Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 27 januari 2021

Nummer

Boekel Venhorst 30 CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Carnaval 2021 gaat door! Ja, we gaan carnaval vieren! Maar wel conform alle richtlijnen en maatregelen die er zijn. Wat hebben we dan in gedachten? We gaan dit jaar digitaal, zitten lekker thuis en kunnen toch kijken naar onze eigen Boekelse Carnavals Optocht.

Optocht: Ben jij ook zo’n fan van dat kleine Deense speelgoedblokje en kun jij goed bouwen? Ben jij creatief, kleurrijk en denk jij iets moois te kunnen bouwen, dan dagen wij jou uit om mee te doen aan onze eigen Boekelse Brickmaster Carnavals Optocht. Maak je eigen mooie, gekke spectaculaire carnavalswagen of loopgroep voor in de Boekelse Optocht 2021! Maak een foto of filmpje van maximaal 5 seconden en stuur deze uiterlijk woensdag 10 februari onder vermelding van je naam, leeftijd en adres naar info@deknollekes.nl. Wij maken er een gave optocht van en zorgen dat deze op zondag 14 februari “online” van start gaat. Carnavalszondag: Kruipend naar huis, was nog nooit zo gemakkelijk!! Neem plaats op je comfortabele bank, koop wat lekkere versnaperingen en nodig een beperkt aantal carnavalsfreaks (uiteraard conform RIVM-richtlijnen) uit en gaan met die banaan! In samenwerking met Uitjesbazen wordt De Grote Carnavalsshow georganiseerd. Heel Brabant kan hier aan mee doen, maar wij hebben een speciaal Boekels Uurke! Deze Grote Carnavalsshow start om 11.11 uur en duurt tot 18.11. Dit wordt een aantal uur genieten van grote

carnavalsoptredens, tonpraters en leuke muzikale intermezzo’s en carnavalsopdrachten. Hou de social media kanalen hiervoor in de gaten. Kortom, met heel Boekel en Brabant van Links naar Rechts voor de buis! Maandagavond: Er komt een superdepuper-geweldige-carnavaleske “Thuis voor de Buis” spelshow aan. Maar hoe dan…? Digitaal, thuis voor de buis! Het wordt een geweldige show

onder de bezielende leiding van Pimmetje Darkness, bekend van de Biercantus 2020! In de trant van de grote spelshows die vroeger miljoenen mensen aan de buis gekluisterd hielden, alleen nu interactief voor de buis op je eigen lekkere relaxte bank! Er is lokale interactie, er zijn grootse prijzen te verdienen, een live-verbinding met Boekel en iedereen kan vanuit thuis meedoen. Dus blok alvast wat tijd af in jouw agenda. Maandag 15 februari van 20:00 uur tot ± 22:30 uur. Aanmelden zal via de website van de Knollekes gaan. Hierover berichten we snel meer! Kijk dus op www.knollekes.nl of www.thuisvoordebuis.nl Op deze manier hopen we toch iedereen een mooie, leuke en corona-proof-versie van de carnaval 2021 te bieden. Ziekenbezoek tijdens carnaval 2021 op zaterdag 13 februari Het wordt een hele sobere carnaval 2021 dit jaar. Toch willen we, met name dit jaar, ook stilstaan bij onze zieke medemens. Maar wel op de gepaste anderhalve meter. Een simpele vraag stellen als “hoe is het ermee” of gewoon laten weten dat we ook aan deze mensen denken tijdens de carnaval.

Ken je iemand die door een ongeval, of door soms langdurig ziek zijn, voor langere tijd uit de roulatie is, laat het ons dan weten. Op zaterdag 13 februari willen we de zieken, die thuis verpleegd worden, verrassen met bezoek en een presentje. Onze dorpsgenoten die in ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen verblijven, willen wij zeker niet vergeten. In ziekenhuizen of verpleeghuizen komen we uiteraard vanwege de Covidrichtlijnen, dus voor deze mensen willen we het carnavalspresentje graag bezorgen bij familie, vrienden of kennissen. Via deze weg hopen wij onze zieke dorpsgenoten toch met ons carnavalspresentie te kunnen bereiken en een hart onder de riem te steken. Als u iemand weet die ziek is en prijs stelt op een afvaardiging van de C.S. “De Knöllekes”, verzoeken wij u dit door te geven aan de onderstaande personen: Henri v.d.Boogaard, Bovenstehuis 36, Boogaard.boekel@gmail.com, tel: 0492324610; Harriette Rovers, Laagveld 56, pietrovers4@gmail.com, tel: 06-10123908; Hannie Hurkmans, De Gemeint 10, Hanniehurkmans@gmail.com, tel: 06-30067813.

Info Weekblad Weekblad Boekel Boekel Venhorst Venhorst is is een een uitgave uitgave van van Boekeldruk Boekeldruk BV BV De De Vlonder Vlonder 10, 10, Boekel, Boekel, T. T. 0492 0492 322140, 322140, E. E. info@boekel-venhorst.nl info@boekel-venhorst.nl I.I. www.boekeldruk.nl www.boekeldruk.nl Oplage: Oplage: 4500 4500 exemplaren exemplaren in in Boekel, Boekel, Venhorst Venhorst en en Huize Huize Padua Padua 6650 6650 exemplaren exemplaren in in Boekel, Boekel, Venhorst, Venhorst, Huize Huize Padua, Padua, Odiliapeel, Odiliapeel, Handel, Handel, Landhorst Landhorst en en Elsendorp Elsendorp (laatste (laatste woensdag woensdag van van de de maand) maand) Inleveren Inleveren copy copy en en advertenties: advertenties: -- copy tot zaterdag copy tot zaterdag 12.00 12.00 uur uur -- advertenties advertenties tot tot maandag maandag 10.00 10.00 uur. uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; mw.v.d. Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 31 januari, 4e Zondag door het jaar: 10.30 u (St. Agathakerk). Misdienaar: Roy, Glenn en Emanuela Bamé. Klein Gemengd Koor Volkel/ Odiliapeel. Han v.Doren en overleden familie Woensdag 3 februari: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering op zondag 21 februari om 09.00 uur.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen. Boekel: Manon v.d.Mosselaar Vieren in de Sint Agathakerk. Voor de viering op zondag in de Sint Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk van Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens opnieuw aan-gemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de Sint Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 50 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering Sint Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aanvang 09.00 uur, zal er in de Sint Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30

personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de Sint Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00 - 16.00 uur). U kunt deze inleveren(brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst. Misintenties: De misintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen worden voor u tegoed gehouden. Als de vieringen weer hervat worden zal de intentie, in overleg met de familie, alsnog afgelezen worden. Wilt u het geld terug ontvangen dan is dat ook geen probleem. U kunt hierover contact opnemen met diaken Henk van Thiel, 0650476049 Kapel Sint Petrus Mgr. Dr. Gerard de Korte, bisschop van ‘sHertogenbosch, heeft per decreet de Sint Petruskapel aan de Burgtstraat 18 te Boekel per 1 januari 2021 aan de Eredienst onttrokken. Daarmee is de kapel per datum onttrekking aan de Eredienst teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scribaat, e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur in de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Zondag 31 januari: 10.00 u Voorganger: Dhr. P.Flach, Nuenen, Carrouseldienst Zondag 7 februari: 10.00 u Voorganger: Dhr. Ds. R. op den Brouw, Venray, Carrouseldienst Zondag 14 februari: 10.00 u Voorganger: Dhr. Ds. M.Dijkstra, Hassum LET OP! Deze diensten zijn alleen online te volgen. Voor de inlogcode per dienst kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde, tel.nr. 06-53890634 scriba@pkn-gemertboekel.nl.

AANBIEDINGEN van donderdag 28 januari t/m woensdag 3 februari:

BOEKELSE APPEL-KANEELVLAAI € ROOM CROISSANTS ZEEBONK

PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

BOEKELSE KOFFIEKOEKEN

PER STUK

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50 50 € 1. 20 € 2. 25 € 1. 12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 2 februari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Klooster-

laan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria.Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten?

Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Berichten Geen Pronkzittingen dit jaar? Bestel de CD van De Hofzangers!!! In 1980 ontstond bij het toenmalige parochieel mannenkoor het idee om een act voor te bereiden voor de Pronkzittingen in 1981. Zo geschiedde! Zonder onderbreking stonden “De Hofzangers” sinds die tijd op de planken in Nia Domo tijdens de pronkzittingsavonden van C.V. De Knöllekes. Dit jaar zou het de 41e keer zijn dat ze zouden aan- en optreden. In de loop der tijd wisselde de samenstelling van de groep maar vanaf het millenniumjaar 2000 staan we steevast met het huidige kwintet op de planken voor u. Dus is 2021 een jubileumjaar voor ons, 22 jaar onafgebroken met dit

stel. Reden genoeg dus om deze jubileumCD “Corona-proof” in de Studio van Hans Leijten te gaan opnemen. Op de CD “Skôn Dörpke” brengen we een selectie van liedjes uit de afgelopen 22 jaar die we met het huidige vijftal ten gehore brachten. O.a. de wereldberoemde Paardekastanje van Dorremie, het tragische ongeluk van de Habo Kampioenskar in 2010, maar ook de bekende (inmiddels overleden) Boekelaar Pietje Geeskes met een hommage aan hem en zijn geliefde bijenclub komt voorbij. Verder vatten we het afgelopen bizarre jaar samen in “De mallemolen

van het leven”, en op de klanken van het alltime favoriete liedje “Nights in white satin” van onze pensionerende burgermeester Pierre Bos brengen we hem een welverdiende ode voor zijn bijdrage aan de Boekelse gemeenschap. Hoe kom je nu in het bezit van deze CD? En als je geen CD-speler hebt wat dan? Heel eenvoudig! Voor €7,50 kun je de CD “Skôn Dörpke” bestellen bij ons via één van onze teamleden Frans, Ad, Hein, John of Peter. Je kunt ook bellen, een sms sturen of appen naar Peter 06-19500579. Voor €5,00 extra, dus €12,50 totaal, kun je er een USB-stick met de opnamen bijbestellen. Geef je adres door dan brengen we de CD binnen Boekel en Venhorst gratis bij je thuis! Betaling kan bij aflevering à contant of met een tikkie. Let op: Geef je bestelling uiterlijk 28 januari a.s. door en we brengen je bestelling tussen 30 januari en 7 februari bij je thuis!

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 20-01-2021 Verloren: - sleutelbos met een Opel autosleutel en een klavertje 4 - fiets, merk: Gazelle Medio, kleur: fix bleu, framehoogte: 49 Gevonden: Er zijn geen gevonden voorwerpen. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en ge-

meld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

VEEL LICHTPUNTJES IN DONKERE TIJDEN Het is u wellicht al opgevallen, de feestverlichting in de bomen rondom het Sint Agathaplein brandt nog steeds. We hebben meerdere verzoeken binnengekregen met de vraag of we in deze lastige lockdown periode met veel donkere dagen de lichtjes rondom het plein langer wilden laten hangen. Dat vonden wij een goed idee. En daarbij, wij vinden het zelf ook mooi. Daarom zal deze feestverlichting tot en met 17 februari (aswoensdag) blijven branden. We hopen daarmee een beetje licht mee te geven in donkere tijden.

WAAR MOETEN NIEUWE LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S KOMEN? JOUW MENING TELT! Gemeente Boekel laat komende jaren circa 70 laadpalen plaatsen in de openbare ruimte. Dat is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie NoordBrabant en de provincie Limburg. Hiermee

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel stimuleert de gemeente de verduurzaming van mobiliteit. Bij iedere laadpaal worden twee parkeerplaatsen bestemd voor elektrische auto’s. Dit komt neer op circa 60 openbare parkeervakken die bedoeld zijn voor elektrisch rijdende inwoners, bezoekers en forenzen. Vattenfall - tot 2030 exploitant van deze laadpalen - zorgt er door middel van plan-kaarten voor dat er een dekkend openbaar laadnetwerk ontstaat. Alle gemeenten die samenwerken met Vattenfall, waaronder de gemeente Boekel, moeten deze plankaarten in januari en februari controleren. Jouw mening telt! Jouw mening en visie nemen we hier graag in mee. Vanaf 25 januari vind je op onze website een enquête waarin je mee kunt denken over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Invullen van de enquête kan tot en met 8 februari. De enquête vind je hier: www.boekel.nl/laadpalen.

NIEUWE CONTAINERS VOOR TEXTIELINZAMELING Tussen 27 en 30 januari ruilen we op alle locaties van onze gemeenten de containers voor de textielinzameling om. Het kan dan voorkomen dat er even tijdelijk geen

container staat om textiel in te doen. In principe duurt dat echter nooit langer dan een dag. Sinds 1 januari 2021 zamelt de firma Spronk textiel in voor onze gemeenten. De oude containers vervangen we tussen 27 en 30 januari door nieuwe exemplaren. In principe ruilen we een container op dezelfde dag om. Het kan wel voorkomen dat er die dag op de gebruikelijke plek even geen container voor textiel staat. Wij vragen u vriendelijk om dan het textiel mee naar huis te nemen en het later op de dag (of in de week) nog een keer te proberen.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verlengen van de loods Locatie: Noordstraat 11, Venhorst

INZAMELING SCHOON SNOEIHOUT 2021 Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van het Land van Cuijk en Boekel bij u schoon snoeihout in. Dit gebeurt tussen 22 februari en 22 maart 2021. U kunt zich hiervoor aanmelden voor 8 februari 2021. Wat moet u doen Lees eerst de voorwaarden voor het aanbieden van snoeihout om te kijken of u in aanmerking komt voor deze inzameling. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet meld u dan voor 8 februari 2021 aan op de site www.afvalaanbieden.nl via het formulier inzameling schoon snoeihout. Hoe werkt het Wanneer uw aanmelding voor 8 februari 2021 bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout tussen 22 februari en 22 maart op. Snoeihout voor 22 februari 2021 klaarleggen Het snoeihout dient voor 22 februari op één hoop klaar te liggen. Dat mag alleen schoon snoeihout zonder blad zijn. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bungalow Locatie: Burgemeester Ottowstraat 1c, Boekel Verzenddatum: 18 januari 2021 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van de machineruimte Locatie: Statenweg 135, Venhorst Verzenddatum: 19 januari 2021 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het uitbreiden van de machineruimte Locatie: Statenweg 135, Venhorst Verzenddatum: 19 januari 2021 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427


ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk, handelingen met gevolg voor beschermde natuurgebieden en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen Onderwerp: het bouwen van een werktuigenloods, het veranderen en het in werking hebben van een inrichting en het plaatsen van vier warmtewisselaars. Locatie: Lage Raam 8 in Boekel Type: integraal Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u

vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Locatie: nabij Volkelseweg 8 en 8a Verzenddatum: 12 januari 2021

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Boekel, 27 januari 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Gedeeltelijk verleende en gedeeltelijk geweigerde omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd hebben: Gedeeltelijke verlening: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 4 lindebomen bij Volkelseweg 8 en 8a en het kappen van 1 schietwilg bij Molenstraat 19a Locatie: nabij Volkelseweg 8 en 8a en Molenstraat 19a Verzenddatum: 12 januari 2021 Gedeeltelijke weigering: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 3 lindebomen

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: Een melding in het kader van een activiteitenbesluit is ingekomen van de heer J. Timmers. Voor veranderen van een paardenhouderij met daarbij groepsaccommodaties op Voskuilenweg 19 te Venhorst. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 27 januari 2021 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeente Boekel Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 12 januari jl. is o.a. aan de orde geweest: BOUWPLAN AAN DE LOOP Het college heeft besloten om akkoord te gaan met het planvoorstel om vier seniorenbungalows te realiseren Aan de Loop. Om dit plan te kunnen realiseren, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING Het college heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en heeft hierover de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein geïnformeerd. KADERNOTA 2022 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BRABANTS HISTORISCH INFORMATIECENTRUM (BHIC) Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2022 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2022 en geen zienswijze in te dienen.

Berichten SCOUTING BOEKEL Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest in januari worden altijd de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar was een feest in de blokhut helaas niet mogelijk, maar tijdens een online editie zijn de jubilarissen uiteraard niet vergeten. Dit jaar vierden Loes Tielemans, Wiard Driessen, Rick Verboven en Thijs Oppers (5 jaar), Frederike v.d.Tillaart, Babet v.Haandel en Benji v.Wijchen (10 jaar), Teun v.d.Hei (15 jaar) en Naud Raijmakers en Cor v.Doren (20 jaar) hun lustrum als vrijwilliger. Gefeliciteerd!

Samenwerking HALLUX VOETEXPERTS & BEAUTYSALON ALL-IN-ONE Wisten jullie dat onze Podotherapeut open mag blijven. Ook Beautysalon All in One mag als (medisch) pedicure open mag blijven als er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg die behoort tot de competenties van de pedicure bij: • een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken. • een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken. • eelt en kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus. • een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. BEAUTYSALON ALL-IN-ONE

Bij voetproblemen kunt u altijd langskomen voor een gratis voet‐ screening bij onze podotherapeut. Zij is een expert op het gebied van voeten en voetklachten. De podotherapeut zal uw klachten onderzoeken en luistert naar uw verhaal. Pas dan wordt gekeken naar een oplossing voor uw voetproblemen of voet gerelateerde aandoeningen. Mogelijke oplossingen na een afspraak bij een podo‐ therapeut kunnen zijn: • podotherapeutische steunzolen • oefeningen of schoenadvies • aanvullende fysiotherapie In de meeste gevallen wordt een afspraak bij een podotherapeut vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

De Vlonder 217 i - 5427 DG Boekel Contact:

Hallux Voetexperts (podotherapeut): 0883456543 Beautysalon All in one (pedicure & medische pedicure): 0611854181Algemeen Nationale Voorleesdagen januari 2021 op Kindcentrum Octopus Van woensdag 20 januari t/m zaterdag 30 januari 2021 zijn de jaarlijkse Nationale Voorleesdagen. De kleuters, peuters en de groepen 3 en 4 van Kindcentrum Octopus besteden daar ook dit schooljaar weer aandacht aan ondanks een gesloten school in verband met de lockdown. Hierbij staat het prentenboek van het jaar centraal. Dat boek van schrijfster Loes Riphagen heet: Coco kan het! Het verhaal gaat over vogel Coco. Zij durft nog niet te vliegen. Ze zit hoog in de boom en wie weet wat voor gevaren haar staan wachten als ze eenmaal

gaat vliegen. Maar misschien ontdekt ze met de hulp van haar moeder dat ze toch dapper genoeg is om de sprong te wagen. Gekoppeld aan dit mooie en leuke prentenboek hebben onze kleuters voor de komende week een actieve thuisopdracht te doen. Ze gaan samen met hun ouders, grootouders of broers/zussen op speurtocht in de straten rondom ons kindcentrum. Er hangen diverse opdrachten met vragen op posterformaat aan verschillende huizen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de vraag welke vogels ze al kennen of hoe je een nestje kunt bouwen? Ze krijgen ook vragen voorgeschoteld over gevaar en spanning. Bijvoorbeeld: wat kun/durf je al of wat vind je nog spannend om te zeggen/doen? Of waar heb je nog hulp bij nodig? Op deze manier zijn onze kleuters met ontdekken, bewegen, lezen én leren bezig. Een educatieve tocht te voet in de frisse buitenlucht vlakbij school!

Als de overheid de mens niet meer ziet staan… In de kindertoeslagenaffaire hielp de overheid duizenden onschuldige burgers financieel, emotioneel en sociaal de vernieling in. Ouders werden onterecht bestempeld als fraudeur. Ze moesten ten onrechte duizenden, tienduizenden en soms zelfs 100.000 euro terugbetalen. Ze verloren hun baan, hun opleiding, hun huis, hun relatie. Gezinnen zijn kapotgemaakt. Bij po-

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

gingen van ouders om hun recht te halen, gaf de overheid niet thuis. Ze werden stelselmatig niet geloofd en afgescheept. Ze kregen geen schijn van kans. Van blootleggen naar bouwen aan herstel Dankzij de indrukwekkende inzet van CDAKamerlid Pieter Omtzigt en SP-Kamerlid Renske Leijten is dit kindertoeslagenschandaal aan de oppervlakte gekomen. Het aftreden van het kabinet - en dus het nemen van de hoogste politieke verantwoordelijkheid - was het enige juiste antwoord. De opdracht om het betonrot in de rechtsstaat aan te pakken blijft ondertussen onverminderd staan. Politiek Den Haag moet werk maken van een dienstbare overheid die er voor haar burgers is. Een overheid die niet blind is, maar weer oog heeft voor de verhalen van mensen. Rechtdoen aan de getroffen ouders door hun schade snel en volledig te compenseren is de eerste, o zo belangrijke stap. Doen waar een kleine gemeente sterk in is De kans bestaat dat ook Boekelse ouders vermalen zijn in de molen van de Belastingdienst; dat ook hen onrecht is aangedaan in dit toeslagenschandaal. Intussen zijn hierover door de D.O.P. schriftelijke vragen gesteld aan het college. Vragen waarvan het CDA het belang volledig onderschrijft. Hoewel we de beantwoording van het college afwachten, staat voor het CDA als een paal boven water dat het college zal doen waar onze gemeente sterk in is: haar inwoners zien staan en zij-aan-zij bouwen aan toekomstperspectief. * Behoefte om door te praten over dit onderwerp? Neem gerust contact met me op. Robin Gruijters, 06-30755522.


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Al gedacht aan een WINTERBEURT voor uw TUINMACHINE Kom dan naar de man die het repareren kan.

OVERJARIGE en goed GEBRUIKTE MACHINES voor een HELE MOOIE PRIJS. Graag telefonische afspraak: tel. 0492-322300.


Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc.

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc. Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

www.koensterkennatuursteen.nl www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren Beekerheide 26 Beek en Donk PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

Vanaf nu ook te bestellen op www.hardstenendorpels.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoudAllerhande Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. ------------------------------------------------------

TE H U U R C O N TA IN ER Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

(6x2,5 m tr.)

voor opslag op afgesloten terrein,D e Essen.P er 01-04-2021 Inform atie:C .W itlox tel.06-53231210

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. --------------------------------—------------------

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

--------------------------------—------------------

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140

V oor een LEEFB A R E en V EILIG E G EM EEN TE W W W .D O P B O EK EL.N L

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

SCHILDERSBEDRIJF Ketel vervangen, natuurlijk eenF.JAN SSEN “NEFIT” door uw Nefitdealer!

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221 Schilder werken Beglazing Behangwerk

5427 EJ Boeke Crazy Br.H ogardstraat30 0492 368222 0653 Hairsalon

De nagelsalon met een luisterend oor Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Herstellen en versterken van de nagels - Gellak - Kunstnagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Alleen op afspraak: 06‐45493591 Zolang de corona voorzorgs‐ maatregelen gelden, is er GEEN vrije inloopmiddag op woensdag.

Knippen € 11.=

Crazy hairsalon ‐ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06‐45493591 Sjanneke.w@hotmail.com


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------—-—-TE KOOP GEVRAAGD: Antiek/ Barok/ Eiken meubelen/ Complete inboedels. 0621839778. -----------------------------------------------—-—--

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

DIERENPENSION

De

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Zijp 13a

PVC materiaal

Buitenhof

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

elektrotechniek Speelgoedwinkel

D’n Houten Tol • • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl

Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

elektrotechniek INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop. En andere diverse gebruikte artikelen uit onze toonzaal. www.rendersdecoratie.nl of bel voor een afspraak 0492352192

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880.

TE HUUR Winkel-/kantoorruimte nabij het centrum van Boekel, 165 m2 met keukenblok en buitenruimte. Burg. Schafratstraat 6a. Bij interesse, bel 06-535 377 35.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

machinale houtbewerking boekel 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.