Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

36e Jaargang - 2 maart 2022 Nummer

Boekel Venhorst 34 SCOUTING BOEKEL

met 360 vrijwilligers, doen ons best en gaan ervoor. U doet toch ook weer mee!!

Potgrondactie Scouting Boekel Waarom sjouwen met potgrond als Scouting Boekel het bij je thuis brengt? Op zaterdag 19 maart houden we weer onze jaarlijkse potgrondactie. De potgrond kan besteld worden via onze website (www.scoutingboekel.nl) of via de potgrondtelefoon (telefonisch of whatsapp, 06 1213 7439). De potgrond wordt dan naar keuze op vrijdagavond 18 maart of zaterdag 19 maart bij u thuis bezorgd. Met uw bijdrage steunt u de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel. Info: www.scoutingboekel.nl of Teun van de Hei, 06 1346 2228.

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 4 tot en met 9 april 2022 In onze dorpen zijn 19 goede doelen in één collectebus gestopt. Voor iedereen wel zo gemakkelijk. Zodat onze 250 collectanten maar één keer per jaar aan bellen voor een donatie, nadat eerst de donatie brief in de brievenbus is gestopt. De betaalmogelijkheden zijn sinds vorig jaar uitgebreid. Inwoners hebben steeds minder contact geld in huis. Omdat op te lossen kan een ieder met een éénmalige machtiging betalen of met de QR code via de website. Sinds 2015 is de goede doelen week in onze dorpen succesvol verlopen met een stijgende opbrengst. Het is elk jaar spannend of dat weer bereikt gaat worden. Wij,

VRIJDAG 25 MAART 2022

Nog 3 weken voor Boekelse Kwis 2022! Samen met de ingeschreven teams gaan we “kwissen” op de nieuwe datum 25 maart! Gezellig meedoen is belangrijker dan winnen! Ook belangrijk, de tip van deze week: Zelis een hoge torenspits delft het onderspit bij deze waakzame vuurtoren. Overbelasting is niet aan hem besteed.

Ik loop een rondje met de collectebus Willemien van den Broek pakt deze week de collectebus met de sticker Kinderhulp. Als kinderarts was ze al met hart en ziel betrokken om hulp bieden aan kinderen, die dat nodig hadden. Nu na haar pensioen is ze 13 jaar actief bij Kinderhulp, dat onder de vlag van Stichting Leergeld op de goede doelenlijst staat. Met als doel kinderen te helpen, die door hun financiële situatie te weinig kansen krijgen om gelukkig te zijn. ”Vanuit mijn werk was altijd mijn motivatie, laat alle kinderen meedoen. Zoals schoolkinderen, die zich buitengesloten voelen bij sporten en geen fiets hebben. Iedereen met een laag besteedbaar inkomen kan bij ons aankloppen. Vorig jaar hebben we 600 kinderen geholpen door betalingen aan een sportlidmaatschap, muziekles,nieuwe fiets of computer. Ze kunnen ook een kledingpas krijgen of een voucher voor sportkleding. ” Willemien vindt het belangrijk om te benadrukken, dat al het collectegeld rechtstreeks naar Kinderhulp gaat. ”Niets blijft aan de strijkstok hangen. Als je die lachende gezichtjes op de foto ziet, wanneer ze de nieuwe kleren showen, is elke euro die daarvoor besteed wordt zo waardevol.” Geeft het u ook een goed gevoel om deze kansarme kinderen te helpen, doneer aan Kinderhulp tijdens de goede doelen week.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Voor Boekel: meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij dhr. Peter v.Duijnhoven via tel. 0492-323017 of petervanduijnhoven@outlook.com Venhorst: meld dit via info@boekel-venhorst.nl Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam. v.Eert, Burgt 4 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark: Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Handel: Dhr. T. Donkers en L. Mulder: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: Huisartsenpraktijk Strijbosch, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichiel-

knibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 0610211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0413244585 (24 uur per dag bereikbaar), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcentrum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, In verband met de huidige Corona maa-

tregelen vanuit het RIVM is de vrije inloop momenteel gesloten. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Stichting SchuldHulpMaatje Voor Elkaar Boekel-Venhorst: www.uitdeschulden.nu/schuldhulpin-boekel, schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com, tel. 06-30557505 Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. Boekel-Venhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersonen Mw. S. v.Asselt/Mw H.v.d.Broek, tel: 06-49810907/06-54655524, Silviavanasselt@gmail.com/h.vandenbroek1972@gmail. com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoek-werk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Bereikbaarheid ma t/m do van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur (voor reparatieverzoeken maandag t/m donderdag van 08.00-09.00 uur). Vrijdag gesloten. Bezoek uitsluitend op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492-322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl Zondag 6 maart, 1e Zondag van de vasten: 10.30 u Misdienaar: kinderen Bamé. Zang: Mannenkoor Sint Agatha. Bertha v.Eerdt (maandgedachtenis); Grard School; Bertus v.d.Hoven Woensdag 9 maart: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering zondag 20 maart 09.00 uur. Viering van de patroonheilige Sint Jozef m.m.v. het Gilde Sint Agatha OVERLEDEN: Boekel: Ine Biemans-v.d.Boogaard Mien v.Lankveld-Timmers Uden: Martien v.Duijnhoven

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A. Rebel, tel: 0653753367, e-mail: predikant@pgdeurne.nl Scribaat e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl Bezoek ook onze website: www.pkngemertboekel.nl Zondag 6 maart 2022: 10.00 u Ds. Ada Rebel. Gezamenlijke dienst in Deurne. Biddag voor gewas en arbeid 14:00-16:00 u: kliederkerk. Sigrid Verbeek en Christa van der Hoek. Thema: HET GOEDE LEVEN. Voor belangstellenden en vooral voor kinderen in onze kerk op de

Vossenberg Meer informatie hieronder Zondag 13 maart: Ds. Pim Verschoor Zondag 20 maart: Ds. Jos de Heer Zondag 27 maart: Ds. Geurt Baerends De vieringen worden ook online uitgezonden. Voor de inlogcode van de online dienst en/of de wekelijkse nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkngemertboekel.nl HET GOEDE LEVEN Kliederkerk 6 maart, 14:00-16:00 uur 14:00-14:55 u zélf ontdekken 15:00-15:15 u met elkaar vieren 15:20-16:00 u met elkaar eten & drinken Locatie: H.J. IJpenberglaan 31, Elsendorp Opgeven: kliederkerk@pkn-gemertboekel.nl óf 06-30 22 36 45. Deelname is geheel gratis! Er staat bij de uitgang een pot voor een vrijwillige bijdrage. We verwachten dat elke deelnemer zich zal houden aan de geldende regels die vanuit d verheid worden ggeven omtrent Covid-19.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Geheugenhuis Boekel Op vrijdag 4 maart is er weer een inloopochtend van Geheugenhuis Boekel in de bibliotheek. De inloopochtend is een informeel samenzijn voor iedereen die te maken heeft met dementie en geheugenproblemen. Mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers, familie en professionals. Het is een fijne plek om te praten met lotgenoten, ervaringen te delen, vragen te stellen aan (ervarings-)deskundigen, kennis op te doen, voor een luisterend oor of om even tot rust te komen. De inloopochtenden vinden plaats op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Boekel. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen. De koffie en thee staan klaar. Geheugenhuis Boekel wil een kennis- en ontmoetingsfunctie bieden voor inwoners van de gemeente Boekel op het gebied van dementie, de werking van de hersenen en (niet aangeboren) hersenletsel.


Het bericht dat onze gildezuster

Ine Biemans-v.d.Boogaard na een slopende ziekte is overleden heeft ons diep geraakt. Ine was vanaf de heroprichting in 2006 een zeer betrokken en verdienstelijk lid van ons gilde. Gilde Sint Agatha verliest met gildezuster Ine een heel goed bestuurder en een zeer geliefd gildelid. De plechtige uitvaartdienst is door gilde Sint Agatha met gildeeer begeleid. Lieve Ine: namens alle gildebroeders en gildezusters heel veel dank. Rust zacht. Wij wensen John, Stefan + Gabriela, Frank, Patrick en Suzan veel sterkte toe bij dit grote verlies.


Algemeen Internationale Vrouwendag Uitnodiging voor alle vrouwen van Boekel, Venhorst en Huize Padua. We kunnen weer!! We vieren dit jaar Internationale Vrouwendag op dinsdag 8 maart. Fijn om elkaar na een lange tijd weer te zien en te ontmoeten. De tijd was te kort om een aantrekkelijk programma te presenteren. Daarom dit jaar een gezellige praatavond! De koffie, thee, drankjes en hapjes zijn voor eigen rekening.

We zien u graag op dinsdag 8 maart in Nia Domo, om 2030 uur. De zaal gaat om 20.00 uur open.

Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien

niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing. SchuldHulpMaatje Voor elkaar Boekel en Venhorst biedt gratis hulp aan, naast die van professionals. U kunt het gezin daar attent op maken. Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden. Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger. Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen. Een maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit? Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden. Bel voor hulp naar: 06 30557505 of mail naar: schuldhulpmaatjeboekelvenhorst@gmail.com.

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0492 - 32 68 00 voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 85 40 00: info afvalinzameling 0492 - 32 68 00: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 681 28 21: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AFVALINZAMELING per 1 januari 2022 Voor meer informatie: - www.gemeentelandvancuijk.nl/afval - gemeente@landvancuijk.nl bereikbaar op: 0485 854000 - de Afvalapp: www.deafvalapp.nl

VERGADERING RAADSCOMMISSIE Locatie: raadzaal van het gemeentehuis, Boekel Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen en Werken op maandag 7 maart 2022. Aanvangstijdstip: 19.30 uur 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden 5. Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Runstraat 7-7a 6. Raadsvoorstel inzake Integrale en toekomstbestendige aanpak Bosberg 7. Raadsvoorstel inzake ombouw openbare verlichting naar LED 8. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2022 9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 10. Vaststelling advieslijst vergadering 2 februari 2022 11. Rondvraag

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op dinsdag 8 maart 2022. Aanvangstijdstip: 19.30 uur 1. Opening 2. Vaststelling agenda

3. 4.

Spreekrecht voor burgers Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden 5. Raadsvoorstel inzake instelling commissie en verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022 6. Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Werkvoorzieningschap Noord-Brabant 7. Raadsvoorstel inzake Beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen buitensportaccommodaties (onder voorbehoud) 8. Raadsvoorstel inzake financiële bijdrage aanleg padelbanen TC Boekel 9. Raadsvoorstel inzake controle- en rapportageprotocol 2021 10. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 11. Vaststelling advieslijst vergadering 1 februari 2022 12. Rondvraag

Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Beelaerts van Blokland, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326 800 of via anna.beelaertsvanblokland@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten. Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de biblio-

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel theek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Gemeenteraad > Vergaderingen > Geplande vergaderingen.

DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEA Burgemeester Caroline van den Elsen bracht een bezoek aan het diamanten echtpaar Leo en Mia van Sleeuwen. Zij vierden op 14 februari 2022 hun 60-jarige huwelijksjubileum. Het college van burgemeester en wethouders feliciteert het paar van harte met deze mooie en bijzondere mijlpaal.

len kinderen fijner en woon je prettiger! Help je ook mee jouw buurt schoon te maken?! Op zaterdag 19 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen. Gemeente Boekel doet daar natuurlijk ook weer aan mee. We organiseren de Landelijke Opschoondag en twee Opschoondagen voor scholen. Doe je ook mee?!

Meld je dan voor 9 maart 2022 aan via www.gemeentelandvancuijk.nl/lod. Dan kunnen de materialen geregeld worden. En natuurlijk krijgen alle kids die meedoen ook dit jaar weer een aardigheidje. Meer informatie Wil je meer informatie? Neem contact op met gemeente Land van Cuijk via gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. Landelijke Opschoondag of bel naar (0485) 85 4000.

Heel Nederland is op 19 maart druk met het opruimen van zwerfafval. Verenigingen die meedoen met minimaal 5 leden krijgen een vergoeding van € 20,- per vereniging. Verenigingen die meedoen met 10 leden of meer krijgen een vergoeding van € 40,per vereniging. In Boekel en Venhorst starten of eindigt de dag met een gezamenlijke bijeenkomst. Na aanmelding krijg je per mail meer info hierover. Scholen ook aan de slag Voor de scholen organiseren we ook opschoondagen op dinsdag 22 of donderdag 24 maart. Dan kan samen met de klas of de hele school samen de buurt schoongemaakt worden.

Op 21 februari vierden de heer en mevrouw Van Houtum-Penninx hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Caroline van den Elsen heeft een bezoek gebracht aan het diamanten paar om ze persoonlijk te feliciteren namens het college van burgemeester en wethouders.

INWONERS VAN GEMEENTE BOEKEL OPGELET! Aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kan nog tot 9 maart 2022 In een schone buurt voel je je veiliger, spe-

Materialen Wanneer je deelneemt aan één van de opschoondagen dan krijg je van ons alle benodigde materialen: veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken. Je bepaalt zelf waar je gaat opschonen. De materialen en ingezamelde afval worden na afloop bij je opgehaald. Meld je tijdig aan Steek jij ook de handen uit de mouwen?

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 23-02-2022 Verloren: • sleutelbos met fietssleuteltje, sleutel met een blauw labeltje en McDonaldshanger • zwarte kater “Dolfje” (weerwolfje) geregistreerd op Amivedi 1826117 Gevonden: • mobiele telefoon, merk: Samsung met kapot scherm • sleutelbos met 6 sleutels, tick key en kleine steeksleutel • kinderjasje, merk: Name, kleur: zwart met bloemetjes • kindercrossfiets, merk: Blanc, kleur: rood


Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WIJZIGEN OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek d.d. 17 januari 2022 van Holding Van den Broek Boekel B.V. voor het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning van 13 april 2021 in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De inrichting is gelegen aan de Wanroijseweg 6a, 5427 HH Boekel. Het college is voornemens de gevraagde wijziging van de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 2 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burge-

meester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Activiteit: het wijzigen van een monument Onderwerp: het restaureren van de kerktoren Locatie: Kerkstraat 39, Boekel Type: integraal


Gemeente Boekel De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van woensdag 2 maart 2022 gedurende zes weken inzien. Hiervoor kunt u een e-mail zenden naar info@boekel.nl. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres.

Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam, geboortedatum D. Kamińska, 27-01-1996

Uitschrijving per datum 22-02-2022

Datum besluit 22-02-2022

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 22 februari 2022 Burgemeester en wethouders van Boekel.

tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 24 februari 2022 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het nieuwbouwen van een woning Locatie: Zandhoek Perceel N1401, Boekel Datum ontvangst: 16 februari 2022 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het oprichten van een bedrijfsgebouw Locatie: Zandhoek Perceel N1401, Boekel Datum ontvangst: 16 februari 2022 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: nieuwbouwen van een bedrijfsruimte Locatie: Schutboom 5, Boekel Datum: 22 februari 2022


Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het oprichten van een B&B Locatie: Heiderik 19, Boekel Verzenddatum: 22 februari 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het realiseren van een afvoerpijp Locatie: Kerkstraat 18, Boekel Verzenddatum: 24 februari 2022

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het realiseren van een afvoerpijp Locatie: Kerkstraat 18, Boekel Verzenddatum: 24 februari 2022

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het nieuwbouwen van een woonhuis Locatie: De Bunders 3, Venhorst Verzenddatum: 23 februari 2022 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: De Bunders 3, Venhorst Verzenddatum: 23 februari 2022

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 15 februari 2022 is o.a. aan de orde geweest: BELEIDSLIJN VERVANGINGS- EN UITBREIDINGSINVESTERINGEN BUITENSPORTACCOMMODATIES In kader van het accommodatiebeleid heeft het College ingestemd met een beleidslijn ‘vervangings- en uitbreidingsinvesteringen’ ten behoeve van de buitensportaccommodaties. Deze beleidslijn wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. Uitgangspunt is het behoud en instandhouding van de bestaande basissportvoorzieningen, waarbij alle verenigingen op dezelfde wijze behandeld worden. FINANCIËLE BIJDRAGE AANLEG PADELBANEN TC BOEKEL Het College heeft besloten om voor de aanleg van twee padelbanen, overeenkomstig de beleidslijn van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, voor 20% van de investering bij te dragen in de kosten. Dit betekent dat TC Boekel een subsidie ontvangt van € 39.900. Voor de positionering van de padelbanen is er een civieltechnische aanpassing van de weg nodig. Hier draagt TC Boekel voor 50% aan bij, met een maximum van € 18.375. ACTUALISATIE MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN (MJOP) GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 2022-2027 De gemeente Boekel heeft meerdere gebouwen in haar eigendom. Jaarlijks wordt het nodige onderhoud uitgevoerd op basis van een onderhoudsplan. In het onderhoudsplan worden ook de verwachte kosten berekend en het geld daarvoor gereserveerd. De gemeenteraad zal gevraagd worden het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vast te stellen.


Algemeen Venhorst Creatief Dit jaar zal Venhorst Creatief weer een tentoonstelling houden. In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 april is iedereen welkom om de werkstukken van verschillende aard te komen bekijken. Daarom doen we een oproep aan alle mensen uit Venhorst om weer alles uit de kast te halen zodat je werkstuk op tijd af is. Geef je op en neem deel! We hebben echt meer opgaven nodig, om Venhorst Creatief door te kunnen laten gaan. Waarom willen we speciaal nu graag weer een tentoonstelling organiseren? Natuurlijk omdat we denken dat er in de afgelopen jaren veel mensen thuis bleven en daardoor ook erg veel werkstukken kunnen zijn

gemaakt. Daarnaast is het natuurlijk al even geleden dat Venhorst Creatief georganiseerd mocht worden. Ook hebben we het gevoel dat een activiteit als deze veilig georganiseerd kan worden op de locatie in “De Horst”. Voor de mensen die twijfelen om deel te nemen, denk aan het volgende. Vergeet niet, dat er erg veel mensen zijn die het leuk vinden om ideeën op te doen of om werkstukken van anderen te mogen bewonderen!!! Dus zet je schroom opzij en geef je zo snel mogelijk op. In verband met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling vragen wij om je op te geven vóór vrijdag 4 maart bij: Marian Hoogeveen, tel: 0492-351514 of Christien v.d.Horst, tel: 0492-351325 Comité Venhorst Creatief

Beste leden. Datum: donderdag 17 maart Aanvang: 18.00 uur Waar: Nia Domo Voor wie: alle leden. Eigen bijdrage: 5,Opgeven en betalen tot 10 maart bij Francien in de bus o.v.v. naam. Een gezellige kook avond, waarbij we zelf ook mogen meedoen. We starten met een soepje, Daarna maken we diverse hapjes, die we ook op een eigen feestje zouden kunnen serveren. Ook leren we vanavond brood bakken en als afsluiting krijgen we een toetje. Wij wensen jullie een smakelijke avond. Gelieve van te voren niet te eten. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief

BOND

Dat schiet lekker op zo! Theatervoorstelling voor alle sportclubs in Boekel. Maandag 14 maart 2022 van 19.30 tot 20.45 uur Nia Domo Toegang €15 gratis Info en aanmelden: scan de QR-code, of www.datschietlekkeropzo.nl

Bedankt voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en andere attenties voor ons 60-jarig huwelijksfeest. Het was geweldig!

Harrie & Corrie van Houtum

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 8 maart wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen, sporthal, gehele Bosberg, Helfrichstraat en Huize Padua (Daniel de Brouwerstraat, Bezuidenhout, Putakker, de Logt, Kluisstraat en Heiderik) en kern Venhorst. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Bij verzamelpunt Coop Boekel kunt u papier plaatsen vanaf maandagavond 22.00 uur. Niet eerder!! Hierop is strenge controle en mogelijke sancties. Container Waterval Elke zaterdag van 09.00-12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Locatie Zanddelweg: Bewoners van Venhorst kunnen op zaterdag van 09.00-12.00 uur terecht op locatie Zanddelweg Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


8x MACROPEDIUS 1 2 3 4 Ontdek op Macropedius! Excursies in de omgeving en met uitwisselingen en reizen de wereld in. Agora onderwijs op Macropedius in samenwerking met Doregraaf. Check de website voor meer informatie. Je eigen coach staat klaar om je te begeleiden bij jouw ontdekkingsreis. Neem een kijkje in de praktijk bij één van de gave bedrijven waarmee we samenwerken.

Havo, atheneum en gymnasium met een eigen vorm van onderwijs. Interesse in de sportklas? Ga mee skiën, boksen, softballen en nog veel meer. De keuzezone! Kies uit meer dan 40 projecten binnen en buiten school. Een echte chocoladefabriek opzetten! Ook dat kan op Macropedius.

5 6 7 8

Vragen? Of wil je een kijkje komen nemen op onze school? Neem dan contact op met Jasper Beenker, jasper.beenker@commanderijcollege.nl


Algemeen Ingezonden Brief OH WANROIJSEWEG De Wanroijseweg zal als we niet oppassen een langzame verstikkingsdood sterven. Op het gedeelte dat er nog van over is vinden momenteel diverse operaties plaats maar het ziet er niet goed uit voor de eens zo lange en bekende weg. Het is zeer de vraag of de operaties voor een herstel gaan zorgen of juist de dood gaan bespoedigen. In een poep en een scheet zijn via een flits-

procedure de volkstuintjes die men in het dorp een beetje beu was naar de Wanroijseweg overgebracht. Over een paar weken kunnen de vroege piepers de grond in en kan er al gezaaid worden. Wat voor soort tuinhuisjes er komen is nog een verrassing, zoals wel meer hier ter plekke. Tegenover de volkstuintjes verrijst een bouwwerk van Babylonische omvang (toren van Babel?) dat als Gods toorn erop neerdaalt niet tot in de hemel zal reiken. Interne instabiliteit en een smorende spraakverwarring zullen steeds voor stagnatie zorgen. Nu kijken

Tui Na en Voetreflex bij Holistische Centrum Jota Benieuwd naar wat TuiNa en/of Voetrefelex met je kan doen? Kom en ervaar het: aanstaande zaterdag 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur GRATIS EN VRIJBLIJVEND kennis maken.

Tui Na: door middel van verschillende massage technieken vermindering van klachten ervaren. Deze vorm van massage werkt namelijk niet alleen op spieren en gewrichten maar heeft ook invloed op een dieper niveau. Het stimuleert en regulereert het meridiaan systeem waardoor energie en bloeddoorstroming weer in balans gebracht worden. Voetreflex: door gerichte massage ofwel drukpunten op de voet en onderbeen kunnen gezondheidsklachten -acuut en chronisch- op allerlei plaatsen in het lichaam verlicht of verminderd worden. Wij Helmi en Nancy vertellen je hier graag meer over. Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel, 0492-389717

www.holistischcentrumjota.nl

we tegen metershoge omheiningsmuren aan die het wereldwonder nog aan het zicht onttrekken. De vraag is of de Wanroijseweg al die belangstelling aan kan. Het gevaar van een ernstig verkeersinfarct ligt op de loer. Nu al zijn de bermen van de weg door het toegenomen vrachtverkeer helemaal kapot gereden. Bij een tegenligger is het flink aanmodderen en kun je maar beter meteen doorrijden naar de wasstraat. Het is de hoogste tijd om in actie te komen om de weg van de ondergang te redden door hem in zijn oude glorie te herstellen; zijnde een belangrijke doorgangsweg van Boekel naar Wanroij. De weg zou weer een zandweg moeten worden die net als vroeger om de fleurige landerijen heen slingert als een gordel van smaragd. Er moet wel een verhard fietspad langs komen maar de hoofdweg kan zanderig blijven en alleen toegankelijk voor rijtuigjes en andere bespannen karretjes. Ooit begon de Wanroijseweg bij de Rutger van Herpen Manege achter het voetbalveld van Boekel Sport en liep taps weg van de Statenweg, richting Wanroij zoals in de naam besloten ligt. Aan de overkant van de Middenpeelweg blijkt dat weg ‘yin en yang’ is want daar heet de weg opeens Boekelseweg. Ooit, tijdens of na de grote ruilverkaveling in Boekel, toen ook veel mooie houtwallen verdwenen zijn, is de Wanroijseweg op brute wijze in stukken gehakt. Enkele van de brokstukken zijn na verharding omgedoopt tot Voskuilenweg en Zanddelweg. Dit moet snel teruggedraaid worden omdat even verderop bij nadering van de Middenpeelweg, de Wanroijseweg weer trots zijn kop opsteekt alsof ie alleen maar even ondergronds is gegaan. Hopelijk zijn er meer mensen die mooie herinneringen aan de oude Wanroijseweg hebben en het ook nodig vinden dat deze historische dwaling wordt rechtgezet. Wellicht willen ze een petitie ondertekenen die aan het gemeentebestuur zal worden aangeboden. Indien de gemeente Boekel bereid is te onderzoeken of deze verfoeilijk verhaspelde weg in ere hersteld kan worden, dan willen wij vooraf wel instemmen met een verharding van de weg. We leven tenslotte in de 21ste eeuw en moeten ook vooruit kijken. Een verharde weg heeft meer status en past beter in de tijd. Zandwegen zijn enkel en alleen nog leuk voor zondagse motorcrossers om daar diepe sporen achter te laten. Zoals onlangs de volkstuintjes moesten verdwijnen om de Peelrandbreuk zichtbaar te maken, zo moeten nu de delen van de Wanroijseweg genaamd Voskuilenweg en Zanddelweg weer verdwijnen om de Wanroijseweg in zijn oude glorie zichtbaar te maken. Ik heb het volste vertrouwen dat deze actie zal slagen omdat immers ook de Venhorstse kei na zoveel jaren uit zijn benarde positie is bevrijd. Wim Althuizen


De komende vier jaar mag ik lijsttrekker zijn voor de DOP. De DOP zet zich in voor een groenere en socialere gemeente Boekel. Wij zijn de afgelopen vier jaar de enige oppositiepartij geweest. In die vier jaar hebben we ons kritisch, maar samenwerkend opgesteld. Er zijn goede besluiten voor onze gemeenschap genomen. Helaas zijn er ook besluiten genomen waar we niet blij mee zijn. Wij vinden dat ze niet goed zijn voor Boekel en niet passen bij Boekel. Denk hierbij aan: - Volkstuinen weg - Gronden Voskuilen aan een projectontwikkelaar verkocht - Geen garantie dat in de Zuidwand Boekelse ondernemers komen Dat waren KEUZES. Deze keuzes kunnen we helaas NIET terugdraaien. We willen geen valse verwachtingen creëren. Wat we wel kunnen doen is doorgaan. Doorgaan met óns werk. We hebben straks met jouw stem een sterk team aan raadsleden. Het hele team is zowel scherp op de inhoud als enorm betrokken bij de inwoners. Dat kenmerkt de DOP en daar ben ik ontzettend trots op. Benieuwd naar onze speerpunten voor de komende vier jaar? Kijk op de flyer bij dit weekblad of op onze site www.dopboekel.nl

Stem! Natuurlijk DOP Matt Kanters, lijsttrekker DOP


Politiek

Verenigingen, daar bouwen we op! Het bruisende verenigingsleven houdt ons actief, gastvrij en fit. We hebben er onze vriendschappen voor het leven aan te danken. Subsidies aan verenigingen zien we niet als kosten, maar als zinvolle investering in de gemeenschap. Kunstgrasvelden bij Boekel Sport Voetballiefhebbers weten dat er niets boven een goeie grasmat gaat. Maar ondanks vele investeringen in de kwaliteit van de grasvelden de afgelopen jaren, laten de grasvelden bij Boekel Sport nog steeds te wensen over. Voetballers staan bij Boekel Sport vaak tot de enkels in de klei, als wedstrijden en trainingen überhaupt al doorgaan. Ook een onafhankelijk onderzoeksrapport toont aan dat de kwaliteit van de grasvelden niet voldoet aan de eisen van NOC-NSF. Inmiddels heeft Boekel Sport een plan voorgelegd aan het college voor het realiseren van twee kunstgrasvelden. #TeamCDA heeft het college gevraagd naar de stand van zaken. Wij vinden namelijk dat nut en noodzaak van kunstgrasvelden overduidelijk zijn aangetoond door Boekel Sport en pleiten voor een substantiële bijdrage van de gemeente om dit broodnodige plan werkelijkheid te laten worden. De toekomst van onze verenigingen is immers de toekomst van ons allemaal. Dit voorjaar zal er een voorstel vanuit het college richting de gemeenteraad komen. Padelbanen bij TC Boekel Ook Tennisclub Boekel wil haar accommodatie en sportaanbod een extra impuls geven. Ze wil twee padelbanen aanleggen. Padel is de snelst groeiende racketsport van Nederland en is een combinatie tussen tennis en squash. Een goed initiatief ter

versterking van een breed en toekomstbestendig sportaanbod dat het CDA van harte toejuicht. Om de twee padelbanen te kunnen realiseren, zal de bocht van de naastgelegen weg verlegd moeten worden. Het plan zal gerealiseerd worden door cofinanciering tussen vereniging en gemeente. Op 28 maart neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Recht doen aan alle sportverenigingen Ook bij andere verenigingen leven wensen of vragen om aantrekkelijk te blijven voor jeugd en volwassenen. #TeamCDA zal altijd denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. De komende raadsvergadering, op 28 maart, wordt een “beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen buitensportaccommodaties” behandeld. In de aanloop daarnaartoe zullen wij input ophalen bij de verenigingen die we meenemen tijdens die raadsvergadering. Verder bouwen aan het belang van onze verenigingen: daar staan we voor en gaan we voor!

Boekel-Venhorst Motie van Treurnis De raadsvoorstellen over Armoedebestrijding en Preventie hebben in de raadsvergadering van 22 februari jl. gezorgd voor de nodige opwinding en commotie binnen het college en de gemeenteraad. De commotie ontstond over het niet informeren van de gemeenteraad of beter gezegd het passeren van de gemeenteraad door de verantwoordelijk wethouder in de besluitvorming rondom het raadsvoorstel Armoedebestrijding. Met het indienen van een motie van treurnis, ingediend door CDA, VVD en DOP, werd door de gemeenteraad een duidelijk

signaal afgegeven aan het college en in het bijzonder aan de verantwoordelijke wethouder dat het passeren van de gemeenteraad in de besluitvorming niet geaccepteerd wordt. Terecht werd hier de term “u heeft een gele kaart uitgereikt gekregen” gebruikt. Waar gaat het over? Tijdens de commissievergadering van Bestuur en Leven op 1 februari heeft de VVD-fractie, bij monde van Ferenc Koolen, vraagtekens gesteld bij het apart aanbieden van de raadsvoorstellen over armoedebestrijding en preventie. Een standpunt dat door meerdere fracties gedeeld werd. In 2021 is ruim 25.000 euro uitgegeven voor een armoederegisseur zonder daaraan een vervolg te geven. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat een eindverslag van deze eerder in 2021 aangestelde armoederegisseur niet was aangeboden aan de gemeenteraad. In dit eindverslag wordt de noodzaak van een goed aangestuurd en functionerend Dorpsteam genoemd als een belangrijke voorwaarde om preventie en armoedebestrijding voor onze gemeente goed te laten werken. Het Dorpsteam hoort een verbinder te zijn tussen de maatschappelijke organisaties die hierin actief zijn. De VVD heeft naar aanleiding van dit eindverslag in de raadsvergadering kritische vragen gesteld over de noodzaak voor een duidelijke aansturing van het Dorpsteam en daarmee de rol van het Dorpsteam als verbinder te verstevigen. Antwoorden op de gestelde vragen bleven achterwege. De echte commotie ontstond op het moment dat duidelijk werd dat het raadsvoorstel voor het inhuren van een armoederegisseur en het beschikbaar stellen van budget zonder instemming en goedkeuring door de gemeenteraad al was uitgevoerd. De wethouder had ook geen gebruik gemaakt van mogelijkheden om de raad hierover te informeren. Een dergelijke handelwijze staat gelijk aan het minachten van de verantwoordelijkheden van de gehele gemeenteraad en is daarmee onacceptabel. Met de Motie van Treurnis, ingediend door CDA, VVD en DOP kreeg de wethouder een gele kaart en een duidelijk signaal dat een dergelijke werkwijze niet meer getolereerd wordt. De gemeenteraad als hoogste orgaan stelt de kaders en taken vast waarmee het college uitvoering moet geven aan het beleid. Namens de VVD-fractie


7 tot en met 13 maart: Week van de AfvalHelden!

In deze week bedanken wij alle AfvalHelden binnen gemeente Boekel! Zij houden onze straten schoon en zorgen dat ons afval wordt omgezet in nieuwe grondstoffen en energie. Op die manier dragen ze allemaal bij aan een betere en schonere wereld. En dat doen ze met de nodige kennis en professionaliteit. Zij verdienen onze waardering, iedere dag, en in het bijzonder tijdens de Week van de AfvalHelden. Wil je meedoen? Hang deze kleurplaat tijdens de Week van de AfvalHelden voor het raam of lever deze in bij de (mini)milieustraat. Of geef de AfvalHelden een duim of beloon ze met een dikke glimlach. Onder de versierde kleurplaten verlo‐ ten we enkele superleuke prijzen! De AfvalHelden kijken nu al uit naar je ingekleurde kleurplaat!


Politiek

Gemeenschapsbelang stelt aan u voor, op nummer 2, onze wethouder, Henri Willems! Henri is gelukkig getrouwd met Ingrid en samen hebben zij twee dochters, Yente en Mirle. Dit jaar zijn we naar Boekel verhuisd maar daarvoor heeft hij ruim 57 jaar in zijn geboorteplaats Venhorst gewoond. Vanaf zijn achtste jaar is Henri lid van voetbalvereniging RKSV Venhorst. Daarnaast is hij bij deze voetbalvereniging ook ca. 5 jaar als bestuurslid actief geweest. Verder is hij 5 jaar bestuurslid en voorzitter geweest van Stichting Peuterspeelzalen Boekel en Venhorst. In onze gemeente is er een ruime keuze in verenigingen en festiviteiten voor alle inwoners, van jong tot oud, zoals het Pleinfestijn, BoeCult, (rol)schaatsen of skeeleren op het plein. Wanneer je beseft dat hier heel veel vrijwilligers voor actief zijn om dat allemaal voor jou en je kinderen mogelijk te maken wil je hier ook iets voor

terug doen door ook je bijdrage te leveren. Sinds 2005 zet Henri zich in voor Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

waarna hij in 2006 is gekozen in de gemeenteraad en een jaar later fractievoorzitter werd. Vanaf 2010 is Henri wethouder Bewonerszaken van de zelfstandige en zelfbewuste gemeente Boekel. Zijn functie als wethouder van onze gastvrije en actieve gemeente omhelst het sociale domein, burgerparticipatie, volksgezondheid, onderwijs, kunst en cultuur, recreatie en toerisme, kermissen en markten. Al met al een flinke portefeuille! Werk waar je het verschil kunt maken en dat is een mooie uitdaging die hij ook graag voor de komende vier jaar aangaat. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe afhankelijk we van elkaar zijn en daarom wil Henri zich de komende periode opnieuw inzetten voor het welbevinden van de inwoners van de gemeente Boekel. Om samen te leven in een wereld die veilig en gezond is, met speciale aandacht voor onze jongeren en ouderen als belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. Kortom een gemeente waar we elkaar ontmoeten, onszelf kunnen zijn en tevreden voelen, dat is wat ik samen met onze inwoners wil bereiken.Sportberichten Wieler Toer Club Boekel Start wegseizoen WTC Boekel. Op zondag 6 maart gaan we weer van start met ons wegseizoen. De 4 groepen hebben allemaal een eigen kalender met tochten. Lijkt het u wel iets om eens mee te fietsen, dan kan dat. Kom op 6 maart om 9.00 uur naar het Agathaplein. Op 9 maart start de woensdagochtendgroep weer op de weg, ook om 9.00 uur. Wanneer de klok naar zomertijd wordt verzet, starten ze om 8.30 uur. Laten we er weer een mooi en sportief seizoen van maken. En hopelijk kunnen we dan eindelijk eens de groepsfoto maken met onze mooie wielerkleding. Tot 6 maart. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

VC Unitas / ‘t Menneke

Veerkrachtige optredens van de jongste jeugd Op zondag mochten de meiden van N4-1 weer eropuit voor drie wedstrijden. Als eerste tegenstander stond Somas Activia 3 op het programma. Hoewel winst er niet in zou zitten, werden er hele goede rally’s gespeeld. Hierna stonden de Flamingo’s op het programma. Het was een spannende wedstrijd die lang gelijk op ging. Helaas was bij het rustsignaal de stand 20-18 in het voordeel van de Flamingo’s. De meiden van Unitas deden er nog een schepje

bovenop en wonnen de tweede set eenvoudig met 26-14. Als laatste stond Somas Activia , een zeer gelijkwaardige tegenstander bleek vorige week. De eerste set werd in het fluitsignaal verloren met 17-16. Weer even een tandje erbij door de meiden, en met goed verdedigingswerk van Maria en Vienna, uitstekende bovenhandsballen van Roos en goede servicebeurten van Julia werd de laatste set eenvoudig gewonnen met 21-16. Weer een middag vol met plezier en blije gezichten! Succesreeks Meiden B duurt voort Na twee klinkende zeges een nieuwe kans voor de meiden B om de koppositie te verstevigen. Deze zaterdag is VV Rooi MB1, de nummer twee op de lijst, op bezoek die hun eerste wedstrijd met 3-1 hadden gewonnen. De eerste twee sets werden vrij ruim gewonnen met 25-20 en 25-15. De derde was het spelbeeld anders en het verloop spannender. De Boekelse meiden zijn echter goed op elkaar ingespeeld en de set werd met het kleinst mogelijk verschil gewonnen: 26-24. Het verzet bleek gebroken, 25-18 in set 4 en weer de volle winst. 15 punten uit 3 wedstrijden, dat belooft wat!

worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.

A-lijn 1. Heren J. en Th. v.d.Ven 58,85% 2. Dms. v.Dinteren -v.Geffen 58,33% 3. Mw.de Koning-Hr.Verbakel 54,69% 4. Hr. en Mw.v.d.Bosch 54,17% 5. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 53,13% 6. Mw.Witlox-Hr.Schots 52,08% 7. Dames v.d.Heijden-Onclin 51,56% B-lijn 1. Dames v.d.Boom-Schots 67,36% 2. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 56,94% 3. Dames v.d. Burgt-Koster 55,56% 4. Dames Kremers-v.Lieshout 50,69% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 06-12753883.

KBO Bridge Boszicht 1. Dames v.Dinteren-Witlox 66 pnt. 2. Dames Pluk-Staadegaard 64 pnt. 3. Heren v.Houtum-Otten 45 pnt. 4. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof44 pnt. 5. Dames Kremers-Polman 43 pnt. 6. Dames v.Houtum-Otten 38 pnt. Iedere vrijdag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld

VOETBALVERENIGING VENHORST Programma 3 maart Venhorst 1 - Vianen Vooruit 1 20.00 u Programma 5 maart Venhorst VR30+1 - EVVC VR30+1 17:00 u Veteranen Venhorst - UDI'19 17:00 u Programma 6 maart Prinses Irene 1 - Venhorst 1 14.30 u MVC 3 - Venhorst 4 12.00 u Venhorst 5 - Menos 3 10.00 u Venhorst VR1 - Handel VR1 10.30 u JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 19 februari 2022 FC de Rakt JO19-1 JO19-1 2-2 JO17-2 - Constantia/Menos JO17-2 7-1 FC Uden JO15-2JM JO15-1 1-1 Vianen V. HBV MO15-1 - MO15-1 0-1 DSV JO13-2JM - JO13-1JM 5-0 JO11-1 - Gemert JO11-3 5-2 Programma zaterdag 5 maart 2022 JO15-1 - SES JO15-2 13:00 JO11-1 - Sparta'25 JO11-1JM 09:00 JO9-1 - Boekel Sport JO9-1JM 10:15


De Wit / Van Gerwen Z O N W E R I N G E N & R O L L U I K E N V. O . F.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

aties epar r w al u voor van k & o O ken n a m ike sch ectri nde rollu l e t a he esta ring. uw b n zonwe e

• rolluiken • zonneschermen • markiezen • jaloezieën • vouwgordijnen • screens • lamellen zonweringen • serre daken • serre gordijnen • plissé deuren • garage • horren

Wij zijn op zoek naar een collega

Interieur verzorgster voor onze kantoren op De Vlonder 141 in Boekel ca. 3 uur per week Ben je geïnteresseerd? stuur dan een mail naar gerda@slecoma.nl voor informatie: 06-53984815


Sport Boekelse 3-bandenkampioenschap Ook dit jaar worden de wedstrijden gespeeld in zaal Salut, Julianastraat 7 te Boekel. Onze eerste wedstrijddag is zondag 13 maart en de finales zijn op zaterdagavond 19 maart. In verband met de coronamaatregelen kan het zijn dat we op zaterdag 12 maart al moeten beginnen. Inschrijven is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Boekel (max. 72 deelnemers). Ook dit jaar wordt gespeeld in 3 klassen en uw eerdere resultaten bepalen in welke klasse u uit gaat komen. Van zondag tot en met vrijdag is de aanvang om 19.00 uur, op zaterdag beginnen we om 14.00 uur met de kwart, halve en aansluitend de finale. Indien u een van die avonden niet beschikbaar bent, kunt u dat bij uw opgave vermelden. Mocht u na aanmelding onverhoopt verhinderd zijn, stel dan Geert v.d.Linden zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg er voor dat u 10 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig bent. Verder moet u na het spelen van uw wedstrijd, de volgende partij tellen of schrijven. De inschrijfdatum is van vrijdag 18 februari t/m vrijdag 4 maart 20.00 uur. De loting van de poule-indeling wordt op dinsdag 8 maart gepubliceerd bij Salut. U kunt het deelnameformulier samen met het inschrijfgeld € 7,50 in een gesloten

envelop inleveren bij: Antoon v.d.Elzen, Peelstraat 12, Boekel; Rien de Mol, De Zonnedauw 3, Venhorst; Geert v.d.Linden, Laagveld 16, Boekel; Gerard Trienekens, Aan de Loop 24, Boekel; Hans v.Uden, La Compagnie, Boekel. Aanmelding is ook mogelijk via driebandenboekel@gmail.com. U krijgt dan een bevestiging en een betalingsaanwijzing. Bij aanmelding per mail krijgt u de lotingen dan per mail toegezonden.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (20 beurten) Ruud Willems - Bert Thoonen 68-167 Harrie v.d.Zanden - Cor Sanders 28-26 Gerard Zomers - Leon Otten 156-79 Sjef Donkers - Adrie v.d.Laar 69-32 Jaap Heesen - Rien Koolen 35-29 Bert v.d.Heijden - Rini Kerkhof 53-30 Piet Wijers - Bert v.d.Mortel 38-42 Libre B (20 beurten) Harrie Coppens - Arie v.d.Kimmenade 18-43 Antoon v.Asseldonk - Corry v.d.Laar23-27 Rien Smits - Frans v.Oort 42-54 Wim v.d.Broek - Piet Koonings 28-45 Pieter v.Doren - Mari v.d.Heijden 11-19 Bart v.d.Bosch - Martien v.d.Elzen 25-26 Henk Schepers - Jo v.d.Aa 32-27 Jan v.d.Aa - Albert v.Moorsel 63-26

=====================AANMELDINGSCOUPON===================== Naam.......................................................................................................................

Henny Arts - Wim v.Lankvelt 35-27 Harrie v.Duren - Martien v.Haandel 14-42 Harrie Coppens - Martien v.Doren 21-26 Rien Smits - Antoon v.Asseldonk 34-18 Martien v.Doren - Pieter v.Doren 27-23 Libre C (20 beurten) Jan v.Asseldonk - Wim Kroos 17-12 Gerrit Hagelaar - Leo v.Sleeuwen 12-30 Willie v.d.Wetering - Harrie v.d.Nieuwenhof 20-15 Arnold v.Dijk - Bert Klokgieter 13-36 Frits v.d.Bosch - Ton van Zutphen 23-40 Willie v.d.Wetering - Harrie v.d.Nieuwenhof 14-14 Leo v.Sleeuwen - Wim Kroos 16-17 Bandstoten A (20 beurten) Sjef Donkers - Cor Vereijken 52-41 Martien v.Haandel - Bert v.d.Mortel 23-17 Jaap Heesen - Albert v.Moorsel 29-20 Henri v.d.Heuvel - Adrie v.d.Laar 29-16 Gerard Zomers - Ruud Willems 80-38 Martien v.d.Elzen - Frans van Oort 14-31 Albert v.Duijnhoven - Henk Schepers32-28 Piet v.Hoof - Piet Koonings 26-21 Theo Daandels - Harrie v.d.Zanden 24-24 Bandstoten B (20 beurten) Henny Arts - Mari v.d.Heijden 21-26 Leo v.Sleeuwen - Antoon v.Asseldonk 16-11 Peter v.Duijnhoven - Gerrit Hagelaar13-10 Martien v.Doren - Jos van Haare 18-10 Bart v.d.Bosch - Mari v.d.Heijden 21-17 Driebanden (25 beurten) Peter v.Duijnhoven - Piet v.Hoof 7-8 Frans v.Boxtel - Noud v.Kessel 8-13 Gerard Zomers - Piet Koonings 7-6 Sjef Donkers - Jaap Heesen 13-10 Jan v.d.Aa - Ruud Willems 11-12 Ruud Willems - Frans v.Boxtel 7-9 Regio Biljarten Boekel 2 - Erp 2 81-88

Adres....................................................................................................................... Woonplaats .............................................................................................................. Telefoon 06 ............................................................................................................. Ik kan niet op ............................................................................................................

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 21 februari: RIKKEN 1. Sjaan v.Doren 2. Jan v.d. Elzen 3. Piet v.d. Braak 4. Tiny Welten 5. Ria Welten 6. Anneke van Hoof Poedelprijs Ton v.d.Heijden JOKEREN 1. Ida v.Rooy 2. Anneke v.d.Cruijsen Poedelprijs: Sjaan v.d.Cruysen

161pnt. 70 pnt. 70 pnt. 53 pnt. 53 pnt. 38 pnt. 99 -pnt. 134 pnt. 65 pnt. 115 -pnt.Allerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

SCHOLIER GEZOCHT: leeftijd 13 - 18 jaar om gazon en grasveld te maaien plus af en toe nog wat andere klusjes. Je mag zelf de werktijden bepalen in het weekend of doordeweeks als het gras maar kort gehouden wordt. Het is ongeveer 5 uur werk per week. Tel. 06-41043492 --------------------------——------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande GEBRUIKTE MOTORMAAIERS met 12 maanden garantie. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——-----------------------www.rendersdecoratie.nl. TE KOOP Tweedehandse spullen, geef ze weer een kans. En natuurlijk verhuur en verkoop decoratie materiaal. Tel 0492-352192

Wij zijn op zoek naar o.a. audio/hifi, pickups, lp’s, cassettes, reclameborden, neonverlichting, vintage en retro spullen. We betalen een eerlijke prijs en komen het graag bij u ophalen. WOODSTOCKSTORE.NL. 06-22424531. --------------------------——-----------------------INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel.

0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. --------------------------——------------------------

Verloskundigen van Boekel: Lenneke van Lee Yvonne Kolkman Jill van Oudheusden Caitlin Struikenkamp 06-23885733 Statenweg 17 Boekel www.verloskundigenpraktijkcarus.nl

Voor alle KRAANWERKZAAMHEDEN

Van der Horst 06-53487892

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

vdhorstservice.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol

Houten speelgoed en meer! • • • •

Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00 10:00-17:00

uur uur uur uur

Je vindt ons in De Mouthoeve Boekel Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Allerhande

Nagelsalon • Schoonheidssalon Massagesalon Kerkstraat 16D (achter Kruidvat), Boekel

www.studioelvi.nl.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

PROBLEMEN MET JE NAGELS? Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Versterken zwakke nagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

KNUSSE SALON voor DAMES, HEREN en KINDEREN * wassen * knippen * kleuren * föhnen * watergolven KNIPPEN dames, heren en kinderen v.a. 12 jaar € 14,50 Op afspraak van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 (tijdelijk tot 17.00) Rutger van Herpenstraat 37 Boekel (naast Peelrand Wonen) Voor afspraken en vragen bel 0651718152 U kunt pinnen in de salon!!


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

DIERENPENSION

De

Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Zijp 13a

PVC materiaal

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF •

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-13.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

DE BLADEREN ZIJN VAN DE BOMEN DE WIND IS GUUR EN KOUD MAAR GELUKKIG WEET IK DEZE WINTER WIE MIJN TUINMACHINES ONDERHOUD KOOP BIJ UW MAN DIE HET REPAREREN KAN!!!

Zandhoek 2D Boekel | 0492-322300 | jossomertuinmachines.nl

Erkend elektrotechnisch installatiebedrijf Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

voor bedrijf en particulier MaZa Elektrotechniek vof Martijn vd Sanden 06-284 478 11 Marc vd Zanden 06-239 572 52 info@maza.nu

www.maza.nu


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.