Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 24 maart 2021 Nummer

Boekel Venhorst 38 Gezondheidscentrum Venhorst geopend! Gezondheidscentrum Venhorst draait inmiddels op volle toeren. Daarmee is de eerste fase van de centrumvisie van vastgoedgroep Arjoto bv. afgerond. Dit geeft een enorme impuls voor de leefbaarheid van het dorp Venhorst. Woongelegenheid, een supermarkt én een compleet zorgaanbod in het hart van het dorp. Alles dichtbij, helder en vertrouwd. De lijntjes tussen de zorgverleners zijn kort, op deze manier kan er snel geschakeld worden tussen verschillende disciplines. Fysiotherapie Boekel, Cesartherapie Venhorst, Podozorg Boekel en Bij Juulke hebben sinds oktober al veel tevreden cliënten mogen ontvangen. Sinds december is ook huisarts J.J. Gondrie met zijn team gestart in Gezondheidscentrum Venhorst. Kort voor de feestdagen is het pand dat ge-

vestigd is aan het St. Josephplein 25 voorzien van bestickering. Er is gekozen voor een honinggraatpatroon op de ramen en borden wat het verbindend karakter symboliseert en waarmee meteen ook de privacy van onze cliënten wordt gewaarborgd. Behandeling in het gezondheidscentrum kan alleen op afspraak, vrije inloop is op dit moment met de coronamaatregelen niet mogelijk. • Bij Fysiotherapie Boekel kunt u terecht op dinsdag, woensdag en vrijdag. o Voor een afspraak bel: 0492-323156 of mail: info@fysioboekel.nl • Bij Cesartherapie Venhorst kunt u terecht op maandag en donderdag. o Voor een afspraak bel: 06-46632100 of mail: info@cesartherapievenhorst.nl • Bij Juulke kunt u terecht op maandag,

dinsdag en zaterdag. o Voor een afspraak bel: 06-81564748 of mail: bij-juulke@hotmail.com • De huisarts is aanwezig op maandag- en donderdagochtend. o Voor een afspraak bel: 0492-352043 • Bij Podozorg Boekel kunt u in de even weken terecht op dinsdag. o Voor een afspraak bel: 06-2768000 of mail: boekel@podozorg.nl We zien u graag in Gezondheidscentrum Venhorst!

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 20 t/m 25 september Dit jaar gaan we er weer voor! We kunnen de goede doelen niet in de steek laten.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst. Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur.

V.l.n.r. Wilco Beekmans Fysiotherapie Boekel, Sam van Lieshout Cesartherapie Venhorst, Juulke Adam Bij Juulke, Joep Gondrie Huisarts, Will van de Akker Podozorg Boekel.

Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@-gemertsnieuwsblad.nl.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 28 maart, Palmzonda: 10.30 u (St. Agathakerk). Misdienaar: senior-acoliet. M.m.v. Sigrid Verbeek. Albert Tielemans; Johan Vesters en Fien Vesters-v.d.Laar (vwg. sterfdag vader); overleden ouders SchepersVerhoeven; Toon van Lankveld (vwg. verjaardag) en overleden familie; Petra Kanters-v.Kerssel. Woensdag 31 maart: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie. Donderdag 1 april, Witte Donderdag: 19.00 u Senior-acoliet. M.m.v. klein mannenkoor Sint Agatha. Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag: 15.00u. Senior-acolieten. M.m.v. klein seniorenkoor. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 28 maart, Palmzondag: 09.00 u Intenties kerkgangers.

OVERLEDEN: Volkel: Wim de Wit Uden: Martina v.d.Weem-Breeuwer Vieringen in Boekel en Venhorst in de Goede Week en Pasen St. Agathakerk: Zondag 28 maart 10.30 uur: Palmzondagviering Woensdag 31 maart 19.00 uur: Reguliere viering Donderdag 1 april 19.00 uur: Witte Donderdagviering Goede Vrijdag: 2 april 15.00 uur: Kruisweg Paaszaterdag 3 april: Géén viering. Paaswakeviering alléén in de St. Petrus Uden 1e Paasdag: 4 april: 10.30 uur viering Hoogfeest van Pasen 2e Paasdag: 5 april: 10.30 uur viering

St. Jozefkerk: Zondag 28 maart 09.00 uur: Palmzondagviering 1e Paasdag 4 april 09.00 uur: viering Hoogfeest van Pasen Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens een opnieuw aangemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 50 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00-16.00ur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst. Vastenactie. Als parochie hebben wij in 2021, binnen de Vastenactie organisatie, weer een eigen doel nl.: “Samen sterk voor afvalverzamelaarsters in Brazilië” daar een dochter van een onzer parochianen al jaren in Brazilië werkt en we haar weer willen steunen. De vastenmaaltijd zal ook dit jaar niet in de vastentijd kunnen doorgaan i.v.m. de coronaperikelen, maar deze actie moet natuurlijk doorgang vinden, daarom kunt u toch geld overmaken, op: Vastenactie, rekening nummer: NL21 INGB 0000005850. Met vermelding van nr. 401615 Parochie Sint Petrus, komt het bij ons actiedoel terecht. Hartelijk bedankt! Vastentijd. Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen. Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan. Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen. Tijd om dichter bij jezelf te komen. Tijd om naar anderen te gaan.

AANBIEDINGEN van donderdag 25 t/m woensdag 31 maart:

KWARK CITROEN VLAAI ADVOKAAT PLAATGEBAK PAASBROOD

10 VOOR

12.50 50 € 1. 00 € 4. 00 € 3.

12.50

€ PER STUK

KLEIN

TARWEBOLLEN DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle steun en medeleven, die wij hebben mogen ontvangen, na het overlijden van mijn lieve man, ons pap, schoonvader, trotse opa en superopa.

Grard School De vele kaarten en mooie lieve woorden hebben ons heel erg goed gedaan. Onze dank gaat ook uit naar Brabantzorg, huisartsenpraktijk Boekel en Diaken van Thiel. Fam. School


Berichten Tijd om God terug op het spoor te komen. Vastentijd. Tijd om los te laten. Tijd om vast te houden. Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft. Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.

Vrijdag 2 april 19:00 uur Zaterdag 3 april 19:00 uur Zondag 4 april 10:00 uur LET OP! Deze diensten zijn alleen online te volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde, tel.nr. 06-53890634 of scriba@pkngemertboekel.nl. U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode

plaren is uitverkocht. We peilen nu de mogelijkheid om een 2e druk uit te kunnen geven. Daarvoor plaatsen we belangstellenden op een lijst. Alleen bij voldoende afname kunnen we een goed betaalbare (€ 30,-) 2e druk laten maken. Hebt u belangstelling, laat het dan weten. Dat kan per mail aan: handelse_courant@hotmail.com (tussen handelse en courant staat een laag streepje!!) Maar het kan ook per briefje of telefoontje aan: Piet Hubers, Landmeerseweg 29, Tel 326015 Als we voldoende deelname hebben, zullen we aangeven hoe de definitieve bestelling gedaan kan worden. Momenteel hebben we nog rond de 100 belangstellenden nodig.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scribaat, e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 28 maart: 10.00 u Voorganger: Ds. M. Dijkstra, Hassum Tijdens de Goede week zullen de onderstaande (online) diensten plaatsvinden: Voorganger Ds. W. Hordijk uit Helmond Donderdag 1 april 19:00 uur

'Van Haenle tot Handel' Komt er een tweede druk 'Van Haenle tot Handel'? De eerste reeks van het Handelse jubileumboek met een oplage van 800 exem-

Di mènneku sti tigguworrig meer achter de bar, dan ervùr

Arno 60 jaar

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 20 december 2021

Proficiat!

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532

JULIA Dochter van Jeroen Franssen en Milou Rathmann Zusje van Thomas Boterweg 73, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 017-03-2021 Verloren: - hoorapparaat, merk: Opticon kleur: grijs, AHO - 1 hoorapparaat Gevonden: - bruine zonnebril, merk: Timberland, met bijpassend hoesje Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren,

dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

AGENDA RAADSVERGADERING d.d. 30 maart om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst. 1. Opening 2. Vragenhalfuur 3. Vaststellen van de agenda (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 4. Spreekrecht voor burgers 5. Trekking van het stemnummer 6. Raadsvoorstel inzake variantenstudie naar eventuele alternatieven voor het verkeer op de oost-west route 7. Raadsvoorstel inzake aanpassing kluisstraat t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid 8. Raadsvoorstel inzake aanpak herinrichting Sint Agathaplein 9. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfsrapportage 2021 10. Raadsvoorstel inzake het controle- & rapportageprotocol accountantscontrole 2020* 11. Raadsvoorstel inzake partnerschap gemeente - IBN* 12. Raadsvoorstel inzake het realiseren van een mobiliteitscentrum 13. Vaststelling notulen raadsvergadering van 25 februari 2021 14. Mededelingen en ingekomen stukken 15. Sluiting Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding Om de 1,5 meter afstand tussen bezoe-

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel kers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0652396877. Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0652396877. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren. Wilt u stukken inzien? U kunt op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > vergaderingen ˃ geplande vergaderingen

BEKENDMAKING BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gelet op artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit, een besluit hebben genomen om maatwerkvoorschriften op te stellen voor het aspect bodem voor de inrichting aan Voskuilenweg 19 en 19A in Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer(s) 3221 en 3222. Inzage Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 24 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de

centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum 23 maart 2021 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de Rechtbank te ’sHertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeente Boekel – MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER – Berkhoek 15, Boekel Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij

Op woensdag 31 maart 2021 nemen wij afscheid van Margie Philipse i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Raadsgriffier Margie Philipse is 18 jaar werkzaam bij de Gemeente Boekel. De huidige coronamaatregelen maken het niet mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen. Mocht u haar een kaart willen sturen, dan kunt u deze sturen naar de Gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel, t.a.v. Margie Philipse. Het gemeentebestuur van Boekel dankt haar voor haar jarenlange inzet. Wij wensen Margie alle goeds toe voor de toekomst. De burgemeester, P.M.J.H. Bos

een melding hebben ontvangen voor: Voor: het starten van een productiebedrijf Locatie: Berkhoek 15, 5427 ES te Boekel Datum ontvangen: 18 februari 2021 Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van 8 woningen Locatie: Julianastraat 6 en 8 en Boterweg 55 t/m 65 (oneven), Boekel Verzenddatum: 15 maart 2021 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een gezamenlijke oppervlakte >100 m2 Locatie: Julianastraat 6 en 8 en Boterweg 55 t/m 65 (oneven), Boekel Verzenddatum: 15 maart 2021 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 24 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.


Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: huisvesting werknemers KMB Flowers Locatie: Noordstraat 11, Venhorst Datum ontvangst: 15 maart 2021 Activiteit: bouwwerk brandveilig gebruiken Onderwerp: huisvesting werknemers KMB Flowers Locatie: Noordstraat 11, Venhorst Datum ontvangst: 15 maart 2021 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning Locatie: Heesterbosch ong., Boekel Datum ontvangst: 18 maart 2021 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk

Onderwerp: bouwen nieuwe (bestaande stal wordt vervangen) Locatie: Waterdelweg 2a, Boekel Type: integraal

stal

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: bouwen nieuwe stal (toename oppervlakte dierenverblijven en geuremissie) Locatie: Waterdelweg 2a, Boekel Type: integraal Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 24 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 10 maart 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit

BEKENDMAKING Vertrokken naar onbekende bestemming De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven. Naam, geboortedatum A.A. Neves Pastor De Oliveira, 08-04-1973 D. Dias Prazeres, 12-10-1991 D.F. Neves Dias De Oliveira,19-06-2017 F.D. Neves Dias De Oliveira, 28-11-2019

Uitschrijving per datum 10-02-2021 10-02-2021 10-02-2021 10-02-2021

Datum besluit 11-03-2021 11-03-2021 11-03-2021 11-03-2021

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Gemeente Boekel Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 9 maart jl. is o.a. aan de orde geweest: VASTSTELLEN SPELREGELS ZORGVULDIGE DIALOOG (HERZIEN 2021) De gemeente Boekel heeft besloten om nadere spelregels voor het voeren van een zorgvuldige dialoog vast te stellen. Met deze spelregels wil de gemeente Boekel meer structuur aanbrengen in de omgevingsdialoog. Daarnaast wordt in deze spelregels aangegeven waar de gemeente Boekel de gevoerde dialogen op zal beoordelen. TIJDELIJKE BELEIDSREGELS TONK 202 TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN Het college heeft de Tijdelijke beleidsregels TONK 2021 vastgesteld. De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een tegemoetkoming in de woonkosten voor inwoners die te maken hebben met een grote terugval in hun inkomen door Corona. UITROL LAADINFRASTRUCTUUR GEMEENTE BOEKEL De gemeente Boekel gaat over tot het uitrollen van laadinfrastructuur. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het gemeentelijk duurzaamheidsplan en het landelijke klimaatakkoord. Het visiedocument geeft kaders mee waarop de uitrol kan worden getoetst.

Berichten

Verduurzaming jaren 70 Woningen De gemeente Boekel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze bewoners, onze kinderen en ook heel belangrijk voor de vele generaties daarna. In de jaren 70 van de vorige eeuw zijn er veel dezelfde woningen gebouwd in diverse wijken in Boekel en Venhorst. Boekel Energie gaat samen met de gemeente Boekel een project opzetten om eenvoudig de bewoners van die typen woningen de mogelijkheid te bieden om deze woningen te verduurzamen.

Per woningtype wordt één maatwerk energiescan opgemaakt, waarin ook de kosten voor de diverse werkzaamheden worden opgevraagd. Op deze manier worden niet alleen de maatregelen maar ook de financiële kosten helder in beeld gebracht. Alle bewoners van dezelfde seriewoning krijgen het rapport met de maatregelen inclusief financiële consequenties. Daarna kunnen de bewoners zelf bepalen welke maatregelen voor hun woningen gewenst zijn en door wie ze dat willen laten uitvoeren. Zo wordt het voor de bewoners dus heel makkelijk gemaakt om te investeren voor een of meerdere van deze verduurzamingsmaatregelen. In totaal gaat Boekel Energie op deze manier zo’n 13 woontypes met in totaal ruim 250 woningen in Boekel en Venhorst bekij-

ken. De betreffende bewoners krijgen in de laatste week van maart een toelichtende brief met een vragenlijst toegestuurd. We vragen ze welke maatregelen ze al hebben genomen en of ze hun woning beschikbaar willen stellen voor deze gratis energiescan. De woning waar de minste maatregelen zijn genomen, zal geselecteerd worden voor een zo breed mogelijke energiescan. Boekel Energie hoopt voor het eind van dit jaar het project afgerond te hebben en zo samen met de gemeente Boekel een eerste project van het nieuwe duurzaamheidsplan te hebben gerealiseerd.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 30 maart wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


NIEUW IN BOEKEL:

Ontbijtservice met Pasen! Laat u verwennen en begin het Paasweekend met een HEERLIJK LUXE ONTBIJT: diverse broodjes, paasbrood, verse jus d’orange, fruitsalade, eiersalade en nog veel meer. 1 persoon € 16,50 (2 personen € 30,00) Incl. bezorging in Boekel en directe omgeving. Bestellen is mogelijk tot 1 april. Meer informatie en bestellen: tel. 06-12269380

NIEUWE VOORRAAD MACHINES AANWEZIG! Keuze uit wel 35 verschillende modellen Ariëns, GTM, Husqvarna en Masport Even met genot het gras lekker snel maaien!! Dat kan met een ZERO-TURN MAAIER van Ariens.

Masport KOOIMAAIER voor een gazon als een biljartlaken.

De Husqvarna AUTOMOWER

Nr. 1 als beste getest in Europa. En de dealer zo vlak bij!! Voor 100 meter, maar ook voor 5000 meter.

Kijk en vergelijk bij:

Jos Somers Tuinmachines ZANDHOEK 2D BOEKEL, tel. 0492-322300, jossomerstuinmachines.nl ALLEEN WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN


Algemeen NIEUW! Bootcamp in Boekel én in Venhorst.

Ga jij de uitdaging aan? Fysiotherapie Boekel start nu met Joost Hendriks met bootcamp training om de gezondheid van de inwoners van Boekel en Venhorst te bevorderen. Komende maand kun je een gratis proefles volgen! Wie geeft de bootcamp training? Hallo, ik ben Joost Hendriks. Op mijn 14e heb ik met mijn eerst verdiende geld wat ik verdiende met auto's tanken en auto's poetsen een mountainbike gekocht, dat is denk ik het begin geweest voor mijn passie voor bewegen. Ik was nogal fanatiek. Ik heb een brede basis in verschillende

sporten. Fitness, jiu jitsu, crossfit, wielrennen, mountainbiken, obstacle runs, hardlopen en natuurlijk bootcamp. Het mooie van bootcamp is dat je helemaal opgaat in je sport zonder te hoeven denken aan allerlei andere dingen. Volledige focus en "aan staan" maar wel altijd met humor en gezelligheid op de eerste plaats! Dat in combinatie met de natuur en de elementen maakt het voor mij DE sport. Deze sport kun je ook makkelijk op je eigen niveau doen en is zo voor iedereen toegankelijk. Nu is het tijd om mijn passie voor buiten sporten over te brengen en te delen met jou! Omdat professioneel en verantwoord te doen heb ik een bootcamp pro opleiding gevolgd. Wat kun jij verwachten tijdens een bootcamp training? Door een gevarieerde training ga je groeien in kracht en uithoudingsvermogen, voel je je lichaam veranderen en ga je je ook mentaal sterker voelen. Het doel is dat je weer gaat stralen en elke keer met plezier blijft komen (Ook op de dagen dat het fris is of het wat regent). Tijdens de bootcamp lessen zullen we naast het eigen lichaam, verschillende elastische banden en gewichten ook gebruik maken met wat de omgeving ons biedt. Denk aan een boomstam, een heuvel, een hek of een bankje. Door te trainen in kleine groe-

pen krijgt iedereen persoonlijke aandacht. Waar en wanneer vinden de trainingen plaats? In Boekel trainen we in de bossen van de Boschberg. We verzamelen bij de ingang van de bossen aan de straat de Bosberg. We trainen hier op de volgende tijden: Dagen sessie 1 sessie 2 Donderdag 18:45-19:45u 19:45-20:45u Zondag 10:00-11:00u 11:00-12:00u In Venhorst trainen we op de het evenemententerrein aan de voskuilenweg. We verzamelen op het evenemententerrein. We trainen hier op de volgende tijden: Dagen Sessie 1 Sessie 2 Maandag 18:45-19:45u 19:45-20:45u Wil je jezelf ook weer fit voelen, energie hebben en het ook uitstralen? Dan zie ik je graag. Samen gaan we er voor! Meld je nu aan op https://fysioboekel.nl/online-outdoor/ of stuur een whatsapp bericht naar 0492323156


Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 maart: 500 gram KIPFILETBLOKJES + 4 HAMBURGERS

Welk gerecht zet jij met Pasen op tafel?

95

8.50 500 gram 4. 75 100 gram 2.

samen voor

GEHAKTBROOD (diverse soorten) MUIDERSLOTJE

(biefstukje gevuld met romige kruidencrème)

PAASHAASJES (varkens) PAASFILETROLLADE RUNDVLEES uit eigen wei LAMSVLEES KALFSVLEES ruim assortiment CULINAIRE SPECIALITEITEN

VLEESWARENTRIO 100 gram ONTBIJTCERVELAAT, 100 gram PALINGWORST + 100 gram BOTERHAMWORST

samen voor

5.

95

Alles voor een verrassend PAASONTBIJT of BRUNCH KIPPENRAGOUT 500 gram met 4 pasteibakjes

6.95

Lekker en gezellig tafelen met de Pasen Ruim assortiment GOURMETVLEES EXTRA PAASACTIE

compleet te maken met rauwkosten,

donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 april

sausjes, stokbrood, kruidenboter etc.

Bij aankoop van € 15,00 of meer aan VLEES en/of VLEESWAREN krijgt u

Bij mooi weer met Pasen ruim assortiment

een BAKJE EIERSALADE GRATIS

BARBECUEVLEES in de winkel

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56
Algemeen SCOUTING BOEKEL Scout van de Maand Ook deze keer geen scout van de maand, maar weer een activiteit van de maand! Sinds een aantal weken draait Scouting Boekel weer club in onze blokhut. De welpen hebben deze maand primitief appelmoes boven het kampvuur gemaakt! Dit ging de welpen heel goed af. Eerst de appels schillen en in kleine stukjes snijden en daarna houtsprokkelen voor het vuur. De appels met wat suiker en kaneel in de pan doen en smullen maar! Lijkt scouting ook iets voor jou? De welpen zijn jongens en meiden van 7 t/m 10 jaar en hebben iedere zaterdag van 9.00 tot

11.00 uur of zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur een bijeenkomst. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de welpenleiding: welpenboekel@gmail.com.

Betrokkenheidsaudit op onze school. Elke week knutselen wij ons weekprogramma in elkaar. Wat we aanbieden staat in de kerndoelen voor het basisonderwijs. We proberen als school het verschil te maken door zoveel mogelijk activiteiten aan te bieden waarbij kinderen een hoge betrokkenheid laten zien.

GA JIJ DE UITDAGING AAN? NIEUW! Bootcamp in Boekel én in Venhorst door Fysiotherapie Boekel i.s.m. Joost Hendriks Maak in april kennis en volg een GRATIS PROEFLES! Waar en wanneer vinden de trainingen plaats? In BOEKEL trainen we in de BOSSEN in de BOSCHBERG (verzamelen bij de ingang van de bossen aan de straat de Bosberg). Dagen Sessie 1 Sessie 2 Donderdag 18:45u - 19:45u 19:45u - 20:45u Zondag 10:00u - 11:00u 11:00u - 12:00u In VENHORST trainen we op de het EVENEMENTENTERREIN aan de VOSKUILENWEG (verzamelen op het evenemententerrein.) Dagen Sessie 1 Sessie 2 Maandag 18:45u - 19:45u 19:45u - 20:45u Wil je jezelf ook weer fit voelen, energie hebben en het ook uitstralen? Dan zie ik je graag. Samen gaan we er voor! Meld je nu aan op https://fysioboekel.nl/online-outdoor/ of stuur een whatsapp bericht naar 0492-323156. Meer informatie: zie artikel elders in dit blad.

Want: Er is sprake van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen zich welbevinden en ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn. De betrokkenheid van kinderen is mede daarom een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Maar scoren wij de betrokkenheid wel goed? Meten wij de betrokkenheid wel goed? Kijken we wel goed naar de betrokkenheid van onze kinderen? Regelmatig filmen we kinderen op onze school en kijken met het team hoe kinderen werken. Hoe is hun betrokkenheid. Uit de discussie die we dan hebben blijkt dat we soms bij eenzelfde activiteit van een kind een verschillende betrokkenheid zien. Hierin kunnen wij dus nog groeien. Ivan van Gucht, werkzaam bij CEGO, (Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs) is expert in het meten van betrokkenheid. Hem hebben we op onze school uitgenodigd om een audit uit te voeren in alle klassen. Ivan komt in alle klassen een half uur en scoort bij tien kinderen de betrokkenheid. Daarna vindt terugkoppeling plaats met de betreffende leerkracht. In verband met corona hebben we de volgende ochtend via Teams een gezamenlijke terugkoppeling. Ivan ziet ons als een warme school, fijne leerkrachten en een fijn team. ‘Ik stel me weleens de subjectieve vraag of ik op deze school zou willen zitten’, zegt Ivan. ‘Mijn antwoord daarop is een volmondig ja. Ik zie kinderen stralen. Een vorm van gelukkig zijn uitstralen. Het is genieten. Fijn op jullie school.’ Ook zijn er tips waar Ivan mee komt. De allerbelangrijkste tip is observeren. ‘Leerkrachten moeten drie dingen doen. Observeren, observeren en observeren.’ Ivan geeft ons opnieuw inzichten in hoe we de betrokkenheid van kinderen nog verder kunnen optimaliseren. De 'tops' laten we tot ons komen. Met de 'tips' gaan we aan de slag. Met veel enthousiasme. Wat is het prettig om als school open te staan voor een audit. Omdat een audit je sterker kan maken. Dus ik kan het iedere school aanraden; een audit. En vooral een betrokkenheidsaudit. Doen. Je wordt er als school sterker en wijzer van. Het onderwijs voor je kinderen wordt mooier. En je baan als leerkracht ook. Hoor meer over onze visie op betrokkenheid, tijdens de online informatieavond op 24 maart! Meer informatie staat op onze Facebookpagina. Sjaak van Moorsel, Team Uilenspiegel


Wij zijn een modern bedrijf, dat zich volledig heeft gespecialiseerd in de teelt, verwerking en het verpakken van prei. Voor ons bedrijf in Uden zijn wij per direct op zoek naar een:

Ervaren tractorchauffeur Functieomschrijving Jouw functie bestaat voornamelijk uit alle voorkomende werkzaamheden met een tractor die betrekking hebben op de teelt van prei. Functie-eisen • Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en werkt gestructureerd • Je kunt goed zelfstandig werken en bent flexibel • Je bent een kartrekker en kunt personeel ook aansturen • Ervaring als tractorchauffeur is een must • Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij bieden • Marktconform salaris • Uitzicht op een vaste baan • Aanvang per direct Sollicitaties binnen 2 weken met CV naar: Van den Elzen Groentenverwerking BV t.a.v. Debbie Vos Duifhuizerweg 21, 5406 TB Uden Of naar: vacature@elzengroentenverwerking.nl

Meer informatie: 0413-782999 of www.prei.nl


WIJ VERHUREN • Professionele vertikuteermachine • Spitfrees • Schoffelfrees • Motorzeis • Heggenschaar electrisch • Heggenschaar benzine • Zware houtklover • Palenboor benzine, ook geschikt voor het maken van plantgaten • Accu rugspuit • Stokzaag, 4 meter Bel voor afspraak en huurprijzen, 06-2344 6218

www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN

H.O. Willy van de Valk

Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

Bergstraat 62 unit 2, Boekel

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

aties epar r w al u voor van k & o O ken n a m ike sch ectri nde rollu l e t a he esta ring. uw b n zonwe eAllerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. --------------------------——-----------------------TE KOOP GEVRAAGD BOUWKAVEL. Tel. 06-46477062.

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. --------------------------——-----------------------TE KOOP GEVRAAGD: Antiek / Barok / Eiken meubelen. Complete inboedels. 0621839778. --------------------------——-----------------------TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21291086 --------------------------——------------------------

Een BRUISEND CENTRUM dat past bij de maat van de GEMEENTE BOEKEL.

WWW.DOPBOEKEL.NL

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50

Crazy Hairsalon Alleen op afspraak: 06‐45493591 Zolang de corona voorzorgs‐ maatregelen gelden, is er GEEN vrije inloopmiddag op woensdag.

Knippen € 11.=

Crazy hairsalon ‐ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06‐45493591 Sjanneke.w@hotmail.com

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

DIERENPENSION

De

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Zijp 13a

PVC materiaal

Buitenhof

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

elektrotechniek Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol • • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop. En andere diverse gebruikte artikelen uit onze toonzaal. www.rendersdecoratie.nl of bel voor een afspraak 0492352192

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880.

TE HUUR Winkel-/kantoorruimte nabij het centrum van Boekel, 165 m2 met keukenblok en buitenruimte. Burg. Schafratstraat 6a. Bij interesse, bel 06-535 377 35.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.