Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 5 mei 2021 Nummer

Boekel Venhorst 44 4 Koninklijke Onderscheidingen in Boekel en Venhorst Hier zijn ze dan, de vier inwoners uit Boekel en Venhorst, die vorige week maandag ‘s ochtends door burgemeester Bos werden gebeld met het verzoek om ‘s middags thuis aanwezig te zijn. “Ik nodig mezelf hierbij zelf bij u uit, maar heb hiervoor een goed excuus. Het heeft de koning namelijk behaagd om u te benoemen als lid in de orde van Oranje Nassau”.

Want net als andere jaren worden een aantal inwoners in het zonnetje gezet om hen te danken voor hun grote maat-

schappelijke betrokkenheid, zowel in ons eigen dorp als elders in ons land, welke zij al jaren met verve uitvoeren. En net als vorig jaar kon de bekende Lintjesregen ook dit jaar niet op de vertrouwde, traditionele wijze plaatsvinden in Nia Domo. En daarom toog burgemeester Bos ook dit jaar ‘s middags naar de gedecoreerden om hen de versierselen die bij deze onderscheiding horen te overhandigen.

Ook bracht hij op gepaste afstand de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. Het was, i.v.m. Corona, aan een familielid om het lintje op te spelden. Onze hartelijke felicitaties zijn voor Inge Dumpel, Jan v.d.Elzen, Walter Gerrits en Dora Gijsbers.

Wij wensen alle moeders een

fijne & zonnige moederdag

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst. Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@-gemertsnieuwsblad.nl.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en

openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 9 mei, 6e zondag van Pasen: 10.30 u (St. Agathakerk). Misdienaar: Irisa Heinrich. M.m.v. klein mannenkoor St. Agatha. Adrianus en Hanneke v. Hoey-Zanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Hanneke); Antoon en Jana v. Hout (vwg. sterfdag oom Antoon); Martien en Toos Peters-Spierings; Sjan Schepers-Kerkhof (vwg. moederdag); Miet v.Sleeuwen (vwg. verjaardag), Johannes v.Sleeuwen en overleden familie; Piet en Lien Christiaans-v.d.Burgt. Woensdag 12 mei: 19.00 u Antonia Manders (vwg. verjaardag); Jan v.Sleeuwen en overleden familie (vwg. sterfdag). Donderdag 13 mei: 10.30 u Hoogfeest van Hemelvaart. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering zondag 16 mei en op 1e Pinksterdag 23 mei aanvang 09.00 uur. OVERLEDEN: Uden: Mien v.d.Wijst-v.d.Akker Adriaan v.d.Hoorn Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 65 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk van Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens een opnieuw aangemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Uitvaarten. Uitvaarten mogen weer met maximaal 100 personen plaatsvinden in onze kerken.

Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst. Mondkapje Voor alle vieringen in zowel de St. Agathakerk als in de St. Jozefkerk geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Bedevaart naar Kevelaer 2021. Onlangs hebben de 5 broederschappen (Ravenstein; Uden; Oss; Veghel en Landerd) van de bedevaart naar Kevelaer twee digitale bijeenkomsten georganiseerd met als enige agendapunt, gaan we dit jaar op Bedevaart naar Kevelaer? In onze digitale bijeenkomst van 22 april jl. hebben we helaas moeten besluiten om de bedevaart naar Kevelaer van 2021 niet door te laten gaan en uit te stellen naar 2022.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Er is nog veel onzekerheid. Zeker ook de risico’s die pelgrimeren met een grotere groep met zich mee brengt en het beleid omtrent het coronavirus in Duitsland. Wel hopen we op 7 oktober 2021 met het bestuur een bezoek te gaan brengen aan Kevelaer om daar namens de broederschappen een kaars aan te bieden aan Maria. We zullen tijdens de eucharistieviering bidden voor alle mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, door het coronavirus of andere omstandigheden. Namens de commissie bedevaart naar Kevelaer, diaken Henk v.Thiel PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scribaat, e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Zondag 9 mei: 10.00 u Voorganger: Ds. M. De Vries, Bergeijk LET OP! Deze diensten zijn alleen online te

AANBIEDINGEN van donderdag 6 t/m woensdag 12 mei:

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI KERSENFLAPPEN NIEUW!

MET SLAGROOM

DESEM ZONNEPITBROOD

BESTEL VOOR MOEDERDAG EEN VOL LEKKERNIJEN

VERRASSINGSBOX VOOR SLECHTS

12.50

12.50

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

14.00 50 € 1. 50 € 1.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde, tel.nr. 06-53890634 of scriba@pkngemertboekel.nl. U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode

HET WIEBELTANDENLIED. Wij hebben een wiebeltandenklas. Elke dag wiebelt er wel een tand. Er zijn géén kinderen in de klas die nog géén wiebeltanden hebben verloren. In de kring zie ik kinderen met hun vingers de losse tanden bewegen. Of met hun tong. Ook zie ik kinderen waar de losse tand er al uit is. Bij het lachen van de kinderen zie ik allemaal gaten in het gebit. Soms zelfs een heel 'fietsenrek'. De kinderen vinden het grappig om erover te praten. We maken veel muziek in de klas over veel uiteenlopende onderwerpen. 'We kunnen hier wel een Wiebeltandenlied van maken', zeg ik. Dát vinden ze een gaaf idee. Na een paar dagen vraagt Jop: ‘Sjaak,

is het Wiebeltandenlied nog niet af?’ Ik beloof ermee aan de slag te gaan. Enkele dagen later heb ik het af. We gaan het samen zingen: Kijk wij zijn de wiebeltandklas. Heel veel tanden zitten los. Wiebel, wiebel, ja de wiebel Weer een tandje zit nu los Wij zijn groep 4 en 5 nu, We zitten bij elkaar En floep en floep de wiebel weer een tand er uit Soms vier wel op een rij Wat kijkt dat toch gek, We hebben dan opeens een fietsen, fietsen, fietsenrek

BRENG ME Breng me door de fluistering van de wind een antwoord op mijn vragen. Laat me door de stralen van de zon weten waar je bent. Geef me door de geuren van de bloemen kracht om mijn verdriet te dragen. Toon me door de flonkering van het kaarslicht een teken dat je gelukkig bent. Neem mijn zorgen met je mee over de golven van het water. Zorg door alles om me heen dat ik kan aanvaarden dat jij er niet meer bent. 06 mei 2020

Ons pap w

06 mei 2021

Ik vraag of er iemand een wiebeltandenverhaal heeft. Eén…..?? er zijn er wel vijftig. Het ene verhaal na het andere wordt verteld. We vinden het reuzegrappig samen. Dan zingen we de laatste twee coupletten ook nog. Samen zitten we in de kring Een kind voelt aan zijn tand, Floep weer los wat is dat nu, Weer een tand in mijn hand. Wanneer we lachen, gekke bekkies, Allemaal gaatjes tussen een tand, Gelukkig komen er nieuwe, Er is dus niets aan de hand.


Berichten Wat heerlijk om een eigen lied te hebben over onze eigen wiebeltandenklas. ‘Fijn dat je het nog een keer aan mij vroeg Jop.’ YES, DE KONINGSSPELEN GAAN DOOR. Nadat we vorig jaar geen koningsspelen hadden in verband met het thuis onderwijs gaan dit jaar de koningsspelen wel door op onze school. Omdat we nog wel vanuit een ‘klassenbubbel’ werken passen we onze spelen aan. In de vroege ochtend zijn we druk in de weer om spullen buiten te zetten. De speakers worden buiten gezet. Het Koningsspelen-lied staat te wachten. De twee voetbalveldjes zijn in acht vakken verdeeld. Laat de klassen maar komen. Samen met alle klassen dansen wij op het lied ‘Zij aan zij’, dit jaar het koningslied. Alle klassen maken zich gereed om naar een nabijgelegen veldje te gaan. Via een roulatiesysteem gaan de kinderen naar zeven verschillende spellen. Compleet met mond-

kapje op worden de spellen uitgelegd door helpende leerlingen van het Udens College. Vol enthousiasme zijn de kinderen bezig met de verschillende spellen. Een beetje regen wordt getrotseerd. Heerlijk om buiten met alle spellen bezig te zijn. Als ‘vliegende keep’ mag ik met mijn fiets fungeren als rijdende toilet. Kinderen die hoog nodig moeten lever ik even af voor een plasstop op school. Plots zien we Pam, Julie en Lola. Alle drie vanmorgen teruggekomen uit Taiwan. Na vijf maanden komen ze weer terug op onze school. Met Lola achterop fungeert mijn fiets als een soort ‘ik ben weer terug-taxi’. Wat zijn de kinderen blij elkaar weer te zien. De regen is gestopt. We genieten van een fijne pauze. Na de laatste onderdelen komen we met onze klassen weer samen op de speelplaats. Ieder kind krijgt een eigen diploma. En iedere groep krijgt een eigen beleving. Een strippenkaart om op een zelfgekozen moment met de groep te verzilveren bij de plaatselijke ijssalon.

Op naar de meivakantie. Maar niet voordat we de leerlingen van het Udens College en stagiaire Pleun Wammes hebben bedankt voor het mee helpen organiseren van deze koningsspelen. Geniet allen van de vakantie en tot snel. Team Uilenspiegel, Sjaak van Moorsel

Op 10 mei 2021 zijn

Dries en Anneke Manders-van den Elzen 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd namens kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Kloosterlaan 61, 5427 BX Boekel

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 28-04-2021 Verloren: - rood Pools paspoort Dobviczek - gouden ring - zilveren damesring met een steentje - Apple Airpods doosje - portemonnee, kleur: zwart, inhoud: bankpas en identiteitskaart - bril, merk: Eye Love, kleur: blauw/geel/ bruin - dubbele grijze fietstas

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

gesloten

Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800)

Bevrijdingsdag woensdag 5 mei en Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021 is het gemeentehuis gesloten

0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

Gevonden: - (fiets)sleutel, kleur: zwart - portemonnee, kleur: donkerrood, material: leer, geen inhoud Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS Op eikenbomen in de gemeente Boekel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken. Van rups naar vlinder De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen. Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten? De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen. Klachten door brandharen Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei-juli). Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtweg. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Hoe voorkomt u ongemak? Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig ook kleren wassen. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème op basis van

aloë vera, calendula, kamfer of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Wat doen we eraan? De gemeente Boekel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt dit jaar hoogstwaarschijnlijk in week 19, 20 of 21 met een bacteriepreparaat. Dit kan elke dag 24 uur zijn, afhankelijk van het weer. Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden. Dit jaar gaan we wederom diverse plaatsen inzaaien met een bloemenmengsel en gaan we nestkasten ophangen. We hopen op deze manier de leefomstandigheden van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te bevorderen. Dit met als uiteindelijke doel het bestrijden van de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze. Meer informatie? Op de websites van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl/eikenprocessierups en van de GGD www.gezondbrabant.nl vindt u meer informatie. Voor gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, telefoon 0900 3686868. Voor informatie over de bestrijding door de gemeente Boekel kunt u contact opnemen op nummer 0492-326800 of via email: info@boekel.nl.

PUBLICATIE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN 7’ Besluit Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 26 april 2021 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 7’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp. Delegatiebesluit Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gede-

legeerde bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu. Omschrijving bestemmingsplan Het 'Omgevingsplan: Veegplan 7' betreft de volgende herziening. Met deze herziening worden vijf ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het gaat om een ruimte-voor-ruimte woning, twee bouwvlakvormveranderingen en een omzettingen van agrarisch bedrijf naar agrarisch technisch bedrijf en een omzetting van detailhandel naar bedrijf (maximaal categorie 1 en 2). 1. De Bunders 3 - (gedeeltelijke) perceelnummer(s) sectie D, nummer 1859 2. Kiesbeemd 3 - (gedeeltelijke) perceelnummer(s) sectie N, nummer 74 3. Peelstraat 22 en 24 - (gedeeltelijke) perceelnummer(s) sectie O, nummer 308, 626, 627, 628 en 629 4. Waterval ongenummerd- - (gedeeltelijke) perceelnummer(s) sectie M, nummer 159 5. Zandhoek 12b - (gedeeltelijke) perceelnummer(s) sectie N, nummer 849 en 986. Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden. Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 6 mei 2021, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening07-VA01). Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voor-


zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 6 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Gemeente Boekel – MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER – Dennenmark 5 te Boekel Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor: Voor: het veranderen van een rundveehouderij Locatie: Dennenmark 5, (5427 LC) te Boekel Datum ontvangen: 29 maart 2021 Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van een varkensstal Locatie: Waterdelweg 22, Boekel Type: integraal Activiteit: het oprichten en in werking hebben van een inrichting Onderwerp: het veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van een varkensstal Locatie: Waterdelweg 22, Boekel Type: integraal Activiteit: Het handelen in strijd met regels

ruimtelijke ordening Onderwerp: het veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van een varkensstal Locatie: Waterdelweg 22, Boekel Type: integraal De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een ver-

zoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 30 april 2021 tot 11 juni 2021. Boekel, 5 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: draagmuur verwijderen en zonnepaneel of - collector plaatsen Locatie: Torenveld 4, Boekel Datum ontvangst: 23 april 2021

RANDWEG EN HEIVELDEN NIEUWE STRAATNAMEN De ontwikkeling van de randweg heeft ook consequenties voor de straatnaamgeving. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben mede op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel het volgende besloten: 1) De uitbreiding van de N605 lopend van de Volkelseweg tot aan de Gemertseweg, krijgt de straatnaam: Randweg; 2) Alle toe- en afritten van de nieuw aangelegde rotondes krijgen dezelfde naam als de straat waar ze op uitkomen; 3) De afsnijding van Het Goor oostelijk van de randweg wordt met ingang van 1 juni 2021 hernoemd naar Heivelden; 4) Het stuk Kiesbeemd westelijk van de randweg wordt hernoemd naar De Aa waar het op aansluit. Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 28 april 2021.


Gemeente Boekel De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingekomen van T. Verhoeven voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Heiderik 1B te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 5 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een overkapping Locatie: Irenestraat 51, Boekel Verzenddatum: 26 april 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verwijderen van een draagmuur Locatie: Luciusstraat 13, Boekel Verzenddatum: 29 april 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: nieuw te bouwen binnenrijbak - werkplaats Locatie: Noordstraat 15, Venhorst Verzenddatum: 29 april 2021 vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis Locatie: Bolle Akker 8, Boekel Verzenddatum: 22 april 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis Locatie: Bolle Akker 6, Boekel Verzenddatum: 22 april 2021

Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Klein Rondeel 9, Boekel Verzenddatum: 26 april 2021 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 20 april jl. is o.a. aan de orde geweest: SPORTEN IN GROEPEN IN BUITENRUIMTEN Het Kabinet heeft recentelijk enkele versoepelingen aangebracht in de coronamaatregelen waardoor er meer mogelijkheden zijn gekomen om in de openlucht in groepen te sporten. Voor een goede uitvoering van die versoepelingen is het van belang dat de gemeente aangeeft op welke locaties in groepen samen gesport kan worden. COLLEGEVOORSTEL AANVRAAG SUBSIDIE SLACHTOFFERHULP VOOR 2022 De gemeente Boekel geeft jaarlijks subsidie aan Slachtofferhulp Nederland. Besloten is om voor het jaar 2022 de gevraagde bijdrage beschikbaar te stellen. VASTSTELLING JAARVERSLAG VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING FYSIEKE LEEFOMGEVING 2020 De gemeente Boekel heeft het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 vastgesteld. In het verslag wordt teruggekeken naar de acties van vorig jaar. Met het verslag leggen we verantwoording af aan de provincie. WIJZIGING GR ODBN M.B.T. UITTREDEN HAAREN PER 1 JANUARI 2021 EN 2 OVERIGE WIJZIGINGEN Vanwege het opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 moet de GR ODBN worden aangepast. Het college verzoek de raad om te mogen instemmen met de wijziging.Algemeen GEMEENTE BOEKEL

Project verduurzamen seriewoningen Boekel-Venhorst

13 gratis energiescans worden in mei uitgevoerd Enkele weken geleden hebben wij u al geïnformeerd over de start van het project van Boekel Energie in samenwerking met de gemeente Boekel, om seriematig gebouwde particuliere woningen in de Bosberg, Vogelenzang, Koekoeksbloem en Zonnedauw te voorzien van een energiescan met verduurzamingsmaatregelen. Van ieder type woning uit dit project heeft een eigenaar van de woning zich aangemeld voor de energiescan, welke als voorbeeld kan fungeren. Deze inwoners zijn inmiddels benaderd en het huisbezoek door adviesbureau Senergy staat ingepland. Wat houdt deze energiescan in? We proberen in het rapport van de energiescan niet alleen de maatregelen te benoemen, maar ook de kosten, de opbrengsten (energiebesparing) en mogelijke subsidies voor de betreffende maatregelen. Ook zullen wij aangeven of en welke mogelijkheden er zijn om eventuele maatregelen te financieren. Vervolg De inwoners van de bezochte woningen ontvangen als eerste de maatwerk energiescans. (1) Daarnaast zullen aannemers de woningen bezoeken om een offerte uit te brengen voor de geadviseerde energiemaatregelen. De inwoners van de bezochte woningen ontvangen de vrijblijvende offertes. Deze vrijblijvende offertes zullen worden samengevat in één kostenoverzicht. (2) De energiescan met het kostenoverzicht worden kosteloos naar de eigenaren van eenzelfde type woning gestuurd. Het rapport kan voor deze bewoners van grote

waarde zijn bij het verduurzamen van hun woning en eventuele verkoop van de woning (i.v.m. verplichte label bij verkoop en onderhandelingspositie). (3) Als u al enige maatregelen hebt genomen om uw huis te verbeteren, is het rapport slechts gedeeltelijk voor u van toepassing. 1. Toezenden maatwerk energiescan aan eigenaar woning

2. Aannemers offertes uit laten brengen voor diverse maatregelen

3. Kosteloos verspreiden energiescan zelfde woningtypes + kostenoverzicht

4. Uw eigen controle van uw woning t.o.v. de geïnspecteerde woning

5. Extra informatie tijdens bezoek aan Energiecafé

6. Wellicht gezamenlijk uit laten voeren van maatregelen

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 30 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Maar geloof ons: er zijn nog altijd besparingen mogelijk. Zodra u het rapport hebt ontvangen, is het aan u óf u voor eigen kosten voor uw woning een maatwerkadvies wilt laten opmaken óf dat u op basis van het aangeleverde rapport (bouwkundig dezelfde basis woning) maatregelen wilt gaan nemen of offertes op gaat vragen. (4) Wanneer u straks besluit bepaalde maatregelen te gaan uitvoeren, is het wellicht uit kostenoverweging interessant om dit dan gezamenlijk met anderen te gaan oppakken. Afhankelijk van de belangstelling zou Boekel Energie daar een rol in kunnen gaan vervullen. (5, 6) Behalve om euro’s gaat het natuurlijk ook om de verbetering van u wooncomfort en draagt u door uw maatregelen uw steentje bij aan het behoud van onze aarde.

Zangschool in Boekel geopend Zanger, acteur en docent Robbert Bijnen is onlangs vanuit Utrecht naar Boekel verhuisd en is niet lang daarna begonnen om zijn zangschool aan huis op te zetten. Robbert, die zelf al ruim 8 jaar werkzaam is binnen theater en muziek, geeft al jarenlang les aan mensen van alle leeftijden op scholen en (buitenschoolse) verenigingen. Hij vond dit een mooi moment om de zanglessen ook vanuit huis aan te bieden en zo zijn passie met nog meer mensen te delen. Er zijn op dit moment al 5 leerlingen uit Boekel en Gemert die op regelmatige basis komen zingen en elke keer gaan zij enthousiast naar huis. De lessen, waar wordt gewerkt aan verschillende aspecten van de stem middels zangoefeningen en een lied dat de leerling zelf uitkiest, zijn geschikt voor iedereen van 8 jaar en ouder die van zingen houdt. De zanglessen worden gegeven bij Robbert thuis in Ecodorp Boekel. De lessen duren 30 minuten en de eerste proefles is gratis, zo kun je vrijblijvend ontdekken of zangles bij je past. Robbert had les op verschillende theateren musicalopleidingen en heeft zich breed ontwikkeld. Zo is hij actief als acteur binnen een straattheaterensemble, componeert hij muziek en speelt in musicals. Heb je interesse en wil je meer weten? Meer informatie is te vinden op www.robbertbijnen.nl/zangles


Donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 mei: Heerlijke CARPACCIO kant en klaar per bakje

5.95

bakje 150 gram

2.95

uit eigen keuken MOEDERDAGSALADE (toastsalade )

LIEVE MAMA SALADE (rauwkostsalade) bakje 250 gram

GEMARINEERDE VARKENSOESTERS

4 stuks

HAMBURGER-PAKKET (4 hamburgers, 4 broodjes + saus) samen voor

2.95 5.45 7.

95

BBQ pakket 2x GARNALENSPIES 4x VARKENSSATÉ

VLEESWARENTRIO 100 gram SLAGERSACHTERHAM, 100 gram SNIJWORST + 100 gram LEVERKAAS samen voor

voor 4 personen

4 stuks vlees per persoon 2x RUNDERBROCHETTE 2x GEMARINEERDE SPEKLAPPEN

2x ITALIAANSE SPIES 2x BARBECUEWORST

5.

95

2x HAMBURGER 2x GEMARINEERDE KIPSPIES

Compleet voor de prijs van

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56

24.95


Algemeen

Oplossing van likmevestje! Buurtschap de Elzen in Boekel is een mooie buurt. Er wordt gewoond en gewerkt. Helaas hangt over deze buurt een deken van overlast: de varkensbedrijven in deze buurt zijn de laatste jaren zo sterk geïntensiveerd, dat de leefbaarheid in de Elzen sterk

achteruitging. Zo leven veel buurtbewoners op dit moment, volgens GGD-normen, in een slecht tot zeer slecht leefklimaat. Het werd dus hoog tijd voor actie! De gemeente heeft dit in 2018 opgepakt. Daar is de D.O.P. blij mee, maar gaandeweg hebben we ook een aantal punten van kritiek benoemd. Zo hebben we nu een geurnorm die op de grens van een slecht leefklimaat zit. Dat vinden wij onacceptabel. Iedereen heeft recht op een gezond leefklimaat! Nu wordt voorgesteld om medewerking te verlenen aan aanpassingen van veruit het

Vier generaties Verstraten in Boekel Op de foto Overgroot opa Wim, opa Wout, papa Teun en baby Mees Verstraten.

grootste bedrijf, Coppens Farm B.V. De D.O.P. is niet blij met deze oplossing. Oók met deze oplossing zitten veel buurtbewoners straks met veel overlast: de situatie verbetert iets, maar de leefbaarheid hangt nog tussen ‘matig’ en ‘slecht’ in. Bovendien hebben we veel middelen (geld en ander vermogen, zoals gronden) vrijgemaakt om andere bedrijven daar te saneren. Zo heeft één bedrijf in ruil voor sanering een aantal gronden in Venhorst gekregen; tot grote woede van veel inwoners van Venhorst. En om het nog gekker te maken: we hebben nu een paar bedrijven met varkens weggehaald op de Elzen, wat de druk verlicht, en dan krijgt Coppens Farm B.V. er meer dan 7200 varkens bij! Waar zijn we dan mee bezig? Ons fractielid Matt Kanters heeft tijdens de laatste commissievergadering een aantal van deze inhoudelijke tegenstrijdigheden en onduidelijkheden uitgebreid aan de orde gesteld. Voor de D.O.P. is de oplossing helder: er moeten minder stallen en varkens in deze buurtschap komen en de geurnormen moeten veel redelijker afgesteld worden. Door besluitvorming door de gemeenteraad in het verleden heeft deze situatie kunnen ontstaan. Laten we nu wél de juiste keuzes maken. Voor opmerkingen, ideeën of vragen kun je altijd bij ons terecht: info@dopboekel.nl en dopboekel.nl Fractie D.O.P.: Joop van Lanen Gerty Jansen, Matt Kanters

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 11 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg, Helfrichstraat en Huize Padua (Daniel de Brouwerstraat, Bezuidenhout, Putakker, de Logt, Kluisstraat en Heiderik). Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951Algemeen OERRR-kinderspeurtocht bij Natuurmonumenten Het is meivakantie! Ga samen met OERRR van Natuurmonumenten op zoek naar de lievelingsdieren van de boswachter? Een unieke speurtocht van twee kilometer door het bos van Heumensoord. Én aan het einde een verrassing van de boswachter. Je loopt deze tocht helemaal coronaproof met je eigen gezin. Van de boswachter krijg je bij de start een speurkaart mee. Hiermee kun je op zoek gaan naar de lievelingsdieren van de boswachter. Onderweg kom je langs de zandkuil waar je heerlijk kunt spelen. En helemaal leuk, kinderen van OERRR mogen gratis mee doen. Hoe gaat het in zijn werk? Koop van tevoren online een kaartje. Per

gereserveerde kaartje is er een presentje. Je kiest uit een tijdvak waarin je wilt beginnen. Je mag er dan zolang over doen als je wilt. Reserveer snel want er zijn iedere dag maar 50 plekken. De speurtocht is geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar. En uiteraard kunnen kinderen alleen deelnemen onder begeleiding van een betalende ouder of volwassene. De komende weken zijn er verschillende dagen waarop de speurtocht gelopen kan worden. Je kunt starten tussen 12.00– 15.00 uur. De tijd die je aanklikt is de tijd

* NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW * NIEUW (voorheen ’t Knipdurske) * VANAF 17 MEI GEOPEND OP AFSPRAAK (nu al mogelijk om een afspraak te maken) * OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur, donderdag van 08.30-20.30 uur * HEREN, DAMES en KINDEREN KNIPPEN: TARIEVEN volwassenen en vanaf 12 jaar kinderen vanaf 5 jaar kinderen 0 /4 jaar

€ 13,50 10,50 8,50

Rutger van Herpenstraat 37, Boekel (langs PeelrandWonen) Voor afspraken en vragen bel 06-51718152

waarop je kunt starten. Je kunt net zolang over de tocht doen als je zelf wilt. Breng wel je eigen pen of potlood mee om de oplossing in te vullen; helemaal coronaproof. Hoe reserveer je een plekje? De kosten voor deze speurtocht zijn gratis voor leden van OERRR en € 4,- voor nietleden OERRR/Natuurmonumenten. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/heumensoord. Een kaartje reserveren is verplicht. Het startpunt van de speurtocht is de Beukenlaan in Nijmegen, de hoofdingang van Heumensoord. OERRR is overal OERRR is het jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Zodra een kind de deur uitstapt, stapt het in OERRR. Want OERRR is overal: op straat, in de tuin en in het bos. OERRR is lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Een prachtige wereld ontdekken en spannende dingen in de natuur beleven. Gezond, gratis en altijd beschikbaar.Algemeen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 weken na de eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven! Deel je foto’s en win! Uiteraard hopen wij als werkgroep avond4daagse Boekel-Venhorst dat er ook dit jaar weer massaal gewandeld wordt in Boekel en Venhorst. Om een klein beetje het “samen” gevoel te creëren ontvanSportief in de meivakantie!! Heb jij zin om in de meivakantie actief bezig te zijn? Meld je dan nu aan voor de avond4daagse - Home edition! Wat is Avond4daagse - Home Edition? Tot en met 30 juni 2021 heb je de mogelijkheid om jouw eigen Avond4daagse te lopen. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een gekozen afstand (2,5 - 5 - 10 km). Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille door ons thuisbezorgd! Hoe werkt het? Je meld je aan via onze website: www.avond4daagseboekelvenhorst.nl. Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag 3 routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt en welke route je loopt. Als je je eigen

gen wij graag mooie/leuke/originele foto’s van jullie wandelavonturen via e-mail info@avond4daagseboekelvenhorst.nl, onze Facebookpagina en/of instagram. Aan het einde van elke maand wordt de mooiste foto beloond met een leuke prijs! (Ingezonden foto’s worden gedeeld via onze (social) media kanalen. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd).

High tea ’t Dennehof Afgelopen zaterdag is de 1e winnaar bekend geworden van de statiegeldactie bij Coop Rob Kanters in Venhorst. Door het doneren van uw statiegeld aan de natuurspeeltuin ’t Dennehof maakt u iedere maand kans op een compleet georganiseerde high tea voor het hele gezin in de nieuwe speeltuin. Onder toeziend oog van Rob Kanters hebben Sil en Loet de winnaar van de maand april getrokken. De gelukkige winnaar is Susan van Creij-Emonds geworden. U kunt de komende 2 maanden nog steeds doneren en misschien wordt u wel de volgende winnaar van de maand mei. Het ingezamelde bedrag wordt verdubbeld door Coop Rob Kanters en komt ten goede aan de aanschaf van een leuk speeltoestel. Van harte gefeliciteerd familie van Creij namens de werkgroep ’t Dennehof.

Ontbijtservice met Moederdag! Verwen moeder op Moederdag met een HEERLIJK LUXE ONTBIJT thuisbezorgd. Incl. diverse broodjes, krentenbrood, verse jus d’orange, fruitsalade, muffin en nog veel meer. 1 persoon € 17,50 (2 personen € 30,00) Incl. bezorging in Boekel en directe omgeving. Meer informatie en bestellen: tel. 06-12269380

Lieve klanten, Door de lange lock-down als gevolg van de Corona-crisis van afgelopen maanden moeten wij helaas afscheid nemen van de Boekelse Weekmarkt. Wij hebben hier bijna 50 jaar met heel veel plezier gestaan. Hartelijk dank voor jullie klandizie al die jaren. U kunt onze producten voortaan online bestellen op onze nieuwe webshop: WWW.BEDMODE24.NL Met vriendelijke groet, Laura en Peter van Eeuwijk Bedtextiel kraam weekmarkt Boekel, tel. 06-29557525


Bloemen uit de Mouthoeve Erpseweg 2 5427 PG Boekel

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Moederdag Extra open 9 mei 09:30 tot 14:00 uur

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Bestellen kan via onze website www.intensbloemen.nl of via telefoon / Whatsapp 0492 330100 Mail: info@intensbloemen.nl

Wij zijn een modern bedrijf, dat zich volledig heeft gespecialiseerd in de teelt, verwerking en het verpakken van prei. Voor ons bedrijf in Uden zijn wij per direct op zoek naar een:

Ervaren tractorchauffeur Functieomschrijving Jouw functie bestaat voornamelijk uit alle voorkomende werkzaamheden met een tractor die betrekking hebben op de teelt van prei. Functie-eisen • Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en werkt gestructureerd • Je kunt goed zelfstandig werken en bent flexibel • Je bent een kartrekker en kunt personeel ook aansturen • Ervaring als tractorchauffeur is een must • Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij bieden • Marktconform salaris • Uitzicht op een vaste baan • Aanvang per direct Sollicitaties binnen 2 weken met CV naar: Van den Elzen Groentenverwerking BV t.a.v. Debbie Vos Duifhuizerweg 21, 5406 TB Uden Of naar: vacature@elzengroentenverwerking.nl

Meer informatie: 0413-782999 of www.prei.nl


Allerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande TE KOOP GEVRAAGD: Antiek / Barok / Eiken meubelen. Complete inboedels. 0621839778. --------------------------——-----------------------TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21291086 --------------------------——-----------------------ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. --------------------------——------------------------

GEBRUIKTE MOTORMAAIERS MET 12 MAANDEN GARANTIE. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218.

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. --------------------------——------------------------

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50

TE KOOP GEVRAAGD Klushuis / gedateerd huis of bouwgrond. Binnen de bebouwde kom van Boekel 06-25421469

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

DIERENPENSION

De

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Zijp 13a

PVC materiaal

Buitenhof

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

elektrotechniek Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol • • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.