Sleeuwen 23-21 Bandstoten A (20 beurten) Harrie v.Houtum - Rien Koolen 38-26 Piet v.Hoof - Albert v.Duijnhoven 16-28 Piet v.Hoof - Harrie v.Houtum 30-32 Gerard Zomers - Henk Schepers 68-15 Martien v.d.Elzen - Albert v.Moorsel29-25 Jaap Heesen - Piet Koonings 26-10 Martien v.Haandel - Adrie v.d.Laar 16-37 Ruud Willems - Theo Daandels 38-24 Sjef Donkers - Frans v.Oort 18-19 Bandstoten B (20 beurten) Henny Arts - Jan v.Kessel 15-9 Leo v.Sleeuwen - Jan v.Kessel 20-15 Frits v.d.Bosch - Jos v.Haare 13-15 Martien v.Doren - Harrie v.Duren 14-17 Bart v.d.Bosch - Gerrit Hagelaar 24-13 Driebanden (25 beurten) Frans v.Boxtel - Piet v.Hoof 7-6 Cor Vereijken - Noud v.Kessel 10-10 Ruud Willems - Piet Koonings 10-10 Gerard Zomers - Jaap Heesen 9-2 Regio Biljarten Uden 2 - Boekel 2 66-65 Boekel 1 - Erp 1 66-85

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel-Venhorst Programma maandag 14 maart: ZAAL A Elreka - v.Rijbroek Sp&M 18:45 v.d.Aa Klusbedrijf - Verhaaf B.V. 19:30 Populair Boekel - Invorm Interieur 20:15 De Schutboom - v.d.Boog./v.Sleeuwen 21:00 Fysiotherapie Boekel - MVS Grootkeuken 21:45 ZAAL B 't Menneke/OOvB - Stuc Force 18:45 Donkers Champ. - Midi Stender 19:30 Café Gij & Ik - Tijmedia 20:15 Snackpoint LC - Polska Team 21:00 Tielemans Groente - Janssen Auto's 21:45

u u u u u u u u u u

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 5+6 maart Venhorst VR30+ - EVVC VR30+ 0-2 Venhorst 5 - Menos 3 3-4 Programma 12 maart Veteranen SCMH - Venhorst ?? Volkel VR30+ - Venhorst VR30+ 17.00 u Programma 13 maart Venhorst 1 - Volharding 1 14.30 u Venhorst 2 - Deurne 3 11.00 u Venhorst 3 - Udi'19 5 11.00 u Venhorst 5 - Constantia 5 10.00 u WEC VR1 - Venhorst VR1 10.00 u JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 5 maart 2022 JO15-1 - SES JO15-2 0-1 JO11-1 - Sparta'25 JO11-1JM 2-9 Programma zaterdag 12 maart 2022 JO19-1 - Erp JO19-1 14:30 u De Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 - JO17-2 13:00 u JO15-1 - Blauw Geel'38/ JO15-5 13:00 u JO13-1JM - VIOS'38/Toxandria JO13-1JM 11:30 u JO11-1 - Gassel JO11-1 09:00 u JO10-1 - SV Venray JO10-6JM 09:00 u JO9-1 - Avesteyn JO9-1 10:15 u JO8-1JM - Gemert JO8-3 10:15 u JO7-1JM - Volkel JO7-2 09:00 u JO7-1JM - SV DWSH'18 JO7-2 09:10 u DAW Schaijk JO7-2 - JO7-1JM 09:20 u JO7-2JM - MVC JO7-1JM 10:00 u JO7-2JM - FC de Rakt JO7-2JM 10:10 u Volkel JO7-1 - JO7-2JM 10:20 u MO15-1 - Volkel MO15-1 13:00 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 5 en 6 maart Klick’15/JES B1 - SVOC’01-United B2 2-5 JES/Klick’15 1 - DOT 1 17-8 Programma 9 maart De Korfrakkers MW1 - JES MW1 Erp, 20.30 u Programma 12 maart JES F2 - TOG F1 Wilbertoord, 09.30 u JES F1 - DOT F2 Venhorst, 10.00 u JES D2 - Fortuna’74 D1 Wilbertoord, 10.30 u JES 15 E1 - Pr. Irene E2 Venhorst, 11.00 u JES D1 - De Korfrakkers D2 Boekel, 12.45 u JES C1 - BMC C1 Boekel, 13.45 u JES A1 - Tovido A1 Boekel, 14.45 u ODC B1 - JES B1 Asten, 15.00 u Programma 13 maart Merselo 1 - JES/ 1 Overloon, 11.50 u JES/Klick’15 2 - SVO 2, Boekel, 15.30 u Programma 15 maart JES MW1 - VMS’21 MW1 Boekel, 20.15 u

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag Carnavalstoernooi 1 maart 2022 1 Betsie Vogels; 2 Tonnie v.Logten m; 3 Huub Bevers; 4 Grard Melis; 5 Jan Vogels; 6 Lenie Wassenberg; 7 Martien v.d.Elzen; 8 Thea v.d.Wijst; 9 Mientje Coppens; 10 Wilhelmien v.d.Linden; 11 Alexander v.Asperen; 12 Jan v.d.Elzen; 13 Annie v.d.Sanden; 14 Ties v.d.Tillart; 15 Betsie Verbrugge; 16 Sjef v.d.Vondervoort; 17 Cor Vereijken; 18 Ria Opsteen; 19 Pieter v.Doren; 20 Jan Emonds; 21 Pieta v.d.Velden; 22 Har-rie Coppens; 23 Johanna v.d.Elzen; 24 Tiny v.d.Elzen; 25 Marjolijn Vereijken; 26 Jan Sleegers; 27 Sjaan v.d.Cruijsen; 28 Leen Emonds; 29 Rianne v.Beek; 30 Jos Hoevenaars; 31 Bea Pashouwers; 32 Joke Peters; 33 Frieda Verbakel; 34 Huub v.Helvoirt; 35 Jeanne Melis; 36 Jeanny Bevers; 37 Tonny Thomas; 38 Petra v.d.Elzen; 39 Francien v. Helvoirt; 40 Sjan Kanters; 41 Tonnie v.Logten vr; 42 Martha v.Moorsel; 43 Toon v.Lieshout; 44 Sjaak Janssen; 45 Karin v.d. Ven; 46 Nellie v.d.Boogaard; 47 Sjaantje v.Doren; 48 Maria Coolen; 49 Jet Berens; 50 Frans Mulkens; 51 Piet v.d.Sanden; 52 Bettie v.Zoggel; 53 Piet v.d.Wijst; 54 Truus v.d.Vondervoort; 55 Leny Schepers; 56 Nelly v.Moorsel; 57 Trees v.Grinsven; 58 René Pashouwers; 59 Jan Joosten; 60 Franc v.Beek.


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------—----------------------—---Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------VERHUUR en verkoop van decoratie materiaal. www.rendersdecoratie.nl en tweedehandse spullen te koop. Geef ze weer kans bij u. Tel 0628947467.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30

uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——------------------------

Nagelsalon • Schoonheidssalon Massagesalon Kerkstraat 16D (achter Kruidvat), Boekel

Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp

www.studioelvi.nl. Voor alle KRAANWERKZAAMHEDEN

Van der Horst 06-53487892

06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Speelgoedwinkel

GRATIS

D’n Houten Tol

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Houten speelgoed en meer! • • • •

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Vanaf vrijdag 11 maart is de Boekelse Verleiding weer DAGELIJKS OPEN van 14.00 tot 20.00 uur. AKTIE (vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart): Bolletje ijs voor € 1,00

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

uur uur uur uur

Je vindt ons in De Mouthoeve Boekel Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

Th. van de Haterd +31(0)6 223 743 27

Al meer dan 50 jaar sterk in isolatiewerk Boekel info@eoibisolatie.nl | www.eoibisolatie.nl


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

PROBLEMEN MET JE NAGELS? Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Versterken zwakke nagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

KNUSSE SALON voor DAMES, HEREN en KINDEREN * wassen * knippen * kleuren * föhnen * watergolven KNIPPEN dames, heren en kinderen v.a. 12 jaar € 14,50 Op afspraak van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 (tijdelijk tot 17.00) Rutger van Herpenstraat 37 Boekel (naast Peelrand Wonen) Voor afspraken en vragen bel 0651718152 U kunt pinnen in de salon!!


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos

John Rambach

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. --------------------------——------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Vanaf vrijdag 11 maart is de Boekelse Verleiding weer DAGELIJKS OPEN van 14.00 tot 20.00 uur. AKTIE (vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 maart): Bolletje ijs voor € 1,00


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------—------—-------------------------GEBRUIKTE MOTORMAAIERS MET 12 MAANDEN GARANTIE. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------—---------

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

DE BLADEREN ZIJN VAN DE BOMEN DE WIND IS GUUR EN KOUD MAAR GELUKKIG WEET IK DEZE WINTER WIE MIJN TUINMACHINES ONDERHOUD KOOP BIJ UW MAN DIE HET REPAREREN KAN!!!

Zandhoek 2D Boekel | 0492-322300 | jossomertuinmachines.nl

Erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

voor bedrijf en particulier MaZa Elektrotechniek vof Martijn vd Sanden 06-284 478 11 Marc vd Zanden 06-239 572 52 info@maza.nu

www.maza.nu


BOUWEN AAN DE GEMEENTE BOEKEL VAN MORGEN

Op de woningmarkt is het nog altijd „code rood”. Dankzij de inzet van #TeamCDA zijn woningbouwplannen met spoed in gang gezet en zijn de zelfwoonplicht en starterslening weer ingevoerd. Maar regeren is vooruitzien. We willen het tempo erin houden. Nieuwe, extra woningbouwplannen moeten wat het CDA betreft al klaarliggen. Bij een toekomstbestendige gemeente hoort een flitsend centrum waarin het goed wonen, winkelen en recreëren is. Het CDA wil dan ook vaart maken met de vergroening van het centrum en de bouw van een splinternieuwe winkelwand met ruim zestig appartementen erboven. Met vertrouwen in de kracht van de gemeenschap bouwen we aan de gemeente Boekel van morgen!

Bekijk onze standpunten www.boekelvenhorstcda.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden

221070 CDA Adv_Boekel_bouwen_190x277mm.indd 1

02-03-2022 14:32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.