Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 7 april 2021 Nummer

Boekel Venhorst 40 Penning van Verdienste voor afscheidnemende Margie Philipse Vorige week woensdag nam de gemeente Boekel afscheid van Raadsgriffier Margie Philipse. Margie was 18 jaar werkzaam bij de gemeente en startte als allereerste griffier na invoering van het dualisme in de gemeente Boekel. Toen Margie als griffie startte lag er geen gespreid bedje en geen functie-taakomschrijving. De griffie moest worden opgebouwd. De rollen en verantwoordelijkheden van gemeenteraad, college en organisatie moesten onderling worden ge(her-) positioneerd. Margie heeft niet enkel haar functie als griffier volgens wet- en regelgeving ingevuld maar heeft dit ook zodanig in weten te vullen dat dit aansluit bij de volksaard en bestuursstijl van de gemeente Boekel. De griffie van de gemeente Boekel is niet vergelijkbaar met andere gemeenten. Margie functioneerde als griffier ook op het snijvlak van fractiemedewerker en voedde fracties met kennis die nodig was om tot verantwoorde besluiten te komen. Inhoudelijke vragen werden door haar uitgezocht zodat fracties op basis van objectieve feiten hun afwegingen konden maken. De fracties maakten hiervan dankbaar gebruik. Dit deed ze op een apolitieke en zorgvuldige wijze en altijd in relatie wat met de positie en verantwoordelijkheid van de raad.

Zij had altijd het belang van zorgvuldige besluitvorming ten behoeve van de burgers voorop staan en adviseerde vanuit die drijfveer de gemeenteraad. Margie voelde zich verantwoordelijk om de kwaliteit van het gemeentebestuur te versterken en daarmee bestuurskracht uit te dragen. Menig raadsbesluit is vanuit deze drijfveer en haar juridische expertise, verbeterd. Als griffier was zij wellicht niet direct zichtbaar voor de burgers, maar indirect voor de burgers via hun volksvertegenwoordigers van grote waarde. De griffier heeft samen met de voorzitter een belangrijke rol als het gaat over de kwaliteit van het functioneren van de gemeenteraad en daarmee de bestuurskracht Margie was als griffier aanspreekpunt voor de burgers als zij de gemeenteraad wilden benaderen in welke vorm dan ook. Daarnaast zette Margie zich in om de bestuurskracht van de gemeente Boekel te versterken door samen met de burgemeester de cursus gemeente politiek te organiseren. Deze cursus is enerzijds bedoeld om potentiële raads- en burgerleden te werven en enthousiasmeren, maar ook om burgers die bestuurlijk actief zijn kennis aan te reiken hoe besluitvormingsprocessen bij de gemeente lopen en wie waarop invloed heeft. Hierdoor vergroot de

burgerparticipatie. Ook had zij een coördinerende rol bij de gemeenteraadsverkiezingen. Margie was bijzonder kritisch en zorgvuldig als het ging over openbaarheid (en daarmee voor de burger toegankelijk) en nietopenbaarheid en had hierbij oog voor het belang en positie van de burger. Zij was klankbord voor de fracties, raadsleden om het functioneren te verbeteren, bij dilemma’s zoals vragen rondom integriteit, nevenfuncties etc. Margie Philipse heeft de functie van griffier op buitengewone wijze ingevuld. Als blijk van grote waardering voor haar inzet als eerste griffier voor de Gemeente Boekel heeft het gemeentebestuur besloten om haar de Penning van Verdienste toe te kennen. Deze kreeg zij afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering uitgereikt.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst. Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@-gemertsnieuwsblad.nl.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 11 april, 2e zondag van Pasen, Beloken Pasen: 10.30 u (St. Agathakerk). Misdienaar: Irisa Heinrich. Henk en Daat Ossendrijver; Petra Kanters-v.Kessel; Toos v.Antwerpen-v. Eersel. Woensdag 14 april: 19.00 u Bert v.d.Biggelaar (vwg. trouwdag) en overleden familie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering zondag 18 april 09.00 uur.

Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens een opnieuw aangemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 50 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 06-

30239206. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00-16.00ur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scribaat, e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Zondag 11 april: 10.00 u Voorganger: Mw. Ds. A. Rebel, Nuenen Zondag 18 april: 10.00 u Voorganger: Mw. Ds. M. Gosker, Venlo Zondag 25 april: 10.00 u Voorganger: Ds. M. Dijkstra, Hassum

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

LET OP! Deze diensten zijn alleen online te volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde, tel.nr. 06-53890634 of scriba@pkngemertboekel.nl. U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 13 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg, Helfrichstraat en Huize Padua (Daniel de Brouwerstraat, Bezuidenhout, Putakker, de Logt, Kluisstraat en Heiderik). Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

AANBIEDINGEN van donderdag 8 t/m woensdag 14 april:

BOEKELSE KERSENVLAAI AARDBEIEN SCHELPJES

PER STUK

BOEKELS MEERGRANEN DONKER

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50 75 € 1. 20 € 2. 12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten

Online KennisFabriek: Leren omgaan met stress en spanning Op donderdag 29 april van 18.30-19.30 uur organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een online KennisFabriek. Kindertherapeut Maaike Dortmans verzorgt een workshop voor kinderen van 8 t/m 14 jaar die wel eens stress en spanning ervaren. Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Heb jij wel eens buikpijn, hoofdpijn of voel je jezelf soms niet zo fijn van binnen? Dat is helemaal niet gek, en zeker niet in een tijd als deze waarin veel van ons wordt gevraagd. Juist nu zijn sport, ontspanning en contact met vrienden erg belangrijk om jezelf goed te voelen. Als je dat mist of niet op een andere manier inzet, kun je klachten krijgen. Maaike Dortmans weet alles over stress en spanning bij kinderen en jongeren. Ze legt op een duidelijke manier uit wat stress en spanning precies is en hoe je dat bij jezelf kunt opmerken. Ze geeft tips hoe je hier zelf wat aan kunt doen. Maaike Dortmans is eigenaar van ‘Praktijk Gezellig Stralen’ in Boekel en Lelystad en van het online platform ‘Tutorial Books’. ‘Praktijk Gezellig Stralen’ is een praktijk voor kinder- en jeugdtherapie met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van therapie, coaching en EMDR voor kinderen, jongeren en hun ouders. In deze praktijk staat vertrouwen, maar ook gezelligheid centraal. Met haar online video-platform ‘Tutorial Books’ verkoopt Maaike online coachboeken met thema’s als omgaan met stress en spanning, omgaan met de scheiding van mijn ouders of omgaan met mijn volle hoofd. Het doel van Maaike is om het kind, de jongere en de ouder weer te laten stralen en te laten genieten van de mooie dingen in het leven.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan

Cor Bijvelds * Boekel, 2 januari 1945

† Boekel, 28 maart 2021

partner van

Rietje Verkuijlen-van den Berg vader van Carlo – Melanie – Joey Rietje, kinderen en kleinkinderen Familie Bijvelds Volkelseweg 28 5427 RB Boekel


Berichten Groei en Bloei GEMERT, BOEKEL E.O. Leden en belangstellende tuinliefhebbers Zaterdag 10 april is er een voorjaarsplanten- en zadenruilbeurs. Natuurlijk met de corona regels erbij maar er is voldoende ruimte. Aanvang: 10.00-11.00uur. Waar: Bij Betsie v.d.Heijden, Boekent 16 in Gemert. Voor wie: voor iedereen Kosten: gratis Heeft u planten, zaden, bollen en knollen over? Dan kunt u daar vast een ander nog wel blij mee maken. Breng ze mee naar de plantenruilbeurs die we twee keer per jaar organiseren. Het is praktisch om planten, zaden en stekken te voorzien van naam, kleur en zoveel mogelijke kenmerken. Ook groenteplantjes zijn van harte welkom. Gewoon met dichte portemonnee je overtollige plantjes ruilen tegen dat plantje wat in jouw assortiment nog ontbreekt. Hartelijk welkom namens bestuur van groei en bloei

“Ons lieve zonnestraaltje laten we nu los.”

Op 31 maart j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van ons erelid:

Mies Vonk Vanaf de oprichting in 1955 is Mies lid geweest van onze vereniging. In zijn actieve periode bij Boekel Sport speelde hij na zijn periode bij de junioren enkele jaren in het eerste team van Boekel Sport. Door een knieblessure moest Mies zijn actieve carrière beëindigen. Maar hij ging hierdoor niet verloren voor onze vereniging. Integendeel zelfs, Mies heeft vervolgens diverse functies binnen onze verenging uitgeoefend. Mies was lid van de elftalcommissie, hoofdleider bij de senioren, oprichter damesvoetbal bij Boekel Sport, bestuurslid, kantinehulp, bezorger clubblad en supporter van het vaandelteam. Mede door deze inzet is Mies in het seizoen 1997-1998 verkozen tot vrijwilliger van het jaar bij Boekel Sport en op 2 januari 2008 is Mies benoemd tot erelid van onze vereniging. Met het overlijden van Mies verliezen we ons oudste lid van de vereniging en een clubman in hart en nieren. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies. Bestuur en leden voetbalvereniging Boekel Sport

Met groot verdriet, maar blij met alle mooie herinneringen willen wij jullie laten weten dat onze lieve Annemieke is heengegaan.

Annemieke MAnders

* 24 maart 1965

† 31 maart 2021

Toon en Jo Lejan en Peggy Janneke en Tim Thijs Jolanda en Bert Guus Lieke en Jelle André Huisgenoten en begeleiding van de Hoge Hees Correspondentieadres: Hoogstraat 3, 5428 ne Venhorst de afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur

EXTRA RAADSVERGADERING I.V.M. PROCEDURE NIEUWE BURGEMEESTER Op donderdag 8 april 2021 wordt in de raadsvergadering bekend gemaakt wie de raad als eerste kandidaat aanbeveelt voor de invulling van de vacature van burgemeester in de gemeente Boekel. De raadsvergadering begint om 20.30 uur in Gemeenschapshuis de Horst te Venhorst. Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0621325182. Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.

NIEUWE RAADSGRIFFIER Anna Beelaerts van Blokland is vanaf 1 april 2021 de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Boekel.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 31-03-2021 Verloren: - sleutelbos, (ronde sleutel, rechthoekige sleutel, sleutel met groene knop en opdruk HS Comari - zwarte tag met nummer, diverse ringen, metalen deel van sleutelhanger - portemonnee, kleur: bruin, inhoud: div. pasjes, rijbewijs, foto’s, pasjes van ziekenhuis Bernhoven en Iza - 1 hoorapparaat (links), kleur blauw - leren portemonnee, kleur: groen, inhoud: postzegels, trios en ABN-AMRO bankpas, rijbewijs en ID-kaart, € 30 Gevonden: - oordopje, merk: Jabra, kleur: zwart - kinderfiets, merk: Giant City, kleur: zwart-grijs-paars - sleutelbos met grote sleutel nr 4, domsleutel hk33626 en zwart label - sleutelbos met autosleutel Mercedes, 2 sleutels en druppel Doomtech Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stich-

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel ting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. PUBLICATIE TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “KLOOSTERLAAN ONG. BOEKEL” Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 30 maart 2021 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterlaan ong. Boekel’ in procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKklstrlnong-ON01). Omschrijving bestemmingsplan Het plan voorziet in de realisatie van een levensbestendige woning in de achtertuin, ten noorden, van het perceel Rutger van Herpenstraat 29 in Boekel door middel van een splitsing van het perceel . De levensbestendige woning wordt ontsloten op de Kloosterlaan. De gewenste ontwikkeling is op basis van de vigerende beheersverordening niet rechtstreeks mogelijk. Om deze reden wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is geen exploitatieplan opgesteld.

Zienswijze indienen Vanaf 8 april 2021 tot 20 mei 2021, gedurende zes weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Timmers, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u verzenden aan Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 8 april 2021 GEBRUIK BODYCAMS DOOR BOA’S De gemeente Boekel huurt boa’s in van de gemeente Uden. De boa’s kunnen tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een bodycam. Handhavers (boa’s en toezichthouders) krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het is gebleken dat bodycams bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van handhavers. Hoe worden de bodycams door boa’s gebruikt Een bodycam is een op de kleding geplaatste kleine camera die beelden kan opnemen. • De handhaver start alleen de opname in situaties die (dreigen te) escaleren. • De handhaver waarschuwt altijd eerst en start pas daarna de opname. • De bodycam staat altijd op stand-by. Wanneer de handhaver de opnameknop indrukt, legt de bodycam de 30 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd. • De handhavers zijn bevoegd om zelf te

WEL OF GEEN VERBINDINGSWEG MUTSHOEK-LEURKE? Als gevolg van de aanleg van de randweg wordt het Leurke afgesloten. Daarom is in het ontwerp een verbindingsweg opgenomen om omrijdschade voor het landbouwverkeer te beperken. Die verbindingsweg heeft echter stevige nadelige gevolgen voor de natuur. Om die gevolgen te beperken moeten flinke kosten gemaakt worden die de aanleg van dit wegdeel overstijgen. Zowel provincie als natuurverenigingen vragen of we af willen zien van deze verbindingsweg. De provincie Noord-Brabant vraagt nu formeel aan het college medewerking te verlenen aan het laten vervallen van de verbindingsweg Leurke - Mutshoek. Het college staat hier in de basis positief tegenover. Wel willen we dan dat er overeenstemming wordt bereikt met de eigenaren van de aanliggende percelen. De weg was immers bedoeld om omrijdschade te voorkomen. Daarnaast biedt het college alle inwoners van Boekel de mogelijkheid om hun bedenkingen te geven over het mogelijk laten vervallen van deze verbindingsweg. U wordt de gelegenheid geboden om uiterlijk woensdag 28 april 2021 uw bedenkingen met argumentatie schriftelijk in te dienen bij de gemeente Boekel onder vermelding van “verbindingsweg Leurke”. Dat kan ook per mail via info@boekel.nl. Met de ingekomen reacties zal het college vervolgens een besluit nemen en dit mededelen aan de provincie.

bepalen wat ze willen opnemen. Daarvoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden van de personen die in beeld komen. U kunt dus niet weigeren om gefilmd te worden. • Wanneer er niets aan de hand is wordt de bodycam niet gebruikt. De beeldopnames worden steeds automatisch (na 30 seconden) overschreven. Beveiliging en opslaan van de beelden • De beelden zijn versleuteld opgeslagen en kunnen niet ter plekke worden bekeken of gewist. • Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot deze beelden. • Opnames worden automatisch na 28 dagen gewist, tenzij ze nodig zijn voor een aangifte of afhandeling van een klacht of incident. Inzien bodycam-opname Indien gewenst kunt u de beelden van uw bodycam-opname opvragen. Hiervoor kan een inzageverzoek ingediend worden via het formulier Inzageverzoek algemene verordening gegevensbescherming. Heeft u geen DigiD? Stuur dan een brief naar: Gemeente Uden t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 83 5400 AB Uden Vermeld in uw brief het volgende: • Naam • Adres • Datum van opname • De reden waarom u uw opname wilt inzien PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKING Het betreft voorzetting van respectievelijk eigen bewoning van de (bedrijfs)woning aan de Molenwijk 1a, kadastraal bekend gemeente Boekel sectie K, nr. 321 èn verhuur van het achter de woning gelegen bedrijfsgebouw (voormalige champignonkwekerij bestaande uit 9 cellen, ten behoeve van statische opslag in strijd met het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit ten aanzien van bovenstaand voornemen tot afgifte van een persoonsgebonden gedoogbeschikking heeft met ingang van donderdag 6 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis, St. Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende genoemde termijn zijn geen zienswijzen tegen dit ontwerp-gedoogbesluit bij ons kenbaar gemaakt. Definitieve beschikking Binnen een termijn van 6 weken na de dag van publicatie van deze definitieve per-


soonsgebonden gedoogbeschikking, kan hiertegen door belanghebbenden een bezwaarschrift bij ons college, postbus 99 5427 ZH Boekel, worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bewaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar. Daarnaast kan eenieder die een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht, om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet gemotiveerd worden waarom het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet uitgevoerd moet worden. Hiervoor moeten wel griffierechten worden betaald. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Andusta B.V. voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf op het adres Statenweg 135 te Venhorst. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, april 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel. KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij van Gebr. Van den Brand en Van Oort B.V. aan de Koperslagerstraat 17 in Uden, een kennisgeving Besluit mobiel breken bouwen sloopafval hebben ontvangen. Inhoud kennisgeving: het mobiel breken

van in totaal 2.000 ton steenachtige materialen Werklocatie: De Aa 3 in Boekel Postcode en plaats: 5427 PK Boekel Kadastrale gegevens: gemeente Erp, sectie R, nummers 516 en 1412 Datum ingekomen: 18 maart 2021 Verwachte startdatum: 8 april 2021 Periode werkzaamheden: maximaal 5 werkdagen Bronsterkte mobiele breker: 112 dB(A) Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: bouwen van een houten berging Locatie: Heiderik 19, Boekel Verzenddatum: 30 maart 2021 Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een schuilstal Locatie: Statenweg ong., Venhorst (t.o. Statenweg 18) Verzenddatum: 31 maart 2021 Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een schuilstal Locatie: Statenweg ong., Venhorst (t.o. Statenweg 18) Verzenddatum: 31 maart 2021 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30

tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: Het bouwen van een tuingebouw Locatie: Statenweg 103, Venhorst Datum ontvangst: 29 maart 2021 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 23 maart jl. is o.a. aan de orde geweest: VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 'DE BURGT, FASE 1B' Het college B&W heeft besloten om het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen en ter vooroverleg toe te zenden aan de provincie Noord- Brabant en het waterschap Aa en Maas. ZELFBEWONINGSCLAUSULE EN PROJECTNOTARIS IN PLAN VOSKUILEN EN PLAN DE BURGT FASE 1A Gezien de krapte op de woningmarkt gaat de gemeente bij de uitgifte van kavels opnieuw de zelfbewoningsverplichting opleggen. Dit gaat zij doen in plan Voskuilen en De Burgt fase 1a. Daarmee willen we voorkomen dat woningen uit beleggingsoverwegingen worden gekocht en vervolgens verhuurd. Ook wordt er bij deze projecten een projectnotaris aangewezen.


Algemeen Stadsbouwers in de groepen 5-6 op KC Octopus Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie genaamd ‘Blink’ voor de groepen 3 t/m 8. Dit betekent dat geschiedenis, natuur/techniek en aardrijkskunde in één methode zitten en gecombineerd aan bod komen. Deze methode gaat uit van een cyclus van 2 jaar waarbinnen 10 thema’s behandeld worden. Voorbeelden zijn: ontdekkingsreis, wonderlijke uitvindingen en machtige media. Naast het opdoen van inhoudelijke kennis heeft deze methode veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden bij kinderen zoals doorzetten, samenwerken en presenteren. Gekoppeld aan deze afwisselende en vernieuwende methode heeft het cluster van onze groepen 5 en 6 bedacht om het Blinkthema ‘Stadsmakers’ te verbinden aan de ‘Cultuurloper’. Dat is een meerjarig traject voor de groepen 1 t/m 8 om bij vak handvaardigheid meer procesgericht in plaats van productgericht te werken met behulp van kunstcoaches. Daardoor zijn er lessenseries waarbij de kinderen in aanraking komen met uiteenlopende technieken waaronder construeren, handwerken en weven/ vlechten. Vanuit de techniek ‘construeren’ hebben onze leerlingen in het cluster 5-6 gedurende 3 weken gebouwd aan een eigen, grote stad met behulp van doosjes, papier, erwten gecombineerd met satéstokjes en fil-

terstaafjes. Zo hebben ze in tweetallen en groepjes o.a. huizen, kerken, restaurants en winkels gebouwd. Leuk om te zien met hoeveel energie, originaliteit én plezier daaraan gewerkt is. Het eindresultaat mag er dan ook zijn. Het ontstaan van een heuse Octopus-stad op het podium midden in ons kindcentrum!

Hoe kleuters op De Regenboog hun eigen speelwerkplek vorm geven en spelend leren. Vorige week werden we maandagochtend verrast met een lege hoek die met rood lint was afgezet. De daarbij opgehangen brief met de woorden ‘te huur’ en een reeks cijfers maakte ons heel nieuwsgierig. Wat huren is wisten enkele kinderen: ‘Iets wat je mag lenen om in te wonen en het kost geld’. Met hulp van de Teltijger hebben we ontdekt dat de cijferreeks een telefoonnummer was. Maar van wie dan? Dat moest zeker van een man zijn, want ‘mannen hebben lint’. Een telefoontje leverde veel informatie: het nummer was van makelaar Mevr. Wiegersma en ze woonde in Den Haag. Van haar mochten we de plek huren voor €50,- per week met de voorwaarde dat het een winkel moest worden. Maar welke winkel dan? Daar heeft de Letterdief ons ontzettend mee geholpen, want de volgende ochtend was de lege hoek (nog steeds afgebakend met rood lint!) bezaaid met letters: grote

en kleine letters, gekleurde letters, letters die we al kennen en ook nieuwe letters. Dus was het in een keer duidelijk welke winkel het zou worden: Het Letterwinkeltje. De makelaar ging akkoord, als we beloofden vrijdag die €50,- te betalen. Daarna mochten we het lint los knippen en een begin maken met het inrichten van een winkel. En willen we nog langer huren, kan dat, als we wekelijks betalen op vrijdag. Inmiddels is de winkel al aardig op weg een echte letterwinkel te worden, is er geld bij de bank gehaald, is de kassa gevuld, weten we de openingstijden van ’s ochtends en ook ’s middags, zijn er al veel letters gesorteerd, heeft de Letterdief een spannende letterdoos gebracht en is de eerste enveloppe met €50,- op de post gegaan. Vanuit een grote betrokkenheid en met een enorme drive is door kinderen uit groep 1/2 in een paar dagen tijd een lege hoek veranderd in een plek waar het bruist van de ideeën, waar volop initiatief is en waar de komende weken met veel energie gespeeld en gewerkt gaat worden. Annemiek Ketelaars, groep 1-2a De Regenboog

30 jaar ‘t Stappertje Afgelopen week stonden de ballonnen buiten bij KDV ‘t Stappertje. Al dertig jaar een begrip in Boekel voor wat betreft de kinderopvang. Annie Bouwens was één van de oprichters van ’t Stappertje. Dus viert zij ook het jubileum van deze mooie 30 jaren. Alle medewerkers, maar vooral ook Annie, van harte proficiat!Algemeen

Oost/west-verbinding: het hele plaatje Afgelopen raadsvergadering, 30 maart, stond onder andere de oost/west-verbinding op de agenda. De onderliggende vraag is wat er met het verkeer tussen oost (Venhorst) en west (Erp) moet gebeuren, nu de randweg binnenkort geopend wordt en het centrum qua verkeer afgewaardeerd zal gaan worden. De raad werd door burgemeester en wethouders gevraagd twee varianten nader te onderzoeken: of het verkeer wordt door het Gewandhuis geleid of het verkeer wordt door een nieuw aan te leggen weg geleid boven de wijk de Lage Schoense. Beide varianten zouden voor een grote inbreuk op de draagkracht van de betreffende omgeving zorgen. Voor de D.O.P. was onderzoek naar alleen deze varianten dan ook niet voldoende. Wij zagen graag een soort helikopterview: neem alle factoren en toekomstige plannen mee om vervolgens beslissingen te nemen. Geen haast, maar kwaliteit.

Samen met GVB en VVD hebben we dan ook het voorstel gewijzigd: we willen een mobiliteitsvisie opstellen waarin aankomende projecten, zoals de Zuidwand/SintAgathaplein, nieuwbouwwijk de Burgt en project Huize Padua meegenomen worden. Ook moeten andere weggebruikers, zoals openbaar vervoer en hulpdiensten een rol in de visie krijgen. Alleen wanneer we het volledig plaatje bekijken, kan de gemeenteraad een beslissing t.a.v. het algemeen belang nemen. En dat is onze rol! “Wordt de stront en stank van de Elzen in Boekel via bouwplan Voskuilen in Venhorst afgevoerd?” Over alle overlast in buurtschap de Elzen in Boekel is al veel geschreven. Het woon- en leefklimaat moet dringend worden verbeterd voor de bewoners in deze buurt door de huidige geurbelasting en verkeersoverlast door zwaar verkeer te verminderen. Om dit alles te kunnen realiseren is er al veel geld, tijd en energie gestopt in onderzoek om tot een integrale gebiedsaanpak te komen. Het eindresultaat hiervan is nog niet in zicht maar op individueel niveau zijn met betreffende veehouders resultaten bereikt. Zo ook met veehouder Braks. Het resultaat van de gesprekken met hem

hebben tot het volgende geleid: twee verouderde stallen worden gesaneerd, er komt een ruimere inrit voor vrachtverkeer, de twee nieuwere stallen kunnen nog voor tien jaar voor de varkenshouderij worden gebruikt en in het kader van de “Ruimte voor ruimte” regeling er ook een schadeloosstelling in woningbouw afgesproken. Dat past veehouder Braks wel die vanuit Odiliapeel ook nog een bouwbedrijf actief heeft. Wat schetst onze verbazing deze week? De gemeente Boekel heeft ineens nog slechts vijf kavels vrij van de meer dan 30 beschikbare kavels in het betreffende bouwplan Voskuilen in Venhorst. De andere 26 zijn vergeven aan aannemer/veehouder Braks. Dit is een grote teleurstelling en een klap in het gezicht voor de inwoners van Venhorst. Zij hebben immers met grote belangstelling en interesse uitgekeken naar het bouwplan om hier hun woningwens te kunnen verwezenlijken. Een mogelijkheid om buiten de vrije kavels ook starterswoningen en sociale huisvesting te realiseren wordt door het college weer niet gebruikt. Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat door dit gebeuren een deel van de problemen van de Elzen wordt verrekend. En dat inwoners uit Venhorst door deze invulling van bouwplan Voskuilen hiervoor de tol betalen. Het schrijnende is dat dit maar een klein deel is van de kosten die met deze integrale gebiedsaanpak gemoeid zijn. Door beter beleid en daadkrachtiger optreden in het verleden had dit ook grotendeels voorkomen kunnen worden. We begrijpen als D.O.P. dat de gebiedsaanpak op de Elzen geld kost en soms pijn gaat doen, maar dit is wel heel zuur voor Venhorst. Fractie D.O.P.: Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters info@dopboekel.nl


Uitgifte bouwkavels de Burgt, fase 1a in Boekel Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: Categorie Halfvrijstaand garage op erfgrens Halfvrijstaand Halfvrijstaand garage op erfgrens Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand garage op erfgrens Halfvrijstaand garage op erfgrens Halfvrijstaand garage op erfgrens

Nummer K02

Oppervlakte ± 222 m2

K03 K08

± 217 m2 ± 234 m2

K09 K10 K11

± 229 m2 ± 223 m2 ± 217 m2

K14

± 217 m2

K15

± 211 m2

Categorie Geschakeld Geschakeld Geschakeld Geschakeld Vrijstaand

Nummer K01 K06 K07 K12 K17

Oppervlakte ± 328 m2 ± 254 m2 ± 294 m2 ± 257 m2 ± 663 m2

Grondprijs in 2021 Halfvrijstaande woning per m² exclusief btw Vrijstaande woning per m² exclusief btw

€ 265,00

€ 295,00

Op www.boekel.nl/deburgt kunt u per kavel een kavelpaspoort terugvinden, waarin u per kavel overzichtelijk extra informatie kunt bekijken. Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J.Gerrits.

Alle kavels in plan ‘De Run’ zijn verkocht, daarom gaat de gemeente Boekel verder met het nieuwe plan ‘De Burgt’. We starten met de uitgifte van de eerste gemeentelijke kavels van fase 1a van De Burgt. De verwachting is dat het plan eind 2021 bouwrijp is.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 27 april aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande, geschakelde of vrijstaande kavel plan De Burgt, fase 1a”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummers vermelden.

Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecerti昀caat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Voor de tweekappers is het verplicht om minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren, voor een vrijstaande woning zijn er minimaal twee parkeerplaatsen nodig.

Loten Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting vindt plaats op donderdag 29 april om 19.00 uur in Nia Domo te Boekel (mits de GEMEENTE BOEKEL maatregelen met betrekking tot Corona het toestaan).

www.boekel.nl/deburgt


Algemeen

Van Grej of the day naar challenge. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. We hebben een ‘Grej of the day’, een onderwijsconcept van Zweedse oorsprong, in de vorm van een raadsel. Het raadsel is: ‘Hoe kunnen we over water lopen?’ Hiermee gingen de kinderen gisteren naar huis. Vandaag vraag ik de kinderen of ze al een antwoord hebben. Verschillende antwoorden vliegen door het rond, in de kring. Dan hoor ik opeens: ‘Door bruggen.’ ‘Ja, door een brug’, zeggen een aantal kinderen in koor. Het is het goede antwoord. Ik lees voor, over verschillende bruggen die er zijn. Bruggen die bijvoorbeeld door de Romeinen werden gemaakt. Eerst gebruikten ze hout, daarop kwamen stenen te liggen met een soort cement. Na een tijd konden ze het hout er dan weer onderuit halen. Ik denk aan de beroemde ‘Golden Gate’, waarover ik zelf jaren geleden eens reed. Ik vertel er over en laat er foto’s van zien.

Terwijl ik aan het vertellen ben bedenk ik opeens een challenge. ‘Zouden jullie ook een brug kunnen bouwen?’, vraag ik. ‘Een brug van Kapla, van de ene stoel naar de andere stoel?’ ‘Ik denk dat dit heel moeilijk is’, vervolg ik mijn verhaal. ‘En als het wel lukt, wat verdien ik dan?’, vraagt Merel. ‘Dan krijg je van mij vijf dropjes’, vertel ik haar. Samen gaan we de week afsluiten. Lekker weekend. Op zondag kreeg ik een bericht. Van de moeder van Merel. Hoi Sjaak, Wat een ontzettend leuke opdracht heb je de kids meegegeven. Merel is gisteren meteen bij opa en oma blokken gaan halen en daar gaan oefenen. Blokken mee naar huis en vanochtend in alle vroegte gaan ontdekken wat de beste constructie was. Of ik je de foto's wilde sturen ;) Groetjes Merel en Lotte Op maandagochtend zet ik meteen ons online-systeem SchouderCom open en deel het bericht met de kinderen.

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

‘Wow, dat is knap, dat ga ik ook proberen’, vertelt een kind. ‘Sjaak, wanneer mij dit ook lukt, krijg ik dan ook een dropje?’ Natuurlijk. Een man een man, een woord een woord. De volgende ochtend heb ik weer vijf nieuwe berichten op SchouderCom. Allemaal van kinderen. Met de meest prachtige bouwsels van bruggen met kapla. Op dinsdag hebben we vrij initiatief: kinderen bedenken dan zelf wat voor leerzame activiteit ze gaan doen. Bijna de gehele klas wil proberen bruggen te bouwen met kapla. Soms mislukt het. Maar ze blijven volharden. Eén van de meest prachtige bouwsels is een brug waarover een trein kan rijden. Blij dat ik hen uitdaagde, hen triggerde zelfs. Van het resultaat genieten de kinderen. En ik zelf ook. Dat is de zak drop me meer dan waard. Sjaak van Moorsel, team Uilenspiegel

Fotogroep Focus KBO BOEKEL Fotogroep Focus KBO Boekel blijft actief Veel activiteiten liggen al een hele tijd stil. Ook voor Fotogroep Focus was dit lange tijd het geval. Enige maanden geleden zijn we begonnen onze activiteiten digitaal voort te zetten en we hebben weer veel plezier in onze hobby, foto’s maken. Omdat we dit jaar geen expositie hebben kunnen houden, hebben we ervoor gekozen om onze foto’s op een andere manier te laten zien. Onze leden zijn trots op wat ze maken en willen dit graag aan iedereen tonen. Daarom kunt u onze foto’s zien in de etalage van voorheen de Boerderijwinkel op het Sint Agathaplein. Het is de bedoeling dat we de foto’s elke drie weken wisselen om al onze leden de kans te geven op deze manier te exposeren en u een gevarieerde selectie te laten zien. Mocht u graag meer informatie hebben over onze fotogroep kijk dan op onze website www.fotogroep.focus.kbo.boekel.simplesite.com of stuur een mail naar fotogroep.focus@gmail.com. Mocht u graag lid willen worden, laat het ons dan weten. Wij nodigen u dan uit op onze reguliere clubavonden zodra dat mogelijk is. U kunt dan een aantal keren komen kijken of het iets voor u is. Voor nu wensen wij u in ieder geval veel kijkplezier. Fotogroep Focus KBO Boekel


Doet je kind mee? Stichting Gemert-Boekel-Laarbeek is er voor kinderen tussen 4 en 18 jaar, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We helpen gezinnen vooruit die moeite hebben met rondkomen. Vooral in deze moeilijke tijd hebben gezinnen met een lager inkomen het zwaar om aan alle behoeften van kinderen tegemoet te komen. Wat zou het fijn zijn als alle ouders met minder geld zouden weten dat er mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Gezinnen die hiervoor in aanmerking komen hebben een besteedbaar inkomen ten hoogste van: 2-oudergezin netto per maand 1.900 euro, 1-oudergezin netto per maand 1.350 euro. Behoort u tot deze gezinnen dan kunt u zich aanmelden bij Stichting Leergeld.

Werkgebied: Gemert-Bakel, Boekel, Laarbeek

Wees niet bang om met ons contact op te nemen. Ook vinden wij het belangrijk om een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van familie / kennissen / buren / leerkrachten die gezinnen die dat nodig hebben te wijzen op het bestaan van Leergeld. Misschien kent u gezinnen die aan bovenstaande situatie voldoen? Wijs ze dan op het bestaan van Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op onze website: www.leergeldgemert.nl

Doet je kind mee? Met.... voetbal of een andere sport? zwemmen voor een zwemdiploma? de kindervakantieweek? fietsen op een goede fiets? volgen van online les op een laptop?

3

contact@gemert-bakel.leergeld.nl 06 50 97 97 25


Algemeen Ingezonden Brief RONDWEG JAMMER Juist nu de voltooiïng van die verdimmese rondweg nadert en we eindelijk de vruchten kunnen plukken, dienen zich in het centrum van Boekel schier onoplosbare verkeersproblemen aan. De dagbladen spreken van duivelse dilemma’s, waarvoor het gemeentebestuur zich geplaatst ziet. Het Oost-West verkeer soepel laten doorstromen en ook een mooi plein omzoomd met voldoende parkeerplaatsen willen, zijn wensen die met elkaar botsen. Om de gedachten te bepalen verlossen we ons eerst van die helse haakse bochten aan het plein en denken dan verder. De pleinplannen die er nu liggen worden namelijk door bijna niemand toegejuicht. Boekel had naar Veghel kunnen kijken en zien wat er gebeurt als je aan een rondweg begint en deze niet afmaakt. Daar scheert de A50 rakelings langs het dorp en houdt alleen het Noord-Zuid verkeer buiten de gemeentegrenzen. Dat is

goed. Veghel was heel trots toen het aan de snelweg kwam te liggen. Nu kwam Veghel dagelijks op de radio bij de filemeldingen. Echter, toen men aan de rondweg wilde beginnen kreeg men pas in de gaten hoe middeleeuws hun wegennet nog was. Alleen door hele dure projecten kon er misschien iets van gemaakt worden. Maar zie, Veghel is tot op de dag van vandaag een wegendoolhof waar je je telkens maar weer doorheen moet zien te wurmen. In het algemeen en dus ook voor Boekel geldt dat er twee soorten verkeer zijn. Enerzijds het interne verkeer en het inkomende en uitgaande verkeer van de bewoners. Anderzijds is er verkeer dat God weet waar vandaan komt en door Boekel heen wil. De rondweg vormt alleen een oplossing voor het verkeer van Gemert naar Uden en vice versa. Maar het verkeer uit Venhorst en Handel dat naar Veghel moet is een probleem want dat wil over het plein. Hoe lossen we dat op? De enige mogelijkheid is dat verkeer via de

Burgemeester Bos trapt hondenpoepcampagne af Afgelopen week is burgemeester Bos met de boa op pad geweest om hondenbezitters aan te spreken op de opruimplicht. Hondenpoep staat namelijk met stip op de eerste plaats als het gaat om kleine ergernissen. Alle hondenbaasjes die een poepzakje bij zich hadden ontvingen wat lekkers voor de hond. Elk kakje dus in een zakje! Zo houden we samen de gemeente schoon!

Kerkstraat en de Wilhelminastraat richting Erp te leiden. Het verkeer afkomstig van de Middenpeelweg/Venhorst moet langs de Vliegbasis en Odiliapeel zijn weg zoeken naar Uden en Veghel. Verkeer van Venhorst/Middenpeelweg naar Gemert kan het beste via de rotonde in Elsendorp en de Elsendorpseweg rijden. Als weggebruikers niet bereid zijn deze aangewezen routes te volgen dan moeten er misschien maar middeleeuwse methoden worden toegepast zoals slagbomen en tol. Maar er is nog een probleem. Boekel zit met het plein an sich in zijn maag. Het plein zou het kloppend hart van de gemeente moeten zijn, maar is nu een versteend plein. Het plan om het verkeer uit Veghel bij Nia Domo rechtdoor langs de appartementen te laten denderen zal door de bewoners van die appartementen niet op prijs gesteld worden. Het verkeer uit Venhorst en Handel over de rotonde en vervolgens via een stukje Kerkstraat naar Veghel leiden langs het oude gemeentehuis en de appartementen is geen goed idee. Ik heb helaas niet een totaal-oplossing, anders zou ik die graag geven. Het pleinprobleem is te vergelijken met het oude probleem van de 2 eilandjes in een rivier in Koningsbergen (het huidige Kaliningrad) die door 7 bruggen met de oevers en met elkaar verbonden waren. De vraag was of je zo kon lopen dat je alle 7 bruggen precies 1x passeert. Er is bewezen dat het niet kan. Dat is misschien ook de conclusie voor het plein in Boekel. Wel heb ik een paar suggesties: • Blijf van de rotonde af. • Herstel de Wilhelminastraat in haar volle glorie als de weg van en naar Veghel. • Maak op het plein een grote Ovatonde (ovale rotonde) waarbinnen en -buiten geparkeerd kan worden. • Leg alles zo aan dat met niet al te grote inspanningen de kermis, Boecult en ook andere festiviteiten op het plein kunnen plaatsvinden. Om het Zuidwand project te laten slagen moet het plein levendiger worden en beter toegankelijk. Daarbij is het helaas nodig dat er meer auto’s geparkeerd kunnen worden anders blijft Boekel op slot zitten en kunnen we niet anders dan blijven verzuchten: rondweg jammer dat we geen oplossing wisten. Wim Althuizen


Algemeen

“Wat lees ik NU over nieuwbouwplan Voskuilen!!!” Dat is de eerste verbolgen reactie van de vele belangstellenden over het nieuwbouwplan Voskuilen in Venhorst. Wat ging hieraan vooraf In november 2018 werd op initiatief van Gemeenschapsbelang en Leefbaar Venhorst een informatieavond georganiseerd over een mogelijk nieuwbouwplan in Ven-horst aan de Voskuilenweg. Deze avond werd druk bezocht door ca. 70 geïnteresseerden en onder verantwoordelijkheid van wethouder Tielemans gepresenteerd. Zeer ongebruikelijk en in onze ogen zeer ongepast, wordt aan aanwezigen gevraagd hun hand op te steken om aan te geven of ze interesse hadden in een bouwkavel. Hierop hebben we destijds de nodige kritiek gegeven. Op die avond wordt door deze wethouder gezegd dat het nieuwbouwplan Voskuilen pas ontwikkeld gaat worden als er minstens 8 belangstellenden zijn die een bouwkavel willen. Ook op het stellen van deze voorwaarde, door de wethouder, hebben we destijds kritisch gereageerd. Immers: op geen enkel nieuwbouwplan in Boekel wordt vooraf gevraagd wie belangstelling heeft, waarom nu wel op dit nieuwbouwplan? Argument van de wethouder; we willen de burgers betrekken en op basis van behoeften het bouwplan uitwerken. “We gaan het anders doen dan wat we gewend zijn”. Op zichzelf een prima intentie maar wij hebben als Gemeenschapsbelang ons toen al afgevraagd of deze aanpak wel verstandig is. Immers: je maakt als gemeente een bouwplan niet alleen voor de mensen die zich nu hebben aangemeld maar ook voor mensen die in de toekomst, wanneer het plan daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, belangstelling hebben. Aan het einde van de avond werd de aanwezigen gevraagd hun interesse op een formulier kenbaar te maken en met hen zou, zo werd die avond toegezegd, samen het bouwplan op basis van behoefte worden ingevuld. Zo geschiedde dat na enige maanden een vervolgbijeenkomst werd gepland waarin samen met belanghebbenden een schets is gemaakt over hoe het nieuwbouwplan zou kunnen worden ingevuld. In april 2019 kregen wij het signaal dat het bouwplan mogelijk niet doorgaat i.v.m. te weinig belangstelling. Gemeenschapsbelang heeft daar-

na direct bij de burgemeester aan de bel getrokken. Wij hebben benadrukt dat het vreemd is dat op basis van een behoeftepeiling, onder enkel de aanwezigen van de bijeenkomst in 2018, bepaald wordt of een plan wel of niet doorgaat. Om in de toekomstige woonbehoefte te voorzien heeft de gemeente nog een grote uitdaging voor zich. Wat ons betreft kan een groot deel hiervan in Venhorst worden gerealiseerd. Dit kan ook voortvarend worden opgepakt omdat de gemeente de benodigde grond in Venhorst al in eigendom heeft. Gemeenschapsbelang wordt in die periode ook benaderd door mensen buiten Venhorst die geïnteresseerd zijn en dus niet op het “lijstje” van de wethouder staan. Ook dit signaal hebben wij bij deze wethouder onder de aandacht gebracht. Daarbij hebben wij aangegeven dat er in Venhorst ook behoefte is aan sociale huurwoningen en starterswoningen. Als we de jeugd in Venhorst willen houden moeten we hen voldoende kunnen bieden. En dat geldt ook voor mensen die willen doorstromen en de wens hebben om in Venhorst te blijven wonen. Gemeenschapsbelang heeft de wethouder er voortdurend op gewezen dat naast de groei van inwoneraantal ook een mix van alle leeftijden van belang is voor het in stand houden van de voorzieningen en het verenigingsleven. Na lang duwen en trekken wordt de bestemmingplanprocedure dan eindelijk opgestart. Begin 2020 wordt door de gemeente een goedbezochte avond georganiseerd waarbij het voorontwerp bestemmingsplan wordt gepresenteerd. Tijdens deze avond worden er wederom door de gemeente namen van belangstellenden genoteerd voor een vrijstaande kavel. Gemeenschapsbelang constateert dat in het bestemmingsplan verschillende typen woningen zijn voorzien; sociale huur, starterswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Wij vinden dat er een mooi nieuwbouwplan ligt waarmee aan

diverse woonwensen kan worden voldaan. En dan, op 23 maart jl., krijgen geïnteresseerden van het bekende lijstje het bericht dat er maar 5 bouwkavels door de gemeente zelf worden uitgegeven en dat bij overvraging geloot wordt. Dit leidt tot zeer grote teleurstelling bij deze zelfbouwers. Verwachtingen geschept? Normaal gesproken wordt door de gemeente op basis van de woonvisie met daarin de toekomstige woonbehoeften, een bestemmingsplan getekend. Nadat burgers hun zienswijzen hebben kunnen geven en na vaststelling door de gemeenteraad gaat het College over tot de uitvoering en maakt de afweging hoeveel kavels de gemeente zelf wil uitgeven en hoeveel eventueel een projectontwikkelaar gaat invullen. Een vertegenwoordiging van onze fractie is bij iedere bijeenkomst rondom het bouwplan de Voskuilen aanwezig geweest waardoor wij goed op de hoogte zijn wat er tijdens de bijeenkomsten aan de mensen is verteld. Tijdens de raadsvergadering van 30 maart bestrijdt de burgemeester, na de kritiek van ons fractielid Bart van den Hoogen, dat er verwachtingen naar mensen zijn gewekt. Wij delen deze opvatting niet. Als je mensen zoals bij bouwplan Voskuilen, van begin af aan actief betrekt, meermalen hun namen noteert en ze het gevoel geeft dat ze ‘mede-architect’ zijn van het plan, dan stellen wij u de vraag: “met welke verwachting zou u naar huis gaan?” Gemeenschapsbelang heeft zich voortdurend ingezet en blijft zich inzetten voor de groei en toekomst van Venhorst, Boekel en Huize Padua. Wij hopen dan ook dat bouwplan Voskuilen vlot gevuld is zodat we snel de schouders onder het volgend bouwplan in Venhorst kunnen zetten. Want ook in Venhorst geldt wat ons betreft: Bouwen, Bouwen en nog eens Bouwen. Fractie Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel: Jeanne van Eert, Bart van den Hoogen, Sharon de Bruin en Axel de Wit


Algemeen

Ontwikkelingen in Boekel vragen om verkeersoplossingen Met de opening van de Randweg deze zomer zal het doorgaande verkeer door het centrum van Boekel flink afnemen. Ondertussen zit ook met de bouw van de nieuwe Zuidwand, een nieuwe inrichting van het centrum in de pijplijn. Routes door het centrum worden afgewaardeerd, de verblijfskwaliteit wordt opgewaardeerd. En de forse woningbouwopgave van onze gemeente die haar plek krijgt op plangebied De Burgt, zal gepaard gaan met meer verkeer. Meerdere sloten leiden van oost naar west Deze ontwikkelingen leiden met name op de route Waterval/Zijp/Bovenstehuis/Gewandhuis/Peelsehuis tot meer verkeersdruk. Daarom is een goede afwikkeling van het ‘’oost-west’’-verkeer in Boekel hard nodig. Het CDA ziet het verkeer als water en zoekt de oplossing dan ook in het verdelen over meerdere sloten ipv één kanaal! Het CDA denkt graag in mogelijkheden en kwam

met concrete voorstellen om verdeling over meerdere wegen, mee te nemen in de verdere uitwerking. Koudwatervrees is dure, tijdrovende raadgever De andere politieke partijen (GVB, DOP, VVD) leken echter last te hebben van koudwatervrees. Ze hebben in meerderheid besloten om eerst aanvullende onderzoeken te doen en stapels brede visies op te laten stellen voor een gemeente breed mobiliteitsplan. Onderzoekskosten: €150.000,Vertraging: zeker één jaar. Het CDA vindt dit zeer onverstandig. De dilemma’s die nu

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

op tafel liggen, komen hoe dan ook terug en worden er straks niet minder pijnlijk door. Koudwatervrees lost uitdagingen niet op, maar stelt ze hoogstens uit. Omwonenden blijven langer in onzekerheid. En vertraging van woningbouw op De Burgt is niet uitgesloten.

Boekel-Venhorst RECTIFICATIE Rectificatie met betrekking tot gepubliceerde persbericht “Oost-West ontsluitingsvarianten zijn niet los te zien van de herinrichting van het Sint Agathaplein”. In ons persbericht met voorgaande titel hebben wij melding gemaakt van het gegeven dat de gemeenteraad niet instemt met de aangeboden variantenstudie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 maart jongstleden bleek dat GVB, DOP en de VVD niet hebben ingestemd. VVD fractie Boekel- VenhorstAllerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande TE KOOP GEVRAAGD: Antiek / Barok / Eiken meubelen. Complete inboedels. 0621839778. --------------------------——-----------------------TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21291086 --------------------------——-----------------------TE KOOP GEVRAAGD klushuis / gedateerd huis of bouwgrond. Binnen de bebouwde kom van Boekel. 06-25421469 --------------------------——------------------------

SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. --------------------------——-----------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------------------------------—---------

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

DIERENPENSION

De

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Zijp 13a

PVC materiaal

Buitenhof

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

elektrotechniek Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol • • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.