Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 31 maart 2021 Nummer

Boekel Venhorst 39 Kinderdagverblijf ’t Stappertje 30 jaar! Deze week bestaat kdv ’t Stappertje 30 jaar. Al 30 jaar genieten we dagelijks van de vro-lijke kindersnoetjes die ons kinderdagverblijf binnen komen en de ruimtes vullen met hun eigen karaktertjes en behoeftes. In 30 jaar is er in de kinderopvang veel veranderd zowel in de visie als de inrichting van de groepen en in het spelmateriaal voor de kinderen. We blijven in beweging, een aantal belangrijke ontwikkelingen door de jaren heen bij ’t Stappertje zijn: • Het verhuizen naar het kindpark met een nieuwe frisse inrichting. • Werken met aparte baby/peutergroepen • Scholing van medewerkers d.m.v cursussen zoals o.a “baby specialist”, "VVE" en “kinder EHBO” • Begeleiding door een Pedagogisch coach waar medewerkers terecht kunnen met vragen. • Samenwerking met: - de scholen waardoor de overstap naar de basisschool/BSO kleiner wordt - stichting binnensport, de peuters gaan 2x per maand onder begeleiding van stichting binnensport sporten in de sporthal -het consultatiebureau, er is regelmatig overleg - de bibliotheek, we bezoeken voorleesdagen en gaan boekjes lezen en uitzoeken. • Het werken met VVE thema’s, elke 6

weken is er een nieuw thema. • Observaties, we observeren en stimuleren alle ontwikkelingsgebieden. • De ouderapp “konnect”, een communicatiemiddel waarbij ouders wekelijks foto’s en berichten doorgestuurd krijgen van hun kind(eren) Sinds een tijdje werken we met baby- en peutergroepen. Het leuke daarvan is dat we leeftijdsgerichte activiteiten aan kunnen bieden. Onze huiselijke inrichting is erop gericht om de kinderen zowel uit te dagen als tot rust te laten komen om ontspannen te spelen. Er zijn verschillende speelhoekjes en voor de allerkleinsten hebben we speciale vloerboxen. Hierin hebben ze alle ruimte, terwijl ze toch in contact staan met de andere kinderen. Spelenderwijs werken we met een speciaal programma voor voor- en vroegschoolse educatie ook aan de (taal)ontwikkeling van je peuter. Momenteel hebben we 3 groepen van 0-2 jaar, 0-3 jaar en 2-4 jaar Er staat dagelijks een leuk en enthousiast team van Pedagogisch medewerkers klaar om de kinderen van ’t Stappertje een leuke dag te bezorgen met de nodige knuffels, grapjes en uitdagende activiteiten. Zij hadden deze mijlpaal graag met u gevierd door de deuren te openen voor alle ouders, kinderen, opa's, oma’s en andere belangstellenden maar helaas is dit nog niet mogelijk. Op naar nog vele fijne jaren met goede

kinderopvang en we hopen dat we nog veel blije snoetjes mogen verwelkomen. Team ’t Stappertje Voor info of een rondleiding kunt u altijd contact met ons opnemen; tel: 0880088532.

Wij wensen u fijne en zonnige Paasdagen!

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@gemertsnieuwsblad.nl. Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Donderdag 1 april, Witte Donderdag: 19.00 u Senior-acoliet. M.m.v. klein mannenkoor Sint Agatha. Gerhard v.Engelen (vwg. verjaardag), Corrie v.EngelenPeelen en dochter Moniek. Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag: 15.00 u Senior-acolieten. M.m.v. klein seniorenkoor. Zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen, 1e Paasdag: 10.30 u (St. Agathakerk) Misdienaar: Emanuela, Roy en Glenn Bamé. Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer; Martien v.Roosmalen, zoon Peter en ouders van Duijnhoven; Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.Valk-Penninx, overleden fam.v.Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle; Bertus v.d.Hoven; Toos v.d. Broek-Tielemans en Adriaan v.d.Broek; Harrie Jacobs (vwg. sterfdag). Maandag 5 april, Octaaf van Pasen, 2de Paasdag: 10.30 u Senior-acoliet Woensdag 7 april, Octaaf van Pasen: 19.00 u Cor v.d.Elzen (vwg. sterfdag). ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen, 1e Paasdag: 09.00 u Oud koorlid Frans v.d.Wiel en organist Tonnie v.Bussel; Uit dankbaarheid; Maarten Michiels (vwg. zijn sterfdag) en voor zijn vader Christ; Jo van der Aa (vwg. zijn verjaardag), zoon Paul, overleden ouders Willems-Deenen en verdere overleden familie .

We vierden toen digitaal, met alleen de bedienaren. Ook tijdens de Goede Week en Pasen! Dit jaar vieren we weer in alle kernen, maar vanwege het geringe aantal gelovigen dat is toegestaan om te worden toegelaten, veelal ook digitaal. Ook mogen we met grote dankbaarheid rekenen op Landerd-tv, dat is een groot goed. Ofschoon we kleinschalig in de zes kerken vieren, blijft het werk natuurlijk hetzelfde. Alles moet worden voorbereid, kerken worden gepoetst en (feestelijk) in orde gebracht. Daarom past het om IEDEREEN die zo betrokken is bij de verzorging van de Goede Week en Pasen van harte te bedanken! Het vraagt veel inzet en trouw, ook in deze nog steeds zo bijzondere coronatijd. Zoals ik al eerder aangaf, ik zie uit naar de dag dat de vieringen weer toegankelijk zijn voor iedereen! Maar dat laat nog (een hele tijd) op zich wachten. Voor alle inzet en trouw, heel veel dank aan iedereen! En dank ook voor het begrip vanwege de (opgelegde) beperkingen die we natuurlijk begrijpen, zeker wanneer we de besmettingscijfers van de laatste dagen bezien. Voor U allen een devootvolle Goede Week en alvast een Zalig Pasen! Mede namens pater Louis Kessels en diaken Henk van Thiel, Pastoor John van de Laar

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden hiervor is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens opnieuw aange-meld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 50 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00-16.00ur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst.

AANBIEDINGEN van donderdag 1 t/m woensdag 7 april:

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI ADVOCAAT SCHELPJES

PER STUK

MAISBROOD BRIOCHE PAASHAASJES

4 VOOR

14.00 50 € 1. 20 € 2. 00 € 3.

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

OVERLEDEN: Uden: Gerlof de Vrij Woord van dank en bemoediging! Vorig jaar om deze tijd waren de kerken in Nederland gesloten voor publieke vieringen.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen Vastenactie. Als parochie hebben wij in 2021, binnen de Vastenactie organisatie, weer een eigen doel nl.: “Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië” daar een dochter van een onzer parochianen al jaren in Brazilië werkt en we haar weer willen steunen. De vastenmaaltijd zal ook dit jaar niet in de vastentijd kunnen doorgaan i.v.m. de coronaperikelen, maar deze actie moet natuurlijk doorgang vinden, daarom kunt u toch geld overmaken, op: Vastenactie, rekening nummer: NL21 INGB 0000005850. Met vermelding van nr. 401615 Parochie Sint Petrus, komt het bij ons actiedoel terecht. Hartelijk bedankt! Vastentijd. Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen. Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan. Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen. Tijd om dichter bij jezelf te komen. Tijd om naar anderen te gaan. Tijd om God terug op het spoor te komen. Vastentijd. Tijd om los te laten. Tijd om vast te houden. Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft. Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Tijdens de Goede week zullen de onderstaande (online) diensten plaatsvinden: Voorganger Ds. W. Hordijk uit Helmond Donderdag 1 april 19:00 uur

Vrijdag 2 april 19:00 uur Zaterdag 3 april 19:00 uur Zondag 4 april 10:00 Zondag 11 april : 10.00 u Voorganger: Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen Zondag 18 april: 10:00 u Voorganger: Mw. Ds. M. Gosker, Venlo LET OP! Deze diensten zijn alleen online te volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 06-53890634 of scriba@pkngemertboekel.nl U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode

Openingstijden

• Bij Fysiotherapie Boekel kunt u terecht op dinsdag, woensdag en vrijdag. o Voor een afspraak bel: 0492-323156 of mail: info@fysioboekel.nl • Bij Cesartherapie Venhorst kunt u terecht op maandag en donderdag. o Voor een afspraak bel: 06-46632100 of mail: info@cesartherapievenhorst.nl • Bij Juulke kunt u terecht op maandag, dinsdag en zaterdag. o Voor een afspraak bel: 06-81564748 of mail: bij-juulke@hotmail.com • De huisarts is aanwezig op maandag- en donderdagochtend. o Voor een afspraak bel: 0492-352043 • Bij Podozorg Boekel kunt u in de even weken terecht op dinsdag. o Voor een afspraak bel: 06-2768000 of mail: boekel@podozorg.nl We zien u graag in Gezondheidscentrum Venhorst!

GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST Gezondheidscentrum Venhorst draait inmiddels op volle toeren. De lijntjes tussen de gevestigde zorgverleners zijn kort, op deze manier kan er snel geschakeld worden tussen verschillende disciplines: Fysiotherapie Boekel, Cesartherapie Venhorst, Podozorg Boekel, Bij Juulke en huisarts J.J. Gondrie. Behandeling in het gezondheidscentrum kan alleen op afspraak, vrije inloop is op dit moment met de coronamaatregelen niet mogelijk.

Herenboeren Landmeerse Loop Samen zeggenschap over eigen, eerlijke voeding “Wij willen grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur. Een plek waar duurza-


Berichten am, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd.” Herenboeren Landmeerse Loop is een initiatief van een groep inwoners uit de regio Boekel en Gemert. Het lukt ons om een eigen boerderij te starten wanneer minimaal 150 gezinnen uit Gemert-Bakel, Boekel en plaatsen daar omheen, zoals Erp, mee doen. Met dat aantal leden is er een basis om 20 hectare grond te pachten en een boer in dienst te nemen. Dan start Herenboeren Landmeerse Loop. De leden van de coöperatie zijn samen de eigenaar van de boerderij, de werkgever van de boer. Zij bepalen wat er wordt verbouwd. De boer verbouwt groente en fruit. Er wordt kippen gehouden voor de eieren en het vlees, en enkele varkens en koeien, ook voor de natuurlijke mest. Als je zin hebt kun je als lid de boer helpen. Leden De leden betalen 2.000 euro inleg. Zolang

de boerderij nog niet definitief is, is een aanbetaling van 50 (tot maximaal 200) euro voldoende. De totale inleg is het startkapitaal dat nodig is voor de aanschaf van bomen, weipalen, sproei-installatie en alles wat nog meer bij de inrichting van een boerderij komt kijken. De gezinnen die meedoen, halen voor een vast bedrag van circa elf euro per ’mond’, wekelijks verse producten bij de boerderij. Waar komt de boerderij Het bestuur van Herenboerderij Landmeerse Loop heeft met de GGZ-instelling Huize Padua een intentieverklaring getekend om een deel van de Herenboerderij op het terrein van de instelling te realiseren. We verwachten het andere deel van de boerderij aan de Handelse kant van de Landmeerse Loop te kunnen starten. Mee doen De ledenstand staat op 20 maart, op 72. Door de huidige beperkingen is het heel

lastig om nieuwe leden te benaderen. Terwijl juist nú heel duidelijk is dat we het echt anders moeten doen. Denk jij er ook zo over? Schroom niet, stel je vragen via onze website: landmeerseloop.herenboeren.nl. Heb je liever persoonlijk contact? Bel dan met Peter Geerts 06-4335 6996. Agenda Op dit moment houden we wekelijks kleine online informatiebijeenkomsten. Zo gauw het kan stormen we weer naar buiten voor informatieavonden, ook in jouw buurt. Zien we je snel? Op onze website vind je de agenda, en de aanmeldknop om lid te worden: landmeerseloop.herenboeren.nl.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 20 maart 2021

JULIA Dochter van Jeroen Franssen en Milou Rathmann Zusje van Thomas Boterweg 73, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

GOEDE VRIJDAG 2 april t/m 2e PAASDAG 5 april zijn wij GESLOTEN Wij wensen u fijne dagen!

MET INGANG VAN APRIL WEKELIJKSE INZAMELING GFT-AFVAL Vanaf april kunt u weer iedere week de gftcontainer aan de straat zetten. Kijk op de afvalkalender of AfvalApp op welke dag we bij u het gft ophalen. Wekelijkse inzameling We hebben het inzamelen van gft-afval afgestemd op de seizoenen. In de eerste maanden van het jaar werd het gft-afval een keer in de twee weken opgehaald.

Vanaf april tot november kunt u weer iedere week de gft-container aan de straat zetten. Milieu- en groenstraat Uw (grof) tuinafval kunt u (ook) het hele jaar door gratis naar de minimilieustraten en de groenstraat in Haps brengen. De groenstraat in Haps is geopend op maandagmiddag, woensdagmiddag, vrijdag en zaterdag. De minimilieustraten zijn geopend op zaterdagochtend. Kijk voor de exacte tijden op onze website www.afvalaanbieden.nl. Kies dan milieustraten en vervolgens openingstijden. Overig afval Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per twee weken inzamelen en restafval eens per vier weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Tip: Afvalapp Op de Afvalkalender of in de AfvalApp ziet u heel gemakkelijk wat er die dag bij u wordt opgehaald. De Afvalapp is sowieso heel handig. U ziet in een oogopslag wat we die week bij u ophalen. Bovendien krijgt u alle relevante wijzigingen meteen door. Downloaden kan via de Playstore of via de Appstore.

PUBLICATIE TERINZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DE BURGT, FASE 1B’ BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 23 maart 2021 besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen. Dit voorontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ is

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1bVO01). Omschrijving bestemmingsplan De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen. Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) biedt ruimte aan 52 woningen, waarvoor onze gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2020 heeft vastgesteld. De volgende deelfase (fase 1b) is nu uitgewerkt tot een voorontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1b kunnen maximaal 200 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit deze vervolgfase (fase 1b). Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden. Inspraakreactie Vanaf 1 april 2021 t/m 12 mei 2021, gedurende 6 weken, kan iedereen een inspraakreactie indienen naar aanleiding van het voorontwerpontwerpplan. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u

telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woning Locatie: Spechtlaan 4, Boekel Verzenddatum: 26 maart 2021

Boekel, 31 maart 2021

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: nieuwbouw van een bedrijfspand Locatie: Kraaiendonk 14, Venhorst Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

RECTIFICATIE AFVALKALENDER 2021 Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

De juiste openingstijden zijn: • maandag van 13.00 tot 17.00 uur • woensdag van 13.00 tot 17.00 uur • vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur • zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Tip: pas het meteen even aan op uw kalender.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een groepsaccommodatie Locatie: Rietven 4, Boekel Verzenddatum: 23 maart 2021

Excuses voor het ongemak.

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Bolle Akker 3, Boekel Verzenddatum: 18 maart 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis Locatie: Bolle Akker 4, Boekel Verzenddatum: 18 maart 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis Locatie: Bolle Akker 2, Boekel Verzenddatum: 18 maart 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Kerkpad 77, Venhorst Verzenddatum: 23 maart 2021 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 31 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u


bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningen-rechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

EEN LEVENDE TUIN BEGINT BIJ DE BODEM De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin: goede grond zit vol met leven en dat vormt weer de basis van een levende tuin. Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. En al die kleine beestjes vormen weer het voedsel voor graag geziene tuinvogels en andere dieren. Planten en bomen halen hun voedingsstoffen uit de bodem en voeden op hun beurt het bodemleven. Maar ook voor onze eigen voedselproductie zijn we afhankelijk van een gezonde bodem. De bodem is in feite de meest belangrijke voedselbron op aarde. Wist je dat bodemdieren heel nuttig zijn. Zo leven er in gezonde bodems tal van nuttige insecten die ziekten en plagen in onze gewassen in toom kunnen houden. Vitale bodems slaan bovendien CO2 op en kun-

nen water zuiveren en vasthouden. Heel belangrijk nu we steeds vaker met periodes van droogte te maken krijgen. Gezonde bodems zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Help je mee in eigen tuin? Leven in de bodem De regenworm is wel de meest bekende hulp in de tuin. Ze brengen organisch materiaal, zoals bladeren en compost, in de bodem en verteren het daar tot humus. Dit humus levert veel voedingsstoffen aan de bodem. Daarnaast werkt humus als een spons. De bodem bevat daarmee voldoende water bij droogte en kan tevens een teveel aan water afvoeren. De gangetjes die wormen graven (en de wortels van planten en bomen) houden de grond lekker luchtig. Dit zorgt weer voor een goede afwatering. Naast de regenworm zijn er nog talloze kleine diertjes als larven, wormen, pissebedden, slakken, maar ook microscopisch kleine beestjes meestal ongezien druk aan het werk. Ontelbare bacteriën en schimmels leveren hun cruciale bijdrage aan een gezonde bodem. Een gezonde en levende tuin Met het voorjaar in aantocht is het weer tijd om heerlijk buiten aan de slag te gaan. Kijk

eens goed rond in jouw tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig? Met meer groen in de tuin hebben veel soorten (bodem-) dieren weer een plek om te leven. Vervang voor het planten altijd wel eerst het bestratingszand onder de tegels door tuin-aarde zodat de planten beter voedingsstoffen kunnen opnemen. Om het bodemleven niet te verstoren, kun je ook beter zo min mogelijk spitten in de tuin. Schoffelen is goed genoeg of zorg voor bodembedekkers voor een onderhoudsvriendelijke tuin. In het najaar en in de winter kun je overigens gewoon op een paar plekken bladafval en afgestorven plantenresten laten liggen. Dieren halen hier de hele winter voedsel uit of kiezen het als plekje voor hun winterslaap. Op een natuurlijke manier en helemaal gratis wordt ieder jaar gezorgd voor bemesting en verbetering van de structuur van de bodem. Zo help je zelf mee aan het herstel van het bodemleven in je eigen tuin. Ga voor meer tips naar www.steenbreek.nl/tuintips/#bodem of kijk op www.onder-het-maaiveld.nl/. Bodemdieren herkennen Wil je weten welke dieren allemaal in de bodem leven? Download de handige zoekkaart op www.bodemdierendagen.nl en ga op speurtocht in eigen tuin.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 16 maart jl. is o.a. aan de orde geweest: PRINCIPEVERZOEK SINT JOSEPHPLEIN 5 VENHORST Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van een benedenwoning op de locatie Sint Josephplein 5 in Venhorst. De bestaande bovenwoning blijft behouden. Met dit plan komt de detailhandelsfunctie van de voormalige bakkerswinkel op de begane grond te vervallen. ACTUALISATIE MJOP 2021 Het College heeft het bijgestelde Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) gemeentelijke gebouwen voor de periode 2021 – 2030 vastgesteld. CONCEPT DUURZAAMHEIDSPLAN MET UITVOERINGSAGENDA TER VOORSTEL EN TER DISCUSSIE Boekel werkt aan een duurzaamheidsplan om lokaal invulling te geven aan de duurzaamheidsafspraken uit het Parijs akkoord. Het college legt het concept duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda voor aan de raad.


Algemeen Puur Mieke beste webwinkel van Nederland

Mieke wint voor de 4e keer op rij een Shopping Award voor beste webwinkel in de categorie Eten. Op 25 maart werden er voor de 19e keer Shopping Awards uitgereikt aan de beste webwinkels van Nederland. Dit keer niet tijdens een gala avond, maar met een flitsende online editie. In de categorie ‘Eten’ won Puur Mieke de prestigieuze gouden award. Puur Mieke mag zich hiermee voor de 4e keer op rij een van de beste webwinkels van Nederland noemen in haar branche. Puur Mieke kreeg van de consumenten en de vakjury gemiddeld het hoogste rapportcijfer, waarmee ze de andere webshops in deze categorie achter zich liet. Puur Mieke is gevestigd in het Brabantse Boekel en een initiatief van Mieke Hendriks. Met de webshop wil zij iedereen op een eerlijke en betrouwbare manier adviseren in het gebruik van pure producten. Alle producten in de webshop zijn persoonlijk door Mieke nagekeken en zijn glutenvrij, lactosevrij, sojavrij, gistvrij, gmo-vrij en bpa-vrij. Ook zijn alle producten vrij van geraffineerde suiker, vrij van slechte e-nummers, waar mogelijk biologisch en vrij van weekmakers. Je vindt in de webshop niet alleen alles over voeding en supplementen, maar ook verzorgingsproducten, gebruiksartikelen en boeken. Daarnaast houdt Mieke ook een blog bij waar ze uitgebreide informatie deelt over verschillende onderwerpen, plus een scala aan gezonde recepten. Ook leuk om te weten, als je een bestelling bij Puur Mieke plaatst wordt deze plasticvrij en zo milieuvriendelijk mogelijk ver-

pakt. Er wordt hiervoor uitsluitend gerecycled papier gebruikt. Zelfs glaswerk wordt verpakt met speciaal gestanst papier. Om pakketjes stevig dicht te plakken wordt er plasticvrije ECOtape gebruikt, waardoor de gehele verpakking bij het oud papier kan. Mieke Hendriks is begonnen in haar tuinhuisje. “In het begin deed ik alles zelf, de producten beheren op de webshop en het inpakken en het verzenden. Inmiddels is het gegroeid naar een bloeiend bedrijf met 19 medewerkers”. Ze runt het bedrijf met passie en dat straalt uit in alles wat ze doet. “De klanten krijgen bij elke bestelling een persoonlijk handgeschreven kaartje. Vaak doe ik er een sample bij, van iets wat ze kunnen uitproberen”. Ondanks de groeiambities blijft klantenservice het belangrijkste. “Als die goed is, komen mensen vanzelf terug naar onze webwinkel. We willen graag de gezonde bol.com van Nederland worden, een begrip als het ware”.

APOTHEEK BOEKEL Hooikoorts Hooikoorts is een allergische reactie van de slijmvliezen op pollen van grassen of bomen. Hooikoorts komt vooral voor in het voorjaar en de zomer. Klachten - neusklachten, het neusslijmvlies raakt

gezwollen en er ontstaat een branderig en jeukend gevoel, waardoor onbedwingbare niesbuien ontstaan. - bij oogklachten jeuken de ogen, ze voelen branderig aan en tranen voortdurend. - mond-, keel- en longklachten uiten zich in jeuk en een droog, branderig gevoel in de keel of een droge irriterende hoest, kortademigheid of piepende ademhaling. Soms ontstaat astma. - huidklachten zwellingen van mond en gezicht en netelroos. Wat kunt u zelf doen Bij hooikoorts kunt u stuifmeelkorrels nooit helemaal vermijden. Enkele (eenvoudige) maatregelen om uw klachten te verminderen zijn: • Draag een (zonne)bril. Hierdoor kan stuifmeel minder gemakkelijk in uw ogen komen. • Wrijf niet in uw ogen. Door wrijven kunnen ze gaan ontsteken. U kunt de irritatie verminderen door te spoelen met vers kraanwater of een vochtig washandje op uw ogen te leggen. • Volg het hooikoortsweerbericht en blijf bij droog, zonnig en winderig weer zoveel mogelijk binnen. • Lucht uw huis bij voorkeur ’s ochtends, want dan is er minder stuifmeel in de lucht. Houd verder uw ramen (zeker de slaapkamer) zoveel mogelijk dicht. • Maai niet zelf het gras. • Droog uw wasgoed in het hooikoorts seizoen binnen. • Douche of was uw gezicht en haren voordat u gaat slapen om stuifmeel te verwijderen. • Smeer een beetje vaseline vooraan in uw neus en rondom de ogen. • Horren voor uw ramen kunnen stuifmeel ook wat tegenhouden. Hooikoorts klachten verminderen met een medisch zelfzorgmiddel Er bestaat geen geneesmiddel waarmee hooikoorts of allergie genezen kan worden. Er zijn wel middelen die de klachten kunnen verminderen: neusspray’s, oogdruppels en/of tabletten. Apotheek Boekel kan u hierin adviseren. Wanneer kunt u beter contact opnemen met uw huisarts? • bij benauwdheid • bij een rood, gezwollen en pijnlijk oog • bij aanhoudende oorpijn of hoofdpijn • bij kinderen die voor de eerste keer klachten hebben die wijzen op hooikoorts of allergie voor huisstofmijt of huisdieren • als u een zelfzorgmiddel gebruikt en de klachten niet minder worden.


Uitgifte De Voskuilen in Venhorst van start Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht kan het college van burgemeester en wethouders toestemming verlenen voor verkoop. Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: Categorie Halfvrijstaand Halfvrijstaand

Nummer K02 K03

Oppervlakte ± 250 m2 ± 250 m2

Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer K01 K04 K05

Oppervlakte ± 327 m2 ± 327 m2 ± 348 m2

Grondprijs in 2021 Halfvrijstaande woning € 240,00 per m² exclusief btw Vrijstaande woning exclusief btw

€ 270,00 per m2

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer M. van Schadewijk. Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 20 april aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel plan De Voskuilen”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden.

In Venhorst is het tijd dat we gaan starten met de uitgifte van de eerste gemeentelijke kavels van een nieuw plan “Voskuilen”. De verwachting is dat het plan Voskuilen na de zomer bouwrijp is. Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecerti昀caat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Het is verplicht minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren.

Loten Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting vindt plaats op woensdag 21 april om 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Horst te Venhorst (mits de maatregelen met betrekking tot Corona het toestaan). GEMEENTE BOEKEL

www.boekel.nl/voskuilen

www.boekel.nl/voskuilenheuvel


Algemeen Pinbox Geldmaat vervangt geldautomaat Rabobank De geldautomaten van Rabobank, ABN AMRO en ING maken sinds 2019 langzaam-aan plaats voor de geldautomaten van Geldmaat. De drie banken werken samen met Geldmaat aan een netwerk van geldautomaten, zodat contant geld voor iedereen voldoende beschikbaar blijft. In Boekel staat de overgang van de Rabobank geldautomaat naar Geldmaat over twee weken gepland. Op woensdag 7 april wordt er aan de Kennedystraat in Boekel een nieuwe pinbox van Geldmaat geplaatst en in gebruik genomen. Op de plek waar eerder textielcontainers stonden, kunnen inwoners van Boekel en omgeving straks terecht om geld op te nemen en briefgeld te storten. De Geldmaat is toegankelijk voor elke bankpas en

geld opnemen kan zo vaak en zoveel als het saldo en de paslimiet toestaan. Zodra de Geldmaat werkend is, zal de geldautomaat van Rabobank op het St. Agathaplein verdwijnen. Manager Particulieren Yvonne Kemps: ‘We zijn vanuit Rabobank betrokken geweest bij het hele migratieproces en de keuze voor de locatie in het centrum van Boekel. Voor ons was belangrijk dat de pinbox op een centrale en veilige locatie in Boekel komt te staan en volgens ons is dat gelukt. Geldmaat neemt nu zorg voor de plaatsing van de pinbox en neemt het beheer van de geldautomaat in Boekel over.’ Meer weten over Geldmaat? Kijk op www.geldmaat.nl.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 6 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen,

Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria.Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Volkelseweg 7 5427 RA Boekel Tel. 0492‐774341

Haal een stukje Griekenland op je bord tijdens de Paasdagen!! Wij zijn 1e en 2e Paasdag geopend van 16:00 tot 19:30 uur voor bezorgen en afhalen (dus ook maandag 5 april). Als u komt afhalen bij ons krijgt u een Grieks presentje bij uw bestelling. Wij bezorgen GRATIS in de gehele gemeente Boekel. In overleg kunnen wij ook in andere plaatsen bezorgen. Openingstijden i.v.m. Corona en avondklok: woensdag t/m zaterdag van 17.00‐20.00 uur; zondag van 16.30‐20.00 uur. Voor meer informatie over ons of onze menukaart ga naar www.restaurantasteria.nl of bel naar 0492‐774341

ZE ZIJN ER WEER !!! Met Pasen kunt U weer genieten van onze heerlijke asperges! ASPERGES DAGVERS van EIGEN LAND Verschillende sorteringen en ook geschild Maak bij ons U maaltijd compleet met Peelham van Slagerij Vogels, scharreleieren, roomboter en div. sauzen Onze boerderijwinkel is weer geopend vanaf donderdag 1 april: Ma t/m vrij 13.00 - 17.00 uur Zaterdag 9.00 - 16.00 uur Ook verkrijgbaar in onze verkoopautomaat (ook buiten openingstijden)

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel, Tel 06 20364524 www.tuinbouwdezijp.nl


Algemeen

Oriëntatie op de gemeente Boekel. Afgelopen weken hebben ongeveer 40 inwoners van de gemeente Boekel zich georiënteerd op de ontwikkelingen die zich in de gemeente afspelen en zijn zij nader geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Boekel bestuurd en georganiseerd is. Het is fantastisch dat zoveel mensen interesse hebben in deze thema’s. Wij, als D.O.P. hebben dan ook zeer grote waardering voor het feit dat deze inwoners naar de Horst (het gemeenschapshuis in Venhorst) zijn gekomen om zich nader te bekwamen. Grote complimenten hiervoor. De sessies stonden onder leiding van een enthousiaste en ervaren burgemeester Pierre Bos met ondersteuning van de afdeling Griffie in de personen van Margie Philipse en Cathalijn Savelkoul. De onderwerpen die werden behandeld waren: • Hoe wordt Nederland bestuurd; • Hoe is de gemeente Boekel georganiseerd; • Hoe is de gemeenteraad van Boekel georganiseerd en wat is haar taak Ter afsluiting kregen de cursisten een lunch aangeboden, waarbij de groep in 4 doelgroepen werd verdeeld. De 4 politieke partijen van onze gemeente kregen nu de gelegenheid om per deelgroep hun standpunten en informatie te delen. In deze gesprekken kwamen ook actuele onderwerpen aan de orde zoals de ontwikkeling van de

Zuidwand, de Burgt, woningbouw voor jongeren, Ecodorp, natuur en milieu en verkeersveiligheid. Voor aanvullende informatie over de D.O.P. verwijzen wij u graag naar onze website www.dopboeke.nl. Je bent van harte welkom. Fractie D.O.P.; Joop v.Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

Wat begon in 1981 als Culturele groep van NCB/KVO werd 40 jaar later Toneelclub Boekel. 40 jaar waarin we jaarlijks gemiddeld 6 tot 8 avondvullende voorstellingen voor Boekel en omstreken hebben gegeven. In deze 40 jaar hadden we maar liefst ruim 60 actieve leden. Helaas dit jaar geen voorstelling in verband met de coronacrisis maar ons 40-jarig

jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! Dus hebben we een jubileum commissie opgericht om diverse activiteiten te organiseren. In samenwerking met Blok-TV hebben we een “trilogie” georganiseerd. 3 weken lang een avondvullend toneelstuk op de Blok-TV! Voor degene die Blok-TV niet aankunnen zijn we te zien op www.bloktv.nl We hebben voor deze uitzendingen 3 top toneelvoorstellingen geselecteerd. ‘The best of…’ kun je wel zeggen! Vorige week konden jullie dagelijks kijken naar het toneelstuk uit 2015 “Bedevaart naar Bonaire”. Deze week (29 maart t/m 4 april) kun je kijken naar het toneelstuk uit 2017 “Bock in het nauw”. En volgende week (5 t/m 11 april) kun je kijken naar het toneelstuk uit 2019 “Plattelandshotel het Reekalfje”. Dagelijks te zien om 20:00 uur. Noteer het in uw agenda! Wij wensen u veel kijkplezier! De toneelgroeten van Toneelclub Boekel


NIEUWSBRIEF DE BURGT: BIJZONDER DICHTBIJ

DERDE NIEUWSBRIEF OVER DE BURGT In mei en december 2020 zijn de eerste twee nieuwsbrieven over project De Burgt verschenen. Inmiddels is het project weer een stap verder en daarom praten wij u in deze derde nieuwsbrief bij over de laatste stand van zaken.

Fase 1a Vaststelling bestemmingsplan Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan voor fase 1a vast te stellen. Er zijn geen beroepen ingesteld en het bestemmingsplan is daarom onherroepelijk.

31 MAART 2021 Fase 1b Planning bestemmingsplan Het voorontwerpbestemmingsplan van fase 1b is door het college B&W vastgesteld. Dit voorontwerp is op 30 maart gepubliceerd en is terug te vinden via de gemeentelijke website of via ruimtelijkeplannen.nl. Ondertussen worden er nog enkele milieuonderzoeken uitgevoerd. Afhankelijk van de procedure en eventuele zienswijzen wordt gestreefd om dit bestemmingsplan eind 2021 of voorjaar 2022 door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Bouwrijp maken Er kan gestart kan worden met het bouwrijp maken van de grond nadat: • de provincie een onthef昀ng Natuurbescherming heeft verleend; • broedseizoen is verstreken. Rekening houdend met deze punten, wordt naar verwachting rond half juli 2021 gestart met bouwrijp maken van het plan. Het bouwrijp maken wordt in het najaar van 2021 afgerond. Rond april/mei zal er een informatie bijeenkomst worden gehouden over het inrichtingsplan van de openbare ruimte. Kaveluitgifte In fase 1a zal de gemeente 13 bouwkavels gaan uitgeven. Hiervan zijn er 12 kavels geschikt voor tweekappers en één kavel voor een vrijstaande woning. Deze kavels worden in Weekblad Boekel Venhorst van 6 april gepubliceerd. De exacte afmetingen en situering van de verschillende kavels kunt u vanaf dat moment ook terugvinden op de website. De inschrijftermijn voor deze kavels is van 6 t/m 27 april 2021. Vervolgens zal er op donderdag 29 april 2021 om 19.00 uur een loting plaatsvinden voor de inschrijvers van de kavels. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat er op zijn vroegst pas eind 2021 gestart kan worden met de bouw van de woningen, nadat de grond bouwrijp is. Volkstuinen De gemeente is nog druk bezig om een nieuwe, alternatieve locatie te regelen voor de volkstuinen. De huidige volkstuinen in De Burgt worden pas verplaatst nadat er een nieuwe, geschikte locatie is gevonden voor de volkstuinenvereniging.

Stedenbouwkundig plan De volgende afbeelding geeft een voorbeeld van hoe de verkaveling er straks uit kan zien. In dit stedenbouwkundig plan zijn de contouren van de Peelrandzone duidelijk herkenbaar. Daarin krijgt zowel de hoofdbreuk als de zijbreuk ruimte in een openbare groenzone. Deze Peelrandzone sluit aan bij fase 1a en krijgt ook een verbinding met het bestaande Peelrandpark aan de zuidkant. Er is in fase 1b ruimte voor circa 180 woningen.

GEMEENTE BOEKEL


NIEUWSBRIEF DE BURGT: BIJZONDER DICHTBIJ

Peelrandbreuk Resultaten onderzoek Rimbaud Lapperre Eind 2019 heeft Rimbaud Lapperre een onderzoek uitgevoerd naar de exacte breukligging in fase 1b. Bij dit onderzoek heeft Lapperre de ligging van de breuk op sommige plaatsen erg nauwkeurig vastgesteld. Dit is verwerkt in een onderzoeksrapport, dat als input heeft gediend voor de stedenbouwkundige invulling van het plangebied. Door regelmatig met Rimbaud Lapperre, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Aa en Maas te overleggen, is een plan ontstaan waarin de Peelrandbreuk een juiste plek heeft gekregen met voldoende veilige ruimte. Inrichtingsplan Peelrandbreuk De Peelrandbreuk is een belangrijke pijler in project De Burgt. Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren zijn over de inrichting van deze zone veel positieve gesprekken gevoerd met Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en lokale natuurpartijen zoals Stichting D’n Eik, de Vogelwerkgroep, Stichting Bomen Boekel en Stichting de Speeltrein. Dit traject heeft gezorgd voor een kwalitatief ontwerp dat zowel lokaal als regionaal wordt gedragen door de betrokken partijen. Stedenbouwkundig bureau NieuwBlauw werkt op dit moment aan een gedetailleerd inrichtingsplan voor deze natuurzone. Grote belangstelling voor werkwijze Boekel rondom Peelrandbreuk De gemeente wordt regelmatig benaderd door partijen die met veel belangstelling kijken naar hoe de gemeente Boekel met de Peelrandbreuk om gaat. Met name de zorgvuldige aandacht voor wijstherstel en het zichtbaar maken van de breuk is uniek. Zo ziet het Waterschap Aa en Maas plan De Burgt als een bijzonder voorbeeld, dat onder andere gebruikt wordt voor netwerkbijeenkomsten vanuit het Geopark Peelhorst en Maasvallei. Ook wordt er door uitgeverij Matrijs binnenkort een publieksboek uitgegeven over de Peelrandbreuk (Brabant en Limburg). Dit boek draagt bij aan de promotie van UNESCO Geopark. Door één van de auteurs wordt de gemeente Boekel hierbij betrokken en zal er in dit boek een stuk worden opgenomen over de Peelrandbreuk in Boekel.

Fase 2 Ontwikkelvisie fase 2 Na fase 1b, kijken we ook alvast vooruit naar fase 2. Voordat fase 2 uitgewerkt kan worden naar een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan, zal er een visie opgesteld worden waarin de belangrijke kernwaarden en eigenschappen van het gebied worden benoemd. Zo zullen bijvoorbeeld de Peelrandbreuk en de bestaande buurtschappen, net als in fase 1, ook in fase 2 belangrijke elementen zijn. Het eerder opgestelde vlekkenplan van de klankbordgroep zal tevens als input dienen voor deze gebiedsvisie. Naar verwachting wordt de visie in de zomer van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

GEMEENTE BOEKEL

Meer info: www.boekel.nl/deburgt


Algemeen

Dertig jaar basisschool Uilenspiegel, terug in de tijd, deel 3 Basisschool Uilenspiegel bestaat dit jaar dertig jaar. Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij gaan. Lopende het schooljaar hebben we diverse activiteiten. Daarnaast kijken we terug in de tijd: dertig jaar Uilenspiegel. Hoe mooi is het om je eigen dromen te proberen te verwezenlijken. Ruim tien jaar geleden deden we dit op onze school. Als team wilden we een congres organiseren over ons onderwijs. We trokken samen avonden op om dit doel

Zet ‘m op 60, liever vandaag dan morgen!! De meeste cv-ketels zijn standaard ingesteld op 80 graden. Met die hogere temperatuur blijft het zelfs bij zeer strenge vorst warm in een slecht geïsoleerd huis. Maar dit komt nog nauwelijks voor: de winters worden milder en de huizen worden beter geïsoleerd. Door de temperatuur van je verwarmingswater (niet je tap- en douchewater) te wijzigen naar 60 graden, verbruik je veel minder gas. Omdat de winter voorbij is heeft dat extra zin. Je verbruikt minder gas, je stoot minder CO2 uit en je merkt het ook in je portemonnee. Het is bovendien erg simpel.

te realiseren: Het zelf organiseren van een groot congres. Ik lees het krantenartikel uit deze tijd. Uilenspiegel ontvangt ruim tweehonderd deelnemers bij congres. Drie kinderen staan als standbeelden bij de ingang van Nia Domo. Wanneer een bezoeker van het concgres bij binnenkomst op een bel drukt die voor de standbeelden staat, komen de standbeelden tot leven. Ze zingen de bezoeker een welkomstlied toe. We zien de bezoeker blij verrast kijken. Deze bedankt de kinderen en loopt verder. In Nia Domo start op deze vroege zaterdagochtend het algemene gedeelte van het congres. De interesse hiervoor is groot. In een bomvolle koepelzaal zoeken de mensen een plekje. De belangstellenden komen uit het gehele land. Schagen, Noord Holland,

Voor de meeste ketels gaat het om enkele handelingen die binnen een minuut geklaard zijn. Bekijk daarvoor de instructievideo’s op zet’mop60 https://zetmop60.nl ; je kunt ze ook downloaden op https://zetmop60.nl/downloads/ . Gelukt? Stuur dan een selfie naar www.boekelenergie.nl of www.zetmop60.nl. Dat zouden wij van Boekel Energie erg leuk vinden, want als we 60 selfies hebben verzameld, kunnen wij 2.500 euro winnen en jij zelfs een jaar lang gratis stroom. We stellen het ook enorm op prijs als je je selfie wil delen op facebook, twitter of LinkedIn! Graag met een linkje naar onze website erbij: www.boekelenergie.nl. Samen besparen we meer! Doe het vandaag nog want de actie loopt tot 1 april. Maar ook na 1 april is een lage ketel temperatuur zinvol. Zetmop60 is een initiatief van Urgenda https://www.urgenda.nl/

Joure, Friesland, Enschede, Overijssel zijn zo wat plaatsen die we in gesprekken tegenkomen. Na het plenaire gedeelte in de ochtend vindt het tweede gedeelte plaats op basisschool Uilenspiegel. Vanaf één uur druppelen de eerste gasten, wandelend vanuit Nia Domo, de school binnen. Eerst even sfeer proeven om daarna aan te sluiten bij de eerste workshop. Leerkrachten en oud-leerkrachten verzorgen de activiteiten. Er is bedrijvigheid alom. De gasten zijn erg enthousiast en willen ideeën en inspiratie opdoen. De tijd vliegt. Op het dialogenplein zijn gasten met ouders en kinderen van basisschool Uilenspiegel. Eén van de gasten zegt bij vertrek: “Dit moet wel een heel fijne school zijn, omdat er zoveel inzet is van zoveel mensen.” En een ander: “Nu weet ik weer waarom ik destijds in het onderwijs ben gegaan!” Zo gaaf om steeds weer nieuwe dromen te hebben. Zo belangrijk. Voor de kinderen maar ook voor het team. Omdat het energie geeft.Omdat het synergie geeft. Zo vet. Team Uilenspiegel,Sjaak van Moorsel

KPJ Auw IJzer BRENGDAG 3 APRIL Komende zaterdag is weer onze 1 keer/ kwartaal brengdag auw ijzer, op de ponyclub locatie te Venhorst. Het beleid is door de huidige omstandigheden drastisch aangepast. Dit houdt in dat zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur slechts 1 persoon van de KPJ aanwezig zal zijn. Er zal met de grootst mogelijke veiligheidsmaatregelen worden gewerkt, dat wil zeggen: - slechts 1 klant tegelijk op het terrein van de ponyclub; - 2e klant tegelijkertijd wacht langs de weg, buiten de accomedatie totdat de vorige van het terrein af is; - er wordt minimaal 2,5 meter afstand gehouden met het aanwezige KPJ-lid; - de klant stort eigenhandig het materiaal in de buurt van de container, op aangeven van de begeleider; - de klant die brengt is jonger dan 65 jaar Kunt u hier niet aan voldoen en ligt het materiaal in de weg, dan kunt contact opnemen met Stan Kanters, tel. 0627273450 of J.v.d.Vondervoort tel. 0622464021 om een geschikte tijd en manier te vinden om het op te halen .


Algemeen VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING Weidevogels worden nog steeds beschermd in Boekel en Venhorst. Het eerste kievitsei in seizoen 2021 is gevonden en wel door Antoon Vermeer op een van zijn percelen in Venhorst. De vrijwilligers van de Weidevogelgroep Boekel-Venhorst zijn elk jaar vanaf half maart tot half juni in touw om de legsels te beschermen. Dit doen ze in samenwerking met de boeren, alhoewel er ook boeren zijn die dit zelf doen. In overleg worden er maatregelen genomen om de legsels te beschermen tijdens werkzaamheden. Alle legselgegevens van vooral de kievit, schol-

ekster en de wulp worden geregistreerd (op papier of digitaal) om ze later te kunnen aanleveren aan het Brabants landschap die ze verwerkt in een jaarverslag. We hopen dat het weer een vruchtbaar jaar wordt. Vrijwillige weidevogelbescherming Boekel-Venhorst, coördinator Harrie Tielemans

Vogelwerkgroep Boekel/Venhorst Aanpassen bijvoeren vogels Velen hebben afgelopen winter in de eigen tuin vogels bijgevoerd. Dat was hard nodig, zeker gedurende de periode met strenge vorst en veel sneeuw. De vogels (en ook de Vogelwerkgroep (VWG) van stichting D’n Eik) zijn u hier heel dankbaar voor. Daarnaast is het ook leuk en leerzaam om te doen. Nu het voorjaar is begonnen, mag u de vogels nog steeds bijvoeren. Echter wel met een aangepast ‘menu’. Voor (zang-) vogels is het broedseizoen reeds begonnen of gaat dit binnenkort beginnen. Dat betekent dat de vogels binnenkort hun jongen moeten gaan voeren. Voor de groei hebben de jonge vogels volop dierlijke eiwitten nodig. Dit halen de vogels uit ‘levend voer’, zoals insecten, rupsjes en wormen. Het is beter om in deze tijd minder vetten te voeren (dus geen vetbollen en zoutloze pindakaas). U kunt aan de volwassen vogels wel bijvoorbeeld meelwormen, fruit, broodkruimels en 4-seizoenenvogelvoer voeren. Voer geen gekookte etensresten, dat bederft te snel. Voer ook niet teveel: dit kan

Bouw / Timmerbedrijf

F. KETELAARS MACH. TIMMERWERK VERBOUW / NIEUWBOUW INTERIEURBOUW / KOZIJNEN

UDEN

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

allround TIMMERMAN

immers ongedierte aantrekken. Nog mooier is als u uw tuin vogelvriendelijk inricht. Dan kunnen vogels hierin zelf het jaarrond voedsel vinden. Wilt u blijven genieten van de vogels in uw tuin? Voer in de lente en zomer dan het ‘aangepaste menu’. De vogels zullen hier dankbaar voor zijn. Stiltegebied - broedseizoen begonnen! De lente is weer begonnen en dat merken we o.a. aan de toegenomen activiteiten van de vogels. Diverse vogels zijn volop bezig met het maken van nesten of hebben deze al in gebruik. Dit betekent dat het broedseizoen weer is begonnen! Om het leefgebied van (zang)vogels te verbeteren heeft de Vogelwerkgroep (VWG) van stichting D’n Eik een klein stiltegebiedje gecreëerd in de Boekelse bossen. Dit stiltegebied bevindt zich links in het bos net achter de Perekker. In dit stiltegebied broeden diverse (zang)vogels. Wilt u van dit mooie gebiedje en de vogels genieten? Blijf dan op het wandelpad dat dwars door het gebiedje loopt. Hiermee wordt het overige gedeelte van het stiltegebied, inclusief vogels, met rust gelaten. Wandelt u er graag met uw hond? Houd uw hond dan alstublieft aangelijnd. Zeker in het broedseizoen. Want al doet uw loslopende hond niets, de broedende vogels worden hier toch door gestoord en kunnen het nest definitief verlaten. De vrijwilligers van de VWG willen zich graag inspannen voor een goede en mooie leefomgeving van vogels. Met uw medewerking moet dit zeker lukken. Onze dank daarvoor. Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst vogelwerkgroepbv@gmail.com

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532

Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

voor uiteenlopende timmer- en bouwwerkzaamheden

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Frans Ketelaars 06-54700075. Of stuur een mail naar info@ketelaarsbouw.nl Rietdekkerstraat 8, 5405 AX Uden Tel. 0413 - 250074 of 06 - 54700075

Ruimte voor heldenAlgemeen

Boekel-Venhorst Oost-West ontsluitingsvarianten zijn niet los te zien van de herinrichting van het Sint Agathaplein De VVD fractie stelt kritische vragen inzake de variantenstudie naar alternatieve verkeerstromen op de Oost-West route. Wat is er aan de hand? Bij monde van de VVD fractievoorzitter, Nicole Dijcks, is in de commissie Wonen en Werken het college gevraagd een totaal visie (helikopterview) te pakken van de vele ontwikkelingen die direct en indirect verbandhouden met de bouw van de zuidwand en de komst van de randweg en de voorziene woningbouw in de nieuwbouwwijk de Burgt. De VVD fractie is bezorgd over de (ongecontroleerde) verkeersstromen die gaan ontstaan bij het verkeersluw maken van het centrum van Boekel. Ook de voorkeursvarianten bij de Oost-West verbinding zijn in onze ogen te kortzichtig gekozen. De voorgestelde alternatieven veroorzaken extra verkeer op de binnenwegen die niet ingericht zijn voor het berekende (te verwachte) aantal voertuigen dat hier dagelijks gebruik van moet gaan maken. Omwonenden maken zich terecht zorgen over hun veiligheid en de overlast die zal ontstaan door drukke verkeersstromen. De Waterval waar veel van onze kinderen gebruik van maken om te gaan sporten wordt een van de meest druk bereden straten in de voorliggende plannen. De vraag aan het College om met behulp van een helikopterview een mobiliteitsvisie te ontwikkelen wordt door alle politieke partijen ondersteunt. De gemeenteraad stemt dan ook niet in met de aangeboden variantenstudie.. Dit geldt ook voor het extra krediet dat het College vraagt om de eerste aanpassingen, het aanleggen van tijdelijk parkeervakken, in uitvoering te brengen. De VVD vindt dat het reeds gereserveerde geld voor de aanpassingen van het Agathaplein hiervoor gebruikt moet worden en dat pas nadat de gemeenteraad een totaal plan (visie) is aangeboden en goedgekeurd eventueel bijstelling van het gereserveerde budget besproken kan worden. Realiseren Mobiliteitscentrum Een ander belangrijk punt is het voorstel voor het realiseren van een Mobiliteitscentrum. Met dit voorstel waarin Boekel samen met de gemeente Meijerijstad en Bernheze door het realiseren van een fysiek frontoffice (loket) de eventuele negatieve gevolgen van Coronapandemie wil ombui-

gen wordt ook een financiële bijdrage gevraagd voor twee (2) jaar van 100.000 euro. Voor de VVD fractie is onduidelijk hoe groot de negatieve gevolgen zijn van de pandemie. De werkeloosheid in onze gemeente is in verhouding tot andere gemeenten laag. Als VVD fractie zijn wij kritisch wat betreft deze investering en vooral omdat de onderbouwing en nut en noodzaak voor de inwoners van onze gemeente, bij de behandeling niet duidelijk is. Succesvolle cursus gemeente Politiek In de afgelopen weken hebben een groot aantal inwoners van onze gemeente, 50 in getal, de cursus gemeente politiek gevolgd. Opnieuw en voor de laatste keer werd deze cursus verzorgd door onze burgemeester Pierre Bos en Margie Philipse. Beide

hebben met hun brede ervaring en op een prettige en soms smeuïge manier van presenteren de deelnemers op een boeiende manier meegenomen in het reilen en zeilen van een gemeente en de rol en positie van raadsleden. Als VVD hebben wij aan alle deelnemers met behulp van een flyer een extra uitleg kunnen geven over hoe en waarom en vooral de inbreng en doelstellingen van de VVD. Alle kandidaten, en andere geïnteresseerden, zijn uitgenodigd voor een VVD BoekelVenhorst bijeenkomst die plaatsvindt op 6 april a.s. en start om 20.00 uur. Na aanmelding via info@vvdboekelvenhorst.nl ontvangt u een link voor deze digitale bijeenkomst. De VVD fractie Boekel-Venhorst

VVD-STEMMERS BEDANKT! Wij zijn ontzettend trots op deze uitslag!

Wil jij ook bijdragen aan de grootste partij van Nederland? Martijn Buijsse: Boekelse VVD kiezers ontzettend bedankt voor uw stem, aanmoedigingen en vele berichtjes! Ik ben erg trots op de winst in onze gemeente. Nicole Dijcks: Dit geeft de energie om voor Boekel de goede dingen te blijven doen!

Max Bouman: Trots op deze overwinning. Een partij die ertoe doet voor de jongeren, ook lokaal!

Wil jij met ons meedenken? Mail ons jouw naam & telefoonnummer! Info@VVDBoekelVenhorst.nl Boekel-VenhorstAlgemeen Bouw mee aan natuurspeeltuin ’t Dennehof

Vanaf eind januari is er al vele zaterdagen gewerkt aan de natuurspeeltuin aan de Dennenhof in Venhorst. Wat al jaren een troosteloos veldje was, wordt momenteel door inzet van vele vrijwilligers en bedrijven die belangeloos hun materieel en personeel inzetten omgevormd tot een complete natuurspeeltuin. Een mooi voorbeeld van waar een klein dorp groot in kan zijn! Dit alles met ondersteuning van de gemeente Boekel en stichting ‘de Speeltrein’. Er is al veel werk verzet; de verwilderde beplanting op het talud aan de Ringbaan is vervangen door mooie dennen, er liggen nieuwe paden door de struikensingel en het zand voor de grote zandbak is inmiddels aangebracht. Het uitgangspunt is dat het weer een leuke ontmoetingsplek moet worden voor jong en oud uit Venhorst en weide omgeving. Belangrijk hierbij is dat alles met natuurlijke materialen wordt ingericht en een meerwaarde moet hebben voor de flora en fauna. Voorbeelden hiervan zijn de houtril als afrastering, een bloemenmengsel op het talud en op later tijdstip worden er mezenkastjes opgehangen. Momenteel wordt bekeken hoe we de financiering van de inrichting sluitend kunnen krijgen. We zijn dan ook blij verrast dat de aanleg financieel ondersteund gaat worden door Coop Rob Kanters. Dit in de vorm van de statiegeldactie voor de maanden april t/m juni. Op deze manier kunt u door het inleveren van uw statiegeldflessen uw bijdrage leveren aan dit project. Van ieder gedoneerd bedrag verdubbelt Coop de opbrengst. Als u uw naam en telefoonnummer invult op de achterzijde van het bonnetje en daarna inlevert in de daarvoor bestemde bus maakt u iedere maand kans op een geheel verzorgde high-tea voor uw gehele gezin in de natuurspeeltuin. Hopelijk kunnen we op u rekenen en kunnen we medio juni de speel-

tuin openen en trots terugkijken met iedereen die op welke manier dan ook bijgedragen heeft om er een succes van te maken. Werkgroep ‘t Dennehof

Puzzel Oost-West is nog niet compleet. De aanleg van de randweg is in volle gang en daarnaast zijn er nog vele andere pro-

jecten in ontwikkeling. Zoals de centrumvisie van Boekel, plangebied ontwikkeling de Burgt en Voskuilen en verkeersremmende maatregelen in Huize Padua. Naast de projecten hebben wij ook groen licht gegeven voor het aanpakken van fiets- en wandelpaden. Op dit moment staan wij als raad voor de keuze verder onderzoek te doen naar de twee tracékeuzes voor de OostWest verbinding. Wij, Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel, vinden deze keuze en de reikwijdte van het onderzoek te beperkt. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij al aangegeven te moeten investeren in een gemeentebreed verkeersplan vanwege alle ontwikkelingen die gaande zijn. Wegen zijn als water en wanneer je ergens iets afsluit zal het opnieuw een andere weg kiezen. Water kun je sturen evenals het verkeer. Nieuwe verkeerstromen hebben grote impact op omwonenden en keuzes moeten doordacht en met toekomstbestendige visie worden gemaakt. Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel wil investeren in deze visie en kiest voor: • Veilige fietsroutes van de woonwijken naar de scholen, voortgezet onderwijs en sportverenigingen in alle dorpen; • Goede doorstroming voor woon- en werk verkeer voor de bewoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua; • Een goede verbinding voor autoverkeer van de woonwijken naar het centrum. Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

I

F

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ------------------------—----------------------—---Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl ------------------------—----------------------—----

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------—------—-------------------------TE HUUR Winkel-/kantoorruimte nabij het centrum van Boekel, 165 m2 met keukenblok en buitenruimte. Burg. Schafratstraat 6a. Bij interesse, bel 06-535 377 35. ------------------—------—--------------------------

06-10721045 VOOR AL UW REPARATIES

feliciteert het ECODORP met de nominatie voor de Brabantse stijlprijs 2021 “Een thuis voor iedereen”

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

- wasmacine - droger - vaatwasser

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

24 uurs service óók inbouwapparatuur gespecialiseerd in MIELE

Het adres voor witgoed, zowel nieuw als 2-hands!

Jv

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21291086

INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel.

John Rambach

0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol

• ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

• • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl


Allerhande RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop. En andere diverse gebruikte artikelen uit onze toonzaal. www.rendersdecoratie.nl of bel voor een afspraak 0492-352192 --------------------------——-----------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30

uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------------------------—--------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Zandhoek 2d - Boekel - www.jossomerstuiinmachines.nl Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN, zondag rustdag

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.